WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: TECHNET - STOSOWANIE DIAGNOSTYCZNE
Liczba odnalezionych rekordów: 44Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/44
Autorzy: H[anna] Barańska-Pawłowska, W[iesław] Forgalski.
Tytuł: Ocena czynności miąższu watroby za pomocą czerwieni bengalskiej znakowanej 131J, w chorobie wrzodowej.
Tytuł całości: W: XXIV Zjazd Radiologów Polskich - Komitet Organizacyjny : Streszczenie referatów zjazdowych
Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL, 1968
Strony: s. 111-112
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

2/44
Autorzy: Z[dzisław] Dobrzański, Z[bigniew] Toth.
Tytuł: Clinical value of liver function appraisal by means of 131I-rose bengal : 3. Comparison of the results of 131I-rose bengal test and bsp test.
Czasopismo: Pol. Med. J.
Szczegóły: 1970 : 9, 3, 599-603, il., tab., bibliogr. 11 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

3/44
Autorzy: Zbigniew Toth, Zdzisław Dobrzański, Wiesław Forgalski.
Tytuł: Clinical value of liver function appraisal by means of 131I-rose bengal. I.Appraisal of the test.
Czasopismo: Pol. Med. J.
Szczegóły: 1970 : 9, 2, 330-337, il., 2 tab., bibliogr. 16 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

4/44
Autorzy: Zdzisław Dobrzański, Zbigniew Toth.
Tytuł: Clinical value of liver function appraisal by means of 131I-rose bengal. II. Comparison of the results of 131I-rose bengal test with other biochemical tests.
Czasopismo: Pol. Med. J.
Szczegóły: 1970 : 9, 3, 595-598, tab., bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

5/44
Autorzy: Zenon Bałtrukiewicz, Janusz Przedlacki, T. J. Burakowski, G. Mazur.
Tytuł: Możliwość zastosowania zredukowanego elektrochemicznie technetu do scyntygraficznego badania wątroby.
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
Szczegóły: 1977 : 58, 6, 533-540, 6 il., tab., bibliogr. 14 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

6/44
Autorzy: Alicja Siekierzyńska, Eugeniusz Dziuk, Zbigniew Toth.
Tytuł: Scyntygrafia w śródmiąższowych chorobach płuc. Cz. 1 : Badanie scyntygraficzne płuc u chorych na sarkoidozę.
Czasopismo: Pneumonol. Pol.
Szczegóły: 1979 : 47, 1, 17-24, il., bibliogr., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

7/44
Autorzy: M[arek] Ostrowski, J[anusz] Ziemka, J[ózef] Knapp.
Tytuł: Wychwyt pozawątrobowy koloidu siarkowego znakowanego 99MTC u nosicieli antygenu HBs.
Tytuł całości: W: XXIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Radiologicznego, Szczecin 26-28.09.1980 : Streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Szczecin, 1980
Strony: s. 32-33
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

8/44
Autorzy: M[arek] Ostrowski, E[ugeniusz] Dziuk, B[ronisław] Stawarz, W[ojciech] Klepko, S. Iwanowski, M[irosława] Wróblewska.
Tytuł: Zastosowanie znakowanych in vivo 99MTC krwinek czerwonych do rozpoznawania niedrożności i tętniaków naczyń krwionośnych.
Tytuł całości: W: XXIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Radiologicznego, Szczecin 26-28.09.1980 : Streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Szczecin, 1980
Strony: s. 22-23
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

9/44
Autorzy: Ryszard Roszczyk, Eugeniusz Dziuk, Piotr Borkowski, Ewa Roszczyk.
Tytuł: Rozpoznawanie ostrych zawałów mięśnia sercowego za pomocą scyntygrafii z użyciem pirofosforanu znakowanego technetem-99m.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1982 : 25, 3, 231-240, ryc., tab., bibliogr. 18 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

10/44
Autorzy: Ryszard Roszczyk, Bożena Ostrowska, Michał Kapuza, Eugeniusz Dziuk.
Tytuł: Rozpoznawanie powikłań po kardiowersji i reanimacji za pomocą scyntygrafii mięśnia sercowego z użyciem pirofosforanu znakowanego technetem-99m.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1982 : 25, 3, 241-246, ryc., tab., bibliogr. 7 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

11/44
Autorzy: Zenon Bałtrukiewicz, Ewa Popowska, Janusz Przedlacki.
Tytuł: Znakowanie erytrocytów radiotechnetem in vivo po premedykacji fitynianem.
Tytuł równoległy: In vivo labelling of erythrocytes with radiotechnetium after premedication with phytate.
Czasopismo: Pol. Przegl. Radiol. Med. Nukl.
Szczegóły: 1982 : 46, 4, 175-177, 2 tab., bibliogr. 4 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

12/44
Autorzy: R[yszard] Roszczyk, E[ugeniusz] Dziuk, P[iotr] Borkowski.
Tytuł: Scyntygrafia z użyciem 99mTc-pirofosforanu w diagnostyce sierdzia.
Tytuł całości: W: Nieinwazyjne metody badania układu krążenia. III Konferencja Kardiologiczna Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej, Włocławek 3 czerwiec 1983
Adres wydawniczy: Włocławek, 1983
Strony: s. 255-261, bibliogr.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

13/44
Autorzy: Andrzej Mikołajow, Karol Chmielowski.
Tytuł: Ilościowa scyntygrafia dróg łzowych.
Tytuł równoległy: Quantitative scintigraphy of the lacrimal ducts.
Czasopismo: Pol. Przegl. Radiol.
Szczegóły: 1984 : 48, 3, 173-174, il., bibliogr., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

14/44
Autorzy: Elżbieta Gosiewska-Marcinkowska.
Tytuł: Ocena zaburzeń ukrwienia mięśnia sercowego za pomocą talu-201 i pochodnych izonitrylowych znakowanych technetem-99m w chorobie niedokrwiennej serca. Praca doktorska / Elżbieta Gosiewska-Marcinkowska ; CSK WAM, Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Adres wydawniczy: Warszawa, 1990
Strony: [2], 52 k. , tab. , 30 cm , bibliogr. 66 poz., streszcz., maszyn. powiel.
Uwagi: - Promotor: płk prof. Eugeniusz Dziuk.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

15/44
Autorzy: Barbara Grankowska, Zofia Stembrowicz-Nowakowska, Anna Frank-Piskorska.
Tytuł: Założenia metodyczne i wyniki pomiarów 24-godzinnej retencji znacznika 99mTcMDP u chorych ze steroidozależną astmą oskrzelową.
Czasopismo: Medycyna 2000
Szczegóły: 1991 : T. 2, nr 17-18, s. 36-39, bibliogr. 16 poz.
ISSN: 1230-4565
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

16/44
Autorzy: Zofia Stembrowicz-Nowakowska, Barbara Grankowska.
Tytuł: 24-godzinna retencja radioizotopowych znaczników osteotropowych metodą oceny procesu tworzenia kości.
Tytuł równoległy: 24-hours retention of osteotropic agents as a method of bone metabolism estimation.
Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
Szczegóły: 1992 : 6, 1, 67-71, il., bibliogr. 21 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

17/44
Autorzy: Eugeniusz Dziuk, Marek Ostrowski, Leszek Kubik.
Tytuł: Plenar imaging for the evaluation of sensificity of myocardial perfusion scintigraphy with Technetium-99m sestamibi in coronary artery disease.
Tytuł całości: W: I International Congress of Nuclear Cardiology, Cannes, 28-28 kwiecień 1993
Adres wydawniczy: [Cannes, 1993]
Strony: [abstr.] 6527
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

18/44
Autorzy: Sławomir Olszewski, Anna Jung, Zofia Stembrowicz.
Tytuł: Badanie radioizotopowe z 99m TC-aprotyniną w ocenie strukturalnej miąższu nerek u dzieci z kamicą nerkową.
Tytuł równoległy: Radioisotope testing with 99m Tc-aprotinine in structural assessment of renal stroma in children with nephrolithiasis.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1994 : 70, 9-10, 501-507, il., tab., bibliogr. 11 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

19/44
Autorzy: Maksymilian Siekierzyński.
Tytuł: Autonomiczny "gorący" guzek tarczycy jako problem kliniczny.
Tytuł równoległy: Autonomous (hot) thyroid nodule as a clinical problem.
Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
Szczegóły: 1994 : 8, 16, 235-238, bibliogr.2 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

20/44
Autorzy: Ireneusz Drabek, Zofia Stembrowicz-Nowakowska.
Tytuł: Zastosowanie kompleksu Tc-99m-MIBI w diagnostyce gruczolaków przytarczyc i autonomicznych "gorących" guzków tarczycy.
Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
Szczegóły: 1994 : 8, 15, 10
Uwagi: IV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej i Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Izotopów, Kraków 26-29.05.1994
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

21/44
Autorzy: Marek Ostrowski, Eugeniusz Dziuk, Wojciech Kwiatkowski, Leszek Kubik, Jarosław Wiśniewski.
Tytuł: Tc-99m sestamibi stress/selt SPECT in patients with stress provacated chest pain - correlation with angiographic findings.
Czasopismo: J. Nucl. Cardiol.
Szczegóły: 1995 : 2, 2 Suppl., S9
Uwagi: - 2 International Conference on Nuclear Cardiology, Cannes (France), 23-26.04.1995.
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

22/44
Autorzy: S[ławomir] Skrzyński, K[arol] Chmielowski, J[an] K. Podgórski.
Tytuł: Porównanie SPECT XCT, MRI w diagnostyce śródczaszkowej patologii ogniskowej, głównie guzów mózgu.
Tytuł całości: W: Postępy Medycyny Nuklearnej i Ochrony Radiologicznej : V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyny Nuklearnej i Ochrony Radiologicznej Wojskowej Służby Zdrowia, Szklarska Poręba, 1995, 05-07 październiaka 1995 : streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Wrocław, 1995
Strony: s. 20
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

23/44
Autorzy: Sławomir Olszewski, Anna Jung, Zofia Stembrowicz.
Tytuł: Badanie radioizotopowe z 99mTc-aprotyniną w ocenie strukturalnej miąższu nerek u dzieci z kamicą nerkową.
Tytuł całości: W: Profilaktyka i leczenie układu moczowego u dzieci / pod red. Anny Jung
Adres wydawniczy: Warszawa, 1995
Strony: s. 104-109, il., bibliogr. 11 poz.
Uwagi: 9 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Pediatrów WP, Rynia k. Warszawy (PL), 02-04.06.1995.
Typ publikacji: PR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

24/44
Autorzy: Zofia Stembrowicz, Eugeniusz Dziuk, Janusz Przedlacki, Sławomir Olszewski.
Tytuł: 99mTc-labelled aprotinin used for visualization of renal structure in children with nephrolithiasis treated by lithotripsy.
Czasopismo: Q. J. Nucl. Med.
Szczegóły: 1995 : 39, 1, 82-83
Uwagi: - Ninth International Symposium on Radiopharmacology. Ann Arbor USA, 1995, 06, 07-10.
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

25/44
Autorzy: Wojciech Marczyński, Sławomir Kroczak, Jacek Wnuk.
Tytuł: Przydatność scyntygrafii w diagnostyce schorzeń ortopedycznych.
Czasopismo: Kwartalnik Ortopedyczny
Szczegóły: 1996, supl., 88-94, 12 tab., bibliogr. 16 poz.
Uwagi: 13 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Ortopedów Wojska Polskiego, Gliwice, 21-23.05.1996.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

26/44
Autorzy: Jerzy Smoszna.
Tytuł: Porównanie angioscyntygraficznego i reninowego testu kaptoprylowego w diagnostyce nadciśnienia naczyniowo-nerkowego.
Tytuł równoległy: Value of captopril angioscintigraphy and renin test in diagnosis of renovascular hypertension.
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
Szczegóły: 1996 : T. 95, nr 3, s. 218-228, ryc., bibliogr. 39 poz., sum.
ISSN: 0032-3772
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

27/44
Autorzy: Jacek Pietrzykowski, Karol Chmielowski.
Tytuł: Skrzyżowana diaschiza móżdżkowo-mózgowa w obrazie SPECT 99mTc-HMPAO.
Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
Szczegóły: 1996 : 10, 19, 115
Uwagi: V Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej Gdańsk, 29-31 maja 1996 r.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

28/44
Autorzy: T. Wang, A. Weryński, Zofia Wańkowicz, J. Waniewski, O. Heimburger, B. Lindholm.
Tytuł: 99mTc-albumin can be uses as an intraperitoneal (IP) volume marker in peritoneal dialysis (PD).
Czasopismo: J. Am. Soc. Nephrol.
Szczegóły: 1997 : 8, September : Program and Abstracts 30th Annual Meeting, November 2-5, 1997, San Antonio, A1348
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

29/44
Autorzy: M. Mróz-Zawistowska, Iwon Grys, A. Lipko, Anna Lewandowska.
Tytuł: Trudności diagnostyczne w rozpoznawaniu niedoczynności tarczycy.
Tytuł równoległy: Diagnostic difficulties in hypothyroidism.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1998 : T. 74, nr 7-8, s. 457-461, bibliogr. 11 poz., sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

30/44
Autorzy: K[arol] Chmielowski, E[ugeniusz] Dziuk, S[ławomir] Skrzyński, J[acek] Pietrzykowski.
Tytuł: Indeks wychwytu kompleksu 99MTc-DTPA w guzach mózgu obrazowanych metodą emisyjnej tomografii komputerowej (SPECT).
Czasopismo: Probl. Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 1998 : 12, 23, 66
Uwagi: - 6 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, Łódź, 23-25.10.1998.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

31/44
Autorzy: Maria Marciniak, Karol Chmielowski.
Tytuł: Porównanie czystości radiochemicznej i stabilności kompleksów 99mTc-ECD i 99mTc/Sn/Hm PAO in vitro.
Tytuł równoległy: Comparison of radiochemical purity and stability of 99mTc-ECS and 99mTc/Sn/Hm PAO complexes in vitro.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 1998 : T. 12, nr 23, s. 153-160, bibliogr. 22 poz., sum.
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

32/44
Autorzy: Mirosław Dziuk, Marian Cholewa, Eugeniusz Dziuk.
Tytuł: Zastosowanie bramkowej emisyjnej tomografii komputerowej pojedynczego fotonu (GSPECT) z 99mTc-MIBI w równoczesnej ocenie zaburzeń perfuzji i czynności lewej komory serca.
Tytuł równoległy: The use of gated single photon emission computed tomography (GSPECT) with 9mTc-MIBI in simultaneous assessment of perfusion and function impairment of the left ventricle.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 1999 : T. 13, nr 25, s. 1-10, bibliogr. 24 poz., sum.
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

33/44
Autorzy: M[irosław] Dziuk, A. Canizales, N. Ali, H. Al. Kaylani, I. Edmondson, M. Gilbride, K.E. Britton.
Tytuł: Obserwacja pacjentów po rewascularyzacji laserowej (TMLR) serca oraz pomostowania aortalno-wieńcowym za pomocą adenozynowej scyntygrafii perfuzyjnej serca z Tl-201 SPECT.
Tytuł całości: W: Postępy Medycyny Nuklearnej i Ochrony Radiologicznej : streszczenia referatów
Adres wydawniczy: [Wrocław, 2001]
Strony: s. 15
Uwagi: VII Otwarta Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyny Nuklearnej i Ochrony Radiologicznej Wojskowej Służby Zdrowia, Borowice k/Karpacza 20-22.09.2001 r.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

34/44
Autorzy: Mirosław Zachorski, Jacek Pietrzykowski, Mirosław Dziuk, Marian Cholewa, Leszek Kubik.
Tytuł: Zastosowanie bramkowej scyntygrafii perfuzyjnej GSPECT z technetem-99m MIBI u chorych z chorobą niedokrwienną serca i upośledzeniem kurczliwości lewej komory serca.
Tytuł całości: W: Postępy Medycyny Nuklearnej i Ochrony Radiologicznej : streszczenia referatów
Adres wydawniczy: [Wrocław, 2001]
Strony: s. 17-18, tab.
Uwagi: VII Otwarta Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyny Nuklearnej i Ochrony Radiologicznej Wojskowej Służby Zdrowia, Borowice k/Karpacza 20-22.09.2001 r.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

35/44
Autorzy: M[irosław] Dziuk, A. Canizales, K.E. Britton, J[acek] Pietrzykowski, M[arian] Cholewa.
Tytuł: The comparison of adenosine exercise Tc-99m tetrafosmin with treadmill MIBI gated SPECT.
Czasopismo: Eur. J. Nucl. Med.
Szczegóły: 2002 : Vol. 29, Suppl. 1, s. S211
Uwagi: Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, 31.08-04.09.2002, Vienna, Austria
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

36/44
Autorzy: M[irosław] Zachorski, M[irosław] Dziuk, J[acek] Pietrzykowski, J[acek] Lewit, H. Rdzanek, J. Jezierski, M[arian] Cholewa, L[eszek] Kubik.
Tytuł: Ocena powrotu perfuzji i funkcji lewej komory mięśnia sercowego u chorych po pierwotnej angioplastyce za pomocą bramkowej scyntygrafii perfuzyjnej GSPECT z technetem-99m MIBI.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2002 : T. 57, supl. 2, s. II-198
Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Poznań, 2002.09.19
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

37/44
Autorzy: J[acek] Pietrzykowski, M[irosław] Dziuk, M[irosław] Zachorski.
Tytuł: The comparison of TC-99M-MIBI SPECT and gated SPECT (GSPECT) in diagnosis of coronary arthery disease.
Czasopismo: Nuclear Medicine Review
Szczegóły: 2002 : Vol. 5, nr 1, s. 77
Uwagi: Chosen abstracts of VIIIth Polish SNM Congress
ISSN: 1506-9680
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

38/44
Autorzy: Artur Stępień.
Tytuł: Obrazowanie zmian zapalnych w układzie kostno - stawowym poliklonalną immunoglobuliną G znakowaną technetem - 99m. Praca doktorska / Artur Stępień, 5 Wojskowy Szpital Kliniczny SPZOZ w Krakowie
Adres wydawniczy: Warszawa, 2002
Strony: 95 k. , il., tab. , bibliogr. 111 poz., streszcz., sum
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Dziuk. - [Obrona : 18.06.2003]
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

39/44
Autorzy: M. Marciniak, W[aldemar] A. Mielcarek, E[ugeniusz] Dziuk.
Tytuł: The assessment of the 99mTc-Ciprofloxacin complex in the study performed on rats.
Czasopismo: Eur. J. Nucl. Med.
Szczegóły: 2003 : 30, Suppl. 2, S318-319
Uwagi: Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, Amsterdam, The Netherlands 23-27.08.2003
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

40/44
Autorzy: Jacek Pietrzykowski.
Tytuł: Bramkowana emisyjna tomografia komputerowa pojedynczego fotonu (GSPECT) w rozpoznawaniu zaburzeń perfuzji i czynności lewej komory serca. Praca doktorska / Jacek Pietrzykowski, Ośrodek Medycyny Nuklearnej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
Adres wydawniczy: Warszawa, 2003
Strony: [1],73 k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 132 poz., streszcz., sum.
Uwagi: Promotor: prof. dr hab.n.med. Eugeniusz Dziuk. - [Obrona : 21.01.2004]
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

41/44
Autorzy: Andrzej Chciałowski, Eugeniusz Dziuk, Sławomir From, Tadeusz Płusa, Wojciech Lubiński, Jacek Pietrzykowski, Magdalena Żabicka, N. Hussain.
Tytuł: Syntetyczny analog somatostatyny (depreotide) znakowany technentem99 w diagnostyce obwodowych zmian płucnych.
Tytuł równoległy: Technetium99 labelled synthetic somatostatin analogue (depreotide) in the diagnosis of peripheral solitary pulmonary nodules.
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
Szczegóły: 2004 : 112, 3, 1031-1038, il., 2 tab., bibliogr. 26 poz., streszcz., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  42/44
  Autorzy: E[ugeniusz] Dziuk, A[ndrzej] Chciałowski, N[orbert] Szaluś, M[agdalena] Żabicka, M[irosław] Dziuk.
  Tytuł: Somatostatin analogue - Tc-99m depreotide fusion imaging of single photon emission tomography (SPET) and computed tomography (CT) in the evaluation of solitary pulmonary nodules (SPN).
  Czasopismo: World J. Nucl. Med.
  Szczegóły: 2004 : Vol. 3, Suppl. 1, s. S27
  Uwagi: IAEA International Symposium on Nuclear Oncology, Porto Alegre, Brasil, 19-23 January 2004.
  ISSN: 1450-1147
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  43/44
  Autorzy: Olga Bujakowska, Agnieszka Giżewska-Krasowska, Artur Bachta, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Scyntygrafia kości w diagnostyce reumatoidalnego zapalenia stawów.
  Tytuł równoległy: Bone scintigraphy in the diagnosis of rheumatoid arthritis.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2010 : Vol. 48, nr 1, s. 94-97, il., tab., bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 0034-6233
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  44/44
  Autorzy: Olga Bujakowska.
  Tytuł: Scyntygrafia kości w diagnostyce reumatoidalnego zapalenia stawów. Praca doktorska / Olga Bujakowska, Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2014
  Strony: 100 k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 104 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Uwagi: Promotor: prof. dr hab. n. med. Witold Tłustochowicz. - [Obrona : 04.11.2014 r]
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM