WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: PRZESZCZEPIANIE HOMOLOGICZNE
Liczba odnalezionych rekordów: 77Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/77
Autorzy: Cezary Szczylik, Z. Pojda, Maksymilian Siekierzyński.
Tytuł: Wskazania do leczenia przeszczepami krwiotwórczych komórek macierzystych.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1984 : R. 60, nr 5-6, s. 323-328, tab., bibliogr. 25 poz.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

2/77
Autorzy: Wiesław Jędrzejczak, R. Rokicka-Milewska, Maksymilian Siekierzyński, Cezary Szczylik, Z. Pojda, Danuta Derulska, Mariusz Ratajczak, Mirosław Kłos, Jerzy Kansy, Władysław Nowakowski, Anna Skrobowska-Woźniak.
Tytuł: Autologiczny przeszczep szpiku jako próba podtrzymania całkowitej remisji u dziecka chorego na ostrą białaczkę limfoblastyczną.
Tytuł równoległy: Autologous bone marrow transplantation as a trial of maintenance of complete remission in a child with acute lymphoblastic leukaemia.
Czasopismo: Pediatria Polska
Szczegóły: 1986 : 61, 3, 177-180, il., bibliogr. 20 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

3/77
Autorzy: W[iesław] Jędrzejczak, C[ezary] Szczylik, Z. Pojda, M[aksymilian] Siekierzyński, M[ariusz] Ratajczak, J[erzy] Kansy, M[irosław] Kłos, D. Jaskulski, E[lżbieta] Urbanowska, P[aweł] Górnaś.
Tytuł: Allogeniczne przeszczepy szpiku w leczeniu schorzeń układu krwiotwórczego - doświadczenia własne.
Tytuł całości: W: XXIX Zjazd Towarzystwa Internistów Polskich, Łodź, 26-28 września 1986 : Streszczenia referatów
Odpowiedzialni za całość: redakcja: Towarzystwo Internistów Polskich
Adres wydawniczy: Łódź, 1986
Strony: s. 66
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

4/77
Autorzy: W[iesław] W. Jędrzejczak, C[ezary] Szczylik, Z. Pojda, M[aksymilian] Siekierzyński, M[ariusz] Ratajczak, J[erzy] Kansy, M[irosław] Kłos, D. Jaskulski, E[lżbieta] Urbanowska, P[aweł] Górnaś.
Tytuł: Allogeniczne przeszczepy szpiku w leczeniu schorzeń układu krwiotwórczego - doświadczenia własne.
Tytuł całości: W: XXIX Zjazd Towarzystwa Internistów Polskich, Łódź 26-28 września 1986 : streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Warszawa, 1986
Strony: s. 66
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

5/77
Autorzy: Wiesław W. Jędrzejczak, Maksymilian Siekierzyński.
Basic problems of intensive medical care after bone marrow transplantation.
Tytuł: Podstawowe problemy intensywnej opieki medycznej po przeszczepie szpiku.
Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
Szczegóły: 1987 : T. 18, nr 3-4, s. 228-232, il., bibliogr. 7 poz.
Uwagi: [Search: Wiktor Jedrzejczak, W.]
ISSN: 0001-5814
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science


  6/77
  Autorzy: Wiesław W. Jędrzejczak, Maksymilian Siekierzyński.
  Basic steps in the procedure of bone marrow transplantation.
  Tytuł: Podstawowe składowe zabiegu przeszczepiania szpiku.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 1987 : T. 18, nr 3-4, s. 225-227, il., bibliogr. 9 poz.
  Uwagi: [Search: Wiktor Jedrzejczak, W.]
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science


  7/77
  Autorzy: Cezary Szczylik.
  Tytuł: Kinetyka zmian w układzie krwiotwórczym po podaniu busulfanu i Cyklofosfamidu oraz następowym przeszczepieniu szpiku: rozprawa habilitacyjna / Cezary Szczylik ; Wojskowa Akademia Medyczna.
  Adres wydawniczy: Łódź : WAM, 1987
  Strony: [2], IV, 155 s. , il., tab. , 25 cm , bibliogr. 165 poz
  Seria: Biuletyn WAM 1988 ; supl. 2 ; z. 82
  Typ publikacji: HAB
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  8/77
  Autorzy: Mariusz Ratajczak, Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Usuwanie krwinek czerwonych ze szpiku przed niezgodnym grupowo przeszczepem krwiotwórczym za pomocą wirowania na gradiencie stężeń mieszaniny wielocukrów i ditrizoatu.
  Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
  Szczegóły: 1987 : 42, 30, 907-910, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  9/77
  Autorzy: Grzegorz Krzymański.
  Tytuł: Zastosowanie złożonych przeszczepów autegennego szpiku i alogennej kości liofilizowanej w leczeniu opóźnionego gojenia złamań i ubytków żuchwy.
  Czasopismo: Czas. Stomatol.
  Szczegóły: 1988 : 41, 8, 494-502, ryc., bibliogr. 51 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  10/77
  Autorzy: Wiesław W. Jędrzejczak, H. Matej, Cezary Szczylik, Z. Pojda, Mariusz Ratajczak, A. Myc, Maksymilian Siekierzyński, Jerzy Kansy, Mirosław Kłos, Zbigniew Rybicki, Zbigniew Dumański, Piotr Zaborowski, Sławomir Zaboklicki, E. Nowakowska, Elżbieta Urbanowska, Jacek Nowak.
  Tytuł: Allogeniczne przeszczepy szpiku identycznego w układzie HLA. Pierwsze wyniki.
  Tytuł równoległy: Allogenic bone marrow transplantations, identical in HLA system. Preliminary results.
  Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
  Szczegóły: 1988 : R. 43, nr 5, s. 125-130, tab., bibliogr. 21 poz., sum., rez.
  ISSN: 0032-3756
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  11/77
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Cezary Szczylik, Henryk Matej, Z. Pojda, Mariusz Z. Ratajczak, A. Myc, Maksymilian Siekierzyński, Jerzy Kansy, Mirosław Kłos, Zbigniew Rybicki, Zbigniew Dumański, Piotr Zaborowski, Sławomir Zaboklicki, Ewa Nowakowska, Elżbieta Urbanowska, J. Kurył.
  Tytuł: Allogenic bone marrow transplantation for HLA-identical siblings following conditioning with Busulfan and Cyclophosphamide. First results.
  Czasopismo: Folia Haematol.
  Szczegóły: 1989 : 116, 3-4, 403-408, 3 tab., bibliogr. 13 poz.
  Uwagi: Międzynarodowe Sympozjum nt. transplantacji szpiku kostnego, w kooperacji z Towarzystwem Hematologicznym i Transfuzjologii Krwi NRD, Lipsk, 29-30.07.1987.
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  12/77
  Autorzy: M. Podolak-Dawidziak, Cezary Szczylik, Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Serum megakaryocytopoietic activity after allogeneic bone marrow transplantation (BMT).
  Czasopismo: Folia Haematologica (Leipzig)
  Szczegóły: 1990 : Vol. 117, nr 3, s. 453-456, tab., bibliogr. 14 poz., Zsfg.
  Uwagi: Folia haematologica : internationales Magazin für klinische und morphologische Blutforschung.
  ISSN: 0323-4347
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science


  13/77
  Autorzy: Mariusz Z. Ratajczak, Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Zmiany stężeń białek surowicy u chorych poddanych przeszczepieniom allogenicznego szpiku.
  Tytuł równoległy: Serum proteins in allogenic bone marrow-transplants.
  Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
  Szczegóły: 1990 : 45, 51-52, 1051-1055, il., tab., bibliogr. 25 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  14/77
  Autorzy: K. Jarek, Mirosław Kłos, Zbigniew Dumański.
  Tytuł: Badania doświadczalne nad wytrzymałością komórek mielinowych w ludzkich nerwach obwodowych, pobranych przeżyciowo i pośmiertnie, poddanych konserwacji.
  Tytuł równoległy: Experimental investigations of the viability of myelin cells of human nerves obtained during life or after death and preserved.
  Czasopismo: Probl. Lek.
  Szczegóły: 1990 : T. 29, nr 3-4, s. 443-448, bibliogr. 17 poz., rez., sum.
  ISSN: 0478-3824
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  15/77
  Autorzy: Kazimierz Sułek, Mirosław Kłos, Jacek Nowak, Maria Jarczewska, Irena Federowicz, Grażyna Ostrowska, Jarosław Nowosielski, Romuald Carewicz, Dorota Witman, Andrzej Kański, Alicja Rączka, Ewa Szulkowska.
  Tytuł: Pierwsze własne doświadczenia z allo- i autotransplantacją krwiotwórczych komórek macierzystych.
  Tytuł równoległy: The first experiences with allotransplantation and autotransplantation of haematopoietic stem cells.
  Czasopismo: Wiad. Lek.
  Szczegóły: 1990 : 43, 23-24, 1155-1163, 3 tab., bibliogr. 11 poz., res., sum.
  Typ publikacji: VAR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  16/77
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Cezary Szczylik, Henryk Madej, Z. Pojda, Mariusz Z. Ratajczak, A. Myc, Maksymilian Siekierzyński, Jerzy Kansy, Mirosław Kłos, Zbigniew Rybicki, Zbigniew Dumański, Piotr Zaborowski, Sławomir Zaboklicki, B. Nowakowska, Elżbieta Urbanowska, J. Kurył.
  Tytuł: Allogenic bone marrow transplantation from HLA-identical siblings following conditioning with busulphan and cyclophosphamide.
  Czasopismo: Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis
  Szczegóły: 1991 : Vol. 39, nr 4, s. 441-447, tab., bibliogr. 13 poz.
  ISSN: 0004-069X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  17/77
  Autorzy: Wojciech Marczyński, Donat Tylman.
  Tytuł: Operacyjne leczenie idiopatycznych martwic głów kości udowych u dorosłych z użyciem przeszczepów allogennych zamrożonych.
  Tytuł równoległy: Surgical treatment of idiopathic femoral head necrosis in adults by means of allogenous bone grafts.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1991 : 67, 11-12, 692-696, il., bibliogr. 8 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  18/77
  Autorzy: Mariusz Z. Ratajczak, Cezary Szczylik, Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Zmiany niektórych parametrów oceniających czynność nerek u chorych poddanych przeszczepieniom allogenicznego szpiku.
  Tytuł równoległy: Changes in selected parameters of renal function in allogenic bone marrow recipients.
  Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
  Szczegóły: 1991 : T. 46, nr 40-42, s. 764-769, bibliogr. 21 poz., sum.
  ISSN: 0032-3756
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  19/77
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Problemy zdrowotne rekonwalescentów po przeszczepieniu szpiku kostnego i sposoby ich zwalczania.
  Tytuł równoległy: Health problems in convalescents post bone marrow transplantation and possibilities for their management.
  Czasopismo: Acta Haematol. Pol.
  Szczegóły: 1993 : 24, 2, 87-93, bibliogr. 27 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  20/77
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Bone marrow transplantation in the treatment of primary immunodeficiencies.
  Czasopismo: Pol. J. Immunol.
  Szczegóły: 1993 : 18, 4, 363-368, bibliogr. 17 poz., streszcz.
  Uwagi: 4 Sympozjum pt. Pierwotne i wtórne niedobory odporności Warszawa 04-05.06. 1993
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  21/77
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Cezary Szczylik, Mariusz Z. Ratajczak.
  Tytuł: Stan zdrowia rekonwalescentów po przeszczepieniu allogenicznego szpiku.
  Tytuł równoległy: Health status of the allogenic bone marrow transplants recipients.
  Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
  Szczegóły: 1993 : 48, 25-26, 543-545, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  22/77
  Autorzy: Mariusz Z. Ratajczak, Cezary Szczylik, Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Zmiany niektórych parametrów biochemicznych czynności wątroby u chorych poddanych przeszczepieniom allogenicznego szpiku.
  Tytuł równoległy: Changes of certain biochemical parameters of liver function in patients after allogenic bone marrow transplantation.
  Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
  Szczegóły: 1993 : T. 48, nr 11-13, s. 276-281, bibliogr. 19 poz., sum.
  ISSN: 0032-3756
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  23/77
  Autorzy: Waldemar Roszkiewicz, Grzegorz Krzymański, Wojciech Domański, Sławomir Mazur.
  Tytuł: Allogenna chrząstka konserwowana w zabiegach rekonstrukcyjnych czaszki twarzowej.
  Tytuł równoległy: Allogenous preserved cartilage in reconstructive operations of facial skeleton.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1994 : 70, 1-2, 37-43, il., tab., bibliogr. 14 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  24/77
  Autorzy: Grzegorz Nawrocki, Andrzej W. Lipkowski, Iwona Maszczyńska, Henryk Płachta, Wojciech Rowiński.
  Tytuł: Wpływ wybranych związków opioidowych na czas przeżycia allogennego przeszczepu serca u szczurów.
  Tytuł równoległy: Influence of selected opioid compounds on the survival time of allogenic heart transplant in rats.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1994 : 70, 5-6, 277-282, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  25/77
  Autorzy: Grzegorz Nawrocki, Henryk Płachta, Wojciech Rowiński.
  Tytuł: Wpływ fotochemoterapii metodą PUVA na przeżycie allogennego przeszczepu serca u szczurów.
  Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
  Szczegóły: 1994 : 66, 3, 242-245, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  26/77
  Autorzy: Krzysztof Ilnicki, Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Przeszczepianie komórek krwiotwórczych krwi pępowinowej u człowieka - alternatywa dla przeszczepień szpiku kostnego.
  Tytuł równoległy: Transplantation of human umbilical cord hematopoietic cells - an alternative to bone marrow transplantation.
  Czasopismo: Post. Biol. Komórki
  Szczegóły: 1994 : 21, 4, 461-478, il., bibliogr. 84 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  27/77
  Autorzy: Z. Pojda, Jerzy Strużyna.
  Tytuł: Effect of granulocyte - macrophage colony stimulating factor /Gm-CSF/ on the autogenic skin grafting in non-healing wounds.
  Tytuł całości: W: 11th Congress of the International Confederation of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery Transactions, Yokohama, Japan, April 16-21. 1995: Book of abstracts / ed. K. Harii
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: ed. K. Harii
  Adres wydawniczy: New York : Kugler Public., 1995
  Strony: s. 492
  Uwagi: 11 Congress of the International Confederation of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery Trnsactions, Yokohama (Japan), 16-21.04.1995.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  28/77
  Autorzy: Wojciech Marczyński, Donat Tylman.
  Tytuł: Analiz perestrojki i kliniceskoj prigodnosti biostaticnych kostnych zamorozennych i radiacionno obrabotannych allotrancplantatov.
  Tytuł całości: W: Aktualnye voprosy detskoj ortopedii. Materialy I Naucno-Prakticeskoj Konferencii Detskich Ortopedov-Travmatologov Belarusi, 21-22 Centiabria 1995 g
  Adres wydawniczy: Minsk, 1995
  Strony: s. 98-99
  Uwagi: - Naukowa konferencja dziecięcych ortopedów i chirurgów urazowych nt. aktualnych zagadnień dziecięcej ortopedii, Mińsk, 1995.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  29/77
  Autorzy: Kazimierz Sułek.
  Tytuł: Przeszczepianie allogenicznych komórek ze szpiku i krwi obwodowej od dawców rodzinnych i niespokrewnionych.
  Tytuł całości: W: Przeszczepianie komórek hematopoetycznych: : VII Konferencja Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Poznań, 13-14.06.1996
  Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. PANOPTIKOS, 1996
  Strony: s. 26-28
  Uwagi: 7 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Poznań (PL), 13-14.06.1996.
  ISBN: 83-904573-3-4
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  30/77
  Autorzy: W[iesław] W. Jędrzejczak, J. Śpiewankiewicz, E[lżbieta] Urbanowska, W. Raszewski, A[ndrzej] Staszewski, J[an] Peterek, R[yszard] Cesarz, B. Krawczyk, P[rzemysław] Szwech.
  Tytuł: Pobieranie krwi pępowinowo-łożyskowej do celów jej przechowania i przeszczepienia.
  Czasopismo: Acta Haematol. Pol.
  Szczegóły: 1997 : 28, supl. 3 : XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, 219-220
  Uwagi: 17 Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Kraków, 25-26.09.1997.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  31/77
  Autorzy: Wojciech Marczyński, Donat Tylman, J. Komender.
  Tytuł: Bone transplantation using frozen irradiated bone allografts : clinical effectiveness related to the age of the patient.
  Czasopismo: Tissue and Cell Report
  Szczegóły: 1997 : 4, 1, 29-32, 3 fig., bibliogr. 12 poz.
  Typ publikacji: ZA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  32/77
  Autorzy: Katarzyna Jobs, Ryszard Grenda, Jacek Rubik, Barbara Karkowska, Anna Jakubowska-Winecka, Wiesława Maślankiewicz, Justyna Tołłoczko, Beata Kozłowska-Boszko, Mieczysław Lao.
  Tytuł: Wyniki trzyletniej obserwacji i opieki nad dziećmi urodzonymi przez kobiety po transplantacji nerki.
  Tytuł równoległy: The results of three-year follow-up and care of children born by female renal graft recipients.
  Czasopismo: Nefrologia i Dializoterapia Polska
  Szczegóły: 1998 : T. 2, nr 1, s. 57-60, bibliogr. 17 poz., sum.
  ISSN: 1429-1029
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  33/77
  Autorzy: E. Iwanicka-Frankowska, Elżbieta Dybiżbański, S[tanisław] Żmuda, I. Strużycka, A. Kamiński, Anna Dziedzic-Gocławska.
  Tytuł: Application of allogenic decalcified bone for alveoloplasty in patients with advanced periodontal disease (2-year clinical follow-up).
  Tytuł całości: W: 2nd World Congress on Tissue Banking and 8th International Conference of EATB, October 7-10, 1999, Warsaw, Poland : "Allograft Against Disability"
  Adres wydawniczy: [Warszawa, 1999]
  Strony: s. 85
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  34/77
  Autorzy: Wojciech Marczyński, J. Komender, Piotr Piekarczyk, Grzegorz Ratyński.
  Tytuł: Application of frozen and radiation-sterilised bone allografts for treatment of bone cysts.
  Czasopismo: Annals of Transplantation
  Szczegóły: 1999 : T. 4, nr 3-4, s. 32-35, bibliogr. 11 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Wojciech Marczyński
  ISSN: 1425-9524
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  Adres url:

  35/77
  Autorzy: Wojciech Marczyński, Sławomir Kroczak, Mariusz Barański.
  Tytuł: Fractures of thoracic and lumbar spine; treatment and follow up.
  Czasopismo: Annals of Transplantation
  Szczegóły: 1999 : T. 4, nr 3-4, s. 46-48, bibliogr. 11 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Wojciech Marczyński
  ISSN: 1425-9524
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  Adres url:

  36/77
  Autorzy: Krzysztof Kwiatkowski, Wojciech Cejmer, Tomasz Sowiński.
  Tytuł: Frozen allogenic spongy bone grafts in filling the defects caused by fractures of proximal tibia.
  Czasopismo: Annals of Transplantation
  Szczegóły: 1999 : T. 4, s. 3-4, s. 49-51, bibliogr. 11 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Krzysztof Kwiatkowski
  ISSN: 1425-9524
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  Adres url:

  37/77
  Autorzy: Wojciech Marczyński, J. Komender, Mariusz Barański, Krzysztof Krauze.
  Tytuł: Frozen and radiation-sterilized bone allografts in the treatment of post-traumatic malformation of bones.
  Czasopismo: Annals of Transplantation
  Szczegóły: 1999 : T. 4, nr 3-4, s. 36-40, bibliogr. 6 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Wojciech Marczyński
  ISSN: 1425-9524
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  Adres url:

  38/77
  Autorzy: Wojciech Marczyński, J. Komender, Krystyna Stępień, Mariusz Barański.
  Tytuł: Fusion of spine in children scoliosis with frozen and radiation - sterilized bone allograft.
  Czasopismo: Annals of Transplantation
  Szczegóły: 1999 : T. 4, nr 3-4, s. 41-45, bibliogr. 6 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Wojciech Marczyński
  ISSN: 1425-9524
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  Adres url:

  39/77
  Autorzy: Krzysztof Kwiatkowski, Grzegorz Ratyński.
  Tytuł: The usage of frozen allografts of the spongy bone in filling the loss of bone after loosening of the hip prosthesis.
  Czasopismo: Annals of Transplantation
  Szczegóły: 1999 : T. 4, nr 3-4, s. 59-63, bibliogr. 13 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Krzysztof Kwiatkowski
  ISSN: 1425-9524
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  Adres url:

  40/77
  Autorzy: M[irosław] Kłos, J[olanta] Korsak.
  Tytuł: Immunomodulacyjny wpływ allogenicznych transfuzji krwi.
  Tytuł całości: W: Streszczenia referatów XIX Konferencji Urologów Wojska Polskiego, Książ, 13 - 15 maja 1999 r
  Adres wydawniczy: [Książ, 1999]
  Strony: s. [nlb.]
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  41/77
  Autorzy: Kazimierz Sułek.
  Tytuł: Zastosowanie interleukiny-2 w hematologii.
  Tytuł równoległy: Application of interleukin-2 in hematology.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2000 : T. 31, nr 4, s. 337-344, bibliogr. 48 poz., sum.
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus


  42/77
  Autorzy: Jolanta Gawęda, Jolanta Korsak, Maria Konieczna, Mirosław Kłos, Eugeniusz Dziuk.
  Tytuł: Stężenie rozpuszczalnych receptorów transferyny u dawców krwi allo- i autologicznych.
  Tytuł całości: W: XX Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojskowych "Transfuzjologio - Quo Vadis: wczoraj, dziś, jutro", Zakopane, 5-7 październik 2000 : Program, streszczenia plakatów
  Adres wydawniczy: [Zakopane, 2000]
  Strony: s. 33, P-6.
  Uwagi: Poster
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  43/77
  Autorzy: K[rzysztof] Kwiatkowski, W. Cejmer, T[omasz] Sowiński, G[rzegorz] Ratyński.
  Tytuł: Ocena przydatności przeszczepów allogennej, zamrożonej kości gąbczastej w wypełnianiu ubytków kości po złamaniach bliszego końca kości piszczelowej.
  Tytuł całości: W: 60. Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich : streszczenia, Warszawa, 12-15 września 2001 r
  Adres wydawniczy: Warszawa : Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny, 2001
  Strony: s. 213
  ISBN: 911977-7-8
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  44/77
  Autorzy: K[rzysztof] Kwiatkowski, T[omasz] Sowiński, W. Cejmer, G[rzegorz] Ratyński.
  Tytuł: Ocena przydatności przeszczepów allogennej, zamrożonej kości gąbczastej w pierwotnej protezoplastyce cementowej stawu biodrowego.
  Tytuł całości: W: 60. Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich : streszczenia, Warszawa, 12-15 września 2001 r
  Adres wydawniczy: Warszawa : Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny, 2001
  Strony: s. 214
  ISBN: 911977-7-8
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  45/77
  Autorzy: K[oryna] Socha-Urbanek, M. W. Socha, P. Fiedor, M. Kwaśny.
  Tytuł: Induction of tolerance to allotransplanted pancreatic islets by nonmyeloablative preconditioning of recipients and UV-B irradiated allogeneic bone marrow transplantation.
  Czasopismo: Acta Chir. Austriaca
  Szczegóły: 2001 : Vol. 33, Suppl. 174, s. 70, Abst.[P3-36]
  Uwagi: 8th Congress IPITA International Pancreas and Islet Transplant Association, Innsbruck, June 12-15, 2001
  ISSN: 1682-8631
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  46/77
  Autorzy: Andrzej Kalewski, Wojciech Marczyński, Grzegorz Nowak.
  Tytuł: Taktyka postępowania w wielomiejscowych obrażeniach narządu ruchu.
  Tytuł równoległy: Procedure tactic in multiple motor organ traumas.
  Czasopismo: Kwartalnik Ortopedyczny
  Szczegóły: 2001, nr 3, s. 151-157, bibliogr. 20 poz., rez., sum., Zsfg.
  ISSN: 1230-1043
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  47/77
  Autorzy: Krzysztof Kwiatkowski, A. Kozłowski.
  Tytuł: Przeszczepy allogenne w rekonstrukcji więzadeł krzyżowych stawu kolanowego.
  Tytuł równoległy: Allogenic grafts in cruciate ligaments reconstruction of the knee.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2001 : 10, 55, 46-51, ryc., bibliogr. 35 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  48/77
  Autorzy: J[arosław] Wajs, P[iotr] Rzepecki, B[arbara] Betiuk, T[eresa] Czajka.
  Tytuł: Allotransplantacja szpiku u chorego z ostrą białaczką limfoblastyczną poprzedzona infekcyjnym zapaleniem wsierdzia i protezowaniem zastawki aortalnej serca.
  Czasopismo: Acta Haematol. Pol.
  Szczegóły: 2002 : T. 33, supl. 1, s. 132
  Uwagi: IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów "Hematologia praktyczna i konsultacyjna - transfuzjologia", Jachranka k/Warszawy, 13-15 czerwca 2002 r
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  49/77
  Autorzy: J[akub] Żołnierek, T[omasz] Sarosiek, P[iotr] Rzepecki, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Non-myeloblative allogenic stem cell transplantation in treatment of four metastatic renal cell carcinoma patients in BMT Dept. of a Military Hospital, Warsaw - preliminary report.
  Czasopismo: Bone Marrow Transpl.
  Szczegóły: 2003 : 31, Suppl. 1 : 29th Annual Meeting and 19th Meeting of the Nurses Group and 2th Meeting of the EBMT Management Group, Istanbul, Turkey, March 23-26, 2003 : Abstract Book, S518
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  50/77
  Autorzy: Janusz Płomiński, Krzysztof Kwiatkowski, Magdalena Żabicka.
  Tytuł: Ocena przebudowy allogenicznych przeszczepów kostnych zamrożonych i radiacyjnie wyjałowionych po protezoplastyce rewizyjnej panewki.
  Tytuł całości: W: Konferencja Jubileuszowa 1963 - 2003 - "Przeszczep w Walce z Kalectwem" - 40 lat bankowania tkanek i sterylizacji radiacyjnej w Polsce, 22-23 maja 2003, Warszawa
  Adres wydawniczy: [Warszawa, 2003]
  Strony: s. 20
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  51/77
  Autorzy: Janusz Płomiński, Krzysztof Kwiatkowski.
  Tytuł: Zastosowanie allogenicznych przeszczepów kostnych zamrożonych i radiacyjnie wyjałowionych w uzupełnianiu ubytków panewki w protezoplastyce rewizyjnej stawu biodrowego.
  Tytuł całości: W: Konferencja Jubileuszowa 1963 - 2003 - "Przeszczep w Walce z Kalectwem" - 40 lat bankowania tkanek i sterylizacji radiacyjnej w Polsce, 22-23 maja 2003, Warszawa
  Adres wydawniczy: [Warszawa, 2003]
  Strony: s. 19
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  52/77
  Autorzy: K[oryna] Socha, M. Socha, P. Fiedor.
  Tytuł: Proliferation of transplanted allogeneic pancreatic islets.
  Czasopismo: Transplantation Proceedings
  Szczegóły: 2003 : Vol. 35, nr 6, s. 2341-2342
  ISSN: 0041-1345
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  DOI:

  53/77
  Autorzy: Wojciech Marczyński, Krystyna Stępień, Krzysztof Krauze, Mariusz Barański.
  Tytuł: Frozen bone grafts in fusion the spine of scoliosis in small children.
  Tytuł całości: W: 10th APASTB International Conference. The Asia-Pacific Association of Surgical Tissue Banking, December 6-8, 2004 : Programme & Abstracts
  Adres wydawniczy: Hong Kong, 2004
  Strony: s. 55
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  54/77
  Autorzy: Wojciech Marczyński.
  Tytuł: Ocena kliniczna zastosowania allogenicznych, mrożonych, sterylizowanych radiacyjnie przeszczepów kostnych w ortopedii i chirurgii urazowej.
  Tytuł całości: W: 40 lat Bankowania i Sterylizacji Radiacyjnej Tkanek w Polsce. Przeszczep w walce z kalectwem / pod red. Anny Dziedzic-Gocławskiej [et. al.]
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2004
  Strony: s. 173-182, 11 il., bibliogr. [18] poz.
  ISBN: 83-89517-07-8
  Typ publikacji: PR
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  55/77
  Autorzy: Janusz Płomiński, Krzysztof Kwiatkowski, Magdalena Żabicka.
  Tytuł: Ocena przebudowy allogenicznych przeszczepów kostnych zamrożonych i radiacyjnie wyjałowionych po potezoplastyce rewizyjnej panewki.
  Tytuł całości: W: 40 lat Bankowania i Sterylizacji Radiacyjnej Tkanek w Polsce. Przeszczep w walce z kalectwem / pod red. Anny Dziedzic-Gocławskiej [et. al.]
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2004
  Strony: s. 155-160, 3 il., bibliogr. [18] poz.
  ISBN: 83-89517-07-8
  Typ publikacji: PR
  Typ publikacji: PO
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  56/77
  Autorzy: Krzysztof Kwiatkowski, Janusz Płomiński.
  Tytuł: Zastosowanie allogenicznych przeszczepów kostnych zamrożonych i sterylizowanych radiacyjnie w uzupełnianiu ubytków kostnych panewki w protezoplastyce rewizyjnej stawu biodrowego.
  Tytuł całości: W: 40 lat Bankowania i Sterylizacji Radiacyjnej Tkanek w Polsce. Przeszczep w walce z kalectwem / pod red. Anny Dziedzic-Gocławskiej [et. al.]
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2004
  Strony: s. 147-154, 5 il., bibliogr. [26 poz.]
  ISBN: 83-89517-07-8
  Typ publikacji: PR
  Typ publikacji: PO
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  57/77
  Autorzy: J[akub] Żołnierek, P[iotr] Rzepecki, T[omasz] Sarosiek, P[rzemysław] Langiewicz, K[rzysztof] Leśniewski-Kmak, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Rola transplantacji komórek macierzystych krwiotworzenia i infuzji limfocytów dawcy w leczeniu przerzutowego raka nerki.
  Czasopismo: Współczesna Onkologia
  Szczegóły: 2004 : T. 8, nr 4, s. 210-211
  Uwagi: Konferencja naukowa pt. Rak nerki, Wierzba 24-26.04. 2003.
  ISSN: 1428-2526
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PT
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  58/77
  Autorzy: Krzysztof Kwiatkowski.
  Tytuł: Aktualne kierunki w chirurgii więzadła krzyżowego przedniego.
  Tytuł równoległy: Current directions in surgery of ACL.
  Czasopismo: Chir. Kolana Artrosk. Traumatol. Sport.
  Szczegóły: 2005 : T. 2, nr 2, s. 21-30, tab., bibliogr. 70 poz., sum.
  ISSN: 1731-2698
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 0.500
  Polskie hasła przedmiotowe:

  59/77
  Autorzy: Wojciech Marczyński, J. Komender.
  Tytuł: Clinical strategy for application of deep frozen-radiation sterilised bone allografts.
  Tytuł całości: W: Clinical applications of bone allografts and substitutes : Biology and clinical applications / ed. Glyn O. Philips
  Adres wydawniczy: London : World Scientific Publ., 2005
  Strony: s. 67-82, 16 il., bibliogr. 14 poz.
  Uwagi: Series in Allografts in Bone Healing: Biology and Clinical Applications. Vol. 3
  Typ publikacji: ZRM
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 12.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  60/77
  Autorzy: J. Komender, A. Komender, H. Malczewska, W[ojciech] Marczyński.
  Tytuł: Preserved bone allografts in reconstructive orthopaedics.
  Tytuł całości: W: Clinical applications of bone allografts and substitutes : Biology and clinical applications / ed. Glyn O. Philips
  Adres wydawniczy: London : World Scientific Publ., 2005
  Strony: s. 57-65, 2 tab, bibliogr. [19] poz.
  Uwagi: Series in Allografts in Bone Healing: Biology and Clinical Applications. - Vol. 3
  Typ publikacji: ZRM
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  61/77
  Autorzy: Iwona Solarska, Mirosław Majewski, Barbara Nasilowska-Adamska, Jan Zaucha, Iwona Kania, Hanna Makuch-Lasica, Monika Lewandowska, Grażyna Nowak, Piotr Rzepecki, Andrzej Hellmann, Bożena Mariańska, Krzysztof Warzocha.
  Tytuł: Prognostic value of real-time PCR BCR-ABL transcript monitoring after allogeneic stem cell transplantation in chronic myeloid leukemia patients.
  Czasopismo: Blood
  Szczegóły: 2006 : Vol. 108, nr 11, s. 291b
  Konferencja: American Society of Hematology, Orlando, 2006.12.09
  ISSN: 0006-4971
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  62/77
  Autorzy: Koryna Socha, M. Socha, M. Kwaśny, P. Fiedor.
  Tytuł: Przeżycie alloprzeszczepu wysp trzustkowych u biorców szpiku kostnego.
  Tytuł całości: W: II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Patomorfologów Wojska Polskiego "Współczesna diagnostyka patokliniczna stanów rozrostowych górnego odcinka przewodu pokarmowego, pęcherza moczowego i gruczołu piersiowego. Wybrane zagadnienia z patologii urazu bojowego", Jadwisin, 19-21.10.2006.
  Adres wydawniczy: [Jadwisin, 2006]
  Strony: s. 41
  Konferencja: Zakład Patomorfologii CSK MON WIM w Warszawie, Jadwisin, 2006.10.19
  Uwagi: Sesja plakatowa
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  63/77
  Autorzy: Janusz Płomiński, Krzysztof Kwiatkowski.
  Tytuł: Przeszczepy kostne.
  Tytuł równoległy: Bone grafts.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2006 : T. 21, nr 126, s. 507-510, bibliogr. 51 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  64/77
  Autorzy: Janusz Płomiński, Krzysztof Kwiatkowski, Magdalena Żabicka.
  Tytuł: Wykorzystanie tomografii komputerowej do oceny przebudowy allogenicznych przeszczepów kostnych po protezoplastyce rewizyjnej panewki.
  Tytuł równoległy: Computed tomography assessment of incorporation bone grafts after cemented acetabular revision.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2006 : T. 21, nr 126, s. 540-543, il., bibliogr. 20 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  65/77
  Autorzy: Janusz Płomiński, Krzysztof Kwiatkowski.
  Tytuł: Zastosowanie przeszczepów kostnych w protruzji panewki w pierwotnej protezoplastyce u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów biodrowych.
  Tytuł równoległy: Impacted morsellized bone grafting in primary total hip arthroplasty for acetabular protrusion in patients with rheumatoid arthretis.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2006 : T. 21, nr 121, s. 50-54, bibliogr. 19 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  66/77
  Autorzy: Janusz Płomiński.
  Tytuł: Aseptyczne obluzowanie panewki protezy stawu biodrowego: doświadczenia własne: rozprawa habilitacyjna / Janusz Płomiński ; Wojskowy Instytut Medyczny Centralny Szpital Kliniczny MON, Klinika Ortopedii w Warszawie
  Adres wydawniczy: Warszawa : WIM, 2006
  Strony: 180, [1] s. , il., tab. , 24 cm , bibliogr. 331 poz., sum.
  ISBN: 83-919495--5-9
  Typ publikacji: HAB
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  67/77
  Autorzy: P[iotr] Rzepecki, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Ocena stanu odżywienia w trakcie przeszczepienia allogenicznych komórek krwiotwórczych.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2007 : T. 38, Supl. 2, s. 389-390
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów, Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa, 2007.09.06
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  68/77
  Autorzy: J[oanna] Pazik, M[onika] Ołdak, E. Sitarek, Z. Lewandowski, R[adosław] Maksym, K[atarzyna] Ślubowska, R[afał] Płoski, J[acek] Malejczyk, M[agdalena] Durlik.
  Tytuł: Multidrug resistance-associated protein 2 gene (ABCC2) variant in kidney allograft recipients.
  Czasopismo: Transplantation Proceedings
  Szczegóły: 2009 : Vol. 41, nr 8, s. 3009-3010, bibliogr. 10 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Joanna Pazik
  Konferencja: , Kraków, 2009.05.16
  ISSN: 0041-1345
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.994
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:

  69/77
  Autorzy: A. Tomaszewska, K. Guz, J. Smolarczyk-Wodzyńska, B. Nasiłowska-Adamska, M. Lakomy, Piotr Rzepecki, E. Brojer, B. Mariańska.
  Tytuł: Clinical impact of cytokine and chemokine genes polymorphisms on outcome after allogenic hematopoietic stem cell transplantation.
  Czasopismo: Blood
  Szczegóły: 2010 : Vol. 116, nr 21, s. 955, A2315.
  Uwagi: Fifty-second Annual Meeting Abstracts, December, 4-7, 2010, Orlando, Florida.
  ISSN: 0006-4971
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  70/77
  Autorzy: P[iotr] Rzepecki, K[rzysztof] Gawroński, B[eata] Młot, S[ylwia] Oborska, W. Pielichowski, A[nna] Waśko-Grabowska.
  Tytuł: Mycophenolate mofetil for treatment of graft-versus-host disease following stem cell transplantation when cyclosporine is contraindicated.
  Tytuł całości: W: XXXIII World Congress of the International Society of Hematology, Jerusalem, Israel, October 10-13, 2010
  Adres wydawniczy: Jerusalem, 2010
  Strony: s. [b.s.]
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  71/77
  Autorzy: Piotr Rzepecki.
  Tytuł: Zapobieganie i leczenie zakażenia wirusem cytomegalii u chorych po przeszczepieniu komórek macierzystych krwiotworzenia.
  Tytuł równoległy: Prevention and treatment of cytomegalovirus infection in patients after haematopoietic stem cell transplantation.
  Czasopismo: Zakażenia
  Szczegóły: 2010 : T. 10, nr 2, s. 109-112, bibliogr. 17 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1644-4957
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  72/77
  Autorzy: Włodzisław Kuliński, Piotr Rzepecki, Paweł Leśniewski, Józef Mróz.
  Tytuł: Problems in physical conduct in patient after bone marrow transplant with chronic GVHD.
  Tytuł równoległy: Problemy w postępowaniu fizykalnym u pacjenta po przeszczepieniu szpiku kostnego z przewlekłą chorobą GVHD.
  Czasopismo: Acta Balneologica
  Szczegóły: 2012 : T. 54, nr 4, s. 226-231, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum., streszcz., rez.
  ISSN: 0005-4402
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  73/77
  Autorzy: L. A. Gil, S. Kyrcz-Krzemień, M. Seweryn, A. Pluta, A. Szmigielska-Kaplon, M. Paluszewska, A. Eiduk, M. Taszner, D. Hawrylecka, P[iotr] Rzepecki, J. Styczynski, M. Komarnicki, W. W. Jędrzejczak.
  Tytuł: Invasive aspergillosis in patients with acute myeloid leukemia or myelodysplastic syndrome qualified for allogeneic stem cell transplantation: prospective multicenter osam study.
  Czasopismo: Bone Marrow Transplantation
  Szczegóły: 2014 : Vol. 49, Suppl. 1, s. S466, Meeting Abstract: PH-AB068.
  Konferencja: European Society for Blood and Marrow Transplantation, Milan, 2014.03.30
  ISSN: 0268-3369
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  74/77
  Autorzy: Barbara Nasiłowska-Adamska, Anna Czyż, Mirosław Markiewicz, Piotr Rzepecki, Beata Piątkowska-Jakubas, Monika Paluszewska, Monika Dzierzak-Mietla, Iwona Solarska, Katarzyna Borg, Monika Prochorec-Sobieszek, Richard Szydlo, Krzysztof Lewandowski, Aleksander Skotnicki, Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Sławomira Kyrcz-Krzemień, Mieczysław Komarnicki, Krzysztof Warzocha.
  Tytuł: Mild chronic graft-versus-host disease may alleviate poor prognosis associated with FLT3 internal tandem duplication for adult acute myeloid leukemia following allogeneic stem cell transplantation with myeloablative conditioning in first complete remission: a retrospective study.
  Czasopismo: European Journal of Haematology
  Szczegóły: 2016 : Vol. 96, nr 3, s. 236-244, bibliogr. 35 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2015 Apr 27 ; Autor korespondencyjny: Barbara Nasiłowska-Adamska
  ISSN: 0902-4441
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.653
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  75/77
  Autorzy: Aleksandra Gołos, Lidia Gil, Piotr Boguradzki, Kazimierz Hałaburda, Waldemar Sawicki, Małgorzata Sobczyk-Kruszelnicka, Grzegorz Helbig, Jarosław Dybko, Artur Jurczyszyn, Bartosz Puła, Krzysztof Warzocha, Krzysztof Jamroziak.
  Tytuł: Transplantacja allogenicznych komórek hematopoetycznych u chorych na szpiczaka plazmocytowego w Polsce: analiza retrospektywna Polskiej Grupy Szczpiczakowej (PGSZ).
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2017 : Vol. 48, Suppl. 1, s. s85, Plakat
  Konferencja: Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa, 2017.09.21
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  76/77
  Autorzy: Tomasz Chojnacki, Piotr Rzepecki.
  Tytuł: Is it really the transplant renaissance in CML acceleration phase?
  Tytuł równoległy: Czy to naprawdę renesans transplantacji w fazie akceleracji przewlekłej białaczki szpikowej?
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2018 : T. 96, nr 4, s. 335-338, bibliogr. 4 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Tomasz Chojnacki
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  77/77
  Autorzy: Emilia Wiecheć, Jolanta Hybiak, Claudine Kieda.
  Tytuł: Introduction to transplantology.
  Tytuł całości: W: Stem cells and biomaterials for regenerative medicine.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Edited by: Marek J. Łos, Andrzej Hudecki, Emilia Wiecheć
  Adres wydawniczy: London : Academic Press, 2019
  Strony: s. 73-83, bibliogr.
  Uwagi: Chapter 6.
  Informacje o wydaniu: 1st Edition
  ISBN: 978-0-12-812258-7
  Typ publikacji: ZRM
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:
  Adres url:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM