WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: FOLIA CARDIOL EXCERPTA
Liczba odnalezionych rekordów: 41Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/41
Autorzy: Andrzej Dąbrowski, R. Piotrowicz, Elżbieta Kramarz, Leszek Kubik.
Tytuł: Blok zatokowo-przedsionkowy typu periodyki Wenckebacha jako niezależny wskaźnik prognostyczny wystąpienia wysokiego stopnia zatokowo-przedsionkowego bloku wyjścia.
Czasopismo: Folia Cardiol. Excerpta
Szczegóły: 2007 : 2, 12, 598-603, 2 il., 2 tab., bibliogr. 9 poz., streszcz.
Uwagi: [Przedruk za zgodą z: Cardiology Journal 2007; 14: 391-395]
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:

2/41
Autorzy: Dariusz Michałkiewicz, Wiktor Piechota, Karol Makowski, M. Stachura, Anna Gniłka, Marian Cholewa.
Tytuł: Długoterminowa obserwacja pacjentów ze stałą stymulacją AAI.
Czasopismo: Folia Cardiol. Excerpta
Szczegóły: 2007 : 2, supl. C, 35
Uwagi: XVI Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Sopot 14-16 czerwca 2007 roku.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

3/41
Autorzy: R. Główczyńska, Sebastian Szmit, A.M. Budaj, K. J. Filipiak, G. Opolski.
Tytuł: Elektrokardiograficzne kryteria przerostu lewej komory u zawodowych piłkarzy.
Czasopismo: Folia Cardiol. Excerpta
Szczegóły: 2007 : 2, supl. C, 23
Uwagi: XVI Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Sopot 14-16 czerwca 2007 roku.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

4/41
Autorzy: Dariusz Michałkiewicz, A. Kutarski, Karol Makowski, Robert Ryczek, Anna Gniłka, Marian Cholewa.
Tytuł: Powikłania stałej stymulacji serca.
Czasopismo: Folia Cardiol. Excerpta
Szczegóły: 2007 : 2, supl. C, 30
Uwagi: XVI Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Sopot 14-16 czerwca 2007 roku.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

5/41
Autorzy: Robert Wierzbowski, Dariusz Michałkiewicz, Karol Makowski, Paweł Smurzyński, Robert Ryczek, Andrzej Cwetsch, Marian Cholewa.
Tytuł: Powtarzalność testu naprzemienności załamka T u chorych po wszczepieniu kardiowertera defibrylatora w długookresowej obserwacji.
Czasopismo: Folia Cardiol. Excerpta
Szczegóły: 2007 : 2, supl. A, 6
Uwagi: IX Międzynarodowa Konferencja International Society fo Holter & Noninvasive Electrocardiology oraz Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Zakopane Kościelisko, 14-17 marca 2007.
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

6/41
Autorzy: Dariusz Michałkiewicz, Karol Makowski, Katarzyna Jacewicz, Marian Cholewa.
Tytuł: Slow pathway properties impact not only on the AVNRT occurrence but also determine the end point of the radiofrequency slow pathway ablation.
Czasopismo: Folia Cardiol. Excerpta
Szczegóły: 2007 : 2, supl. C, 14
Uwagi: XVI Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Sopot 14-16 czerwca 2007 roku.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

7/41
Autorzy: A. Stańczyk.
Tytuł: Zmiany stężenia aktywnej reniny podczas testu pochyleniowego u chorych z omdleniami o niejasnej etiologii - doniesienie wstępne.
Czasopismo: Folia Cardiol. Excerpta
Szczegóły: 2007 : 2, supl. A, 5, il.
Uwagi: IX Międzynarodowa Konferencja International Society fo Holter & Noninvasive Electrocardiology oraz Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Zakopane Kościelisko, 14-17 marca 2007.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

8/41
Autorzy: A. Zieniciuk, L. Morzuch, R. Owczuk, M. Sterlinski, J. Bednarek, S. Sielski, P. Mitkowski, M. Trusz-Gluza, J. Kuśnierz, Dariusz Michałkiewicz.
Tytuł: Implantable cardioverter-defribrillators in genotyped long QT syndrome patients.
Czasopismo: Folia Cardiol. Excerpta
Szczegóły: 2008 : 3, supl. B, 4
Uwagi: XIX Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz III Konferencja Szkoleniowa Sekcji Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej PTK - Elektroterapia Serca, Rytro k. Starego Sącza, 25-28 czerwca 2008 roku.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

9/41
Autorzy: Tomasz Kryński, Sebastian Stec, Sebastian Szmit, Beata Zaborska, Agnieszka Piluś, Piotr Kułakowski.
Tytuł: Kardiomiopatia arytmiczna w przebiegu licznej ekstrasystolii komorowej.
Czasopismo: Folia Cardiol. Excerpta
Szczegóły: 2008 : T. 3, supl. B, s. 13
Konferencja: , Rytro k. Starego Sącza, 2008.06.25
ISSN: 1896-2475
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

10/41
Autorzy: Grzegorz Gielerak, E. Piotrowicz, Jarosław Kowal, Monika Grzęda, Paweł Krzesiński, R. Piotrowicz.
Tytuł: Ocena efektów leczenia rehabilitacyjnego metodą kardiografii impedancyjnej u chorych z niewydolnością serca.
Czasopismo: Folia Cardiol. Excerpta
Szczegóły: 2008 : 3, supl. A, 2
Uwagi: X Międzynarodowa Konferencja International Society for Holter & Noninvasive Electrocardiology oraz Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Zakopane Kościelisko 5-8 marca 2008 roku.
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

11/41
Autorzy: Grzegorz Gielerak, M. Lelonek, P. Kułakowski, J. Gajek, J. Orski, T. Grodzicki, Monika Grzęda.
Tytuł: Omdlenia - standardy postępowania w wybranych stanach klinicznych. Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego za lata 2006-2008 "POLKARD 2006-2008". Pracownia Diagnostyki Omdleń / Opracowanie Grupy Roboczej ds. Omdleń pod redakcją Grzegorza Gieleraka.
Czasopismo: Folia Cardiol. Excerpta
Szczegóły: 2008 : 3, 3, 102-125, bibliogr. 110 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

12/41
Autorzy: M. Lelonek, T. Pietrucha, M. Matyjaszczyk, A. Stańczyk, J. H. Goch, J. Gajek.
Tytuł: Polimorfizm C825T genu kodującego podjednostkę beta 3 białka G nie jest związany ze złośliwą postacią omdleń z urazami.
Czasopismo: Folia Cardiol. Excerpta
Szczegóły: 2008 : 3, supl. A, 18
Uwagi: X Międzynarodowa Konferencja International Society for Holter & Noninvasive Electrocardiology oraz Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Zakopane Kościelisko 5-8 marca 2008 roku.
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

13/41
Autorzy: Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak, Jarosław Kowal, Leszek Kubik.
Tytuł: Charakterystyka funkcji lewej komory u chorych z nadciśnieniem tętniczym w ocenie metodą kardiografii impedancyjnej.
Czasopismo: Folia Cardiol. Excerpta
Szczegóły: 2009 : T. 4, supl. C, s. 11
Uwagi: XV Jubileuszowa Konferencja Szkoleniowa Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny : XI Międzynarodowa Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny oraz International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology, Zakopane Kościelisko 4-7 marca 2009 roku.
ISSN: 1896-2475
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

14/41
Autorzy: Sebastian Szmit.
Tytuł: Ciekawe przypadki kliniczne.
Czasopismo: Folia Cardiol. Excerpta
Szczegóły: 2009 : T. 4, supl. B, s. 2
Uwagi: XIII Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Ustroń 25-28 lutego 2009 roku.
ISSN: 1896-2475
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

15/41
Autorzy: Krystian Krzyżanowski, Dariusz Michałkiewicz, Zbigniew Orski, Anna Gniłka, Jadwiga Konopacka, Leszek Kubik.
Tytuł: ICD umiarawia utrwalone migotanie przedsionków. Opis przypadku.
Czasopismo: Folia Cardiol. Excerpta
Szczegóły: 2009 : T. 4, supl. D, s. 1
Uwagi: XX Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLSTIM 2009 oraz IV Konferencja Szkoleniowa Sekcji Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej PTK - Elektroterapia Serca, Rytro k. Starego Sącza, 22-25 kwietnia 2009 roku.
ISSN: 1896-2475
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

16/41
Autorzy: Dariusz Michałkiewicz, A. Kutarski.
Tytuł: Infekcja loży po pierwszej implantacji układu oraz po zabiegu powtórnym - różnice. Specyfika postępowania antyseptycznego przy implantacji i reoperacji układu stymulującego - elementy dyskusyjne.
Czasopismo: Folia Cardiol. Excerpta
Szczegóły: 2009 : T. 4, nr 2, s. 73-77, il., bibliogr. 16 poz., streszcz.
Uwagi: [Późne powikłania elektroterapii - najważniejsze aspekty: na podst. referatów wygłoszonych podczas Konferencji Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego "Powikłania elektroterapii" w Książu 2008r. / red. oprac. A. Kutarski i B. Malecka].
ISSN: 1896-2475
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

17/41
Autorzy: S. Nowak, M. Trusz-Gluza, Z. Kalarus, F. Walczak, E. Koźluk, P. Kułakowski, J. Lelakowski, K. Błaszyk, Dariusz Michałkiewicz, A. Fuglewicz.
Tytuł: Jak wykonujemy ablację migotania przedsionków w Polsce - wyniki wieloośrodkowego rejestru.
Czasopismo: Folia Cardiol. Excerpta
Szczegóły: 2009 : T. 4, supl. D, s. 5
Uwagi: XX Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLSTIM 2009 oraz IV Konferencja Szkoleniowa Sekcji Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej PTK - Elektroterapia Serca, Rytro k. Starego Sącza, 22-25 kwietnia 2009 roku.
ISSN: 1896-2475
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

18/41
Autorzy: Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak, Jarosław Kowal, Leszek Kubik.
Tytuł: Kardiografia impedancyjna w ocenie chorych z nadciśnieniem tętniczym.
Czasopismo: Folia Cardiol. Excerpta
Szczegóły: 2009 : 4, supl. C, 10
Uwagi: XV Jubileuszowa Konferencja Szkoleniowa Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny XV Jubileuszowa Konferencja Szkoleniowa Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny ; XI Międzynarodowa Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny oraz International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology, Zakopane Kościelisko 4-7 marca 2009 roku
ISSN: 1896-2475
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

19/41
Autorzy: Grzegorz Gielerak, E. Piotrowicz, Paweł Krzesiński, Jarosław Kowal, Monika Grzęda, R. Piotrowicz.
Tytuł: Monitorowanie efektów treningu fizycznego u chorych z niewydolnością serca metodą kardiografii impedancyjnej.
Czasopismo: Folia Cardiol. Excerpta
Szczegóły: 2009 : T. 4, supl. C, s. 11
Uwagi: XV Jubileuszowa Konferencja Szkoleniowa Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny : XI Międzynarodowa Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny oraz International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology, Zakopane Kościelisko 4-7 marca 2009 roku.
ISSN: 1896-2475
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

20/41
Autorzy: Dariusz Michałkiewicz, A. Kutarski.
Tytuł: Pacjent po odelektronowym zapaleniu wsierdzia z usuniętymi elektrodami - co dalej...?
Czasopismo: Folia Cardiol. Excerpta
Szczegóły: 2009 : T. 4, nr 2, s. 132-135, il., bibliogr. 16 poz., streszcz.
Uwagi: [Późne powikłania elektroterapii - najważniejsze aspekty: na podst. referatów wygłoszonych podczas Konferencji Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego "Powikłania elektroterapii" w Książu 2008r. ; red. oprac. A. Kutarski i B. Malecka].
ISSN: 1896-2475
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

21/41
Autorzy: S. Nowak, M. Trusz-Gluza, P. Pruszkowska, J. Zakrzewska, A. Owsik, T. Kryński, K. Błaszyk, J. Bednarek, Dariusz Michałkiewicz, A. Fuglewicz.
Tytuł: Rejestr ablacji w migotaniu przedsionków w Polsce : kogo kwalifikujemy do ablacji.
Czasopismo: Folia Cardiol. Excerpta
Szczegóły: 2009 : T. 4, supl. D, s. 5
Uwagi: XX Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLSTIM 2009 oraz IV Konferencja Szkoleniowa Sekcji Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej PTK - Elektroterapia Serca, Rytro k. Starego Sącza, 22-25 kwietnia 2009 roku.
ISSN: 1896-2475
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

22/41
Autorzy: Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak, Jarosław Kowal.
Tytuł: The efficacy of antihypertensive therapy based on hemodynamic monitoring with use of impedance cardiography.
Czasopismo: Folia Cardiol. Excerpta
Szczegóły: 2010 : T. 5, Supl. B, s. 4
Uwagi: XVI Konferencja Szkoleniowa; XII Międzynarodowa Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology, Zakopane Kościelisko, 3-6 marca 2010 roku.
ISSN: 1896-2475
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

23/41
Autorzy: Elżbieta Kramarz, Grzegorz Gielerak, Adam Stańczyk.
Tytuł: Kliniczne znaczenie dziennych epizodów zatokowo-przedsionkowych bloku Wenckebacha.
Czasopismo: Folia Cardiol. Excerpta
Szczegóły: 2010 : T. 5, Supl. B, s. 25
Uwagi: XVI Konferencja Szkoleniowa; XII Międzynarodowa Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology, Zakopane Kościelisko, 3-6 marca 2010 roku.
ISSN: 1896-2475
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez WIM

24/41
Autorzy: Paweł Krzesiński, Dariusz Michałkiewicz, Zbigniew Orski, Krystian Krzyżanowski, Grzegorz Gielerak.
Tytuł: Ocena hemodynamiczna efektu defibrylacji elektrycznej u chorych z niewydolnością serca po implantacji kardiowertera-defobrylatora - doniesienie wstępne.
Czasopismo: Folia Cardiol. Excerpta
Szczegóły: 2010 : T. 5, Supl. B, s. 2
Uwagi: XVI Konferencja Szkoleniowa; XII Międzynarodowa Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology, Zakopane Kościelisko, 3-6 marca 2010 roku.
ISSN: 1896-2475
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

25/41
Autorzy: Paweł Krzesiński, Robert Ryczek, Grzegorz Gielerak, Paweł Smurzyński, Karol Makowski.
Tytuł: Przydatność kardiografii impedancyjnej w prognozowaniu ryzyka zaburzeń funkcji rozkurczowej lewej komory u chorych z nadciśnieniem tętniczym.
Czasopismo: Folia Cardiol. Excerpta
Szczegóły: 2010 : T. 5, Supl. B, s. 17
Uwagi: XVI Konferencja Szkoleniowa; XII Międzynarodowa Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology, Zakopane Kościelisko, 3-6 marca 2010 roku.
ISSN: 1896-2475
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

26/41
Autorzy: Paweł Krzesiński, Narcyz Sadłoń, Grzegorz Gielerak, Adam Stańczyk.
Tytuł: Zastosowanie kardiografii impedancyjnej w ocenie ryzyka wystąpienia ostrej choroby wysokościowej - doniesienie wstepne.
Czasopismo: Folia Cardiol. Excerpta
Szczegóły: 2010 : T. 5, Supl. B, s. 17
Uwagi: XVI Konferencja Szkoleniowa; XII Międzynarodowa Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology, Zakopane Kościelisko, 3-6 marca 2010 roku.
ISSN: 1896-2475
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

27/41
Autorzy: Adam Stańczyk.
Tytuł: Zastosowanie wszczepialnego rejestratora zdarzeń w diagnostyce nawracającycyh omdleń o niejasnej etiologii.
Czasopismo: Folia Cardiol. Excerpta
Szczegóły: 2010 : T. 5, Supl. A, s. 10-13, il., bibliogr. 12 poz., streszcz.
ISSN: 1896-2475
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

28/41
Autorzy: Dariusz Michałkiewicz, Paweł Krzesiński, Zbigniew Orski, Krystian Krzyżanowski, Karol Makowski, Grzegorz Gielerak.
Tytuł: Czy kardiografia impedancyjna może pomóc w przewidywaniu wysokiego zapotrzebowania na energię defibrylacji?
Czasopismo: Folia Cardiol. Excerpta
Szczegóły: 2011 : T. 6, Supl. B, s. 21, il.
Uwagi: XXII Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLSTIM 2011, Białystok, 31 maja - 3 czerwca 2011 roku.
ISSN: 1896-2475
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez WIM

29/41
Autorzy: Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak, Jarosław Kowal.
Tytuł: Dobowy profil hemodynamiczny chorych z nadciśnieniem tętniczym - implikacje diagnostyczne i terapeutyczne.
Czasopismo: Folia Cardiol. Excerpta
Szczegóły: 2011 : T. 6, Supl. A, s. 1
Uwagi: XVII Konferencja Szkoleniowa; XIII Międzynarodowa Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology; Second Winter ISHNE Young Investigator Meeting; Second ISHNE Workshop - Cardiology Meets Physics and Mathematics, Zakopane Kościelisko, 23-26 marca 2011 roku
ISSN: 1896-2475
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

30/41
Autorzy: Adam Stańczyk, Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak.
Tytuł: Fałszywie dodatni wynik testu pochyleniowego u młodych mężczyzn z wysoką aktywnością fizyczną - czy można go przewidzieć?
Czasopismo: Folia Cardiol. Excerpta
Szczegóły: 2011 : T. 6, Supl. A, s. 3, tab.
Uwagi: XVII Konferencja Szkoleniowa; XIII Międzynarodowa Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology; Second Winter ISHNE Young Investigator Meeting; Second ISHNE Workshop - Cardiology Meets Physics and Mathematics, Zakopane Kościelisko, 23-26 marca 2011 roku.
ISSN: 1896-2475
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

31/41
Autorzy: Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak.
Tytuł: Wiek a profil hemodynamiczny i metaboliczny chorych z nadciśnieniem tętniczym.
Czasopismo: Folia Cardiol. Excerpta
Szczegóły: 2011 : T. 6, Supl. A, s. 1
Uwagi: XVII Konferencja Szkoleniowa; XIII Międzynarodowa Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology; Second Winter ISHNE Young Investigator Meeting; Second ISHNE Workshop - Cardiology Meets Physics and Mathematics, Zakopane Kościelisko, 23-26 marca 2011 roku
ISSN: 1896-2475
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

32/41
Autorzy: T. Buchner, Paweł Krzesiński.
Tytuł: Cardioimpedance as a consequence of anisotropic properties of erythrocytes - a comment on recent literature findings.
Czasopismo: Folia Cardiol. Excerpta
Szczegóły: 2012 : T. 7, Supl. A, s. 18
Uwagi: XVIII Konferencja Szkoleniowa; XIV Międzynarodowa Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology; Third Winter International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology Meeting, Zakopane - Kościelisko, 29 lutego - 3 marca 2012 roku.
ISSN: 1896-2475
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

33/41
Autorzy: Adam Stańczyk, Paweł Krzesiński, Agata Galas, Katarzyna Piotrowicz, Grzegorz Gielerak.
Tytuł: Czy fałszywie dodatni wynik testu pochyleniowego jest rzeczywiście fałszywy? Analiza aktywności osi renina-aldosteron w odpowiedzi na przedłużoną pionizację.
Czasopismo: Folia Cardiol. Excerpta
Szczegóły: 2012 : T. 7, Supl. A, s. 6
Uwagi: XVIII Konferencja Szkoleniowa; XIV Międzynarodowa Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology; Third Winter International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology Meeting, Zakopane - Kościelisko, 29 lutego - 3 marca 2012 roku.
ISSN: 1896-2475
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

34/41
Autorzy: Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak, Adam Stańczyk, Katarzyna Piotrowicz, Paweł Smurzyński, Beata Uziębło-Życzkowska, Robert Ryczek, Karol Makowski.
Tytuł: Istotny wpływ płci na profil hemodynamiczny chorych z nadciśnieniem tętniczym.
Czasopismo: Folia Cardiol. Excerpta
Szczegóły: 2012 : T. 7, Supl. A, s. 8
Uwagi: XVIII Konferencja Szkoleniowa; XIV Międzynarodowa Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology; Third Winter International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology Meeting, Zakopane - Kościelisko, 29 lutego - 3 marca 2012 roku.
ISSN: 1896-2475
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

35/41
Autorzy: Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak, Adam Stańczyk, Robert Ryczek, Paweł Smurzyński, Karol Makowski, Beata Uziębło-Życzkowska, Katarzyna Piotrowicz.
Tytuł: Kardiografia impedancyjna w ocenie chorych z nadciśnieniem tętniczym i upośledzeniem funkcji rozkurczowej lewej komory - implikacje kliniczne.
Czasopismo: Folia Cardiol. Excerpta
Szczegóły: 2012 : T. 7, Supl. A, s. 8
Uwagi: XVIII Konferencja Szkoleniowa; XIV Międzynarodowa Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology; Third Winter International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology Meeting, Zakopane - Kościelisko, 29 lutego - 3 marca 2012 roku.
ISSN: 1896-2475
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

36/41
Autorzy: Paweł Krzesiński, Dorota Wiechetek, Ana Petrović, Adam Stańczyk, Grzegorz Gielerak, Radosław Tworus, Katarzyna Piotrowicz, T. Buchner, D. Tassy, Mirosław Dziuk.
Tytuł: Ocena wpływu stresu mentalnego w warunkach wirtualnej rzeczywistości oraz następczego relaksu z oddechem kontrolowanym na zmienność rytmu serca.
Czasopismo: Folia Cardiol. Excerpta
Szczegóły: 2012 : T. 7, Supl. A, s. 1
Uwagi: XVIII Konferencja Szkoleniowa; XIV Międzynarodowa Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology; Third Winter International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology Meeting, Zakopane - Kościelisko, 29 lutego - 3 marca 2012 roku.
ISSN: 1896-2475
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

37/41
Autorzy: Paweł Krzesiński, Dorota Wiechetek, Ana Petrović, Sylwia Szymańska, Maciej Zbyszewski, Radosław Tworus, Adam Stańczyk, Grzegorz Gielerak, Katarzyna Piotrowicz, Mirosław Dziuk.
Tytuł: Ocena wpływu stresu mentalnego w warunkach wirtualnej rzeczywistości oraz następczego relaksu z oddechem kontrolowanym na parametry hemodynamiczne oceniane metodą kardiografii impedancyjnej.
Czasopismo: Folia Cardiol. Excerpta
Szczegóły: 2012 : T. 7, Supl. A, s.9
Uwagi: XVIII Konferencja Szkoleniowa; XIV Międzynarodowa Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology; Third Winter International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology Meeting, Zakopane - Kościelisko, 29 lutego - 3 marca 2012 roku.
ISSN: 1896-2475
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

38/41
Autorzy: Beata Uziębło-Życzkowska, Grzegorz Gielerak, Dariusz Michałkiewicz.
Tytuł: Utajona postać zespołu Brugadów - dylematy terapeutyczne.
Czasopismo: Folia Cardiol. Excerpta
Szczegóły: 2012 : T. 7, nr 3, s. 159-163, il., tab., bibliogr. 17 poz., streszcz.
ISSN: 1896-2475
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

39/41
Autorzy: Beata Uziębło-Życzkowska, Grzegorz Gielerak.
Tytuł: Wartość elektrokardiograficznych markerów repolaryzacji w przewidywaniu wyniku testu z ajmaliną u osób z podejrzeniem zespołu Brugadów.
Czasopismo: Folia Cardiol. Excerpta
Szczegóły: 2012 : T. 7, Supl. A, s. 12
Uwagi: XVIII Konferencja Szkoleniowa; XIV Międzynarodowa Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology; Third Winter International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology Meeting, Zakopane - Kościelisko, 29 lutego - 3 marca 2012 roku.
ISSN: 1896-2475
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

40/41
Autorzy: Robert Wierzbowski, Krystian Krzyżanowski, Dariusz Michałkiewicz, Paweł Smurzyński, Karol Makowski, Zbigniew Orski, Andrzej Cwetsch, Grzegorz Gielerak.
Tytuł: Wartość rokownicza mikrowoltowej naprzemienności załamka T oraz periodycznego oddychania w czasie wysiłku i innych parametrów badania spiroergometrycznego w przewidywaniu adekwatnego wyładowania kardiowertera-defibrylatora w długookresowej obserwacji.
Czasopismo: Folia Cardiol. Excerpta
Szczegóły: 2012 : T. 7, Supl. A, s. 11-12, tab.
Uwagi: XVIII Konferencja Szkoleniowa; XIV Międzynarodowa Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology; Third Winter International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology Meeting, Zakopane - Kościelisko, 29 lutego - 3 marca 2012 roku.
ISSN: 1896-2475
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

41/41
Autorzy: Agata Galas, Paweł Krzesiński, Adam Stańczyk, Grzegorz Gielerak, Katarzyna Piotrowicz.
Tytuł: Wpływ pionizacji na wybrane parametry hemodynamiczne oceniane metodą kardiografii impedancyjnej - doniesienie wstępne.
Czasopismo: Folia Cardiol. Excerpta
Szczegóły: 2012 : T. 7, Supl. A, s. 7-8, tab.
Uwagi: XVIII Konferencja Szkoleniowa; XIV Międzynarodowa Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology; Third Winter International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology Meeting, Zakopane - Kościelisko, 29 lutego - 3 marca 2012 roku.
ISSN: 1896-2475
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM