WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIM



Zapytanie: STANY ZJEDNOCZONE
Liczba odnalezionych rekordów: 32



Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/32
Autorzy: Kazimierz Sułek.
Tytuł: Rok 1912. Nagroda [Nobla] dla A. Carrela za prace nad szwami naczyniowymi oraz przeszczepianiem naczyń i tkanek.
Tytuł równoległy: Nobel prize for A. Carrel in 1912 for his work on vascular sutures and transplantation of vessels and tissues.
Czasopismo: Wiadomości Lekarskie
Szczegóły: 1967 : T. 20, nr 15, s. 1497
ISSN: 0043-5147
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  2/32
  Autorzy: Kazimierz Sułek.
  Tytuł: Rok 1933. Nagroda [Nobla] dla Thomasa H. Morgana za odkrycie roli chromosomów w dziedziczności.
  Tytuł równoległy: Nobel prize in 1933 for Thomas H. Morgan for work on the role of chromosomes in heredity.
  Czasopismo: Wiadomości Lekarskie
  Szczegóły: 1968 : T. 21, nr 6, s. 535
  ISSN: 0043-5147
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PH
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  3/32
  Autorzy: Kazimierz Sułek.
  Tytuł: Rok 1934. Nagroda [Nobla] dla G.H. Whipple'a, G.R. Minota i W.P. Murphy'ego za odkrycie leczenia anemii przetworami wątroby.
  Tytuł równoległy: Nobel prize in 1934 for G.H. Whipple, G.R. Minot and W.P. Murphy for discovery of treatment of anemia with liver extracts.
  Czasopismo: Wiadomości Lekarskie
  Szczegóły: 1968 : T. 21, nr 7, s. 627-629
  ISSN: 0043-5147
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PH
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  4/32
  Autorzy: Kazimierz Sułek.
  Tytuł: Rok 1944. Nagroda [Nobla] dla Josepha Erlangera i Herberta S. Gassera za odkrycie wysokiego zróżnicowania funkcji poszczególnych włókien nerwowych.
  Tytuł równoległy: Nobel prize for Joseph Erlanger and Herbert S. Gasser in 1944 for the discovery of high differentiation of the functions of various nerve fibres.
  Czasopismo: Wiadomości Lekarskie
  Szczegóły: 1968 : T. 21, nr 14, s. 1273-1274
  ISSN: 0043-5147
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PH
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  5/32
  Autorzy: Kazimierz Sułek.
  Tytuł: Rok 1946. Nagroda [Nobla] dla Hermanna Josepha Mullera za odkrycie mutagennego działania promieni K.
  Tytuł równoległy: Nobel prize to Hermann Joseph Mulluer for discovery of the mutagenic effects of X-rays.
  Czasopismo: Wiadomości Lekarskie
  Szczegóły: 1968 : T. 21, nr 16, s. 1504
  ISSN: 0041-5147
  Typ publikacji: VAR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  6/32
  Autorzy: Kazimierz Sułek.
  Tytuł: Rok 1947. Nagroda [Nobla] dla Carla Ferdinanda i Gerty Theresy Cori za odkrycie przebiegu katalitycznej przemiany glikogenu. Nagroda A.B. Houssaya za odkrycie roli przysadki w przemianie węglowodanów.
  Tytuł równoległy: Nobel prize for Carl Ferdinand Cori and Gerta Theresa Cori in 1947 for discovery of the course of catalytic metabolism of glycogen. Prize for Alberto Bernardo Houssay For discovery on the role of the hypophysis in carbohydrate metabolism.
  Czasopismo: Wiadomości Lekarskie
  Szczegóły: 1968 : T. 21, nr 17, s. 1609-1610
  ISSN: 0043-5147
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PH
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  7/32
  Autorzy: Kazimierz Sułek.
  Tytuł: Rok 1950. Nagroda [Nobla] dla Edwarda Calvina Kendalla, Tadeusza Reichsteina i Philipa Showaltera Hencha za odkrycia dotyczące hormonów kory nadnerczy, ich struktury i biologicznego działania.
  Tytuł równoległy: Nobel prize for Edward Calvin Kendall, Thaddeus Reichstein and Philip Showalter Hench in 1950 for their discoveries related to adrenal cortex hormones, their structure and biological activity.
  Czasopismo: Wiadomości Lekarskie
  Szczegóły: 1968 : T. 21, nr 20, s. 1885-1887
  ISSN: 0043-5147
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PH
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  8/32
  Autorzy: Kazimierz Sułek.
  Tytuł: Rok 1952. Nagroda [Nobla] dla Selmana Abrahama Waksmana za odkrycie streptomycyny, pierwszego antybiotyku przeciwgruźliczego.
  Tytuł równoległy: Nobel prize for Selman Abraham Waksman in 1952 for the discovery of streptomycin, the first antitubercular antibiotic.
  Czasopismo: Wiadomości Lekarskie
  Szczegóły: 1968 : T. 21, nr 22, s. 2083-2084
  ISSN: 0043-5147
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PH
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  9/32
  Autorzy: Kazimierz Sułek.
  Tytuł: Rok 1953. Nagroda [Nobla] dla Hansa Adolfa Krebsa za odkrycie cyklu kwasu cytrynowego. Nagroda dla Fritza Alberta Lipmanna za odkrycie koenzymu A i jego znaczenia w pośredniej przemianie materii.
  Tytuł równoległy: Nobel prize to Hans Adolf Krebs for discovery of the citric acid cycle and to Fritz Albert Lipmann in 1953 for discovery of coenzyme A and its importance in intermediary metabolism.
  Czasopismo: Wiadomości Lekarskie
  Szczegóły: 1968 : T. 21, nr 23, s. 2187-2189
  ISSN: 0043-5147
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PH
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  10/32
  Autorzy: Kazimierz Sułek.
  Tytuł: Rok 1954. Nagroda [Nobla] dla Johna F. Endersa, Fredericka Ch. Robbinsa i Thomasa H. Wellera za odkrycie możliwości wzrostu wirusa poliomyelitis na różnych hodowlacj tkankowych.
  Tytuł równoległy: Nobel prizes for John F. Enders, Frederick Ch. Robbins and Thomas H. Weller in 1954 for discovery of the possibility of growing poliomyelitis virus on various tissue media.
  Czasopismo: Wiadomości Lekarskie
  Szczegóły: 1968 : T. 21, nr 24, s. 2301-2303
  ISSN: 0043-5147
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PH
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  11/32
  Autorzy: Kazimierz Sułek.
  Tytuł: Rok 1956. Nagroda [Nobla] dla Andre F. Cournanda, Wernera T.O. Forssmanna i Dickinsona W. Richardsa za odkrycia dotyczące cewnikowania i badania zmian chorobowych w układzie krążenia.
  Tytuł równoległy: Nobel prize for Andre F. Cournand, Werner T. O. Forssmann and Dickinson W. Richards in 1956 for the discovery related to heart catheterization and studies on pathological changes in the cardiovascular system.
  Czasopismo: Wiadomości Lekarskie
  Szczegóły: 1969 : T. 22, nr 2, s. 203-204
  ISSN: 0043-5147
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PH
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  12/32
  Autorzy: Kazimierz Sułek.
  Tytuł: Rok 1958. Nagroda [Nobla] dla Joshua Lederberga za odkrycie genetycznej rekombinacji i organizacji masy dziedzicznej u bakterii. Nagroda dla Georga W. Beadle'a i Edward L. Tatuma za odkrycie regulującego wpływu genów na procesy biochemiczne.
  Tytuł równoległy: Nobel prize for Joshua Lederberg in 1958 for discovery of genetic recombination and organization of the hereditary material in bacteria. Prize for George W. Beadle and Edward L. Tatum for discovery of the regulatory effect of genes on biochemical processes.
  Czasopismo: Wiadomości Lekarskie
  Szczegóły: 1969 : T. 22, nr 4, s. 418-420
  ISSN: 0043-5147
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PH
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  13/32
  Autorzy: Kazimierz Sułek.
  Tytuł: Rok 1959. Nagroda [Nobla] dla S. Ochoa i A. Kornberga za odkrycie mechanizmu biosyntezy kwasów rybo- i dezyksyrybonukleinowych.
  Tytuł równoległy: Nobel prize for S. Ochoa and A. Kornberg in 1959 for the discovery of biosynthesis of ribo- and deoxyribonucleic acids.
  Czasopismo: Wiadomości Lekarskie
  Szczegóły: 1969 : T. 22, nr 8, s. 789-790
  ISSN: 0043-5147
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PH
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  14/32
  Autorzy: Kazimierz Sułek.
  Tytuł: Rok 1961. Nagroda [Nobla] dla G. von Bekesy'ego za odkrycie zjawisk mechanicznych przy pobudzeniu ucha wewnętrznego.
  Tytuł równoległy: Nobel prize for George von Bekesy in 1961 for the discovery of the mechanical phenomena during stimulation of the internal ear.
  Czasopismo: Wiadomości Lekarskie
  Szczegóły: 1969 : T. 22, nr 6, s. 601
  ISSN: 0043-5147
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PH
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  15/32
  Autorzy: Kazimierz Sułek.
  Tytuł: Rok 1962. Nagroda [Nobla] dla dla J. D. Watsona, F. H. C. Cricka i M. H. F. Wilkinsa za odkrycia w dziedzinie budowy molekularnej kwasów nukleinowych i ich znaczenie dla organizmu.
  Tytuł równoległy: Nobel prize for J. D. Watson, F. H. C. Crick and M. H. F. Wilkins in 1962 for discoveries of the molecular structure and their role in the organism.
  Czasopismo: Wiadomości Lekarskie
  Szczegóły: 1969 : T. 22, nr 7, s. 695-697
  ISSN: 0043-5147
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PH
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  16/32
  Autorzy: Kazimierz Sułek.
  Tytuł: Rok 1963. Nagroda [Nobla] dla Allana L. Hodgkina, Andrew F. Huxley'a i Johna C. Ecclesa za odkrycie mechanizmów jonowych związanych z pobudzeniem i hamowaniem we włóknach komórek nerwowych.
  Tytuł równoległy: Nobel prize for Allan J. Hodgkin, Andrew F. Huxley and John C. Eccles in 1963 for discovery of ionic mechanisms connected with excitation and inhibition in nerve fibres.
  Czasopismo: Wiadomości Lekarskie
  Szczegóły: 1969 : T. 22, nr 9, s. 875-877
  ISSN: 0043-5147
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PH
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  17/32
  Autorzy: Jerzy Gawryluk.
  Tytuł: Zabezpieczenie leczniczo-ewakuacyjne wojsk lądowych USA.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1979 : 55, 1-2, 1-5
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  18/32
  Autorzy: Aleksander Badowski, Tadeusz Zaraś.
  Tytuł: Ogólne zasady organizowania pomocy poszkodowanym w katastrofach.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1984 : 60, 3-4, 133-138
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  19/32
  Autorzy: S[ylwester] Czaplicki.
  Tytuł: Sprawozdanie. X Światowy Kongres Kardiologów (Waszyngton 14 - 19.IX.1986 r.).
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1987 : 63, 1-2, 133-135
  Uwagi: 10 Światowy Kongres Kardiologów, Waszyngton, 14-19.09.1986.
  Typ publikacji: SPR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  20/32
  Autorzy: Ryszard Piotrowicz.
  Tytuł: [Piąty] 5th International Congress on Ambulatory Mnitoring (Saint Louis, USA, 13-15 maj 1992).
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1992 : 37, 8, 121-124
  Uwagi: 5 Międzynarodowy Kongres Monitoringu Ambulatoryjnego, Saint Louis (US), 13-15.05.1992.
  Typ publikacji: SPR
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  21/32
  Autorzy: Zygmunt H. Kaliciński, K. Łodziński.
  Tytuł: Profesor dr Stephen L. Gans (1920-1994).
  Tytuł równoległy: Professor Stephen L. Gans (1920-1994).
  Czasopismo: Probl. Chir. Dziec.
  Szczegóły: 1995 : 22, 11-12, il.
  Typ publikacji: PB
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  22/32
  Autorzy: Jerzy Kruszewski, Tadeusz Koczorowski.
  Tytuł: Sprawozdanie z III Amerykańsko-Węgierskiej Konferencji Medycyny Wojskowej w Budapeszcie.
  Czasopismo: Skalpel
  Szczegóły: 1995 : 5, 6, 81-92, tabl.
  Uwagi: - 3 Amerykańsko-Węgierska Konferencja Medycyny Wojskowej, Budapeszt (HU), 11-14 września 1995.
  Typ publikacji: SPR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  23/32
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk, Tomasz Targowski.
  Tytuł: Farmakoekonomika astmy oskrzelowej.
  Tytuł równoległy: Pharmacoeconomics of astma.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2004 : T. 16, supl. 1, s. 48-49, bibliogr. 12 poz., sum.
  Konferencja: , Warszawa, 2004.05.07
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  24/32
  Autorzy: Renata Duchnowska.
  Tytuł: Główne zagadnienia z zakresu nowotworów płuca i klatki piersiowej. 40. Kongres Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej 5-8.06.2004 r., Nowy Orlean, USA. Sprawozdanie.
  Tytuł równoległy: Major issues in the area of lung and chest cancer. 40th ASCO Annual Meeting, 5-8 June 2004, New Orleans, USA. A report.
  Czasopismo: Współcz. Onkol.
  Szczegóły: 2004 : T. 8, nr 8, s. 407-410
  ISSN: 1428-2526
  Typ publikacji: SPR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  25/32
  Autorzy: Gabriel Wcisło.
  Tytuł: Nowe odkrycia w biologii raka piersi i ich zastosowanie w diagnostyce i leczeniu. Doniesienia z 26. Sympozjum Raka Piersi w San Antonio, Teksas, USA 3-6.12.2003 r.
  Tytuł równoległy: The 2003 achievements in the biology of breast cancer and their applications to diagnosis and therapy. A report from the 26th Annual San Antonio Breast Cancer Symposium, Texas, USA, December 3-6, 2003.
  Czasopismo: Współczesna Onkologia
  Szczegóły: 2004 : s. 8, nr 7, s. 363-367, bibliogr. 4 poz.
  Uwagi: 26 Sympozjum Raka Piersi, San Antonio 03-06.12. 2003.
  ISSN: 1428-2526
  Typ publikacji: SPR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  26/32
  Autorzy: Gabriel Wcisło.
  Tytuł: Rak gruczołu krokowego - postępy w diagnostyce i leczeniu. 40. Kongres Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej 5-8.06.2004 r., Nowy Orlean, USA. Sprawozdanie.
  Tytuł równoległy: Prostate cancer: progress in diagnosis and therapy. 2004 Status. 40th ASCO Annual Meeting. A report.
  Czasopismo: Współczesna Onkologia
  Szczegóły: 2004 : T. 8, nr 8, s. 415-422, bibliogr. 4 poz.
  Uwagi: 40 Kongres Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, Nowy Orlean 05-08.06. 2004.
  ISSN: 1428-2526
  Typ publikacji: SPR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  27/32
  Autorzy: A. Łacko, A. Niwińska, Renata Duchnowska.
  Tytuł: Wybrane doniesienia z Konferencji Raka Piersi, San Antonio, Stany Zjednoczone, 9-13 grudnia 2009.
  Tytuł równoległy: Selected reports from San Antonio Breast Cancer Symposium, December 9-13, 2009.
  Czasopismo: Onkologia w Praktyce Klinicznej
  Szczegóły: 2009 : T. 5, nr 6, s. 263-272, il., tab., bibliogr.
  ISSN: 1734-3542
  Typ publikacji: SPR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  28/32
  Autorzy: Krzysztof Korzeniewski, E. Prokop, D. Juszczak.
  Tytuł: Structure and intensity rate of illnesses in American females serving in the U.S. Forces in Afghanistan / Struktura i natężenie zachorowań Amerykanek pełniących służbę w U.S. Forces w Afganistanie.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2012 : T. 90, nr 3, s. 227-233, il., tab., bibliogr. 6 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  29/32
  Autorzy: Piotr Rapiejko, Dariusz Jurkiewicz.
  Tytuł: Leczenie alergicznego nieżytu nosa w Europie i USA - czy dzieli nas ocean?
  Tytuł równoległy: Treatment of allergic rhinitis in Europe and the USA - are we an ocean apart?
  Czasopismo: Alergoprofil
  Szczegóły: 2015 : T. 11, nr 4, s. 5-11, il., tab., bibliogr. 14 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1734-7572
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  30/32
  Autorzy: Mathew Mercuri, Thomas N. B. Pascual, John J. Mahmarian, Leslee J. Shaw, Madan M. Rehani, Diana Paez, Andrew J. Einstein, Mirosław Dziuk.
  INCAPS Investigators Group. Collaborators (357)
  Tytuł: Comparison of radiation doses and best-practice use for myocardial perfusion imaging in US and non-US laboratories: findings from the IAEA (International Atomic Energy Agency) nuclear cardiology protocols study.
  Czasopismo: JAMA Internal Medicine
  Szczegóły: 2016 : Vol. 176, nr 2, s. 266-269, bibliogr. 6 poz., sum.
  Uwagi: Letter ; Published online 2015 Dec 28 ; Autor korespondencyjny: Andrew J. Einstein
  ISSN: 2168-6106
  Typ publikacji: ZLT
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 45.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:

  31/32
  Autorzy: Mathew Mercuri, Thomas N. B. Pascual, John J. Mahmarian, Leslee J. Shaw, Maurizio Dondi, Diana Paez, Andrew J. Einstein, Mirosław Dziuk.
  INCAPS Investigators Group
  Tytuł: Estimating the reduction in the radiation burden from nuclear cardiology through use of stress-only imaging in the United States and worldwide.
  Czasopismo: JAMA Internal Medicine
  Szczegóły: 2016 : Vol. 176, nr 2, s. 269-273, bibliogr. 6 poz., sum.
  Uwagi: Letter ; Autor korespondencyjny: Andrew J. Einstein
  ISSN: 2168-6106
  Typ publikacji: ZLT
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 16.538
  Punktacja Min. Nauki: 45.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  32/32
  Autorzy: Krzysztof Chomiczewski, Michał Bartoszcze, Aleksander Michalski.
  Tytuł: Budowanie nowoczesnego systemu obrony przed bronią biologiczną Sił Zbrojnych RP zgodnego z wymaganiami NATO.
  Tytuł równoległy: Development of modern biological defence system of the Polish Armed Forces according to NATO requirements.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2019 : T. 97, nr 1, s. 56-64, bibliogr. 9 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Krzysztof Chomiczewski
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM