WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: STOMATOLOGIA
Liczba odnalezionych rekordów: 576Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/576
Autorzy: Zbigniew Cieśliński, Józef Kraszewski.
Tytuł: Pośpiech w pracy lekarza stomatologa jako przyczyna błędu sztuki.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1966 : T. 42, nr 12, s. 1124-1128
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

2/576
Autorzy: Józef Kraszewski, Izabela Sawaszyńska-Ignatiew.
Tytuł: Rzut skośny zatoki szczękowej w modyfikacji własnej.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1967 : 20, 12, 1295-1298
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

3/576
Autorzy: Zygmunt Kiszkurno, Józef Kraszewski.
Tytuł: Dwa przypadki torbieli skórzastej dna jamy ustnej.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1967 : T. 43, nr 6, s. 547-549
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

4/576
Autorzy: Zygmunt Kiszkurno, Józef Kraszewski.
Tytuł: Własna modyfikacja szyny nazębnej.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1967 : T. 43, nr 7, s. 642-645
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PTT
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

5/576
Autorzy: Józef Kraszewski.
Tytuł: Ocena biologiczna i fizyczna polietylenu niskociśnieniowego produkcji polskiej.
Czasopismo: Rocz. Pom. Akad. Med.
Szczegóły: 1967 : 13, 491-508
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

6/576
Autorzy: Janina Zemła, Józef Kraszewski, Mirosław Kałczak, Jan Mazurkiewicz.
Tytuł: Badania doświadczalne nad wgajaniem się homo- i heterogennych wszczepów kostnych liofilizowanych w ranie poekstrakcyjnej.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1968 : 21, 6, 269-274
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

7/576
Autorzy: Józef Kraszewski, Henryk Kaźmierczak.
Tytuł: Powikłania wywołane przepchnięciem materiału wypełniającego poza szczyt korzenia zęba.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1969 : 45, 8, 738-742, il., bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

8/576
Autorzy: Janina Zemła, Józef Kraszewski.
Tytuł: Torbiele naskórkowe żuchwy.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1969 : 45, 1, 56-59, 4 il .
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

9/576
Autorzy: Janina Zemła.
Tytuł: Chirurgiczne leczenie przedniego zgryzu otwartego.
Tytuł równoległy: Surgical treatment of anterior open bite.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1970 : 23, 5, 517-523, 8 il., bibliogr. 6 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

10/576
Autorzy: Janina Zemła, Józef Kraszewski.
Tytuł: Próba zastosowania leczenia operacyjnego zwichnięć i nadwichnięć stawu skroniowo-żuchwowego.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1970 : 23, 2, 1353-1356
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

11/576
Autorzy: Andrzej Obersztyn.
Tytuł: Rozwój Katedry Stomatologii Instytutu Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1970 : 23, 1, 53-55
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

12/576
Autorzy: Mieczysław Jesionowski, Józef Kraszewski.
Tytuł: Dwa przypadki kamicy ślinianki przyusznej z samoistnym wadaleniem kamienia.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1970 : 46, 9, 851-854
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

13/576
Autorzy: Janina Zemła, Józef Kraszewski.
Tytuł: Zapalenie kości szczękowycho złożonej etiologii.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1970 : 46, 4, 363-370
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

14/576
Autorzy: Dariusz Kruze, Janina Iwańska, Mieczysław Jesionowski.
Tytuł: Zmiany w kolagenie kości wyrostka zębodołowego u chorych z parodontozą.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1970 : 46, 11, 1017-1022, il., 2 tab., bibliogr. 20 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

15/576
Autorzy: Andrzej Obersztyn, Janusz Pruski.
Tytuł: Auto - i allogeniczne przeszczepy zębów u psów.
Tytuł równoległy: Auto - and allogenic tooth grafts in dogs.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1971 : 24, 10, 1115-1120, 4 il., bibliogr. 12 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

16/576
Autorzy: Andrzej Obersztyn.
Tytuł: Budowa zębów z torbieli skórzastej jajnika.
Tytuł równoległy: Structure of teeth from an ovarion dermoid cyst.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1971 : 24, 11, 1277-1282, 6 il., bibliogr. 11 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

17/576
Autorzy: Andrzej Obersztyn, Zbigniew Trojanowski.
Tytuł: O możliwości zastosowania w stomatologii fotoelektrycznego kolorymetru trójchromatycznego.
Tytuł równoległy: On the possibility of using photoelectric trichromatic colorimeter in stomatology.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1971 : 24, 12, 1373-1380, 8 il., bibliogr. 4 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

18/576
Autorzy: Adam Skrzypkowski.
Tytuł: Przegląd piśmiennictwa stomatologicznego dotyczącego kamienia nazębnego.
Tytuł równoległy: A survey of stomatological literature on tartar.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1971 : 24, 9, 993-998, bibliogr. 31 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

19/576
Autorzy: Andrzej Obersztyn.
Tytuł: Przeszczepienie zębów do nasady kości udowej szczura jako metoda oceny przyjęcia przeszczepu.
Tytuł równoległy: Teeth grafting into femoral epiphysis of rat as a method of assessment of graft taking.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1971 : 24, 9, 983-986, 3 il., bibliogr. 6 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

20/576
Autorzy: Janina Zemła.
Tytuł: Przyczynek do chirurgicznego leczenia naczyniaków twarzy.
Tytuł równoległy: A contribution to surgical treatment of facial haemangioma.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1971 : 24, 3, 277-283, 7 il., bibliogr. 7 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

21/576
Autorzy: Janusz Pruski, Piotr Kozłowski.
Tytuł: Przyczynek do diagnostyki naczyniaków części twarzowej czaszki.
Tytuł równoległy: A contribution to the diagnosis of maxillofacial haemangiomas.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1971 : 24, 9, 1021-1026, 8 il., bibliogr. 8 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

22/576
Autorzy: Adam Skrzypkowski, Hanna Kurowska.
Tytuł: Wpływ parafunkcji narządu żucia na powstawanie niektórych wad zgryzu.
Tytuł równoległy: The influence of parafunction of masticatory organ on the development of certain types of malocclusion.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1971 : 24, 11, 1339-1343, 5 il., tab., bibliogr. 12 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

23/576
Autorzy: Adam Skrzypkowski.
Tytuł: Zagadnienia parafunkcji narządu żucia w ortopedii szczękowo - twarzowej.
Tytuł równoległy: The problem of parafunction of the organ of mastication in maxillo - facial orthopaedics.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1971 : 24, 10, 1205-1209, 6 tab., bibliogr. 2 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

24/576
Autorzy: D. Boczyńska.
Tytuł: Zawartość noradrenaliny i adrenaliny we krwi pacjentów przed i po zabiegu ekstrakcji zębów.
Tytuł równoległy: The content of noradrenaline and adrenaline in the blood of patients before and after extraction of teeth.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1971 : 24, 2, 151-156, bibliogr. 11 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

25/576
Autorzy: Józef Kraszewski.
Tytuł: Schorzenia stawu skroniowo-żuchwowego na tle urazowym u żołnierzy.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1971 : 47, 2, 116-120
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

26/576
Autorzy: Zbigniew Trojanowski.
Tytuł: Badania doświadczalne nad usuwaniem przebarwienia zębów wywołanego pastami rezorcynoformalinowymi przy pomocy promieniowania nadfioletowego.
Tytuł równoległy: Experimental studies on removal of tooth discoloration caused by resorcin - formalin pastes using ultraviolet radiation.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1972 : 25, 1, 21-27, 4 il., bibliogr. 11 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

27/576
Autorzy: Janusz Pruski.
Tytuł: Cefalostat do telerentgenografii w modyfikacji własnej.
Tytuł równoległy: Cephalostat for teleroentgenography in own modification.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1972 : 25, 6, 545-551, 6 il., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

28/576
Autorzy: Zofia Charazińska, Maria Nehrebecka.
Tytuł: Kazuistyka z zakresu zgryzów otwartych bocznych.
Tytuł równoległy: Casuistics of open lateral occlussion.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1972 : 25, 11, 1135-1142, 9 il., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

29/576
Autorzy: Janusz Pruski, Maciej Dominikowski.
Tytuł: Technika wykonania telerentgenogramu głowy metodą negatyw - pozytyw i jego przydatnośc w chirurgii szczękowej.
Tytuł równoległy: Technique of telerentgenograms of the skull by the negative - positive method and its usefulness in maxillary surgery.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1972 : 25, 5, 469-473, 4 il., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

30/576
Autorzy: Janina Zemłowa.
Tytuł: Torbiele szczęk u dzieci.
Tytuł równoległy: Jaw cysts in children.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1972 : 25, 8, 759-764, 7 il., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

31/576
Autorzy: Irena Czaińska, Maria Nehrebecka.
Tytuł: Transpozycje zębów stałych.
Tytuł równoległy: Transpositions of permanent teeth.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1972 : 25, 7, 657-660, 4 il., bibliogr. 8 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

32/576
Autorzy: Janusz Pruski.
Tytuł: Trzy przypadki samoistnej jamistości kości żuchwy zwanej również "torbielami krwotoczności".
Tytuł równoległy: Three cases of idiopathic cavities in the mandible called "haemorrhagic cysts" of the mandible.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1972 : 25, 1, 49-55, 5 il., bibliogr. 22 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

33/576
Autorzy: Józef Kraszewski, Jerzy Mastalerski, Zbyszko Scholtz.
Tytuł: Wartość kliniczna tomografii w badaniach kontrastowych stawów skroniowo-żuchwowych.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1972 : 25, 10, 935-941
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

34/576
Autorzy: Zofia Charazińska, Maria Nehrebecka.
Tytuł: Zagadnienie zgryzów otwartych bocznych.
Tytuł równoległy: The problem of lateral open bite.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1972 : 25, 10, 965-968, bibliogr. 17 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

35/576
Autorzy: Stanisław Orzechowski, Janusz Kobielski, Zygmunt Kiszkurno.
Tytuł: Znieczulenie ogólne w ambulatorium stomatologicznym.
Tytuł równoległy: General anaesthesia in dental outpatient practice.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1972 : 25, 3, 251-260, 5 il., 5 tab., bibliogr. 14 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

36/576
Autorzy: Zygmunt Kiszkurno, Józef Kraszewski.
Tytuł: Cztery przypadki ostrej białaczki szpikowej z objawami chorobowymi w jamie ustnej.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1972 : 48, 7, 703-706
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

37/576
Autorzy: Jerzy Mastalerski, Józef Kraszewski, Zbyszko Scholtz.
Tytuł: Technika artrografii stawu skroniowo-żuchwowego.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1972 : 48, 10, 964-967
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

38/576
Autorzy: Marian Kowalczyk.
Tytuł: Badania nad znoszeniem wrażliwości zębiny za pomocą aparatu elektrycznego własnego pomysłu.
Tytuł równoległy: Studies on desensitization of dentin by means of a personally devised electric apparatus.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1973 : 26, 12, 1377-1381, 4 il., bibliogr. 10 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

39/576
Autorzy: Andrzej Obersztyn, Zbigniew Piotrowski, Kazimierz Kolwiński, Bronisław Ekler.
Tytuł: Fluorek cynawy w profilaktyce próchnicy u dorosłych.
Tytuł równoległy: Stannous fluoride in the prophylaxis of caries in adults.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1973 : 26, 11, 1181-1187, 2 il., 3 tab., bibliogr. 10 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

40/576
Autorzy: Zofia Charazińska.
Tytuł: Obserwacje własne asymetrii twarzy uwarunkowanej zmianami w budowie czaszki i ustawieniu kręgów szyjnych.
Tytuł równoległy: Own observations on facial asymmetry determined by changes in cranial structure and position of cervical vertebrae.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1973 : 26, 9, 1019-1026, 7 il., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

41/576
Autorzy: Zofia Charazińska, Maria Nehrebecka.
Tytuł: Połowiczy niedorozwój twarzy związany z wadą wrodzoną narządu słuchu.
Tytuł równoległy: Hypoplasia of one - half of the face associated with a congenital anomaly of the organ of hearing.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1973 : 26, 12, 1403-1411, 6 il., tab., bibliogr. 18 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

42/576
Autorzy: Adam Skrzypkowski, Stanisław Kunysz.
Tytuł: Próba określenia wstępnego postępowania profilaktycznego w ortopedii szczękowo - twarzowej.
Tytuł równoległy: Atrial of determination of initial prophylactic management in maxillofacial orthopaedics.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1973 : 26, 3, 303-308, 2 tab., bibliogr. 8 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

43/576
Autorzy: Zygmunt Kiszkurno.
Tytuł: Szew kostny ze ścięgna teritalowego i z drutu nierdzewnego w leczeniu złamań żuchwy w badaniach doświadczalnych na psach.
Tytuł równoległy: Bone suture of terital tendon and stainless wire in management of mandibular fractures in experimental investigations on dogs.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1973 : 26, 10, 1059-1067, 6 il., bibliogr. 10 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

44/576
Autorzy: Andrzej Obersztyn.
Tytuł: Uwagi dotyczące zastrzeżeń co do stosowania fluoru w profilaktyce próchnicy zębów.
Tytuł równoległy: Considerations concerning the objections to the use of fluorine compounds in prevention of dental caries.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1973 : 26, 8, 914-918
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

45/576
Autorzy: Zofia Charazińska.
Tytuł: Uwagi w przebiegu leczenia ortopedycznego dzieci z wadami zgryzu z równoczesnym występowaniem zębów zagłębionych.
Tytuł równoległy: Problems in orthopaedic treatment of children with malocclusion and with simultaneous presence of depressed teeth.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1973 : 26, 2, 159-165, 6 il., bibliogr. 10 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

46/576
Autorzy: Józef Kraszewski.
Tytuł: Wybrane metody diagnostyczne i leczenie dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych z zastosowaniem własnej metody mioplastyki skroniowej u żołnierzy.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1973 : 26, 6, 601-608, il., Rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

47/576
Autorzy: Hanna Kurowska.
Tytuł: Leczenie złamań gałęzi żuchwy przy pomocy aparatów czynnościowych. Praca doktorska / Julia Hanna Kurowska ; Instytut Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie.
Adres wydawniczy: Warszawa, 1973
Strony: 69 k. , ryc., tab. , 30 cm , bibliogr. 113 poz.
Uwagi: Promotor: doc. dr hab. n. med. Janina Zemła.- 13.02.1974
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

48/576
Autorzy: Zofia Charazińska.
Tytuł: Doświadczenia własne w leczeniu aparatami Stockfischa tyłozgryzów z retruzją.
Tytuł równoległy: Own experiences in treatment of posterocclusion with retrusion with stockfisch's apparatus.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1974 : 27, 2, 195-200, 4 il., 2 tab., bibliogr. 12 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

49/576
Autorzy: Józef Kraszewski, B[arbara] Krzycka.
Tytuł: Nomenklatura nadmiernych patologicznych ruchów głów stawowych żuchwy w świetle piśmiennictwa.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1974 : 27, 9, 943-947
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

50/576
Autorzy: Janusz Pruski.
Tytuł: Własna metoda planowanego chirurgicznego leczenia prognatyzmu żuchwy.
Tytuł równoległy: Own method of diagnosis and planned surgical treatment of mandibular prognathism.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1974 : 27, 2, 173-181, 7 il., tab., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

51/576
Autorzy: Zofia Charazińska.
Tytuł: Wyniki leczenia aparatami Stockfischa wad narządu żucia z grupy tyłozgryzów.
Tytuł równoległy: The results of traetment of masticatory organ disturbances from the group of posterocclusion with the apparatus of Stockfisch.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1974 : 27, 1, 37-46, 4 il., 5 tab., bibliogr. 23 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

52/576
Autorzy: Jan Mazurkiewicz.
Tytuł: Bezpośrednie pokrywanie miazgi zęba kością liofilizowaną u zwierząt doświadczalnych w celu zachowania żywotności miazgi i jej czynności biologicznych.
Tytuł równoległy: Direct pulp capping with lyophilized bone in experimental animals for maintenance of pulp viability and its biological function.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1975 : 28, 9, 879-886, 3 il., tab., bibliogr. 24 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

53/576
Autorzy: Józef Kraszewski, Z. Kraszewska.
Tytuł: Diagnostyka fonoartrograficzna niektórych dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego.
Tytuł równoległy: Phonoarthrographic diagnostic in certain temporomandibular joint dysfunction.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1975 : 28, 4, 387-396, 5 il., tab., bibliogr. 9 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

54/576
Autorzy: Józef Kraszewski, Z. Kraszewska.
Tytuł: Diagnostyka fonoatrograficzna stawu skroniowo-żuchwowego.
Tytuł równoległy: Phonoarthrographic diagnostics of temporomandibular joint.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1975 : 28, 3, 279-285, 4 il., bibliogr. 9 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

55/576
Autorzy: Zofia Charazińska.
Tytuł: Ocena wyników leczenia wad narządu żucia z grupy tyłozgryzów z zastosowaniem różnych metod terapeutycznych.
Tytuł równoległy: Evaluation of therapeutic results in cases of posterior occlusion anomalies using various therapeutic methods.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1975 : 28, 11, 1109-1123, 3 il., 9 tab., bibliogr. 14 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

56/576
Autorzy: Kazimierz Kolwiński.
Tytuł: Zastosowanie fluorku cynawego praz fluorowodorku amin w profilaktyce próchnicy u żołnierzy. Praca doktorska / Kazimierz Kolwiński; Zakład Stomatologii Zachowawczej Instytutu Stomatologii Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie.
Adres wydawniczy: Warszawa, 1975
Strony: [3], 93 k. , il. , 30 cm , bibliogr. 75 poz., streszcz., maszyn. powiel.
Uwagi: Promotor: płk prof. dr hab. n. med. Andrzej Obersztyn.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

57/576
Autorzy: Zofia Charazińska.
Tytuł: Dysostosis maxillo nasalis. Zespół Bindera.
Tytuł równoległy: Maxillonasal dysostosis. Binder's syndrome.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1976 : 29, 4, 327-330, bibliogr. 8 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

58/576
Autorzy: Kazimierz Kolwiński, Andrzej Obersztyn, Stanisław Starościak.
Tytuł: Fluorek cynawy oraz fluorowodorki amin w profilaktyce próchnicy zębów u dorosłych.
Tytuł równoległy: Stannous fluoride and amino hydrofluorides in prevention of dental caries in adults.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1976 : 29, 8, 637-642, 2 il., tab., bibliogr. 32 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

59/576
Autorzy: Zofia Charazińska.
Tytuł: Przypadek zespołu Bindera (dysostosis maxillo - nasalis).
Tytuł równoległy: A case of Binder's syndrome (maxillonasal dysostosis).
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1976 : 29, 5, 443-449, 7 il., bibliogr. 2 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

60/576
Autorzy: Sławomir Jastrzębski, B. Dyszy-Laube, Witold Kurnatowski, Tadeusz Brzozowski, Bożena Szumilewicz-Serocka, Danuta Kamińska.
Tytuł: Usuwanie zębów u dzieci chorych na hemofilię A i B z zastosowaniem opatrunku z kleju chirurgicznego cyjanoakrylowego.
Tytuł równoległy: Tooth extraction in children with haemophilia A and B using dressings from cyanacrylic surgical glue.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1976 : 29, 9, 787-792, tab., bibliogr. 18 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

61/576
Autorzy: Jan Trykowski, Andrzej Obersztyn, Janusz Pruski.
Tytuł: Uwagi o leczeniu rannych z obrażeniami szczęk i twarzy w czasie konfliktu w Wietnamie.
Tytuł równoległy: Considerations on treatment of patients with maxillofacial injuries during the Vietnam war.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1976 : 29, 12, 1105-1110, bibliogr. 23 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

62/576
Autorzy: Jan Trykowski, Maciej Słupski, Witold Kurnatowski.
Tytuł: Zastosowanie cyjanoakrylowych klejów chirurgicznych w stomatologii.
Tytuł równoległy: The application of cyanacrylate surgical glues in dentistry.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1976 : 29, 11, 981-987, tab., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

63/576
Autorzy: Adam Skrzypkowski.
Tytuł: Badania wzrostu żuchwy po wczesnej kondylektomii u szczurów.
Tytuł równoległy: Studies on development of mandible following early condylectomy in rats.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1977 : 30, 12, 1089-1097, 2 il., 4 tab., bibliogr. 18 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

64/576
Autorzy: A[ndrzej] Obersztyn, K[azimierz] Kolwiński, S[tanisław] Starościak.
Tytuł: Fluorek cynawy i fluorowodorki amin w profilaktyce próchnicy zębów u dorosłych w obserwacji po 3 latach.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1977 : 30, 4, 285-286
Uwagi: 5 Kongres Stomatologów Polskich, Katowice, 12 - 13.06.1977
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

65/576
Autorzy: Jan Trykowski.
Tytuł: Laki stomatologiczne jako nowa forma profilaktyki próchnicy zębów.
Tytuł równoległy: Stomatological drugs as a new form of dental caries prevention.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1977 : 30, 2, 97-103, tab., bibliogr. 76 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

66/576
Autorzy: Ina Gąsiorowska, M. Jachimowicz.
Tytuł: Skład śliny.
Tytuł równoległy: Composition of saliva.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1977 : 30, 11, 931-935, bibliogr. 49 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

67/576
Autorzy: M. Jachimowicz, Ina Gąsiorowska.
Tytuł: Właściwości obronne śliny.
Tytuł równoległy: Protective properties of saliva.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1977 : 30, 10, 781-786, bibliogr. 46 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

68/576
Autorzy: Zofia Charazińska.
Tytuł: Z problematyki leczenia szczękowo-ortopedycznego pacjentów z dyzostozą czaszkowo-twarzową.
Tytuł równoległy: Problems of maxillo - orthopaedic treatment in patients with craniofacial dysostosis.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1977 : 30, 10, 831-840, 11 il., 2 tab., bibliogr. 16 poz., rez., sum.
Uwagi: 5 Kongres Stomatologów Polskich, Katowice, 12 - 13.06.1977.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

69/576
Autorzy: Ina Gąsiorowska, S. Trzeciakowska, Andrzej Obersztyn.
Tytuł: Zastosowanie roztworu fuksyny zasadowej w glikolu propylenowym w diagnostyce zębiny próchnicowej.
Tytuł równoległy: The use of alkaline fuchsin solution in propylene glycol in the diagnosis of dental caries.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1977 : 30, 9, 695-697, bibliogr. 6 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

70/576
Autorzy: Andrzej Obersztyn, Jan Trykowski.
Tytuł: Organizacja pracy służby stomatologicznej w armiach obcych.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1977 : 53, 3, 137-141
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

71/576
Autorzy: Konrad Chmielewski, Stanisław Świderski, Dariusz Jankowski.
Tytuł: Wypełnianie ubytków niektórych zębów przy użyciu materiałów kompozycyjnych.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1977 : 53, 4, 226-229
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

72/576
Autorzy: Wojciech Domański, Anna Elgas.
Tytuł: Zębopochodne zapalenia okołoszczękowe.
Tytuł równoległy: Odontogenic perimaxillary inflamations in the statistics of the department of maxillofacial surgery, Institute of Stomatology, Postgraduate Medical Education Centre, Military Medical Academy.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1977 : 53, 8, 509-513, tab., bibliogr. 8 poz. sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

73/576
Autorzy: Jan Trykowski.
Tytuł: Problemy wirusowego zapalenia wątroby w stomatologii.
Tytuł równoległy: Problems of virus hepatitis in stomatology.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1978 : 31, 2, 125-131, tab., bibliogr. 66 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

74/576
Autorzy: Zofia Charazińska.
Tytuł: Zmiany w narządzie żucia w przypadku myositis ossificans progressiva.
Tytuł równoległy: Changes in the masticatory organ in a case of progressive myositis ossificans.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1978 : 31, 1, 79-85, 4 il., bibliogr. 2 poz., rez., sum.
Uwagi: 5 Kongres Stomatologów Polskich, Katowice, 12 -13.VI.1977.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

75/576
Autorzy: Aleksander Ciągło, Jerzy Gil.
Tytuł: Analiza absencji chorobowej i struktury zachorowań pacjentów gabinetu stomatologicznego N-tej jednostki wojskowej.
Tytuł równoległy: Analysis of sickness absenceism and pattern of illnesses in the patients of the stomatological service in a military unit.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1978 : 54, 1-2, 42-48, ryc., tab. bibliogr. 7 poz. sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

76/576
Autorzy: Wojciech Domański, Grzegorz Krzymański, Stanisław Starościak.
Tytuł: Choroby nowotworowe szczęk i jamy ustnej u żołnierzy.
Tytuł równoległy: Neoplasm of jaws and oral cavity in soldiers.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1978 : 54, 9-10, 572-577, ryc., tab. sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

77/576
Autorzy: Józef Kraszewski, Grzegorz Łomżyński.
Tytuł: Motywacja pacjentów wyboru znieczulenia ogólnego do ekstrakcji zębów.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1979 : 32, 8, 783-786, bibliogr., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

78/576
Autorzy: Jan Trykowski.
Tytuł: Wpływ roztworu chlorheksydynowo-fluorowego na powstawanie bakteryjnej płytki nazębnej, badany in vitro.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1979 : 32, 12, 1131-1136, bibliogr., rez., sum.
Uwagi: Fragment pracy doktorskiej.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

79/576
Autorzy: Andrzej Obersztyn.
Tytuł: Profilaktyka próchnicy zębów u dorosłych.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1979 : 55, 9-10, 531-535, il.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

80/576
Autorzy: Marian Kowalczyk.
Tytuł: Własna modyfikacja kosmetycznej korony złożonej.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1979 : 55, 11-12, 658-660, 3 il., bibliogr. 10 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

81/576
Autorzy: Andrzej Obersztyn.
Tytuł: Czy bólowi zęba można zapobiec.
Czasopismo: Przegl. Kwater.
Szczegóły: 1979 : 30, 4, s. 101
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

82/576
Autorzy: Maciej Słupski.
Tytuł: Wpływ fluorku sodu, fluorku cynawego i fluoroamin na rozpuszczalność szkliwa w kwasach. Praca doktorska / Maciej Słupski ; Zakład Stomatologii Zachowawczej Instytutu Stomatologii Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej
Adres wydawniczy: Warszawa, 1979
Strony: [1], 63 k. , fot., tab. , 30 cm , bibliogr. 76 poz., streszcz., maszyn. powiel.
Uwagi: Promotor: płk prof. dr hab. n. med. Andrzej Obersztyn.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

83/576
Autorzy: O. Grosfeldowa, Tadeusz Jędrzejewski, H. Smosarska, M. Sokołowski, Janina Zemłowa.
Tytuł: Vademecum lekarza stomatologa / red. nauk. Halina Smosarska.
Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL, 1979
Strony: 280 s. , il. ; 20 cm.
Typ publikacji: PM
Polskie hasła przedmiotowe:

84/576
Autorzy: Jan Trykowski.
Tytuł: Twoje zęby.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. MON, 1979
Strony: 80 s. , il., bibliogr. ; 16 cm.
Uwagi: Wychowanie Zdrowotne w LWP i Ochrona Środowiska / Zarząd Kultury i Oświaty Głównego Zarządu Politycznego WP, Centralna Komisja Wychowania Zdrowotnego
Typ publikacji: POP
Polskie hasła przedmiotowe:

85/576
Autorzy: Andrzej Obersztyn.
Tytuł: Aspekt immunologiczny w endodoncji.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1980 : 33, 8, 669-675, ryc., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

86/576
Autorzy: Jan Trykowski.
Tytuł: Doświadczalna ocena wpływu chlorheksydyny i fluoorku sodu na demineralizacje szkliwa w kwasie nadchlorowym.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1980 : 33, 1, 1-5, il. bibliogr., rez., sum., fragm. pracy doktorskiej
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

87/576
Autorzy: Janusz Wierzbicki, Józef Kraszewski, Elżbieta Starzyńska.
Tytuł: Zęby nadliczbowe - opis przypadku.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1980 : 33, 6, 537-540, ryc., bibliogr., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Polskie hasła przedmiotowe:

88/576
Autorzy: Józef Kraszewski.
Tytuł: Komunikat (O składzie Zarządu Sekcji Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Stomatologicznej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego).
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1980 : T. 33, nr 4, s. 344
Typ publikacji: SPR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

89/576
Autorzy: Zbigniew Trojanowski, Marian Kowalczyk.
Tytuł: Dotychczas stosowane metody odbarwiania zębów.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1980 : 56, 11-12, 600-602
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

90/576
Autorzy: Zbigniew Trojanowski, Marian Kowalczyk.
Tytuł: Przyczyny przebarwień zębów.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1980 : 56, 9-10, 496-499
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

91/576
Autorzy: Stanisław Świderski.
Tytuł: Własna klasyfikacja pourazowych uszkodzeń zębów siecznych i kłów w aspekcie zastosowania nowych materiałów stomatologicznych.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1980 : 56, 5-6, 277-281, ryc., bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

92/576
Autorzy: W[ojciech] Domański, J[ózef] Kraszewski, G[rażyna] Skórczyńska, J[anusz] Brydak, Z[ygmunt] Kiszkurno, G[rzegorz] Łomżyński.
Tytuł: Zastosowanie kleju GRF w chirurgii stomatologicznej (doniesienie wstępne).
Tytuł całości: W: Materiały z III Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Chirurgów Stomatologów i Chirurgów Szczękowo-Twarzowych Wojska Polskiego, Łódź, 6-7 czerwca 1980
Adres wydawniczy: Łódź : WAM, 1980
Strony: s. 35-38
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

93/576
Autorzy: Jan Trykowski.
Tytuł: Długotrwały ból twarzy w następstwie rzadkiego powikłania związanego z usunięciem zęba.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1981 : 34, 11, 1025-1028, ryc., bibliogr. 21 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

94/576
Autorzy: Zofia Charazińska.
Tytuł: Ocena metod i wyników leczenia pacjentów z przedsionkowym ustawieniem kłów.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1981 : 34, 3, 315-327, ryc., bibliogr. 18 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

95/576
Autorzy: Krystian Mróz.
Tytuł: Wpływ odżywiania krylem na organizmy zwierzęce.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1981 : 34, 2, 155-158, bibliogr. 15 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

96/576
Autorzy: Zofia Charazińska.
Tytuł: Wybrane przypadki rehabilitacji narządu żucia pacjentów z wadami morfologicznymi.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1981 : 34, 2, 225-232, ryc., bibliogr. 6 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

97/576
Autorzy: Grzegorz Krzymański, Grzegorz Łomżyński.
Tytuł: Ocena częstości występowania powikłań poekstrakcyjnych w postaci pustego zębodołu.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1981 : 57, 9-10, 474-478, ryc., tab., bibliogr. 10 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

98/576
Autorzy: Tadeusz M. Puchała, Marian Kowalczyk.
Tytuł: Ocena potrzeb garnizonu średniej wielkości w zakresie protetyki stomatologicznej.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1981 : 57, 7-8, 333-337, tab., bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

99/576
Autorzy: Marian Kowalczyk.
Tytuł: Próby polepszenia umocowania protez całkowitych w okresie adaptacji.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1981 : 57, 9-10, 468-473, ryc., tab., bibliogr. 28 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

100/576
Autorzy: Marian Kowalczyk, Barbara Patalas.
Tytuł: Zastosowanie protezy dziąsłowej w przypadku parodontopathia inflammata profunda.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1981 : 57, 11-12, 632-634, ryc.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

101/576
Autorzy: Czesław Naporski, Józef Kraszewski.
Tytuł: Ocena przydatności wszczepów filarowych protetycznych jamy ustnej z uwzględnieniem modyfikacji własnej : praca doktorska / Czesław Naporski ; Klinika Chirurgii Twarzowo-Szczękowej Instytut Chirurgii WAM w Łodzi.
Adres wydawniczy: Łodź, 1981
Strony: 81 k. , fot., tab. , 30 cm , bibliogr. 126 poz., streszcz.
Uwagi: Promotor: płk doc. dr hab. med. Józef Kraszewski
Typ publikacji: PM
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

102/576
Autorzy: Jan Trykowski.
Tytuł: Twoje zęby.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. MON, 1981
Strony: 80 s. , il., bibliogr. ; 16 cm
Uwagi: - Wychowanie Zdrowotne W Lwp I Ochrona Środowiska, 17 / Zarząd Kultury i Oświaty Głównego Zarządu Politycznego WP, Centralna Komisja Wychowania Zdrowotnego
Typ publikacji: PM
Polskie hasła przedmiotowe:

103/576
Autorzy: Jarosław Spiechowicz, Renata Uryszek, Maria Szymańska-Kowalska.
Tytuł: Próba zastosowania ketaminy w dawkach subdysocjacyjnych w anestezji ambulatoryjnej w chirurgii stomatologicznej. Doniesienie wstępne.
Czasopismo: Anest. Inten. Terapia
Szczegóły: 1982 : 14, 1-2, 109-113, bibliogr. 11 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

104/576
Autorzy: Zofia Charazińska.
Tytuł: Doświadczenia własne w rehabilitacji narządu żucia u dzieci z wybranymi wadami wrodzonymi czaszki twarzowej.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1982 : 35, 5-6, 357-360, rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

105/576
Autorzy: Barbara Krzycka, Józef Kraszewski.
Tytuł: Wszczepy filarowe protetyczne jamy ustnej. - Warszawa 1981. - Rec. : Galasińska-Landsbergerowa J[anina].
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1982 : 35, 9, 576, 582
Typ publikacji: REC
Polskie hasła przedmiotowe:

106/576
Autorzy: Jan Trykowski, Stanisław Starościak.
Tytuł: Chirurgiczne usuwanie torbieli śluzowych małych gruczołów ślinowych z zastosowaniem mas alginianowych.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1982 : 58, 3-4, 144-147, il., bibliogr., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

107/576
Autorzy: Mieczysław Jesionowski.
Tytuł: Wstępna ocena przydatności pasty "Buskosal" w leczeniu parodontopatii.
Tytuł równoległy: A preliminary evaluation of the usefuless of Buskosal Toothpaste in the treatment of parodontopthies.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1982 : 58, 7-8, 369-371, tab., bibliogr. 3 poz., rez. sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

108/576
Autorzy: Jan Trykowski.
Tytuł: Zasady stosowania materiałów złożonych w gabinetach stomatologicznych jednostek wojskowych.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1982 : 58, 3-4, 182-185
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

109/576
Autorzy: Andrzej Obersztyn.
Tytuł: Próchnica zębów i jej zapobieganie.
Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL, 1982
Strony: 232 s. , il., bibliogr. ; 16cm.
Uwagi: Biblioteka Stomatologa, 4.
Typ publikacji: PM
Polskie hasła przedmiotowe:

110/576
Autorzy: Józef Kraszewski.
Tytuł: Wybrane zagadnienia z medycyny zapobiegawczej / [Aut.] Stanisław Andrzejewski, Stanisław Bończak, Józef Kraszewski [et al.] ; pod red. Jerzego Bończaka.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. MON, 1982
Strony: 259 s. , tab., bibliogr. [przy rozdz.] ; 22 cm.
Typ publikacji: PM
Polskie hasła przedmiotowe:

111/576
Autorzy: Andrzej Obersztyn.
Tytuł: Leczenie chorób miazgi zęba.
Adres wydawniczy: Wyd. 2 uzup. - Warszawa : PZWL, 1982
Strony: 204 s. , il., bibliogr ; 16 cm.
Uwagi: - Biblioteka Stomatologa, 2.
Typ publikacji: PM
Polskie hasła przedmiotowe:

112/576
Autorzy: Jan Trykowski.
Tytuł: A new operating table for pulp studies in the molars of rat.
Czasopismo: Zwierz. Lab.
Szczegóły: 1982 : 19, 1-2, 215-218
Uwagi: *
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

113/576
Autorzy: Jan Trykowski, Andrzej Obersztyn.
Tytuł: Rola jonu fluorkowego w utrzymaniu kariostazy.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1983 : 36, 11-12, 817-823, ryc., bibliogr. 23 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

114/576
Autorzy: Jan Trykowski, Alicja Sobolewska.
Tytuł: Właściwości przeciwbakteryjne nowych materiałów do wypełnień kanałów korzeniowych zębów.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1983 : 36, 4, 251-255, tab., bibliogr. 19 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

115/576
Autorzy: Andrzej Obersztyn, Jan Trykowski.
Tytuł: Wybrane zagadnienia dotyczące reakcji jonu fluorkowego ze szkliwem.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1983 : 36, 7, 485-491, ryc., bibliogr. 51 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

116/576
Autorzy: Józef Kraszewski, Wiesława Andrzejewska, Grzegorz Krzymański, Grażyna Skórczyńska.
Tytuł: Dwa przypadki zakażenia paciorkowcami grupy D jako powikłanie zapalenia jamy ustnej.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1983 : 59, 7-8, 463-465, bibliogr. 9 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

117/576
Autorzy: Grzegorz Krzymański, Józef Kraszewski.
Tytuł: Operacyjne leczenie zesztywnień stawów skroniowo-żuchwowych w świetle współczesnych poglądów na gojenie kości.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1983 : 59, 9-10, 552-556, ryc., bibliogr. 25 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

118/576
Autorzy: Józef Kraszewski, Grzegorz Krzymański, Grzegorz Łomżyński, Marian Kowalczyk.
Tytuł: Wszczepy metalowe jako nośniki uzupełnień protetycznych.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1983 : 59, 9-10, 577-580, ryc., bibliogr. 13 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

119/576
Autorzy: Kazimierz Kolwiński, Andrzej Obersztyn, J. Czaplicki, Bogdan Domański, Zbigniew Minge, Ireneusz Płachta.
Tytuł: Wyniki stosowania fluorowodorków amin w zapobieganiu próchnicy zębów u żołnierzy.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1983 : 59, 5-6, 337-342, tab., bibliogr., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

120/576
Autorzy: Andrzej Obersztyn, Kazimierz Kolwiński.
Tytuł: Amine fluoride gel in a caries prophylaxis program for soldiers in Poland.
Czasopismo: Community Dental. Oral Epid.
Szczegóły: 1984 : 12, 5, 288-291, il., bibliogr.
Typ publikacji: ZA
Polskie hasła przedmiotowe:

121/576
Autorzy: Zofia Charazińska.
Tytuł: Ocena przebiegu i wyników leczenia szczękowo-ortopedycznego dzieci z dyzostazą uszno-żuchwową.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1984 : 37, 10, 773-787, ryc., tab., bibliogr. 22 poz., rez., sum.
Uwagi: Ogólnoposkie Sympozjum Ortodontów, Warszawa, 11-13.06.1983.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

122/576
Autorzy: Zofia Charazińska.
Tytuł: Rehabilitacja narządu żucia u pacjentów z dyzostazą szczękowo-nosową.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1984 : 37, 8, 601-609, ryc., tab., bibliogr., rez., sum.
Uwagi: Ogólnopolskie Sympozjum Ortodontów, Warszawa, 11-13.06.1983.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

123/576
Autorzy: Andrzej Obersztyn, Jan Trykowski.
Tytuł: Wpływ jonu fluorkowego na bakterie próchnicotwórcze.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1984 : 37, 9, 633-638, ryc., bibliogr. 51 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

124/576
Autorzy: Andrzej Obersztyn, Jan Trykowski, Jan Osytek, Krystian Mróz.
Tytuł: Ocena braku zębów u poborowych wcielonych do odbycia zasadniczej służby wojskowej / Evaluation of teeth loss in inductees in armed forces.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1984 : 60, 9-10, 527-533, ryc., tab., bibliogr. 14 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Polskie hasła przedmiotowe:

125/576
Autorzy: Jan Trykowski, Jerzy Angielczyk.
Tytuł: Stan uzębienia nowo wcielonych żołnierzy n-tej jednostki wojskowej WOW.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1984 : 60, 11-12, 672-676, tab., bibliogr. 19 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

126/576
Autorzy: Jarosław Spiechowicz, Józef Kraszewski, Tadeusz Winiarski.
Tytuł: Modyfikacja sposobu intubacji dotchawiczej metodą "Ślepą".
Czasopismo: Chir. Szczęk. Twarz. Stom.
Szczegóły: 1985 : 1, 3-4, 78-81, il., bibliogr., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

127/576
Autorzy: Stanisław Starościak, Karol Chmielowski, Grzegorz Krzymański.
Tytuł: Obraz scyntygraficzny gruczolaków wielopostaciowych ślinianek.
Tytuł równoległy: Scintigraphic appearance of pleomorphic adenomas of salivary glands.
Czasopismo: Chir. Szczęk. Twarz. Stom.
Szczegóły: 1985 : 1, 3-4, 40-44, ryc., bibliogr. 16 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

128/576
Autorzy: Józef Kraszewski, T. Ciupał, Grzegorz Krzymański.
Tytuł: Torbiele boczne szyi w materiale klinicznym.
Czasopismo: Chir. Szczęk. Twarz. Stom.
Szczegóły: 1985 : 1, 3-4, 52-56, i., bibliogr., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

129/576
Autorzy: Wiesława Andrzejewska, Józef Kraszewski, Bogusława Woszczyk, Grzegorz Krzymański.
Tytuł: Ultrasonografia w diagnostyce chorób gruczołów ślinowych.
Czasopismo: Chir. Szczęk. Twarz. Stom.
Szczegóły: 1985 : 1, 3-4, 35-39, il., bibliogr., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

130/576
Autorzy: Jerzy Łazowski, J. Krajnik, L. Szlęzak.
Tytuł: Nastawianie złamanej i przemieszczonej kości i łuku jarzmowego hakiem dwuzębnym własnej konstrukcji.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1985 : 38, 10, 692-695, il., bibliogr., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

131/576
Autorzy: J. Czaplicki, Kazimierz Kolwiński, Andrzej Obersztyn.
Tytuł: Wpływ 30-miesięcznego stosowania fluoroamin na przyrost próchnicy zębów u dorosłych.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1985 : 38, 6, 425-429, ryc., tab., bibliogr. 14 poz., rez., sum.
Uwagi: Sympozjum Sekcji Stomatologii Zachowawczej, Lublin, 26.04.1984.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

132/576
Autorzy: Jan Trykowski, A. Wojtowicz.
Tytuł: Ocena cytotoksyczności metronidazolu i salvizolu w aspekcie ich zastosowania w endodoncji.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1986 : 39, 1, 1-6, ryc., bibliogr. 21 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

133/576
Autorzy: Jan Trykowski, A. Wojtowicz.
Tytuł: Wpływ wybranych polietylenoglikoli na hodowle tkankowe.
Tytuł równoległy: Effect of certain polyethylene glycols on tissue cultures.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 1986 : T. 39, nr 2, s. 73-76, bibliogr. 19 poz., rez., sum.
Uwagi: Autor korespondencyjny: Jan Trykowski
ISSN: 0011-4553
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science


  134/576
  Autorzy: Jan Trykowski.
  Tytuł: Nowe metody leczenia zębów z zakrzywionymi kanałami korzeniowymi.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1986 : 62, 9-10, 626-631, ryc., tab., bibliogr. 23 poz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  135/576
  Autorzy: Jan Trykowski.
  Tytuł: Ocena bakteriologiczna nowych leków endodontycznych.
  Tytuł równoległy: Bacteriological assessment of new endodontic drugs.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1986 : 62, 3-4, 178-181, tab., bibliogr. 10 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  136/576
  Autorzy: Jan Trykowski, Daniel Gajewski.
  Tytuł: Ocena toksyczności wybranych leków endodontycznych metodą in vivo.
  Tytuł równoległy: In vivo assessment of the toxicity of certain endodontic drugs.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1986 : 62, 5-6, 305-310, tab., bibliogr. 27 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  137/576
  Autorzy: J[an] Trykowski.
  Tytuł: 73 Światowy Kongres Stomatologów FDI (Belgrad, 22-26.09.1985).
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1986 : 62, 5-6, 393-394
  Uwagi: 73 Światowy Kongres Stomatologów FDI, Belgrad, 22-26.09.1985.
  Typ publikacji: SPR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  138/576
  Autorzy: Jan Trykowski, Daniel Gajewski.
  Tytuł: Wstępna ocena nowego leku do chemicznego opracowania kanałów korzeniowych zębów.
  Tytuł równoległy: Preliminary evaluation of a new drug for chemical processing of root canals.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1986 : 62, 7-8, 445-450, tab., bibliogr. 15 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  139/576
  Autorzy: Jan Trykowski.
  Tytuł: Opracowanie i odkażanie kanałów korzeniowych zębów metodą własną.
  Czasopismo: Czas. Stomatol.
  Szczegóły: 1987 : 40, 10, 694-699, bibliogr. 22 poz., rez., sum.
  Uwagi: - Skrót rozprawy habilitacyjnej.
  Typ publikacji: STR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  140/576
  Autorzy: Andrzej Obersztyn.
  Tytuł: Współczesne poglądy na etiologię i patogenezę próchnicy zębów.
  Czasopismo: Czas. Stomatol.
  Szczegóły: 1987 : 40, 8, 519-527, rez., sum.
  Uwagi: - Ref. VI Kongres Stomatologów Polskich w Łodzi.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  141/576
  Autorzy: Jan Trykowski.
  Tytuł: Kliniczna ocena salwidontu jako środka do opracowania i odkażania kanałów korzeniowych zębów.
  Tytuł równoległy: Clinical evaluation of Salvidont as an agent for processing and disinfection of root canals in teeth.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1987 : 63, 1-2, 39-44, tab., bibliogr. 22 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  142/576
  Autorzy: Andrzej Obersztyn, Jan Trykowski, Kazimierz Kolwiński.
  Tytuł: Ocena stanu uzębienia podchorążych wybranych uczelni wojskowych.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1987 : 63, 7-8, 381-385, il., tab., bibliogr. 15 poz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  143/576
  Autorzy: Jan Osytek, Jan Trykowski.
  Tytuł: Stan uzębienia u poborowych w wybranej jednostce wojskowej.
  Tytuł równoległy: Teeth condition in inductees in a selected military unit.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1987 : 63, 11-12, 655-658, tab., bibliogr. 10 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  144/576
  Autorzy: Jan Trykowski.
  Tytuł: Występowanie powikłań bólowych ze strony tkanek okołowierzchołkowych w trakcie kanałowego leczenia zębów.
  Tytuł równoległy: Painful complications derived from periapical tissues during treatment of root canals.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1987 : 63, 3-4, 152-156, tab., bibliogr. 10 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  145/576
  Autorzy: Sylwia Szymańska-Koszulińska.
  Tytuł: Lymphoepithelioma pochodzenia zatokowego.
  Czasopismo: Biul. WAM
  Szczegóły: 1988, 28) supl. IV : Zjazdy i Konferencje, 105-108
  Uwagi: VII Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Otolaryngologów Wojskowych, Ciechocinek, 07-09.10.1988.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  146/576
  Autorzy: Jan Trykowski, Mirosław Kałczak.
  Tytuł: Ocena reakcji tkanki podskórnej szczura na Salwizol.
  Czasopismo: Czas. Stomatol.
  Szczegóły: 1988 : 41, 3, 135-139, tab., ryc., bibliogr. 13 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  147/576
  Autorzy: Jan Trykowski.
  Tytuł: Rola czynnika bakteryjnego w etiopatogenezie przewlekłych zapaleń tkanek okołowierzchołkowych.
  Czasopismo: Czas. Stomatol.
  Szczegóły: 1988 : 41, 2, 88-91, bibliogr. 49 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  148/576
  Autorzy: Grzegorz Krzymański, Michał Kraus, Stanisław Starościak.
  Tytuł: Wieloetapowe leczenie rozległych ran pourazowych twarzy.
  Czasopismo: Czas. Stomatol.
  Szczegóły: 1988 : 41, 5, 299-305, ryc., bibliogr. 11 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  149/576
  Autorzy: Andrzej Obersztyn, Jan Trykowski, Kazimierz Kolwiński.
  Tytuł: Wybrane problemy próchnicy zębów u mężczyzn w wieku poborowym.
  Czasopismo: Czas. Stomatol.
  Szczegóły: 1988 : 41, 7, 411-414, tab., bibliogr. 16 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  150/576
  Autorzy: Grzegorz Krzymański.
  Tytuł: Zastosowanie złożonych przeszczepów autegennego szpiku i alogennej kości liofilizowanej w leczeniu opóźnionego gojenia złamań i ubytków żuchwy.
  Czasopismo: Czas. Stomatol.
  Szczegóły: 1988 : 41, 8, 494-502, ryc., bibliogr. 51 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  151/576
  Autorzy: Andrzej Obersztyn, Jan Trykowski, Kazimierz Kolwiński.
  Tytuł: Występowanie próchnicy zębów w wybranych grupach osobowych społeczności wojskowej.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1988 : 64, 3-4, 143-148, ryc., 2 tab., bibliogr. 23 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  152/576
  Autorzy: Andrzej Obersztyn.
  Tytuł: Dental examination review book / Alvin F. Gardner. - Ed. 5. - New York, 1977. [Rec.] Andrzej Obersztn.
  Czasopismo: Czas. Stomatol.
  Szczegóły: 1989 : 42, 7-9, 481
  Typ publikacji: REC
  Polskie hasła przedmiotowe:

  153/576
  Autorzy: Grzegorz Krzymański, Krystian Mróz, Jan Trykowski.
  Tytuł: Kliniczna ocena wszczepów podokostnowych szczęki poprawiających utrzymanie protez całkowitych.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1989 : 65, 9-10, 635-639, tab., ryc., bibliogr. 17 poz., sum., rez.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  154/576
  Autorzy: Jan Trykowski, Barbara Patalas.
  Tytuł: Możliwość użycia pasty do zębów z witaminą A w leczeniu chorób przyzębia (Doniesienie wstępne) / Possibility of toothpaste with vitamin A use in treatment of parodontal.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1989 : 65, 7-8, 430-432, bibliogr. 9 poz., sum., rez.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Polskie hasła przedmiotowe:

  155/576
  Autorzy: Krystian Mróz, Grzegorz Krzymański, Wojciech Domański, Jan Trykowski.
  Tytuł: Odległe wyniki chirurgiczno-protetycznej rehabilitacji bezzębia żuchwy z wykorzystaniem wszczepu bródkowo-gałęziowego.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1989 : 65, 9-10, 640-645, ryc., tab., bibliogr. 16 poz., sum., rez.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  156/576
  Autorzy: J[an] Trykowski.
  Tytuł: Sprawozdanie. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stomatologów W OW (Warszawskiego Okręgu Wojskowego (23-24.05.1989 r. Kraków).
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1989 : 65, 9-10, 653
  Typ publikacji: SPR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  157/576
  Autorzy: Jan Trykowski, Barbara Patalas.
  Tytuł: Wstępna ocena pasty do zębów z witaminą A w leczeniu zapalnych postaci parodontopatii.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1989 : 65, 9-10, 625-628, tab., bibliogr. 15 poz., sum., rez.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  158/576
  Autorzy: Grzegorz Krzymański.
  Tytuł: Kliniczne wykorzystanie zdolności kostnotwórczych przeszczepów autegennego szpiku.
  Tytuł całości: W: Postępy w diagnostyce i terapii procesów chorobowych jamy ustnej i twarzowej części czaszki : historia - nadzieje - rzeczywistość, Warszawa, 5-6 październia 1989 : [ref.]
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1989
  Strony: s. 75-78, tab.
  Uwagi: - Rok Jubileuszowy Chirurgii Polskiej 180-lecie powstania Wydziału Akademicko-lekarskiego w Warszawie. - Zjazd nt. Postępy w dianostyce i terapii procesów chorobowych jamu ustnej i twarzowej części czaszki, Warszawa (PL), 5-6 października 1989.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  159/576
  Autorzy: Barbara Patalas, Jan Trykowski.
  Tytuł: Kliniczna ocena pasty do zębów z witaminą A u pacjentów z chorym przyzębiem.
  Tytuł równoległy: Clinical assessment of toothpaste with vitamin A in patients with periodontal diseases.
  Czasopismo: Czas. Stomatol.
  Szczegóły: 1990 : 43, 2, 108-110, 2 tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  160/576
  Autorzy: M. Matysiak, M. Ochocka, M[irosław] Kłos.
  Tytuł: Fibronectin in stomatitis therapy of leukemic children.
  Czasopismo: Haematology and Blood Transfusion
  Szczegóły: 1990 : Vol. 33, s. 587-589, bibliogr. 20 poz.
  Uwagi: Büchner T., Schellong G., Hiddemann W., Ritter J. (eds) Acute Leukemias II. Berlin, ISBN 978-3-540-50984-4; Proceedings Paper ;Hamatologie und Bluttransfusion ISSN 0440-0607.
  ISSN: 0171-7111
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  161/576
  Autorzy: Wojciech Janicki.
  Tytuł: Integracja technik operacyjnych w leczeniu procesów ekspansywnych pogranicza czaszkowo-twarzowego: rozprawa habilitacyjna / Wojciech Janicki ; Wojskowa Akademia Medyczna im. gen. dyw. Bolesława Szareckiego.
  Adres wydawniczy: Łódź : Wydawnictwo "Wolna Strefa", 1990
  Strony: [2], 90, [25] s. , 24 tabl., il., tab. , 21 cm , bibliogr. 106 poz.
  Typ publikacji: HAB
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  162/576
  Autorzy: Grzegorz Krzymański, Barbara Biernacka, Karol Chmielowski.
  Tytuł: Scyntygrafia w rozpoznawaniu chorób kości czaszki twarzowej.
  Tytuł równoległy: Scintigraphy in the diagnosis of diseases of granio-facial bones.
  Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
  Szczegóły: 1990 : T. 4, nr 8, s. 126-135, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  ISSN: 0860-3405
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  163/576
  Autorzy: T. Głuszko.
  Tytuł: Pośrednia i bezpośrednia ganglioliza zwoju Gassera w leczeniu neuralgii nerwu trójdzielnego. Praca doktorska / Tomasz Głuszko ; Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1990
  Strony: 90 k. , tabl. , 30 cm. , bibliogr. 167 poz., streszcz., maszyn. powiel.
  Uwagi: Promotor: doc. Apolinary Kępski.
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  164/576
  Autorzy: Grzegorz Krzymański.
  Tytuł: Przeszczepy autogennego szpiku w leczeniu zaburzeń gojenia złamań i ubytków kości szczęk: rozprawa habilitacyjna / Grzegorz Krzymański ; Wojskowa Akademia Medyczna Centralny Szpital Kliniczny, Instytut Stomatologii, Klinika Chirurgii Szczękowej Warszawa
  Adres wydawniczy: Warszawa : CSK WAM, 1990
  Strony: [2], 107+ 42 s. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 183 poz.
  Typ publikacji: HAB
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  165/576
  Autorzy: Józef Caba, Lidia Janda-Wasiluk, Jan Trykowski.
  Tytuł: Odległe wyniki autotransplantacji zębów mądrości.
  Tytuł równoległy: Late results of autotransplantation of wisdom teeth.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1991 : 67, 5-6, 313-317, il., bibliogr. 22 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  166/576
  Autorzy: Marek Senator, Jan Trykowski.
  Tytuł: Perspektywy wykorzystania lakierów fluorowych w wojskowej stomatologii.
  Tytuł równoległy: Prospects of fluorine varnish use in military stomatology.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1991 : R. 67, nr 11-12, s. 764-767, bibliogr. 24 poz.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  167/576
  Autorzy: Lidia Janda-Wasiluk, Jan Trykowski.
  Tytuł: Przypadek usuwania zębów u chorej z wrodzonym niedoborem czynnika VII.
  Tytuł równoległy: Teeth extraction in a payient with congenital factor VII absence.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1991 : 67, 9-10, 656-658, bibliogr. 7 poz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  168/576
  Autorzy: Leopold Wagner, Jan Trykowski.
  Tytuł: Przypadek zębniaków mnogich.
  Tytuł równoległy: A case of multiple dentinomas.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1991 : 67, 11-12, 782-785, il., bibliogr. 20 poz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  169/576
  Autorzy: Barbara Biernacka, Grzegorz Krzymański, Karol Chmielowski, Anna Chmurzyńska.
  Tytuł: Scyntygrafia kości w rozpoznawaniu przewlekłych zapaleń czaszki twarzowej.
  Tytuł równoległy: Bone scintigraphy in the diagnosis of chronic osteitis of facial skeleton.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1991 : 67, 11-12, 704-712, il., bibliogr. 13 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  170/576
  Autorzy: Leopold Wagner, Jan Trykowski, Bożena Czerniakowska.
  Tytuł: Wczesna ocena wypełnień z materiału złożonego Mikromiks. (Doniesienie wstępne).
  Tytuł równoległy: Early assessment of fillings with micromix composite.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1991 : 67, 11-12, 722-726, tab., bibliogr. 18 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  171/576
  Autorzy: T. Cieślik, Jerzy Strużyna.
  Tytuł: Wpływ niedokrwienia na gojenie się rany zębodołu po usunięciu zęba u królików.
  Tytuł równoległy: The effect of ischaemia on healing of alveolar wound after tooth extraction in rabbits.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1991 : 67, 7-8, 463-468, il., bibliogr. 27 poz., sum., rez.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  172/576
  Autorzy: T. Cieślik, Jerzy Strużyna.
  Tytuł: Wpływ zastoju żylnego na gojenie się rany po usunięciu zęba.
  Tytuł równoległy: The effect of venous stasis on wound healing after tooth extraction.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1991 : 67, 5-6, 294-297, il., bibliogr. 13 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  173/576
  Autorzy: Jan Trykowski, Krystian Mróz, Marek Senator.
  Tytuł: Znaczenie płukania kanału korzeniowego w leczeniu zębów ze zgorzelinowym rozpadem miazgi.
  Tytuł równoległy: The importance of root canal washing in the treatment od teeth with gangrenous breakdown of pulp.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1991 : R. 67, nr 3-4, s. 224-227, il., bibliogr. 38 poz.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  174/576
  Autorzy: Jan Trykowski.
  Tytuł: Nowe sposoby kształtowania i wypełniania ubytków próchnicowych klasy I i II.
  Czasopismo: Mag. Stomatol.
  Szczegóły: 1991 : 1, 1, 11-13, il., bibliogr. 20 poz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  175/576
  Autorzy: Leopold Wagner, Jan Trykowski, Marek Senator.
  Tytuł: Ocena biologicznej tolerancji wybranych materiałów do wypełniania kanałów korzeniowych.
  Czasopismo: Mag. Stomatol.
  Szczegóły: 1991 : T. 1, nr 5, s. 30
  ISSN: 1230-0888
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  176/576
  Autorzy: Zofia Charazińska.
  Tytuł: Odległe wyniki zespołowego leczenia pacjentów dorosłych z morfologicznymi wadami narządu żucia.
  Czasopismo: Mag. Stomatol.
  Szczegóły: 1991 : 1, 4, 20-25, il., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  177/576
  Autorzy: Jan Trykowski.
  Tytuł: Współczesne metody wypełniania ubytków próchnicowych klasy II.
  Czasopismo: Mag. Stomatol.
  Szczegóły: 1991 : 1, 2, 4-5, il., bibliogr. 12 poz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  178/576
  Autorzy: Zofia Charazińska.
  Tytuł: Zespół Rubinsteina.
  Tytuł równoległy: Rubinstein syndrome.
  Czasopismo: Mag. Stomatol.
  Szczegóły: 1991 : 1, 5, 21-24, il., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  179/576
  Autorzy: Anna Chmurzyńska, Aleksander Ligęziński, Karol Chmielowski.
  Tytuł: Badania scyntygraficzne kości twarzy w zapaleniach zatok przynosowych.
  Tytuł równoległy: Bone scintigraphic diagnosis in sinusitis. A preliminary report.
  Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
  Szczegóły: 1991 : 5, 1, 11-17, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  180/576
  Autorzy: Marek Senator, Jan Trykowski.
  Tytuł: Doświadczalna ocena laserowo-fluorkowej profilaktyki próchnicy zębów.
  Tytuł całości: W: VII Kongres Stomatologów Polskich, Łódź, 23-26 czerwiec 1991 : streszczenia referatów
  Adres wydawniczy: Łódź, 1991
  Strony: s. 54-55
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  181/576
  Autorzy: Jan Trykowski, Leopold Wagner, Marek Senator.
  Tytuł: Doświadczalna ocena szkodliwości tkankowej Endomethasone.
  Tytuł całości: W: VII Kongres Stomatologów Polskich, Łódź, 23-26 czerwiec 1991 : streszczenia referatów
  Adres wydawniczy: Łódź, 1991
  Strony: s. 117
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  182/576
  Autorzy: Jan Trykowski, Leopold Wagner, Tomasz Woś, Bożena Czerniakowska, Iwona Wójcicka.
  Tytuł: Kliniczna ocena materiałów złożonych utwardzanych światłem widzialnym.
  Tytuł całości: W: VII Kongres Stomatologów Polskich, Łódź, 23-26 czerwiec 1991 : streszczenia referatów
  Adres wydawniczy: Łódź, 1991
  Strony: s. 133
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  183/576
  Autorzy: Leopold Wagner, Jan Trykowski.
  Tytuł: Ocena antybakteryjnej aktywności wybranych materiałów do wypełnień kanałów korzeniowych zębów.
  Tytuł całości: W: VII Kongres Stomatologów Polskich, Łódź, 23-26 czerwiec 1991 : streszczenia referatów
  Adres wydawniczy: Łódź, 1991
  Strony: s. 117-118
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  184/576
  Autorzy: Leopold Wagner, Jan Trykowski, Marek Senator.
  Tytuł: Ocena biologicznej tolerancji wybranych materiałów do wypełniania kanałów korzeniowych.
  Tytuł całości: W: VII Kongres Stomatologów Polskich, Łódź, 23-26 czerwiec 1991 : streszczenia referatów
  Adres wydawniczy: Łódź, 1991
  Strony: s. 116
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  185/576
  Autorzy: Jan Trykowski.
  Tytuł: Odległe wyniki leczenia kanałów zębów.
  Tytuł całości: W: VII Kongres Stomatologów Polskich, Łódź, 23-26 czerwiec 1991 : streszczenia referatów
  Adres wydawniczy: Łódź, 1991
  Strony: s. 101
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  186/576
  Autorzy: Zofia Charazińska.
  Tytuł: Odległe wyniki zespołowego leczenia pacjentów dorosłych z morfologicznymi wadami narządu żucia.
  Tytuł całości: W: VII Kongres Stomatologów Polskich, Łódź, 23-26 czerwiec 1991: streszczenia referatów
  Adres wydawniczy: Łódź, 1991
  Strony: s. 146
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  187/576
  Autorzy: Marek Senator, Jan Trykowski.
  Tytuł: Ograniczenie rozpuszczalności szkliwa wołowego w kwasach po naświetlaniu laserem CO2.
  Tytuł całości: W: VII Kongres Stomatologów Polskich, Łódź, 23-26 czerwiec 1991 : streszczenia referatów
  Adres wydawniczy: Łódź, 1991
  Strony: s. 206
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  188/576
  Autorzy: Jan Trykowski, Marek Senator, Leopold Wagner.
  Tytuł: Porównawcza doświadczalna ocena preparatów do fluoryzacji kontaktowej zawierających fluoroaminy.
  Tytuł całości: W: VII Kongres Stomatologów Polskich, Łódź, 23-26 czerwiec 1991 : streszczenia referatów
  Adres wydawniczy: Łódź, 1991
  Strony: s. 134
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  189/576
  Autorzy: Leopold Wagner.
  Tytuł: Ocena porównawcza materiałów do wypełnień kanałów korzeniowych zębów. Praca doktorska / Leopold Wagner ; Wojskowa Akademia Medyczna im. gen. dyw. B. Szareckiego Centralny Szpital Kliniczny, Instytut Stomatologii w Warszawie
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1991
  Strony: 75 k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 86 poz., streszcz., maszyn. powiel.
  Uwagi: Promotor: płk doc. Jan Trykowski.
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  190/576
  Autorzy: Jan Trykowski, Kazimierz Kosiorowski.
  Tytuł: Ocena stanu uzębienia mężczyzn powołanych do odbycia zasadniczej służby wojskowej.
  Tytuł równoległy: Evaluation of teeth condition in enlisted men of armed forces.
  Czasopismo: Czas. Stomatol.
  Szczegóły: 1992 : 45, 8, 380-383, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  191/576
  Autorzy: Lidia Janda-Wasiluk, Jan Trykowski.
  Tytuł: Wykorzystanie przeszczepionego zęba jako filaru protetycznego. Opis przypadku.
  Tytuł równoległy: A case of the use of a transplanted tooth as a prosthetic abutment.
  Czasopismo: Czas. Stomatol.
  Szczegóły: 1992 : 45, 11-12, 573-576, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  192/576
  Autorzy: Jan Trykowski, Krystian Mróz, K. Kosiorowski, Marek Senator.
  Tytuł: Ocena periodontologicznych potrzeb leczniczych u nowo wcielonych żołnierzy.
  Tytuł równoległy: Assessment of periodontic therapeutic needs in newly inducted soldiers.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1992 : R. 68, nr 3-4, s. 163-167, tab., bibliogr. 10 poz., rez., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  193/576
  Autorzy: Leopold Wagner, Jan Trykowski.
  Tytuł: Ocena szczelności materiałów do wypełnienień kanałowych. (Doniesienie wstępne).
  Tytuł równoległy: An evaluation of ability of root canal filling materials. Preliminary report.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1992 : 68, 5-6, 269-271, tab., bibliogr. 10 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  194/576
  Autorzy: Marek Senator, Jan Trykowski.
  Tytuł: Wpływ lasera CO2 na rozpuszczalność szkliwa. (Doniesienie wstępne).
  Tytuł równoległy: CO2 laser influence of enamel solubility. Preliminary communication.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1992 : R. 68, nr 1-2, s. 39-41, il., bibliogr. 11 poz., sum., rez.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  195/576
  Autorzy: Krystian Mróz, Jan Trykowski.
  Tytuł: Zastosowanie nowych stopów metali nieszlachetnych w protetyce stomatologicznej.
  Tytuł równoległy: Use of new alloys of non-noble metals in dental prosthetics.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1992 : T. 68, nr 1-2, s. 69-73, bibliogr. 14 poz.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  196/576
  Autorzy: Leopold Wagner, Katarzyna Joniak, Jan Trykowski, Marianna Miazek-Wagner.
  Tytuł: Doświadczalna ocena efektywności lamp przeznaczonych do polimeryzacji materiałów dentystycznych światłem widzialnym - doniesienie wstępne.
  Czasopismo: Mag. Stomatol.
  Szczegóły: 1992 : 2, 10, 20-23, 4 fot., il., 5 tab., bibliogr. 11 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  197/576
  Autorzy: L. Pokora, Jan Trykowski, Marek Senator.
  Tytuł: Możliwości zastosowania niskoenergetycznych laserów o małej mocy w stomatologii.
  Czasopismo: Mag. Stomatol.
  Szczegóły: 1992 : T. 2, nr 3-4, s. 8-9, il.
  ISSN: 1230-0888
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  198/576
  Autorzy: Leopold Wagner, Jan Trykowski.
  Tytuł: Porównawcza, kliniczna ocena materiałów złożonych Heliosit i Silux Plus.
  Tytuł równoległy: Comparable clinical evaluation of compound materials Heliosit and Silux Plus.
  Czasopismo: Mag. Stomatol.
  Szczegóły: 1992 : 2, 11, 4-5, 2 tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  199/576
  Autorzy: Leopold Wagner, Jan Trykowski.
  Tytuł: Porównawcza, kliniczna ocena materiałów złożonych Valux i Helioprogress.
  Czasopismo: Mag. Stomatol.
  Szczegóły: 1992 : 2, 12, 28-29, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  200/576
  Autorzy: Leopold Wagner.
  Tytuł: Sprawozdanie z II Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Stomatologów WP i MSW.
  Czasopismo: Mag. Stomatol.
  Szczegóły: 1992 : 2, 12, 37
  Typ publikacji: SPR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  201/576
  Autorzy: Leopold Wagner.
  Tytuł: Uwagi na temat materiałów złożonych na podstawie piśmiennictwa i własnych doświadczeń.
  Czasopismo: Mag. Stomatol.
  Szczegóły: 1992 : 2, 8-9, 20-21, il., bibliogr. 15 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  202/576
  Autorzy: Leopold Wagner.
  Tytuł: Wypełnianie ubytków klasy I i II. 1 : Materiały złożone stosowane metodą bezpośrednią.
  Czasopismo: Mag. Stomatol.
  Szczegóły: 1992 : 2, 6, 4-7, il., bibliogr. 21 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  203/576
  Autorzy: Marianna Miazek-Wagner, Leopold Wagner.
  Tytuł: Wypełnianie ubytków klasy I i II. 2 : Materiały złożone stosowane metodą pośrednią.
  Czasopismo: Mag. Stomatol.
  Szczegóły: 1992 : 2, 7, 4-7, il., bibliogr. 12 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  204/576
  Autorzy: Grzegorz Krzymański, Barbara Biernacka, Wojciech Domański, Waldemar Roszkiewicz.
  Tytuł: Chemioterapia indukcyjna w skojarzonym leczeniu chorych z rakami jamy ustnej.
  Tytuł równoległy: Induction chemotherapy in combined treatment of oral cancer.
  Czasopismo: Czas. Stomatol.
  Szczegóły: 1993 : 46, 2-3, 104-108, il., tab., bibliogr. 32 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  205/576
  Autorzy: Leopold Wagner, Jan Trykowski.
  Tytuł: Kliniczna ocena porównawcza wypełnień z materiałów złożonych Heliomolar I P-50.
  Tytuł równoległy: Clinical, comparative evaluation of composite resin restorations of Heliomolar and P-50.
  Czasopismo: Czas. Stomatol.
  Szczegóły: 1993 : 46, 9, 565-569, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  206/576
  Autorzy: Grzegorz Krzymański, Barbara Biernacka, Wojciech Domański, Waldemar Roszkiewicz.
  Tytuł: Nowotwory gruczołów ślinowych w materiale Kliniki Chirurgii Szczękowej IS CSK WAM.
  Tytuł równoległy: Salivary gland neoplasms in the material of the department of maxillofacial surgery, Central Clinical Hospital, WAM.
  Czasopismo: Czas. Stomatol.
  Szczegóły: 1993 : 46, 2-3, 119-123, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  207/576
  Autorzy: Leopold Wagner, Jan Trykowski.
  Tytuł: Ocena aktywności przeciwbakteryjnej materiałów do wypełnień kanałów korzeniowych.
  Tytuł równoległy: Assessment of the antibacterial activity of the materials for filling of root canals.
  Czasopismo: Czas. Stomatol.
  Szczegóły: 1993 : 46, 4, 259-263, tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PT
  Polskie hasła przedmiotowe:

  208/576
  Autorzy: Leopold Wagner, Jan Trykowski.
  Tytuł: Ocena szczelności materiałów do wypełnień kanałów korzeniowych.
  Tytuł równoległy: Assessment of the sealing ability of root filling materials.
  Czasopismo: Czas. Stomatol.
  Szczegóły: 1993 : 46, 5, 337-340, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PT
  Polskie hasła przedmiotowe:

  209/576
  Autorzy: Grzegorz Krzymański, Mirosław Kałczak, Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Wpływ komórek podścieliska szpiku namnażanych in vitro na gojenie ubytków żuchwy królika.
  Tytuł równoległy: The effect of in vitro grown autologous bone marrow stromal cells on the healing of rabbit jaws lesions.
  Czasopismo: Czas. Stomatol.
  Szczegóły: 1993 : 46, 2-3, 170-177, il., bibliogr. 34 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  210/576
  Autorzy: Bogdan Pruszyński, Eugeniusz Dziuk, Zbigniew Choroszczak, Wiesław Jakubowski, Jerzy Tołwiński, Andrzej Ziemiański.
  Tytuł: Diagnostyka wizualna w roku 2000.
  Czasopismo: Gabinet Lekarski 2000
  Szczegóły: 1993 : R. 1, z. 1, s. 78-81
  ISSN: 1230-4557
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PTT
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  211/576
  Autorzy: Jan Trykowski, Jacek Woszczyk.
  Tytuł: Możliwości użycia aparatu Mirana II w protetyce stomatologicznej.
  Tytuł równoległy: The possibilities of the use of UV aparatus Mirana II in prosthetics.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1993 : 69, 7-8, 380-384, il., tab., bibliogr. 20 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  212/576
  Autorzy: Jan Trykowski, Leopold Wagner.
  Tytuł: Ocena kliniczna wypełnień z materiału złożonego Valux.
  Tytuł równoległy: Clinical assessment of filings from Valux composite material.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1993 : 69, 5-6, 251-253, tab., bibliogr. 17 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  213/576
  Autorzy: Jan Trykowski, Leopold Wagner.
  Tytuł: Ocena skuteczności przeciwbakteryjnej tlenkowo-cynkowo-eugenolowych materiałów do wypełnień kanałów korzeniowych zębów.
  Tytuł równoległy: Evaluation of antibacterial activity of zinc-oxide-eugenol root-filling materials.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1993 : 69, 1-2, 41-45, tab., bibliogr. 18 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  214/576
  Autorzy: Jan Trykowski.
  Tytuł: Wybrane problemy podstawowego lecznictwa stomatologicznego żołnierzy służby zasadniczej.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1993 : 69, 3-4, 123-126, tab., bibliogr. 13 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  215/576
  Autorzy: Aleksander Ligęziński, Dariusz Jurkiewicz.
  Tytuł: Zastosowania kriochirurgii podtlenkiem azotu w leczeniu chorób laryngologicznych.
  Tytuł równoległy: Use of cryosurgery with nitrous oxide in the treatment of laryngological diseases.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1993 : 69, 3-4, 159-165, il., bibliogr. 9 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  216/576
  Autorzy: Leopold Wagner.
  Tytuł: Aktualne poglądy dotyczące materiałów łączących z zębiną. Zębinowe elementy adhezyjne / [Aut.] Heymann Harald O., Bayne Stephen C., tł. Wagner Leopold.
  Czasopismo: Mag. Stomatol.
  Szczegóły: 1993 : 3, 12, 6-12, il., sum.
  Uwagi: Przedruk JADA, vol. 124, May 1993 p. 27-43
  Typ publikacji:
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  217/576
  Autorzy: Marianna Miazek-Wagner, Jan Trykowski, Leopold Wagner.
  Tytuł: Kliniczna ocena materiału Basic-L.
  Czasopismo: Mag. Stomatol.
  Szczegóły: 1993 : 3, 1, 46-47, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  218/576
  Autorzy: Leopold Wagner, Jan Trykowski, Marianna Miazek-Wagner.
  Tytuł: Kliniczna ocena materiału łączącego All-Bond (doniesienie wstępne).
  Czasopismo: Mag. Stomatol.
  Szczegóły: 1993 : 3, 2-3, 44-45, tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  219/576
  Autorzy: Marianna Miazek-Wagner, Jan Trykowski, Leopold Wagner.
  Tytuł: Kliniczna ocena materiału Ultra-Blend (doniesienie wstępne).
  Czasopismo: Mag. Stomatol.
  Szczegóły: 1993 : 3, 10, 24-25, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  220/576
  Autorzy: Marianna Miazek-Wagner, Jan Trykowski, Leopold Wagner.
  Tytuł: Kliniczna ocena materiału Vitrebond.
  Czasopismo: Mag. Stomatol.
  Szczegóły: 1993 : 3, 4, 40-41, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  221/576
  Autorzy: Leopold Wagner, Jan Trykowski, Marianna Miazek-Wagner.
  Tytuł: Kliniczna ocena wkładów wykonanych z materiału EOS.
  Czasopismo: Mag. Stomatol.
  Szczegóły: 1993 : 3, 11, 38-39, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  222/576
  Autorzy: Leopold Wagner.
  Tytuł: Konferencja w Brytyjskim Towarzystwie Dentystycznym.
  Czasopismo: Mag. Stomatol.
  Szczegóły: 1993 : 3, 8, 30-32, 9 ryc.
  Typ publikacji: SPR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  223/576
  Autorzy: Marianna Miazek-Wagner, Leopold Wagner.
  Tytuł: Możliwości oceny ryzyka zachorowania na próchnicę zębów za pomocą testów diagnostycznych.
  Czasopismo: Mag. Stomatol.
  Szczegóły: 1993 : 3, 9, 18-20, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  224/576
  Autorzy: Leopold Wagner.
  Tytuł: Nowości CEDE '93.
  Czasopismo: Mag. Stomatol.
  Szczegóły: 1993 : 3, 11, 47, il.
  Uwagi: III Wystawa materiałów i sprzętu stomatologicznego, Łódź, 10-12.09.1993 r.
  Typ publikacji: SPR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  225/576
  Autorzy: Leopold Wagner.
  Tytuł: Postęp w technologii i właściwościach porcelany i metal-ceramiki / [Aut.] Anusavice Kenneth J., tł. Wagner Leopold.
  Czasopismo: Mag. Stomatol.
  Szczegóły: 1993 : 3, 10, 30-33, tab., sum.
  Uwagi: Przedruk z "Recent developments in restorative dental ceramics", JADA, vol. 124, p. 72, February 1993.
  Typ publikacji:
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  226/576
  Autorzy: Leopold Wagner.
  Tytuł: Protezy na implantach zintegrowanych z kością : most w obrębie zębów trzonowych i przedtrzonowych / [Aut.] Boudrias Pierre, Baillie Robert A., Gonshor Aron, Stutman Peter, tł. Górzyński Andrzej, Wagner Leopold.
  Czasopismo: Mag. Stomatol.
  Szczegóły: 1993 : 3, 5, 38-42
  Typ publikacji:
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  227/576
  Autorzy: Leopold Wagner.
  Tytuł: Protezy na implantach zintegrowanych z kością. Proteza całkowita / [Aut.] Boudrias Pierre, Baillie Robert A., Gonshor Aron, Stutman Peter, tł. Górzyński Andrzej, Wagner Leopold.
  Czasopismo: Mag. Stomatol.
  Szczegóły: 1993 : 3, 4, 21-25, il.
  Uwagi: Na podst. art.: Implants ostoint‚gr‚s: la prothese compl‚te inf‚rieure fixe-amovible (2‚me p.). JDQ 1990; 27: 121-126.
  Typ publikacji:
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  228/576
  Autorzy: Leopold Wagner.
  Tytuł: Protezy na implantach zintegrowanych z kością. Odtworzenie brakującego zęba.
  Tytuł równoległy: Implante osteointegres : restauration d'une dent manaquante / [Aut.] Boudrias Pierre, Baillie Robert A., Gonshor Aron, Stutman Peter, tł. Górzyński Andrzej, Wagner Leopold.
  Czasopismo: Mag. Stomatol.
  Szczegóły: 1993 : 3, 6-7, 5-8, il., bibliogr. 5 poz.
  Typ publikacji:
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  229/576
  Autorzy: Leopold Wagner.
  Tytuł: Rozwój materiałów łączących z zębiną. Wielki postęp w ostatnio produkowanych materiałach / [Aut.] Leinfelder K. F., tł. Wagner Leopold.
  Czasopismo: Mag. Stomatol.
  Szczegóły: 1993 : 3, 11, 16-17, sum.
  Typ publikacji:
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  230/576
  Autorzy: Leopold Wagner.
  Tytuł: Trzecia Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stomatologów WP.
  Czasopismo: Mag. Stomatol.
  Szczegóły: 1993 : 3, 12, 48
  Typ publikacji: SPR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  231/576
  Autorzy: Marianna Miazek-Wagner, Jan Trykowski, Leopold Wagner.
  Tytuł: Trzyletnia kliniczna ocena materiału złożonego Microlight.
  Czasopismo: Mag. Stomatol.
  Szczegóły: 1993 : 3, 6-7, 26-27, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  232/576
  Autorzy: Leopold Wagner.
  Tytuł: Uzupełnienia protetyczne na implantach osteointegracyjnych. Całkowita proteza dolna / [Aut.] Boudrias Pierre, Baillie Robert A., Gonshor Aron, Stutman Peter, tł. Rozwadowska Dorota, Wagner Leopold.
  Czasopismo: Mag. Stomatol.
  Szczegóły: 1993 : 3, 2-3, 6-13, il.
  Typ publikacji:
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  233/576
  Autorzy: Leopold Wagner.
  Tytuł: Wskazówki praktyczne przy wykonywaniu koron i mostów Brytyjskiego Stowarzyszenia Stomatologii Zachowawczej (BSRD) / tł. Leopold Wagner.
  Czasopismo: Mag. Stomatol.
  Szczegóły: 1993 : 3, 11, 18-22
  Typ publikacji:
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  234/576
  Autorzy: Leopold Wagner.
  Tytuł: Zastosowanie koferdamu w stomatologii zachowawczej i pedodoncji.
  Czasopismo: Mag. Stomatol.
  Szczegóły: 1993 : 3, 10, 10-12, 5 ryc., bibliogr. 8 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  235/576
  Autorzy: Roman Skrzypkowski, Jan Trykowski, Jacek Szarek, Janusz Falkowski, W. Kuzak.
  Tytuł: Możliwość zastosowania radiowizjografii w stomatologii lotniczej.
  Tytuł równoległy: Possible ways of applaying radiovisiography in aviation stomatology - the authors own experience.
  Czasopismo: Med. Lot.
  Szczegóły: 1993, 1/2, 66-70, tab., bibliogr. 8 poz., sum., rez.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  236/576
  Autorzy: Marek Senator.
  Tytuł: Wybrane aspekty laserowo-fluorkowej profilaktyki próchnicy zębów w badaniach in vitro. Praca doktorska / Marek Senator ; Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1993
  Strony: 82 k. , il., tabl. , 30 cm , bibliogr. 96 poz., streszcz., maszyn.
  Uwagi: Promotor: płk doc. Jan Trykowski. - [15.12.1993]
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  237/576
  Autorzy: Grzegorz Krzymański, Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Badania nad możliwością użycia namnożonych in vitro autogennych komórek podścieliska szpiku do pobudzania gojenia ubytków tkanki.
  Tytuł równoległy: Studies of in vitro grown bone marrow derived osteogenic fibroblastoid cells in the treatment of bone lesions in the jaws.
  Czasopismo: Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol.
  Szczegóły: 1994 : 59, 5, 401-411, il., bibliogr. 48 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  238/576
  Autorzy: Bożena Fleszyńska-Lubańska, Andrzej Kański, Grzegorz Krzymański, R. Gajdosz.
  Tytuł: Ocena przydatności ketaminy, thiopentalu, brietalu oraz propofolu do krótkotrwałych zabiegów stomatologicznych.
  Tytuł równoległy: An evaluation of ketamine, thiopentone, brietal and propofol for dental procedures of short duration.
  Czasopismo: Czas. Stomatol.
  Szczegóły: 1994 : 47, 6, 410-414, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  239/576
  Autorzy: Wacław Stachowicz, Jacek Michalik, Stanisław Żmuda, A. Wojtowicz, Anna Dziedzic-Gocławska, Kazimierz Ostrowski.
  Tytuł: Wpływ terapii laserowej na zmiany zachodzące w szkliwie.
  Tytuł równoległy: Laser therapy and changes in enamel.
  Czasopismo: Czas. Stomatol.
  Szczegóły: 1994 : 47, 6, 385-388, il., bibliogr. 29 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  240/576
  Autorzy: Grzegorz Krzymański, Wojciech Domański, Paweł Białożyk, Waldemar Roszkiewicz, Barbara Biernacka.
  Tytuł: Wstępna ocena złożonych przeszczepów autogennego szpiku i hydroksyapatytu użytych do odbudowy zanikłych wyrostków zębodołowych szczęk.
  Tytuł równoległy: An initial assessment of implants of hydroxyapatite and autogenous bone marrow used in the reconstruction of the alveolar process.
  Czasopismo: Czas. Stomatol.
  Szczegóły: 1994 : 47, 12, 848-855, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  241/576
  Autorzy: Stanisław Żmuda.
  Tytuł: Diagnozowanie i leczenie różnych typów zapaleń przyzębia.
  Czasopismo: Gab. Pryw.
  Szczegóły: 1994, 7, 13-16, il.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  242/576
  Autorzy: Stanisław Żmuda.
  Tytuł: Laseroterapia. 5 : Przełom w stomatologii.
  Czasopismo: Gab. Pryw.
  Szczegóły: 1994, 3, 9-12, il.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  243/576
  Autorzy: Waldemar Roszkiewicz, Grzegorz Krzymański, Wojciech Domański, Sławomir Mazur.
  Tytuł: Allogenna chrząstka konserwowana w zabiegach rekonstrukcyjnych czaszki twarzowej.
  Tytuł równoległy: Allogenous preserved cartilage in reconstructive operations of facial skeleton.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1994 : 70, 1-2, 37-43, il., tab., bibliogr. 14 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  244/576
  Autorzy: Aleksander Ligęziński, Anna Chmurzyńska, Karol Chmielowski.
  Tytuł: Znaczenie badań scyntygraficznych w rozpoznaniu różnicowym chorób zatok przynosowych.
  Tytuł równoległy: Importance of scintigraphic examination in differential diagnosis of diseases of the nasal sinuses.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1994 : 70, 3-4, 146-152, il., tab., bibliogr. 9 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  245/576
  Autorzy: Leopold Wagner, Jan Trykowski, Katarzyna Joniak, Marianna Miazek-Wagner.
  Tytuł: Doświadczalna ocena efektywności lamp przeznaczonych do polimeryzacji materiałów dentystycznych światłem widzialnym. Cz. II - doniesienie wstępne.
  Czasopismo: Mag. Stomatol.
  Szczegóły: 1994 : 4, 3, 14-16, ryc., 4 tab., bibliogr. 12 poz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  246/576
  Autorzy: Leopold Wagner.
  Tytuł: Postępy w profilaktyce próchnicy.
  Czasopismo: Mag. Stomatol.
  Szczegóły: 1994 : 4, 1, 75-76, il.
  Uwagi: - Sympozjum nt. efektywnego stosowania fuoru w profilaktyce próchnicy, Sztokholm (SE), 25.02.1994.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  247/576
  Autorzy: Leopold Wagner.
  Tytuł: Różne aspekty profilaktyki stomatologicznej.
  Czasopismo: Mag. Stomatol.
  Szczegóły: 1994 : 4, 2, 48-49
  Typ publikacji: SPR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  248/576
  Autorzy: Leopold Wagner.
  Tytuł: Spotkanie z dr. Scottem Andersonem.
  Czasopismo: Mag. Stomatol.
  Szczegóły: 1994 : 4, 3, 62
  Uwagi: [Konferencja nt. Stomatologia XXI wieku - najnowsze techniki stosowania materiałów dentystycznych, Warszawa, 5 luty 1994].
  Typ publikacji: SPR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  249/576
  Autorzy: Leopold Wagner.
  Tytuł: Sprawozdanie z Konferencji Ultradentu.
  Czasopismo: Mag. Stomatol.
  Szczegóły: 1994 : 4, 3, 70
  Uwagi: Konferencja nt. Stomatologia XXI wieku- najnowsze techniki stosowania materiałów dentystycznych, Warszawa, 5 luty 1994.
  Typ publikacji: SPR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  250/576
  Autorzy: Leopold Wagner.
  Tytuł: Metody współczesnej profilaktyki próchnicy zębów.
  Tytuł całości: W: Materiały konferencyjne III konferencji poświęconej profilaktyce w stomatologii organizowanej z okazji jubileuszu 65-lecia akademickiej stomatologii w Poznaniu, Poznań, 5 listapada 1994 / [pod red. Marii Borysewicz-Lewickiej] ; Departament Rozwoju Poznańskiej Stomatologii, Fundacja Akademii Medycznej w Poznaniu.
  Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Panoptikos, [1994]
  Strony: s. 5-9, bibliogr. przy ref.
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  251/576
  Autorzy: Grzegorz Krzymański.
  Tytuł: Zesztywnienia stawów skroniowo-żuchwowych.
  Czasopismo: Skalpel
  Szczegóły: 1994 : 4, 2-3, 47-53, il.
  Typ publikacji: POP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  252/576
  Autorzy: Leopold Wagner.
  Tytuł: Hybrydy drobnocząstkowe - skład, struktura, właściwości i wymagania.
  Czasopismo: Stomatol. Współcz.
  Szczegóły: 1994, 1, 32-39, il., tab., bibliogr. 55 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  253/576
  Autorzy: Leopold Wagner.
  Tytuł: International 22 Expodental 9 Tecnodental.
  Czasopismo: Stomatol. Współcz.
  Szczegóły: 1994, 5, 393-394, il., tab.
  Uwagi: 22 Międzynarodowa Wystawa Stomatologiczna Expodental 94, Mediolan 21-25.09.
  Typ publikacji: SPR
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  254/576
  Autorzy: Leopold Wagner, Jan Trykowski, Katarzyna Joniak, Bożena Czerniakowska.
  Tytuł: Kliniczna ocena materiałów Compofill i Compofill molaire : doniesienie wstępne.
  Czasopismo: Stomatol. Współcz.
  Szczegóły: 1994, 3, 206-207, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  255/576
  Autorzy: Leopold Wagner, Jan Trykowski, Marianna Miazek-Wagner.
  Tytuł: Kliniczna ocena materiału podkładowego Vitrebond (wyniki po 4 i 5 latach obserwacji).
  Czasopismo: Stomatol. Współcz.
  Szczegóły: 1994, 5, 391-392, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  256/576
  Autorzy: Marianna Miazek-Wagner, Jan Trykowski, Leopold Wagner, Jan Osytek.
  Tytuł: Kliniczna ocena materiału złożonego Tetric (doniesienie wstępne).
  Czasopismo: Stomatol. Współcz.
  Szczegóły: 1994, 1, 44-45, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  257/576
  Autorzy: Elżbieta Jodkowska, Jan Trykowski, Leopold Wagner.
  Tytuł: Materiały wypełniające zawierające związki fluoru oraz inne jony.
  Czasopismo: Stomatol. Współcz.
  Szczegóły: 1994, 2, 92-99, il., tab., bibliogr. 39 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  258/576
  Autorzy: Jan Trykowski, Leopold Wagner.
  Tytuł: Narzędzia i urządzenia stosowane podczas leczenia martwej zakażonej miazgi.
  Czasopismo: Stomatol. Współcz.
  Szczegóły: 1994, 2, 141-147, il.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PTT
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  259/576
  Autorzy: Leopold Wagner, Jan Trykowski.
  Tytuł: Ocena szkodliwości tkankowej Endomethasone.
  Czasopismo: Stomatol. Współcz.
  Szczegóły: 1994, 4, 304-306, tab., bibliogr. 32 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  260/576
  Autorzy: Elżbieta Jodkowska, Jan Trykowski, Leopold Wagner.
  Tytuł: Rozwój i stan obecny materiałów łączących wypełnienia z tkankami zęba.
  Czasopismo: Stomatol. Współcz.
  Szczegóły: 1994, 1, 8-17, il., tab., bibliogr. 70 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  261/576
  Autorzy: Jan Trykowski.
  Tytuł: 82 Światowy Kongres Stomatologów FDI - sprawozdanie.
  Czasopismo: Stomatol. Współcz.
  Szczegóły: 1994, 5, 397-398, il.
  Uwagi: - 82 Światowy Kongres Stomatologów FDI, Vancouver (CA), 02-07.10.1994.
  Typ publikacji: SPR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  262/576
  Autorzy: Jan Trykowski, Katarzyna Joniak, Marianna Miazek-Wagner, Leopold Wagner.
  Tytuł: Wstępna kliniczna ocena cementu szklano-jonomerowego Vitremer.
  Czasopismo: Stomatol. Współcz.
  Szczegóły: 1994, 2, 133-134, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  263/576
  Autorzy: Marianna Miazek-Wagner, Leopold Wagner, Jan Trykowski.
  Tytuł: Wstępna kliniczna ocena materiału Valux Plus.
  Czasopismo: Stomatol. Współcz.
  Szczegóły: 1994, 4, 312-313, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  264/576
  Autorzy: Stanisław Żmuda, Jan Trykowski, Jan Osytek.
  Tytuł: Zastosowanie lasera CTL w leczeniu aft nawrotowych.
  Czasopismo: Stomatol. Współcz.
  Szczegóły: 1994, 2, 104-106, tab., bibliogr. 14 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  265/576
  Autorzy: Leopold Wagner.
  Tytuł: Salmed' 94 : [Międzynarodowy Salon Medyczny, Poznań, 22-26 marca].
  Czasopismo: Stomatologia Współczesna
  Szczegóły: 1994, nr 1, s. 74, il.
  ISSN: 1231-3254
  Typ publikacji: SPR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  266/576
  Autorzy: Jan Trykowski, B. Pataljas, Marek Senator.
  Tytuł: Primenienije zubnoj pasty s vitamonom A v lechenii parodontita. [Stosowanie pasty do zębów z witaminą A w leczeniu zapalenia przyzębia].
  Tytuł równoległy: Dental cream with vitamin A in the treatment of periodontitis.
  Czasopismo: Stomatologija
  Szczegóły: 1994 : T. 73, nr 1, s. 11-13, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: RU
  Polskie hasła przedmiotowe:

  267/576
  Autorzy: Leopold Wagner.
  Tytuł: Diagnostyka laboratoryjna w praktyce stomatologicznej / Zenon Hendrich
  Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Przedmowa: Leopold Wagner
  Adres wydawniczy: Warszawa : Med. Tour Press International, 1994
  Strony: 50 s. , 1 tabl., il., tab. , 21 cm , bibliogr. s. 50
  ISBN: 83-900617-8-3
  Typ publikacji: PRZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  268/576
  Autorzy: B. Świętoń-Zarzycka.
  Tytuł: Badania porównawcze materiałów złożonych.
  Czasopismo: Czas. Stomatol.
  Szczegóły: 1995 : 47, Supl., 56-57
  Uwagi: Kongres Stomatologów Polskich, Warszawa, 29.04.1995.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  269/576
  Autorzy: Leopold Wagner.
  Tytuł: Najnowsza generacja materiałów łączących z zębiną.
  Czasopismo: Czas. Stomatol.
  Szczegóły: 1995 : 47, Supl., 56-57
  Uwagi: 8 Kongres Stomatologów Polskich, Warszawa, 29.04.1995.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  270/576
  Autorzy: B[arbara] Biernacka, G[rzegorz] Krzymański, W[ojciech] Marczyński, W[ojciech] Domański, W[aldemar] Roszkiewicz.
  Tytuł: Próba obiektywizacji konwencjonalnych obrazów radiologicznych i scyntygraficznych badaniem dentysometrycznym.
  Czasopismo: Czas. Stomatol.
  Szczegóły: 1995 : 47, Supl., 52-53
  Uwagi: 8 Kongres Stomatologów Polskich, Warszawa, 28.04.1995.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  271/576
  Autorzy: Katarzyna Joniak.
  Tytuł: Uwagi o lampach do polimeryzacji materiałów dentystycznych.
  Czasopismo: Czas. Stomatol.
  Szczegóły: 1995 : 47, Supl., 56-57
  Uwagi: 8 Kongres Stomatologów Polskich, Warszawa, 29.04.1995.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  272/576
  Autorzy: Stanisław Żmuda, Jan Trykowski.
  Tytuł: Użycie lasera CTL 1201 w leczeniu aft.
  Czasopismo: Czas. Stomatol.
  Szczegóły: 1995 : 47, Supl., 16
  Uwagi: 8 Kongres Stomatologów Polskich, Warszawa, 26.04.1995.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  273/576
  Autorzy: Stanisław Żmuda, Jan Trykowski.
  Tytuł: Zastosowanie lasera CO2 CTL - 1402 w chirurgii błony śluzowej jamy ustnej.
  Czasopismo: Czas. Stomatol.
  Szczegóły: 1995 : 47, Supl., 16
  Uwagi: 8 Kongres Stomatologów Polskich, Warszawa, 26.04.1995.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  274/576
  Autorzy: Stanisław Żmuda, Jan Trykowski.
  Tytuł: Zastosowanie lasera CTL 1202 w leczeniu ropni nawracających w chorobie przyzębia u dorosłych.
  Czasopismo: Czas. Stomatol.
  Szczegóły: 1995 : 47, Supl., 16
  Uwagi: - 8 Kongres Stomatologów Polskich, Warszawa, 26.04.1995.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  275/576
  Autorzy: Stanisław Żmuda, Jan Trykowski.
  Tytuł: Zastosowanie lasera Yag-Erb do opracowania twardych tkanek zęba.
  Czasopismo: Czas. Stomatol.
  Szczegóły: 1995 : 47, Supl., 16
  Uwagi: 8 Kongres Stomatologów Polskich, Warszawa, 26.04.1995.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  276/576
  Autorzy: Grzegorz Krzymański.
  Tytuł: Rewolucja w leczeniu złamań i ubytków tkanki kostnej.
  Czasopismo: Gazeta Lekarska
  Szczegóły: 1995, nr 6, s. 23
  ISSN: 0867-2164
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PT
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  277/576
  Autorzy: Wojciech Domański, Grzegorz Krzymański, Sławomir Posmyk, Waldemar Roszkiewicz.
  Tytuł: Przerost mięśni żwaczy.
  Tytuł równoległy: Hypertrophy of masseters.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1995 : T. 71, nr 11-12, s. 690-695, bibliogr. 17 poz., rez., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  278/576
  Autorzy: E. Iwanicka-Frankowska, Jan Trykowski, M. Wierzbicka, Elżbieta Dybiżbański.
  Tytuł: Ocena użyteczności płukanki firmy Oral-B stosowanej jako uzupełnienie domowych zabiegów higienicznych.
  Czasopismo: Mag. Stomatol.
  Szczegóły: 1995 : 5, 5, 7-12, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  279/576
  Autorzy: Leopold Wagner, Jan Trykowski.
  Tytuł: Uwagi o etiologii i leczeniu przyszyjkowych ubytków o niepróchnicowym pochodzeniu.
  Czasopismo: Nowa Medycyna
  Szczegóły: 1995 : 2, 10, 24-28, il., bibliogr. 32 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  280/576
  Autorzy: Grzegorz Adamiak, Dariusz Jurkiewicz, Krzysztof Polberg, Maciej Hermanowski, Alicja Rączka.
  Tytuł: Ocena różnic stężeń immunoglobulin G, A, i M w przebiegu nowotworów złośliwych głowy i szyi.
  Tytuł równoległy: Differences of evaluation in serum levels of IgG, IgA and IgM in course of malignant tumors of the head and neck.
  Czasopismo: Otolaryngologia Polska
  Szczegóły: 1995 : T. 49, supl. 20, s. 133-137, bibliogr. 19 poz., sum.
  Konferencja: , Solina, 1995.06.01
  ISSN: 0030-6657
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  281/576
  Autorzy: Leopold Wagner.
  Tytuł: Ergonomia pracy w gabinecie dentystycznym (cz.4) : Ergonomiczna pozycja lekarza, a pole widzenia .
  Czasopismo: Stomatol. Współcz.
  Szczegóły: 1995 : 2, 6, 576-578, fot.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  282/576
  Autorzy: Leopold Wagner.
  Tytuł: Jednoskładnikowe hydrofilowe i hydrofobowe materiały łączące.
  Tytuł równoległy: Monocomponential hydrophihic and hydrophobic joining materials.
  Czasopismo: Stomatol. Współcz.
  Szczegóły: 1995 : 2, 6, 576-578, il., tab.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  283/576
  Autorzy: Leopold Wagner, Jan Trykowski, Marianna Miazek-Wagner.
  Tytuł: Kliniczna ocena materiału Ionosit Baseliner po 2 latach obserwacji.
  Tytuł równoległy: Clinical evaluation of Ionosit Baseliner material after two years observation.
  Czasopismo: Stomatol. Współcz.
  Szczegóły: 1995 : 2, 6, 559-561, tab., bibliogr. [14] poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  284/576
  Autorzy: Marianna Miazek-Wagner, Jan Trykowski, Leopold Wagner.
  Tytuł: Kliniczna ocena wypełnień z materiału złożonego Prisma T.PH (doniesienie wstępne).
  Tytuł równoległy: Clinical investigation of Prisma T.PH fillings - preliminary report.
  Czasopismo: Stomatol. Współcz.
  Szczegóły: 1995 : 2, 1, 46-48, tab., bibliogr. [14] poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  285/576
  Autorzy: Leopold Wagner, Jan Trykowski.
  Tytuł: Materiały do wypełnień kanałów korzeniowych w leczeniu zębów z martwą zakażoną miazgą.
  Tytuł równoległy: Root canal filling materials for treatment of teeth with necrotic pulp.
  Czasopismo: Stomatol. Współcz.
  Szczegóły: 1995 : 2, 4, 316-321, fot., bibliogr. [28] poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  286/576
  Autorzy: Leopold Wagner.
  Tytuł: Meble w gabinecie dentystycznym.
  Czasopismo: Stomatol. Współcz.
  Szczegóły: 1995 : 2, 2, 161-162, ryc.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  287/576
  Autorzy: Leopold Wagner.
  Tytuł: Mechaniczne środki higieny jamy ustnej u dzieci.
  Czasopismo: Stomatol. Współcz.
  Szczegóły: 1995 : 2, 3, 270-271, ryc.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  288/576
  Autorzy: Leopold Wagner.
  Tytuł: Metodyka współczesnej profilaktyki. Cz.6 [Aut.] Siegeward D. Heintze.
  Czasopismo: Stomatol. Współcz.
  Szczegóły: 1995 : 2, 3, 204-211, fot.
  Typ publikacji:
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  289/576
  Autorzy: Marianna Miazek.
  Tytuł: Metodyka współczesnej profilaktyki. Cz. 5 [Aut.] Siegeward D. Heintze, tł. Marianna Miazek.
  Czasopismo: Stomatol. Współcz.
  Szczegóły: 1995 : 2, 2, 104-118, il., tabl.
  Typ publikacji:
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  290/576
  Autorzy: Leopold Wagner.
  Tytuł: Minipiaskarki (mini-sandblaster, microetcher).
  Czasopismo: Stomatol. Współcz.
  Szczegóły: 1995 : 2, 2, 166-168, fot.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PTT
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  291/576
  Autorzy: Leopold Wagner.
  Tytuł: Narada stomatologiczna w MZiOS w Warszawie.
  Czasopismo: Stomatol. Współcz.
  Szczegóły: 1995 : 2, 1, 68-70
  Uwagi: - Narada Stomatologiczna MZiOS nt. profilaktyki chorób zębów i przyzębia, Warszawa (PL), 25.11.1994
  Typ publikacji: SPR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  292/576
  Autorzy: Leopold Wagner.
  Tytuł: Nietypowa forma zastosowania aminofluorków.
  Czasopismo: Stomatol. Współcz.
  Szczegóły: 1995 : T. 2, nr 1, s. 75
  ISSN: 1231-3254
  Typ publikacji: SPR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  293/576
  Autorzy: Marianna Miazek.
  Tytuł: Postępy w stomatologii.
  Czasopismo: Stomatol. Współcz.
  Szczegóły: 1995 : 2, 5, 479-481
  Uwagi: - 4 Konferencja poświęcona postępom w stomatologii, Poznań, 13.05.1995.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  294/576
  Autorzy: Leopold Wagner.
  Tytuł: Pośrednie uzupełnianie tkanek twardych zębów materiałami złożonymi.
  Czasopismo: Stomatol. Współcz.
  Szczegóły: 1995 : 2, 3, 272-275, fot.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  295/576
  Autorzy: Marek Kittel, Marianna Miazek.
  Tytuł: Primum non nocere.
  Czasopismo: Stomatol. Współcz.
  Szczegóły: 1995 : 2, 2, 184-185
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  296/576
  Autorzy: Marek Kittel, Marianna Miazek.
  Tytuł: Primum non nocere.
  Czasopismo: Stomatol. Współcz.
  Szczegóły: 1995 : 2, 3, 286-287
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  297/576
  Autorzy: Leopold Wagner.
  Tytuł: Salmed 1995.
  Czasopismo: Stomatol. Współcz.
  Szczegóły: 1995 : 2, 3, 277
  Typ publikacji: SPR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  298/576
  Autorzy: Leopold Wagner.
  Tytuł: Sprawozdanie z konferencji Procter & Gamble.
  Czasopismo: Stomatol. Współcz.
  Szczegóły: 1995 : 2, 1, 82-83, tab.
  Uwagi: - Sympozjum pt. Profilaktyka próchnicy i chorób przyzębia, a postępy w technologii produkcji past do zębów, Warszawa (PL), 28.11.1994
  Typ publikacji: SPR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  299/576
  Autorzy: Marianna Miazek.
  Tytuł: Sprawozdanie z konferencji "Różne aspekty profilaktyki chorób zębów i przyzębia".
  Czasopismo: Stomatol. Współcz.
  Szczegóły: 1995 : 2, 1, 63-65, il.
  Uwagi: - Konferencja pt. Różne aspekty profilaktyki chorób zębów i przyzębia. Warszawa, 24.11.1994.
  Typ publikacji: SPR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  300/576
  Autorzy: Leopold Wagner.
  Tytuł: Sprawozdanie z otwarcia nowego zakładu Zhermapolu.
  Czasopismo: Stomatol. Współcz.
  Szczegóły: 1995 : 2, 1, 78, fot.
  Typ publikacji: SPR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  301/576
  Autorzy: Marianna Miazek.
  Tytuł: Sprawozdanie z Sympozjum Periodontologicznego w Warszawie (część I).
  Czasopismo: Stomatol. Współcz.
  Szczegóły: 1995 : 2, 3, 265-266
  Uwagi: Sympozjum Periodontolgiczne, Warszawa, 18-19 listopada 1994
  Typ publikacji: SPR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  302/576
  Autorzy: Marianna Miazek.
  Tytuł: Sprawozdanie z Sympozjum Periodontologicznego w Warszawie (część II).
  Czasopismo: Stomatol. Współcz.
  Szczegóły: 1995 : 2, 4, 365-368
  Uwagi: - Sympozjum Periodontologiczne, Warszawa, 18-19 listopada 1994.
  Typ publikacji: SPR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  303/576
  Autorzy: Marianna Miazek.
  Tytuł: Sprawozdanie z Sympozjum Periodontologicznego w Warszawie (część III).
  Czasopismo: Stomatol. Współcz.
  Szczegóły: 1995 : 2, 5, 469-472
  Uwagi: - Sympozjum Periodontologiczne, Warszawa, 18-19 listopada 1994.
  Typ publikacji: SPR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  304/576
  Autorzy: Leopold Wagner.
  Tytuł: Uzupełnienie cyklu "Vivacare. Metodyka współczesnej profilaktyki".
  Czasopismo: Stomatol. Współcz.
  Szczegóły: 1995 : 2, 4, 361-364, tab.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  305/576
  Autorzy: Leopold Wagner, Jan Trykowski, Marianna Miazek-Wagner, Lidia Janda.
  Tytuł: Wstępna kliniczna ocena materiału złożonego Pertac-Hybrid.
  Tytuł równoległy: Clinical assessment of Pertac-Hybrid - preliminary report.
  Czasopismo: Stomatol. Współcz.
  Szczegóły: 1995 : 2, 3, 248-250, tab., bibliogr. [10] poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  306/576
  Autorzy: Juliusz Minakowski, Leopold Wagner.
  Tytuł: Zakończenie programu edukacyjnego "Śnieżnobiały uśmiech".
  Czasopismo: Stomatol. Współcz.
  Szczegóły: 1995 : 2, 4, 384-385, il.
  Typ publikacji: SPR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  307/576
  Autorzy: Jan Trykowski, Leopold Wagner, Marianna Miazek-Wagner, Katarzyna Joniak.
  Tytuł: Zastosowanie cementów szklano-jonomerowych Ketac-Fill i Photac-Fill w leczeniu próchnicy zębów mlecznych. Wstępna ocena kliniczna.
  Tytuł równoległy: Ketac Fill and Photac Fill glassionomers in the treatment of carious decidous teeth. Preliminary raport.
  Czasopismo: Stomatol. Współcz.
  Szczegóły: 1995 : 2, 2, 133-135, tab., bibliogr. [12] poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  308/576
  Autorzy: Leopold Wagner.
  Tytuł: Compoglass - kompomer II generacji.
  Tytuł równoległy: Compoglass - a compomere of the second generation.
  Czasopismo: Stomatologia Współczesna
  Szczegóły: 1995 : T. 2, nr 5, s. 476-477
  ISSN: 1231-3254
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: CR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  309/576
  Autorzy: Leopold Wagner.
  Tytuł: Ergonomia pracy w gabinecie dentystycznym. Cz. 2. Trzymanie narzędzi i końcówek typu "uchwyt pióra".
  Czasopismo: Stomatologia Współczesna
  Szczegóły: 1995 : T. 2, nr 4, s. 382-383
  ISSN: 1231-3254
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PT
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  310/576
  Autorzy: Leopold Wagner.
  Tytuł: Ergonomia pracy w gabinecie dentystycznym. Cz. 1. Zależność pomiędzy ułożeniem pacjenta, a pozycją lekarza.
  Czasopismo: Stomatologia Współczesna
  Szczegóły: 1995 : T. 2, nr 3, s. 278-280
  ISSN: 1231-3254
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PT
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  311/576
  Autorzy: Leopold Wagner.
  Tytuł: Ergonomia pracy w gabinecie dentystycznym. Cz. 3. Znieczulenie miejscowe, a balansująca pozycja lekarza.
  Tytuł równoległy: Work's ergonomy at the dentist room. P. 3.
  Czasopismo: Stomatologia Współczesna
  Szczegóły: 1995 : T. 2, nr 5, s. 484-485
  ISSN: 1231-3254
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PT
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  312/576
  Autorzy: B[arbara] Biernacka, G[rzegorz] Krzymański, W[ojciech] Marczyński, W[ojciech] Domański, W[aldemar] Roszkiewicz.
  Tytuł: Próba obiektywizacji konwencjonalnych obrazów radiologicznych i scyntygraficznych badaniem dentysometrycznym.
  Tytuł całości: W: VIII Kongres Stomatologów Polskich / Polskie Towarzystwo Stomatologiczne
  Adres wydawniczy: [Warszawa, 1995]
  Strony: s. 125
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  313/576
  Autorzy: Jan Trykowski, Stanisław Żmuda, Elżbieta Olszewska.
  Tytuł: Zastosowanie laserów w stomatologii.
  Tytuł całości: W: X Krajowa Szkoła Optoelektroniki: Zastosowanie laserów w medycynie. Zegrze k/Warszawy, 24-26 kwietnia 1995
  Adres wydawniczy: Zegrze, 1995
  Strony: s. 65-74, tab.
  Typ publikacji: PPR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  314/576
  Autorzy: Zofia Charazińska.
  Tytuł: Zmiany w narządzie żucia i odległe obserwacje rehabilitacji szczękowoortopedycznej u pacjenta z zespołem Noonan.
  Tytuł całości: W: 24 Sympopzjum Sesji Ortopedii Szczękowej, Lublin 13.09.1996 : materiały zjazdowe
  Adres wydawniczy: [Lublin, 1996]
  Strony: s. 37
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  315/576
  Autorzy: Grzegorz Krzymański, Wojciech Domański, Jan Majkowski, Sławomir Posmyk, Waldemar Roszkiewicz.
  Tytuł: Lymphocystic tumor - rzadka postać choroby Mikulicza. Opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Lymphocystic tumor - a rare form of Mikulicz syndrome. Case report.
  Czasopismo: Czas. Stomatol.
  Szczegóły: 1995 : 48, 12, 800-803, ul., bibliogr. 12 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  316/576
  Autorzy: Grzegorz Krzymański, Sławomir Posmyk, Wojciech Domański, Waldemar Roszkiewicz, Barbara Biernacka.
  Tytuł: Wskazania do chirurgicznego leczenia złamań żuchwy.
  Tytuł równoległy: Indications for surgical treatment of mandibular fractures.
  Czasopismo: Czas. Stomatol.
  Szczegóły: 1996 : 49, 11, 764-770, ryc., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  317/576
  Autorzy: Leopold Wagner.
  Tytuł: Stosowanie materiałów złożonych metodą bezpośrednią - postępowanie kliniczne.
  Tytuł całości: W: Kalendarz stomatologiczny 1995
  Adres wydawniczy: Warszawa : Med. Tour Press International Ltd Wydaw. Medyczne, 1994
  Strony: s. 356-361
  Uwagi: ISSN 1230-6487.
  Typ publikacji: PR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  318/576
  Autorzy: Paweł Zaborowski, Stanisław Żmuda, M. Dąbrowski, R. Dulski.
  Tytuł: Termowizyjna metoda określenia przyrostu temperatury w komorze zęba w czasie zabiegów z wykorzystaniem laserów medycznych i lamp do polimeryzacji materiałów dentystycznych.
  Tytuł całości: W: Kongres Diagnostyki Technicznej KDT 96, 17 - 20 września 1996: Materiały. - T. 3
  Adres wydawniczy: Gdańsk, 1996
  Strony: s. 385-390, bibliogr. 9 poz.
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  319/576
  Autorzy: M. Kwaśny, Z. Mierczyk, A. Graczyk, S. Chwirot, B. Chwirot, E[wa] Pirożyńska, K. Zuchiewicz.
  Tytuł: Application of laser-induced fluorescence to neoplasm diagnosis using bis-1[alanylo-N]ethylodeuteroporphyrin.
  Tytuł całości: W: Lasers in Medicine, 27-29 April, 1995, Warszawa-Zegrze, Poland / ed. Tadeusz Kęcik, Włodzimierz Nowakowski
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1996
  Strony: s. 9-12, bibliogr. 10 poz.
  Uwagi: , vol. 2781
  ISBN: 0-8194-2167-7
  Seria: SPIE - Proceedings Series ; Vol. 2781
  Typ publikacji: PPR
  Typ publikacji: PCP
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  DOI:

  320/576
  Autorzy: I. Strużycka, E. Dybiżbański, E. Iwanicka-Frankowska, E. Rusyan, S[tanisław] Żmuda, M. Wierzbicka, J[an] Trykowski.
  Tytuł: Efekty leczenia podstawowego u chorych z zaawansowanym zapaleniem przyzębia oceniane z użyciem Florida Probe.
  Tytuł całości: W: Międzynarodowa Konferencja Periodontologii : Program i streszczenia, Warszawa, 1996 r
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1996
  Strony: s. 33
  Uwagi: - Toż w jęz. ang.: Effects of intial treatment in patients aith advanced periodontal disease evaluated with the Florida Probe. Tamże s. 33.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  321/576
  Autorzy: B. Adamowicz-Klepalska, S[tanisław] Żmuda, J[an] Trykowski, P[aweł] Zaborowski.
  Tytuł: Sterowana regeneracja tkanek przyzębia z kompleksowym postępowaniem periodontologicznym.
  Tytuł całości: W: Międzynarodowa Konferencja Periodontologii : program i streszczenia, Warszawa 1996 r
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1996
  Strony: s. 34-35
  Uwagi: - Międzynarodowa Konferencja Periodontologii, Warszawa, 1996.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  322/576
  Autorzy: S[tanisław] Żmuda, I. Strużycka, E. Iwanicka-Frankowska, J[an] Trykowski.
  Tytuł: Efekty kliniczne metody regeneracji przyzębia z użyciem błon odtwórczych.
  Tytuł całości: W: Międzynarodowa Konferencja Periodontologii, Warszawa, 1996 r. : program i streszczenia
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1996
  Strony: s. 47
  Uwagi: Toż w jęz. ang.: Clinical effects of periodontal regenerative procedures using regenerative membranes. Tamże s. 47.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  323/576
  Autorzy: Elżbieta Jodkowska, Jan Trykowski, Leopold Wagner.
  Tytuł: Plombirajuscije material soderzascije sojedinegija ftora i drugije iogy.
  Czasopismo: Stomatol. Sovrem. Mira
  Szczegóły: 1995 : 1, 0, 2-11, 7 ryc., bibliogr. 39 poz., sum.
  Typ publikacji: ZA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  324/576
  Autorzy: Leopold Wagner, Jan Trykowski, Marianna Miazek-Wagner.
  Tytuł: Dwuletnia ocena kliniczna kompomeru Dyract.
  Tytuł równoległy: Clinical investigation of Dyract compomer - two year study.
  Czasopismo: Stomatol. Współcz.
  Szczegóły: 1996 : 3, 1, 56-58, 3 tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  325/576
  Autorzy: Elżbieta Jodkowska, Leopold Wagner, Marek Kittel.
  Tytuł: Glass-jonomer, kompomer czy też...?
  Czasopismo: Stomatol. Współcz.
  Szczegóły: 1994, 5, 403-404
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  326/576
  Autorzy: Leopold Wagner, Jan Trykowski.
  Tytuł: Histopatologiczna ocena zmian w tkankach kontaktujących się z wybranymi materiałami do wypełnień kanałów korzeniowych (praca doświadczalna).
  Tytuł równoległy: Histopathological evaluation of the changes in tissue being in contact with selected root canal filling materials - experimental study.
  Czasopismo: Stomatol. Współcz.
  Szczegóły: 1996 : 3, 5, 398-402, 2 ryc., bibliogr. 17 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  327/576
  Autorzy: Halina Kay, Jan Trykowski, Stanisław Żmuda.
  Tytuł: Laser CO2 w zabiegach frenektomii.
  Tytuł równoległy: Laser CO2 in phrenectiomies.
  Czasopismo: Stomatol. Współcz.
  Szczegóły: 1996 : 3, 2, 109-115, 7 ryc., bibliogr. 14 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  328/576
  Autorzy: Halina Kay, Ludwik Pokora, Jan Trykowski, Stanisław Żmuda.
  Tytuł: Lasery dużej mocy w stomatologii.
  Tytuł równoległy: Great power lasers in stomatology.
  Czasopismo: Stomatol. Współcz.
  Szczegóły: 1996 : 3, 1, 14-26, il., tab., bibliogr. [32 poz.], sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  329/576
  Autorzy: Grzegorz Adamiak, Dariusz Jurkiewicz, Grzegorz Krzymański, Maciej Hermanowski, Alicja Rączka.
  Tytuł: Ocena surowiczych stężeń immunoglobulin G, A, M w przebiegu raka głowy.
  Tytuł równoległy: Evaluation of serum G, A, N immunoglobulins concentrations in the course of head cancer.
  Czasopismo: Stomatol. Współcz.
  Szczegóły: 1996 : 3, 5, 364-367, 3 tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  330/576
  Autorzy: Leopold Wagner.
  Tytuł: Podsumowanie akcji "Tydzień uśmiechu".
  Czasopismo: Stomatol. Współcz.
  Szczegóły: 1994, 5, 407
  Typ publikacji: SPR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  331/576
  Autorzy: Leopold Wagner, Jan Trykowski.
  Tytuł: Porównawcza ocena reakcji tkankowej na wybrane materiały do wypełnień kanałów korzeniowych.
  Tytuł równoległy: Comparative evaluation of tissue response to root canal filling materials.
  Czasopismo: Stomatol. Współcz.
  Szczegóły: 1996 : 3, 3, 222-227, 6 ryc., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  332/576
  Autorzy: Leopold Wagner.
  Tytuł: Pro-Tip - jednorazowa końcówka strzykawki wodno-powietrznej.
  Tytuł równoległy: Pro-Tip - single ending of a water air syringe.
  Czasopismo: Stomatol. Współcz.
  Szczegóły: 1996 : 3, 1, 63, 3 ryc.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PTT
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  333/576
  Autorzy: Leopold Wagner.
  Tytuł: Profilaktyka próchnicy i chorób przyzębia w Szwajcarii.
  Czasopismo: Stomatol. Współcz.
  Szczegóły: 1994, 4, 325-326, 4 ryc.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  334/576
  Autorzy: Leopold Wagner.
  Tytuł: Spotkanie na Uniwersytecie w Zurychu.
  Czasopismo: Stomatol. Współcz.
  Szczegóły: 1994, 3, 239-240, fot.
  Typ publikacji: SPR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  335/576
  Autorzy: Maria Borysewicz-Lewicka, Leopold Wagner.
  Tytuł: Transiluminacja tkanek w diagnozowaniu próchnicy zębów.
  Czasopismo: Stomatol. Współcz.
  Szczegóły: 1996, supl. 1, 35-37, 6 ryc.,
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  336/576
  Autorzy: Leopold Wagner, Jan Trykowski, Wojciech Wróblewski, Zbigniew Brzózka.
  Tytuł: Uwalnianie jonów fluorkowych z kompomerów.
  Tytuł równoległy: Release of fluoride from compomers.
  Czasopismo: Stomatol. Współcz.
  Szczegóły: 1996, 4, 290-292, il., tab., bibliogr. [12] poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  337/576
  Autorzy: Leopold Wagner, Jan Trykowski, Wojciech Wróblewski, Zbigniew Brzózka.
  Tytuł: Uwalnianie jonów fluorkowych z materiałów złożonych.
  Tytuł równoległy: Release of fluoride from composites.
  Czasopismo: Stomatol. Współcz.
  Szczegóły: 1996 : 3, 2, 138-140, 2 ryc., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  338/576
  Autorzy: Zbigniew Kowalkowski, A. J. Panas, Jan Trykowski, Paweł Zaborowski, Stanisław Żmuda.
  Tytuł: Wstępna ocena charakterystyk termicznych ludzkiego zęba oraz wybranych materiałów do wypełnień.
  Tytuł równoległy: Preliminary evaluation of thermal characteristics of human tooth and some restorative materials.
  Czasopismo: Stomatol. Współcz.
  Szczegóły: 1996 : 3, 3, 451-455, 9 ryc, 2 tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  339/576
  Autorzy: G[rzegorz] Krzymański, W[iesław] Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Autologous bone marrow-derived stromal fibroblastoid cells grown in vitro for the treatment of defects of mandibular bones.
  Czasopismo: Transplantation Proceedings
  Szczegóły: 1996 : Vol. 28, nr 6, s. 3528-3530, bibliogr. 16 poz.
  Konferencja: , Warsaw, 1996.01.25
  ISSN: 0041-1345
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.885
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Science Citation Index
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science


  340/576
  Autorzy: Anna Chmurzyńska.
  Tytuł: Badania scyntygraficzne znacznikiem osteotropowym w rozpoznawaniu zapaleń zatok szczękowych. Praca doktorska / Anna Chmurzyńska ; Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1996
  Strony: 104 k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 116 poz., streszcz., maszyn.
  Uwagi: Promotor: płk prof.dr hab.n.med. Aleksander Ligęziński. - 22.05.1996
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  341/576
  Autorzy: Lidia Janda-Wasiluk.
  Tytuł: Replantacje i autotransplantacje zębów z zastosowaniem preparatu węgla wapnia w materiale doświadczalnym i klinicznym. Praca doktorska / Lidia Janda-Wasiluk ; Wojskowa Akademia Medyczna Centralny Szpital Kliniczny, Instytut Stomatologii w Warszawie, Szpital Marynarki Wojennej w Gdańsku-Oliwie
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1996
  Strony: 90 k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 92 poz., streszcz., maszyn.
  Uwagi: Promotor: płk prof.dr hab.med Jan Trykowski. - 19.06.1996
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  342/576
  Autorzy: Andrzej P. Janas, Paweł Zaborowski, Stanisław Żmuda.
  Tytuł: Badania charakterystyk termicznych rozszerzalności liniowej materiałów dentystycznych do wypełnień.
  Tytuł całości: W: XVII Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego. Jachranka, 17 - 19 października 1996
  Adres wydawniczy: [Jachranka, 1996]
  Strony: s. 458
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  343/576
  Autorzy: L[eopold] Wagner, J[an] Trykowski, M. Dubielecka-Kittel.
  Tytuł: Assesment determination of fluoride uptake by enamel of the other teeth and fluoride blood content after glass ionomer restortion in rat.
  Tytuł całości: W: 34th Annual Meeting of the Continental Division of the International Association for Dental Research, Madrid, Spain, September 18-20, 1997
  Adres wydawniczy: [Madrid, 1997]
  Strony: s. 118
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  344/576
  Autorzy: M. Wierzbicka, J. Piekarczyk, A. Józefowicz, D. Wojciszek, J[an] Trykowski, B. Adamowicz-Klepalska, E. Dybiżbański.
  Tytuł: A School-based Oral Health Education Programme - 3 years results.
  Tytuł całości: W: 34th Annual Meeting of the Continental Division of the International Association for Dental Research, Madrid, Spain, September 18-20, 1997
  Adres wydawniczy: [Madrid, 1997]
  Strony: s. 74
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  345/576
  Autorzy: E[lżbieta] Jodkowska, L[eopold] Wagner, J. Iracki.
  Tytuł: Shear bond strength of fluoride-containing sealants to dentin.
  Tytuł całości: W: 34th Annual Meeting of the Continental Division of the International Association for Dental Research, September 18-20, 1997 Madrid - Spain
  Adres wydawniczy: [Madrid, 1997]
  Strony: s. 93
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  346/576
  Autorzy: L[eopold] Wagner, J[an] Trykowski, M. Dubielecka-Kittel.
  Tytuł: Assesment of fluoride uptake by enamel of the other teeth and fluoride blood content after glass ionomer restortion in rat.
  Czasopismo: Acta Med. Lituanica
  Szczegóły: 1997 : 2, 116
  Uwagi: 1-asis tarptautinis stomatologu kongresas. 4-asis Lietuvos stomatologu sajungos kongresas 1997m. birzelio 5-8, Vilnius, Lietuva.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  347/576
  Autorzy: L[eopold] Wagner, J[an] Trykowski, K. Kwieduk-Brdak, M[arianna] Miazek-Wagner.
  Tytuł: 4-letnia kliniczna ocena materiałów wypełniających - Vitremer, Photac Fil i Ketac Fil w zębach mlecznych.
  Tytuł całości: W: IX Zjazd Sekcji Stomatologii Dziecięcej PTS, Łódź, 11-13 września 1997 : Streszczenia referatów i plakatów
  Adres wydawniczy: [Łódź, 1997]
  Strony: s. 51
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  348/576
  Autorzy: S[tanisław] Żmuda, A[gnieszka] Górnicka, J[an] Trykowski, W[ojciech] Zawadzki, L[eopold] Wagner.
  Tytuł: Terapia laserowa w leczeniu aft Suttona u dzieci.
  Tytuł całości: W: IX Zjazd Sekcji Stomatologii Dziecięcej PTS, Łódź, 11-13 września 1997 : Streszczenia referatów i plakatów
  Adres wydawniczy: [Łódź, 1997]
  Strony: s. 42
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  349/576
  Autorzy: L[eopold] Wagner, J[an] Trykowski, A. Janikowska, M[arianna] Miazek-Wagner.
  Tytuł: Wybrane wskaźniki w ślinie dzieci z założonym wypełnieniem z cementu szklano-jonomerowego.
  Tytuł całości: W: IX Zjazd Sekcji Stomatologii Dziecięcej PTS, Łódź, 11-13 września 1997 : Streszczenia referatów i plakatów
  Adres wydawniczy: [Łódź, 1997]
  Strony: s. 26
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  350/576
  Autorzy: S[tanisław] Żmuda, J[an] Trykowski, W[ojciech] Zawadzki.
  Tytuł: Zastosowanie lasera CO2 CTL 1402 w zabiegach plastyki węzidełka warg i języka u dzieci.
  Tytuł całości: W: IX Zjazd Sekcji Stomatologii Dziecięcej PTS, Łódź, 11-13 września 1997 : Streszczenia referatów i plakatów
  Adres wydawniczy: [Łódź, 1997]
  Strony: s. 50
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  351/576
  Autorzy: S[tanisław] Żmuda, L[eopold] Wagner, J[an] Trykowski.
  Tytuł: Zastosowanie lasera ER : YAG CTL 1601 do opracowywania twardych tkanek zębów mlecznych - doniesienie wstępne.
  Tytuł całości: W: IX Zjazd Sekcji Stomatologii Dziecięcej PTS, Łódź, 11-13 września 1997 : Streszczenia referatów i plakatów
  Adres wydawniczy: [Łódź, 1997]
  Strony: s. 49
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  352/576
  Autorzy: Leopold Wagner, Jan Trykowski.
  Tytuł: Kompomery - najnowsza grupa materiałów wypełniających.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1997 : 73, 9-10, 523-526, 2 ryc., tab., bibliogr. 17 poz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  353/576
  Autorzy: Wojciech Domański, Grzegorz Krzymański, Waldemar Roszkiewicz, Sławomir Posmyk, Barbara Biernacka.
  Tytuł: Metody leczenia złamań środkowego piętra części twarzowej czaszki.
  Tytuł równoległy: Methods of treatment of fractures of the midportion of the facial skeleton.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1997 : R. 73, nr 7-8, s. 389-397, ryc., tab., bibliogr. 16 poz., sum., rez.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  354/576
  Autorzy: Lidia Janda-Wasiluk, Jan Trykowski, Jacek Woszczyk.
  Tytuł: Ocena przyczyn oraz występowania braków zębowych u poborowych.
  Tytuł równoległy: Assesment of the causes and incidence of thooth loss in draftees.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1997 : 73, 5-6, 231-235, tab., bibliogr. 21 poz. sum., rez.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  355/576
  Autorzy: J[an] Trykowski.
  Tytuł: Sprawozdanie. Międzynarodowa Konferencja nt. Periodontologii (6 i 7 września 1996 r., Warszawa).
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1997 : 73, 5-6, 329-331
  Typ publikacji: SPR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  356/576
  Autorzy: Grzegorz Krzymański, Wojciech Domański, Jan Trykowski, Waldemar Roszkiewicz.
  Tytuł: Wszczepy bródkowo - gałęziowe - wieloletnie obserwacje kliniczne.
  Tytuł równoległy: Ramus frame implants - many years of clinical observation.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1997 : T. 73, nr 11-12, s. 607-616, bibliogr. 16 poz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  357/576
  Autorzy: M. Borysewicz-Lewicka, M. Kruszyńska-Rosada, L[eopold] Wagner.
  Tytuł: Transiluminacja w diagnostyce stomatologicznej
  Tytuł całości: W: Materiali naukovo-prakticnoi konferencii "Novi metodiki ta technologii v stomatologii" : Piata Miznarodna vistavka. Ukraina, Lviv, 20 listopada 1997
  Adres wydawniczy: [Lviv, 1997]
  Strony: s. 8
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  358/576
  Autorzy: Maria Borysewicz-Lewicka, Maria Kruszyńska-Rosada, Leopold Wagner.
  Tytuł: Metoda transiluminacji tkanek w praktyce stomatologicznej.
  Tytuł całości: W: Materiały Konferencyjne VIII Konferencji poświęconej osteoporozie, diagnozowaniu chorób twarzoczaszki, Poznań, 15 listopada 1997
  Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. PANOPTIKOS, 1997
  Strony: s. 12-13
  ISBN: 83-87309-02-8
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  359/576
  Autorzy: Dariusz Jurkiewicz, Aleksander Ligęziński, Grzegorz Adamiak.
  Tytuł: Zastosowanie inhalatora "rinoflow" w leczeniu przewlekłych zapaleń zatok przynosowych.
  Tytuł równoległy: Application of "rinoflow" inhalation in the treatment of paranasal sinusitis.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1997 : T. 2, nr 8, s. 99-101, ryc., tab., bibliogr., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  360/576
  Autorzy: S[tanisław] Żmuda, J[an] Trykowski, W[ojciech] Zawadzki, A[gnieszka] Górnicka.
  Tytuł: Zastosowanie laserów ND; YAG i ER; YAG w stomatologii.
  Tytuł równoległy: The use of ND; YAG and ER: YAG lasers in dentistry
  Tytuł całości: W: Profilaktyka - biomateriały w stomatologii : Międzynarodowa Konferencja Sekcji Stomatologii Zachowawczej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Poznań, 9-10 czerwca 1997 : Program, streszczenia
  Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. PANOPTIKOS, 1997
  Strony: s. 82-83, Tekst równolegle w jęz. ang.
  ISBN: 83-904573-9-3
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  361/576
  Autorzy: Elżbieta Jodkowska, Jan Trykowski, Leopold Wagner.
  Tytuł: Razvitie i nastajascije sostojanie materialov, sojediniajuscich plomby s tkjanju zuba.
  Tytuł równoległy: Development and present state of materials uniting filling with dental tissues.
  Czasopismo: Stomatol. Sovrem. Mira
  Szczegóły: 1996 : 1, 1, 11-21, 12 ryc., bibliogr. 70 poz.
  Typ publikacji: ZA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  362/576
  Autorzy: Lidia Janda-Wasiluk, Jan Trykowski.
  Tytuł: Kliniczne zastosowanie preparatu węglanu wapnia w postaci Biocoralu w przypadkach celowej replantacji i autotransplantacji zębów.
  Tytuł równoległy: Clinical application of calcium carbonate (Biocoral) in the cases of intentional replantation and autotransplantation of teeth.
  Czasopismo: Stomatol. Współcz.
  Szczegóły: 1997 : 4, 5, 355-362, 3 ryc., 4 tab., bibliogr. 45 poz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  363/576
  Autorzy: Stanisław Żmuda, Urszula Ulamecka.
  Tytuł: Leukoplakia - rozpoznanie, podział.
  Tytuł równoległy: Leucoplakia - diagnosis and division.
  Czasopismo: Stomatol. Współcz.
  Szczegóły: 1997 : T. 4, nr 2, s. 117-121, bibliogr. 14 poz., sum.
  ISSN: 1231-3254
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  364/576
  Autorzy: Wojciech Zawadzki, Agnieszka Górnicka, Stanisław Żmuda.
  Tytuł: Nowe sposoby odkażania kanałów zęba z martwą zakażoną miazgą - doniesienie wstępne.
  Tytuł równoległy: New methods of disinfection of tooth canals with gangrenous pulp breakdown - prelominary report.
  Czasopismo: Stomatol. Współcz.
  Szczegóły: 1997 : 4, 5, 363-366, 3 ryc., bibliogr. 12 poz. sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  365/576
  Autorzy: Leopold Wagner.
  Tytuł: Nowe, jednorazowe elementy wyposażenia gabinetu dentystycznego.
  Czasopismo: Stomatol. Współcz.
  Szczegóły: 1996, supl. 1, 51-52, il.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  366/576
  Autorzy: Lidia Janda-Wasiluk, Jan Trykowski.
  Tytuł: Obecne poglądy na temat zabiegów replantacji zębów.
  Tytuł równoległy: The present opinions on teeth replantations.
  Czasopismo: Stomatol. Współcz.
  Szczegóły: 1997, supl. 1 : Gabinet stomatologiczny, 40-44, bibliogr. 43 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  367/576
  Autorzy: Leopold Wagner.
  Tytuł: Piąta generacja materiałów łączących z zębiną.
  Tytuł równoległy: Fifth generation dentin adhesive.
  Czasopismo: Stomatol. Współcz.
  Szczegóły: 1997, supl. 2 : Postępy w stomatologii, 13-16, 9 ryc.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  368/576
  Autorzy: Paweł Zaborowski, Stanisław Żmuda, Jan Trykowski, M. Dąbrowski, R. Dulski.
  Tytuł: Termowizyjna metoda określania przyrostu i rozkładu temperatury twardych tkanek zęba w trakcie oddziaływania urządzeń dentystycznych.
  Tytuł równoległy: Termovision method of definition of temperature increase and distribution in the hard dental tissues during stomatologic appliances influence.
  Czasopismo: Stomatol. Współcz.
  Szczegóły: 1997 : 4, 2, 128-132, 6 ryc., bibliogr. 9 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  369/576
  Autorzy: Leopold Wagner, Jan Trykowski, Wojciech Wróblewski, Zbigniew Brzózka.
  Tytuł: Uwalnianie jonów fluorkowych z cementów szklano-jonomerowych do 0,01 M roztworu NaCl.
  Tytuł równoległy: Release of fluoride from glass ionomers in 0,01 M NaCl solution.
  Czasopismo: Stomatol. Współcz.
  Szczegóły: 1997 : 4, 1, 22-24, 2 ryc., bibliogr. 11 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  370/576
  Autorzy: Elżbieta Jodkowska, Leopold Wagner.
  Tytuł: Uwalnianie jonów fluorkowych z uszczelniaczy.
  Tytuł równoległy: Fluoride release from sealants.
  Czasopismo: Stomatol. Współcz.
  Szczegóły: 1997 : 4, 4, 268-271, 5 ryc., tab., bibliogr. 9 poz. sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  371/576
  Autorzy: Leopold Wagner, Jan Trykowski, Robert Trykowski.
  Tytuł: Wybrane wskaźniki zdrowia jamy ustnej u 7- i 10-letnich dzieci z trzech miast objętych akcją Dentibus Signal.
  Tytuł równoległy: Selected oral cavity health indices of 7 and 10-years old children from 3 cities under the action of Dentibus Signal.
  Czasopismo: Stomatol. Współcz.
  Szczegóły: 1997 : 4, 2, 93-96, 4 ryc., 4 tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  372/576
  Autorzy: Dariusz Jurkiewicz.
  Tytuł: Zastosowanie endoskopii do diagnostyki i leczenia chorób zatok przynosowych.
  Tytuł równoległy: The application of endoscopy in diagnosis and treatment of paranasal sinuses diseases.
  Czasopismo: Stomatol. Współcz.
  Szczegóły: 1997 : 4, 2, 97-102, bibliogr. [38] poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  373/576
  Autorzy: Stanisław Żmuda, Jan Trykowski.
  Tytuł: Zastosowanie lasera w gabinecie stomatologicznym.
  Tytuł równoległy: Laser application in dentist's office.
  Czasopismo: Stomatol. Współcz.
  Szczegóły: 1997, supl. 1 : Gabinet stomatologiczny, 34-37, 4 ryc., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  374/576
  Autorzy: Zofia Charazińska.
  Tytuł: Zmiany w narządzie żucia pacjentki leczonej we wczesnym dzieciństwie chemioterapią i radioterapią z powodu RMS nosogardła.
  Tytuł równoległy: Changes in mastication organ of a patient treated in erly childhood with chemo- and radiotherapy because of nasopharyngeal RMS.
  Czasopismo: Stomatol. Współcz.
  Szczegóły: 1997 : 4, 5, 376-380, 15 ryc.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  375/576
  Autorzy: Leopold Wagner.
  [Tłum.] Leopold Wagner
  Tytuł: Tymczasowe korony i mosty. Właściwa technika pracy materiałami Protemp Garant i Protemp II w codziennej praktyce dentystycznej.
  Tytuł równoległy: Temporary crowns and bridges. The correct working techniques for using Protemp Garant and Protemp II in everyday practice.
  Czasopismo: Stomatologia Współczesna
  Szczegóły: 1997 : Vol. 4, nr 6, s. 458-467
  Uwagi: Na podstawie ESPE Practice Handbook nr 1/95.
  ISSN: 1231-3254
  Typ publikacji:
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  376/576
  Autorzy: Dariusz Zasada, Tomasz Czujko, Paweł Zaborowski, Stanisław Żmuda.
  Tytuł: Laser jako narzędzie w leczeniu próchnicy twardych tkanek zębów.
  Tytuł całości: W: Sympozjum naukowo-technicze: Technika laserowa w inżynierii powierzchni materiałów, Warszawa, 1997.11.19. : Materiały konferencyjne
  Adres wydawniczy: [Warszawa, 1997]
  Strony: s. 155-157, 5 ryc., bibliogr. 9 poz.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  377/576
  Autorzy: L[eopold] Wagner, E[lżbieta] Jodkowska, J[an] Trykowski, J. Karaś.
  Tytuł: Badanie wytrzymałości na ścinanie połączenia z zębiną 5 uniwersalnych jednoskładnikowych materiałów łączących.
  Tytuł całości: W: Wielospecjalistyczne Sympozjum pt. "Postępy w diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji układu stomatognatycznego", XVI Konferencja Naukowa Sekcji Protetyki, Sesja Organizacji ILSI EUROPE oraz II Międzynarodowe Targi DENTEXPO' 97, Warszawa, 24-26 kwietnia 1997 : streszczenia
  Adres wydawniczy: [Warszawa, 1997]
  Strony: s. 127
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  378/576
  Autorzy: L[eopold] Wagner, M. Borysewicz-Lewicka, T. Chłapowska, Z[bigniew] Brzózka, J[an] Trykowski.
  Tytuł: Badanie zawartości jonów fluorkowych w próbkach wody mineralnej.
  Tytuł całości: W: Wielospecjalistyczne Sympozjum pt. "Postępy w diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji układu stomatognatycznego", XVI Konferencja Naukowa Sekcji Protetyki, Sesja Organizacji ILSI EUROPE oraz II Międzynarodowe Targi DENTEXPO' 97, Warszawa, 24-26 kwietnia 1997 : streszczenia
  Adres wydawniczy: [Warszawa, 1997]
  Strony: s. 156
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  379/576
  Autorzy: L[eopold] Wagner, J[an] Trykowski, M[arianna] Miazek-Wagner, K. Kwieduk-Brdak.
  Tytuł: Określenie stref zahamowania wzrostu drobnoustrojów Streptococcus mutans i Lactobacillus acidophilus wokół materiałów wypełniających.
  Tytuł całości: W: Wielospecjalistyczne Sympozjum pt. "Postępy w diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji układu stomatognatycznego", XVI Konferencja Naukowa Sekcji Protetyki, Sesja Organizacji ILSI EUROPE oraz II Międzynarodowe Targi DENTEXPO' 97, Warszawa, 24-26 kwietnia 1997 : streszczenia
  Adres wydawniczy: [Warszawa, 1997]
  Strony: s. 132
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  380/576
  Autorzy: L[eopold] Wagner, Z[bigniew] Brzózka, S[tanisław] Żmuda, J[an] Trykowski.
  Tytuł: Oznaczenie stężenia fluorków we krwi u szczura po założeniu wypełnień z materiału Vitremer.
  Tytuł całości: W: Wielospecjalistyczne Sympozjum pt. "Postępy w diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji układu stomatognatycznego", XVI Konferencja Naukowa Sekcji Protetyki, Sesja Organizacji ILSI EUROPE oraz II Międzynarodowe Targi DENTEXPO' 97, Warszawa, 24-26 kwietnia 1997 : streszczenia
  Adres wydawniczy: [Warszawa, 1997]
  Strony: s. 134
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  381/576
  Autorzy: L[eopold] Wagner, J[an] Trykowski.
  Tytuł: Pomiary ilości fluoru w powierzchownej warstwie szkliwa w zębach szczura.
  Tytuł całości: W: Wielospecjalistyczne Sympozjum pt. "Postępy w diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji układu stomatognatycznego", XVI Konferencja Naukowa Sekcji Protetyki, Sesja Organizacji ILSI EUROPE oraz II Międzynarodowe Targi DENTEXPO' 97, Warszawa, 24-26 kwietnia 1997 : streszczenia
  Adres wydawniczy: [Warszawa, 1997]
  Strony: s. 133
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  382/576
  Autorzy: E[lżbieta] Jodkowska, L[eopold] Wagner, J[an] Trykowski, I. Karaś.
  Tytuł: Porównanie wytrzymałości na ścinanie połączenia 4 kompomerów z zębiną.
  Tytuł całości: W: Wielospecjalistyczne Sympozjum pt. "Postępy w diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji układu stomatognatycznego", XVI Konferencja Naukowa Sekcji Protetyki, Sesja Organizacji ILSI EUROPE oraz II Międzynarodowe Targi DENTEXPO' 97, Warszawa, 24-26 kwietnia 1997 : streszczenia
  Adres wydawniczy: [Warszawa, 1997]
  Strony: s. 128
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  383/576
  Autorzy: S[tanisław] Żmuda, P[aweł] Zaborowski, J[an] Trykowski, M. Dąbrowski, R. Dulski.
  Tytuł: Przyrost i rozkład temperatur w twardych tkankach zęba po działaniu lamp polimeryzacyjnych.
  Tytuł całości: W: Wielospecjalistyczne Sympozjum pt. "Postępy w diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji układu stomatognatycznego", XVI Konferencja Naukowa Sekcji Protetyki, Sesja Organizacji ILSI EUROPE oraz II Międzynarodowe Targi DENTEXPO' 97, Warszawa, 24-26 kwietnia 1997 : streszczenia
  Adres wydawniczy: [Warszawa, 1997]
  Strony: s. 126
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  384/576
  Autorzy: S[tanisław] Żmuda, J[an] Trykowski, W[ojciech] Zawadzki, A[gnieszka] Górnicka.
  Tytuł: Zastosowanie laserów CO2 CTL 1402 i ER : YAG CTL 1601 w leczeniu zębopochodnych ropni wyrostka zębodołowego.
  Tytuł całości: W: Wielospecjalistyczne Sympozjum pt. "Postępy w diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji układu stomatognatycznego", XVI Konferencja Naukowa Sekcji Protetyki, Sesja Organizacji ILSI EUROPE oraz II Międzynarodowe Targi DENTEXPO' 97, Warszawa, 24-26 kwietnia 1997 : Streszczenia
  Adres wydawniczy: [Warszawa, 1997]
  Strony: P4
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  385/576
  Autorzy: S[tanisław] Żmuda, J[an] Trykowski, W[ojciech] Zawadzki, P. Krakowiak.
  Tytuł: Zastosowanie laserów CO2 CTL 1402 w zabiegach pogłębienia przedsionka jamy ustnej.
  Tytuł całości: W: Wielospecjalistyczne Sympozjum pt. "Postępy w diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji układu stomatognatycznego", XVI Konferencja Naukowa Sekcji Protetyki, Sesja Organizacji ILSI EUROPE oraz II Międzynarodowe Targi DENTEXPO' 97, Warszawa, 24-26 kwietnia 1997 : Streszczenia
  Adres wydawniczy: [Warszawa, 1997]
  Strony: P5
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  386/576
  Autorzy: J[an] Trykowski, S[tanisław] Żmuda, P[aweł] Zaborowski, A. Łakomska.
  Tytuł: Zastosowanie laserów ND : YAG CTL 1503 i biostymulacyjnego CTL 1106 MX w leczeniu trudnych przypadków endodontycznych.
  Tytuł całości: W: Wielospecjalistyczne Sympozjum pt. "Postępy w diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji układu stomatognatycznego", XVI Konferencja Naukowa Sekcji Protetyki, Sesja Organizacji ILSI EUROPE oraz II Międzynarodowe Targi DENTEXPO' 97, Warszawa, 24-26 kwietnia 1997 : Streszczenia
  Adres wydawniczy: [Warszawa, 1997]
  Strony: , P3.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  387/576
  Autorzy: J[an] Trykowski, S[tanisław] Żmuda, K. Kwieduk-Brdak, T. Deryng.
  Tytuł: Zastosowanie skojarzonej terapii laserowej w leczeniu aft nawrotowych.
  Tytuł całości: W: Wielospecjalistyczne Sympozjum pt. "Postępy w diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji układu stomatognatycznego", XVI Konferencja Naukowa Sekcji Protetyki, Sesja Organizacji ILSI EUROPE oraz II Międzynarodowe Targi DENTEXPO' 97, Warszawa, 24-26 kwietnia 1997 : Streszczenia
  Adres wydawniczy: [Warszawa, 1997]
  Strony: P13
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  388/576
  Autorzy: I. Strużycka, S[tanisław] Żmuda, E. Iwanicka-Frankowska, M.