WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: UDAR MÓZGU - ETIOPATOGENEZA
Liczba odnalezionych rekordów: 15Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/15
Autorzy: J[acek] Staszewski, K[azimierz] Tomczykiewicz, J[erzy] Kotowicz.
Tytuł: Essential thrombocythemia as independent stroke risk factor - case report.
Czasopismo: Eur. J. Neurol.
Szczegóły: 2002 : 9, Suppl. 2 : 6th Congress of the European Federation of Neurological Societes, Vienna, 26-29 October 2002 : Final Programme, 174
Uwagi: www.abstractsonline.com/submit/submitSummary.asp. 02.04.17
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

2/15
Autorzy: Jacek Staszewski, Adam Stępień.
Tytuł: Kardiogenny udar mózgu.
Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
Szczegóły: 2005 : T. 4, nr 3, s. 6-11
Uwagi: Zeszyty Edukacyjne: Neurokardiologia
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000
Polskie hasła przedmiotowe:

3/15
Autorzy: J[acek] Staszewski, J[erzy] Kotowicz, B[ogdan] Brodacki, A[dam] Stępień.
Tytuł: Wpływ przewlekłego leczenia acenokumarolem na przebieg udaru w migotaniu przedsionków.
Tytuł równoległy: Effects of chronic anticoagulation therapy on stroke outcome in atrial fibrillation patients.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 2005 : 39, 4, supl. 2, S 180-S 181, streszcz., sum.
Uwagi: XIX Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, 31 sierpnia - 3 września 2005 r., Łódź: Streszczenia.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN
Polskie hasła przedmiotowe:

4/15
Autorzy: Jacek Staszewski, Jerzy Kotowicz, Adam Stępień.
Tytuł: Wpływ migotania przedsionków na kliniczny obraz udaru niedokrwiennego mózgu.
Tytuł równoległy: Effects of atrial fibrillation on clinical outcome of cerebral ischemic stroke.
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Szczegóły: 2005 : T. 19, nr 112, s. 587-590, bibliogr. 35 poz., sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  5/15
  Autorzy: Kazimierz Tomczykiewicz, Jacek Staszewski, Jarosław Wajs, Janusz Hałka.
  Tytuł: Nadpłytkowość samoistna istotnym czynnikiem ryzyka udaru mózgowego - opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Essential thrombocythemia as critical stroke risk factor - case report.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2008 : T. 25, nr 146, s. 158-160, bibliogr. 13 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  6/15
  Autorzy: J[acek] Staszewski, B[ogdan] Brodacki, K[azimierz] Tomczykiewicz, J[erzy] Kotowicz, A[dam] Stępień.
  Tytuł: Strokes in paroxysmal atrial fibrillation have more favorable outcome than in permanent atrial fibrillation.
  Czasopismo: Acta neurologica Scandinavica
  Szczegóły: 2009 : Vol. 119, nr 5, s. 325-331, bibliogr. 32 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2008 Oct 22 ; Autor korespondencyjny: Jacek Staszewski
  ISSN: 0001-6314
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.324
  Punktacja Min. Nauki: 27.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science
 • Scopus

  DOI:

  7/15
  Autorzy: M. Zarębiński, M. Zieńkiewicz, Jacek Staszewski, P. Michałek, P. Komorowski, R. Jarzębski.
  Tytuł: Zastosowanie niskoprofilowej zapinki typu Cardia Intrasept do przezskórnego zamykania przetrwałego otworu owalnego.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2009 : T. 67, nr 9 supl. 5, s. [b.s.]
  Uwagi: XIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Poznań, 24-26 września 2009.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  8/15
  Autorzy: A. Członkowska, A. Kobayashi, S. Lewis, P. Sandercock, R. Lindley, M. Barańska-Gieruszczak, J[erzy] Kotowicz, B[ogdan] Brodacki, J[acek] Staszewski, J[arosław] Świstak.
  Tytuł: The Third International Stroke Trial: Thrombolysis (IST-3) in Poland: are we recruiting the right patients?
  Tytuł równoległy: Badanie kliniczne IST-3 (Third International Stroke Trial: Thrombolysis) : czy włączamy odpowiednich pacjentów?
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2009 : T. 43, nr 3, s. 228-234, tab., bibliogr. 39 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PPW
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  9/15
  Autorzy: Jacek Staszewski.
  Tytuł: Udar kardiogenny.
  Tytuł całości: W: Neurologia. T. 2.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. Adama Stępnia.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medical Tribune Polska, 2014
  Strony: s. 305-316, il., tab.
  ISBN: 978-83-64153-00-6 (T.2)
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  10/15
  Autorzy: Jacek Staszewski.
  Tytuł: Komentarz [do pracy : J. Tracz i wsp. : Udar mózgu jako pierwsza manifestacja migotania przedsionków - opis dwóch przypadków klinicznych. - Folia Cardiol., 2015, 10, nr , 136-141].
  Tytuł równoległy: Comment on : [J. Tracz et. al. : Stroke - the first manifestation of atrial fibrillation: a report of two clinical cases].
  Czasopismo: Folia Cardiologica
  Szczegóły: 2015 : T. 10, nr 2, s. 142-144, bibliogr. 7 poz.
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  11/15
  Autorzy: P. M. Bath, L. Woodhouse, P. Scult, K. Krishnan, J. M. Wardlaw, D. Bereczki, N. Sprigg, E. Berge, M. Beridze, V. Caso, C. Chen, H. Christensen, R. Collins, A. El Etribi, A. C. Laska, K. R. Less, S. Ozturk, S. Phillips, S. Pocock, H. A. de Silva, S. Szatmari, S. Utton, Jerzy Kotowicz, Bogdan Brodacki, Jacek Staszewski.
  Grupa badawcza: ENOS Trial Investigators. Collaborators (930)
  Tytuł: Efficacy of nitric oxide, with or without continuing antihypertensive treatment, for management of high blood pressure in acute stroke (ENOS): a partial-factorial randomised controlled trial.
  Czasopismo: Lancet
  Szczegóły: 2015 : Vol. 385, nr 9968, s. 617-628, il., tab., bibliogr. 47 poz., sum.
  ISSN: 0140-6736
  Typ publikacji: ZPW
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  12/15
  Autorzy: Jacek Staszewski, Wojciech Wąsek.
  Tytuł: Wtórna profilaktyka udaru kardiogennego w niezastawkowym migotaniu przedsionków.
  Czasopismo: Neurologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2016 : T. 11, nr 1, s. 21-35, bibliogr. 73 poz.
  ISSN: 1734-8668
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  13/15
  Autorzy: Małgorzata Maciorowska, Paweł Krzesiński.
  Tytuł: Ocena zmienności rytmu serca u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym - przegląd systematyczny.
  Tytuł równoległy: Assessment of heart rate variability in hypertensive patients - systematic review.
  Czasopismo: Folia Cardiologica
  Szczegóły: 2018 : T. 13, nr 5, s. 428-434, bibliogr. 37 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Małgorzata Maciorowska
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:
  Adres url:

  14/15
  Autorzy: Elżbieta Wyszyńska, Sylwia Wiśniewska, Józef Mróz, Andrzej Krawczyk, Grzegorz Mortycz.
  Tytuł: Zastosowanie aparatu TIPSTIM w celu wzmocnienia procesów plastyczności mózgu i poprawy efektywności leczenia - opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Use of TIPSTIM device to strengthen the brain plasticity processes and improve treatment effectiveness - a case report.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2018 : T. 96, nr 3, s. 249-254, bibliogr. 5 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Elżbieta Wyszyńska
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  15/15
  Autorzy: Jacek Staszewski.
  Redaktorzy zeszytu: Adam Stępień, Paweł Grzesiowski, Piotr Kwiatkowski, Dariusz Wojciechowski
  Tytuł: Kardiogenny udar mózgu.
  Tytuł równoległy: Cardioembolic stroke.
  Czasopismo: Nowa Klinika
  Szczegóły: 2019 : T. 26, nr 1, s. 5-8, bibliogr. 18 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Jacek Staszewski
  ISSN: 1231-3025
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM