WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA
Liczba odnalezionych rekordów: 43Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/43
Autorzy: T[adeusz] Orłowski, P[iotr] Kozłowski, E[lżbieta] Dobrowolska, E[dward] Stanowski, J[anusz] Walecki, B[ogdan] Owczarczyk.
Tytuł: Przydatność nowych metod diagnostycznych (tomografia komputerowa) w rozpoznawaniu obrażeń jamy brzusznej.
Tytuł całości: W: Materiały Naukowe LII Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich, Gdańsk 19-21 IX 1985
Adres wydawniczy: [Warszawa, 1987]
Strony: 189-191
Typ publikacji: PPR
Polskie hasła przedmiotowe:

2/43
Autorzy: A. Radek, R. Staniaszczyk, Andrzej Judycki, W. Piwowarski, Józef Karbownik.
Tytuł: Użyteczność komputerowej tomografii w rozpoznawaniu guzów nerwów obwodowych / Usefulness of computerized tomography in the diagnosis of peripheral nerve tumours.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1987 : 21, 4-5, 362-365, 3 il., bibliogr. 6 poz., streszcz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

3/43
Autorzy: K. Buczyłko, J. Olszewski, R. Staniaszczyk.
Tytuł: An attempt at comparing CT images of petrous bone with analogical sections of anatomical specimens.
Czasopismo: Gegenbaurs Morphol. Jahrb.
Szczegóły: 1988 : 134, 1, 59-65, 6 il., bibliogr. 10 poz.
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

4/43
Autorzy: K. Buczyłko, J. Olszewski, R. Staniaszczyk.
Tytuł: Próba porównania obrazów KT kości skalistej z analogicznymi przekrojami preparatów anatomicznych.
Tytuł równoległy: An attempt at comparison of CT image with the anatomical section specimens of the petrous bone.
Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
Szczegóły: 1988 : 42, 3, 161-167, 2 il., bibliogr. 16 poz., streszcz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

5/43
Autorzy: Romana Bogusławska-Staniaszczyk, J. Ziąber.
Tytuł: Odległe następstwa urazów czaszkowo-mózgowych - badanie CT z zastosowaniem cyfrowej analizy obrazu.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1993 : 27, 2, 181-186, tab., bibliogr. 12 poz., streszcz., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

6/43
Autorzy: J. Ziąber, Romana Bogusławska-Staniaszczyk.
Tytuł: Porównywalność wyników badań klinicznych CT i EEG w ocenie późnych następstw pourazowych.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1993 : 27, 2, 175-180, tab., bibliogr. 9 poz., streszcz., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

7/43
Autorzy: Jerzy Walecki, M. Beksińska-Figatowska, J. Sanocki, Romana Bogusławska-Staniaszczyk, P. Marszałek.
Tytuł: Tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny w ocenie krwawienia mózgowego.
Tytuł równoległy: Computed Tomography and Magnetic Resonance Imaging in the evaluation of cerebral hemorrhage.
Czasopismo: Rezonans Mag. Med.
Szczegóły: 1993 : 1, 1, 51-55, 8 il., 3 tab., bibliogr. 7 poz., streszcz., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

8/43
Autorzy: Romana Bogusławska.
Tytuł: Obraz zaniku mózgu.
Tytuł całości: W: Współczesna diagnostyka obrazowa chorób ośrodkowego układu nerwowego / pod red. Jerzego Waleckiego, Jerzego Kulczyckiego, Romany Bogusławskiej
Adres wydawniczy: Warszawa : ZUS, 1995
Strony: s. 181-186, 6 il., bibliogr. 11 poz.
Typ publikacji: PR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

9/43
Autorzy: Romana Bogusławska.
Tytuł: Tomografia komputerowa (TK).
Tytuł całości: W: Współczesna diagnostyka obrazowa chorób ośrodkowego układu nerwowego / pod red. Jerzego Waleckiego, Jerzego Kulczyckiego, Romany Bogusławskiej
Adres wydawniczy: Warszawa : ZUS, 1995
Strony: s. 10-11, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: PR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

10/43
Autorzy: Grzegorz Ratyński, Michał Ziółek, Andrzej Kalewski.
Tytuł: Szczególna przydatność CT i MRI w diagnostyce złożonych złamań stawowych, kręgosłupa i miednicy - w materiale własnym.
Tytuł całości: W: Streszczenia XX Jubileuszowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego, Jachranka k/Warszawy, 08-10 maja 2003 r.
Adres wydawniczy: [Warszawa, 2003]
Strony: s. 44
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

11/43
Autorzy: Krzysztof Brzozowski.
Tytuł: Wartość tomografii komputerowej w monitorowaniu dotęczniczej chemioterapii przerzutów raka jelita grubego do wątroby. Praca doktorska / Krzysztof Brzozowski, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
Adres wydawniczy: Warszawa, 2003
Strony: 90 k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 100 poz., streszcz., sum.
Uwagi: Promotor: płk dr hab.n.med. Paweł Twarkowski. - [Obrona : 24.03.2004]
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

12/43
Autorzy: Janusz Płomiński, Krzysztof Kwiatkowski, Magdalena Żabicka.
Tytuł: Ocena przebudowy allogenicznych przeszczepów kostnych zamrożonych i radiacyjnie wyjałowionych po potezoplastyce rewizyjnej panewki.
Tytuł całości: W: 40 lat Bankowania i Sterylizacji Radiacyjnej Tkanek w Polsce. Przeszczep w walce z kalectwem / pod red. Anny Dziedzic-Gocławskiej [et. al.]
Adres wydawniczy: Warszawa, 2004
Strony: s. 155-160, 3 il., bibliogr. [18] poz.
ISBN: 83-89517-07-8
Typ publikacji: PR
Typ publikacji: PO
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:

13/43
Autorzy: Magdalena Zagrodzka.
Tytuł: Możliwości wielorzędowej tomografii komputerowej w diagnostyce i obrazowaniu serca (kardio TK).
Tytuł całości: W: Diagnostyka obrazowa.
Adres wydawniczy: : Medical Tribune Group, [2004]
Strony: s. 51-56, prezentacja slajdów
Uwagi: Kierownik naukowy: dr hab. n. med. Paweł Twarkowsk
ISBN: 83-87499-92-7
Seria: Akademia po Dyplomie
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

14/43
Autorzy: N[orbert] Szaluś, E[ugeniusz] Dziuk, Andrzej Chciałowski, M[agdalena] Żabicka, S[ławomir] From.
Tytuł: 99m Tc-Depreotide scintigraphy and fusion imaging of SPECT and CT in the evaluation of malignant pulmonary nodules and metastases.
Czasopismo: Eur. J. Nucl. Med.
Szczegóły: 2004 : 31, Suppl. 2 : Abstracts Annual Congress of the European Association of EANM, Helsinki, 2004, S215
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

15/43
Autorzy: J[acek] Staszewski, J[erzy] Kotowicz.
Tytuł: Piorunujący ból głowy - problem diagnostyczno-kliniczny. Analiza 382 przypadków.
Czasopismo: Migrena
Szczegóły: 2004 : 6, 1 : III Zjazd Polskiego Towarzystwa Bólu Głowy, 21-23 maja 2004, Pułtusk, 23-24
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

16/43
Autorzy: Janusz Płomiński, Magdalena Żabicka, Krzysztof Kwiatkowski.
Tytuł: Czynnościowa ocena niezborności stawu rzepkowo-udowego w badaniu tomografii komputerowej.
Tytuł równoległy: Functional evaluation of patello-femoral incongruence by computer tomography.
Czasopismo: Ortop. Traumatol. Rehab.
Szczegóły: 2004 : T. 6, nr 3, s. 323-330, il., tab., bibliogr. 25 poz., streszcz., sum.
ISSN: 1509-3492
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

17/43
Autorzy: Janusz Płomiński, Krzysztof Kwiatkowski, Magdalena Żabicka.
Tytuł: Ocena przebudowy allogenicznych przeszczepów kostnych zamrożonych i radiacyjnie wyjałowionych po protezoplastyce rewizyjnej panewki.
Czasopismo: Ortop. Traumatol. Rehab.
Szczegóły: 2004 : 6, Supl. 1 : XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego - Streszczenia, 164
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

18/43
Autorzy: J[anusz] Płomiński, M[agdalena] Żabicka, K[rzysztof] Kwiatkowski, P[aweł] Twarkowski.
Tytuł: Ocena przebudowy allogenicznych przeszczepów kostnych zamrożonych i radiacyjnie wyjałowionych po protezoplastyce rewizyjnej panewki stawu biodrowego.
Tytuł równoległy: Incorporation of frozen, radiation-sterilised bone allografts after cement acetabular revision.
Czasopismo: Pol. J. Radiol.
Szczegóły: 2004 : 69, Suppl. 1 : XXXVII Polish Congress of Radiology, Mikołajki, June 16-19, 2004, 249
Uwagi: Tekst również w jęz. ang. Tamże s. 249.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

19/43
Autorzy: M[agdalena] Żabicka, A[ndrzej] Chciałowski, P[aweł] Twarkowski.
Tytuł: Tomografia komputerowa wysokiej rozdzielczości (HRCT) i bronchofiberoskopia u pacjentów z podejrzeniem rozstrzeni oskrzeli - próba oceny korelacji zmian.
Tytuł równoległy: Bronchofiberoscopy and high-resolution computed tomography in patients with brochiectasis - assessment of results correlation.
Czasopismo: Pol. J. Radiol.
Szczegóły: 2004 : 69, Suppl. 1 : XXXVII Polish Congress of Radiology, Mikołajki, June 16-19, 2004, 59
Uwagi: Tekst również w jęz. ang. Tamże s. 59
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

20/43
Autorzy: B[ernard] Jaroń, M[irosław] Osiecki, M[agda] Zagrodzka, P[aweł] Twarkowski, K[rzysztof] Brzozowski, P[aweł] Żukowski, M[agdalena] Żabicka.
Tytuł: Wartość angiografii metodą wielorzędowej spiralnej tomografii komputerowej w chorobie niedokrwiennej kończyn dolnych.
Tytuł równoległy: Usefulness of multidetector spiral CT angiography(CTA) in patients with peripheral vascular occlusive disease(PVOD).
Czasopismo: Pol. J. Radiol.
Szczegóły: 2004 : 69, Suppl. 1 : XXXVII Polish Congress of Radiology, Mikołajki, June 16-19, 2004, 183
Uwagi: Tekst również w jęz. ang. Tamże s. 183-184.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

21/43
Autorzy: M[agda] Zagrodzka, M. Zarębiński, R[obert] Ryczek, M[irosław] Dziuk, M[agdalena] Żabicka, M[arian] Cholewa, J[erzy] Adamus, Paweł Twarkowski.
Tytuł: Wielorzędowa tomografia komputerowa (TK) w rozpoznawaniu zwężeń tętnic wieńcowych u pacjentów z chorobą wieńcową (CAD).
Tytuł równoległy: Multisclice computed tomography (MSCT) in detecting significant stenoses in patients with proven coronary artery disease (CAD) - initial report.
Czasopismo: Pol. J. Radiol.
Szczegóły: 2004 : 69, Suppl. 1 : XXXVII Polish Congress of Radiology, Mikołajki, June 16-19, 2004, 225
Uwagi: Tekst również w jęz. ang. Tamże s. 225.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

22/43
Autorzy: M[arian] Sułek, A[rtur] Bachta, A[nna] Ciechomska, D[ariusz] Niedziałek, A[nna] Dudek.
Tytuł: Spiralna tomografia komputerowa w obrazowaniu stawów krzyżowo-biodrowych.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 2004 : 42, 2 : Materiały XIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Poznań, 19-22 maja 2004 roku, 324
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

23/43
Autorzy: E[ugeniusz] Dziuk, A[ndrzej] Chciałowski, N[orbert] Szaluś, M[agdalena] Żabicka, M[irosław] Dziuk.
Tytuł: Somatostatin analogue - Tc-99m depreotide fusion imaging of single photon emission tomography (SPET) and computed tomography (CT) in the evaluation of solitary pulmonary nodules (SPN).
Czasopismo: World J. Nucl. Med.
Szczegóły: 2004 : Vol. 3, Suppl. 1, s. S27
Uwagi: IAEA International Symposium on Nuclear Oncology, Porto Alegre, Brasil, 19-23 January 2004.
ISSN: 1450-1147
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

24/43
Autorzy: Grzegorz Kamiński, Norbert Szaluś, Jacek Pietrzykowski, Magdalena Zagrodzka, W. Zgliczyński, P. Zdunowski, Andrzej Kowalczyk.
Tytuł: Scyntygrafia receptorowa za pomocą 99mTc-Hynic-Tate i tomografia komputerowa w dokładnej wizualizacji nowotworów neuroendokrynnych.
Tytuł równoległy: Somatostatine receptor scintigraphy with 99mTc-Hynic-tate and computed tomography in accurate visualization of neuroendocrine tumours (nets).
Czasopismo: Endokrynologia Polska
Szczegóły: 2005 : Vol. 56, nr 4, s. 487-488, Tekst równolegle w jęz. ang.
Konferencja: , Kraków, 2005.09.22
ISSN: 0423-104X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN
Polskie hasła przedmiotowe:

25/43
Autorzy: Magdalena Zagrodzka, Sebastian Szmit, D. Zakrzewski, J. Stępińska.
Tytuł: 64-detektorowa tomografia komputerowa umożliwia wizualizację zastawek i wraz z ergospirometryczną próbą wysiłkową ułatwia kwalifikację chorej z wadą trójzastawkową do leczenia inwazyjnego.
Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
Szczegóły: 2005 : 4, 10, 90-99, c.d.piśm. s.73., bibliogr. 50 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000
Polskie hasła przedmiotowe:

26/43
Autorzy: Magdalena Zagrodzka, Sebastian Szmit, Bernard Jaroń, Marian Cholewa.
Tytuł: Diagnostyka choroby wieńcowej metodą 64-rzędowej tomografii komputerowej.
Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
Szczegóły: 2005 : 4, 9, 74-83, 17 il., tab., bibliogr. 11 poz.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000
Polskie hasła przedmiotowe:

27/43
Autorzy: Magdalena Zagrodzka.
Tytuł: Tomografia komputerowa 64 rzędowa - nowe możliwości.
Czasopismo: Mag. WIM
Szczegóły: 2005 : R. 3, nr 2(10), s. 18-20, il.
ISSN: 1731-5824
Typ publikacji: POP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

28/43
Autorzy: Magdalena Zagrodzka.
Tytuł: Postępy tomografii komputerowej w kardiologii.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2005, Supl. 13 : Postępy w kardiologii - podsumowanie ostatnich 5 lat, pod redakcją dr. hab. med. Janiny Stępińskiej, 48-
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:

29/43
Autorzy: M[agdalena] Żabicka, A[ndrzej] Chciałowski, P[aweł] Twarkowski.
Tytuł: Wartość badania bronchoskopowego u pacjentów z roztrzeniami oskrzeli - próba oceny korelacji zmian z wynikami badania tomografii komputerowej wysokiej rozdzielczości (HRCT).
Czasopismo: Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica
Szczegóły: 2006 : T. 9, nr 1, s. 63
Konferencja: Polskie Towarzystwo Chorób Płuc, Zakopane, 2006.03.09
ISSN: 1506-2759
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

30/43
Autorzy: M[agdalena] Żabicka, A[ndrzej] Chciałowski, P[aweł] Twarkowski, T[adeusz] Płusa.
Tytuł: Wartość diagnostyczna poszczególnych objawów roztrzeni oskrzeli stwierdzanych w badaniu tomografii komputerowej wysokiej rozdzielczości (HRCT).
Czasopismo: Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica
Szczegóły: 2006 : T. 9, nr 1, s. 63
Konferencja: Polskie Towarzystwo Chorób Płuc, Zakopane, 2006.03.09
ISSN: 1506-2750
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

31/43
Autorzy: T[omasz] Sowiński.
Tytuł: Komputerowe modelowanie patologii stawu rzepkowo-kolanowego na podstawie przetworzonych obrazów tomografii komputerowej.
Tytuł całości: W: Konferencja Naukowa nt. "Kolano dysplastyczne", Poznań, 9-10 grudnia 2006 roku: streszczenia
Adres wydawniczy: [Poznań, 2006]
Strony: s. 3
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

32/43
Autorzy: Anna Ratyńska, Grzegorz Ratyński, Magdalena Zagrodzka.
Tytuł: Możliwości obrazowania urazowych uszkodzeń powierzchni stawowych w wielorzędowej tomografii komputerowej.
Tytuł całości: W: XXIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Ortopedów Wojska Polskiego pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego,7 Konferencja Koła Przyjaciół Niemiecko-Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologii w Dessau, 10-12 maja 2006 r., Międzyzdroje
Adres wydawniczy: [Szczecin, 2006]
Strony: s. 4
Konferencja: 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią w Szczecinie
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

33/43
Autorzy: M. I. Furmanek, A. Piotrowska, H. Skarżyński, Romana Bogusławska-Walecka, Jerzy Walecki.
Tytuł: Wartość wielorzędowej tomografii komputerowej w wykrywaniu wad wrodzonych ucha wewnętrzenego oraz przydatność metody w klinicznej kwalifikacji do implantacji.
Tytuł równoległy: Value of multidetector computed tomography in detection of congenital inner ear malformations and its usefulness in qualification for cochlear implantation.
Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
Szczegóły: 2007 : 61, 4, 585-590, 5 il., bibliogr. 4 poz., sum.
Uwagi: Prace wygłoszone na Zjeździe Otolaryngologów Wojskowych w Dębe w 2007 r. zakwalifikowane do druku przez Komitet Naukowy pod red. prof. dr.n. med. Dariusza Jurkiewicza.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Polskie hasła przedmiotowe:

34/43
Autorzy: N[orbert] Szaluś, E[ugeniusz] Dziuk, A[ndrzej] Chciałowski, J[acek] Pietrzykowski, G[rzegorz] Kamiński, W[ojciech] Kozłowski, P[iotr] Wiśniewski.
Tytuł: Scyntygrafia z 99mTc-depreotydem i nakladanie obrazów tomografii komputerowej w diagnostyce pojedynczych guzów płuc.
Czasopismo: Współczesna Onkologia
Szczegóły: 2007 : T. 11, nr 4 supl. 1, s. S 22-S 23
Konferencja: , Szklarska Poręba, 2007.05.31
ISSN: 1428-2526
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

35/43
Autorzy: T[omasz] Sowiński, K[rzysztof] Kwiatkowski, P. Borkowski, K. Kietliński, J[anusz] Płomiński.
Tytuł: Komputerowe modelowanie stawu rzepkowo-udowego na podstawie przetworzonych obrazów tomografii komputerowej.
Tytuł całości: W: XXIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Ortopedów Wojska Polskiego; 40 lat Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedii 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku, Jurata-Hel 17-19 maja 2007
Adres wydawniczy: [Jurata, 2007]
Strony: s. [nlb.]
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

36/43
Autorzy: L.P. Chmielik, A. Chmielik, J. Jadczyszyn, M[agdalena] Żabicka, M. Chmielik.
Tytuł: Przydatność nawigacji śródoperacyjnej w operacjach zatok u dzieci.
Czasopismo: Otorynolaryngologia
Szczegóły: 2008 : 7, supl., 95
Uwagi: XXXI Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Skok k/Bełchatowa, 16-18 października 2008.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

37/43
Autorzy: Magdalena Żabicka, Sławomir Dudko.
Tytuł: Organizujące się zapalenia płuc z zarostowym zapaleniem oskrzelików (bronchiolitis obliterans oreganising pneumonia - BOOP)
Tytuł całości: W: Trzecie Jesienne Spotkania Naukowe, "Nienowotworowe choroby płuc", Worliny, 11-13 września 2008
Strony: s. 26
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

38/43
Autorzy: L.P. Chmielik, Anna Chmielik, Magdalena Żabicka, Romana Bogusławska, M. Chmielik.
Tytuł: Obrazowanie zatoki klinowej u dzieci w badaniu radiologicznym i klinicznym.
Tytuł równoległy: Radiological and clinical diagnostics of the sphenoid sinus in children.
Czasopismo: Alergoprofil
Szczegóły: 2009 : Vol. 5, nr 1, s. 33-35, il., bibliogr., streszcz., sum.
ISSN: 1734-7572
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

39/43
Autorzy: P[aweł] Skrobowski, M[irosław] Dziuk, A[gnieszka] Giżewska, J. Jonska, K. Bujko.
Tytuł: Same day abdominal CT and PET-CT in the assessment of regional lymph nodes in women with locally advanced cervical cancer before radiotherapy planning.
Czasopismo: Eur. J. Nucl. Med. Mol. Imaging
Szczegóły: 2009 : Vol. 36, Suppl. 2, s. S342, [Abst.] P164.
Uwagi: Abstracts Annual Congress of the EANM 2009 October 10-14, Barcelona, Spain
ISSN: 1619-7070
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

40/43
Autorzy: Emilia Frankowska, Rafał Kidziński, Agnieszka Choromańska, Romana Bogusławska.
Tytuł: Pulmonary embolism - diagnostic imaging algorithm and CTA evaluation.
Czasopismo: Pol. J. Radiol.
Szczegóły: 2009 : Vol. 74, nr 3, s. 42-48, il., tab., bibliogr., sum.
ISSN: 1733-134X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

41/43
Autorzy: Mirosław Dziuk.
Tytuł: Pozytonowa tomografia emisyjna (PET) oraz badania PET-CT i SPECT-CT.
Tytuł całości: W: Nieinwazyjne metody obrazowania w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca / Witold Rużyłło, Cezary Kępka, Mariusz Kruk, Jolanta Miśko, Jerzy Pręgowski
Adres wydawniczy: Warszawa : Medical Tribune Polska, [2010]
Strony: s. 245-250
Uwagi: Część IV; Na okł.: Tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, PET/SPECT.
ISBN: 978-83-60135-67-9
Typ publikacji: PR
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

42/43
Autorzy: Tadeusz Przystasz, Robert Brzozowski, Arkadiusz Chmieliński.
Tytuł: Przypadek zamkniętego skojarzonego obrażenia piersiowo-brzusznego.
Tytuł równoległy: Simultaneous thoracoabdominal injury - a case report.
Czasopismo: Ostry Dyżur
Szczegóły: 2010 : T. 3, nr 2, s. 44-46, il., bibliogr. 14 poz., streszcz., sum.
ISSN: 1898-3316
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

43/43
Autorzy: Paweł Osemek, Krzysztof Paśnik, Piotr Trojanowski.
Tytuł: Huge, irreducible femoral hernia interpreted as a preperitoneal lipoma in radiological findings.
Czasopismo: Videosurgery Miniinv.
Szczegóły: 2010 : 5, 1, 35-37, 4 il., bibliogr. 17 poz., sum.
ISSN: 1895-4588
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.673
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM