WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: ZNIECZULANIE ZEWNĄTRZOPONOWE
Liczba odnalezionych rekordów: 20Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/20
Autorzy: Zbigniew Rybicki, Maria Szymańska-Kowalska.
Tytuł: Dożylne zastosowanie diazepanu (Valium) jako premedykacji do znieczuleń zewnątrzoponowych i blokad splotu ramiennego.
Tytuł równoległy: Intravenous administration of diazepam (Valium) in the preliminary medication for extradural anesthesia and brachial plexus block.
Czasopismo: Biul. WAM
Szczegóły: 1971 : 14, 2, 289-291, bibliogr. 11 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

2/20
Autorzy: Jerzy Feliga, Jan Lisicki, Renata Uryszek, Maria Szymańska-Kowalska, Joanna Tomaszewska.
Tytuł: Wielokrotna analgezja zewnątrzoponowa z dostępu lędźwiowego.
Tytuł równoległy: Repeated extradural analgesia from lumbar approach.
Czasopismo: Anest. Reanim. Inten. Terapia
Szczegóły: 1978 : 10, 4, 511-513, bibliogr. 4 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

3/20
Autorzy: Andrzej Kański, Jerzy Chęciński, Jerzy Strużyna, Witold Goller, Zbigniew Rybicki, Jan Siwik.
Tytuł: Próba zastosowania analgezjii zewnątrzoponowej ciągłej 0,5% roztworem bupiwakainy z adrenaliną w leczeniu oparzenia III stopnia obu kończyn dolnych, krocza i pośladków.
Czasopismo: Anest. Reanim. Inten. Terapia
Szczegóły: 1980 : 12, 2, 235-238, 2 tab., bibliogr. 5 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

4/20
Autorzy: Andrzej Kański, Tadeusz Winiarski, Zbigniew Rybicki, Jan Siwik.
Tytuł: Bupiwakaina - właściwości fizykochemiczne i analgetyczne.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1981 : 57, 9-10, 511-515, ryc., tab.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

5/20
Autorzy: Andrzej Kański, Tadeusz Winiarski, Ryszard Kowalewski, Janusz Tatarzyński, Zbigniew Rybicki.
Tytuł: "Selektywna analgezja" jako wynik zewnątrzoponowego stosowania narkotyków.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1981 : 57, 7-8, 411-413, bibliogr. 16 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

6/20
Autorzy: B[ronisław] Stawarz, Z[bigniew] Rybicki, L[ech] Lechnio.
Tytuł: Ciągłe znieczulenie zewnątrzoponowe w martwicy kończyny (Doniesienie wstępne).
Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
Szczegóły: 1980, Supl. 7a, 446-447
Uwagi: XLIX Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Toruń, 13-16.09.1978
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

7/20
Autorzy: Bronisław Stawarz, Zbigniew Rybicki, Lech Lechnio.
Tytuł: Ciągłe znieczulenie zewnątrzoponowe w niedokrwiennym zagrożeniu kończyny.
Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
Szczegóły: 1981 : supl., 189-190
Uwagi: XVIII Zjazd Naukowy Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej Serca i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich, Szczecin, 18-19.11.1979.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

8/20
Autorzy: Andrzej Kański, Tadeusz Winiarski, Andrzej Staszewski, Zbigniew Rybicki.
Tytuł: Wpływ adrenaliny na skuteczność anelgetyczną i czas działania bupiwakainy stosowanej zewnątrzoponowo w porodzie.
Czasopismo: Anest. Inten. Terapia
Szczegóły: 1982 : 14, 1-2, 61-65, 2 tab., bibliogr. 21 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

9/20
Autorzy: Janusz Tatarzyński, Jan Lisicki, Andrzej Kański, Tadeusz Winiarski, Jerzy Feliga, Andrzej Pasiak.
Tytuł: Ocena przydatności analgezji zewnątrzoponowej do zabiegów wewnątrzotrzewnowych.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1982 : 58, 9-10, 458-461, tab., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

10/20
Autorzy: Janusz Tatarzyński, Maria Szymańska-Kowalska, Andrzej Kański, Jan Lisicki, Dariusz Talar.
Tytuł: Ocena działania 0,5 bupiwakainy Polfa w blokadzie zewnątrzoponowej.
Tytuł równoległy: The action of 0,5 bupivacaine Polfa in extradural blockade.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1983 : 60, 3-4, 133-136, tab., bibliogr. 14 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

11/20
Autorzy: Andrzej Świątkowski, Maria Szymańska-Kowalska, Elżbieta Bartnikowska, Andrzej Pasiak.
Tytuł: Wpływ analgezji zewnątrzoponowej na stężenie wolnych kwasów tłuszczowych i trójglicerydów w surowicy operowanych chorych.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1984 : 60, 5-6, 292-298, il., tab., bibliogr., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

12/20
Autorzy: R. Gajdosz, Maria Szymańska-Kowalska, Wiesław W. Jędrzejczak.
Tytuł: Wpływ analgezji zewnątrzoponowej lidokainą na układ granulocytów.
Czasopismo: Anest. Inten. Terapia
Szczegóły: 1986 : 18, 4, 249-257, 6 tab., bibliogr. 35 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

13/20
Autorzy: R. Gajdosz, Maria Szymańska-Kowalska, Wiesław W. Jędrzejczak.
Tytuł: Wpływ analgezji zewnątrzoponowej markainą na aktywność fagocytarną granulocytów w teście NBT.
Tytuł równoległy: Effect of extradural analgesia with marcaine on the phagocytic activity of granulocytes in the NBT test.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1988 : 41, 15, 1005-1009, ryc., tab., bibliogr. 19 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

14/20
Autorzy: R. Gajdosz, Maria Szymańska-Kowalska, Wiesław W. Jędrzejczak.
Tytuł: Wpływ analgezji zewnątrzoponowej markainą na aktywność fagocytarną granulocytów w teście NBT.
Tytuł równoległy: Effect of extradural analgesia with marcaine on the phagocytic activity of granulocytes in the NBT test.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1988 : 41, 15, 1005-1009, ryc., tab., bibliogr. 19 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

15/20
Autorzy: Andrzej Kański, Henryk Płachta, Artur Kwiecień, Dariusz Żak, R. Gajdosz.
Tytuł: Skojarzona analgezja zewnątrzoponowa i podpajęczynkówkowa u chorego z odmą śródpiersia i prawej jamy opłucnej zakwalifikowanego do laparotomii ze wskazań nagłych.
Tytuł równoległy: Combined epidural and subarachnoidal analgesia for emergency laparotomy in patient with co-existing pneumothorax and mediastinal emphysema.
Czasopismo: Anest. Inten. Terapia
Szczegóły: 1994 : 26, 1, 45-47, il., bibliogr. 5 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

16/20
Autorzy: Jan K. Adamski.
Tytuł: Ocena przydatności klonidyny jako leku wspomagającego działanie analgetyczne fentanylu podawanego zewnątrzoponowo. Praca doktorska / Jan Adamski ; Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej.
Adres wydawniczy: Warszawa, 1995
Strony: 70 k. , ryc., tab., , 30 cm. , streszcz., maszyn. powiel.
Uwagi: Promotor: płk doc.dr hab.n.med. Andrzej Kański.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

17/20
Autorzy: Andrzej Świątkowski, Maria Szymańska-Kowalska, Elżbieta Bartnikowska.
Tytuł: Badanie wpływu analgezji zewnątrzoponowej na wybrane wskaźniki profilu lipidowego we krwi.
Tytuł całości: W: 2nd Polish ESRA Symposium, 1-2 June 1997, Warsaw Poland : Materiały sympozjalne
Adres wydawniczy: [Warszawa, 1997]
Strony: s. 136, 3 tab., bibliogr. 3 poz.
ISBN: 83-907906-0-2
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

18/20
Autorzy: A[ndrzej] Świątkowski, M[aria] Szymańska-Kowalska, E. Bartnikowska.
Tytuł: The examination of influence of epidural anaesthesia to selected blood lipid profile parameters.
Czasopismo: Med. Sci. Monit.
Szczegóły: 1997 : 3, Suppl. 1 : 2nd Polish ESRA Symposium. 1-2 June 1997, Warsaw: Conference Materials, Lectures and Abstracts, 133-134, tab.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

19/20
Autorzy: M. Męczyński, R. Świerżewski, P. Stieblich, Maria Szymańska-Kowalska.
Tytuł: Kliniczne badanie właściwości analgetycznych Tramadolu po podaniu zewnątrzoponowym.
Tytuł równoległy: Clinical study of analgesic properties of Tramadol after epidural administration.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1998 : T. 74, nr 7-8, s. 371-376, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

20/20
Autorzy: Elżbieta Płocharska, Barbara Magierska, Joanna Grzesiak, Robert Gadzicki, Remigiusz Wrażeń, Jarosław Krupa.
Tytuł: Zastosowanie znieczulenia zewnątrzoponowego ciągłego w odcinku piersiowym u chorych z patologią trzustki.
Tytuł równoległy: Thoracic epidural analgesia and pancreas pathologies.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 2002 : T. 78, nr 3, s. 145
Konferencja: Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie, Rynia, 2002.09.26
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM