WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: BALNEOL POL
Liczba odnalezionych rekordów: 70Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/70
Autorzy: D[onat] Tylman, J. Woroniecki.
Tytuł: Doraźne wyniki kompleksowego leczenia balneo-usprawniającego w Ciechocinku u chorych leczonych operacyjnie z powodu zmian w stawach biodrowych.
Czasopismo: Balneol. Pol.
Szczegóły: 1970 : 15, 3-4, 207-212, 7 tab.
Uwagi: Referaty wygłoszone na Konferencji Naukowej poświęconej zagadnieniom balneorehabilitacji narządów ruchu, która odbyła się w Lądku Zdroju w dniach 3,4,5 X 1969 r.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

2/70
Autorzy: Włodzisław Kuliński, Wanda Kozaczek.
Tytuł: Próba zastosowania hibitanu do dezynfekcji aparatury inhalacyjnej.
Czasopismo: Balneol. Pol.
Szczegóły: 1975 : 20, 1-2, 252-257, bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: PA

3/70
Autorzy: Tadeusz Mika.
Tytuł: Nowe kierunki w medycynie fizykalnej.
Czasopismo: Balneol. Pol.
Szczegóły: 1978 : 23, 1/4, 49-52, il.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

4/70
Autorzy: Włodzisław Kuliński, Tadeusz Mika, Ryszard Nowak.
Tytuł: Analiza działalności leczniczej pracowni hydrobalneoterapii w wieloprofilowym szpitalu klinicznym.
Czasopismo: Balneol. Pol.
Szczegóły: 1979 : 24, 1-2, 367-369, il.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Polskie hasła przedmiotowe:

5/70
Autorzy: Jerzy S. Jaworski, Ryszard Dziemidzionek.
Tytuł: Efektywność reżimu higienicznego w warunkach klimatu nadmorskiego w leczeniu niepowikłanej otyłości prostej u dorosłych.
Czasopismo: Balneol. Pol.
Szczegóły: 1979 : 24, 1-2, 379-382, 3 tab., bibliogr. 2 poz.
Uwagi: Pamiętnik IX Ogólnopolskiego Zjazdu Balneoklimatycznego (Sekcja Fizykoterapii), Polanica 10-11 października 1976.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

6/70
Autorzy: Tadeusz Mika, Jan Łańcucki, Kazimierz Kućma, Zofia Doroba.
Tytuł: Jonoforeza hydroksylowa w leczeniu niektórych chorób skóry.
Czasopismo: Balneol. Pol.
Szczegóły: 1979 : 24, 1-2, 359-361, bibliogr.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

7/70
Autorzy: Jan Łańcucki, Tadeusz Mika, Włodzisław Kuliński, K. Obniska-Wolska.
Tytuł: Kliniczna ocena skojarzonego leczenia łuszczycy kąpielami siarczkowo-siarkowodorowymi oraz naświetleniami promieniami nadfioletowymi.
Czasopismo: Balneol. Pol.
Szczegóły: 1979 : 24, 1-2, 355-358, il., bibliogr.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

8/70
Autorzy: Tadeusz Mika, Janusz Orłowski, Anna Gazdowska, H. Czerwińska.
Tytuł: Ocena przydatności wyciągu rytmicznego w leczeniu dyskopatii lędźwiowej.
Czasopismo: Balneol. Pol.
Szczegóły: 1979 : 24, 1-2, 343-345, bibliogr.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

9/70
Autorzy: Jan Łańcucki, Tadeusz Mika, Ryszard Nowak, K. Obniska-Wolska.
Tytuł: Przydatność rumienia fotochemicznego w ocenie działania na skórę aerozoli sterydowych.
Czasopismo: Balneol. Pol.
Szczegóły: 1979 : 24, 1-2, 363-365, bibliogr.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

10/70
Autorzy: Tadeusz Mika, Kazimierz Kućma.
Tytuł: Wyniki leczenia prądami ekspencjalnymi niedowładów i porażeń wiotkich.
Czasopismo: Balneol. Pol.
Szczegóły: 1979 : 24, 1-2, 338-342, il., bibliogr.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

11/70
Autorzy: Jan Łańcucki, Tadeusz Mika, Andrzej Szudziński, Włodzisław Kuliński.
Tytuł: Fotochemoterapia w leczeniu niektórych chorób skóry.
Tytuł równoległy: Photochemotherapy (PUVA) in treatment of certain skin diseases.
Czasopismo: Balneol. Pol.
Szczegóły: 1980 : 26, 1-4, 137-142, tab., bibliogr. 14 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Polskie hasła przedmiotowe:

12/70
Autorzy: Kazimierz Kućma, Tadeusz Mika.
Tytuł: Prądy interferencyjne w terapii przeciwbólowej rwy kulszowej i ramiennej.
Tytuł równoległy: Interference currents in the analgesic therapy of sciatica and cervical syndrom.
Czasopismo: Balneol. Pol.
Szczegóły: 1980 : 26, 1-4, 131-135, ryc., tab., bibliogr. 8 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

13/70
Autorzy: Tadeusz Mika, Jan Łańcucki, Kazimierz Kućma, Alicja Biernat.
Tytuł: Wpływ impulsywnego pola elektromagnetycznego na niektóre parametry odczynowości skóry.
Tytuł równoległy: The influence of pulsed high frequency electromagnetic energy on some skin reactivity parameters.
Czasopismo: Balneol. Pol.
Szczegóły: 1980 : 26, 1-4, 143-148, ryc., tab., bibliogr. 16 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

14/70
Autorzy: Kazimierz Kućma.
Tytuł: Krytyczna ocena chronaksymetrii w diagnostyce nieznacznego uszkodzenia obwodowego neuronu ruchowego.
Tytuł równoległy: Critical evaluation of chronaxy in the diagnosis of minimal lesion of peripheral nervous system.
Czasopismo: Balneol. Pol.
Szczegóły: 1984 : 28, 1-4, 83-88, tab., ryc., bibliogr. 11 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

15/70
Autorzy: Włodzisław Kuliński, Tadeusz Mika, Janusz Orłowski.
Tytuł: Ocena wpływu pionizacji chorych po udarze mózgowym na czynność układu krążenia.
Tytuł równoległy: Evaluation of the effect of motor function rehabilitation in patients after stroke on cardiovascular system function.
Czasopismo: Balneol. Pol.
Szczegóły: 1986 : 29, 1-4, 31-35, ryc., tab., bibliogr. 7 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Polskie hasła przedmiotowe:

16/70
Autorzy: Włodzisław Kuliński, Tadeusz Mika.
Tytuł: Wpływ kąpieli siarczkowo-siarkowodorowych na czynność układu krążenia u chorych z nieurazowymi schorzeniami narządu ruchu.
Tytuł równoległy: Effect of sulphide-hydrogen-sulphide baths on cardiovascular system functions in patients with non-traumatic locomotor system diseases.
Czasopismo: Balneol. Pol.
Szczegóły: 1986 : 29, 1-4, 59-64, ryc., tab., bibliogr. 9 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Polskie hasła przedmiotowe:

17/70
Autorzy: Tadeusz Mika, Hanna Mielniczuk, Włodzisław Kuliński.
Tytuł: Wpływ lokalnego i ogólnego wysiłku fizycznego na intensywność wydzielania potu.
Tytuł równoległy: Effect of systemic and local exercise on sweat secretion intensity metodyka.
Czasopismo: Balneol. Pol.
Szczegóły: 1986 : 29, 1-4, 83-87, tab., bibliogr. 6 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Polskie hasła przedmiotowe:

18/70
Autorzy: Tadeusz Mika, Włodzisław Kuliński.
Tytuł: Możliwość zastosowania teorii detekcji sygnału do oceny zaburzeń czucia powierzchniowego w rwie kulszowej.
Tytuł równoległy: The possibility of the theory of signal detection applied for estmation of superficial sensory distturbances in ischalgia.
Czasopismo: Balneol. Pol.
Szczegóły: 1987 : 30, 1-4, 73-77, tab., bibliogr. 7 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

19/70
Autorzy: Tadeusz Mika.
Tytuł: Postępy w fizjoterapii.
Tytuł równoległy: Advances in physiotherapy.
Czasopismo: Balneol. Pol.
Szczegóły: 1987 : 30, 1-4, 5-11, bibliogr. 13 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

20/70
Autorzy: Jerzy S. Jaworski, Andrzej Nowicki, Włodzisław Kuliński.
Tytuł: Badania wpływu prądów Bernarda na miejscowy przepływ krwi.
Tytuł równoległy: Changes in local blood flow under influence of the Bernard's currents.
Czasopismo: Balneol. Pol.
Szczegóły: 1989 : 31, 1-4, 101-107, 2 il., 3 tab., bibliogr. 11 poz., res., streszcz., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

21/70
Autorzy: Włodzisław Kuliński, Tadeusz Mika, Jerzy Jaworski.
Tytuł: Ocena wpływu kąpieli elektryczno-wodnej na układ krążenia.
Tytuł równoległy: The evaluation of the effect of electric-water bath on the circulatory system.
Czasopismo: Balneol. Pol.
Szczegóły: 1989 : 31, 1-4, 91-94, tab., bibliogr. 10 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

22/70
Autorzy: Zbigniew Kuszelewski, Tadeusz Mika, Włodzisław Kuliński.
Tytuł: Laserowe promieniowanie podczerwone w leczeniu następstw urazów ścięgna Achillesa związanych z uprawianiem sportu.
Tytuł równoległy: Laser's infra-red radiation in treatment consequences of sporting traumata Achilles's tendon.
Czasopismo: Balneol. Pol.
Szczegóły: 1994 : 36, 1, 14-16, bibliogr. 12 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

23/70
Autorzy: Włodzisław Kuliński, Tomasz Rybak, A. Misztela, Marek Kulej.
Tytuł: Laserowe promieniowanie podczerwone w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa szyjnego.
Tytuł równoległy: Laser's infrared radiation of treatment of pain syndromes of pain syndromes of cervical spinal column.
Czasopismo: Balneol. Pol.
Szczegóły: 1994 : 36, 1, 60-63, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

24/70
Autorzy: Włodzisław Kuliński, A. Misztela, Marek Kulej, Tomasz Rybak.
Tytuł: Wyniki leczenia krioterapią reumatoidalnego zapalenia stawów.
Tytuł równoległy: The results of cryotherapy treatment in rheumatoid arthriti.
Czasopismo: Balneol. Pol.
Szczegóły: 1994 : 36, 1, 7-10, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

25/70
Autorzy: Tadeusz Mika.
Tytuł: Kilka uwag na temat niskoenergetycznej terapii laserowej.
Tytuł równoległy: Some comments on the low-power laser therapy.
Czasopismo: Balneol. Pol.
Szczegóły: 1995 : 37, 3-4, 59-62, bibliogr. 10 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

26/70
Autorzy: Agnieszka Niemierzycka, Tadeusz Mika, Lech Markiewicz.
Tytuł: Niskoenergetyczne promieniowanie laserowe w leczeniu szyjnych zespołów korzeniowych.
Tytuł równoległy: Laser radiation in the treatment of cervical raddicular syndromes.
Czasopismo: Balneol. Pol.
Szczegóły: 1995 : 37, 1, 17022, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

27/70
Autorzy: Józef Mróz, Włodzisław Kuliński.
Tytuł: Fizjologiczne aspekty rehabilitacji kardiologicznej.
Tytuł równoległy: Physiologic aspects of cardiolgic rehabilitation.
Czasopismo: Balneol. Pol.
Szczegóły: 1996 : 38, 3-4, 32-40, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
Uwagi: - Konferencja Naukowa nt. choroby wieńcowej i rehabilitacji kardiologicznej. Ciechocinek, 15.06.1996.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

28/70
Autorzy: A. Misztela, Włodzisław Kuliński, Tomasz Rybak.
Tytuł: Ocena krioterapii miejscowej w reumatoidalnym zapaleniu stawów.
Tytuł równoległy: Evaluation of local cryotherapy in reumatoid arthritis.
Czasopismo: Balneol. Pol.
Szczegóły: 1995 : 37, 3-4, 38-41, tabl., bibliogr. 14 poz., sum.
Uwagi: 2 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Reumatologów i Rehabilitantów Wojska Polskiego, Busko-Zdrój (PL), 29-30.04.1995.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

29/70
Autorzy: Tomasz Rybak, Włodzisław Kuliński, Leszek Sufa, A. Misztela.
Tytuł: Optymalizacja czasu leczenia niskoenergetycznym promieniowaniem laserowym w chorobie zwyrodnieniowej dolnego odcinka kręgosłupa.
Tytuł równoległy: Optymalization of the time of low radiation laser therapy in lower segment spinal spondyloarthrosis.
Czasopismo: Balneol. Pol.
Szczegóły: 1995 : 37, 3-4, 16-21, tabl., bibliogr. 9 poz., sum.
Uwagi: - 2 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Reumatologów i Rehabilitantów Wojska Polskiego, Busko-Zdrój (PL), 29-30.04.1995.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

30/70
Autorzy: Włodzisław Kuliński, Józef Mróz.
Tytuł: Rehabilitacja ambulatoryjna chorych po przebytym zawale mięśnia serca.
Tytuł równoległy: Ambulatory rehabilitation in patients after myocardial infarction.
Czasopismo: Balneol. Pol.
Szczegóły: 1996 : 38, 3-4, 64-69, bibliogr. 16 poz., sum.
Uwagi: - Konferencja Naukowa nt. choroby wieńcowej i rehabilitacji kardiologicznej, Ciechocinek, 15.06.1996.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

31/70
Autorzy: Józef Mróz, Włodzisław Kuliński.
Tytuł: Wczesna rehabilitacja wewnątrzszpitalna. Kryteria doboru chorych po zawale serca do treningu nadzorowanego.
Tytuł równoległy: Early hospital rehabilitation. Criterions of patients' selection for superintended training.
Czasopismo: Balneol. Pol.
Szczegóły: 1996 : 38, 3-4, 41-47, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
Uwagi: - Konferencja Naukowa nt. choroby wieńcowej i rehabilitacji kardiolgicznej, Ciechocinek, 15.06.1996.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

32/70
Autorzy: Włodzisław Kuliński, Józef Mróz.
Tytuł: Wykorzystanie metod hydrobalneologicznych w procesie rehabilitacji kardiologicznej.
Tytuł równoległy: Use of hygrobalneotherapy in course of cardiologic rehabilitation.
Czasopismo: Balneol. Pol.
Szczegóły: 1996 : 38, 3-4, 77-81, bibliogr. 13 poz., sum.
Uwagi: - Konferencja Naukowa nt. choroby wieńcowej i rehabilitacji kardiologicznej, Ciechocinek, 15.06.1996.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

33/70
Autorzy: Tomasz Rybak, Włodzisław Kuliński, A. Misztela, Jan K. Podgórski.
Tytuł: Zastosowanie krioterapii w leczeniu następstw blizn kanału kręgowego.
Tytuł równoległy: Kriotherapy in treatment of cicatrix of spinal collumn.
Czasopismo: Balneol. Pol.
Szczegóły: 1995 : 37, 3-4, 22-26, tabl., bibliogr. 8 poz., sum.
Uwagi: 2 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Reumatologów i Rehabilitantów Wojska Polskiego. Busko-Zdrój, 29-30.04.1995
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

34/70
Autorzy: Bogna Foss-Nieradko, Jerzy Adamus.
Tytuł: Znaczenie czynników ryzyka w prewencji choroby wieńcowej.
Tytuł równoległy: Significance of risk factors in prevention coronary heart disease.
Czasopismo: Balneol. Pol.
Szczegóły: 1996 : 38, 3-4, 25-31, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
Uwagi: - Konferencja naukowa nt. choroby wieńcowej i rehabilitacji kardiologicznej, Wojskowy Szpital Uzdrowiskowy w Ciechocinku 15.06.1996.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

35/70
Autorzy: Włodzisław Kuliński.
Tytuł: Leczenie uzdrowiskowe w nowej strukturze służby zdrowia.
Czasopismo: Balneol. Pol.
Szczegóły: 1999 : 41, 1-2, 13-17
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

36/70
Autorzy: Włodzisław Kuliński.
Tytuł: Standardy świadczenia usług medycznych w zakresie rehabilitacji i medycyny fizykalnej.
Tytuł równoległy: Standards in rehabilitation and physical medicine.
Czasopismo: Balneol. Pol.
Szczegóły: 2000 : 42, 1-2, 7-18, tab.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

37/70
Autorzy: A. Misztela, Włodzisław Kuliński, Paweł Leśniewski.
Tytuł: Ocena wybranych wskaźników aktywności reumatoidalnego zapalenia stawów po zastosowaniu sztucznych kąpieli siarczkowo-siarkowodorowych.
Tytuł równoległy: The assesment of selected indexes of rheumatoid arthritis activity after the artificial sulphide-hydrosulphuric baths.
Czasopismo: Balneol. Pol.
Szczegóły: 2001 : 43, 3-4, 72-84, 6 tab., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

38/70
Autorzy: Włodzisław Kuliński.
Tytuł: Recenzja książki J. Łazowskiego : Podstawy fizykoterapii.
Czasopismo: Balneol. Pol.
Szczegóły: 2000 : 42, 3-4, 155-158
Typ publikacji: REC
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

39/70
Autorzy: A. Ginszt, Włodzisław Kuliński.
Tytuł: Ocena zastosowania zmiennego pola magnetycznego niskiej częstotliwości w leczeniu niezaawansowanych idiopatycznych postaci zespołu kanału nadgarstka.
Tytuł równoległy: The assesment of application of low frequency magnetic field in the treatment of not advanced idiopathic carpal tunnel syndrome.
Czasopismo: Balneol. Pol.
Szczegóły: 2002 : 44, 1-4, 57-68, 3 il., 4 tab., sum.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 1.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

40/70
Autorzy: Włodzisław Kuliński.
Tytuł: Medycyna fizykalna i rehabilitacja w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów.
Tytuł równoległy: Physiotherapy and rehabilitation in the treatment of the degenerative joint disese.
Czasopismo: Balneol. Pol.
Szczegóły: 2003 : 45, 3-4, 33-39, bibliogr. 10 poz., streszcz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

41/70
Autorzy: Włodzisław Kuliński, Paweł Leśniewski, Wojciech Haładyna, Anna Horodejczuk, Izabela Leszczyńska.
Tytuł: Problemy w postępowaniu fizykalno-usprawniającym w ciężkich zatruciach tlenkiem węgla.
Tytuł równoległy: The problems in rehabilitation treatment in severe intoxication of carbon oxigen.
Czasopismo: Balneol. Pol.
Szczegóły: 2004 : 46, 1-2, 67-72, bibliogr. 11 poz., streszcz., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:

42/70
Autorzy: Józef Mróz.
Tytuł: Wpływ natrysków zmiennocieplnych na stan napięcia autonomicznego układu nerwowego.
Tytuł równoległy: Influence of thermolabile douche-baths on autonomus nervous system.
Czasopismo: Balneol. Pol.
Szczegóły: 2004 : 46, 3-4, 59-72, 8 il., bibliogr. 28 poz., streszcz., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:

43/70
Autorzy: L. Rajchel, W[łodzisław] Kuliński, J. Rajchel.
Tytuł: Komisja Balneologiczna i jej znaczenie dla rozwoju polskiej balneologii.
Tytuł równoległy: The Balneological Commission and its significance to the development of polish balneology.
Czasopismo: Balneol. Pol.
Szczegóły: 2005 : 47, 3-4, 125
Uwagi: Materiały Konferencyjne Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej (Streszczenia).
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

44/70
Autorzy: L. Rajchel, W[łodzisław] Kuliński, J. Rajchel.
Tytuł: Krynica Zdrój - w stulecie działalności Polskiego Towarzystwa Balneologicznego.
Tytuł równoległy: Krynica Zdrój - at the centennial of the Polish Balneological Society.
Czasopismo: Balneol. Pol.
Szczegóły: 2005 : 47, 3-4, 125
Uwagi: Materiały Konferencyjne Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej (Streszczenia).
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

45/70
Autorzy: B. Kurkus, Włodzisław Kuliński.
Tytuł: Laseroterapia w medycynie fizykalnej.
Tytuł równoległy: Laser therapy in physical medicine.
Czasopismo: Balneol. Pol.
Szczegóły: 2005 : 47, 3-4, 76-83, 9 il., bibliogr. 14 poz., streszcz., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:

46/70
Autorzy: J[ózef] Mróz.
Tytuł: Natryski zmiennocieplne w leczeniu zaburzeń czynnościowych układu krążenia.
Tytuł równoległy: Alternating douche in treatment functional cardiovascular disorders.
Czasopismo: Balneol. Pol.
Szczegóły: 2005 : 47, 3-4, 129
Uwagi: Materiały Konferencyjne Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej (Streszczenia).
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

47/70
Autorzy: L. Rajchel, W[łodzisław] Kuliński, J. Rajchel.
Tytuł: Polskie Towarzystwo Balneologiczne - kronika pierwszego dziesięciolecia.
Tytuł równoległy: The Polish Balneological Society - the first decade chronicle.
Czasopismo: Balneol. Pol.
Szczegóły: 2005 : 47, 3-4, 126
Uwagi: Materiały Konferencyjne Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej (Streszczenia).
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

48/70
Autorzy: L. Rajchel, Włodzisław Kuliński, J. Rajchel.
Tytuł: Polskie Towarzystwo Balneologiczne - rys historyczny.
Tytuł równoległy: Polish Balneological Society - a short history.
Czasopismo: Balneol. Pol.
Szczegóły: 2005 : 47, 1-2, 56-59, bibliogr. 16 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:

49/70
Autorzy: Włodzisław Kuliński, Wojciech Haładyna, Paweł Leśniewski.
Tytuł: Problemy w postępowaniu fizykalno-usprawniającym w ciężkim zatruciu cisem.
Czasopismo: Balneol. Pol.
Szczegóły: 2005 : 47, 1-2, 45-48
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:

50/70
Autorzy: Włodzisław Kuliński.
Tytuł: Sprawozdanie z XX Kongresu Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej.
Tytuł równoległy: Report on XX Congress of the Polish Balneology and Physical Medicine Society.
Czasopismo: Balneol. Pol.
Szczegóły: 2005 : 47, 3-4, 111
Typ publikacji: SPR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

51/70
Autorzy: J[ózef] Mróz, K[azimierz] Tomczykiewicz, W[łodzisław] Kuliński, P[aweł] Leśniewski, R[afał] Koczorowski, W[ojciech] Haładyna.
Tytuł: Zastosowanie metod fizykalnych w leczeniu polineuropatii cukrzycowej.
Tytuł równoległy: Physical methods in treating diabetic polyneuropathy.
Czasopismo: Balneol. Pol.
Szczegóły: 2005 : 47, 3-4, 130
Uwagi: Materiały Konferencyjne Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej (Streszczenia).
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

52/70
Autorzy: Agnieszka Iwaniszczuk, Włodzisław Kuliński.
Tytuł: Analiza postępowania fizykalnego w łuszczycy.
Tytuł równoległy: Analysis of physiotherapy in psoriasis.
Czasopismo: Balneol. Pol.
Szczegóły: 2007 : T. 49, nr 3, s. 171-177, il., tab., bibliogr. 25 poz., streszcz., sum., rez.
ISSN: 2082-1867
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:

53/70
Autorzy: A[nna] Horodejczuk, A[gnieszka] Iwaniszczuk, R[afał] Koczorowski.
Tytuł: Analiza postępowania fizykalnego w łuszczycy.
Czasopismo: Balneol. Pol.
Szczegóły: 2007 : T. 49, nr 3, s. 213
Uwagi: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Balneologii I Medycyny Fizykalnej, Polanica Zdrój, 6-9 IX 2007 r.
ISSN: 2082-1867
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

54/70
Autorzy: Włodzisław Kuliński, Paweł Leśniewski.
Tytuł: Ocena postępowania fizykalno-uspeawniającego u chorych z chorobą zwyrodnieniową stawów.
Czasopismo: Balneol. Pol.
Szczegóły: 2007 : T. 49, nr 3, s. 214
Uwagi: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Balneologii I Medycyny Fizykalnej, Polanica Zdrój, 6-9 IX 2007 r.
ISSN: 2082-1867
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

55/70
Autorzy: Józef Mróz, Włodzisław Kuliński, Paweł Leśniewski, Rafał Koczorowski.
Tytuł: Postępowanie fizykalno-usprawniające w zespołach algodystroficznych.
Tytuł równoległy: Physiotherapy proceeding in algodystrophic syndromes.
Czasopismo: Balneol. Pol.
Szczegóły: 2007 : T. 49, nr 4, s. 288-293, tab., bibliogr. 15 poz., streszcz., sum., rez.
ISSN: 2082-1867
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:

56/70
Autorzy: R[afał] Koczorowski, A[nna] Horodejczuk, P[aweł] Leśniewski, J[ózef] Mróz.
Tytuł: Problemy diagnostyczne i terapeutyczne w uszkodzeniu nerwu piersiowego długiego.
Czasopismo: Balneol. Pol.
Szczegóły: 2007 : T. 49, nr 3, s. 217
Uwagi: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Balneologii I Medycyny Fizykalnej, Polanica Zdrój, 6-9 IX 2007 r.
ISSN: 2082-1867
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

57/70
Autorzy: E. Fornalczyk-Wachowska, Włodzisław Kuliński.
Tytuł: Wpływ promieniowania nadfioletowego na zjawiska odpornościowe zachodzące w skórze.
Tytuł równoległy: The influence of ultraviolet radiation on skin immunity.
Czasopismo: Balneol. Pol.
Szczegóły: 2007 : T. 49, nr 1, s. 11-16, bibliogr. 29 poz., streszcz., sum., rez.
ISSN: 2082-1867
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:

58/70
Autorzy: E. Fornalczyk-Wachowska, Włodzisław Kuliński.
Tytuł: Wykorzystanie promieniowania nadfioletowego w lecznictwie dermatologicznym.
Tytuł równoległy: Utilization of ultraviolet radiation in dermatology.
Czasopismo: Balneol. Pol.
Szczegóły: 2007 : T. 49, nr 2, s. 86-92, bibliogr. 30 poz., streszcz., sum. rez.
ISSN: 2082-1867
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:

59/70
Autorzy: Włodzisław Kuliński.
Tytuł: Zespoły bólowe kręgosłupa - problemy diagnostyczne i terapeutyczne.
Czasopismo: Balneol. Pol.
Szczegóły: 2007 : T. 49, nr 3, s. 201
Uwagi: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Balneologii I Medycyny Fizykalnej : Streszczenia referatów, Polanica Zdrój, 6-9 IX 2007 r.
ISSN: 2082-1867
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

60/70
Autorzy: E. Fornalczyk-Wachowska, Włodzisław Kuliński.
Tytuł: Metody fizykalne w profilaktyce i leczeniu owrzodzeń żylnych podudzi.
Tytuł równoległy: Physical methods in prophylaxis and treatment in varicose ulcerations of lower extremities.
Czasopismo: Balneol. Pol.
Szczegóły: 2008 : 50, 2, 86-92, bibliogr. 30 poz., streszcz., sum., res.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:

61/70
Autorzy: Józef Mróz, Włodzisław Kuliński, Paweł Leśniewski, Wojciech Haładyna.
Tytuł: Postępowanie fizykalne w polineuropatii cukrzycowej.
Tytuł równoległy: Physical treatment in diabetes polyneuropathy.
Czasopismo: Balneol. Pol.
Szczegóły: 2008 : 50, 1, 48-53, 4 tab., bibliogr. 10 poz., streszcz., sum., res.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:

62/70
Autorzy: Włodzisław Kuliński, G. Ciszkowska.
Tytuł: Warszawskie Towarzystwo Lekarzy Medycyny Fizykalnej.
Czasopismo: Balneol. Pol.
Szczegóły: 2008 : 50, 4, 347
Typ publikacji: VAR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

63/70
Autorzy: U. Łatka, Włodzisław Kuliński, G. Knefel, A. Sieroń.
Tytuł: Aktualny stan medycyny hiperbarycznej w Polsce.
Tytuł równoległy: Current implications of the hyperbaric medicine in Poland.
Czasopismo: Balneol. Pol.
Szczegóły: 2009 : T. 51, nr 1, s. 7-17, bibliogr., streszcz., sum., rez.
ISSN: 0005-4402
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

64/70
Autorzy: Józef Mróz, Włodzisław Kuliński, Paweł Leśniewski, Wojciech Haładyna.
Tytuł: Neuropatia pourazowa nerwu promieniowego - problemy w diagnostyce i terapii.
Tytuł równoległy: Post-injury neuropathy of radial nerve-issues in diagnosis and treatment.
Czasopismo: Balneol. Pol.
Szczegóły: 2009 : T. 51, nr 2, s. 135-139, bibliogr., streszcz., sum., rez.
ISSN: 0005-4402
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

65/70
Autorzy: E. Fornalczyk-Wachowska, Włodzisław Kuliński.
Tytuł: Postępowanie fizykalne w wybranych schorzeniach dermatologicznych.
Czasopismo: Balneol. Pol.
Szczegóły: 2009 : T. 51, nr 3, s. 219
Uwagi: XXII Kongres Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej 3-6.09.2009 r. Połczyn Zdrój.
ISSN: 0005-4402
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

66/70
Autorzy: E. Fornalczyk-Wachowska, W[łodzisław] Kuliński, Agnieszka Iwaniszczuk.
Tytuł: Postępowanie fizykalne w wybranych schorzeniach dermatologicznych.
Tytuł równoległy: Physical methods in selected skin disorders.
Czasopismo: Balneol. Pol.
Szczegóły: 2009 : T. 51, nr 4, s. 274-279, bibliogr., streszcz., sum., res.
ISSN: 0005-4402
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

67/70
Autorzy: Włodzisław Kuliński.
Tytuł: Postępy w medycynie fizykalnej.
Tytuł równoległy: Developments in physical medicine.
Czasopismo: Balneol. Pol.
Szczegóły: 2009 : T. 51, nr 3, s. 166-171, il., bibliogr., streszcz., sum., rez.
ISSN: 0005-4402
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

68/70
Autorzy: Włodzisław Kuliński, Wojciech Haładyna, Józef Mróz, Paweł Leśniewski.
Tytuł: Problemy w postępowaniu fizykalnym w trudnych przypadkach klinicznych.
Czasopismo: Balneol. Pol.
Szczegóły: 2009 : T. 51, nr 3, s. 238
Uwagi: XXII Kongres Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej 3-6.09.2009 r. Połczyn Zdrój.
ISSN: 0005-4402
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

69/70
Autorzy: Włodzisław Kuliński, Agnieszka Iwaniszczuk.
Tytuł: Profilaktyka osteoporozy w XXI wieku wyzwaniem dla medycyny fizykalnej.
Czasopismo: Balneol. Pol.
Szczegóły: 2009 : T. 51, nr 3, s. 225
Uwagi: XXII Kongres Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej 3-6.09.2009 r. Połczyn Zdrój.
ISSN: 0005-4402
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

70/70
Autorzy: Włodzisław Kuliński, Agnieszka Iwaniszczuk.
Tytuł: Zastosowanie kąpieli siarczkowo-siarkowodorowych i naświetlań UVB w łuszczycy.
Czasopismo: Balneol. Pol.
Szczegóły: 2009 : T. 51, nr 3, s. 219
Uwagi: XXII Kongres Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej 3-6.09.2009 r. Połczyn Zdrój.
ISSN: 0005-4402
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM