WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: ZAPALENIE PŁUC
Liczba odnalezionych rekordów: 67Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/67
Autorzy: Konstanty Jacyna, Jerzy Farner, Wanda Kozaczek, Eugenia Piotrowska.
Tytuł: Ocena kliniczna rondomycyny w bakterryjnych zapaleniach płuc.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1967 : 20, 12, 1167-1170, 2 tab., bibliogr. 10 poz., res., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

2/67
Autorzy: Zdzisław Tyszkiewicz, Jan Jaranowski, Romuald Dąbrowa.
Tytuł: Dwa przypadki "nitrofurantoinowego" zapalenia płuc.
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
Szczegóły: 1968 : 41, 5(11, 677-681, 4 il., bibliogr. 12 poz., res., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

3/67
Autorzy: Konstanty Jacyna, Tadeusz Koczorowski, Wacława Dżurak.
Tytuł: Zapalenie płuc u żołnierzy służby zasadniczej w przebiegu epidemii grypy.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1970, 3, 253-258, 3 il., 3 tab., bibliogr. 13 poz.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

4/67
Autorzy: Wanda Kozaczek, Kazimierz May.
Tytuł: Kilka uwag w sprawie zapaleń płuc spowodowanych przez pałeczkę ropy błękitnej.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1971 : 26, 19, 725-726, bibliogr. 21 poz.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

5/67
Autorzy: Tadeusz Koczorowski, Henryk Płachta.
Tytuł: Łagodny nowotwór oskrzela jako przyczyna nawracającego zapalenia płuc i opłucnej.
Tytuł równoległy: Benign bronchial neoplasm as a cause of recurrent pleuropneumonia.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1972 : 25, 24, 2233-2236, 3 il., bibliogr. 7 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PK
Polskie hasła przedmiotowe:

6/67
Autorzy: Zofia Wańkowicz, Janusz Ziemka.
Tytuł: Obustronne gronkowcowe zapalenie płuc z nawracającym zapaleniem osierdzia i objawami skórnymi.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1973 : 49, 12, 1024-1025, il.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

7/67
Autorzy: Wacława Dżurak.
Tytuł: Przebieg zapaleń płuc w obrazie radiologicznym u żołnierzy służby zasadniczej. Praca doktorska / Wacława Dżurak ; Instytut Kształcenia Podyplomowego WAM.
Adres wydawniczy: Warszawa, 1973
Strony: 64 k. , il., wykr. , 30 cm , bibliogr. 45 poz., maszyn. powiel
Uwagi: Promotor: doc. dr med. Piotr Kozłowski. - 25.09.1973
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

8/67
Autorzy: Maria Bobecka, Ludwik Iwanowski.
Tytuł: Przypadek reumatoidalnego zapalenia płuc.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1973 : 26, 12, 1151-1154, 3 il., tab., bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

9/67
Autorzy: Konstanty Jacyna, Tadeusz Koczorowski.
Tytuł: Zapalenie płuc podczas epidemii grypy (listopad-grudzień 1971 r)
Tytuł równoległy: Pneumonia during the epidemie of influenza (November-December 1971).
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1974 : 29, 11, 441-444, 5 tab., bibliogr. 8 poz. rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

10/67
Autorzy: Kazimierz Sułek, Wiesław W. Jędrzejczak, Anna Frank-Piskorska, Alicja Piotrowska.
Tytuł: Praktyczna wartość testu NBT w przebiegu zapalenia płuc.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1976 : 29, 10, 891-895, tab., bibliogr. 15 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

11/67
Autorzy: Marian Orłowski.
Tytuł: Wskaźniki równowagi kwasowo-zasadnej w zapaleniach płuc u dzieci do lat trzech. Praca doktorska / Marian Orłowski ; Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej.
Adres wydawniczy: Warszawa, 1978
Strony: 94 k. , tab. , wykr.
Uwagi: Promotor: płk prof. dr hab. med. Aleksander Michajlik.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

12/67
Autorzy: Bolesław Kalicki, A. Gancarz, Waldemar Różański.
Tytuł: Zaburzenia w górnych drogach oddechowych u żołnierzy z zapaleniem płuc.
Czasopismo: Biuletyn WAM
Szczegóły: 1980 : T. 23, nr 1, s. 50-53, bibliogr., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

13/67
Autorzy: Tadeusz Płusa, Andrzej Szyszkowski, Krzysztof Markiewicz.
Tytuł: Rozstrzenie oskrzeli u żołnierzy służby czynnej.
Tytuł równoległy: Bronchiectases in active duty soldiers.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1983 : 60, 3-4, 123-129, tab., bibliogr. 14 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

14/67
Autorzy: T[adeusz] Płusa, H. Tchórzewski.
Tytuł: Analysis of proteolytic enzymes and their natural inhibitors in serum and bronchial lavage fluid in topic bronchial asthma, chronic bronchitis and pneumonia.
Czasopismo: Allerg. Immunol.
Szczegóły: 1985 : 31, 3, 169-178, il., tab., bibliogr. 36 poz., zsfg.
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • Science Citation Index


  15/67
  Autorzy: Z[bigniew] Wąsek.
  Tytuł: Lysosomal enzymes and their natural inhibitors in serum and bronchial lavage fluid in bronchitis. Bronchiectasis and pneumonia.
  Tytuł całości: W: VIth Chechoslovak Congress of Pneumology and Phtisiology with International Participation, Abstracta II., Vysne Hagy, High Tatras, May 29 -31, 1985 [Vysne Hagy], 1985.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  16/67
  Autorzy: T[adeusz] Płusa, E[lżbieta] Zaraś, A[licja] Rączka, J[erzy] Kruszewski, A[nna] Frank-Piskorska.
  Tytuł: Enzymy lizosomalne i ich naturalne inhibi-tory w surowicy i popłuczynach oskrzelowo - pęcherzykowych w przewlekłym zapaleniu oskrzeli i zapaleniu płuc.
  Tytuł równoległy: Lysosomal enzymes and their natural inhibitors in serum and bronchoalvesoral lavage fluidin chronic bronchitis and pneumonia.
  Tytuł całości: W: XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Ftizjopneumonologicznego: Referaty (streszczenia), Lublin, 19-21 czerwca 1986 roku
  Adres wydawniczy: [Lublin, 1986]
  Strony: s. 151-152
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  17/67
  Autorzy: Z[bigniew] Wąsek, A[ndrzej] Chciałowski.
  Tytuł: Wirusowe zapalenia płuc u żołnierzy służby zasadniczej.
  Tytuł równoległy: Viral pneumonia as complication of influental infection in soldiers.
  Tytuł całości: W: XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Ftizjopneumonologicznego : Referaty (streszczenia), Lublin, 19-21 czerwca 1986 roku
  Adres wydawniczy: [Lublin, 1986]
  Strony: s. 159-161
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  18/67
  Autorzy: Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Współczesne poglądy na patogenezę stanów zapalnych układu oddechowego.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1987 : 63, 9-10, 524-530, ryc., tab., bibliogr. 39 poz.
  Uwagi: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Internistów i Pneumonologów Wojskowych, Warszawa, 3-4 grudnia 1987 r.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  19/67
  Autorzy: Włodzimierz Rogowiec, Jerzy Kruszewski, Tomasz Granecki.
  Tytuł: Powikłania ze strony układu oddechowego w przebiegu odry.
  Tytuł równoległy: Maesles complications in the respiratory tract.
  Czasopismo: Pneumonologia i Alergologia Polska
  Szczegóły: 1993 : T. 61, nr 11-12, s. 617-621, bibliogr. 11 poz., sum.
  ISSN: 0867-7077
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  20/67
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk.
  Tytuł: Zapalenia płuc u chorych z zespołem nabytego upośledzenia odporności (AIDS).
  Tytuł całości: W: Stany zagrożenia życia w pneumonologii i alergologii / pod red. Tadeusza Płusy
  Adres wydawniczy: Warszawa : SANMEDIA, 1993
  Strony: s. 14-22
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  21/67
  Autorzy: Tadeusz Płusa, Andrzej Chciałowski, Z. Pojda, Jerzy Kruszewski.
  Tytuł: IL-6 in bronchoalveolar lavage fluid (BALF) in patients with asthma, COPD and pneumonia.
  Czasopismo: Allergy Immunol. News
  Szczegóły: 1994, Suppl. 2, 287, abstr. 1024.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  22/67
  Autorzy: Anna Filipczuk.
  Tytuł: Próba oceny nieswoistej nadreaktywności oskrzeli na mgłę wodną u ozdrowieńców po świeżo przebytym zapaleniu płuc.
  Tytuł równoległy: Attempt at assessment of non-specific bronchial hyperreactivity to water in convalescents after recent pneumonia.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1994 : 70, 7-8, 349-355, il., tab., bibliogr. 17 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  23/67
  Autorzy: E[wa] Pirożyńska, M[irosław] Kałczak, A[nna] Koula, M. Pirożyński.
  Tytuł: Znaczenie subpolacji limfocytów i innych populacji komórek oznaczanych w materiale z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego w ocenie zmian zapalnych dróg oddechowych.
  Tytuł całości: W: XIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Patologów, Rzeszów, 22-24 czerwca 1995: Streszczenia prac / pod red. Andrzeja Hajduka
  Adres wydawniczy: [Rzeszów, 1995]
  Strony: s. 76
  Uwagi: - 13 Zjazd Polskiego Towarzystwa Patologów, Rzeszów, 22-24.06.1995.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  24/67
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk.
  Tytuł: Oportunistyczne zapalenia płuc.
  Czasopismo: Nowa Klinika
  Szczegóły: 1997 : 4, 3, 163-165, bibliogr. 20 poz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  25/67
  Autorzy: Anna Jung, Janusz Żuber, B. Więcek, S. Zwolenik.
  Tytuł: Thermal and radiological image processing in pneumonia monitoring.
  Czasopismo: Eur. J. Thermol.
  Szczegóły: 1998 : 8, 2, 72-73, ryc.
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  26/67
  Autorzy: Anna Jung, Janusz Żuber, Bolesław Kalicki, Jan Grodowski.
  Tytuł: Value thermal imaging for monitoring pneumonia in children.
  Czasopismo: Eur. J. Thermol.
  Szczegóły: 1998 : 8, 2, 75-76
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  27/67
  Autorzy: Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Pozaszpitalne zapalenie płuc. Postępowanie u dorosłych modyfikowane w zależności od rodzaju obciążeń / Jeffrey B. Rubins, Edward N. Janoff; koment. Tadeusz Płusa.
  Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
  Szczegóły: 1998 : 7, 7, 63-64, 66, 68-70, 72-76, tab.
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  28/67
  Autorzy: M[ałgorzata] Faber, K[arina] Jahnz-Różyk, E[wa] Borensztejn, T[adeusz] Płusa.
  Tytuł: Cyfra 21-1 w surowicy i materiale z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego (BAL) u chorych na raka płuca, POCHP i zapalenie płuc.
  Tytuł równoległy: Cyfra 21-1 in serum and BALF of lung cancer, COPD and pneumonia patients.
  Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
  Szczegóły: 1998 : 66, supl. 2, 45
  Uwagi: Streszczenia prac przedstawionych na XXVI Zjeździe Polskiego Towarzystwa Ftizjopneumonologicznego, Poznań, 4-10.10.98.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  29/67
  Autorzy: Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Zapalenie płuc : aktualne problemy kliniczne.
  Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: pod redakcją Tadeusza Płusy.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medpress, 1998
  Strony: 241 s. , il., tab. , 24 cm , bibliogr. przy rozdz.
  ISBN: 83-902383-6-5
  Typ publikacji: RED
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  30/67
  Autorzy: Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Antybiotykoterapia i postępowanie zapobiegawcze w zakażeniach układu oddechowego.
  Tytuł całości: W: Zapalenie płuc : aktualne problemy kliniczne / pod red. Tadeusza Płusy
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medpress, 1998
  Strony: s. 227-234, ryc,. tab., bibliogr. 29 poz.
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  31/67
  Autorzy: M. Pirożyński, Andrzej Chciałowski, Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Endoskopowe rozpoznawanie zakażeń układu oddechowego.
  Tytuł całości: W: Zapalenie płuc : aktualne problemy kliniczne / pod red. Tadeusza Płusy
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medpress, 1998
  Strony: s. 106-116, tab., ryc., bibliogr. 48 poz.
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  32/67
  Autorzy: Romuald Carewicz.
  Tytuł: Flurochinolony w leczeniu zakażeń układu oddechowego.
  Tytuł całości: W: Zapalenie płuc : aktualne problemy kliniczne / pod red. Tadeusza Płusy
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medpress, 1998
  Strony: s. 221-226, tab., bibliogr. 19 poz.
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  33/67
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk.
  Tytuł: Oportunistyczne zapalenia płuc.
  Tytuł całości: W: Zapalenie płuc : aktualne problemy kliniczne / pod red. Tadeusza Płusy
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medpress, 1998
  Strony: s. 146-153, ryc., tab., bibliogr. 38 poz.
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  34/67
  Autorzy: Anna Frank-Piskorska.
  Tytuł: Polekowe zapalenia płuc.
  Tytuł całości: W: Zapalenie płuc : aktualne problemy kliniczne / pod red. Tadeusza Płusy
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medpress, 1998
  Strony: s. 164-168, ryc., tab., bibliogr. 24 poz.
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  35/67
  Autorzy: Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Zapalenia płuc po zabiegach operacyjnych.
  Tytuł całości: W: Zapalenie płuc : aktualne problemy kliniczne / pod red. Tadeusza Płusy
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medpress, 1998
  Strony: s. 183-186, tab., bibliogr. 8 poz.
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  36/67
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk.
  Tytuł: Zapalenia płuc u chorych dorosłych zakażonych ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV).
  Tytuł całości: W: Zapalenie płuc : aktualne problemy kliniczne / pod red. Tadeusza Płusy
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medpress, 1998
  Strony: s. 154-163, tab., bibliogr. 28 poz.
  Typ publikacji: PR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  37/67
  Autorzy: Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Zapalenia płuc wywoływane przez wirusy Hanta.
  Tytuł całości: W: Zapalenie płuc : aktualne problemy kliniczne / pod red. Tadeusza Płusy
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medpress, 1998
  Strony: s. 181-182, bibliogr. 3 poz.
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  38/67
  Autorzy: Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Zapalenie płuc - współczesny problem kliniczny.
  Tytuł całości: W: Zapalenie płuc : aktualne problemy kliniczne / pod red. Tadeusza Płusy
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medpress, 1998
  Strony: s. 9-13, bibliogr. 13 poz.
  ISBN: 83-902383-6-5
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  39/67
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk.
  Tytuł: Oportunistyczne zapalenia płuc.
  Czasopismo: Nowa Klinika
  Szczegóły: 1999 : 6, 3, 350-352, bibliogr. 20 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  40/67
  Autorzy: Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Zapalenia płuc. Podział i strategia leczenia zapaleń płuc.
  Czasopismo: Nowa Klinika
  Szczegóły: 1999 : 6, 3, 342-346, il., tab., bibliogr. 24 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  41/67
  Autorzy: A[ndrzej] Chciałowski, W[ojciech] Lubiński, T[adeusz] Płusa, K[arina] Jahnz-Różyk, E[wa] Pirożyńska, W. Stankiewicz.
  Tytuł: Neutrophils adhesion molecules and concentration of proinflammatory cytokines in BAL of patients with chronic obstructive pulmonary disease and atopic bronchial asthma.
  Czasopismo: Current Pneumology
  Szczegóły: 2000 : T. 4, nr 1, s. 6
  Konferencja: Polish Phtisiopneumonological Society Polish European Respiratory Society Group & SANOFI-BIOCOM, Kraków, 2000.06.28
  ISSN: 1428-2011
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  42/67
  Autorzy: Andrzej Chciałowski.
  Tytuł: Znaczenie cząsteczek adhezyjnych w zapaleniu dróg oddechowych.
  Tytuł całości: W: Astma oskrzelowa i przewlekła obturacyjna choroba płuc / pod red. Tadeusza Płusy, Kariny Jahnz-Różyk
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medpress, 2001
  Strony: s. 103-112, bibliogr. 64 poz.
  ISBN: 83-910406-8-2
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  43/67
  Autorzy: Sławomir From.
  Tytuł: Wpływ wieku i współistniejących przewlekłych chorób na obraz kliniczny pozaszpitalnego zapalenia płuc. Praca doktorska / Sławomir From, Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2002
  Strony: 144 k. , ryc., tab. , 30 cm , bibliogr. 107 poz
  Uwagi: Promotor: płk prof.dr hab.n.med. Tadeusz Płusa. - [Obrona : 16.10.2002]
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  44/67
  Autorzy: Sławomir From, Tomasz Targowski, Renata Rożyńska, Romuald Carewicz.
  Tytuł: Wpływ wieku, płci i współistniejących chorób przewlekłych na obraz kliniczny i czas stosowanej antybiotykoterapii u chorych na pozaszpitalne zapalenie płuc.
  Tytuł równoległy: The influence of age, sex and concomitant chronic diseases on clinical picture and time of antibiotic therapy in patients with community acquired pneumonia.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2004 : 80, 4, 230-233, il., 4 tab., bibliogr. 11 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  45/67
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk.
  Tytuł: Oportunistyczne i atypowe zapalenie płuc.
  Tytuł równoległy: Opportunistic and atypical pneumonia.
  Czasopismo: Family Medicine & Primary Care Review
  Szczegóły: 2005 : T. 7, nr 22, s. 427-430, tab., bibliogr. 25 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1734-3402
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  46/67
  Autorzy: Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Pozaszpitalne zapalenie płuc.
  Tytuł całości: W: IX Sympozjum Naukowe "Postępy w medycynie zakażeń", Warszawa, 9-10 grudnia 2005 r.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Redakcja: Waleria Hrynkiewicz, Paweł Grzesiowski, Małgorzata Kravanja
  Adres wydawniczy: Warszawa : Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, 2005
  Strony: s. 25
  ISBN: 83-918989-2-X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  47/67
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk.
  Tytuł: Komentarz [do artykułu: Zakażenie układu oddechowego dwoinkami Gram-ujemnymi].
  Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
  Szczegóły: 2005 : T. 14, nr 2, s. 115-116
  Uwagi: Tł. z czas. Curr. Infectious Dis. Rep. 2003; 5 : 238-245.
  ISSN: 1231-1812
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  48/67
  Autorzy: Zbigniew Rybicki.
  Tytuł: Zapalenie płuc i zakażenie odcewnikowe jako współczesne problemy intensywnej terapii.
  Tytuł całości: W: X Ogólnopolskie Sympozjum Kierowniczej Kadry Medycznej: "Profilaktyka i zwalczanie zakażeń szpitalnych", Warszawa, 16-18 listopada 2005
  Adres wydawniczy: [Warszawa, 2005]
  Strony: s. 58-81, il.
  Typ publikacji: PPR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  49/67
  Autorzy: Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Następstwa zapalenia w drogach oddechowych.
  Tytuł całości: W: Alergologia współczesna
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Pod redakcją Tadeusza Płusy, Kariny Jahnz-Różyk
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medpress, 2006
  Strony: s. 37-47, il., tab., bibliogr. 38 poz.
  ISBN: 83-916116-8-X
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  50/67
  Autorzy: Aleksandra Franas, Andrzej Chciałowski.
  Tytuł: Zapalenia płuc - problemy skutecznej antybiotykoterapii.
  Tytuł równoległy: Pneumonia - problems with effective antibiotic therapy.
  Czasopismo: Pediatria i Medycyna Rodzinna
  Szczegóły: 2006 : T. 2, nr 3, s. 176-182, bibliogr. 20 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1734-1531
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus


  51/67
  Autorzy: Emilia Sopolińska, Bolesław Kalicki, Anna Grad, Marianna Lichosik.
  Tytuł: Zapalenie stwów w przebiegu zakażenia Mycoplasma pneumoniae - ilustracja kliniczna.
  Tytuł równoległy: Arthritis in the course of Mycoplasma pneumoniae infection - clinical presentation.
  Czasopismo: Pediatria i Medycyna Rodzinna
  Szczegóły: 2007 : 3, 2, 128-132, 4 il., bibliogr. 20 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  52/67
  Autorzy: J. Chorostowska-Wynimko, A. Rozy, K. Lewandowska, M. Korzeniewska, J. Kus, M. Franczuk, A[ndrzej] Chciałowski, P. Kopinski.
  Tytuł: Procoagulant and antifibrynolitic activities strongly correlate with fibrosis and tissue turn-over markers in patients with active idiopathic pulmonary fibrosis and hypersensitivity pneumonitis.
  Tytuł całości: W: European Respiratory Society Annual Congress, Berlin-Germany, October 4-8, 2008
  Adres wydawniczy: [b.m.], [b.r.]
  Strony: s. 602s
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  53/67
  Autorzy: Magdalena Żabicka, Sławomir Dudko.
  Tytuł: Organizujące się zapalenia płuc z zarostowym zapaleniem oskrzelików (bronchiolitis obliterans oreganising pneumonia - BOOP)
  Tytuł całości: W: Trzecie Jesienne Spotkania Naukowe, "Nienowotworowe choroby płuc", Worliny, 11-13 września 2008
  Strony: s. 26
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  54/67
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk.
  Tytuł: Pozaszpitalne zapalenie płuc.
  Tytuł całości: W: Zakażenia w otorynolaryngologii i pneumonologii / pod red. Kariny Jahnz-Różyk, Dariusza Jurkiewicza.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Fundacja Pro Medica, 2011
  Strony: s. 196-207, tab., bibliogr. 10 poz.
  ISBN: 978-83-932435-0-1
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  55/67
  Autorzy: Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Wewnątrzszpitalne zapalenie płuc.
  Tytuł całości: W: Zakażenia w otorynolaryngologii i pneumonologii / pod red. Kariny Jahnz-Różyk, Dariusza Jurkiewicza.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Fundacja Pro Medica, 2011
  Strony: s. 208-215, il., tab., bibliogr. 14 poz.
  ISBN: 978-83-932435-0-1
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  56/67
  Autorzy: Andrzej Omernik.
  Tytuł: Stężenia prokalcytoniny w surowicy chorych z zakażeniem dolnych dróg oddechowych.
  Tytuł równoległy: Serum procalcitonin level in lover respiratory track infections.
  Czasopismo: Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol.
  Szczegóły: 2012 : Vol. 18, nr 2, s. 102-109, bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 1232-9142
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  57/67
  Autorzy: Aleksandra Chudzicka, Emila Zieniuk.
  Tytuł: Zapalenia płuc u chorych z zespołem nabytego upośledzenia odporności.
  Tytuł równoległy: Pneumonia in patients with acquired immunodeficiency syndrome.
  Czasopismo: Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol.
  Szczegóły: 2012 : Vol. 18, nr 4, s. 190-195tab., bibliogr. 39 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1232-9142
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  58/67
  Autorzy: Sławomir From.
  Tytuł: Wewnątrzszpitalne zapalenie płuc wywołane przez patogeny biologiczne.
  Tytuł równoległy: Hospital-acquired pneumonia caused by biological pathogens.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2012 : T. 133, nr 197, s. 252-254, tab., bibliogr. 19 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Publikacja powstała w ramach realizacji programu badawczego nr 128/WSZ/2007 (14/WNil/2007)
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 7.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  59/67
  Autorzy: Adam Wesołowski, Tomasz Targowski.
  Tytuł: Zewnątrzszpitalne zapalenia płuc wywołane przez patogeny biologiczne.
  Tytuł równoległy: Community-acquired pneumonia caused by biological pathogens.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2012 : T. 33, nr 197, s. 248-251, tab., bibliogr. 13 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Publikacja powstała w ramach realizacji programu badawczego nr 128/WSZ/2007 (14/WNil/2007)
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 7.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  60/67
  Autorzy: Tomasz Targowski.
  Tytuł: Zakażenia dolnych dróg oddechowych u dorosłych.
  Tytuł całości: W: Zasady stosowania doustnych preparatów immunomodulujących pochodzenia bakteryjnego w profilaktyce zakażeń dróg oddechowych : stanowisko Polskiej Grupy Ekspertów / pod red. Dariusza Jurkiewicza
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medycyna Praktyczna, 2012
  Strony: s. 68-73, bibliogr. 24 poz.
  Uwagi: Rozdział 2.4
  Informacje o wydaniu: Wydanie 2
  ISBN: 978-83-7430-318-7
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  61/67
  Autorzy: Maciej Krefft, Aleksandra Zamaro-Michalska, Wojciech M. Zabołotny, Wojciech Zaworski, Antoni Grzanka, Tomasz Łazowski, Mario Tavola, Jacek Siewiera, Małgorzata Mikaszewska-Sokolewicz.
  Tytuł: Head of the bed elevation angle recorder for intensive care unit.
  Tytuł całości: W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2013
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Ed. by Ryszard S. Romaniuk
  Adres wydawniczy: Bellingham : SPIE-Int. Soc. Optical Engineering, 2013
  Strony: s. 89031A [1-11], bibliogr. 43 poz., sum.
  Konferencja: Warsaw Univ. Technol.; Photon. Soc. Poland; SPIE; Polish Acad. Sci., Comm. Elect. & Telecommunicat.; IEEE Poland Sect.; SEP, Polish Comm. Optoelectron., Wilga, 2013.05.27
  ISBN: 978-0-8194-9785-7
  Seria: Proceedings of SPIE. Vol. 8903
  ISSN: 0277-786X
  Typ publikacji: PPR
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  DOI:

  62/67
  Autorzy: Bolesław Kalicki.
  Tytuł: Analiza wybranych wskaźników alergicznego procesu zapalnego oraz ocena ich przydatności w rozpoznawaniu astmy u dzieci: rozprawa habilitacyjna / Bolesław Kalicki ; Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej Wojskowego Instytutu Medycznego CSK MON.
  Adres wydawniczy: Warszawa : WIM, 2013
  Strony: 124 s.,[1] k. tabl. złoż. s. , il., tab. , 25 cm , bibliogr. 203 poz., sum.
  ISBN: 978-83-937276-0-5
  Typ publikacji: HAB
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  63/67
  Autorzy: Izabela Toczyska, Ewa Zwolińska, Andrzej Chciałowski.
  Tytuł: Influence of inhaled corticosteroids on bronchial inflammation and pulmonary function in chronic obstructive pulmonary disease with moderate obstruction.
  Czasopismo: Advances in Experimental Medicine and Biology
  Szczegóły: 2018 : Vol. 1047, s. 41-52, bibliogr. [34] poz., sum.
  Uwagi: Epub 2017 Nov 28 ; Autor korespondencyjny: Andrzej Chciałowski
  ISSN: 0065-2598
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.126
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  64/67
  Autorzy: Marcelina Korzeniowska, Ewa Więsik-Szewczyk, Karina Jahnz-Różyk.
  Tytuł: Opis przypadku chorego na przewlekłą białaczkę limfocytową i ciężkie zapalenie płuc - jak nie przeoczyć wtórnego niedoboru przeciwciał.
  Tytuł równoległy: Case report of a patient with chronic lymphocytic leukemia and severe pneumonia - how not to miss a secondary antibody deficiency.
  Czasopismo: Alergologia i Immunologia Współczesna
  Szczegóły: 2018, nr 41, s. 35-41, bibliogr. 36 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Marcelina Korzeniowska
  ISSN: 2392-1420
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  65/67
  Autorzy: Karolina Kuczborska, Adrianna Lewandowska, Agata Będzichowska, Agata Wawrzyniak, Anna Jung, Bolesław Kalicki.
  Tytuł: Znaczenie wskaźników stanu zapalnego w chorobach infekcyjnych u dzieci.
  Tytuł równoległy: Significance of inflammatory markers in children's infectious diseases.
  Czasopismo: Pediatria i Medycyna Rodzinna
  Szczegóły: 2019 : T. 15, nr 1, s. 67-72, bibliogr. 28 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2019.05.31 ; Autor koresponedncyjny: Agata Będzichowska
  ISSN: 1734-1531
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  66/67
  Autorzy: Marianna Lichosik, Agnieszka Rustecka, Małgorzata Placzyńska, Agata Wawrzyniak, Bolesław Kalicki.
  Tytuł: Przezklatkowe badanie ultrasonograficzne płuc u dzieci z objawami ostrej infekcji dolnych dróg oddechowych.
  Tytuł równoległy: Transthoracic lung ultrasound in children with signs of acute lower respiratory infection.
  Czasopismo: Pediatria i Medycyna Rodzinna
  Szczegóły: 2020 : T. 16, nr 1, s. 87-92, bibliogr. 19 poz., sum.
  Uwagi: Epub 20.05.2020 ; Autor korespondencyjny: Agata Wawrzyniak
  ISSN: 1734-1531
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  67/67
  Autorzy: Krzysztof Kłos, Mirosław Dziekiewicz, Agnieszka Jurek, Andrzej Chciałowski, Jerzy Kruszewski, Krzysztof Piwowarek, Artur Maliborski.
  Tytuł: COVID -19 o różnym przebiegu.
  Tytuł równoległy: Different courses of COVID -19.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2021 : T. 99, nr 1, s. 16-21, bibliogr. 18 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Krzysztof Kłos
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM