WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: RADIOGRAFIA
Liczba odnalezionych rekordów: 25Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/25
Autorzy: Sylwester Czaplicki.
Tytuł: Radioelektrokardiografia w zespole Wolfa, Parkinsona i White'a.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1970 : 13, 4, 301-306, 4 il., bibliogr. 19 poz., res., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

2/25
Autorzy: Zbigniew Szymanik.
Tytuł: Obraz radiologiczny obrzęku płuc.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1971 : 47, 11/12, 1054-1056, 3 il.
Uwagi: Konferencja "Postępy w zakresie intensywnej terapii internistycznej"
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

3/25
Autorzy: Jerzy Higier, Piotr Kozłowski.
Tytuł: Wytyczne Naczelnego Ginekologa i Naczelnego Radiologa WP w sprawie realizacji zasady 10 dni w badaniach radiologicznych kobiet w wieku rozrodczym.
Czasopismo: Polski Przegląd Radiologii
Szczegóły: 1979 : T. 43, nr 1, s. 36
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

4/25
Autorzy: Alicja Sarosiek, Jerzy Kansy, Zygmunt Kaliciński.
Tytuł: Rzadkie przyczyny zaburzeń wentylacyjnych w materiale własnym.
Tytuł całości: W: Materiały IV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Pediatrów Wojskowej Służby Zdrowia nt. Choroby układu oddechowego u dzieci i młodzieży, Kraków 4-5 czerwca 1984
Adres wydawniczy: Kraków 1984
Strony: s. 60-63, 6 tab.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

5/25
Autorzy: Karol Chmielowski, Mieczysław Lachowski, Janusz Bolewski.
Tytuł: Mieloscyntygrafia w przypadku dolnej wewnątrzpiersiowej przepukliny oponowej.
Tytuł równoległy: Myeloscintigraphy in a case of lateral intrathoracic meningocele.
Czasopismo: Pol. Przegl. Radiol.
Szczegóły: 1984 : 48, 3, 181-183, ryc., bibliogr. 7 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

6/25
Autorzy: Z[bigniew] Szymanik, J[erzy] Walecki, H[enryk] Czarnecki, E[lżbieta] Dobrowolska.
Tytuł: Diagnostyka radiologiczna guzów krtani - ocena stopnia zaawansowania zmian na podstawie konwencjonalnych badań rentgenowskich i tomografii komputerowej.
Tytuł całości: W: XXXI Naukowy Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Kraków, 12-14 czerwca 1986 roku : streszczenia referatów
Adres wydawniczy: [Kraków, 1986]
Strony: s. 19-20
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

7/25
Autorzy: Donat Tylman, Wiesław Siwek.
Tytuł: Long-term results of functional treatment in intraarticular knee fractures and multifragment fractures of the shaft of femurs.
Czasopismo: Clinical Orthopaedics and Related Research
Szczegóły: 1991, nr 272, s. 114-121, il., tab., bibliogr. 13 poz.
ISSN: 0009-921X
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.684
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science


  8/25
  Autorzy: K. Bielecki, M. Grotowski, M. Kałczak.
  Tytuł: Influence of proximal and diverting colostomy on the healing of left-sided colonic anastomosis: an experimental study in rats.
  Czasopismo: International Journal of Colorectal Disease
  Szczegóły: 1995 : Vol. 10, nr 4, s. 193-196, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum., res.
  ISSN: 0179-1958
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.526
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  9/25
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk, Renata K. Maryniak, Tadeusz Płusa, Marek Maruszyński, Andrzej Chciałowski.
  Tytuł: Pierwotny chłoniak płuca z obwodowych limfocytów T.
  Tytuł równoległy: Primary pulmonary lymphoma (peripheral T cell type).
  Czasopismo: Pneumonologia i Alergologia Polska
  Szczegóły: 1995 : T. 63, nr 5-6, s. 308-311, bibliogr. 16 poz.
  ISSN: 0867-7077
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  10/25
  Autorzy: Anna Chmurzyńska, Aleksander Ligęziński, Dariusz Jurkiewicz, Paweł Twarkowski, Grzegorz Adamiak.
  Tytuł: Embolizacja kłębczaka kości skroniowej lewej leczonego uprzednio operacyjnie.
  Tytuł równoległy: Embolisation of the left temporal bone chemodectoma previously treated surgically.
  Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
  Szczegóły: 1999 : T. 53, supl. 30, s. 750-754, il., bibliogr. 12 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi, Katowice, 25-27 czerwca 1998 r. Materiały naukowe
  ISSN: 0030-6657
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  11/25
  Autorzy: Maciej Koselak.
  Tytuł: Ocena porównawcza wycinków skórno-mięśniowych z badaniami radiologicznymi, bakteriologicznymi i wybranymi wskaźnikami układu krzepnięcia w mieszanym zespole stopy cukrzycowej. Praca doktorska / Maciej Koselak, Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej im. gen. dyw. B.Szareckiego
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2000
  Strony: 94 k. , ryc., tab. , bibliogr. 93 poz., maszyn.
  Uwagi: Promotor: płk prof.dr hab.med. Marek Maruszyński. - [Obrona : 17.01.2001]
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  12/25
  Autorzy: J. Jaźwiński, M[ałgorzata] Murawska, R[adosław] Różycki, E. M. Nowosielska, M. K. Janiak.
  Tytuł: Radiation exposure of the patients' eyes during X-ray examination.
  Tytuł całości: W: European Radiation Research 2004, The 33rd Annual Meeting of the European Society for Radiation Biology, Budapest, Hungary, August 25-28, 2004
  Adres wydawniczy: [Budapest] : [b.w.], 2004
  Strony: s. 130
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  13/25
  Autorzy: Anna Ciechomska, Renata Andrysiak, M. Serafin-Król, Małgorzata Tłustochowicz, Magdalena Zagrodzka, L. Królicki, W. Jakubowski.
  Tytuł: Ultrasonography, magnetic resonance imaging and conventional radiography of bone erosions in rheumatoid arthritis - a comparative study.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2005 : 43, 6, 301-309, 7 il., 4 tab., bibliogr. 24 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Tytuł w jęz. polskim: Ultrasonografia, rezonans magnetyczny i klasyczne zdjęcie rentgenowskie w ocenie nadżerek w reumatoidalnym zapaleniu stawów - badanie porównawcze.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  14/25
  Autorzy: K. Niedzielski, R[obert] Koktysz, J. Woźniak, M. Mazurkiewicz, K. Cholewa-Kowalska, M. Łączka, M. Domżalski.
  Tytuł: Wstępna ocena mieszaniny bioceramiki nowej generacji z allogennymi przeszczepami kostnymi w badaniach radiologicznych, densytometrycznych i wytrzymałościowych. Badania in vivo.
  Tytuł równoległy: Preliminary evaluation of a new generation bio-ceramics blend with allogenous bone grafts in radiographic, densitometric and strength tests. An in vivo study.
  Czasopismo: Inżynieria Biomateriałów
  Szczegóły: 2006 : T. 9, nr 58-60, s. 231-235, il., tab., bibliogr. 8 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1429-7248
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  15/25
  Autorzy: Romana Bogusławska-Walecka.
  Tytuł: Koniec ery zdjęć rentgenowskich w diagnostyce radiologicznej - komentarz radiologa do wytycznych EPOS.
  Tytuł równoległy: The end of X-ray procedures in diagnosis of rhinosinusitis - comments of radiologist to EPOS.
  Czasopismo: Alergoprofil
  Szczegóły: 2009 : Vol. 5, nr 3, s. 2-4, bibliogr.3 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1734-7572
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  16/25
  Autorzy: Stanisław Niemczyk, Mariusz Niemczyk, Magdalena Dylewska, Marek Gołębiowski, Longin Niemczyk, Małgorzata Gomółka.
  Tytuł: Multiple intercostal neurofibromas in a patient with autosomal dominant polycystic kidney disease.
  Czasopismo: Nephrology
  Szczegóły: 2010 : Vol. 15, nr 8, s. 777-778, bibliogr. 5 poz
  Uwagi: Letter ; Published: Dec 2010 ; Autor korespondencyjny: Stanisław Niemczyk
  ISSN: 1320-5358
  Typ publikacji: ZLT
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.172
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  17/25
  Autorzy: J[acek] Staszewski, E[wa] Skrobowska, A[dam] Stępień, M. Zarębiński, M. Zienkiewicz.
  Tytuł: Interventional closure of PFO is related with low risk of procedure-related cerebral embolic events.
  Czasopismo: Cerebrovasc. Dis.
  Szczegóły: 2011 : Vol. 31, Suppl. 1, s. 68, [Abst.] P111.
  Uwagi: 16th Meeting of the European Society of Neurosonology and Cerebral Hemodynamics, Munich, Germany, May 20-23. 2011.
  ISSN: 1015-9770
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  18/25
  Autorzy: Paweł Żukowski, Romana Bogusławska-Walecka.
  Tytuł: Diagnostyka obrazowa zespołów bólowych kręgosłupa.
  Tytuł całości: W: Bóle kregosłupa i ich leczenie / pod red. Waldemara Koszewskiego.
  Adres wydawniczy: Poznań : Termedia Wydaw. Med., 2012
  Strony: s. 52-60, bibliogr.
  Informacje o wydaniu: Wyd. 2
  ISBN: 978-83-62138-29-6
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  19/25
  Autorzy: Agata Leśniak-Sobelga, Zbigniew Gąsior, Magdalena Kostkiewicz, Jolanta Miśko, Krzysztof Rytlewski, Piotr Podolec, Edyta Płońska-Gościniak, Mirosław Dziuk.
  Grupa badawcza: Polskie Kliniczne Forum Obrazowania Serca i Naczyń (22 autorów)
  Tytuł: Współczesna kardiologiczna diagnostyka obrazowa w ciąży. Stanowisko grupy ekspertów polskiego Klinicznego Forum Obrazowania Serca i Naczyń.
  Tytuł równoległy: Cardiac contemporary imaging during pregnancy. Expert consensus statement of the Polish Clinical Forum for Cardiovascular Imaging.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2013 : Vol. 71, nr 11, s. 1194-1203, bibliogr. 46 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Anna Leśniak-Sobiega
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PPW
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  20/25
  Autorzy: Artur Bachta, Aleksandra Juszkiewicz, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Przydatność ultrasonografii w diagnostyce zapaleń stawów
  Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
  Szczegóły: 2013, nr 01 (9), s. 35-40, il., tab., bibliogr. 19 poz.
  Uwagi: Postępy w reumatologii / pod red. Witolda Tłustochowicza
  ISSN: 1231-1812
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  21/25
  Autorzy: Sebastian Czarkowski, Anna Mackiewicz, C. Zgorzelski, Piotr Koziński, Romana Bogusławska-Walecka.
  Tytuł: Trudności diagnostyczne w rozpoznawaniu perforacji przewodu pokarmowego w obrębie jamy brzusznej na podstawie przypadków klinicznych.
  Tytuł równoległy: Difficulties in the diagnostics of perforation of the gastrointestinal tract within abdominal cavity based on clinical cases.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2014 : T. 92, nr 1, s. 52-58, il., bibliogr. 10 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  22/25
  Autorzy: Romana Bogusławska-Walecka, Krzysztof Brzozowski, Ewa Skrobowska.
  Tytuł: Badania obrazowe w neurologii.
  Tytuł całości: W: Neurologia. T. 1.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. Adama Stępnia.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medical Tribune Polska, 2014
  Strony: s. 168-227, il.
  ISBN: 978-83-62597-99-4 (T. 1)
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  23/25
  Autorzy: Bogdan Pruszyński, Andrzej Cieszanowski.
  Tytuł: Radiologia : diagnostyka obrazowa : Rtg, TK, USG i MR.
  Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Red. nauk. Bogdan Pruszyński, Andrzej Cieszanowski.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2014
  Strony: XVIII, 753, [1] s. , il. , 30 cm
  Uwagi: [pozycja nie należy do bibliografii]
  Informacje o wydaniu: Wyd. 3 uaktual. i rozsz.
  Miejsce druku: Olsztyn : Olsztyńskie Zakłady Graficzne S.A.
  ISBN: 978-83-200-4772-1
  Typ publikacji: RED
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  24/25
  Autorzy: Jacek Staszewski, Renata Piusińska-Macoch, Bogdan Brodacki, Ewa Skrobowska, Adam Stępień.
  Tytuł: Association between hemostatic markers, serum lipid fractions and progression of cerebral small vessel disease: A 2-year follow-up study.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2018 : T. 52, nr 1, s. 54-63, bibliogr. 40 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2017 Nov 14 ; Autor korespondencyjny: Jacek Staszewski
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.006
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  25/25
  Autorzy: Romana Bogusławska-Walecka, Robert Brzozowski, Ewa Skrobowska.
  Tytuł: Badania obrazowe w neurologii.
  Tytuł całości: W: Neurologia. T. 1.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod redakcją Adama Stępnia
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medical Tribune Polska, 2019
  Strony: s. 174-233
  Informacje o wydaniu: Wydanie 2
  ISBN: 978-83-955446-1-3 (T. 1)
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM