WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: PRZESZCZEPIANIE KOMÓREK MACIERZYSTYCH KRWIOTWÓRCZYCH
Liczba odnalezionych rekordów: 56Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/56
Autorzy: Kazimierz Sułek.
Tytuł: Przeszczepianie allogenicznych komórek ze szpiku i krwi obwodowej od dawców rodzinnych i niespokrewnionych.
Tytuł całości: W: Przeszczepianie komórek hematopoetycznych: : VII Konferencja Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Poznań, 13-14.06.1996
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. PANOPTIKOS, 1996
Strony: s. 26-28
Uwagi: 7 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Poznań (PL), 13-14.06.1996.
ISBN: 83-904573-3-4
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

2/56
Autorzy: Eugeniusz Machaj, Agnieszka Gajkowska, Tomasz Ołdak, Mirosław Kłos, Roman Szczecina, Marcin Kruszewski, Jadwiga Kuczyńska-Sicińska, Krzysztof Czajkowski, Ryszard Cesarz, Zygmunt Pojda.
Tytuł: Podsumowanie działalności Banku Krwi Pępowinowej im. Jose Carrerasa w Warszawie.
Tytuł równoległy: Results of the activity of Jose Carreras Memorial Cord Blood Bank in Warsaw.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 2000 : T. 71, nr 9, s. 1231-1234, bibliogr. 11 poz., sum.
Konferencja: , Szczecin, 2000.09.13
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PT
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  3/56
  Autorzy: Tomasz Ołdak, Eugeniusz Machaj, Agnieszka Gajkowska, Marcin Kruszewski, Mirosław Kłos, Roman Szczecina, Krzysztof Czajkowski, Jadwiga Kuczyńska-Sicińska, Zygmunt Pojda.
  Tytuł: Porównanie wybranych metod preparatyki krwi pępowinowej przeznaczonej dla celów transplantacyjnych.
  Tytuł równoległy: Comparison of the selected methods of cord blood processing for transplantation purposes.
  Czasopismo: Ginekologia Polska
  Szczegóły: 2000 : T. 71, nr 9, s. 1240-1243, bibliogr. 11 poz., sum.
  Konferencja: , Szczecin, 2000.09.13
  ISSN: 0017-0011
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  4/56
  Autorzy: E. Machaj, T. Ołdak, Mirosław Kłos, A. Gajkowska, M. Kruszewski, Z. Pojda.
  Tytuł: Ilościowa i jakościowa analiza porcji krwi pępowinowej pozyskanych dla przeszczepień krwiotwórczych.
  Tytuł całości: W: XX Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojskowych "Transfuzjologio - Quo Vadis: wczoraj, dziś, jutro", Zakopane, 5-7 październik 2000 : Program, streszczenia plakatów
  Adres wydawniczy: [Zakopane, 2000]
  Strony: s. 44, P-32.
  Uwagi: Poster
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  5/56
  Autorzy: J[akub] Żołnierek, P[iotr] Rzepecki, T[omasz] Sarosiek, P[rzemysław] Langiewicz, K[rzysztof] Leśniewski-Kmak, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Rola transplantacji komórek macierzystych krwiotworzenia i infuzji limfocytów dawcy w leczeniu przerzutowego raka nerki.
  Czasopismo: Współczesna Onkologia
  Szczegóły: 2004 : T. 8, nr 4, s. 210-211
  Uwagi: Konferencja naukowa pt. Rak nerki, Wierzba 24-26.04. 2003.
  ISSN: 1428-2526
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PT
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  6/56
  Autorzy: P[iotr] Rzepecki, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Użyteczność parametrów biochemicznych w ocenie stanu odżywienia u chorych we wczesnym okresie po allotransplantacji komórek macierzystych krwiotworzenia - doniesienie wstępne.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2005 : T. 36, Supl. 2, s. 253-254
  Konferencja: Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku Śląska Akademia Medyczna, Wisła, 2005.09.10
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  7/56
  Autorzy: P[iotr] Rzepecki, T[omasz] Sarosiek, E[wa] Szulkowska, K[rzysztof] Gawroński.
  Tytuł: Zastosowanie fludarabiny i campath -1h w reżimie przygotowawczym przed allotransplantacją szpiku kostnego u chorych z ciężką postacią niedokrwistości plastycznej.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2005 : T. 36, Supl. 2, s. 254-255
  Konferencja: Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku Śląska Akademia Medyczna, Wisła, 2005.09.08
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  8/56
  Autorzy: P[iotr] Rzepecki, J[akub] Żołnierek, T[omasz] Sarosiek, P[rzemysław] Langiewicz, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Allogeneic non-myeloablative hematopoietic stem cell transplantation for treatment of metastatic renal cell carcinoma - single center experience.
  Czasopismo: Neoplasma
  Szczegóły: 2005 : Vol. 52, nr 3, s. 238-242, bibliogr. 25 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Piotr Rzepecki
  ISSN: 0028-2685
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.731
  Punktacja Min. Nauki: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Science Citation Index
 • Web of Science
 • Scopus


  9/56
  Autorzy: Piotr Rzepecki, Tomasz Sarosiek, A. Deptała, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Przeszczepianie autologicznych krwiotwórczych komórek macierzystych w leczeniu wybranych guzów litych u dorosłych.
  Tytuł równoległy: Autologous hematopoietic cell transplantation in adult patients with certain solid tumors.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2006 : T. 37, nr 2, s. 159-166, bibliogr. 39 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  10/56
  Autorzy: I. Solarska, M. Majewski, B. Nasilowska, P[iotr] Rzepecki, J. Zaucha, B. Mariańska, A. Hellmann, K. Warzocha.
  Tytuł: Real-time quantitative PCR of BCR/ABL mRNA in chronic myeloid leukemia patients treated with allogeneic hematopoietic stem cell transplantation.
  Tytuł równoległy: Monitorowanie ilości MRNA BCR?ABL metodą real-time PCR u chorych z przewlekłą białaczką szpikową leczonych allogenicznym przeszczepem macierzystych komórek krwiotwórczych.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2006 : T. 37, supl. 1, s. 259
  Konferencja: , Kazimierz Dolny, 2006.05.20
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  11/56
  Autorzy: B. Nasilowska-Adamska, P[iotr] Rzepecki, J. Manko, M. Markiewicz, A. Czyż, I. Fedorowicz, A. Tomaszewska, B. Piątkowska-Jakubas, A. Wrzesień-Kus, D. Duda, K. Halaburda, A. Szczepiński, K. Warzocha, B. Mariańska.
  Tytuł: Palifermin in patients with hematologic malignancies undergoing autologous hematopoietic stem cell transplantation (autoHSCT) - preliminary results.
  Czasopismo: Haematologica
  Szczegóły: 2006 : Vol. 91, suppl. 1, s. 313
  Konferencja: European Hematology Association, Amsterdam, 2006.06.15
  ISSN: 0390-6078
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  12/56
  Autorzy: Piotr Rzepecki, T[omasz] Sarosiek, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Rola przeszczepienia autologicznych krwiotwórczych komórek macierzystych w leczeniu guzów zarodkowych oraz mięsaków tkanek miękkich.
  Tytuł równoległy: Autologous hematopoietic cell transplantation in adult patients with germ cell tumors and soft tissue sarcomas.
  Czasopismo: Współczesna Onkologia
  Szczegóły: 2006 : T. 10, nr 1, s. 7-12, tab., bibliogr. 26 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1428-2526
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  13/56
  Autorzy: P[iotr] Rzepecki, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Ocena stanu odżywienia w trakcie przeszczepienia allogenicznych komórek krwiotwórczych.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2007 : T. 38, Supl. 2, s. 389-390
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów, Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa, 2007.09.06
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  14/56
  Autorzy: J. Czyż, W. Knopińska-Posłuszny, A. Hellmann, R. Dziadziuszko, R. Szydło, Ł. Kachel, S. Hołowiecka, J. Hołowiecki, J. Goździk, A. Czyż, J. Hansz, M. Komarnicki, A. Avigdor, A. Nagler, M. Osowiecki, J. Walewski, P. Mensah, W. Jurczak, A. Skotnicki, M. Sędzimirska, A. Lange, W[aldemar] Sawicki, K[azimierz] Sułek, A. Kuś, P. Smolewski, T. Robak, K. Warzocha, Z. Sawicki, M. Wojtukiewicz, G. Charliński, W. W. Jędrzejczak, T. Wróbel, G. Mazur, K. Kuliczkowski, T. Zemełka, M. Pawlicki.
  Tytuł: Rola chemioterapii w wysokich dawkach połączonej z autologicznym przeszczepem komórek hematopoetycznych w leczeniu chłoniaka Hodgkina.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2007 : T. 38, Supl. 2, s. 75-77
  Uwagi: Zjazd pod patronatem Ministra Zdrowia
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów, Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa, 2007.0-9.06
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  15/56
  Autorzy: P[iotr] Rzepecki, J[ustyna] Barzał, T[omasz] Sarosiek, S[ylwia] Oborska, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: How can we help patients with refractory chronic graft versus host disease - single centre experience.
  Czasopismo: Neoplasma
  Szczegóły: 2007 : Vol. 54, nr 5, s. 431-436, bibliogr. 37 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Piotr Rzepecki
  ISSN: 0028-2685
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.208
  Punktacja Min. Nauki: 13.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science


  16/56
  Autorzy: Piotr Rzepecki.
  Tytuł: Kompleksowa ocena stanu odżywienia chorych leczonych wysokodawkową chemioterapią z następowym przeszczepieniem krwiotwórczych komórek macierzystych: rozprawa habilitacyjna / Piotr Rzepecki ; Wojskowy Instytut Medyczny Centralny Szpital Kliniczny MON w Warszawie
  Adres wydawniczy: Warszawa : WIM, 2007
  Strony: 133, [4] s., [12] s. tabl. s. , il., tab. , 24 cm , bibliogr. 201 poz., sum.
  ISBN: 978-83-924851-0-0
  Typ publikacji: HAB
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  17/56
  Autorzy: Piotr Rzepecki.
  Tytuł: Leki o silnych właściwościach immunomodulujących - talidomid, lenalidomid i pomalidomid - w leczeniu szpiczaka mnogiego.
  Tytuł równoległy: Treatment of multiple myleoma with immunomodulatory drugs - thalidomide, lenalidomide and pomalidomide.
  Czasopismo: Współczesna Onkologia
  Szczegóły: 2009 : Vol. 13, nr 5, s. 265-275, bibliogr. 73 poz., sum.
  ISSN: 1428-2526
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.062
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  Adres url:

  18/56
  Autorzy: Piotr Rzepecki.
  Tytuł: Przeszczepianie krwiotwórczych komórek macierzystych.
  Tytuł całości: W: Diagnoza to nie wyrok. Poradnik dla pacjentów z chorobą nowotworową.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Red. Krystyna Rodzewicz, Błażej Karwat; [aut.] Rafał Becht [et. al.]
  Adres wydawniczy: Szczecin : Stricte, 2013
  Strony: s. 36-50, bibliogr. 14 poz.
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  19/56
  Autorzy: Anna Waśko-Grabowska.
  Tytuł: Ocena skuteczności roztworu przesyconego fosforanu wapnia w profilaktyce i leczeniu zapalenia błony śluzowej jamy ustnej u chorych poddawanych chemioterapii wysokodawkowej z następczym przeszczepieniem macierzystych komórek krwiotwórczych. Praca doktorska / Anna Waśko-Grabowska, Klinika Chorób Wewnętrznych i Hematologii Wojskowego Instytutu Medycznego
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2013
  Strony: 71 k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 65 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Promotor: dr hab. n. med. Piotr Rzepecki. - [Obrona : 05.11.2013 r.]
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  20/56
  Autorzy: Justyna Barzał.
  Tytuł: Osoczowe stężenie cytruliny w ocenie klinicznej toksyczności jelitowej u chorych na nowotwory złośliwe poddanych chemioterapii wysokodawkowej. Praca doktorska / Justyna Barzał, Ośrodek Przeszczepiania Szpiku Kliniki Chorób Wewnętrznych i Hematologii Wojskowego Instytutu Medycznego
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2013
  Strony: 86, [1] k. , il., tab., , 30 cm , bibliogr. 91 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Promotor: dr hab. n. med. Piotr Rzepecki. - [Obrona : 05.11.2013 r.]
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  21/56
  Autorzy: Piotr Rzepecki, Wiesław Skrzyński, Magdalena Olszewska-Szopa.
  Tytuł: Wspólnie damy radę: chemioterapia, przeszczepianie krwiotwórczych komórek macierzystych - informator dla chorych i ich lekarzy / Piotr Rzepecki, Wiesław Skrzyński, Magdalena Olszewska-Szopa.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Medical Tribune, 2013
  Strony: 123 s. , tab. , 25 cm
  ISBN: 978-83-62510-71-9
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  22/56
  Autorzy: Piotr Rzepecki.
  Tytuł: Przeszczepianie krwiotwórczych komórek macierzystych.
  Tytuł całości: W: Wspólnie damy radę: chemioterapia, przeszczepianie krwiotwórczych komórek macierzystych - informator dla chorych i ich lekarzy / Piotr Rzepecki, Wiesław Skrzyński, Magdalena Olszewska-Szopa.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Medical Tribune, 2013
  Strony: s. 31-122, tab., bibliogr. 22 poz.
  ISBN: 978-83-63510-71-9
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  23/56
  Autorzy: L. Gil, J. Dwilewicz-Trojaczek, J. Styczynski, M. Ussowicz, K. Kolwak, E. Gorczynska, M. Markiewicz, M. Dzierzak-Mietla, P. Zielińska, M. Borowczyk, A. Nowicki, M. Barańska, M. Komornicki, M. Bieniaszewska, A. Hellmann, G. Bosak, W. Wiktor Jędrzejczak, A. Lange, K. Halaburda, K. Drabko, A. Zaucha-Prazmo, B. Jakubas, P. Mensah-Glanowska, Piotr Rzepecki, A. Pieczonka, J. Wachowiak, A. Wierzbowska, J. Dybko, T. Wrobel, S. Giebel.
  Tytuł: Conditioning intensity does not influence the outcome of allogeneic stem cell transplantation in myelodysplastic syndrome. a joint study by the Polish Adult Leukemia Group and the Polish Pediatric Group for Hematopoietic Stem Cell Transplantation.
  Tytuł całości: W: 56th ASH Annual Meeting & Exposition, San Francisco, United States, December 6 -9, 2014 : Abstracts & Program
  Adres wydawniczy: [b.m., 2014]
  Strony: s. [nlb.], [Abst.] 2564.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  24/56
  Autorzy: M. Szymczyk, J. Romejko-Jarońska, W. Jurczak, K. Krawczyk, A. Giza, T. Czerw, S. Giebel, A. Czyż, A. Kopinska, W. Spychalowicz, J. Drozd-Sokołowska, I. Deren-Wagemann, T. Wrobel, E[dyta] Subocz, K. Halaburda, E. Chmielewska, W. Osiadacz, B. Brzeska, J. Walewski.
  Tytuł: Autologous hematopoietic stem cell transplantation (HCT) with or without total body irradiation (TBI) in newly diagnosed mantle cell lymphoma (MCL) patients. A retrospective evaluation of 132 patients from the Polish Lymphoma Research Group (PLRG).
  Czasopismo: Bone Marrow Transplantation
  Szczegóły: 2014 : Vol. 49, Suppl. 1, s. S62, Meeting Abstract: PH-O113.
  Konferencja: European Society for Blood and Marrow Transplantation, Milan, 2014.03.30
  ISSN: 0268-3369
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  25/56
  Autorzy: L. A. Gil, S. Kyrcz-Krzemień, M. Seweryn, A. Pluta, A. Szmigielska-Kaplon, M. Paluszewska, A. Eiduk, M. Taszner, D. Hawrylecka, P[iotr] Rzepecki, J. Styczynski, M. Komarnicki, W. W. Jędrzejczak.
  Tytuł: Invasive aspergillosis in patients with acute myeloid leukemia or myelodysplastic syndrome qualified for allogeneic stem cell transplantation: prospective multicenter osam study.
  Czasopismo: Bone Marrow Transplantation
  Szczegóły: 2014 : Vol. 49, Suppl. 1, s. S466, Meeting Abstract: PH-AB068.
  Konferencja: European Society for Blood and Marrow Transplantation, Milan, 2014.03.30
  ISSN: 0268-3369
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  26/56
  Autorzy: A. Xhaard, Piotr Rzepecki, D. Valcarcel, S. Santarone, S. Fürst, D. Serrano, G. De Angelis, W. Krüger, C. Scheid.
  Tytuł: Optimization of health-care organization and perceived improvement of patient comfort by switching from intra-venous BU four-times-daily infusions to a once-daily administration scheme in adult hematopoietic stem cell recipients.
  Czasopismo: Bone Marrow Transplantation
  Szczegóły: 2014 : Vol. 49, nr 4, s. 509-512, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2014 Jan 13.
  ISSN: 0268-3369
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.570
  Punktacja Min. Nauki: 30.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  27/56
  Autorzy: Piotr Rzepecki, Beata Młot.
  Tytuł: Rola przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych w leczeniu nowotworów narządowych u dorosłych.
  Tytuł całości: W: Problemy hematologiczne u chorych na nowotwory.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. Marka Z. Wojtukiewicza, Andrzeja Deptały.
  Adres wydawniczy: Poznań : Termedia Wydawnictwa Medyczne, 2014
  Strony: s. 511-525, tab., bibliogr. 15 poz.
  Uwagi: rozdział 26
  ISBN: 978-83-7988-315-8
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  28/56
  Autorzy: Anna Waśko-Grabowska, Piotr Rzepecki.
  Tytuł: Ocena skuteczności roztworu przesyconego fosforanu wapnia w profilaktyce i leczeniu zapalenia błony śluzowej jamy ustnej u chorych poddawanych chemioterapii wysokodawkowej z następczym przeszczepieniem macierzystych komórek krwiotwórczych.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2015 : T. 46, Supl., s. 190
  Konferencja: Gradatim, Szczecin, 2015.11.23
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  29/56
  Autorzy: Justyna Barzał, Piotr Rzepecki.
  Tytuł: Osoczowe stężenie cytruliny w klinicznej ocenie toksyczności jelitowej u chorych na nowotwory złośliwe poddanych chemioterapii wysokodawkowej.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2015 : T. 46, Supl., s. 190-191
  Konferencja: Gradatim, Szczecin, 2015.09.23
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  30/56
  Autorzy: Beata Młot, Wiesław Skrzyński, Piotr Rzepecki.
  Tytuł: Pomiar jakości życia pacjentów przed, w trakcie i po przeszczepieniu komórek macierzystych.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2015 : T. 46, Supl., s. 191-192
  Konferencja: Gradatim, Szczecin, 2015.11.23
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  31/56
  Autorzy: Wojciech Pielichowski, Piotr Rzepecki.
  Tytuł: Trójlekowy schemat leczenia: aprepitant, palonosetron i deksametazon w zapobieganiu nudnościom i wymiotom po chemioterapii MEL200 z następczym przeszczepieniem autologicznych komórek krwiotwórczych.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2015 : T. 46, Supl., s. 196
  Konferencja: Gradatim, Szczecin, 2015.09.23
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  32/56
  Autorzy: L. Gil, J. Dwilewicz-Trojaczek, M. Komarnicki, S. Kyrcz-Krzemień, M. Markiewicz, M. Dzierżak-Mietla, P. Zielińska, A. Nowicki, M. Barańska, J. Styczyński, M. Bieniaszewska, A. Hellmann, G. Basak, K. Mądry, W. W. Jędrzejczak, A. Lange, K. Hałaburda, B. Jakubas, P. Mensah-Glanowska, Piotr Rzepecki, A. Wierzbowska, M. Ussowicz, J. Dybko, T. Wróbel, T. Czerw, S. Giebel.
  Tytuł: Wyniki leczenia chorych na zespoły mielodysplastyczne z zastosowaniem transplantacji allogenicznych komórek krwiotwórczych: badanie wieloośrodkowe Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek PALG.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2015 : T. 46, Supl., s. 35-36
  Konferencja: Gradatim, Szczecin, 2015.09.23
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  33/56
  Autorzy: Krzysztof Gawroński, Piotr Rzepecki, Gabriel Wcisło.
  Tytuł: Badanie korelacji szybkości wczesnej fazy regeneracji układu krwiotwórczego i występowania stanów gorączkowych u chorych po przeszczepieniu macierzystych komórek krwiotwórczych.
  Tytuł równoległy: Assessment of correlation of early phase hematopoietic system regeneration speed and occurrence of febrile state in patients after hematopoietic stem cells transplantation.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2015 : T. 93, nr 2, s. 170-175, il., tab., bibliogr. 18 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  34/56
  Autorzy: Wojciech Pielichowski.
  Tytuł: Ocena skuteczności schematu trójlekowego: aprepitant + deksametazon + palonosetron w zapobieganiu nudnościom i wymiotom u chorych leczonych wysokodawkową chemioterapią z następczym przeszczepieniem komórek krwiotwórczych. Praca doktorska / Wojciech Pielichowski, Klinika Chorób Wewnętrznych i Hematologii Wojskowego Instytutu Medycznego
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2015
  Strony: 109. k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 92 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Promotor: prof. dr hab. n. med. Piotr Rzepecki. - [ Obrona : 17.05.2016 r.]
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  35/56
  Autorzy: Barbara Nasiłowska-Adamska, Anna Czyż, Mirosław Markiewicz, Piotr Rzepecki, Beata Piątkowska-Jakubas, Monika Paluszewska, Monika Dzierzak-Mietla, Iwona Solarska, Katarzyna Borg, Monika Prochorec-Sobieszek, Richard Szydlo, Krzysztof Lewandowski, Aleksander Skotnicki, Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Sławomira Kyrcz-Krzemień, Mieczysław Komarnicki, Krzysztof Warzocha.
  Tytuł: Mild chronic graft-versus-host disease may alleviate poor prognosis associated with FLT3 internal tandem duplication for adult acute myeloid leukemia following allogeneic stem cell transplantation with myeloablative conditioning in first complete remission: a retrospective study.
  Czasopismo: European Journal of Haematology
  Szczegóły: 2016 : Vol. 96, nr 3, s. 236-244, bibliogr. 35 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2015 Apr 27 ; Autor korespondencyjny: Barbara Nasiłowska-Adamska
  ISSN: 0902-4441
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.653
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  36/56
  Autorzy: Piotr Rzepecki, Krzysztof Gawroński, Waldemar Sawicki, Jarosław Wajs.
  Tytuł: Niezwykłe przypadki w hematologii / Piotr Rzepecki, Krzysztof Gawroński, Waldemar Sawicki, Jarosław Wajs
  Adres wydawniczy: Gdańsk : AsteriaMed Wydawnictwo, 2016
  Strony: 166 s. , il., tab. , 21 cm , bibliogr. przy rozdz.
  ISBN: 978-83-65515-09-4
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  37/56
  Autorzy: Piotr Rzepecki.
  Tytuł: Rola przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych - stan wiedzy na 2015 rok.
  Tytuł całości: W: Genetyka i leczenie chłoniaka rozlanego z dużych komórek B (DLBCL) w erze leków ukierunkowanych na cele molekularne / Tomasz Chojnacki, Piotr Rzepecki
  Adres wydawniczy: Poznań : Termedia Wydawnictwa Medyczne, 2016
  Strony: s. 81-96, tab., bibliogr. 30 poz.
  ISBN: 978-83-7988-108-6
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  38/56
  Autorzy: M. Chalimoniuk, Natalia Lubina-Dąbrowska, E. K. Machaj, J. Langfort, Z. Pojda, Adam Stępień.
  Tytuł: The effect of autologous transplantation of adipose stem cells on modulation of immune and inflammatory responses in SM patients.
  Czasopismo: Journal of Neuroimmune Pharmacology
  Szczegóły: 2016 : Vol. 11, Suppl. 1, s. S8-S9
  Konferencja: Federation of European Neuroscience Societies, Kraków, 2016.04.06
  ISSN: 1557-1890
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  39/56
  Autorzy: Agnieszka Piekarska, Sebastian Giebel, Grzegorz W. Basak, Jarosław Dybko, Kazimierz Hałaburda, Iwona Hus, Ewa Karakulska-Prystupiuk, Beata Jakubas, Patrycja Mensah-Glanowska, Piotr Rzepecki, Agnieszka Wierzbowska, Lidia Gil.
  Tytuł: Szczepienia ochronne u chorych dorosłych po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych - zalecenia sekcji do spraw zakażeń PALG.
  Tytuł równoległy: Vaccination of hematopoietic cell transplantation adult recipients - guidelines of Infectious Diseases Working Group PALG.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2017 : T. 48, nr 1, s. 1-9, bibliogr. 32 poz., sum.
  Uwagi: Published: Jan-Mar 2017 ; Autor korespondencyjny: Agnieszka Piekarska
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 14.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  40/56
  Autorzy: Aleksandra Gołos, Lidia Gil, Piotr Boguradzki, Kazimierz Hałaburda, Waldemar Sawicki, Małgorzata Sobczyk-Kruszelnicka, Grzegorz Helbig, Jarosław Dybko, Artur Jurczyszyn, Bartosz Puła, Krzysztof Warzocha, Krzysztof Jamroziak.
  Tytuł: Transplantacja allogenicznych komórek hematopoetycznych u chorych na szpiczaka plazmocytowego w Polsce: analiza retrospektywna Polskiej Grupy Szczpiczakowej (PGSZ).
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2017 : Vol. 48, Suppl. 1, s. s85, Plakat
  Konferencja: Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa, 2017.09.21
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  41/56
  Autorzy: Krzysztof Gawroński, Ryszard Tomasiuk, Gabriel Wcisło, Piotr Rzepecki, Jarosław Wajs.
  Tytuł: Acute phase proteins for monitoring hematopoietic recovery after early engrafting of CD34+ peripheral-blood-stem-cells for autografting or allografting in patients with malignant diseases.
  Czasopismo: Annals of Transplantation
  Szczegóły: 2017 : Vol. 22, s. 323-332, bibliogr. 33 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2017.05.30 ; Autor korespondencyjny: Piotr Rzepecki
  ISSN: 1425-9524
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.054
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  42/56
  Autorzy: Krzysztof Gawroński, Piotr Rzepecki, Waldemar Sawicki, Jarosław Wajs.
  Tytuł: Mobilization of hematopoietic stem cells for hematopoietic cells autologous transplantation with use of Plerixafor.
  Czasopismo: Annals of Transplantation
  Szczegóły: 2017 : Vol. 22, s. 296-302, bibliogr. 43 poz., sum.
  Uwagi: Published: 2017.05.12 ; Autor korespondencyjny: Krzysztof Gawroński
  ISSN: 1425-9524
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.054
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  43/56
  Autorzy: Tomasz Chojnacki, Piotr Rzepecki.
  Tytuł: Is it really the transplant renaissance in CML acceleration phase?
  Czasopismo: Journal of Leukemia
  Szczegóły: 2017 : Vol. 5, nr 2, s. 231 [1-3], bibliogr. 4 poz.
  ISSN: 2329-6917
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  44/56
  Autorzy: Piotr Rzepecki.
  Tytuł: Jak żyć doktorze? czyli informator dla chorych po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych / Piotr Rzepecki
  Adres wydawniczy: [b.m., 2017]
  Strony: 39 s. , il., tab. , 25 cm
  Typ publikacji: POP
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  45/56
  Autorzy: Tomasz Chojnacki, Piotr Rzepecki.
  Tytuł: Is it really the transplant renaissance in CML acceleration phase?
  Tytuł równoległy: Czy to naprawdę renesans transplantacji w fazie akceleracji przewlekłej białaczki szpikowej?
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2018 : T. 96, nr 4, s. 335-338, bibliogr. 4 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Tomasz Chojnacki
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  46/56
  Autorzy: Joanna Kardas, Piotr Rzepecki.
  Tytuł: Wpływ profilaktyki przeciwbakteryjnej na częstość występowania i przebieg powikłań infekcyjnych u chorych leczonych przeszczepieniem komórek krwiotwórczych - ocena porównawcza rifaksyminy i cyprofloksacyny.
  Tytuł równoległy: Influence of antimicrobial prophylaxis on incidence and course of infectious complications in hematopoietic stem cell transplant patients - comparison of rifaximin and ciprofloxacin.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2018 : T. 96, nr 1, s. 25-31, bibliogr. 25 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Joanna Kardas
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  47/56
  Autorzy: Joanna Kardas.
  Tytuł: Analiza porównawcza stosowania ciprofloksacyny lub rifaksyminy w profilaktyce przeciwbakteryjnej u leczonych przeszczepieniem komórek macierzystych krwiotworzenia. Praca doktorska / Joanna Kardas ; Ośrodek Przeszczepiania Szpiku Kliniki Chorób Wewnętrznych i Hematologii Wojskowego Instytutu Medycznego we współpracy z Zakładem Biochemii i Biofarmaceutyków Narodowego Instytutu Leków
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2018
  Strony: 79 k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 80 poz., streszcz., sum
  Uwagi: Promotor: prof. dr hab. n. med. Piotr Rzepecki. - [Obrona : 27.11.2018 r.]
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  48/56
  Autorzy: Krzysztof Czyżewski, Jan Styczyński, Sebastian Giebel, Jowita Frączkiewicz, Małgorzata Salamonowicz, Olga Zając-Spychala, Agnieszka Zaucha-Prażmo, Joanna Drozd-Sokołowska, Anna Waszczuk-Gajda, Jarosław Dybko, Joanna Mańko, Patrycka Zalas-Więcek, Przemysław Gałązka, Mariusz Wysocki, Jerzy Kowalczyk, Jacek Wachowiak, Jolanta Goździk, Grzegorz W. Basak, Krzysztof Kałwak, Monika Adamska, Marek Hus, Agnieszka Piekarska, Alicja Sadowska-Klasa, Patrycja Mensah-Glanowska, Sławomira Kyrcz-Krzemień, Monika Biernat, Agnieszka Wierzbowska, Piotr Rzepecki, Agnieszka Tomaszewska, Kazimierz Hałaburda, Lidia Gil.
  Polish Society of Pediatric Oncology and Hematology and Polish Society of Hematology and Blood Transfusion
  Tytuł: Age-dependent determinants of infectious complications profile in children and adults after hematopoietic cell transplantation: lesson from the nationwide study.
  Czasopismo: Annals of Hematology
  Szczegóły: 2019 : Vol. 98, nr 9, s. 2197-2211, bibliogr. 38 poz. sum.
  Uwagi: Epub 2019 Jul 18 ; Autor korespondencyjny: Jan Styczyński
  ISSN: 0939-5555
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.904
  Punktacja Min. Nauki: 70.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  49/56
  Autorzy: Anna Czyż, Anna Lojko-Dankowska, Agnieszka Giza, Monika Długosz-Danecka, Wojciech Jurczak, Joanna Romejko-Jarosińska, Ewa Paszkiewicz, Justyna Rybka, Joanna Drozd-Sokołowska, Edyta Subocz, Tomasz Czerw, Barbara Nasiłowska-Adamska, Agnieszka Kolkowska, Joanna Manko, Dorota Hawrylecka, Wanda Konopińska-Posłuszny, Agata Szymanska, Lidia Gil, Mieczysław Komarnicki, Marek Hus, Jan Walewski, Sebastian Giebel, Tomasz Wrobel, Jan Zaucha.
  Tytuł: Improved treatment outcomes for patients with Hodgkin lymphoma relapsing after autologous hematopoietic stem cell transplantation in the Brentuximab Vedotin era - the real-life report from the Polish Lymphoma Research Group.
  Czasopismo: Blood
  Szczegóły: 2019 : Vol. 134, Suppl. 1, s. 5278
  Konferencja: American Society of Hematology, Orlando, 2019.12.07
  ISSN: 0006-4971
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  DOI:

  50/56
  Autorzy: Ivan S. Moiseev, Tatyana Tsvetkova, Mahmoud Aljurf, Randa M. Alnounou, Janet Bogardt, Yves Chalandon, Mikhail Yu Drokov, Valentina Dvirnyk, Maura Faraci, Lone S. Friis, Fabio Giglio, Hildegard T. Greinix, Brian Thomas Kornblit, Christiane Koelper, Christian Koenecke, Krzysztof Lewandowski, Dietger Niederwieser, Jacob R. Passweg, Christophe Peczynski, Olaf Penack, Zinaida Peric, Agnieszka Piekarska, Paola E. Ronchi, Alicia Rovo, Piotr Rzepecki, Francesca Scuderi, Daniel Sigrist, Sanna M. Siitonen, Friedrich Stoelzel, Kazimierz Sułek, Dimitrios A. Tsakiris, Urszula Wilkowojska, Rafael F. Duarte, Tapani Ruutu, Grzegorz W. Basak.
  Tytuł: Clinical and morphological practices in the diagnosis of transplant-associated microangiopathy: a study on behalf of transplant complications working party of the EBMT.
  Czasopismo: Bone Marrow Transplantation
  Szczegóły: 2019 : Vol. 54, nr 7, s. 1022-1028, bibliogr. 24 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2018 Oct 25 ; Autor korespondencyjny: Ivan S. Moiseev
  ISSN: 0268-3369
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.725
  Punktacja Min. Nauki: 140.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  51/56
  Autorzy: Edyta Subocz, Janusz Hałka.
  Tytuł: Długotrwała odpowiedź na leczenie brentuksymabem vedotin u pacjenta z nawrotem chłoniaka Hodgkina po auto-HSCT.
  Tytuł równoległy: Long-term response to treatment with brentuximab vedotin in a patient with relapse of Hodgkin lymphoma after auto-HSCT.
  Czasopismo: Hematologia
  Szczegóły: 2019 : T. 10, supl. C, s. C1-C6, bibliogr. 12 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Edyta Subocz
  ISSN: 2081-3287
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  DOI:
  Adres url:

  52/56
  Autorzy: Artur Jurczyszyn, Jorge J. Castillo, Irit Avivi, Jacek Czepiel, Julio Davila, Ravi Vij, Marc A. Fiala, Alessandro Gozzetti, Norbert Grząśko, Vibor Milunovic, Iwona Hus, Krzysztof Mądry, Anna Waszczuk-Gajda, Lidia Usnarska-Zubkiewicz, Jakub Dębski, Erden Atilla, Meral Beksac, Giuseppe Mele, Waldemar Sawicki, David Jayabalan, Grzegorz Charliński, Agoston G. Szabo, Roman Hajek, Michel Delforge, Agnieszka Kopacz, Dorotea Fantl, Anders Waage, Edvan Crusoe, Vania Hungria, Paul Richardson, Jacob Laubach, Thomas Guerrero-Garcia, Jequi Liu, David H. Vesole.
  Tytuł: Secondary plasma cell leukemia: a multicenter retrospective study of 101 patients.
  Czasopismo: Leukemia & lymphoma
  Szczegóły: 2019 : Vol. 60, nr 1, s. 118-121, bibliogr. 19 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2018 Jul 2; Autor korespondencyjny: Artur Jurczyszyn
  ISSN: 1042-8194
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.969
  Punktacja Min. Nauki: 70.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  53/56
  Autorzy: Jan Styczyński, Krzysztof Czyżewski, Marek Ussowicz, Grzegorz Helbig, Małgorzata Sobczyk-Kruszelnicka, Anna Łojko, Anna Czyż, Beata Piątkowska-Jakubas, Agnieszka Sobkowiak-Sobierajska, Agnieszka Zaucha-Prażmo, Aleksandra Krasowska-Kwiecień, Kazimierz Hałaburda, Piotr Boguradzki, Maria Bieniaszewska, Agnieszka Wierzbowska, Piotr Rzepecki, Adam Walter-Croneck, Mariola Sędzimirska, Agnieszka Druzd--Sitek, Dorota Hawrylecka, Bartłomiej Baumert, Ewa Lutwin, Edyta Cichocka, Katarzyna Smalisz, Lidia Gil.
  Tytuł: Antimicrobial prophylaxis in patients after hematopoietic cell transplantation: results of a survey of the Polish Federation of Bone Marrow Transplant Centers.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2020 : T. 51, nr 3, s. 183-186, bibliogr. 15 poz.
  Uwagi: Epub 2019 Sep 28 ; Autor korespondencyjny: Jan Styczyński
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  54/56
  Autorzy: Aleksandra Gołos, Lidia Gil, Bartosz Puła, Piotr Boguradzki, Kazimierz Hałaburda, Waldemar Sawicki, Małgorzata Sobczyk-Kruszelnicka, Grzegorz Helbig, Jarosław Dybko, Artur Jurczyszyn, Sonia Dębek, Krzysztof Warzocha, Krzysztof Jamroziak.
  Tytuł: Allogeneic hematopoietic cell transplantation for multiple myeloma: A retrospective analysis of the Polish Myeloma Group
  Czasopismo: Advances in Medical Sciences
  Szczegóły: 2020 : Vol. 65, nr 2, s, 429-436, bibliogr. 36 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2020.09.10 ; Autor korespondencyjny: Aleksandra Gołos
  ISSN: 1896-1126
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.287
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  55/56
  Autorzy: Jan Styczyński, Krzysztof Czyżewski, Marek Ussowicz, Grzegorz Helbig, Małgorzata Sobczyk-Kruszelnicka, Anna Łojko, Anna Czyż, Beata Piątkowska-Jakubas, Agnieszka Sobkowiak-Sobierajska, Agnieszka Zaucha-Prażmo, Aleksandra Krasowska-Kwiecień, Kazimierz Hałaburda, Piotr Boguradzki, Maria Bieniaszewska, Agnieszka Wierzbowska, Piotr Rzepecki, Adam Walter-Croneck, Mariola Sędzimirska, Agnieszka Druzd--Sitek, Dorota Hawrylecka, Bartłomiej Baumert, Ewa Lutwin, Edyta Cichocka, Katarzyna Smalisz, Lidia Gil.
  Tytuł: Protective environment in hematopoietic cell transplantation centers: results of a survey of the Polish Federation of Bone Marrow Transplant Centers.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2021 : Vol. 52, nr 2, s. 127-131, bibliogr. 7 poz.
  Uwagi: Epub 2021.03. 21 ; Autor korespondencyjny: Jan Styczyński
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  56/56
  Autorzy: Beata Wolska-Kusnierz, Agata Pastorczak, Wojciech Fendler, Anna Wakulinska, Bozena Dembowska-Baginska, Edyta Heropolitanska-Pliszka, Barbara Piatosa, Barbara Pietrucha, Krzysztof Kalwak, Marek Ussowicz, Anna Pieczonka, Katarzyna Drabko, Monika Lejman, Sylwia Koltan, Jolanta Gozdzik, Jan Styczynski, Alina Fedorova, Natalia Miakova, Elena Deripapa, Larysa Kostyuchenko, Zdenka Krenova, Eva Hlavackova, Andrew Gennery, Karl-Walter Sykora, Sujal Ghosh, Michael H. Albert, Dmitry Balashov, Mary Eapen, Peter Svec, Markus G. Seidel, Sara S. Kilic, Agnieszka Tomaszewska, Ewa Więsik-Szewczyk, Alexandra Kreins, Johann Greil, Jochen Buechner, Bendik Lund, Hanna Gregorek, Krystyna Chrzanowska, Wojciech Mlynarski.
  Tytuł: Hematopoietic stem cell transplantation positively affects the natural history of cancer in Nijmegen breakage syndrome.
  Czasopismo: Clinical Cancer Research
  Szczegóły: 2021 : Vol. 27, nr 2, s. 575-584, bibliogr. 26 poz.
  Uwagi: Epub 2020 Oct 20 ; Autor korespondencyjny: Wojciech Mlynarski
  ISSN: 1078-0432
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 12.531
  Punktacja Min. Nauki: 200.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM