WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: ZAPALENIE STAWÓW REUMATOIDALNE
Liczba odnalezionych rekordów: 123Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/123
Autorzy: Edmund Złotowski, Sylwester Czaplicki.
Tytuł: Dwa przypadki zespołu Wolffa-Parkinsona-White'a w przebiegu choroby gośćcowej.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1958 : 34, 2, 164-171, 2 il., bibliogr. 8 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

2/123
Autorzy: Jan Gietka, Zenon Krzakowski, Norbert Symonowicz.
Tytuł: Własne doświadczenia w leczeniu przewlekłego postępującego gośćca prednisonem (na materiale 100 chorych obserwowanych w okresie 8 lat).
Czasopismo: Biul. WAM
Szczegóły: 1964, 14) supl. II : Zagadnienia Medycyny Klinicznej, 29-35, 2 tab.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

3/123
Autorzy: Jan Gietka, Zenon Krzakowski.
Tytuł: Zmiany w stawach biodrowych u chorych z przewlekłym postępującym gośćcem stawowym w następstwie leczenia hormonami kory nadnerczy.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 1964 : 2, 3, 243-249, 2 il., tab., bibliogr. 10 poz., res., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

4/123
Autorzy: Hanna Barańska-Pawłowska, Jan Gietka, Zofia Kryśko.
Tytuł: Elektroforetyczne badanie białek płynów stawowych i surowic krwi oraz aminokwasów w płynach stawowych u chorych z przewlekłymi postaciami gośćca.
Czasopismo: Reumatol. Pol.
Szczegóły: 1965 : 3, 2, 117-125, 2 il., 4 tab., bibliogr. 13 poz., res., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

5/123
Autorzy: Jan Gietka, Maria Bobecka, Elżbieta Stanowska.
Tytuł: Odczyny serologiczne na czynnik reumatoidalny w chorobach wewnętrznych.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1967 : 20, 10, 975-980, 4 tab., bibliogr 14 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

6/123
Autorzy: Jan Gietka, Norbert Symonowicz.
Tytuł: Próba bromsulftaleinowa w gośćcu przewlekłym postępującym i chorobie reumatycznej.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1969 : 22, 7, 629-633, 2 tab., bibliogr. 14 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

7/123
Autorzy: Zenon Okrzeja, Mieczysław Jesionowski.
Tytuł: Przypadek całkowitej remisji GPP po wycięciu wyrostka robaczkowego.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1970 : 46, 11, 1051-1053, bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

8/123
Autorzy: Jan Gietka, Aleksander Michajlik, Maria Łukasiak.
Tytuł: Aktywność beta-glukuronidazy w płynie stawowym w goścu przewlekłym postępującym i chorobie zwyrodnieniowej stawów.
Czasopismo: Reumatol. Pol.
Szczegóły: 1970 : 8, 2, 125-128, il., 2 tab., bibliogr. 6 poz., res., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

9/123
Autorzy: Janina Iwańska, Zenon Okrzeja, Dariusz Kruze, Teresa Kurpiewska.
Tytuł: Wydalanie hydroksyproliny w moczu osób chorych na gościec przewlekły postępujący.
Czasopismo: Reumatol. Pol.
Szczegóły: 1970 : 8, 3, 221-228, 7 tab., bibliogr. 27 poz., res., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

10/123
Autorzy: Jan Gietka, Aleksander Michajlik, Maria Jung.
Tytuł: Ciśnienie parcjalne tlenu i dwutlenku węgla w płynie stawowym w gośćcu przewlekłym postępującym i chorobie zwyrodnieniowej stawów.
Tytuł równoległy: Partial pressure of oxygen and carbon dioxide in the synovial fluid in rheumatoid arthritis and degenerative joint disease.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 1972 : 10, 2, 151-157, 3 il., 4 tab., bibliogr. 6 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

11/123
Autorzy: Jan Gietka, Małgorzata Rezmer, Norbert Symonowicz, Zachariasz Józefczyk, Alicja Pliszczyńska.
Tytuł: Poziom immunoglobulin i komplementu płynu stawowego u chorych na gościec przewlekły postępujący i chorobę zwyrodnieniową stawów.
Tytuł równoległy: Levels of immunoglobulins and complement in articular fluid in patients with rheumatoid arthritis and degenerative joint disease.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 1972 : 10, 1, 67-73, 3 tab., bibliogr. 25 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

12/123
Autorzy: Krzysztof Konopka.
Tytuł: Przypadek zespołu Sjogrena.
Tytuł równoległy: A case of Sjogren's syndrome.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1972 : 25, 7, 607-612, il., 2 tab., bibliogr. 20 poz., rez., sum.,
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

13/123
Autorzy: Zenon Krzakowski.
Tytuł: Rola środków immunosupresyjnych w leczeniu zapaleń stawów uwarunkowanych immunologicznie.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1973 : 49, 10, 852-859, 2 il., 2 tab.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

14/123
Autorzy: Maria Bobecka.
Tytuł: Zachowanie się immunoglobulin w surowicy w gośćcu przewlekłym postępującym. Praca doktorska / Maria Bobecka ; Instytut Kształcenia Podyplomowego WAM.
Adres wydawniczy: Warszawa, 1973
Strony: 45 k. , il., wykr. , 30 cm , bibliogr. 62 poz., maszyn. powiel.
Uwagi: Promotor: płk doc. dr hab. med. Jan Gietka. - 25.09.1973
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

15/123
Autorzy: Zenon Okrzeja.
Tytuł: Zachowanie się wolnej i związanej hydropsyproliny w surowicy krwi i moczu u chorych na gościec przewlekły postępujący. Praca doktorska / Zenon Okrzeja.
Adres wydawniczy: Warszawa, 1973
Strony: 44 k. , il., tab. , streszcz., bibliogr. 65 poz., maszyn.
Uwagi: Promotor: płk doc. dr hab. n. med. Jan Gietka. - 26.02.1974
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

16/123
Autorzy: Elżbieta Kubiak-Socha.
Tytuł: Przypadek gośćca przewlekłego postępującego z zajęciem stawów pierścieniowato-nalewkowatych.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1973 : 26, 11, 1067-1068, bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

17/123
Autorzy: Janusz Kaczorowski.
Tytuł: Przypadek śródmiąższowego zwłóknienia płuc w gośćcu przewlekłym postępującym.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1975 : 28, 23, 1927-1930, 2 il., bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

18/123
Autorzy: T. Wójcik, E. Berkan, Zachariasz Józefczyk, Elżbieta Stanowska.
Tytuł: Rola infekcji gronkowcowej w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów u dzieci i młodzieży.
Tytuł równoległy: The role of staphylococal infection in rheumatoid arthritis in children and adolescents
Czasopismo: Pediatria Polska
Szczegóły: 1977 : 52, 1, 59-64, 5 tab., bibliogr. 20 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

19/123
Autorzy: Zdzisław Ziąber.
Tytuł: Wpływ kąpieli siarczkowo-siarkowodorowych na zachowanie się grup sulfhydrylowych w surowicy krwi u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Praca doktorska / Zdzisław Ziąber ; Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej.
Adres wydawniczy: Warszawa, 1977
Strony: 35 k. , tab. , maszyn. powiel.
Uwagi: Promotor: płk prof. dr hab. med. Jan Gietka.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

20/123
Autorzy: Stanisław Szymański.
Tytuł: Wpływ sympatektomii na przebieg doświadczalnego zapalenia stawów.
Tytuł równoległy: Efect of sympathectomy o the course o experimental arthritis.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1978 : 54, 9-10, 513-517, bibliogr. 85 poz. sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

21/123
Autorzy: Witold Tłustochowicz.
Tytuł: Przydatność niektórych wskaźników klinicznych i laboratoryjnych w ocenie aktywności reumatoidalnego zapalenia stawów. Praca doktorska / Witold Tłustochowicz ; Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej.
Adres wydawniczy: Warszawa, 1979
Strony: 59 k. , tab. , 30 cm. , tabl.
Uwagi: Promotor: płk prof. dr hab. med. Jan Gietka.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

22/123
Autorzy: Andrzej Gietka.
Tytuł: Miastenia rzekomoporaźna w następstwie leczenia penicylaminą reumatoidalnego zapalenia stawów.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 1982 : 20, 1/2, 65-68, bibliogr., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

23/123
Autorzy: Jan Gietka, Andrzej Gietka, Witold Tłustochowicz, Ryszard Roszczyk.
Tytuł: Bóle przyśrodkowej strony stawu kolanowego w przebiegu gonartrozy.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1983 : 59, 5-6, 264-270, tab., bibliogr., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

24/123
Autorzy: Witold Tłustochowicz, Ryszard Zoń, Zdzisław Łydko.
Tytuł: Wpływ białek ostrej fazy i niektórych wskaźników biochemicznych na szybkość opadania krwinek czerwonych u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1984 : 60, 3-4, 157-161, tab., bibliogr. 16 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

25/123
Autorzy: Ryszard Zoń, Witold Tłustochowicz.
Tytuł: Biochemiczne wskaźniki wydolności nerek w reumatoidalnym zapaleniu stawów.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1985 : 61, 7-8, 459-463, tab., bibliogr. 14 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

26/123
Autorzy: Jan Gietka, Witold Tłustochowicz, Andrzej Gietka, Ryszard Zoń.
Tytuł: Skojarzone leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów chlorochiną i pyritinolem.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 1988 : 26, 3, 204-205
Uwagi: [Piętnasty] XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Białystok, 7-9 września 1988 r: Streszczenia referatów. - Białystok, 1988
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

27/123
Autorzy: Witold Tłustochowicz, Henryk Kaszyński, Ryszard Zoń.
Tytuł: Torbiel podkolanowa Bakera w reumatoidalnym zapaleniu stawów
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 1988 : 26, 3, 226-227
Uwagi: [Piętnasty] XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Białystok, 7-9 września 1988 r: Streszczenia referatów. - Białystok, 1988
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

28/123
Autorzy: Jan Gietka, Witold Tłustochowicz, Andrzej Gietka, Ryszard Zoń.
Tytuł: Arechina i enerbol oraz arechina i sole złota w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1989 : 65, 11-12, 718-723, tab., bibliogr. 16 poz., sum., rez.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

29/123
Autorzy: Jan Gietka, Witold Tłustochowicz, Andrzej Gietka.
Tytuł: Ocena skuteczności dużych dawek metyloprednizolonu w aktywnych postaciach reumatoidalnego zapalenia stawów.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1989 : 65, 11-12, 711-717, tab., bibliogr. 10 poz., sum., rez.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

30/123
Autorzy: Jan Musiał, Witold Tłustochowicz.
Tytuł: Dwa przypadki zespołu Felty'ego.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1990 : 66, 5-6, 373-376, bibliogr. 9 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

31/123
Autorzy: Witold Tłustochowicz.
Tytuł: Powikłania sercowe i ich znaczenie kliniczne u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów: rozprawa habilitacyjna / Witold Tłustochowicz ; Wojskowa Akademia Medyczna im. gen. dyw. Bolesława Szareckiego.
Adres wydawniczy: Łódź : WAM, 1990
Strony: 112 s. , tab. , 20 cm , bibliogr. 104 poz.
Typ publikacji: HAB
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

32/123
Autorzy: Witold Tłustochowicz, R. Piotrowicz, Andrzej Cwetsch, Alicja Rączka, Elżbieta Kramarz, Jacek Nowak.
Tytuł: Dwudziestoczterogodzinne monitorowanie elektrokardiogramu u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.
Tytuł równoległy: A 24-hour ECG monitoring in patients with rheumatoidal arthritis.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1992 : 47, 40-41, 910-912, tab., bibliogr. 21 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

33/123
Autorzy: Witold Tłustochowicz.
Tytuł: Rheumatoid nodulosis. Opis przypadku.
Tytuł równoległy: Rheumatoid nodules. A case report.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 1993 : T. 31, nr 4, s. 447-450, bibliogr. 11 poz., sum.
ISSN: 0034-6233
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

34/123
Autorzy: Sławomir Tarka.
Tytuł: Przydatność kliniczna oznaczania antygenów HLA DR u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Praca doktorska / Sławomir Tarka ; Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej.
Adres wydawniczy: Warszawa, 1993
Strony: 66 k. , tabl. , 30 cm , bibliogr., maszyn.
Uwagi: Promotor: płk doc. Witold Tłustochowicz. - [20.10.1993]
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

35/123
Autorzy: Jan Musiał.
Tytuł: Mineralizacja kości u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.
Tytuł całości: W: Pamiętnik XLV Dni Klinicznych Buska i II Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Reumatologów i Rehabilitantów Wojska Polskiego, Busko Zdrój 29-30 kwietnia 1995
Adres wydawniczy: [Busko Zdrój, 1995]
Strony: s. 14
Uwagi: 45 Dni Kliniczne Buska i 2 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Reumatologów i Rehabilitantów Wojska Polskiego, Busko Zdrój, 29-30.04.1995.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

36/123
Autorzy: A. Misztela, Włodzisław Kuliński, Tomasz Rybak.
Tytuł: Ocena miejscowej krioterapii w reumatoidalnym zapaleniu stawów.
Tytuł całości: W: Pamiętnik XLV Dni Klinicznych Buska i II Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Reumatologów i Rehabilitantów Wojska Polskiego, Busko-Zdrój 29-30 kwietnia 1995
Adres wydawniczy: [Busko-Zdrój, 1995]
Strony: s. 18
Uwagi: - 45 Dni Kliniczne Buska i II Konferecnja Naukowo-Szkoleniowa Reumatologw i Rehabilitantów Wojska Polskiego, Busko-Zdrój (PL), 29-30.04.1995.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

37/123
Autorzy: Witold Tłustochowicz.
Tytuł: Układ krążenia w przewlekłych zapaleniach stawów.
Tytuł całości: W: Pamiętnik XLV Dni Klinicznych Buska i II Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Reumatologów i Rehabilitantów Wojska Polskiego. Busko Zdrój 29-30 kwietnia 1995
Adres wydawniczy: [Busko Zdrój, 1995]
Strony: s. 1
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

38/123
Autorzy: Andrzej Cwetsch, Witold Tłustochowicz, Jan Musiał.
Tytuł: Wskaźniki skurczu i rozkurczu lewej komory serca u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.
Tytuł całości: W: Pamiętnik XLV Dni Klinicznych Buska i II Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Reumatologów i Rehabilitantów Wojska Polskiego, Busko Zdrój 29-30 kwietnia 1995
Adres wydawniczy: [Busko Zdrój, 1995]
Strony: s. 3
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

39/123
Autorzy: Elżbieta Kramarz, Witold Tłustochowicz, R. Piotrowicz.
Tytuł: Zaburzenia rytmu i przewodzenia w reumatoidalnym zapaleniu stawów.
Tytuł całości: W: Pamiętnik XLV Dni Klinicznych Buska i II Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Reumatologów i Rehabilitantów Wojska Polskiego. Busko Zdrój 29-30 kwietnia 1995
Adres wydawniczy: [Busko Zdrój, 1995]
Strony: s. 4
Uwagi: 45 Dni Kliniczne Buska i 2 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Reumatoloów i Rehabilitantów Wojska Polskiego, Busko Zdrój, 29-30.04.1995.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

40/123
Autorzy: Andrzej Cwetsch, Witold Tłustochowicz, Marian Cholewa, Jan Musiał, Andrzej Skrobowski.
Tytuł: Funkcja rozkurczowa lewej komory serca u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.
Tytuł równoległy: Left ventricular diastolic function in rheumatoid arthritis.
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
Szczegóły: 1995 : T. 94, nr 3 supl. 9, s. 124
Konferencja: Towarzystwa Internistów Polskich, Łódź, 1995.09.14
ISSN: 0032-3772
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

41/123
Autorzy: Jan Musiał, Witold Tłustochowicz, Marian Cholewa.
Tytuł: Gęstość mineralna kości u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.
Tytuł równoległy: Bone mineralization in patients with rheumatoid arthritis.
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
Szczegóły: 1995 : T. 94, nr 3 supl. 9, s. 123
Konferencja: Towarzystwo Internistów Polskich, Łódź, 1995.09.14
ISSN: 0032-3772
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

42/123
Autorzy: Jan Musiał, Witold Tłustochowicz.
Tytuł: Bone mineralisation in patients with rheumatoid arthritis.
Czasopismo: Post. Osteoartrol.
Szczegóły: 1995 : 7: Rocznik Sekcji Osteoartrologii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego i Polskiej Fundacji Osteoporozy, 145
Uwagi: 1 Baltic Symposium on Osteoporosis and Osteoarthritis, Sopot, 31.08-3.09.1995.
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

43/123
Autorzy: Witold Tłustochowicz, Andrzej Cwetsch, Marian Cholewa, Jan Musiał.
Tytuł: Significance of Doppler measures of diastolic function in rheumatoid arthritis.
Czasopismo: Rheumatol. Europe
Szczegóły: 1995 : 24, Suppl. 3, C39
Uwagi: 13 European Congress of Rheumatology, Amsterdam 18-23 June 1995.
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

44/123
Autorzy: Marian Cholewa, Sławomir Tarka, Witold Tłustochowicz, E[lwira] Paluchowska, Alicja Rączka, Jerzy Kruszewski, Stanisław Zabielski.
Tytuł: Arthritis as a picture of Borrelia Burgdorferi infection in polish population.
Tytuł całości: W: The Seventh International Seminar of the Treatment of Rheumatic Diseases. 10-16.12.1995 Israel : Programme and Abstracts
Adres wydawniczy: [Tel Aviv, 1995]
Strony: , 116.
Uwagi: 7 International Seminar on the Treatment of Rheumatic Diseses, Tel Aviv, 10-16.12.1995.
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

45/123
Autorzy: Andrzej Cwetsch, Witold Tłustochowicz, Marian Cholewa, Andrzej Skrobowski.
Tytuł: Assessment of left ventricular diastolic function by doppler echocardiography in patients with reumatoid arthritis.
Tytuł całości: W: The Seventh International Seminar on the Treatment of Rheumatic Diseases December 10-16.1995 Israel : Program and Abstracts
Adres wydawniczy: Tel Aviv, 1995
Strony: , 113
Uwagi: - Seventh International Seminar on the Treatment of Rheumatic Diseases, 10-16.12.1995.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

46/123
Autorzy: W[itold] Tłustochowicz, A[ndrzej] Cwetsch, M[arian] Cholewa, J[an] Musiał, A[licja] Rączka.
Tytuł: Systolic function of left ventricle in patients with rheumatoid arthritis.
Tytuł całości: W: The Seventh International Seminar on the Treatment of Rheumatic Diseases, Tel Aviv, Israel, December 10-16, 1996: Program and Abstracts
Adres wydawniczy: [Tel Aviv, 1995]
Strony: , 112.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

47/123
Autorzy: W[itold] Tłustochowicz, J[an] Musiał, M[arian] Cholewa.
Tytuł: Osteoporosis risk factors in patients with rheumatoid arthritis.
Czasopismo: Rheumatol. Europe
Szczegóły: 1996 : 25, Suppl. 1, 44
Uwagi: IX Symposium, Madrid, 7-10.10.1996.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

48/123
Autorzy: Witold Tłustochowicz, Andrzej Cwetsch, Marian Cholewa, Alicja Rączka, J. Nowak.
Tytuł: Ocena echokardiograficzna struktur serca u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.
Tytuł równoległy: Echocardiographic assessment of cardiac structures in patients with rheumatoid arthritis.
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
Szczegóły: 1997 : T. 97, nr 4, s. 352-358, bibliogr. 20 poz., sum.
ISSN: 0032-3772
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  49/123
  Autorzy: Andrzej Cwetsch, Witold Tłustochowicz, Marian Cholewa, Andrzej Skrobowski.
  Tytuł: Assessment of left ventricular diastolic function by doppler echocardiography in patients with reumatoid arthritis.
  Tytuł całości: W: Progress in Rheumatology. Vol. 6: Proceedings of the Seventh International Seminar on the Treatment of Rheumatic Diseases / Ed. by Israel Machtey.
  Adres wydawniczy: Petah Tiqva, 1996
  Strony: s. 29-33, il., tab., bibliogr.
  Typ publikacji: PPR
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  50/123
  Autorzy: W[itold] Tłustochowicz, A[ndrzej] Cwetsch, M[arian] Cholewa, J[an] Musiał, A[licja] Rączka.
  Tytuł: Systolic function of left ventricle in patients with rheumatoid arthritis.
  Tytuł całości: W: Progress in Rheumatology. Vol. 6: Proceedings of the Seventh International Seminar on the Treatment of Rheumatic Diseases / Ed. by Israel Machtey
  Adres wydawniczy: Petah Tiqva, 1996
  Strony: s. 22-28, tab., bibliogr.
  Typ publikacji: PPR
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  51/123
  Autorzy: Jan Musiał, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Osteoporoza w reumatoidalnym zapaleniu stawów.
  Czasopismo: Terapia
  Szczegóły: 1997 : 5, 10, 51-53, bibliogr. 20 poz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  52/123
  Autorzy: W[itold] Tłustochowicz, A[ndrzej] Cwetsch, M[arian] Cholewa, R. Piotrowicz.
  Tytuł: Cardiac manifestations of rheumatoid arthritis.
  Tytuł całości: W: XIX Ilar Congress of Rheumatology, Singapore, 8-13.07.1997: Book of Abstracts
  Adres wydawniczy: [Singapore, 1997]
  Strony: s. 140
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  53/123
  Autorzy: Elżbieta Ponikwicka.
  Tytuł: Budowa i czynność tarczycy u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Praca doktorska ; Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1998
  Strony: 104 k. , ryc., tab. , 30 cm. , bibliogr. 16 poz., sum., maszyn. powiel.
  Uwagi: Promotor: prof. dr hab. n. med. Maksymilian Siekierzyński.
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  54/123
  Autorzy: B[ożena] K. Budziszewska, J[anusz] Hałka, K[azimierz] Sułek.
  Tytuł: Współistnienie reumatoidalnego zapalenia stawów i ostrej białaczki limfoblastycznej.
  Czasopismo: Acta Haematol. Pol.
  Szczegóły: 1999 : T. 30, supl. 2, s. 459-460
  Uwagi: XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Łódź 24-26 czerwca 1999 r. Streszczenia referatów.
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  55/123
  Autorzy: E[lżbieta] Ponikwicka.
  Tytuł: Budowa i czynność tarczycy u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów (rzs).
  Czasopismo: Endokrynologia Polska
  Szczegóły: 1999 : T. 50, supl. 1 do z. 3, s. 328
  Uwagi: XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego organizowany wsp˘lnie z Europejską Federacją Towarzystw Endokrynologicznych, Białystok-Mikołajki, 10-14 września 1999 / pod red. A. Lewińskiego [et al.]
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  56/123
  Autorzy: Renata Urbanek, Witold Tłustochowicz, Małgorzata Konfederat-Kaczmarek, J. Patoła, J. Głodzik.
  Tytuł: Osteoporoza uogólniona u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów - częstość występowania.
  Tytuł równoległy: Generalized osteoporosis in patients with rheumatoid arthritis.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1999 : T. 75, nr 7-8, s. 383-387, bibliogr. 21 poz.
  Uwagi: [Błędny ISSN 0024-0755 na okładce]
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  57/123
  Autorzy: W[itold] Tłustochowicz, R[enata] Urbanek, M[ałgorzata] Konfederat-Kaczmarek.
  Tytuł: Wpływ procesu chorobowego na BMD w różnych miejscach pomiaru u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2000 : 38, 2, 245
  Uwagi: XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Wrocław, 15-18 czerwca 2000.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  58/123
  Autorzy: R. Andrysiak, Anna Ciechomska, L. Królicki, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: MRI of bone marrow oedema as a marker of disease activity in rheumatoid arthritis.
  Tytuł całości: W: ACR 65 Annual Scientific Meeting, ARHP 36th Annual Scientific Meeting, San Francisco, California, November 10-15.2001
  Adres wydawniczy: [San Francisco, 2001]
  Strony: s. 1021
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  59/123
  Autorzy: A. Misztela, Włodzisław Kuliński, Paweł Leśniewski.
  Tytuł: Ocena wybranych wskaźników aktywności reumatoidalnego zapalenia stawów po zastosowaniu sztucznych kąpieli siarczkowo-siarkowodorowych.
  Tytuł równoległy: The assesment of selected indexes of rheumatoid arthritis activity after the artificial sulphide-hydrosulphuric baths.
  Czasopismo: Balneol. Pol.
  Szczegóły: 2001 : 43, 3-4, 72-84, 6 tab., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  60/123
  Autorzy: G[rzegorz] Kamiński, M[arian] Cholewa, A[ndrzej] Cwetsch, A[ndrzej] Skrobowski.
  Tytuł: The left ventricular function in rheumatoid arthritis patients.
  Czasopismo: Eur. J. Echocardiography
  Szczegóły: 2001 : 2, Suppl. A : Abstracts of the Fifth Annual and Plenary Meeting of the Working Group on Echocardiography of the ESC, Nice, France 5-8 December 2001, S13
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  61/123
  Autorzy: A[nna] Ciechomska, M. Serafin-Król, G[rzegorz] Aderek, J[oanna] Sielużycka, M[arian] Cholewa.
  Tytuł: Ultrasound evaluation of articular pathology in patients with different etiology arthritis.
  Czasopismo: J. Ultrasound Med.
  Szczegóły: 2001 : 20, 3 Suppl. : Official Proceedings 45th Annual Convention, March 11-14, 2001, 32
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  62/123
  Autorzy: G[rzegorz] Kamiński, M[arian] Cholewa, W[itold] Tłustochowicz, A[ndrzej] Cwetsch, A[ndrzej] Skrobowski.
  Tytuł: The left ventricular function in rheumatoid arthritis (RA) patients.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2001 : T. 55, supl.1, s. I-155
  Uwagi: 5 Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Warszawa, 27-29 września 2001
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  63/123
  Autorzy: Anna Ciechomska, R. Andrysiak, M. Serafin-Król, Witold Tłustochowicz, Marian Cholewa.
  Tytuł: Ocena przydatności ultrasonografii i rezonansu magnetycznego w diagnostyce zapalenia stawów rąk.
  Tytuł równoległy: Assessment of the value of ultrasound and magnetic resonance imaging in diagnosing hand joints arthritis.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2001 : 11, 62, 144-147, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  64/123
  Autorzy: R. Andrysiak, A[nna] Ciechomska, L. Królicki, W[itold] Tłustochowicz.
  Tytuł: Obrzęk śródkościa w badaniu rezonansu magnetycznego jako wykładnik aktywności stanu zapalnego w reumatoidalnym zapaleniu stawów.
  Czasopismo: Valetudinaria Post. Med. Klin. Wojsk.
  Szczegóły: 2002 : 7, 1-2, 117
  Uwagi: Materiały naukowe IV Zjazdu Polskiego Medycznego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego, Bydgoszcz, 6-8 czerwca 2002 r.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  65/123
  Autorzy: M. Rotbart-Fiedor.
  Tytuł: Wczesne rozpoznawanie zespołu suchości w wybranych układowych chorobach tkanki łącznej. Praca doktorska / Małgorzata Rotbart-Fiedor ; CSK MSWiA Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2003
  Strony: [2],92 k. , il., tab. , bibliogr. 121 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Promotor: dr hab.n.med. Małgorzata Wisłowska. - 18.02.2004
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  66/123
  Autorzy: D. Janus, Małgorzata Tłustochowicz, Artur Bachta.
  Tytuł: Wpływ wybranych parametrów meteorologicznych na dolegliwości chorych na reumatoidalne zapalenie stawów lub chorobę zwyrodnieniową.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2004 : 42, 2 : Materiały XIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Poznań, 19-22 maja 2004 roku, 323
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  67/123
  Autorzy: M. Serafin-Król, Anna Ciechomska, Z. Czyrny, R. Szymanek, W. Jakubowski, W[itold] Tłustochowicz.
  Tytuł: Ocena przydatności badania ultrasonograficznego z opcją kolorowego Dopplera i Dopplera mocy z zastosowaniem środka kontrastowego w diagnostyce chorób błony maziowej.
  Tytuł równoległy: Evaluation of the contrast enhanced color and power Doppler ultrasonography in assessment of synovial pathology.
  Czasopismo: Ultrasonografia
  Szczegóły: 2004, 18, 44-56, 6 il., 8 wykr., 4 tab., bibliogr. 36 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  68/123
  Autorzy: Beata Jabłońska.
  Tytuł: Przydatność oznaczania białka oligomerycznego macierzy chrząstki w wybranych chorobach narządu ruchu. Praca doktorska / Beata Jabłońska ; Centralny Szpital Kliniczny MSW i A; Wojskowy Instytut Medyczny.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2004
  Strony: 79 k. , il., tab. , bibliogr. 60 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Promotor: dr hab. med. Małgorzata Wisłowska. - [Obrona : 15.09.2004]
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  69/123
  Autorzy: Danuta E. Janus.
  Tytuł: Wpływ pogody na dolegliwości stawowe chorych na reumatoidalne zapalenie stawów lub chorobę zwyrodnieniową stawów. Praca doktorska / Danuta E. Janus, Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska SP ZOZ "CePeLek"
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2004
  Strony: 89 k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 48 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Promotor - prof.dr hab.med. Witold Tłustochowicz. - [Obrona : 23.11.2005 r.]
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  70/123
  Autorzy: A[nna] Ciechomska, W[itold] Tłustochowicz, A[rtur] Bachta, M[arian] Sułek, M[ałgorzata] Tłustochowicz, A[nna] Dudek, J[acek] Jancelewicz, M[agda] Zagrodzka.
  Tytuł: Ultrasonographic assessment of joint changes in the prospective study of rheumatoid arthritis activity.
  Czasopismo: Annals of the Rheumatic Diseases
  Szczegóły: 2005 : 64, Suppl. 3 : Annual European Congress of Rheumatology EULAR 2005, Vienna, 8-11 June 2005 : Abstracts, 374
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  71/123
  Autorzy: Małgorzata Tłustochowicz.
  Tytuł: Reumatoidalne zapalenie stawów.
  Czasopismo: Mag. WIM
  Szczegóły: 2005 : R. 3, nr 2(10), s. 4-6, il.
  ISSN: 1731-5824
  Typ publikacji: POP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  72/123
  Autorzy: Anna Raczkiewicz-Papierska, Artur Bachta, Magdalena Zagrodzka.
  Tytuł: Patologia kręgosłupa szyjnego w reumatoidalnym zapaleniu stawów.
  Tytuł równoległy: Pathology of the cervical spine in rheumatoid arthritis.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2005 : 43, 5, 286-292, 2 il., bibliogr. 31 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  73/123
  Autorzy: Anna Ciechomska, Renata Andrysiak, M. Serafin-Król, Małgorzata Tłustochowicz, Magdalena Zagrodzka, L. Królicki, W. Jakubowski.
  Tytuł: Ultrasonography, magnetic resonance imaging and conventional radiography of bone erosions in rheumatoid arthritis - a comparative study.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2005 : 43, 6, 301-309, 7 il., 4 tab., bibliogr. 24 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Tytuł w jęz. polskim: Ultrasonografia, rezonans magnetyczny i klasyczne zdjęcie rentgenowskie w ocenie nadżerek w reumatoidalnym zapaleniu stawów - badanie porównawcze.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  74/123
  Autorzy: D. Janus, Małgorzata Tłustochowicz, J. Śliwińska.
  Tytuł: Wpływ pogody na dolegliwości stawowe chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.
  Tytuł równoległy: The influence of weather on articular complaints of patients with rheumatoid arthritis.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2005 : 43, 4, 196-200, 6 il., bibliogr. 21 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  75/123
  Autorzy: D. Janus, M[ałgorzata] Tłustochowicz, W[itold] Tłustochowicz, E. Śliwińska.
  Tytuł: The influence of the weather on articular complaints of patients with rheumatoid arthritis.
  Czasopismo: Annals of the Rheumatic Diseases
  Szczegóły: 2006 : Vol. 65, Suppl. 2, s. 303
  Konferencja: European League Against Rheumatism, Amsterdam, 2006.06.21
  ISSN: 0003-4967
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  76/123
  Autorzy: Jacek Jancelewicz.
  Tytuł: Przydatność oznaczania surowiczych przeciwciał przeciwcytrulinowych w diagnostyce reumatoidalnego zapalenia stawów. Praca doktorska / Jacek Jancelewicz, Centralny Szpital Kliniczny MON w Warszawie
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2006
  Strony: 65 k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 66 poz., streszcz
  Uwagi: Promotor: płk prof.dr.hab.n.med. Witold Tłustochowicz. - [Obrona : 12.12.2006 r.]
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  77/123
  Autorzy: T. Sokka, A. Hakkinen, H. Kautiainen, J. F. Maillefert, S. Toloza, T. M. Hansen, R. Oding, M. Liveborn, J. Calvo-Alen, M. Huisman, R. Alten, C. Pohl, M. Cutolo, K. Immonen, A. Woolf, E. Murphy, C. Sheehy, S. Celik, Y. Yazici, W[itold] Tłustochowicz, D. Kapolka, T. Pincus.
  Tytuł: Most patients with rheumatoid arthritis are physically inactive. Data from 15 countries in the quest-ra study.
  Czasopismo: Annals of the Rheumatic Diseases
  Szczegóły: 2007 : 66, Suppl. II : Annual European Congress of Rheumatology, EULAR 2007, Barcelona, 13-16 June 2007, Abstracts, 368-369, il.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  78/123
  Autorzy: T. Sokka, A. Hakkinen, H. Kautiainen, J. F. Maillefert, S. Toloza, T. M. Hansen, J. Calvo-Alen, R. Oding, M. Liveborn, M. Huisman, Rieke Alten, C. Pohl, M. Cutolo, K. Immonen, A. Woolf, E. Murphy, C. Sheehy, E. Quirke, S. Celik, Y. Yazici, Witold Tłustochowicz, Danuta Kapolka, V. Skakic, B. Rojkovich, R. Muller, S. Stropuviene, Daina Andersone, A. A. Drosos, J. Lazovskis, Th. Pincus.
  Tytuł: Physical inactivity in patients with rheumatoid arthritis : data from twenty-one countries in a cross-sectional, international study.
  Czasopismo: Arthritis Rheum.
  Szczegóły: 2008 : 59, 1, 42-50, 2 il., 4 tab., bibliogr. 47 poz., sum.
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 6.787
  Punktacja Min. Nauki: 32.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  79/123
  Autorzy: Janusz Płomiński, Krzysztof Kwiatkowski.
  Tytuł: Pierwotna protezoplastyka cementowa stawów biodrowych u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów z protruzją panewki.
  Tytuł równoległy: Cemented primary total arthroplasty for acetabular protrusion in patients with rheumatoid arthritis.
  Czasopismo: Ortop. Traumatol. Rehab.
  Szczegóły: 2008 : 10, 1, 26-34, 3 il., 6 tab., bibliogr. 24 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Tekst równolegle w jęz. angielskim.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  80/123
  Autorzy: Witold Tłustochowicz, A. Filipowicz-Sosnowska, E. J. Kucharz, W. Maśliński, P. Wiland.
  Tytuł: Postępowanie z chorym na reumatoidalne zapalenie stawów w codziennej praktyce specjalisty reumatologa - wyniki ogólnopolskiego badania ankietowego.
  Tytuł równoległy: The management of patients with rheumatoid arthritis in everyday clinical practice of rheumatologists : the results of a Polish nation-wide questionnaire study.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2008 : Vol. 46, nr 6, s. 330-339, il., tab., bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 0034-6233
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  81/123
  Autorzy: Witold Tłustochowicz, M. Brzosko, A. Filipowicz-Sosnowska, P. Głuszko, E. J. Kucharz, W. Maśliński, W. Samoborski, J. Szechiński, P. Wiland.
  Tytuł: Stanowisko Zespołu Ekspertów Konsultanta Krajowego ds. Reumatologii w sprawie diagnostyki i terapii reumatoidalnego zapalenia stawów.
  Tytuł równoległy: Position of the Expert Panel of the National Consultant for Rheumatology concerning diagnosis and treatment of rheumatoid arthritis.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2008 : Vol. 46, nr 3, s. 111-114, bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 0034-6233
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  82/123
  Autorzy: Witold Tłustochowicz, Artur Bachta.
  Tytuł: Ocena aktywności procesu zapalnego, wydolności, czynnościowej i jakości życia.
  Tytuł całości: W: Reumatologia kliniczna. T. 1 / red. nauk. Irena Zimmermann-Górska
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 2008
  Strony: s. 273-290, il., tab. bibliogr. 45 poz.
  ISBN: 978-200-3799-9( T. 1); 978-83-200-3155-3 (całość)
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  83/123
  Autorzy: D. Cichońska, M. Marczak, Anna Raczkiewicz.
  Tytuł: Using the International Classification of Functioning, Disability and Health in measuring, quantifying and curing rheumatoid arthritis.
  Tytuł całości: W: Risk management in health care system - methodology and chosen examples / ed. by Michał Marczak
  Adres wydawniczy: Lodz : Wydaw. Polit. Łódzkiej, 2008
  Strony: s. 84-88, [2] tab.
  ISBN: 978-83-7283-290-0
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  84/123
  Autorzy: Z. Kozłowski, Janusz Płomiński, Krzysztof Kwiatkowski.
  Tytuł: Metoda usprawniania po pierwotnej protezoplastyce u chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów biodrowych z zastosowaniem przeszczepów kostnych w protruzji panewki.
  Tytuł równoległy: Rehabilitation method after primary arthroplasty in patients with rheumatoid arthritis of the hip joints using bone grafts for the socket protrusion treatment.
  Czasopismo: Post. Rehab.
  Szczegóły: 2009 : T. 23, nr 1, s. 5-11, il., bibliogr. 34 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0860-6161
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  85/123
  Autorzy: Witold Tłustochowicz, Robert Kruszewski, A. Śliwczyński, J. Paszkiewicz.
  Tytuł: Finansowanie leczenia leflunomidem chorych na reumatoidalne zapalenie stawów i młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów w ramach programów zdrowotnych NFZ w latach 2004-2008.
  Tytuł równoległy: Financing of patients treated with leflunomide.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2009 : Vol. 47, nr 3, s. 123-130, il., tab., bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 0034-6233
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  86/123
  Autorzy: M[ałgorzata] Tłustochowicz, J[oanna] Kur-Zalewska, A. Multan, P[aweł] Smurzyński, A[rtur] Bachta, A[ndrzej] Cwetsch, W[itold] Tłustochowicz.
  Tytuł: Pulmonary arterial hypertension in patients with rheumatoid arthritis.
  Czasopismo: Annals of the Rheumatic Diseases
  Szczegóły: 2010 : 69, Suppl. 3, 678
  Uwagi: EULAR, 16-19 June 2010, Rome, Italy
  ISSN: 0003-4967
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  87/123
  Autorzy: J[oanna] Kur-Zalewska, M[ałgorzata] Tłustochowicz, W[itold] Tłustochowicz.
  Tytuł: Relationship between clinical features and results of pulmonary function tests and high resolution computed tomography of the lung in patients with rheumatoid arthritis.
  Czasopismo: Annals of the Rheumatic Diseases
  Szczegóły: 2010 : 69, Suppl. 3, 510
  Uwagi: EULAR, 16-19 June 2010, Rome, Italy
  ISSN: 0003-4967
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  88/123
  Autorzy: Małgorzata Tłustochowicz.
  Tytuł: Przewlekłe zapalenia stawów.
  Tytuł całości: W: Ból w chorobach stawów / pod red. Witolda Tłustochowicza
  Adres wydawniczy: Poznań : Termedia Wydaw. Medyczne, 2010
  Strony: s. 33-49, tab., bibliogr. 33 poz.
  ISBN: 978-83-62138-39-5
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  89/123
  Autorzy: E. Orlewska, I. Ancuta, B. Anic, C. Codrenau, N. Damjanov, P. Djukic, L. Gulasci, R. Ionescu, L. Marinchev, E. L. Nasonov, M. Pentek, S. Praprotnik, R. Rashkov, J. Skoupa, W[itold] Tłustochowicz, M[ałgorzata] Tłustochowicz, M. Tomsic, T. Veldi, J. Vojinovic, P. Wiland.
  Tytuł: Access to biologic treatment in rheumatoid arthritis in Central and Eastern European (CEE) countries.
  Czasopismo: Value Health
  Szczegóły: 2010 : Vol. 13, nr 3, s. A133
  Uwagi: ISPOR Fifteenth Annual International Meeting
  ISSN: 1098-3015
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  90/123
  Autorzy: Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Postępy w diagnostyce i terapii chorób reumatycznych.
  Czasopismo: Przew. Lek.
  Szczegóły: 2011 : T. 14, nr 1, s. 94-101, il., tab., bibliogr. 16 poz.
  Uwagi: TOP MEDICAL TRENDS 2011 [11-13 marca 2011 r. Poznań]
  ISSN: 1505-8409
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  91/123
  Autorzy: Aleksandra Juszkiewicz.
  Tytuł: Czynność tarczycy u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Praca doktorska / Aleksandra Juszkiewicz, Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2011
  Strony: [5], 79, [1] k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. streszcz., sum., maszyn.
  Uwagi: Promotor: prof. dr hab. n. med. Witold Tłustochowicz. - [Obrona: 19.06.2012 r.]
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  92/123
  Autorzy: Bartłomiej Kisiel.
  Tytuł: Mechanizm działania metotreksatu.
  Tytuł całości: W: Metotreksat. Zastosowanie w reumatologii i dermatologii / pod red. Witolda Tłustochowicza; [zesp. aut. Bartłomiej Kisiel [et al.].
  Adres wydawniczy: Poznań : Termedia Wydaw. Med., 2012
  Strony: s. 9-12, bibliogr.
  ISBN: 978-83-62138-98-2
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  93/123
  Autorzy: Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Metotreksat w reumatoidalnym i wczesnym zapaleniu stawów.
  Tytuł całości: W: Metotreksat. Zastosowanie w reumatologii i dermatologii / pod red. Witolda Tłustochowicza; [zesp. aut.] Bartłomiej Kisiel [et al.].
  Adres wydawniczy: Poznań : Termedia Wydaw. Med., 2012
  Strony: s. 31-39, bibliogr.
  ISBN: 978-83-62138-98-2
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  94/123
  Autorzy: Anna Raczkiewicz, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Zastosowanie metotreksatu w leczeniu spondyloartropatii.
  Tytuł całości: W: Metotreksat. Zastosowanie w reumatologii i dermatologii / pod red. Witolda Tłustochowicza; [zesp. aut. Bartłomiej Kisiel [et al.].
  Adres wydawniczy: Poznań : Termedia Wydaw. Med., 2012
  Strony: s. 41-50, bibliogr.
  ISBN: 978-83-62138-98-2
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  95/123
  Autorzy: P. Głuszko, A. Filipowicz-Sosnowska, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Reumatoidalne zapalenie stawów.
  Tytuł równoległy: Rheumatoid arthritis.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2012 : Vol. 50, nr 2, s. 83-90, il., tab., bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 0034-6233
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  96/123
  Autorzy: Joanna Kur-Zalewska.
  Tytuł: Czynniki ryzyka a rozwój śródmiąższowej choroby płuc u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Praca doktorska / Joanna Kur-Zalewska, Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2012
  Strony: [1], 105, [1] k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr., streszcz., sum., maszyn.
  Uwagi: Promotor: prof.. dr hab. n. med. Witold Tłustochowicz. - [Obrona: 05.06.2012 r.]
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  97/123
  Autorzy: A[leksandra] Juszkiewicz, K[rzysztof] Kłos, M[ałgorzata] Tłustochowicz, B[artłomiej] Kisiel, A[nna] Raczkiewicz, W[itold] Tłustochowicz.
  Tytuł: Assessment of protein-energy nutritional status and physical activity of ankylosing spondylitis and rheumatic arthritis patients - preliminary report.
  Czasopismo: Annals of the Rheumatic Diseases
  Szczegóły: 2013 : Vol. 72, Suppl. 3, s. 848
  Konferencja: European League Against Rheumatism, Madrid, 2013.06.12
  ISSN: 0003-4967
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • BIOSIS
 • Web of Science


  98/123
  Autorzy: J[oanna] Kur-Zalewska, M[ałgorzata] Tłustochowicz, W[itold] Tłustochowicz.
  Tytuł: Chronic kidney disease in patients with rheumatoid arthritis.
  Czasopismo: Annals of the Rheumatic Diseases
  Szczegóły: 2013 : Vol. 72, Suppl. 3, s. 420
  Konferencja: European League Against Rheumatism, Madrid, 2013.06.12
  ISSN: 0003-4967
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • BIOSIS
 • Web of Science


  99/123
  Autorzy: B[artłomiej] Kisiel, A[leksandra] Juszkiewicz, R[obert] Kruszewski, A[nna] Raczkiewicz, A[rtur] Bachta, M[ałgorzata] Tłustochowicz, J[oanna] Kur-Zalewska, K[rzysztof] Kłos, K[rzysztof] Duda, J[adwiga] Staniszewska-Varga, R[omana] Bogusławska, K. Szymanski, R. Płoski, W[itold] Tłustochowicz.
  Tytuł: Disease modifying anti-rheumatic drugs slow progression of intima media thickness-preliminary report of a prospective study.
  Czasopismo: Annals of the Rheumatic Diseases
  Szczegóły: 2013 : Vol. 72, Suppl. 3, s. 851
  Konferencja: European League Against Rheumatism, Madrid, 2013.06.12
  ISSN: 0003-4967
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • BIOSIS
 • Web of Science


  100/123
  Autorzy: M[ałgorzata] Tłustochowicz, J[oanna] Kur-Zalewska, W[itold] Tłustochowicz.
  Tytuł: Rheumatoid arthritis patients' preferences regarding biological treatment in doctors' and patients' opinions - the results of the raise* survey in Poland.
  Czasopismo: Annals of the Rheumatic Diseases
  Szczegóły: 2013 : Vol. 72, Suppl. 3, s. 869
  Konferencja: European League Against Rheumatism, Madrid, 2013.06.12
  ISSN: 0003-4967
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • BIOSIS
 • Web of Science


  101/123
  Autorzy: A[nna] Raczkiewicz, A[rtur] Bachta, M[aciej] Kulig, J[ustyna] Swarowska-Knap, A[leksandra] Juszkiewicz, B[artłomiej] Kisiel, M[ałgorzata] Tłustochowicz, W[itold] Tłustochowicz.
  Tytuł: Vitamin D status and its relation with disease activity, disability, treatment schedule, mood and quality of life in polish rheumatoid arthritis patients.
  Czasopismo: Annals of the Rheumatic Diseases
  Szczegóły: 2013 : Vol. 72, Suppl. 3, s. 849
  Konferencja: European League Against Rheumatism, Madrid, 2013.06.12
  ISSN: 0003-4967
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • BIOSIS
 • Web of Science


  102/123
  Autorzy: A[nna] Raczkiewicz, A[rtur] Bachta, M[aciej] Kulig, J[ustyna] Swarowska-Knap, M[ałgorzata] Tłustochowicz, W[itold] Tłustochowicz.
  Tytuł: Czy niedobór witaminy D u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów ma związek z aktywnością choroby?
  Tytuł całości: W: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "IV Krajowe Spotkania Reumatologiczne", Sopot 12-14 września 2013 r.; Forum Reumatologii Dziecięcej FORED, Sopot 13 września 2013 r. : Program
  Adres wydawniczy: [b.m., 2013]
  Strony: s. XVII
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  103/123
  Autorzy: B[artłomiej] M. Kisiel, A[leksandra] Juszkiewicz, R[obert] Kruszewski, A[nna] Raczkiewicz, A[rtur] Bachta, M[ałgorzata] Tłustochowicz, K[rzysztof] Kłos, K[rzysztof] Duda, J[adwiga] Staniszewska-Varga, R[omana] Bogusławska, K. Szymański, R. Płoski, W[itold] Tłustochowicz.
  Tytuł: Leki modyfikujące przebieg choroby zwalniają progresję grubości Intima media.
  Tytuł całości: W: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "IV Krajowe Spotkania Reumatologiczne", Sopot, 12-14 września 2013 r.; Forum Reumatologii Dziecięcej FORED, Sopot, 13 września 2013 r. : Program
  Adres wydawniczy: [b.m., 2013]
  Strony: s. VI
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  104/123
  Autorzy: J[oanna] Kur-Zalewska, M[ałgorzata] Tłustochowicz, W[itold] Tłustochowicz.
  Tytuł: Przewlekła choroba nerek u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.
  Tytuł całości: W: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "IV Krajowe Spotkania Reumatologiczne", Sopot, 12-14 września 2013 r.; Forum Reumatologii Dziecięcej FORED, Sopot, 13 września 2013 r. : Program
  Adres wydawniczy: [b.m., 2013]
  Strony: s. XXIII
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  105/123
  Autorzy: A. Kotulska, P. Wiland, M. Olesińska, A. Felis-Giemza, E. J. Kucharz, M. Kopeć-Mędrek, A. Zoń-Giebel, W. Romanowski, L. Szymczak-Bartz, M[ałgorzata] Tłustochowicz, J. Lewandowicz, J. Kowalska-Majka, J. Bucka, M. Majdan, Z. Kiełbik, M. Korkosz, A. Bielińska, P. Leszczyński, K. Pawlak-Buś, M. Puszczewicz, D. Majewski, K. Smolik, T. Migas-Kukla, M. Sochocka- Bykowska, M. Szarecka, B. Luberda, M. Falenta-Hitnarowicz, J. Świkszcz-Gniadek, W. Lepiarz-Rusek, G. Rozwadowski, B. Chara, J. Zajdler, Z. Zdrojewski, M. Maciejowska-Roge, I. Rosmus-Kuczia.
  Tytuł: Satysfakcja i niedogodności leczenia biologicznego w opinii pacjentów z chorobami reumatycznymi. Wyniki polskiego wieloośrodkowego badania ankietowego.
  Tytuł całości: W: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "IV Krajowe Spotkania Reumatologiczne", Sopot, 12-14 września 2013 r.,; Forum Reumatologii Dziecięcej FORED, Sopot. 13 września 2013 r. : Program
  Adres wydawniczy: [b.m., 2013]
  Strony: s. XV
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  106/123
  Autorzy: A[leksandra] Juszkiewicz, K[rzysztof] Kłos, M[ałgorzata] Tłustochowicz, B[artłomiej] Kisiel, A[nna] Raczkiewicz, W[itold] Tłustochowicz.
  Tytuł: Stan odżywienia białkowo-energetycznego oraz aktywności fizycznej chorych na choroby reumatyczne - wyniki wstępne.
  Tytuł całości: W: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "IV Krajowe Spotkania Reumatologiczne", Sopot, 12-14 września 2013 r.; Forum Reumatologii Dziecięcej FORED, Sopot, 13 września 2013 r. : Program
  Adres wydawniczy: [b.m., 2013]
  Strony: s. XXX
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  107/123
  Autorzy: Artur Bachta, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Polimialgia reumatyczna - kryteria rozpoznania i leczenie.
  Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
  Szczegóły: 2013, nr 01 (9), s. 12-16, tab., bibliogr. 23 poz.
  Uwagi: Postępy w reumatologii / pod red. Witolda Tłustochowicza
  ISSN: 1231-1812
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  108/123
  Autorzy: Beata Niedźwiedź, Anna Raczkiewicz.
  Tytuł: Objawy reumatyczne w przebiegu chorób nowotworowych - opis trzech przypadków.
  Tytuł równoległy: Rheumatic manifestations of malignant neoplasm - presentation of three cases.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2013 : Vol. 51, nr 2, s. 161-164, bibliogr. 12 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0034-6233
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  109/123
  Autorzy: B[artłomiej] Kisiel, A[leksandra] Juszkiewicz, R[obert] Kruszewski, A[nna] Raczkiewicz, A[rtur] Bachta, K[rzysztof] Kłos, M[arek] Saracyn, K[rzysztof] Duda, R[omana] Bogusławska, A. Mlozniak-Ciesla, A. Grabowska-Jodkowska, M. Olesińska, M. Szymański, S[tanisław] Niemczyk, R. Płoski, W[itold] Tłustochowicz.
  Tytuł: Comparison of influence of rheumatoid arthritis and systemic lupus erythematosus on intmia media thickness- discontinuous immunosuppressive treatment is a strong predictor of increased intima media thickness.
  Czasopismo: Annals of the Rheumatic Diseases
  Szczegóły: 2014 : Vol. 73, Suppl. 2, s. 907, Meeting Abstract: AB0309.
  Konferencja: European League Against Rheumatism, Paris, 2014.06.11
  ISSN: 0003-4967
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  DOI:

  110/123
  Autorzy: M. Cutolo, A. Tincani, J. Vojinovic, L. Andreoli, F. Dall'Ara, R. Ionescu, K. Simic-Pasalic, M. Sefik-Bukilica, I. Astica, I. Ferraz, Małgorzata Tłustochowicz, J. Morovic-Vergles, I. Butrimiene, E. Punceviciene, N. Toroptsova, S. Grazio, M. Pavol, J. Rovensky, S. Soldano, F. Salaffi, A. Sulli.
  Tytuł: European pilot study on vitamin D serum levels and disease activity in rheumatoid arthritis patients.
  Czasopismo: Annals of the Rheumatic Diseases
  Szczegóły: 2014 : Vol. 73, Suppl. 2, s. 409-410, Meeting Abstract: FRI0078, bibliogr. 4 poz.
  Konferencja: European League Against Rheumatism, Paris, 2014.06.11
  ISSN: 0003-4967
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  DOI:

  111/123
  Autorzy: A[nna] Raczkiewicz, A[rtur] Bachta, M[aciej] Kulig, Justyna Swarowska-Knap, A[leksandra] Juszkiewicz, B[artłomiej] Kisiel, M[ałgorzata] Tłustochowicz, W[itold] Tłustochowicz.
  Tytuł: Lower physical activity is associated with vitamin D deficiency in rheumatoid arthritis, lupus erythematosus and osteoarthritis patients.
  Czasopismo: Annals of the Rheumatic Diseases
  Szczegóły: 2014 : Vol. 73, Suppl. 2, s. 905, Meeting Abstract: AB0305
  Konferencja: European League Against Rheumatism, Paris, 2014.06.11
  ISSN: 0003-4967
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  DOI:

  112/123
  Autorzy: W. Bruyn, P. Hanova, A. Iagnocco, M.-A. D'Agostino, I. Moller, L. Terslev, M. Backhaus, P. V. Balint, E. Filippucci, P. Baudoin, R. van Vugt, C. Pineda, R. Wakefield, J. Garrido, O. Pecha, E. Naredo, Artur Bachta.
  Grupa badawcza: OMERACT Ultrasound Task Force. Collaborators (18)
  Tytuł: Ultrasound definition of tendon damage in patients with rheumatoid arthritis. Results of a OMERACT consensus-based ultrasound score focussing on the diagnostic reliability.
  Czasopismo: Annals of the Rheumatic Diseases
  Szczegóły: 2014 : Vol. 73, nr 11, s. 1929-1934, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2013 Aug 12
  ISSN: 0003-4967
  Typ publikacji: ZPW
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:

  113/123
  Autorzy: Bartłomiej Kisiel.
  Tytuł: Mechanizm działania metotreksatu.
  Tytuł całości: W: Metotreksat : zastosowanie w reumatologii i dermatologii.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. Witolda Tłustochowicza.
  Adres wydawniczy: Poznań : Termedia Wydawnictwa Medyczne, 2014
  Strony: s. 9-12, il., bibliogr. 27 poz,
  Uwagi: rozdział 1
  Informacje o wydaniu: Wyd. 2 uzup.
  ISBN: 978-83-7988-264-9
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  114/123
  Autorzy: Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Metotreksat w reumatoidalnym i wczesnym zapaleniu stawów.
  Tytuł całości: W: Metotreksat : zastosowanie w reumatologii i dermatologii.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. Witolda Tłustochowicza.
  Adres wydawniczy: Poznań : Termedia Wydawnictwa Medyczne, 2014
  Strony: s. 35-46, bibliogr. 51 poz.
  Uwagi: rozdział 4
  Informacje o wydaniu: Wyd. 2 uzup.
  ISBN: 978-83-7988-264-9
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  115/123
  Autorzy: Anna Raczkiewicz, Witold Owczarek.
  Tytuł: Zastosowanie metotreksatu w leczeniu spondyloartropatii.
  Tytuł całości: W: Metotreksat : zastosowanie w reumatologii i dermatologii.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. Witolda Tłustochowicza.
  Adres wydawniczy: Poznań : Termedia Wydawnictwa Medyczne, 2014
  Strony: s. 47-58, bibliogr. 41 poz.
  Uwagi: rozdział 5
  Informacje o wydaniu: Wyd. 2 uzup.
  ISBN: 978-83-7988-264-9
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  116/123
  Autorzy: Anna Raczkiewicz, Aleksandra Juszkiewicz, Małgorzata Tłustochowicz, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Polish rheumatologists and rheumatoid arthritis patients differ in their opinions about treatment inefficacy.
  Czasopismo: Archives of Rheumatology
  Szczegóły: 2015 : Vol. 30, nr 3, s. 283-243, il., bibliogr. 20 poz., sum.
  Uwagi: poprzedni tytuł: Turkish Journal of Rheumatology. ISSN 1309-0291
  ISSN: 2148-5046
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.220
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  117/123
  Autorzy: Bartłomiej Kisiel, Robert Kruszewski, Aleksandra Juszkiewicz, Krzysztof Kłos, Małgorzata Tłustochowicz, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Prevalence of atherosclerosis in diabetic and non-diabetic patients with rheumatoid arthritis.
  Czasopismo: Pakistan Journal of Medical Sciences
  Szczegóły: 2015 : Vol. 31, nr 5, s. 1078-1083, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Uwagi: This work was supported by Polish Ministry of Science and Higher Education grant number N N402 077234
  ISSN: 1682-024X
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.544
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  118/123
  Autorzy: Anna Raczkiewicz, Aleksandra Juszkiewicz, Artur Bachta, Olga Bujakowska, Joanna Kur-Zalewska, Bartłomiej Kisiel, Małgorzata Tłustochowicz, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Vitamin D deficiency is associated with higher disease activity in patients with early rheumatoid arthritis.
  Czasopismo: Annals of the Rheumatic Diseases
  Szczegóły: 2016 : Vol. 75, Suppl. 2, s. 954-955, bibliogr. [2] poz.
  Konferencja: European League Against Rheumatism, London, 2016.06.08
  ISSN: 0003-4967
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  119/123
  Autorzy: Małgorzata Tłustochowicz, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Międzynarodowe wytyczne stosowania metotreksatu w chorobach reumatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem reumatoidalnego zapalenia stawów.
  Tytuł równoległy: International guidelines of methotrexate use in rheumatic diseases with a focus on rheumatoid arthritis.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2016, supl. 1, s. 12-14, bibliogr. 5 poz.
  Uwagi: Aktualizacja zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w chorobach reumatycznych na podstawie rekomendacji EULAR/ACR.
  ISSN: 0034-6233
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:
  Adres url:

  120/123
  Autorzy: P. Głuszko, A. Filipowicz-Sosnowska, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Reumatoidalne zapalenie stawów.
  Tytuł równoległy: Rheumatoid arthritis.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2016, supl. 1, s. 4-11, il., tab., bibliogr. 16 poz.
  Uwagi: Aktualizacja zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w chorobach reumatycznych na podstawie rekomendacji EULAR/ACR.
  ISSN: 0034-6233
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:
  Adres url:

  121/123
  Autorzy: L. Terslev, A. Iagnocco, G. A. W. Bruyn, E. Naredo, J. Vojinovic, P. Collado, N. Damjanov, A. Filer, G. Filippou, S. Finzel, F. Gandjbakhch, K. Ikeda, H. I. Keen, M. C. Kortekaas, S. Magni-Manzoni, S. Ohrndorf, C. Pineda, V. Ravagnani, B. Richards, I. Sahbudin, W. A. Schmidt, H. J. Siddle, M. S. Stoenoiu, M. Szkudlarek, N. Tzaribachev, M. A. D'Agostino, Artur Bachta.
  OMERACT Ultrasound Group
  Tytuł: The OMERACT Ultrasound Group: A Report from the OMERACT 2016 meeting and perspectives.
  Czasopismo: Journal of Rheumatology
  Szczegóły: 2017 : Vol. 44, nr 11, s. 1740-1743
  ISSN: 0315-162X
  Typ publikacji: ZPW
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  DOI:

  122/123
  Autorzy: Bartosz J. Sapilak, Witold Tłustochowicz, Marek Braszkiewicz.
  Tytuł: Dlaczego suplementaja witaminą D jest konieczna u kobiet 50+?
  Tytuł równoległy: Why vitamin D supplementation is necessary in women 50+?
  Czasopismo: Medycyna Faktów
  Szczegóły: 2017 : T. 10, nr 3(36), s. 241-244, sum.
  ISSN: 1899-8666
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  123/123
  Autorzy: Fausto Salaffi, Marco Di Carlo, Jelena Vojinovic, Angela Tincani, Alberto Sulli, Stefano Soldano, Laura Andreoli, Franceska Dall'Ara, Ruxandra Ionescu, Katarina S. Passalić, Ineta Balcune, Ivan Ferraz-Amaro, Małgorzata Tłustochowicz, Irena Butrimiene, Egle Punceviciene, Natalia Toroptsova, Simeon Grazio, Jadranka Morović-Vergles, Pavol Masaryk, Kati Otsa, Miguel Bernardes, Vladimira Boyadzhieva, Maurizio Cutolo.
  Tytuł: Validity of the Rheumatoid Arthritis Impact of Disease (RAID) score and definition of cut-off points for disease activity states in a population-based European cohort of patients with rheumatoid arthritis.
  Czasopismo: Joint Bone Spine
  Szczegóły: 2018 : Vol. 85, nr 3, s. 317-322, bibliogr. 40 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2017 May 23 ; Autor korespondencyjny: Marco Di Carlo
  ISSN: 1297-319X
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.278
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM