WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: CZAS STOMATOL
Liczba odnalezionych rekordów: 160Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/160
Autorzy: S. Posmykiewicz, Józef Kraszewski.
Tytuł: Uwagi dotyczące techniki operacyjnej w przypadkach całkowitej wrodzonej środkowej przetoki szyi.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1965 : 11, 1305
Typ publikacji: PA

2/160
Autorzy: Józef Kraszewski, Izabela Sawaszyńska-Ignatiew.
Tytuł: Rzut skośny zatoki szczękowej w modyfikacji własnej.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1967 : 20, 12, 1295-1298
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

3/160
Autorzy: Janina Zemła, Józef Kraszewski, Mirosław Kałczak, Jan Mazurkiewicz.
Tytuł: Badania doświadczalne nad wgajaniem się homo- i heterogennych wszczepów kostnych liofilizowanych w ranie poekstrakcyjnej.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1968 : 21, 6, 269-274
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

4/160
Autorzy: Józef Kraszewski.
Tytuł: Korzystny wpływ leczenia operacyjnego progenii na współistniejące nawykowe zwichnięcie stawów skroniowo-żuchwowych.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1969 : 22, 12, 1147-1151
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

5/160
Autorzy: Józef Kraszewski, Z. Cieśliński, K. Bajkowska.
Tytuł: Ocena leczenia progenii i retrografii metodą Kostecki w oparciu o doświadczenia własne.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1969 : 6, 611-616
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

6/160
Autorzy: Janina Zemła.
Tytuł: Chirurgiczne leczenie przedniego zgryzu otwartego.
Tytuł równoległy: Surgical treatment of anterior open bite.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1970 : 23, 5, 517-523, 8 il., bibliogr. 6 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

7/160
Autorzy: Janina Zemła, Józef Kraszewski.
Tytuł: Próba pozastawowego leczenia operacyjnego zwichnięć i nadwichnięć stawu skroniowo-żuchwowego.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1970 : 23, 12, 1353-1356
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

8/160
Autorzy: Janina Zemła, Józef Kraszewski.
Tytuł: Próba zastosowania leczenia operacyjnego zwichnięć i nadwichnięć stawu skroniowo-żuchwowego.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1970 : 23, 2, 1353-1356
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

9/160
Autorzy: Andrzej Obersztyn.
Tytuł: Rozwój Katedry Stomatologii Instytutu Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1970 : 23, 1, 53-55
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

10/160
Autorzy: Andrzej Obersztyn, Janusz Pruski.
Tytuł: Auto - i allogeniczne przeszczepy zębów u psów.
Tytuł równoległy: Auto - and allogenic tooth grafts in dogs.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1971 : 24, 10, 1115-1120, 4 il., bibliogr. 12 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

11/160
Autorzy: Andrzej Obersztyn.
Tytuł: Budowa zębów z torbieli skórzastej jajnika.
Tytuł równoległy: Structure of teeth from an ovarion dermoid cyst.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1971 : 24, 11, 1277-1282, 6 il., bibliogr. 11 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

12/160
Autorzy: Andrzej Obersztyn, Zbigniew Trojanowski.
Tytuł: O możliwości zastosowania w stomatologii fotoelektrycznego kolorymetru trójchromatycznego.
Tytuł równoległy: On the possibility of using photoelectric trichromatic colorimeter in stomatology.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1971 : 24, 12, 1373-1380, 8 il., bibliogr. 4 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

13/160
Autorzy: Adam Skrzypkowski.
Tytuł: Przegląd piśmiennictwa stomatologicznego dotyczącego kamienia nazębnego.
Tytuł równoległy: A survey of stomatological literature on tartar.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1971 : 24, 9, 993-998, bibliogr. 31 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

14/160
Autorzy: Andrzej Obersztyn.
Tytuł: Przeszczepienie zębów do nasady kości udowej szczura jako metoda oceny przyjęcia przeszczepu.
Tytuł równoległy: Teeth grafting into femoral epiphysis of rat as a method of assessment of graft taking.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1971 : 24, 9, 983-986, 3 il., bibliogr. 6 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

15/160
Autorzy: Janina Zemła.
Tytuł: Przyczynek do chirurgicznego leczenia naczyniaków twarzy.
Tytuł równoległy: A contribution to surgical treatment of facial haemangioma.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1971 : 24, 3, 277-283, 7 il., bibliogr. 7 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

16/160
Autorzy: Janusz Pruski, Piotr Kozłowski.
Tytuł: Przyczynek do diagnostyki naczyniaków części twarzowej czaszki.
Tytuł równoległy: A contribution to the diagnosis of maxillofacial haemangiomas.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1971 : 24, 9, 1021-1026, 8 il., bibliogr. 8 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

17/160
Autorzy: Józef Kraszewski, Hanna Kurowska.
Tytuł: Uszkodzenia stawów skroniowo-żuchwowych w obrażeniach twarzoczaszki leczone operacyjnie.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1971 : 24, 9, 1043-1047
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

18/160
Autorzy: Adam Skrzypkowski, Hanna Kurowska.
Tytuł: Wpływ parafunkcji narządu żucia na powstawanie niektórych wad zgryzu.
Tytuł równoległy: The influence of parafunction of masticatory organ on the development of certain types of malocclusion.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1971 : 24, 11, 1339-1343, 5 il., tab., bibliogr. 12 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

19/160
Autorzy: Adam Skrzypkowski.
Tytuł: Zagadnienia parafunkcji narządu żucia w ortopedii szczękowo - twarzowej.
Tytuł równoległy: The problem of parafunction of the organ of mastication in maxillo - facial orthopaedics.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1971 : 24, 10, 1205-1209, 6 tab., bibliogr. 2 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

20/160
Autorzy: D. Boczyńska.
Tytuł: Zawartość noradrenaliny i adrenaliny we krwi pacjentów przed i po zabiegu ekstrakcji zębów.
Tytuł równoległy: The content of noradrenaline and adrenaline in the blood of patients before and after extraction of teeth.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1971 : 24, 2, 151-156, bibliogr. 11 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

21/160
Autorzy: Zbigniew Trojanowski.
Tytuł: Badania doświadczalne nad usuwaniem przebarwienia zębów wywołanego pastami rezorcynoformalinowymi przy pomocy promieniowania nadfioletowego.
Tytuł równoległy: Experimental studies on removal of tooth discoloration caused by resorcin - formalin pastes using ultraviolet radiation.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1972 : 25, 1, 21-27, 4 il., bibliogr. 11 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

22/160
Autorzy: Janusz Pruski.
Tytuł: Cefalostat do telerentgenografii w modyfikacji własnej.
Tytuł równoległy: Cephalostat for teleroentgenography in own modification.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1972 : 25, 6, 545-551, 6 il., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

23/160
Autorzy: Zofia Charazińska, Maria Nehrebecka.
Tytuł: Kazuistyka z zakresu zgryzów otwartych bocznych.
Tytuł równoległy: Casuistics of open lateral occlussion.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1972 : 25, 11, 1135-1142, 9 il., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

24/160
Autorzy: Janusz Pruski, Maciej Dominikowski.
Tytuł: Technika wykonania telerentgenogramu głowy metodą negatyw - pozytyw i jego przydatnośc w chirurgii szczękowej.
Tytuł równoległy: Technique of telerentgenograms of the skull by the negative - positive method and its usefulness in maxillary surgery.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1972 : 25, 5, 469-473, 4 il., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

25/160
Autorzy: Janina Zemłowa.
Tytuł: Torbiele szczęk u dzieci.
Tytuł równoległy: Jaw cysts in children.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1972 : 25, 8, 759-764, 7 il., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

26/160
Autorzy: Irena Czaińska, Maria Nehrebecka.
Tytuł: Transpozycje zębów stałych.
Tytuł równoległy: Transpositions of permanent teeth.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1972 : 25, 7, 657-660, 4 il., bibliogr. 8 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

27/160
Autorzy: Janusz Pruski.
Tytuł: Trzy przypadki samoistnej jamistości kości żuchwy zwanej również "torbielami krwotoczności".
Tytuł równoległy: Three cases of idiopathic cavities in the mandible called "haemorrhagic cysts" of the mandible.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1972 : 25, 1, 49-55, 5 il., bibliogr. 22 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

28/160
Autorzy: Józef Kraszewski, Jerzy Mastalerski, Zbyszko Scholtz.
Tytuł: Wartość kliniczna tomografii w badaniach kontrastowych stawów skroniowo-żuchwowych.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1972 : 25, 10, 935-941
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

29/160
Autorzy: Zofia Charazińska, Maria Nehrebecka.
Tytuł: Zagadnienie zgryzów otwartych bocznych.
Tytuł równoległy: The problem of lateral open bite.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1972 : 25, 10, 965-968, bibliogr. 17 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

30/160
Autorzy: Stanisław Orzechowski, Janusz Kobielski, Zygmunt Kiszkurno.
Tytuł: Znieczulenie ogólne w ambulatorium stomatologicznym.
Tytuł równoległy: General anaesthesia in dental outpatient practice.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1972 : 25, 3, 251-260, 5 il., 5 tab., bibliogr. 14 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

31/160
Autorzy: Marian Kowalczyk.
Tytuł: Badania nad znoszeniem wrażliwości zębiny za pomocą aparatu elektrycznego własnego pomysłu.
Tytuł równoległy: Studies on desensitization of dentin by means of a personally devised electric apparatus.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1973 : 26, 12, 1377-1381, 4 il., bibliogr. 10 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

32/160
Autorzy: Andrzej Obersztyn, Zbigniew Piotrowski, Kazimierz Kolwiński, Bronisław Ekler.
Tytuł: Fluorek cynawy w profilaktyce próchnicy u dorosłych.
Tytuł równoległy: Stannous fluoride in the prophylaxis of caries in adults.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1973 : 26, 11, 1181-1187, 2 il., 3 tab., bibliogr. 10 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

33/160
Autorzy: Zofia Charazińska.
Tytuł: Obserwacje własne asymetrii twarzy uwarunkowanej zmianami w budowie czaszki i ustawieniu kręgów szyjnych.
Tytuł równoległy: Own observations on facial asymmetry determined by changes in cranial structure and position of cervical vertebrae.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1973 : 26, 9, 1019-1026, 7 il., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

34/160
Autorzy: Zofia Charazińska, Maria Nehrebecka.
Tytuł: Połowiczy niedorozwój twarzy związany z wadą wrodzoną narządu słuchu.
Tytuł równoległy: Hypoplasia of one - half of the face associated with a congenital anomaly of the organ of hearing.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1973 : 26, 12, 1403-1411, 6 il., tab., bibliogr. 18 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

35/160
Autorzy: Adam Skrzypkowski, Stanisław Kunysz.
Tytuł: Próba określenia wstępnego postępowania profilaktycznego w ortopedii szczękowo - twarzowej.
Tytuł równoległy: Atrial of determination of initial prophylactic management in maxillofacial orthopaedics.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1973 : 26, 3, 303-308, 2 tab., bibliogr. 8 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

36/160
Autorzy: Zygmunt Kiszkurno.
Tytuł: Szew kostny ze ścięgna teritalowego i z drutu nierdzewnego w leczeniu złamań żuchwy w badaniach doświadczalnych na psach.
Tytuł równoległy: Bone suture of terital tendon and stainless wire in management of mandibular fractures in experimental investigations on dogs.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1973 : 26, 10, 1059-1067, 6 il., bibliogr. 10 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

37/160
Autorzy: Andrzej Obersztyn.
Tytuł: Uwagi dotyczące zastrzeżeń co do stosowania fluoru w profilaktyce próchnicy zębów.
Tytuł równoległy: Considerations concerning the objections to the use of fluorine compounds in prevention of dental caries.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1973 : 26, 8, 914-918
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

38/160
Autorzy: Zofia Charazińska.
Tytuł: Uwagi w przebiegu leczenia ortopedycznego dzieci z wadami zgryzu z równoczesnym występowaniem zębów zagłębionych.
Tytuł równoległy: Problems in orthopaedic treatment of children with malocclusion and with simultaneous presence of depressed teeth.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1973 : 26, 2, 159-165, 6 il., bibliogr. 10 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

39/160
Autorzy: Józef Kraszewski.
Tytuł: Wybrane metody diagnostyczne i leczenie dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych z zastosowaniem własnej metody mioplastyki skroniowej u żołnierzy.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1973 : 26, 6, 601-608, il., Rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

40/160
Autorzy: Zofia Charazińska.
Tytuł: Doświadczenia własne w leczeniu aparatami Stockfischa tyłozgryzów z retruzją.
Tytuł równoległy: Own experiences in treatment of posterocclusion with retrusion with stockfisch's apparatus.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1974 : 27, 2, 195-200, 4 il., 2 tab., bibliogr. 12 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

41/160
Autorzy: Józef Kraszewski, B[arbara] Krzycka.
Tytuł: Nomenklatura nadmiernych patologicznych ruchów głów stawowych żuchwy w świetle piśmiennictwa.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1974 : 27, 9, 943-947
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

42/160
Autorzy: Janusz Pruski.
Tytuł: Własna metoda planowanego chirurgicznego leczenia prognatyzmu żuchwy.
Tytuł równoległy: Own method of diagnosis and planned surgical treatment of mandibular prognathism.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1974 : 27, 2, 173-181, 7 il., tab., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

43/160
Autorzy: Zofia Charazińska.
Tytuł: Wyniki leczenia aparatami Stockfischa wad narządu żucia z grupy tyłozgryzów.
Tytuł równoległy: The results of traetment of masticatory organ disturbances from the group of posterocclusion with the apparatus of Stockfisch.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1974 : 27, 1, 37-46, 4 il., 5 tab., bibliogr. 23 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

44/160
Autorzy: Jan Mazurkiewicz.
Tytuł: Bezpośrednie pokrywanie miazgi zęba kością liofilizowaną u zwierząt doświadczalnych w celu zachowania żywotności miazgi i jej czynności biologicznych.
Tytuł równoległy: Direct pulp capping with lyophilized bone in experimental animals for maintenance of pulp viability and its biological function.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1975 : 28, 9, 879-886, 3 il., tab., bibliogr. 24 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

45/160
Autorzy: Józef Kraszewski, Z. Kraszewska.
Tytuł: Diagnostyka fonoartrograficzna niektórych dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego.
Tytuł równoległy: Phonoarthrographic diagnostic in certain temporomandibular joint dysfunction.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1975 : 28, 4, 387-396, 5 il., tab., bibliogr. 9 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

46/160
Autorzy: Józef Kraszewski, Z. Kraszewska.
Tytuł: Diagnostyka fonoatrograficzna stawu skroniowo-żuchwowego.
Tytuł równoległy: Phonoarthrographic diagnostics of temporomandibular joint.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1975 : 28, 3, 279-285, 4 il., bibliogr. 9 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

47/160
Autorzy: Zofia Charazińska.
Tytuł: Ocena wyników leczenia wad narządu żucia z grupy tyłozgryzów z zastosowaniem różnych metod terapeutycznych.
Tytuł równoległy: Evaluation of therapeutic results in cases of posterior occlusion anomalies using various therapeutic methods.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1975 : 28, 11, 1109-1123, 3 il., 9 tab., bibliogr. 14 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

48/160
Autorzy: Zofia Charazińska.
Tytuł: Dysostosis maxillo nasalis. Zespół Bindera.
Tytuł równoległy: Maxillonasal dysostosis. Binder's syndrome.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1976 : 29, 4, 327-330, bibliogr. 8 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

49/160
Autorzy: Kazimierz Kolwiński, Andrzej Obersztyn, Stanisław Starościak.
Tytuł: Fluorek cynawy oraz fluorowodorki amin w profilaktyce próchnicy zębów u dorosłych.
Tytuł równoległy: Stannous fluoride and amino hydrofluorides in prevention of dental caries in adults.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1976 : 29, 8, 637-642, 2 il., tab., bibliogr. 32 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

50/160
Autorzy: Zofia Charazińska.
Tytuł: Przypadek zespołu Bindera (dysostosis maxillo - nasalis).
Tytuł równoległy: A case of Binder's syndrome (maxillonasal dysostosis).
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1976 : 29, 5, 443-449, 7 il., bibliogr. 2 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

51/160
Autorzy: Józef Kraszewski.
Tytuł: Rola urazu w chorobach stawu skroniowo-żuchwowego.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1976 : 29, 8, 687-690
Typ publikacji: PA

52/160
Autorzy: Sławomir Jastrzębski, B. Dyszy-Laube, Witold Kurnatowski, Tadeusz Brzozowski, Bożena Szumilewicz-Serocka, Danuta Kamińska.
Tytuł: Usuwanie zębów u dzieci chorych na hemofilię A i B z zastosowaniem opatrunku z kleju chirurgicznego cyjanoakrylowego.
Tytuł równoległy: Tooth extraction in children with haemophilia A and B using dressings from cyanacrylic surgical glue.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1976 : 29, 9, 787-792, tab., bibliogr. 18 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

53/160
Autorzy: Jan Trykowski, Andrzej Obersztyn, Janusz Pruski.
Tytuł: Uwagi o leczeniu rannych z obrażeniami szczęk i twarzy w czasie konfliktu w Wietnamie.
Tytuł równoległy: Considerations on treatment of patients with maxillofacial injuries during the Vietnam war.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1976 : 29, 12, 1105-1110, bibliogr. 23 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

54/160
Autorzy: Jan Trykowski, Maciej Słupski, Witold Kurnatowski.
Tytuł: Zastosowanie cyjanoakrylowych klejów chirurgicznych w stomatologii.
Tytuł równoległy: The application of cyanacrylate surgical glues in dentistry.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1976 : 29, 11, 981-987, tab., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

55/160
Autorzy: Adam Skrzypkowski.
Tytuł: Badania wzrostu żuchwy po wczesnej kondylektomii u szczurów.
Tytuł równoległy: Studies on development of mandible following early condylectomy in rats.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1977 : 30, 12, 1089-1097, 2 il., 4 tab., bibliogr. 18 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

56/160
Autorzy: A[ndrzej] Obersztyn, K[azimierz] Kolwiński, S[tanisław] Starościak.
Tytuł: Fluorek cynawy i fluorowodorki amin w profilaktyce próchnicy zębów u dorosłych w obserwacji po 3 latach.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1977 : 30, 4, 285-286
Uwagi: 5 Kongres Stomatologów Polskich, Katowice, 12 - 13.06.1977
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

57/160
Autorzy: Jan Trykowski.
Tytuł: Laki stomatologiczne jako nowa forma profilaktyki próchnicy zębów.
Tytuł równoległy: Stomatological drugs as a new form of dental caries prevention.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1977 : 30, 2, 97-103, tab., bibliogr. 76 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

58/160
Autorzy: J[ózef] Kraszewski, B. Szeffer, M. Świder.
Tytuł: Postępowanie lecznicze i usprawniające po obrażeniach twarzoczaszki w materiale Kliniki Chirurgii Twarzowo-Szczękowej INZ WAM w Łodzi, w latach 1974-1976.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1977 : 30, 4, 340
Typ publikacji: PSZ

59/160
Autorzy: Ina Gąsiorowska, M. Jachimowicz.
Tytuł: Skład śliny.
Tytuł równoległy: Composition of saliva.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1977 : 30, 11, 931-935, bibliogr. 49 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

60/160
Autorzy: M. Jachimowicz, Ina Gąsiorowska.
Tytuł: Właściwości obronne śliny.
Tytuł równoległy: Protective properties of saliva.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1977 : 30, 10, 781-786, bibliogr. 46 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

61/160
Autorzy: Zofia Charazińska.
Tytuł: Z problematyki leczenia szczękowo-ortopedycznego pacjentów z dyzostozą czaszkowo-twarzową.
Tytuł równoległy: Problems of maxillo - orthopaedic treatment in patients with craniofacial dysostosis.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1977 : 30, 10, 831-840, 11 il., 2 tab., bibliogr. 16 poz., rez., sum.
Uwagi: 5 Kongres Stomatologów Polskich, Katowice, 12 - 13.06.1977.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

62/160
Autorzy: Ina Gąsiorowska, S. Trzeciakowska, Andrzej Obersztyn.
Tytuł: Zastosowanie roztworu fuksyny zasadowej w glikolu propylenowym w diagnostyce zębiny próchnicowej.
Tytuł równoległy: The use of alkaline fuchsin solution in propylene glycol in the diagnosis of dental caries.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1977 : 30, 9, 695-697, bibliogr. 6 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

63/160
Autorzy: A. Cięciwa, Józef Kraszewski, M. Świder, B. Szeffer, C. Naporski.
Tytuł: Zespołowe chirurgiczno-ortodontyczne leczenie zniekształceń narządu żucia.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1977 : 30, 4, 337
Typ publikacji: PSZ

64/160
Autorzy: J[ózef] Kraszewski, M. Świder, Z. Nowicki.
Tytuł: Bruksizm jako przyczyna powikłań złamań żuchwy.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1978 : 31, 12
Typ publikacji: PSZ

65/160
Autorzy: A. Pisulska-Otremba, F. Labiszewska-Jaruzelska, Andrzej Obersztyn.
Tytuł: Dentitio praecox u dzieci z rozszczepami podniebienia. Obraz histopathologiczny.
Tytuł równoległy: Premature dentition in children with palatal clefts.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1978 : 31, 5, 501-505, 4 il., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

66/160
Autorzy: Janina Zemła.
Tytuł: Gruczolak wielopostaciowy zatoki szczękowej.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1978 : 31, 6, 553-558
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

67/160
Autorzy: Jan Trykowski.
Tytuł: Problemy wirusowego zapalenia wątroby w stomatologii.
Tytuł równoległy: Problems of virus hepatitis in stomatology.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1978 : 31, 2, 125-131, tab., bibliogr. 66 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

68/160
Autorzy: Jan Trykowski.
Tytuł: Rola lekarza stomatologa w profilaktyce hepatitis B.
Tytuł równoległy: The role of stomatologists in prevention of hepatitis B.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1978 : 31, 3, 247-252, tab., bibliogr. 27 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

69/160
Autorzy: Jan Trykowski, Andrzej Obersztyn, Stanisław Starościak.
Tytuł: Wpływ fluoroamin i fluorku cynawego na rozpuszczalność szkliwa w kwasach badany in vivo.
Tytuł równoległy: Effects of fluoramines nd stannous fluoride on enamel solubility in acids studies in vivo.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1978 : 31, 9, 801-804, tab., bibliogr. 20 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

70/160
Autorzy: Zofia Charazińska.
Tytuł: Zmiany w narządzie żucia w przypadku myositis ossificans progressiva.
Tytuł równoległy: Changes in the masticatory organ in a case of progressive myositis ossificans.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1978 : 31, 1, 79-85, 4 il., bibliogr. 2 poz., rez., sum.
Uwagi: 5 Kongres Stomatologów Polskich, Katowice, 12 -13.VI.1977.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

71/160
Autorzy: Józef Kraszewski, Grzegorz Łomżyński.
Tytuł: Motywacja pacjentów wyboru znieczulenia ogólnego do ekstrakcji zębów.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1979 : 32, 8, 783-786, bibliogr., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

72/160
Autorzy: Zofia Charazińska.
Tytuł: Obserwacje odległych wyników leczenia dzieci w wieku żłobkowym z wadami z grupy przodozgryzów.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1979 : 32, 10, 975-982, il., bibliogr., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

73/160
Autorzy: Jan Trykowski.
Tytuł: Wpływ roztworu chlorheksydynowo-fluorowego na powstawanie bakteryjnej płytki nazębnej, badany in vitro.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1979 : 32, 12, 1131-1136, bibliogr., rez., sum.
Uwagi: Fragment pracy doktorskiej.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

74/160
Autorzy: Andrzej Obersztyn.
Tytuł: Aspekt immunologiczny w endodoncji.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1980 : 33, 8, 669-675, ryc., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

75/160
Autorzy: Jan Trykowski.
Tytuł: Doświadczalna ocena wpływu chlorheksydyny i fluoorku sodu na demineralizacje szkliwa w kwasie nadchlorowym.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1980 : 33, 1, 1-5, il. bibliogr., rez., sum., fragm. pracy doktorskiej
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

76/160
Autorzy: Janusz Wierzbicki, Józef Kraszewski, Elżbieta Starzyńska.
Tytuł: Zęby nadliczbowe - opis przypadku.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1980 : 33, 6, 537-540, ryc., bibliogr., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Polskie hasła przedmiotowe:

77/160
Autorzy: Jan Trykowski.
Tytuł: Długotrwały ból twarzy w następstwie rzadkiego powikłania związanego z usunięciem zęba.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1981 : 34, 11, 1025-1028, ryc., bibliogr. 21 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

78/160
Autorzy: Józef Kraszewski, Barbara Krzycka.
Tytuł: Kryteria kwalifikowania pacjentów do protetycznych wszczepów podokostnowych.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1981 : 34, 10, 975-978, bibliogr. 20 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

79/160
Autorzy: Zofia Charazińska.
Tytuł: Ocena metod i wyników leczenia pacjentów z przedsionkowym ustawieniem kłów.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1981 : 34, 3, 315-327, ryc., bibliogr. 18 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

80/160
Autorzy: Józef Kraszewski, Grzegorz Łomżyński, Cz. Naporski.
Tytuł: Przypadek skrobiawicy języka.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1981 : 34, 3, 291-293, ryc., bibliogr. 11 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

81/160
Autorzy: Krystian Mróz.
Tytuł: Wpływ odżywiania krylem na organizmy zwierzęce.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1981 : 34, 2, 155-158, bibliogr. 15 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

82/160
Autorzy: Zofia Charazińska.
Tytuł: Wybrane przypadki rehabilitacji narządu żucia pacjentów z wadami morfologicznymi.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1981 : 34, 2, 225-232, ryc., bibliogr. 6 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

83/160
Autorzy: Hanna Kurowska.
Tytuł: Zastosowanie aparatów ortodontycznych w leczeniu czynnościowym złamań gałezi żuchwy.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1981 : 34, 9, 929-934, il., bibliogr., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

84/160
Autorzy: Ina Gąsiorowska, Barbara Patalas, Barbara Wiktorowska.
Tytuł: Zastosowanie Echinacin extern w leczeniu parodontopatii.
Tytuł równoległy: Echinacin extern use in the treatment of parodontopathies.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1981 : 34, 7, 677-679, tab., bibliogr. 3 poz., res., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

85/160
Autorzy: Zofia Charazińska.
Tytuł: Doświadczenia własne w rehabilitacji narządu żucia u dzieci z wybranymi wadami wrodzonymi czaszki twarzowej.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1982 : 35, 5-6, 357-360, rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

86/160
Autorzy: Ina Gąsiorowska, Barbara Patalas, Jan Powiertowski.
Tytuł: Kliniczna i laboratoryjna ocena leczniczego działania preparatu Echinacin extern w parodontopatii mieszanej.
Tytuł równoległy: Clinical and laboratory assessment of the therapeutic activity of the preparation Echinacin extern in mixed paradontopathy.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1982 : 35, 12, 901-906, 3 tab., bibliogr. 15 poz., res., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

87/160
Autorzy: Barbara Krzycka, Józef Kraszewski.
Tytuł: Wszczepy filarowe protetyczne jamy ustnej. - Warszawa 1981. - Rec. : Galasińska-Landsbergerowa J[anina].
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1982 : 35, 9, 576, 582
Typ publikacji: REC
Polskie hasła przedmiotowe:

88/160
Autorzy: Ina Gąsiorowska, A. Młynarczyk.
Tytuł: Ocena kliniczna i bakteriologiczna preparatu do wyjawiaławiania kanałów korzeniowych Dexafen w leczeniu prostej i powikłanej zgorzeli miazgi.
Tytuł równoległy: Clinical and bacteriological evaluation of the preparation for sterilizing root canals Dexafen in the treatment of simple and complicated pulp gangrene.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1983 : 36, 8, 569-574, 3 tab., bibliogr. 18 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

89/160
Autorzy: Jan Trykowski, Andrzej Obersztyn.
Tytuł: Rola jonu fluorkowego w utrzymaniu kariostazy.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1983 : 36, 11-12, 817-823, ryc., bibliogr. 23 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

90/160
Autorzy: Jan Trykowski, Alicja Sobolewska.
Tytuł: Właściwości przeciwbakteryjne nowych materiałów do wypełnień kanałów korzeniowych zębów.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1983 : 36, 4, 251-255, tab., bibliogr. 19 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

91/160
Autorzy: Grzegorz Krzymański.
Tytuł: Wpływ przeszczepów szpiku autogennego na gojenie szczelinowatych ubytków żuchwy królika. Skrót pracy doktorskiej.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1983 : 36, 7, 525-532, ryc., tab., bibliogr. 28 poz., rez., sum.
Typ publikacji: STR
Polskie hasła przedmiotowe:

92/160
Autorzy: Andrzej Obersztyn, Jan Trykowski.
Tytuł: Wybrane zagadnienia dotyczące reakcji jonu fluorkowego ze szkliwem.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1983 : 36, 7, 485-491, ryc., bibliogr. 51 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

93/160
Autorzy: Ina Gąsiorowska, M. Jachimowicz, Barbara Patalas, A. Młynarczyk.
Tytuł: Zastosowanie nagietka lekarskiego w leczeniu parodontopatii.
Tytuł równoległy: The use of calendula officinalis in the treatment of parodontopathies.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1983 : 36, 4, 307-311, 3 tab., bibliogr. 11 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

94/160
Autorzy: Grzegorz Krzymański.
Tytuł: Zdolności kostnotwórcze heterotopowych przeszczepów szpiku kostnego. Przegląd piśmiennictwa.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1983 : 36, 6, 441-444, bibliogr., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

95/160
Autorzy: Józef Kraszewski, Grzegorz Krzymański, Grzegorz Łomżyński, Jerzy Walecki.
Tytuł: Chrzęstniakowatość maziówki stawu skroniowo-żuchwowego.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1984 : 37, 5, 349-353, ryc., bibliogr. 6 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

96/160
Autorzy: Zofia Charazińska.
Tytuł: Ocena przebiegu i wyników leczenia szczękowo-ortopedycznego dzieci z dyzostazą uszno-żuchwową.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1984 : 37, 10, 773-787, ryc., tab., bibliogr. 22 poz., rez., sum.
Uwagi: Ogólnoposkie Sympozjum Ortodontów, Warszawa, 11-13.06.1983.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

97/160
Autorzy: Zofia Charazińska.
Tytuł: Rehabilitacja narządu żucia u pacjentów z dyzostazą szczękowo-nosową.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1984 : 37, 8, 601-609, ryc., tab., bibliogr., rez., sum.
Uwagi: Ogólnopolskie Sympozjum Ortodontów, Warszawa, 11-13.06.1983.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

98/160
Autorzy: Andrzej Obersztyn, Jan Trykowski.
Tytuł: Wpływ jonu fluorkowego na bakterie próchnicotwórcze.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1984 : 37, 9, 633-638, ryc., bibliogr. 51 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

99/160
Autorzy: Jerzy Łazowski, J. Krajnik, L. Szlęzak.
Tytuł: Nastawianie złamanej i przemieszczonej kości i łuku jarzmowego hakiem dwuzębnym własnej konstrukcji.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1985 : 38, 10, 692-695, il., bibliogr., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

100/160
Autorzy: J. Czaplicki, Kazimierz Kolwiński, Andrzej Obersztyn.
Tytuł: Wpływ 30-miesięcznego stosowania fluoroamin na przyrost próchnicy zębów u dorosłych.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1985 : 38, 6, 425-429, ryc., tab., bibliogr. 14 poz., rez., sum.
Uwagi: Sympozjum Sekcji Stomatologii Zachowawczej, Lublin, 26.04.1984.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

101/160
Autorzy: Jan Trykowski, Elżbieta Rożynek.
Tytuł: Badanie flory bakteryjnej kanałów korzeniowych zębów pozbawionych żywej miazgi.
Tytuł równoległy: Investigations of the bacterial flora in root canals of necrotic.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1986 : 39, 12, 775-780, 3 tab., bibliogr. 26 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

102/160
Autorzy: Jan Trykowski, A. Wojtowicz.
Tytuł: Ocena cytotoksyczności metronidazolu i salvizolu w aspekcie ich zastosowania w endodoncji.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1986 : 39, 1, 1-6, ryc., bibliogr. 21 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

103/160
Autorzy: Jan Trykowski, Daniel Gajewski.
Tytuł: Ocena tolerancji tkankowej nowego leku endodontycznego do odkażania kanałów korzeniowych.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1986 : 39, 8, 499-503
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

104/160
Autorzy: B. Szeffer-Marcinkowska.
Tytuł: Wspomnienie pośmiertne o profesorze Józefie Kraszewskim /1926-1985/.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1986 : 39, 4, 209-212, il.
Typ publikacji: PB
Polskie hasła przedmiotowe:

105/160
Autorzy: Jan Trykowski.
Tytuł: Opracowanie i odkażanie kanałów korzeniowych zębów metodą własną.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1987 : 40, 10, 694-699, bibliogr. 22 poz., rez., sum.
Uwagi: - Skrót rozprawy habilitacyjnej.
Typ publikacji: STR
Polskie hasła przedmiotowe:

106/160
Autorzy: Andrzej Obersztyn.
Tytuł: Współczesne poglądy na etiologię i patogenezę próchnicy zębów.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1987 : 40, 8, 519-527, rez., sum.
Uwagi: - Ref. VI Kongres Stomatologów Polskich w Łodzi.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

107/160
Autorzy: Andrzej Obersztyn.
Tytuł: (Płk. prof. dr hab. n. med. Andrzej Obersztyn 1928-1988). [Nekr.]
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1988 : 41, 5, 335, il.
Typ publikacji: PB
Polskie hasła przedmiotowe:

108/160
Autorzy: Jan Trykowski, Mirosław Kałczak.
Tytuł: Ocena reakcji tkanki podskórnej szczura na Salwizol.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1988 : 41, 3, 135-139, tab., ryc., bibliogr. 13 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

109/160
Autorzy: Jan Trykowski.
Tytuł: Rola czynnika bakteryjnego w etiopatogenezie przewlekłych zapaleń tkanek okołowierzchołkowych.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1988 : 41, 2, 88-91, bibliogr. 49 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

110/160
Autorzy: Grzegorz Krzymański, Michał Kraus, Stanisław Starościak.
Tytuł: Wieloetapowe leczenie rozległych ran pourazowych twarzy.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1988 : 41, 5, 299-305, ryc., bibliogr. 11 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

111/160
Autorzy: Andrzej Obersztyn, Jan Trykowski, Kazimierz Kolwiński.
Tytuł: Wybrane problemy próchnicy zębów u mężczyzn w wieku poborowym.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1988 : 41, 7, 411-414, tab., bibliogr. 16 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

112/160
Autorzy: Grzegorz Krzymański.
Tytuł: Zastosowanie złożonych przeszczepów autegennego szpiku i alogennej kości liofilizowanej w leczeniu opóźnionego gojenia złamań i ubytków żuchwy.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1988 : 41, 8, 494-502, ryc., bibliogr. 51 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

113/160
Autorzy: Andrzej Obersztyn.
Tytuł: Dental examination review book / Alvin F. Gardner. - Ed. 5. - New York, 1977. [Rec.] Andrzej Obersztn.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1989 : 42, 7-9, 481
Typ publikacji: REC
Polskie hasła przedmiotowe:

114/160
Autorzy: Jan Trykowski.
Tytuł: Pamięci Profesora Dr. Medycyny Andrzeja Obersztyna.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1989 : 42, 2, 81-83, ryc.
Typ publikacji: PB
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

115/160
Autorzy: Barbara Patalas, Jan Trykowski.
Tytuł: Kliniczna ocena pasty do zębów z witaminą A u pacjentów z chorym przyzębiem.
Tytuł równoległy: Clinical assessment of toothpaste with vitamin A in patients with periodontal diseases.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1990 : 43, 2, 108-110, 2 tab., bibliogr. 8 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

116/160
Autorzy: Jan Trykowski, Kazimierz Kosiorowski.
Tytuł: Ocena stanu uzębienia mężczyzn powołanych do odbycia zasadniczej służby wojskowej.
Tytuł równoległy: Evaluation of teeth condition in enlisted men of armed forces.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1992 : 45, 8, 380-383, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

117/160
Autorzy: Lidia Janda-Wasiluk, Jan Trykowski.
Tytuł: Wykorzystanie przeszczepionego zęba jako filaru protetycznego. Opis przypadku.
Tytuł równoległy: A case of the use of a transplanted tooth as a prosthetic abutment.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1992 : 45, 11-12, 573-576, il., bibliogr. 15 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

118/160
Autorzy: Grzegorz Krzymański, Barbara Biernacka, Wojciech Domański, Waldemar Roszkiewicz.
Tytuł: Chemioterapia indukcyjna w skojarzonym leczeniu chorych z rakami jamy ustnej.
Tytuł równoległy: Induction chemotherapy in combined treatment of oral cancer.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1993 : 46, 2-3, 104-108, il., tab., bibliogr. 32 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

119/160
Autorzy: Leopold Wagner, Jan Trykowski.
Tytuł: Kliniczna ocena porównawcza wypełnień z materiałów złożonych Heliomolar I P-50.
Tytuł równoległy: Clinical, comparative evaluation of composite resin restorations of Heliomolar and P-50.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1993 : 46, 9, 565-569, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

120/160
Autorzy: Grzegorz Krzymański, Barbara Biernacka, Wojciech Domański, Waldemar Roszkiewicz.
Tytuł: Nowotwory gruczołów ślinowych w materiale Kliniki Chirurgii Szczękowej IS CSK WAM.
Tytuł równoległy: Salivary gland neoplasms in the material of the department of maxillofacial surgery, Central Clinical Hospital, WAM.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1993 : 46, 2-3, 119-123, il., bibliogr. 9 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

121/160
Autorzy: Leopold Wagner, Jan Trykowski.
Tytuł: Ocena aktywności przeciwbakteryjnej materiałów do wypełnień kanałów korzeniowych.
Tytuł równoległy: Assessment of the antibacterial activity of the materials for filling of root canals.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1993 : 46, 4, 259-263, tab., bibliogr. 23 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PT
Polskie hasła przedmiotowe:

122/160
Autorzy: Leopold Wagner, Jan Trykowski.
Tytuł: Ocena szczelności materiałów do wypełnień kanałów korzeniowych.
Tytuł równoległy: Assessment of the sealing ability of root filling materials.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1993 : 46, 5, 337-340, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PT
Polskie hasła przedmiotowe:

123/160
Autorzy: Grzegorz Krzymański, Mirosław Kałczak, Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
Tytuł: Wpływ komórek podścieliska szpiku namnażanych in vitro na gojenie ubytków żuchwy królika.
Tytuł równoległy: The effect of in vitro grown autologous bone marrow stromal cells on the healing of rabbit jaws lesions.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1993 : 46, 2-3, 170-177, il., bibliogr. 34 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

124/160
Autorzy: Bożena Fleszyńska-Lubańska, Andrzej Kański, Grzegorz Krzymański, R. Gajdosz.
Tytuł: Ocena przydatności ketaminy, thiopentalu, brietalu oraz propofolu do krótkotrwałych zabiegów stomatologicznych.
Tytuł równoległy: An evaluation of ketamine, thiopentone, brietal and propofol for dental procedures of short duration.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1994 : 47, 6, 410-414, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

125/160
Autorzy: Wacław Stachowicz, Jacek Michalik, Stanisław Żmuda, A. Wojtowicz, Anna Dziedzic-Gocławska, Kazimierz Ostrowski.
Tytuł: Wpływ terapii laserowej na zmiany zachodzące w szkliwie.
Tytuł równoległy: Laser therapy and changes in enamel.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1994 : 47, 6, 385-388, il., bibliogr. 29 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

126/160
Autorzy: Grzegorz Krzymański, Wojciech Domański, Paweł Białożyk, Waldemar Roszkiewicz, Barbara Biernacka.
Tytuł: Wstępna ocena złożonych przeszczepów autogennego szpiku i hydroksyapatytu użytych do odbudowy zanikłych wyrostków zębodołowych szczęk.
Tytuł równoległy: An initial assessment of implants of hydroxyapatite and autogenous bone marrow used in the reconstruction of the alveolar process.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1994 : 47, 12, 848-855, il., bibliogr. 14 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

127/160
Autorzy: B. Świętoń-Zarzycka.
Tytuł: Badania porównawcze materiałów złożonych.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1995 : 47, Supl., 56-57
Uwagi: Kongres Stomatologów Polskich, Warszawa, 29.04.1995.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

128/160
Autorzy: Grzegorz Adamiak, Aleksander Ligęziński, Grzegorz Krzymański, Dariusz Jurkiewicz, Maria Konieczna.
Tytuł: Czułość siedmiu biochemicznych znaczników nowotworowych w raku płaskonabłonkowym głowy.
Tytuł równoległy: The sensitivity of seven biochemical tumour markers in squamous cell carcinoma of the head and neck.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1995 : 48, 10, 656-660, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

129/160
Autorzy: Leopold Wagner.
Tytuł: Najnowsza generacja materiałów łączących z zębiną.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1995 : 47, Supl., 56-57
Uwagi: 8 Kongres Stomatologów Polskich, Warszawa, 29.04.1995.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

130/160
Autorzy: B[arbara] Biernacka, G[rzegorz] Krzymański, W[ojciech] Marczyński, W[ojciech] Domański, W[aldemar] Roszkiewicz.
Tytuł: Próba obiektywizacji konwencjonalnych obrazów radiologicznych i scyntygraficznych badaniem dentysometrycznym.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1995 : 47, Supl., 52-53
Uwagi: 8 Kongres Stomatologów Polskich, Warszawa, 28.04.1995.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

131/160
Autorzy: Katarzyna Joniak.
Tytuł: Uwagi o lampach do polimeryzacji materiałów dentystycznych.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1995 : 47, Supl., 56-57
Uwagi: 8 Kongres Stomatologów Polskich, Warszawa, 29.04.1995.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

132/160
Autorzy: Stanisław Żmuda, Jan Trykowski.
Tytuł: Użycie lasera CTL 1201 w leczeniu aft.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1995 : 47, Supl., 16
Uwagi: 8 Kongres Stomatologów Polskich, Warszawa, 26.04.1995.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

133/160
Autorzy: Stanisław Żmuda, Jan Trykowski.
Tytuł: Zastosowanie lasera CO2 CTL - 1402 w chirurgii błony śluzowej jamy ustnej.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1995 : 47, Supl., 16
Uwagi: 8 Kongres Stomatologów Polskich, Warszawa, 26.04.1995.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

134/160
Autorzy: Stanisław Żmuda, Jan Trykowski.
Tytuł: Zastosowanie lasera CTL 1202 w leczeniu ropni nawracających w chorobie przyzębia u dorosłych.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1995 : 47, Supl., 16
Uwagi: - 8 Kongres Stomatologów Polskich, Warszawa, 26.04.1995.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

135/160
Autorzy: Stanisław Żmuda, Jan Trykowski.
Tytuł: Zastosowanie lasera Yag-Erb do opracowania twardych tkanek zęba.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1995 : 47, Supl., 16
Uwagi: 8 Kongres Stomatologów Polskich, Warszawa, 26.04.1995.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

136/160
Autorzy: Grzegorz Krzymański, Wojciech Domański, Jan Majkowski, Sławomir Posmyk, Waldemar Roszkiewicz.
Tytuł: Lymphocystic tumor - rzadka postać choroby Mikulicza. Opis przypadku.
Tytuł równoległy: Lymphocystic tumor - a rare form of Mikulicz syndrome. Case report.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1995 : 48, 12, 800-803, ul., bibliogr. 12 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

137/160
Autorzy: Grzegorz Krzymański, Sławomir Posmyk, Wojciech Domański, Waldemar Roszkiewicz, Barbara Biernacka.
Tytuł: Wskazania do chirurgicznego leczenia złamań żuchwy.
Tytuł równoległy: Indications for surgical treatment of mandibular fractures.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1996 : 49, 11, 764-770, ryc., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

138/160
Autorzy: M. Wierzbicka, Agata Józefowicz, Danuta Wojcieszek, Janusz Piekarczyk, Barbara Adamowicz-Klepalska, Jan Trykowski.
Tytuł: Ocena realizacji i efektów programu edukacji prozdrowotnej dla dzieci pierwszych klas szkoły podstawowej.
Tytuł równoległy: Evaluation of the realisation and results of a programme of health education for children attending the first classes of primary school.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1998 : 51, 6, 363-367, il., bibliogr. 6 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

139/160
Autorzy: Grzegorz Krzymański, Wojciech Domański, Sławomir Posmyk, Barbara Biernacka.
Tytuł: Rekonstrukcja wyrostka kłykciowego żuchwy. Opis przypadku.
Tytuł równoległy: Reconstruction of the mandibular condyle - a case report.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1998 : 51, 9, 584-588, 7 ryc., bibliogr. 14 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

140/160
Autorzy: Ewa Rusyan, M. Wierzbicka, Elżbieta Dybiżbański, Stanisław Żmuda.
Tytuł: Wyniki chirurgicznego leczenia zapaleń przyzębia z zastosowaniem kolagenu i błony Gore-Tex oceniane sondą Florida.
Tytuł równoległy: Results of surgical treatment of periodontal using collagen and Gore-Tex membrane evaluated with the Florida probe.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1998 : 51, 7, 447-453, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

141/160
Autorzy: Grzegorz Krzymański, Jerzy Strużyna, Wojciech Domański, Barbara Biernacka, Sławomir Posmyk.
Tytuł: Zabiegi rekonstrukcyjne w leczeniu ubytków tkanek miękkich okolicy szczękowo-twarzowej.
Tytuł równoległy: Reconstructive procedures in treatment of soft tissue defects in the maxillofacial region.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1998 : 51, 5, 332-337, il., tab., bibliogr. 14 poz.
Uwagi: Praca wygłoszona na I Kongresie Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Szczękowo-Twarzowej, Warszawa, 24-25.10.1997 r.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

142/160
Autorzy: Maria Borysewicz-Lewicka, Joanna Chłapowska, Leopold Wagner, Jan Trykowski.
Tytuł: Ocena zawartości fluorków w niektórych krajowych wodach mineralnych.
Tytuł równoległy: An evaluation of the fluoride content in some polish mineral waters.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1999 : 52, 1, 29-32, tab., bibliogr. 6 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

143/160
Autorzy: Grzegorz Krzymański, Wojciech Domański, Barbara Biernacka, Sławomir Posmyk.
Tytuł: Zastosowanie płata z mięśnia skroniowego do rekonstrukcji tkanek po resekcji szczęki. Opis przypadku.
Tytuł równoległy: An application of temporalis muscle flap in the reconstruction after maxillectomy. A case report.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1999 : 52, 1, 33-37, il., bibliogr. 10 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

144/160
Autorzy: Grzegorz Krzymański.
Tytuł: Odległe wyniki leczenia zesztywnień stawów skroniowo-żuchwowych z użyciem matelowych elementów stawowych.
Tytuł równoległy: Remote results of treatment of temporomandibular joint ankylosis with use of metal joint elements.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 2000 : 53, 3, s. 173-180, 7 ryc., bibliogr. 11 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

145/160
Autorzy: Jan Trykowski.
Tytuł: Komunikat o przyznanych nagrodach i wyróżnieniach za prace opublikowane w 1998 i 1999 roku w "Czasopiśmie Stomatologicznym".
Tytuł równoległy: Announcement : awards for the papers published in Czasopismo Stomatologiczne in 1998-1999.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 2000 : 53, 11, 742-743
Typ publikacji: SPR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

146/160
Autorzy: Grzegorz Krzymański, Wojciech Domański, Barbara Biernacka, Jan Przybysz, Bogusław Brożyna.
Tytuł: Leczenie zniekształceń szczękowo-twarzowych w akromegalii.
Tytuł równoległy: Treatment of maxillofacial deformities in acromegaly.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 2001 : 54, 8, 526-531, 7 il., bibliogr. 8 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

147/160
Autorzy: Jan Przybysz, Grzegorz Krzymański, Wojciech Domański, Bogusław Brożyna, Barbara Biernacka, Aldona Chloupek, Tomasz Piętka.
Tytuł: Objaw Vincenta - jego znaczenie diagnostyczne.
Tytuł równoległy: Vincent Symptom - diagnostic significance.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 2002 : T. 55, nr 12, s. 802-807, il., bibliogr. 23 poz., sum.
ISSN: 0011-4553
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

148/160
Autorzy: Tadeusz Przystasz, Grzegorz Krzymański, Jan Majkowski.
Tytuł: Przypadek szkliwiaka żuchwy z mnogimi przerzutami do płuca.
Tytuł równoległy: A case of an ameloblastoma of the mandible with multiple lung metastases.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 2002 : T. 55, nr 6, s. 379-382, il., bibliogr. 12 poz., sum.
ISSN: 0011-4553
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

149/160
Autorzy: Grzegorz Krzymański, Bogusław Brożyna, Wojciech Domański, Jan Przybysz, Barbara Biernacka.
Tytuł: Własne doświadczenia w rozpoznawaniu i leczeniu złamań jarzmowo-szczękowych.
Tytuł równoległy: Our own experiences of the diagnosis and treatment of zygomaticonmaxillary fractures.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 2002 : T. 55, nr 4, s. 222-228, il., bibliogr. 18 poz., sum.
ISSN: 0011-4553
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

150/160
Autorzy: Aldona Chloupek, Tomasz Sarosiek, Jan Przybysz, Tomasz Piętka, Bogusław Brożyna, Barbara Biernacka.
Tytuł: Chłoniaki nieziarnicze z komórek B - opis przypadku chłoniaka o wysokim stopniu złośliwości zlokalizowanego w jamie ustnej.
Tytuł równoległy: Malignant B-cell lymphoma. A case report of a malignant lymphoma of high grade malignancy located in the oral cavity.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 2003 : T. 56, nr 12, s. 857-864, il., bibliogr. 19 poz., streszcz., sum.
ISSN: 0011-4553
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:

151/160
Autorzy: Tomasz Piętka, Grzegorz Krzymański, Wojciech Domański, Barbara Biernacka, Bogusław Brożyna, Jan Przybysz, Aldona Chloupek.
Tytuł: Historyczny przegląd metod leczenia złamań kości szczęk.
Tytuł równoległy: A historical review of methods of treating fractures of the maxilla and jaw.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 2004 : T. 57, nr 1, s. 55-64, il., bibliogr. 17 poz., streszcz., sum.
ISSN: 0011-4553
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

152/160
Autorzy: Bogusław Brożyna, Grzegorz Krzymański, Wojciech Domański, Barbara Biernacka, Jan Przybysz, Tomasz Piętka.
Tytuł: Raki gruczołowo-torbielowate gruczołów ślinowych - charakterystyka i leczenie.
Tytuł równoległy: Adenoid cystic carcinomas of the salivary glands - characteristics and treatment.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 2004 : T. 57, nr 5, s. 341-346, il., bibliogr. 17 poz., sum.
ISSN: 0011-4553
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:

153/160
Autorzy: Tomasz Piętka, Grzegorz Krzymański, Wojciech Domański, Barbara Biernacka, Bogusław Brożyna, Janusz Przybysz, Aldona Chloupek.
Tytuł: Historyczny przegląd metod i narzędzi do usuwania zębów.
Tytuł równoległy: A historical review of the methods and instruments used for the extraction of teeth.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 2005 : T. 58, nr 2, s. 135-144, il., bibliogr. 37 poz., streszcz., sum.
ISSN: 0011-4553
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:

154/160
Autorzy: Tomasz Piętka, Wojciech Domański, Barbara Biernacka, Bogusław Brożyna, Jan Przybysz, Grzegorz Krzymański.
Tytuł: Unieruchomienie szczękowo-żuchwowe z zastosowaniem przezwyrostkowych śrub bikortykalnych.
Tytuł równoległy: Maxillomandibular transalveolar fixation using bicortical serews.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 2005 : T. 58, nr 12, s. 906-910, il., bibliogr. 18 poz., streszcz., sum.
ISSN: 0011-4553
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:

155/160
Autorzy: Tomasz Piętka, Grzegorz Krzymański, Janusz Przybysz, Wojciech Domański.
Tytuł: Oparzenia jamy ustnej stężonym ługiem sodowym - opis dwóch przypadków.
Tytuł równoległy: Caustic burns of the oral mucosa - two case reports.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 2007 : T. 60, nr 4, s. 257-262, il., bibliogr. 9 poz., streszcz., sum
ISSN: 0011-4553
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Polskie hasła przedmiotowe:

156/160
Autorzy: Tomasz Piętka, Grzegorz Krzymański, Wojciech Domański, Janusz Przybysz.
Tytuł: Przeszczepy allogennej kości mrożonej i autogennego szpiku w leczeniu rozległych ubytków kości szczęk.
Tytuł równoległy: Allogenic frozen bone and autogenic bone marrow grafts in the treatment of extensive jawbone defects.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 2007 : T. 60, nr 5, s. 312-320, il., bibliogr. 24 poz., streszcz., sum.
ISSN: 0011-4553
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Polskie hasła przedmiotowe:

157/160
Autorzy: Tomasz Piętka, Jan Przybysz, Grzegorz Krzymański.
Tytuł: Brodawczak odwrócony jamy ustnej - opis dwóch przypadków.
Tytuł równoległy: Inverted papilloma of the oral cavity - two case reports.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 2008 : T. 61, nr 6, s. 395-400, il., bibliogr. 15 poz., streszcz., sum.
ISSN: 0011-4553
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Polskie hasła przedmiotowe:

158/160
Autorzy: Stanisław Żmuda, Elżbieta Ignatowicz, Justyna Stankiewicz.
Tytuł: Laser Er YAG w stomatologii - przegląd piśmiennictwa.
Tytuł równoległy: Er YAG laser in dentistry - review of literature.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 2008 : T. 61, nr 4, s. 275-282, bibliogr. 40 poz., streszcz., sum.
ISSN: 0011-4553
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Polskie hasła przedmiotowe:

159/160
Autorzy: Jan Przybysz, Jarosław Dąbrowski, Tomasz Piętka, Wojciech Domański, Grzegorz Krzymański.
Tytuł: Chirurgiczne leczenie guza Warthina.
Tytuł równoległy: Surgical treatment of Whartin's tumour.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 2009 : T. 62, z. 11, s. 905-911, il., bibliogr., streszcz., sum.
ISSN: 0011-4553
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

160/160
Autorzy: Janusz Przybysz, Jarosław Dąbrowski, Tomasz Piętka, Wojciech Domański, Grzegorz Krzymański.
Tytuł: Chirurgiczne leczenie nowotworów złośliwych wargi dolnej metodą Karapandzica - doświadczenia własne.
Tytuł równoległy: Surgical treatment of lower lip carcinoma with Karapandzić method - own observations.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 2009 : T. 62, z. 2, s. 119-126, il., tab., bibliogr., streszcz., sum.
ISSN: 0011-4553
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM