WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA
Liczba odnalezionych rekordów: 25Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/25
Autorzy: Witold Brodziński.
Tytuł: O uznanie fizjologii wysiłków fizycznych jako wprowadzenia do kliniki położnictwa i perinatologii.
Tytuł równoległy: For the recognition of exercise physiology as an introduction to the clinical practice of obstetrics and perinatology.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1985 : 38, 3, 210-216, bibliogr. 18 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

2/25
Autorzy: B[ogna] Ziarkiewicz-Wróblewska, E. Kłodkowska-Porzycka, J. Jachimowicz, L. Kompiel, J[erzy] Adamus, J. Gałecka-Kwinto, Z. Janik-Strobel, K. Ilmurzyńska.
Tytuł: Wydolność fizyczna i możliwość jej zwiększenia u chorych ze wszczepioną zastawką serca.
Tytuł całości: W: 11 Posiedzenie Naukowe Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Lublin, 21-22 listopada 1986 : Streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Lublin : 1986
Strony: 121-122
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

3/25
Autorzy: M. Pałka, Ryszard Piotrowicz, A. Rogoziński.
Tytuł: Próg mleczanowy a koszt fizjologiczny pracy.
Czasopismo: Medycyna Pracy
Szczegóły: 1987 : 38, 1, 26-33, il., tab., bibliogr. 21 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

4/25
Autorzy: Józef Mróz, Włodzisław Kuliński.
Tytuł: Wczesna rehabilitacja wewnątrzszpitalna. Kryteria doboru chorych po zawale serca do treningu nadzorowanego.
Tytuł równoległy: Early hospital rehabilitation. Criterions of patients' selection for superintended training.
Czasopismo: Balneol. Pol.
Szczegóły: 1996 : 38, 3-4, 41-47, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
Uwagi: - Konferencja Naukowa nt. choroby wieńcowej i rehabilitacji kardiolgicznej, Ciechocinek, 15.06.1996.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

5/25
Autorzy: Jerzy Strużyna.
Tytuł: Wpływ ciężkiego oparzenia i wczesnej nekrektomii na dynamikę peroksydacji lipidów, wydolność antyoksydacyjną ustroju oraz aktywność fagocytów.
Tytuł równoległy: Effects of severe thermal injury and early necrectomy and lipid peroxidation, antioxidant function and neutrophil activity / [Aut.] Ewa Szpringer, Andrzej Marciniak, Dionizy Górny, Jerzy Bętowski; koment. Jerzy Strużyna.
Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
Szczegóły: 2000 : 72, 5, 442-452, tab., bibliogr. 33 poz. + bibliogr. 22 poz., sum.
Uwagi: Tekst równolegle w jęz. ang.
Typ publikacji: PK
Polskie hasła przedmiotowe:

6/25
Autorzy: Sebastian Szmit, Maria Zawadzka-Byśko, Grzegorz Opolski.
Tytuł: Jak obiektywnie ocenić wydolność wysiłkową?
Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
Szczegóły: 2008 : T. 7, nr 8, s. 78-82, 84, bibliogr. 31 poz.
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:

7/25
Autorzy: Paweł Balsam, Sebastian Szmit, Grzegorz Opolski.
Tytuł: Znaczenie kliniczne wydolności fizycznej u kobiet.
Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
Szczegóły: 2008 : T. 7, nr 3, s. 89-95, bibliogr. 34 poz.
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:

8/25
Autorzy: Paweł Balsam, Sebastian Szmit, Grzegorz Opolski.
Tytuł: Trening a wydolność fizyczna organizmu - VO2maks oraz VO2AT.
Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
Szczegóły: 2009 : T. 8, nr 8, s. 49-54, 80, bibliogr. 12 poz.
Uwagi: Autor korespondencyjny: Sebastian Szmit
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

9/25
Autorzy: S. Pszonak, S. Stec, S. Szmit, P. Balsam, M. Zagrodzka.
Tytuł: Ergospirometria w ocenie ryzyka przedoperacyjnego i diagnostyce różnicowej u chorego z niekompetencją chronotropową.
Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
Szczegóły: 2010 : T. 9, nr 7, s. 61-69, il., tab., bibliogr. 10 poz.
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:

10/25
Autorzy: Paweł Balsam, Sebastian Szmit.
Tytuł: Rehabilitacja wysiłkowa u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc.
Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
Szczegóły: 2010 : T. 9, nr 10, s. 74-77, bibliogr. 13 poz.
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:

11/25
Autorzy: P. Balsam, Sebastian Szmit.
Tytuł: Czy można utrzymać wydolność fizyczną po zakończeniu rehabilitacji? Komentarz do badania Beckersa i wsp.
Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
Szczegóły: 2011 : T. 10, nr 11, s. 56-60, il., bibliogr. 12 poz.,
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

12/25
Autorzy: P. Balsam, S. Szmit.
Tytuł: Nowy czynnik prognostyczny w niewydolności serca - VE/VCO2 nadir.
Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
Szczegóły: 2011 : T. 10, nr 5, s. 77-80, il., tab., bibliogr. 20 poz.
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Polskie hasła przedmiotowe:

13/25
Autorzy: R. Kłos, Maciej Konarski.
Tytuł: Wydolność fizyczna nurków eksperymentalnych.
Tytuł równoległy: Physical work capacity of experimental divers.
Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
Szczegóły: 2011 : Vol. 35, nr 2, s. 95-118, tab., bibliogr., streszcz., sum.
Uwagi: Tekst równolegle w jęz. ang.
ISSN: 1734-7009
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

14/25
Autorzy: R. Kłos, Maciej Konarski.
Tytuł: Wydolność fizyczna nurków eksperymentalnych.
Tytuł całości: W: Wybrane problemy medycyny morskiej i nurkowej.
Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. Romualda Olszańskiego.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wojskowy Instytut Medyczny, 2013
Strony: s. 281-292, tab., bibliogr. 5 poz., streszcz.
Informacje o wydaniu: Wyd. 2 popr.
ISBN: 978-83-924989-9-5
Typ publikacji: PR
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

15/25
Autorzy: Małgorzata Kurpaska, Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak, Magdalena Potapowicz-Krysztofiak, Adam Stańczyk, Katarzyna Piotrowicz, Beata Uziębło-Życzkowska, Andrzej Skrobowski.
Tytuł: Kliniczne i hemodynamiczne uwarunkowania wydolności fizycznej chorych z nadciśnieniem tętniczym ocenianej w 6-MWT.
Czasopismo: Folia Cardiologica
Szczegóły: 2015 : T. 10, Suppl. A, s. 9
Konferencja: , Zakopane, 2015.03.04
ISSN: 2353-7752
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

16/25
Autorzy: Małgorzata Kurpaska, Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak, Adam Stańczyk, Katarzyna Piotrowicz, Beata Uziębło-Życzkowska, Magdalena Potapowicz-Krysztofiak, Andrzej Skrobowski.
Tytuł: Hemodynamiczne uwarunkowania wydolności fizycznej chorych na nadciśnienie tętnicze - doniesienie wstępne.
Tytuł równoległy: Hemodynamical conditions of exercise capacity in patients with arterial hypertension - preliminary report.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 2015 : T. 93, nr 3, s. 244-252, bibliogr. 40 poz., sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

17/25
Autorzy: Małgorzata Kurpaska, Paweł Krzesiński, Agnieszka Jurek, Adam Stańczyk, Katarzyna Piotrowicz, Robert Wierzbowski, Grzegorz Gielerak.
Tytuł: Ergospirometria w ocenie wydolności fizycznej chorych z niewydolnością serca z zachowaną frakcją wyrzutową.
Tytuł równoległy: Cardiopulmonary exercise test in estimation of exercise capacity in heart failure with preserved ejection fraction patients.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 2016 : T. 94, nr 2, s. 165-173, bibliogr. 70 poz., sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

18/25
Autorzy: Tadeusz Doboszyński, Bogdan Łokucijewski, Piotr Siermontowski, Marek Rejman, Romuald Olszański.
Tytuł: Wpływ mieszanin oddechowych na wydolność wysiłkową szczurów w warunkach hiperbarii.
Tytuł równoległy: The effect of breathing mixtures on physical capacity of rats in hyperbaric conditions.
Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
Szczegóły: 2017 : T. 58, nr 3, s. 49-58, bibliogr. 28 poz., rez., Zsfg, res. - Tekst równol. w jęz. ang.
Uwagi: Published Online: 30 Nov 2017 ; Autor korespondencyjny: Piotr Siermontowski
ISSN: 1734-7009
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: EN, PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:
Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  19/25
  Autorzy: M[ałgorzata] Kurpaska, P[aweł] Krzesiński, G[rzegorz] Gielerak, A[dam] Stańczyk, K[atarzyna] Piotrowicz, B[eata] Uziębło-Życzkowska, A[ndrzej] Skrobowski.
  Tytuł: Wpływ leczenia hipotensyjnego na spoczynkowy profil hemodynamiczny warunkujący wydolność fizyczną u chorych z nadciśnieniem tętniczym.
  Tytuł całości: W: X Konferencja Sekcji Prewencji i Epidemiologii PTK "Kardiologia Prewencyjna 2017 - wytyczne, wątpliwości, gorące tematy", Kraków, 17-18 listopada 2017 r.
  Adres wydawniczy: [Kraków, 2017]
  Strony: s. 57
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  20/25
  Autorzy: Małgorzata Kurpaska, Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak, Beata Uziębło-Życzkowska, Małgorzata Banak, Małgorzata Maciorowska, Adam Stańczyk, Katarzyna Piotrowicz.
  Tytuł: Zróżnicowanie wydolności fizycznej chorych z nadciśnieniem tętniczym.
  Tytuł całości: W: 22 Sympozjum Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Jachranka, 15-17 marca 2018 : Program
  Adres wydawniczy: [b.m., 2018]
  Strony: s. [nlb. 1]
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  21/25
  Autorzy: Paweł Krzesiński, Sylwia Chwesiuk, Karina Gołębiewska, Adam Stańczyk.
  Tytuł: Wpływ otyłości na profil hemodynamiczny mężczyzn z chorobą wieńcową.
  Tytuł równoległy: Telemedicine - changes in a way of delivering medical services.
  Czasopismo: Kardiologia Inwazyjna
  Szczegóły: 2018 : T. 13, nr 1, s. 22-27, bibliogr. 15 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Paweł Krzesiński
  ISSN: 1507-1502
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  22/25
  Autorzy: Agnieszka Wójcik, Grzegorz Gielerak, Paweł Krzesiński, Robert Wierzbowski, Adam Stańczyk, Małgorzata Kurpaska, Katarzyna Piotrowicz, Andrzej Skrobowski.
  Tytuł: Increased vagal tone in soldiers with above average physical fitness serving in military special forces.
  Tytuł równoległy: Cechy hiperwagotonii wśród żołnierzy o ponadprzeciętnej wydolności fizycznej służących w jednostkach specjalnych.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2018 : T. 96, nr 2, s. 133-137, bibliogr 12 poz.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Agnieszka Wójcik
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  23/25
  Autorzy: Tadeusz Doboszyński, Bogdan Łokucijewski, Piotr Siermontowski, Marek Rejman, Romuald Olszański.
  Tytuł: Wpływ mieszanin oddechowych na wydolność wysiłkową szczurów w warunkach hiperbarii.
  Tytuł równoległy: The effect of breathing mixtures on physical capacity of rats in hyperbaric conditions.
  Tytuł całości: W: Postępy medycyny podwodnej i hiperbarycznej
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. Romualda Olszańskiego
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wojskowy Instytut Medyczny, 2018
  Strony: s. 155-168, bibliogr. 28 poz.
  Uwagi: Część I. Badania nad wpływem środowiska hiperbarycznego na organizm człowieka. Rozdział 9
  ISBN: 978-83-948477-3-9
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  24/25
  Autorzy: Małgorzata Kurpaska, Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak, Beata Uziębło-Życzkowska, Małgorzata Banak, Małgorzata Maciorowska, Adam Stańczyk, Katarzyna Piotrowicz.
  Tytuł: Wieloparametryczna ocena wydolności fizycznej u chorych z nadciśnieniem tętniczym.
  Tytuł całości: W: XXIV Konferencja Szkoleniowa i XX Międzynarodowa Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology (ISHNE) - Kasprowisko 2018, Zakopane, 28 lutego - 3 marca 2018 roku
  Adres wydawniczy: [Zakopane, 2018]
  Strony: s. 76
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  25/25
  Autorzy: Agnieszka Wójcik, Grzegorz Gielerak, Paweł Krzesiński, Adam Stańczyk, Katarzyna Piotrowicz.
  Tytuł: Powiązania wrażliwości baroreceptorów z wydolnością fizyczną na podstawie oceny żołnierzy o różnym poziomie wytrenowania.
  Tytuł równoległy: Association of baroreflex sensitivity and physical fitness based on assessment of soldiers with different level of physical fitness.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2020 : T. 98, nr 1, s. 26-32, bibliogr. 28 poz., sum.
  Uwagi: Autor korepondencyjny: Agnieszka Wójcik
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM