WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: SZPIK KOSTNY - PRZESZCZEPIANIE
Liczba odnalezionych rekordów: 125Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/125
Autorzy: Grzegorz Krzymański.
Tytuł: Wpływ przeszczepów szpiku autogennego na gojenie szczelinowatych ubytków żuchwy królika. Skrót pracy doktorskiej.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1983 : 36, 7, 525-532, ryc., tab., bibliogr. 28 poz., rez., sum.
Typ publikacji: STR
Polskie hasła przedmiotowe:

2/125
Autorzy: Grzegorz Krzymański.
Tytuł: Zdolności kostnotwórcze heterotopowych przeszczepów szpiku kostnego. Przegląd piśmiennictwa.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1983 : 36, 6, 441-444, bibliogr., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

3/125
Autorzy: Wiesław W. Jędrzejczak, Z. Pojda.
Tytuł: Wiotwórczy w leczeniu uszkodzeń szpiku.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1984 : 60, 5-6, 317-322, il., bibliogr.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

4/125
Autorzy: J[erzy] Kruszewski, C[ezary] Szczylik, W[iesław] Wiktor Jędrzejczak.
Tytuł: The effect of thymus cells on bone marrow transplants into sublethally irradiated mice. Lack of correlation between spleen colony formation and competitive repopulation of granulocytic system.
Czasopismo: Strahlentherapie
Szczegóły: 1984 : 160, 1, 45-51, il., tab., bibliogr., Zsfg., res.
Typ publikacji: ZA
Polskie hasła przedmiotowe:

5/125
Autorzy: Wiesław W. Jędrzejczak.
Tytuł: Warunki wdrażania przeszczepiania szpiku w Polsce.
Czasopismo: Immunol. Pol.
Szczegóły: 1985 : 10, 4, s. 281-286, bibliogr
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

6/125
Autorzy: W[iesław] W. Jędrzejczak, Z. Pojda, C[ezary] Szczylik, M[aksymilian] Siekierzyński, J[erzy] Kansy, M[irosław] Kłos, A[ndrzej] Krupienicz, M. Ratajczak, D. Jaskulski, P[aweł] Górnaś.
Tytuł: Phase I study of fetal liver and fetal liver combined with autologous marrow transplantation for congenital disorders of hemopoietic system. Premilinary results.
Tytuł całości: W: VIIIth Meeting of the International Society of Hematology European and African Division organized by the Polish Society of Haematology and Transfusiology, Warsaw - Poland, September, 8-13th 1985 : abstracts
Adres wydawniczy: Warsaw, 1985
Strony: s. 226
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

7/125
Autorzy: W[iesław] Wiktor Jędrzejczak, M[aksymilian] Siekierzyński, C[ezary] Szczylik, Z. Pojda, J[erzy] Kansy, M[irosław] Kłos, J. Pejcz, D. Jaskulski, M[ariusz] Ratajczak, P[aweł] Górnaś, A[ndrzej] Krupienicz.
Tytuł: Success of bone marrow transplantation in congenital Diamond-Blackfan anemia-evidence for a stem cell origin of disease.
Tytuł całości: W: VIIIth Meeting of the International Society of Hematology European and African Division organized by the Polish Society of Haematology and Transfusiology, Warsaw - Poland, September, 8-13th 1985 : abstracts
Adres wydawniczy: Warsaw, 1985
Strony: s. 222
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

8/125
Autorzy: Kazimierz Sułek, Mirosław Kłos.
Tytuł: Oczyszczanie in vitro autologicznego szpiku z komórek białaczkowych i nowotworowych.
Czasopismo: Acta Haematol. Pol.
Szczegóły: 1986 : 17, 3-4, 154-169, bibliogr. 64 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

9/125
Autorzy: M. Z. Ratajczak, W[iesław] Wiktor Jędrzejczak.
Tytuł: Użycie płynu do izolacji limfocytów produkcji "Polfa" - Kutno w preparatyce szpiku przed przeszczepem.
Czasopismo: Immunol. Pol.
Szczegóły: 1986 : 11, 3-4, s. 338
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

10/125
Autorzy: J. Meder, Zofia Dańczak-Ginalska, Kazimierz Sułek, Mirosław Kłos, Maria Jarczewska, Paweł Kukołowicz, Maria Czermińska, Romuald Gajewski, Marzena Morawska.
Tytuł: Przeszczepianie szpiku po przygotowaniu chemioterapią i napromienieniu całego ciała. 1 : Podstawy kliniczno-radiobiologiczne.
Czasopismo: Nowotwory
Szczegóły: 1986 : 36, 4, s. 257-268, il., tab., bibliogr. 40 poz., rez., sum
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

11/125
Autorzy: Paweł Kukołowicz, Maria Czermińska, Romuald Gajewski, Marzena Morawska, J. Meder, Zofia Dańczak-Ginalska, Kazimierz Sułek, Mirosław Kłos, Maria Jarczewska.
Tytuł: Przeszczepianie szpiku po przygotowaniu chemioterapią i napromienieniu całego ciała. 2 : Technika i dozymetria napromieniania całego ciała.
Czasopismo: Nowotwory
Szczegóły: 1986 : 36, 4, s. 269-279, il., bibliogr. 11 poz., rez., sum
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

12/125
Autorzy: Kazimierz Sułek, Mirosław Kłos, Maria Jarczewska, Irena Federowicz, Jacek Nowak, Romuald Carewicz, Zofia Dańczak-Ginalska, J. Meder, Paweł Kukołowicz, Maria Czermińska, Romuald Gajewski, Marzena Morawska.
Tytuł: Przeszczepianie szpiku po przygotowaniu chemioterapią i napromienieniu całego ciała. 3 : Opis przypadku.
Czasopismo: Nowotwory
Szczegóły: 1986 : 36, 4, s. 280-287, il., tab., bibliogr. 13 poz., rez., sum
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

13/125
Autorzy: Wiesław Jędrzejczak, R. Rokicka-Milewska, Maksymilian Siekierzyński, Cezary Szczylik, Z. Pojda, Danuta Derulska, Mariusz Ratajczak, Mirosław Kłos, Jerzy Kansy, Władysław Nowakowski, Anna Skrobowska-Woźniak.
Tytuł: Autologiczny przeszczep szpiku jako próba podtrzymania całkowitej remisji u dziecka chorego na ostrą białaczkę limfoblastyczną.
Tytuł równoległy: Autologous bone marrow transplantation as a trial of maintenance of complete remission in a child with acute lymphoblastic leukaemia.
Czasopismo: Pediatria Polska
Szczegóły: 1986 : 61, 3, 177-180, il., bibliogr. 20 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

14/125
Autorzy: W[iesław] W. Jędrzejczak, C[ezary] Szczylik, Z. Pojda, M[aksymilian] Siekierzyński, M[ariusz] Ratajczak, J[erzy] Kansy, M[irosław] Kłos, D. Jaskulski, E[lżbieta] Urbanowska, P[aweł] Górnaś.
Tytuł: Allogeniczne przeszczepy szpiku w leczeniu schorzeń układu krwiotwórczego - doświadczenia własne.
Tytuł całości: W: XXIX Zjazd Towarzystwa Internistów Polskich, Łódź 26-28 września 1986 : streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Warszawa, 1986
Strony: s. 66
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

15/125
Autorzy: Cezary Szczylik, Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
Tytuł: Przygotowanie dawcy i biorcy do przeszczepu szpiku.
Tytuł równoległy: Preparation of donors and recipients of bone marrow transplantats.
Czasopismo: Acta Haematol. Pol.
Szczegóły: 1987 : 18, 3-4, 203-207, il., bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

16/125
Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Cezary Szczylik, Z. Pojda, Maksymilian Siekierzyński, Jerzy Kansy, Mirosław Kłos, Mariusz Z. Ratajczak, J. Pejcz, D. Jaskulski, Paweł Górnaś.
Tytuł: Success of bone marrow transplantation in congenital diamond-blackfan anaemia : a case report.
Czasopismo: Eur. J. Haematol.
Szczegóły: 1987 : 38, 2, 204-206, il., bibliogr. 9 poz.
Typ publikacji: ZA
Polskie hasła przedmiotowe:

17/125
Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Maksymilian Siekierzyński, Cezary Szczylik, Z. Pojda, Mariusz Ratajczak, Jerzy Kansy, Mirosław Kłos, D. Jaskulski, J. Pejcz, Elżbieta Urbanowska, Paweł Górnaś.
Tytuł: Praktyczne problemy przeszczepiania szpiku na podstawie własnych doświadczeń.
Tytuł równoległy: Practical problems of bone marrow transplantation in the light of our experiences.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1987 : 42, 24, 753-756, 2 il., bibliogr. 13 poz., sum., rez.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

18/125
Autorzy: Mariusz Ratajczak, Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
Tytuł: Usuwanie krwinek czerwonych ze szpiku przed niezgodnym grupowo przeszczepem krwiotwórczym za pomocą wirowania na gradiencie stężeń mieszaniny wielocukrów i ditrizoatu.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1987 : 42, 30, 907-910, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

19/125
Autorzy: M[ariusz] Z. Ratajczak, E[lżbieta] Urbanowska, T. Skórski, M. Kawalec, C[ezary] Szczylik.
Tytuł: Haemopoietic and immunologic status in murine short and long term survivors after total body irradiation and transplantation of syngeneic bone marrow cells.
Czasopismo: Blut
Szczegóły: 1988 : 57, 4, 235
Uwagi: Doroczny Kongres Austriackiego i Niemieckiego Towarzystw Hematologii i Onkologii, Salzburg, 2-5 paŤdziernika 1988 r.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

20/125
Autorzy: C[ezary] Szczylik, M[ariusz] Z. Ratajczak, E[lżbieta] Urbanowska, W[iesław] Wiktor Jędrzejczak.
Tytuł: Hemopoietic reconstitution after Busulfan / Cyclophosphamide conditioning and allogeneic bone marrow transplantation.
Czasopismo: Blut
Szczegóły: 1988 : 57, 4, 235
Uwagi: Doroczny Kongres Austriackiego i Niemieckiego Towarzystw Hematologii i Onkologii, Salzburg, 2-5 paŤdziernika 1988 r.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

21/125
Autorzy: Grzegorz Krzymański.
Tytuł: Zastosowanie złożonych przeszczepów autegennego szpiku i alogennej kości liofilizowanej w leczeniu opóźnionego gojenia złamań i ubytków żuchwy.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1988 : 41, 8, 494-502, ryc., bibliogr. 51 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

22/125
Autorzy: Cezary Szczylik, Mariusz Ratajczak, Zbigniew Dumański, A. Myc, Maksymilian Siekierzyński, Zbigniew Rybicki, Mirosław Kłos, Sławomir Zaboklicki, Piotr Zaborowski, B. Nowakowska, Henryk Matej, Wiesław Jędrzejczak.
Tytuł: Odrzucenie allogenicznego przeszczepu szpiku. Opis przypadku.
Tytuł równoległy: Rejection of allogenic marrow transplant. Case report.
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
Szczegóły: 1988 : 79, 1, 30-37, ryc., bibliogr. 12 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

23/125
Autorzy: C[ezary] Szczylik, M[ariusz] Z. Ratajczak, E[lżbieta] Urbanowska, W[iesław] W. Jędrzejczak.
Tytuł: Kinetics of destruction and regeneration of the haemopoietic system after administration of busulphan and cyclophosphamide followed by bone marrow transplantation. Peripheral blood parameters.
Czasopismo: Acta Medica Polona
Szczegóły: 1989 : Vol. 30, nr 3-4, s. 93-109
ISSN: 0001-608X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  24/125
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Mariusz Ratajczak, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Bone marrow transplantation in polish conditions. Method for removal of red cells from the transplant in the case of major blood group incompatibility.
  Czasopismo: Arch. Immunol. Ther.
  Szczegóły: 1989 : 37, 3-4, 261-267, il., tab., bibliogr. 12 poz.
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  25/125
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Cezary Szczylik, Henryk Matej, Z. Pojda, Mariusz Z. Ratajczak, A. Myc, Maksymilian Siekierzyński, Jerzy Kansy, Mirosław Kłos, Zbigniew Rybicki, Zbigniew Dumański, Piotr Zaborowski, Sławomir Zaboklicki, Ewa Nowakowska, Elżbieta Urbanowska, J. Kurył.
  Tytuł: Allogenic bone marrow transplantation for HLA-identical siblings following conditioning with Busulfan and Cyclophosphamide. First results.
  Czasopismo: Folia Haematol.
  Szczegóły: 1989 : 116, 3-4, 403-408, 3 tab., bibliogr. 13 poz.
  Uwagi: Międzynarodowe Sympozjum nt. transplantacji szpiku kostnego, w kooperacji z Towarzystwem Hematologicznym i Transfuzjologii Krwi NRD, Lipsk, 29-30.07.1987.
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  26/125
  Autorzy: M[ariusz] Z. Ratajczak, C[ezary] Szczylik, W[iesław] Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Elimination of red blood cells from marrow suspension pror to transplantation using polysaccharide-ditrizoate gradient centrifugation. Experimental studies.
  Czasopismo: Folia Haematol.
  Szczegóły: 1989 : 116, 3-4, 469-473, il., bibliogr. 10 poz.
  Uwagi: Międzynarodowe Sympozjum nt. transplantacji szpiku kostnego, w kooperacji z Towarzystwem Hematologicznym i Transfuzjologii Krwi NRD, Lipsk, 29-30.07.1987.
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  27/125
  Autorzy: Grzegorz Krzymański.
  Tytuł: Kliniczne wykorzystanie zdolności kostnotwórczych przeszczepów autegennego szpiku.
  Tytuł całości: W: Postępy w diagnostyce i terapii procesów chorobowych jamy ustnej i twarzowej części czaszki : historia - nadzieje - rzeczywistość, Warszawa, 5-6 październia 1989 : [ref.]
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1989
  Strony: s. 75-78, tab.
  Uwagi: - Rok Jubileuszowy Chirurgii Polskiej 180-lecie powstania Wydziału Akademicko-lekarskiego w Warszawie. - Zjazd nt. Postępy w dianostyce i terapii procesów chorobowych jamu ustnej i twarzowej części czaszki, Warszawa (PL), 5-6 października 1989.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  28/125
  Autorzy: T. Skórski, M. Kawalec, M[ariusz] Z. Ratajczak, C[ezary] Szczylik, J. Kawiak.
  Tytuł: Return of immunohematopoietic impairment a long time after murine syngeneic bone marrow transplantation.
  Czasopismo: Bone Marrow Transplantation
  Szczegóły: 1990 : Vol. 6, nr 5, s. 315-319, bibliogr. 26 poz., sum.
  ISSN: 0268-3369
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.352
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science


  29/125
  Autorzy: Kazimierz Sułek.
  Tytuł: Transplantacja szpiku kostnego.
  Czasopismo: Medycyna 2000
  Szczegóły: 1990 : T. 1, nr 5, s. 3-5
  ISSN: 1230-4565
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  30/125
  Autorzy: Wiesław W. Jędrzejczak.
  Tytuł: Upór i odwaga.
  Czasopismo: Medycyna 2000
  Szczegóły: 1990 : T. 1, nr 6, s. 45-46, Nagroda Nobla 1990 w dziedzinie medycyny.
  ISSN: 1230-4565
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: CR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  31/125
  Autorzy: Mariusz Z. Ratajczak, Marek Dudziak.
  Tytuł: Powikłania gastroenterologiczne po przeszczepieniu szpiku.
  Tytuł równoległy: Gasrointestinal complications of human bone marrow transplantation.
  Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
  Szczegóły: 1990 : 45, 34-35, 716-720, bibliogr. 33 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  32/125
  Autorzy: Mariusz Z. Ratajczak, Marek Dudziak.
  Tytuł: Powikłania nefrologiczne po przeszczepieniach szpiku.
  Tytuł równoległy: Nephrologic complications of bone marrow transplantation.
  Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
  Szczegóły: 1990 : 45, 40-41, 836-840, bibliogr. 34 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  33/125
  Autorzy: Mariusz Z. Ratajczak, Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Zmiany stężeń białek surowicy u chorych poddanych przeszczepieniom allogenicznego szpiku.
  Tytuł równoległy: Serum proteins in allogenic bone marrow-transplants.
  Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
  Szczegóły: 1990 : 45, 51-52, 1051-1055, il., tab., bibliogr. 25 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  34/125
  Autorzy: Grzegorz Krzymański.
  Tytuł: Przeszczepy autogennego szpiku w leczeniu zaburzeń gojenia złamań i ubytków kości szczęk: rozprawa habilitacyjna / Grzegorz Krzymański ; Wojskowa Akademia Medyczna Centralny Szpital Kliniczny, Instytut Stomatologii, Klinika Chirurgii Szczękowej Warszawa
  Adres wydawniczy: Warszawa : CSK WAM, 1990
  Strony: [2], 107+ 42 s. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 183 poz.
  Typ publikacji: HAB
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  35/125
  Autorzy: Kazimierz Sułek, Mirosław Kłos, Jacek Nowak, Maria Jarczewska, Irena Federowicz, Grażyna Ostrowska, Jarosław Nowosielski, Romuald Carewicz, Dorota Witman, Andrzej Kański, Alicja Rączka, Ewa Szulkowska.
  Tytuł: Pierwsze własne doświadczenia z allo- i autotransplantacją krwiotwórczych komórek macierzystych.
  Tytuł równoległy: The first experiences with allotransplantation and autotransplantation of haematopoietic stem cells.
  Czasopismo: Wiad. Lek.
  Szczegóły: 1990 : 43, 23-24, 1155-1163, 3 tab., bibliogr. 11 poz., res., sum.
  Typ publikacji: VAR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  36/125
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Cezary Szczylik, Henryk Madej, Z. Pojda, Mariusz Z. Ratajczak, A. Myc, Maksymilian Siekierzyński, Jerzy Kansy, Mirosław Kłos, Zbigniew Rybicki, Zbigniew Dumański, Piotr Zaborowski, Sławomir Zaboklicki, B. Nowakowska, Elżbieta Urbanowska, J. Kurył.
  Tytuł: Allogenic bone marrow transplantation from HLA-identical siblings following conditioning with busulphan and cyclophosphamide.
  Czasopismo: Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis
  Szczegóły: 1991 : Vol. 39, nr 4, s. 441-447, tab., bibliogr. 13 poz.
  ISSN: 0004-069X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  37/125
  Autorzy: Mariusz Ratajczak, Ryszard Issakiewicz.
  Tytuł: Powikłania pulmonologiczne po przeszczepieniach szpiku.
  Tytuł równoległy: Pulmonary complications of bone marrow transplantation.
  Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
  Szczegóły: 1991 : 46, 22-23, 399-402, bibliogr. 45 poz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  38/125
  Autorzy: Mariusz Z. Ratajczak, Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Zmiany stężeń elektrolitów w surowicy u chorych poddanych przeszczepieniom allogenicznego szpiku.
  Tytuł równoległy: Changes in serum electrolytes concentratiopn in patients with allogenic bone marrow transplants.
  Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
  Szczegóły: 1991 : 46, 43-44, 829-833., il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  39/125
  Autorzy: Mariusz Z. Ratajczak, Cezary Szczylik, Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Zmiany niektórych parametrów oceniających czynność nerek u chorych poddanych przeszczepieniom allogenicznego szpiku.
  Tytuł równoległy: Changes in selected parameters of renal function in allogenic bone marrow recipients.
  Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
  Szczegóły: 1991 : T. 46, nr 40-42, s. 764-769, bibliogr. 21 poz., sum.
  ISSN: 0032-3756
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  40/125
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Przeszczepianie szpiku - stan obecny.
  Tytuł równoległy: Bone marrow transplantation - current status.
  Czasopismo: Post. Nauk Med.
  Szczegóły: 1991 : 4, 5, 188-193, bibiogr. 49 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  41/125
  Autorzy: B. Calabretta, R. B. Sims, M. Valtieri, D. Caracciolo, C. Szczylik, D. Venturelli, M. Z. Ratajczak, M. Beran, A. M. Gewirtz.
  Tytuł: Normal and leukemic hematopoietic cells manifest differential sensitivity to inhibitory effects of c-myb antisense oligodeoxynucleotides: an in vitro study relevant to bone marrow purging.
  Czasopismo: Proceedings of the National Academy of Sciences USA
  Szczegóły: 1991 : Vol. 88, nr 6, s. 2351-2355, il., tab., bibliogr. 30 poz.
  ISSN: 0027-8424
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 10.300
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  42/125
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Obecne wyniki przeszczepiania szpiku na podstawie danych międzynarodowego rejestru przeszczepiania szpiku.
  Czasopismo: Pol. J. Immunol.
  Szczegóły: 1992 : 3, 17, 163
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  43/125
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Problemy zdrowotne rekonwalescentów po przeszczepieniu szpiku kostnego i sposoby ich zwalczania.
  Tytuł równoległy: Health problems in convalescents post bone marrow transplantation and possibilities for their management.
  Czasopismo: Acta Haematol. Pol.
  Szczegóły: 1993 : 24, 2, 87-93, bibliogr. 27 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  44/125
  Autorzy: Kazimierz Sułek.
  Tytuł: Wskazania do przeszczepiania szpiku kostnego w niewydolności układu krwiotwórczego.
  Tytuł równoległy: Indications for bone marrow transplantation in bone marrow failure.
  Czasopismo: Acta Haematol. Pol.
  Szczegóły: 1993 : 23, 1, 5-9, bibliogr. 25 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PT
  Polskie hasła przedmiotowe:

  45/125
  Autorzy: Grzegorz Krzymański, Mirosław Kałczak, Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Wpływ komórek podścieliska szpiku namnażanych in vitro na gojenie ubytków żuchwy królika.
  Tytuł równoległy: The effect of in vitro grown autologous bone marrow stromal cells on the healing of rabbit jaws lesions.
  Czasopismo: Czas. Stomatol.
  Szczegóły: 1993 : 46, 2-3, 170-177, il., bibliogr. 34 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  46/125
  Autorzy: Małgorzata Nieborowska-Skórska, T. Skórski, Mariusz Z. Ratajczak, Cezary Szczylik, L. Malaguarnera, B. Calabretta.
  Tytuł: Succesfull mafosfamide purging of bone marrow from chronic myelogenous leukemia (CML) cells.
  Czasopismo: Folia Histochem. Cytobiol.
  Szczegóły: 1993 : 31, 4, 161-167, il., tab., bibliogr. 32 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  47/125
  Autorzy: T. Skórski, P. Kanakaraj, M. Nieborowska-Skórska, M[ariusz] Z. Ratajczak, C[ezary] Szczylik, R.B. Arlinghaus, A. Gewirtz, B. Perussia, B. Calabretta.
  Tytuł: p 120 GAP requirement in normal and malignant human hematopoesis.
  Czasopismo: J. Exp. Med.
  Szczegóły: 1993 : 178, 6, 1923-1933
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 13.862
  Polskie hasła przedmiotowe:

  48/125
  Autorzy: Cezary Szczylik, T. Skórski, N. C. Nicolaides, S. C. Wen, L. Rudnicka, A. Bonati, L. Malaguarnera, B. Calabretta.
  Tytuł: Regulation of proliferation and cytokine expression of bone marrow fibroblasts : role of c-myb.
  Czasopismo: J. Exp. Med.
  Szczegóły: 1993 : 178, 3, 997-1005
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 13.862
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Science Citation Index
 • MEDLINE/PubMed


  49/125
  Autorzy: Mariusz Z. Ratajczak, T. Skórski, Janina Ratajczak.
  Tytuł: Pre-stimulation of the human bone marrow CD34+ cells before storage at 4 st.C with the early acting cytokines enhance their survival and increase proliferative potential. Transplantological implications.
  Czasopismo: Materia medica Polona
  Szczegóły: 1993 : 25, 3/4, 133-136, il., tab., bibliogr. 20 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  50/125
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Bone marrow transplantation in the treatment of primary immunodeficiencies.
  Czasopismo: Pol. J. Immunol.
  Szczegóły: 1993 : 18, 4, 363-368, bibliogr. 17 poz., streszcz.
  Uwagi: 4 Sympozjum pt. Pierwotne i wtórne niedobory odporności Warszawa 04-05.06. 1993
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  51/125
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Cezary Szczylik, Mariusz Z. Ratajczak.
  Tytuł: Stan zdrowia rekonwalescentów po przeszczepieniu allogenicznego szpiku.
  Tytuł równoległy: Health status of the allogenic bone marrow transplants recipients.
  Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
  Szczegóły: 1993 : 48, 25-26, 543-545, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  52/125
  Autorzy: Mariusz Z. Ratajczak, Cezary Szczylik, Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Zmiany niektórych parametrów biochemicznych czynności wątroby u chorych poddanych przeszczepieniom allogenicznego szpiku.
  Tytuł równoległy: Changes of certain biochemical parameters of liver function in patients after allogenic bone marrow transplantation.
  Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
  Szczegóły: 1993 : T. 48, nr 11-13, s. 276-281, bibliogr. 19 poz., sum.
  ISSN: 0032-3756
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  53/125
  Autorzy: Przemysław Szwech.
  Tytuł: Czynnik pobudzający kolonie granulocytarno-makrofagonalne (GM-CSF) i jego kliniczne zastosowanie.
  Tytuł równoległy: Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF) and its clinical application.
  Czasopismo: Post. Biol. Komórki
  Szczegóły: 1993 : 20, 3, 257-278, il., tab., bibliogr. 46 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  54/125
  Autorzy: Kazimierz Sułek, Renata A. Piusińska.
  Tytuł: Psychologiczne aspekty przeszczepiania szpiku kostnego.
  Tytuł równoległy: Psychological aspects of bone marrow transplantation.
  Czasopismo: Wiad. Lek.
  Szczegóły: 1993 : 46, 1-2, 41-44, bibliogr. 24 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  55/125
  Autorzy: Mariusz Z. Ratajczak, Wojciech I. Kuczyński, Janina Ratajczak.
  Tytuł: Influence of different temperature of cryopreservation on tje proliferative potential of human bone marrow progenitor cells. Transplantological applications.
  Czasopismo: Archivum Immunologiae and Therapiae Experimentalis
  Szczegóły: 1994 : Vol. 42, nr 3, s. 217-221, bibliogr. 18 poz.
  ISSN: 0004-069X
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science


  56/125
  Autorzy: Grzegorz Krzymański, Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Badania nad możliwością użycia namnożonych in vitro autogennych komórek podścieliska szpiku do pobudzania gojenia ubytków tkanki.
  Tytuł równoległy: Studies of in vitro grown bone marrow derived osteogenic fibroblastoid cells in the treatment of bone lesions in the jaws.
  Czasopismo: Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol.
  Szczegóły: 1994 : 59, 5, 401-411, il., bibliogr. 48 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  57/125
  Autorzy: Grzegorz Krzymański, Wojciech Domański, Paweł Białożyk, Waldemar Roszkiewicz, Barbara Biernacka.
  Tytuł: Wstępna ocena złożonych przeszczepów autogennego szpiku i hydroksyapatytu użytych do odbudowy zanikłych wyrostków zębodołowych szczęk.
  Tytuł równoległy: An initial assessment of implants of hydroxyapatite and autogenous bone marrow used in the reconstruction of the alveolar process.
  Czasopismo: Czas. Stomatol.
  Szczegóły: 1994 : 47, 12, 848-855, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  58/125
  Autorzy: Krzysztof Ilnicki, Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Przeszczepianie komórek krwiotwórczych krwi pępowinowej u człowieka - alternatywa dla przeszczepień szpiku kostnego.
  Tytuł równoległy: Transplantation of human umbilical cord hematopoietic cells - an alternative to bone marrow transplantation.
  Czasopismo: Post. Biol. Komórki
  Szczegóły: 1994 : 21, 4, 461-478, il., bibliogr. 84 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  59/125
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Natowskie Białe Noce Terapii Genowej i Przeszczepiana Szpiku.
  Czasopismo: Skalpel
  Szczegóły: 1994 : 4, 4, 66-68
  Typ publikacji: POP
  Polskie hasła przedmiotowe:

  60/125
  Autorzy: Anna Piusińska-Macoch, Kazimierz Sułek, Stanisław Ilnicki.
  Tytuł: Analiza neuropsychologicznych zaburzeń u pacjenta po transplantacji szpiku kostnego.
  Czasopismo: Acta Haematol. Pol.
  Szczegóły: 1995 : T. 26, nr 2 supl. 1, s. 167
  Uwagi: 16 Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Warszawa, 21-24.06.1995. Referaty programowe i streszcz. prac oryginalnych.
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  61/125
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Przeszczepianie szpiku w chorobach krwi.
  Tytuł całości: W: Choroby wewnętrzne / pod red. Andrzeja Wojtczaka
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1995
  Strony: s. 755-775
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  62/125
  Autorzy: Jacek Nowak.
  Tytuł: Transplantacje szpiku.
  Czasopismo: Farmacja Polska
  Szczegóły: 1995 : 51, 15, 645-652, bibliogr. 40 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  63/125
  Autorzy: Wojciech Marczyński, Krzysztof Kwiatkowski, Andrzej Dymara.
  Tytuł: Przeszczepy autogenicznego szpiku w zaburzeniach zrostu kości.
  Czasopismo: Kwartalnik Ortopedyczny
  Szczegóły: 1995, supl., 115-117
  Uwagi: - 11 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Ortopedów Wojska Polskiego, Lublin - Dęblin, 11-13 maja 1994
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  64/125
  Autorzy: Wojciech Marczyński, Krzysztof Kwiatkowski, Andrzej Dymara.
  Tytuł: Przeszczepy autogenicznego szpiku w zaburzeniach zrostu kości.
  Czasopismo: Nowa Klinika
  Szczegóły: 1995, nr 11, s. 35-37, bibliogr. 17 poz.
  ISSN: 1231-3025
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  65/125
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Abstracts of conference - Bone marrow transplantation in Poland.
  Czasopismo: Pol. J. Immunol.
  Szczegóły: 1995 : 20, 2, 157
  Uwagi: - Konferencja nt. przeszczepu szpiku kostnego w Polsce, Warszawa, 28-29.11.1994
  Typ publikacji: SPR
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  66/125
  Autorzy: Kazimierz Sułek, Mirosław Kłos, A. Łyczek, Barbara Betiuk, Ewa Szulkowska, Jacek Nowak.
  Tytuł: Double allogeneic bone marrow transplantation in aplastic anemia.
  Czasopismo: Pol. J. Immunol.
  Szczegóły: 1995 : 20, 2, 169
  Uwagi: - Conference Bone Marrow Transplantation in Poland, Warsaw, 28-29.11.1994.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  67/125
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Cezary Szczylik, Mariusz Z. Ratajczak, Z. Pojda, Przemysław Szwech.
  Tytuł: Evaluation of long term results of allogeneic bone marrow transplantation (BMT).
  Czasopismo: Pol. J. Immunol.
  Szczegóły: 1995 : 20, 2, 171-172
  Uwagi: - Conference Bone Marrow Transplantation in Poland, Warsaw, 28-29.11.1994.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  68/125
  Autorzy: Anna R. Piusińska, Stanisław Ilnicki, Kazimierz Sułek.
  Tytuł: Impairment of cognitive functions at different stages of bone marrow transplantation.
  Czasopismo: Pol. J. Immunol.
  Szczegóły: 1995 : 20, 2, 170-171
  Uwagi: - Conference Bone Marrow Transplantation in Poland, Warsaw, 28-29.11.1994.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  69/125
  Autorzy: K[rzysztof] Żygocki, P[iotr] Rzepecki, K[atarzyna] Budziszewska, T[eresa] Czajka, K[azimierz] Sułek, M[irosław] Kłos, J[acek] Nowak.
  Tytuł: Obstructive lung disease after allogeneic bone marrow transplantation.
  Czasopismo: Pol. J. Immunol.
  Szczegóły: 1995 : 20, 2, 170
  Uwagi: - Conference Bone Marrow Transplantation in Poland, Warsaw, 28-29.11.1994.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  70/125
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: What cells and molecules are critical to the formation of bone marrow? Answers from studies using genetically-determined osteopetroses.
  Czasopismo: Pol. J. Immunol.
  Szczegóły: 1995 : 20, 2, 166-167
  Uwagi: - Conference Bone Marrow Transplantation in Poland, Warsaw, 28-29.11.1994.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  71/125
  Autorzy: W[iesław] Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: History of bone marrow transplantation in Poland.
  Czasopismo: Ann. Transplant.
  Szczegóły: 1996 : 1, 1, 15-17, 3 fig., bibliogr. 20 poz.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  72/125
  Autorzy: K[rzysztof] Żygocki, P[iotr] Rzepecki, K[atarzyna] Budziszewska, K[azimierz] Sułek, M[irosław] Kłos, J[acek] Nowak.
  Tytuł: Obstructive lung disease after allogenic bone marrow transplantation.
  Czasopismo: Bone Marrow Transpl.
  Szczegóły: 1996 : 17, Suppl. 1, 615
  Uwagi: 22nd Annual Meeting of the EBMT and 12th Meeting of the Nurses Group, Vienna (Austria), 3-7.03.1996.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  73/125
  Autorzy: Jacek Nowak.
  Tytuł: Rekrutacja honorowych dawców krwi.
  Czasopismo: Dar Krwi : biuletyn Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża
  Szczegóły: 1996, nr 10, s. 4-6
  ISSN: 1233-1953
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PT
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  74/125
  Autorzy: Kazimierz Sułek, Renata A. Piusińska, Stanisław Ilnicki.
  Tytuł: Przeszczepianie szpiku kostnego - problemy psychologiczne.
  Tytuł równoległy: Bone marrow gafting - psychological problems.
  Tytuł całości: W: Medycyna psychosomatyczna i psychologia chorego somatycznie wobec zagrożenia i wyzwań cywilizacyjnych współczesnego świata / [red. Henryk Skłodowski]
  Adres wydawniczy: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1996
  Strony: s. 283-288, bibliogr. 24 poz., sum.
  Konferencja: , Kołobrzeg, 1994.05.19
  ISBN: 83-7016-915-5
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  75/125
  Autorzy: Anna Piusińska, Stanisław Ilnicki, Kazimierz Sułek.
  Tytuł: Kliniczne znaczenie percepcji choroby w procesie transplantacji szpiku.
  Tytuł całości: W: Przeszczepianie komórek hematopoetycznych
  Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. PANOPTIKOS, 1996
  Strony: s. 124
  Uwagi: 7 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Poznań, 13-14.06.1996.
  ISBN: 83-904573-3-4
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  76/125
  Autorzy: G[rzegorz] Krzymański, W[iesław] Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Autologous bone marrow-derived stromal fibroblastoid cells grown in vitro for the treatment of defects of mandibular bones.
  Czasopismo: Transplantation Proceedings
  Szczegóły: 1996 : Vol. 28, nr 6, s. 3528-3530, bibliogr. 16 poz.
  Konferencja: , Warsaw, 1996.01.25
  ISSN: 0041-1345
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.885
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Science Citation Index
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science


  77/125
  Autorzy: Wojciech Marczyński.
  Tytuł: Zastosowanie przeszczepów w ortopedii i traumatologii.
  Tytuł całości: W: Traumatologia narządu ruchu / pod red. Donata Tylmana i A. Dziaka
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1996
  Strony: s. 685-708
  Typ publikacji: PR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  78/125
  Autorzy: Ryszard Cesarz.
  Tytuł: Pozyskiwanie komórek krwi pępowinowej do przeszczepów krwiotwórczych. Praca doktorska / Ryszard Cesarz ; Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1996
  Strony: 95 k. , ryc. , 30 cm. , bibliogr. 154 poz., maszyn. powiel
  Uwagi: Promotor: płk dr hab. med. Andrzej Staszewski.
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  79/125
  Autorzy: Jacek Nowak.
  Tytuł: Aktualne problemy doboru niespokrewnionych dawców szpiku. Sprawozdanie z udziału w zajęciach Europejskiej Szkoły Transfuzjologii (ESTM).
  Tytuł równoległy: Current problems in recruting unrelated marrow donors. Report of the Eurpean School of Transfusion Medicine (ESTM) workshops.
  Czasopismo: Acta Haematol. Pol.
  Szczegóły: 1997 : 28, 3, 331-335, bibliogr. 11 poz.
  Typ publikacji: SPR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  80/125
  Autorzy: W[iesław] Wiktor Jędrzejczak, P[rzemysław] Szwech, A[dam] Kruszewski, E[lżbieta] Urbanowska, P[iotr] Zaborowski, L[udwik] Grzeniewski, M[irosław] Kłos.
  Tytuł: Analiza stanu zdrowia rekonwalescentów w więcej niż 10 lat po przeszczepieniu allogenicznego szpiku.
  Czasopismo: Acta Haematol. Pol.
  Szczegóły: 1997 : 28, supl. 3 : XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, 191-192
  Uwagi: 17 Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Kraków, 25-26.09.1997.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  81/125
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Banking of cord and placental blood and its use as the source of hematopoietic cells for transplantation.
  Czasopismo: Acta Haematol. Pol.
  Szczegóły: 1997 : 28, supl. 2 : XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów: referaty programowe i streszczenia prac oryginalnych, 175
  Uwagi: 17 Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Kraków (PL), 25-26.09.1997.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  82/125
  Autorzy: A. B. Skotnicki, M. Rucińska, B. Piątkowska-Jakubas, T. Wolska-Smoleń, T. Sacha, A. Lange, J. Hołowiecki, A. Hellmann, K[azimierz] Sułek.
  Tytuł: Chorzy leczeni w Klinice Hematologii w Krakowie w latach 1991-1997 u których wykonano przeszczepienie komórek hematopoetycznych (HCT) w ośrodkach transplantacji szpiku w Polsce.
  Czasopismo: Acta Haematol. Pol.
  Szczegóły: 1997 : 28, supl. 3 : XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, 215-216
  Uwagi: 17 Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Kraków, 25-26 września 1997.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  83/125
  Autorzy: A[dam] A. Kruszewski, H. Gazda, W[iesław] W. Jędrzejczak.
  Tytuł: Indukcja erytropoezy płodowej w ciężkiej, opornej na leczenie anemii Diamonda-Blackfana za pomocą izobutyramidu. Wyniki wstępne.
  Czasopismo: Acta Haematol. Pol.
  Szczegóły: 1997 : 28, supl. 3 : XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, 283
  Uwagi: 17 Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Kraków, 25-26.09.1997.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  84/125
  Autorzy: G[rzegorz] Krzymański, M[irosław] Kałczak, W[iesław] Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: The use of bone-marrow-derived fibroblastoid cells and fresh bone marrow in the treatment of bone defects: an experimental study.
  Czasopismo: International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery
  Szczegóły: 1997 : Vol. 26, nr 1, s. 55-60, bibliogr. 29 poz.
  ISSN: 0901-5027
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.721
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Science Citation Index
 • Scopus

  DOI:


  85/125
  Autorzy: Przemysław Langiewicz.
  Tytuł: Chemioterapia wysokodawkowa nowotworów przewodu pokarmowego skojarzona z autologicznym przeszczepem szpiku (ABMT) lub komórek macierzystych krwi obwodowej (PBSCT).
  Czasopismo: Nowa Klinika
  Szczegóły: 1997 : 4, 8, 418-419, bibliogr. 8 poz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  86/125
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Future trends in the transplantation of hematopoietic cells.
  Czasopismo: Transpl. Proc.
  Szczegóły: 1996 : 28, 6, 3423-3425, bibliogr.
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.885
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  87/125
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Szpik jako lek.
  Czasopismo: Wiedza i Życie
  Szczegóły: 1997 : 6, 17-
  Typ publikacji: POP
  Polskie hasła przedmiotowe:

  88/125
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Przeszczepianie szpiku kostnego.
  Tytuł całości: W: Fizjologia krwi : wybrane zagadnienia / pod red. Zbigniewa Dąbrowskiego
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1998
  Strony: s. 352-369, 4 ryc., bibliogr. 23 poz.
  Typ publikacji: PR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  89/125
  Autorzy: Anna Piusińska-Macoch, Stanisław Ilnicki, Kazimierz Sułek.
  Tytuł: Zaburzenia funkcji poznawczych w procesie transplantacji szpiku kostnego.
  Czasopismo: Psychiatr. Pol.
  Szczegóły: 1998, supl. : XXXIX Zjazd Psychiatrów Polskich ; Wspólczesna cywilizacja a zdrowie psychiczne człowieka, Bydgoszcz - Toruń, 3-6.06.1998 : streszczenia prac)., 149
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  90/125
  Autorzy: Renata A. Piusińska-Macoch.
  Tytuł: Zaburzenia funkcji poznawczych u chorych poddawanych transplantacji szpiku kostnego. Praca doktorska / Renata Anna Piusińska-Macoch ; Wojskowa Akademia Medyczna Centralny Szpital Kliniczny, Klinika Chorób Wewnętrznych i Hematologii z Ośrodkiem Transplantacji Szpiku Kostnego w Warszawie
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1998
  Strony: [2], 126 k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr 90 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Uwagi: Promotor: Płk prof. dr hab. med. Kazimierz Sułek. - 23.06.1999
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  91/125
  Autorzy: Paweł Białożyk.
  Tytuł: Złożone przeszczepy preparatu hydroksyapatytu i autogennego szpiku w leczeniu zaniku kości wyrostków zębodołowych szczęk. Praca doktorska / Paweł Białożyk, Pododział Chirurgii Szczękowej Klinicznego Oddziału Otolaryngologii 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Bydgoszczy; Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Instytutu Stomatologii Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1998
  Strony: 63 k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 183 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Promotor: płk dr hab. med. prof. nadzw. Grzegorz Krzymański. - [Obrona : 20.05.1998 r.]
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  92/125
  Autorzy: B[ożena] K. Budziszewska, K[azimierz] Sułek, W[aldemar] Sawicki, K[rzysztof] Żygocki, J[anusz] Hałka.
  Tytuł: Korzystny efekt leczenia surowicą antylimfocytarną płucnej postaci choroby przeszczep przeciw gospodarzowi.
  Czasopismo: Acta Haematol. Pol.
  Szczegóły: 1999 : t. 30, supl. 2, S. 432-433
  Uwagi: XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Łódź 24-26 czerwca 1999 r. Streszczenia referatów.
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  93/125
  Autorzy: B[ożena] K. Budziszewska, P[iotr] Rzepecki, K[azimierz] Sułek, M[irosław] Kłos.
  Tytuł: Problemy żywienia w przebiegu transplantacji szpiku kostnego.
  Tytuł całości: W: Krajowa Konferencja Naukowa nt. "Higiena żywności i żywienia podstawą zdrowia" : Materiały, Szklarska Poręba, 22-24 wrzesień 1999 roku
  Adres wydawniczy: [Szklarska Poręba, 1999]
  Strony: s. 132-133
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  94/125
  Autorzy: A. Świeboda, J. Michalik, Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Zarostowe zapalenie żył wątrobowych - wzrastający problem kliniczny.
  Tytuł równoległy: Hepatic veno-occlusive disease - a growing clinical problem.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 1998 : 100, 4, 365-372, tab., bibliogr. 17 poz.
  Uwagi: *
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  95/125
  Autorzy: J[anusz] Hałka, P[iotr] Rzepecki, J[arosław] Wajs, A[ndrzej] Kudela, K[azimierz] Sułek.
  Tytuł: Successful application of plasmapheresis and methylprednisolon in the treatment of thrombotic thrombocytopenic purpura (TTP) occuring in early period after allogenetic bone marrow transplantation.
  Czasopismo: Bone Marrow Transpl.
  Szczegóły: 2000 : 25, Suppl. 1, 89
  Uwagi: 26th Annual Meeting and 16th Meeting of the Nurses Group, March 5-8, 2000, Insbruck, Austria.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  96/125
  Autorzy: J[anusz] Hałka, P[iotr] Rzepecki, J[arosław] Wajs, A[ndrzej] Kudela, M[irosław] Kłos, K[azimierz] Sułek.
  Tytuł: Skuteczne zastosowanie plazmaferezy i metyloprednisolonu w leczeniu zakrzepowej plamicy małopłytkowej (TTP) we wczesnym okresie po allotransplantacji szpiku.
  Tytuł całości: W: Hematologia 2000 : Konferencja naukowo-szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Warszawa, 13 - 15 września 2000 : Materiały konferencyjne
  Adres wydawniczy: [Warszawa, 2000]
  Strony: s. 36-37
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  97/125
  Autorzy: K[azimierz] Sułek.
  Tytuł: Wartość cytomorfologicznej oceny szpiku kostnego w okresie okołotransplantacyjnym.
  Tytuł całości: W: Hematologia 2000 : Konferencja naukowo-szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Warszawa, 13 - 15 września 2000 : Materiały konferencyjne
  Adres wydawniczy: [Warszawa, 2000]
  Strony: s. 119-120
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  98/125
  Autorzy: G[rzegorz] Krzymański, W[iesław] Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Utilization of in vitro grown autologous bone marrow-derived stromal fibroblastoid cells (MSFCs) for the treatment of defects of mandibular bones.
  Tytuł całości: W: International Conference on Haemopoietic Stem Cell Biology and Transplantation, Paris, France 26-29 April 2000
  Adres wydawniczy: [Paris, 2000]
  Strony: s. [nlb. 1] poster 30
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  99/125
  Autorzy: Kazimierz Sułek.
  Tytuł: Koncepcja niemieloablacyjnego reżimu transplantacyjnego.
  Tytuł całości: W: XX Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojskowych "Transfuzjologio - Quo Vadis: wczoraj, dziś, jutro", Zakopane, 5-7 październik 2000 : Program, streszczenia wystąpień plenarnych
  Adres wydawniczy: [Zakopane, 2000]
  Strony: s. 24-25
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  100/125
  Autorzy: Bożena Budziszewska, Piotr Rzepecki, Kazimierz Sułek, Mirosław Kłos.
  Tytuł: Problemy żywienia w przebiegu transplantacji szpiku kostnego.
  Czasopismo: Żywienie Człowieka i Metabolizm
  Szczegóły: 2000 : T. 27, Supl., s. 274-278, bibliogr. 11 poz.
  Konferencja: Instytut Żywności i Żywienia, Szklarska Poręba, 1999.09.22
  ISSN: 0209-164X
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  101/125
  Autorzy: P. Białożyk, G[rzegorz] Krzymański.
  Tytuł: Złożone przeszczepy preparatu hydroksyapatytu i autogennego szpiku w leczeniu zaniku kości wyrostków zębodołowych
  Tytuł całości: W: 60. Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich : streszczenia, Warszawa, 12-15 września 2001 r
  Adres wydawniczy: Warszawa : Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny, 2001
  Strony: s. 215
  ISBN: 911977-7-8
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  102/125
  Autorzy: K[oryna] Socha-Urbanek, M. W. Socha, P. Fiedor, M. Kwaśny.
  Tytuł: Induction of tolerance to allotransplanted pancreatic islets by nonmyeloablative preconditioning of recipients and UV-B irradiated allogeneic bone marrow transplantation.
  Czasopismo: Acta Chir. Austriaca
  Szczegóły: 2001 : Vol. 33, Suppl. 174, s. 70, Abst.[P3-36]
  Uwagi: 8th Congress IPITA International Pancreas and Islet Transplant Association, Innsbruck, June 12-15, 2001
  ISSN: 1682-8631
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  103/125
  Autorzy: J. Czyż, A. Hellmann, R. Dziadziuszko, J. Hansz, J. Goździk, J. Hołowiecki, B. Stella-Hołowiecka, Ł. Kachel, W. Knopińska, J. Meder, J. Walewski, E. Lampka, K[azimierz] Sułek, W[aldemar] Sawicki, A. Lange, K. Forgacz, K. Suchnicki, T. Pacuszko, A. Skotnicki, P. Mensah, W. Jurczak, K. Kuliczkowski, T. Wróbel, G. Mazur, A. Dmoszyńska, M. Wach, T. Robak, K. Warzocha.
  Tytuł: Leczenie pierwotne opornej postaci ziarnicy złośliwej za pomocą wysoko dawkowanej chemioterapii oraz autologicznego przeszczepu szpiku. Retrospektywne badanie polskiej grupy badawczej chłoniaków.
  Czasopismo: Acta Haematol. Pol.
  Szczegóły: 2001 : T. 32, supl. 2, s. 347-348
  Uwagi: XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Białystok, 12-15 września 2001 r.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  104/125
  Autorzy: P[iotr] Rzepecki, K[azimierz] Sułek, K[rzysztof] Żegocki, M[irosław] Kłos, T[eresa] Czajka, K[rzysztof] Gawroński.
  Tytuł: Trzykrotne nagłe zatrzymanie krążenia u młodego dawcy szpiku kostnego.
  Czasopismo: Acta Haematol. Pol.
  Szczegóły: 2001 : T. 32, supl. 2, s. 475
  Uwagi: XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Białystok, 12-15 września 2001 r.
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  105/125
  Autorzy: A. Hellmann, R. Dziadziuszko, J. Hansz, J. Gozdzik, J. Hołowiecki, B. Stella-Holowiecka, L. Kachel, W. Knopinska-Posluszny, A. Nagler, J. Meder, J. Walewski, E. Lampka, K[azimierz] Sułek, W[aldemar] Sawicki, A. Lange, K. Forgacz, K. Suchnicki, T. Pacuszko, A. Skotnicki, P. Mensah, W. Jurczak, K. Kuliczkowski, T. Wróbel, G. Mazur, A. Dmoszynska, M. Wach, T. Robak, K. Warzocha.
  Tytuł: Primary refractory Hodgkin's disease : results of treatment with high-dose therapy and bone marrow transplantation. Retrospective study of Polish lymphoma research group.
  Czasopismo: Bone Marrow Transpl.
  Szczegóły: 2001 : 27, Suppl. 1, 268-269
  Uwagi: 27th Annual Meeting European Group for Blood and Marrow Transplantation and 17th Meeting of the Nurses Group, Maastricht, The Netherlands, March 25-28, 2001.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  106/125
  Autorzy: K[oryna] Socha-Urbanek, M. Socha, M. Kwaśny, P. Fiedor.
  Tytuł: Survival of islet allografts under kidney capsule in the recipient preconditioned with or without myeloablation and treated with UVB irradiated donor bone marrow infusion.
  Tytuł całości: W: V Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, Mikołajki, 19-21.04.2001 : Aktualne problemy transplantologii klinicznej i doświadczalnej - Konferencja naukowo-szkoleniowa : streszczenia
  Adres wydawniczy: [Mikołajki] : Fundacja na Rzecz Transplantologii im. prof. Jana Nielubowicza, 2001
  Strony: s. 107
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  107/125
  Autorzy: J[arosław] Wajs, P[iotr] Rzepecki, B[arbara] Betiuk, T[eresa] Czajka.
  Tytuł: Allotransplantacja szpiku u chorego z ostrą białaczką limfoblastyczną poprzedzona infekcyjnym zapaleniem wsierdzia i protezowaniem zastawki aortalnej serca.
  Czasopismo: Acta Haematol. Pol.
  Szczegóły: 2002 : T. 33, supl. 1, s. 132
  Uwagi: IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów "Hematologia praktyczna i konsultacyjna - transfuzjologia", Jachranka k/Warszawy, 13-15 czerwca 2002 r
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  108/125
  Autorzy: J. Kopeć-Szlęzak, U. Podstawka, J. Woźniak, B. Mariańska, K[azimierz] Sułek, I. Szczepańska.
  Tytuł: Cechy immunofenotypu komórek CD34+ krwi obwodowej, mobilizowanych czynnikami wzrostu i/lub cytostatykami - próba pilotowa.
  Czasopismo: Acta Haematol. Pol.
  Szczegóły: 2002 : T. 33, supl. 1, s. 149
  Uwagi: IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów "Hematologia praktyczna i konsultacyjna - transfuzjologia", Jachranka k/Warszawy, 13-15 czerwca 2002 r
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  109/125
  Autorzy: B[arbara] Betiuk, W[aldemar] Sawicki, K[azimierz] Sułek, B. Weber-Dąbrowska.
  Tytuł: Skuteczne leczenie bakteriofagami posocznicy Staphylococcus aureus u chorej po autotransplantacji szpiku z powodu ziarnicy złośliwej.
  Czasopismo: Acta Haematol. Pol.
  Szczegóły: 2002 : T. 33, supl. 1, s. 134
  Uwagi: IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów "Hematologia praktyczna i konsultacyjna - transfuzjologia", Jachranka k/Warszawy, 13-15 czerwca 2002 r
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  110/125
  Autorzy: J. Czyż, R. Szydlo, W. Knopinska-Posluszny, A. Hellmann, J. Hansz, J. Gozdzik, T. Robak, P. Smolewski, E. Lampka, J. Meder, J. Walewski, M. Pawlicki, T. Zemelka, M. Wojtukiewicz, J. Sawicki, J. Hołowiecki, B. Stella-Holowiecka, L. Kachel, W[iesław] Jędrzejczak, G. Charliński, K[azimierz] Sułek, W[aldemar] Sawicki, A. Lange, K. Forgacz, A. Dmoszynska, M. Wach, A. Skotnicki, P. Mensah, W. Jurczak, H. Mlodkowska-Karnicka, M. Piotrowska, W. Homenda, K. Kuliczkowski, T. Wrobel, G. Mazur, A. Pluzanska, E. Malecka, M. Kukulska.
  Tytuł: Treatment for primary refractory Hodgkin's disease; a comparison of high-dose chemotherapy followed by ASCT with conventional therapy.
  Czasopismo: Bone Marrow Transpl.
  Szczegóły: 2002 : 29, Suppl. 2, S90
  Uwagi: 28th Meeting for Physicians, 18th Meeting of the Nurses Group and 1th Meeting of Data Management Group, Montreux, Switzerland, March 24-27, 2002.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  111/125
  Autorzy: Tomasz Sarosiek, Jakub Żołnierek, Przemysław Langiewicz, Krzysztof Leśniewski-Kmak, Wojciech Z. Pawlak, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Chemioterapia wysokodawkowa guzów zarodkowych - koniec czy początek drogi?
  Tytuł równoległy: High-dose chemotherapy of germ-cell tumors - is it the end of the road?
  Czasopismo: Współcz. Onkol.
  Szczegóły: 2002 : 6, 7, 434-450, il., 3 tab., bibliogr. 71 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  112/125
  Autorzy: J. Hołowiecki, S. Giebel, M. Krawczyk-Kuliś, J. Wojnar, B. Stella-Hołowiecka, J. Walewski, J. Romejko, A. Hellmann, J. Czyż, A. Skotnicki, W. Jurczak, A. Dmoszyńska, M. Wach, C[ezary] Szczylik, K[azimierz] Sułek, W. Jędrzejczak.
  Tytuł: Non-cryopreserved bone marrow vs peripheral blood for autologous transplantation in malignant lymphomas : a matched - pair comparison.
  Czasopismo: Acta Haematol. Pol.
  Szczegóły: 2003 : 34, supl. 1: VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Lublin, 16-17 maja 2003 r. : referaty i streszczenia sesji plenarnych, prace oryginalne i streszczenia sesji plakatowych, 302
  Uwagi: *
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  113/125
  Autorzy: Piotr Rzepecki, T[eresa] Borysewicz-Czajka, K[rzysztof] Żegocki, J[arosław] Wajs, K[azimierz] Sułek.
  Tytuł: Przeszczepienie szpiku kostnego z użyciem reżimu mieloablacyjnego w leczeniu nawrotu przewlekłej białaczki szpikowej po mini-allo transplantacji.
  Czasopismo: Acta Haematol. Pol.
  Szczegóły: 2003 : 34, supl. 2 : XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Gdańsk, 11-13 września 2003 r. : streszczenia referatów, 313
  Uwagi: XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Gdańsk 11-13 września 2003 r.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  114/125
  Autorzy: P[iotr] Rzepecki, T[omasz] Sarosiek, J[akub] Żołnierek, J[arosław] Wajs, P[rzemysław] Langiewicz.
  Tytuł: Zastosowanie campath-1h w reżimie przygotowawczym przed allotransplantacją szpiku kostnego u chorego z ciężką postacią niedokrwistości aplastycznej.
  Czasopismo: Acta Haematol. Pol.
  Szczegóły: 2003 : 34, supl. 2 : XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Gdańsk, 11-13 września 2003 r. : streszczenia referatów, 335
  Uwagi: XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Gdańsk 11-13 września 2003 r.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  115/125
  Autorzy: J. Hołowiecki, S. Giebel, M. Krawczyk, J. Wojnar, J. Walewski, J. Romejko, A. Hellmann, J. Czyż, A. Skotnicki, A. Dmoszyńska, K[azimierz] Sułek, A. Szczylik, W. Jędrzejczak.
  Tytuł: Non-cryopreserved bone marrow vs peripheral blood for autologous transplantation in malignant lymphomas : a matched - pair comparison.
  Czasopismo: Bone Marrow Transpl.
  Szczegóły: 2003 : 31, Suppl. 1 : 29th Annual Meeting and 19th Meeting of the Nurses Group and 2th Meeting of the EBMT Management Group, Istanbul, Turkey, March 23-26, 2003 : Abstract Book, S252
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  116/125
  Autorzy: J[akub] Żołnierek, T[omasz] Sarosiek, P[iotr] Rzepecki, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Non-myeloblative allogenic stem cell transplantation in treatment of four metastatic renal cell carcinoma patients in BMT Dept. of a Military Hospital, Warsaw - preliminary report.
  Czasopismo: Bone Marrow Transpl.
  Szczegóły: 2003 : 31, Suppl. 1 : 29th Annual Meeting and 19th Meeting of the Nurses Group and 2th Meeting of the EBMT Management Group, Istanbul, Turkey, March 23-26, 2003 : Abstract Book, S518
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  117/125
  Autorzy: J. Hołowiecki, S. Giebel, M. Krawczyk-Kuliś, J. Walewski, J. Romejko, B. Stella-Holowiecka, J. Wojnar, A. Hellmann, J. Czyż, A. Skotnicki, W. Jurczak, A. Dmoszyńska, M. Wach, K[azimierz] Sułek, W. Jędrzejczak, C[ezary] Szczylik, T. Robak, K. Warzocha, B. Mariańska, M. Wojciechowska.
  Tytuł: Autologous haematopoietic stem cell transplantation for the treatment of aggressive non-Hodgkin's lymphoma .
  Czasopismo: Hematol. J.
  Szczegóły: 2003 : Vol. 4, Suppl. 2, s. 102
  Uwagi: The 8th Annual Congress of the European Hematology Association, Lyon, France, 12-15 June 2003
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  118/125
  Autorzy: P[iotr] Rzepecki, T[omasz] Sarosiek, J[akub] Żołnierek, J[arosław] Wajs, P[rzemysław] Langiewicz.
  Tytuł: Zastosowanie fludarabiny i campath-1H w reżimie przygotowawczym przed allotransplantacją szpiku kostnego u chorych z ciężką postacią niedokrwistości aplastycznej.
  Tytuł całości: W: Konferencja Naukowa firmy Schering "Postępy w leczeniu onkohematologicznym", 19-20 listopada, 2004
  Adres wydawniczy: Falenty k/Warszawy, 2004
  Strony: s. 22
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  119/125
  Autorzy: P[iotr] Rzepecki, T[omasz] Sarosiek, E[wa] Szulkowska, K[rzysztof] Gawroński, J[akub] Żołnierek, P[rzemysław] Langiewicz.
  Tytuł: Alemtuzumab, fludarabine and melphalan as a conditioning therapy in severe a conditioning therapy in severe aplastic anaemia - single-centre experience.
  Tytuł całości: W: 31st Annual Meeting of the European Group for Blood and Marrow Transplantation, 21st Meeting of the EBMT Nurses Group, 4th Meeting of the EBMT Data Management Group, Prague, Czech Republic, March 20-23, 2005
  Adres wydawniczy: [Prague, 2005]
  Strony: P786
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  120/125
  Autorzy: K[rzysztof] Gawroński, P[iotr] Rzepecki, K[azimierz] Sułek.
  Tytuł: Ostra niewydolność wątroby o piorunującym przebiegu po autologicznym przeszczepieniu szpiku kostnego z użyciem busulphanu i fludarabiny jako reżimu przygotowawczego u chorego z pierwotnym mięsakiem granulocytarnym OUN.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2005 : T. 36, Supl. 2, s. 117
  Konferencja: Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku Śląska Akademia Medyczna, Wisła, 2005.09.08
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  121/125
  Autorzy: Piotr Cieślik, Wojciech Marczyński, Piotr Piekarczyk.
  Tytuł: Przeszczepy autogenicznego szpiku kostnego w stymulacji zrostu kostnego.
  Czasopismo: Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska
  Szczegóły: 2006 : T. 71, nr 5, s. 366
  Uwagi: Streszczenia referatów wygłoszonych na XXXVI Zjeździe Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Katowice, 28-30.IX.2006 r.
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Ortopedii i Traumatologii, Katowice, 2006.09.28
  ISSN: 0009-479X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  122/125
  Autorzy: M. Honczarenko, A. Głodek, M[arcin] Świerkowski, I. K. Na, L. E. Silberstein.
  Tytuł: Development stage-specific shift in responsiveness to chemokines during humanB-cell development.
  Czasopismo: Experimental Hematology
  Szczegóły: 2006 : Vol. 34, nr 8, s. 1093-1100, il., bibliogr. 23 poz., sum.
  ISSN: 0301-472X
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.408
  Punktacja Min. Nauki: 24.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  123/125
  Autorzy: L[idia] Chojnowska, C. Kępka, M[arcin] Demkow, Z[bigniew] Chmielak, K. Kukuła, M[aciej] Dąbrowski, P. Michalek, P[iotr] Rzepecki, J. Stępińska, W[itold] Rużyłło.
  Tytuł: Intracoronary administration of mononuclear bonemarrow cells in acute STEMI: long-term follow-up.
  Czasopismo: European Heart Journal
  Szczegóły: 2007 : Vol. 28, Suppl. 1, s. 443, Abst. P2705.
  Konferencja: , Vienna, 2007.09.01
  ISSN: 0195-668X
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  DOI:

  124/125
  Autorzy: T[omasz] Sarosiek, P[iotr] Rzepecki, P[rzemysław] Langiewicz, J[akub] Żołnierek, J[ustyna] Barzał, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Multimodality treatment of germ cell cancer patients who had progression on relapse after high dose chemotherapy and autologous bone marrow transplantation.
  Czasopismo: J. BUON
  Szczegóły: 2007 : 12, 3, 335-340, 4 il., 4 tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  125/125
  Autorzy: P[iotr] Rzepecki, T[omasz] Sarosiek, J[ustyna] Barzał, S[ylwia] Oborska, P[aweł] Nurzyński, A[nna] Waśko, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Palifermin for prevention of oral mucositis after haematopoietic stem cell transplantation- single centre experience.
  Czasopismo: J. BUON
  Szczegóły: 2007 : 12, 4, 477-482
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM