WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: RYTMY OKOŁODOBOWE
Liczba odnalezionych rekordów: 32Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/32
Autorzy: Teofan Domżał, Bożena Zaleska, J. Kwasucki, Jolanta Gierczak-Walichnowska.
Tytuł: Dobowy rytm bólu w rwie kulszowej - doniesienie wstępne.
Tytuł równoległy: Circadian rhythm of pain in ischalgia.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1980 : 14, 3, 253-258, ryc. 4, bibliogr. 10 poz., rez., sum.
Uwagi: Konferencja Neurologów Wojskowych, Wrocław 1978 r.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

2/32
Autorzy: Alicja Biernat.
Tytuł: Dzienny rytm wydzielania potu u osób zdrowych oraz chorych na łuszczycę i rybią łuskę.
Czasopismo: Przegl. Dermatol.
Szczegóły: 1980 : 67, 3, 337-342, 3 ryc., bibliogr. 27 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

3/32
Autorzy: Andrzej Łypka, Jerzy Łazowski, Aleksander Badowski, Janusz Łapiński, Tadeusz Orłowski.
Tytuł: Twenty-four-hour changes of plasmatic level of Beta-endorphin-like substances in healthy humans. (Preliminary report).
Czasopismo: Acta Med. Pol.
Szczegóły: 1982 : 23, 1/2, 63-69, il. bibliogr.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  4/32
  Autorzy: Andrzej Łypka, Jerzy Łazowski, Andrzej Szczudlik, Tadeusz Orłowski, Aleksander Badowski.
  Tytuł: Twenty-four-hour changes of plasmatic beta-endorphine-like immunoreactivity in healthy humans.
  Czasopismo: Acta Med. Pol.
  Szczegóły: 1983 : 24, 1/4, 47-53, il., tab., bibliogr.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  5/32
  Autorzy: Teofan Domżał, Andrzej Szczudlik, J. Kwasucki, Bożena Zaleska, Andrzej Łypka.
  Tytuł: Plasma cortisol concentrations in patoents with different circadian pain rhythm.
  Czasopismo: Pain
  Szczegóły: 1983 : 17, 1, 67-70, il., bibliogr. 8 poz.
  Typ publikacji: ZA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  6/32
  Autorzy: A[ndrzej] Łypka, E[ugeniusz] Dziuk.
  Tytuł: The effect of different doses of dexametasone on the circadian rhytms of cortisol, ACTH and Beta-endorphin (Beta-EP) in man.
  Tytuł całości: W: IV World Congress World Federation of Neclear Medicine and Biology, Buenos Aires - Argentina, 2-7 November, 1986
  Strony: s. 4 [abstr. 112 PI]
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  7/32
  Autorzy: J. Szeluga, R. Olszański, R. Dolmierski.
  Tytuł: Simulated saturated divings and the ability to estimate the time elapsed / Ocena upływu czasu w symulowanych nurkowaniach saturowanych.
  Czasopismo: Bull. Inst. Marit. Trop. Med. Gdynia
  Szczegóły: 1989 : 40, 1-2, 87-93, 5 il., 5 tab., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  8/32
  Autorzy: Sylwester Czaplicki, Andrzej Dąbrowski, Leszek Kubik, R. Piotrowicz.
  Tytuł: Zmienność zespołu preekscytacji podczas dobowego monitorowania elektrokardiogramu.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1989 : 65, 11-12, 705-710, ryc., tab., bibliogr. 5 poz., sum., rez
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  9/32
  Autorzy: Czesław Karnicki.
  Tytuł: Ocena sprawności słuchu w zależności od indywidualnego okołodobowego biorytmu ciepłoty ciała na podstawie wybranych badań audiologicznych: rozprawa habilitacyjna / Czesław Karnicki ; Wojskowa Akademia Medyczna im. gen. dyw. prof. dr med. B. SzareckiegoSzpital Wojskowy w Żarach.
  Adres wydawniczy: Łódź : WAM, 1989
  Strony: [2], 127 s. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 180 poz.
  Seria: Biuletyn Wojskowej AM 1989. Supl. 2 Zagadnienia medycyny klinicznej ; z. 93
  ISSN: 0860-5831
  Typ publikacji: HAB
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  10/32
  Autorzy: Sylwester Czaplicki, Andrzej Dąbrowski, Leszek Kubik, R. Piotrowicz.
  Tytuł: Dobowa zmienność ukształtowania załamków T i przebieg odcinka ST w zespole preesekcyjnym.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1990 : 66, 5-6, 274-281, il., tab., bibliogr. 3 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  11/32
  Autorzy: Teofan Domżał.
  Tytuł: Zaburzenia snu w otępieniu wielozawałowym i próba leczenia kofeiną.
  Tytuł równoległy: Sleep disturbances in multi-infarction dementia and trials od treatment with caffeine.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1990 : 24, 3-4, 133-138, il., tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  12/32
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Ryszard Piotrowicz, Elżbieta Kramarz.
  Tytuł: Zmienność dobowa częstotliwości rytmu serca podczas napadowego częstoskurczu komorowego.
  Tytuł równoległy: Diurnal variability of heart rate during ventricular tachycardia.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1992 : 37, 11, 287-290, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  13/32
  Autorzy: Anna Frank-Piskorska, Ryszard Malinowski.
  Tytuł: Rytm dobowy drożności oskrzeli u chorych na astmę w okresie bezobjawowym.
  Czasopismo: Pneumonologia i Alergologia Polska
  Szczegóły: 1992 : T. 60, supl. 3, s. 41
  Uwagi: Sympozjum Naukowe nt. Postępy w diagnostyce i leczeniu astmy oskrzelowej. Jachranka, 3-6 IX 1992 r.
  ISSN: 0867-7077
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  14/32
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Ryszard Piotrowicz.
  Tytuł: Dobowa zmienność rytmu serca u chorych z nietrwałym częstoskurczem komorowym.
  Tytuł równoległy: Diurnal variations of heart rate variability in patients with nonsustained ventricular tachycardia.
  Czasopismo: Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
  Szczegóły: 1995 : T. 2, nr 3, s. 180-185, bibliogr. 9 poz., sum.
  ISSN: 1232-941X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  15/32
  Autorzy: Ryszard Piotrowicz.
  Tytuł: Pierwsza Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Holterowskiej PTK, Zakopane-Kościelisko 6-8.04.95.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1995 : 42, 5, 440-441
  Uwagi: - I Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Holterowskiej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Zakopane- Kościelisko, 06-08.04.1995.
  Typ publikacji: SPR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  16/32
  Autorzy: R[obert] Wierzbowski, Ryszard Piotrowicz, R[yszard] Roszczyk.
  Tytuł: Wartość diagnostyczna zmienności rytmu serca w ocenie niedokrwienia u osób z chorobą wieńcową (doniesienie wstępne).
  Czasopismo: Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
  Szczegóły: 1996 : T. 3, nr 1, s. 83
  Konferencja: , Zakopane-Kościelisko, 1996.03.28
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  17/32
  Autorzy: A[ndrzej] Dąbrowski, L[eszek] Kubik, M[arian] Cholewa, J[acek] Chwiałkowski.
  Tytuł: Dobowa zmienność dyspersji odstępu QT.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1996 : 45, supl. 1, P033, ryc.
  Uwagi: - 59 Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. 5 - 7 września 1996, Warszawa.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  18/32
  Autorzy: A[ndrzej] Dąbrowski, Ryszard Piotrowicz, E[lżbieta] Kramarz.
  Tytuł: Zmienność rytmu komorowego jako nowy wskaźnik zagrożenia nagłym zgonem po zawale serca.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1996 : 45, supl. 1, P034
  Uwagi: 59 Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Warszawa, 5-7 września 1996.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  19/32
  Autorzy: Ryszard Piotrowicz.
  Tytuł: Wartość badania holterowskiego w przewidywaniu zagrożenia nagłym zgonem sercowym.
  Tytuł całości: W: Nagła śmierć sercowa : etiologia - diagnostyka - leczenie / pod red. Grażyny Świąteckiej i Andrzeja Lubińskiego.
  Adres wydawniczy: Gdańsk : Via Medica, 1996
  Strony: s. 61-82, bibliogr. 83 poz.
  Konferencja: , Gdańsk, 1994.11.18
  ISBN: 83-86899-04-2
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  20/32
  Autorzy: A[ndrzej] Dąbrowski, L[eszek] Kubik, M[arian] Cholewa, K[arol] Makowski.
  Tytuł: Diurnal variability of QT interval dispersion in normal subjects and in postinfarction patients.
  Tytuł całości: W: EUROPACE' 97. The Official Meeting of the Working Groups on Cardiac Pacing and Arrhythmias of the European Society of Cardiology
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Editor Panos E. Varda
  Adres wydawniczy: Bologne : Monduzzi Editore, 1997
  Strony: s. 169-172, bibliogr. 6 poz., sum.
  Konferencja: European Soc Cardiol, Working Grp Cardiac Pacing; European Soc Cardiol, Athens, 1997.06.08
  ISBN: 88-923-0608-5
  Typ publikacji: PPR
  Typ publikacji: PCP
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  21/32
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Leszek Kubik, Marian Cholewa, Mirosław Dziuk.
  Tytuł: Zmienność dobowa odstępu QT w elektrokardiogramie 12-odprowadzeniowym.
  Tytuł równoległy: Diurnal variability of QT interval in 12-lead electrocardiogram.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1998 : T. 48, nr 9, s. 210-215, bibliogr. 10 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Andrzej Dąbrowski
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus


  22/32
  Autorzy: Andrzej Cwetsch, Marian Cholewa, Agata Piotrowska-Olczak, S. Doroszewicz, Leszek Kubik, Andrzej Skrobowski, Grzegorz Kamiński.
  Tytuł: Przydatność norm opartych o minimalne ciśnienia nocne w ocenie czynności i morfologii lewej komory.
  Tytuł równoległy: Usefulness of criteria based on minimal nocturnal pressure values for the assessment of left ventricular function and morphology.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1998 : T. 74, nr 3-4, s. 165-172, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  23/32
  Autorzy: Janusz Popaszkiewicz.
  Tytuł: Wartość analizy odcinka ST w badaniu holterowskim w ocenie ryzyka wystąpienia choroby niedokrwiennej w populacji osób zdrowych. Praca doktorska / Janusz Popaszkiewicz ; Wojskowa Akademia Medyczna Centralny Szpital Kliniczny, Instytut Medycyny Wewnętrznej, Zakład Kardiometrii w Warszawie
  Adres wydawniczy: Gdańsk ; Warszawa, 1999
  Strony: [4], 96 k. , il., tab., , 30 cm , bibliogr. 90 poz., strzeszcz., maszyn.
  Uwagi: Promotor: dr hab. med. Ryszard Piotrowicz - prof. nadzw.
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  24/32
  Autorzy: Karol Makowski, Grzegorz Gielerak, Andrzej Skrobowski, Marian Cholewa, Elżbieta Kramarz, Andrzej Cwetsch, Grzegorz Kamiński, Dariusz Michałkiewicz.
  Tytuł: Związek pomiędzy przerostem serca, aktywnością wegetatywną a dobowym profilem ciśnienia tętniczego w samoistnym nadciśnieniu tętniczym.
  Tytuł równoległy: The relationship between left ventricular hypertrophy, neurovegetative activity, and circadian blood pressure variation in essential hypertension.
  Czasopismo: Folia Cardiol.
  Szczegóły: 2003 : T. 10, nr 6, s. 775-784, il., tab., bibliogr. 24 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  25/32
  Autorzy: Kazimierz Dęga, Brunon Kierznikowicz, Romuald Olszański.
  Tytuł: Wpływ rytmiki dobowej na stan psychofizyczny załóg okrętowych.
  Tytuł równoległy: The twenty four hours rhythmic influence on the metal and physical ships screw state.
  Tytuł całości: W: IV Międzynarodowa Konferencja "Perspektywy i rozwój systemów ratownictwa, bezpieczeństwa i obronności w XXI wieku", Gdynia, 23-24.06.2004
  Adres wydawniczy: Gdynia, 2004
  Strony: s. 235-240, bibliogr. 5 poz., sum.
  Typ publikacji: ZPZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  26/32
  Autorzy: M. Romanowski, J. Chojnacki, Jerzy Gil, W. Piotrowski.
  Tytuł: Ocena zmienności dobowej refluksu dwunastniczo-żołądkowego u osób z dyspepsją czynnościową.
  Tytuł równoległy: Assessment of duedonogastric reflux 24h variability in subjects with functional dyspepsia.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2004 : T. 17, Supl. 1, s. 125-127, bibliogr. 23 poz., sum.
  Konferencja: Pełnomocnik MON ds. Resortowej Służby Zdrowia; Wojskowy Instytut Medyczny; Konsultant Krajowy w dziedzinie Gastroenterologii, Rynia, 2004.09.09
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  27/32
  Autorzy: L. Markuszewski, Dariusz Michałkiewicz, A. Bissinger, M. Głowaty.
  Tytuł: Dobowe trendy zmienności rytmu serca u chorych na cukrzycę typu 1.
  Tytuł równoległy: Circadian trends of heart rate variability in type 1 diabetic patients.
  Czasopismo: Folia Cardiologica
  Szczegóły: 2006 : T. 13, nr 1, s. 82-88, il., tab., bibliogr. 37 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  28/32
  Autorzy: Joanna Wierzbowska, Robert Wierzbowski, Andrzej Stankiewicz, Jacek Robaszkiewicz.
  Tytuł: Autonomiczny układ nerwowy i jaskra pierwotnie otwartego kąta - korelacje patogenetyczne i kliniczne.
  Tytuł równoległy: Autonomic nervous system and primary open angle glaucoma - pathogentic and clinical correlations.
  Czasopismo: Klinika Oczna
  Szczegóły: 2009 : T. 111, nr 1-3, s. 75-79, bibliogr. 30 poz., sum.
  ISSN: 0023-2157
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  29/32
  Autorzy: Joanna Wierzbowska, Robert Wierzbowski, Andrzej Stankiewicz, B. Siesky, A. Harris.
  Tytuł: Cardiac autonomic dysfunction in patients with normal tension glaucoma:: 24-h heart rate and blood pressure variability analysis.
  Czasopismo: British Journal of Ophthalmology
  Szczegóły: 2012 : Vol. 96, nr 5, s. 624-628, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2012 Mar ;Grant of Polish Ministry of Science and Higher Education Nr N N402 165637.
  ISSN: 0007-1161
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.725
  Punktacja Min. Nauki: 35.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  30/32
  Autorzy: K. Dęga, Romuald Olszański.
  Tytuł: Wpływ rytmiki dobowej człowieka na stan psycho-fizyczny załóg okrętowych.
  Tytuł całości: W: Wybrane problemy medycyny morskiej i nurkowej.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. Romualda Olszańskiego.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wojskowy Instytut Medyczny, 2013
  Strony: s. 63-68, bibliogr. 5 poz.
  Informacje o wydaniu: Wyd. 2 popr.
  ISBN: 978-83-924989-9-5
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  31/32
  Autorzy: Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Rytm dobowy objawów POChP.
  Tytuł równoległy: The circadian rhythm of COPD symptoms.
  Czasopismo: International Review of Allergology & Clinical Immunology in Family Medicine
  Szczegóły: 2014 : T. 20, nr 1, s. 48-51, il., bibliogr. 26 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: ISSN 2300-7877
  ISSN: 1232-9142
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  32/32
  Autorzy: J. Słomko, M. Kozakiewicz, J. J. Klawe, M. Tafil-Klawe, Piotr Siermontowski, P. Zalewski.
  Tytuł: Circadian rhythm of core body temperature (part 2) hyperbaric environment influence on circadian rhythm of core body temperature. : Rytmika dobowych zmian temperatury głębokiej ciała (część II): wpływ środowiska hiperbarycznego na okołodobową zmienność temperatury głębokiej ciała.
  Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
  Szczegóły: 2016 : T. 57, nr 4, s. 19-28, il., tab., bibliogr. 9 poz., streszcz., res., Zfsg., rez., sum.
  Uwagi: Tekst równolegle w jęz. pol. i ang.
  ISSN: 1734-7009
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 8.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:
  Adres url:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM