WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: SŁUŻBA WOJSKOWA
Liczba odnalezionych rekordów: 22Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/22
Autorzy: Czesław Półtorak.
Tytuł: Urazy narządu moczowego a zdolność do służby wojskowej.
Czasopismo: Biul. WAM
Szczegóły: 1960, Supl. IV, 85-89
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

2/22
Autorzy: Stanisław Zalejski, J. Kwasucki.
Tytuł: Czy warunki służby wojskowej wpływają na występowanie zespołów bólowych lędźwiowo-krzyżowych u żołnierzy.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1971 : 47, 4, 323-325, 3 il., bibliogr. 3 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

3/22
Autorzy: Stanisław Ilnicki, Andrzej Żmudzki.
Tytuł: Niedorozwój umysłowy. ociężałość umysłowa i anomalie charakteru u żołnierzy wybranej losowo jednostki wojsk OTK.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1971, 2 jawny, 60-69, 2 tab.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

4/22
Autorzy: Teofan Domżał.
Tytuł: Organiczne choroby układu nerwowego związane z warunkami służby wojskowej.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1971 : 47, 4, 318-322, il.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

5/22
Autorzy: Stanisław Ilnicki.
Tytuł: Przystosowanie żołnierzy z niedorozwojem umysłowym, ociężałością umysłową i anomaliami charakteru do służby w wojskach OTK.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1971, 2 jawny, 70-76, 3 tab.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

6/22
Autorzy: Bronisław Śliwiński, Jan Tupieka.
Tytuł: Przewlekłe zapalenia wątroby a zawodowa służba wojskowa.
Czasopismo: Probl. Sanit.
Szczegóły: 1972, 3(26, 159-162, bibliogr. 8 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

7/22
Autorzy: Witold Brodziński.
Tytuł: Badania wpływu krwawienia miesiączkowego na wybrane parametry sprawności psychomotorycznej kobiet w aspekcie służby wojskowej.
Tytuł równoległy: Investigation of the effect of menstrual bleeding on selected parameters of psychomotor efficiency of women in the aspect of military service.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1978 : 54, 1-2, 53-58, tab., sum.
Typ publikacji: VAR
Polskie hasła przedmiotowe:

8/22
Autorzy: Stanisław Ilnicki, W. Lisowski, J. Halaunbrenner-Lisowska, Tadeusz Stanek, Jerzy Szablewski, Anna Gajerska, Adrianna Piotrowska.
Tytuł: Psychoprofilaktyka czynów autodestrukcyjnych u żołnierzy służby zasadniczej w świetle wniosków z orzecznictwa sądowo-psychiatrycznego.
Tytuł całości: W: Materiały z Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Samobójstwa w wojsku"
Adres wydawniczy: Warszawa : GZP WP, 1984
Strony: s. 158-162
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

9/22
Autorzy: Stanisław Ilnicki, Magdalena Węgrowicz.
Tytuł: Typologia sprawców przestępstwa odmowy pełnienia służby wojskowej.
Tytuł całości: W: Psychiatryczno-psychologiczne kierunki zapobiegania przestępczości w wojsku. Pamiętnik II Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Psychiatrów, Psychologów i Prawników Wojskowych
Adres wydawniczy: Warszawa, 1988
Strony: s. 92-101
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

10/22
Autorzy: Ireneusz Kantor, Wojciech Wąsala, Andrzej Wojdas, Mirosław Wojtkowski.
Tytuł: Kryteria zawodowego uszkodzenia słuchu w świetle obowiązujących przepisów.
Tytuł równoległy: Diagnostic criteria of occupational hearing damage according to current regulations.
Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
Szczegóły: 1995 : 49, supl. 23, 96-98, bibliogr. 10 poz., sum.
Uwagi: I Zjazd Otolaryngologów Wojskowych. X Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologów Wojskowej Służby Zdrowia, Solina WZW "JAWOR" 7-10.06.1995 (Prace recenzowane przez Komitet Naukowy)
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

11/22
Autorzy: Stanisław Ilnicki, Marek Gaza.
Tytuł: Wpływ warunków służby wojskowej na obraz kryminogennych ucieczek żołnierzy.
Czasopismo: Psychiatr. Pol.
Szczegóły: 1995, supl. : XXXVIII Zjazd Psychiatrów Polskich; Przemiany w psychiatrii, Wrocław 4-7 maja 1995 : Streszczenia prac)., 57
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

12/22
Autorzy: Stanisław Ilnicki, Małgorzata Szymańska, Radosław Tworus, Piotr Ilnicki.
Tytuł: Biograficzne i psychologiczne predyktory nieprzystosowania do zasadniczej służby wojskowej. Doniesienie wstępne.
Czasopismo: Przegląd Wojskowo-Medyczny
Szczegóły: 2002 : T. 44, Supl.1, s. 88-91, bibliogr. 2 poz.
Konferencja: , Bełchatów, 2001.09.21
ISSN: 1507-0603
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 0.500
Polskie hasła przedmiotowe:

13/22
Autorzy: Z. Kobos, Romuald Olszański, Piotr Siermontowski.
Tytuł: Rekrutacja i selekcja zasobów ludzkich do pracy w warunkach ekstremalnych.
Czasopismo: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej
Szczegóły: 2003, supl. 1, [b.s.]
Uwagi: Streszczenia referatów V Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej, Gdynia, 13-14 XII 2003 r.
ISSN: 1734-6991
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

14/22
Autorzy: W. Lisowski, A. Chodorowska, M. Stela, J. Szulc, Stanisław Ilnicki, Małgorzata Szymańska, Radosław Tworus.
Tytuł: Badania współczynnika korelacji pomiędzy stężeniem we włosach wybranych metali toksycznych, a poziomem agresji i stopniem nieprzystosowania żołnierzy służby zasadniczej do odbywania służby wojskowej.
Czasopismo: Biul. Inf. WIChiR
Szczegóły: 2003 : 33, 1, 107-125, il., tab., bibliogr. 16 poz.
Typ publikacji: POP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 0.500
Polskie hasła przedmiotowe:

15/22
Autorzy: Dariusz Jurkiewicz, Ireneusz Kantor.
Tytuł: Hałas a służba wojskowa - problem nadal aktualny.
Tytuł równoległy: Noise in military service - current problem.
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Szczegóły: 2005 : 19, 111, 261-264, 3 il., 2 tab., bibliogr. 17 poz., streszcz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Polskie hasła przedmiotowe:

16/22
Autorzy: Stanisław Zabielski.
Tytuł: Instrukcja : Metody diagnostyczno-lecznicze i profilaktyczne schorzeń alergicznych skóry w aspekcie zawodowej służby wojskowej.
Źródło ogółem lub miejsce: Warszawa : WIM, 2005
Polskie hasła przedmiotowe:

17/22
Tytuł: Instrukcja : Procedury warunkujące wyłonienie osób z uszkodzeniami narządu słuchu i równowagi przed rozpoczęciem służby wojskowej.
Źródło ogółem lub miejsce: Warszawa : WIM, 2005
Polskie hasła przedmiotowe:

18/22
Autorzy: Tadeusz Płusa.
Tytuł: Instrukcja : Wymagania zdrowotne do służby w siłach stabilizacyjnych w Iraku.
Źródło ogółem lub miejsce: Warszawa : WIM, 2005
Polskie hasła przedmiotowe:

19/22
Autorzy: Piotr Siermontowski, Maciej Konarski.
Tytuł: Patoklinika najczęstszych urazów u nurków, z uwzględnieniem specyfiki służby wojskowej.
Tytuł całości: W: II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Patomorfologów Wojska Polskiego "Współczesna diagnostyka patokliniczna stanów rozrostowych górnego odcinka przewodu pokarmowego, pęcherza moczowego i gruczołu piersiowego. Wybrane zagadnienia z patologii urazu bojowego", Jadwisin, 19-21.10.2006.
Adres wydawniczy: [Jadwisin, 2006]
Strony: s. 22-23
Konferencja: Zakład Patomorfologii CSK MON WIM w Warszawie, Jadwisin, 2006.10.19
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

20/22
Autorzy: Piotr Szymański.
Tytuł: Socjomedyczna analiza orzeczeń lekarskich dotyczących poborowych zasadniczej służby wojskowej w Komisjach Wojskowych - Rejonowej w Warszawie oraz podległych jej terenowych.
Tytuł równoległy: A sociomedical analysis of medical certificates concerning conscript soldiers issued by conscription Boards-that of the Warsaw District and the Regional ones subordinate to it.
Czasopismo: Orzecznictwo Lek.
Szczegóły: 2008 : 5, 2, 97-100, bibliogr. 5 poz., streszcz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:

21/22
Autorzy: K. Zabiegliński, Tomasz Targowski, L. Mazurkiewicz.
Tytuł: Zaburzenia psychiczne będące przyczyną niezdolności do czynnej służby na okrętach Marynarki Wojennej WP.
Tytuł równoległy: Mental disorders as the cause of inability for active duty on the ships of Polish Navy.
Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
Szczegóły: 2009 : Vol. 29, nr 4, s. 27-36, il., tab., bibliogr. 21 poz., streszcz., sum.
ISSN: 1734-7009
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

22/22
Autorzy: Ireneusz Kantor, J. Żera, R. Młyński, E. Kozłowski, Andrzej Wojdas, Dariusz Jurkiewicz.
Tytuł: Ocena narażenia na hałas impulsowy w trakcie służby wojskowej - problem nadal aktualny.
Tytuł równoległy: Exposure to noise during military service still a challenge.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 2010 : T. 88, nr 2, s. 97-102, il., tab., bibliogr., streszcz., sum.
Uwagi: Grant Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej nr 3.S.02 i 3.S.03 oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 3.R.01.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM