WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: PEDIATRIA
Liczba odnalezionych rekordów: 1231Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/1231
Autorzy: Dariusz Kruze, Janina Iwańska.
Tytuł: Zawartość wolnych aminokwasów w surowicy krwi i w moczu w zależności od wieku.
Czasopismo: Pediatria Polska
Szczegóły: 1965 : 40, 11, 1291-1298, 2 il., 2 tab., bibliogr. 37 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

2/1231
Autorzy: Dariusz Kruze, Janina Iwańska.
Tytuł: Zmiany klirensu i wchłaniania zwrotnego aminokwasów w kanalikach nerkowych w zależności od wieku.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1968 : 23, 16, 601-603, 2 tab., bibliogr. 19 poz.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

3/1231
Autorzy: Bohdan Leski, Barbara Kotarbińska-Stefanowska, Rajmund Skrobowski.
Tytuł: Izolowane powiększenie węzłów chłonnych jamy brzusznej w przebiegu mononukleozy zakaźnej u 8 - letniej dziewczynki.
Tytuł równoległy: Isolated abdominal lymphadenopathy in the course of infectious mononucleosis in a 8 - year - old girl.
Czasopismo: Pediatria Polska
Szczegóły: 1970 : 45, 3, 335-338, 2 il., bibliogr. 8 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

4/1231
Autorzy: Norbert Symonowicz, Teresa Stańczuk-Różycka, Jerzy Kansy.
Tytuł: Polarograficzne badanie różnic jakościowych białek surowicy krwi kobiety rodzącej i krwi pępowinowej.
Tytuł równoległy: Polarographic studies of quantitative differences of serum proteins in the woman during labour and in umbilical cord blood.
Czasopismo: Pediatria Polska
Szczegóły: 1970 : 45, 9, 1095-1098, il., tab., bibliogr. 8 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

5/1231
Autorzy: Ewa Zarzycka, Z. Grodner, Zygmunt Kaliciński.
Tytuł: Z kazuistyki błędnych rozpoznań zapalenia wyrostka robaczkowego u dzieci.
Tytuł równoległy: Cases of misdiagnosed appendicitis in children.
Czasopismo: Pediatria Polska
Szczegóły: 1970 : 45, 10, 1249-1252, 4 il.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

6/1231
Autorzy: Danuta Jarzębska, K. Kubicka, Maria Sieniawska, Janusz Przedlacki.
Tytuł: Czynność nerek u dzieci z wadami wrodzonymi serca.
Tytuł równoległy: Renal function in children with congenital heart disease.
Czasopismo: Pediatria Polska
Szczegóły: 1971 : 46, 8, 981-986, 4 tab., bibliogr. 8 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

7/1231
Autorzy: Hanna Kurowska, Adam Skrzypkowski.
Tytuł: Zagadnienie parafunkcji narządu żucia u dzieci.
Tytuł równoległy: The problem of parafunction of the organ of mastication in children.
Czasopismo: Pediatria Polska
Szczegóły: 1971 : 46, 6, 791-795, 6 il., bibliogr. 10 poz.,
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

8/1231
Autorzy: Jerzy Zysk, Marian Orłowski, Barbara Węgrzyn.
Tytuł: Zespół Morgagni-Adamsa-Stokesa u chłopca 11- letniego leczonego wziewnym podawaniem Novodrinu a następnie przejściowym użyciem rozrusznika wewnątrzsercowego.
Tytuł równoległy: Morgani-Adams-Stokes syndrome in a 11- year- old boy traeted with Novodrin inhalations followed by temporary insertion of intracardiac pacemaker.
Czasopismo: Pediatria Polska
Szczegóły: 1971 : 46, 3, 361-364, 3 il., bibliogr. 4 poz
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

9/1231
Autorzy: Zbigniew Dumański, A. Kulig.
Tytuł: Przypadek chondrodystrofii u noworodka.
Tytuł równoległy: A case of chondrodystrophy in a newborn.
Czasopismo: Biul. WAM
Szczegóły: 1972 : 15, 4, 667-672, 8 il., bibliogr. 13 poz., res., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

10/1231
Autorzy: Janina Zemłowa.
Tytuł: Torbiele szczęk u dzieci.
Tytuł równoległy: Jaw cysts in children.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1972 : 25, 8, 759-764, 7 il., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

11/1231
Autorzy: Jerzy Zysk.
Tytuł: Objawy kliniczne i przyczyny "niskiego" ułożenia esicy u dzieci. Praca doktorska / Jerzy Zysk ; Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej.
Adres wydawniczy: Warszawa, 1972
Strony: 49 k. , 3 tabl., 18 il. , bibliogr. 56 poz., maszyn. powiel.
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. n. med. Kazimierz Sroczyński.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

12/1231
Autorzy: Tadeusz Wieczorkiewicz, Olgierd Dizner.
Tytuł: Przypadek obecności utkania gruczołów sutkowych pod pachą (polymastia) u noworodka.
Tytuł równoległy: A case of polymastia in a newborn.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1972 : 25, 17, 1567-1570, 2 il., bibliogr. 3 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PK
Polskie hasła przedmiotowe:

13/1231
Autorzy: Włodzimierz Konopada, Wacława Podsiadłowska.
Tytuł: Dwa przypadki rybiej łuski wrodzonej (ichthyosis congenita).
Czasopismo: Biul. WAM Supl.IV Zjazdy i Konferencje
Szczegóły: 1973, 20 : Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Ginekologów WP, 282-287
Uwagi: - VI Konferncja Naukowa Lekarzy Ginekologów i Położników , Gdańsk - 22-23 październik 1971 r.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

14/1231
Autorzy: Tadeusz Wieczorkiewicz.
Tytuł: Zapobieganie zakażeniom w oddziale noworodkowym na podstawie własnych doświadczeń.
Czasopismo: Biul. WAM Supl.IV Zjazdy i Konferencje
Szczegóły: 1973, 20 : Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Ginekologów WP, 178-184, il., 2 tab.
Uwagi: - VI Konferncja Naukowa Lekarzy Ginekologów i Położników , Gdańsk - 22-23 październik 1971 r.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

15/1231
Autorzy: Zygmunt Kaliciński, Jerzy Kansy, Włodzimierz Joszt, Barbara Kotarbińska, Danuta Jeżewska.
Tytuł: Leczenie operacyjne moczowodów olbrzymich u dzieci.
Tytuł całości: W: Pamiętnik III zjazdu naukowego Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Katowice 7-9 VI 1973. [T. 1] / [red. nauk. Zbigniew Tabeński].
Adres wydawniczy: Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich ; Polskie Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, 1973
Strony: s. 371-377
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

16/1231
Autorzy: Barbara Kotarbińska-Stefanowska, Jerzy Kansy, Zygmunt Kaliciński.
Tytuł: Przednia wewnątrzpiersiowa przepuklina oponowa.
Tytuł równoległy: Anterior intrathoracic meningocele.
Czasopismo: Pol. Przeg. Rad. Med. Nukl.
Szczegóły: 1973 : 37, 4, 489-495, 3 il., bibliogr. 16 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

17/1231
Autorzy: Danuta Jeżewska.
Tytuł: Ocena znieczulenia ketaminą u dzieci.
Tytuł równoległy: Evaluation of ketamine anesthesia in children.
Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
Szczegóły: 1974 : 46, 5a, 43-48, il., 5 tab., bibliogr. 10 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

18/1231
Autorzy: Danuta Jeżewska, Witold Janiak, Zygmunt Kaliciński.
Tytuł: Uwagi dotyczące stosowania dożylnych wlewów emulsji tłuszczowych u dzieci.
Tytuł równoległy: Remarks on intravenous infusion of lipid emulsions in children.
Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
Szczegóły: 1974 : 46, 12a, 199-202, tab., bibliogr. 6 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

19/1231
Autorzy: Barbara Kotarbińska-Stefanowska, Jerzy Zysk, Zygmunt Kaliciński.
Tytuł: Wewnętrzne przepukliny okołoesicze u dzieci.
Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
Szczegóły: 1994 : 66, 12, 159-167, il., bibliogr., 13 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

20/1231
Autorzy: K. Ceglecka-Tomaszewska, E[ugeniusz] Dziuk, S. Winnicki.
Tytuł: Kliniczna ocena zmian w układzie oddechowym u dzieci na podstawie zespołu badań łącznie z badaniem scyntygraficznym płuc.
Czasopismo: Gruźlica
Szczegóły: 1975 : 43, 7, 617-624
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

21/1231
Autorzy: Jerzy Zysk, Zofia Osiecka, Marian Orłowski, M. Wolski.
Tytuł: Choroba wrzodowa dwunastnicy i żołądka u dzieci - spostrzeżenia kliniczne na podstawie własnego materiału.
Tytuł równoległy: Chronic gastric and duodenal ulcer in children - clinical observations in own material.
Czasopismo: Pediatria Polska
Szczegóły: 1975 : 50, 8, 999-1008, 2 il., 7 tab., bibliogr. 20 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

22/1231
Autorzy: K. Ceglewska-Tomaszewska, I. Smólska, E[ugeniusz] Dziuk.
Tytuł: Przypadek wrodzonego zwężenia tętnicy płucnej.
Czasopismo: Pediatria Polska
Szczegóły: 1975 : 50, 6, 767-771
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

23/1231
Autorzy: Zygmunt Kaliciński, Jerzy Kansy, Barbara Kotarbińska, Ewa Szczerbowska.
Tytuł: Uwagi o leczeniu operacyjnym choroby Hirschsprunga sposobem State-Rehbeina.
Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
Szczegóły: 1975 : 47, 9, 7-14, il., bibliogr., 19 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

24/1231
Autorzy: Dymitr Aleksandrow, Aleksander Michajlik, Elżbieta Bartnikowska.
Tytuł: Lipidy krwi u noworodków i matek - próba wczesnego wykrywania hiperlipidemii pierwotnych.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1975 : 30, 1, 5-8
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

25/1231
Autorzy: Irmina Pomierna.
Tytuł: Ocena zborności stawów biodrowych po leczeniu wrodzonego zwichnięcia u dzieci. Praca doktorska / Irmina Pomierna ; Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej.
Adres wydawniczy: Warszawa, 1976
Strony: 112 k. , 13 rys. , tab. , 30 cm. , bibliogr. 153 poz., maszyn. powiel., streszcz.
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. n. med. Donat Tylman - 25.01.1977 r.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

26/1231
Autorzy: Włodzimierz Joszt.
Tytuł: Własny sposób usuwania zastawki tylnej cewki moczowej u noworodków i niemowląt. Praca doktorska / Włodzimierz Joszt ; Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej.
Adres wydawniczy: Warszawa, 1976
Strony: 56, [5] k. , il., tab. , 30 cm. , bibliogr. 62 poz., maszyn. powiel., streszcz.
Uwagi: Promotor: płk doc. dr hab. n. med. Zygmunt Kaliciński - 25.01.1977 r.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

27/1231
Autorzy: Stanisław Fiałkowski, Henryk Palonka.
Tytuł: Zapalenie gronkowcowe tkanki kostnej u dzieci leczone lincomycyną.
Tytuł równoległy: Staphylococcus osteitis in children treated with lincomycin.
Czasopismo: Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol.
Szczegóły: 1977 : 42, 2, 181-186, 5 ryc., tab., bibliogr. 10 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

28/1231
Autorzy: K. Lemczak, P[aweł] Syzdół.
Tytuł: Wady rozwojowe u dzieci w materiale sekcyjnym szpitala im. dr. J. Korczaka w Łodzi w latach 1971-1975.
Tytuł całości: W: Międzynarodowe Sympozjum Studenckie
Adres wydawniczy: Wrocław, 1977
Strony: s. 35
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

29/1231
Autorzy: T. Wójcik, E. Berkan, Zachariasz Józefczyk, Elżbieta Stanowska.
Tytuł: Rola infekcji gronkowcowej w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów u dzieci i młodzieży.
Tytuł równoległy: The role of staphylococcal infection in rheumatoid arthritis in children and adolescents.
Czasopismo: Pediatria Polska
Szczegóły: 1977 : 52, 1, 59-64, 5 tab., bibliogr. 20 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

30/1231
Autorzy: T. Wójcik, E. Berkan, Zachariasz Józefczyk, Elżbieta Stanowska.
Tytuł: Rola infekcji gronkowcowej w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów u dzieci i młodzieży.
Tytuł równoległy: The role of staphylococal infection in rheumatoid arthritis in children and adolescents
Czasopismo: Pediatria Polska
Szczegóły: 1977 : 52, 1, 59-64, 5 tab., bibliogr. 20 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

31/1231
Autorzy: Wojciech Perdzyński, Z. Grodner, Zygmunt Kaliciński.
Tytuł: Wrodzone przetoki i torbiele szyi u dziecka.
Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
Szczegóły: 1977 : 49, 2, 125-130, 5 ryc., 3 tab., bibliogr. 14 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

32/1231
Autorzy: Zygmunt H. Kaliciński, Jerzy Kansy, Barbara Kotarbińska, Włodzimierz Joszt.
Tytuł: Posterior Urethral Valves in Infants - a Therapeutic Approach.
Czasopismo: Eur. Urol.
Szczegóły: 1978 : 4, 182-184, il., 16 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

33/1231
Autorzy: A. Marciński, H. Radelicka, K. Potocka, B. Baranowicz, J. Stańczyk, Barbara Kotarbińska-Stefanowska, Zygmunt Kaliciński, K. Pietroń, J. Osemlak.
Tytuł: Rentgenodiagnostyka choroby Hirschsprunga u noworodków i niemowląt.
Tytuł równoległy: Radiological diagnosis of Hirschsprung's disease in newborns and infants.
Źródło ogółem lub miejsce: Pol. Przeg. Rad. Med. Nukl., 1978, 42(4)
Strony: : 249 - 256, 7 il., 2 tab., bibliogr. 7 poz.
Polskie hasła przedmiotowe:

34/1231
Autorzy: Ewa Zarzycka-Szczerbowska, Zygmunt Kaliciński, Wojciech Perdzyński.
Tytuł: Torbiele i guzy jajnika u dziewczynek.
Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
Szczegóły: 1978 : 50, 3, 255-258, 2 il., 2 tab., bibliogr. 10 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

35/1231
Autorzy: Marian Orłowski.
Tytuł: Wskaźniki równowagi kwasowo-zasadnej w zapaleniach płuc u dzieci do lat trzech. Praca doktorska / Marian Orłowski ; Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej.
Adres wydawniczy: Warszawa, 1978
Strony: 94 k. , tab. , wykr.
Uwagi: Promotor: płk prof. dr hab. med. Aleksander Michajlik.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

36/1231
Autorzy: Danuta Jeżewska, Bożena Lubańska.
Tytuł: Anestezja ogólna do operacji migdałków u dzieci.
Tytuł równoległy: General anaesthesia for tonsillectomy in children.
Czasopismo: Anest. Reanim. Inten. Terapia
Szczegóły: 1979 : 11, 4, 487-490, 2 tab., bibliogr. 15 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

37/1231
Autorzy: Danuta Jeżewska, Maria Szymańska-Kowalska, Elżbieta Zawadzka, Zygmunt H. Kaliciński, Zbigniew Rybicki.
Tytuł: Problemy anestezjologiczne w operacji guza chromochłonnego u dzieci (na podstawie jednego przypadku).
Tytuł równoległy: Anaetshesiological problems in operations of pheochromocytoma in children (in the light of one case).
Czasopismo: Anest. Reanim. Inten. Terapia
Szczegóły: 1979 : 11, 4, 503-507, bibliogr. 7 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Polskie hasła przedmiotowe:

38/1231
Autorzy: M. Śmigielski, Ewa Zarzycka-Szczerbowska, M. Baka-Jakubiak, Wojciech Perdzyński, Zygmunt H. Kaliciński.
Tytuł: Zastosowanie 0,24% roztworu wodnego glukonianu chlorheksydyny do leczenia miejscowego oparzeń u dzieci.
Tytuł całości: W: Klinika i leczenie oparzeń u dzieci. Materiały VI Jednodniówki Sekcji Dziecięcej Chirurgii Urazowej Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Warszawa, 10 grudnia 1977 r. / red. Mieczysław M. Koszla
Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL, 1979
Strony: s. 28-30
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

39/1231
Autorzy: Mieczysław M. Koszla, Zygmunt H. Kaliciński.
Tytuł: Memoriał w sprawie zapobiegania urazowości dzieci.
Tytuł całości: W: Społeczne zagadnienia wypadkowości dziecięcej. Materiały Jedniodnówki Sekcji Dziecięcej Chirurgii Urazowej Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Warszawa 24 września 1977 r. / pod red. Mieczysława M. Koszli
Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL, 1979
Strony: s. 66-68
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

40/1231
Autorzy: Janina Zemła, Hanna Kurowska.
Tytuł: Urazowe złamania żuchwy w świetle rozwoju osobniczego dziecka.
Tytuł całości: W: Urazy głowy u dzieci : Materiały VII Jednodniówki Sekcji Dziecięcej Chirurgii Urazowej PTChDz, Warszawa 9 XII 1978 / pod red. Stanisława Sobockiego
Adres wydawniczy: Warszawa, 1979
Strony: s. 110-115, 6 il.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

41/1231
Autorzy: Zygmunt H. Kaliciński, Wojciech Perdzyński, M. Śmigielski, Ewa Zarzycka-Szczerbowska, Barbara Kotarbińska, A. Marciniak.
Tytuł: Results of surgical treatment of true diverticula of the bladder in children.
Czasopismo: Z. Kinderchir.
Szczegóły: 1979 : 28, 2, 152-157, il., bibliogr., zsfg., res., 12 poz.
Typ publikacji: ZA
Polskie hasła przedmiotowe:

42/1231
Autorzy: Witold Lisowski.
Tytuł: Profesor doktor Mieczysław Michałowicz (1876-1965) - współtwórca nowoczesnej szkoły pediatrii polskiej.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1980 : 56, 1-2, 81-88, ryc.
Typ publikacji: PB
Polskie hasła przedmiotowe:

43/1231
Autorzy: Jerzy Kansy, Zofia Osiecka, Alicja Biernat, Zbigniew Dumański.
Tytuł: Pseudoxanthoma elasticum z nadciśnieniem tętniczym u 13-letniej dziewczynki.
Czasopismo: Pediatria Polska
Szczegóły: 1980 : 55, 5, 633-637, 3 ryc., bibliogr. 17 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

44/1231
Autorzy: Zygmunt H. Kaliciński, Ewa Zarzycka-Szczerbowska, Wojciech Perdzyński, A. Marciniak, Zbigniew Scholtz.
Tytuł: Leczenie operacyjne rozległych wrodzonych przetok tętniczo-żylnych podudzia u 11-letniego dziecka.
Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
Szczegóły: 1980 : 52, 1, 79-81, ryc. 3, bibliogr. 7 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

45/1231
Autorzy: Zygmunt H. Kaliciński, Włodzimierz Joszt, Wojciech Perdzyński, Barbara Kotarbińska-Stefanowska.
Tytuł: Naczyniak żyły głównej górnej.
Tytuł równoległy: Haemangioma of the superior vena cava.
Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
Szczegóły: 1980 : 52, 7, 649-652, 2 ryc., bibliorg. 5 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Science Citation Index


  46/1231
  Autorzy: Zygmunt H. Kaliciński, Jerzy Kansy, Ewa Zarzycka-Szczerbowska, Henryka Szczepańska, Wojciech Perdzyński, Zbigniew Dumański.
  Tytuł: Zespolenie wątrobowo-wrotno-jelitowe u niemowlęcia z wrodzoną niedrożnością dróg żółciowych.
  Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
  Szczegóły: 1980 : 52, 2, 165-169, 4 ryc., tab., bibliogr. 8 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  47/1231
  Autorzy: Włodzimierz Joszt, Zygmunt H. Kaliciński, M. Baka-Jakubiak, Henryka Szczepańska.
  Tytuł: Wrodzony brak pęcherza i cewki moczowej.
  Czasopismo: Urol. Pol.
  Szczegóły: 1980 : 40, 4, 335-338, ryc., bibliogr. 3 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  48/1231
  Autorzy: Zbigniew Dumański, Janina Tałałaj, Antoni Trzmielewski.
  Tytuł: Przypadek blastoma pulmonis u noworodka.
  Tytuł równoległy: A case of pulmonary blastoma in a newborn.
  Czasopismo: Wiad. Lek.
  Szczegóły: 1980 : 33, 21, 1727-1732, ryc. 4, bibliogr. 17 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  49/1231
  Autorzy: Zygmunt H. Kaliciński, Włodzimierz Joszt, Jerzy Kansy, K. Ebinger, Ewa Zarzycka-Szczerbowska, Z. Grodner, W. Janiak, Danuta Jeżewska, Wojciech Perdzyński.
  Tytuł: Intraoperative procedures in cases of peritonitis due to appendicitis in children.
  Czasopismo: Z. Kinderchir.
  Szczegóły: 1980 : 30, 4, 336-338, bibliogr., Zsfg.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  50/1231
  Autorzy: K. Wąsowska-Królikowska, A. Kulig, W. Kozłowski.
  Tytuł: Zmiany morfologiczne w jelicie cienkim w zaburzeniach trawienia i wchłaniania u niemoląt i dzieci do lat 3. I. Badania morfometryczne błony śluzowej jelita czczego w zespole złego wchłaniania / Morphological changes in the small intestine in digestion and absorption disorders in infants up to 3 years of age. I. Morphometric studies of the mucosa of the jejunum in the malabsorption syndrome.
  Czasopismo: Biul. WAM
  Szczegóły: 1981 : 24, 1, 20-27, 3 tab., bibliogr. 26 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  51/1231
  Autorzy: A. Kulig, K. Wąsowska-Królikowska, W. Kozłowski.
  Tytuł: Zmiany morfologiczne w jelicie cienkim w zaburzeniach trawienia i wchłaniania u niemowląt i dzieci do lat 3. II. Badania mikrostereologiczne błony śluzowej jelita cienkiego w zespole złego wchłaniania / Morphological changes in the small intestine in digestion and absorption in newborns and infants up to theree years of age. II. Microstereological studies of the jejunal mucosa in the malabsorption syndrome.
  Czasopismo: Biul. WAM
  Szczegóły: 1981 : 24, 2, 102-108, 6 il., 2 tab., 6 il., bibliogr. 14 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  52/1231
  Autorzy: A. Kulig, K. Wąsowska-Królikowska, W. Kozłowski.
  Tytuł: Zmiany morfologiczne w jelicie cienkim w zaburzeniach trawienia i wchłaniania u niemowląt i dzieci do lat 3. III. Patomechanizm zmian morfologicznych i zaburzeń wchłaniania w stanach zaniku kosmków błony śluzowej jelita czczego / Morphological changes in the small intestine in disorders of digestion and absorption in newborns and infants up to 3 years of age. III. The pathomechanism of morphological changes and absorptive disorders under condition of atrophy of the jejunum mucous membrane.
  Czasopismo: Biul. WAM
  Szczegóły: 1981 : 24, 3, 189-200, 8 tab., bibliogr. 25 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  53/1231
  Autorzy: Wojciech Dworczyński, Irmina Pomierna.
  Tytuł: Złamanie kości piętowej u 32-miesięcznego dziecka.
  Czasopismo: Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol.
  Szczegóły: 1981 : 46, 2, 107-109, ryc., bibliogr., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  54/1231
  Autorzy: Zofia Charazińska.
  Tytuł: Ocena metod i wyników leczenia pacjentów z przedsionkowym ustawieniem kłów.
  Czasopismo: Czas. Stomatol.
  Szczegóły: 1981 : 34, 3, 315-327, ryc., bibliogr. 18 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  55/1231
  Autorzy: Zofia Charazińska.
  Tytuł: Wybrane przypadki rehabilitacji narządu żucia pacjentów z wadami morfologicznymi.
  Czasopismo: Czas. Stomatol.
  Szczegóły: 1981 : 34, 2, 225-232, ryc., bibliogr. 6 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  56/1231
  Autorzy: I. Giżycka, K. Kubicka, B. Modrzejewska, A. Marciński, Grażyna Kowalik, Grażyna Brzeźińska, Krzysztof Karczeński.
  Tytuł: Nieprawidłowy płucny spływ żylny u dzieci.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1981 : 24, 1, 49-60, il., bibliogr., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  57/1231
  Autorzy: Zygmunt H. Kaliciński, Włodzimierz Joszt, Barbara Kotarbińska, Ewa Zarzycka-Szczerbowska, Wojciech Perdzyński.
  Tytuł: Follow-up studies on surgical treatment of vesicoureteric reflux in 141 children.
  Czasopismo: Kinderchirurgie.
  Szczegóły: 1981 : 32, 2, 157-160, tab, bibliogr., Zsfg.
  Typ publikacji: ZA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  58/1231
  Autorzy: Zygmunt H. Kaliciński.
  Tytuł: Dotychczsowe możliwości rozpoznania i leczenia wrodzonej niedrożności dróg żółciowych.
  Tytuł całości: W: Materiały III Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Pediatrów Wojskowej Służby Zdrowia "Wady wrodzone u dzieci", 4 - 5 grudnia 1980, Wrocław
  Adres wydawniczy: [Wrocław, 1981]
  Strony: s. 65-71
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  59/1231
  Autorzy: Jerzy Kansy, Zygmunt Kaliciński, Henryka Szczepańska, Zbigniew Dumański.
  Tytuł: Niemowlęca cholangiopatia zaporowa.
  Tytuł całości: W: Materiały III Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Pediatrów Wojskowej Służby Zdrowia "Wady wrodzone u dzieci", 4 - 5 grudnia 1980, Wrocław
  Adres wydawniczy: [Wrocław, 1981]
  Strony: s. 49 - 55, tab., bibliogr. 16 poz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  60/1231
  Autorzy: Barbara Kotarbińska, Jerzy Kansy, Zofia Osiecka.
  Tytuł: Znaczenie wczesnego rozpoznania wad wrodzonych układu moczowego u dzieci.
  Tytuł całości: W: Materiały III Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Pediatrów Wojskowej Służby Zdrowia "Wady wrodzone u dzieci", 4 - 5 grudnia 1980, Wrocław
  Adres wydawniczy: [Wrocław, 1981]
  Strony: s. 40 - 48, tab., bibliogr. 8 poz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  61/1231
  Autorzy: Marian Orłowski, Zofia Osiecka, Zofia Polowiec.
  Tytuł: Guz prawego przedsionka różnicujący się w kierunku złośliwego śródbłoniaka krwionośnego u chłopca 14-letniego.
  Czasopismo: Pediatria Polska
  Szczegóły: 1981 : 56, 8, 949-952, ryc., bibliogr. 9 poz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  62/1231
  Autorzy: Danuta Derulska, R. Rokicka-Milewska, Anna Skrobowska-Woźniak, Krystyna Makowska, Jerzy Kansy.
  Tytuł: Porównanie wyników leczenia ostrych białaczek limfoblastycznych u dzieci w zależności od stosowanych metod terapii.
  Czasopismo: Pediatria Polska
  Szczegóły: 1981 : 56, 9, 985-992, ryc., tab., bibliogr. 28 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  63/1231
  Autorzy: Jerzy Kansy, Zygmunt H. Kaliciński, Wanda Majczak-Błaszczyk.
  Tytuł: Phaeochromocytoma u siedmioletniego chłopca.
  Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
  Szczegóły: 1981 : 36, 34, 1307-1308, tab., bibliogr. 9 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  64/1231
  Autorzy: B. Woźniewicz, I. Giżycka, W. Kamiński, Krzysztof Karczeński.
  Tytuł: Badanie histochemiczne serca w wadach wrodzonych podczas stosowania krążenia pozaustrojowego i korekcji chirurgicznej .
  Czasopismo: Przegl. Pediatr.
  Szczegóły: 1981 : 11, 1, 27 - 39, il., bibliogr., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  65/1231
  Autorzy: Zygmunt H. Kaliciński, Ewa Zarzycka-Szczerbowska, Wojciech Perdzyński, Aleksandra Fryszman, Barbara Kotarbińska.
  Tytuł: Przypadek szerokiej szyi pęcherza u 11-letniej dziewczynki.
  Czasopismo: Urol. Pol.
  Szczegóły: 1981 : 34, 3-4, 237-238, bibliogr. 2 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  66/1231
  Autorzy: Jerzy Higier.
  Tytuł: Sprawozdanie z Europejskiego Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Wieku Młodzieńczego w Monachium 19-21. 03. 1981 r.
  Czasopismo: Wiad. Lek.
  Szczegóły: 1981 : 34, 18, 1572-1576
  Typ publikacji: SPR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  67/1231
  Autorzy: K. Trznadel, M. Wyszogrodzka, M. Luciak, Bolesław Kalicki.
  Tytuł: Podokresy lewej komory serca podczas hemodializy u chorych z przewlekłą mocznicą.
  Czasopismo: Biuletyn WAM
  Szczegóły: 1982 : T. 25, nr 1/2, s. 165 - 171, bibliogr., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  68/1231
  Autorzy: Janusz Przedlacki.
  Tytuł: Radioizotopowa diagnostyka w chorobach układu moczowego.
  Tytuł całości: W: Choroby układu moczowego u dzieci / pod red. Teresy Wyszyńskiej
  Adres wydawniczy: Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1982
  Strony: s. 126-135, bibliogr. 11 poz.
  Informacje o wydaniu: Wyd. 2
  ISBN: 83-200-0618-X
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  69/1231
  Autorzy: Zofia Charazińska.
  Tytuł: Doświadczenia własne w rehabilitacji narządu żucia u dzieci z wybranymi wadami wrodzonymi czaszki twarzowej.
  Czasopismo: Czas. Stomatol.
  Szczegóły: 1982 : 35, 5-6, 357-360, rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  70/1231
  Autorzy: Zygmunt H. Kaliciński, Włodzimierz Joszt, Wojciech Perdzyński, Barbara Kotarbińska-Stefanowska.
  Tytuł: Hemangiomaa of the Superior Caval Vein.
  Czasopismo: J. Pediat. Surg.
  Szczegóły: 1982 : 17, 2, 178-179, il., bibliogr., 5 poz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  71/1231
  Autorzy: Jerzy Kansy.
  Tytuł: Sprawozdanie ze Zjazdu Niemieckiego Towarzystwa Pediatrycznego w Heidelbergu /12 - 15 września 1982 r./.
  Czasopismo: Pediatria Polska
  Szczegóły: 1982 : 57, 11, 890
  Typ publikacji: SPR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  72/1231
  Autorzy: Barbara Kotarbińska, Jerzy Kansy, Stanisława Misztal, Zofia Osiecka.
  Tytuł: Trudności diagnostyczne niemowlęcej hiperostozy korowej (zespół Caffeya i Silvermana).
  Czasopismo: Pediatria Polska
  Szczegóły: 1982 : 57, 11, 929-935, 3 ryc., bibliogr. 8 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  73/1231
  Autorzy: Alina Goszczyk, Jerzy Kansy.
  Tytuł: Zespół Criglera-Najjara.
  Czasopismo: Pediatria Polska
  Szczegóły: 1984 : 59, 6, s. 485-488, ryc., tab., bibliogr. 14 poz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  74/1231
  Autorzy: Zygmunt H. Kaliciński, J. Socha, Z. Generowicz, A. Prokurat.
  Tytuł: Olbrzymia rozstrzeń żołądka w mukowiscidozie; próba leczenia operacyjnego.
  Tytuł równoległy: A giant gastrectasia in fibrocystic disease - a trial of surgical treatment.
  Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
  Szczegóły: 1982 : T. 54, nr 12, s. 941-945, il., bibliogr. 10 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  75/1231
  Autorzy: Zygmunt H. Kaliciński, Wojciech Perdzyński, Józefa Rafińska, Barbara Kotarbińska.
  Tytuł: Torbiel dróg żółciowych zewnątrzwątrobowych; rozpoznanie i leczenie operacyjne.
  Tytuł równoległy: Extrahepatic biliary tract cyst; diagnosis and surgical treatment.
  Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
  Szczegóły: 1982 : T. 54, nr 3, s. 195-198, ryc., bibliogr. 5 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  76/1231
  Autorzy: E. Pronicka, H. Berger, A. Jelonek, Stefan Kacprzyk, R. Janas, Jerzy Kansy, J. Kubalska, R. Mackiewicz, O. Moniuk, E. Piontek.
  Tytuł: Prawdziwa i rzekoma niedoczynność przytarczyc u dzieci - efekty leczenia 1-alfa hydroksywitaminą D3.
  Czasopismo: Przegl. Pediatr.
  Szczegóły: 1982 : 12, 4, 123-132
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  77/1231
  Autorzy: Zygmunt H. Kaliciński, Jerzy Kansy, M. Baka-Jakubiak, Włodzimierz Joszt, Wojciech Perdzyński.
  Tytuł: Rozpoznanie, klasyfikacja i postępowanie w zdwojeniach górnych dróg moczowych.
  Czasopismo: Urol. Pol.
  Szczegóły: 1982 : 35, 3-4, 163-168, ryc., tab., bibliogr. 13 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  78/1231
  Autorzy: Zygmunt H. Kaliciński, Jerzy Kansy, M. Baka-Jakubiak, Włodzimierz Joszt, Wojciech Perdzyński.
  Tytuł: Rozpoznawanie, klasyfikacja i postępowanie w zdwojeniach górnych dróg moczowych.
  Czasopismo: Urol. Pol.
  Szczegóły: 1982 : 35, 3-4, 163-168
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  79/1231
  Autorzy: Zygmunt H. Kaliciński, Jerzy Kansy, Włodzimierz Joszt, M. Śmigielski, Wojciech Perdzyński, Barbara Kotarbińska.
  Tytuł: Wyniki leczenia operacyjnego torbieli ujść moczowodów u dzieci.
  Czasopismo: Urol. Pol.
  Szczegóły: 1982 : 35, 1-2, 17-21, ryc., bibliogr. 9 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  80/1231
  Autorzy: Zygmunt H. Kaliciński, Z. Grodner, Krystyna Strulak, Włodzimierz Joszt, Lidia Skobejko, Zygmunt H. Kaliciński.
  Tytuł: Wyniki odległe leczenia operacyjnego niezstąpienia jąder.
  Czasopismo: Urol. Pol.
  Szczegóły: 1982 : 35, 1-2, 87-92, tab., bibliogr. 13 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  81/1231
  Autorzy: T. Niżankowska-Błaż, Teresa Abramowicz.
  Tytuł: Effects of intensive physical training on serum-lipids and lipoproteins.
  Czasopismo: Acta Paediatrica Scandinavica
  Szczegóły: 1983 : Vol. 72, nr 3, s. 357-359, bibliogr. 15 poz., sum.
  ISSN: 0001-656X
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:

  82/1231
  Autorzy: Donat Tylman, Stanisław Fiałkowski.
  Tytuł: Transtarokalna epifizjodeza i korekcja rozpórką Harringtona jako leczenie idiopatycznych skolioz wczesno - dziecięcych (doniesienie wstępne).
  Czasopismo: Chir. Narz. Ruchu
  Szczegóły: 1983 : 48, 4, 369-372, il., bibliogr., res., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  83/1231
  Autorzy: Witold Lisowski.
  Tytuł: Profesor doktor Władysław Szenajch (1879-1964) - pionier pediatrii społecznej.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1983 : 59, 1-2, 103-109, ryc.
  Typ publikacji: PB
  Polskie hasła przedmiotowe:

  84/1231
  Autorzy: K. Wąsowska-Królikowska, W. Kozłowski.
  Tytuł: Próba oceny wpływu antybiotyków na strukturę morfologiczną błony śluzowej jelita cienkiego u dzieci / Trials of evaluating the effect of antibiotics on the morphological structure of small intestine mucosa in children.
  Czasopismo: Pediatria Polska
  Szczegóły: 1983 : 58, 7, 637-641, 2 tab., bibliogr. 22 poz., streszcz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  85/1231
  Autorzy: Zygmunt H. Kaliciński, Włodzimierz Joszt.
  Tytuł: Rozległy naczyniak języka leczony podwiązaniem tętnicy.
  Tytuł równoległy: Extensive lingual haemangioma treated by arterial ligation - 1 -.
  Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
  Szczegóły: 1983 : 55, 7, 587-588, rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  86/1231
  Autorzy: R. Gołąbek, Piotr Kozłowski, Jerzy Walecki.
  Tytuł: Znaczenie tomografii komputerowej w diagnostyce guzów podnamiotowych u dzieci.
  Czasopismo: Wiad. Lek.
  Szczegóły: 1983 : 36, 16, 1427-1432, ryc. 7, bibliogr. 16 poz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  87/1231
  Autorzy: Zofia Charazińska.
  Tytuł: Ocena przebiegu i wyników leczenia szczękowo-ortopedycznego dzieci z dyzostazą uszno-żuchwową.
  Czasopismo: Czas. Stomatol.
  Szczegóły: 1984 : 37, 10, 773-787, ryc., tab., bibliogr. 22 poz., rez., sum.
  Uwagi: Ogólnoposkie Sympozjum Ortodontów, Warszawa, 11-13.06.1983.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  88/1231
  Autorzy: Stanisława Misztal, Wanda Błaszczyk, Urszula Makowska.
  Tytuł: Immunoglobuliny u dzieci z nawracającymi zakażeniami dróg oddechowych.
  Tytuł całości: W: Materiały IV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Pediatrów Wojskowej Służby Zdrowia nt. Choroby układu oddechowego u dzieci i młodzieży, Kraków 4-5 czerwca 1984
  Adres wydawniczy: Kraków 1984
  Strony: s. 53-56, tab., bibliogr. 7 poz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  89/1231
  Autorzy: Alicja Sarosiek, Jerzy Kansy, Zygmunt Kaliciński.
  Tytuł: Rzadkie przyczyny zaburzeń wentylacyjnych w materiale własnym.
  Tytuł całości: W: Materiały IV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Pediatrów Wojskowej Służby Zdrowia nt. Choroby układu oddechowego u dzieci i młodzieży, Kraków 4-5 czerwca 1984
  Adres wydawniczy: Kraków 1984
  Strony: s. 60-63, 6 tab.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  90/1231
  Autorzy: Jerzy Kansy, Alina Wysocka, Wojciech Potkański.
  Tytuł: Toksokaroza u dzieci.
  Tytuł całości: W: Materiały IV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Pediatrów Wojskowej Służby Zdrowia nt. Choroby układu oddechowego u dzieci i młodzieży, Kraków 4-5 czerwca 1984
  Adres wydawniczy: Kraków 1984
  Strony: s. 70-74, bibliogr. 9 poz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  91/1231
  Autorzy: Zofia Osiecka, Włodzimierz Joszt, Barbara Kotarbińska, Zbigniew Rybicki.
  Tytuł: Wrodzone przepukliny przeponowe.
  Tytuł całości: W: Materiały IV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Pediatrów Wojskowej Służby Zdrowia nt. Choroby układu oddechowego u dzieci i młodzieży, Kraków 4-5 czerwca 1984
  Adres wydawniczy: Kraków 1984
  Strony: s. 64-69, bibliogr. 6 poz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  92/1231
  Autorzy: Henryka Szczepańska, Marian Orłowski, Alicja Sarosiek.
  Tytuł: Zapalenie płuc wywołane przez Mycoplasma pneumoniae.
  Tytuł całości: W: Materiały IV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Pediatrów Wojskowej Służby Zdrowia nt. Choroby układu oddechowego u dzieci i młodzieży, Kraków 4-5 czerwca 1984
  Adres wydawniczy: Kraków 1984
  Strony: s. 57-59, bibliogr. 5 poz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  93/1231
  Autorzy: T. Niżankowska-Błaż, Ryszard Korczowski, Teresa Abramowicz, Z. Szmigiel, Irena Pikor-Daraż.
  Tytuł: Lipidy i lipoproteiny osocza u dzieci, których rodzice przeszli zawał mięśnia serca.
  Czasopismo: Pediatria Polska
  Szczegóły: 1984 : 59, 3, 203-208, tab., bibliogr., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  94/1231
  Autorzy: Zygmunt H. Kaliciński, Tadeusz Bokwa, Jerzy Walecki, Stanisław Fijałkowski.
  Tytuł: Ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego u 8-letniej dziewczynki jako powikłanie pooperacyjne.
  Tytuł całości: W: Problemy chirurgii dziecięcej. - T. 11
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1984
  Strony: s. 49-51, il., bibliogr., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  95/1231
  Autorzy: P. Buczyński, B. Maruszewski, Zygmunt Kaliciński.
  Tytuł: Chirurgiczne leczenie zwężenia ciesni aorty u najmłodszych dzieci sposobem Waldhausena /Subclavian Flap Aortoplasty/.
  Tytuł całości: W: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Warszawa, 24-26 maja 1984: streszczenia
  Adres wydawniczy: [ Warszawa, 1984]
  Strony: s. 88
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  96/1231
  Autorzy: Zygmunt H. Kaliciński, Jerzy Kansy, Ewa Zarzycka-Szczerbowska, Barbara Kotarbińska, Jerzy Przedlacki, Jacek Krasnopolski.
  Tytuł: Niedorozwój dróg żółciowych; postępowanie diagnostyczne i operacyjne.
  Tytuł całości: W: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Warszawa, 24-26 maja 1984: streszczenia
  Adres wydawniczy: [ Warszawa, 1984]
  Strony: s. 96
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  97/1231
  Autorzy: Zygmunt H. Kaliciński, Tadeusz Bokwa, Barbara Kotarbińska, Marian Jabłoński.
  Tytuł: Przepukliny rdzeniowe przednie.
  Tytuł całości: W: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Warszawa, 24-26 maja 1984: streszczenia
  Adres wydawniczy: [ Warszawa, 1984]
  Strony: s. 98
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  98/1231
  Autorzy: Zygmunt H. Kaliciński, Włodzimierz Joszt.
  Tytuł: Sposób własny leczenia operacyjnego całkowicie zdwojonych dróg moczowych.
  Tytuł całości: W: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Warszawa, 24-26 maja 1984: streszczenia
  Adres wydawniczy: [ Warszawa, 1984]
  Strony: s. 54
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  99/1231
  Autorzy: K. Łodziński, W. Kamiński, Jerzy Kansy, J. Socha, Zygmunt H. Kaliciński, E. Lenkiewicz, A. Prokurat, A. Kamiński, Piotr Kaliciński.
  Tytuł: Torbiele dróg żółciowych; rozpoznanie i leczenie operacyjne.
  Tytuł całości: W: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Warszawa, 24-26 maja 1984: streszczenia
  Adres wydawniczy: [ Warszawa, 1984]
  Strony: s. 98
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  100/1231
  Autorzy: Wiesław Romaniuk.
  Tytuł: Wpływ osiowego rozciągania kręgosłupa na rotację kręgów u dzieci z bocznymi skrzywieniami po operacjach sposobem Harringtona. Praca doktorska / Wiesław Romaniuk.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1984
  Strony: 164 k. , 79 il., 21 tab. , 30 cm , bibliogr. 87 poz.
  Uwagi: Promotor: prof. dr hab. n. med. Donat Tylman - 29.05.1984 r.
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  101/1231
  Autorzy: E. Pronicka, H. Kulczycka, E. Rowińska, A. Konopińska, Jerzy Kansy, R. Lorenc.
  Tytuł: Hiperkalcemia idiopatyczna jako zespół nadwrażliwości na witaminę D3 u 19 niemowląt.
  Czasopismo: Pediatria Polska
  Szczegóły: 1985 : 40, 4, 288 - 294, il., tab., bibliogr., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  102/1231
  Autorzy: Jerzy Kansy.
  Tytuł: Noworodki, wcześniaki. Przegląd piśmiennictwa /zagranicznego/.
  Czasopismo: Pediatria Polska
  Szczegóły: 1985 : 60, 8, 569, 576, 587, 591, 596
  Typ publikacji: OPR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  103/1231
  Autorzy: E. Pronicka, E. Wieczorek, H. Kulczycka, E. Rowińska, Donat Tylman, Irmina Pomierna, Stanisław Fiałkowski.
  Tytuł: Podawanie fosforanów i 1-alfa-hydroksywitaminy d3 w okresie unieruchomienia pooperacynego u dzieci z rodzinną krzywicą hipofosfatemiczną.
  Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
  Szczegóły: 1985 : 40, 35, 992-996, il., tab., bibliogr., rez. sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  104/1231
  Autorzy: Alicja Ilnicka, I. Głogowska, Bożena Pawlikowska, Teresa Abramowicz, Elżbieta Fidziańska.
  Tytuł: Badania cytogenetyczne małżeństw z poronieniami samoistnymi w wywiadzie.
  Tytuł całości: W: IX Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetycznego, Gdańsk, 1-3 września 1986, streszczenia referatów i plakatów.
  Strony: , 27
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  105/1231
  Autorzy: B. Szafjański, K. Białowąs-Wysocka, I. Giżycka.
  Tytuł: Dynamika skurczu prawej komory i przepływu płucnego u dzieci z zespołem Fallota - cz. 2 : Zastosowanie reografii impedancyjnej w ocenie wyników korekcji wady.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1986 : 29, 8, 526 - 536, il., tab., bibliogr., 6 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  106/1231
  Autorzy: Wiesław Jędrzejczak, R. Rokicka-Milewska, Maksymilian Siekierzyński, Cezary Szczylik, Z. Pojda, Danuta Derulska, Mariusz Ratajczak, Mirosław Kłos, Jerzy Kansy, Władysław Nowakowski, Anna Skrobowska-Woźniak.
  Tytuł: Autologiczny przeszczep szpiku jako próba podtrzymania całkowitej remisji u dziecka chorego na ostrą białaczkę limfoblastyczną.
  Tytuł równoległy: Autologous bone marrow transplantation as a trial of maintenance of complete remission in a child with acute lymphoblastic leukaemia.
  Czasopismo: Pediatria Polska
  Szczegóły: 1986 : 61, 3, 177-180, il., bibliogr. 20 poz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  107/1231
  Autorzy: A. Kobryń, Jerzy Kansy, I. Kanabusowa, J. Czochańska, Z. Łosiowski.
  Tytuł: Przegląd piśmiennictwa / zagranicznego z zakresu pediatrii /.
  Czasopismo: Pediatria Polska
  Szczegóły: 1986 : 61, 11, 724, 728, 734, 739, 749, 756, 765-767.
  Typ publikacji: OPR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  108/1231
  Autorzy: Jerzy Kansy, U. Rzeszotarska, A. Kobryń.
  Tytuł: Przegląd piśmiennictwa /obcego z zakresu pediatrii/.
  Czasopismo: Pediatria Polska
  Szczegóły: 1986 : 41, 6, 352, 359, 373, 382, 386.
  Typ publikacji: OPR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  109/1231
  Autorzy: Irena Kanabus, I. Sztachelska, J[erzy] Kansy, A. Kobryń, U. Rzeszotarska.
  Tytuł: Przegląd piśmiennictwa z zakresu pediatrii.
  Czasopismo: Pediatria Polska
  Szczegóły: 1986 : 61, 12, 832-838
  Typ publikacji: OPR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  110/1231
  Autorzy: Zygmunt H. Kaliciński, Jerzy Kansy, Stanisława Misztal, Włodzimierz Joszt, Ludwik Iwanowski.
  Tytuł: Wrodzone zwężenie cieśni aorty : 10-letnia obserwacja połączenia omijającego z tętnicy podobojczykowej.
  Tytuł równoległy: Congenital aortic coarctation : 10-year follow-up of a subclavian bypass.
  Czasopismo: Pediatria Polska
  Szczegóły: 1986 : 61, 10, 669-670, bibliogr. 9 poz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  111/1231
  Autorzy: Andrzej Gomuła, A. Borówka, Andrzej Borkowski, Janusz Judycki.
  Tytuł: Wrodzony polip cewki moczowej u chłopców.
  Czasopismo: Pediatria Polska
  Szczegóły: 1986 : 61, 11, 725-728, il., bibliogr. 12 poz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  112/1231
  Autorzy: Zygmunt H. Kaliciński.
  Tytuł: Sprawozdanie ze światowego Kongresu Chirurgii Dziecięcej w Perth w Australii 6-11 marzec 1984.
  Czasopismo: Probl. Chir. Dziec.
  Szczegóły: 1986 : 13, s. 111-113
  Uwagi: Światowy Kongres Chirurgii Dziecięcej, Australia, Perth, 6-11 marzec 1984 r
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  113/1231
  Autorzy: Zygmunt H. Kaliciński, Włodzimierz Joszt, Stanisława Misztal, Jerzy Kansy, Ludwik Iwanowski.
  Tytuł: Wrodzone zwężenie cieśni aorty : 12- letnia obserwacja połączenia omijającego z tętnicy podobojczkowej.
  Czasopismo: Przegl. Pediatr.
  Szczegóły: 1986 : 16, 4, 221-224, il., bibliogr., 12 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  114/1231
  Autorzy: Zygmunt H. Kaliciński, Tadeusz Bokwa, Alicja Sarosiek, Marian Jabłoński.
  Tytuł: Przepukliny oponowe przednie. : .
  Tytuł równoległy: Anterior myelocele.
  Tytuł całości: W: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych=VI Congress of the Polish Association of Paediatric Surgeons, Warszawa, 24 - 26 maja 1984 / pod red. Zygmunta H. Kalicińskiego
  Adres wydawniczy: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986
  Strony: s. 607-612, bibliogr. 8 poz., sum.
  ISBN: 83-01-06521-4
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  115/1231
  Autorzy: K. Łodziński, Zygmunt H. Kaliciński, W. Kamiński, Jerzy Kansy, J. Socha, T. Lenkiewicz, A. Kamiński, Piotr Kaliciński, A. Prokurat, Mirosława Wróblewska, Jerzy Przedlacki.
  Tytuł: Torbiele dróg żółciowych u dzieci: : rozpoznanie i leczenie operacyjne.
  Tytuł równoległy: Bile duct cysts: diagnosis and surgical treatment.
  Tytuł całości: W: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych=VI Congress of the Polish Association of Paediatric Surgeons, Warszawa, 24 - 26 maja 1984 / pod red. Zygmunta H. Kalicińskiego
  Adres wydawniczy: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986
  Strony: s. 582-593, bibliogr. 19 poz., sum.
  ISBN: 83-01-06521-4
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  116/1231
  Autorzy: T. Niżankowska-Błaż, Teresa Abramowicz.
  Tytuł: Poziom tyreotropiny i hormonów tarczycy u dzieci z wrodzoną niedoczynnością tarczycy w przebiegu leczenia.
  Czasopismo: Wiad. Lek.
  Szczegóły: 1986 : 39, 1, 20-23, tab., bibliogr., 8 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  117/1231
  Autorzy: W[iesław] Jędrzejczak, C[ezary] Szczylik, Z. Pojda, M[aksymilian] Siekierzyński, M[ariusz] Ratajczak, J[erzy] Kansy, M[irosław] Kłos, D. Jaskulski, E[lżbieta] Urbanowska, P[aweł] Górnaś.
  Tytuł: Allogeniczne przeszczepy szpiku w leczeniu schorzeń układu krwiotwórczego - doświadczenia własne.
  Tytuł całości: W: XXIX Zjazd Towarzystwa Internistów Polskich, Łodź, 26-28 września 1986 : Streszczenia referatów
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Towarzystwo Internistów Polskich
  Adres wydawniczy: Łódź, 1986
  Strony: s. 66
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  118/1231
  Autorzy: Barbara Chrzanowska, Tomasz E. Romer, M. Baka-Jakubiak, Jerzy Kansy.
  Tytuł: The syndrome of adrenocortical unresponsiveness to ACTH with achalasia.
  Czasopismo: Endokrynologia Polska
  Szczegóły: 1987 : 38, 1, 107-115, tab., bibliogr. 44 poz., streszcz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  119/1231
  Autorzy: Zbigniew Rybicki, Andrzej Kański, Jan Siwik, Janusz Tatarzyński.
  Tytuł: Doświadczenia własne nad kaniulacją żyły podobojczykowej u noworodków, niemowląt i małych dzieci ze szczególnym uwzględnieniem powikłań.
  Tytuł równoległy: Own experiences with subclavian vein cannulation in newborns, infants and small childern with particular reference to complications.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1987 : 63, 1-2, 45-50, tab., bibliogr. 8 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  120/1231
  Autorzy: T[adeusz] Orłowski, P[iotr] Kozłowski, E[lżbieta] Dobrowolska, E[dward] Stanowski, J[anusz] Walecki, B[ogdan] Owczarczyk.
  Tytuł: Przydatność nowych metod diagnostycznych (tomografia komputerowa) w rozpoznawaniu obrażeń jamy brzusznej.
  Tytuł całości: W: Materiały Naukowe LII Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich, Gdańsk 19-21 IX 1985
  Adres wydawniczy: [Warszawa, 1987]
  Strony: 189-191
  Typ publikacji: PPR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  121/1231
  Autorzy: Roman Ignatowicz, R. Michałowicz, Jerzy Kotowicz, T. Kmieć.
  Tytuł: Problemy kliniczno-diagnostyczne w stwardnieniu rozsianym u dzieci.
  Czasopismo: Pediatria Polska
  Szczegóły: 1987 : 62, 2, 116-121, tab., bibliogr. 15 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  122/1231
  Autorzy: J. Czochańska, M. Szewczykowska, J[erzy] Kansy.
  Tytuł: Przegląd piśmiennictwa obcego z zakresu pediatrii.
  Czasopismo: Pediatria Polska
  Szczegóły: 1987 : 62, 4, 240, 244, 252, 260, 272, 287
  Typ publikacji: OPR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  123/1231
  Autorzy: Z. Łosikowski, J. Czochańska, J[erzy] Kansy.
  Tytuł: Przegląd piśmiennictwa obcego /z zakresu pediatrii/.
  Czasopismo: Pediatria Polska
  Szczegóły: 1987 : 62, 3, 212-214
  Typ publikacji: OPR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  124/1231
  Autorzy: Jerzy Kansy, Stanisława Misztal, Alina Wysocka, Wojciech Potkański.
  Tytuł: Zakażenie glistą psią u dwojga dzieci.
  Czasopismo: Pediatria Polska
  Szczegóły: 1987 : 62, 7, 515-517, il., bibliogr. 9 poz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  125/1231
  Autorzy: Jerzy Walecki, Piotr Kozłowski, Zbigniew Czernicki, Laszlo Solymosi.
  Tytuł: Pourazowe ostre powiększenie objętości mózgu w obrazie KT.
  Tytuł równoległy: Posttraumatic acute brain volume increase in KT examination.
  Czasopismo: Polski Przegląd Radiologii
  Szczegóły: 1987 : T. 51, nr 4, s. 157-160, bibliogr. 12 poz., rez., sum.
  Uwagi: [Błąd w nazw. 4 Aut.: Solmyosi]
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  126/1231
  Autorzy: M. Dąmbska, Karol Chmielowski, Jerzy Kansy.
  Tytuł: Badania scyntygraficzne mózgu dziecka z uszkodzeniem okolicy okołokomorowej.
  Tytuł równoległy: Brain scanning (99mtco-4) patterns associated with periventricular lesions in infant brain.
  Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
  Szczegóły: 1987 : 2, 1, 157-162, il., bibliogr. 13 poz., streszcz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  127/1231
  Autorzy: Zygmunt H. Kaliciński, Włodzimierz Joszt, Wojciech Perdzyński, Jerzy Kansy, Alicja Sarosiek, Zbigniew Dumański.
  Tytuł: Nowy sposób podśluzówkowego przeszczepienia moczowodów podwójnych u dzieci.
  Tytuł równoległy: A new method of submucosal implantation of double ureters in children.
  Czasopismo: Urologia Polska
  Szczegóły: 1987 : T. 40, nr 2, s. 96-102, bibliogr. 13 poz., rez., sum.
  ISSN: 0500-7208
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  128/1231
  Autorzy: W[iesław] Romaniuk, D[onat] Tylman, K[rystyna] Stępień.
  Tytuł: Kliniczne i doświadczalne badania zjawisk rotacji i torsji kręgów w bocznych skrzywieniach kręgosłupa.
  Tytuł całości: W: Biomechanika kręgosłupa
  Adres wydawniczy: Zielona Góra : 1988
  Strony: s. 79-90, il., tab., bibliogr. 10 poz.
  Typ publikacji: PR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  129/1231
  Autorzy: W[iesław] Romaniuk, D[onat] Tylman, K[rystyna] Stępień.
  Tytuł: Wpływ rotacji odcinkowej na kątową wielkość bocznych skrzywień kręgosłupa u dzieci leczonych operacyjnie sp. Harringtona - badania kliniczne i doświadczalne.
  Tytuł całości: W: Biomechanika kręgosłupa
  Adres wydawniczy: Zielona Góra : 1988
  Strony: s. 91 - 102, il., bibliogr. 7 poz., tab.
  Typ publikacji: PR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  130/1231
  Autorzy: Aleksander Ligęziński, Dariusz Jurkiewicz.
  Tytuł: Fluoroenzymoimmunologiczne metody oznaczania przeciwciał klasy IgE w alergicznych chorobach górnych dróg oddechowych.
  Tytuł równoległy: Fluoroenzymoimmunological methods for determination of IgE antibodies in alergic diseases of upper airways.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1988 : T. 64, nr 11-12, s. 721-728, tab., bibliogr. 13 poz., rez., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  131/1231
  Autorzy: Witold Lisowski.
  Tytuł: Prof. dr med. Józef Polikarp Brudziński (1874 - 1917) - wielki pediatra i pierwszy rektor wskrzeszonego Uniwersytetu Warszawskiego.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1988 : 64, 1-2, 113-117, ryc.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PH
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  132/1231
  Autorzy: Jerzy Gil, Aleksander Badowski, Jerzy Kansy.
  Tytuł: Rozpoznawanie i leczenie przewlekłych zapalnych chorób jelit u dzieci.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1988 : 64, 5-6, 358-365, ryc., tab., bibliogr. 20 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  133/1231
  Autorzy: Michał Matysiak, Mirosław Kłos, M. Ochocka.
  Tytuł: Fibronektyna - nowy środek w leczeniu powikłań chemioterapii u dzieci z chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego.
  Tytuł równoległy: Fibronectin - a new agent in the treatment of the complications of chemotherapy in children with neoplasia of hematopoietic system.
  Czasopismo: Pediatria Polska
  Szczegóły: 1988 : 63, 11, 728-732, tab., bibliogr. 29 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  134/1231
  Autorzy: Jerzy Kansy, Henryka Szczepańska, Włodzimierz Joszt.
  Tytuł: Odlegle wyniki chirurgicznego leczenia zarośnięcia zerwnątrzwątrobowych dróg żółciowych.
  Czasopismo: Pediatria Polska
  Szczegóły: 1988 : 64, 3, 173-176, bibliogr. 11 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  135/1231
  Autorzy: U. Rzeszotarska, B. Schmidt-Sidor, Jerzy Kansy.
  Tytuł: Przegląd piśmiennictwa /z zakresu pediatrii/.
  Czasopismo: Pediatria Polska
  Szczegóły: 1988 : 63, 1, 65-67
  Typ publikacji: OPR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  136/1231
  Autorzy: Jerzy Kansy.
  Tytuł: Przegląd piśmiennictwa /z zakresu pediatrii/.
  Czasopismo: Pediatria Polska
  Szczegóły: 1988 : 63, 5, 278, 305, 318, 325
  Typ publikacji: OPR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  137/1231
  Autorzy: Jerzy Kansy, Sabina Długoborska.
  Tytuł: Wrodzona ospa wieczna.
  Czasopismo: Pediatria Polska
  Szczegóły: 1988 : 63, 3, 179-180, bibliogr. 10 poz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  138/1231
  Autorzy: Henryk Kaszyński, Alicja Sarosiek.
  Tytuł: Rozpoznawanie ultrasonograficzne przerostowego zwężenia odźwiernika.
  Tytuł równoległy: Ultrasonographic diagnosis of hypertrophic pyloric stenosis.
  Czasopismo: Polski Przegląd Radiologii
  Szczegóły: 1988 : T. 52, nr 6, s. 296-298, bibliogr. 9 poz., rez., sum.
  ISSN: 0860-1089
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  139/1231
  Autorzy: Jacek Krasnopolski, Zygmunt H. Kaliciński, Zofia Osiecka, Alicja Sarosiek.
  Tytuł: Obustronne wodonercze u niemowląt; różne wskazania operacyjne.
  Czasopismo: Urologia Polska
  Szczegóły: 1988 : T. 41, nr 2, s. 139-142, bibliogr. 3 poz., rez., sum.
  ISSN: 0500-7208
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  140/1231
  Autorzy: Wojciech Perdzyński, Z[ygmunt] H. Kaliciński, T[adeusz] Bokwa.
  Tytuł: External Fistula of the Main Parotid Duct - the Alternative Procedure.
  Czasopismo: Zeitschrift fur Kinderchirurgie-Surgery in Infancy and Childhood
  Szczegóły: 1988 : T. 43, nr 6, s. 417-418, bibliogr. 8 poz., Zsfg.
  ISSN: 0174-3082
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:

  141/1231
  Autorzy: Bolesław Kalicki.
  Tytuł: Scyntygraficzne rozpoznawanie refluksu żołądkowo-przełykowego u dzieci.
  Tytuł równoległy: Scintigraphic diagnosis of gastro-oesophageal reflux in children.
  Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
  Szczegóły: 1989 : T. 3, nr 2(6), s. 162-167, bibliogr. 21 poz., sum.
  ISSN: 0860-3406
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  142/1231
  Autorzy: Tadeusz Bokwa, Zygmunt H. Kaliciński, Beata Jurkiewicz, Wojciech Perdzyński.
  Tytuł: Próby ratowania części jedynej nerki - opis trojga dzieci.
  Czasopismo: Urologia Polska
  Szczegóły: 1989 : T. 42, nr 3, s. 197-200, bibliogr. 3 poz., rez., sum.
  ISSN: 0500-7208
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  143/1231
  Autorzy: Zygmunt H. Kaliciński, Wojciech Perdzyński, Beata Jurkiewicz, Alicja Sarosiek.
  Tytuł: Rozpoznanie i operacja nerki plackowatej.
  Czasopismo: Urologia Polska
  Szczegóły: 1989 : T. 42, nr 4, s. 271-274, bibliogr. 4 poz., rez., sum.
  ISSN: 0500-7208
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  144/1231
  Autorzy: Zygmunt H. Kaliciński, Wojciech Perdzyński, Jerzy Kansy, Włodzimierz Joszt, Zbigniew Dumański, Alicja Sarosiek.
  Tytuł: Przewlekłe uszkadzające zapalenie ściany pęcherza moczowego u dzieci - trudności w leczeniu.
  Tytuł równoległy: Chronic mutilating bladder wall inflammation in children: therapeutic diffculties.
  Tytuł całości: W: VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych=VII Congress of the Polish Association of Paediatric Surgeons, Szczecin, 26 - 28 maja 1988 / pod red. Czesława Markiewicza, Zygmunta H. Kalicińskiego
  Adres wydawniczy: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989
  Strony: s. 253 - 257, bibliogr. 6 poz., sum.
  ISBN: 83-01-09644-6
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  145/1231
  Autorzy: Wojciech Perdzyński, Zygmunt H. Kaliciński, Tadeusz Bokwa.
  Tytuł: Wrodzona przetoka zewnętrzna głównego przewodu ślinianki przyusznej; własny sposób operacji.
  Tytuł równoległy: Congenital external fistula ofv the main duct of the parotid: an own surgical method.
  Tytuł całości: W: VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych=VII Congress of the Polish Association of Paediatric Surgeons, Szczecin 26-28 maja 1988 / pod red. Czesława Markiewicza, Zygmunta H. Kalicińskiego
  Adres wydawniczy: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989
  Strony: s. 453-456, bibliogr., 13 poz., sum.
  ISBN: 83-01-09644-6
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  146/1231
  Autorzy: Jarosław Bogdański, Maria Szymańska-Kowalska, Ryszard Gajdosz.
  Tytuł: An estimation of usefulness of the EMLA cream in local analgesia before intravenous cannulation in children.
  Tytuł całości: W: 8th European Congress of Anaesthesiology, Warsaw, September 9-15, 1990.
  Adres wydawniczy: [Warszawa : Druk Z.P. "Gryfis", 1990]
  Strony: s. 2/6.2-2
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  147/1231
  Autorzy: Rudolf Pichlmayr, Piotr Kaliciński, A. Prokurat, A. Kamiński, Zygmunt H. Kaliciński, Ludmiła Bokszczanin, Małgorzata Chrupek, J. Socha, Joanna Pawłowska, Tadeusz Szreter, Andrzej Byszewski, Małgorzata Kuliszewska, Przemysław Kluge, B. Woźniewicz, Paweł Rajszys, Alicja Kaliszan, D. Dzierżanowska, Elżbieta Moroz, Marek Maruszyński, Maria Goncerzewicz.
  Tytuł: Wstępne doniesienie o pierwszych przeszczepach wątroby u dzieci w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.
  Tytuł całości: W: Choroby trzustki u dzieci. Postępy w gastroenterologii pediatrycznej. Poznań 19-21.10.1990: VII Sympozjum Gastroenterologiczne Sekcji Gastroenterologii i Żywienia PTP
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1990
  Strony: s. 111-116, tab., bibliogr. 16 poz., sum., rez.
  Uwagi: - 7 Sympozjum Gastroenterologiczne Sekcji Gastroenterologii i Żywienia PTP nt. Choroby trzustki u dzieci. Postępy w gastroenterologii pediatrycznej, Poznań (PL), 19-21.10.1990.
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  148/1231
  Autorzy: M. Podolak-Dawidziak, Cezary Szczylik, Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Serum megakaryocytopoietic activity after allogeneic bone marrow transplantation (BMT).
  Czasopismo: Folia Haematologica (Leipzig)
  Szczegóły: 1990 : Vol. 117, nr 3, s. 453-456, tab., bibliogr. 14 poz., Zsfg.
  Uwagi: Folia haematologica : internationales Magazin für klinische und morphologische Blutforschung.
  ISSN: 0323-4347
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science


  149/1231
  Autorzy: M. Matysiak, M. Ochocka, M[irosław] Kłos.
  Tytuł: Fibronectin in stomatitis therapy of leukemic children.
  Czasopismo: Haematology and Blood Transfusion
  Szczegóły: 1990 : Vol. 33, s. 587-589, bibliogr. 20 poz.
  Uwagi: Büchner T., Schellong G., Hiddemann W., Ritter J. (eds) Acute Leukemias II. Berlin, ISBN 978-3-540-50984-4; Proceedings Paper ;Hamatologie und Bluttransfusion ISSN 0440-0607.
  ISSN: 0171-7111
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  150/1231
  Autorzy: W[ojciech] Skawina, H[enryk] Kaszyński.
  Tytuł: Analiza wartości kątów wg Grafa w ocenie stawów biodrowych u niemowląt, nowa propozycja.
  Tytuł równoległy: Amalysis od angles value according to Graf in diagnostics of hip joint in infants; new proposition.
  Tytuł całości: W: IV Zjazd Sekcji Ultradźwiękowej Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Warszawa, 13-16 września 1990 : streszczenia referatów
  Adres wydawniczy: Warszawa 1990
  Strony: s. 104
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  151/1231
  Autorzy: Dariusz Jurkiewicz.
  Tytuł: Zachowanie się kwaśności soku żołądkowego oraz przeciwciał klasy IgE u chorych z pyłkowicą.
  Tytuł równoległy: Gastric acidity and IgE antibodies in patients with pollinosis.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1990 : T. 66, nr 11-12, s. 734-740, tab., bibliogr. 10 poz., rez., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  152/1231
  Autorzy: Dariusz Jurkiewicz.
  Tytuł: Ocena wydzielania żołądkowego u chorych z pyłkowicą i naczynioruchowym nieżytem nosa.
  Tytuł równoległy: Evaluation of gastric acidity in patients with pollinosis and vasomotor rhinitis.
  Czasopismo: Otolaryngologia Polska
  Szczegóły: 1990 : T. 44, nr 6, s. 429-430, streszcz. pracy doktorskiej
  ISSN: 0030-6657
  Typ publikacji: STR
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  153/1231
  Autorzy: Jerzy Kansy, Józefa Rafińska-Latarska, Urszula Radwańska, Paweł Daszkiewicz.
  Tytuł: Czerwienica prawdziwa z przejściem w białaczkę szpikową u 10-letniego chłopca.
  Tytuł równoległy: Polycuthaemia vera with conversion to meyloid leukaemia in a boy aged 10 years.
  Czasopismo: Pediatria Polska
  Szczegóły: 1990 : 65, 3-4, 75-78, tab., bibliogr. 20 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  154/1231
  Autorzy: Mariusz Z. Ratajczak, Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Zmiany stężeń białek surowicy u chorych poddanych przeszczepieniom allogenicznego szpiku.
  Tytuł równoległy: Serum proteins in allogenic bone marrow-transplants.
  Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
  Szczegóły: 1990 : 45, 51-52, 1051-1055, il., tab., bibliogr. 25 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  155/1231
  Autorzy: Edward Rudzki, Danuta Litewska, Zbigniew Samochocki, Paweł Rebandel, Ewa Saciuk, Barbara Niemczyk.
  Tytuł: Uczulenie na główny alergen kurzu domowego - Dermatophagoides pteronyssinus - u chorych na atopowe zapalenie skóry.
  Tytuł równoległy: Allergy to the main home dust allergen - Dermatophagoides pteronyssinus - in patients with atopic dermatitis.
  Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
  Szczegóły: 1990 : T. 45, nr 42-44, s. 880-882, bibliogr. 16 poz., sum.
  ISSN: 0032-3756
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science


  156/1231
  Autorzy: Edward Rudzki, Danuta Litewska, Zbigniew Samochocki, Paweł Rebandel, Ewa Saciuk, Anna Chrupek, Barbara Niemczyk.
  Tytuł: Wywiady rodzinne w kierunku alergii a objawy atopowego zapalenia skóry.
  Tytuł równoległy: Family history of allergy and symptoms of atopic dermatitis.
  Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
  Szczegóły: 1990 : T. 45, nr 42-44, s. 876-879, bibliogr. 11 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Edward Rudzki
  ISSN: 0032-3756
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science


  157/1231
  Autorzy: Wojciech Perdzyński, Jerzy Kansy, Stanisława Misztal, Wiesław Romaniuk, Zygmunt H. Kaliciński.
  Tytuł: Przemijające wodonercze towarzyszące przetoce jelitowej, zapaleniu otrzewnej, zakażeniu układu moczowego i stawu kolanowego.
  Tytuł równoległy: Transient hydronephrosis accompanying intestinal fistula, periotonitis, urinary and kneejoint infections.
  Czasopismo: Probl. Chir. Dziec.
  Szczegóły: 1990 : 17, 73-75, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  158/1231
  Autorzy: Zygmunt H. Kaliciński, Beata Jurkiewicz.
  Tytuł: Sprawozdanie z IV Hiszpańsko-Polskiego Sympozjum Chirurgów Dziecięcych w San Sebastian,[02-08.11.1987 r.].
  Tytuł równoległy: Report of the IV Spanish-Polish Symposium of Pediatric Surgeons in San Sebastian.
  Czasopismo: Probl. Chir. Dziec.
  Szczegóły: 1990 : Vol. 16, s. 116-117
  ISSN: 0137-4737
  Typ publikacji: SPR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  159/1231
  Autorzy: Zygmunt H. Kaliciński, B. Jurkiewicz.
  Tytuł: Sprawozdanie z IV Hiszpańsko-Polskiego Sympozjum Chirurgów Dziecięcych w San Sebastian.
  Tytuł równoległy: Report of the IV Spanish-Polish Symposium of Pediatric Surgeons in San Sebastian.
  Czasopismo: Probl. Chir. Dziec.
  Szczegóły: 1990 : 16, 116-117
  Uwagi: - 4 Hiszpańsko-Polskie Sympozjum Chirurgów Dziecięcych, San Sebastian (ES), 92-08.11.1987.
  Typ publikacji: SPR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  160/1231
  Autorzy: Zygmunt H. Kaliciński.
  Tytuł: Sprawozdanie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych kadencji 1984-1988.
  Tytuł równoległy: Report of the Central Board of the Polish Society of Pediatric Surgeons for the term 1984-1988.
  Czasopismo: Probl. Chir. Dziec.
  Szczegóły: 1990 : 16, 107-110
  Typ publikacji: SPR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  161/1231
  Autorzy: Wojciech Perdzyński.
  Tytuł: Sprawozdanie ze stypendium naukowo-szkoleniowego w Japonii.
  Tytuł równoległy: Report on the scolarship in Japan.
  Czasopismo: Probl. Chir. Dziec.
  Szczegóły: 1990 : 16, 118-127
  Typ publikacji: SPR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  162/1231
  Autorzy: B. Jurkiewicz, Jerzy Kansy, Alicja Sarosiek, Zygmunt H. Kaliciński.
  Tytuł: Torbiel chłonkowa jelita cienkiego u 5-tygodniowego niemowlęcia.
  Tytuł równoległy: Cavernous lymphangioma in a 5-week infant.
  Czasopismo: Probl. Chir. Dziec.
  Szczegóły: 1990 : 17, 80-82, il., bibliogr. 3 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  163/1231
  Autorzy: Zygmunt H. Kaliciński.
  Tytuł: Wspomnienie o profesorze Janie Kossakowskim.
  Czasopismo: Probl. Chir. Dziec.
  Szczegóły: 1990 : 17, 7-11, il.
  Uwagi: - Wspomnienie wygłoszone 14 marca 1989 r. w Warszawie, podczas konferencji poświęconej 10 rocznicy śmierci Profesora. - Konferencja poświęcona 10 rocznicy śmierci Profesora Jan Kossakowskiego, WarszawA, 14.03.1989.
  Typ publikacji: PB
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  164/1231
  Autorzy: B. Jurkiewicz, Zygmunt H. Kaliciński, Alina Goszczyk, Alicja Sarosiek.
  Tytuł: Jednoczasowa operacja przepukliny pępowinowej i niepełne sfałdowanie wpustu u niemowlęcia.
  Tytuł równoległy: Simultaneous operation od the umbilical hernia and incomplete cardioplication in a infant.
  Czasopismo: Probl. Chir. Dziecięcej
  Szczegóły: 1990 : 16, 89-91, il., bibliogr. 4 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  165/1231
  Autorzy: Zygmunt H. Kaliciński, I. Smólska.
  Tytuł: Sprawozdanie z XXXV Międzynarodowego Kongresu BAPS w Atenach, Grecja.
  Czasopismo: Probl. Chir. Dziecięcej
  Szczegóły: 1990 : 17, 114-117
  Typ publikacji: SPR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  166/1231
  Autorzy: Grzegorz Krzymański, Barbara Biernacka, Karol Chmielowski.
  Tytuł: Scyntygrafia w rozpoznawaniu chorób kości czaszki twarzowej.
  Tytuł równoległy: Scintigraphy in the diagnosis of diseases of granio-facial bones.
  Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
  Szczegóły: 1990 : T. 4, nr 8, s. 126-135, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  ISSN: 0860-3405
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  167/1231
  Autorzy: Zygmunt H. Kaliciński, B. Maruszewski.
  Tytuł: Sprawozdanie z I Światowego Kongresu Kardiochirurgii Dziecięcej w Bergamo, Włochy.
  Tytuł całości: W: Problemy Chirurgii Dziecięcej
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1990
  Strony: s. 109-113
  Typ publikacji: SPR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  168/1231
  Autorzy: Zygmunt H. Kaliciński, Włodzimierz Joszt, Tadeusz Bokwa, B. Jurkiewicz, Alicja Sarosiek, Jerzy Kansy.
  Tytuł: Dwa przypadki nerki złączonej u niemowląt.
  Tytuł całości: W: Wady rozwojowe nerek. Postępy w urologii : XV Sympozjum Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Jastrzębia Góra, 25-27 maj 1990 r. : (materiały naukowe)
  Adres wydawniczy: Gdańsk, 1990
  Strony: s. 38-39, il.
  Uwagi: - 15 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Jastrzębia Góra, 26-27 maja 1990.
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  169/1231
  Autorzy: Zygmunt H. Kaliciński, Włodzimierz Joszt, Ewa Zarzycka-Szczerbowska, Jerzy Kansy, Wojciech Perdzyński, Tadeusz Bokwa, Bogdan Stodulski, Alicja Sarosiek, Zbigniew Żmijewski.
  Tytuł: Różne postacie zaburzeń towarzyszących nerce pojedynczej.
  Tytuł całości: W: Wady rozwojowe nerek. Postępy w urologii : XV Sympozjum Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Jastrzębia Góra, 26-27.05.1990 r. (materiały naukowe)
  Adres wydawniczy: Gdańsk, 1990
  Strony: s. 63-64
  Uwagi: - 15 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Jastrzębia Góra, 26-27 maja 1990.
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  170/1231
  Autorzy: Ziemowit S. Potakiewicz.
  Tytuł: Etiopatogeneza, patofizjologia, klinika, dobór metod operacyjnych i wyniki leczenie objawowych torbieli pajęczynówki mózgowia. Praca doktorska / Ziemowit Stanisław Potakiewicz ; Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1990
  Strony: [2], 140 k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 99 poz., streszcz., maszyn. powiel.
  Uwagi: Promotor: płk prof. Stanisław Z. Rudnicki.
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  171/1231
  Autorzy: B. Jurkiewicz.
  Tytuł: Ocena nowego sposobu operacji podwojonych moczowodów w porównaniu z operacjami klasycznymi. Praca doktorska / Beata Jurkiewicz ; Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1990
  Strony: 29 , 5. [13] k. , il., tab. , 30 cm. , bibliogr. 60 poz., maszyn. powiel.
  Uwagi: Promotor: płk prof. Zygmunt H. Kaliciński.
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  172/1231
  Autorzy: Bogdan Stodulski.
  Tytuł: Ocena odległych wyników nadpęcherzowego odprowadzenia moczu sposobem Brickera u dzieci. Praca doktorska / Bogdan Stodulski ; Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1990
  Strony: 110 k. , tabl., il., tab. , 30 cm. , bibliogr. 104 poz., streszcz., maszyn. powiel.
  Uwagi: Promotor: płk prof. Zygmunt H. Kaliciński.
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  173/1231
  Autorzy: Tadeusz Bokwa.
  Tytuł: Ocena wpływu zakażenia na uszkodzenie nerek w pierwszych odpływach pęcherzowo-moczowodowo-nerkowych u dzieci. Praca doktorska / Tadeusz Bokwa ; Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1990
  Strony: 86 k. , tab. , 30 cm , bibliogr. 97 poz., streszcz., maszyn. powiel.
  Uwagi: Promotor: płk prof. Zygmunt H. Kaliciński.
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  174/1231
  Autorzy: E. Rudzki, Z[bigniew] Samochocki, D. Litewska, P. Rebandel, E. Saciuk, A[licja] Rączka.
  Tytuł: Clinical features of atopic dermatitis and a family history of atopy.
  Czasopismo: Allergy
  Szczegóły: 1991 : Vol. 46, nr 2, s. 125-128, tab., bibliogr. 10 poz., SUM.
  ISSN: 0105-4538
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.088
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  175/1231
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Cezary Szczylik, Henryk Madej, Z. Pojda, Mariusz Z. Ratajczak, A. Myc, Maksymilian Siekierzyński, Jerzy Kansy, Mirosław Kłos, Zbigniew Rybicki, Zbigniew Dumański, Piotr Zaborowski, Sławomir Zaboklicki, B. Nowakowska, Elżbieta Urbanowska, J. Kurył.
  Tytuł: Allogenic bone marrow transplantation from HLA-identical siblings following conditioning with busulphan and cyclophosphamide.
  Czasopismo: Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis
  Szczegóły: 1991 : Vol. 39, nr 4, s. 441-447, tab., bibliogr. 13 poz.
  ISSN: 0004-069X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  176/1231
  Autorzy: K. Madaliński, Anna Jung, J. Stachowski, J. Kossowski.
  Tytuł: Immunopathology of hepatitis B mediated membranous glomerulonephritis.
  Czasopismo: Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis
  Szczegóły: 1991 : Vol. 39, nr 4, s. 413-418, il., tab., bibliogr. 13 poz.
  ISSN: 0004-069X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science


  177/1231
  Autorzy: H[anna] Gregorek, Anna Jung, B[ożena] Grabowska, K[azimierz] Madaliński.
  Tytuł: Isolation and partial characterization of circulating immune complexes in sera of children with HBV - mediated glomerulonephritis.
  Czasopismo: Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis
  Szczegóły: 1991 : Vol. 39, nr 5-6, s. 519-527, bibliogr. 31 poz.
  ISSN: 0004-069X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science


  178/1231
  Autorzy: R. Ignatowicz, T. Kmieć, Jerzy Kotowicz, R. Michałowicz, D. Rosnowska, Ł. Ignatowicz.
  Tytuł: Multiple sclerosis in children : familiar cases, evoked potentials, mental state and treatment.
  Tytuł całości: W: Conference on Multiple Sclerosis, Poznań, 26-28 czerwca 1991: abstracts
  Adres wydawniczy: [Poznań, 1991]
  Strony: s. 15
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  179/1231
  Autorzy: Ryszard Malinowski, Jerzy Kruszewski, Paweł Maleszka.
  Tytuł: Wziewny test z histaminą u chorych ze swoistą nadreaktywnością oskrzeli.
  Tytuł całości: W: IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Alergologicznego: streszczenie referatów
  Adres wydawniczy: Łódź, 1991
  Strony: s. 84
  Uwagi: - 4 Zjazd Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Łódź, 29-31.08.1991.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  180/1231
  Autorzy: Mariusz Barański.
  Tytuł: Zastrzały kostne - wybrane problemy diagnostyki i leczenia.
  Czasopismo: Kwartalnik Ortopedyczny
  Szczegóły: 1991, 1, 12-18, il., tab., bibliogr. 13 poz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  181/1231
  Autorzy: Henryk Płachta, Jerzy Gil, Edward Stanowski, Andrzej Obara, Janusz Łapiński, Wojciech Gietka.
  Tytuł: Analiza kliniczna krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego.
  Tytuł równoległy: Clinical analysis of upper gastrointestinal tract bleedings.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1991 : 67, 11-12, 686-691, tab., bibliogr. 28 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  182/1231
  Autorzy: Józef Caba, Lidia Janda-Wasiluk, Jan Trykowski.
  Tytuł: Odległe wyniki autotransplantacji zębów mądrości.
  Tytuł równoległy: Late results of autotransplantation of wisdom teeth.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1991 : 67, 5-6, 313-317, il., bibliogr. 22 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  183/1231
  Autorzy: Marek Senator, Jan Trykowski.
  Tytuł: Perspektywy wykorzystania lakierów fluorowych w wojskowej stomatologii.
  Tytuł równoległy: Prospects of fluorine varnish use in military stomatology.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1991 : R. 67, nr 11-12, s. 764-767, bibliogr. 24 poz.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  184/1231
  Autorzy: Leopold Wagner, Jan Trykowski.
  Tytuł: Przypadek zębniaków mnogich.
  Tytuł równoległy: A case of multiple dentinomas.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1991 : 67, 11-12, 782-785, il., bibliogr. 20 poz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  185/1231
  Autorzy: Leopold Wagner, Jan Trykowski, Bożena Czerniakowska.
  Tytuł: Wczesna ocena wypełnień z materiału złożonego Mikromiks. (Doniesienie wstępne).
  Tytuł równoległy: Early assessment of fillings with micromix composite.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1991 : 67, 11-12, 722-726, tab., bibliogr. 18 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  186/1231
  Autorzy: Dariusz Jurkiewicz.
  Tytuł: Zachowanie się wydzielania żołądkowego u chorych z pyłkowicą.
  Tytuł równoległy: Gastric secretion in patients with pollinosis.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1991 : T. 67, nr 7-8, s. 438-443, tab., bibliogr. 9 poz., sum., rez.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  187/1231
  Autorzy: Zofia Charazińska.
  Tytuł: Zespół Rubinsteina.
  Tytuł równoległy: Rubinstein syndrome.
  Czasopismo: Mag. Stomatol.
  Szczegóły: 1991 : 1, 5, 21-24, il., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  188/1231
  Autorzy: D. Perek, S. Jurczyk-Procyk, J. Więckowska-Bidzińska, D. Dramińska, J[erzy] Kansy.
  Tytuł: Adrenal carcinoma in children : the treatment results.
  Czasopismo: Medical and Pediatric Oncology
  Szczegóły: 1991 : Vol. 19, s. 5, s. 384-385
  Uwagi: International Society of Pediatric Oncology SIOP XXII Meeting. Rhodes, Greece September 30-October 4, 1991. Abstracts
  ISSN: 0098-1532
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  189/1231
  Autorzy: Henryk Czarnecki, Dariusz Jurkiewicz, Bogusław Nawrocki.
  Tytuł: Rynolaryngoskopia w diagnostyce chorób górnych dróg oddechowych u dzieci.
  Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
  Szczegóły: 1991 : T. 45, supl., s. 366-369, sum.
  Uwagi: Konferencja Naukowa "IX Dni Otolaryngologii Dziecięcej", Łódź, 17-19 V 1990 r.
  ISSN: 0030-6657
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  190/1231
  Autorzy: Zofia Osiecka, Bolesław Kalicki, Alicja Sarosiek, E. Kossowska.
  Tytuł: Zespół mięśnia pierścienno-gardłowego.
  Tytuł równoległy: Crico-pharyngeal muscle syndrom.
  Czasopismo: Otolaryngologia Polska
  Szczegóły: 1991 : T. 45, nr 1, s. 16-18, bibliogr. 4 poz., sum.
  ISSN: 0030-6657
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  191/1231
  Autorzy: R. Ignatowicz, T. Kmieć, T. Kryst-Widźgowska, M. Rosnowska, Jerzy Kotowicz, R. Michałowicz.
  Tytuł: Multiple sclerosis in Childhood.
  Tytuł całości: W: PAN European Society of Neurology, Second Congress, Vienna, 7-12 grudnia 1991: abstracts
  Adres wydawniczy: [Vienna, 1991]
  Strony: s. 165
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  192/1231
  Autorzy: Katarzyna Jobs, Danuta Sawnor-Korszyńska.
  Tytuł: Aktywność N-acetylo-beta D-glikozaminidazy (NAG) i beta-glukuronidazy u dzieci z samoistnym nadciśnieniem tętniczym.
  Tytuł równoległy: The activity of N-acetyl-beta-D-Glucosaminidase (NAG) and beta-glucuronidase in children with essential hypertension.
  Czasopismo: Pediatria Polska
  Szczegóły: 1991 : T. 66, nr 3-4, s. 20-23, bibliogr. 9 poz., sum.
  ISSN: 0031-3939
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  193/1231
  Autorzy: Bolesław Kalicki, Wiesław Konieczny, Zofia Stembrowicz.
  Tytuł: Przydatność scyntygrafii w diagnostyce refluksu żołądkowo-przełykowego u dzieci.
  Czasopismo: Pediatria Polska
  Szczegóły: 1991, supl. do nr 1-2, s. 265-268, bibliogr., rez., sum.
  Konferencja: , Rzeszów, 1991.09.19
  ISSN: 0031-3939
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  194/1231
  Autorzy: Jerzy Kruszewski, Paweł Maleszka, Alicja Rączka.
  Tytuł: Występowanie alergenowo swoistych IgG-4 u chorych z podejrzeniem alergii na pokarmy.
  Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
  Szczegóły: 1991 : 59, Supl. 1-2, 53-57, tab., bibliogr. 25 poz.
  Uwagi: - Sympozjum firmy 3M Diagnostic Systems, Rydzyna, 11-13.05 1990
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  195/1231
  Autorzy: Tomasz [Ryszard] Malinowski, Jerzy Kruszewski.
  Tytuł: Wziewny test z histaminą u chorych ze swoistą nadreaktywnością oskrzeli.
  Tytuł równoległy: Inhalatory histamine test in patients with specific bronchial hyperreactivity.
  Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
  Szczegóły: 1991 : 59, 11-12, 12-15, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  196/1231
  Autorzy: Zygmunt H. Kaliciński.
  Tytuł: Poradnik chirurgii dziecięcej / MacMahon R. A. - Warszawa, 1990
  Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
  Szczegóły: 1991 : 63, 12, 1175
  Typ publikacji: REC
  Polskie hasła przedmiotowe:

  197/1231
  Autorzy: Mariusz Z. Ratajczak, Cezary Szczylik, Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Zmiany niektórych parametrów oceniających czynność nerek u chorych poddanych przeszczepieniom allogenicznego szpiku.
  Tytuł równoległy: Changes in selected parameters of renal function in allogenic bone marrow recipients.
  Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
  Szczegóły: 1991 : T. 46, nr 40-42, s. 764-769, bibliogr. 21 poz., sum.
  ISSN: 0032-3756
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  198/1231
  Autorzy: Katarzyna Jobs, P. Januszewicz, Teresa Wyszyńska.
  Tytuł: Historia naturalna nadciśnienia tętniczego granicznego u młodzieży w wieku 14 lat na podstawie 4-letniej obserwacji.
  Tytuł równoległy: Natural history of borderline hypertension in youngsters aged 15 years during the 4-years lasting observation.
  Czasopismo: Przegląd Lekarski
  Szczegóły: 1991 : T. 48, nr 7, s. 503-507, bibliogr. 11 poz., sum.
  ISSN: 0033-2240
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  199/1231
  Autorzy: Jacek Z. Krasnopolski.
  Tytuł: Ocena sposobu Anderson-Hynes'a w chirurgicznym leczeniu wrodzonego wodonercza pierwotnego u dzieci. Praca doktorska / Jacek Krasnopolski ; Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1991
  Strony: 96 k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 152 poz., streszcz., maszyn. powiel.
  Uwagi: Promotor: płk prof. Zygmunt H. Kaliciński.
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  200/1231
  Autorzy: Jarosław Nowosielski, Jerzy Świerż.
  Tytuł: Oporny na leczenie naciek skóry w przebiegu ostrej białaczki mielomonocytowej.
  Tytuł równoległy: Refractory to treatment infiltration of the skin in the course of acute myelomonocytic leukaemia.
  Czasopismo: Wiad. Lek.
  Szczegóły: 1991 : 44, 17-18, 646-648, il., bibliogr. 19 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  201/1231
  Autorzy: Kazimierz Rąpała, Donat Tylman, Krystyna Stępień, Irmina Pomierna.
  Tytuł: Operacyjne leczenie krzywic hipofosfatemicznych rodzinnych.
  Tytuł równoległy: Operative treatment of familial hypophosphatemic rickets.
  Czasopismo: Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol.
  Szczegóły: 1992 : 57, 4,5,6, 287-290, il., tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  202/1231
  Autorzy: Wojciech Marczyński, Irmina Pomierna.
  Tytuł: Kolano tyłoprzegięte - etiopatogeneza i leczenie.
  Tytuł równoległy: Genu recurvatum - etiopathogenesis and treatment.
  Czasopismo: Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska
  Szczegóły: 1992 : T. 57, nr 4-6, s. 354-358, bibliogr. 7 poz., sum.
  ISSN: 0009-479X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  203/1231
  Autorzy: Zygmunt H. Kaliciński, Włodzimierz Joszt, Wojciech Perdzyński, B. Jurkiewicz, Ewa Szczerbowska, Alicja Sarosiek, Zbigniew Dumański.
  Tytuł: Completly duplicated ureters : a new concept of reimplantation.
  Czasopismo: J. Pediat. Surg.
  Szczegóły: 1992 : 27, 1, 70-73, il., bibliogr. 9 poz.
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.846
  Polskie hasła przedmiotowe:

  204/1231
  Autorzy: Wojciech Marczyński, Irmina Pomierna.
  Tytuł: Przykłady leczenia ortopedycznego z wydłużeniem kości udowej u dzieci.
  Czasopismo: Kwartalnik Ortopedyczny
  Szczegóły: 1992, 3, 22-27, tab., bibliogr. 18 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  205/1231
  Autorzy: Edward Stanowski, Tomasz Koziarski, Paweł Puchta, Andrzej Paczyński.
  Tytuł: Laparoskopowe wycięcie pęcherzyka żółciowego.
  Tytuł równoległy: Laparoscopic cholecystectomy.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1992 : 68, 1-2, 11-16, bibliogr. 15 poz., sum., rez.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  206/1231
  Autorzy: Janusz Tatarzyński, Zbigniew Żmijewski, Wiesława Felka, Elżbieta Płocharska.
  Tytuł: Podstawowe metody znieczulenia przewodowego u dzieci.
  Tytuł równoległy: Basic methods of conduction anaesthesia in children.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1992 : 68, 7-8, 408-409, bibliogr. 12 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  207/1231
  Autorzy: Janusz Tatarzyński.
  Tytuł: Pozaustrojowe utlenowanie krwi - nowa metoda intensywnej terapii noworodków.
  Tytuł równoległy: Extracorporeal blood oxygenation - a new method in the intensive neonatal treatment.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1992 : 68, 9-10, 503-505, bibliogr. 15 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  208/1231
  Autorzy: Wojciech Perdzyński, Bolesław Kalicki, K. Zatorska, Andrzej Kadłubowski, Henryk Kaszyński, Anna Jung.
  Tytuł: Rozległy ropień pozaotrzewny u 2-miesięcznego niemowlęcia.
  Tytuł równoległy: Extensive extraperitoneal abscess in a 2-month-oldinfant.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1992 : T. 68, nr 11-12, s. 612-614, bibliogr. 4 poz.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  209/1231
  Autorzy: Waldemar Kurzępa, Jan Peterek.
  Tytuł: Surfaktant w leczeniu zespołu zaburzeń oddychania u noworodków.
  Tytuł równoległy: Surfactant in the treatment of respiratory distress syndrome in newborns.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1992 : 68, 11-12, 602-604, bibliogr. 9 poz.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  210/1231
  Autorzy: Bogusław Zyśko, Jerzy Gil, Tadeusz Szwed.
  Tytuł: Trudności rozpoznawcze w ocenie pojedyńczego wrzodu odbytnicy.
  Tytuł równoległy: Diagnostic difficulties in the assessment of isolated rectal ulcer.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1992 : 68, 1-2, 24-28, tab, bibliogr. 6 poz., sum., rez.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  211/1231
  Autorzy: Leopold Wagner, Jan Trykowski.
  Tytuł: Porównawcza, kliniczna ocena materiałów złożonych Valux i Helioprogress.
  Czasopismo: Mag. Stomatol.
  Szczegóły: 1992 : 2, 12, 28-29, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  212/1231
  Autorzy: Bolesław Kalicki, D. Perek, Sławomir Olszewski.
  Tytuł: Mięsak prążkowanokomórkowy u 10-letniego chłopca - trudności diagnostyczne.
  Tytuł równoległy: Rhabdomysarcoma in a 10-year-old boy - diagnostic difficulties.
  Czasopismo: Pediatria Polska
  Szczegóły: 1992 : T. 67, nr 7-8, s. 431-433, bibliogr. 4 poz.
  ISSN: 0031-3939
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  213/1231
  Autorzy: Hanna Jung.
  Tytuł: Nerkowa manifestacja zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B u dzieci.
  Tytuł równoległy: Kidney manifestation of HBV infection in children.
  Czasopismo: Pediatria Polska
  Szczegóły: 1992 : 67, 1/2) supl., 62-68, tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Uwagi: - Sympozjum pt. Etiopatogeneza, leczenie i zapobieganie zakażeniom HBV u dzieci, Warszawa (PL), 24.04.1992.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  214/1231
  Autorzy: Bolesław Kalicki, D. Perek, Sławomir Olszewski, Wojciech Perdzyński.
  Tytuł: Nerwiakomięsak u dziecka z chorobą Recklinghausena.
  Tytuł równoległy: Neurosarcoma in a child with von Recklinghausen disease.
  Czasopismo: Pediatria Polska
  Szczegóły: 1992 : T. 67, nr 7-8, s. 434-436, bibliogr. 10 poz.
  ISSN: 0031-3939
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  215/1231
  Autorzy: E. Rudzki, Zbigniew Samochocki, P. Rebandel, E. Saciuk.
  Tytuł: Zależność występowania niektórych objawów atopowego zapalenia skóry od wieku ujawnienia się pierwszych zmian skórnych i od czasu karmienia w niemowlęctwie.
  Tytuł równoległy: Relationship beetwen the appearence of certain signs of atopic dermatitis and the duration of breast feeding in inflancy.
  Czasopismo: Pediatria Polska
  Szczegóły: 1992 : 67, 3-4, 99-103, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  216/1231
  Autorzy: Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Atlas rzadkich przypadków chorób klatki piersiowej u dzieci / red. Jan Rudnik, Ryszard Kurzawa. - Warszawa, 1991. - Rec. : Tadeusz Płusa.
  Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
  Szczegóły: 1992 : 60, 3-4, 4
  Typ publikacji: REC
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  217/1231
  Autorzy: Tadeusz Płusa, Elżbieta Zaraś, Elżbieta Kozak, Karina Jahnz-Różyk.
  Tytuł: Ciała obce w drogach oddechowych.
  Tytuł równoległy: Foreign bodies in bronchial tree.
  Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
  Szczegóły: 1992 : T. 60, nr 3-4, s. 51-58, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  ISSN: 0867-7077
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  218/1231
  Autorzy: E. Rudzki, Zbigniew Samochocki, P. Rebandel, E. Saciuk.
  Tytuł: Współistnienie astmy i niektórych obkjawów atopii skórnej.
  Tytuł równoległy: Coincidence of bronchial asthma and symptoms of atopic dermatitis.
  Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
  Szczegóły: 1992 : 60, 3-4, 38-41, tab., bibliogr. 4 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  219/1231
  Autorzy: Tadeusz Płusa, Elżbieta Zaraś, Jerzy Kruszewski.
  Tytuł: Kliniczna ocena prokaterolu i salbutamolu u chorych na astmę oskrzelową.
  Tytuł równoległy: Clinical evaluation of procaterol and salbutamol in patients with bronchial asthma.
  Czasopismo: Pneumonologia i Alergologia Polska
  Szczegóły: 1992 : T. 60, nr 11-12, s. 48-52, bibliogr. 9 poz., sum.
  ISSN: 0867-7077
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  220/1231
  Autorzy: Zygmunt H. Kaliciński, Ewa Zarzycka-Szczerbowska, A. Krupa, Zofia Osiecka, Henryk Kaszyński.
  Tytuł: Tętniak tętnicy podobojczykowej u 2 miesięcznego niemowlęcia.
  Tytuł równoległy: A subclavian artery aneurysm in a 2 month old infant.
  Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
  Szczegóły: 1992 : 64, 5, 451-452, il., bibliogr. 3 poz.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  221/1231
  Autorzy: Zygmunt H. Kaliciński, Wojciech Perdzyński, Edward Wielgołaski, Józefa Rafińska, Jerzy Gil.
  Tytuł: Trudności diagnostyczne w obrażeniach dwunastnicy i trzustki u dwóch chłopców.
  Tytuł równoległy: Diagnostic problems in duodenal and pancreatic traumas in two boys.
  Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
  Szczegóły: 1992 : 64, 9, 829-832, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  222/1231
  Autorzy: E. Rudzki, P. Rebandel, Zbigniew Samochocki, E. Saciuk.
  Tytuł: Dobór zawodu u chorych na atopowe zapalenie skóry.
  Tytuł równoległy: Choice of profession by patients with atopic dermatitis.
  Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
  Szczegóły: 1992 : 47, 38-39, 858-859, bibliogr. 3 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  223/1231
  Autorzy: Bolesław Kalicki, Zygmunt H. Kaliciński, Alicja Sarosiek, Włodzimierz Joszt, Henryk Kaszyński, Tadeusz Bokwa, Jacek Z. Krasnopolski.
  Tytuł: Pęknięcie nerki i wyciek moczu do otrzewnej wywołane przeszkodą w dolnych drogach moczowych u dzieci.
  Tytuł równoległy: Renal rupture and urinary discharge into the peritoneal cavity resulting from an obstruction of the lower urinary tract in children.
  Czasopismo: Polski Przegląd Chirurgiczny
  Szczegóły: 1992 : T. 64, nr 6, s. 563-567, bibliogr. 3 poz., sum.
  ISSN: 0032-373X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  224/1231
  Autorzy: Marek Gołębiowski, Andrzej Koziarski, Ryszard M. Pluta.
  Tytuł: Tomografia komputerowa mózgu w przypadkach nerwiakowłókniakowatości typu 2.
  Tytuł równoległy: Cranial CT of neurobibromatosis type 2.
  Czasopismo: Polski Przegląd Radiologii
  Szczegóły: 1992 : T. 56, nr 3-4, s. 81-84, bibliogr. 20 poz., sum.
  ISSN: 0860-1089
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  225/1231
  Autorzy: Zygmunt H. Kaliciński.
  Tytuł: Profesor Tohru Hagiwara z Kuoto, Japonia. Wspomnienie pośmiertne.
  Tytuł równoległy: Obituitary. Professor Tohru Hagiwara, Kyoto, Japan.
  Czasopismo: Probl. Chir. Dziec.
  Szczegóły: 1992 : 19, 7, il.
  Typ publikacji: PB
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  226/1231
  Autorzy: S. Jakubiak, Wiesław Romaniuk, Donat Tylman.
  Tytuł: Środki techniczne do pomiaru sił korekcyjnych oraz operacyjnego leczenia bocznych skrzywień i urazów kręgosłupa.
  Tytuł równoległy: Technical devicesnfor the measurement of the correction forces treatment of scoliosis and lesions to the spine.
  Czasopismo: Probl. Tech. Med.
  Szczegóły: 1992 : 23, 3-4, 141-151, il., bibliogr. 19 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PTT
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  227/1231
  Autorzy: E. Czkwianianc, L. Bąk-Romaniszyn, A. Kałużyński, W. Kozłowski, G. Woch, J. Lipczyk, B. Fortak.
  Tytuł: Obraz endoskopowy u dzieci z przewlekłym zapaleniem błony śluzowej żołądka i zakażeniem Helicobacter pylori / Endoscopic picture of chronic gastritis with Helicobacter pylori infection in children.
  Czasopismo: Przegl. Pediatr.
  Szczegóły: 1993 : 23, supl. do nr 3, 219-227, 7 il., tab., bibliogr. 15 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Materiały Naukowe IX Ogólnopolskiego Sympozjum Gastroenterologii Dziecięcej i Żywienia na temat Choroby górnego odcinka przewodu pokarmowego : postępy w gastroenterologii, Łódź 15-16 października 1993 r.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  228/1231
  Autorzy: K. Grzybowska, I. Planeta-Małecka, J. Lukamowicz, A. Kulig, W. Kozłowski, B. Przybylska, W. Wroński.
  Tytuł: Zachowanie się frakcji białek mleka krowiego u dzieci z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego / Cow milk protein fraction in children with ulcerative colitis.
  Czasopismo: Przegl. Pediatr.
  Szczegóły: 1992 : 22, 3, 279-284, 4 tab., bibliogr. 23 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  229/1231
  Autorzy: A[nna] Jung, H. Gregorek, K. Madaliński.
  Tytuł: HBV - mediated membranous glomerulonepritis in children.
  Tytuł całości: W: The 9th Congress of the International Pediatric Nephrology Association, August 30 - September 4, 1992, Jerusalem, Israel : Abstracts
  Adres wydawniczy: [b.m.] : Springer International, [1992]
  Strony: s. C127, Abst. [P-IIA.12]
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  230/1231
  Autorzy: Jerzy Gil, Jerzy Mróz, Tadeusz Szwed.
  Tytuł: Zewnętrzna litotrypsja wstrząsowo-falowa (ESWL) - wyniki leczenia 163 chorych z kamicą żółciową.
  Tytuł równoległy: External shock-and-wave lithotripsy in the treatment of cholelithiasis.
  Czasopismo: Ultrasonogr. Pol.
  Szczegóły: 1992 : 2, 1, 63-68, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  231/1231
  Autorzy: Bolesław Kalicki.
  Tytuł: Radioizotopowa ocena refluksu żołądkowo-przełykowego u dzieci. Praca doktorska / Bolesław Kalicki; Klinika Chorób Dzieci, Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1991
  Strony: [1], 45, [1] k. , il, tab. , 30 cm , bibliogr. 90 poz., streszcz., maszyn.
  Uwagi: Promotor: płk doc. Karol Chmielowski.
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  232/1231
  Autorzy: Jerzy Świerż, Andrzej Gomuła, Bronisław Stawarz.
  Tytuł: Rola badania klinicznego we wczesnym rozpoznawaniu nowotworów jądra.
  Tytuł równoległy: Role of clinical examination in early diagnosis of testicular malignancies.
  Czasopismo: Wiad. Lek.
  Szczegóły: 1992 : 45, 23-24, 899-902, tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  233/1231
  Autorzy: Dariusz Jurkiewicz.
  Tytuł: Zachowanie się wydzielania żołądkowego u chorych z pyłkowicą.
  Tytuł równoległy: Gastric secretion in patients with pollinosis.
  Czasopismo: Biuletyn Wojskowej Akademii Medycznej
  Szczegóły: 1993, nr 29 supl. 4 Zjazdy i Konferencje, s. 35-37
  ISSN: 0860-6293
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  234/1231
  Autorzy: Wojciech Marczyński, Irmina Pomierna.
  Tytuł: Osteotomie geometryczne kości udowej i piszczelowej u dzieci wg Tylmana.
  Tytuł równoległy: Geometric osteotomy of the femur and tibia in children according to Tylman.
  Czasopismo: Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol.
  Szczegóły: 1993 : 58, 2, 26-31, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  235/1231
  Autorzy: Leopold Wagner, Jan Trykowski.
  Tytuł: Kliniczna ocena porównawcza wypełnień z materiałów złożonych Heliomolar I P-50.
  Tytuł równoległy: Clinical, comparative evaluation of composite resin restorations of Heliomolar and P-50.
  Czasopismo: Czas. Stomatol.
  Szczegóły: 1993 : 46, 9, 565-569, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  236/1231
  Autorzy: Waldemar Kurzępa, Jan Peterek.
  Tytuł: Idiopatyczny zespół niewydolności oddechowej noworodków.
  Tytuł równoległy: Idiopathic respiratory distress syndrome.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1993 : 69, 5-6, 294-296, bibliogr. 8 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  237/1231
  Autorzy: Jan Trykowski, Leopold Wagner.
  Tytuł: Ocena kliniczna wypełnień z materiału złożonego Valux.
  Tytuł równoległy: Clinical assessment of filings from Valux composite material.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1993 : 69, 5-6, 251-253, tab., bibliogr. 17 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  238/1231
  Autorzy: Zbigniew Samochocki, Ada Winkielman.
  Tytuł: Przypadek mnogich ziarniniaków naczyniowych obu małżowin usznych.
  Tytuł równoległy: A case of multiple telangiectatic granulomas of both auricles.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1993 : 69, 5-6, 304-306, il., bibliogr. 6 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  239/1231
  Autorzy: Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Immunoterapia nieswoista.
  Czasopismo: Mag. Med.
  Szczegóły: 1993 : 4, 9, 10-11, il.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  240/1231
  Autorzy: Leopold Wagner, Jan Trykowski, Marianna Miazek-Wagner.
  Tytuł: Kliniczna ocena materiału łączącego All-Bond (doniesienie wstępne).
  Czasopismo: Mag. Stomatol.
  Szczegóły: 1993 : 3, 2-3, 44-45, tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  241/1231
  Autorzy: Marianna Miazek-Wagner, Jan Trykowski, Leopold Wagner.
  Tytuł: Kliniczna ocena materiału Vitrebond.
  Czasopismo: Mag. Stomatol.
  Szczegóły: 1993 : 3, 4, 40-41, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  242/1231
  Autorzy: Marianna Miazek-Wagner, Jan Trykowski, Leopold Wagner.
  Tytuł: Trzyletnia kliniczna ocena materiału złożonego Microlight.
  Czasopismo: Mag. Stomatol.
  Szczegóły: 1993 : 3, 6-7, 26-27, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  243/1231
  Autorzy: K. Grzybowska, W. Kozłowski.
  Tytuł: The level of immunoglobulins in the small and large intestinal mucosa from children with ulcerative colitis.
  Czasopismo: Patol. Pol.
  Szczegóły: 1993 : 44, 4, 217-220, 4 il., 3 tab., bibliogr. 31 poz.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  244/1231
  Autorzy: Ryszard Grenda, Katarzyna Jobs, Joanna Latoszyńska, Ewa Śmirska.
  Tytuł: Transplantacja nerki u dzieci po przebytym zespole hemolityczno-mocznicowym.
  Tytuł równoległy: Renal transplantation in children with hemolytic-uremic syndrome.
  Czasopismo: Pediatria Polska
  Szczegóły: 1993 : T. 68, nr 1-4, s. 27-29, bibliogr. 13 poz., sum.
  ISSN: 0031-3939
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  245/1231
  Autorzy: Ryszard Grenda, Sylwester Prokurat, Jan Zawadzki, Ewa Śmirska, Barbara Piątosa, Anna Boguszewska-Bączkowska, Mieczysław Litwin, Joanna Latoszyńska, Grzegorz Rychlik, Andrzej Borowski, Ewa Drabik, Adam Jelonek, Przemysław Kluge, Zofia Rancewicz, Paweł Rajszys, Katarzyna Jobs, Piotr Kaliciński, Andrzej Kamiński, Andrzej Prokurat, Wojciech Kamiński, Czesław Szymkiewicz, Jacek Szmidt, Wojciech Rowiński.
  Tytuł: Wyniki 120 transplantacji nerek u dzieci.
  Tytuł równoległy: Experience with 120 renal transplantations in children.
  Czasopismo: Pediatria Polska
  Szczegóły: 1993 : T. 68, nr 1-4, s. 23-26, bibliogr. 7 poz., sum.
  ISSN: 0031-3939
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  246/1231
  Autorzy: Jerzy Kruszewski, Elżbieta Zaraś, Gerard Chojnacki.
  Tytuł: Czy moment urodzenia ma znaczenie dla ujawnienia się chorób atopowych układu oddechowego? 2 : Częstość występowania chorób atopowych oraz zależność od momentu urodzenia wśród dzieci w rodzinach obciążonych skazą atopową.
  Tytuł równoległy: Does the moment of birth have any effect on disclosure of first signs of atopic diseases of the respiratory system? 2 : Incidence of atopic diseases in relation to the birth date of children from families with increased atopic diathesis.
  Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
  Szczegóły: 1993 : 61, 7-8, 331-335, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  247/1231
  Autorzy: Włodzimierz Rogowiec, Jerzy Kruszewski, Tomasz Granecki.
  Tytuł: Powikłania ze strony układu oddechowego w przebiegu odry.
  Tytuł równoległy: Maesles complications in the respiratory tract.
  Czasopismo: Pneumonologia i Alergologia Polska
  Szczegóły: 1993 : T. 61, nr 11-12, s. 617-621, bibliogr. 11 poz., sum.
  ISSN: 0867-7077
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  248/1231
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Cezary Szczylik, Mariusz Z. Ratajczak.
  Tytuł: Stan zdrowia rekonwalescentów po przeszczepieniu allogenicznego szpiku.
  Tytuł równoległy: Health status of the allogenic bone marrow transplants recipients.
  Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
  Szczegóły: 1993 : 48, 25-26, 543-545, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  249/1231
  Autorzy: Tadeusz Bokwa, Zygmunt H. Kaliciński, Włodzimierz Joszt, Barbara Kotarbińska, Zofia Osiecka, Edward Wielgołaski.
  Tytuł: Wyniki odległe zespoleń okrężnicy z prostnicą - koniec do boku - w niedorozwoju jelita grubego i chorobie Hirschsprunga.
  Tytuł całości: W: Problemy chirurgii dziecięcej. - T. 20
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1993
  Strony: s. 101-105, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  250/1231
  Autorzy: E. Rudzki, Zbigniew Samochocki, Z. Piela, P. Rebandel, Alicja Rączka, D. Dynowska.
  Tytuł: Przebieg i nasilenie atopowego zapalenia skóry i czterech innych chorób alergicznych u pary bliźniąt jednojajowych oraz obserwacje kliniczne i wyniki badań laboratoryjnych dotyczące alergenów wywołujących te zmiany .
  Tytuł równoległy: The course of atopic dermatitis and four other allergic diseases in monozygotic twins : clinical observations and allergological testing.
  Czasopismo: Przegl. Dermatol.
  Szczegóły: 1993 : 80, 5, 422-428, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  251/1231
  Autorzy: W. Kozłowski, A. Kulig, E. Czkwianianc, I. Płaneta-Małecka, B. Przybylska, L. Bąk.
  Tytuł: Badania histochemiczne i immunohistoenzymatyczne komórek endokrynnych (ECL, EC, G i D) błony śluzowej żołądka u dzieci z Helicobacter pylori / Histochemical and immunohistoenzymatic examination of the gastric endocrine cells (ECL, EC, G and D) in children with Helicobacter pylori.
  Czasopismo: Przegl. Pediatr.
  Szczegóły: 1993 : 23, supl. do nr 3, 249-254, 3 il., bibliogr. 16 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Materiały Naukowe IX Ogólnopolskiego Sympozjum Gastroenterologii Dziecięcej i Żywienia na temat Choroby górnego odcinka przewodu pokarmowego : postępy w gastroenterologii, Łódź 15-16 października 1993 r.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  252/1231
  Autorzy: W. Kozłowski, A. Kulig, E. Czkwianianc, I. Płaneta-Małecka, B. Przybylska.
  Tytuł: Badania morfologiczne i immunohistoenzymatyczne błony śluzowej żołądka u dzieci z Helicobacter pylori / Morphological and immunohistoenzymatic examination of the gastric mucosa in children with Helicobacter pylori.
  Czasopismo: Przegl. Pediatr.
  Szczegóły: 1993 : 23, supl. do nr 3, 243-248, 5 il., bibliogr. 12 [poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Materiały Naukowe IX Ogólnopolskiego Sympozjum Gastroenterologii Dziecięcej i Żywienia na temat Choroby górnego odcinka przewodu pokarmowego : postępy w gastroenterologii, Łódź 15-16 października 1993 r.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  253/1231
  Autorzy: Tadeusz Płusa, Elżbieta Zaraś.
  Tytuł: Ciała obce w drogach oddechowych.
  Tytuł całości: W: Stany zagrożenia życia w pneumonologii i alergologii / pod red. Tadeusza Płusy
  Adres wydawniczy: Warszawa : SANMEDIA, 1993
  Strony: s. 48-54
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  254/1231
  Autorzy: Jacek Z. Krasnopolski.
  Tytuł: Surgical treatment of congenital primary hydronephrosis in children: long-term results.
  Czasopismo: Surgery in Childhood International
  Szczegóły: 1993 : Vol. 1, nr 2, s. 12-16, il., tab., bibliogr. 22 poz.
  ISSN: 1230-5545
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  255/1231
  Autorzy: K. Madaliński, H. Gregorek, T. Wyszynska, Hanna Jung, Jacek Michal Kiewicz.
  Tytuł: Hepatitis B virus - mediated membranous glomerulonephritis in polish children.
  Tytuł całości: W: The 2nd International Congress of Geographic Nephrology, The 3rd Congress of the African Association of Nephrology, The 3rd Congress of the Egyptian Society of Nephrology, Hurghada, November 19-24, 1993: Abstracts
  Adres wydawniczy: [Hurghada], [1993]
  Strony: s. 69
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  256/1231
  Autorzy: H. Gregorek, Hanna Jung, T. Wyszyńska, K. Madaliński.
  Tytuł: Specific immune complexes in sera of children with HBV - mediated glomerulonephritis.
  Tytuł całości: W: The 2nd International Congress of Geographic Nephrology, The 3rd Congress of the African Association of Nephrology, The 3rd Congress of the Egyptian Society of Nephrology, Hurghada, November 19-24, 1993: Abstracts
  Adres wydawniczy: [Hurghada], [1993]
  Strony: s. 7
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  257/1231
  Autorzy: Tadeusz Bokwa, Zygmunt H. Kaliciński.
  Tytuł: Liczne wady układu moczowego jedynej nerki: operacja jednoetapowa.
  Tytuł równoległy: Numerous anomalies of the single urinary system: one-stage operation.
  Czasopismo: Urologia Polska
  Szczegóły: 1993 : T. 46, nr 4, s. 332-335, bibliogr. 7 poz., sum.
  ISSN: 0500-7208
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  258/1231
  Autorzy: Jerzy Świerż, Bronisław Stawarz, Andrzej Gomuła.
  Tytuł: Przerzuty jako pierwszy objaw u chorych na raka jądra.
  Tytuł równoległy: Metastases as the first symptom of carcinoma of the testicle.
  Czasopismo: Urologia Polska
  Szczegóły: 1993 : T. 46, nr 4, s. 316-320, bibliogr. 18 poz., sum.
  ISSN: 0500-7208
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  259/1231
  Autorzy: Tadeusz Bokwa, Beata Jurkiewicz, Wojciech Perdzyński, Jacek Z. Krasnopolski, Bogdan Stodulski, Ewa Zarzycka-Szczerbowska, Zygmunt H. Kaliciński, Henryk Kaszyński, Jerzy Kansy, Zofia Osiecka.
  Tytuł: Odległe wyniki operacji niedrożności dróg żółciowych zewnątrzwątrobowych u niemowląt.
  Tytuł całości: W: VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Warszawa, 21-24 października 1992 : suplement problemów chirurgii dziecięcej / pod red. Zygmunta H. Kalicińskiego i Wojciecha Kamińskiego ; Polskie Towarzystwo Chirurgów Dziecięcych.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 1993
  Strony: s. 365-368, bibliogr. 9 poz., sum.
  ISBN: 83-200-1794-7
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  260/1231
  Autorzy: Zygmunt H. Kaliciński, Beata Jurkiewicz, Tadeusz Bokwa, Wojciech Perdzyński, Ewa Zarzycka-Szczerbowska, Bogdan Stodulski, Alicja Sarosiek, Zofia Osiecka.
  Tytuł: Rozdzielenie i przeszczepienie całkowicie zdwojonych moczowodów - wyniki odległe.
  Tytuł całości: W: VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Warszawa, 21-24 października 1992 : suplement problemów chirurgii dziecięcej / pod red. Zygmunta H. Kalicińskiego i Wojciecha Kamińskiego ; Polskie Towarzystwo Chirurgów Dziecięcych.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 1993
  Strony: s. 195-196, bibliogr. 6 poz., sum.
  Informacje o wydaniu: 83-200-1794-7
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  261/1231
  Autorzy: Tadeusz Bokwa, Bogdan Stodulski, Jacek Krasnopolski, Bolesław Kalicki, Zygmunt H. Kaliciński.
  Tytuł: Trzy przypadki pęknięcia nerki wywołane przeszkodą w dolnych drogach moczowych.
  Tytuł całości: W: VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Warszawa 21 - 24 października 1992: suplement do Problemów Chirurgii Dziecięcej
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Redakcja: Zygmunt H. Kaliciński, Wojciech Kamiński
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 1993
  Strony: s. 197-200, bibliogr. 4 poz., sum.
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  262/1231
  Autorzy: Tomasz Szafrański.
  Tytuł: Odległe wyniki estetyczne i funkcjonalne chirurgicznego leczenia wnętrostwa. Praca doktorska / Tomasz Szafrański ; Szpital Bielański ZOZ Żoliborz w Warszawie.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1992
  Strony: 59 k. , tab. , 30 cm
  Uwagi: Promotor: doc. Bibiana Mossakowska. - 21.04.1993
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  263/1231
  Autorzy: Wojciech Perdzyński.
  Tytuł: Ocena skuteczności operacyjnego fałdowania moczowodów olbrzymich sposobem Kalicińskiego u dzieci : rozprawa habilitacyjna / Wojciech Perdzyński ; Wojskowa Akademia Medyczna im gen. dyw. B. Szareckiego.
  Adres wydawniczy: Warszawa : WAM, 1993
  Strony: [2], 190 s. , 6 tabl. złoż., il., tab. , 24 cm , bibliogr. 189 poz.
  Typ publikacji: HAB
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  264/1231
  Autorzy: Zygmunt H. Kaliciński, Wojciech Kamiński.
  Tytuł: VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Warszawa, 21-24 października 1992 : suplement problemów chirurgii dziecięcej / pod red. Zygmunta H. Kalicińskiego i Wojciecha Kamińskiego ; Polskie Towarzystwo Chirurgów Dziecięcych.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 1993
  Strony: 744 s. , il. , 25 cm , bibliogr. przy ref.
  ISBN: 83-200-1794-7
  Typ publikacji: RED
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  265/1231
  Autorzy: W. Kozłowski, K. Wąsowska-Królikowska, P. Siermontowski.
  Tytuł: Badania morfologiczne błony śluzowej jelita czczego niemowląt i dzieci w wieku od 9 miesięcy do 3 lat z zespołem złego wchłaniania po antybiotykoterapii / Morphological studies of the jejunal mucosa in infants and children aged from 9 months to 3 years with malabsorption syndrome following antibiotic therapy.
  Czasopismo: Biul. WAM
  Szczegóły: 1994 : 37, 1-4, 37-44, 2 il., 2 tab., bibliogr. 39 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  266/1231
  Autorzy: Wojciech Marczyński, Jerzy Chomicz, Irmina Pomierna, Sławomir Kroczak.
  Tytuł: Egalizacja i korekcja osi kończyn dolnych w materiale klinicznym.
  Tytuł równoległy: Equalisation and axial correction of the lower limbs in clinical record.
  Czasopismo: Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol.
  Szczegóły: 1994 : 59, supl. 1, 278-284, il., bibliogr. 18 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  267/1231
  Autorzy: Wojciech Marczyński.
  Tytuł: Ocena klinicznej przydatności allogenicznych, biostatycznych przeszczepów kostnych zamrożonych i radiacyjnie wyjałowionych.
  Tytuł równoległy: Frozen and radiation sterilized allogenic, biostatic bone grafts in the clinical use.
  Czasopismo: Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol.
  Szczegóły: 1994 : 59, supl. 3, 410-418, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  268/1231
  Autorzy: Wojciech Perdzyński, Ewa Zarzycka, Zbigniew Żmijewski, Bolesław Kalicki.
  Tytuł: Repositioning the misplaced colostomy for high imperforate anus: report of a new technique.
  Czasopismo: Journal of pediatric surgery
  Szczegóły: 1994 : Vol. 29, nr 11, s. 1483, il., bibliogr. 4 poz., sum.
  ISSN: 0022-3468
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.846
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  269/1231
  Autorzy: Sławomir Olszewski, Anna Jung, Jarosław Malczyński.
  Tytuł: Leczenie kamicy nerkowej u dzieci metodą litotrypsji.
  Czasopismo: Klinika Pediatryczna
  Szczegóły: 1994 : 2, 1, 83-85, bibliogr. 61 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  270/1231
  Autorzy: Sławomir Olszewski, Anna Jung, Zofia Stembrowicz.
  Tytuł: Badanie radioizotopowe z 99m TC-aprotyniną w ocenie strukturalnej miąższu nerek u dzieci z kamicą nerkową.
  Tytuł równoległy: Radioisotope testing with 99m Tc-aprotinine in structural assessment of renal stroma in children with nephrolithiasis.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1994 : 70, 9-10, 501-507, il., tab., bibliogr. 11 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  271/1231
  Autorzy: Wojciech Marczyński, Jerzy Chomicz, Irmina Pomierna, Sławomir Kroczak.
  Tytuł: Egalizacja i korekcja osi kończyn.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1994 : 70, supl. 2, 100-106
  Uwagi: Materiały X Jubileuszowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów WP, Zegrze, 15-17 września 1993.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  272/1231
  Autorzy: Jolanta Kuropatwa.
  Tytuł: Interwencja genetyczna w zapobieganiu chorobom i leczeniu.
  Tytuł równoległy: Genetic intervention in prevention of diseases and treatment.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1994 : 70, 3-4, 170-175, bibliogr. 10 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  273/1231
  Autorzy: Wojciech Marczyński, Irmina Pomierna.
  Tytuł: Korekcja osi kończyn dolnych u dzieci poprzez osteotomie geometryczne wg Tylmana.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1994 : 70, supl. 2, 125-131
  Uwagi: Materiały X Jubileuszowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów WP. Zegrze, 15-17 września 1993
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  274/1231
  Autorzy: Jerzy Smoszna, Bożena Pietrzak, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Metody oczyszczania pozaustrojowego w ciężkim zatruciu paracetamolem.
  Tytuł równoległy: Methods of extracorporeal haemoperfusions in severe intoxication with paracetamol.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1994 : 70, 7-8, 410-413, il., bibliogr. 3 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  275/1231
  Autorzy: Donat Tylman.
  Tytuł: Operacyjnie leczenie kręgozmyków u dzieci - modyfikacja własna.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1994 : 70, supl. 2, 13-19
  Uwagi: Materiały X Jubileuszowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów WP, Zegrze, 15-17 września 1993
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  276/1231
  Autorzy: Krystyna Stępień, Wojciech Marczyński.
  Tytuł: Operacyjnie leczenie wczesnodziecięcych bocznych skrzywień kręgosłupa.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1994 : 70, supl. 2, 34-39
  Uwagi: Materiały X Jubileuszowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów WP, Zegrze, 15-17 września 1993
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  277/1231
  Autorzy: Bolesław Kalicki, Anna Jung, Jacek Z. Krasnopolski, Wanda Błaszczyk, Elwira Wyszogrodzka.
  Tytuł: Przypadek miejscowego leczenia grzybiczego zakażenia pęcherza moczowego u 2-miesięcznego dziecka.
  Tytuł równoległy: A case of topical treatment of mycotic infection of the bladder in a two-month-old infant.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1994 : T. 70, nr 5-6, s. 328-329, bibliogr. 9 poz.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  278/1231
  Autorzy: Jacek Rutka, Anna Jung, Anna Kamińska, Sławomir Olszewski, Wojciech Perdzyński, Jarosław Malczyński, Henryk Kaszyński.
  Tytuł: Rola USG w rozpoznawaniu i monitorowaniu leczenia kamicy układu moczowego u dzieci.
  Tytuł równoległy: Role of USG in the diagnosis and monitoring of treatment of nephroli thiasis in children.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1994 : 70, 11-12, 596-599, tab., bibliogr. 12 poz., sum., rez.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  279/1231
  Autorzy: Grzegorz Adamiak, Dariusz Jurkiewicz, Krzysztof Polberg, Maciej Hermanowski, Alicja Rączka.
  Tytuł: Zachowanie się stężeń immunoglobulin IgA, IgG, IgM u chorych z nowotworami złośliwymi głowy i szyi.
  Tytuł równoległy: Changes of IgA, IgG and IgM concentrations in patients with malignancies of the head and neck.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1994 : 70, 5-6, 255-262, il., bibliogr. 15 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  280/1231
  Autorzy: W. Stankiewicz, Aleksander Ligęziński, Bogusław Nawrocki.
  Tytuł: Argumenty za i przeciw rutynowej adenotomii.
  Tytuł równoległy: Arguments and contrarguments for routine adenotonsillotomy.
  Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
  Szczegóły: 1994 : 48, supl. 18, 311-313, tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Uwagi: 10 Dni Otolaryngologii Dziecięcej Augustów 11-13.06. 1993
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  281/1231
  Autorzy: Aleksander Ligęziński, Dariusz Jurkiewicz, Maciej Hermanowski.
  Tytuł: Leczenie sezonowych alergicznych zapaleń błony śluzowej nosa u dzieci i młodzieży.
  Tytuł równoległy: The teratment of seasonal allergic rhinitis in children.
  Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
  Szczegóły: 1994 : 48, supl. 18, 450-454, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Uwagi: 10 Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Augustów, 11-13.06.1993.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  282/1231
  Autorzy: Wojciech Wąsala, Bogusław Nawrocki, Ireneusz Kantor, Mirosław Wojtkowski.
  Tytuł: Audiometria przesiewowa u dzieci w wieku szkolnym.
  Tytuł równoległy: Screening audiometry in children at school age.
  Czasopismo: Otolaryngologia Polska
  Szczegóły: 1994 : T. 48, supl. 18, s. 171-174, bibliogr. 6 poz., sum.
  Uwagi: 10 Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Augustów, 11-13.06.1993.
  ISSN: 0030-6657
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  283/1231
  Autorzy: Aleksander Ligęziński, Piotr Rapiejko, Mirosław Wojtkowski.
  Tytuł: Profilaktyka pyłkowicy u dzieci i młodzieży.
  Tytuł równoległy: Prophylaxis of pollinosis in children.
  Czasopismo: Otolaryngologia Polska
  Szczegóły: 1994 : T. 48, supl. 18, s. 51-53, bibliogr. 6 poz., sum.
  Uwagi: 10 Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Augustów, 11-13.06.1993.
  ISSN: 0030-6657
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  284/1231
  Autorzy: Marek Maruszyński, Henryk Płachta, Maciej Kott, Andrzej Obara.
  Tytuł: Chirurgiczne leczenie guzów śródpiersia w materiale własnym.
  Tytuł równoległy: Surgical treatment of mediastinal tumors from personal material.
  Czasopismo: Pneumonologia i Alergologia Polska
  Szczegóły: 1994 : T. 62, nr 9-10, s. 491-495, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  ISSN: 0867-7077
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  285/1231
  Autorzy: Wojciech Perdzyński, Ewa Zarzycka, Zbigniew Żmijewski.
  Tytuł: Przemieszczenie przetoki kałowej przy zbyt krótkim odcinku obwodowym jelita we wrodzonej niedrożności odbytnicy.
  Tytuł równoległy: Translocation of the colostomy in the presence of an ultra-short peripheral segment of the intestine in congenital rectal agenesis.
  Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
  Szczegóły: 1994 : 66, 2, 166-168, il., bibliogr. 3 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  286/1231
  Autorzy: Zofia Stembrowicz-Nowakowska, Sławomir Olszewski.
  Tytuł: Scyntygrafia z użyciem 99mTc-aprotyniny w ocenie struktury nerek u dzieci z kamicą nerkową leczonych ESWL.
  Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
  Szczegóły: 1994 : 8, 15, 47
  Uwagi: IV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej i Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Izotopów.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  287/1231
  Autorzy: Marek Maruszyński, Henryk Płachta, Tomasz Zwierowicz.
  Tytuł: Własne doświadczenia w kriochirurgicznym leczeniu żylaków kończyn dolnych.
  Tytuł równoległy: Own experience in cryosurgery of varicose veins of the lower extremities.
  Czasopismo: Przegląd Flebologiczny
  Szczegóły: 1994 : T. 2, nr 1, s. 38-44, tab., bibliogr. 10 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1232-7174
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  288/1231
  Autorzy: Marianna Miazek-Wagner, Jan Trykowski, Leopold Wagner, Jan Osytek.
  Tytuł: Kliniczna ocena materiału złożonego Tetric (doniesienie wstępne).
  Czasopismo: Stomatol. Współcz.
  Szczegóły: 1994, 1, 44-45, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  289/1231
  Autorzy: Jan Trykowski, Katarzyna Joniak, Marianna Miazek-Wagner, Leopold Wagner.
  Tytuł: Wstępna kliniczna ocena cementu szklano-jonomerowego Vitremer.
  Czasopismo: Stomatol. Współcz.
  Szczegóły: 1994, 2, 133-134, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  290/1231
  Autorzy: Jan Trykowski, B. Pataljas, Marek Senator.
  Tytuł: Primenienije zubnoj pasty s vitamonom A v lechenii parodontita. [Stosowanie pasty do zębów z witaminą A w leczeniu zapalenia przyzębia].
  Tytuł równoległy: Dental cream with vitamin A in the treatment of periodontitis.
  Czasopismo: Stomatologija
  Szczegóły: 1994 : T. 73, nr 1, s. 11-13, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: RU
  Polskie hasła przedmiotowe:

  291/1231
  Autorzy: Wojciech Perdzyński, Zygmunt H. Kaliciński, Jerzy Kansy.
  Tytuł: Transient hydronephrosis as a complication of an intestinal fistula and peritonitis.
  Czasopismo: Surg. Childh. Int.
  Szczegóły: 1994 : 2, 4, 276-278, il., bibliogr. 10 poz.
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  292/1231
  Autorzy: Alina Goszczyk.
  Tytuł: Wartość badania urodynamicznego w nawracających zakażeniach układu moczowego i zaburzeniach mikcji u dzieci. Praca doktorska / Alina Goszczyk ; Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1994
  Strony: 88 k. , il. , tab. , 30 cm , bibliogr. 118 poz., streszcz., maszyn.
  Uwagi: Promotor: doc. Anna Jung-Hauska. - 21.06.1994
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  293/1231
  Autorzy: Janusz Żuber.
  Tytuł: Zastosowanie kontaktowej termografii ciekłokrystalicznej do oceny wyników punktowych testów skórnych z alergenami i roztworami histaminy o różnych stężeniach. Praca doktorska / Janusz Żuber ; Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1994
  Strony: 91 k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 116 poz., streszcz., maszyn. powiel.
  Uwagi: Promotor: płk doc.dr hab.n.med. Jerzy Kruszewski. - 11.10 1994
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  294/1231
  Autorzy: Anna Sawicka-Kamińska.
  Tytuł: Znaczenie stanów zagrożenia kamicą w etiopatogenezie nawracających zakażeń układu moczowego u dzieci. Praca doktorska / Anna Sawicka-Kamińska ; Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1994
  Strony: 153 k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 206 poz., streszcz., maszyn. powiel.
  Uwagi: Promotor: doc.dr hab.n.med. Anna Jung.
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  295/1231
  Autorzy: Wojciech Marczyński, Donat Tylman.
  Tytuł: Analiz perestrojki i kliniceskoj prigodnosti biostaticnych kostnych zamorozennych i radiacionno obrabotannych allotrancplantatov.
  Tytuł całości: W: Aktualnye voprosy detskoj ortopedii. Materialy I Naucno-Prakticeskoj Konferencii Detskich Ortopedov-Travmatologov Belarusi, 21-22 Centiabria 1995 g
  Adres wydawniczy: Minsk, 1995
  Strony: s. 98-99
  Uwagi: - Naukowa konferencja dziecięcych ortopedów i chirurgów urazowych nt. aktualnych zagadnień dziecięcej ortopedii, Mińsk, 1995.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  296/1231
  Autorzy: Donat Tylman, Wojciech Marczyński, Krystyna Stępień.
  Tytuł: Etapnoje operativnoje lecenije detej co ckoliozom s primeneniem ustrojstva RRC-2.
  Tytuł całości: W: Aktualnye voprosy detskoj ortopedii. Materialy I Naucno-Prakticeskoj Konferencii Detskich Ortopedov-Travmatologov Belarusi 21-22 Centiabria 1995 g
  Adres wydawniczy: Minsk, 1995
  Strony: s. 107
  Uwagi: Naukowa konferencja dziecięcych ortopedów i chirurgów urazowych nt. aktualnych zagadnień dziecięcej ortopedii, Mińsk, 1995.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: BE
  Polskie hasła przedmiotowe:

  297/1231
  Autorzy: Katarzyna Jobs, Ryszard Grenda, Hanna Gregorek.
  Tytuł: Pain relief and correct erythropoietin kinetics after eprex sc. injection with EMLA (lignocaine-prilocaine cream) premedication in dialized children.
  Tytuł równoległy: Zapobieganie bólowi przy podskórnym podawaniu erytropoetyny za pomocą kremu EMLA (lignocaine-prilocaine) u dzieci dializowanych, bez wpływu na farmakokinetykę leku.
  Czasopismo: Annales Academiae Medicae Gedanensis
  Szczegóły: 1995 : T. 25, supl. 6, s. 93-97, bibliogr. 5 poz., streszcz.
  Konferencja: , Gdańsk, 1995.04.28
  ISSN: 0303-4135
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  298/1231
  Autorzy: J[erzy] Strużyna, Z. Pojda, B. Braun, M[ałgorzata] Chomicka, E. Sobiczewska, J. Wrembel.
  Tytuł: Serum cytokine levels (IL-4, IL-6, IL-8, G-CSF, GM-CSF) in burned patients.
  Czasopismo: Burns
  Szczegóły: 1995 : Vol. 21, nr 6, s. 437-440, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  ISSN: 0305-4179
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.337
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  299/1231
  Autorzy: K. Grzybowska, S. Orkisz, W[ojciech] Kozłowski, I. Płaneta-Małecka, H. Bartel, A. Kulig.
  Tytuł: Electron microscopic and immunohistochemical studies of small intestine mucosa in children with ulcerative colitis.
  Czasopismo: Gut
  Szczegóły: 1995 : 37, Suppl. 2, A218
  Uwagi: - 4 United European Gastroenterology Week, Berlin, 17-21.09.1995.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  300/1231
  Autorzy: A[nna] Jung, S[ławomir] Olszewski, K. Koziak, Z. Gaciong.
  Tytuł: Monitorowanie stężeń endoteliny-1 u dzieci leczonych ESWL.
  Tytuł całości: W: I Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej, Popowo k/Warszawy, 18-21 maja 1995: streszczenia prac
  Adres wydawniczy: [Warszawa, 1995]
  Strony: s. 35
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  301/1231
  Autorzy: A[lina] Goszczyk, A[nna] Jung, V[ioletta] Bochniewska.
  Tytuł: Przydatność badań urodynamicznych u dzieci z odpływami pęcherzowo-moczowodowymi.
  Tytuł całości: W: I Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej, Popowo k/Warszawy 18-21 maja 1995: streszczenia prac
  Adres wydawniczy: [Popowo, 1995]
  Strony: s. 38
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  302/1231
  Autorzy: Jerzy Kruszewski.
  Tytuł: Astma dorosłych i dzieci - metody i możliwości prewencji.
  Tytuł całości: W: III Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe "Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych", Kraków, 8-11.11.1995 : Pamiętnik Sympozjum
  Adres wydawniczy: [Kraków, 1995]
  Strony: s. 31-34
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  303/1231
  Autorzy: I. Płaneta-Małecka, L. Bąk-Romaniszyn, E. Czkwianianc, K. Zeman, W[ojciech] Kozłowski, A. Kulig, S. Suski.
  Tytuł: Helicobacter pylori infection in the etiopathogenesis of peptic ulcer disease in children.
  Czasopismo: J. Physiol. Pharmacol.
  Szczegóły: 1995 : 46, supl. 2 : Międzynarodowe Sympozjum Fundacji Colegium Medicum Uniwersytetu Jagielońskiego nt. ogólnych i klinicznych aspektów zakażenia Helicobacter pylori, Kraków, 18.12. 1995, 58
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  304/1231
  Autorzy: E. Czkwianianc, I. Płaneta-Małecka, W[ojciech] Kozłowski, K. Zeman, E. Sibińska, A. Kulig, J. Kędziora.
  Tytuł: The pathogenic role of Helicobacter pylori in chronic gastritis in children in our clinical experience and investigations.
  Czasopismo: J. Physiol. Pharmacol.
  Szczegóły: 1995 : 46, supl. 2 : Międzynarodowe Sympozjum Fundacji Colegium Medicum Uniwersytetu Jagielońskiego nt. ogólnych i klinicznych aspektów zakażenia Helicobacter pylori, Kraków, 18.12. 1995, 21
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  305/1231
  Autorzy: Sławomir Kroczak, Wojciech Marczyński, Irmina Pomierna.
  Tytuł: Złamania kostek goleni u dzieci i ich następstwa.
  Czasopismo: Kwartalnik Ortopedyczny
  Szczegóły: 1995, supl., 101-103
  Uwagi: 11 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Ortopedów Wojska Polskiego, Lublin - Dęblin, 11-13 maja 1994.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  306/1231
  Autorzy: Anna Kamińska, Anna Jung, Przemysław Szwech, Bolesław Kalicki, Jacek Rutka.
  Tytuł: Dziecięca osteopetroza - nowe spojrzenie.
  Tytuł równoległy: Inflantile osteopetrosis - a new look.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1995 : T. 71, nr 5-6, s. 318-325, bibliogr. 18 poz.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  307/1231
  Autorzy: Anna Jung, Janusz Żuber, Bolesław Kalicki, Jacek Rutka, Stanisław Kłosowicz, Józef Żmija, Piotr Socha, Jerzy Łukasiewicz, Wiktor Piecek, Konrad Maj.
  Tytuł: Termografia w monitorowaniu zmian miąższowych nerek u dzieci z kamicą moczową leczonych metodą ESWL. (Doniesienia wstępne).
  Tytuł równoległy: Thermography in monitoring of parenchymal renal changes in children with urolithiasis treated by ESWL method.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1995 : T. 71, nr 11-12, s. 710-719, bibliogr. 14 poz., rez., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  308/1231
  Autorzy: Alina Goszczyk, Anna Jung.
  Tytuł: Wartość badania urodynamicznego w nawracających zakażeniac układu moczowego i zaburzeniach mikcji u dzieci.
  Tytuł równoległy: Value of urodynamic examination in recurrent urinary system infections and miction disturbances in children.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1995 : T. 71, nr 9-10, s. 534-540, il., bibliogr. 14 poz., rez., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  309/1231
  Autorzy: Tadeusz Kirzyński, Grzegorz Janik, Bogumił Skarżyński, Maria Różańska, Jan Peterek, Leszek Jastrząb.
  Tytuł: Wybrane problemy stanu urodzeniowego noworodków z ciąż powikłanych EPH-gestozą.
  Tytuł równoległy: Selected problems of the status at birth of newborns from pregnancies complicated with EPH-gestosis.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1995 : T. 71, nr 9-10, s. 541-546, tabl., bibliogr. 10 poz., rez., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  310/1231
  Autorzy: Anna Jung, Anna Kamińska.
  Tytuł: Hyperuricosuria in children with recurrent urinary tract infections.
  Czasopismo: Nephrol. Dial. Transplant.
  Szczegóły: 1995, Suppl., 166
  Uwagi: 32 Congress of the European Renal Association, European Dialysis and Transplant Association, Ateny (Greece), 11-14.07.1995.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  311/1231
  Autorzy: Anna Jung, Anna Kamińska, Sławomir Olszewski, Zofia Stembrowicz.
  Tytuł: Radioisotopic examination with 99mTc-aprotinine in evaluating kidney parenchymal structure in children with nephrolithiasis.
  Czasopismo: Nephrol. Dial. Transplant.
  Szczegóły: 1995, Suppl., 166
  Uwagi: 32 Congress of the European Renal Association, European Dialysis and Transplant Association, Ateny (Greece), 11-14.07.1995.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  312/1231
  Autorzy: J[an] K. Podgórski, B[olesław] Kalicki, S[abina] Długoborska, J[ózefa] Rafińska, A[ndrzej] Kadłubowski, A[nna] Jung, Andrzej Koziarski.
  Tytuł: Trudności w rozpoznaniu ropnia mózgu u 15 letniego chłopca z chorobą Recklinghausena leczonego operacyjnie z powodzeniem. Opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Difficulties in the diagnosis of cerebral abscess in a 15-years old boy with von Reccklinghausen disease treated surgically. Recovery case report.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1995 : T. 29, nr 4, s. 623-629, bibliogr. 10 poz., sum.
  Uwagi: Erratum in: Neurol. Neurochir. Pol. 1995 : T. 29, nr 5, s. 805.
  ISSN: 0028-3819
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  313/1231
  Autorzy: Jan Furtak, Karol Chmielowski, Jan K. Podgórski, Sławomir Skrzyński, Andrzej Kadłubowski, Maria Małowidzka-Serwińska.
  Tytuł: Zmiany w mózgowym przepływie krwi w lekkich urazach głowy obrazowane techniką SPECT z użyciem 99MTC-HM-PAO - doniesienie wstępne.
  Tytuł równoległy: Cerebral blood flow changes after mild head trauma (MHT0 imaging with SPECT HM-PAO. Preliminary report.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1995 : T. 29, nr 3, s. 401-407, il., bibliogr. 5 poz., sum.
  ISSN: 0028-3819
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  314/1231
  Autorzy: Sławomir Olszewski, Anna Jung, Zofia Stembrowicz.
  Tytuł: Badanie radioizotopowe z 99mTc-aprotyniną w ocenie strukturalnej miąższu nerek u dzieci z kamicą nerkową.
  Tytuł równoległy: Aprotinin 99m Tc a new tracer for the study of kidney morphology and function in children with nephrolithiasis.
  Czasopismo: Nowa Klinika
  Szczegóły: 1995, 6, 66-68., il., bibliogr. 11 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  315/1231
  Autorzy: Wojciech Marczyński, Piotr Piekarczyk, Krzysztof Krauze, Krystyna Stępień.
  Tytuł: Leczenie złamań kości goleni u dzieci w materiale klinicznym.
  Czasopismo: Nowa Klinika
  Szczegóły: 1995, nr 11, s. 32-34, bibliogr. 7 poz.
  ISSN: 1231-3025
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  316/1231
  Autorzy: Jacek Rutka, Anna Jung.
  Tytuł: Rola USG w rozpoznawaniu i monitorowaniu leczenia kamicy układu moczowego u dzieci.
  Tytuł równoległy: Role of ultrasonography in the diagnosis and monitoring of treatment of urolithiasis in children.
  Czasopismo: Nowa Klinika
  Szczegóły: 1995, 6, 63-65, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  317/1231
  Autorzy: Wojciech Marczyński, Krzysztof Krauze, Krystyna Stępień, Piotr Piekarczyk.
  Tytuł: Wyniki leczenia złamań kości przedramienia u dzieci.
  Czasopismo: Nowa Klinika
  Szczegóły: 1995, nr 11, s. 25-26, bibliogr. 2 poz.
  ISSN: 1231-3025
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  318/1231
  Autorzy: Wojciech Marczyński, Sławomir Kroczak.
  Tytuł: Złamania kostek goleni u dzieci i ich następstwa.
  Czasopismo: Nowa Klinika
  Szczegóły: 1995, nr 11, s. 29-31, bibliogr. 6 poz.
  ISSN: 1231-3025
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  319/1231
  Autorzy: Wojciech Marczyński, Tomasz Sowiński, Grzegorz Ratyński, Krzysztof Krauze.
  Tytuł: Złamania kości ramiennej u dzieci.
  Czasopismo: Nowa Klinika
  Szczegóły: 1995, nr 11, s. 27-28, bibliogr. 8 poz.
  ISSN: 1231-3025
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  320/1231
  Autorzy: Grzegorz Adamiak, Dariusz Jurkiewicz, Krzysztof Polberg, Maciej Hermanowski, Alicja Rączka.
  Tytuł: Ocena różnic stężeń immunoglobulin G, A, i M w przebiegu nowotworów złośliwych głowy i szyi.
  Tytuł równoległy: Differences of evaluation in serum levels of IgG, IgA and IgM in course of malignant tumors of the head and neck.
  Czasopismo: Otolaryngologia Polska
  Szczegóły: 1995 : T. 49, supl. 20, s. 133-137, bibliogr. 19 poz., sum.
  Konferencja: , Solina, 1995.06.01
  ISSN: 0030-6657
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  321/1231
  Autorzy: K. Wąsowska-Królikowska, Ewa Toporowska-Kowalska, W. Agnieszka Fogel, Krystyna Sasiak, Wojciech Kozłowski.
  Tytuł: Poheparynowa aktywność oksydazy diaminowej w osoczu i test z d-ksylozą a obraz histologiczny błony śluzowej jelita cienkiego u dzieci z bigunką przewlekłą.
  Czasopismo: Pediatria Polska
  Szczegóły: 1995, 9 supl., 141-143, ryc., bibliogr.15 poz., sum.
  Uwagi: XXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Gdańsk, 21-23.-9.1995.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  322/1231
  Autorzy: Anna Jung, Bolesław Kalicki, Jacek Rutka, Barbara Szlasa.
  Tytuł: Czynniki wpływające na nawrotność zakażeń układu oddechowego u dzieci.
  Czasopismo: Pneumonologia i Alergologia Polska
  Szczegóły: 1995 : T. 63, supl. 1, s. 69
  Konferencja: , Zakopane, 1995.11.05
  ISSN: 0867-7077
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  323/1231
  Autorzy: Jerzy Trawiński, Wojciech Perdzyński, Mirosław Kałczak.
  Tytuł: Extrahepatic biliary duct cysts in children, report of tree cases.
  Czasopismo: Polish Journal of Pathology
  Szczegóły: 1995 : 46, 2, 139
  Uwagi: 13 Congress of Polish Society of Pathologists. Rzeszów, 22-24 June 1995.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  324/1231
  Autorzy: W. Kozłowski, K. Wąsowska-Królikowska, A. Kulig, P. Siermontowski.
  Tytuł: Morphological examination of jejunal mucosa in the infant and children with malabsorption syndrome after antibiotic therapy.
  Czasopismo: Polish Journal of Pathology
  Szczegóły: 1995 : 46, 2, 116
  Uwagi: Proceedings of XIII Congress of Polish Society of Pathologists. Rzeszów, 22-24 June 1995.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  325/1231
  Autorzy: Donat Tylman, Wiesław Siwek, Krzysztof Kwiatkowski, Michał Ziółek.
  Tytuł: Odległe wyniki czynnościowego leczenia złamań śródstawowego bliższego końca kości piszczelowej.
  Tytuł równoległy: Late results of functional treatment of intra-articular fractures of the proximal end of the tibia.
  Czasopismo: Post. Rehab.
  Szczegóły: 1995 : 9, 3, 23-30, tab., bibliogr. 12 poz., sum
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  326/1231
  Autorzy: Zofia Stembrowicz, Janusz Przedlacki, Sławomir Olszewski.
  Tytuł: Laboratoryjna i kliniczna ocena aprotyniny w badaniach izotopowych nerek u dzieci.
  Tytuł całości: W: Postępy Medycyny Nuklearnej i Ochrony radiologicznej : V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyny Nuklearnej i Ochrony Radiologicznej Wojskowej Służby Zdrowia, Szklarska Poręba, 5-7 października 1995 : streszczenia referatów
  Adres wydawniczy: [Wrocław, 1995]
  Strony: s. 21
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  327/1231
  Autorzy: Zygmunt H. Kaliciński, Andrzej Cedro.
  Tytuł: Medal Profesora Jana Kossakowskiego.
  Tytuł równoległy: The Professor Jan Kossakowski, Medal.
  Czasopismo: Probl. Chir. Dziec.
  Szczegóły: 1995 : 22, 178-181, il.
  Typ publikacji: SPR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  328/1231
  Autorzy: Zygmunt H. Kaliciński, K. Łodziński.
  Tytuł: Profesor dr Stephen L. Gans (1920-1994).
  Tytuł równoległy: Professor Stephen L. Gans (1920-1994).
  Czasopismo: Probl. Chir. Dziec.
  Szczegóły: 1995 : 22, 11-12, il.
  Typ publikacji: PB
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  329/1231
  Autorzy: