WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: SPIROMETRIA
Liczba odnalezionych rekordów: 82Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/82
Autorzy: Dorota Kuźmińska, Anna Frank-Piskorska.
Tytuł: Próba oceny prostych wskaźników spirograficznych u chorych z nadczynnością tarczycy i nerwicą wegetatywną.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1967 : 22, 27, 1022-1024, il., bibliogr. 15 poz., res., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

2/82
Autorzy: Zbigniew Wąsek.
Tytuł: Próba skurczowo-rozkurczowa w wykrywaniu obniżonego progu bronchospastycznego u żołnierzy.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1972 : 48, 2, 119-125, 5 il., 3 tab.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

3/82
Autorzy: Anna Frank-Piskorska, Tadeusz Koczorowski, Barbara Bogdańska-Czarnyszewicz.
Tytuł: Zastosowanie badania kapnograficznego dla oceny reakcji ustroju na obciążenie wysiłkiem fizycznym.
Tytuł równoległy: Use of capnography in the evaluation of the response of the organism to exercise.
Czasopismo: Medycyna Pracy
Szczegóły: 1972, 1, 29-33, 3 il., bibliogr. 12 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

4/82
Autorzy: Tadeusz Koczorowski.
Tytuł: Ocena aktualnie stosowanych wskaźników spirometrycznych dla potrzeb diagnostyki i orzecznictwa wojskowo-lekarskiego. Praca doktorska / Tadeusz Koczorowski ; Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej.
Adres wydawniczy: Warszawa, 1974
Strony: 51 k. , wykr., il.
Uwagi: Promotor: płk dr hab. med. Konstanty Jacyna.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

5/82
Autorzy: Tadeusz Koczorowski.
Tytuł: Ocena aktualnie stosowanych wskaźników spirometrycznych dla potrzeb diagnostyki i orzecznictwa wojskowo-lekarskiego / Tadeusz Koczorowski ; Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej.
Adres wydawniczy: Warszawa, 1974
Strony: 51 k. , il., tab. , streszcz., bibliogr. 85 poz., maszyn.
Uwagi: Promotor: płk doc.dr hab.n.med. Konstanty Jacyna. - 25.03.1975
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

6/82
Autorzy: Zbigniew Wąsek, Tadeusz Koczorowski, Witold Witczak.
Tytuł: Przydatność dynamicznych wskaźników spirometrycznych dla oceny próby prowokacyjnej w niektórych postaciach astmy oskrzelowej.
Czasopismo: Gruźlica
Szczegóły: 1975 : 43, 10, 905-909
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

7/82
Autorzy: Tadeusz Koczorowski.
Tytuł: Ocena aktualnie stosowanych wskaźników spirometrycznych dla potrzeb diagnostyki i orzecznictwa wojskowo-lekarskiego.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1979 : 55, 7-8, 408-416, ryc., tab., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

8/82
Autorzy: Anna Frank-Piskorska.
Tytuł: Próba czynnościowej oceny oddychania u chorych po zawale serca.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1983 : 59, 5-6, 343-350, il., tab., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

9/82
Autorzy: Anna Filipczuk, Anna Frank-Piskorska.
Tytuł: Próba oceny nieswoistej nadreaktywności oskrzeli na mgłę wodną u chorych na atopową astmę oskrzelową.
Tytuł równoległy: Evaluation of non-specific bronchial hyperreactivity to water mist in atopic bronchial asthma.
Czasopismo: Pneumonologia i Alergologia Polska
Szczegóły: 1992 : T. 60, nr 9-10, s. 76-80, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
ISSN: 0867-7077
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  10/82
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk, P. Kuna, Tadeusz Płusa, Ewa Pirożyńska.
  Tytuł: Czynnik chemotaktyczny i aktywujący monocyty (MCAF/MCP1) w materiale z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego (BAL) u chorych na astmę oskrzelową i przewlekle zapalenie oskrzeli.
  Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
  Szczegóły: 1995 : 63, supl. 1, 120
  Uwagi: - Streszczenie prac wygłaszanych na XXV Jubileuszowym Zjeździe Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego. Zakopane 5-8.11.1995.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  11/82
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk, Ewa Borensztejn, Małgorzata Faber, Tadeusz Płusa, Ewa Pirożyńska, Z. Pojda.
  Tytuł: Czynnik chemotaktyczny i aktywujący monocyty (MCAF/MCP1) w materiale z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego u chorych na przewlekłe zapalenie oskrzeli.
  Tytuł równoległy: Chemotactic monocyte and activition factor (MCAF/MCP1) in bronchoalveolar lavage fluid from patients with chronic bronchitis.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1997 : T. 2, nr 12, s. 363-365, tab., bibliogr., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  12/82
  Autorzy: Hanna Konop, Anna Frank-Piskorska, Jan K. Podgórski, Leszek Delimat.
  Tytuł: Zespół bezdechu podczas snu u chorych z akromegalią.
  Tytuł równoległy: The sleep apnea syndrome in acromegalic patients.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1998 : 32, 2, 351-358, 5 tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  13/82
  Autorzy: M[arzena] J. Mierzejewska, K[arina] Jahnz-Różyk, T[adeusz] Płusa, R[enata] Rożyńska-Polańska.
  Tytuł: Zachowanie się stężeń leukotrienów cysteinylowych w moczu u chorych na astmę i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc.
  Tytuł równoległy: Urinary excretion of cysteinyl leukotriens in bronchial asthma and chronic obstructive pulmonary disease.
  Czasopismo: Alergia Astma Immunologia
  Szczegóły: 2000 : T. 5, supl. 2, s. 263
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Alergologiczne, Łódź, 2000.08.27
  ISSN: 1427-3101
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  14/82
  Autorzy: Wojciech Lubiński, Tomasz Targowski, Anna Frank-Piskorska.
  Tytuł: Ocena wpływu palenia tytoniu na czynność układu oddechowego u młodych mężczyzn.
  Tytuł równoległy: Evaluation of influence of tobacco smoking on pulmonary function in young men.
  Czasopismo: Pneumonologia i Alergologia Polska
  Szczegóły: 2000 : T. 68, nr 5/6, s. 226-231, bibliogr. 19 poz., sum.
  ISSN: 2450-1409
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  15/82
  Autorzy: Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Nadzieja dla płuc.
  Tytuł równoległy: Hope of the lungs.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 9, supl. 1, s. 4
  Konferencja: , Djerba, 2000.09.14
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: VAR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  16/82
  Autorzy: A[ndrzej] Chciałowski, T[adeusz] Płusa, W[ojciech] Lubiński, E[wa] Pirożyńska, W. Stankiewicz, R[omuald] Carewicz.
  Tytuł: Cząsteczki adhezyjne LFA-1(CD11 A), Mac-1(CD11 B), L-sel(CD 62L) limfocytów T oraz IL-8 w procesie zapalnym dolnych dróg oddechowych.
  Tytuł równoległy: Adhesion molecules LFA-1 (CD11A) Mac-1 (CD11 B), L-sel (CD62L) of T-Lymphocytes and IL-8 in inflammatory processes of the lower respiratory tract.
  Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
  Szczegóły: 2001 : 59, 7-8, 398
  Uwagi: XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Ftizjopneumonologicznego, Zabrze, 5 - 8 września 2001
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  17/82
  Autorzy: A[nna] Jung, B[olesław] Kalicki, E[wa] Dadas, E[wa] Straż-Żebrowska.
  Tytuł: Wyniki leczenia montelukastem astmy oskrzelowej u dzieci w ocenie spirometrycznej.
  Tytuł równoległy: Results of montelukast treatment in children's asthma - spirometry evaluation.
  Czasopismo: Alergia Astma Immunologia
  Szczegóły: 2002 : T. 7, supl. 2, s. 143
  Konferencja: Oficyna Wydawnicza MEDITON, Łódź, 2002.06.12
  ISSN: 1427-3101
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  18/82
  Autorzy: W[ojciech] Lubiński, T[adeusz] Płusa, Marzena J. Mierzejewska-Zawisza, R[enata] Rożyńska, S[ławomir] From, T[omasz] Targowski, S[ławomir] Dudko, A[ndrzej] Chciałowski.
  Tytuł: Early detection of COPD in mass spirometry.
  Czasopismo: Eur. Respir. J.
  Szczegóły: 2002 : 20, Suppl. 38 : Abstracts 12th ERS Annual Congress, Stockholm, Sweden, September 14-18, 2002, 123s
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  19/82
  Autorzy: W[ojciech] Lubiński, T[adeusz] Płusa, Marzena J. Mierzejewska-Zawisza, R[enata] Rożyńska, S[ławomir] From, T[omasz] Targowski, S[ławomir] Dudko, A[ndrzej] Chciałowski.
  Tytuł: Early detection of COPD in mass spirometry.
  Czasopismo: J. Physiol. Pharmacol.
  Szczegóły: 2002 : Vol. 53, Suppl. 2, s. 40
  Uwagi: Eight Polish-German Conference on Advances in Experimental and Clinical Pneumology, 9-11 May 2002 Warszaw, Poland / ed. Mieczysław Pokorski, Magdalena Marczak
  ISSN: 0867-5910
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  20/82
  Autorzy: Anna Jung, Bolesław Kalicki, Janusz Żuber, Ewa Dadas, Ewa Straż-Żebrowska.
  Tytuł: Spirometryczna ocena wyników leczenia montelukastem u dzieci chorych na astmę oskrzelową.
  Tytuł równoległy: Spirometry evaluation of montelukast treatment results in children with bronchial asthma.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2002 : T. 12, nr 68, s. 92-94, bibliogr. 30 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  21/82
  Autorzy: Wojciech Lubiński, Tomasz Targowski, Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Co należy wiedzieć o przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc / Wojciech Lubiński, Tomasz Targowski, Tadeusz Płusa.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medpress, 2002
  Strony: 26 s. , il. kolor., mapa , 21 cm , bibliogr.
  ISBN: 83-916116-0-4
  Typ publikacji: POP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  22/82
  Autorzy: Wojciech Lubiński, Tomasz Targowski.
  Tytuł: Ćwiczenia ze spirometrii / Wojciech Lubiński, Tomasz Targowski.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Klinika Chorób Wewn., Pneumonol. Alergolog. CSK MON, [b.r.]
  Strony: 63 s. , il., tab. ; 28 cm
  ISBN: 83-918502-0-X
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 12.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  23/82
  Autorzy: Marzena J. Mierzejewska, Tomasz Targowski, Karina Jahnz-Różyk.
  Tytuł: Leukotrieny cysteinylowe w moczu i kondensacie powietrza wydechowgo u chorych na astmę i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc.
  Tytuł równoległy: Cysteinyl leukotrienes in urine and exhaled breath condensate in asthma and chronic obstuctive pulmonary disease.
  Czasopismo: Advances in Clinical and Experimental Medicine
  Szczegóły: 2005 : T. 14, nr 2B, s. 29-33, bibliogr. 13 poz., sum.
  Konferencja: , Szklarska Poręba, 2005.01.13
  ISSN: 1899-5276
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  24/82
  Autorzy: Wojciech Lubiński, Izabela Toczyska, Andrzej Chciałowski, Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Influence of air pollution on pulmonary function in healthy young men from different regions of Poland.
  Czasopismo: Annals of Agricultural and Environmental Medicine
  Szczegóły: 2005 : Vol. 12, nr 1, s. 1-4, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Uwagi: Presented at the 1st International Scientific-Training Congress: Organic Dust Induced Pulmonary Diseases, 10-12 Oct. 2003, Kazimierz Dolny, Poland.
  ISSN: 1232-1966
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.051
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  25/82
  Autorzy: Sebastian Szmit.
  Tytuł: Ergospirometryczna próba wysilkowa - zastosowanie we współczesnej diagnostyce kardiologicznej.
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2005 : T. 4, nr 5, s. 52-61, bibliogr. 39 poz.
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  26/82
  Autorzy: Sebastian Szmit.
  Tytuł: Cardio pulmonary exercise testing.
  Tytuł równoległy: Próba wysiłkowa spiroergometryczna - przydatność kliniczna.
  Czasopismo: Praktyka i Klinika Medyczna
  Szczegóły: 2005, nr 1/2 (3), s. 22-29, bibliogr. 15 poz.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Sebastian Szmit
  ISSN: 1733-6082
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PT
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  27/82
  Autorzy: Wojciech Lubiński.
  Tytuł: Podstawy klinicznej fizjologii oddychania: metody oceny wentylacji, badanie spirometryczne - istota, wskazania, przeciwwskazania, technika wykonania.
  Tytuł całości: W: Spirometria / pod red. Piotra Gutkowskiego, Wojciecha Lubińskiego, Tadeusz M. Zielonki
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medical Tribune Polska, 2005
  Strony: s. 21-26, bibliogr. 5 poz.
  ISBN: 83-60135-04-5
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  28/82
  Autorzy: Piotr Gutkowski, Wojciech Lubiński, Tadeusz M. Zielonka.
  Tytuł: Spirometria.
  Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: pod redakcją Piotra Gutkowskiego, Wojciecha Lubińskiego, Tadeusza M. Zielonki
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medical Tribune Polska, 2005
  Strony: 138 s. , il. , 24 cm , bibliogr. przy rozdz.
  Informacje o wydaniu: Wyd. 1
  ISBN: 83-60135-04-5
  Typ publikacji: RED
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  29/82
  Autorzy: P. Gutkowski, Wojciech Lubiński, T. M. Zielonka.
  Tytuł: Spirometria / pod red. Piotra Gutkowskiego, Wojciecha Lubińskiego, Tadeusza M. Zielonki
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medical Tribune Polska, 2005
  Strony: 138 s. , s.
  Uwagi: ISBN: 83-60135-04-5
  Typ publikacji: RED
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  30/82
  Autorzy: Jerzy Kruszewski.
  Tytuł: Ogólne zasady diagnostyki chorób alergicznych.
  Tytuł równoległy: General principles for diagnosing of allergic diseases.
  Czasopismo: Alergia Astma Immunologia
  Szczegóły: 2006 : T. 11, nr 1, s. 1-9, tab., bibliogr. 11 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1427-3101
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  31/82
  Autorzy: Wojciech Lubiński.
  Tytuł: Spirometria w chorobach alergicznych układu oddechowego.
  Tytuł całości: W: Alergologia współczesna
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Pod redakcją Tadeusza Płusy, Kariny Jahnz-Różyk
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medpress, 2006
  Strony: s. 80-92, il., bibliogr. 14 poz.
  ISBN: 83-916116-8-X
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  32/82
  Autorzy: Wojciech Lubiński.
  Tytuł: Badanie spirometryczne.
  Czasopismo: Alergoprofil
  Szczegóły: 2006 : T. 2, nr 1, s. 4-13, il., bibliogr. 8 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1734-7527
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  33/82
  Autorzy: Sebastian Szmit, Magdalena Zagrodzka.
  Tytuł: Ergospirometryczna próba wysiłkowa i 64-rzędowa tomografia komputerowa w diagnostyce kardiomiopatii rozstrzeniowej.
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2006 : T. 5, nr 3, s. 92-107, bibliogr. 70 poz.
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  34/82
  Autorzy: Sebastian Szmit, Magdalena Zagrodzka.
  Tytuł: Ergospirometryczna próba wysiłkowa i 64-rzędowa tomografia komputerowa - nieinwazyjne badania w diagnostyce pierwotnego nadciśnienia płucnego.
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2006 : T. 5, nr 1, s. 94-104, bibliogr. 31 poz.
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  35/82
  Autorzy: Wojciech Lubiński, Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Tiotropium - nowa jakość w leczeniu chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc.
  Tytuł równoległy: Tiotropium as new quality medication in the COPD management.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2006 : T. 20, nr 115, s. 5-7, il., bibliogr. 11 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  36/82
  Autorzy: Sebastian Szmit, Rajnund Zaczek, Maria Zawadzka-Byśko, Krzysztof J. Filipiak, Grzegorz Opolski.
  Tytuł: Mikrowoltowy alternans zalamka T oraz ergospirometria - nieinwazyjne metody stratyfikacji ryzyka nagłego zgonu sercowego.
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2007 : T. 6, nr 6, s. 79-88, bibliogr. 27 poz.
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  37/82
  Autorzy: Sebastian Szmit, Sebastian Stec, Magdalena Zagrodzka, Konrad Dudek, Marian Futyma, Piotr Kułakowski, Grzegorz Opolski.
  Tytuł: Objawowa preekscytacja wysiłkowa w czasie rytmu zatokowego. Rola ergospirometrii i ablacji RF u chorych z zespołem WPW.
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2007 : T. 6, nr 7, s. 82, 84-94, bibliogr. 11 poz.
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  38/82
  Autorzy: Jerzy Kruszewski.
  Tytuł: Uproszczenie oceny stopnia kontroli astmy. Test kontroli astmy - Asthma Control Test (ATC).
  Tytuł równoległy: Simplification of asthma control estimation. Asthma Control Test (ATC).
  Czasopismo: Przewodnik Lekarza
  Szczegóły: 2007, nr 10, s. 21-23, bibliogr. 6 poz., sum.
  ISSN: 1505-8409
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  39/82
  Autorzy: T. Gólczewski, Wojciech Lubiński.
  Tytuł: Spirometry : quantification of the shape of the maximal expiratory flow-volumen curve.
  Czasopismo: Biocybern. Biomed. Eng.
  Szczegóły: 2008 : 28, 3, 17-25, 5 il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  40/82
  Autorzy: Maciej Konarski, R. Kłos.
  Tytuł: Ocena sprawności wentylacyjnej płuc kobiet poddanych ekspozycji na tlen hiperbaryczny - badania wstępne.
  Tytuł całości: W: III Konferencja Naukowa "Człowiek w ekstremalnych warunkach środowiska" Ziemia Woda Powietrze. Służba i Praca : Streszczenia, 23-24 października 2008, Warszawa
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2008.
  Strony: s. 40
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  41/82
  Autorzy: Sebastian Stec, Sebastian Szmit, Elżbieta M. Grabczak, Ryszarda Chazan, Piotr Kułakowski, Grzegorz Opolski.
  Tytuł: Duszność wysiłkowa i przewlekły kaszel zależne od idiopatycznych pojedynczych skurczów komorowych.
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2008 : T. 7, nr 2, s. 85-93, 99, bibliogr. 21 poz.
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  42/82
  Autorzy: Tomasz Kryński, Sebastian Szmit, Sebastian Stec, Beata Zaborska, Ewa Makowska, Grzegorz Opolski, Piotr Kułakowski.
  Tytuł: Ergospirometria a optymalizacja stymulacji komorowej u chorego z kardiomiopatią i utrwalonym migotaniem przedsionków.
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2008 : T. 7, nr 4, s. 61-71, 81, bibliogr. 43 poz.
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  43/82
  Autorzy: Sebastian Szmit, Jacek Lewandowski, Maciej Siński, Zbigniew Gaciong, Grzegorz Opolski.
  Tytuł: Ergospirometria w diagnostyce duszności wysiłkowej u chorego po przebytej zatorowości płucnej.
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2008 : T. 7, nr 1, s. 77-89, bibliogr. 28 poz.
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  44/82
  Autorzy: Paweł Balsam, Sebastian Stec, Sebastian Szmit, Tomasz Kryński, Tomasz Mazurek, Piotr Kułakowski, Grzegorz Opolski.
  Tytuł: Ergospirometria w ocenie hybrydowego leczenia niewydolności wysiłkowej metodą ablacji i rewaskularyzacji u chorego z trombofilią, arytmią komorową, chorobą wieńcową i zatorowością płucną.
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2008 : T. 7, nr 9, s. 61-67
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Sebastian Szmit
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  45/82
  Autorzy: Jacek Lewandowski, Sebastian Szmit, Zbigniew Gaciong, Grzegorz Opolski.
  Tytuł: Zaburzenia stymulacji a ergospirometria.
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2008 : T. 7, nr 7, s. 46-48, 50-52
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Sebastian Szmit
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  46/82
  Autorzy: Sebastian Szmit, Grzegorz Opolski.
  Tytuł: Ergospirometria - obiektywna diagnostyka duszności wysiłkowej.
  Tytuł równoległy: Ergospirometry - the objective diagnosis of the exertional dyspnea.
  Czasopismo: Kardiologia w Praktyce
  Szczegóły: 2008 : T. 2, nr 1(5), s. 38-42, bibliogr. 21 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Sebastian Szmit
  ISSN: 1643-9961
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  47/82
  Autorzy: Wojciech Lubiński.
  Tytuł: Zasady prawidłowego wykonania i interpretacji badania spirometrycznego.
  Tytuł całości: W: Spirometria dla lekarzy / [Red.] Tadeusz M. Zielonka, Wojciech Lubiński, Piotr Gutkowski
  Adres wydawniczy: Wrocław : Górnicki Wydaw. Medyczne, 2008
  Strony: s. 41-48, 2 il., tab., bibliogr. 7 poz. ; 20 cm
  ISBN: 978-83-61257-12-7
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  48/82
  Autorzy: T. M. Zielonka, Wojciech Lubiński, P. Gutkowski.
  Tytuł: Spirometria dla lekarzy / [Red.] Tadeusz M. Zielonka, Wojciech Lubiński, Piotr Gutkowski. + płyta CD : Wirtualny układ oddechowy do nauki interpretacji spirometrii / Tomasz Gólczewski, Marcin Michnikowski
  Adres wydawniczy: Wrocław : Górnicki Wydaw. Medyczne, 2008
  Strony: 175 s. , ; 20 cm
  ISBN: 978-83-61257-12-7
  Typ publikacji: RED
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  49/82
  Autorzy: Paweł Balsam, Sebastian Szmit, Grzegorz Opolski.
  Tytuł: Ergospirometria w rehabilitacji kardiologicznej.
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2009 : T. 8, nr 9, s. 52-58, bibliogr. 25 poz.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Sebastian Szmit
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  50/82
  Autorzy: Sebastian Szmit, Agata Achramowicz, Paweł Balsam, Grzegorz Opolski.
  Tytuł: Sercowo-płucny test wysiłkowy a rokowanie w przewlekłej niewydolności serca.
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2009 : T. 8, nr 3, s. 45-50, bibliogr. 22 poz.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Sebastian Szmit
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  51/82
  Autorzy: Sebastian Szmit, Paweł Balsam, Grzegorz Opolski.
  Tytuł: Wzór wentylacji wysiłkowej u chorych z przewlekłą niewydolnością serca.
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2009 : T. 8, nr 2, s. 76-82, bibliogr. 56 poz.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Sebastian Szmit
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  52/82
  Autorzy: Aleksander Zakrzewski, Sławomir Tokarski, Marek Dudziak.
  Tytuł: Astma - co farmaceuta wiedzieć powinien.
  Czasopismo: Moda na Farmację
  Szczegóły: 2009, nr 9, s. 10-12, bibliogr. 5 poz.
  ISSN: 1897-6255
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: POP
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  53/82
  Autorzy: A[gata] Achramowicz, P[aweł] Balsam, S[ebastian] Szmit, G[rzegorz] Opolski.
  Tytuł: Sercowo-płucny test wysiłkowy wśród pacjentów kwalifikowanych do przeszczepu serca - znaczenie spirometrii.
  Czasopismo: Polski Przegąd Kardiologiczny
  Szczegóły: 2009 : T. 11, Supl. 1, s. 37[38]
  Konferencja: , Warszawa, 2009.06.25
  ISSN: 1507-5540
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  54/82
  Autorzy: S. Pszonak, S. Stec, S. Szmit, P. Balsam, M. Zagrodzka.
  Tytuł: Ergospirometria w ocenie ryzyka przedoperacyjnego i diagnostyce różnicowej u chorego z niekompetencją chronotropową.
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2010 : T. 9, nr 7, s. 61-69, il., tab., bibliogr. 10 poz.
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  55/82
  Autorzy: P. Boros, T. Gotlib, B. Samoliński, Jerzy Kruszewski, G. Gogolewski, J. Małolepszy, A. Wolańczyk-Mędrala, W. Mędrala.
  Tytuł: Inne badania stosowane w praktyce.
  Tytuł całości: W: Standardy w alergologii. Cz. 1 : Stanowisko Panelów Eksperckich Polskiego Towarzystwa Alergologicznego / pod red. Jerzego Kruszewskiego, Marka L. Kowalskiego
  Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Medycyna Praktyczna, 2010
  Strony: s. 111-142, il., bibliogr. [przy podrozdz.]
  ISBN: 978-83-7430-280-7
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  56/82
  Autorzy: P. Balsam, S. Szmit, S. Stec, T. Kryński.
  Tytuł: Ocena wysiłkowej wydolności sercowo-płucnej u pacjentki z kardiomiopatią tachyarytmiczną.
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2011 : T. 10, nr 3, s. 63-71, il., tab., bibliogr. 3 poz., streszcz.
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  57/82
  Autorzy: Robert Wierzbowski, Krystian Krzyżanowski, Dariusz Michałkiewicz, Paweł Smurzyński, Karol Makowski, Zbigniew Orski, Andrzej Cwetsch, Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Wartość rokownicza mikrowoltowej naprzemienności załamka T oraz periodycznego oddychania w czasie wysiłku i innych parametrów badania spiroergometrycznego w przewidywaniu adekwatnego wyładowania kardiowertera-defibrylatora w długookresowej obserwacji.
  Czasopismo: Folia Cardiol. Excerpta
  Szczegóły: 2012 : T. 7, Supl. A, s. 11-12, tab.
  Uwagi: XVIII Konferencja Szkoleniowa; XIV Międzynarodowa Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology; Third Winter International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology Meeting, Zakopane - Kościelisko, 29 lutego - 3 marca 2012 roku.
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  58/82
  Autorzy: T. Gólczewski, Wojciech Lubiński, Andrzej Chciałowski.
  Tytuł: A mathematical reason for FEV1/FVC dependence on age.
  Czasopismo: Respiratory Research
  Szczegóły: 2012 : Vol. 13, nr 1, s. 1-7, il.,tab., bibliogr., sum.
  Uwagi: Epub 2012 Jul 4 ;The work was supported by Military Institute of Medicine and Nalecz Institute of Biocybernetics and Biomedical Engineering.
  ISSN: 1465-9921
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.642
  Punktacja Min. Nauki: 35.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  59/82
  Autorzy: Maciej Konarski, R. Kłos, A. Nitsch-Osuch, Krzysztof Korzeniewski, E. Prokop.
  Tytuł: Lung function in divers.
  Czasopismo: Advances in Experimental Medicine and Biology
  Szczegóły: 2013 : Vol. 788, s. 221-227, il., bibliogr. 21 poz., sum.
  Uwagi: Neurobiology of Respiration / Ed. M. Pokorski
  ISSN: 0065-2598
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.012
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • BIOSIS
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  60/82
  Autorzy: Piotr Dąbrowiecki, A. J. Badyda, Andrzej Chciałowski, A. Doboszyńska, E. Swietlik, A. Gayer.
  Tytuł: Spirometry day: a means to enhance social knowledge on respiratory diseases.
  Czasopismo: Advances in Experimental Medicine and Biology
  Szczegóły: 2013 : Vol. 788, s. 213-219, tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Uwagi: Neurobiology of Respiration / Ed. M. Pokorski
  ISSN: 0065-2598
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.012
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • BIOSIS
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  61/82
  Autorzy: Bolesław Kalicki.
  Tytuł: Nieinwazyjne metody oceny alergicznego stanu zapalnego u dzieci chorych na astmę - ocena pH i stężenia LTE4 w kondensacie powietrza wydychanego oraz stężenia LTE4 w moczu.
  Czasopismo: Alergologia Współczesna
  Szczegóły: 2013, nr 30, s. 16-22, il., tab., bibliogr. 52 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1507-6989
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  62/82
  Autorzy: A. Badyda, Piotr Dąbrowiecki, E. Swietlik, A. Doboszyńska, A. Gayer, D. Mucha.
  Tytuł: How to enhance social knowledge on respiratory diseases? Polish Spirometry Day 2011 and 2013, World Spirometry Day 2012.
  Czasopismo: European Respiratory Journal
  Szczegóły: 2013 : Vol. 42, Suppl. 57, s. 188s, P937
  Konferencja: European Respiratory Society, Barcelona, 2013.09.07
  ISSN: 0903-1936
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  63/82
  Autorzy: A. Badyda, Piotr Dąbrowiecki, Wojciech Lubiński, P. O. Czechowski, G. Majewski.
  Tytuł: Impact of traffic-related air pollutants on the reduction of spirometric parameters. Warsaw study.
  Czasopismo: European Respiratory Journal
  Szczegóły: 2013 : Vol. 42, Suppl. 57, s. 206s, P1009
  Konferencja: European Respiratory Society, Barcelona, 2013.09.07
  ISSN: 0903-1936
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  64/82
  Autorzy: Bolesław Kalicki.
  Tytuł: Analiza wybranych wskaźników alergicznego procesu zapalnego oraz ocena ich przydatności w rozpoznawaniu astmy u dzieci: rozprawa habilitacyjna / Bolesław Kalicki ; Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej Wojskowego Instytutu Medycznego CSK MON.
  Adres wydawniczy: Warszawa : WIM, 2013
  Strony: 124 s.,[1] k. tabl. złoż. s. , il., tab. , 25 cm , bibliogr. 203 poz., sum.
  ISBN: 978-83-937276-0-5
  Typ publikacji: HAB
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  65/82
  Autorzy: Piotr Dąbrowiecki, D. Mucha, A. Gayer, Ł. Adamkiewicz, A. J. Badyda.
  Tytuł: Assessment of air pollution effects on the respiratory system based on pulmonary function tests performed during spirometry days.
  Czasopismo: Advances in Experimental Medicine and Biology
  Szczegóły: 2015 : Vol. 873, s. 43-52, bibliogr. 34 poz., sum.
  ISSN: 0065-2598
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.953
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  66/82
  Autorzy: A. J. Badyda, Piotr Dąbrowiecki, P. O. Czechowski, G. Majewski.
  Tytuł: Risk of bronchi obstruction among non-smokers - review of environmental factors affecting bronchoconstriction.
  Czasopismo: Respiratory Physiology & Neurobiology
  Szczegóły: 2015 : Vol. 209, s. 39-46, il., tab., bibliogr. 38 poz., sum.
  ISSN: 1569-9048
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.773
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  67/82
  Autorzy: Izabela Toczyska.
  Tytuł: Wpływ leczenia wziewnego z wykorzystaniem glikokortykosteroidu na proces zapalny oskrzeli i funkcję oddechową u chorych na POChP z obturacją umiarkowanego stopnia. Praca doktorska / Izabela Toczyska, Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii CSK MON Wojskowego Instytutu Medycznego
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2015
  Strony: 82 k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 98 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Promotor: płk dr hab. n. med. Andrzej Chciałowski. - [Obrona: 20.01.2016 r.]
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  68/82
  Autorzy: Piotr Dąbrowiecki, Dominika Mucha, Anna Gayer, Artur J. Badyda.
  Tytuł: Dni spirometrii jako element edukacji w zakresie przyczyn, przebiegu oraz skutków astmy oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.
  Tytuł równoległy: Spirometry Days, as element of education on causes, course and consequences of asthma and chronic obstructive pulmonary disease.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2016 : T. 94, nr 1, s. 46-51, bibliogr. 23 poz., sum.
  Konferencja: Wojskowy Instytut Medyczny; Warszawsko-Otwocki Oddział Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc; Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP, Warszawa, 2015.04.24
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  69/82
  Autorzy: Małgorzata Kurpaska, Paweł Krzesiński, Agnieszka Jurek, Adam Stańczyk, Katarzyna Piotrowicz, Robert Wierzbowski, Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Ergospirometria w ocenie wydolności fizycznej chorych z niewydolnością serca z zachowaną frakcją wyrzutową.
  Tytuł równoległy: Cardiopulmonary exercise test in estimation of exercise capacity in heart failure with preserved ejection fraction patients.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2016 : T. 94, nr 2, s. 165-173, bibliogr. 70 poz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  70/82
  Autorzy: Ewa Dadas-Stasiak, Anna Jung, Katarzyna Jobs, Bolesław Kalicki.
  Tytuł: Spirometria w długoterminowej kontroli u dzieci z alergicznym nieżytem nosa.
  Tytuł równoległy: Spirometry in a long-term follow-up in children with allergic rhinitis.
  Czasopismo: Pediatria i Medycyna Rodzinna
  Szczegóły: 2016 : T. 12, nr 1, s. 77-84, il., tab., bibliogr. 41 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1734-1531
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 10.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:
  Adres url:

  71/82
  Autorzy: Ewa Dadas-Stasiak.
  Tytuł: Ocena badań spirometrycznych, cytogramu błony śluzowej nosa oraz stężenia tlenku azotu w powietrzu wydychanym u dzieci z alergicznym nieżytem nosa. Praca doktorska / Ewa Dadas-Stasiak, Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej Wojskowego Instytutu Medycznego
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2016
  Strony: 108 k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 276 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Promotor : prof. dr hab. n. med. Anna Jung. - [Obrona : 22.11.2016 r.]
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  72/82
  Autorzy: A. J. Badyda, Piotr Dąbrowiecki, P. O. Czechowski.
  Tytuł: Causes and consequences of obstructive diseases in Poland: 3 year of research experience within Polish and world spirometry days.
  Tytuł całości: W: XII International Conference "Advances in Pneumology", Warsaw, Poland, October, 7-8 October 2016: Program
  Adres wydawniczy: Warsaw, 2016
  Strony: s. [nlb.1]
  Uwagi: Publikacja internetowa: http://pneumology.pl/index.php?id=program. [Data dostępu: 12.10.2016 r.]
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  73/82
  Autorzy: Tomasz Targowski.
  Tytuł: Comment to the article 'A physiologically based model for spirometric reference equations in adults'.
  Czasopismo: Clinical Physiology and Functional Imaging
  Szczegóły: 2017 : Vol. 37, nr 1, s. 94, bibliogr. 2 poz.
  Uwagi: Letter ; Epub 2015 Jul 31; Autor korespondencyjny: Tomasz Targowski
  ISSN: 1475-0961
  Typ publikacji: ZLT
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.600
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  74/82
  Autorzy: Małgorzata Kurpaska, Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak, Beata Uziębło-Życzkowska, Małgorzata Banak, Małgorzata Maciorowska, Adam Stańczyk, Katarzyna Piotrowicz.
  Tytuł: Zróżnicowanie wydolności fizycznej chorych z nadciśnieniem tętniczym.
  Tytuł całości: W: 22 Sympozjum Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Jachranka, 15-17 marca 2018 : Program
  Adres wydawniczy: [b.m., 2018]
  Strony: s. [nlb. 1]
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  75/82
  Autorzy: Andrzej Chciałowski, Tomasz Gólczewski.
  Tytuł: Spirometry: A need for periodic updates of national reference values.
  Czasopismo: Advances in Experimental Medicine and Biology
  Szczegóły: 2019 : Vol. 1222, s. 1-8, bibliogr. [19] poz., sum.
  Uwagi: Epub 2019 Sep 21 ; Autor korespondencyjny: Tomasz Gólczewski
  ISSN: 0065-2598
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.450
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  76/82
  Autorzy: L[ukasz] Koltowski, A[nna] Hofman, M[aciej] Kupczyk, P[iotr] Kuna, M[ateusz] Łukaszyk, K[rzysztof] Buczyłko, P[iotr] Dąbrowiecki, A[nna] Bodzenta-Łukaszyk, P[aweł] Nastałek, M[ateusz] Soliński.
  Tytuł: Self-monitoring of lung function in mild asthma patients using connected mobile spirometry system - feasibility study.
  Czasopismo: American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine
  Szczegóły: 2019 : Vol. 199, nr 9 Abst. Iss., Abstr. A3036
  Konferencja: American Thoracic Society, Dallas, 2019.05.17
  ISSN: 1073-449X
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  DOI:

  77/82
  Autorzy: Andrzej Chciałowski, Piotr Dąbrowiecki, Adam Stańczyk, Karina Jahnz-Różyk, Piotr Czechowski, Artur Badyda.
  Tytuł: Fine particulate matter (PM2.5) influence on respiratory tract function and systemic inflammation parameters in healthy adults
  Czasopismo: European Respiratory Journal
  Szczegóły: 2019 : Vol. 54, Supl. 63, Abstr. PA4445
  Konferencja: European Respiratory Society, Madrid, 2019.09.28
  ISSN: 0903-1936
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  DOI:

  78/82
  Autorzy: Agata Kalicka, Cezary Rybacki, Andrzej Krzyżaniak, Andrzej Chciałowski.
  Tytuł: Wpływ leczenia przewlekłego zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych metodą endoskopową na czynność płuc oraz reaktywność oskrzeli.
  Tytuł równoległy: Impact of endoscopic sinus surgery on lung function and bronchial reactivity in patients with chronic rhinosinusitis.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2019 : T. 97, nr 4, s. 316-326, bibliogr. 31 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Agata Kalicka
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  79/82
  Autorzy: Małgorzata Kurpaska, Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak, Beata Uziębło-Życzkowska, Małgorzata Banak, Małgorzata Maciorowska, Andrzej Skrobowski, Adam Stańczyk, Katarzyna Piotrowicz.
  Tytuł: Reakcja układu sercowo-naczyniowego w trakcie wysiłku fizycznego u chorych z nadciśnieniem tętniczym - kliniczna charakterystyka pacjentów w badaniu ASSECURE.
  Tytuł równoległy: Cardiovascular response to exercise in hypertension - clinical characteristics of ASSECURE study participants.
  Czasopismo: Pediatria i Medycyna Rodzinna
  Szczegóły: 2019 : T. 15, nr 1, s. 47-56, bibliogr. 44 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2019.05.31 ; Autor koresponedncyjny: Agata Będzichowska
  ISSN: 1734-1531
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  80/82
  Autorzy: Artur Badyda, Andrzej Chciałowski, Piotr Dąbrowiecki, Adam Stańczyk, Piotr O. Czechowski.
  Tytuł: Exposure to PM2.5 and PM2.5-bound PAHs and its influence on respiratory tract function and cytokines concentrations changes in healthy adults.
  Czasopismo: European Respiratory Journal
  Szczegóły: 2020 : Vol. 56, suppl. 64, s. [nlb.] 1-2, [Abst.] 1301
  Konferencja: European Respiratory Society, Vienna, 2020.09.06
  ISSN: 0903-1936
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  DOI:

  81/82
  Autorzy: Maciej Kupczyk, Anna Hofman, Łukasz Kołtowski, Piotr Kuna, Mateusz Łukaszyk, Krzysztof Buczyłko, Anna Bodzenta-Łukaszyk, Paweł Nastałek, Mateusz Soliński, Piotr Dąbrowiecki.
  Tytuł: Home self-monitoring in patients with asthma using a mobile spirometry system.
  Czasopismo: Journal of Asthma
  Szczegóły: 2021 : Vol. 58, nr 4, s. 505-511, bibliogr. 16 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2020 Jan 6 ; Autor korespondencyjny: Maciej Kupczyk
  ISSN: 0277-0903
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.515
  Punktacja Min. Nauki: 70.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  82/82
  Autorzy: Piotr Dąbrowiecki, Łukasz Adamkiewicz, Dominika Mucha, Piotr O. Czechowski, Mateusz Soliński, Andrzej Chciałowski, Artur Badyda.
  Tytuł: Impact of air pollution on lung function among preadolescent children in two cities in Poland.
  Czasopismo: Journal of Clinical Medicine
  Szczegóły: 2021 : Vol. 10, nr 11, s. e2375, 1-8, bibliogr. 40 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2021 May 28 ; Autor korespondencyjny: Piotr Dąbrowiecki
  ISSN: 2077-0383
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.242
  Punktacja Min. Nauki: 140.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM