WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: TOMOGRAFIA EMISYJNA KOMPUTEROWA POJEDYNCZEGO FOTONU
Liczba odnalezionych rekordów: 66Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/66
Autorzy: A[dam] Stępień, G[rzegorz] Maksymiuk, S[ławomir] Skrzyński, K[arol] Chmielowski, J[anusz] Kwasucki, P[aweł] Twarkowski, J[acek] Pietrzykowski, W[ojciech] Jernajczyk.
Tytuł: Roles of spect-HMPAO, MRI, and EEG in the diagnosis of late sequelae of a minor head trauma.
Czasopismo: Biology of Sport
Szczegóły: 1999 : Vol. 16, nr 2, s. 97-103, bibliogr. 18 poz.
Uwagi: Autor korespondencyjny: Adam Stępień
ISSN: 0860-021X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.157
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • Web of Science
 • Scopus


  2/66
  Autorzy: M[irosław] Dziuk, R. Sobnack, A. Canizales, K. E. Britton.
  Tytuł: Regional wall thickenning and motion assessment in rest 99MTC myoview quantitative and quantitative GSPECT in men and women with low probability of coronary artery disease (CAD).
  Czasopismo: European Journal of Nuclear Medicine
  Szczegóły: 2000 : Vol. 27, nr 8, s. 1049
  Konferencja: European Association of Nuclear Medicin, Paris, 2000.09.02
  ISSN: 0340-6997
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  3/66
  Autorzy: M[irosław] Dziuk, R. Sobnack, A. Canizales, K. E. Britton.
  Tytuł: The value of quantitative and qualitative rest gated myocardial perfusion SPECT with 99MTC myoview (GSPECT) in patients with non-recent inferior myocardial infarction (MI).
  Czasopismo: European Journal of Nuclear Medicine
  Szczegóły: 2000 : Vol. 27, nr 8, s. 1029 [PS 75]
  Konferencja: European Association of Nuclear Medicine, Paris, 2000.09.02
  ISSN: 0340-6997
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  4/66
  Autorzy: Mirosław Dziuk, Dariusz Borkowski, Wojciech Kwiatkowski, Andrzej Cwetsch, Marian Cholewa.
  Tytuł: Absolute value of the difference of Tl-201 uptake between redistribution and rest is a specific marker of myocardial viability.
  Czasopismo: International Journal of Cardiac Imaging
  Szczegóły: 2000 : Vol. 16, nr 2, s. 99-104, bibliogr. 10 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Mirosław Dziuk
  ISSN: 0167-9899
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.541
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  5/66
  Autorzy: M[aciej] Zarębiński, M[aciej] Gil, M[irosław] Dziuk, W[ojciech] Kwiatkowski, M[arian] Cholewa, J[erzy] Adamus.
  Tytuł: Rezerwa przepływu przez miokardium vs. SPECT w ocenie żywotności mięśnia sercowego.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2000 : T. 53, Supl. 2, s. II-89
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Wrocław, 2000.09.28
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  6/66
  Autorzy: M. Zarębiński, M[aciej] Gil, M[irosław] Dziuk, W[ojciech] Kwiatkowski, M[arian] Cholewa, J[erzy] Adamus.
  Tytuł: Comparison of digital angiography with SPECT in detecting the viable myocardium.
  Czasopismo: Int. J. Cardiovasc. Interv.
  Szczegóły: 2001 : 4, Suppl. 1 : 4th International meeting on Interventional Cardiology, London, June 24-27, 2001, 6
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  7/66
  Autorzy: Mirosław Dziuk.
  Tytuł: Quantitative and qualitative myocardial gated single photon emission tomography.
  Adres wydawniczy: London : King's College, 2001
  Strony: 44 s. , il., tab. , bibliogr. 53 poz.
  Typ publikacji: ZM
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  8/66
  Autorzy: Anna Teresińska, Marian Śliwiński, Bożenna Szumilak, Stefania Konieczna, Elżbieta Gosiewska-Marcinkowska, Zbigniew Juraszyński, Piotr Hendzel, Maria Szymańska.
  Tytuł: Przedoperacyjna wysiłkowa scyntygrafia perfuzyjna (Tc-99m-MIBI SPECT) w przewidywaniu poprawy ukrwienia mięśnia lewej komory wcześnie po chirurgicznej rewaskularyzacji serca.
  Tytuł równoległy: Preoperative stress myocardial perfusion scintigraphy (Tc-99m-MIBI SPECT) in predicting the myocardial perfusion improvement early after coronary artery bypass surgery.
  Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
  Szczegóły: 2001 : T. 15, nr 29, s. 49-61, bibliogr. 16 poz., sum.
  ISSN: 0860-3405
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  9/66
  Autorzy: M[irosław] Dziuk, A. Canizales, K.E. Britton, J[acek] Pietrzykowski, M[arian] Cholewa.
  Tytuł: The comparison of adenosine exercise Tc-99m tetrafosmin with treadmill MIBI gated SPECT.
  Czasopismo: Eur. J. Nucl. Med.
  Szczegóły: 2002 : Vol. 29, Suppl. 1, s. S211
  Uwagi: Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, 31.08-04.09.2002, Vienna, Austria
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  10/66
  Autorzy: M[irosław] Dziuk, M[irosław] Zachorski, J[acek] Pietrzykowski, H. Rdzanek, J. Jezierski, M[arian] Cholewa, L[eszek] Kubik, E[ugeniusz] Dziuk.
  Tytuł: Tc-MIBI gated SPECT perfusion and function return in patients subjected to primary PTCA - 6 month follow-up results in comparison to early studies.
  Czasopismo: Eur. J. Nucl. Med.
  Szczegóły: 2002 : Vol. 29, Suppl. 1, s. S212
  Uwagi: Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, 31.08-04.09.2002, Vienna, Austria
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  11/66
  Autorzy: J[acek] Pietrzykowski, E[ugeniusz] Dziuk.
  Tytuł: The comparison of SPECT and Gated SPECT studies in assessing the probability of coronary artery disease in patients after sub-maximal treadmill exercise test.
  Czasopismo: World J. Nucl. Med.
  Szczegóły: 2002 : 1, Suppl. 1 : The IAEA's International Symposium on Cardiovascular Nuclear Medicine, Beijing, 27-31 May, 2002, S54
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  12/66
  Autorzy: Paweł Twarkowski, Ewa Skrobowska.
  Tytuł: Neurobrazowanie oraz nowe techniki badacze w ChP i PS.
  Tytuł równoległy: Neuroimaging and new diagnostic techniques in Parkinson disease and parkinsonian syndromes.
  Czasopismo: Aktualności Neurol.
  Szczegóły: 2003 : 3, 1 : Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Postępy w rozpoznawaniu i monitorowanym klinimetrycznie leczeniu choroby Parkinsona i parkinsonizmu", 28 marca 2003, 56
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  13/66
  Autorzy: M[irosław] Zachorski, M[irosław] Dziuk, J. Jezierski, H. Rdzanek, L[eszek] Kubik.
  Tytuł: Gated SPECT ejection fraction post successful primary PTCA may predict the improved left ventricular ejection fraction after 6 months.
  Czasopismo: Eur. J. Nucl. Med.
  Szczegóły: 2003 : 30, Suppl. 2, S161
  Uwagi: Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, Amsterdam, The Netherlands 23-27.08.2003
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  14/66
  Autorzy: J. Misko, E[wa] Skrobowska, N[orbert] Szaluś, J[acek] Pietrzykowski, A[gnieszka] Warczyńska, M[irosław] A. Dziuk.
  Tytuł: Fusion imaging of cardiac MRI and gated SPET in the assessment of non- and transmural myocardial infarction.
  Czasopismo: Eur. Radiol.
  Szczegóły: 2003 : 13 : European Society of Cardiac Radiology, ESCR), Interdisciplinary and Interuniversitary Cardiac CT and MR Meeting, Berlin, DE, October 31 - November 1, 2003, H3
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  15/66
  Autorzy: Mirosław Dziuk, M[irosław] Zachorski, H[anna] Rdzanek, L[eszek] Kubik, M[arian] Cholewa.
  Tytuł: Early and late left ventricle remodelling after primary percutaneous transluminal coronary angioplasty assessed with serial SPECT.
  Czasopismo: Journal of Nuclear Cardiology
  Szczegóły: 2003 : Vol. 10, nr 1 Suppl., s. S82
  Konferencja: , Florence, 2003.04.27
  ISSN: 1071-3581
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  16/66
  Autorzy: Mirosław Dziuk, Ana Canizales, Keith E. Britton.
  Tytuł: Left ventricular function assessed by gated SPET after an exercise-augmented adenosine infusion. Correlation with myocardial ischaemia.
  Tytuł równoległy: Czynność lewej komory a niedokrwienie serca oceniane za pomocą bramkowanej scyntygrafii perfuzyjnej wykonanej po próbie wysiłkowej połączonej z podaniem adenozyny.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2003 : T. 58, nr 3, s. 197-206, bibliogr. 20 poz., sum.
  Uwagi: Tekst równolegle w jęz. pol. ; Autor korespondencyjny: Mirosław Dziuk
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN, PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science


  17/66
  Autorzy: Mirosław Zachorski, Mirosław Dziuk, Jacek Pietrzykowski, Hanna Rdzanek, Marian Cholewa, Leszek Kubik.
  Tytuł: Zaburzenia kurczliwości i perfuzji oceniane za pomocą bramkowej tomografii emisyjnej pojedynczego fotonu (GSPET) u chorych z zawałem serca leczonych pierwotną przezskórną angioplastyką naczyń wieńcowych (pPTCA).
  Tytuł równoległy: Contractility and perfusion disturbances assessed with gated single photon emission computed tomography (GSPET) in patients with myocardial infarction subjected to primary percutaneous transluminal coronary angioplasty (pPTCA).
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2003 : T. 79, nr 4, s. 200-203, bibliogr. 25 poz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  18/66
  Autorzy: M[irosław] A. Dziuk, Jacek Pietrzykowski, Ana L. Canizales, Keith E. Britton, Marian Cholewa.
  Tytuł: The comparison of two gated SPET protocols: adenosine Tc-99m tetrofosmin and treadmill exercise Tc-99m MIBI.
  Czasopismo: Nuclear Medicine Review
  Szczegóły: 2003 : Vol. 6, nr 1, s. 11-15, bibliogr. 16 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Mirosław Dziuk
  ISSN: 1506-9680
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  Adres url:

  19/66
  Autorzy: A[ndrzej] Kowalczyk, G[rzegorz] Kamiński, N[orbert] Szaluś, M[agdalena] Żabicka.
  Tytuł: Somatostatin receptor scintigraphy in a patiebt with medullary thyroid carcinoma - diagnostic usefulness of combined SPECT/CT imaging : case report.
  Tytuł całości: W: 12th International Congress of Endocrinology, Lisbon (Portugal), August 31 - September 4, 2004
  Adres wydawniczy: Bologna : Medimond - Monduzzi Ed. Int. Proc. Division, 2004
  Strony: s. 63-66, 3 il., bibliogr. 7 poz.
  ISBN: 88-7587-071-3
  Typ publikacji: ZPZ
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Current Contents


  20/66
  Autorzy: A[ndrzej] Kowalczyk, G[rzegorz] Kamiński, N[orbert] Szaluś, M[agdalena] Żabicka.
  Tytuł: Somatostatin receptor scintigraphy in patient with medullary thyroid carcinoma - diagnostic usefulness of combined SPECT/Ct device : a case report.
  Tytuł całości: W: 12th International Congress of Endocrinology, Lisbon, August 31-September 4, 2004 : Program & Abstracts
  Adres wydawniczy: [b.m., 2004]
  Strony: s. 261
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  21/66
  Autorzy: E[wa] Skrobowska, J. Misko, N[orbert] Szaluś, J[acek] Pietrzykowski, A[gnieszka] Warczyńska, M[irosław] Dziuk.
  Tytuł: Cardiac MRI and gated SPECT fusion imaging in the assessment of the myocardial infarction (MI) transmurality and viability.
  Tytuł całości: W: 21st Annual Meeting of European Society of Magnetic Resonance in Medicine and Biology, Copenhagen, Denmark, 9-12.09.2004
  Adres wydawniczy: [Copenhagen, 2004]
  Strony: s. 7-9
  Typ publikacji: ZPZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  22/66
  Autorzy: Ewa Skrobowska, Paweł Twarkowski.
  Tytuł: Neuroobrazowanie oraz nowe techniki badawcze w zespole Parkinsona.
  Tytuł równoległy: Neuroimaging and new diagnostic techniques in the Parkinson's syndrome.
  Czasopismo: Aktualności Neurol.
  Szczegóły: 2004, wyd. spec. "Choroba Parkinsona - postępy w monitorowanym klinimetrycznie rozpoznawaniu i leczeniu" / pod red. Waldemara Pakszysa, Włodzisława Kulińskiego [et al.], 37-46, 7 il., tab., bibliogr. 41 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Materiały zebrane Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. "Postępów w Rozpoznawaniu i Monitorowanym Klinimetrycznie Leczeniu Choroby Parkinsona i Parkinsonizmu", 28 marca 2003, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  23/66
  Autorzy: M[irosław] A. Dziuk, M[agda] Zagrodzka, R[obert] Ryczek, P[aweł] Twarkowski, M[arian] Cholewa.
  Tytuł: The comparison of left ventricular function assessed in Multislice Spiral Computed Tomography and gated SPECT.
  Czasopismo: European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging
  Szczegóły: 2004 : Vol. 31, Suppl. 2, s. S317
  Konferencja: European Assoc. Nucl. Med., Helsinki, 2004.09.04
  ISSN: 1619-7070
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  24/66
  Autorzy: J. H. Misko, E[wa] Skrobowska, N[orbert] Szaluś, J[acek] Pietrzykowski, A[gnieszka] Warczyńska, M[irosław] Dziuk.
  Tytuł: Fusion imaging of cardiac MRI and gated SPECT in the correlative assessment of myocardial function, perfusion and viability.
  Czasopismo: European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging
  Szczegóły: 2004 : Vol. 31, Suppl. 2, s. S260
  Konferencja: European Assoc. Nucl. Med., Helsinki, 2004.09.04
  ISSN: 1619-7070
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  25/66
  Autorzy: J[acek] Pietrzykowski, M[irosław] Dziuk, M[irosław] Zachorski, N[orbert] Szaluś.
  Tytuł: The influence of dysrhytmia and size of the heart on the gated SPECT left ventricular ejection fraction (LVEF)in patients with various degree of myocardial ischaemia.
  Czasopismo: European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging
  Szczegóły: 2004 : Vol. 31, Suppl. 2, S316
  Konferencja: European Assoc. Nucl. Med., Helsinki, 2004.09.04
  ISSN: 1619-7070
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  26/66
  Autorzy: A. Teresińska, M. Śliwiński, S. Konieczna, B. Szumilak, Maria Szymańska, A. Dębski, Piotr Hendzel, Zbigniew Juraszyński.
  Tytuł: Changes in cardiac adrenergic nervous system after transmyocardial laser revascularisation assessed by I-123 MIBG SPECT. A preliminary report / Zmiany w adrenergicznym unerwieniu serca po przezmięśniowej laserowej rewaskularyzacji serca. Ocena za pomocą I-123 MIBG SPECT. Doniesienie wstępne.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2004 : T. 60, nr 1, s. 15-26, il., tab., bibliogr. 20 poz.
  Uwagi: Praca równolegle w jęz. pol.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  27/66
  Autorzy: E[wa] Skrobowska, J. Miśko, N[orbert] Szaluś, J[acek] Pietrzykowski, A[gnieszka] Warczyńska, M[irosław] Dziuk.
  Tytuł: Wykorzystanie fuzji obrazów MR i SPECT serca w ocenie śródściennego zasięgu martwicy mięśnia serca.
  Tytuł równoległy: Fusion imaging of cardiac MRI and gated SPECT in the assessment of non- and transmural myocardial infarction (MI).
  Czasopismo: Pol. J. Radiol.
  Szczegóły: 2004 : 69, Suppl. 1 : XXXVII Polish Congress of Radiology, Mikołajki, June 16-19, 2004, 227-228
  Uwagi: Tekst również w jęz. ang. Tamże s. 228.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  28/66
  Autorzy: J[acek] Pietrzykowski, M[irosław] Dziuk, M[irosław] Zachorski, N[orbert] Szaluś.
  Tytuł: Porównanie ruchomych przekrojów i map biegunowych otrzymywanych techniką GSPET w ocenie zaburzeń perfuzji lewej komory mięśnia sercowego.
  Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
  Szczegóły: 2004 : 18, 35) : IX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, Bydgoszcz, 26-28 maja 2004 r., 69-70
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  29/66
  Autorzy: Jolanta Miśko, Mirosław Dziuk, Norbert Szaluś, Ewa Skrobowska, Jacek Pietrzykowski, Agnieszka Warczyńska.
  Tytuł: Ocena zależności między perfuzją, funkcją i żywotnością mięśnia serca przy zastosowaniu nakładania obrazów GSPECT i MR serca u pacjentów z chorobą wieńcową.
  Tytuł równoległy: Evaluation of the relationship between myocardial perfusion, function and viability using fused images of GSPECT and cardiac MRI in patients with coronary artery disease.
  Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
  Szczegóły: 2004 : T. 18, nr 36, s. 121-134, bibliogr 23 poz., sum.
  ISSN: 0860-3405
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  30/66
  Autorzy: E[ugeniusz] Dziuk, A[ndrzej] Chciałowski, N[orbert] Szaluś, M[agdalena] Żabicka, M[irosław] Dziuk.
  Tytuł: Somatostatin analogue - Tc-99m depreotide fusion imaging of single photon emission tomography (SPET) and computed tomography (CT) in the evaluation of solitary pulmonary nodules (SPN).
  Czasopismo: World J. Nucl. Med.
  Szczegóły: 2004 : Vol. 3, Suppl. 1, s. S27
  Uwagi: IAEA International Symposium on Nuclear Oncology, Porto Alegre, Brasil, 19-23 January 2004.
  ISSN: 1450-1147
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  31/66
  Autorzy: M[irosław] A. Dziuk, A. Canizales, N. Ali, H. El-Deeb, K. Britton, D. Dymond, S. J. Edmondson.
  Tytuł: The prospective clinical and scintigraphic assessment of patients with preserved left ventricular systolic function after transmyocardial laser revascularisation.
  Czasopismo: International Journal of Cardiovascular Imaging
  Szczegóły: 2005 : Vol. 21, nr 4, s. 405-412, bibliogr. 30 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Mirosław A. Dziuk
  ISSN: 1569-5794
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.630
  Punktacja Min. Nauki: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  32/66
  Autorzy: Mirosław Zachorski, Mirosław Dziuk, Jacek Pietrzykowski, H. Rdzanek, Grzegorz Kamiński, Marian Cholewa, Leszek Kubik.
  Tytuł: Ocena czynności lewej komory serca za pomocą bramkowanej tomografii emisyjnej pojedynczego fotonu (GSPET) u chorych z zawałem leczonych fibrynolitycznie lub pierwotną angioplastyką naczyń wieńcowych.
  Tytuł równoległy: Left ventricular function in gated Single Photon Emission Computed Tomography (GSPET) in patients with myocardial infarction subjected to thrombolysis or primary PTCA.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2005 : T. 18, nr 106, s. 376-379, bibliogr. 9 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  33/66
  Autorzy: Piotr Hendzel.
  Tytuł: Leczenie schyłkowej postaci choroby wieńcowej metodą laserowej przezmięśniowej rewaskularyzacji mięśnia serca: ocena wyników klinicznych wczesnych, średnioodległych i po 48 miesiącach od operacji: rozprawa habilitacyjna / Piotr Hendzel ; Wojskowy Instytut Medyczny Centralny Szpital Kliniczny MON, Klinika Kardiologii, Kliniczny Oddział Kardiochirurgii w Warszawie
  Adres wydawniczy: Warszawa : WIM CSK MON, 2005
  Strony: [7], 88 s. , il. , 24 cm , bibliogr. 87 poz., sum.
  Miejsce druku: Warszawa : Wydaw. Fraszka Edukacyjna Sp. z o.o.
  ISBN: 83-88839-87-X
  Typ publikacji: HAB
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  34/66
  Autorzy: J. Miśko, M[irosław] Dziuk, E[wa] Skrobowska, N[orbert] Szaluś, J[acek] Pietrzykowski, A[gnieszka] Warczyńska.
  Tytuł: Complementary role of cardiac SPECT and MRI.
  Czasopismo: Nuclear Medicine Review
  Szczegóły: 2006 : T. 9, nr 1, s. 94
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Medycyny Nuklearnej, [Białystok], [2006.06.22]
  ISSN: 1506-9680
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  35/66
  Autorzy: J. Miśko, E[ugeniusz] Dziuk, E[wa] Skrobowska, N[orbert] Szaluś, J[acek] Pietrzykowski, A[gnieszka] Warczyńska.
  Tytuł: Komplementarność wyników badań SPECT i MR serca.
  Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
  Szczegóły: 2006 : T. 20, nr 39, s. 29-30
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Medycyny Nuklearnej, Białystok, 2006.06.22
  ISSN: 0860-3405
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  36/66
  Autorzy: Krzysztof Obuchowski, Norbert Szaluś, Andrzej Kołodziejczyk, Jacek Żebrowski, Piotr Piwkowski.
  Tytuł: Ocena przydatności obrazowania hybrydowego SPECT-CT z wykorzystaniem 99mTc-HYNIC-TATE jako kwalifikacji do receptorowej terapii izotopowej - opis przypadku
  Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
  Szczegóły: 2007 : T. 21, nr 41-42, s. 73-74
  ISSN: 0860-3405
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  37/66
  Autorzy: K[rzysztof] Obuchowski, N[orbert] Szaluś, A[ndrzej] Kołodziejczyk, J[acek] Żebrowski, P[iotr] Piwkowski.
  Tytuł: Ocena przydatności obrazowania hybrydowego SPECT-CT z wykorzystaniem 99mTc-HYNIC-TATE jako kwalifikacji do receptorowej terapii izotopowej - opis przypadku.
  Czasopismo: Współczesna Onkologia
  Szczegóły: 2007 : T. 11, nr 4 supl. 1, s. S 14-S 15
  Konferencja: , Szklarska Poręba, 2007.05.31
  ISSN: 1428-2526
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  38/66
  Autorzy: Sylwia Miernik, Mirosław Dziuk.
  Tytuł: Metody hybrydowe (SPECT-CT, PET-CT) w diagnostyce choroby wieńcowej i ocenie żywotności mięśnia sercowego.
  Czasopismo: Choroby Serca i Naczyń
  Szczegóły: 2008 : T. 5, nr 2, s. 93-101, bibliogr. 20 poz.
  ISSN: 1733-2346
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  39/66
  Autorzy: Jacek Pietrzykowski, Mirosław Dziuk, Dariusz Michałkiewicz, Sylwia Miernik, Marlena Olszak, Mirosław Zachorski, Norbert Szaluś.
  Tytuł: Analiza ruchomych przekrojów i map biegunowych w ocenie zaburzeń perfuzji serca za pomocą bramkowej tomografii emisyjnej pojedynczego fotonu.
  Tytuł równoległy: Beating myocardial cross sections and polar maps techniques in assessment of myocardial perfusion disturbances with gated single photon emission tomography.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2008 : T. 25, nr 146, s. 110-114, bibliogr. 25 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Jacek Pietrzykowski
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science


  40/66
  Autorzy: Norbert Szaluś, Andrzej Chciałowski, Sławomir From, Magdalena Zagrodzka, Jacek Pietrzykowski, Eugeniusz Dziuk.
  Tytuł: Scyntygrafia płuc z 99mTc-depreotydem i nakładanie obrazów tomografii komputerowej w rozpoznawaniu pojedynczego guza płuca.
  Tytuł równoległy: Fusion of pulmonary scintigraphy with Tc99m-depreotide imaging with CT scan in recognizing solitary pulmonary nodule.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2008 : T. 25, nr 148, s. 330-334, bibliogr. 10 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Norbert Szaluś
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science


  41/66
  Autorzy: N[orbert] Szaluś, Z[bigniew] Podgajny, G[rzegorz] Kamiński, A. Mazurek, A[gnieszka] Giżewska, E[ugeniusz] Dziuk.
  Tytuł: The precise localization of metastatic lesion with used SPECT/CT with CoDe system after 1311 - MIBG therapy in patients with disseminated pheochromocytoma.
  Tytuł całości: W: 5th European Molecular Imaging Meeting - EMIM 2010, May 26 to 29, 2010, Warszaw, Poland : Abstracts
  Adres wydawniczy: Warsaw : [b.w.], 2010
  Strony: s. 194, bibliogr. 2 poz.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  42/66
  Autorzy: Mirosław Dziuk.
  Tytuł: Pozytonowa tomografia emisyjna (PET) oraz badania PET-CT i SPECT-CT.
  Tytuł całości: W: Nieinwazyjne metody obrazowania w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca / Witold Rużyłło, Cezary Kępka, Mariusz Kruk, Jolanta Miśko, Jerzy Pręgowski
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medical Tribune Polska, [2010]
  Strony: s. 245-250
  Uwagi: Część IV; Na okł.: Tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, PET/SPECT.
  ISBN: 978-83-60135-67-9
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  43/66
  Autorzy: Mirosław Dziuk.
  Tytuł: Przygotowanie pacjenta. Przypadki kliniczne.
  Tytuł całości: W: Nieinwazyjne metody obrazowania w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca / Witold Rużyłło, Cezary Kępka, Mariusz Kruk, Jolanta Miśko, Jerzy Pręgowski
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medical Tribune Polska, [2010]
  Strony: s. 260-268, bibliogr. 41 poz.
  Uwagi: Rozdział IV.8, 9; Na okł.: Tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, PET/SPECT.
  ISBN: 978-83-60135-67-9
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  44/66
  Autorzy: Agnieszka Giżewska-Krasowska, Andrzej Mazurek, Zofia Stembrowicz-Nowakowska, Norbert Szaluś.
  Tytuł: Limfoscyntygrafia przedoperacyjna uzupełniona badaniem SPECT/CT w lokalizacji węzła wartowniczego w raku piersi jako metoda rutynowa?
  Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
  Szczegóły: 2010 : T. 24, nr 47, s. 64-65
  Uwagi: XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, Wrocław, 8-11 września 2010.
  ISSN: 0860-3405
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  45/66
  Autorzy: Z[ofia] Stembrowicz-Nowakowska, A[ndrzej] Mazurek, A[gnieszka] Giżewska-Krasowska, P[rzemysław] Pawlak.
  Tytuł: Metoda SPECT-CT w weryfikacji niejasnych ognisk w scyntygrafii planarnej układu kostnego - opisy przypadków.
  Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
  Szczegóły: 2010 : T. 24, nr 47, s. 64
  Konferencja: , Wrocław, 2010.09.08
  ISSN: 0860-3405
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  46/66
  Autorzy: A[gnieszka] Giżewska-Krasowska, A[ndrzej] Mazurek, Z[ofia] Stembrowicz-Nowakowska, N[orbert] Szaluś.
  Tytuł: Wykorzystanie aparatu hybrydowego SPECT-CT u pacjentki z rakiem tarczycy, z zaburzeniami gromadzenia radiojodu w przebiegu achalazji przełyku - prezentacja przypadku.
  Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
  Szczegóły: 2010 : T. 24, nr 47, s. 64
  Konferencja: , Wrocław, 2010.09.08
  ISSN: 0860-3405
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  47/66
  Autorzy: Norbert Szaluś, D. Pawlak, G[rzegorz] Kamiński, Z[bigniew] Podgajny, E[ugeniusz] Dziuk.
  Tytuł: A new preparation 68Ga-DOTA-TATE PET-CT comparison with 99mTc-HYNIC-TOC SPECT/CT in the assessment of soft tissue and bone metastases in patients with malignant endocrine tumors - preliminary results.
  Czasopismo: World J. Nucl. Med.
  Szczegóły: 2010 : 9, Suppl. 1, S-56, Abstr. 855.
  Uwagi: 10th Congress of WFNMB, Cape Town, South Africa, 18-23 September 2010.
  ISSN: 1450-1147
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  48/66
  Autorzy: Andrzej Mazurek, Norbert Szaluś, Michał Kulczycki, Zofia Stembrowicz-Nowakowska.
  Tytuł: Rola tomografii emisyjnej pojedynczego fotonu skojarzonej z badaniem tomografii komputerowej w wykrywaniu zatorowości płucnej.
  Tytuł równoległy: Single-photon emission computed tomography in detecting pulmonary embolism.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2011 : T. 89, nr 4, s. 385-389, il., bibliogr. 14 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  49/66
  Autorzy: A[nna] Budzyńska, N[orbert] Szaluś, E[ugeniusz] Dziuk, M[irosław] Dziuk, G[rzegorz] Kamiński, D. Pawlak.
  Tytuł: SPECT and PET imaging of yttrium-90.
  Tytuł całości: W: NUTECH-2011 - International Conference on Development and Applications of Nuclear Technologies, 11-14 September 2011, Kraków : Book Abstracts.
  Adres wydawniczy: [b.m.] : [b.w.], 2011
  Strony: s. 171, il., bibliogr. 1 poz.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  50/66
  Autorzy: A[ndrzej] Mazurek, S[tanisław] Piszczek, Z[ofia] Stembrowicz-Nowakowska, A[gnieszka] Giżewska-Krasowska, M[irosław] Dziuk.
  Tytuł: Usefulness of SPECT/CT scintigraphy in the diagnosis of pulmonary embolism.
  Czasopismo: European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging
  Szczegóły: 2012 : Vol. 39, Suppl. 2, s. S598
  Uwagi: Abstracts Annual Congress of the EANM 2012, Milan, Italy.
  ISSN: 1619-7070
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  51/66
  Autorzy: Edyta Płońska-Gościniak, Magdalena Kostkiewicz, Mieczysław Pasowicz, Tomasz Miszalski-Jamka, Andrzej Szyszka, Piotr Lipiec, Andrzej Gackowski, Tomasz Kukulski, Mirosław Dziuk, Cezary Kępka, Mariusz Skowerski, Zbigniew Gąsior, Jerzy Walecki, Piotr Szymański, Katarzyna Mizia-Stec, Anna Klisiewicz, Piotr Hoffman, Piotr Podolec, Piotr Pruszczyk, Jarosław D. Kasprzak.
  Tytuł: Choroba wieńcowa - obrazowanie żywotności mięśnia sercowego. Część 2 : zastosowanie badań radioizotopowych. Stanowisko grupy ekspertów polskiego Klinicznego Forum Obrazowania Serca i Naczyń.
  Tytuł równoległy: Myocardial viability imaging in ischaemic heart disease. Part 2 : current role of radionuclide imaging. Expert consensus statement of the Polish Clinical Forum for Cardiovascular Imaging.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2012 : T. 70, nr 8, s. 857-865, bibliogr. 111 poz.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Edyta Płońska-Gościniak
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.536
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science


  52/66
  Autorzy: Stanisław Piszczek, Mirosław Dziuk, Andrzej Mazurek, Paweł Krzesiński, Agnieszka Jaguś-Jamioła, Robert Ryczek, Konrad Tkaczewski, Andrzej Skrobowski, Andrzej Cwetsch.
  Tytuł: ST-segment elevation in the recovery phase of nuclear exercise stress test with 99mTc-sestamibi in a patient with critical RCA stenosis and subtle systolic dysfunction in speckle tracking imaging.
  Czasopismo: Nuclear Medicine Review
  Szczegóły: 2012 : Vol. 15, nr 1, s. 75-79, bibliogr. 10 poz.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Stanisław Piszczek
  ISSN: 1506-9680
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 7.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  53/66
  Autorzy: A[ndrzej] Mazurek, M[irosław] Dziuk, S[tanisław] Piszczek, A[gnieszka] Giżewska.
  Tytuł: Lung scintigraphy performed on SPECT/CT hybrid cameras in pulmonary embolism diagnostics.
  Czasopismo: European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging
  Szczegóły: 2013 : Vol. 40, Suppl. 2, s. S293
  Konferencja: European Association of Nuclear Medicine, Lyon, 2013.10.19
  ISSN: 1619-7070
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  Adres url:

  54/66
  Autorzy: A[nna] Budzyńska, R[adosław] Chrzanowski, M[irosław] Dziuk.
  Tytuł: New solid state detector technology in conventional nuclear cardiac imaging.
  Tytuł całości: W: The 1st International Conference: innovative technologies in biomedicine, Krakow, October 15-16, 2013 : programme
  Adres wydawniczy: [Kraków, 2013]
  Strony: s. 43
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  55/66
  Autorzy: Sylwia Miernik.
  Tytuł: Ocena żywotności mięśnia sercowego za pomocą GSPECT oraz PET-CT u chorych z przewlekłą pozawałową niewydolnością serca. Praca doktorska / Sylwia Miernik, Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Obrony Narodowej Wojskowego Instytutu Medycznego
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2014
  Strony: 107, [1] k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 58 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Promotor: dr hab. n. med. Mirosław Dziuk. - [Obrona : 21.04.2015 r.]
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  56/66
  Autorzy: Anna Budzyńska.
  Tytuł: Quality control of SPECT myocardial perfusion imaging performed on a camera with semiconductor-based detectors.
  Tytuł całości: W: Congress of Polish Society of Medical Physics "50th anniversary of PSMP", 3-5 September 2015: Book of abstracts
  Adres wydawniczy: [Warszawa, 2015]
  Strony: s. 73
  ISBN: 978-83-62276-23-3
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  57/66
  Autorzy: A. J. Einstein, Thomas N. B. Pascual, Mathew Mercuri, Ganesan Karthikeyan, Joao V. Vitola, John J. Mahmarian, Nathan Better, Salah E. Bouyoucef, Henry Hee-Seung Bom, Vikram Lele, V. Peter C. Magboo, Eric Alexanderson, Adel H. Allam, Mouaz H. Al-Mallah, Albert Flotats, Scott Jerome, Philipp A. Kaufmann, Osnat Luxenburg, Leslee J. Shaw, S. Richard Underwood, Madan M. Rehani, Ravi Kashyap, Diana Paez, Maurizio Dondi, Mirosław Dziuk.
  Grupa badawcza: INCAPS Investigators Group. Collaborators (333)
  Tytuł: Current worldwide nuclear cardiology practices and radiation exposure: results from the 65 country IAEA Nuclear Cardiology Protocols Cross-Sectional Study (INCAPS).
  Czasopismo: European Heart Journal
  Szczegóły: 2015 : Vol. 36, nr 26, s. 1689-1696, bibliogr. 30 poz.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Andrew J. Einstein
  ISSN: 0195-668X
  Typ publikacji: ZPW
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  58/66
  Autorzy: Anna Budzyńska, Radosław Chrzanowski, Mirosław Dziuk.
  Tytuł: New solid state detection technology in conventional nuclear cardiac imaging.
  Tytuł całości: W: Innovative technologies in biomedicine.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Ed. by Henryk Figiel, Anetta Undas, Grzegorz Gajos
  Adres wydawniczy: Kraków : Medycyna Praktyczna; The Cracovian Association for Heart and Lung Health PULMO-COR, 2015
  Strony: s. 156-157
  Konferencja: AGH; Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II; Krakowskie Stowarzyszenie Zdrowe Serce i Płuca PULMO-COR, Krakow, 2013.10.15
  ISBN: 978-83-7430-400-9
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  59/66
  Autorzy: Piotr Piasecki.
  Tytuł: Ocena przydatności badania SPECT/CT w prognozowaniu wyników leczenia guzów przerzutowych wątroby z raka jelita grubego po zabiegach radioembolizacji z użyciem mikrosfer zawierających Itr-90. Praca doktorska / Piotr Piasecki, Pracownia Radiologii Zabiegowej Zakładu Radiologii Lekarskiej Wojskowego Insytytutu Medycznego
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2015
  Strony: 94, [1] k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 86 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Promotor: dr hab. n. med. Mirosław Dziuk, Promotor pomocniczy: dr n. med. Krzysztof Brzozowski. - [Obrona : 10.05.2016 r.]
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  60/66
  Autorzy: Agnieszka Giżewska.
  Tytuł: Ocena przydatności tomografii emisyjnej pojedynczego fotonu skojarzonej z tomografią komputerową w lokalizacji węzła wartowniczego u chorych na raka piersi. Praca doktorska / Agnieszka Giżewska, Zakład Medycyny Nuklearnej Centralnego Szpitala Klinicznego MON WIM
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2015
  Strony: 84, [1] k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 84 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Promotor: dr hab. n. med. Mirosław Dziuk. - [Obrona : 15.03.2016 r.]
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  61/66
  Autorzy: Stanisław Piszczek, Sebastian Osiecki, Ewa Witkowska-Patena, Andrzej Mazurek, Mirosław Dziuk.
  Tytuł: Is stress-only supine and prone myocardial perfusion SPECT evaluation feasible? One-year follow-up study in patients with CZT gamma camera perfusion imaging.
  Czasopismo: European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging
  Szczegóły: 2016 : Vol. 43, Suppl. 1, s. S566
  Konferencja: European Association of Nuclear Medicine, Biomedical Imaging and Therapy for Persomnalized Healthcaere, Barcelona, 2016.10.15
  ISSN: 1619-7070
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  62/66
  Autorzy: Oliver Lindner, Thomas N. B. Pascual, Mathew Mercuri, Wanda Acampa, Wolfgang Burchert, Albert Flotats, Philipp. A. Kaufmann, Anastasia Kitsiou, Juhani Knuuti, S. Richard Underwood, Joao V. Vitola, John J. Mahmarian, Ganesan Karthikeyan, Nathan Better, Madan M. Rehani, Ravi Kashyap, Maurizio Dondi, Diana Paez, Andrew J. Einstein, Mirosław Dziuk.
  INCAPS Investigators Group, Collaborators (341)
  Tytuł: Nuclear cardiology practice and associated radiation doses in Europe: results of the IAEA Nuclear Cardiology Protocols Study (INCAPS) for the 27 European countries.
  Czasopismo: European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging
  Szczegóły: 2016 : Vol. 43, nr 4, s. 718-728, bibliogr. 29 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Oliver Lindner
  ISSN: 1619-7070
  Typ publikacji: ZPW
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:
  Adres url:

  63/66
  Autorzy: Agnieszka Giżewska, Andrzej Mazurek, Zofia Stembrowicz-Nowakowska, M. Koza, Mirosław Dziuk.
  Tytuł: Usefulness assessment of single photon emission tomography/ computed tomography for localisation sentinel lymph node in breast cancer patients.
  Czasopismo: European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging
  Szczegóły: 2016 : Vol. 43, Suppl. 1, s. S277
  Konferencja: European Association of Nuclear Medicine, Biomedical Imaging and Therapy for Persomnalized Healthcaere, Barcelona, 2016.10.15
  ISSN: 1619-7070
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  64/66
  Autorzy: Piotr Piasecki, Krzysztof Brzozowski, Piotr Zięcina, Jerzy Narloch, Mirosław Dziuk, Jan Korniluk, Anna Budzyńska, Andrzej Mazurek, Katarzyna Buraczewska.
  Tytuł: The use of 99mTc-MAA SPECT/CT as a valuable method of SIRT treatment evaluation [dokument elektroniczny].
  Tytuł całości: W: ESR Electronic Presentation Online System : ECR 2017 - European Congress of Radiology, Vienna, Austria, March 1st - 5th
  Adres wydawniczy: [Vienna, 2017]
  Strony: s. 1-10, ePoster No. C-2659, bibliogr. 8 poz.
  Konferencja: European Society of Radiology, Vienna, 2017.03.01
  Typ publikacji: ZPZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:
  Adres url:

  65/66
  Autorzy: Agnieszka Giżewska, Ewa Witkowska-Patena, Sebastian Osiecki, Andrzej Mazurek, Zofia Stembrowicz-Nowakowska, Mirosław Dziuk.
  Tytuł: Utility of single-photon emission tomography/computed tomography for sentinel lymph node localization in breast cancer patients.
  Czasopismo: Nuclear Medicine Communications
  Szczegóły: 2017 : Vol. 38, nr 6, s. 493-499, bibliogr. 25 poz., sum.
  Uwagi: Published Jun 2017 ; Autor korespondencyjny: Agnieszka Giżewska
  ISSN: 0143-3636
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.495
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  66/66
  Autorzy: Mirosław Dziuk, Andrzej Mazurek.
  Tytuł: Nowości, trendy i przyszłość diagnostycznych metod hybrydowych PET-CT, SPECT- CT.
  Tytuł równoległy: News, trends and the future of diagnostic hybrid methods like PET-CT, SPECT-CT.
  Tytuł całości: W: 42. Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Gdańsk, 6-8 czerwca 2019 : Streszczenia
  Adres wydawniczy: [Gdańsk, 2019]
  Strony: s. 2
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM