WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: ANN ACAD MED LODZ
Liczba odnalezionych rekordów: 15Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/15
Autorzy: Edward Stanowski, J. Łaszczyńska, E. Śliwińska, Jan Lisicki.
Tytuł: Produkcja i utrata ciepła u operowanych z powodu wola z zastosowaniem umiarkowanej hemodilucji.
Czasopismo: Ann. Acad. Med. Lodz.
Szczegóły: 1982 : 23, Supl. 25 : Pamiętnik I Sympozjum Chirurgii Endokrynologicznej Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Łódź, 25 - 26.09.1981, 232-236
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

2/15
Autorzy: E[dward] Stanowski, A[leksander] Badowski.
Tytuł: Rak tarczycy w materiale I Kliniki Chirurgii CKP WAM.
Czasopismo: Ann. Acad. Med. Lodz.
Szczegóły: 1982 : 23, Supl. 25 : Pamiętnik I Sympozjum Chirurgii Endokrynologicznej Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Łódź, 25 - 26.09.1981, 122-124, 3 tab.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

3/15
Autorzy: Tadeusz Orłowski, Edward Stanowski, Aleksander Badowski, Jan Lisicki, Zdzisław Daciewicz.
Tytuł: Własne doświadczenia w stosowaniu umiarkowanej hemodilucji w operacjach wola.
Czasopismo: Ann. Acad. Med. Lodz.
Szczegóły: 1982 : 23, Supl. 25 : Pamiętnik I Sympozjum Chirurgii Endokrynologicznej Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Łódź, 25 - 26.09.1981, 194-220, 2 il., 6 tab.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

4/15
Autorzy: E[dward] Stanowski, A[leksander] Badowski.
Tytuł: Wole limfatyczne w materiale własnym.
Czasopismo: Ann. Acad. Med. Lodz.
Szczegóły: 1982 : 23, Supl. 25 : Pamiętnik I Sympozjum Chirurgii Endokrynologicznej Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Łódź, 25 - 26.09.1981, 230-232
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

5/15
Autorzy: Janusz Łapiński, Tadeusz Orłowski, Aleksander Badowski, Andrzej Łypka, Jerzy Łazowski, Edward Stanowski.
Tytuł: Wpływ wybranych środków przeciwbólowych i znieczulenia miejscowego na zachowanie się stężenia substancji betaendorfinopodobnych w surowicy krwi królików po zadziałaniu bodźca bólowego.
Czasopismo: Ann. Acad. Med. Lodz.
Szczegóły: 1982 : 23, Supl. 25 : Pamiętnik I Sympozjum Chirurgii Endokrynologicznej Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Łódź, 25 - 26.09.1981, 238-243, il., tab., bibliogr.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

6/15
Autorzy: A. Stańczyk.
Tytuł: Częstość nowotworów złośliwych wśród pacjentów Regionalnego Ośrodka Onkologicznego w Łodzi w latach 1994-1996.
Czasopismo: Ann. Acad. Med. Lodz.
Szczegóły: 1999 : 40, 1, 134-135
Uwagi: XXXVII Ogólnopolska Konferencja Studenckiego Towarzystwa Naukowego Akademii Medycznej w Łodzi.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

7/15
Autorzy: A. Stańczyk, A. Przybyszewska.
Tytuł: Czy choroba wieńcowa może mieć wpływ na odpowiedź układu autonomicznego na pionizację u pacjentów z nawracającymi omdleniami wazowagalnymi ?
Czasopismo: Ann. Acad. Med. Lodz.
Szczegóły: 2001 : 42, 1, 113
Uwagi: XXXIX Ogólnopolska Konferencja Studenckiego Toawarzystwa Naukowego Akademii Medycznej w Łodzi.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

8/15
Autorzy: A. Stańczyk.
Tytuł: Nawracające omdlenia o niewyjaśnionej etiologii - jeden problem różnorodnych pacjentów.
Czasopismo: Ann. Acad. Med. Lodz.
Szczegóły: 2001 : 42, 1, 110
Uwagi: XXXIX Ogólnopolska Konferencja Studenckiego Toawarzystwa Naukowego Akademii Medycznej w Łodzi.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

9/15
Autorzy: A. Stańczyk, A. Przybyszewska.
Tytuł: Ocena odpowiedzi układu autonomicznego na pionizację u chorych z nawracającymi omdleniami o niejasnej etiologii w oparciu o analizę zmienności rytmu zatokowego.
Czasopismo: Ann. Acad. Med. Lodz.
Szczegóły: 2001 : 42, 1, 112
Uwagi: XXXIX Ogólnopolska Konferencja Studenckiego Toawarzystwa Naukowego Akademii Medycznej w Łodzi.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

10/15
Autorzy: A. Stańczyk.
Tytuł: Test pochyleniowy - cenna metoda w diagnozowaniu chorych z nawracającymi omdleniami o niejasnej etiologii.
Czasopismo: Ann. Acad. Med. Lodz.
Szczegóły: 2001 : 42, 1, 111
Uwagi: XXXIX Ogólnopolska Konferencja Studenckiego Toawarzystwa Naukowego Akademii Medycznej w Łodzi.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

11/15
Autorzy: A. Stańczyk.
Tytuł: Test pochyleniowy połączony z analizą zmienności rytmu zatokowego - metodyka badania.
Czasopismo: Ann. Acad. Med. Lodz.
Szczegóły: 2001 : 42, 1, 109
Uwagi: XXXIX Ogólnopolska Konferencja Studenckiego Toawarzystwa Naukowego Akademii Medycznej w Łodzi.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

12/15
Autorzy: A. Stańczyk.
Tytuł: Analiza stylu wyjaśniania u chorych z nawracającymi omdleniami o niewyjaśnionej etiologii.
Czasopismo: Ann. Acad. Med. Lodz.
Szczegóły: 2002, Supl. 35, 150
Uwagi: XL Ogólnopolska Konferencja Studenckich Towarzystw Naukowych i Młodych Lekarzy, Łódź, 10-11 maja 2002 roku.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

13/15
Autorzy: A. Stańczyk.
Tytuł: Czy choroba wieńcowa ma wpływ na obraz kliniczny pacjentów z zespołem wazowagalnym?
Czasopismo: Ann. Acad. Med. Lodz.
Szczegóły: 2002, Supl. 35, 151
Uwagi: XL Ogólnopolska Konferencja Studenckich Towarzystw Naukowych i Młodych Lekarzy, Łódź, 10-11 maja 2002 roku.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

14/15
Autorzy: A. Stańczyk.
Tytuł: Ocena zależności między podatnością tętnic a rodzajem reakcji VASIS w grupie chorych z zespołem wazowagalnym.
Czasopismo: Ann. Acad. Med. Lodz.
Szczegóły: 2002, Supl. 35, 152
Uwagi: XL Ogólnopolska Konferencja Studenckich Towarzystw Naukowych i Młodych Lekarzy, Łódź, 10-11 maja 2002 roku.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

15/15
Autorzy: A. Stańczyk.
Tytuł: Wartość wywiadu w diagnostyce chorych z nawracającymi omdleniami o nieznanej etiologii.
Czasopismo: Ann. Acad. Med. Lodz.
Szczegóły: 2002, Supl. 35, 153
Uwagi: XL Ogólnopolska Konferencja Studenckich Towarzystw Naukowych i Młodych Lekarzy, Łódź, 10-11 maja 2002 roku.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM