WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIM



Zapytanie: TERMOGRAFIA
Liczba odnalezionych rekordów: 72



Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/72
Autorzy: Andrzej Lewandowski, Witold Witczak.
Tytuł: Termografia - postępy w diagnostyce raka sutka.
Tytuł równoległy: Thermography - a progression in the diagnosis of breast carcinoma.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1977 : 30, 7, 529-534, 7 il., bibliogr. 14 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

2/72
Autorzy: Jerzy Strużyna, A. Sowa.
Tytuł: Termograficzna metoda wyznaczania linii wycięcia martwicy nożem laserowym na powierzchniach oparzonych.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1980 : 35, 5, 153-155, il., bibliogr., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

3/72
Autorzy: Bronisław Stawarz, Lech Lechnio, Franciszek Smolarek.
Tytuł: Obraz termograficzny kończyn dolnych w związku z sympatektomią lędźwiową.
Tytuł równoległy: Thermographic patterns of lower extremities after lumbar sympathectomy.
Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
Szczegóły: 1982 : T. 54, nr 7-8, s. 477-483, il., tab., bibliogr. 9 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

4/72
Autorzy: T. Baczyński.
Tytuł: Wartość diagnostyczna termografii w chorobach oczu. Praca doktorska / Tadeusz Baczyński ; Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu.
Adres wydawniczy: Warszawa, 1983
Strony: 82 k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 56 poz., streszcz., maszyn.
Uwagi: Promotor - płk doc. dr hab. med. Stanisław Mrzygłód - 13.07.1983
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

5/72
Autorzy: Tadeusz Przystasz, Aleksander Badowski, Zbigniew Zaręba.
Tytuł: Podstawowe zasady wykrywania i rozpoznawania zmian nowotworowych gruczołu sutkowego u kobiet.
Tytuł równoległy: Principles of detection and diagnosis of mammary neoplasms in women.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1984 : 37, 11, 887-898, 18 ryc., bibliogr. 8 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

6/72
Autorzy: Anna Jung, Janusz Żuber, Bolesław Kalicki, Jacek Rutka, Stanisław Kłosowicz, Józef Żmija, Piotr Socha, Jerzy Łukasiewicz, Wiktor Piecek, Konrad Maj.
Tytuł: Termografia w monitorowaniu zmian miąższowych nerek u dzieci z kamicą moczową leczonych metodą ESWL. (Doniesienia wstępne).
Tytuł równoległy: Thermography in monitoring of parenchymal renal changes in children with urolithiasis treated by ESWL method.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1995 : T. 71, nr 11-12, s. 710-719, bibliogr. 14 poz., rez., sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

7/72
Autorzy: Anna Jung, J[anusz] Żuber, Bolesław Kalicki, Jacek Rutka, S. Kłosowicz, J. Żmija, P. Sacha, J. Łukasiewicz, W. Piecek, K. Maj.
Tytuł: Zastosowanie termografii w monitorowaniu zmian miąższowych nerek u dzieci z kamicą moczową leczonych metodą ESWL.
Tytuł całości: W: Profilaktyka i leczenie kamicy układu moczowego u dzieci.
Odpowiedzialni za całość: redakcja: Pod redakcją Anny Jung
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. AGAMA sc., 1995
Strony: s. 89-96, bibliogr. 14 poz.
Konferencja: , Rynia k. Warszawy, 1995.06.02
Typ publikacji: PR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

8/72
Autorzy: Paweł Zaborowski, Stanisław Żmuda, M. Dąbrowski, R. Dulski.
Tytuł: Termowizyjna metoda określenia przyrostu temperatury w komorze zęba w czasie zabiegów z wykorzystaniem laserów medycznych i lamp do polimeryzacji materiałów dentystycznych.
Tytuł całości: W: Kongres Diagnostyki Technicznej KDT 96, 17 - 20 września 1996: Materiały. - T. 3
Adres wydawniczy: Gdańsk, 1996
Strony: s. 385-390, bibliogr. 9 poz.
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

9/72
Autorzy: Anna Jung, Janusz Żuber, Bolesław Kalicki, P. Sacha, J. Łukasiewicz.
Tytuł: Ocena termowizyjna odczynów tuberkulinowych u dzieci.
Tytuł całości: W: Postępy w pneumonologii i alergologii dziecięcej.
Odpowiedzialni za całość: redakcja: Redakcja: Ryszard Kurzawa, Anna Jung, Janusz Żuber.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Agama s.c., 1996
Strony: s. 73-76, [2] k. tabl. kolor., bibliogr. 8 poz.
Uwagi: X Jubileuszowa Konferencja Pediatrów Wojskowej Służby Zdrowia nt. postępów w pneumonologii i alergologii dziecięcej, Warszawa 1996.
Informacje o wydaniu: Wydanie 1
ISBN: 83-903972-1-8
Typ publikacji: PR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

10/72
Autorzy: A[nna] Jung, J[anusz] Żuber, P. Sacha, J[erzy] Łukasiewicz, S. Kłosowicz, B[olesław] Kalicki, J[acek] Rutka.
Tytuł: Application of termography for monitoring of changes in kidney parenchyma after ESWL in children with nephrolithiasis.
Tytuł całości: W: The 2nd European Kidney Research Forum (EKRF). Baveno (Lago Maggiore) Italy, May 24- 27, 1996 : Program and Abstract Book
Adres wydawniczy: [Baveno, 1996]
Strony: P132
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

11/72
Autorzy: B[ronisław] Stawarz, J[acek] Ogrodnik.
Tytuł: Termoterapia stercza. 10-letnie doświadczenia własne.
Tytuł całości: W: XVI Konferencja Naukowo Szkoleniowa Urologów Wojska Polskiego, Zakopane-Kościelisko 14-15.06.1996 : Program. Streszczenia referatów
Adres wydawniczy: [Zakopane, 1996]
Strony: s. 43
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

12/72
Autorzy: A[nna] Jung, J[anusz] Żuber, B[olesław] Kalicki, P. Sacha, J. Łukasiewicz, S. Kłosowicz, J[acek] Rutka.
Tytuł: Thermovision monitoring of changes in kidney parenchyma after ESWL in children with nephrolithiasis.
Czasopismo: Eur. J. Thermol.
Szczegóły: 1997 : 7, 4, 192-196, 6 fig., tab., bibliogr. 3 poz.
Uwagi: Praca wygłoszona na 7th European Congress of Thermology in Vienna, 1-3 May 1997
Typ publikacji: ZA
Polskie hasła przedmiotowe:

13/72
Autorzy: S. Kłosowicz, J. Żmija, Anna Jung, Janusz Żuber.
Tytuł: Podstawy zastosowania termografii w diagnostyce medycznej.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1997, supl. 3, s. 79-85
Konferencja: , Kościelisko k. Zakopanego, 1997.06.12
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PAS
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

14/72
Autorzy: A[nna] Jung, J[anusz] Żuber, B[olesław] Kalicki, P. Sacha, J. Łukasiewicz, S. Kłosowicz, J[acek] Rutka.
Tytuł: Thermovision monitoring of changes in kidney parenchyma after ESWL in children with nephrolithiasis.
Czasopismo: Thermologie
Szczegóły: 1997 : 7, 2, 92
Uwagi: 7th European Congress of Medical Thermology, Vienna, 1-3 May 1997 : Abstracts
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

15/72
Autorzy: S[ławomir] Zieniuk, B[ronisław] Stawarz, K[rystyna] Zieniuk.
Tytuł: Termografia w podczerwieni w diagnostyce subklinicznych żylaków powrózka nasiennego.
Czasopismo: Urol. Pol.
Szczegóły: 1997 : 50, 2A supl., 34
Uwagi: XXVII Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Mikołajki, 12-14 czerwca 1997.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

16/72
Autorzy: A[ndrzej] Gomuła, J[erzy] Świerż, B[ronisław] Stawarz.
Tytuł: Zastosowanie termografii w rozpoznawaniu i ocenie skuteczności leczenia żylaków powrózka nasiennego.
Czasopismo: Urol. Pol.
Szczegóły: 1997 : 50, 2A supl., 34
Uwagi: XXVII Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Mikołajki, 12-14 czerwca 1997.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

17/72
Autorzy: B[olesław] Kalicki, J[anusz] Żuber, Anna Jung, J[acek] Rutka, A[leksander] Ligęziński, A[nna] Chmurzyńska, S. J. Kłosowicz.
Tytuł: Application of thermovision in diagnosis of ethmoid and maxillary sinusitis.
Czasopismo: Eur. J. Thermol.
Szczegóły: 1998 : 8, 4, 177-178
Uwagi: 1st Conference of the Polish Society of Thermology, September 12-13, 1998, Koscielisko k. Zakopanego.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

18/72
Autorzy: Sławomir Zieniuk, Bronisław Stawarz, Krystyna Zieniuk.
Tytuł: Badania moszny termografią w podczerwieni u pacjentów z krótkimi powrózkami nasiennymi a wartości cech morfologii nasienia.
Tytuł równoległy: Examinations by infra-red thermography the patients with too short spermatic cords and quality of semen's morphology.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 1998 : T. 69, nr 6, s. 551-554, tab., bibliogr. 6 poz., sum.
Uwagi: 6 Konferencja Naukowa Sekcji Andrologii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego pt. Problemy andrologii wieku dojrzałego - nowe trendy w diagnostyce andrologicznej Kazimierz Dolny 1-13.06. 1998 *
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  19/72
  Autorzy: Anna Jung, Janusz Żuber.
  Tytuł: Thermographic methods in medical diagnostics / Anna Jung, Janusz Żuber, przekł. Stanisław Kłosowicz.
  Adres wydawniczy: Warsaw : Medpress, 1998
  Strony: 96 s. , ryc., bibliogr. [przy rozdz.]
  ISBN: 83-902383-8-1
  Typ publikacji: ZM
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  20/72
  Autorzy: Anna Jung, Janusz Żuber, Jacek Rutka, Bolesław Kalicki.
  Tytuł: Zastosowanie termografii w diagnostyce alergologicznej i w diagnostyce zmian zapalnych górnych dróg oddechowych.
  Tytuł całości: W: Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu chorób górnych dróg oddechowych o podłożu immunologicznym.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Pod redakcją: Aleksandra Ligęzińskiego, Dariusza Jurkiewicza
  Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Medyczne Urban and Partner, 1999
  Strony: s. 135-143, bibliogr. 13 poz.
  ISBN: 83-87944-00-9
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  21/72
  Autorzy: Anna Jung, Janusz Żuber, Bolesław Kalicki, Jacek Rutka, Aleksander Ligęziński.
  Tytuł: Zastosowanie termowizji w diagnostyce zmian zapalnych zatok przynosowych.
  Tytuł całości: W: Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu przewlekłych zapaleń układu oddechowego / pod red. Józefa Hałasy
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medpress, 1999
  Strony: s. 53-56, 3 ryc., bibliogr. 10 poz.
  Uwagi: Wykłady II Ogólnopolskiego Sympozjum pt. "Przewlekłe i nawracające zapalenia i stany alergiczno-zapalne dróg oddechowych. Diagnostyka, leczenie, zapobieganie". Międzyzdroje, 27-29 maja 1999 r.
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  22/72
  Autorzy: Aleksander Ligęziński, Dariusz Jurkiewicz.
  Tytuł: Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu chorób górnych dróg oddechowych o podłożu immunologicznym / pod red. Aleksandra Ligęzińskiego, Dariusza Jurkiewicza.
  Adres wydawniczy: Wrocław : Wydaw. Medyczne Urban and Partner, 1999
  Strony: 414 s. , ryc., bibliogr. [przy rozdz.].
  ISBN: 83-87944-00-9
  Typ publikacji: RED
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  23/72
  Autorzy: A[nna] Jung, J[anusz] Żuber, B[olesław] Kalicki.
  Tytuł: Termografia w aplikacjach medycznych.
  Tytuł całości: W: IV Konferencja Krajowa: Termografia i Termometria w Podczerwieni, Łódź, 16-18 listopada 2000 r.
  Adres wydawniczy: [Łódź, 2000]
  Strony: s. 34-46, bibliogr. 26 poz.
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  24/72
  Autorzy: Stanisław Żmuda, Paweł Zaborowski, Jan Trykowski, M. Dąbrowski, R. Dulski.
  Tytuł: Wpływ właściwości emisyjnych materiałów dentystycznych i tkanek twardych zęba na bezkontaktowy pomiar temperatury uzębienia.
  Tytuł równoległy: Effect of the emission of properties of dental materials and hard tissues of the teeth on indirect temperature measurement of the teeth.
  Czasopismo: Stomatol. Współcz.
  Szczegóły: 2000 : 7, supl. 1, 8-12, 10 ryc., tab., bibliogr. [14] poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  25/72
  Autorzy: B. Więcek, Anna Jung, Janusz Żuber.
  Tytuł: Emissivity - bottleneck and challenge for thermography.
  Czasopismo: Thermol. Int.
  Szczegóły: 2000 : Vol. 10, nr 1, s. 15-19, 7 il., bibliogr. 6 poz.
  ISSN: 1560-604X
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  26/72
  Autorzy: Stanisław Żmuda, Paweł Zaborowski, M. Dąbrowski, R. Dulski.
  Tytuł: Wpływ źródła światła lampy na wzrost temperatury materiałów dentystycznych w procesie polimeryzacji.
  Czasopismo: Mag. Stomatol.
  Szczegóły: 2001 : 11, 4, 71-74, 8 il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 0.500
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  27/72
  Autorzy: A[nna] Jung, J[anusz] Żuber, B[olesław] Kalicki.
  Tytuł: Thermography usefulness in infection and allergy.
  Tytuł równoległy: Przydatność termografii w zakażeniach i alergii.
  Czasopismo: International Review of Allergology & Clinical Immunology
  Szczegóły: 2002 : T. 8, nr 2, s. 123-129, bibliogr. 17 poz.. sum.
  Konferencja: , Beijing, Chong Qing, 2002.06.25
  ISSN: 1232-9142
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  28/72
  Autorzy: P[iotr] Murawski, A[nna] Jung, J[anusz] Żuber, B[olesław] Kalicki.
  Tytuł: The project of an open and extendable database for thermal images archiving.
  Tytuł całości: W: Proceedings 2. European Medical & Biological Engineering Conference "Advancement of Medicine and Health Care trough Technology - the Challenge to Biomedical Engineering in Europe", December 04-08, 2002, Vienna - Austria / ed. Helmut Hutten, Peter Krosl
  Adres wydawniczy: [Vienna, 2002]
  Strony: s. 1610-1619
  Typ publikacji: ZPZ
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  29/72
  Autorzy: S[tanisław] Żmuda, A. J. Panas, J. Terpiłowski, M[aria] Preiskorn.
  Tytuł: Investigation of the thermal diffusivity of human tooth hard tissue.
  Tytuł całości: W: The Sixteenth European Conference on Thermophysical Properties, 1 - 4 September 2002, London : Book of Abstracts
  Adres wydawniczy: [London, 2002]
  Strony: s. 329-330, 2 il. bibliogr. 3 poz.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  30/72
  Autorzy: Anna Jung, B[olesław] Kalicki, J[anusz] Żuber, L[ech] Gawron, R[adosław] Rówycki [Różycki], A[ndrzej] Stankiewicz.
  Tytuł: Thermographic monitoring of ophthalmic surgery - extraction of cataract.
  Czasopismo: Thermol. Int.
  Szczegóły: 2002 : Vol. 12, nr 2, s. 62
  Uwagi: Abstracts of Meeting in Vienna, 27.04.2002; London, 17 i 18.05.2002
  ISSN: 1560-604X
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  31/72
  Autorzy: P[iotr] Murawski, A[nna] Jung, J[anusz] Żuber, B[olesław] Kalicki.
  Tytuł: Opracowanie oprogramowania "Image Thermabase" do pozyskiwania i analizy termogramów w badaniach medycznych.
  Tytuł całości: W: V Konferencja Krajowa "Termografia i Termometria w Podczerwieni", Ustroń, 14-16 listopada 2002 r. / pod red. Bogusława Więcka
  Adres wydawniczy: Łódź : Inst. Elektroniki Politechniki Łódzkiej, 2002
  Strony: s. 153-
  ISBN: 83-910615-8-2
  Typ publikacji: PPR
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  32/72
  Autorzy: P[iotr] Murawski, A[nna] Jung, J[anusz] Żuber, B[olesław] Kalicki.
  Tytuł: An extendable database for thermal imgres archive - project and realization.
  Tytuł całości: W: 13th International Conference on Thermal Engineering and Thermogrammetry (THERMO) with Exhibition and Pre-Session on Thermal Energy in Hungarian, 18-20 June, 2003, Budapest, Hungary : Abstracts
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Chief editor: Imre Benko; editors: Istvan Kovacsics, Istvan Lovak
  Adres wydawniczy: Budapest : Scientific Society of Measurement, automation and Informatics (MATE), 2003
  Strony: s. 127-132, bibliogr. 10 poz., sum.
  Typ publikacji: ZPZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  33/72
  Autorzy: Anna Jung, Bolesław Kalicki, Janusz Żuber, Lech Gawron, Radosław Różycki, Andrzej Stankiewicz, Piotr Murawski.
  Tytuł: Thermographic monitoring of ophthalmic surgery - extraction of cataract.
  Tytuł całości: W: A casebook of infrared imaging in clinical medicine / ed. Anna Jung, Janusz Żuber, Francis Ring
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medpress, 2003
  Strony: s. 16-22, il., streszcz.
  ISBN: 83-916116-2-0
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  34/72
  Autorzy: Stanisław Żmuda, Elżbieta Ignatowicz, Jan Trykowski, Maria Preiskorn, Magdalena Stolarek.
  Tytuł: Metody oceny żywotności miazgi zęba.
  Tytuł równoległy: The methods of pulpal vitality evaluation.
  Czasopismo: Stomatologia Współczesna
  Szczegóły: 2003 : T. 10, nr 3, s. 40-43, bibliogr. [20] poz., sum.
  ISSN: 1231-3254
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  35/72
  Autorzy: Piotr Murawski, Anna Jung, F. E. J. Ring, Janusz Żuber, P. Plassmann, Bolesław Kalicki.
  Tytuł: "Image thermaBase" - a software programme to capture and analyse thermographic images.
  Czasopismo: Thermology International
  Szczegóły: 2003 : Vol. 13, nr 1, s. 5-9, bibliogr. 15 poz., sum.
  ISSN: 1560-604X
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus


  36/72
  Autorzy: A[nna] Jung, J[anusz] Żuber, B[olesław] Kalicki.
  Tytuł: Termografia w aplikacjach medycznych.
  Tytuł całości: W: Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2000. - T. 8 : Obrazowanie biomedyczne / pod red. Macieja Nałęcza, red. tomu Leszek Chmielewskii [et al.]
  Adres wydawniczy: Warszawa : Akademicka Oficyna Wydaw. EXIT, 2003
  Strony: s. 502-517, 11 il., 2 tab., bibliogr. 26 poz.
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  37/72
  Autorzy: A[nna] Jung, K. Ammer.
  Tytuł: Report of the Reconstruction Meeting of the "European Association of Thermology".
  Czasopismo: Thermol. Int.
  Szczegóły: 2004 : 14, 1, 41
  Typ publikacji: SPR
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • EMBASE/Excerpta Medica


  38/72
  Autorzy: Dariusz Jurkiewicz, Piotr Rapiejko.
  Tytuł: Dowiedz się, czy Twój ból zatok nie jest spowodowany przeziębieniem / Dariusz Jurkiewicz, Piotr Rapiejko
  Adres wydawniczy: Warszawa : US Pharmacia, 2004
  Strony: 40 s. , il. , 21 cm
  ISBN: 83-919786-1-3
  Seria: Zdrowe zatoki. Ogólnopolska kampania edukacyjna
  Typ publikacji: POP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  39/72
  Autorzy: Paweł Zaborowski, Stanisław Żmuda, M. Dąbrowski, R. Dulski.
  Tytuł: Zastosowanie termowizji w stomatologii.
  Czasopismo: As Stomatologii
  Szczegóły: 2005 : T. 3, nr 6, s. 16-17, il.
  ISSN: 1731-500X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  40/72
  Autorzy: Bolesław Kalicki, Anna Grad, Norbert Dera.
  Tytuł: Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK) u 16-letniego chłopca - opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Ankylosing spondylitis in 16 years old boy - the case presentation.
  Czasopismo: Pediatria i Medycyna Rodzinna
  Szczegóły: 2005 : T. 1, nr 4, s. 284-287, il., tab., bibliogr. 5 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1734-1531
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  41/72
  Autorzy: Anna Jung.
  Tytuł: Termografia w diagnostyce medycznej.
  Czasopismo: Farmacja i ja
  Szczegóły: 2006, nr 6, s. 14-15
  ISSN: 1733-5256
  Typ publikacji: VAR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  42/72
  Autorzy: Stanisław Żmuda, M. Dąbrowski, Elżbieta Ignatowicz.
  Tytuł: Wpływ gęstości mocy lasera Er:YAG na zwiększenie temperatury tkanki w badaniach in vitro.
  Tytuł równoległy: Effect of power density of Er:YAG laser on increase of tissue temperature in vitro studies.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2006 : T. 82, nr 4, s. 257-260, il., tab., bibliogr. 12 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  43/72
  Autorzy: Stanisław Żmuda, Elżbieta Ignatowicz, Justyna Stankiewicz, Magdalena Marczyńska-Stolarek, M. Dąbrowski.
  Tytuł: Termograficzna ocena cieplnego oddziaływania lasera Er:YAG w chirurgii periodontologicznej.
  Tytuł równoległy: Thermographic assessment of thermal effects of Er:YAG laser in periodontal syrgery.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2006 : T. 20, nr 116, s. 192-194, il., tab., bibliogr. 8 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  44/72
  Autorzy: M. Dąbrowski, R. Dulski, Paweł Zaborowski, Stanisław Żmuda.
  Tytuł: Badania cieplnego oddziaływania promieniowania laserowego na tkanki w trakcie zabiegów stomatologicznych.
  Tytuł równoległy: Study of laser irradiation thermal effect on oral tissues during procedures of dentistry.
  Czasopismo: Pomiary Automatyka Kontrola
  Szczegóły: 2006, nr 9, s. 48-51, il., bibliogr. 9 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0032-4110
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  45/72
  Autorzy: E.F.J. Ring, K. Ammer, A[nna] Jung, P[iotr] Murawski, B. Więcek, J[anusz] Żuber, P. Plassmann, C. D. Jones.
  Tytuł: Standardisation of thermal imaging- the Anglo Polish reference database.
  Czasopismo: Thermology International
  Szczegóły: 2006 : Vol. 16, nr 3, s. 112
  Konferencja: Paediatric Nephrology and Alergology Clinic Military Institute of Health Service, Zakopane, 2006.09.15
  ISSN: 1560-604X
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  46/72
  Autorzy: A. J. Panas, M. Preiskorn, M. Dąbrowski, S[tanisław] Żmuda.
  Tytuł: Validation of hard tooth tissue thermal diffusivity measurements applying an infrared camera.
  Czasopismo: Infrared Phys.Techn.
  Szczegóły: 2007 : 49, 3, 302-305, 7 il., bibliogr. 5 poz., sum.
  Uwagi: 8th AITA Conference 2005
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  47/72
  Autorzy: Dariusz Jurkiewicz, Anna Jung.
  Tytuł: Ból głowy, czy ból zatok? Dowiedz się jak uniknąć pomyłki! / Dariusz Jurkiewicz
  Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Konsultacja tematyki poświęc. badaniom termowizyjnym: Anna Jung.
  Adres wydawniczy: Warszawa : US Pharmacia, 2007
  Strony: 28 s. , il. , 21 cm
  ISBN: 978-83-919786-9-6
  Typ publikacji: POP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  48/72
  Autorzy: Dariusz Jurkiewicz, Piotr Rapiejko.
  Tytuł: Ostre zapalenie zatok przynosowych. Europejskie wytyczne dla lekarzy laryngologów.
  Adres wydawniczy: Warszawa : US Pharmacia, 2009
  Strony: 22 s. , il., tab. , 21 cm , bibliogr. 9 poz
  ISBN: 978-83-919786-9
  Seria: Zdrowe zatoki. Ogólnopolska kampania edukacyjna
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  49/72
  Autorzy: E. F. J. Ring, H. Mcevoy, A[nna] Jung, J[anusz] Żuber, G. Machin.
  Tytuł: New standards for devices used for the measurement of human body temperature.
  Czasopismo: Journal of Medical Engineering and Technology
  Szczegóły: 2010 : Vol. 34, nr 4, s. 249-253, bibliogr. 9 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: E. F. J. Ring
  ISSN: 0309-1902
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  DOI:

  50/72
  Autorzy: Bolesław Kalicki, Agnieszka Rustecka, Anna Jung, Violetta Bochniewska, W. Stankiewicz.
  Tytuł: Badanie temperatury ciała człowieka metodą termowizyjną w rozpoznawaniu zespołu Tietzego.
  Tytuł równoległy: The study of human body temperature using thermal imaging in the diagnosis of Tietze's syndrome.
  Czasopismo: Przegl. Elektrotechn.
  Szczegóły: 2012 : R. 88, nr 12b, s. 135-137, il., bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 0033-2097
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  51/72
  Autorzy: B[olesław] Kalicki, A[nna] Jung, A[gnieszka] Rustecka, A[nna] Żylak, J[anusz] Żuber.
  Tytuł: Evaluation of skin changes using infrared thermography.
  Czasopismo: Thermol. Int.
  Szczegóły: 2012 : Vol. 22, nr 2, s. 69-70, il., bibliogr.
  Uwagi: 16th Congress of the Polish Association of Thermology and Certifying course: "Practical application of thermography in medical diagnostics", Zakopane, March 16th-18th 2012.
  ISSN: 1560-604X
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  52/72
  Autorzy: B[olesław] Kalicki, A[nna] Jung, A[gnieszka] Rustecka, A[nna] Żylak, J[anusz] Żuber, P[iotr] Murawski, K. Bilska, W. Woźniak.
  Tytuł: Infantile hemangiomas - the possibility of using infrared thermography in the assessment of propranolol efficacy - preliminary study.
  Czasopismo: Thermol. Int.
  Szczegóły: 2012 : Vol. 22, nr 2, s. 71, il., tab.
  Uwagi: 16th Congress of the Polish Association of Thermology and Certifying course: "Practical application of thermography in medical diagnostics", Zakopane, March 16th-18th 2012.
  ISSN: 1560-604X
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  53/72
  Autorzy: B[olesław] Kalicki, A[nna] Jung, A[nna] Żylak, A[gnieszka] Rustecka, A[nna] Koszycka, W. Stankiewicz.
  Tytuł: Tietze's syndrome and the role of infrared thermography in the differential diagnosis of acute chest pain in adolescents.
  Czasopismo: Thermol. Int.
  Szczegóły: 2012 : 22, 2, 72, 2 il.
  Uwagi: 16th Congress of the Polish Association of Thermology and Certifying course: "Practical application of thermography in medical diagnostics", Zakopane, March 16th-18th 2012.
  ISSN: 1560-604X
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  54/72
  Autorzy: P[iotr] Murawski, B[olesław] Kalicki, A[nna] Jung, J[anusz] Żuber.
  Tytuł: Usefulness of face thermograms for a sinus patient classification by use linear predictive coding.
  Tytuł całości: W: Lecture Notes of the 132nd ICB Seminars "Advances of infrared thermal imaging in medicine", Warsaw (Poland), 30 June - 3 July 2013
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Ed. by Antoni Nowakowski, James Mercer.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Zespół Wydawniczo-Poligraficzny IBIB PAN, 2013
  Strony: s. 33-34
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  55/72
  Autorzy: B. Nurowska-Wrzosek, Bolesław Kalicki, Anna Wachnicka-Bąk, Anna Jung, Janusz Żuber, Ł. Gadomska vel Betka, Z. Gaciong.
  Tytuł: Erytromelalgia - bolesny rumień kończyn w obrazowaniu termograficznym.
  Tytuł równoległy: Erythromelalgia - painful erythema of the extremities.
  Czasopismo: Pediatria i Medycyna Rodzinna
  Szczegóły: 2013 : Vol. 9, nr 1, s. 97-101, il., bibliogr. 10 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1734-1531
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  Adres url:

  56/72
  Autorzy: Bolesław Kalicki, Anna Jung, Janusz Żuber, Agnieszka Rustecka, Agata Będzichowska, K. Bilska, B. Nurowska-Wrzosek, Ł. Gadomska vel Betka, Z. Gaciong.
  Tytuł: Zastosowanie metody termograficznej w monitorowaniu leczenia wybranych chorób naczyniowych
  Tytuł równoległy: Application of thermal imaging in monitoring of the treatment of selected vascular diseases.
  Czasopismo: Przegląd Elektrotechniczny
  Szczegóły: 2013 : R. 89, nr 12, s. 364-366, il., tab., bibliogr. 18 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0033-2097
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 10.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • BazTech
 • Scopus


  57/72
  Autorzy: Anna Jung, Bolesław Kalicki, Janusz Żuber, E. F. Ring, Agnieszka Rustecka, R. Vardasca, Piotr Murawski, Andrzej Truszczyński.
  Tytuł: Zastosowanie metody termowizyjnej do nieinwazyjnego pomiaru temperatury ciała dzieci w warunkach szpitalnych i ambulatoryjnych.
  Tytuł równoległy: Infrared thermal imaging as noninvasive method of body temperature measurement in hospitalized and nonhospitalised children.
  Czasopismo: Przegląd Elektrotechniczny
  Szczegóły: 2013 : R. 89, nr 2b, s. 99-102, tab., wykr., bibliogr. 21 poz.
  ISSN: 0033-2097
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 10.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • BazTech
 • Scopus


  58/72
  Autorzy: Bartosz Rustecki, Anna Jung, F. Ring, Bolesław Kalicki, Andrzej Truszczyński, Agnieszka Rustecka.
  Tytuł: Esophagus measured central temperature compared with infrared camera temperature in patient under general anesthesia.
  Czasopismo: Thermology International
  Szczegóły: 2013 : Vol. 23, nr 2, s. 68-69, il., bibliogr. 7 poz.
  Konferencja: Paediatric,Nephrology and Alergology Clinic Military Institute of Medicine, Zakopane, 2013.03.15
  ISSN: 1560-604X
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  59/72
  Autorzy: Piotr Murawski, Anna Jung, Bolesław Kalicki, Bartosz Rustecki.
  Tytuł: Usefulness of linear predictive coding coefficients for the qualification healthy people and patients with sinusitis based on facial thermograms.
  Czasopismo: Thermology International
  Szczegóły: 2013 : Vol. 23, nr 2, s. 76-77, il., tab., bibliogr. 6 poz,
  Konferencja: Paediatric,Nephrology and Alergology Clinic Military Institute of Medicine, Zakopane, 2013.03.15
  ISSN: 1560-604X
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  60/72
  Autorzy: Bolesław Kalicki, Anna Jung, Janusz Żuber, Agnieszka Rustecka, K. Bilska, B. Nurowska-Wrzosek, Ł. Gadomska vel Betka, Z. Gaciong.
  Tytuł: Zastosowanie metody termograficznej w monitorowaniu leczenia wybranych chorób naczyniowych.
  Tytuł równoległy: Application of thermal imaging in monitoring in the treatment of selected vascular diseases.
  Tytuł całości: W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i medycynie : XXIII Sympozjum Środowiskowe PTZE, Mikołajki, 16-19 czerwca 2013
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Redaktor Andrzej Krawczyk
  Adres wydawniczy: Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2013
  Strony: s. 114-116
  ISBN: 83-88131-99-0
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  61/72
  Autorzy: Piotr Murawski, Bolesław Kalicki, Anna Jung, Janusz Żuber.
  Tytuł: The "TeleMedNet II" opportunity for interdisciplinary analysis of images in medical applications.
  Tytuł całości: W: 5th Symposium on Applied Electromagnetics - SAEM'2014, June 8-11, 2014, Skopje, Macedonia : Book of Digests
  Adres wydawniczy: [Skopje, 2014]
  Strony: s. 65-66
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  62/72
  Autorzy: Bolesław Kalicki, Anna Jung, Agnieszka Lipińska-Opałka, A. Krawczyk.
  Tytuł: Thermographic examination of the warming effect in the process of magnetostimulation and magnetotherapy.
  Tytuł całości: W: 5th Symposium on Applied Electromagnetics - SAEM'2014, June 8-11, 2014, Skopje, Macedonia : Book of Digests
  Adres wydawniczy: [Skopje, 2014]
  Strony: s. 55-56, bibliogr. 2 poz.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  63/72
  Autorzy: Bolesław Kalicki, Andrzej Krawczyk, Anna Jung, Agnieszka Lipińska-Opałka, Agnieszka Iwaniszczuk, Józef Mróz, Janusz Żuber.
  Tytuł: Efekty termiczne stosowania magnetostymulacji i magnetoterapii w obrazowaniu termograficznym.
  Tytuł równoległy: The thermal effect of magnetic stimulation and magnetotherapy in thermographic imaging.
  Czasopismo: Przegląd Elektrotechniczny
  Szczegóły: 2014 : R. 90, nr 12, s. 218-220, il., fot., bibliogr. 9 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0033-2097
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 10.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • BazTech
 • Scopus

  DOI:

  64/72
  Autorzy: Bolesław Kalicki, A. Krawczyk, Anna Jung, Agnieszka Lipińska-Opałka, Agnieszka Iwaniszczuk, Piotr Murawski, Józef Mróz, Janusz Żuber.
  Tytuł: Efekty termiczne stosowania magnetostymulacji i magnetoterapii w obrazowaniu termograficznym - wyniki projektu TELMED NET II.
  Tytuł równoległy: The thermal effect of magnetic stimulation and magnetotherapy in thermographic imaging - TelMed Net II project results.
  Tytuł całości: W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach imedycynie : XXIV Sympozjum Środowiskowe PTZE, Hucisko, 7-10 września 2014 r.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Redaktor Andrzej Krawczyk
  Adres wydawniczy: Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2014
  Strony: s. 106-108, il., bibliogr. 4 poz.
  Konferencja: Politechnika Częstochowska, Wydział Elektryczny, Wojskowy Instytut Medyczny Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Unii Nauk Radiowych, Hucisko, 2014.09.07
  ISBN: 83-88131-99-0
  Typ publikacji: PPZ
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  65/72
  Autorzy: Bolesław Kalicki, Józef Mróz, A. Krawczyk, Anna Jung, Agnieszka Lipińska-Opałka, Agnieszka Iwaniszczuk, Janusz Żuber, Piotr Murawski.
  Tytuł: Odległe efekty leczenia rehabilitacyjnego z zastosowaniem pola elektromagnetycznego wielomiejscowego zespołu odruchowego typu I w badaniu termowizyjnym - wyniki projektu TELMEDNET II.
  Tytuł równoległy: Distant effects of rehabilitation treatment in selected disease with the use of electromagnetic field - TelMed Net II project results.
  Tytuł całości: W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach imedycynie : XXIV Sympozjum Środowiskowe PTZE, Hucisko, 7-10 września 2014 r.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Redaktor Andrzej Krawczyk
  Adres wydawniczy: Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2014
  Strony: s. 109-110, il., bibliogr. 4 poz.
  Konferencja: Politechnika Częstochowska, Wydział Elektryczny, Wojskowy Instytut Medyczny Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Unii Nauk Radiowych, Hucisko, 2014.09.07
  ISBN: 83-88131-99-0
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  66/72
  Autorzy: Piotr Murawski, Andrzej Krawczyk, Bolesław Kalicki, Anna Jung, Janusz Żuber.
  Tytuł: Wskaźnikowa analiza ilościowa termogramów medycznych - pierwsze wyniki projektu "TELMEDNET II".
  Tytuł równoległy: Index quantitative analysis of medical thermogram - initial results of "TeleMedNet II" project.
  Tytuł całości: W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach imedycynie : XXIV Sympozjum Środowiskowe PTZE, Hucisko, 7-10 września 2014 r.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Redaktor Andrzej Krawczyk
  Adres wydawniczy: Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2014
  Strony: s. 149-150, il.
  Konferencja: Politechnika Częstochowska, Wydział Elektryczny, Wojskowy Instytut Medyczny Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Unii Nauk Radiowych, Hucisko, 2014.09.07
  Uwagi: Praca wykonana w ramach realizacji zadań projektu nr POIG.02.03.00-14-005/13 "TleMedNet II - rozbudowa platformy pozyskania i analizy naukowej danych medycznych" dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ze środków Unii Europejskiej.
  ISBN: 83-88131-99-0
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  67/72
  Autorzy: Francis Ring, Anna Jung, Janusz Żuber.
  Tytuł: Infrared imaging. A casebook in clinical medicine.
  Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: [Edited by]: Francis Ring, Anna Jung, Janusz Żuber.
  Adres wydawniczy: Bristol : IOP Publishing Ltd., 2015
  Strony: 161 s. , il., tab.
  ISBN: 978-7503-2243-4 (ebook)
  Seria: IOP Expanding Physics
  ISSN: 2054-7315
  Typ publikacji: ZM
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  68/72
  Autorzy: Bolesław Kalicki, Anna Jung, Agnieszka Rustecka, Agnieszka Lipińska-Opałka, Janusz Żuber, Piotr Murawski, K. Bilska, W. Woźniak.
  Tytuł: Infantile haemangiomas - IR thermography in assessment.
  Tytuł całości: W: Infrared imaging. A casebook in clinical medicine.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: [Edited by]: Francis Ring, Anna Jung, Janusz Żuber.
  Adres wydawniczy: Bristol : IOP Publishing Ltd, 2015
  Strony: s. 6-1-6-6, il.
  Uwagi: Chapter 6
  ISBN: 978-7503-2243-4 (ebook)
  Seria: IOP Expanding Physics
  ISSN: 2054-7315
  Typ publikacji: ZRM
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  69/72
  Autorzy: Bolesław Kalicki, Agnieszka Lipińska-Opałka, Piotr Murawski.
  Tytuł: Thermographic examination of a boy with an abscess near to the maxillary sinus.
  Tytuł całości: W: Infrared imaging. A casebook in clinical medicine.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: [Edited by]: Francis Ring, Anna Jung, Janusz Żuber.
  Adres wydawniczy: Bristol : IOP Publishing Ltd, 2015
  Strony: s. 8-1, il.
  Uwagi: Chapter 8
  ISBN: 978-7503-2243-4 (ebook)
  Seria: IOP Expanding Physics
  ISSN: 2054-7315
  Typ publikacji: ZRM
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  70/72
  Autorzy: A. Krawczyk, Piotr Murawski, Bolesław Kalicki, E. Korzeniewska, E. Łada-Tondyra.
  Tytuł: ELectromagnetic field in the therapeutical devices - physical and clinical analysis.
  Tytuł całości: W: Proceedings of 17th International Symposium on Electromagnetic Fields in Mechatronics, Electrical and Electronic Engineering, ISEF 2015,Valencia, Spain, 10-12 Sep 2015
  Adres wydawniczy: [Valencia, 2015]
  Strony: s. [nlb. 6], bibliogr. 5 poz.
  ISBN: 978-84-606-9102-0
  Typ publikacji: ZPZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  71/72
  Autorzy: Andrzej Krawczyk, Piotr Murawski, Bolesław Kalicki, E. Korzeniewska.
  Tytuł: Thermographic evaluation of electromagnetic medical treatment.
  Tytuł całości: W: The 17th International Symposium on Applied Electromagnetics and Mechanics (ISEM 2015), Kobe, Japan, 15-16 September, 2015 : Program Booklet
  Adres wydawniczy: [Kobe, 2015]
  Strony: s. [nlb. 2], il., bibliogr. 2 poz.
  Konferencja: The Japan Society of Applied Electromagnetics and Mechanics, and Japan Society of Maintenology, Kobe, 2015.09.15
  Typ publikacji: ZPZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  72/72
  Autorzy: Bartosz Rustecki, Agnieszka Rustecka, Bolesław Kalicki, F. Ring, Przemysław Kwasiborski, Andrzej Truszczyński, Anna Jung.
  Tytuł: A study of heat loss in patients undergoing general anesthesia warmed with a heated mattress with esophageal temperature monitoring compared to facial infrared thermography.
  Czasopismo: Journal of Medical Imaging and Health Informatics
  Szczegóły: 2016 : Vol. 6, nr 1, s. 141-145, bibliogr. 10 poz.
  ISSN: 2156-7018
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.621
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:
  Adres url:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM