WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: ELEKTROFIZJOLOGIA I STYMULACJA SERCA
Liczba odnalezionych rekordów: 35Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/35
Autorzy: Maria Trusz-Gluza, Zbigniew Bednarkiewicz, Andrzej Krupienicz, Piotr Kułakowski, Andrzej Lubiński, Kazimierz Suwalski, Anna M. Wnuk-Wojnar.
Tytuł: Częstoskurcz komorowy: podziały, mechanizmy, sposoby rozpoznawania i prognozowania. Co wiemy o częstoskurczu komorowym w roku 1994 - cz. 1.
Tytuł równoległy: Ventricular tachycardia: classifications, mechanisms, diagnosis and prognosis. P. 1.
Czasopismo: Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Szczegóły: 1994 : T. 1, nr 1, s. 6-12, bibliogr. 39 poz.
ISSN: 1232-941X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

2/35
Autorzy: Andrzej Dąbrowski.
Tytuł: Arytmie komorowe u chorych z napadową utratą przytomności o niewyjaśnionej przyczynie.
Tytuł równoległy: Ventricular arrhythmias in patients with unexplained syncope.
Czasopismo: Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Szczegóły: 1995 : T. 2, nr 2, s. 74-79, bibliogr. 17 poz.
ISSN: 1232-941X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

3/35
Autorzy: A[ndrzej] Krupienicz, K[atarzyna] Jacewicz, R[obert] Szczechowicz, J[erzy] Adamus, P[iotr] Borkowski.
Tytuł: Częstoskurcz komorowy Torsades de Pointes w czasie stosowania Sotalolu - opis przypadku.
Czasopismo: Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Szczegóły: 1995 : T. 2, nr 2, s. 155
Konferencja: , Sopot, 1995.04.27
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

4/35
Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Ryszard Piotrowicz.
Tytuł: Dobowa zmienność rytmu serca u chorych z nietrwałym częstoskurczem komorowym.
Tytuł równoległy: Diurnal variations of heart rate variability in patients with nonsustained ventricular tachycardia.
Czasopismo: Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Szczegóły: 1995 : T. 2, nr 3, s. 180-185, bibliogr. 9 poz., sum.
ISSN: 1232-941X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

5/35
Autorzy: Maria Trusz-Gluza, Zbigniew Bednarkiewicz, Andrzej Krupienicz, Piotr Kułakowski, Andrzej Lubiński, Kazimierz Suwalski, Anna Wnuk-Wojnar.
Tytuł: Farmakologiczne i niefarmakologiczne metody leczenia częstoskurczu komorowego. Co wiemy o częstoskurczu komorowym w roku 1994 - cz. 2.
Tytuł równoległy: Pharmacologic and nonpharmacologic tratment of ventricular tachycardia. P. 2.
Czasopismo: Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Szczegóły: 1995 : T. 2, nr 1, s. 6-13, bibliogr. 41 poz.
ISSN: 1232-941X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

6/35
Autorzy: B[arbara] Dąbrowska, A[ndrzej] Dąbrowski, Piotr Pruszczyk, B. Wocial.
Tytuł: Napięcie układu autonomicznego podczas epizodów wzrostu ciśnienia lub zaburzeń rytmu u chorych z guzem chromochłonnym.
Czasopismo: Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Szczegóły: 1995 : T. 2, nr 2, s. 128
Konferencja: , Zakopane, 1995.04.06
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

7/35
Autorzy: A[ndrzej] Krupienicz, R[obert] Szczechowicz, K[atarzyna] Jacewicz, J[erzy] Adamus, P[iotr] Borkowski.
Tytuł: Powikłania miejscowe przy wprowadzaniu trzech elektrod wewnątrzsercowych z jednego nakłucia żyły udowej.
Czasopismo: Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Szczegóły: 1995 : T. 2, nr 2, s. 152
Konferencja: , Sopot, 1995.04.27
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

8/35
Autorzy: Maria Trusz-Gluza, Zbigniew Bednarkiewicz, Andrzej Krupienicz, Piotr Kułakowski, Andrzej Lubiński, Kazimierz Suwalski, Anna M. Wnuk-Wojnar.
Tytuł: Specyfika częstoskurczu komorowego w zależności od schorzenia podstawowego. Co wiemy o częstoskurczu komorowy - cz. 3.
Tytuł równoległy: Ventricular tachycardia characteristic in relation to underlying disease. P. 3.
Czasopismo: Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Szczegóły: 1995 : T. 2, nr 2, s. 80-86, bibliogr. 39 poz.
ISSN: 1232-941X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

9/35
Autorzy: L[eszek] Kubik, A[ndrzej] Dąbrowski, D[ariusz] Michałkiewicz.
Tytuł: Wpływ amiodaronu na wyniki elektrogramu wysokiego wzmocnienia.
Czasopismo: Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Szczegóły: 1995 : T. 2, nr 2, s. 131
Konferencja: , Zakopane, 1995.04.06
ISSN: 1232-941X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

10/35
Autorzy: Artur Telichowski, Waldemar Banasiak, Krzysztof Więch, Jacek Żebrowski, Mirosław Pieróg, Piotr Ponikowski, Jerzy Adamus, Dariusz Kałka, Wiesław Łacheta, Artur Fuglewicz, Jerzy Bobak, Czesław Telichowski.
Tytuł: Wpływ leczenia chlorowodorkiem amiodaronu na elektrofizjologiczne właściwości przedsionka u chorych z napadowym migotaniem przedsionków w przebiegu choroby niedokrwiennej serca przy wykorzystaniu rejestracji uśrednionego sygnału przedsionkowego.
Tytuł równoległy: The influence of long-term amiodarone therapy on electrophysiologic parameters of atrial myocardium in patients with paroxysmal atrial fibrillation during ischemic heart disease by using atrial signal-averaged electrocardiogram.
Czasopismo: Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Szczegóły: 1995 : T. 2, nr 4, s. 281-291, bibliogr. 26 poz. sum.
ISSN: 1232-941X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

11/35
Autorzy: L[eszek] Kubik, A[ndrzej] Dąbrowski, M[arian] Cholewa, M[arek] Ostrowski.
Tytuł: Wpływ niedokrwienia na wyniki elektrogramu wysokiego wzmocnienia.
Czasopismo: Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Szczegóły: 1995 : T. 2, nr 2, s. 131
Konferencja: , Zakopane, 1995.04.06
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

12/35
Autorzy: Grzegorz W. Kamiński, Andrzej Krupienicz, Dariusz Michałkiewicz, Jerzy Adamus, Marian Cholewa.
Tytuł: Częstoskurcz "niekończącej się pętli".
Tytuł równoległy: Endless loop tachycardia (ELT).
Czasopismo: Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Szczegóły: 1996 : T. 3, nr 2, s. 178-181, bibliogr. 11 poz., sum.
ISSN: 1232-941X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

13/35
Autorzy: D[ariusz] Michałkiewicz, M[arian] Cholewa, L[eszek] Kubik, A[ndrzej] Cwetsch, G[rzegorz] Kamiński.
Tytuł: Częstość napadów migotania przedsionków a uśredniony sygnał przedsionkowy (USP).
Czasopismo: Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Szczegóły: 1996 : T. 3, nr 1, s. 90
Konferencja: , Zakopane-Kościelisko, 1996.03.28
ISSN: 1232-941X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

14/35
Autorzy: Robert Olszewski, Andrzej Nowicki, Jerzy Etienne, Paweł Karłowicz, Wojciech Marciniak, Jerzy Adamus.
Tytuł: Lokalizacja ogniska ektopowego pobudzenia w nowej echokardiograficznej metodzie dopplerowskiego obrazowania ruchu tkanek (badania in vitro i in vivo).
Tytuł równoległy: Localisation of ectopic focus by the new Doppler method of tissue movement imaging (in vitro in vivi studies).
Czasopismo: Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Szczegóły: 1996 : T. 3, nr 1, s. 60-63, bibliogr. 9 poz., sum.
ISSN: 1232-941X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

15/35
Autorzy: Andrzej Krupienicz, Robert Szczechowicz, Katarzyna Jacewicz, Jerzy Adamus, Piotr Borkowski.
Tytuł: Powikłania miejscowe związane z wprowadzeniem trzech elektrod wewnątrzsercowych z jednego nakłucia żyły udowej podczas badania elektrofizjologicznego.
Tytuł równoległy: Local complications of insertion of three intracardiac leads through a single puncture site of femoral vein during electrophysiologic study.
Czasopismo: Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Szczegóły: 1996 : T. 3, nr 3, 296-298, bibliogr. 3 poz.
ISSN: 1232-941X
Typ publikacji: PLT
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

16/35
Autorzy: Andrzej Stanke, Andrzej Krupienicz.
Tytuł: Powikłania miejscowe związane z wprowadzeniem trzech elektrod wewnątrzsercowych z jednego nakłucia żyły udowej podczas badania elektrofizjologicznego.
Czasopismo: Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Szczegóły: 1996 : T. 3, nr 4, s. 372
ISSN: 1232-941X
Typ publikacji: PLT
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

17/35
Autorzy: Grzegorz Gielerak.
Tytuł: Technika wykonywania testu pochyleniowego - doświadczenia własne.
Czasopismo: Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Szczegóły: 1996 : T. 3, nr 2, s. 125-128, bibliogr. 13 poz.
ISSN: 1232-941X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

18/35
Autorzy: R[obert] Wierzbowski, Ryszard Piotrowicz, R[yszard] Roszczyk.
Tytuł: Wartość diagnostyczna zmienności rytmu serca w ocenie niedokrwienia u osób z chorobą wieńcową (doniesienie wstępne).
Czasopismo: Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Szczegóły: 1996 : T. 3, nr 1, s. 83
Konferencja: , Zakopane-Kościelisko, 1996.03.28
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

19/35
Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Elżbieta Kramarz, Ryszard Piotrowicz.
Tytuł: Wpływ zmienności rytmu komorowego na czas trwania częstoskurczów komorowych.
Tytuł równoległy: Effect of ventricular rate variability on duration of ventricular tachycardia.
Czasopismo: Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Szczegóły: 1996 : T. 3, nr 4, s. 321-328, bibliogr. 13 poz., sum.
ISSN: 1232-941X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

20/35
Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Leszek Kubik, Marian Cholewa, Karol Makowski.
Tytuł: Dobowa zmienność dyspresji odstępu QT po przebytym zawale serca.
Czasopismo: Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Szczegóły: 1997 : T. 4, nr 1, s. 67
Konferencja: , Zakopane- Kościelisko, 1997.04.03
ISSN: 1232-941X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

21/35
Autorzy: A[ndrzej] Cwetsch, G[rzegorz] Kamiński, M[arian] Cholewa, J[erzy] Adamus, A[ndrzej] Skrobowski, K[arol] Makowski.
Tytuł: Lewa komora serca a składowe ciśnienia tętniczego krwi w 24 ABPM u chorych z nadciśnieniem tętniczym.
Czasopismo: Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Szczegóły: 1997 : T. 4, nr 1, s. 81
Konferencja: , Zakopane- Kościelisko, 1997.04.03
ISSN: 1232-941X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

22/35
Autorzy: E[lżbieta] Kramarz, A[ndrzej] Dąbrowski, R[yszard] Piotrowicz.
Tytuł: Normy badania holterowskiego. Obniżenie odcinka ST.
Czasopismo: Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Szczegóły: 1997 : T. 4, nr 1, s. 228
Konferencja: , Zakopane- Kościelisko, 1997.04.03
ISSN: 1232-941X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

23/35
Autorzy: E[lżbieta] Kramarz, A[ndrzej] Dąbrowski, R[yszard] Piotrowicz.
Tytuł: Normy badania holterowskiego. Zaburzenia rytmu serca.
Czasopismo: Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Szczegóły: 1997 : T. 4, nr 1, s. 228
Konferencja: , Zakopane- Kościelisko, 1997.04.03
ISSN: 232-941X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

24/35
Autorzy: A[ndrzej] Dąbrowski, E[lżbieta] Kramarz, R[yszard] Piotrowicz.
Tytuł: Odległe losy chorych z przerwą rytmu zatokowego w czasie badania holterowskiego.
Czasopismo: Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Szczegóły: 1997 : T. 4, nr 1, s. 71
Konferencja: , Zakopane- Kościelisko, 1997.04.03
ISSN: 1232-941X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

25/35
Autorzy: L[eszek] Kubik, A[ndrzej] Cwetsch, M[arian] Cholewa, A[ndrzej] Skrobowski, K[arol] Makowski.
Tytuł: Późne potencjały u chorych po zawale serca - wynik upośledzenia funkcji rozkurczowej lewej komory?
Czasopismo: Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Szczegóły: 1997 : T. 4, nr 1, s. 66
Konferencja: , Zakopane- Kościelisko, 1997.04.03
ISSN: 1232-941X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

26/35
Autorzy: W[ojciech] Wróbel, M[arian] Cholewa.
Tytuł: Wpływ bólowego i bezbólowego niedokrwienia mięśnia sercowego na zmienność rytmu zatokowego.
Czasopismo: Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Szczegóły: 1997 : T. 4, nr 1, s. 75
Konferencja: , Zakopane- Kościelisko, 1997.04.03
ISSN: 1232-941X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

27/35
Autorzy: D[ariusz] Michałkiewicz, F. Walczak, Z. Jedynak, E. Koźluk, R. Kępski, M[arian] Cholewa.
Tytuł: Czy ablacja prądem o wysokiej częstotliwości podłoża komorowych zaburzeń rytmu serca wpływa na dyspersję QT.
Czasopismo: Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Szczegóły: 1998 : 5, supl. 1, 49
Uwagi: 4 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Zakopane-Kościelisko, 2-4.04.1998.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

28/35
Autorzy: A[ndrzej] Dąbrowski, E[lżbieta] Kramarz, R[yszard] Piotrowicz.
Tytuł: Niska amplituda dobowej częstotliwości rytmu serca jako wskaźnik choroby węzła zatokowego.
Czasopismo: Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Szczegóły: 1998 : 5, supl. 1, 56
Uwagi: 4 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Zakopane-Kościelisko, 2-4.04.1998.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

29/35
Autorzy: A[ndrzej] Skrobowski, M[arian] Cholewa, S. Doroszewicz, K[atarzyna] Ulrich, L[eszek] Kubik, A[ndrzej] Cwetsch, G[rzegorz] Kamiński.
Tytuł: Normy ciśnienia tętniczego krwi dla 24-ABPM oparte o podstawową aktywność biologiczną.
Czasopismo: Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Szczegóły: 1998 : 5, supl. 1, 58
Uwagi: 4 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Zakopane-Kościelisko, 2-4.04.1998.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

30/35
Autorzy: M[aciej] Błaszczyszyn, M[arian] Cholewa, A[ndrzej] Skrobowski, A[ndrzej] Cwetsch, G[rzegorz] Kamiński.
Tytuł: Przerost lewej komory serca a zależność między wartościami ciśnienia skurczowego i rozkurczowego u chorych z nadciśnieniem tętniczym samoistnym.
Czasopismo: Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Szczegóły: 1998 : 5, supl. 1, 58, tab.
Uwagi: 4 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Zakopane-Kościelisko, 2-4.04.1998.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

31/35
Autorzy: A[ndrzej] Cwetsch, M[arian] Cholewa, A. Piotrowska, S. Doroszewicz, L[eszek] Kubik, A[ndrzej] Skrobowski, G[rzegorz] Kamiński.
Tytuł: Przydatność norm opartych o minimalne ciśnienia nocne ABPM w ocenie czynności i morfologii lewej komory serca.
Czasopismo: Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Szczegóły: 1998 : T. 5, supl. 1, s. 58
Konferencja: , Zakopane-Kościelisko, 1998.04.02
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

32/35
Autorzy: G[rzegorz] Gielerak, M[arian] Cholewa, E[lżbieta] Kramarz, A[ndrzej] Cwetsch, P[rzemysław] Wierzbicki.
Tytuł: Przydatność testu pionizacyjnego w diagnostyce chorych z utratami przytomności niewyjaśnionego pochodzenia.
Czasopismo: Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Szczegóły: 1998 : 5, supl. 1, 61, tab.
Uwagi: 4 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Zakopane-Kościelisko, 2-4.04.1998.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

33/35
Autorzy: Andrzej Krupienicz.
Tytuł: Stymulacja serca płodu.
Tytuł równoległy: Fetal heart pacing.
Czasopismo: Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Szczegóły: 1998 : T. 5, nr 1, s. 9-11
ISSN: 1232-941X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

34/35
Autorzy: A[ndrzej] Cwetsch, L[eszek] Kubik, A[ndrzej] Skrobowski, M[arian] Cholewa, K[arol] Makowski, G[rzegorz] Kamiński, G[rzegorz] Kade.
Tytuł: Uszkodzenie funkcji rozkurczowej lewej komory wyzwala arytmogenny substrat u chorych po zawale serca?
Czasopismo: Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Szczegóły: 1998 : T. 5, supl. 1, s. 45
Konferencja: , Zakopane-Kościelisko, 1998.04.02
ISSN: 1232-941X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

35/35
Autorzy: Grzegorz Gielerak, Karol Makowski, Przemysław Wierzbicki.
Tytuł: Zespół wazowagalny - współczesne leczenie.
Tytuł równoległy: Vasovagal syndrome - current therapy.
Czasopismo: Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Szczegóły: 1998 : T. 5, nr 1, s. 1-8
ISSN: 1232-941X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM