WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: WSPÓŁCHOROBOWOŚĆ
Liczba odnalezionych rekordów: 74Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/74
Autorzy: E. Rudzki, Z[bigniew] Samochocki, D. Litewska, P. Rebandel, E. Saciuk, A[licja] Rączka.
Tytuł: Clinical features of atopic dermatitis and a family history of atopy.
Czasopismo: Allergy
Szczegóły: 1991 : Vol. 46, nr 2, s. 125-128, tab., bibliogr. 10 poz., SUM.
ISSN: 0105-4538
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.088
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  2/74
  Autorzy: W[ładysław] Marcinkiewicz, A[ndrzej] Stankiewicz, A[lfred] Warczyński, R[enata] Krzysztofik.
  Tytuł: Fluorografia w ostrej niedokrwiennej neuropatii wzrokowej.
  Tytuł całości: W: IV Sympozjum Sekcji Informatyki Medycznej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Czarne, 14-16.06.2001 : streszczenia
  Adres wydawniczy: [Czarne, 2001]
  Strony: s. 24
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  3/74
  Autorzy: Andrzej Stankiewicz.
  Tytuł: Jaskra w chorobach neurookulistycznych.
  Tytuł równoległy: Glaucoma in neuroophthalmological diseases.
  Czasopismo: Okulistyka
  Szczegóły: 2001, nr spec. czerwiec, s 3-6, bibliogr. 15 poz., sum.
  Konferencja: , Łódź, 2001.06.22
  ISSN: 1505-2753
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  4/74
  Autorzy: Janusz Kaczorowski, Andrzej Walkiewicz.
  Tytuł: Zasady kwalifikacji internistycznej do zabiegów operacyjnych u chorych w wieku starszym po urazach narządu ruchu.
  Tytuł równoległy: Principles of medical qualification for operations in elderly patients after injuries of motor organs.
  Czasopismo: Kwartalnik Ortopedyczny
  Szczegóły: 2003, nr 3, s. 138-142, tab., bibliogr. 31 poz., sum.
  ISSN: 1230-1043
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  5/74
  Autorzy: K. Papierski, Anna Raczkiewicz-Papierska.
  Tytuł: Depresja w chorobach narządu ruchu.
  Czasopismo: Psychiatria po Dyplomie
  Szczegóły: 2006 : T. 3, nr 4, s. 76-79, bibliogr. 29 poz., sum.
  ISSN: 1732-1190
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  6/74
  Autorzy: Agnieszka Terlikowska-Brzósko, K. Karolak, M. Sińczak, Bartłomiej Kwiek.
  Tytuł: Współistnienie zespołu Klippla-Trenaunaya-Webera i zespołu Sturge'a-Webera.
  Tytuł równoległy: Coexistence of Klippel-Trenaunay-Weber syndrome with Sturge-Weber syndrome.
  Czasopismo: Postępy Dermatologii i Alergologii
  Szczegóły: 2008 : T. 25, Supl. 1, s. S 318-S 319
  Konferencja: Katedra i Klinika Dermatologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Poznań, 2008.09.03
  ISSN: 1642-395X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  7/74
  Autorzy: J[acek] Staszewski, B[ogdan] Brodacki, K[azimierz] Tomczykiewicz, J[erzy] Kotowicz, A[dam] Stępień.
  Tytuł: Strokes in paroxysmal atrial fibrillation have more favorable outcome than in permanent atrial fibrillation.
  Czasopismo: Acta neurologica Scandinavica
  Szczegóły: 2009 : Vol. 119, nr 5, s. 325-331, bibliogr. 32 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2008 Oct 22 ; Autor korespondencyjny: Jacek Staszewski
  ISSN: 0001-6314
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.324
  Punktacja Min. Nauki: 27.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science
 • Scopus

  DOI:

  8/74
  Autorzy: B.K. Budziszewska, A. Pluta, Kazimierz Sułek, T. Robak, S. Giebel, A. Hołowiecka, Waldemar Sawicki, A. Ejduk, E. Patkowska, J. Manko, J. Gajkowska-Kulik, J. Piszcz, M. Mordak-Domagała, J. Hołowiecki, S. Krycz-Krzemień, K. Warzocha, M. Domagała, A. Dmoszyńska, M. Calbecka, J. Kłoczko, K. Kuliczkowski, W. W. Jędrzejczak, A. Lange, M. Raźny, M. Wierzbowska.
  Tytuł: Treatment of elderly patients with acute myeloid leukemia adjusted to age, performance status, organ function and the presence of co-morbidities. Final results of the Polish Adult Leukemia Group (PALG).
  Czasopismo: Blood
  Szczegóły: 2010 : Vol. 116, nr 21, s. 467, A1067.
  Uwagi: Fifty-second Annual Meeting Abstracts, December, 4-7, 2010, Orlando, Florida.
  ISSN: 0006-4971
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  9/74
  Autorzy: E. Więsik-Szewczyk, M. Olesińska.
  Tytuł: Współczesny obraz kliniczny twardziny układowej.
  Tytuł równoległy: Contemporaneous clinical picture of systemic sclerosis.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2010 : T. 28, nr 167, s. 416-420, bibliogr. 20 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  10/74
  Autorzy: Witold Owczarek, Ewa Ziajka, Elwira Paluchowska.
  Tytuł: Zespół Lassueura-Grahama-Little'a-Piccardiego u chorego na atopowe zapalenie skóry oraz alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa - opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Lassueur-Graham-Little-Piccardi syndrome in a patient with atopic dermatitis and allergic rhinitis - case report.
  Czasopismo: Postępy Dermatologii i Alergologii
  Szczegóły: 2010 : T. 27, z. 1, s. 65-68, bibliogr. 23 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Witold Owczarek
  ISSN: 1642-395X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.022
  Punktacja Min. Nauki: 13.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus
 • Web of Science


  11/74
  Autorzy: K. Niedolaz, Katarzyna Hałas, Anna Kaźmierczak-Dziuk.
  Tytuł: Postępowanie z chorym po zawale serca.
  Tytuł równoległy: Treatment of patient after myocardial infarction.
  Czasopismo: Pediatria i Medycyna Rodzinna
  Szczegóły: 2011 : Vol. 7, nr 3, s. 186-198, tab., bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 1734-1531
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  12/74
  Autorzy: Barbara Moszczuk, Anna M. Czarnecka.
  Tytuł: Patient tailored treatment in cardiooncology - a case report.
  Czasopismo: Archives of Medical Science
  Szczegóły: 2012 : Vol. 8, nr 2 (suppl. 1), s. XXIX, [Abst. 27]
  Konferencja: , Warsaw, 2012.05.10
  ISSN: 1734-1922
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  13/74
  Autorzy: Przemysław Witek.
  Tytuł: Najczęściej spotykane dodatkowe choroby w przebigu cukrzycy typu 1 u młodego dorosłego z cukrzycą rozpoznaną w dzieciństwie.
  Tytuł równoległy: The most common type 1 diabetes - associated diseases in young adults with diabetes diagnosed in childhood.
  Czasopismo: Med. Wieku Rozw.
  Szczegóły: 2012 : T. 16, Supl. 1, s. 14
  Uwagi: XIII Konferencja Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego "Cukrzyca typu 1 i stan przedcukrzycowy w wieku rozwojowym", Warszawa, 19-21 kwietnia 2012 r. Tekst równolegle w jęz. ang. Tamże s. 14.
  ISSN: 1428-345X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  14/74
  Autorzy: Stanisław Niemczyk, M. Piotrowska, K. Szamotulska.
  Tytuł: Przydatność oznaczeń stężeń kreatyniny i cystatyny C w ocenie funkcji nerek w przewlekłej chorobie nerek i schorzeniach współistniejących.
  Tytuł równoległy: Usefulness of creatinine and cystatin C in the assessment of renal function in chronic kidney disease and coexisting diseases.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2012 : T. 32, nr 191, s, 313-317, bibliogr, streszcz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 7.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  15/74
  Autorzy: Jerzy Kruszewski.
  Tytuł: Komentarz [do pracy : R. Korneluk : Alergia a słuch. - Puls, 2012, z.5 : 24-25].
  Czasopismo: Puls
  Szczegóły: 2012, nr 5, s. 25
  ISSN: 1232-0161
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  16/74
  Autorzy: M. Niemczyk, M. Gradzik, Stanisław Niemczyk, K. Bujko, M. Golebiowski, L. Pączek.
  Tytuł: Intracranial aneurysms in autosomal dominant polycystic kidney disease.
  Czasopismo: AJNR American journal of neuroradiology
  Szczegóły: 2013 : Vol. 34, nr 8, s. 1556-1559, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2013 Feb 28.
  ISSN: 0195-6108
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.675
  Punktacja Min. Nauki: 35.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • BIOSIS
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  17/74
  Autorzy: Agnieszka Pszonak, Katarzyna Łebkowska, Elwira Paluchowska, Witold Owczarek.
  Tytuł: Skuteczne leczenie metotreksatem pemfigoidu pęcherzowego współistniejącego z łuszczycą zwyczajną - opis przypadku.
  Tytuł równoległy: A successful treatment with methotrexate in a case of bullous pemphigoid associated with psoriasis vulgaris: a case report.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2013 : T. 91, nr 4, s. 440-444, bibliogr. 20 poz.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  18/74
  Autorzy: Joanna Kur-Zalewska, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Sytuacje szczególne w leczeniu tocznia rumieniowatego układowego.
  Tytuł równoległy: Special aspects in the treatment of systemic lupus erythematosus.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2013 : Vol. 51, nr 3, s. 210-214, il., tab., bibliogr. 23 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0034-6233
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  19/74
  Autorzy: M. Bolanowski, Grzegorz Zieliński, A. Jawiarczyk-Przybyłowska, M. Maksymowicz, S. Potoczek, J. Syrycka, Jan K. Podgórski.
  Tytuł: Interesting coincidence of atypical TSH-secreting pituitary adenoma and chronic lymphocytic leukemia.
  Czasopismo: Endokrynologia Polska
  Szczegóły: 2014 : T. 65, nr 2, s. 144-147, il., tab., bibliogr. 14 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0423-104X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.993
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  20/74
  Autorzy: Anna Grzywacz, Mirosław Dziuk, Stanisław Niemczyk.
  Tytuł: Oporna na leczenie hiperkalcemia u pacjenta z rakiem płuca.
  Tytuł równoległy: Refractory hypercalcemia in patient with lung cancer.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2014 : T. 36, nr 214, s. 261-264, bibliogr. 14 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 7.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science


  21/74
  Autorzy: Agnieszka Pszonak.
  Tytuł: Ocena zależności stężeń interleukiny-13,interleukiny-31 i interleukiny 33 z wybranymi parametrami klinicznymi a także immunologicznymi w surowicy dorosłych chorych na atopowe zapalenie skóry. Praca doktorska / Agnieszka Pszonak, Klinika Dermatologiczna Wojskowego Instytutu Medycznego
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2014
  Strony: 79, [1] k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 74 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Promotor: płk dr hab. n. med. Witold Owczarek prof. nadzw. - [Obrona : 10.03.2015 r.]
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  22/74
  Autorzy: Maria Kurowska, Andrzej Nowakowski, Grzegorz Zieliński, Joanna Malicka, Jerzy S. Tarach, Maria Maksymowicz, Piotr Denew.
  Tytuł: Temozolomide-induced shrinkage of invasive pituitary adenoma in patient with Nelson's syndrome: a case report and review of the literature.
  Czasopismo: Case Reports in Endocrinology
  Szczegóły: 2015 : Vol. 2015, ID 623092, s. 1-8, bibliogr. 34 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2015 Jun 29 ; Autor korespondencyjny: Maria Kurowska
  ISSN: 2090-6501
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  23/74
  Autorzy: Aleksandra Chudzicka, Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Implikacje kliniczne i terapeutyczne zespołu nakładania astmy oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.
  Tytuł równoległy: Clinical and therapeutic implications of asthma and chronic obstructive pulmonary disease overlap syndrome.
  Czasopismo: International Review of Allergology & Clinical Immunology in Family Medicine
  Szczegóły: 2015 : T. 21, nr 2, s. 77-85, tab., bibliogr. 61 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: ISSN 2300-7877
  ISSN: 1232-9142
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  24/74
  Autorzy: Sz. Olędzki, M. Zakrzewski, K. Mokrzycki, T. Lewińska, Włodzimierz Baranowski, E. Płońska-Gościniak.
  Tytuł: Wady serca u chorych z zespołem Mayera-Rokitansky'ego-Küstera-Hausera - przegląd przypadków.
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2015 : T. 14, nr 9-10, s. 56-61, il., bibliogr. 17 poz.
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  25/74
  Autorzy: B.K. Budziszewska, A. Pluta, Kazimierz Sułek, A. Wierzbowska, T. Robak, S. Giebel, A. Hołowiecka-Goral, Waldemar Sawicki, A. Ejduk, E. Patkowska, J. Manko, J. Gajkowska-Kulik, J. Piszcz, M. Mordak-Domagała, K. Mądry, J. Hołowiecki, S. Kyrcz-Krzemień, M. Nowakowska-Domagała, A. Dmoszyńska, M. Calbecka.
  Tytuł: Treatment of elderly patients with acute myeloid leukemia adjusted for performance status and presence of comorbidities; A Polish Adult Leukemia Group (PALG) study.
  Czasopismo: Leukemia & lymphoma
  Szczegóły: 2015 : Vol. 56, nr 8, s. 2331-2338, il., tab., bibliogr. 37 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2015 Jan 21
  ISSN: 1042-8194
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.093
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  26/74
  Autorzy: Agnieszka Terlikowska-Brzósko, Elwira Paluchowska, Witold Owczarek, Robert Koktysz, Ryszard Galus.
  Tytuł: Coexistence of psoriasis and atopic dermatitis.
  Czasopismo: Our Dermatology Online
  Szczegóły: 2015 : T. 6, nr 4, s. 438-439, bibliogr. 12 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Ryszard Galus
  ISSN:
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 7.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:
  Adres url:

  27/74
  Autorzy: Alicja Moes-Wójtowicz, Anna Wachnicka-Bąk, Agnieszka Lipińska-Opałka, Bolesław Kalicki, Anna Jung.
  Tytuł: Liszajec zakaźny jako przyczyna sepsy u niemowląt
  Tytuł równoległy: Impetigo as a cause of sepsis in infants.
  Czasopismo: Pediatria i Medycyna Rodzinna
  Szczegóły: 2015 : T.11, nr 2, s. 220-226, bibliogr. 9 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Agnieszka Lipińska-Opałko
  ISSN: 1734-1531
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 10.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  28/74
  Autorzy: Aleksandra Kucharczyk.
  Tytuł: Alergiczna aspergiloza oskrzelowo-płucna towarzysząca astmie.
  Tytuł całości: W: Astma ciężka i trudna / Karina Jahnz-Różyk, Patrycja Grabowska-Krawiec, Bolesław Kalicki, Aleksandra Kucharczyk, Joanna Mazurek, Anna Radziwilska-Muc, Ewa Więsik-Szewczyk
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. Kariny Jahnz-Różyk
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Pro Medicina Aleksandra Różyk, 2016
  Strony: s. 377-411, il., tab., bibliogr. [8] poz.
  Uwagi: rozdział 11.4
  ISBN: 978-83-944220-0-4 (wersja drukowana)
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  29/74
  Autorzy: Joanna Mazurek.
  Tytuł: Choroby współistniejące u chorych na astmę ciężką i trudną.
  Tytuł całości: W: Astma ciężka i trudna / Karina Jahnz-Różyk, Patrycja Grabowska-Krawiec, Bolesław Kalicki, Aleksandra Kucharczyk, Joanna Mazurek, Anna Radziwilska-Muc, Ewa Więsik-Szewczyk
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. Kariny Jahnz-Różyk
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Pro Medicina Aleksandra Różyk, 2016
  Strony: s. 143-150, tab., bibliogr. [10] poz.
  Uwagi: rozdział 8
  ISBN: 978-83-944220-0-4 (wersja drukowana)
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  30/74
  Autorzy: Jacek Doniec, Magdalena Biela, Emil Jędrzejewski.
  Tytuł: Wycinanie wyrostka robaczkowego podczas zabiegów endoskopowych.
  Czasopismo: Ginekologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2016 : T. 18, nr 4, s. 69-78, il., tab., bibliogr. 9 poz.
  ISSN: 1508-0102
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  31/74
  Autorzy: Anna Adamska-Wełnicka, Stanisław Niemczyk.
  Tytuł: Nadciśnienie tętnicze u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek oraz u pacjentów dializowanych.
  Tytuł całości: W: Nadciśnienie tętnicze plus. Praktyczny poradnik postępowania w wybranych sytuacjach klinicznych.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod redakcją : Marcina Wełnickiego, Artura Mamcarza
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medical Education Grupa Wydawnicza, 2016
  Strony: s. 67-73, bibliogr. 11 poz.
  Uwagi: Rozdział 9.
  ISBN: 978-83-65191-18-2
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  32/74
  Autorzy: Witold Owczarek.
  Tytuł: Zapalenia naczyń u chorych onkologicznych.
  Czasopismo: Przegląd Dermatologiczny
  Szczegóły: 2016 : T. 103, Supl. 1, s. S77
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Dermatologiczne, Wrocław, 2016.05.11
  ISSN: 0033-2526
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  33/74
  Autorzy: Marcin Wełnicki, Artur Mamcarz.
  Tytuł: Nadciśnienie tętnicze plus. Praktyczny poradnik postępowania w wybranych sytuacjach klinicznych.
  Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: pod redakcją : Marcina Wełnickiego, Artura Mamcarza
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medical Education Grupa Wydawnicza, 2016
  Strony: 140 s. , il., tab. , 22 cm , bibliogr. przy rozdz.
  Uwagi: [pozycja nie należy do bibliografii]
  ISBN: 978-83-65191-18-2
  Typ publikacji: RED
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  34/74
  Autorzy: Elwira Paluchowska, Agnieszka Terlikowska-Brzósko.
  Problemy alergologii stosowanej i immunologii / pod redakcją Kariny Jahnz-Różyk
  Tytuł: Diagnostyka różnicowa atopowego zapalenia skóry. Atopowe zapalenie skóry / łuszczyca (cz. 2)
  Tytuł równoległy: Atopic dermatitis differentia diagnosis. Atopic dermatitis / psoriasis (part 2).
  Czasopismo: Alergologia i Immunologia Współczesna
  Szczegóły: 2017, nr 38-39 Wyd. spec., s. 179-196, bibliogr. 42 poz., sum.
  Uwagi: Praca była publikowana [Al. Wsp. 2013; 31: 31].
  ISSN: 2392-1420
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  35/74
  Autorzy: Witold Owczarek.
  Tytuł: Wpływ otyłości na rozwój i przebieg chorób immunologicznych.
  Tytuł całości: W: Andrzejki Dermatologiczne 2017 : XI Ogólnopolska Konferencja Edukacyjna, Łódź, 17-18 listopada 2017 r.: Prezentacje i wykłady
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Kierownik naukowy Konferencji Andrzej Kaszuba
  Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2017
  Strony: s. 29
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  36/74
  Autorzy: Ksymena Leśniak, Arkadiusz Lubas, Krzysztof Brzozowski, Jerzy Smoszna, Stanisław Niemczyk.
  Tytuł: Ciężkie powikłanie diagnostycznej biopsji nerki nakładające się na ostrą fazę tocznia rumieniowatego układowego - opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Serious renal biopsy complication overlapping systemic lupus erythematosus flare. Case report.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2017 : T. 95, nr 2, s. 168-172, bibliogr. 14 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Ksymena Leśniak
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  37/74
  Autorzy: Dorota Brodowska-Kania, Hanna Sadownik, Stanisław Niemczyk.
  Tytuł: Ostre cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek w przebiegu ostrej porfirii przerywanej - opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Acute intermittent porphyria with acute tubulointerstital nephritis - a case report.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2017 : T. 95, nr 1, s. 91-94, bibliogr. 20 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Dorota Brodowska-Kania
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  38/74
  Autorzy: Grażyna Sławeta, Aleksander Zakrzewski, Jerzy Kruszewski, Teresa Sławeta-Pełka, Zbigniew Guzera.
  Tytuł: Współistnienie alergii typu natychmiastowego u pacjentki z chorobą Leśniowskiego - Crohna oraz celiakią - opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Concomitance of immediate-type allergy in patient with Lesniowski-Crohn's disease and celiac disease - a case report.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2017 : T. 95, nr 3, s. 276-279, bibliogr. 16 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Grażyna Sławeta
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  39/74
  Autorzy: Dorota Brodowska-Kania, Alicja Karzecka, Wawrzyniec Żmudzki, Stanisław Niemczyk.
  Tytuł: Zespół płucno-nerkowy w przebiegu układowego zapalenia naczyń związanego z ziarniniakowatością i obecnością przeciwciał antyneutrofilowych.
  Tytuł równoległy: Pulmonary-renal syndrome In the course of systemic anti-neutrophil cytoplasmic antibodies associated vasculitis.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2017 : T. 95, nr 2, s. 173-177, bibliogr. 7 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Dorota Brodowska-Kania
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  40/74
  Autorzy: Magdalena Jabłońska, Arkadiusz Lubas, Antoni Sokalski, Stanisław Niemczyk.
  Tytuł: Zaburzenia funkcji poznawczych u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek.
  Tytuł równoległy: Cognitive dysfunctions in patients with chronic kidney disease.
  Czasopismo: Nefrologia i Dializoterapia Polska
  Szczegóły: 2017 : T. 21, nr 1, s. 7-13, bibliogr. 108 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Magdalena Jabłońska
  ISSN: 1429-1029
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  41/74
  Autorzy: Anna Adamska-Wełnicka, Wiesława B. Duda-Król.
  Tytuł: Niewydolność serca.
  Tytuł całości: W: Obrzęki i duszność. Przewodnienie u pacjenta kardionefrologicznego.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod redakcją: Anny Adamskiej-Wełnickiej, Marcina Wełnickiego, Stanisława Niemczyka, Artura Mamcarza
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medical Education, 2017
  Strony: s. 115-125, bibliogr. 16 poz.
  Uwagi: Część 3. Diagnostyka różnicowa - wybrane sytuacje kliniczne. Rozdział 3
  ISBN: 978-83-65471-12-3
  Seria: Poradnik Lekarza Praktyka.
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  42/74
  Autorzy: Małgorzata Figurska, Małgorzata Myślińska, Beata Pawlik.
  Tytuł: Neuropatia nerwu wzrokowego u chorego z wieloletnią powikłaną cukrzycą.
  Czasopismo: Okulistyka po Dyplomie
  Szczegóły: 2017, nr 6, s. 17-24, bibliogr. 35 poz.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Małgorzata Myśliwska
  ISSN: 2083-5124
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  43/74
  Autorzy: Witold Owczarek.
  Tytuł: Jakie leczenie ogólnoustrojowe u chorego na łuszczycę zakażonego HBV, HCV i HIV?
  Czasopismo: Przegląd Dermatologiczny
  Szczegóły: 2017 : T. 104, nr 6, s. 712
  Konferencja: Wydawnictwo Termedia, Zakopane, 2017.12.07
  ISSN: 0033-2526
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  44/74
  Autorzy: E. Biernacka, Adam Stępień.
  Tytuł: Jak silny jest związek migreny z chorobami sercowo-naczyniowymi.
  Czasopismo: Puls Medycyny
  Szczegóły: 2017, nr 18, s. 14
  Uwagi: Artykuł powstał na podstawie wykładu prof. Adama Stępnia: "Migrena a choroby układu sercowo-naczyniowego. Czy zależność jest tylko przypadkowa?"wygłoszonego na XXIII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Neurologicznego w Gdańsku (11-14 października 2017).
  ISSN: 1642-5154
  Typ publikacji: VAR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  45/74
  Autorzy: Joanna Wierzbowska.
  Tytuł: Guz OUN i jaskra.
  Tytuł równoległy: CNS tumor and glaucoma.
  Tytuł całości: W: XLVIII Zjazd Okulistów Polskich / 48th Congress of Polish Society of Ophthalmology, Kraków, 8-10.06.2017 : program naukowy : streszczenia na [CD]
  Adres wydawniczy: [Łódź : Esculap BTL sp. z o.o., 2017]
  Strony: s. 314-315
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  46/74
  Autorzy: Bartek Szymanowski, Agata Kuchar, Karol Warda, Renata Duchnowska.
  Tytuł: Concomitant use of trastuzumab and antivirals (dazabuvir, ombitasivir / paritaprevir / ritonavir) in Hepatitis C virus infected breast cancer patient.
  Tytuł całości: W: 14th Meet the Professor. Advanced International Breast Cancer Course (AIBCC), Padua (Italy), September 20th-22nd, 2018 : programme
  Adres wydawniczy: [b.m., 2018]
  Strony: s. [nlb. 1], Poster
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  47/74
  Autorzy: Marcelina Korzeniowska, Ewa Więsik-Szewczyk, Karina Jahnz-Różyk.
  Tytuł: Opis przypadku chorego na przewlekłą białaczkę limfocytową i ciężkie zapalenie płuc - jak nie przeoczyć wtórnego niedoboru przeciwciał.
  Tytuł równoległy: Case report of a patient with chronic lymphocytic leukemia and severe pneumonia - how not to miss a secondary antibody deficiency.
  Czasopismo: Alergologia i Immunologia Współczesna
  Szczegóły: 2018, nr 41, s. 35-41, bibliogr. 36 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Marcelina Korzeniowska
  ISSN: 2392-1420
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  48/74
  Autorzy: Artur Jeschke.
  Tytuł: Otyłość - epidemia XXI wieku - Czy można z nią walczyć metodami fiskalnymi?
  Tytuł równoległy: Obesity - the epidemic of the XXI-st century - Can you fight it with fiscal methods?
  Czasopismo: Journal of Health Policy Insurance and Management
  Szczegóły: 2018 : Vol. 3, nr 22, s. 43-56, bibliogr. 11 poz., akty prawne 3 poz., sum.
  ISSN: 1734-221X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  49/74
  Autorzy: Paweł Krzesiński, Sylwia Chwesiuk, Karina Gołębiewska, Adam Stańczyk.
  Tytuł: Wpływ otyłości na profil hemodynamiczny mężczyzn z chorobą wieńcową.
  Tytuł równoległy: Telemedicine - changes in a way of delivering medical services.
  Czasopismo: Kardiologia Inwazyjna
  Szczegóły: 2018 : T. 13, nr 1, s. 22-27, bibliogr. 15 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Paweł Krzesiński
  ISSN: 1507-1502
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  50/74
  Autorzy: Marcin Mycko, Robert Kruszewski, Bartłomiej Kisiel, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów u pacjentów ze współwystępującym wirusowym zapaleniem wątroby typu B i C.
  Tytuł równoległy: Rheumatoid arthritis treatment in patients with concomitant viral hepatitis B and C.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2018 : T. 96, nr 1, s. 70-79, bibliogr. 70 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Marcin Mycko
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  51/74
  Autorzy: Piotr K. Kowalewski, Robert Olszewski, Maciej Walędziak, Michał R. Janik, Andrzej Kwiatkowski, Natalia Gałązka-Świderek, Krzysztof Cichoń, Jakub Brągoszewski, Krzysztof Paśnik.
  Tytuł: Long-term outcomes of laparoscopic sleeve gastrectomy-a single-center, retrospective study.
  Czasopismo: Obesity Surgery
  Szczegóły: 2018 : Vol. 28, nr 1, s. 130-134, bibliogr. 21 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2017 Jul 13 ; Autor korespondencyjny: Piotr K. Kowalewski
  ISSN: 0960-8923
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.603
  Punktacja Min. Nauki: 40.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  52/74
  Autorzy: Agata Adamczuk-Nurzyńska, Paweł Nurzyński, Piotr Rzepecki.
  Tytuł: Czy chemioterapia wysokodawkowa może być szansą na wyleczenie u pacjenta ze współistniejącą gruźlicą i szybkim nawrotem raka jądra?
  Czasopismo: Onkologia w Praktyce Klinicznej - Edukacja
  Szczegóły: 2018 : T. 4, supl. B, s. B30, Poster
  Konferencja: VM Media Sp. z o.o. VM Group Sp.k., Kraków, 2018.08.30
  ISSN: 2450-1646
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  53/74
  Autorzy: Monika Długosz-Danecka, Wojciech Jurczak, Ewa Łątka-Cabała, Marta Morawska, Krzysztof Gawroński, Anna Wiśniewska, Marek Dudziński, Ewa Wąsik-Szczepanek, Ewa Chmielowska, Anna Ładędź, Kamil Wdowiak, Iwona Hus.
  Tytuł: Efficacy and safety of the obinutuzumab-chlorambucil combination in the frontline treatment of elderly CLL patients with comorbidities - Real-life data from Polish Adult Leukemia Group (PALG) analysis.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 2018 : T. 128, nr 7-8, s. 421-426, bibliogr. 33 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2018 July 11 ; Autor korespondencyjny: Monika Długosz-Danecka
  ISSN: 0032-3772
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.882
  Punktacja Min. Nauki: 30.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  54/74
  Autorzy: Adam Reich, Zygmunt Adamski, Grażyna Chodorowska, Andrzej Kaszuba, Dorota Krasowska, Aleksandra Lesiak, Joanna Maj, Joanna Narbutt, Agnieszka Osmola-Mańkowska, Agnieszka Owczarczyk-Saczonek, Witold Owczarek, Waldemar Placek, Lidia Rudnicka, Jacek Szepietowski.
  Tytuł: Psoriasis. Diagnostic and therapeutic recommendations of the Polish Dermatological Society. Part 1. Mild psoriasis.
  Tytuł równoległy: Łuszczyca. Rekomendacje diagnostyczno-terapeutyczne Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Cz. 1. Łuszczyca łagodna.
  Czasopismo: Przegląd Dermatologiczny
  Szczegóły: 2018 : T. 105, nr 2, s. 225-243, bibliogr. 31 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Adam Reich
  ISSN: 0033-2526
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN, PL
  Punktacja Min. Nauki: 12.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  55/74
  Autorzy: Małgorzata Sopińska.
  Tytuł: Ocena zależności pomiędzy masą ciała i występowaniem kamicy układu moczowego u dzieci hospitalizowanych w Klinice Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej w latach 2016-2017.
  Tytuł całości: W: VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej, Warszawa, 13-15 maja 2018 r.
  Adres wydawniczy: [Warszawa, 2018]
  Strony: s. 22
  Uwagi: Temat wiodący Zjazdu : Przewlekła choroba nerek u dzieci
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  56/74
  Autorzy: M[arta] Sołtysiak, A[gnieszka] Terlikowska-Brzósko, W[itold] Owczarek.
  Tytuł: Extensive cutaneous pseudolymphoma as breast cancer revelator.
  Tytuł całości: W: 24th World Congress of Dermatology Milan 2019, Milan, 10-15 June 2019 : Abstract Book
  Adres wydawniczy: [Milan, 2019]
  Strony: s. [nlb.] 1
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  57/74
  Autorzy: Krzysztof Ł. Piwowarek, Aleksandra Juszkiewicz, Agnieszka Rzeszotarska, Jerzy Kruszewski.
  Tytuł: Grubość kompleksu intima-media tętnic szyjnych wspólnych nie koreluje z aktywnością osoczowej acetylohydrolazy PAF u chorych z anafilaksją.
  Tytuł równoległy: Carotid intima-media thickness does not correlate with activity of plasma PAF acetylhydrolase in patients with anaphylaxis.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2019 : T. 97, nr 3, s. 238-243, bibliogr. 19 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Krzysztof Łukasz Piwowarek
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  58/74
  Autorzy: Agnieszka Sękowska, Grzegorz Dzida, Wojciech Leppert, Małgorzata Malec-Milewska, Adam Stępień, Jerzy Wordliczek.
  Tytuł: Diagnostyka i terapia bólu neuropatycznego w Polsce. Stanowisko grupy polskich ekspertów - cz. 1.
  Czasopismo: Medycyna Praktyczna
  Szczegóły: 2019, nr 7-8, s. 54, 56-60, 62-72
  ISSN: 0867-499X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  59/74
  Autorzy: Agnieszka Sękowska, Grzegorz Dzida, Wojciech Leppert, Małgorzata Malec Milewska, Adam Stępień, Jerzy Wordliczek.
  Tytuł: Diagnostyka i terapia bólu neuropatycznego w Polsce - stanowisko grupy polskich ekspertów.
  Czasopismo: Medycyna Praktyczna Neurologia
  Szczegóły: 2019, nr 3, s. 44-68, bibliogr. 39 poz.
  ISSN: 2081-1470
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  60/74
  Autorzy: Katarzyna Marciniuk, Ryszard Skiba, Grzegorz Kade, Arkadiusz Lubas, Henryk Zieliński, Stanisław Niemczyk.
  Tytuł: Gazotwórcze odmiedniczkowe zapalenie nerek - opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Emphysematous pyelonephritis - case report.
  Czasopismo: Nefrologia i Dializoterapia Polska
  Szczegóły: 2019 : T. 23, nr 3-4, s. 132-134, bibliogr. 12 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Katarzyna Marciniuk
  ISSN: 1429-1029
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  61/74
  Autorzy: Ewa Wajszczuk, Magdalena Szymanek-Szwed, Joanna Samotyjek, Katarzyna Jobs, Beata Jurkiewicz.
  Tytuł: Urolithiasis - a chronic and recurrent disease in a girl with multiple congenital anomalies and cerebral palsy- case report.
  Czasopismo: Paediatric Surgery. Ukraine
  Szczegóły: 2019, nr 3(64), s. 37-41, bibliogr. 13 poz., rez., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Ewa Wajszczuk
  ISSN: 2304-0041
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  DOI:
  Adres url:

  62/74
  Autorzy: Agata Galas, Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak, Wiesław Piechota, Beata Uziębło-Życzkowska, Adam Stańczyk, Katarzyna Piotrowicz, Agnieszka Jurek, Łukasz Michalczyk, Małgorzata Kurpaska, Małgorzata Banak, Andrzej Skrobowski.
  Tytuł: Niewydolność serca jako wielonarządowy zespół kliniczny - charakterystyka kliniczna chorych hospitalizowanych z powodu zaostrzenia niewydolności serca.
  Tytuł równoległy: Heart failure as a multi-system clinical syndrome - an experience in cohort of acutely decompensated patients.
  Czasopismo: Pediatria i Medycyna Rodzinna
  Szczegóły: 2019 : T. 15, nr 2, s. 137-144, bibliogr. 40 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2019.07.31 ; Autor korespondencyjny: Agata Galas
  ISSN: 1734-1531
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  63/74
  Autorzy: Joanna Moneta-Wielgoś, Michał Patyk.
  Tytuł: Choroby przebiegające z objawem czerwonego oka.
  Tytuł całości: W: Stany nagłe. Okulistyka
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: redakcja naukowa: Małgorzata Figurska, Marek Rękas
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medical Tribune Polska, 2019
  Strony: s. 13-34, bibliogr. 10 poz.
  ISBN: 978-83-953472-4-5
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  64/74
  Autorzy: Magdalena Wójtowicz.
  Tytuł: Porównanie wyników testów PTH 2. i 3. generacji u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek. Praca doktorska / Magdalena Wójtowicz ; Zakłade Diagnostyki Laboratoryjnej Wojskowego Instytutu Medycznego
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2018
  Strony: 100 k. , tab., wykr. , 30 cm , bibliogr. 102 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Promotor: dr hab. n. med. Wiesław Piechota. - [Obrona : 11.06.2019]
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  65/74
  Autorzy: Małgorzata Maciorowska, Paweł Krzesiński, Robert Wierzbowski, Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Ocena parametrów zmienności rytmu serca (HRV) u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w zależności od współistnienia innych cech zespołu metabolicznego.
  Tytuł całości: W: XXV Jubileuszowa Konferencja Szkoleniowa Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny, Zakopane, 6-9 marca 2019 : Kasprowisko 2019 : Program i Streszczenia
  Adres wydawniczy: [b.m., 2019]
  Strony: s. 78-79, [Abstr.] P13.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  66/74
  Autorzy: Agata Tyczyńska, Artur Jurczyszyn, Katarzyna Godlewska, Hanna Ciepłuch, Edyta Subocz, Janusz Hałka, Anna Masternak, Anna Wiśniewska, Alina Świderska, Anna Waszczuk-Gajda, Joanna Drozd-Sokołowska, Renata Guzicka-Kazimierczak, Kamil Wiśniewski, Agnieszka Porowska, Tadeusz Pieńkowski, Krzysztof Jamroziak, Barbara Zdziarska, Grzegorz Basak, Hanna Symonowicz, Dariusz Woszczyk, Piotr Rzepecki, Janusz Kłoczko, Jan Zaucha.
  Tytuł: Jak leczymy w codziennej praktyce starszych chorych (powyżej 75 roku życia) na szpiczaka plazmocytowego w Polsce - końcowe wyniki prospektywnego, przekrojowego wieloośrodkowego badanie Polskiej Grupy Szpiczakowej.
  Tytuł całości: W: XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Łódź, 12-14 września 2019 r.
  Adres wydawniczy: [Łódź, 2019]
  Strony: s. 160-161
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  67/74
  Autorzy: Paweł Krzesiński, Agata Galas, Grzegorz Gielerak, Beata Uziębło-Życzkowska.
  Tytuł: Haemodynamic effects of anaemia in patients with acute decompensated heart failure.
  Czasopismo: Cardiology Research and Practice
  Szczegóły: 2020 : Vol. 2020, Article ID 9371967, s. 1-9, bibliogr. 26 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2020 Mar 21 ; Autor korespondencyjny: Paweł Krzesiński
  ISSN: 2090-8016
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.866
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  68/74
  Autorzy: Anna Popławska-Kita, Marta Wielogórska, Łukasz Popławski, Katarzyna Siewko, Agnieszka Adamska, Piotr Szumowski, Piotr Myśliwiec, Janusz Myśliwiec, Joanna Reszeć, Grzegorz Kamiński, Janusz Dzięcioł, Dorota Tobiaszewska, Małgorzata Szelachowska, Adam J. Krętowski.
  Tytuł: Thyroid carcinoma with atypical metastasis to the pituitary gland and unexpected postmortal diagnosis.
  Czasopismo: Endocrinology, Diabetes & Metabolism Case Report
  Szczegóły: 2020 : Vol. 2020, Article Number: 190148, s. 1-7, bibliogr. 19 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2020 Mar 13 ; Autor korespondencyjny: Anna Popławska-Kita
  ISSN: 2052-0573
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  69/74
  Autorzy: Krzysztof Kłos, Krzysztof Piwowarek, Jerzy Kruszewski, Andrzej Chciałowski, Katarzyna Plewka, Izabella Klajnowicz, Weronika Urbańska, Wojciech Włodarczyk, Michał Abramowicz, Anna Skibińska.
  Tytuł: Występowanie astmy oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) u chorych z COVID-19 oraz wpływ na ewolucję zakażenia - doświadczenia własne z pandemii SARS-CoV-2.
  Czasopismo: Alergologia Polska - Polish Journal of Allergology
  Szczegóły: 2021, Supl. 1, s. 29-30
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Alergologiczne, Katowice, 2021.09.29
  ISSN: 2353-3854
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  70/74
  Autorzy: Małgorzata Rolla, Aleksandra Jawiarczyk-Przybyłowska, Jowita Halupczok-Żyła, Marcin Kałużny, Bogumił M. Konopka, Izabela Błoniecka, Grzegorz Zieliński, Marek Bolanowski.
  Tytuł: Complications and comorbidities of acromegaly-retrospective study in Polish Center.
  Czasopismo: Frontiers in Endocrinology
  Szczegóły: 2021 : Vol. 12, Art. nr 642131, s. 1-10, bibliogr. 49 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2021.03.16 ; Autor korespondencyjny: Małgorzata Rolla
  ISSN: 1664-2392
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 5.555
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  71/74
  Autorzy: Adam Stępień, Izabela Domitrz, Wojciech Kozubski, Konrad Rejdak, Jacek Rożniecki, Agnieszka Słowik, Jarosław Woroń, Katarzyna Wachowska, Piotr Gałecki.
  Tytuł: Zalecenia ekspertów i konsultantów krajowych dotyczące postępowania u pacjentów leczonych z powodu migreny ze współwystępującą depresją. Epidemiologia. Patomechanizm. Współchorobowość. Część 1.
  Tytuł równoległy: Experts and national consultants' recommendations regarding management of patients treated for migraine with comorbid depression. Epidemiology. Pathomechanism. Comorbidity. Part 1.
  Czasopismo: Psychiatria Polska
  Szczegóły: 2021 July 14 [Online ahead of print], Nr 237, s. 1-14, bibliogr. 61 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Piotr Gałecki
  ISSN: 0033-2674
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.657
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  DOI:
  Adres url:

  72/74
  Autorzy: Adam Stępień, Agnieszka Słowik, Izabela Domitrz, Wojciech Kozubski, Konrad Rejdak, Jacek Rożniecki, Jarosław Woroń, Katarzyna Wachowska, Piotr Gałecki.
  Tytuł: Zalecenia ekspertów i konsultantów krajowych dotyczące postępowania u pacjentów leczonych z powodu migreny ze współwystępującą depresją. Diagnoza. Strategie terapeutyczne. Część 2.
  Tytuł równoległy: Experts and national consultants' recommendations regarding management of patients treated for migraine with comorbid depression. Diagnosis. Therapeutic strategies. Part 2.
  Czasopismo: Psychiatria Polska
  Szczegóły: 2021 July 14 [Online ahead of print], Nr 243, s. 1-18, bibliogr. 58 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Izabela Domitrz
  ISSN: 0033-2674
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.657
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  DOI:
  Adres url:

  73/74
  Autorzy: Agnieszka Brociek-Piłczyńska, Dorota Brodowska-Kania, Kornel Szczygielski, Małgorzata Lorent, Grzegorz Zieliński, Piotr Kowalewski, Dariusz Jurkiewicz.
  Tytuł: A rare combination of tumor-induced osteomalacia caused by sinonasal glomangiopericytoma and coexisting parathyroid adenoma: case report and literature review.
  Czasopismo: BMC Endocrine Disorders
  Szczegóły: 2022 : Vol. 22, nr 1, s. e31, 1-10, bibliogr. 47 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2022 Jan 28 ; Autor korespondencyjny: Agnieszka Brociek-Piłczyńska
  ISSN: 1472-6823
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.763
  Punktacja Min. Nauki: 70.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  DOI:
  Adres url:

  74/74
  Autorzy: Anna Mania, Maria Pokorska-Śpiewak, Magdalena Figlerowicz, Małgorzata Pawłowska, Magdalena Mazur-Melewska, Kamil Faltin, Ewa Talarek, Konrad Zawadka, Anna Dobrzeniecka, Przemysław Ciechanowski, Joanna Łasecka-Zadrożna, Józef Rudnicki, Barbara Hasiec, Martyna Stani, Paulina Frańczak-Chmura, Izabela Zaleska, Leszek Szenborn, Paulina Horecka, Artur Sulik, Barbara Szczepańska, Ilona Pałyga-Bysiecka, Izabela Kucharek, Adam Sybilski, Małgorzata Sobolewska-Pilarczy, Urszula Dryja, Ewa Majda-Stanisławska, Sławomira Niedźwiecka, Ernest Kuchar, Bolesław Kalicki, Anna Gorczyca, Magdalena Marczyńska.
  Tytuł: Pneumonia, gastrointestinal symptoms, comorbidities, and coinfections as factors related to a lengthier hospital stay in children with COVID-19-analysis of a paediatric part of Polish register SARSTer.
  Czasopismo: Infectious Diseases
  Szczegóły: 2022 : Vol. 54, nr 3, s. 196-204, bibliogr. 29 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2021 Oct 28 ; Autor korespondencyjny: Anna Mania
  ISSN: 2374-4235
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.404
  Punktacja Min. Nauki: 70.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM