WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: UDAR MÓZGU
Liczba odnalezionych rekordów: 77Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/77
Autorzy: Piotr Kozłowski, Jerzy Walecki, Ryszard Gołąbek, Danuta Ryglewicz, Elżbieta Dobrowolska, Maria Barańska-Gieruszczak, Maria Binkiewicz, Jacek Trzebicki.
Tytuł: Znaczenie tomografii komputerowej w rozpoznawaniu mózgowych ognisk rozmiękania.
Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
Szczegóły: 1982 : T. 16, nr 4, s. 231-235, bibliogr., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

2/77
Autorzy: Jerzy Kotowicz, Jacek Staszewski, A. Dmoch, G. Stypuła, J. Kamieniowski, P. Grieb.
Tytuł: Glikozylowana hemoglobina HbA1c u pacjentów z udarem mózgu : doniesienie wstępne.
Tytuł równoległy: Glucosylated hemoglobin (HbA1c) in patients with cerebral stroke : preliminary communication.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 2002 : 36, supl. 2, cz. 1 : XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Poznań, 4-7 września 2002 : Streszczenia-Abstracts, 263-264, sum.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

3/77
Autorzy: K[azimierz] Tomczykiewicz, J[acek] Staszewski, J[erzy] Kotowicz.
Tytuł: Nadpłytkowość samoistna niezależnym czynnikiem ryzyka udaru mózgowego - opis przypadku.
Tytuł całości: W: XXV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Neurologów WP, Lublin, 16-18 maja 2002 : Streszczenia
Adres wydawniczy: [Lublin, 2002]
Strony: s. 38
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

4/77
Autorzy: J[acek] Staszewski, M. Kopka, Marta Sadowska, J[erzy] Kotowicz.
Tytuł: Hyperglycemia and glucosylated hemoglobin (HbA1c) in patients with acute stroke.
Czasopismo: Giornale dello Stroke
Szczegóły: 2003 : 2, 3 Suppl. : 3 Congresso Nazionale 4 Perugia Stroke Meeting, Stroke: verso il successo terapeutio, Perugia, 27-29 novembre 2003 : Abstracts, 37-38, 5 il., bibliogr. [3] poz.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

5/77
Autorzy: J[acek] Staszewski, J[erzy] Kotowicz, A. Dmoch, G. Stypuła, J. Kamieniowski, P. Grieb, M[arta] Sadowska, M. Kopka, P. Poltora.
Tytuł: Glucosylated haemoglobin (HbA1c) in patients with cerebral stroke.
Czasopismo: J. Neurol.
Szczegóły: 2003 : 250, Suppl. 2 : 13th Meeting of European Neurological Socjety Istanbuł, Turcja 14-18.06.2003, II/63-II64
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

6/77
Autorzy: J[acek] Staszewski, B[ogdan] Brodacki, K[azimierz] Tomczykiewicz, J[erzy] Kotowicz.
Tytuł: Course of stroke in chronic and paroxysmal atrial fibrilation.
Czasopismo: Cerebrovasc. Dis.
Szczegóły: 2004 : 17, S5, 17
Uwagi: 13th European Stroke Conference, Mannheim-Heidelberg, Germany, May 12-15, 2004.
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

7/77
Autorzy: J[erzy] Kotowicz, J[acek] Staszewski, K[azimierz] Tomczykiewicz, B[ogdan] Brodacki, A. Grządka-Kiedrowska, J[arosław] Świstak.
Tytuł: A randomized, open study of strict glycaemia control in acute stroke patients. An ongoing clinical study.
Czasopismo: Eur. J. Neurol.
Szczegóły: 2004 : 11, Suppl. 2 : Abstracts of the 8th Congress of the European Federation of Neurological Societes, Paris, September 4-7, 2004, 201
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

8/77
Autorzy: Jacek Staszewski, Jerzy Kotowicz.
Tytuł: Ostry, udarowy czy piorunujący ból głowy?
Tytuł równoległy: Acute, stroke or thunderclap headache?
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Szczegóły: 2004 : 16, 96, 539-542, bibliogr. 16 poz., sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Polskie hasła przedmiotowe:

9/77
Autorzy: Kazimierz Tomczykiewicz, Beata Majewska, Katarzyna Macek, Jacek Staszewski, Maria Małowidzka.
Tytuł: Retrospective assessment of survival in stroke patients with acute respiratory failure requiring mechanical ventilation.
Tytuł równoległy: Retropsektywna ocena przeżycia chorych po udarach mózgu powikłanym ostrą niewydolnością oddechową wymagającą użycia respiratora.
Czasopismo: Annales Universitatis Marie Curie-Skłodowska Sectio D Medicina
Szczegóły: 2005 : T. 60, Suppl. 16 nr 5, s. 505-507, bibliogr. 10 poz., streszcz.
ISSN: 0066-2240
Typ publikacji: PAS
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Polskie hasła przedmiotowe:

10/77
Autorzy: Grzegorz Zieliński.
Tytuł: Udar mózgu - postępy rozpoznawania i leczenia.
Czasopismo: Mag. WIM
Szczegóły: 2005 : R. 3, nr 3(11), s. 9-10
ISSN: 1731-5824
Typ publikacji: POP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

11/77
Autorzy: J[acek] Staszewski, J[erzy] Kotowicz, J[arosław] Świstak, K[azimierz] Tomczykiewicz, A[dam] Stępień.
Tytuł: Stosowanie dożylnej insuliny w celu utrzymania euglikemii u pacjentów z ostrym udarem mózgu nieobciążonych cukrzycą.
Tytuł równoległy: Intravenous insulin therapy in maintenance of euglycemia in nondiabetic acute stroke patients.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 2005 : 39, 4, supl. 2, S 386-S 387, streszcz., sum.
Uwagi: XIX Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, 31 sierpnia - 3 września 2005 r., Łódź: Streszczenia.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN
Polskie hasła przedmiotowe:

12/77
Autorzy: Jacek Staszewski, Marzena Staszewska, Jerzy Kotowicz, Bogdan Brodacki, Kazimierz Tomczykiewicz, Adam Stępień.
Tytuł: Cerebrovascular incidents differ in patients with permanent and paroxysmal atrial fibrillation.
Czasopismo: Cerebrovascular Diseases
Szczegóły: 2006 : Vol. 22, nr 5-6, s. 446-449, bibliogr. 16 poz.
Uwagi: Epub 2006 Aug 22 ; Autor korespondencyjny: Jacek Staszewski
ISSN: 1015-9770
Typ publikacji: ZEM
Typ publikacji: PO
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.003
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:

  13/77
  Autorzy: J[acek] Staszewski, J[erzy] Kotowicz, K[azimierz] Tomczykiewicz, A[dam] Stępień.
  Tytuł: Coexisting causes of ischemic strokes in patients with atrial fibrillation.
  Czasopismo: European Journal of Neurology
  Szczegóły: 2006 : Vol. 13, Suppl. 2, s. 188
  Konferencja: European Federation of Neurological Societies, Glasgow, 2006.09.02
  ISSN: 1351-5101
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  14/77
  Autorzy: J[acek] Staszewski, J[erzy] Kotowicz, A[dam] Stępień.
  Tytuł: Echocardiographic predictors of long-term mortality and dependence in patients with ischaemic stroke due to atrial fibrillation.
  Czasopismo: Journal of Neurology
  Szczegóły: 2006 : Vol. 253, Suppl. 2, s. II/43
  Konferencja: European Neurological Society, Lausanne, 2006.05.27
  ISSN: 0340-5354
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  15/77
  Autorzy: J[acek] Staszewski, J[arosław] Świstak, K. Białas, J[erzy] Kotowicz, A[dam] Stępień.
  Tytuł: High leptin level is a risk factor of recurrent ischaemic stroke in women.
  Czasopismo: Journal of Neurology
  Szczegóły: 2006 : Vol. 253, Suppl. 2, s. II/42-II/43
  Konferencja: European Neurological Society, Lausanne, 2006.05.27
  ISSN: 0340-5354
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  16/77
  Autorzy: Jacek Staszewski, Adam Stępień.
  Tytuł: Przyczyny i objawy udaru mózgu - choroby XXI wieku.
  Czasopismo: Magazyn WIM
  Szczegóły: 2006 : R. 4, nr 1(13), s. 1-4, tab.
  ISSN: 1731-5824
  Typ publikacji: POP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  17/77
  Autorzy: Jacek Staszewski.
  Tytuł: Atrial fibrillation characteristics in patients with ischaemic stroke.
  Tytuł równoległy: Charakterystyka migotania przedsionków u chorych z niedokrwiennym udarem mózgu.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2007 : T. 65, nr 7, s. 751-757, bibliogr. 18 poz., sum.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  18/77
  Autorzy: Radosław Manowiec, Bogdan Brodacki, T. Mandat.
  Tytuł: Obustronna stymulacja gałki bladej w leczeniu wtórnej dystonii uogólnionej. Opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Treatment of generalized, secondary dystonia by bilateral pallidal deep brain stimulation. Case report.
  Tytuł całości: W: XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów i Sekcji Pielęgniarstwa PTNCh : Streszczenia referatów, Szczyrk, 20-23 września 2007 r
  Adres wydawniczy: Szczyrk, 2007
  Strony: s. 99
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  19/77
  Autorzy: B[ogdan] Brodacki, J[erzy] Kotowicz, A[dam] Stępień.
  Tytuł: Spectacular shrinking deficit in patients with atrial fibrillation related stroke.
  Czasopismo: Int. J. Stroke
  Szczegóły: 2008 : 3, Suppl. 1 : Abstracts of the 6th World Stroke Congress and Xth International Symposium on Thrombolysis ans Acute Stroke Therapy 24-27 September 2008, Vienna, Austria and 21-23 September 2008, Budapest, Hungary, 95
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  20/77
  Autorzy: Jacek Staszewski, Jarosław Świstak, Bogdan Brodacki, Jerzy Kotowicz, Adam Stępień.
  Tytuł: Leczenie trombolityczne ciężkich udarów mózgu.
  Tytuł równoległy: Thrombolysis in major ischemic stroke.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 2008 : Vol. 42, nr 4 (supl. 4), S 426-S 427
  Uwagi: XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, 3-6.09.2008 r. - Tekst równolegle w jęz. ang. Tamże s. S 427.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  21/77
  Autorzy: Jacek Staszewski, Bogdan Brodacki, Jerzy Kotowicz, Adam Stępień.
  Tytuł: Skuteczność leczenia udaru niedokrwiennego mózgu tkankowym aktywatorem plazminogenu w porównaniu z kwasem acetylosalicylowym w obserwacji krótkoterminowej i 6-miesięcznej.
  Tytuł równoległy: Comparison of rtPA vs aspirin treatment in acute ischemic stroke in short- and long-term observation.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 2008 : Vol. 42, nr 4 (supl. 4), S 426
  Uwagi: XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, 3-6.09.2008 r. - Tekst równolegle w jęz. ang.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  22/77
  Autorzy: Adam Stępień.
  Tytuł: Komentarz [do oprac.: P. Nadratowski : Co trzeba wiedzieć o krwawieniu podpajęczynówkowym. Nowe wytyczne American Stroke Association. Med. Dypl. 2009, 18, 4, 16-18]
  Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
  Szczegóły: 2009 : Vol. 18, nr 4, s. 18, bibliogr. 1 poz.
  ISSN: 1231-1812
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  23/77
  Autorzy: Adam Stępień.
  Tytuł: Komentarz [do pracy: S. Katarzyński, Przemijające niedokrwienie mózgu - pilne wskazanie do hospitalizacji. Med. Dypl. 18, 8, 21].
  Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
  Szczegóły: 2009 : Vol. 18, nr 8, s. 22
  Uwagi: Oprac. na podst. artyk. z czas. Neurology 2009; 72 : 1941-1947.
  ISSN: 1231-1812
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  24/77
  Autorzy: Bogdan Brodacki.
  Tytuł: Ocena leczenia udaru niedokrwiennego mózgu w ostrej fazie rekombinowanym tkankowym aktywatorem plazminogenu w porównaniu z kwasem acetylosalicylowym w obserwacji krótkoterminowej i odległej. Praca doktorska / Bogdan Brodacki , Klinika Neurologii Wojskowego Instytutu Medycznego.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2009
  Strony: 91 k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr., streszcz., sum., maszyn.
  Uwagi: Promotor : prof. dr hab. n. med. Adam Stępień. - [Obrona : 16.02.2010 r.]
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  25/77
  Autorzy: J[acek] Staszewski, A[dam] Stępień.
  Tytuł: Influence of PFO on severity of ischemic strokes In patients with atrial fibrillation.
  Czasopismo: Cerebrovasc. Dis.
  Szczegóły: 2010 : Vol. 29, Suppl. 1, s. 50, [Abst.] P65.
  Konferencja: , Madrid, 2010.05.22
  ISSN: 1015-9770
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  26/77
  Autorzy: Adam Stępień.
  Tytuł: Komentarz [do pracy: R. W. Persky, Udar mózgu u kobiet. - Med. Dypl., 2010, 18, 11, 27-28,30, 32-36].
  Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
  Szczegóły: 2010 : Vol. 19, nr 11, s. 36-37, bibliogr. 11 poz.
  ISSN: 1231-1812
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  27/77
  Autorzy: H. Sienkiewicz-Jarosz, P. Zatorski, G. Witkowski, Artur Rogowski, A. Ścińska, D. Ryglewicz.
  Tytuł: Predyktory rzucania palenia po udarze mózgu.
  Tytuł równoległy: Predictors of smoking cessation after stroke.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 2010 : Vol. 44, nr 2, s. 181-187, tab., bibliogr. 63 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.451
  Punktacja Min. Nauki: 13.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  28/77
  Autorzy: J[acek] Staszewski, E[wa] Skrobowska, A[dam] Stępień, M. Zarębiński, M. Zienkiewicz.
  Tytuł: Interventional closure of PFO is related with low risk of procedure-related cerebral embolic events.
  Czasopismo: Cerebrovasc. Dis.
  Szczegóły: 2011 : Vol. 31, Suppl. 1, s. 68, [Abst.] P111.
  Uwagi: 16th Meeting of the European Society of Neurosonology and Cerebral Hemodynamics, Munich, Germany, May 20-23. 2011.
  ISSN: 1015-9770
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  29/77
  Autorzy: Jacek Staszewski, Renata Piusińska-Macoch, Ewa Skrobowska, Bogdan Brodacki, Rafał Pawlik, Tomasz Dutkiewicz, Wiesław Piechota, Alicja Rączka, Kazimierz Tomczykiewicz, Adam Stępień.
  Tytuł: Significance of haemodynamic and haemostatic factors in the course of different manifestations of cerebral small vessel disease.The SHEF-CSVD Study - study rationale and protocol.
  Czasopismo: Neuroscience Journal
  Szczegóły: 2013 : Vol. 2013, Article ID 424695, s. [1-9], bibliogr. 67 poz., sum.
  ISSN: 2314-4262
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  DOI:
  Adres url:

  30/77
  Autorzy: Jacek Staszewski.
  Tytuł: Profilaktyka wtórna udaru niedokrwiennego w niezastawkowym migotaniu przedsionków.
  Tytuł równoległy: Secondary stroke prophylactics in nonvalvular atrial fibrilation.
  Czasopismo: Nowa Klinika
  Szczegóły: 2013 : T. 20, nr 5 zjazdowy, s. 5005-5008, bibliogr. 17 poz., sum.
  Konferencja: Bamar Marketing-Wydawnictwo, Warszawa, 2013.10.25
  ISSN: 1231-3025
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  31/77
  Autorzy: Robert Wierzbowski, Andrzej Cwetsch.
  Tytuł: Zaburzenia rytmu serca - diagnostyka, nowości w postępowaniu i farmakoterapii.
  Tytuł równoległy: Arrhythmia - diagnosis, novel approach and pharmacotherapy.
  Czasopismo: Nowa Klinika
  Szczegóły: 2013 : Vol. 20, nr 5 zjazdowy, s. 5109-5116, bibliogr. 9 poz., sum.
  Konferencja: Bamar Marketing-Wydawnictwo, Warszawa, 2013.10.25
  ISSN: 1231-3025
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  32/77
  Autorzy: Anna Olczak.
  Tytuł: The analysis of postural stability and the risk of falls after the ischemic stroke of the brain - the preliminary report.
  Czasopismo: International Journal of Orthopedics and Rehabilitation
  Szczegóły: 2014 : Vol. 1, nr 2, s. 79-83, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  ISSN:
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:
  Adres url:

  33/77
  Autorzy: A. M. Lincoff, J. C. Tardif, G. G. Schwartz, S. J. Nichols, L. Ryden, B. Neal, K. Malmberg, H. Wedel, J.B. Buse, R. R. Henry, A. Weichert, R. Cannata, A. Svensson, D. Voltz, D. E. Grobbee, A[ndrzej] Cwetsch.
  AleCardio Investigators. Collaborators (721)
  Tytuł: Effect of aleglitazar on cardiovascular outcomes after acute coronary syndrome in patients with type 2 diabetes mellitus: the AleCardio randomized clinical trial.
  Czasopismo: JAMA-Journal of the American Medical Association
  Szczegóły: 2014 : Vol. 311, nr 15, s. 1515-1525, il., tab., bibliogr. 45 poz., sum.
  ISSN: 0098-7484
  Typ publikacji: ZPW
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  34/77
  Autorzy: Ludmiła Kosińska, Piotr Ilnicki, Radosław Tworus.
  Tytuł: Hiperbaryczna terapia tlenowa - możliwe zastosowania w wybranych zaburzeniach z pogranicza neurologii i psychiatrii. Przegląd badań.
  Tytuł równoległy: Hyperbaric oxygen therapy as a metod of treatment In chosen neurological and psychiatric disorders. Research review.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2014 : T. 92, nr 4, s. 462-465, bibliogr. 24 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  35/77
  Autorzy: Emilia Frankowska, Krzysztof Brzozowski, Jacek Staszewski, Norbert Kolmaga, Adam Stępień, Romana Bogusławska-Walecka.
  Tytuł: Combined thrombolysis in posterior circulation stroke caused by bilateral vertebral artery dissection in squash player.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2014 : T. 48, nr 4, s. 299-304, bibliogr. 10 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2014 Jul 31 ; Autor korespondencyjny: Emilia Frankowska
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.641
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  36/77
  Autorzy: Jacek Staszewski.
  Tytuł: Leczenie przeciwzakrzepowe u chorych po udarze niedokrwiennym mózgu.
  Czasopismo: Nowa Klinika
  Szczegóły: 2014 : T. 21, nr 2, s. 216-219, bibliogr. 10 poz.
  Uwagi: Neurologia / Adam Stępień, prof. dr hab. n. med.
  ISSN: 1231-3025
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  37/77
  Autorzy: G. M. Kozera, P. Sobolewski, W. Brola, W. Szczuchniak, J[acek] Staszewski, W. M. Nyka.
  Tytuł: Opóźnienia wewnątrzszpitalne a leczenie trombolityczne udaru mózgu.
  Tytuł całości: W: XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Szczecin, 3-6 września 2014 r. : Streszczenia
  Adres wydawniczy: [Szczecin, 2014]
  Strony: s. 153
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  38/77
  Autorzy: Izabela Wołoszyńska.
  Tytuł: Wpływ zmienności ciśnienia tętniczego na wynik leczenia trombolitycznego rt-PA udaru niedokrwiennego mózgu.
  Tytuł całości: W: XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Szczecin, 3-6 września 2014 r. : Streszczenia
  Adres wydawniczy: [Szczecin, 2014]
  Strony: s. 127-128
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  39/77
  Autorzy: Włodzisław Kuliński, Józef Mróz, Marian Sułek, Anna Olczak.
  Tytuł: Udar mózgu w przebiegu zapalenia naczyń - problemy diagnostyczne i terapeutyczne.
  Czasopismo: Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja
  Szczegóły: 2015 : T. 17, Suppl.1, s. 51, Abst. O.31.
  Konferencja: Biuro Organizacji Konferencji i Zjazdów Fundacji Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Poznań, 2015.06.17
  ISSN: 1509-3492
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  40/77
  Autorzy: Anna Olczak, Włodzisław Kuliński.
  Tytuł: Miejsce fizjoterapii w hierarchii czynników wpływających na jakość życia pacjentów po udarach.
  Tytuł równoległy: Place of physiotherapy in the hierarchy of factors influencing the quality of like after strokes patients.
  Tytuł całości: W: XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Pabianice, 19-21.11.2015
  Adres wydawniczy: [Pabianice] : [b.w.], 2015
  Strony: s. 79-80
  Konferencja: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Pabianice, 2015.11.19
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  41/77
  Autorzy: B. Taradyś-Ruszkowska, W. Kuliński.
  Tytuł: Cognitive and emotional disturbances following a ischemic stroke within the rehabilitation process.
  Czasopismo: Acta Neuropsychologica
  Szczegóły: 2016 : T. 14, nr 3, s. 263-268, bibliogr. [16] poz., sum.
  ISSN: 1730-7503
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 12.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  DOI:

  42/77
  Autorzy: E. Czerczak, Włodzisław Kuliński.
  Tytuł: Udar mózgu problemem współczesnej cywilizacji - analiza postępowania fizykalnego.
  Tytuł równoległy: Stroke as a civilisation-scale problem - physical treatment analysis.
  Czasopismo: Fizjoterapia Polska
  Szczegóły: 2016, nr 1, s. 24-35, il., tab., bibliogr. 25 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Tekst równolegle w jęz. ang.
  ISSN: 1642-0136
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 10.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  43/77
  Autorzy: Grzegorz Suwalski, M. Zaleska, Andrzej Skrobowski, Leszek Gryszko.
  Tytuł: Malposition of epicardial left atrial appendage occlusion device proved by CT study.
  Czasopismo: Journal of Cardiovascular Computed Tomography
  Szczegóły: 2016 : Vol. 10, nr 5, s. 430-431, il., bibliogr. 4 poz.
  Uwagi: Epub 2016 Jan 28.
  ISSN: 1934-5925
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.185
  Punktacja Min. Nauki: 35.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  DOI:

  44/77
  Autorzy: Jacek Staszewski.
  Tytuł: Przyczyny neurologiczne.
  Tytuł całości: W: Podstawy resuscytacji oddechowo-krążeniowej - aktualny stan wiedzy.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod redakcją: Dariusza A. Kosiora, Tomasza Łazowskiego, Piotra Pruszczyka
  Adres wydawniczy: Poznań : Termedia Wydawnictwo Medyczne, 2016
  Strony: 185-191, bibliogr. 11 poz.
  Uwagi: rozdział 4.8
  ISBN: 978-83-7988-107-9
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  45/77
  Autorzy: Włodzisław Kuliński, Józef Mróz.
  Tytuł: Udar mózgu w przebiegu zapalenia naczyń - problemy w postępowaniu fizykalnym.
  Czasopismo: Acta Balneologica
  Szczegóły: 2017 : T. 59, nr 3, s. 237
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny Fizykalnej; Grupa Thermaleo i Uzdrowisko Szczawnica; Katedra i Zakład Balneologii i Medycyny Fizykalnej Collegium Medicum UMK, Szczawnica, 2017.09.14
  ISSN: 2082-1867
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  46/77
  Autorzy: Jacek Staszewski, Renata Piusińska-Macoch, Bogdan Brodacki, Ewa Skrobowska, Katarzyna Macek, Adam Stępień.
  Tytuł: Risk of vascular events in different manifestations of cerebral small vessel disease: A 2-year follow-up study with a control group.
  Czasopismo: Heliyon
  Szczegóły: 2017 : Vol. 3, nr 11, s. e00455, 1-19, bibliogr. [44] poz., sum
  Uwagi: Published online 2017 Nov 21 ; Autor korespondencyjny: Jacek Staszewski
  ISSN: 2405-8440
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  47/77
  Autorzy: Anna Witkowska, Grzegorz Suwalski, Dominik Drobiński, Jakub Staromłyński, Radosław Smoczyński, Paweł Stachurski, Dariusz Kosior, Piotr Suwalski.
  Tytuł: Epikardialne zamknięcie uszka lewego przedsionka w prewencji udaru u pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków - wyniki odległe.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2017 : T. 75, supl. 4, s. 83-84
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne; Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu; Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Katowice, 2017.09.21
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  48/77
  Autorzy: Natalia Wiligórska, Agata Galas, Diana Seliga, Jarosław Kowal, Diana Wiligórska.
  Tytuł: Infekcyjne zapalenie wsierdzia - choroba o wielu twarzach. Opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Infective endocarditis - a multifaceted disease. Case report.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2017 : T. 95, nr 2, s. 160-162, bibliogr. 10 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Agata Galas
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  49/77
  Autorzy: Żanna Pastuszak, Adam Stępień, Joanna Kordowska, Agnieszka Rolewska, Dariusz Galbarczyk.
  Tytuł: Brain strokes related to aortic aneurysma - the analysis of three cases.
  Czasopismo: Open Medicine
  Szczegóły: 2017 : Vol. 12, s. 58-61, bibliogr. 21 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Żanna Pastuszak
  ISSN: 2391-5463
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.484
  Punktacja Min. Nauki: 8.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  50/77
  Autorzy: Anna Bilbin-Bukowska, Justyna Stochmal, Jacek Staszewski, Adam Stępień.
  Tytuł: Analiza okresów opóźnień i jakości opieki chorych z udarem w Wojskowym Instytucie Medycznym na podstawie rejestru RESQ.
  Czasopismo: Polski Przegląd Neurologiczny
  Szczegóły: 2017 : T. 13, supl. A, s. A46, ID: 2046
  Uwagi: Plakat
  Konferencja: VM Media Sp. z o.o. VM Group Sp.k., Gdańsk, 2017.10.11
  ISSN: 1734-5251
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  51/77
  Autorzy: Giuseppe Boriani, Marco Proietti, Cecile Laroche, Laurent Fauchier, Francisco Marin, Michael Nabauer, Tatjana Potpara, Gheorghe-Andrei Dan, Zbigniew Kalarus, Igor Diemberger, Luigi Tavazzi, Aldo P. Maggioni, Marek Kiliszek, Krystian Krzyżanowski, Andrzej Skrobowski.
  Lip GYH; EORP-AF Long-Term General Registry Investigators; Steering Committee (National Coordinators)
  Tytuł: Contemporary stroke prevention strategies in 11 096 European patients with atrial fibrillation: a report from the EURObservational Research Programme on Atrial Fibrillation (EORP-AF) Long-Term General Registry.
  Czasopismo: Europace
  Szczegóły: 2018 : Vol. 20, nr 5, s. 747-757, bibliogr. 20 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2017 Sept 14 ; Autor korespondencyjny: Giuseppe Boriani
  ISSN: 1099-5129
  Typ publikacji: ZPW
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  52/77
  Autorzy: Jacek Staszewski, Ewa Skrobowska, Renata Piusińska-Macoch, Bogdan Brodacki, Adam Stępień.
  Tytuł: Are risk factors of cerebral small vessel disease differ from those in patients with high atherothrombotic risk without cerebrovascular disease?
  Czasopismo: Journal of Medical Science
  Szczegóły: 2018 : Vol. 87, nr 3, s. 145-153, bibliogr. 40 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Jacek Staszewski
  ISSN: 2353-9798
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 10.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:
  Adres url:

  53/77
  Autorzy: Jacek Staszewski, Renata Piusińska-Macoch, Bogdan Brodacki, Ewa Skrobowska, Adam Stępień.
  Tytuł: Association between hemostatic markers, serum lipid fractions and progression of cerebral small vessel disease: A 2-year follow-up study.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2018 : T. 52, nr 1, s. 54-63, bibliogr. 40 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2017 Nov 14 ; Autor korespondencyjny: Jacek Staszewski
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.006
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  54/77
  Autorzy: Izabela Wołoszyńska.
  Tytuł: Wpływ modyfikowalnych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych na wyniki leczenia trombolitycznego udaru. Praca doktorska / Izabela Wołoszyńska ; Klinika Neurologii Wojskowego Instytutu Medycznego
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2018
  Strony: 99 k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 193 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Promotor: prof. dr hab. n. med. Adam Stępień. - [Obrona : 15.05.2018 r.]
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  55/77
  Autorzy: Włodzisław Kuliński, Bogusław Bębenek.
  Tytuł: Evaluation of the effects of physical therapy on everyday functioning in stroke patients.
  Tytuł równoległy: Ocena wpływu postępowania fizykalnego u chorych po udarze mózgu na funkcjonowanie w życiu codziennym.
  Czasopismo: Wiadomości Lekarskie
  Szczegóły: 2018 : T. 71, nr 8, s. 1497-1503, bibliogr. 25 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Włodzisław Kuliński
  ISSN: 0043-5147
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 11.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  Adres url:

  56/77
  Autorzy: Włodzisław Kuliński.
  Tytuł: Fizykoterapia i klinika chorób neurologicznych.
  Tytuł całości: W: Wielka Księga Balneologii, Medycyny Fizykalnej i Uzdrowiskowej. Tom 2. Część kliniczna
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Pod redakcją Ireny Ponikowskiej
  Adres wydawniczy: Konstancin-Jeziorna : Aluna, 2018
  Strony: s. 157-180
  Uwagi: Rozdział 7.1.
  ISBN: 978-83-65536-05-1
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  57/77
  Autorzy: Włodzisław Kuliński, Katarzyna Szałas.
  Tytuł: Analysis of physical therapy in stroke.
  Tytuł równoległy: Analiza postępowania fizykalnego w udarze mózgu.
  Czasopismo: Acta Balneologica
  Szczegóły: 2019 : T. 61, nr 3, s. 157-162, bibliogr. 20 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Włodzisław Kuliński
  ISSN: 2082-1867
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  Adres url:

  58/77
  Autorzy: Jacek Staszewski, Anna Bilbin-Bukowska, Norbert Kolmaga, Krzysztof Karwan, Jacek Trepto, Artur Maliborski, Włodzimierz Janda, Adam Stępień.
  Tytuł: Przyczyny opóźnień postępowania w ostrym udarze niedokrwiennym mózgu.
  Tytuł równoległy: Causes of delays in management of patients with acute ischemic stroke.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2019 : T. 97, nr 1, s. 19-25, bibliogr. 17 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Jacek Staszewski
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  59/77
  Autorzy: Jacek Staszewski, Piotr Luchowski, Anna Bilbin-Bukowska, Konrad Rejdak.
  Choroby naczyń mózgowych / Red. nauk. Adam Stępień
  Tytuł: Znaczenie opóźnień przed- i wewnątrzszpitalnych w efektywnym leczeniu udaru mózgu.
  Tytuł równoległy: The impact of pre- and in- hospital delays on the effective management of cerebral stroke.
  Czasopismo: Neurologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2019 : T. 14, nr 5, s. 23-33, bibliogr. 51 poz., sum.
  Uwagi: [Neurol. Dypl. Monografia, Medical Tribune Polska 2019. 68 s.] ; Autor korespondencyjny: Jacek Staszewski
  ISSN: 1734-8668
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  60/77
  Autorzy: Beata Błażejewska-Hyżorek, Anna Czernuszenko, Anna Członkowska, Antoni Ferens, Dariusz Gąsecki, Rafał Kaczorowski, Bartosz Karaszewski, Michał Karliński, Radosław Kaźmierski, Bożena Kłysz, Adam Kobayashi, Grzegorz Kozera, Wojciech Kozubski, Maciej Krawczyk, Arleta Kuczyńska, Iwona Kurkowska-Jastrzębska, Andrzej Kwolek, Piotr Luchowski, Maciej Niewada, Przemysław Nowacki, Walenty Nyka, Grzegorz Opala, Józef Opara, Wojciech Poncyljusz, Konrad Rejdak, Jacek Rożniecki, Danuta Ryglewicz, Iwona Sarzyńska-Długosz, Joanna Seniów, Marta Skowrońska, Piotr Sobolewski, Jacek Staszewski, Anna Szczepańska-Szarej, Andrzej Szczudlik, Małgorzata Wiszniewska.
  Tytuł: Wytyczne postępowania w udarze mózgu.
  Czasopismo: Polski Przegląd Neurologiczny
  Szczegóły: 2019 : T. 15, Supl. A, s. A1-A156
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Maciej Niewada
  ISSN: 1734-5251
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PT
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  DOI:
  Adres url:

  61/77
  Autorzy: Natan M. Bornstein, Jeffrey L. Saver, Hans-Christoph Diener, Philip B. Gorelick, Ashfaq Shuaib, Yoram Solberg, Thomas Devlin, Thomas Leung, Carlos A. Molina, Bogdan Brodacki, Jacek Staszewski, Jarosław Kosek, Marcin Jadczak, Marta Durka-Kęsy.
  ImpACT-24A Investigators ; ImpACT-24A Investigators include the Site Principal Investigators, DSMB members, and the Site Co-Investigators listed.
  Tytuł: Sphenopalatine ganglion stimulation to augment cerebral blood flow.
  Czasopismo: Stroke
  Szczegóły: 2019 : Vol. 50, nr 8, s. 2108-2117, bibliogr. 26 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2019 May 23 ; Autor korespondencyjny: Jeffrey Saver
  ISSN: 0039-2499
  Typ publikacji: ZPW
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  62/77
  Autorzy: Ewa Korzeniewska, Andrzej Krawczyk, Józef Mróz, Elżbieta Wyszyńska, Rafał Zawiślak.
  Tytuł: Applications of smart textiles in post-stroke rehabilitation.
  Czasopismo: Sensors
  Szczegóły: 2020 : Vol. 20, nr 8, Article nr: 2370, s 1-12, bibliogr. 48 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2020 Apr 22 ; Autor korespondencyjny: Ewa Korzeniewska
  ISSN: 1424-8220
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.576
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  63/77
  Autorzy: Jacek Staszewski, Anna Bilbin-Bukowska, Wojciech Szypowski, Marcin Mejer-Zahorowski, Adam Stępień.
  Tytuł: Cerebrovascular accidents differ between patients with atrial flutter and patients with atrial fibrillation.
  Czasopismo: Archives of Medical Science
  Szczegóły: 2021 : Vol. 17, nr 6, s. 1590-1598, bibliogr. 38 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2019.07.18 ; Autor korespondencyjny: Jacek Staszewski
  ISSN: 1734-1922
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.318
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  64/77
  Autorzy: Anna Olczak, Aleksandra Truszczyńska-Baszak, Katarzyna Gniadek-Olejniczak.
  Tytuł: The relationship between the static and dynamic balance of the body, the influence of eyesight and muscle tension in the cervical spine in CAA patients - A pilot study.
  Czasopismo: Diagnostics
  Szczegóły: 2021 : Vol. 11, nr 11, s. e2036, 1-13, bibliogr. 64 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2021 Nov 3 ; Autor korespondencyjny: Anna Olczak
  ISSN: 2075-4418
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.706
  Punktacja Min. Nauki: 70.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  65/77
  Autorzy: A[leksander] Dębiec, A[dam] Stępień, J[acek] Staszewski.
  Tytuł: Mean platelet volume (MPV) predicts large vessel occlusion and ischemic stroke outcome.
  Czasopismo: European Journal of Neurology
  Szczegóły: 2021 : Vol. 28, Suppl. 1, s. 880, ePosters EPO-707
  Konferencja: European Academy of Neurology, Vienna, 2021.06.19
  ISSN: 1351-5101
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  66/77
  Autorzy: Paweł Wańkowicz, Jacek Staszewski, Aleksander Dębiec, Marta Nowakowska-Kotas, Aleksandra Szylińska, Iwona Rotter.
  Tytuł: Ischemic stroke risk factors in patients with atrial fibrillation treated with new oral anticoagulants.
  Czasopismo: Journal of Clinical Medicine
  Szczegóły: 2021 : Vol. 10, nr 6, s. e1223, 1-8, bibliogr. 41 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2021 March 16 ; Autor korespondencyjny: Paweł Wańkowicz
  ISSN: 2077-0383
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.242
  Punktacja Min. Nauki: 140.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  67/77
  Autorzy: Paweł Wańkowicz, Jacek Staszewski, Aleksander Dębiec, Marta Nowakowska-Kotas, Aleksandra Szylińska, Agnieszka Turoń-Skrzypińska, Iwona Rotter.
  Tytuł: Pre-stroke statin therapy improves in-hospital prognosis following acute ischemic stroke associated with well-controlled nonvalvular atrial fibrillation.
  Czasopismo: Journal of Clinical Medicine
  Szczegóły: 2021 : Vol. 10, nr 14, s. e3036, 1-11, bibliogr. 52 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2021 July 8 ; Autor korespondencyjny: Paweł Wańkowicz
  ISSN: 2077-0383
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.242
  Punktacja Min. Nauki: 140.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  68/77
  Autorzy: Anna Szpotowicz, Iwona Gorczyca, Olga Jelonek, Beata Uziębło-Życzkowska, Małgorzata Maciorowska, Maciej Wójcik, Robert Błaszczyk, Agnieszka Kapłon-Cieślicka, Monika Gawałko, Monika Budnik, Tomasz Tokarek, Renata Rajtar-Salwa, Jacek Bil, Michał Wojewódzki, Janusz Bednarski, Elwira Bakuła-Ostalska, Anna Tomaszuk-Kazberuk, Anna Szyszkowska, Marcin Wełnicki, Artur Mamcarz, Małgorzata Krzciuk, Beata Wożakowska-Kapłon.
  Tytuł: Why did all patients with atrial fibrillation and high risk of stroke not receive oral anticoagulants? Results of the Polish Atrial Fibrillation (POL-AF) registry.
  Czasopismo: Journal of Clinical Medicine
  Szczegóły: 2021 : Vol. 10, nr 19, s. e4611, 1-11, bibliogr. 25 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2021 Oct 8 ; Autor korespondencyjny: Iwona Gorczyca
  ISSN: 2077-0383
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.242
  Punktacja Min. Nauki: 140.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  69/77
  Autorzy: Marcin Demkow, Marek Konka, Adam Witkowski, Radosław Pracoń, Piotr Ścisło, Zenon Huczek, Marian Burysz, Wojciech Ogorzeja, Grzegorz Suwalski, Andrzej Kurowski, Cezary Kępka, Anna Klisiewicz, Ilona Michałowska, Zofia Dzielińska, Piotr N. Rudziński, Mariusz Kuśmierczyk.
  Tytuł: How to prevent pulmonary artery wall perforation following transcatheter occlusion of left atrial appendage.
  Czasopismo: Journal of the American Society of Echocardiography
  Szczegóły: 2021 : Vol. 34, nr 2, s. 195-197. e2, bibliogr. 7 poz.
  Uwagi: Epub 2020 Dec 2
  ISSN: 0894-7317
  Typ publikacji: ZLT
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 5.251
  Punktacja Min. Nauki: 200.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  70/77
  Autorzy: Jarosław Świstak, Aleksander Dębiec, Wojciech Szypowski, Piotr Piasecki, Krzysztof Brzozowski, Jacek Staszewski, Adam Stępień.
  Tytuł: Risk factors and frequency of postprocedural hemodynamic instability after carotid artery stent placement.
  Tytuł równoległy: Czynniki ryzyka i częstość występowania niestabilności hemodynamicznej po zabiegach implantacji stentu do tętnicy szyjnej.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2021 : T. 99, nr 4, s. 162-168, bibliogr. 19 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Aleksander Dębiec
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  DOI:
  Adres url:

  71/77
  Autorzy: Piotr Piasecki, Marek Wierzbicki, Piotr Tulik, Katarzyna Potocka, Adam Stępień, Jacek Staszewski, Aleksander Dębiec, Jerzy Narloch.
  Tytuł: Inadvertent detachment of stent retrievers during mechanical thrombectomy - a clinical and biomechanical perspective.
  Czasopismo: Life
  Szczegóły: 2021 : Vol. 11, nr 7, s. e658, 1-12, bibliogr. 27 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2021 July 6 ; Autor korespondencyjny: Piotr Piasecki
  ISSN: 2075-1729
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.817
  Punktacja Min. Nauki: 70.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  72/77
  Autorzy: Aleksander Dębiec, Aleksandra Pogoda-Wesołowska, Piotr Piasecki, Adam Stępień, Jacek Staszewski.
  Tytuł: Mean platelet volume as a potential marker of large vessel occlusion and predictor of outcome in acute ischemic stroke patients treated with reperfusion therapy.
  Czasopismo: Life
  Szczegóły: 2021 : Vol. 11, nr 6, s. e469, 1-12, bibliogr. 31 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2021 May 24 ; Autor korespondencyjny: Aleksander Dębiec
  ISSN: 2075-1729
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.817
  Punktacja Min. Nauki: 70.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  73/77
  Autorzy: Aleksander Dębiec, Marta Bilik, Piotr Piasecki, Adam Stępień, Jacek Staszewski.
  Tytuł: Effect of COVID-19 pandemic on stroke admissions and quality of stroke interventional treatment in Masovian Voivodeship.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2021 : Vol. 55, nr 2, s. 223-226, bibliogr. 7 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2021 Mar 30 ; Autor korespondencyjny: Aleksander Dębiec
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.621
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  74/77
  Autorzy: Katarzyna Gniadek-Olejniczak, Józef Mróz, Kazimierz Tomczykiewicz, Jacek Staszewski.
  Tytuł: Rozwarstwienie tętnicy szyjnej wewnętrznej w praktyce neurologa - opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Internal carotid artery dissection in the neurpologist's practice - a case study.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2021 : T. 49, nr 289, s. 19-22, bibliogr. 13 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2021.02.24 ; Autor korespondencyjny: Katarzyna Gniadek-Olejniczak
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  Adres url:

  75/77
  Autorzy: Anna Olczak, Aleksandra Truszczyńska-Baszak.
  Tytuł: Motor coordination and grip strength of the dominant and non-dominant affected upper limb depending on the body position-an observational study of patients after ischemic stroke.
  Czasopismo: Brain Sciences
  Szczegóły: 2022 : Vol. 12, nr 2, s. e164, 1-12, bibliogr. 46 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2022 Jan 26 ; Autor korespondencyjny: Anna Olczak
  ISSN: 2076-3425
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.394
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  DOI:
  Adres url:

  76/77
  Autorzy: Wojciech Szypowski, Aleksander Dębiec, Jarosław Świstak, Maciej Nowocień, Piotr Rzepecki, Marcin Możański, Jacek Staszewski, Adam Stępień.
  Tytuł: Case report of cerebral sinus thrombosis related to immune thrombotic thrombocytopenia following administration of ChAdOx1 nCoV-19 for vaccination against COVID-19.
  Czasopismo: Life
  Szczegóły: 2022 : Vol. 12, nr 2, s. e168, 1-11, bibliogr. 32 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2022 Jan 22 ; Autor korespondencyjny: Aleksander Dębiec
  ISSN: 2075-1729
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.817
  Punktacja Min. Nauki: 70.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  DOI:
  Adres url:

  77/77
  Autorzy: Anna Olczak.
  Tytuł: Importance of core stability for coordinated movement of the human body in stroke rehabilitation.
  Czasopismo: Neurological Research
  Szczegóły: 2022 : Vol. 44, nr 1, s. 7-13, bibliogr. 46 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2021 Jul 10 ; Autor korespondencyjny: Anna Olczak
  ISSN: 0161-6412
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.448
  Punktacja Min. Nauki: 70.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus
 • Web of Science
 • MEDLINE/PubMed

  DOI:
  Adres url:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM