WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIM



Zapytanie: ACTA HAEMATOLOGICA POLONICA
Liczba odnalezionych rekordów: 128



Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/128
Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Cezary Szczylik.
Tytuł: Dbałość o stan ogólny i odżywienie chorego po przeszczepie szpiku.
Tytuł równoległy: Care of the general condition and nutrition of patients after bone marrow transplantation.
Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
Szczegóły: 1987 : T. 18, nr 3-4, s. 237-139, bibliogr. 1 poz.
ISSN: 0001-5814
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science


  2/128
  Autorzy: Wiesław W. Jędrzejczak, Maksymilian Siekierzyński.
  Basic problems of intensive medical care after bone marrow transplantation.
  Tytuł: Podstawowe problemy intensywnej opieki medycznej po przeszczepie szpiku.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 1987 : T. 18, nr 3-4, s. 228-232, il., bibliogr. 7 poz.
  Uwagi: [Search: Wiktor Jedrzejczak, W.]
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science


  3/128
  Autorzy: Wiesław W. Jędrzejczak, Maksymilian Siekierzyński.
  Basic steps in the procedure of bone marrow transplantation.
  Tytuł: Podstawowe składowe zabiegu przeszczepiania szpiku.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 1987 : T. 18, nr 3-4, s. 225-227, il., bibliogr. 9 poz.
  Uwagi: [Search: Wiktor Jedrzejczak, W.]
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science


  4/128
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Profilaktyka i zwalczanie zakażeń u chorych poddawanych przeszczepom szpiku.
  Tytuł równoległy: Prevention and treatment of infection in patients after bone marrow transplantation.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 1987 : T. 18, nr 3-4, s. 233-236, bibliogr. 6 poz.
  Uwagi: [Search: Wikotr Jedrzejczak, W.]
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science


  5/128
  Autorzy: Jacek Nowak, Stanisław Zabielski, Mirosław Kłos.
  Tytuł: Asocjacje antygenów HLA z łuszczycą.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 1995 : T. 26, nr 2 supl. 1, s. 198
  Konferencja: , Warszawa, 1995.06.21
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  6/128
  Autorzy: Jacek Nowak, Elżbieta Graczyk, Mirosław Kłos.
  Tytuł: Badania własne nad resuspendowaniem koncentratów krwinek czerwonych.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 1995 : T. 26, nr 2 supl. 1, s. 212-213
  Konferencja: , Warszawa, 1995.06.21
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  7/128
  Autorzy: W[łodzimierz] Szczepański, W[aldemar] Halota, J[olanta] Gawęda, M[irosław] Kłos.
  Tytuł: Badania własne nad zakażeniami HTLV I/II w Polsce.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 1995 : T. 26, nr 2 supl. 1, s. 214
  Konferencja: , Warszawa, 1995.06.21
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  8/128
  Autorzy: Jolanta Gawęda, Włodzimierz Szczepański, Mirosław Kłos.
  Tytuł: Nosicielstwo HBV i HCV wśród dawców krwi i osocza.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 1995 : T. 26, nr 2 supl. 1, s. 218
  Konferencja: , Warszawa, 1996.06.21
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  9/128
  Autorzy: Jolanta Korsak.
  Tytuł: Ocena koncentratów płytkowych otrzymywanych przy zastosowaniu separatora komórkowego MCS 3 Plus.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 1995 : T. 26, nr 2 supl. 1, s. 213
  Konferencja: , Warszawa, 1995.06.21
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  10/128
  Autorzy: Włodzimierz Szczepański, Jolanta Gawęda, Mirosław Kłos.
  Tytuł: Zakażenia HIV wśród żołnierzy i chorych leczonych w WZL.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 1995 : T. 26, nr 2 supl. 1, s. 219
  Konferencja: , Warszawa, 1995.06.21
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  11/128
  Autorzy: Witold Witczak, Jolanta Korsak.
  Tytuł: Zastosowanie osocza w leczeniu ostrego zapalenia trzustki.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 1995 : T. 26, nr 2 supl. 1, s. 218
  Konferencja: , Warszawa, 1995.06.21
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  12/128
  Autorzy: Krzysztof Ilnicki.
  Tytuł: Efficacy of the umbilical cord blood collection in the conditions of the delivery room's staff routine work. Evaluation using some selected physiological parameters.
  Tytuł równoległy: Skuteczność pobierania krwi pępowinowej w warunkach rutynowej pracy personelu sal położniczych. Ocena z zastosowaniem wybrancyh parametrów fizjologicznych.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 1996 : T. 27, nr 2, s. 139-143, bibliogr. 15 poz., streszcz.
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  13/128
  Autorzy: Kazimierz Sułek.
  Tytuł: Kliniczne aspekty stosowania koncentratów płytkowych.
  Tytuł równoległy: Clinical aspects of platelets transfusions.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 1997 : T. 28, supl. 2, s. 148-153, bibliogr. 10 poz., sum.
  Konferencja: , Kraków, 1997.09.25
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  14/128
  Autorzy: Bożena K. Budziszewska, Jan Majkowski, J Maj, Piotr Rzepecki, Janusz Hałka.
  Tytuł: Szpiczak mnogi nieprodukujący ze współistniejącym zwłóknieniem szpiku - opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Non-producing multiple myeloma with osteomielofibrosis - case report.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 1997 : T. 28, nr 3, s. 309-313, bibliogr. 11 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  15/128
  Autorzy: B[arbara] Betiuk, B[ożena] Budziszewska, W[aldemar] Sawicki, K[rzysztof] Żygocki, T[eresa] Czajka.
  Tytuł: Chłoniak złośliwy z pierwotnym zajęciem centralnego układu nerwowego.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 1998 : T. 29, suppl. 2, s. 41
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Hematologiczne, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Kołobrzeg, 1998.06.04
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  16/128
  Autorzy: E[wa] Wąsak-Szulkowska, K. [E.] Szulkowska, K[azimierz] Sułek, K[atarzyna] B. Budziszewska, K[rzysztof] Żygocki.
  Tytuł: Mikrokrążenie skórne w przewlekłej białaczce limfatycznej przebiegającej z hiperleukocytozą - doniesienie wstępne.
  Tytuł równoległy: Skin microcirculation in chronic lymphotic leukemia with hyperleucocytosis - preliminary reports.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 1998 : T. 29, suppl. 1, 114
  Konferencja: , Puławy
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  17/128
  Autorzy: J[anusz] Hałka, B[arbara] Betiuk, E[wa] Wąsak-Szulkowska, K[rzysztof] Żygocki.
  Tytuł: Nespodziewany zgon pacjenta po przeszczepieniu szpiku kostnego najprawdopodobniej z powodu wznowy chłoniaka złośliwego OUN.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 1998 : T. 29, suppl. 2, s. 32
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Hematologiczne, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Kołobrzeg, 1998.06.04
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  18/128
  Autorzy: Kazimierz Sułek.
  Tytuł: Neurologiczne aspekty zespołu nadlepkości w chorobach krwi.
  Tytuł równoległy: Neurological aspects of hyperviscosity in blood diseases.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 1998 : T. 29, supl. 2, s. 5-9, bibliogr. 25 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Kazimierz Sułek
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Hematologiczne, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Kołobrzeg, 1998.06.04
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  19/128
  Autorzy: A[ndrzej] Tutaj, R[yszard] Janda, K[azimierz] Tomczykiewicz, A[nna] Sosnowska, Z[ofia] Wańkowicz, E. Kostrzewska.
  Tytuł: Przypadek ciężkiej, pełnoobjawowej porfirii.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 1998 : T. 29, supl. 2, s. 65
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Hematologiczne, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Kołobrzeg, 1998.06.04
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  20/128
  Autorzy: B[ożena] K. Budziszewska, E[wa] Szulkowska, J[anusz] Hałka, K[azimierz] Sułek.
  Tytuł: Uszkodzenie nerwów czaszkowych jako wiodący objaw chłoniaka Burkitta.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 1998 : T. 29, suppl. 2, s. 41-42
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Hematologiczne, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Kołobrzeg, 1998.06.04
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  21/128
  Autorzy: Tadeusz Robak, Marek Kasznicki, Euzebiusz Krykowski, Anna Dmoszyńska, Magdalena Kotysz, Stanisław Maj, Aleksander B. Skotnicki, Maria Zawirska, Sabina Kotlarek-Haus, Marek Kielbiński, Ignacy Ukrasiński, Barbara Zdziarska, Marcin Flont, Andrzej Hellmann, Maria Bieniszewska, Krzysztof Żygocki, Kazimierz Sułek.
  Tytuł: Wyniki leczenia dorosłych chorych na niedokrwistość aplastyczną. Wieloośrodkowa analiza retrospektywna.
  Tytuł równoległy: Polish multicenter retrospective analysis of immunosupressive treatment results of adult aplastic anemia patients.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 1998 : T. 29, nr 4, s. 435-442, bibliogr. 23 poz.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Tadeusz Robak
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus


  22/128
  Autorzy: B[arbara] Betiuk, A[nna] Piusińska-Macoch, K[azimierz] Sułek.
  Tytuł: Zaburzenia poznawcze i afektywne w trakcie leczenia Referonem A u chorej z nadpłytkowością samoistną.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 1998 : T. 29, suppl. 2, s. 45
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Hematologiczne, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Kołobrzeg, 1998,06.04
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  23/128
  Autorzy: Piotr Rzepecki, Kazimierz Sułek, Janusz Hałka.
  Tytuł: Histologiczne klasyfikacje przewlekłych zespołów mieloproliferacyjnych.
  Tytuł równoległy: The histological classifications of chronic myeloproliferative disorders.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 1999 : T. 30, nr 3, s. 241-248, ryc., tab., bibliogr. 21 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  24/128
  Autorzy: Kazimierz Sułek.
  Tytuł: Zastosowanie interleukiny-2 w hematologii.
  Tytuł równoległy: Application of interleukin-2 in hematology.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2000 : T. 31, nr 4, s. 337-344, bibliogr. 48 poz., sum.
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus


  25/128
  Autorzy: Kazimierz Sułek.
  Tytuł: Mikrokrążenie w tkance szpikowej.
  Tytuł równoległy: The bone marrow transplantation.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2001 : T. 32, supl. 1, s. 31-35, bibliogr. 25 poz., sum.
  Konferencja: , Lublin, 2001.05.17
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  26/128
  Autorzy: E. K. Machaj, T. Ołdak, A. Gajkowska, R. Szczecina, M. Jastrzewska, M. Kruszewski, J. Kuczyńska-Sicińska, Mirosław Kłos, Z. Pojda.
  Tytuł: Pozyskiwanie, preparatyka i zamrażanie krwi pępowinowej dla celów klinicznych.
  Tytuł równoległy: Collection, processing and freezing of cord blood for clinical purposes.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2001 : T. 32, nr 3, s. 317-326, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  27/128
  Autorzy: Jarosław Wajs.
  Tytuł: Transfuzje koncentratów granulocytarnych - renesans niedocenianej metody leczenia?
  Tytuł równoległy: Granulocyte concentrates transfusion - renaissance of underestimated method of therapy?
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2001 : T. 32, nr 4, s. 385-392, bibliogr. 15 poz., sum.
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  28/128
  Autorzy: Jolanta Korsak.
  Tytuł: Alternative methods of blood and blood component transfusion.
  Tytuł równoległy: Alternatywne metody przetoczeń krwi i jej składników
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2005 : T. 36, nr 2, s. 247-255, bibliogr. 35 poz., sum.
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów, Warszawa, 2005.01.13
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  29/128
  Autorzy: M. Szabelewska, J[olanta] Korsak.
  Tytuł: Analiza badań przeciwciał anty-HBc u honorowych dawców krwi - doniesienie wstępne.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2005 : T. 36, Supl. 2, s. 297-298
  Konferencja: Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku Śląska Akademia Medyczna, Wisła, 2005.09.08
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  30/128
  Autorzy: Marcin Feliga, Jolanta Korsak, Marek Maruszyński.
  Tytuł: Autologous blood transfusion in patients with abdominal aortic aneurysm before stent-graft implantation.
  Tytuł równoległy: Autotransfuzje u pacjentów poddanych zabiegowi wszczepienia protezy aortalnej w leczeniu tętniaka aorty brzusznej.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2005 : T. 36, nr 2, s. 256-259, bibliogr. 7 poz., sum.
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów, Warszawa, 2005.01.13
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  31/128
  Autorzy: Grzegorz Piotrowicz, Rafał Jedynak.
  Tytuł: Autotransfusion in urology: ten years experience.
  Tytuł równoległy: Zastosowanie autotransfuzji w urologii: dziesięć lat doświadczeń.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2005 : T. 36, nr 2, s. 260-262, sum.
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów, Warszawa, 2005.01.13
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus


  32/128
  Autorzy: E. Kalinka, J[arosław] Wajs, K[azimierz] Sułek, T. Robak, M. Błasińska-Morawiec, J. Hołowiecki, J. Sawczuk-Chabin, L. Konopka, W. Jędrzejczak, P. Centkowski, K. Warzocha.
  Tytuł: Cladribine alone or in combination with cyclophosphamide, and COP in previously untreated low grade non-Hodgkin lymphoma patients.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2005 : T. 36, Supl. 2, s. 152
  Konferencja: Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku Śląska Akademia Medyczna, Wisła, 2005.09.08
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  33/128
  Autorzy: K[rzysztof] Gawroński, K[azimierz] Sułek, M. Sidor, M. Domagała.
  Tytuł: Cytomorfologiczna ocena aktywności proliferacyjnej megakariocytów w chorobach mielo- i limfoproliferacyjnych.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2005 : T. 36, Supl. 2, s. 118-119
  Konferencja: Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku Śląska Akademia Medyczna, Wisła, 2005.09.08
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  34/128
  Autorzy: P. Grabarczyk, E. Brojer, A. Kalińska, E[wa] Szulkowska, A. Wieczorek, P[iotr] Rzepecki, M. Krug-Janiak, E. Sulkowska, M. Mikulska.
  Tytuł: Diagnozowanie oraz monitorowanie objawowego i bezobjawowego zakażenia Parvowirusem B19 metodą ilościowego real-time PCR.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2005 : T. 36, Supl. 2, s. 127-128
  Konferencja: Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku Śląska Akademia Medyczna, Wisła, 2005.09.08
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  35/128
  Autorzy: J[olanta] Korsak, D[ariusz] Blinowski, H. Gardecka.
  Tytuł: Doświadczenia własne z wprowadzeniem standardu ISBT 128 w krwiodawstwie.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2005 : T. 36, supl. 2, s. 162-163
  Konferencja: Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku Śląska Akademia Medyczna bWisła$PL, 2005.09.10
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  36/128
  Autorzy: J. Sawczuk-Chabin, E. Kalinka, P. Centkowski, K[atarzyna] Budziszewska, B. Ceglarek, J. Najda, M. Błasińska-Morawiec, K[azimierz] Sułek, J. Hołowiecki, L. Konopka, K. Warzocha.
  Tytuł: Fludarabina, mitoksantron i dexametazon w leczeniu nawrotowych i opornych chłoniaków o niskim stopniu złośliwości.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2005 : T. 36, Supl. 2, s. 264-265
  Konferencja: Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku Śląska Akademia Medyczna, Wisła, 2005.09.08
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  37/128
  Autorzy: J. Sawczuk-Chabin, E. Kalinka, P. Centkowski, K[atarzyna] Budziszewska, B. Ceglarek, Z. Najda, M. Błasińska-Morawiec, K[azimierz] Sułek, J. Hołowiecki, L. Konopka, K. Warzocha.
  Tytuł: Fludarabine, mitoxantrone and dexamethasone in the treatment of relapsed and refractory low-grade non-Hodgkin lymphoma.
  Tytuł równoległy: Fludarabian, mitoksantron i deksametazon w leczeniu nawrotowych i opornych chłoniaków o niskim stopniu złośliwości.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2005 : T. 36, Supl. 1, s. 208
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów, Lublin, 2005.05.18
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  38/128
  Autorzy: P[iotr] Rzepecki, T[eresa] Czajka, K[rzysztof] Gawroński.
  Tytuł: Objawy neurologiczne jako pierwsza manifestacja niedoboru witaminy B12 - prezentacja dwóch przypadków.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2005 : T. 36, Supl. 2, s. 257-258
  Konferencja: Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku Śląska Akademia Medyczna, Wisła, 2005.09.08
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  39/128
  Autorzy: J. Mazur, J[olanta] Korsak.
  Tytuł: Ocena filtrów BioR 01 plus BBS do usuwania leukocytów z KKCz.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2005 : T. 36, Supl. 2, s. 209-210
  Konferencja: Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku Śląska Akademia Medyczna, Wisła, 2005.09.08
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  40/128
  Autorzy: P[iotr] Rzepecki, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Ocena parametrów stanu odżywienia u chorych leczonych wysokodawkową chemioterapią z następowym przeszczepieniem autologicznych komórek krwiotwórczych.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2005 : T. 36, Supl. 2, s. 255-256
  Konferencja: Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku Śląska Akademia Medyczna, Wisła, 2005.09.08
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  41/128
  Autorzy: K[rzysztof] Gawroński, P[iotr] Rzepecki, K[azimierz] Sułek.
  Tytuł: Ostra niewydolność wątroby o piorunującym przebiegu po autologicznym przeszczepieniu szpiku kostnego z użyciem busulphanu i fludarabiny jako reżimu przygotowawczego u chorego z pierwotnym mięsakiem granulocytarnym OUN.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2005 : T. 36, Supl. 2, s. 117
  Konferencja: Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku Śląska Akademia Medyczna, Wisła, 2005.09.08
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  42/128
  Autorzy: E[wa] Szulkowska, K[azimierz] Sułek, P[iotr] Rzepecki, E. Brojer, P. Grabarczyk.
  Tytuł: Przewlekłe zakażenie parwowirusem B19 u chorego po allotransplantacji krwiotwórczych komórek macierzystych z powodu ciężkiej anemii plastycznej.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2005 : T. 36, Supl. 2, s. 300-301
  Konferencja: Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku Śląska Akademia Medyczna, Wisła, 2005.09.08
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  43/128
  Autorzy: Bożena K. Budziszewska, Renata Piusińska-Macoch, Kazimierz Sułek, Adam Stępień.
  Tytuł: Psychologiczne problemy rodziny pacjentów z chorobami nowotworowymi krwi w koncepcji systemowej.
  Tytuł równoległy: Psychological problems of the family of the patients with haematological malignancies in the system theory.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2005 : T. 36, nr 3, s. 317-325, bibliogr. 19 poz., sum.
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  44/128
  Autorzy: I. Seferyńska, E. Orłowska, S. Krzemień, J. Hołowiecki, M. Komarnicki, K. Kuliczkowski, K[azimierz] Sułek, A. Hellmann, A. Skotnicki, M. Paluszewska, W. W. Jędrzejczak, T. Robak, A. Dmoszyńska, J. Kłoczko, L. Konopka, B. Zdziarska, L. Domagała, L. Zduńczyk, A. Lange, G. Gadomska, J. Starzak-Gwóźdź, M. Całbecka, K. Zawilska, T. Szpila, A. Ejduk, S. Maj, K. Warzocha.
  Tytuł: Rejestr zachorowań na ostre białaczki u osób dorosłych w Polsce w 2004 roku.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2005 : T. 36, Supl. 2, s. 265
  Konferencja: Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku Śląska Akademia Medyczna, Wisła, 2005.09.08
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  45/128
  Autorzy: Kazimierz Sułek, Krzysztof Gawroński, Ewa Szulkowska.
  Tytuł: Spectrum of T-cell leukaemias.
  Tytuł równoległy: Spektrum białaczek T-komórkowych.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2005 : T. 36, Supl. 1, s. 60-66, bibliogr. 28 poz., sum.
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów, Lublin, 2005.05.19
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  46/128
  Autorzy: M. Nowakowska-Domagała, E. Lutwin, A. Drobiecki, J. Paluch, M. Wątek, K[azimierz] Sułek.
  Tytuł: Toksyczna nekroliza naskórka u pacjenta z gorączką neutropeniczną w przebiegu ostrej białaczki szpikowej.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2005 : T. 36, Supl. 2, s. 222
  Konferencja: Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku Śląska Akademia Medyczna, Wisła, 2005.09.08
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  47/128
  Autorzy: P[iotr] Rzepecki, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Użyteczność parametrów biochemicznych w ocenie stanu odżywienia u chorych we wczesnym okresie po allotransplantacji komórek macierzystych krwiotworzenia - doniesienie wstępne.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2005 : T. 36, Supl. 2, s. 253-254
  Konferencja: Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku Śląska Akademia Medyczna, Wisła, 2005.09.10
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  48/128
  Autorzy: B[ożena] K. Budziszewska, P[iotr] Rzepecki, J[anusz] Hałka, W[aldemar] Sawicki, T[eresa] Borysewicz-Czajka.
  Tytuł: Wczesna transplantacja komórek macierzystych u chorych z mięsakiem mieloidalnym (sarcoma granulocyticum).
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2005 : T. 36, Supl. 2, s. 85-86
  Konferencja: Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku Śląska akademia Medyczna, Wisła, 2005.09.08
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  49/128
  Autorzy: P[iotr] Rzepecki, T[omasz] Sarosiek, E[wa] Szulkowska, K[rzysztof] Gawroński.
  Tytuł: Zastosowanie fludarabiny i campath -1h w reżimie przygotowawczym przed allotransplantacją szpiku kostnego u chorych z ciężką postacią niedokrwistości plastycznej.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2005 : T. 36, Supl. 2, s. 254-255
  Konferencja: Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku Śląska Akademia Medyczna, Wisła, 2005.09.08
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  50/128
  Autorzy: P[iotr] Rzepecki, J[arosław] Wajs, T[omasz] Sarosiek.
  Tytuł: Zastosowanie pośrednich dawek melfalanu w leczeniu pierwotnej skrobiawicy - prezentacja dwóch przypadków.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2005 : T. 36, Supl. 2, s. 252-253
  Konferencja: Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku Śląska Akademia Medyczna, Wisła, 2005.09.08
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  51/128
  Autorzy: Kazimierz Sułek.
  Tytuł: Znaczenie oceny mikroskopowej komórek w chorobach limfoproliferacyjnych w dobie immunotypowania i genetyki (refleksje nad zmieniającą się hematoonkologią).
  Tytuł równoległy: The importance of microscopic cytomorphology in lymphoproliferative diseases in era of immunophenotyping and genetics (reflections on changing hematooncology).
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2005 : T. 36, Supl. 1, s. 67-74, bibliogr. 32 poz., sum.
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów, Lublin, 2005.05.19
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  52/128
  Autorzy: Bożena K. Budziszewska.
  Tytuł: Niedokrwistość w przebiegu choroby nowotworowej.
  Tytuł równoległy: Cancer-related anemia.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2006 : T. 37, supl. 3, s. 7-14, tab., bibliogr. 22 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  53/128
  Autorzy: Ewa Wąsak-Szulkowska, Bożena K. Budziszewska, Kazimierz Sułek.
  Tytuł: Postępowanie w neutropeniach i małopłytkowościach.
  Tytuł równoległy: Approach to the neutropenic and thrombocytopenic patients.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2006 : T. 37, supl. 3, s. 66-75, tab., bibliogr. 9 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  54/128
  Autorzy: Piotr Rzepecki, Tomasz Sarosiek, A. Deptała, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Przeszczepianie autologicznych krwiotwórczych komórek macierzystych w leczeniu wybranych guzów litych u dorosłych.
  Tytuł równoległy: Autologous hematopoietic cell transplantation in adult patients with certain solid tumors.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2006 : T. 37, nr 2, s. 159-166, bibliogr. 39 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  55/128
  Autorzy: I. Solarska, M. Majewski, B. Nasilowska, P[iotr] Rzepecki, J. Zaucha, B. Mariańska, A. Hellmann, K. Warzocha.
  Tytuł: Real-time quantitative PCR of BCR/ABL mRNA in chronic myeloid leukemia patients treated with allogeneic hematopoietic stem cell transplantation.
  Tytuł równoległy: Monitorowanie ilości MRNA BCR?ABL metodą real-time PCR u chorych z przewlekłą białaczką szpikową leczonych allogenicznym przeszczepem macierzystych komórek krwiotwórczych.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2006 : T. 37, supl. 1, s. 259
  Konferencja: , Kazimierz Dolny, 2006.05.20
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  56/128
  Autorzy: Kazimierz Sułek, Krzysztof Gawroński, Katarzyna Budziszewska.
  Tytuł: Retykulocyty - niedoceniany wskaźnik erytropoezy.
  Tytuł równoległy: Reticulocytes - underestimated indicator of erythropoiesis.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2006 : T. 37, supl. 3, s. 15-25, il., tab., bibliogr. 30 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  57/128
  Autorzy: A. Walter-Croneck, A. Dmoszyńska, A. Skotnicki, M. Soroka-Wojtaszko, K. Słoma-Madej, Wiesław Jędrzejczak, J. Hołowiecki, A. Hellmann, K. Warzocha, J. Walewski, K. Kuliczkowski, T. Robak, Kazimierz Sułek, M. Komarnicki.
  Tytuł: Skuteczność i bezpieczeństwo bortezomibu w leczeniu opornego/nawrotowego szpiczaka plazmocytowego - doświadczenia Polskiej Grupy Szpiczakowej.
  Tytuł równoległy: Efficacy and safety of bortezomib in treatment of refractory/relapsed multiple myeloma - Polish Myeloma Group experience.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2006 : T. 37, supl. 1, s. 125-134, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów, Kazimierz Dolny, 2006.05.20
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  58/128
  Autorzy: Bożena K. Budziszewska, Ewa Wąsak-Szulkowska, Kazimierz Sułek.
  Tytuł: Zmiany w układzie krzepnięcia w ciąży i połogu z uwzględnieniem powikłań zakrzepowo-zatorowych.
  Tytuł równoległy: The changes in haemostatic system in normal pregnancy and puerperium and thromboembolitic complications.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2006 : T. 37, supl. 3, s. 96-107, tab., streszcz., sum.
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  59/128
  Autorzy: E[wa] Wąsak-Szulkowska, A[licja] Rączka, K[azimierz] Sułek.
  Tytuł: Błędne rozpoznanie przewlekłej białaczki szpikowej u chorej z krioglobulinemią.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2007 : T. 38, Supl. 2, s. 422
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów, Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa, 2007.09.06
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  60/128
  Autorzy: W. Prejzner, A. Hołowiecka-Goral, M. Majewski, M. Kowal, J. Niesiobędzka-Krężel, M. Całbecka, J. Góra-Tybor, T. Sacha, L. Usnarska-Zubkiewicz, M. Nowakowska-Domagała, W[aldemar] Sawicki, M. Dudziński, L. Gil, E. Wasilewska, A. Czyż, A. Hellmann.
  Tytuł: Epidemiologia przewlekłej białaczki szpikowej w latach 2004-2005 w Polsce.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2007 : T. 38, Supl. 2, s. 180-181
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów, Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa, 20078.09.06
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  61/128
  Autorzy: K[azimierz] Sułek, E[wa] Wąsak-Szulkowska, B[ożena] K. Budziszewska.
  Tytuł: Ethical issues in the management of multiple myeloma.
  Tytuł równoległy: Problemy etyczne w leczeniu szpiczaka mnogiego.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2007 : T. 38, Supl. 1, s. 41-46, bibliogr. 9 poz., sum.
  Konferencja: Katedra i Klinika Hematologii Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Lwów, 2007.05.18
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  62/128
  Autorzy: T[omasz] Sarosiek, P[iotr] Rzepecki.
  Tytuł: Guz oskrzela jako manifestacja nawrotu chłoniaka anaplastycznego - prezentacja przypadku.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2007 : T. 38, Supl. 2, s. 394-396, bibliogr. 5 poz.
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów, Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa, 2007.09.06
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  63/128
  Autorzy: Jolanta Korsak.
  Tytuł: Immunoglobuliny do stosowania dożylnego: wskazania i przeciwwskazania.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2007 : T. 38, Supl. 2, s. 26-28
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów, Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa, 2007.09.06
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  64/128
  Autorzy: P[iotr] Rzepecki, T[omasz] Sarosiek.
  Tytuł: Klofazymina i dospojówkowa forma cyklosporyny w leczeniu przewlekłej choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2007 : T. 38, Supl. 2, s. 387-388
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów, Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa, 2007.09.06
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  65/128
  Autorzy: P[iotr] Rzepecki.
  Tytuł: Leczenie przeciwwymiotne palonosetronem - podsumowanie aktualnych doświadczeń.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2007 : T. 38, Supl. 2, s. 118-119
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów, Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa, 2007.09.06
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  66/128
  Autorzy: K[azimierz] Sułek, K[rzysztof] Gawroński.
  Tytuł: Miejsce i rola hematologa w katastrofach jądrowych.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2007 : T. 38, Supl. 2, s. 412
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów, Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa, 2007.09.06
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  67/128
  Autorzy: I. Solarska, B. Nasiłowska-Adamska, P[iotr] Rzepecki, J. M. Zaucha, M. Całbecka, K[azimierz] Sułek, A. Hellmann, B. Mariańska, M. Majewski, K. Warzocha.
  Tytuł: Monitorowanie ilości mRNA BCR-ABL metodą real-time PCR u chorych na przewlekłą białaczkę szpikową leczonych transplantacją allogenicznych komórek krwiotwórczych.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2007 : T. 38, Supl. 2, s. 92-93
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów, Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa, 2007.09.06
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  68/128
  Autorzy: W. Prejzner, M. Kowal, A. Hołowiecka-Goral, M. Całbecka, J. Niesiobędzka-Krężel, L. Usnarska-Zubkiewicz, W[aldemar] Sawicki, L. Gil, J. Góra-Tybor, M. Majewski, T. Sacha, E. Wasilewska, A. Hellmann.
  Tytuł: Ocena rodzaju prowadzonego leczenia i skuteczności terapii imatynibem przewlekłej białaczki szpikowej.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2007 : T. 38, Supl. 2, s. 90
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów, Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa, 2007.09.06
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  69/128
  Autorzy: E. Kalinka-Warzocha, J[arosław] Wajs, K[azimierz] Sułek, M. Błasińska-Morawiec, M. Chełstowska, P. Centkowski, B. Ceglarek, T. Robak, B. Stella-Holowiecka, G. Mazur, I. Fedorowicz, M. Wątek, K. Warzocha.
  Tytuł: Ocena skuteczności i toksyczności kladrybiny stosowanej oddzielnie (C) lub w połączeniu z cyklofosfamidem (CC) w porównaniu z programem COP u nieleczonych chorych na nieziarnicze chłoniaki o małym stopniu złośliwości.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2007 : T. 38, Supl. 2, s. 78-79
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów, Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa, 2007.09.06
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  70/128
  Autorzy: P[iotr] Rzepecki, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Ocena stanu odżywienia w trakcie przeszczepienia allogenicznych komórek krwiotwórczych.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2007 : T. 38, Supl. 2, s. 389-390
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów, Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa, 2007.09.06
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  71/128
  Autorzy: J. Smolarczyk-Wodzyńska, P. Grabarczyk, A. B. Nasiłowska-Adamska, J. Siennicka, P[iotr] Rzepecki, A. Piekarska, B. Mariańska, R.E. Brojer.
  Tytuł: Porównanie wyników ilościowego badania DNA CMW metodą real-time PCR w osoczu i pełnej krwi u chorych po allogenicznym przeszczepieniu szpiku (allo HSCT).
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2007 : T. 38, Supl. 2, s. 167
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów, Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa, 2007.09.06
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  72/128
  Autorzy: E. Klausa, B. Muzała-Bogdan, J[olanta] Korsak.
  Tytuł: Profilkaktyka potransfuzyjnych zakażeń bakteryjnych.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2007 : T. 38, Supl. 2, s. 139-140
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów, Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa, 2007.09.06
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  73/128
  Autorzy: J. Hołowiecki, S. Grosicki, S. Krycz-Krzemień, K. Kuliczkowski, T. Robak, A. Skotnicki, J. Kłoczko, A. Hellmann, K[azimierz] Sułek, A. Dmoszyńska, K. Warzocha, B. Stella-Holowiecka, B. Zdziarska, W. W. Jędrzejczak.
  Tytuł: Prospektywne, randomizowane, wieloośrodkowe badanie III fazy Polskiej Grupy Białaczkowej (PALG) porównujące leczenie indukujące DAF (DNR+AracC+Fludarabina), DAC (DNR, AracC, Kladrybina) i standardowe DA w leczeniu chorych z noworozpoznaną ostrą białaczką szpikową (AML) - wstępne wyniki.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2007 : T. 38, Supl. 2, s. 128-129
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów, Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa, 2007.09.06
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  74/128
  Autorzy: I. Seferyńska, E. Orłowska, A. Ejduk, S. Maj, J. Hołowiecki, S. Krycz-Krzemień, T. Robak, K[azimierz] Sułek, M. Paluszewska, W. W. Jędrzejczak, A. Skotnicki, K. Kuliczkowski, A. Dmoszyńska, A. Hellmann, J. Kłoczko, L. Konopka, M. Komarnicki, B. Zdziarska, M. Nowakowska-Domagała, A. Zduńczyk, A. Lange, G. Gadomska, J. Starzak-Gwóźdź, M. Całbecka, K. Zawilska, K. Warzocha.
  Tytuł: Rejestr zachorowań na ostre białaczki u osób dorosłych w Polsce.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2007 : T. 38, Supl. 2, s. 172-173
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów, Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa, 2007.09.06
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  75/128
  Autorzy: W. Knopińska-Posłuszny, A. Hellmann, M. Taszner, A. Mital, A. Walter-Croneck, T. Torosian, B. Stella-Holowiecka, J. Romejko-Jarońska, B. Nasiłowska-Adamska, T. Wolska-Smoleń, D. Duda, L. Usnarska-Zubkiewicz, W[aldemar] Sawicki, D. Dytfeld, A. Pluta, A. Dmoszyńska, W.W. Jędrzejczak, J. Hołowiecki, J. Walewski, K. Warzocha, A. Skotnicki, A. Lange, K. Kuliczkowski, K[azimierz] Sułek, M. Komarnicki, T. Robak.
  Tytuł: Results of high-dose therapy followed by autologus HSCT in patients with multiple myeloma. A retrospective multicenter analysis conducted by the Polish Myeloma Group.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2007 : T. 38, Supl. 1, s. 24-25
  Konferencja: Katedra i Klinika Hematologii Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Lwów, 2007.05.18
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  76/128
  Autorzy: W. Knopińska-Posłuszny, M. Taszner, A. Hellmann, A. Mital, A. Walter-Croneck, A. Dmoszyńska, T. Torosian, W. Jędrzejczak, B. Stella-Holowiecka, J. Hołowiecki, J. Romejko-Jarońska, J. Walewski, B. Nasiłowska-Adamska, K. Warzocha, T. Wolska-Smoleń, A. Skotnicki, D. Duda, A. Lange, L. Usnarska-Zubkiewicz, K. Kuliczkowski, W[aldemar] Sawicki, K[azimierz] Sułek, D. Dytfeld, M. Komarnicki, A. Pluta, T. Robak.
  Tytuł: Retrospektywna, wieloośrodkowa analiza wyników autotransplantacji komórek progenitorowych (autoSCT) zastosowanej u pacjentów ze szpiczakiem mózgu.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2007 : T. 38, Supl. 2, s. 73-74
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów, Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa, 2007.09.06
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  77/128
  Autorzy: J. Czyż, W. Knopińska-Posłuszny, A. Hellmann, R. Dziadziuszko, R. Szydło, Ł. Kachel, S. Hołowiecka, J. Hołowiecki, J. Goździk, A. Czyż, J. Hansz, M. Komarnicki, A. Avigdor, A. Nagler, M. Osowiecki, J. Walewski, P. Mensah, W. Jurczak, A. Skotnicki, M. Sędzimirska, A. Lange, W[aldemar] Sawicki, K[azimierz] Sułek, A. Kuś, P. Smolewski, T. Robak, K. Warzocha, Z. Sawicki, M. Wojtukiewicz, G. Charliński, W. W. Jędrzejczak, T. Wróbel, G. Mazur, K. Kuliczkowski, T. Zemełka, M. Pawlicki.
  Tytuł: Rola chemioterapii w wysokich dawkach połączonej z autologicznym przeszczepem komórek hematopoetycznych w leczeniu chłoniaka Hodgkina.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2007 : T. 38, Supl. 2, s. 75-77
  Uwagi: Zjazd pod patronatem Ministra Zdrowia
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów, Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa, 2007.0-9.06
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  78/128
  Autorzy: J[arosław] Wajs, E. Machaj, T. Ołdak, K[azimierz] Sułek.
  Tytuł: Wpływ chemioterapii konwencjonalnej stosowanej w leczeniu pacjentów z chłoniakami złośliwymi na czynność podścieliska szpiku.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2007 : T. 38, Supl. 2, s. 237-239
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów, Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa, 2007.09.06
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  79/128
  Autorzy: A. Kalińska, P. Grabarczyk, E. Sulkowska, E[wa] Wąsak-Szulkowska, S. Gołębiowska-Staroszczyk, K. Michalak, R. Wieczorek, M. Kruk-Janiak, E. Brojer.
  Tytuł: Zakażenie Parvowirusem B19 - ocena stężenia DNA wirusa, polimorfizmu oraz przebiegu infekcji.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2007 : T. 38, Supl. 2, s. 195-196
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów, Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa, 2007.09.06
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  80/128
  Autorzy: B. Nasiłowska-Adamska, P[iotr] Rzepecki, J. Mańko, A. Czyż, M. Markiewicz, I. Federowicz, A. Tomaszewska, B. Piątkowska-Jakubas, A. Wrzesień-Kus, M. Bieniaszewska, D. Duda, K. Hałaburda, A. Szczepiński, A[ndrzej] Lange, A[ndrzej] Hellmann, T[adeusz] Robak, A. Skotnicki, W[iesław] W. Jędrzejczak, J. Walewski, J[erzy] Hołowiecki, M[ieczysław] Komarnicki, A. Dmoszyńska, K[rzysztof] Warzocha, B. Mariańska.
  Tytuł: Znaczenie paliferminy (KEPIVANCE) w zapobieganiu zapalenia błony śluzowej jamy ustnej u chorych po transpalntacjach komórek krwiotwórczych.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2007 : T.38, Supl. 2, s. 119-120
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów, Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa, 2007.09.06
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  81/128
  Autorzy: Janusz Hałka, Kazimierz Sułek.
  Tytuł: Choroby krwi wywołane przez leki.
  Tytuł równoległy: Blood disorders due to drugs.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2010 : Vol. 41, nr 2, s. 131-139, bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus


  82/128
  Autorzy: Anna Torska, Kazimierz Sułek, Janusz Romanowski.
  Tytuł: Guzkowy przerost limfoidalny błony śluzowej przewodu pokarmowego u pacjentki z pospolitym zmiennym niedoborem odporności.
  Tytuł równoległy: Nodular lymphoid hyperplasia of the mucosa of gastrointestinal tract in women with common variable immunodeficiency.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2012 : Vol. 43, nr 3, s. 296-298, bibliogr. 12 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Anna Torska
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  DOI:

  83/128
  Autorzy: K[rzysztof] Gawroński, T[omasz] Cieciura, P[iotr] Rzepecki.
  Tytuł: Ocena potencjalnego stopnia włóknienia wątroby u chorych z podejrzeniem wątrobowej postaci GvHD.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2013 : Vol. 44, supl., s. 155-156
  Konferencja: Gradatim, Poznań, 2013.09.25
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  84/128
  Autorzy: A. Walter-Croneck, N. Grząśko, M. Soroka-Wojtaszko, T. Torosian, W. W. Jędrzejczak, A. Jurczyszyn, A. Skotnicki, M. Rymko, M. Calbecka, E. Lech-Marańda, E. Mądro, P. Zielińska, I. Grygoruk-Wiśniowska, S. Krycz-Krzemień, D. Dawidowska, K. Kuliczkowski, M[agdalena] Olszewska-Szopa, P[iotr] Rzepecki, E. Iskierka, T. Robak, A. Barchnicka, S. Grosicki, A. Masternak, D. Woszczyk, A. Dmoszyńska.
  Tytuł: Ocena skuteczności i bezpieczeństwa leczenia bortezomibem chorych na szpiczaka plazmocytowego w Polsce - raport Polskiej Grupy Szpiczakowej (PGSz).
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2013 : Vol. 44, supl., s. 39
  Konferencja: Gradatim, Poznań, 2013.09.25
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  85/128
  Autorzy: S[ebastian] Giebel, K. Jagoda, A[nna] Szmigielska, M[ałgorzata] Krawczyk-Kuliś, E[wa] Lech-Marańda, M[onika] Paluszewska, A[nna] Czyż, J[arosław] Piszcz, B[arbara] Piątkowska-Jakubas, M[aria] Adamczyk-Cioch, J[anusz] Hałka, T[adeusz] Robak, S[ławomira] Kyrcz-Krzemień, K[rzysztof] Warzocha, W[iesław] W. Jędrzejczak, M[ieczysław] Komarnicki, J[anusz] Kłoczko, A[leksander] B. Skotnicki, M[arcin] Pasiarski, A[ndrzej] Hellmann, P[iotr] Rzepecki, M[arek] Raźny, J[erzy] Hołowiecki.
  Tytuł: Ocena skuteczności poszczególnych kursów terapii indukującej i konsolidującej dorosłych chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną z uwzględnieniem odpowiedzi na poziomie minimalnej choroby resztkowej. Analiza pośrednia badania PALG ALL 5-2007.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2013 : Vol. 44, supl., s. 33-34
  Konferencja: Gradatim, Poznań, 2013.09.25
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  86/128
  Autorzy: W[aldemar] Sawicki, B.K. Budziszewska, J[arosław] Wajs, K[azimierz] Sułek, P[iotr] Rzepecki.
  Tytuł: Wartość diagnostyczna i różnicująca cech dysplazji granulocytów w zespołach mielodysplastycznych.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2013 : Vol. 44, supl., s. 81-82
  Konferencja: Gradatim, Poznań, 2013.09.25
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  87/128
  Autorzy: J. M. Zaucha, B. Malkowski, S. Chauvie, A. Warszewska, M[irosław] Dziuk, M. Kobylecka, J. Tajer, E[dyta] Subocz, J. Dzietczenia, W. Kulikowski, A. Romanowicz, M. Wojtowicz, R. Kroll-Balcerzak, A. Chamier-Ciemińska, K. Leśniewski-Kmak, P. Piwkowski, R. Czepczyński, A. D'amico, A[ndrzej] Mazurek, D. Woszczyk, T. Wróbel, A. Gallamini, J. Walewski.
  Tytuł: Zastosowanie wczesnego badania PET po 1 cyklu ABVD u chorych na chłoniaka Hodgkina (HL) leczonych schematem ABVD- wieloośrodkowe badanie obserwacyjne Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków (PLRG).
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2013 : Vol. 44, supl., s. 41-42
  Uwagi: Wyróżnienie Komitetu Naukowego XXV Zjazdu PTHiT
  Konferencja: Gradatim, Poznań, 2013.09.25
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  88/128
  Autorzy: Edyta Subocz, Janusz Hałka.
  Tytuł: Analiza leczenia nawrotowych i opornych postaci szpiczaka plazmocytowego wśród polskich pacjentów.
  Tytuł równoległy: Therapy of relapsed and refractory plasma cell myeloma in Polish population - analysis.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2015 : T. 46, nr 5, s. 385-392, il., tab., bibliogr. 38 poz., sum.
  Uwagi: Projekt Klubu Młodego Hematologa - Sekcji Młodych Hematologów zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Hematologów i Transfuzjologów przy wsparciu firmy Celgene.
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 14.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  89/128
  Autorzy: K. Mądry, A. Waszczuk-Gajda, J. Drozd-Sokołowska, B. Stella-Hołowiecka, A. Kopińska, A. Jachalska, P. Szwedyk, A. Kołkowska-Leśniak, A. Sikorska, A. Obara, D. Krochmalczyk, D. Zawirska, Edyta Subocz, E. Wasilewska, M. Wojciechowska, A. Mital, M. Górka, R. Machowicz, W. W. Jędrzejczak, M. Paszkowska-Kowalewska, J. Dwilewicz-Trojaczek.
  Tytuł: Charakterystyka chorych na przewlekłą białaczkę mielomonocytową na podstawie ogólnopolskiego prospektywnego rejestru MDS/CMML.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2015 : T. 46, Supl., s. 34-35
  Konferencja: Gradatim, Szczecin, 2015.09.23
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  90/128
  Autorzy: J. Dwilewicz-Trojaczek, K. Mądry, A. Waszczuk-Gajda, J. Drozd-Sokołowska, B. Stella-Hołowiecka, A. Jachalska, P. Szwedyk, A. Kołkowska-Leśniak, A. Sikorska, A. Obara, M. Watek, M. Szczepańska, A. Szmigielska-Kaplon, W. Mendrek, A. Kopińska, D. Krochmalczyk, D. Zawirska, Edyta Subocz, R. Guzicka-Kazimierczak, A. Masternak, A. Kopacz, B. Blajer-Olszewska, M. Biedroń, J. Hołojda, E. Wasilewska, M. Wojciechowska, A. Urbanowicz, M. Soroka-Wojtaszko, B. Sokołowska, A. Brzozowska-Marek, W. W. Jędrzejczak.
  Tytuł: Charakterystyka chorych na zespoły mielodysplastyczne na podstawie ogólnopolskiego prospektywnego rejestru MDS.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2015 : T. 46, Supl., s. 157-158
  Konferencja: Gradatim, Szczecin, 2015.09.23
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  91/128
  Autorzy: A. Waszczuk-Gajda, K. Mądry, J. Drozd-Sokołowska, B. Stella-Hołowiecka, R. Machowicz, A. Sikorska, A. Kołkowska-Leśniak, A. Szmigielska-Kaplon, A. Obara, E. Wiater, A. Mital, Edyta Subocz, W. Mendrek, M. Biedroń, M. Szczepańska, A. Jachalska, E. Wasilewska, M. Wojciechowska, R. Guzicka-Kazimierczak, A. Kopacz, K. Katinas, W. Kruger, A. Dawidowska, Z. Salamańczuk, D. Zawirska, A. Świderska, M. Soroka-Wojtaszko, W. W. Jędrzejczak, J. Dwilewicz-Trojaczek.
  Tytuł: Hiperferrytynemia jest związana z gorszym rokowaniem u chorych na zespoły mielodysplastyczne - dane z pierwszego Polskiego Rejestru MDS PALG.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2015 : T. 46, Supl., s. 158-59
  Konferencja: Gradatim, Szczecin, 2015.09.23
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  92/128
  Autorzy: Renata Maryniak, Robert Koktysz, Janusz Patera.
  Tytuł: Jak nie błądzić we mgle - rzecz o współpracy klinika - patomorfologia.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2015 : T. 46, Supl., s. 6
  Konferencja: Gradatim, Szczecin, 2015.09.23
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  93/128
  Autorzy: Wiesław Skrzyński.
  Tytuł: Komunikacja w hematologii.
  Tytuł równoległy: Communication in haematology.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2015 : T. 46, Supl., s. 203-206, bibliogr. 7 poz., sum.
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 14.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  94/128
  Autorzy: B[arbara] Nasiłowska-Adamska, A. Czyż, K[azimierz] Hałaburda, A. Tomaszewska, M. Markiewicz, P[iotr] Rzepecki, B. Piątkowska-Jakubas, M. Paluszewska, M. Dzierżak-Mietla, I. Solarska, K. Borg, R. Szydło, K. Warzocha.
  Tytuł: Mild chronic graft versus host disease may alleviate poor prognosis associated with FLT3- internal tandem duplication for adult acute myeloid leukemia following allogeneic stem cell transplantation with myeloablative conditioning in first complete remission; a retrospective study.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2015 : T. 46, Supl., s. 143-144
  Konferencja: Gradatim, Szczecin, 2015.09.23
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  95/128
  Autorzy: Jarosław Wajs, Piotr Rzepecki.
  Tytuł: Morfologia komórek szpiczakowych zmienia się z postępem choroby.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2015 : T. 46, Supl., s. 177-178
  Konferencja: Gradatim, Szczecin, 2015.09.23
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  96/128
  Autorzy: Anna Waśko-Grabowska, Piotr Rzepecki.
  Tytuł: Ocena skuteczności roztworu przesyconego fosforanu wapnia w profilaktyce i leczeniu zapalenia błony śluzowej jamy ustnej u chorych poddawanych chemioterapii wysokodawkowej z następczym przeszczepieniem macierzystych komórek krwiotwórczych.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2015 : T. 46, Supl., s. 190
  Konferencja: Gradatim, Szczecin, 2015.11.23
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  97/128
  Autorzy: Justyna Barzał, Piotr Rzepecki.
  Tytuł: Osoczowe stężenie cytruliny w klinicznej ocenie toksyczności jelitowej u chorych na nowotwory złośliwe poddanych chemioterapii wysokodawkowej.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2015 : T. 46, Supl., s. 190-191
  Konferencja: Gradatim, Szczecin, 2015.09.23
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  98/128
  Autorzy: Beata Młot, Wiesław Skrzyński, Piotr Rzepecki.
  Tytuł: Pomiar jakości życia pacjentów przed, w trakcie i po przeszczepieniu komórek macierzystych.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2015 : T. 46, Supl., s. 191-192
  Konferencja: Gradatim, Szczecin, 2015.11.23
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  99/128
  Autorzy: Wojciech Pielichowski, Piotr Rzepecki.
  Tytuł: Trójlekowy schemat leczenia: aprepitant, palonosetron i deksametazon w zapobieganiu nudnościom i wymiotom po chemioterapii MEL200 z następczym przeszczepieniem autologicznych komórek krwiotwórczych.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2015 : T. 46, Supl., s. 196
  Konferencja: Gradatim, Szczecin, 2015.09.23
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  100/128
  Autorzy: Waldemar Sawicki, K. Budziszewska, Jarosław Wajs, Kazimierz Sułek, Piotr Rzepecki.
  Tytuł: Wartość diagnostyczna i różnicująca cech dysplazji granulocytów w wybranych nowotworowych i nienowotworowych chorobach układu szpikowego.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2015 : T. 46, Supl., s. 160-161
  Konferencja: Gradatim, Szczecin, 2015.09.23
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  101/128
  Autorzy: L. Gil, J. Dwilewicz-Trojaczek, M. Komarnicki, S. Kyrcz-Krzemień, M. Markiewicz, M. Dzierżak-Mietla, P. Zielińska, A. Nowicki, M. Barańska, J. Styczyński, M. Bieniaszewska, A. Hellmann, G. Basak, K. Mądry, W. W. Jędrzejczak, A. Lange, K. Hałaburda, B. Jakubas, P. Mensah-Glanowska, Piotr Rzepecki, A. Wierzbowska, M. Ussowicz, J. Dybko, T. Wróbel, T. Czerw, S. Giebel.
  Tytuł: Wyniki leczenia chorych na zespoły mielodysplastyczne z zastosowaniem transplantacji allogenicznych komórek krwiotwórczych: badanie wieloośrodkowe Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek PALG.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2015 : T. 46, Supl., s. 35-36
  Konferencja: Gradatim, Szczecin, 2015.09.23
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  102/128
  Autorzy: J. Drozd-Sokołowska, K. Mądry, A. Waszczuk-Gajda, A. Sikorska, Jarosław Wajs, G. Semeńczuk, A. Szmigielska-Kaplon, M. Zalewska, E. Wasilewska, P. Szwedyk, J. Hołojda, M. Watek, B. Stella-Hołowiecka, M. Soroka-Wojtaszko, W. Homenda, M. Polak, R. Guzicka-Kazimierska, A. Porowska, J. Dwilewicz-Trojaczek.
  Tytuł: Zachorowalność i chorobowość na zespoły mielodysplastyczne w Polsce na podstawie badania rejestrowego OPINIA.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2015 : T. 46, Supl., s. 161-162
  Konferencja: Gradatim, Szczecin, 2015.09.23
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  103/128
  Autorzy: W. Knopińska-Posłuszny, W. Kulikowski, E. Paszkiewicz-Kozik, A. Czyż, A. Giza, E. Chmielewska, J. Drozd-Sokołowska, Edyta Subocz, W. Mendrek, W. Spychałowicz.
  Tytuł: Zastosowanie bendamustyny z gemcytabiną i deksametazonem w leczeniu pierwotnie opornej i nawrotowej postaci chłoniaka Hodgkina - wieloośrodkowe badanie obserwacyjne Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków (PLRG)
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2015 : T. 46, Supl., s. 58-59
  Konferencja: Gradatim, Szczecin, 2015.09.23
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  104/128
  Autorzy: Bartosz Puła, Elżbieta Iskierka-Jażdżewska, Marek Hus, Agnieszka Szymczyk, Aleksandra Gołos, Magdalena Piotrowska, Daria Zawirska, Jan M. Zaucha, Paweł Steckiewicz, Marcin Pasiarski, Dominik Chraniuk, Weronika Piszczek, Marek Osowiecki, Edyta Subocz, Janusz Hałka, Anna Waszczuk-Gajda, Joanna Drozd-Sokołowska, W[anda] Konopińska-Posłuszny, Krzysztof Giannopoulos, Tadeusz Robak, Krzysztof Warzocha, Krzysztof Jamroziak.
  Tytuł: Analiza skuteczności ibrutynibu w podgrupie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową z delecją 17P: badanie obserwacyjne Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u dorosłych (PALG).
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2017 : Vol. 48, Suppl. 1, s. s51-s52, Plakat
  Konferencja: Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa, 2017.09.21
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  105/128
  Autorzy: Bartosz Puła, Elżbieta Iskierka-Jażdżewska, Marek Hus, Agnieszka Szymczyk, Aleksandra Gołos, Magdalena Piotrowska, Dana Zawirska, Jan M. Zaucha, Paweł Steckiewicz, Marcin Pasiarski, Dominik Chraniuk, Weronika Piszczek, Michał Osowiecki, Edyta Subocz, Janusz Hałka, Anna Waszczuk-Gajda, Joanna Drozd-Sokołowska, Wanda Knopińska-Posłuszny, Marek Dudziński, Jadwiga Hołojda, Małgorzata Wojciechowska, Waldemar Kulikowski, Agnieszka Szeremet, Beata Kumiega, Andrzej Pluta, Mirosław Markiewicz, Krzysztof Giannopoulos, Tadeusz Robak, Krzysztof Warzocha, Krzysztof Jamroziak.
  Tytuł: Analiza skuteczności ibrutynibu w podgrupie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową z delecją 17p: badanie obserwacyjne Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG).
  Tytuł równoległy: Analysis of ibrutinib efficacy in a subgroup of chronic lymphocytic leukemia patients with 17p deletion: observational study of the Polish Adult Leukemia Group (PALG).
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2017 : T. 48, nr 4, s. 330-337, bibliogr. 38 poz., sum.
  Uwagi: Published: Oct-Dec 2017 ; Autor korespondencyjny: Bartosz Puła
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 14.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  106/128
  Autorzy: Joanna Drozd-Sokołowska, Krzysztof Mądry, Anna Waszczuk-Gajda, Przemysław Biecek, Paweł Szwedyk, Katarzyna Budziszewska, Magdalena Raźny, Magdalena Dutka, Agata Obara, Ewa Wasilewska, Krzysztof Lewandowski, Agnieszka Piekarska, Grażyna Bober, Helena Krzemień, Beata Stella-Hołowiecka, Katarzyna Kapelko-Słowik, Waldemar Sawicki, Małgorzata Paszkowska-Kowalewska, Rafał Machowicz, Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek.
  Tytuł: Atypowa przewlekla białaczka szpikowa - analiza wieloośrodkowa Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG).
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2017 : Vol. 48, Suppl. 1, s. 219-s220
  Konferencja: Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa, 2017.09.21
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  107/128
  Autorzy: Bożena Sokołowska, Marta Sobas, Marta Robak, Krzysztof Chojnowski, Jacek Treliński, Janusz Hałka, Dariusz Jawniak, Marek Hus, Maria Bieniaszewska.
  Tytuł: Ciąża u pacjentek z nowotworami mieloproliferacyjnymi Ph-ujemnymi - badanie retrospektywne PALG.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2017 : Vol. 48, Suppl. 1, s. 110, Plakat
  Konferencja: Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa, 2017.09.21
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  108/128
  Autorzy: Bartosz Puła, Katarzyna Budziszewska, Justyna Rybka, Lidia Gil, Edyta Subocz, Monika Długosz-Danecka, Anna Waszczuk-Gajda, Elżbieta Iskierka-Jażdżewska, Agnieszka Kopacz, Agnieszka Szymczyk, Krzysztof Warzocha, Krzysztof Jamroziak.
  Tytuł: Idealizyb w skojarzeniu z rutuksymabem u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową w rutynowej praktyce klinicznej: wstępne wyniki badania obserwacyjnego Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u dorosłych (PALG).
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2017 : Vol. 48, Suppl. 1, s. s42
  Konferencja: Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa, 2017.09.21
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  109/128
  Autorzy: Anna Waszczuk-Gajda, Joanna Drozd-Sokołowska, Grzegorz W. Basak, Jarosław Dybko, Monika Biernat, Sebastian Giebel, Sławomira Kyrcz-Krzemień, Joanna Mańko, Marek Hus, Patrycja Mensah-Glanowska, Agnieszka Piekarska, Alicja Sadowska-Klasa, Piotr Rzepecki, Agnieszka Wierzbowska, Artur Badura, Monika Przybylska, Joanna Romejko-Jarosińska, Agnieszka Tomaszewska, Mariola Sędzimirska, Natalia Winciorek, Mieczysław Komarnicki, Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Lidia Gil.
  Tytuł: Infectious complications in multiple myeloma patients after high dose chemotherapy and autologous stem cell transplantation - multicenter analysis of the Polish Adult Leukemia Group PALG - MINF-PALG study.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2017 : Vol. 48, Suppl. 1, s. 68
  Konferencja: Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa, 2017.09.21
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  110/128
  Autorzy: Anna Waszczuk-Gajda, Joanna Drozd-Sokołowska, Grzegorz W. Basak, Piotr Boguradzki, Krzysztof Mądry, Anna Kopińska, Iwona Hus, Tomasz Wróbel, Magdalena Olszewska-Szopa, Jarosław Dybko, Magdalena Krajewska, Krzysztof Jamroziak, Aleksander Salamon-Perzyński, Weronika Nowak, Edyta Subocz, Janusz Hałka, D. Błońska, A. Druzd-Sitek, A. Wiśniewska, Paweł Bernatowicz, Artur Jurczyszyn, Agnieszka Barchnicka, Hanna Ciepłuch, Norbert Grząśko, Agata Tyczyńska, Wanda Knopińska-Posłuszny, Anna Stanisławek, Joanna Matuszkiewicz-Rowińska, Wiesław Wktor Jędrzejczak, Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek.
  Tytuł: Jak leczymy dializowanych chorych na szpiczaka w Polsce? Charakterystyka, sposoby i wyniki leczenia chorych na szpiczaka plazmocytowego wymagających dializoterapii - raport Polskiej Grupy Szpiczakowej.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2017 : Vol. 48, Suppl. 1, s. s66-s67
  Konferencja: Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa, 2017.09.21
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  111/128
  Autorzy: Agata Tyczyńska, Katarzyna Godlewska, Edyta Subocz, Janusz Hałka, Hanna Ciepłuch, Artur Jurczyszyn, Anna Masternak, Alina Świderska, Anna Waszczuk-Gajda, Joanna Drozd-Sokołowska, Krzysztof Jamroziak, Wiesław Jędrzejczak, Krzysztof Leśniewski-Kmak, Dariusz Woszczyk, Aleksander Skotnicki, Piotr Rzepecki, Janusz Kłoczko, Jan Zaucha.
  Tytuł: Jak leczymy w codziennej praktyce starszych chorych (powyżej 75. roku życia) na szpiczaka plazmocytowego w Polsce - wstępne wyniki prospektywnego, przekrojowego, wieloośrodkowego badania Polskiej Grupy Szpiczakowej.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2017 : Vol. 48, Suppl. 1, s. s83, Plakat
  Konferencja: Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa, 2017.09.21
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  112/128
  Autorzy: Kazimierz Sułek.
  Tytuł: Mikroangiopatia - niedoceniana przyczyna niedokrwistości hemolitycznej.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2017 : Vol. 48, Suppl. 1, s. s11
  Konferencja: Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa, 2017.09.21
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  113/128
  Autorzy: Wiesław Skrzyński, Dorota Lazar-Sito.
  Tytuł: Możliwości i ograniczenia w komunikacji z pacjentem hematologicznym.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2017 : Vol. 48, Suppl. 1, s. s.4-s5
  Konferencja: Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa, 2017.09.21
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  114/128
  Autorzy: Tomasz Chojnacki, Piotr Rzepecki, Urszula Brzóskowska.
  Tytuł: Ocena częstości występowania deregulacji genetycznych charakterystycznych dla DLBCL w świetle możliwości zastosowania leków ukierunkowanych na cele molekularne.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2017 : Vol. 48, Suppl. 1, s. s103-s104, Plakat
  Konferencja: Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa, 2017.09.21
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  115/128
  Autorzy: Anna Czyż, Anna Łojko-Dankowska, Mieczysław Komarnicki, Justyna Rybka, Tomasz Wróbel, Edyta Subocz, Piotr Rzepecki, Ewa Paszkiewicz-Kozik, Jan Walewski, Dorota Hawrylecka, Andrzej Pluta, Magdalena Witkowska, Piotr Smolewski, Jan M. Zaucha.
  Tytuł: Ocena skuteczności i bezpieczeństwa brentuksymabu vedonitu stosowanego w monoterapii lub w skojarzeniu z bendamustyną u chorych na oporne i nawrotowe postaci chłoniaka Hohgkina - wieloośrodkowe badanie Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków (PLRG).
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2017 : Vol. 48, Suppl. 1, s. s86-s87
  Konferencja: Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa, 2017.09.21
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  116/128
  Autorzy: Małgorzata Gajewska.
  Tytuł: Ponatynib w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej Ph dodatniej u pacjenta z progresją molekularną po imatynibie i dazatynibie.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2017 : Vol. 48, Suppl. 1, s. 147, Plakat
  Konferencja: Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa, 2017.09.21
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  117/128
  Autorzy: Krzysztof Mądry, Anna Waszczuk-Gajda, Joanna Drozd-Sokołowska, Karol Lis, Anna Sikorska, Paweł Szwedyk, Katarzyna Kapelko-Słowik, Magdalena Dutka, Anna Jachalska, Anna Kopińska, Wanda Knopińska-Posłuszny, Edyta Subocz, Bartłomiej Pogłódek, Dorota Krochmalczyk, Agnieszka Kopacz, Maria Soroka-Wojtaszko, Aleksandra Wądałowska, Klaudia Grądzka, Agnieszka Kołkowska-Leśniak, Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek.
  Tytuł: Prognostic relevance of WHO 2016 Chronic myelomonocytic leukemia (CMML) categories - Polish MDS Registry of Polish Adult Leukemia Group results.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2017 : Vol. 48, Suppl. 1, s. s192
  Konferencja: Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa, 2017.09.21
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  118/128
  Autorzy: Sebastian Grosicki, Agnieszka Barchnicka, Małgorzata Gajewska, Erden Atilla, Meral Beksac, Roman Hajek, Daniel Horinek, Anna Waszczuk-Gajda, Krzysztof Mądry, Barbara Lewicka, Renata Guzicka-Kazimierczak, Artur Jurczyszyn.
  Tytuł: Results of treatment of multiple myeloma secondary to anti-cancer therapy - international multicenter retrospective study.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2017 : Vol. 48, Suppl. 1, s. s72, Plakat
  Konferencja: Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa, 2017.09.21
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  119/128
  Autorzy: Kazimierz Sułek, Wiesław Skrzyński.
  Tytuł: Rozmowy hematologa z tzw. trudnym pacjentem.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2017 : Vol. 48, Suppl. 1, s. s5
  Konferencja: Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa, 2017.09.21
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  120/128
  Autorzy: Agnieszka Piekarska, Sebastian Giebel, Grzegorz W. Basak, Jarosław Dybko, Kazimierz Hałaburda, Iwona Hus, Ewa Karakulska-Prystupiuk, Beata Jakubas, Patrycja Mensah-Glanowska, Piotr Rzepecki, Agnieszka Wierzbowska, Lidia Gil.
  Tytuł: Szczepienia ochronne u chorych dorosłych po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych - zalecenia sekcji do spraw zakażeń PALG.
  Tytuł równoległy: Vaccination of hematopoietic cell transplantation adult recipients - guidelines of Infectious Diseases Working Group PALG.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2017 : T. 48, nr 1, s. 1-9, bibliogr. 32 poz., sum.
  Uwagi: Published: Jan-Mar 2017 ; Autor korespondencyjny: Agnieszka Piekarska
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 14.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  121/128
  Autorzy: Joanna Drozd-Sokołowska, Jan M. Zaucha, Krzysztof Jamroziak, Olga Grzybowska-Izydorczyk, Anna Waszczuk-Gajda, Maciej Kaźmierczak, Andrzej Szczepaniak, Edyta Subocz, Wanda Knopińska-Posłuszny, Jadwiga Hołojda, Anna Kopińska, Iwona Hus, Justyna Rybka, Dariusz Wołowiec, Magdalena Witkowska, Piotr Smolewski, Wiesław Wiktor-Jędrzejczak.
  Tytuł: Transformacja przewlekłej białaczki limfocytowej do chłoniaka Hodgkina - analiza wieloośrodkowa Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków (PLRG).
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2017 : Vol. 48, Suppl. 1, s. s49, Plakat
  Konferencja: Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa, 2017.09.21
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  122/128
  Autorzy: Aleksandra Gołos, Lidia Gil, Piotr Boguradzki, Kazimierz Hałaburda, Waldemar Sawicki, Małgorzata Sobczyk-Kruszelnicka, Grzegorz Helbig, Jarosław Dybko, Artur Jurczyszyn, Bartosz Puła, Krzysztof Warzocha, Krzysztof Jamroziak.
  Tytuł: Transplantacja allogenicznych komórek hematopoetycznych u chorych na szpiczaka plazmocytowego w Polsce: analiza retrospektywna Polskiej Grupy Szczpiczakowej (PGSZ).
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2017 : Vol. 48, Suppl. 1, s. s85, Plakat
  Konferencja: Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa, 2017.09.21
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  123/128
  Autorzy: Jan Styczyński, Krzysztof Czyżewski, Marek Ussowicz, Grzegorz Helbig, Małgorzata Sobczyk-Kruszelnicka, Anna Łojko, Anna Czyż, Beata Piątkowska-Jakubas, Agnieszka Sobkowiak-Sobierajska, Agnieszka Zaucha-Prażmo, Aleksandra Krasowska-Kwiecień, Kazimierz Hałaburda, Piotr Boguradzki, Maria Bieniaszewska, Agnieszka Wierzbowska, Piotr Rzepecki, Adam Walter-Croneck, Mariola Sędzimirska, Agnieszka Druzd--Sitek, Dorota Hawrylecka, Bartłomiej Baumert, Ewa Lutwin, Edyta Cichocka, Katarzyna Smalisz, Lidia Gil.
  Tytuł: Antimicrobial prophylaxis in patients after hematopoietic cell transplantation: results of a survey of the Polish Federation of Bone Marrow Transplant Centers.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2020 : T. 51, nr 3, s. 183-186, bibliogr. 15 poz.
  Uwagi: Epub 2019 Sep 28 ; Autor korespondencyjny: Jan Styczyński
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  124/128
  Autorzy: Jan Styczynski, Agnieszka Piekarska, Agnieszka Zaucha-Prażmo, Jan M. Zaucha, Olga Zając-Spychala, Tomasz Wróbel, Agnieszka Wierzbowska, Adam Walter-Croneck, Jacek Wachowiak, Marek Ussowicz, Tomasz Szczepański, Agnieszka Sobkowiak-Sobierajska, Małgorzata Sobczyk-Kruszelnicka, Katarzyna Smalisz, Mariola Sędzimirska, Piotr Rzepecki, Beata Piątkowska-Jakubas, Anna Łojko, Ewa Lutwin, Ewa Lech-Marańda, Bogusław Machaliński, Aleksandra Krasowska-Kwiecień, Krzysztof Kałwak, Marek Hus, Iwona Hus, Grzegorz Helbig, Dorota Hawrylecka, Kazimierz Hałaburda, Jolanta Goździk, Sebastian Giebel, Adam Fronczak, Jarosław Dybko, Agnieszka Druzd--Sitek, Katarzyna Drabko, Krzysztof Czyżewski, Anna Czyż, Edyta Cichocka, Piotr Boguradzki, Maria Bieniaszewska, Bartłomiej Baumert, Grzegorz Basak, Lidia Gil.
  Tytuł: Antimicrobial prophylaxis in adults and children undergoing hematopoietic cell transplantation: 2021 Polish recommendations.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2021 : Vol. 52, nr 6, s. 528-542, bibliogr. 71 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2021.10.11 ; Autor korespondencyjny: Jan Styczyński
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  DOI:
  Adres url:

  125/128
  Autorzy: Piotr Rzepecki.
  Tytuł: Autologous stem cell transplantation in lymphomas: current indications.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2021 : Vol. 52, nr 4, s. 225-233, bibliogr. 50 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2021.08.31 ; Autor korespondencyjny: Piotr Rzepecki
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  DOI:
  Adres url:

  126/128
  Autorzy: Jolanta Antoniewicz-Papis, Ewa Brojer, Jadwiga Fabijańska-Mitek, Agnieszka Gierszon, Piotr Grabarczyk, Katarzyna Guz, Aleksandra Kalińska, Aneta Kopacz, Jolanta Korsak, Elżbieta Lachert, Magdalena Łętowska, Patrycja Łopacz, Bogumiła Michalewska, Agata Mikołowska, Jacek Nowak, Adam Olszewski, Agnieszka Orzińska, Monika Pelc-Kłopotowska, Ryszard Pogłód, Piotr Radziwon, Aleksandra Rosiek, Anna Stachurska-Skrodzka, Ewa Sulkowska, Zbigniew M. Szczepiorkowski, Małgorzata Uhrynowska, Beata Uszyńska-Kałuża, Beata Wojciechowska.
  Tytuł: Current status and achievements of Polish transfusion medicine.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2021 : Vol. 52, nr 3, s. 147-162, bibliogr. 90 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2021.06.28 ; Autor korespondencyjny: Jolanta Antoniewicz-Papis
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  DOI:
  Adres url:

  127/128
  Autorzy: Jan Styczyński, Krzysztof Czyżewski, Marek Ussowicz, Grzegorz Helbig, Małgorzata Sobczyk-Kruszelnicka, Anna Łojko, Anna Czyż, Beata Piątkowska-Jakubas, Agnieszka Sobkowiak-Sobierajska, Agnieszka Zaucha-Prażmo, Aleksandra Krasowska-Kwiecień, Kazimierz Hałaburda, Piotr Boguradzki, Maria Bieniaszewska, Agnieszka Wierzbowska, Piotr Rzepecki, Adam Walter-Croneck, Mariola Sędzimirska, Agnieszka Druzd--Sitek, Dorota Hawrylecka, Bartłomiej Baumert, Ewa Lutwin, Edyta Cichocka, Katarzyna Smalisz, Lidia Gil.
  Tytuł: Protective environment in hematopoietic cell transplantation centers: results of a survey of the Polish Federation of Bone Marrow Transplant Centers.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2021 : Vol. 52, nr 2, s. 127-131, bibliogr. 7 poz.
  Uwagi: Epub 2021.03. 21 ; Autor korespondencyjny: Jan Styczyński
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  128/128
  Autorzy: Monika Pepek, Barbara Pula, Marcin M. Machnicki, Elżbieta Morawiec-Szymonik, Alina Urbanowicz, Iwona Sokolowska-Giezgala, Zofia Spyra-Gorny, Agnieszka Szeremet, Dariusz Kumorek, Ryszard Wichary, Dorota Zdunczyk, Ewa Bodzenta, Kamila Kruczkowska-Tarantowicz, Katarzyna Warzybok, Magdalena Olszewska-Szopa, Jolanta Wieczorek, Marek Dudzinski, Waldemar Tomczak, Dominika Wisniewska-Organek, Pawel Bernatowicz, Anna Labedz, Malgorzata Rydzanicz, Agnieszka Pollak, Rafal Ploski, Tomasz Stoklosa, Krzysztof Jamroziak.
  Tytuł: Results of Polish Adult Leukemia Study Group (PALG) project assessing TP53 mutations with next-generation sequencing technology in relapsed and refractory chronic lymphocytic leukemia patients - an 18-month update.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2021 : Vol. 52, nr 2, s. 94-102, bibliogr. 31 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2021.04.29 ; Autor korespondencyjny: Tomasz Stokłosa, Krzysztof Jamroziak
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  DOI:
  Adres url:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM