WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: PSYCHOTERAPIA
Liczba odnalezionych rekordów: 19Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/19
Autorzy: Tomasz Zwierowicz, Henryk Płachta.
Tytuł: Problemy sztucznego odbytu.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1986 : 62, 9-10, 606-610, bibliogr. 19 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

2/19
Autorzy: Stanisław Ilnicki, Piotr Ilnicki.
Tytuł: Poglądy Józefa Babińskiego na temat tzw. nerwic wojennych.
Czasopismo: Biuletyn WAM
Szczegóły: 1997 : T. 40, z. 31, supl. 4 Zjazdy i Konferencje, s. 21-26, il., bibliogr. 11 poz.
Konferencja: Oddział Neurologiczny 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, Wrocław, 1996.10.10
ISSN: 0860-6293
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

3/19
Autorzy: Stanisław Ilnicki.
Tytuł: Psychoprofilaktyka elementem humanizacji życia wojskowego.
Tytuł całości: W: Oficer, dowódca, wychowawca : z zagadnień współczesnej myśli pedagogicznej w wojsku ; Materiały z konferencji na temat: "Edukacja humanistyczna w wykształceniu dowódcy", 13-14 czerwca 1996 roku - Toruń-WSO im. gen. J. Bema
Adres wydawniczy: Warszawa, 1996
Strony: s. 223- 230
ISBN: 83-11-08680-X
Typ publikacji: PR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

4/19
Autorzy: Anna Piusińska, Kazimierz Sułek, Stanisław Ilnicki, Barbara Betiuk.
Tytuł: Lęk i depresja w przebiegu chemioterapii chorób limfoproliferacyjnych.
Tytuł równoległy: Anxiety and depression in the course of chemotherapy of lymphoproliferative diseases.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1996 : 51, 19/22, 278-280, 4 il., bibliogr. 21 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  5/19
  Autorzy: Sławomir Bukowski, Zdzisław Gabryjończyk.
  Tytuł: Zasady interwencji psychologicznej wobec osób uzależnionych od alkoholu.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1998, supl. 1, s. 175-177
  Konferencja: , Solina, 1997.05.29
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  6/19
  Autorzy: Anna Jung, Janusz Żuber.
  Tytuł: Moczenie nocne oraz zaburzenia w oddawaniu moczu u dzieci
  Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: pod redakcją Anny Jung i Janusza Żubera
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medpress, 1998
  Strony: 216 s. , il. , 21 cm , bibliogr. przy rozdz.
  ISBN: 83-902383-9-X
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  7/19
  Autorzy: Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Moczenie nocne oraz zaburzenia w oddawaniu moczu u dzieci /Violetta Bochniewska, Jerzy Czernik [et al.] ; pod red. Anny Jung i Janusza Żubera.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medpress, 1998
  Strony: 216 s. , rys., tab., bibliogr. [przy rozdz.] ; 21 cm.
  ISBN: 83-902383-9-X
  Typ publikacji: RED
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  8/19
  Autorzy: Sławomir Bukowski.
  Tytuł: Formalne i treściowe cechy struktur poznawczych alkoholików a efektywność psychoterapii. Doniesienie wstępne.
  Czasopismo: Przegląd Wojskowo-Medyczny
  Szczegóły: 2002 : T. 44, Supl.1, s. 92-96, bibliogr. 5 poz.
  Konferencja: , Bełchatów, 2001.09.21
  ISSN: 1507-0603
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 0.500
  Polskie hasła przedmiotowe:

  9/19
  Autorzy: Sławomir Bukowski.
  Tytuł: Cechy struktur poznawczych osób uzależnionych od alkoholu a efektywność psychoterapii. Praca doktorska / Sławomir Bukowski, Wojskowy Instytut Medyczny
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2003
  Strony: [1],136 k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 123 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Promotor: dr hab. med. Stanisław Ilnicki. - [Obrona : 21.04.2004]
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  10/19
  Autorzy: Janusz Jerzemowski.
  Tytuł: Wsparcie społeczne, jako czynnik prognostyczny w chorobie niedokrwiennej serca.
  Tytuł równoległy: Social support as a prognosis factor in coronary artery disease.
  Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio D. Medicina
  Szczegóły: 2004 : Vol. 59, Suppl. XIV, 168, s, 397-401, bibliogr. 14 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Janusz Jerzmanowski
  ISSN: 0066-2240
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  11/19
  Autorzy: Stanisław Ilnicki, Radosław Tworus, Sylwia Szymańska, Maciej Zbyszewski, Piotr Ilnicki, Andrzej Radzikowski, Agnieszka Laskowska.
  Tytuł: Experience in treating ASD and PTSD in Polish soldiers and war veterans / Doświadczenia Kliniki Psychiatrii i Stresu Bojowego Wojskowego Instytutu Medycznego.
  Tytuł całości: W: European Workshops on Traumatic Stress 2009 - EWOTS 2009 / Europejskie Warsztaty nt. Stresu traumatycznego 2009, Warszawa 18-19.09.2009
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Europejskie Warsztaty nt. Stresu traumatycznego 2009, Warszawa 18-19.09.2009
  Adres wydawniczy: [b.m.], 2009
  Strony: s. 36-37
  Uwagi: Tekst równolegle w jęz. polskim Tamże s. 37-38
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN, PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  12/19
  Autorzy: M. Sierzpowski, K. Janczewska, J. Zając, J. Rakowska, Radosław Tworus, Stanisław Ilnicki.
  Tytuł: Efektywność wybranych technik psychoterapii u żołnierzy z zaburzeniami stresowymi pola walki.
  Czasopismo: Psychiatr. Pol.
  Szczegóły: 2010 : 44, 3 supl., 147
  Uwagi: XLIII Zjazd Psychiatrów Polskich, Świat współczesny a psychiatria, Poznań 23-26 czerwca 2010 r.
  ISSN: 0033-2674
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  13/19
  Autorzy: Włodzisław Kuliński, Wojciech Haładyna, Katarzyna Wiśniewska.
  Tytuł: Problemy diagnostyczno-terapeutyczne w Zespole Millera-Fishera.
  Tytuł równoległy: Problems in diagnosis and therapy of Miller-Fisher syndrome.
  Czasopismo: Acta Balneologica
  Szczegóły: 2012 : T. 54, nr 3, s. 187-192, bibliogr., streszcz., sum., rez.
  ISSN: 0005-4402
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  14/19
  Autorzy: S[ylwia] Szymańska, A[ndrzej] Radzikowski.
  Tytuł: Doświadczenia własne pracy z traumą wojenną u weteranów misji bojowych Polskich Kontyngentów Wojskowych.
  Czasopismo: Current Problems of Psychiatry
  Szczegóły: 2013 : Vol. 14, nr 2 Suppl., s. [nlb.]
  Konferencja: Katedra i Klinika Psychiatrii UM w Lublinie, Lublin, 2013.06.27
  ISSN: 2081-3910
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  15/19
  Autorzy: Maciej Zbyszewski, Sylwia Szymańska, Stanisław Ilnicki.
  Tytuł: Wcześniejsze traumatyczne zdarzenia życiowe a przebieg i efektywność terapii PTSD u weteranów Polskich Kontyngentów Wojskowych.
  Tytuł równoległy: Impact of previous traumatic events on the course and efficiency of the PTSD therapy among the Polish Military Contingent Veterans.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2013 : T. 92, nr 2, s. 163-169, bibliogr. 4 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  16/19
  Autorzy: Monika Filarowska, Anna Wasik, Joanna Daciuk-Dubrawska, Katarzyna Janczewska, Radosław Tworus.
  Tytuł: Zespół Psychotraumatologiczny - nowy standard opieki nad chorymi po urazach oraz ich rodzinami w Centrum Urazowym WIM.
  Tytuł równoległy: Psychotraumatologic Team - a new standard of care taken of the patients after traumas and their families by the Mazovian Trauma Center in the WIM.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2013 : T. 92, nr 1, s. 53-59, il., bibliogr. 17 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  17/19
  Autorzy: J. M. Rakowska, A. Dziurska, U. Ziętalewicz, P. Pawłowski, R. Tworus.
  Tytuł: Modyfikowanie radzenia sobie ze stresem metodą zapobiegania nawrotom objawów zaburzeń psychicznych.
  Tytuł równoległy: Modifying copying with stress as a method of preventing the recurrence of mental disorder symptoms.
  Czasopismo: Roczniki Psychologiczne
  Szczegóły: 2015 : T. 18, nr 3, s. 277-293, bibliogr. 50 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Tekst równolegle w jęz. ang. s. 295-311
  ISSN: 1507-7888
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 12.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  18/19
  Autorzy: Andrzej K. Radzikowski, Stanisław Ilnicki.
  Tytuł: Uwarunkowania zaburzeń psychicznych u hospitalizowanych żołnierzy Polskich Kontyngentów Wojskowych.
  Tytuł całości: W: 45. Zjazd Psychiatrów Polskich PTP 2016 : Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne, Katowice, 16-18 czerwca 2016
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Red. pamiętnika: Maciej Matuszczyk
  Adres wydawniczy: [Katowice : Polskie Towarzystwo Psychiatryczne], 2016
  Strony: s. 89
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  19/19
  Autorzy: Paulina Szymanik.
  Tytuł: Pomoc psychiatryczno-psychologiczna po zamachu terrorystycznym - kiedy, gdzie, komu, dlaczego?
  Tytuł całości: W: XII Międzynarodowy Kongres Psychiatria Medforum 2018 "Nowe zjawiska w psychiatrii", 6-8 grudnia 2018, Wisła.
  Adres wydawniczy: [b.m., 2018]
  Strony: s. 25-26
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM