WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: STYMULACJA SERCA SZTUCZNA
Liczba odnalezionych rekordów: 48Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/48
Autorzy: Andrzej Dyduszyński.
Tytuł: Zaburzenia rytmu powodujące niebezpieczne zwolnienie czynności serca.
Tytuł całości: W: Intensywna terapia internistyczna / pod red. Dymitra Aleksandrowa
Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL, 1972
Strony: s. 88-121, 17 il., 9 tab., bibliogr. 32 poz.
Typ publikacji: PR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

2/48
Autorzy: Andrzej Dyduszyński.
Tytuł: Zaburzenia rytmu powodujące niebezpieczne zwolnienie czynności serca.
Tytuł całości: W: Intensywna terapia internistyczna / pod red. Dymitra Aleksandrowa. Wyd. 2
Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL, 1978
Strony: s. 98-132, 17 il., 8 tab., bibliogr. 34 poz.
Typ publikacji: PR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

3/48
Autorzy: Piotr Borkowski, Andrzej Dąbrowski.
Tytuł: Badania elektrofizjologiczne układu przewodzącego serca w zespole Wolffa-Parkinsona-White`a.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1980 : 23, 2, 139-145, ryc., tab., bibliogr. 10 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

4/48
Autorzy: Andrzej Dyduszyński.
Tytuł: Zaburzenia rytmu powodujące niebezpieczne zwolnienie czynności serca.
Tytuł całości: W: Intensywna terapia internistyczna / pod red. Dymitra Aleksandrowa
Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL, 1981
Strony: s. 98-132, 17 il., 8 tab., bibliogr. 34 poz.
Typ publikacji: PR
Polskie hasła przedmiotowe:

5/48
Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Piotr Borkowski, Piotr Kołodziej.
Tytuł: Badania elektrofizjologiczne układu przewodzącego serca u zdrowych osób z krótkim odstępem PQ i prawidłowymi zespołami QRS : Część I. Rejestracja potencjałów pęczka Hisa.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1982 : 25, 1, 17-24, ryc., tab., bibliogr. 10 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

6/48
Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Piotr Borkowski, Piotr Kołodziej.
Tytuł: Badania elektrofizjologiczne układu przewodzącego serca u zdrowych osób z krótkim odstępem PQ i prawidłowymi zespołami QRS : Część II. Diagnostyczna stymulacja przedsionkowa.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1982 : 25, 1, 25-32, ryc., tab., bibliogr. 12 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

7/48
Autorzy: Ryszard Piotrowicz.
Tytuł: Wpływ sytuacji klinicznej na losy chorych z blokami wielozwiązkowymi.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1983 : 38, 3, 77-80, ryc., tab., bibliogr. 15 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

8/48
Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Piotr Kołodziej, Andrzej Krupienicz, Ryszard Piotrowicz.
Tytuł: Programowana stymulacja prawej komory u osób z komorowymi zaburzeniami rytmu serca.
Tytuł równoległy: Programmed right ventricular pacing in patients with ventricular arrhythmias.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1988 : 64, 9-10, 563-571, ryc., tab., bibliogr. 8 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

9/48
Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Piotr Kołodziej, Andrzej Krupienicz, J. Drzewiecki, L. Giec, M. Trusz-Gluza, A. Wojnar-Wnuk, P. Kopeć, B. Średniawa.
Tytuł: Ocena porównawcza wyników badania holterowskiego i programowanej stymulacji komór u osób z chorobą niedokrwienną serca.
Tytuł równoległy: Comparative evaluation of the results of Holter monitoring and programmed ventricular stimulation in patients with ischemic heart disease.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1990 : 33, 1, 34-39, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

10/48
Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Leszek Kubik, Piotr Kołodziej, Andrzej Krupienicz, Elżbieta Ponikwicka.
Tytuł: Późne potencjały komorowe a samoistny i wywołany stymulacją częstoskurcz komorowy.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1990 : 33, 7, 12-16, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

11/48
Autorzy: A[ndrzej] Dąbrowski.
Tytuł: Programowa stymulacja komór.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1990 : 33, 9-10, 33-36, il., tab., bibliogr. 13 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

12/48
Autorzy: Andrzej Krupienicz, Piotr Kołodziej.
Tytuł: Programowana stymulacja elektryczna serca jako metoda doboru leków przeciwarytmicznych / Programmed pacing of hearst as a method of choice of antiarrhythmic drugs.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1990 : 66, 1-2, 37-40, bibliogr. 58 poz.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

13/48
Autorzy: Andrzej Krupienicz.
Tytuł: Postępy stałej stymulacji serca.
Tytuł równoległy: Advances in continuuous cardiac pacing.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1991 : 67, 3-4, 190-196, il., tab., bibliogr. 27 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

14/48
Autorzy: W[anda] Aleksandrow, A[ndrzej] Dyduszyński.
Tytuł: Moja przygoda lekarska.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1992 : T. 36, nr 4, s. 263-264
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

15/48
Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Andrzej Krupienicz, Leszek Kubik, Ryszard Piotrowicz.
Tytuł: Wyniki nieinwazyjnych badań serca a możliwość wywołania trwałego częstoskurczu komorowego metodą programowej stymulacji komór.
Tytuł całości: W: 59 Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Szczecin, 7-8 października 1993: streszczenia referatów
Adres wydawniczy: [Szczecin, 1993]
Strony: P53
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

16/48
Autorzy: Ryszard Roszczyk, Eugeniusz Dziuk, Jerzy Adamus, Wiesław Konieczny, Jacek Wnuk.
Tytuł: Zastosowanie radioizotopowej angiografii ilościowej (RAI) w badaniu wpływu szybkiej przezprzełykowej stymulacji lewego przedsionka na czynność lewej komory serca.
Tytuł równoległy: The use of gated radioisotope angiocardiography (GRA) in the study of the effect of fast transesophageal left atrium pacing on left ventricular function.
Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
Szczegóły: 1993 : 7, 1, 19-32, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

17/48
Autorzy: Andrzej Krupienicz, Jacek Janczak, Ewa Roszczyk, Bożena Ostrowska.
Tytuł: Przezskórne usuwanie elektrod stałych metodą przeciwtrakcji i modyfikacji własnej. Doniesienie wstępne.
Tytuł równoległy: A modified countertraction method of percutaneous chronic pacemaker lesd extraction : Preliminary report.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1994 : 40, 4, 295-298, tab., bibliogr. 4 poz. + 4 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PT
Polskie hasła przedmiotowe:

18/48
Autorzy: Robert Olszewski, Andrzej Nowicki, Jerzy Etienne, Paweł Karłowicz, Wojciech Marciniak, Jerzy Adamus.
Tytuł: Lokalizacja ogniska ektopowego pobudzenia w nowej echokardiograficznej metodzie dopplerowskiego obrazowania ruchu tkanek (badania in vitro i in vivo).
Tytuł równoległy: Localisation of ectopic focus by the new Doppler method of tissue movement imaging (in vitro in vivi studies).
Czasopismo: Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Szczegóły: 1996 : T. 3, nr 1, s. 60-63, bibliogr. 9 poz., sum.
ISSN: 1232-941X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

19/48
Autorzy: Jerzy Adamus.
Tytuł: Choroba niedokrwienna serca. Wartość diagnostyczna echokardiografii przy stymulacji przezprzełykowej.
Tytuł równoległy: Diagnostic value of echocardiography combined with transoesophageal atrial pacing in coronary artery disease / [Aut.] Andrzej Sieńko, Michał Wierzchowiecki, Tadeusz Krzyś, Marek Michalski, koment. Jerzy Adamus.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1996 : 44, 2, 98-105, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

20/48
Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Andrzej Krupienicz, Leszek Kubik, Piotr Kołodziej, Ryszard Piotrowicz, Elżbieta Kramarz, Wojciech Marciniak.
Tytuł: Chorzy z arytmią komorową i omdleniami. Znaczenie prognostyczne stymulacji komór. Porównanie dwóch modeli postępowania.
Tytuł równoległy: Programmed ventricular stimulation as a prognostic test in patients with syncope and complex ventricular arrhythmias. Comparison of two strategies used for identification of high-risk patients.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1996 : 44, 5, 390-395, ryc., tab. bibliogr. 12 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

21/48
Autorzy: Andrzej Krupienicz, S. Karczmarewicz, P. Kułakowski, Magdalena Kozak, Katarzyna Jacewicz, Joanna Kociszewska, Leszek Ceremużyński.
Tytuł: J-shaped versus straigh leads for atrial implantation: comparison of efficacy and safety.
Czasopismo: PACE-Pacing and Clinical Electrophysiology
Szczegóły: 1997 : Vol. 20, nr 5 Pt 2, s. 1458
Konferencja: European Society of Cardiology, Athens, 1997.06.08
ISSN: 0147-8389
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  22/48
  Autorzy: Ryszard Roszczyk, Eugeniusz Dziuk, Jerzy Adamus, Jacek Wnuk, Wojciech Kwiatkowski, Waldemar Mielcarek, Grzegorz Olejniczak, Cezary Żelaśkiewicz.
  Tytuł: Zastosowanie radioizotopowej angiokardiografii ilościowej (RAI) z przezprzełykową stymulacją lewego przedsionka w ocenie wpływu werapamilu o przedużonym uwalnianiu na czynność lewej komory serca.
  Tytuł równoległy: Application of quantitative radioisotope angiocardiography (QRA) with transesophageal left atrium pacing for the assessment of the effect of sustained-release verapamil on left ventricular function.
  Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
  Szczegóły: 1996 : 10, 20, 263-276, ryc., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  23/48
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Ryszard Piotrowicz, Elżbieta Kramarz.
  Tytuł: Dispersion of QT interval in ectopic ventricular beats. A new approach to assesment of ventricular inhomogeneity.
  Czasopismo: G. Ital. Cardiol.
  Szczegóły: 1998 : 28, Suppl. 1, 408-411, 2 fig., 2 tab., bibliogr. 7 poz.
  Uwagi: Proceedings the "New Frontiers" of Arrhythias 1998. 13th International Congress, Marilleva - Val di Sole - Trento - Italy, January 24-31, 1998.
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Science Citation Index


  24/48
  Autorzy: Robert Kowalczyk, Z. Gawor, Z. Maziarz, A. Goch, R. Drobiński, Bogdan Małkowski, T. Grycewicz, J. H. Goch, M. Kośmider, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Znaczenie scyntygraficznego, echokardiograficznego i elektrokardiograficznego testu stymulacji przezprzełykowej lewego przedsionka w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca.
  Tytuł równoległy: Scintigraphic, echocardiographic and electrocardiographic left atrial transoesophageal pacing test in ischaemic heart disease diagnostics.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 1998 : T. 99, nr 3, s.186-194, ryc., tab., bibliogr. 13 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0032-3772
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  25/48
  Autorzy: A. Piątkowska, E. Koźluk, D[ariusz] Michałkiewicz, Ł. Szumowski, R. Poniatowska, E. Surynt, F. Walczak.
  Tytuł: Korekta rytmem po stymulacji (przezprzełykowej) zwiększa czułość oceny patologii węzła zatokowego.
  Czasopismo: Folia Cardiol.
  Szczegóły: 1999 : 6, 1, 107
  Uwagi: I Międzynarodowa Konferencja International Society for Holter & Noninvasive Electrocardiology oraz Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Zakopane Kościelisko, 25-27 marca 1999 roku.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  26/48
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski.
  Tytuł: Wartość elektrokardiografii w rozpoznawaniu choroby węzła zatokowego.
  Tytuł równoległy: Value of echocardiography in the diagnosis of sick sinus syndrome.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1999 : T. 75, nr 7-8, s. 371-375, bibliogr. 16 poz.
  Uwagi: [Błędny ISSN 0024-0755 na okładce]
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  27/48
  Autorzy: Wojciech Zaręba.
  Tytuł: Risk factors for cardiac events in long QT syndrome patients and their family member: rozprawa habilitacyjna / Wojciech Zaręba
  Adres wydawniczy: Rochester : University of Rochester Department of Cardiology, 1999
  Strony: [2], XX, 182 s. , il., tab. , 24 cm , bibliogr 167 poz.
  Typ publikacji: HAB
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  28/48
  Autorzy: E. Koźluk, Z. Kotliński, P. Lodziński, M. Kościelska, Agata Kubaszek, Z. Jedynak, Piotr Hendzel, Franciszek Walczak, H. Masiak, R. Kępski, E. Szufladowicz, E. Michalak, A. Piątkowska, R. Baranowski, Ł. Szumowski, W. Rydlewska-Sadowska.
  Tytuł: Kliniczna charakterystyka pacjentów z dyslokacją elektrody stymulatora - doniesienie wstępne.
  Czasopismo: Folia Cardiol.
  Szczegóły: 2000 : 7, 2, 111-117, 2 il., 2 tab., bibliogr. 26 poz.,
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  29/48
  Autorzy: D[ariusz] Michałkiewicz, G[rzegorz] Gielerak, K[atarzyna] Jacewicz, A[nna] Gniłka, M[arian] Cholewa, J[erzy] Adamus.
  Tytuł: Nieoczekiwane zatrzymanie krążenia u chorej bez organicznej choroby serca.
  Czasopismo: Folia Cardiol.
  Szczegóły: 2000 : T. 7, supl. B, s. B34
  Uwagi: Wiosenna konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Gniezno 01-03.06. 2000.
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  30/48
  Autorzy: Dariusz Michałkiewicz, Katarzyna Jacewicz, Anna Gniłka, Jerzy Adamus, Marian Cholewa, Karol Makowski.
  Tytuł: Czy warto wykonywać zabiegi przezskórnej ablacji u bezobjawowych chorych z zespołem preekscytacji?
  Czasopismo: Folia Cardiol.
  Szczegóły: 2001 : T. 8, streszcz., s. 25
  Uwagi: III Międzynarodowa Konferencja International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology oraz Sekcji Elektrokardiografii Nieinwazyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Zakopane Kościelisko, 29-31 marca 2001.
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  31/48
  Autorzy: Dariusz Michałkiewicz, Katarzyna Jacewicz, Grzegorz Kamiński, Anna Gniłka, Marian Cholewa, Jerzy Adamus, Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Stymulacja dwukomorowa u chorych z przewlekłym migotaniem przedsionków po wykonaniu ablacji łącza przedsionkowo komorowego.
  Czasopismo: Folia Cardiol.
  Szczegóły: 2001 : T. 8, streszcz., s. 43
  Uwagi: III Międzynarodowa Konferencja International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology oraz Sekcji Elektrokardiografii Nieinwazyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Zakopane Kościelisko, 29-31 marca 2001.
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  32/48
  Autorzy: A[ndrzej] Dąbrowski, E[lżbieta] Kramarz.
  Tytuł: Two-step strategy in selecting candidates for programmed ventricular stimulation after myocardial infarction.
  Tytuł całości: W: X International Symposium on Progress in Clinical Pacing, Rome (Italy), December 3-6, 2002 : Abstracts
  Adres wydawniczy: [Rome, 2002]
  Strony: s. 93
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  33/48
  Autorzy: E. Płońska, A. Szyszka, Robert Olszewski.
  Tytuł: Echokardiografia obciążeniowa z zastosowaniem stymulacji serca.
  Tytuł całości: W: Echokardiografia obciążeniowa : stres echo. Praca zbiorowa
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod redakcja Edyty Płońskiej
  Adres wydawniczy: Opole : Almamedia, 2004
  Strony: s. 90-94, bibliogr. 7 poz.
  Uwagi: Rozdział 6
  Informacje o wydaniu: Wyd. 2 popr. i uzup.
  ISBN: 83-920431-1-1
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  34/48
  Autorzy: Edyta Płońska, Maciej Lewandowski, Robert Olszewski, Małgorzata Peregud, Andrzej Wojtarowicz, Tomasz Rozpara, B. Bush, Eugenio Picano.
  Tytuł: Wartość diagnostyczna i prognostyczna echokardiografii obciążeniowej z zastosowaniem stymulacji aai ze stymulatora serca z uwzględnieniem chorych z przerostem lewej komory serca.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2005 : T. 63, Supl. 1, s. S35
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Katowice, 2005.09.22
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  35/48
  Autorzy: Edyta Płońska, Eugenio Picano, Maciej Lewandowski, Małgorzata Peregud, Robert Olszewski, Andrzej Wojtarowicz, Piotr Gościniak, Tomasz Rozpara.
  Tytuł: Wartość diagnostyczna i prognostyczna echokardiografii obciążeniowej z zastosowaniem stymulacji AAI ze stymulatora serca.
  Tytuł równoległy: Diagnostic and prognostic value of stress echo-pacing in patients with implanted AAI pace-maker.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2005 : T. 19, nr 109, s. 10-15, bibliogr. 32 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Edyta Płońska
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science


  36/48
  Autorzy: Dariusz Michałkiewicz, Wiktor Piechota, Karol Makowski, M. Stachura, Anna Gniłka, Marian Cholewa.
  Tytuł: Factors determining the necessity of conversion from atrial pacing (AAI mode) to dual-chamber/ventricular pacing (DDD/VVI mode) in patients with sick sinus syndrome - a mid-term follow-up study.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2007 : T. 65, nr 8 (supl. 3), s. S 138
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Wrocław, 2007.09.20
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  37/48
  Autorzy: Tomasz Kryński, Sebastian Szmit, Sebastian Stec, Beata Zaborska, Ewa Makowska, Grzegorz Opolski, Piotr Kułakowski.
  Tytuł: Ergospirometria a optymalizacja stymulacji komorowej u chorego z kardiomiopatią i utrwalonym migotaniem przedsionków.
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2008 : T. 7, nr 4, s. 61-71, 81, bibliogr. 43 poz.
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  38/48
  Autorzy: Dariusz Michałkiewicz, A. Kutarski.
  Tytuł: Infekcja loży po pierwszej implantacji układu oraz po zabiegu powtórnym - różnice. Specyfika postępowania antyseptycznego przy implantacji i reoperacji układu stymulującego - elementy dyskusyjne.
  Czasopismo: Folia Cardiol. Excerpta
  Szczegóły: 2009 : T. 4, nr 2, s. 73-77, il., bibliogr. 16 poz., streszcz.
  Uwagi: [Późne powikłania elektroterapii - najważniejsze aspekty: na podst. referatów wygłoszonych podczas Konferencji Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego "Powikłania elektroterapii" w Książu 2008r. / red. oprac. A. Kutarski i B. Malecka].
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  39/48
  Autorzy: Włodzisław Kuliński.
  Tytuł: Wybrane problemy w postępowaniu fizykalnym u chorych po wszczepieniu układu stymulującego.
  Tytuł równoległy: Selected problems in physical treatment in patient after implantation of heart pacemaker.
  Czasopismo: Acta Balneologica
  Szczegóły: 2011 : T. 53, nr 3, s. 201
  Uwagi: XXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej, 8-11.09.2011 r. Nałęczów : Streszczenia Referatów.
  ISSN: 0005-4402
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  40/48
  Autorzy: Karol Makowski, Elżbieta Kramarz.
  Tytuł: Prognostic value of the sinoatrial conduction time measured by the Holter method. Results of a prospective follow-up study.
  Czasopismo: Cardiology Journal
  Szczegóły: 2013 : Vol. 20, nr 5, s. 539-544, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Uwagi: Other title: Holter monitoring, sinoatrial conduction time, prognosis.
  ISSN: 1897-5593
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.215
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  41/48
  Autorzy: A.A. Antoniewicz, R. Skiba, P. Syska, A. Maciąg, H. Szwed.
  Tytuł: Pacjent z wszczepionym urządzeniem do elektrokardio-terapii w praktyce urologicznej i anestezjologicznej.
  Czasopismo: Przegląd Urologiczny
  Szczegóły: 2013, nr 4, s. 14-20, il., tab.
  ISSN: 1640-5102
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  42/48
  Autorzy: Krystian Krzyżanowski.
  Tytuł: Wpływ minimalizacji stymulacji prawej komory na wydolność serca i jakość życia u pacjentów z chorobą węzła zatokowego i wydłużonym odstępem PQ. Praca doktorska / Krystian Krzyżanowski, Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Wojskowego Instytutu Medycznego
  Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: .
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2013
  Strony: 82 k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 102 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Promotor: dr hab. n. med. Andrzej Cwetsch. - [Obrona : 03.12.2013 r.]
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  43/48
  Autorzy: M. Kiliszek, D. Rodkiewicz, E. Koźluk, G. Opolski.
  Tytuł: Successful catheter ablation of Mahaim potential in a patient with wide QRS complex tachycardia / Zabieg przezskórnej ablacji potencjału Mahaima u pacjenta z antydromowym częstoskurczem przedsionkowo-komorowym.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2014 : Vol. 72, nr 10, s. 983, il.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.539
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  44/48
  Autorzy: Włodzisław Kuliński.
  Tytuł: Fizykoterapia u chorych z wszczepionym układem stymulującym serca.
  Tytuł równoległy: Physical therapy in patients with an implanted cardiac pacemaker.
  Tytuł całości: W: VI Międzynarodowe Dni Rehabilitacji "Potrzeby i standardy współczesnej rehabilitacji" : Streszczenia
  Adres wydawniczy: Rzeszów : BONUS LIBER sp. z o.o., Drukarnia i Wydaw. Diecezji Rzeszowskiej, 2014
  Strony: s. 86-87
  Konferencja: Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN; Instytut Fizjoterapii Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego; Oddział Rzeszowski Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji; Podkarpacki Oddział Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii; Kliniczny Oddział Rehabilitacji i Pracownia Fizjoterapii Szpitala Wojewódzkiego nr 2 im Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, Rzeszów, 2014.02.27
  ISBN: 978-83-64519-11-6
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  45/48
  Autorzy: Krystian Krzyżanowski, Dariusz Michałkiewicz, Zbigniew Orski, Robert Wierzbowski, Robert Ryczek, Andrzej Cwetsch.
  Tytuł: Minimizing right ventricular pacing in patients with sinus node disease and prolonged PQ interval: the impact on exercise capacity.
  Czasopismo: Cardiology Journal
  Szczegóły: 2015 : Vol. 22, nr 1, s. 75-79, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2014 May 20The study was supported by the National Science Center, Poland. Grant number: N N402 533539
  ISSN: 1897-5593
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.130
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  46/48
  Autorzy: Włodzisław Kuliński.
  Tytuł: Fizjoterapia u chorych z wszczepionym układem stymulującym serce.
  Tytuł równoległy: Physiotherapy in patients with an implanted cardiac pacemaker.
  Czasopismo: Fizjoterapia Polska
  Szczegóły: 2017 : T. 17, nr 3, s. 28-36, bibliogr. 15 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Włodzisław Kuliński
  ISSN: 1642-0136
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 10.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  47/48
  Autorzy: Beata Uziębło-Życzkowska, Ewa Surmacz, Marek Kiliszek, Leszek Gryszko, Agata Bilewska, Piotr Kwiatkowski, Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Częstość i czynniki predysponujące do wszczepienia układu stymulującego serce po TAVI - doświadczenia jednego ośrodka.
  Tytuł równoległy: Prevalence and predictors of permanent pacemaker implantation after tavi - single-centre experience.
  Czasopismo: W Dobrym Rytmie
  Szczegóły: 2019, Supl. 1, s. 11
  Konferencja: Sekcja Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Toruń, 2019.05.23
  ISSN: 1896-7892
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  48/48
  Autorzy: Paweł Krzesiński.
  Tytuł: Telemonitoring urządzeń wszczepialnych.
  Tytuł całości: W: Teleopieka ambulatoryjna w niewydolności serca.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Redakcja naukowa: Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak
  Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2021
  Strony: s. 73-77
  Uwagi: Rozdział 9.
  ISBN: 978-83-961316-0-7
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM