WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: FOLIA CARDIOL
Liczba odnalezionych rekordów: 40Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/40
Autorzy: Franciszek Walczak, Ewa Jakubowski, Dariusz Michałkiewicz, E. Szufladowicz, Z. Jedynak, E. Koźluk, J. Stępińska, Ewa Bujnowska, Ł. Szumowski, H. Masiak, W. Rydlewska-Sadowska.
Tytuł: Ablacja prądem o częstotliwości radiowej dwóch dodatkowych szlaków przedsionkowo-komorowych u osoby z zespołem Ebsteina.
Tytuł równoległy: Radiofrequency current ablation of two accessories atrioventricular pathways in Ebstein's anomaly.
Czasopismo: Folia Cardiol.
Szczegóły: 1999 : 6, 1, 58-62, 4 ryc., bibliogr. 6 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

2/40
Autorzy: A. Piątkowska, E. Koźluk, D[ariusz] Michałkiewicz, Ł. Szumowski, R. Poniatowska, E. Surynt, F. Walczak.
Tytuł: Korekta rytmem po stymulacji (przezprzełykowej) zwiększa czułość oceny patologii węzła zatokowego.
Czasopismo: Folia Cardiol.
Szczegóły: 1999 : 6, 1, 107
Uwagi: I Międzynarodowa Konferencja International Society for Holter & Noninvasive Electrocardiology oraz Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Zakopane Kościelisko, 25-27 marca 1999 roku.
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

3/40
Autorzy: Grzegorz Gielerak.
Tytuł: Metodyka testu pochyleniowego : zagadnienia metodyczne i znaczenie kliniczne : referaty wygłoszone w czasie sesji poświęconej zagadnieniom testu pochyleniowego podczas IV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej PTK.
Czasopismo: Folia Cardiol.
Szczegóły: 1999 : T. 6, nr 1 supl. 2, s. 12-15, bibliogr. 23 poz.
Konferencja: , Zakopane Kościelisko, 1998.04.02
ISSN: 2353-7752
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

4/40
Autorzy: A. Piątkowska, E. Koźluk, Ł. Szumowski, D[ariusz] Michałkiewicz, F. Walczak.
Tytuł: Na jaką głębokość należy wprowadzić elektrodę przełykową aby uzyskać optymalne warunki rejestracji stymulacji lewego przedsionka?
Czasopismo: Folia Cardiol.
Szczegóły: 1999 : 6, supl. 3, III-28, tab.
Uwagi: Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Szczyrk, 19-22 maja 1999 roku.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

5/40
Autorzy: E. Koźluk, A. Piątkowska, D[ariusz] Michałkiewicz, Ł. Szumowski, F. Walczak.
Tytuł: Określenie normy odstępu PA mierzonego z elektrody przełykowej.
Czasopismo: Folia Cardiol.
Szczegóły: 1999 : 6, supl. 3, III-28
Uwagi: Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Szczyrk, 19-22 maja 1999 roku.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

6/40
Autorzy: Ryszard Piotrowicz.
Tytuł: Test pochyleniowy: zagadnienia metodyczne i znaczenie kliniczne : referaty / pod red. Piotra Kułakowskiego i Ryszarda Piotrowicza.
Czasopismo: Folia Cardiol.
Szczegóły: 1999 : 6, 1, 1-49
Uwagi: IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Zakopane Kościelisko, 2-4.04.1998 r.
Typ publikacji: RED
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

7/40
Autorzy: A[ndrzej] Dąbrowski, E[lżbieta] Kramarz, R[yszard] Piotrowicz.
Tytuł: Wartość rokownicza dyspersji odstępu QT przedwczesnych pobudzeń komorowych.
Czasopismo: Folia Cardiol.
Szczegóły: 1999 : 6, 1, 96
Uwagi: I Międzynarodowa Konferencja International Society for Holter & Noninvasive Electrocardiology oraz Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Zakopane Kościelisko, 25-27 marca 1999 roku.
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

8/40
Autorzy: R[obert] Wierzbowski, D[ariusz] Borkowski, R. Piotrowicz, M[arian] Cholewa.
Tytuł: Wpływ operacji pomostowania aortalno-wieńcowego na zmienność rytmu zatokowego.
Czasopismo: Folia Cardiol.
Szczegóły: 1999 : 6, 1, 106, tab.
Uwagi: I Międzynarodowa Konferencja International Society for Holter & Noninvasive Electrocardiology oraz Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Zakopane Kościelisko, 25-27 marca 1999 roku.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

9/40
Autorzy: E. Koźluk, Z. Kotliński, P. Lodziński, M. Kościelska, Agata Kubaszek, Z. Jedynak, Piotr Hendzel, Franciszek Walczak, H. Masiak, R. Kępski, E. Szufladowicz, E. Michalak, A. Piątkowska, R. Baranowski, Ł. Szumowski, W. Rydlewska-Sadowska.
Tytuł: Kliniczna charakterystyka pacjentów z dyslokacją elektrody stymulatora - doniesienie wstępne.
Czasopismo: Folia Cardiol.
Szczegóły: 2000 : 7, 2, 111-117, 2 il., 2 tab., bibliogr. 26 poz.,
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

10/40
Autorzy: D[ariusz] Michałkiewicz, G[rzegorz] Gielerak, K[atarzyna] Jacewicz, A[nna] Gniłka, M[arian] Cholewa, J[erzy] Adamus.
Tytuł: Nieoczekiwane zatrzymanie krążenia u chorej bez organicznej choroby serca.
Czasopismo: Folia Cardiol.
Szczegóły: 2000 : T. 7, supl. B, s. B34
Uwagi: Wiosenna konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Gniezno 01-03.06. 2000.
ISSN: 2353-7752
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

11/40
Autorzy: Andrzej Krupienicz.
Tytuł: Sprzężenie mechaniczo-elektryczne.
Czasopismo: Folia Cardiol.
Szczegóły: 2000 : 7, 3, 165-169, bibliogr. 49 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

12/40
Autorzy: D[ariusz] Michałkiewicz, K[atarzyna] Jacewicz, A[nna] Gniłka, J[erzy] Adamus, M[arian] Cholewa, A[ndrzej] Krupienicz.
Tytuł: Wpływ stymulacji prawego przedsionka na dyspresję i czas trwania załamka P u chorych bez i z napadowym migotaniem przedsionków.
Czasopismo: Folia Cardiol.
Szczegóły: 2000 : 7, supl. B : Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kadiologicznego, Gniezno 2000, B21
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

13/40
Autorzy: Dariusz Michałkiewicz, Katarzyna Jacewicz, Anna Gniłka, Jerzy Adamus, Marian Cholewa, Karol Makowski.
Tytuł: Czy warto wykonywać zabiegi przezskórnej ablacji u bezobjawowych chorych z zespołem preekscytacji?
Czasopismo: Folia Cardiol.
Szczegóły: 2001 : T. 8, streszcz., s. 25
Uwagi: III Międzynarodowa Konferencja International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology oraz Sekcji Elektrokardiografii Nieinwazyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Zakopane Kościelisko, 29-31 marca 2001.
ISSN: 2353-7752
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

14/40
Autorzy: A[ndrzej] Dąbrowski, E[lżbieta] Kramarz, K[arol] Makowski.
Tytuł: Kliniczne znaczenie odstępu QT przedwczesnych pobudzeń komorowych.
Czasopismo: Folia Cardiol.
Szczegóły: 2001 : T. 8, streszcz., s. 33
Uwagi: III Międzynarodowa Konferencja International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology oraz Sekcji Elektrokardiografii Nieinwazyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Zakopane Kościelisko, 29-31 marca 2001.
ISSN: 2353-7752
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

15/40
Autorzy: G[rzegorz] Gielerak, K[arol] Makowski, M[arian] Cholewa.
Tytuł: Przydatność testu pochyleniowego z nitrogliceryną w rozpoznawaniu chorych z utratami przytomności niewyjaśnionego pochodzenia - nowe spojrzenie na znany problem.
Czasopismo: Folia Cardiol.
Szczegóły: 2001 : T. 8, streszcz., s. A26
Uwagi: III Międzynarodowa Konferencja International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology oraz Sekcji Elektrokardiografii Nieinwazyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Zakopane Kościelisko, 29-31 marca 2001.
ISSN: 2353-7752
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

16/40
Autorzy: Grzegorz Gielerak, Karol Makowski, Marian Cholewa.
Tytuł: Skuteczność podawanego dożylnie beta-blokera w zapobieganiu nawrotom omdleń wazowagalnych - charakterystyka kliniczna populacji.
Tytuł równoległy: The efficacy of intravenus beta-bloker administration in prevention of reccurent vasovagal syncopes - the clinical characteristic of the population.
Czasopismo: Folia Cardiol.
Szczegóły: 2001 : T. 8, nr 6, s. 625-632, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
ISSN: 2353-7752
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

17/40
Autorzy: Dariusz Michałkiewicz, Katarzyna Jacewicz, Grzegorz Kamiński, Anna Gniłka, Marian Cholewa, Jerzy Adamus, Grzegorz Gielerak.
Tytuł: Stymulacja dwukomorowa u chorych z przewlekłym migotaniem przedsionków po wykonaniu ablacji łącza przedsionkowo komorowego.
Czasopismo: Folia Cardiol.
Szczegóły: 2001 : T. 8, streszcz., s. 43
Uwagi: III Międzynarodowa Konferencja International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology oraz Sekcji Elektrokardiografii Nieinwazyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Zakopane Kościelisko, 29-31 marca 2001.
ISSN: 2353-7752
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

18/40
Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Elżbieta Kramarz.
Tytuł: Wartość rokownicza odstępu QT mierzonego w przedwczesnych pobudzeniach komorowych.
Tytuł równoległy: Prognostic significance of QT interval measured in premature ventricular beats.
Czasopismo: Folia Cardiol.
Szczegóły: 2001 : 8, 2, 101-107, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum..
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

19/40
Autorzy: G[rzegorz] Gielerak, K[arol] Makowski, D[ariusz] Michałkiewicz, M[arian] Cholewa.
Tytuł: Wpływ wieku i płci na ryzyko wystąpienia dodatniego wyniku testu pochyleniowego w grupie chorych z utratami przytomności niewyjaśnionego pochodzenia.
Czasopismo: Folia Cardiol.
Szczegóły: 2001 : T. 8, streszcz., s. A25
Uwagi: III Międzynarodowa Konferencja International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology oraz Sekcji Elektrokardiografii Nieinwazyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Zakopane Kościelisko, 29-31 marca 2001.
ISSN: 2353-7752
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

20/40
Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Elżbieta Kramarz.
Tytuł: Zależność pomiędzy ukształtowaniem nietrwałych częstoskurczów komorowych a śmiertelnością u chorych po przebytym zawale serca.
Tytuł równoległy: Relation between morphology of nonsustained ventricular tachycardia and mortality in patients after myocardial infarction.
Czasopismo: Folia Cardiol.
Szczegóły: 2001 : 8, 5, 479-485, il., 4 tab., bibliogr. 14 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

21/40
Autorzy: K[arol] Makowski, A[ndrzej] Cwetsch, G[rzegorz] Kamiński, A[ndrzej] Skrobowski, M[arian] Cholewa, E[lżbieta] Kramarz, G[rzegorz] Gielerak.
Tytuł: Związek pomiędzy wskaźnikami funkcji rozkurczowej lewej komory a czynnością układu wegetatywnego oraz wartościami ciśnień tętniczych u osób zdrowych i u chorych z nadciśnieniem tętniczym.
Czasopismo: Folia Cardiol.
Szczegóły: 2001 : T. 8, streszcz., s. A44
Uwagi: III Międzynarodowa Konferencja International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology oraz Sekcji Elektrokardiografii Nieinwazyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Zakopane Kościelisko, 29-31 marca 2001.
ISSN: 2353-7752
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

22/40
Autorzy: A. Goch, G. Piotrowski, R. Drobiński, R[obert] Olszewski, Z. Gawor, J[erzy] Adamus, J. H. Goch.
Tytuł: Function of left atrium in patients with interatrial septum aneurysm.
Czasopismo: Folia Cardiol.
Szczegóły: 2002 : T. 9, streszcz., s. 39
Konferencja: , Warsaw, 2002.09.05
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

23/40
Autorzy: G[rzegorz] Gielerak, R[yszard] Roszczyk, M[arian] Cholewa.
Tytuł: Ocena przydatności testu pochyleniowego w rozpoznawaniu chorych z utratami przytomności niewyjaśnionego pochodzenia. Czy stać nas na lepsze wyniki?
Czasopismo: Folia Cardiol.
Szczegóły: 2002 : T. 9, streszcz., s. 37
Uwagi: IV Międzynarodowa Konferencja Wspólna International Society for Holter & Noninvasive Electrocardiology oraz Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Zakopane Kościelisko. 7-9 marca 2002.
ISSN: 2353-7752
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

24/40
Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Elżbieta Kramarz.
Tytuł: Sekwencyjna metoda oceny rokowania u chorych po przebytym zawale serca.
Tytuł równoległy: Sequential method for risk stratification in patients after myocardial infarcion.
Czasopismo: Folia Cardiol.
Szczegóły: 2002 : 9, 4, 303-309, 3 il., bibliogr. 15 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

25/40
Autorzy: R[obert] Olszewski, W[ojciech] Marciniak, J[olanta] Korzeniowska, K[atarzyna] Olszowska-Pawluczuk, J[erzy] Adamus.
Tytuł: Tissue tracting omaging for quick noninvasive risk stratification.
Czasopismo: Folia Cardiol.
Szczegóły: 2002 : 9, streszcz. : 12th Congress of the International Cardiac Doppler Society, Warszaw, Poland, September 5-6, 2002, 35
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

26/40
Autorzy: Grzegorz Gielerak, Marian Cholewa.
Tytuł: Wartość rokownicza badania podmiotowego w przewidywaniu dodatniego wyniku testu pochyleniowego u chorych z utratami przytomności niewyjaśnionego pochodzenia.
Tytuł równoległy: Prognostic value of anamnesis in positive titl test result prediction in patients with syncope of unknown origin.
Czasopismo: Folia Cardiol.
Szczegóły: 2002 : T. 9, nr 3, s. 227-233, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
ISSN: 2353-7752
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

27/40
Autorzy: G[rzegorz] Gielerak, E[wa] Dłużniewska, M[arian] Cholewa.
Tytuł: Wartość rokownicza badania podmiotowego w szacowaniu ryzyka dodatniego wyniku testu pochyleniowego w grupie chorych z utratami przytomności niewyjaśnionego pochodzenia.
Czasopismo: Folia Cardiol.
Szczegóły: 2002 : T. 9, streszcz., s. 37
Uwagi: IV Międzynarodowa Konferencja Wspólna International Society for Holter & Noninvasive Electrocardiology oraz Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Zakopane Kościelisko, 7-9 marca 2002.
ISSN: 2353-7752
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

28/40
Autorzy: Grzegorz Gielerak, Karol Makowski, D. Kozłowski, Ewa Dłużniewska, Anna Roszczyk, Marian Cholewa.
Tytuł: Test pochyleniowy z nitrogliceryną. Jaki jest optymalny czas jego trwania?
Tytuł równoległy: Head-up tilt test with nitroglycerin. What is the optimal duration?
Czasopismo: Folia Cardiol.
Szczegóły: 2003 : T. 10, nr 1, s. 71-76, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
ISSN: 2353-7752
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

29/40
Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Elżbieta Kramarz.
Tytuł: Wpływ aktywności życiowej chorego na wartość rokowniczą zmienności rytmu serca u chorych po przebytym zawale serca.
Tytuł równoległy: Effect of daily activities on prognostic significance of heart rate variability in patients after myocardial infarction.
Czasopismo: Folia Cardiol.
Szczegóły: 2003 : 10, 1, 45-51, il., 3 tab., bibliogr. 14 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

30/40
Autorzy: Leszek Kubik, B. Skolimowska-Heine, A. Płocharski, M. Gajewski, M. Karpiński, J. Kosior, Andrzej Skrobowski, R. Pęcak.
Tytuł: Wpływ spontanicznego wzrostu ciśnienia tętniczego na dyspersję odstępu QT u chorych z nadciśnieniem tętniczym i po zawale serca.
Tytuł równoległy: The influence of spontaneous blood pressure elevation on the QT dispersion in patients with arterial hypertension and after myocardial infarction.
Czasopismo: Folia Cardiol.
Szczegóły: 2003 : 10, 1, 61-69, il., 4 tab., bibliogr. 36 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

31/40
Autorzy: Karol Makowski, Grzegorz Gielerak, Andrzej Skrobowski, Marian Cholewa, Elżbieta Kramarz, Andrzej Cwetsch, Grzegorz Kamiński, Dariusz Michałkiewicz.
Tytuł: Związek pomiędzy przerostem serca, aktywnością wegetatywną a dobowym profilem ciśnienia tętniczego w samoistnym nadciśnieniu tętniczym.
Tytuł równoległy: The relationship between left ventricular hypertrophy, neurovegetative activity, and circadian blood pressure variation in essential hypertension.
Czasopismo: Folia Cardiol.
Szczegóły: 2003 : T. 10, nr 6, s. 775-784, il., tab., bibliogr. 24 poz., streszcz., sum.
ISSN: 2353-7752
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

32/40
Autorzy: D[ariusz] Michałkiewicz, K[atarzyna] Jacewicz, J[erzy] Adamus, M[arian] Cholewa, K[arol] Makowski, M[irosław] Dziuk.
Tytuł: Ablacja dodatkowej drogi przewodzenia u bezobjawowych chorych z zespołem preekscytacji. Czy warto ją wykonywać?
Czasopismo: Folia Cardiol.
Szczegóły: 2004 : 11, streszcz : XIII Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Zamość 6-8 maja 2004 roku, 16
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

33/40
Autorzy: E[lżbieta] Kramarz, A[ndrzej] Dąbrowski, K. Miazek.
Tytuł: Automatyczne wyszukiwanie epizodów bloku zatokowo-przedsionkowego typu Wenckebacha.
Czasopismo: Folia Cardiol.
Szczegóły: 2004 : 11, streszcz. : VI Międzynarodowa Konferencja International Society for Holter abd Noninvasive Electrocardiology oraz Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Zakopane Kościelisko 19-21 lutego 2004 roku, 75, [abstr. 75]
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

34/40
Autorzy: Robert Wierzbowski, Wiktor Piechota, Marian Cholewa.
Tytuł: Mikrowoltowa naprzemienność załamka T - interpretacja, klasyfikacja i kliniczne znaczenie nowej nieinwazyjnej metody oceny ryzyka nagłego zgonu sercowego.
Tytuł równoległy: Microvolt T wave alternans - interpretation, classification and clinical significance the new noninvasive method of risk stratification of sudden cardiac death.
Czasopismo: Folia Cardiol.
Szczegóły: 2004 : T. 11, nr 12, s. 873-883, il., tab., bibliogr. 21 poz., streszcz., sum.
ISSN: 2353-7752
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Polskie hasła przedmiotowe:

35/40
Autorzy: K[arol] Makowski, G[rzegorz] Gielerak, A[ndrzej] Skrobowski, M[arian] Cholewa, E[lżbieta] Kramarz, A[ndrzej] Cwetsch.
Tytuł: Związek pomiędzy przerostem serca, aktywnością wegetatywną a profilem ciśnienia tętniczego w samoistnym nadciśnieniu tętniczym.
Czasopismo: Folia Cardiol.
Szczegóły: 2004 : 11, streszcz. : VI Międzynarodowa Konferencja International Society for Holter abd Noninvasive Electrocardiology oraz Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Zakopane Kościelisko 19-21 lutego 2004 roku, 20, [abstr. 76]
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

36/40
Autorzy: Dariusz Michałkiewicz, Robert Ryczek, Robert Olszewski, Marian Cholewa, Jerzy Adamus.
Tytuł: Czy obniżenie odcinka ST w czasie częstoskurczu nadkomorowego wskazuje na niedokrwienie serca?
Tytuł równoległy: Does ST depression during supraventricular tachycardia indicate myocardial ischemia?
Czasopismo: Folia Cardiol.
Szczegóły: 2005 : 12, 1, 71-76, il., bibliogr. 10 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Polskie hasła przedmiotowe:

37/40
Autorzy: E[lżbieta] Kramarz, A[ndrzej] Dąbrowski, M[arian] Cholewa, K[arol] Makowski.
Tytuł: Dobowy rozkład epizodów bloku zatorowo-przedsionkowego typu Wenckebacha.
Czasopismo: Folia Cardiol.
Szczegóły: 2005 : 12, supl. C, 32
Uwagi: The 11th Congress of the International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology; The 32nd Congress of the International Society of Electrocardiology, Gdańsk, 2-4.06.2005.
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

38/40
Autorzy: Grzegorz Gielerak, Karol Makowski, Monika Grzęda.
Tytuł: Odruchowe utraty przytomności - kogo, kiedy i jak leczyć?
Tytuł równoległy: Neurally mediated syncope - who, when and how should be treated?
Czasopismo: Folia Cardiol.
Szczegóły: 2005 : 12, 9, 602-612, 4 il., tab., bibliogr. 63 poz., streszcz., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Polskie hasła przedmiotowe:

39/40
Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Elżbieta Kramarz.
Tytuł: Wartość rokownicza bloku zatokowo-przedsionkowego drugiego stopnia typu Wenckebacha.
Tytuł równoległy: Prognostic value of second-degree sinoatrial Wenckebacha block.
Czasopismo: Folia Cardiol.
Szczegóły: 2005 : 12, 6, 421-427, 4 il., 3 tab., bibliogr. 11 poz., streszcz., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Polskie hasła przedmiotowe:

40/40
Autorzy: P. Guzik, B. Bychowiec, Grzegorz Gielerak, K. Greberski, Z. Goncerzewicz, A. Wykrętowicz, H. Wysocki.
Tytuł: Wpływ norepinefryny na zmiany hemodynamiczne rejestrowane w warunkach stresu ortostatycznego.
Tytuł równoległy: Norepinephrine and hemodynamic changes during orthostatic challenge.
Czasopismo: Folia Cardiol.
Szczegóły: 2005 : 12, 2, 117-123, il., bibliogr. 30 poz., streszcz., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Polskie hasła przedmiotowe:

  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM