WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: SCYNTYGRAFIA
Liczba odnalezionych rekordów: 42Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/42
Autorzy: Dorota Kuźmińska, Wiesław Forgalski, Michał Król, Zbigniew Toth.
Tytuł: Dwa przypadki całkowitego odwrotnego ułożenia trzewi potwierdzone badaniem scyntygraficznym.
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
Szczegóły: 1967 : 39, 6, 845-848, 2 il., bibliogr. 2 poz., res., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

2/42
Autorzy: Eugeniusz Dziuk, Andrzej Wiernikowski.
Tytuł: Scyntygrafia w szybkiej diagnostyce zatoru płucnego.
Tytuł całości: W: XXX Posiedzenie Naukowe Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Wrocław 6-7.12.1974 : streszczenia referatów
Adres wydawniczy: [Wrocław, 1974]
Strony: s. 64
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

3/42
Autorzy: K. Ceglecka-Tomaszewska, E[ugeniusz] Dziuk, S. Winnicki.
Tytuł: Kliniczna ocena zmian w układzie oddechowym u dzieci na podstawie zespołu badań łącznie z badaniem scyntygraficznym płuc.
Czasopismo: Gruźlica
Szczegóły: 1975 : 43, 7, 617-624
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

4/42
Autorzy: Janusz Przedlacki.
Tytuł: Diagnostyczna wartość scyntygrafii nerek.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1977 : 53, 5, 290-294
Uwagi: Streszczenie pracy habilitacyjnej.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

5/42
Autorzy: Karol Chmielowski, Waldemar Świątkowski.
Tytuł: Scyntygrafia radioizotopowa w rozpoznawaniu ropni mózgu.
Tytuł równoległy: Radoisotope scintigraphy in diagnosis of brain abcesses.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1977 : 11, 3, 341-345, ryc., bibliogr. 4 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

6/42
Autorzy: W[iesław] Forgalski, J[anusz] Przedlacki.
Tytuł: Fałszywie nieprawidłowe scyntygramy ruchomej nerki.
Tytuł całości: W: XXIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Radiologicznego, Szczecin 26-28.09.1980 : Streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Szczecin, 1980
Strony: s. 38-39
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

7/42
Autorzy: Stanisław Mrzygłód, Andrzej Mikołajow, Elżbieta Pasternak-Jermanowska, Karol Chmielowski, Eugeniusz Gwóźdź.
Tytuł: Praktyczna wartość badania zaburzeń odpływu łez za pomoc scyntygrafii.
Tytuł całości: W: Nowsze osiągnięcia w dziedzinie mikrochirurgii i terapii chorób oczu. III Konferencja naukowo szkoleniowa okulistów wojskowych, 23-24.06.1981 / pr. zbior. pod red. Stanisława Mrzygłóda
Adres wydawniczy: Warszawa : CKP WAM, 1983
Strony: s. 179-184, 3 il., bibliogr. 6 poz., res., sum.
Typ publikacji: PR
Polskie hasła przedmiotowe:

8/42
Autorzy: M[arek] Ostrowski, M. Jodko, E[ugeniusz] Dziuk, W[iesław] Konieczny.
Tytuł: Zastosowanie scyntygrafii parametrycznej w ocenie zaburzeń czynności lewej i prawej komory po przebytym zawale serca.
Tytuł całości: W: XXX Naukowy Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Gdańsk 22-24 września 1983 roku : streszczenia referatów
Strony: s. 162
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

9/42
Autorzy: Karol Chmielowski, Jerzy Walecki, Janusz Bolewski, Eugeniusz Jaszczuk.
Tytuł: Scyntygrafia mózgu i tomografia komputerowa w rozpoznawaniu chorób mózgu.
Tytuł równoległy: Brain scintigraphy and computer tomography in the diagnosis of brain diseases.
Czasopismo: Pol. Przegl. Radiol.
Szczegóły: 1984 : 48, 2, 65-69, ryc., tab., bibliogr. 19 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

10/42
Autorzy: Karol Chmielowski, Jerzy Walecki, Janusz Bolewski, Eugeniusz Jaszczuk.
Tytuł: Scyntygrafia mózgu i tomografia komputerowa w rozpoznawaniu chorób mózgu.
Czasopismo: Pol. Przegl. Radiol.
Szczegóły: 1984 : 48, 2, 65-69, ryc., tab., bibliogr. 19 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

11/42
Autorzy: E[ugeniusz] Dziuk, M[irosława] Wróblewska, W[iesław] Konieczny, S[ylwester] Czaaplicki [Czaplicki].
Tytuł: Quantitative assessment of Thallium-201 myocardial scintigraphy profile and perfusion homogeneity analysis.
Czasopismo: Radiobiol. Radiother.
Szczegóły: 1984 : 25, 3, 437-451, 8 il., bibliogr. 13 poz.
Typ publikacji: ZA
Polskie hasła przedmiotowe:

12/42
Autorzy: Jan Gietka, Ryszard Roszczyk, Witold Tłustochowicz, Andrzej Gietka.
Tytuł: Znaczenie badań scyntygraficznych w wykrywaniu wczesnych (przedradiologicznych) postaci choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego.
Tytuł równoległy: The importance of scintigraphic investigations in the detection of early forms of gonarthrosis.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 1985 : 23, 3, 213-217, il., tab., bibliogr. 14 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

13/42
Autorzy: Karol Chmielowski.
Tytuł: Metody radioizotopowe w rozpoznawaniu chorób ośrodkowego układu nerwowego.
Tytuł równoległy: Radioisotope methods in the diagnosis of central nervous system diseases.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1986, 1-2, 50-59, tab., bibliogr. 176 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

14/42
Autorzy: Eugeniusz Dziuk.
Tytuł: Wypowiedź Eugeniusza Dziuka na III Kongresie Nauki Polskiej, Warszawa, 5-7 marca 1986 r.
Czasopismo: Nauka Pol.
Szczegóły: 1987 : 35, 1, 145-147
Typ publikacji: VAR
Polskie hasła przedmiotowe:

15/42
Autorzy: Karol Chmielowski, Ludwik Iwanowski, K. Jarek, Eugeniusz Jaszczuk.
Tytuł: Czułość i komplementarność scyntygrafii i angiografii w rozpoznawaniu śródczaszkowych ekspansywnych procesów chorobowych.
Tytuł równoległy: Sensitivity And Complementarity Of Scintigraphy And Angiography In The Diagnosis Of Expansive Intracranial Pathological Processes.
Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
Szczegóły: 1987, 1, 57-64, tab., bibliogr. 17 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

16/42
Autorzy: Wojciech Marczyński, Karol Chmielowski, Henryk Kaszyński.
Tytuł: Choroba Pageta w materiale klinicznm.
Tytuł równoległy: Paget's disease in clinical material.
Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
Szczegóły: 1991 : 5, 2, 153-159, il., bibliogr. 17 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

17/42
Autorzy: L. Kopka, Ewelina Zawadzka-Bartczak, Andrzej Sumiński, K. Mazurek, Ryszard Roszczyk, Roman Walichnowski.
Tytuł: Przydatność próby podciśnienia zastosowanego na dolną połowę ciała w diagnostyce niedokrwiennej choroby serca u personelu lotniczego. (Doniesienie wstępne).
Tytuł równoległy: Usefulness of the test of low pressure applied to the lower half of the body in the diagnosis of ischaemic heart disease in flying personnel. (Preliminary report).
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1997 : 73, 1-2, 9-16, tab., bibliogr. 11 poz., sum., rez.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

18/42
Autorzy: M. Mróz-Zawistowska, Iwon Grys, A. Lipko, Anna Lewandowska.
Tytuł: Trudności diagnostyczne w rozpoznawaniu niedoczynności tarczycy.
Tytuł równoległy: Diagnostic difficulties in hypothyroidism.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1998 : T. 74, nr 7-8, s. 457-461, bibliogr. 11 poz., sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

19/42
Autorzy: M. Marciniak, Janusz Przedlacki, Daniel Baczyński, Zofia Wańkowicz.
Tytuł: Ocena stabilności kompleksu 99mTc-HSA w płynie do dializy otrzewnowej in vitro oraz w warunkach klinicznej dializy otrzewnowej.
Tytuł równoległy: Evaluation of stability of 99mTc-HSA complex in fluid for peritoneal dialysis in vitro and during clinical peritoneal dialysis.
Czasopismo: Nefrol. Dializ. Pol.
Szczegóły: 1997 : 1, 4, 208-212, 3 ryc., 4 tab., bibliogr. 12 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

20/42
Autorzy: Anna Chmurzyńska, Aleksander Ligęziński.
Tytuł: Badania scyntygraficzne w diagnostyce chorób nosa i zatok przynosowych.
Tytuł całości: W: Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób nosa i zatok przynosowych / pod red. Aleksandra Ligęzińskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Medycyna Praktyczna, 1998
Strony: s. 97-102, rys.
Typ publikacji: PR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

21/42
Autorzy: M[aria] Konieczna, J[acek] Pietrzykowski, J[anusz] Poznański, E[ugeniusz] Dziuk.
Tytuł: Porównanie stężeń markerów obrotu kostnego z wynikami scyntygrafii układu kostnego przy podejrzeniu przerzutów do kości.
Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
Szczegóły: 1998 : 12, 23, 108
Uwagi: - 6 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, Łódź, 23-25.10.1998.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

22/42
Autorzy: R. Andrysiak, A[nna] Frank-Piskorska, A. Mianowicz, K. Marach, M. Krasuń.
Tytuł: The role of MR and SPECT imaging in evaluation of causes and effects of obstructive sleep.
Czasopismo: European Journal of Nuclear Medicine
Szczegóły: 2000 : Vol. 27, nr 8, s. 227
Konferencja: European Association of Nuclear Medicine, Paris, 2000.09.02
ISSN: 0340-6997
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

23/42
Autorzy: W[aldemar] Mielcarek, E[ugeniusz] Dziuk, M[aria] Konieczna, A[ndrzej] Kowalczyk, M[aksymilian] Siekierzyński.
Tytuł: Ocena zależności wybranych czynników i wyników badań scyntygraficznych całego ciała za pomocą 131I u chorych ze zróżnicowanym rakiem tarczycy.
Tytuł całości: W: II Konferencja Naukowa "Rak Tarczycy 2000", 11-13 grudnia 2000, Szczyrk
Adres wydawniczy: [Szczyrk, 2000]
Strony: s. 102-103
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

24/42
Autorzy: M[aria] Konieczna, J[acek] Pietrzykowski, K[arol] Chmielowski, E[ugeniusz] Dziuk.
Tytuł: Markery obrotu kolagenu i scyntygrafia kośćca u chorych z rakiem piersi.
Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
Szczegóły: 2000 : 14, 27, 105
Uwagi: VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, Gdańsk, 24-26 maja 2000 r.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

25/42
Autorzy: W[aldemar] A. Mielcarek, E[ugeniusz] Dziuk, I[reneusz] Drabek, M[ariusz] Barański, M. Marciniak, J[acek] Pietrzykowski.
Tytuł: The assessment of diagnostic value of 99MTC infection by means of whole-body scans in patients with bone and joint diseases.
Czasopismo: Eur. J. Nucl. Med.
Szczegóły: 2001 : 28, 8, 986
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

26/42
Autorzy: Waldemar Mielcarek, Eugeniusz Dziuk, Maria Konieczna, Andrzej Kowalczyk, Maksymilian Siekierzyński.
Tytuł: Ocena zależności wybranych czynników i wyników badań scyntygraficznych całego ciała za pomocą 131I u chorych ze zróżnicowanym rakiem tarczycy.
Tytuł równoległy: Evaluation of relationships between chosen factors and the results of the whole-body scintigraphy with 131-I in patients with differentiated thyroid cancer.
Czasopismo: Wiadomości Lekarskie
Szczegóły: 2001 : T. 50, supl. 1, s. 363-367, bibliogr. 10 poz., sum.
Konferencja: , Szczyrk, 2000.12.10
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  27/42
  Autorzy: R. Andrysiak, Anna Ciechomska, L. Królicki, W[itold] Tłustochowicz.
  Tytuł: Badanie scyntygraficzne z zastosowaniem 99mTc-IgG jako wykładnik aktywności stanu zapalnego w reumatoidalnym zapaleniu stawów.
  Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
  Szczegóły: 2002 : T. 16, nr 31, s. 100
  Uwagi: VIII Zjazd Naukowy PTMN, Poznań, 12-15 czerwca 2002
  ISSN: 0860-3405
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  28/42
  Autorzy: A[ndrzej] Kowalczyk, Z[bigniew] Nowak, M[arek] Ostrowski, W[aldemar] Mielcarek, M[aksymilian] Siekierzyński, Z[ofia] Wańkowicz.
  Tytuł: False positive whole body scintigraphy in patient with high differentiated thyroid cancer and secondary hyperparathyroidism.
  Tytuł całości: W: 6th European Congress of Endocrinology, Lyon, France 26-30 April, 2003 : Abstract Book
  Adres wydawniczy: [Lyon, 2003]
  Strony: PO509
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  29/42
  Autorzy: Mirosław Zachorski.
  Tytuł: Ocena czynności serca za pomocą bramkowej scyntygrafii perfuzyjnej u chorych z ostrym zawałem leczonych pierwotną angioplastyką. Praca doktorska / Mirosław Zachorski, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2003
  Strony: 91 k. , il., tab. , bibliogr. 91 poz., streszcz., sum
  Uwagi: Promotor: płk prof. dr hab. n. med. Marian Cholewa. - [Obrona : 02.07.2003]
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  30/42
  Autorzy: N[orbert] Szaluś, A[ndrzej] Chciałowski, M[agdalena] Żabicka, E[ugeniusz] Dziuk.
  Tytuł: Przydatność nakładania obrazów scyntygraficznych 99mTc depreotydu na badanie tomografii komputerowej w nieinwazyjnym rozpoznawaniu guzów złośliwych płuc i ich przerzutów.
  Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
  Szczegóły: 2004 : 18, 35) : IX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, Bydgoszcz, 26-28 maja 2004 r., 34-35
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  31/42
  Autorzy: Grzegorz Kamiński, Norbert Szaluś, Jacek Pietrzykowski, Magdalena Zagrodzka, W. Zgliczyński, P. Zdunowski, Andrzej Kowalczyk.
  Tytuł: Scyntygrafia receptorowa za pomocą 99mTc-Hynic-Tate i tomografia komputerowa w dokładnej wizualizacji nowotworów neuroendokrynnych.
  Tytuł równoległy: Somatostatine receptor scintigraphy with 99mTc-Hynic-tate and computed tomography in accurate visualization of neuroendocrine tumours (nets).
  Czasopismo: Endokrynologia Polska
  Szczegóły: 2005 : Vol. 56, nr 4, s. 487-488, Tekst równolegle w jęz. ang.
  Konferencja: , Kraków, 2005.09.22
  ISSN: 0423-104X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  32/42
  Autorzy: E[ugeniusz] Dziuk, J[acek] Pietrzykowski, E. Kot, A. Kazmierczak, G[rzegorz] Kamiński.
  Tytuł: Prognostic value of gated myocardial perfusion scintigraphy in low-risk patients.
  Czasopismo: Nuklearmedizin
  Szczegóły: 2005 : Vol. 44, nr 2, s. A185
  Konferencja: , Opatija, 2005.05.15
  ISSN: 0029-5566
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  33/42
  Autorzy: N[orbert] Szaluś, J[acek] Pietrzykowski, M[agda] Zagrodzka, A[ndrzej] Chciałowski, G[rzegorz] Kamiński, E[ugeniusz] Dziuk.
  Tytuł: Scyntygrafia płuc z depreotydem-Tc99m i nakładanie obrazów tomografii komputerowej w rozpoznawaniu pojedyńczych guzów pluc i ich przerzutów do węzłów chłonnych.
  Czasopismo: Współcz. Onkol.
  Szczegóły: 2005 : T. 9, nr 4 supl.1, s. S15, Abst. [27]
  Uwagi: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Diagnostyka i terapia izotopowa w onkologii", Szklarska Poręba, 2-4 czerwcza 2005 r.
  ISSN: 1428-2526
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  34/42
  Autorzy: N[orbert] Szaluś, G[rzegorz] Kamiński, J[acek] Pietrzykowski, M[agda] Zagrodzka, L[eszek] Waśniewski, W. Zgliczyński.
  Tytuł: Scyntygrafia receptorowa za pomocą 99mTc-HYNIC-TATE i tomografia komputerowa w wizualizacji nowotworów neuroendokrynogennych.
  Czasopismo: Współczesna Onkologia
  Szczegóły: 2005 : T. 9, nr 4 supl. 1, s. S7, Abst. [13]
  Konferencja: , Szklarska Poręba, 2005.06.02
  ISSN: 1428-2526
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  35/42
  Autorzy: Zbigniew Podgajny, Grzegorz Kamiński, Norbert Szaluś, Joanna Cyperling-Kamińska.
  Tytuł: Scyntygrafia receptorowa z użyciem 99mTC-HYNIC-TATE w obrazowaniu raka rdzeniastego tarczycy (RRT) - doniesienie wstępne.
  Tytuł równoległy: Somatostatin receptor scintigraphy with 99mTc-HYNIC-TATE in visualization of medullary thyroid carcinoma - initial study.
  Czasopismo: Endokrynologia Polska
  Szczegóły: 2006 : T. 57, nr 6, s. 703-704
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Neuroendokrynologii, Warszawa, 2006.10.13
  ISSN: 0423-104X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  36/42
  Autorzy: Zbigniew Podgajny, Grzegorz Kamiński, Norbert Szaluś, Joanna Cyperling-Kamińska.
  Tytuł: Scyntygrafia receptorowa z użyciem 99mTC-HYNIC-TATE w obrazowaniu raka rdzeniastego tarczycy (RRT) - doniesienie wstępne.
  Tytuł całości: W: II Zjazd Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii, Warszawa 13-14.10.2006 : Streszczenia prac
  Adres wydawniczy: [Warszawa, 2006]
  Strony: s. 56
  Konferencja: Szpital Bielański, Klinika Endokrynologii CMKP, Warszawa, 2006.10.13
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  37/42
  Autorzy: Norbert Szaluś.
  Tytuł: Scyntygrafia płuc z 99mTc-depreotydem i nakładanie obrazów tomografii komputerowej w rozpoznawaniu pojedynczego guza płuca. Praca doktorska / Norbert Szaluś, Wojskowy Instytut Medyczny
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2006
  Strony: 53 k , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 63 poz., streszcz.
  Uwagi: Promotor: prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Dziuk - [Obrona : 27.09.2006]
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  38/42
  Autorzy: A[gnieszka] Giżewska, Z[ofia] Stembrowicz, Z[bigniew] Zaręba, A[ndrzej] Dąbek, E[ugeniusz] Dziuk.
  Tytuł: Limfoscyntygrafia przedoperacyjna u chorych na raka piersi - korzyści diagnostyczne z fuzji obrazów SPECT-CT. Doniesienie wstępne.
  Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
  Szczegóły: 2008 : T. 22, nr 43, s. 72
  Konferencja: , Gliwice, 2008.09.04
  ISSN: 0860-3405
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  39/42
  Autorzy: A[gnieszka] Giżewska, Z[ofia] Stembrowicz, Z[bigniew] Podgajny, E[ugeniusz] Dziuk.
  Tytuł: Prezentacja przypadku raka tarczycy - wykorzystanie aparatu hybrydowego SPECT-CT.
  Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
  Szczegóły: 2008 : T. 22, nr 43, s. 86-87
  Konferencja: , Gliwice, 2008.09.04
  ISSN: 0860-3405
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  40/42
  Autorzy: Z[bigniew] Podgajny, G[rzegorz] Kamiński, N[orbert] Szaluś, J[acek] Pietrzykowski, J[anina] Dziuk.
  Tytuł: Zastosowanie somatostatynowej scyntygrafii receptowej z użyciem 99mTc-HYNIC-TATE (SRS) oraz pozytonowej tomografii emisyjnej (PET-CT) z użyciem fluorodeoksyglukozy znakowanej 18F (18F-FDG) w obrazowaniu niejodochwytnego raka brodawkowatego tarczycy (RBT) - opis przypadku.
  Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
  Szczegóły: 2008 : T. 22, nr 43, s. 86
  Konferencja: , Gliwice, 2008.09.04
  ISSN: 0860-3405
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  41/42
  Autorzy: A[ngelika] Pucułek, M[arianna] Wiśniewska.
  Tytuł: Scyntygrafia wentylacyjna płuc technegazem.
  Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
  Szczegóły: 2010 : T. 24, nr 47, s. 75
  Konferencja: , Wrocław, 2010.09.08
  ISSN: 0860-3405
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  42/42
  Autorzy: A. Sowa-Staszczak, D. Pach, M. Tomaszuk, A. Stefańska, A. Jabrocka, R. Mikołajczak, B. Janota, G[rzegorz] Kamiński, A. Kowalska, A. Hubalewska-Dydejczyk.
  Tytuł: Scyntygrafia analogiem GLP-1 znakowanym 99mTc szansą dla pacjentów z trudno wykrywalnym insulinoma i rakiem rdzeniastym tarczycy.
  Czasopismo: Nuclear Medicine Review
  Szczegóły: 2012 : Vol. 15, Supl. B, s. B28-B29
  Uwagi: XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej "Obrazowanie molekularne i celowana terapia izotopowa - nowe oblicze medycyny nuklearnej", 19-22 września 2012, Kielce
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  Pełny tekst    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM