WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: URAZY POPROMIENNE
Liczba odnalezionych rekordów: 25Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/25
Autorzy: Teofan Domżał, Barbara Ligęzińska, Kazimierz Gajkowski.
Tytuł: Zmiany czynności biolektrycznej mózgu zdrowego i uszkodzonego w ostrej chorobie popromiennej oraz próby leczenia ACTH i hydrokortyzonem.
Czasopismo: Biul. WAM
Szczegóły: 1974, 21) supl. IV : Zjazdy i Konferencje, 476-483, il., bibliogr. 13 poz.
Uwagi: Materiały Sesji Naukowej XV-lecia Wojskowej Akademii Medycznej
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

2/25
Autorzy: Aleksander Badowski, Jerzy Strużyna, Andrzej Gryczko.
Tytuł: Broń neutronowa - wybrane zagadnienia.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1980 : 56, 5-6, 263-267, tab.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

3/25
Autorzy: Jerzy Kotowicz, Henryk Szymański, Eugeniusz Jaszczuk.
Tytuł: Przypadek popromiennego obustronnego uszkodzenia splotów barkowych.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1980 : 56, 7-8, 393-394
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

4/25
Autorzy: T[adeusz] Orłowski, J[anusz] Domaniecki, W. Kapuścińska-Czerska, A[leksander] Badowski, Z[bigniew] Dumański.
Tytuł: Efekty tkankowe naświetlania wiązką laserową CO2 i próba ich ilościowej oceny.
Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
Szczegóły: 1980, Supl. 7a, 301-302
Uwagi: XLIX Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Toruń, 13-16.IX.1978
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

5/25
Autorzy: Wiesław W. Jędrzejczak, Maksymilian Siekierzyński.
Tytuł: Klinika zespołu hematologicznego ostrej choroby popromiennej.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1982 : T. 58, nr 9-10, s. 496-501, bibliogr. 8 poz.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

6/25
Autorzy: Zbigniew Rybicki, Andrzej Pasiak, Zbigniew Żmijewski, Andrzej Kański.
Tytuł: Wpływ jednorazowej dawki metylprednisolonu na przebieg zespołu hematologicznego w chorobie popromiennej.
Tytuł równoległy: Effect of a single dose of methylprednisolone on the course of haematological syndromes in radiation sickness.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1982 : 58, 5-6, 229-232, 3 tab., bibliogr. 9 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

7/25
Autorzy: Zbigniew Rybicki.
Tytuł: Wpływ metyloprednizolonu na przebieg wczesnej fazy wstrząsu krwotocznego u psów poddanych napromienieniu.
Tytuł równoległy: Methylprednisolone effect on the course of the early phase of haemorrhagic shock in dogs exposed to radiation.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1982 : 58, 7-8, 379-388, ryc., bibliogr. 266 poz. rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

8/25
Autorzy: Cezary Szczylik, Z. Pojda, Maksymilian Siekierzyński.
Tytuł: Wskazania do leczenia przeszczepami krwiotwórczych komórek macierzystych.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1984 : R. 60, nr 5-6, s. 323-328, tab., bibliogr. 25 poz.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

9/25
Autorzy: Witold Sośnicki, Aleksander Badowski, Roman Anusiewicz.
Tytuł: Niektóre medyczne problemy katastrofy nuklearnej.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1985 : 61, 3-4, 233-238
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

10/25
Autorzy: Wiesław W. Jędrzejczak.
Tytuł: Uszkodzenie układu krwiotwórczego przez cytostatyki jako kliniczny model ostrej choroby popromiennej.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1985 : 61, 1-2, 112-116, ryc., bibliogr. 22 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

11/25
Autorzy: Eugeniusz Dziuk.
Tytuł: Medyczne aspekty awarii Czernobylskiej Elektrowni Jądrowej.
Czasopismo: Probl. Lek.
Szczegóły: 1987 : T. 26, nr 4, s. 263-278, tab., bibliogr 4 poz.
ISSN: 0478-3824
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

12/25
Autorzy: Elżbieta Sokół-Kobielska.
Tytuł: Wpływ promieniowania jonizującego na układ sercowo-naczyniowy. 1 : Zmiany morfologiczne.
Czasopismo: Probl. Lek.
Szczegóły: 1987 : T. 26, nr 4, s. 279-283, bibliogr. 12 poz.
ISSN: 0478-3824
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

13/25
Autorzy: Elżbieta Sokół-Kobielska.
Tytuł: Wpływ promieniowania jonizującego na układ sercowo-naczyniowy. 2 : Zaburzenia biochemiczne.
Czasopismo: Probl. Lek.
Szczegóły: 1987 : T. 26, nr 4, s. 285-288, bibliogr. 18 poz.
ISSN: 0478-3824
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

14/25
Autorzy: Elżbieta Sokół-Kobielska.
Tytuł: Wpływ promieniowania jonizującego na układ sercowo-naczyniowy. 3 : Zmiany czynnościowe.
Czasopismo: Probl. Lek.
Szczegóły: 1987 : T. 26, nr 4, s. 289-291, bibliogr. 13 poz
ISSN: 0478-3824
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

15/25
Autorzy: Eugeniusz Dziuk.
Tytuł: Medyczne aspekty awarii w czernobylskiej elektrowni jądrowej.
Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
Szczegóły: 1987 : T. 1, nr 2, s. 73-88, tab., bibliogr. 4 poz., sum.
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

16/25
Autorzy: Elżbieta Sokół-Kobielska.
Tytuł: Czynność układu sercowo-naczyniowego psów podczas anestezji enfluranem w ostrej chorobie popromiennej.
Tytuł równoległy: Cardiovascular system function in dogs during enfluran anaesthesia in acute radiation sickness.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1988 : 64, 3-4, 176-180, ryc., bibliogr. 15 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

17/25
Autorzy: Elżbieta Sokół-Kobielska, Janusz Tatarzyński, Tadeusz Winiarski, Zbigniew Rybicki, Jerzy Feliga.
Tytuł: Działanie halotanu z powietrzem jako nośnikiem na układ krążenia we wczesnym okresie ostrej doświadczalnej choroby popromiennej.
Tytuł równoległy: Effect of Halothane with air as a aarrier on the circulatory system in early acute experimental radiation sicknes.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1988 : 64, 9-10, 572-577, ryc., bibliogr. 20 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

18/25
Autorzy: Sławomir Lipski, Andrzej Gąsiewski, J. Chaś.
Tytuł: Pharmacokinetics of amikacin in (gamma)-irradiated mice.
Czasopismo: Pol. J. Pharmacol.
Szczegóły: 1992 : 44, 5, 469-474, tab., bibliogr. 12 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

19/25
Autorzy: E[ugeniusz] Dziuk, J[uliusz] Derecki.
Tytuł: Zasady postępowania profilaktyczno-leczniczego z ludźmi skażonymi substancjami promieniotwórczymi / Eugeniusz Dziuk., Juliusz Derecki.
Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Polskie Towarzystwo Medycyny Nuklearnej ; Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Izotopów
Adres wydawniczy: Warszawa : PTMN, 1992
Strony: 127 s. , il., tab. , 21 cm.
Seria: Problemy Medycyny Nuklearnej
Typ publikacji: PM
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

20/25
Autorzy: E[ugeniusz] Dziuk, J[uliusz] Derecki.
Tytuł: Zasady postępowania lekarskiego z osobami napromieniowanymi i skażonymi substancjami promieniotwórczymi / E. Dziuk, J. Derecki ; Polskie Towarzystwo Medycyny Nuklearnej ; Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Izotopów.
Adres wydawniczy: Warszawa : PTMN, 1990
Strony: 163 s. , il., tab., bibliogr. 36 poz. ; 21 cm.
Uwagi: Probl. Med. Nukl. 1990, 4(8 Supl. 2).
Typ publikacji: PM
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

21/25
Autorzy: M. Dziekiewicz.
Tytuł: Rola naturalnych stymulatorów wzrostu w regulacji procesów odnowy nabłonka jelita cienkiego po napromienieniu
Tytuł równoległy: The role of natural growth factors in the control of the regeneration of small intestine epithelium after irradiation.
Czasopismo: Przegl. Lek.
Szczegóły: 1996 : T. 53, nr 8, s. 610-613, il., tab., bibliogr. 21 poz., streszcz., sum.
ISSN: 0033-2240
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

22/25
Autorzy: Sebastian Szmit, Marcin Grabowski.
Tytuł: Powikłania kardiologiczne leczenia raka piersi.
Tytuł równoległy: Cardiovascular complications due to breast cancer treatment.
Czasopismo: Terapia
Szczegóły: 2008 : T. 16, nr 9 z. 3 Kardiologia, s. 46-55, bibliogr. 71 poz., sum.
Uwagi: Autor korespondencyjny: Sebastian Szmit
ISSN: 1230-3917
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:

23/25
Autorzy: M. K. Janiak, Marek Bilski.
Tytuł: Postępy w diagnostyce i terapii ofiar zdarzeń radiacyjnych.
Tytuł całości: W: Ratownictwo w Polsce: lata 1990-2010 / red. naukowa Jerzy Konieczny
Adres wydawniczy: Warszawa-Poznań-Inowrocław : Garmond Oficyna Wydawnicza, 2010
Strony: s. 619-629
ISBN: 978-83-89250-32-2
Typ publikacji: PR
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

24/25
Autorzy: Marek Bilski, Grzegorz Kamiński, M. Janiak.
Tytuł: Nowoczesne metody leczenia ostrej choroby popromiennej.
Tytuł całości: W: Pokojowe i terrorystyczne zagrożenia radiacyjne. Pr. zb. / pod red. nauk. Marka K. Janiak, Anety Cheda i Ewy M. Nowosielskiej
Adres wydawniczy: Warszawa : Red. Wydaw. WAT, 2012
Strony: s. 165-173, tab., bibliogr., streszcz.
ISBN: 83-89379-08-2
Typ publikacji: PR
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

25/25
Autorzy: Anna Rychter.
Tytuł: Powikłania radioterapii.
Tytuł całości: W: Radioterapia dla onkologów nieradioterapeutów.
Odpowiedzialni za całość: redakcja: Pod redakcją: Lucyny Kępki, Joanny Sochy
Adres wydawniczy: Żarki Letnisko : Wydawnictwo MEMUAR / TARGET, 2020
Strony: s. 201-212, bibliogr. 8 poz.
Uwagi: Rozdział 27.
ISBN: 978-83-925041-5-3
Typ publikacji: PR
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM