WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: ANEST REANIM INTEN TERAPIA
Liczba odnalezionych rekordów: 60Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/60
Autorzy: Janusz Szepietowski, Edward Stanowski, Zbigniew Rybicki, Aleksander Badowski.
Tytuł: Badania tromboelastograficzne układu krzepnięcia krwi i fibrynolizy w znieczuleniu halotanem, metoksyfluranem, eterem dwuetylowym i środkami neuroleptanalgetycznymi.
Tytuł równoległy: Thromboelastographic studies of the blood coagulation and fibrynolysis during administration of halothane, methoxyflurane, diethyl ether and neuroleptanalgesia.
Czasopismo: Anest. Reanim. Inten. Terapia
Szczegóły: 1973 : 5, 2, 153-161, tab., bibliogr. 35 poz., res., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

2/60
Autorzy: Elżbieta Sokół-Kobielska.
Tytuł: Działanie środków zwiotczających u zwierząt poddanych napromienieniu.
Tytuł równoległy: Action of muscle relaxants in irradiated rabbits.
Czasopismo: Anest. Reanim. Inten. Terapia
Szczegóły: 1973 : 5, 2, 121-132, 6 il., 9 tab., bibliogr. 44 poz., res., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

3/60
Autorzy: Janusz Kobielski, Krystyna Czerniakowska, Elżbieta Sokół-Kobielska, Krzysztof Hoszowski.
Tytuł: Wpływ glukagonu na zachowanie się poziomu elektrolitów i glukozy we krwi u ludzi.
Tytuł równoległy: Effect of glucagon on serum electrolytes and glucose concentration in man.
Czasopismo: Anest. Reanim. Inten. Terapia
Szczegóły: 1973 : 5, 3, 259-265, tab., bibliogr. 15 poz., res., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

4/60
Autorzy: W. Gaszyński, Zbigniew Rybicki, Andrzej Kański.
Tytuł: Badania tromboelastograficzne w przebiegu dożylnego znieczulenia ogólnego przystosowanego do trudnych warunków polowych.
Tytuł równoległy: Thrombelastographic investigations during intravenous general anesthesia adapted to difficult field conditions.
Czasopismo: Anest. Reanim. Inten. Terapia
Szczegóły: 1974 : 6, 1, 25-29, tab., bibliogr. 28 poz., res., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

5/60
Autorzy: W. Gaszyński, Tadeusz Winiarski, Stanisław Orzechowski, Elżbieta Sokół-Kobielska.
Tytuł: Badania układu krzepnięcia krwi w przebiegu anestezji dożylnej altezyną.
Tytuł równoległy: Studies on blood clotting system during intravenous anaesthesia with althesin.
Czasopismo: Anest. Reanim. Inten. Terapia
Szczegóły: 1974 : 6, 4, 513-518, 4 tab, bibliogr. 21 poz., res., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

6/60
Autorzy: Stanisław Orzechowski, Tadeusz Winiarski, W. Gaszyński, Elżbieta Sokół-Kobielska, Zbigniew Rybicki, Jerzy Feliga, W. Śladowski.
Tytuł: Spostrzeżenia kliniczne z anestezji dożylnych wykonanych altezyną.
Czasopismo: Anest. Reanim. Inten. Terapia
Szczegóły: 1974 : 6, 4, 505-511, [il.], 4 tab, bibliogr. 26 poz., res., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

7/60
Autorzy: Janusz Szepietowski, Aleksander Badowski, Edward Stanowski, Zbigniew Rybicki.
Tytuł: Wpływ dekstranów na układ hemostazy.
Czasopismo: Anest. Reanim. Inten. Terapia
Szczegóły: 1974 : 6, 1, 109-117, il., bibliogr. 37 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

8/60
Autorzy: Maria Szymańska, Danuta Jeżewska, Janusz Szepietowski, B. Połocki.
Tytuł: Streszczenia z piśmiennictwa anestezjologicznego / Oprac.
Czasopismo: Anest. Reanim. Inten. Terapia
Szczegóły: 1975 : 7, 3, 494-510
Typ publikacji: STR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

9/60
Autorzy: W. Gaszyński.
Tytuł: Zastosowanie inhibitora protez (trasylolu) i heparyny w resuscytacji krążeniowo - oddechowej. II. Badania gazometryczne krwi tętniczej.
Tytuł równoległy: Use of protease inhibitor (trasylol) and heparin in cardiorespiratory resuscitation. II. Gasometric investigations of arterial blood.
Czasopismo: Anest. Reanim. Inten. Terapia
Szczegóły: 1975 : 7, 3, 377-385, 3 tab., bibliogr. 34 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

10/60
Autorzy: Stanisław Orzechowski.
Tytuł: Badania porównawcze anestezji dożylnej za pomocą tiopentalu i altezyny w warunkach ambulatorium stomatologicznego.
Tytuł równoległy: Comparative studies on intravenous anaesthesia with thiopental and althesin in stomatological outpatients.
Czasopismo: Anest. Reanim. Inten. Terapia
Szczegóły: 1976 : 8, 1, 9-21, 8 ryc., 4 tab., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

11/60
Autorzy: W. Gaszyński, Danuta Jeżewska, Andrzej Kański.
Tytuł: Badania układu krzepnięcia krwi w anestezji zdysocjowanej ketaminą.
Tytuł równoległy: Studies of blood clotting system during dissociated anaesthesia with ketamine.
Czasopismo: Anest. Reanim. Inten. Terapia
Szczegóły: 1976 : 8, 1, 45-50, 4 tab., bibliogr. 23 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

12/60
Autorzy: M. Magierski, Witold Goller, A. Kępny.
Tytuł: Mleczanowy roztwór Ringera w leczeniu oparzonych.
Czasopismo: Anest. Reanim. Inten. Terapia
Szczegóły: 1976 : 8, 1, 103-109, 2 ryc., tab., bibliogr. 29 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

13/60
Autorzy: M. Rawicz, B. Zaremba, Aurelia Szapiro-Żurkowska, Jan Lisicki, A. Wolska, Danuta Jeżewska, Janusz Szepietowski, E. Czekuć.
Tytuł: Streszczenia z piśmiennictwa anestezjologicznego / Oprac.
Czasopismo: Anest. Reanim. Inten. Terapia
Szczegóły: 1976 : 8, 3, 412-442
Typ publikacji: STR
Polskie hasła przedmiotowe:

14/60
Autorzy: B. Zaremba, Aurelia Szpiro-Żurkowska, Maria Szymańska, Jan Lisicki, A. Wolska, Danuta Jeżewska, Janusz Szepietowski, B. Połocki, E. Czekuć.
Tytuł: Streszczenia z piśmiennictwa anestezjologicznego / Oprac.
Czasopismo: Anest. Reanim. Inten. Terapia
Szczegóły: 1976 : 8, 4, 553-592
Typ publikacji: STR
Polskie hasła przedmiotowe:

15/60
Autorzy: B. Zaremba, Maria Szymańska, Jan Lisicki, A. Wolska, Danuta Jeżewska, Janusz Szepietowski, E. Czekuć.
Tytuł: Streszczenia z piśmiennictwa anestezjologicznego / Oprac.
Czasopismo: Anest. Reanim. Inten. Terapia
Szczegóły: 1976 : 8, 2, 287-314
Typ publikacji: STR
Polskie hasła przedmiotowe:

16/60
Autorzy: B. Zaremba, Maria Szymańska, Jan Lisicki, A. Wolska, Danuta Jeżewska, Janusz Szepietowski, B. Połocki.
Tytuł: Streszczenia z piśmiennictwa anestezjologicznego / Oprac.
Czasopismo: Anest. Reanim. Inten. Terapia
Szczegóły: 1976 : 8, 1, 131-157
Typ publikacji: STR
Polskie hasła przedmiotowe:

17/60
Autorzy: A. Wałaszewska, Maria Szymańska, W. Śladowski, A. Wolska, Danuta Jeżewska, Janusz Szepietowski, E. Czekuć, B. Połocki.
Tytuł: Streszczenia z piśmiennictwa anestezjologicznego / Oprac.
Czasopismo: Anest. Reanim. Inten. Terapia
Szczegóły: 1975 : 7, 1, 180-206
Typ publikacji: STR
Polskie hasła przedmiotowe:

18/60
Autorzy: Elżbieta Sokół-Kobielska.
Tytuł: Zastosowanie enfluranu w praktyce anestezjologicznej.
Tytuł równoległy: Enfluran in anesthesiological practice.
Czasopismo: Anest. Reanim. Inten. Terapia
Szczegóły: 1976 : 8, 4, 453-464, 8 tab., bibliogr. 26 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

19/60
Autorzy: Zbigniew Rybicki, Maria Jung, Aleksander Michajlik, Andrzej Kański.
Tytuł: Zmiany w zakresie równowagi kwasowo - zasadowej gazów krwi i "nadmiar mleczanów" w ostrej alkalozie oddechowej podczas anestezji ogólnej.
Tytuł równoległy: Changes in acid-base equilibrium disturbances, blood gases and "lactate excess" in acute respiratory alkalosis during general anaesthesia.
Czasopismo: Anest. Reanim. Inten. Terapia
Szczegóły: 1976 : 8, 3, 337-343, 3 ryc., tab., bibliogr. 10 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

20/60
Autorzy: Zbigniew Rybicki, Maria Jung, Aleksander Michajlik, Andrzej Kański.
Tytuł: Zmiany w zakresie równowagi kwasowo-zasadowej gazów krwi i "nadmiar mleczanów" w ostrej alkalozie oddechowej podczas anestezji ogólnej.
Czasopismo: Anest. Reanim. Inten. Terapia
Szczegóły: 1976 : 8, 3, 337-343, ryc., tab., bibliogr. 11 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

21/60
Autorzy: W. Gaszyński, S. Szyrmer.
Tytuł: Badania układu krzepnięcia krwi u chorych operowanych w hipotermii z użyciem mocznika lub mannitolu.
Tytuł równoległy: Studies of the blood clotting system in patients operated upon under hypothermia with administration of urea or mannitol.
Czasopismo: Anest. Reanim. Inten. Terapia
Szczegóły: 1977 : 9, 2, 163-169, 6 tab., bibliogr. 18 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

22/60
Autorzy: Maria Szymańska-Kowalska, Joanna Tomaszewska-Sabiniewicz, Stanisław Pokrzywnicki.
Tytuł: Problemy anestezjologiczne w postępującym kostnieniu pozaszkieletowym.
Tytuł równoległy: Anaesthesiological problems in progressive extraskeletal ossification.
Czasopismo: Anest. Reanim. Inten. Terapia
Szczegóły: 1977 : 9, 3, 313-320, 2 ryc., bibliogr. 8 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

23/60
Autorzy: Janusz Kobielski.
Tytuł: Rozwój zmian hemodynamicznych pod wpływem środków analgetycznych miejscowych w ostrej chorobie popromiennej.
Tytuł równoległy: Development of haemodynamic disturbances caused cy local analgesics in acute radiation sickness.
Czasopismo: Anest. Reanim. Inten. Terapia
Szczegóły: 1977 : 9, 1, 7-25, 7 il., 4 tab., bibliogr. 88 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

24/60
Autorzy: M. Rawicz, B. Zaremba, Jan Lisicki, A. Wolska, Danuta Jeżewska, E. Czekuć, B. Połocki.
Tytuł: Streszczenia z piśmiennictwa anestezjologicznego / Oprac.
Czasopismo: Anest. Reanim. Inten. Terapia
Szczegóły: 1977 : 9, 1, 94-113
Typ publikacji: STR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

25/60
Autorzy: M. Rawicz, Jan Lisicki, A. Wolska, Danuta Jeżewska, B. Połocki.
Tytuł: Streszczenia z piśmiennictwa anestezjologicznego / Oprac.
Czasopismo: Anest. Reanim. Inten. Terapia
Szczegóły: 1977 : 9, 2, 243-258
Typ publikacji: STR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

26/60
Autorzy: Maria Szymańska, A. Wolska, Danuta Jeżewska, B. Połocki, E. Czekuć.
Tytuł: Streszczenia z piśmiennictwa anestezjologicznego / Oprac.
Czasopismo: Anest. Reanim. Inten. Terapia
Szczegóły: 1977 : 9, 3, 348-369
Typ publikacji: STR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

27/60
Autorzy: M. Rawicz, Maria Szymańska, Jan Lisicki, A. Wolska, Danuta Jeżewska, Janusz Szepietowski, E. Czekuć.
Tytuł: Streszczenia z piśmiennictwa anestezjologicznego / Oprac.
Czasopismo: Anest. Reanim. Inten. Terapia
Szczegóły: 1977 : 9, 4, 513-537
Typ publikacji: STR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

28/60
Autorzy: W. Gaszyński.
Tytuł: Badania funkcji płuc we wczesnym okresie wstrząsu krwotocznego u królików poddawanych ostremu zatruciu nitrylem o-chlorobenzylidenomalonowym (o-CBMN, CS).
Tytuł równoległy: Investigations on pulmonary function in early stage of haemorrhagic shock in rabbits subjected to acute poisoning with o-chlorobenzylidenomalonic nitrile.
Czasopismo: Anest. Reanim. Inten. Terapia
Szczegóły: 1978 : 10, 4, 399-406
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

29/60
Autorzy: Danuta Jeżewska.
Tytuł: Doświadczalna ocena działania ketaminy u królików poddanych napromienieniu.
Tytuł równoległy: Experimental evaluation of the effects of ketamine in rabbits subjected to radiation.
Czasopismo: Anest. Reanim. Inten. Terapia
Szczegóły: 1978 : 10, 2, 169-178, 9 ryc., bibliogr. 54 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

30/60
Autorzy: Renata Uryszek, Maria Szymańska-Kowalska, Joanna Tomaszewska-Sabiniewicz.
Tytuł: Hemofilia w wywiadzie a operacja (na podstawie jednego przypadku).
Tytuł równoległy: Positive history of haemophilia and operation (case report).
Czasopismo: Anest. Reanim. Inten. Terapia
Szczegóły: 1978 : 10, 3, 339-341, bibliogr. 6 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

31/60
Autorzy: Jan Lisicki, Tadeusz Winiarski.
Tytuł: Ocena przydatności respiratora Takaoka w anestezji ogólnej.
Tytuł równoległy: The usefulness of Takaoka respirator for general anaesthesia.
Czasopismo: Anest. Reanim. Inten. Terapia
Szczegóły: 1978 : 10, 3, 311-315, 3 ryc., tab., bibliogr. 4 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

32/60
Autorzy: Jan Siwik, Jan Lisicki, B. Połocki, A. Wolska, Danuta Jeżewska, E. Czekuć.
Tytuł: Streszczenia z piśmiennictwa anestezjologicznego.
Czasopismo: Anest. Reanim. Inten. Terapia
Szczegóły: 1978 : 10, 1, 106-123
Typ publikacji: OPR
Polskie hasła przedmiotowe:

33/60
Autorzy: Jan Lisicki, A. Wolska, Danuta Jeżewska, E. Czekuć.
Tytuł: Streszczenia z piśmiennictwa anestezjologicznego / Oprac.
Czasopismo: Anest. Reanim. Inten. Terapia
Szczegóły: 1978 : 10, 2, 269-281
Typ publikacji: STR
Polskie hasła przedmiotowe:

34/60
Autorzy: A. Wolska, Danuta Jeżewska, Janusz Szepietowski, E. Czekuć.
Tytuł: Streszczenia z piśmiennictwa anestezjologicznego / Oprac.
Czasopismo: Anest. Reanim. Inten. Terapia
Szczegóły: 1978 : 10, 3, 363-376
Typ publikacji: STR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

35/60
Autorzy: M. Rawicz, Jerzy Feliga, Jan Lisicki, B. Połocki, A. Wolska, Danuta Jeżewska, Janusz Szepietowski.
Tytuł: Streszczenia z piśmiennictwa anestezjologicznego / Oprac.
Czasopismo: Anest. Reanim. Inten. Terapia
Szczegóły: 1978 : 10, 4, 541-561
Typ publikacji: STR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

36/60
Autorzy: Jerzy Feliga, Jan Lisicki, Renata Uryszek, Maria Szymańska-Kowalska, Joanna Tomaszewska.
Tytuł: Wielokrotna analgezja zewnątrzoponowa z dostępu lędźwiowego.
Tytuł równoległy: Repeated extradural analgesia from lumbar approach.
Czasopismo: Anest. Reanim. Inten. Terapia
Szczegóły: 1978 : 10, 4, 511-513, bibliogr. 4 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

37/60
Autorzy: Danuta Jeżewska, Bożena Lubańska.
Tytuł: Anestezja ogólna do operacji migdałków u dzieci.
Tytuł równoległy: General anaesthesia for tonsillectomy in children.
Czasopismo: Anest. Reanim. Inten. Terapia
Szczegóły: 1979 : 11, 4, 487-490, 2 tab., bibliogr. 15 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

38/60
Autorzy: Zbigniew Kajca.
Tytuł: Ocena czynności układu oddechowego po zaopatrzeniu rany postrzałowej płuca i zaklejeniu jamy opłucnej klejem GRF u królika.
Tytuł równoległy: Evaluation of respiratory function after management of pulmonary shot wound with GRF tissue adhesive and closure of pleura with it in rabbits.
Czasopismo: Anest. Reanim. Inten. Terapia
Szczegóły: 1979 : 11, 3, 255-265, 4 ryc., 4 tab., bibliogr. 20 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

39/60
Autorzy: Danuta Jeżewska, Maria Szymańska-Kowalska, Elżbieta Zawadzka, Zygmunt H. Kaliciński, Zbigniew Rybicki.
Tytuł: Problemy anestezjologiczne w operacji guza chromochłonnego u dzieci (na podstawie jednego przypadku).
Tytuł równoległy: Anaetshesiological problems in operations of pheochromocytoma in children (in the light of one case).
Czasopismo: Anest. Reanim. Inten. Terapia
Szczegóły: 1979 : 11, 4, 503-507, bibliogr. 7 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Polskie hasła przedmiotowe:

40/60
Autorzy: Zbigniew Rybicki, Janusz Szepietowski, Andrzej Kański, Jan Siwik.
Tytuł: Przezskórna kaniulacja tętnicy w celu pobierania krwi do badań gazometrycznych.
Czasopismo: Anest. Reanim. Inten. Terapia
Szczegóły: 1979 : 11, 3, 329-331, bibliogr., rez. sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

41/60
Autorzy: Jan Lisicki, B. Połocki, A. Wolska, E. Czekuć.
Tytuł: Streszczenia z piśmiennictwa anestezjologicznego / Oprac.
Czasopismo: Anest. Reanim. Inten. Terapia
Szczegóły: 1979 : 11, 1, 117-132
Typ publikacji: STR
Polskie hasła przedmiotowe:

42/60
Autorzy: A. Wolska, Danuta Jeżewska, Janusz Szepietowski.
Tytuł: Streszczenia z piśmiennictwa anestezjologicznego / Oprac.
Czasopismo: Anest. Reanim. Inten. Terapia
Szczegóły: 1979 : 11, 2, 230-242
Typ publikacji: STR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

43/60
Autorzy: M. Rawicz, Andrzej Kański, Jan Siwik, Jan Lisicki.
Tytuł: Streszczenia z piśmiennictwa anestezjologicznego / Oprac.
Czasopismo: Anest. Reanim. Inten. Terapia
Szczegóły: 1979 : 11, 3, 394-406
Typ publikacji: STR
Polskie hasła przedmiotowe:

44/60
Autorzy: Andrzej Bogusławski, Jan Siwik, E. Czekuć, B. Połocki.
Tytuł: Streszczenia z piśmiennictwa anestezjologicznego /Oprac.
Czasopismo: Anest. Reanim. Inten. Terapia
Szczegóły: 1979 : 11, 4, 541-557
Typ publikacji: STR
Polskie hasła przedmiotowe:

45/60
Autorzy: Zbigniew Rybicki, Janusz Szepietowski, Andrzej Kański.
Tytuł: Całkowite żywienie dożylne.
Czasopismo: Anest. Reanim. Inten. Terapia
Szczegóły: 1980 : 12, 2, 249-255, bibliogr. 34 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

46/60
Autorzy: Aleksander Zalewski, Stanisław Okuszko.
Tytuł: Próba oceny ilościowej wskaźnikami bioelektrycznymi głębokości narkozy heksobarbitalowej.
Czasopismo: Anest. Reanim. Inten. Terapia
Szczegóły: 1980 : 12, 2, 189-196, 8 ryc., bibliogr. 15 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

47/60
Autorzy: Andrzej Kański, Jerzy Chęciński, Jerzy Strużyna, Witold Goller, Zbigniew Rybicki, Jan Siwik.
Tytuł: Próba zastosowania analgezjii zewnątrzoponowej ciągłej 0,5% roztworem bupiwakainy z adrenaliną w leczeniu oparzenia III stopnia obu kończyn dolnych, krocza i pośladków.
Czasopismo: Anest. Reanim. Inten. Terapia
Szczegóły: 1980 : 12, 2, 235-238, 2 tab., bibliogr. 5 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

48/60
Autorzy: Andrzej Bogusławski, Jan Lisicki, Jan Siwik, Janusz Szepietowski.
Tytuł: Streszczenia z piśmiennictwa zagranicznego z zakresu anestezjologii i reanimacji / [oprac.] Andrzej Bogusławski, Elżbieta Czekuć, Magdalena Dymnicka, Danuta Jeżewska, Jan Lisicki, Bolesław Połocki, Marcin Rawicz, Jan Siwik, Janusz Szepietowski, Halina Wolska.
Czasopismo: Anest. Reanim. Inten. Terapia
Szczegóły: 1980 : 12, 2, 282-296, 168, 176, 182, 188, 200, 212, 216, 224, 234, 256, 266; ryc., tab., bibliogr. 12 poz., rez. sum.
Typ publikacji: STR
Polskie hasła przedmiotowe:

49/60
Autorzy: Andrzej Bogusławski, E. Czekuć, Magdalena Jeżewska, Jan Lisicki, B. Połocki, M. Rawicz, Jan Siwik, Janusz Szepietowski, A. Wolska.
Tytuł: Streszczenia z piśmiennictwa zagranicznego z zakresu anestezjologii i reanimacji / [oprac.] Andrzej Bogusławski, Elżbieta Czekuć, Magdalena Dymnicka, Danuta Jeżewska, Jan Lisicki, Bolesław Połocki, Marcin Rawicz, Jan Siwik, Janusz Szepietowski, Halina Wolska.
Czasopismo: Anest. Reanim. Inten. Terapia
Szczegóły: 1980 : 12, 1, 114-137
Typ publikacji: STR
Polskie hasła przedmiotowe:

50/60
Autorzy: Andrzej Bogusławski, Jan Lisicki, Jan Siwik, Janusz Szepietowski.
Tytuł: Streszczenia z piśmiennictwa zagranicznego z zakresu anestezjologii i reanimacji / [oprac.] Andrzej Bogusławski, Elżbieta Czekuć, Magdalena Dymnicka, Danuta Jeżewska, Jan Lisicki, Bolesław Połocki, Marcin Rawicz, Jan Siwik, Janusz Szepietowski, Halina Wolska.
Czasopismo: Anest. Reanim. Inten. Terapia
Szczegóły: 1980 : 12, 3, 411-431
Typ publikacji: STR
Polskie hasła przedmiotowe:

51/60
Autorzy: Andrzej Bogusławski, Jan Lisicki, Jan Siwik, Janusz Szepietowski.
Tytuł: Streszczenia z piśmiennictwa zagranicznego z zakresu anestezjologii i reanimacji / [oprac.] Andrzej Bogusławski, Elżbieta Czekuć, Magdalena Dymnicka, Danuta Jeżewska, Jan Lisicki, Bolesław Połocki, Marcin Rawicz, Jan Siwik, Janusz Szepietowski, Halina Wolska.
Czasopismo: Anest. Reanim. Inten. Terapia
Szczegóły: 1980 : 12, 4, 513-520
Typ publikacji: STR
Polskie hasła przedmiotowe:

52/60
Autorzy: Zbigniew Kajca, Zbigniew Rybicki, Andrzej Bogusławski.
Tytuł: Udoskonalony przyrząd do napełniania tlenem butli aparatu HLR (Heart - lung resuscitator).
Czasopismo: Anest. Reanim. Inten. Terapia
Szczegóły: 1980 : 12, 2, 221-223, 2 ryc., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PTT
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

53/60
Autorzy: Jan Lisicki, Edward Stanowski, Andrzej Pasiak, Maria Jung.
Tytuł: Wpływ hemodilucji na zachowanie się wybranych parametrów układu krążenia i homeostazy.
Czasopismo: Anest. Reanim. Inten. Terapia
Szczegóły: 1980 : 12, 2, 141-148, 6 ryc., 3 tab., bibliogr. 12 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

54/60
Autorzy: Andrzej Kański, Tadeusz Winiarski, Zbigniew Rybicki, Jan Siwik.
Tytuł: Losy analgetyków miejscowych w ustroju.
Czasopismo: Anest. Reanim. Inten. Terapia
Szczegóły: 1981 : 13, 3-4, 337-341, 5 tab., bibliogr. 17 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

55/60
Autorzy: Andrzej Bogusławki, Jan Siwik, A. Wolska, Danuta Jeżewska, E. Czekuć, B. Połocki.
Tytuł: Streszczenia z piśmiennictwa / Oprac.
Czasopismo: Anest. Reanim. Inten. Terapia
Szczegóły: 1981 : 13, 1, 100-116
Typ publikacji: OPR
Polskie hasła przedmiotowe:

56/60
Autorzy: Andrzej Bogusławski, Jan Siwik, Jan Lisicki, Danuta Jeżewska, Janusz Szepietowski, E. Czekuć, B. Połocki.
Tytuł: Streszczenia z piśmiennictwa / [oprac.] Andrzej Bogusławski, Jan Siwik, Jan Lisicki, Danuta Jeżewska, Jan Szepietowski, Elżbieta Czekuć, Bolesław Połocki.
Czasopismo: Anest. Reanim. Inten. Terapia
Szczegóły: 1981 : 13, 3/4, 354-365
Typ publikacji: OPR
Polskie hasła przedmiotowe:

57/60
Autorzy: Zbigniew Rybicki, Janusz Szepietowski, Jerzy Trawiński, Andrzej Pasiak.
Tytuł: Trudności diagnostyczne przyczyn ostrej niewydolności oddechowej - opis przypadku.
Czasopismo: Anest. Reanim. Inten. Terapia
Szczegóły: 1981 : 13, 3-4, 319-321, ryc., bibliogr. 2 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

58/60
Autorzy: Zbigniew Rybicki, Janusz Szepietowski, Tadeusz Winiarski, Andrzej Dobrzeniecki.
Tytuł: Uzupełnienie niedoboru fosforu w trakcie całkowitego żywienia pozajelitowego.
Czasopismo: Anest. Reanim. Inten. Terapia
Szczegóły: 1981 : 13, 2, 171-174, bibliogr. 13 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

59/60
Autorzy: Z. Maziarz, Tadeusz Orłowski, W. Gaszyński, J. Dryniak.
Tytuł: Wpływ operacji w ostrej umiarkowanej hemodilucji sterowanej na układ hemostazy.
Czasopismo: Anest. Reanim. Inten. Terapia
Szczegóły: 1981 : 13, 1, 39-43, tab., bibliogr. 15 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

60/60
Autorzy: Z. Maziarz, Tadeusz Orłowski, W. Gaszyński, Andrzej Modrzewski, J. Dryniak.
Tytuł: Wpływ operacji w ostrej umiarkowanej hemodilucji sterowanej na czynność wątroby.
Czasopismo: Anest. Reanim. Inten. Terapia
Szczegóły: 1981 : 13, 3-4, 267-277, 8 il., bibliogr. 14 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM