WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: MEDYCYNA PO DYPLOMIE
Liczba odnalezionych rekordów: 141Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/141
Autorzy: W. Stankiewicz, Aleksander Ligęziński.
Tytuł: Ostre zapalenie ucha środkowego - wciąż istotny problem w diagnostyce i leczeniu.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 1995, wyd. spec. 1, 22-24, tab., bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

2/141
Autorzy: K[atarzyna] Wrotek, A[nna] Frank-Piskorska.
Tytuł: Ocena mineralizacji kości u kobiet z astmą steroidozależną leczonych kalcytoniną donosową.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 1996 : wyd. spec./listopad, 57
Uwagi: VI Wielodyscyplinarne Forum Osteoporotyczne, 23.11.1996 r.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

3/141
Autorzy: E[lżbieta] Łuczak, A[nna] Frank-Piskorska, W[itold] Tłustochowicz, M[aria] Konieczna, W[ojciech] Lubiński.
Tytuł: Ocena zależności BMD od przewlekłej steroidoterapii u mężczyzn z przewlekłą nieswoistą chorobą oskrzelowo-płucną.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 1996 : wyd. spec./listopad, 57
Uwagi: VI Wielodyscyplinarne Forum Osteoporotyczne, 23.11.1996 r.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

4/141
Autorzy: Stanisław Niemczyk.
Tytuł: Komentarz [do artykułu: B. S. Kasinath et al., Poszukiwanie przyczyn mikroskopowego krwinkomoczu. Med. Dypl. 1997, 6, 2, 246-254, bibliogr. 7 poz.].
Tytuł równoległy: Sifting the causes of microscopic hematuria.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 1997 : T. 6, nr 2, s. 255
Uwagi: Tł. z czs. Hosp. Prac. (1995) 1996; 31(7): 99-106, 109-110.
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

5/141
Autorzy: Jerzy Adamus.
Tytuł: Przerost lewej komory serca. Metody wykrywania.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 1997 : T. 6, wyd. spec. marzec, s. 2-6, bibliogr. 3 poz.
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PAS
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

6/141
Autorzy: Bronisław Stawarz.
Tytuł: Nagłe stany w urologii : ostre choroby nerek, moczowodów, pęcherza moczowego, stercza i cewki moczowej / [aut.] Bill J. Samm, Roger R. Dmochowski ; koment. Bronisław Stawarz.
Tytuł równoległy: Urologic emergencies - Conditions affecting the kidney, ureter bladder, prostate, and urethra.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 1998 : 7, 1, 93-102, ryc.
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

7/141
Autorzy: Jerzy Adamus.
Tytuł: Postępowanie w świeżym zawale serca : omówienie wytycznych ACC i AHA / [aut.] Thomas J. Ryan ; koment. Jerzy Adamus.
Tytuł równoległy: Management of acute myocardial infarction.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 1998 : 7, 5, 113-129
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

8/141
Autorzy: Tadeusz Płusa.
Tytuł: Pozaszpitalne zapalenie płuc. Postępowanie u dorosłych modyfikowane w zależności od rodzaju obciążeń / Jeffrey B. Rubins, Edward N. Janoff; koment. Tadeusz Płusa.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 1998 : 7, 7, 63-64, 66, 68-70, 72-76, tab.
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

9/141
Autorzy: Tadeusz Płusa.
Tytuł: Zachłystowe zapalenie płuc : metody wczesnego rozpoznawania i zapobiegania / [aut.] Jennifer R. Lomotan, Sandy S. George, Robert D. Brandstetter ; koment. Tadeusz Płusa.
Tytuł równoległy: Aspiration pneumonia.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 1998 : 7, 3, 113-120, 122.
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

10/141
Autorzy: Teofan M. Domżał.
Tytuł: Akupunktura - jej miejsce we współczesnej medycynie.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 1999 : 8, 1, 17-21, bibliogr. 15 poz.
Uwagi: Posiedzenie Komitetu Terapii Polskiej Akademii Nauk nt. akupunktury, 05.11.1998
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

11/141
Autorzy: Jerzy Kotowicz.
Tytuł: Potencjały wywołane na progu XXI wieku.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 1999 : wyd. spec., 62-64
Uwagi: XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Lublin, 1-4.09.1999 r.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

12/141
Autorzy: Jerzy Kotowicz.
Tytuł: Somatosensoryczne potencjały wywołane - metodyka badań.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 1999 : wyd. spec./wrzesień, 70-74
Uwagi: XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Lublin, 1-4.09.1999 r.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

13/141
Autorzy: Bronisław Stawarz.
Tytuł: Komentarz [do artykułu: R. S. Tan, L. Bransgrove, Testosteronowa terapia zastępcza. Jakie znaczenie może mieć dla mężczyzn w podeszłym wieku? Med. Dypl. 2000, 9, 3, bibliogr. 19 poz.]
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2000 : T. 9, nr 3, s. 64-72
Uwagi: Tł. z czas. Postgraduate Med. 198; 103(5).
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

14/141
Autorzy: Jerzy Kruszewski.
Tytuł: Bezpieczeństwo stosowania feksofenadyny.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2001, wyd. spec., 2-10, il., 6 tab., bibliogr. 35 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 0.500
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

15/141
Autorzy: Jerzy Kruszewski.
Tytuł: [Komentarz do artykułu pt. Postępowanie praktyczne w ostrej biegunce].
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2001 : 10, 10, 246-247, il.
Uwagi: Tł. artyk. z czas. Hospital Practice 2001; 36(7) : 49
Typ publikacji: PK
Polskie hasła przedmiotowe:

16/141
Autorzy: Kazimierz Tomczykiewicz, Jerzy Kotowicz.
Tytuł: Ilościowe badanie czucia w polineuropatiach.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2002 : T. 11, wyd. spec., s. 20-24, bibliogr. 17 poz.
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:

17/141
Autorzy: Elżbieta Sokół-Kobielska.
Tytuł: Komentarz [do pracy: K. Malik, D.C. Hess : Ocena chorego w śpiączce. Szybka ocena neurologiczna podstawą właściwego postępowania. - Med. Dypl. 2011, T. 11, nr 6, s. 36-46, bibliogr. 8 poz.]
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2002 : T. 11, nr 6, s. 46-48
Uwagi: Tł. artyk. z czas. Postgraduate Medicine 2002; 111(2).
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

18/141
Autorzy: Karina Jahnz-Różyk.
Tytuł: Uczulenie na zarodniki grzybów pleśniowych.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2002 : T. 11, nr 10, s. 179-187, tab., bibliogr. 22 poz.
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

19/141
Autorzy: Karina Jahnz-Różyk, Tomasz Targowski.
Tytuł: Farmakoekonomika chorób alergicznych.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2003 : wyd. spec., s. 43-48, il., bibliogr. 22 poz.
Uwagi: Aktualnie dyskutowane zagadnienia w dziedzinie alergologii. Materiały przygotowane z okazji VIII Międzynarodowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Warszawa 25-28 czerwca 2003
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

20/141
Autorzy: Tadeusz Płusa.
Tytuł: Immunoterapia w leczeniu chorób alergicznych.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2003 : wyd. specj. : Aktualnie dyskutowane zagadnienia w dziedzinie alergologii, materiały przygotowane z okazji VIII Międzynarodowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Warszawa 25-28 czerwca 2003, 40-42, bibliogr. 12 poz.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

21/141
Autorzy: Tadeusz Płusa.
Tytuł: Komentarz [do artykułu: D. Diaz-Sanchez et al., Spaliny z silników Diesla przyczyną częstszego występowania atopii - współczesny mit? Med. Dypl. 2003, 12, 9, 26-42, bibliogr. 74 poz.].
Tytuł równoległy: Diesel fumes and the rising prevalence of atopy : an urban legend?
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2003 : T. 12, nr 9, s. 42-43
Uwagi: Tł. z czas. Curr. Allergy Asthma Rep. 2003; 3(2) : 146-152.
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

22/141
Autorzy: Edward Stanowski.
Tytuł: Komentarz [do artykułu: G. Gomez, Zespół Mirizziego. Med. Dypl. 2003, 12, 10, 40-44, bibliogr. 20 poz.]
Tytuł równoległy: Mirizzi syndrome.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2003 : T. 12, nr 10, s. 44-45, bibliogr. 20 poz.
Uwagi: Tł. z czas. Curr. Treatment Options Gastroenterol. 2002; 5 (2).
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

23/141
Autorzy: Karina Jahnz-Różyk.
Tytuł: Komentarz [do artykułu: M. Kelley, Pozaszpitalne zapalenia płuc wywołane przez lekooporne Streptococcus pneumoniae. Med. Dypl. 2003, 12, 11, 49-62, bibliogr. 37 poz.]
Tytuł równoległy: Community-acquired pneumonia due to drug-resistant Streptococcus pneumoniae.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2003 : T. 12, nr 11, s. 62-63
Uwagi: Tł. z czas. Curr. Treatment Options Infectious Dis. 2002; 4(3)
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

24/141
Autorzy: Tadeusz Płusa.
Tytuł: Komentarz [do artykułu: Zapalenie płuc niepoddające się leczeniu. Najważniejsza jest znajomość radiologicznych objawów zdrowienia].
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2003 : T. 12, nr 11, s. 75
Uwagi: Tł. z czas. Postgraduate Med. 2003; 113(1)
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

25/141
Autorzy: Piotr Rapiejko, B. Samoliński.
Tytuł: Pyłkowica - możliwość kontrolowania choroby.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2003, wyd. spec., s. 12-15, bibliogr. 38 poz.
Uwagi: Aktualnie dyskutowane zagadnienia w dziedzinie alergologii. Materiały przygotowane z okazji VIII Międzynarodowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Warszawa 25-28 czerwca 2003
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

26/141
Autorzy: Tadeusz Płusa.
Tytuł: Współczesne zakażenia wziewne.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2003, wyd. spec., s. 12-20, il., tab., bibliogr. 9 poz.
Uwagi: I Konferencja naukowo-szkoleniowa "Zakażenia układu oddechowego", Warszawa, 10-12 października 2003 - nadesłane materiały.
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:

27/141
Autorzy: Edward Stanowski.
Tytuł: Zakażenia po laparoskopii / [Aut.] Lily Chang, Mika N. Sinanan, koment. Edward Stanowski.
Tytuł równoległy: Infections after laparoscopy.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2003 : 12, 4, 169-175, tab., bibliogr. 29 poz.
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

28/141
Autorzy: Karina Jahnz-Różyk, Tadeusz Płusa.
Tytuł: Zalecenia Polskiego Towarzystwa Ftizjopneumonologicznego rozpoznawania i leczenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) / [opr. zespół] Jerzy Kozielski, Ryszard Chazan, Dorota Górecka, Karina Jahnz-Różyk, Wiesław Jędrychowski, Piotr Kuna, Józef Małolepszy, Władysław Pierzchała, Michał Piróżyński, Tadeusz Płusa, Jan Marek Słomiński, Paweł Śliwiński, Jan Zieliński.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2003 : [12] wyd. spec. luty, 6-14, 16, 18, 20, 22, 24, 26-34, il., tab., bibliogr. 86 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

29/141
Autorzy: Andrzej Chciałowski.
Tytuł: Antybiotyki w astmie.
Tytuł równoległy: Antibiotics in asthma / [Aut.] David A.Beuther, Richard J. Martin, koment. Andrzej Chciałowski.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2004 : 13, 10, 54-66, 3 il., bibliogr. 57 poz.
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

30/141
Autorzy: Jerzy Kruszewski.
Tytuł: Co nowego w lekach przeciwhistaminowych.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2004 : T. 13, supl. 13, s. 10-14, bibliogr. 60 poz.
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PAS
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:

31/141
Autorzy: Jerzy Kruszewski.
Tytuł: GINA [Global Initiative for Asthma] - uaktualnienia 2003.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2004 : T. 13, nr 2, s. 131-132, 134, 136, 138, 141, bibliogr. 31 poz.
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:

32/141
Autorzy: Zbigniew Rybicki.
Tytuł: Komentarz [do artykułu: J. L. Johnson, Ch. S. Hirsch, Zachłystowe zapalenie płuc. Rozpoznawanie i leczenie coraz częstszej choroby. Med. Dypl. 2004, 13, 4, 113-122, bibliogr. 18 poz.]
Tytuł równoległy: Aspiration pneumonia. Recognizing and managing a potentially growing disorder.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2004 : T. 13, nr 4, s. 121-122, 125, bibliogr. 3 poz.
Uwagi: Tł. z czas. Postgraduate Medicine 2003; 113(3): 99-112.
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

33/141
Autorzy: Jerzy Kruszewski.
Tytuł: Komentarz [do artykułu: Mechanizmy odpowiedzialne za rozwój astmy aspirynowej i sposoby postępowania. Med. Dypl., 2004, T. 12, nr 11, s. 125-137, bibliogr. 65 poz.].
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2004 : T. 13, nr 11, s. 137-138, bibliogr. 2 poz.
Uwagi: Tł. artyk z czas. Curr. Allergy Asthma Rep. 2002; 2 : 117-125.
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

34/141
Autorzy: Adam Stępień.
Tytuł: Kryteria diagnostyczne i leczenie farmakologiczne najczęstrzych postaci pierwotnych bólów głowy.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2004, supl. 18/04, 2-12, 20 tab.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:

35/141
Autorzy: Dariusz Jurkiewicz.
Tytuł: Ostre bakteryjne zapalenie zatok : zasady postępowania.
Tytuł równoległy: Acute bacterial rhinosinusitis to management / [Aut.] Jack Anon, Michael R. Jacobs, Michael D. Poole, koment. Dariusz Jurkiewicz.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2004 : 13, 1, 119-136, 4 il., bibliogr. 39 poz.
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

36/141
Autorzy: Adam Stępień.
Tytuł: Wprowadzenie. Sympozjum : Padaczka.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2004 : 13, 12, 26-27
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:

37/141
Autorzy: Dariusz Jurkiewicz.
Tytuł: Zapalenie ucha środkowego.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2004 : wyd. specjalne, supl. nr 21/04, s. 38-40, bibliogr. 12 poz.
Konferencja: Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii AM w Warszawie, Warszawa, 2004.11.26
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PAS
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:

38/141
Autorzy: Jerzy Kruszewski.
Tytuł: Dlaczego są nam potrzebne standardy w alergologii.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2005, Supl. 19 : wyd. spec., s. 39-41, bibliogr. 7 poz.
Uwagi: VIII Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Obturacja dróg oddechowych - astma, alergia i POChP" - materiały konferencyjne.
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:

39/141
Autorzy: Karina Jahnz-Różyk, Tomasz Targowski.
Tytuł: Farmakoekonomika chorób obturacyjnych dróg oddechowych
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2005, Supl. 19 : wyd. spec., s. 46-47, il., tab., bibliogr. 28 poz.
Uwagi: VIII Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Obturacja dróg oddechowych - astma, alergia i POChP" - materiały konferencyjne.
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:

40/141
Autorzy: Adam Stępień.
Tytuł: Kiedy chory z bólem głowy wymaga leczenia szpitalnego.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2005, Supl. 14: wyd. spec., z. 2 : Program edukacyjny w dziedzinie bólów głowy, Kierownik naukowy: prof. dr hab. med. Adam Stępień, 10-13, 3 tab., bibliogr. 24 poz.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:

41/141
Autorzy: Włodzimierz Baranowski.
Tytuł: Komentarz [do artykułu: E. Seeman, Estrogeny, androgeny a patogeneza łamliwości kości u kobiet i mężczyzn. Med. Dypl. 2005, 14, 10, 183-191].
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2005 : T. 14, nr 10, s. 191-193, bibliogr. 2 poz.
Uwagi: Tł. z czas. Curr. Osteoporosis Rep. 2004; 2 : 90-96.
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

42/141
Autorzy: Witold Tłustochowicz.
Tytuł: Komentarz [do artykułu: R. P. Heaney, Fosfor w diecie a leczenie osteoporozy. Med. Dypl. 2005, 14, 7, 82-90].
Tytuł równoległy: Phosphorus nutrition and the treatment of osteoporosis.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2005 : T. 14, nr 7, s. 91, bibliogr. 5 poz.
Uwagi: Tł. z czas. Mayo Clinic Proceedings 2004; 79 : 91-97.
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

43/141
Autorzy: Karina Jahnz-Różyk.
Tytuł: Komentarz [do artykułu: Zakażenie układu oddechowego dwoinkami Gram-ujemnymi].
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2005 : T. 14, nr 2, s. 115-116
Uwagi: Tł. z czas. Curr. Infectious Dis. Rep. 2003; 5 : 238-245.
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

44/141
Autorzy: Jerzy Kruszewski.
Tytuł: Leki przeciwhistaminowe w dużych badaniach klinicznych.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2005, Supl. 16, 23-24, bibliogr. 12 poz.
Uwagi: [Postępy w alergologii - podsumowanie ostatnich 5 lat, pod red. prof. dr. hab. med. Pawła Górskiego]
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:

45/141
Autorzy: Tadeusz Płusa.
Tytuł: Perspektywy leczenia alergicznego zapalenia dróg oddechowych.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2005, Supl. 19 : wyd. spec., s. 48-52
Uwagi: VIII Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Obturacja dróg oddechowych - astma, alergia i POChP" - materiały konferencyjne.
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:

46/141
Autorzy: Magdalena Zagrodzka.
Tytuł: Postępy tomografii komputerowej w kardiologii.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2005, Supl. 13 : Postępy w kardiologii - podsumowanie ostatnich 5 lat, pod redakcją dr. hab. med. Janiny Stępińskiej, 48-
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:

47/141
Autorzy: Adam Stępień.
Tytuł: Stan migrenowy.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2005, Supl. 6 : wyd. spec. : Program edukacyjny w dziedzinie bólów głowy, 22-24, 4 tab., bibliogr. 8 poz.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:

48/141
Autorzy: Andrzej Chciałowski, Wojciech Lubiński.
Tytuł: Badania bronchofiberoskopowe w diagnostyce i terapii chorób alergicznych dolnych dróg oddechowych.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2006, Supl. 6, wyd. spec., s. 14-19, tab., bibliogr. 65 poz.
Uwagi: Aktualnie dyskutowane zagadnienia w alergologii / pod red. Tadeusza Płusy
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:

49/141
Autorzy: Tadeusz Płusa.
Tytuł: Bioterroryzm - czy należy się go obawiać?
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2006, wyd. spec. październik, s. 12-15, bibliogr. 7 poz.
Uwagi: III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Zakażenia układu oddechowego", Warszawa, 20-22 października 2006
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:

50/141
Autorzy: Karina Jahnz-Różyk.
Tytuł: Dlaczego dochodzi do zakażenia układu oddechowego?
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2006, wyd. spec. październik, s. 43-44, 47
Uwagi: III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Zakażenia układu oddechowego", Warszawa, 20-22 października 2006
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:

51/141
Autorzy: Adam Stępień.
Tytuł: Komentarz [do artykułu: D. W. Dodick, Przewlekły codzienny ból głowy. Med. Dypl., 2006, 15, 7, 108-115].
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2006 : T. 15, nr 7, s. 115
Uwagi: Tł. z czas. New Eng. J. Med. 2006; 354 : 158-165.
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

52/141
Autorzy: Adam Stępień.
Tytuł: Komentarz [do artykułu: J. A. Audette et. al., Neuropatyczny ból krzyża. Med. Dypl., 2006, 5, 146-160, bibliogr 40 poz.].
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2006 : T. 15, nr 5, s. 161-164, bibliogr. 9 poz.
Uwagi: Tł. z czas. Curr. Pain Headache Rep. 2005; 9 : 168-177.
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

53/141
Autorzy: Marian Sułek.
Tytuł: Łuszczycowe zapalenie stawów. Obraz kliniczny, diagnostyka i możliwości leczenia.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2006, wyd. spec. -, s. 20-23, bibliogr. 11 poz.
Uwagi: Reumatologia w praktyce lekarskiej / pod red. Witolda Tłustochowicza.
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:

54/141
Autorzy: Piotr Rapiejko.
Tytuł: Monitoring alergenów wywoływujących astmę.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2006 : T. 15, nr 6, s. 133-136, 139-140, tab., bibliogr. 17 poz.
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:

55/141
Autorzy: Elwira Paluchowska, Witold Owczarek, Paweł Rujna.
Tytuł: Nadwrażliwość kontaktowa na alergeny niebiałkowe u chorych na atopowe zapalenie skóry.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2006, Supl. 6, wyd. spec., s. 20-23, bibliogr. 38 poz.
Uwagi: Aktualnie dyskutowane zagadnienia w alergologii / pod red. Tadeusza Płusy.
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PAS
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:

56/141
Autorzy: Zbigniew Samochocki, Witold Owczarek.
Tytuł: Nadwrażliwość kontaktowa na alergeny powietrznopochodne u chorych na atopowe zapalenie skóry.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2006, Supl. 6, wyd. spec., s. 24-27, bibliogr. 40 poz.
Uwagi: Aktualnie dyskutowane zagadnienia w alergologii / pod red. Tadeusza Płusy.
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PAS
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:

57/141
Autorzy: Patrycja Grabowska, Tomasz Targowski.
Tytuł: Problemy psychologiczne chorych na astmę oskrzelową.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2006, Supl. 6, wyd. spec., s. 12-13, bibliogr. 23 poz., na s. 19
Uwagi: Aktualnie dyskutowane zagadnienia w alergologii / pod red. Tadeusza Płusy.
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:

58/141
Autorzy: Anna Jung.
Tytuł: Profilaktyka zakażeń układu oddechowego - kiedy konieczne są szczepionki?
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2006, wyd. spec. październik, s. 76-77, bibliogr. 6 poz.
Uwagi: 20-22 października 2006
Konferencja: Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Akademii Medycznej w Warszawie, Warszawa,, 2006.10.20
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:

59/141
Autorzy: B[eata] Uziębło-Życzkowska, G. Parol-Baran, Z[bigniew] Orski, J[acek] Lewit, L[eszek] Kubik.
wyd. spec. Aktualnie dyskutowane zagadnienia w dziedzinie kardiodiabetologii pod red. Idy Kinalskiej
Tytuł: Prognostyczna wartość 24-godzinnego 12-odprowadzeniowego monitorowania EKG metodą Holtera w ocenie niedokrwienia u chorych z cukrzycą.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2006, Supl. 12, s. 86
Konferencja: Klinika Kardiologii Interwencyjnej, Kardiodiabetologii i Rehabilitacji Kardiologicznej Szpitala im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Łódź, 2006.05.11
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

60/141
Autorzy: Wojciech Lubiński, Andrzej Chciałowski.
Tytuł: Przydatność testów czynnościowych oddychania w diagnostyce nadreaktywności oskrzeli.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2006, Supl. 6, wyd. spec., s. 10-11, il., tab., bibliogr. 8 poz. na s.27.
Uwagi: Aktualnie dyskutowane zagadnienia w alergologii / pod red. Tadeusza Płusy.
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:

61/141
Autorzy: Wojciech Lubiński.
Tytuł: Sprawozdanie z XV Dorocznego Zjazdu European Respiratory Society (cz. 1), Kopenhaga, 17-21 września 2005 r.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2006 : T. 15, nr 10, s. 68-70, 72, 74, 76-81, il., tab.
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: SPR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

62/141
Autorzy: W[ojciech] Lubiński.
Tytuł: Sprawozdanie z XV Dorocznego Zjazdu European Respiratory Society (cz. 2), Kopenhaga, 17-21 września 2005 r.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2006 : T. 15, nr 11, s. 73-74, 76, 78-84, tab.
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: SPR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

63/141
Autorzy: Adam Stępień.
Tytuł: Sympozjum: Bóle głowy - wprowadzenie.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2006 : T. 15, nr 6, s. 19, bibliogr. 1 poz.
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: VAR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

64/141
Autorzy: Małgorzata Tłustochowicz, Witold Tłustochowicz.
Tytuł: Wczesne zapalenie stawów - diagnostyka i leczenie.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2006, wyd. spec., s. 11-14, bibliogr. 16 poz.
Uwagi: Reumatologia w praktyce lekarskiej / pod red. Witolda Tłustochowicza
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:

65/141
Autorzy: Tadeusz Płusa.
Tytuł: Współczesne możliwości kontrolowania astmy oskrzelowej.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2006, Supl. 6, wyd. spec, s. 2-5, bibliogr. 24 poz.
Uwagi: Aktualnie dyskutowane zagadnienia w alergologii / pod red. Tadeusza Płusy.
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:

66/141
Autorzy: Karina Jahnz-Różyk, Aleksandra Kucharczyk.
Tytuł: Zastosowanie alergenów rekombinowanych w diagnostyce i leczeniu chorób alergicznych.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2006, Supl. 6, wyd. spec., s. 28-32, il., tab., bibliogr. 15 poz.
Uwagi: Aktualnie dyskutowane zagadnienia w alergologii / pod red. Tadeusza Płusy.
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PAS
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:

67/141
Autorzy: Dariusz Jurkiewicz.
Tytuł: Komentarz [do artykułu: I. Dhooge, K. Verbruggen, L. Vandenbulcke, Glikokortykosteroidy w zapaleniu alergicznym: korzyści kliniczne w wysiękowym zapaleniu ucha środkowego . Med. Dypl. 2007, 16, 8, 42-49, bibliogr. 37 poz.].
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2007 : T. 16, nr 8, s. 49-50, bibliogr. 9 poz.
Uwagi: Tł. z czas. Curr. Allergy Asthma Rep. 2006; 6 : 327-333.
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

68/141
Autorzy: Wojciech Lubiński.
Tytuł: Komentarz [do artykułu: M. I. Polkey, J. Moxham, Jak przerwać spiralę zaburzeń w przebiegu POChP? Med. Dypl. 2007, 16, 4, 121-128].
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2007 : T. 16, nr 4, 121-130
Uwagi: Tł. z czas. Clin. Med. 2006; 6 : 190-196.
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

69/141
Autorzy: Jerzy Kruszewski.
Tytuł: Komentarz [do artykułu: M. Kurek, Alergia 1906-2006. Sto lat problemów z definicją. Med. Dypl. 2007, 16, 5, bibliogr. 33 poz.].
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2007 : T. 16, nr 5, s. 60-69, bibliogr. 5 poz.
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PEM
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

70/141
Autorzy: Zofia Wańkowicz.
Tytuł: Zakażenia układu moczowego w wieku podeszłym.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2007, wyd. spec.: supl. nr 01/07, 30-35, il., 3 tab., bibliogr. 12 poz.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

71/141
Autorzy: W. Zgliczyński, M. Bolanowski, Jan Podgórski.
Tytuł: Akromegalia.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2008 : czerwiec / 7, 10, 18-19, tab.
Uwagi: [zeszyt edukacyjny pt. Algorytmy postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w endokrynologii / pod red. Wojciecha Zgliczyńskiego]
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000
Polskie hasła przedmiotowe:

72/141
Autorzy: W. Zgliczyński, Grzegorz Zieliński.
pod red. Wojciecha Zgliczyńskiego
Tytuł: Choroba Cushinga.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2008 : czerwiec / 7, nr 10, s. 20-21, tab.
Uwagi: [zeszyt edukacyjny pt. Algorytmy postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w endokrynologii]
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000
Polskie hasła przedmiotowe:

73/141
Autorzy: P. Witek.
Tytuł: Hiponatremia.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2008 : z. eduk. 11/08, 39-43, il., 3 tab., bibliogr. 10 poz.
Uwagi: [Stany nagłe i zagrażające życiu w endokrynologii / pod red. Wojciecha Zgliczyńskiego]
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

74/141
Autorzy: Adam Stępień.
Tytuł: Komentarz [do artykułu: M. Edip Guro, S. M. Greenberg, Leczenie krwotocznego udaru mózgu. Med. Dypl. 2008, 17, 12, 47-58].
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2008 : T. 17, nr 12, s. 58-59
Uwagi: Tł. z czas. Curr. Atherosclerosis Rep. 2008; 10 : 324-331.
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

75/141
Autorzy: Witold Tłustochowicz.
Tytuł: Komentarz [do artykułu: Meng-Yi Weng, N. E. Lane, Osteoporoza polekowa. Med. Dypl. 2008, 17, 9, 124-131, bibliogr. 52 poz.].
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2008 : T. 17, nr 9, s. 132
Uwagi: Tł. z czas. Curr. Osteoporosis Rep. 2007; 5 : 139-145.
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

76/141
Autorzy: Adam Stępień.
Tytuł: Komentarz [do artykułu: N. T. Mathew, Bóle głowy typu napięciowego. Med. Dypl. 2008, 17, 4, 151-156, bibliogr. 44 poz.].
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2008 : T. 17, nr 4, s. 156-157, bibliogr. 13 poz.
Uwagi: Tł. z czas. Curr. Neurol. Neuroscience Rep. 2006; 6 : 100-105.
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

77/141
Autorzy: Andrzej Stankiewicz.
Medical progress: Age-related macular degeneration.
Tytuł: Komentarz [do artykułu: R. D. Jager, W. F. Mieler, J. W. Miller, Zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem. Med. Dypl. 2008, 17, 10, 146-155].
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2008 : T. 17, nr 10, s. 155-157, bibliogr. 10 poz.
Uwagi: Tł. z czas. New Eng. J. Med. 2008; 358 : 2606-2617.
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

78/141
Autorzy: Adam Stępień.
Tytuł: Leczenie bólu. Poradnik Ekspercki - część 1 : Przedmowa.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2008, 5 : z. eduk., 2
Typ publikacji: PRZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

79/141
Autorzy: P. Witek, W. Zgliczyński.
Tytuł: Moczówka prosta z niedoboru wazopresyny.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2008 : z. eduk. 7/08, 10-11
Uwagi: [Algorytmy postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w endokrynologii / pod red. Wojciecha Zgliczyńskiego]
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

80/141
Autorzy: Jerzy Kruszewski.
Tytuł: Rozważania o postępie w farmakoterapii reakcji i schorzeń z kręgu alergii.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2008, wyd. spec. 06/08, 43-47, bibliogr. 15 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

81/141
Autorzy: Grzegorz Zieliński.
pod red. Wojciecha Zgliczyńskiego
Tytuł: Guzy podwzgórza.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2009 : październik / 11, 27 z. eduk., s. 4-9, il., bibliogr. 8 poz.
Uwagi: [Nowotwory układu endokrynnego]
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

82/141
Autorzy: Dariusz Jurkiewicz.
Tytuł: Komentarz [do artykułu: F. Glynn, J. E. Fenton, Diagnostyka i postępowanie w zapaleniu nagłośni. Med. Dypl. 2009, 18, 2, 24-29].
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2009 : Vol. 18, nr 2, s. 29-30, bibliogr. 5 poz.
Uwagi: Tł. z czas. Curr. Infectious Dis. Rep. 2008; 10 : 200-204.
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

83/141
Autorzy: Jacek Staszewski.
Tytuł: Komentarz [do artykułu: J. Dawid Orr : Zastosowanie statyn w leczeniu chorób neurologicznych. Med. Dypl. 2009, 18, 3, 32-41].
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2009 : Vol. 18, nr 3, s. 41-42, bibliogr. 6 poz.
Uwagi: Tł. z czas. Curr. Atherosclerosis Rep. 2008; 10 : 11-18.
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

84/141
Autorzy: Zbigniew Rybicki.
Tytuł: Komentarz [do artykułu: M. Backx, B. Healy, Poważne zakażenia gronkowcem. Med. Dypl., 2012, 18, 11, 54-59].
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2009 : Vol. 18, nr 11, s. 59-60, bibliogr. 7 poz.
Uwagi: Tł. z Clin. Med. 2008; 8 : 535-538.
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

85/141
Autorzy: Dariusz Jurkiewicz.
Tytuł: Komentarz [do artykułu: R. J. Schlosser, Krwawienie z nosa. Med. Dypl. 2009, 18, 5, 88-93].
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2009 : Vol. 18, nr 5, s. 88-94
Uwagi: Tł. z czas. New Eng. J. Med. 2009; 360 : 784-789.
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

86/141
Autorzy: Adam Stępień.
Tytuł: Komentarz [do oprac.: P. Nadratowski : Co trzeba wiedzieć o krwawieniu podpajęczynówkowym. Nowe wytyczne American Stroke Association. Med. Dypl. 2009, 18, 4, 16-18]
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2009 : Vol. 18, nr 4, s. 18, bibliogr. 1 poz.
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

87/141
Autorzy: Witold Tłustochowicz.
Tytuł: Komentarz [do pracy: P. Nadratowski, Skuteczność zabiegów artroskopowych w chorobie zwyrodnieniowej stawów].
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2009 : Vol. 18, nr 3, s. 18
Uwagi: Oprac. na podst. artyk. z czas. New Eng. J. Med. 2008; 359 : 1097-1107.
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

88/141
Autorzy: Wiesław Piechota.
Tytuł: Komentarz [do pracy: S. Katarzyński, Nowe testy troponinowe. Med. Dypl. 2009, 18, 10, 33-34].
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2009 : Vol. 18, nr 10, s. 34
Uwagi: Oprac. artyk. z czas. The New England Journal of Medicine 2009; 361 : 868-877.
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

89/141
Autorzy: Adam Stępień.
Tytuł: Komentarz [do pracy: S. Katarzyński, Przemijające niedokrwienie mózgu - pilne wskazanie do hospitalizacji. Med. Dypl. 18, 8, 21].
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2009 : Vol. 18, nr 8, s. 22
Uwagi: Oprac. na podst. artyk. z czas. Neurology 2009; 72 : 1941-1947.
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

90/141
Autorzy: P. Witek, W. Zgliczyński.
Tytuł: Nowotwory ektopowo produkujące hormony.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2009, z. eduk. 11/09, s. 98-105, bibliogr. 13 poz.
Uwagi: [Nowotwory układu endokrynnego / pod red. Wojciecha Zgliczyńskiego]
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

91/141
Autorzy: Grzegorz Gielerak.
Tytuł: Postępowanie w omdleniach - nowe wytyczne ESC.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2009 : Vol. 18, nr 11, s. 28-31
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

92/141
Autorzy: Witold Tłustochowicz.
Tytuł: Reumatoidalne zapalenie stawów a choroby sercowo-naczyniowe / Mary Chester M. Wasko/ Program edukacyjny koordynowany przez prof. dr hab. med. Witolda Tłustochowicza.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2009 : Vol. 18, nr 11, s. 95-104, bibliogr. 60 poz.
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: VAR
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

93/141
Autorzy: Tomasz Targowski.
Tytuł: Rozstrzenia oskrzeli.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2009 : Vol.. 18, nr 10, s. 56-62, il., tab., bibliogr. 13 poz.
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

94/141
Autorzy: P. Witek.
Tytuł: Co nowego w diagnostyce i leczeniu guzów prolaktynowych?
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2010, z. spec. 01/10, s. 3-7, bibliogr. 11 poz.
Uwagi: [Postępy w endokrynologii i diabetologii / pod red. Wojciecha Zgliczyńskiego]
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

95/141
Autorzy: P. Witek.
Tytuł: Jak rozpoznać nawrót choroby Cushinga?
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2010, z. spec. 01/10, s. 8-10, bibliogr. 14 poz. [s.17]
Uwagi: [Postępy w endokrynologii i diabetologii / pod red. Wojciecha Zgliczyńskiego]
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

96/141
Autorzy: Witold Tłustochowicz.
Tytuł: Komentarz [do artykułu: B. S. Kirby, J. C. McTigue, L. Edwards, Leczenie bólu w dnie moczanowej. Med. Dypl. 2010, 19, 1, 101-107].
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2010 : Vol. 19, nr 1, s. 107-108
Uwagi: Tł. z czas. Curr. Pain Headache Rep. 2008; 12 : 418-422.
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

97/141
Autorzy: Witold Tłustochowicz.
Tytuł: Komentarz [do artykułu: S.S. Marinopoulos et al., Więcej niż utrata sluchu. Med. Dypl., 2010, 19, 8, 73-78, bibliogr. 15 poz.].
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2010 : Vol. 19, nr 8, s. 78-79
Uwagi: Tł. z czas. New Eng. J. Med. 2010; 362 : 1228-1233.
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

98/141
Autorzy: Witold Tłustochowicz.
Tytuł: Komentarz [do pracy : Ch. M. Wittich et al., Wstrzyknięcia do stawów i struktur okołostawowych. - Med. Dypl., 2010, 19, 3, 59-68].
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2010 : Vol. 19, nr 3, s. 68
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

99/141
Autorzy: Adam Stępień.
Tytuł: Komentarz [do pracy : E. Loder : Stosowanie tryptanów w migrenie. - Med. Dyp., 2010, 19, 1, 108-115].
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2010 : Vol. 19, nr 10, s. 115-116
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

100/141
Autorzy: Adam Stępień.
Tytuł: Komentarz [do pracy: R. W. Persky, Udar mózgu u kobiet. - Med. Dypl., 2010, 18, 11, 27-28,30, 32-36].
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2010 : Vol. 19, nr 11, s. 36-37, bibliogr. 11 poz.
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

101/141
Autorzy: Andrzej Chciałowski.
Tytuł: Rola bronchoskopii we współczesnej pneumonologii.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2010 : Vol. 19, nr 1, s. 70-79, il., bibliogr. 60 poz.
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

102/141
Autorzy: Adam Stępień.
Tytuł: Wytyczne dotyczące leczenia bólu przewlekłego 2010.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2010 : Vol. 19, nr 11, s. 14-15, bibliogr.
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

103/141
Autorzy: Teofan M. Domżał.
Tytuł: Bóle krzyża - rozpoznawanie i leczenie.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2011 : Vol. 20, nr 12, s. 34, 34-45, tab., bibliogr. 26 poz., streszcz.
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

104/141
Autorzy: Joanna Wierzbowska, Andrzej Stankiewicz.
Tytuł: Choroby oczu u osób w wieku podeszłym.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2011 : Vol. 20, nr 8, s. 46-51, il., bibliogr. 23 poz.
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

105/141
Autorzy: Jacek Staszewski.
Tytuł: Komentarz [do art.: N. Kolmaga, Wytyczne American Heart Association i American Stroke Association dotyczące profilaktyki pierwotnej udaru mózgu. - Med. Dypl., 2011, 20, 5, 27-28].
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2011 : T. 20, nr 5, s. 28, bibliogr. 2 poz.
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

106/141
Autorzy: Adam Stępień.
Tytuł: Komentarz [do pracy : B. B. Berman et. al. : Akupunktura w leczeniu przewlekłego bólu pleców w okolicy lędźwiowo-krzyżowej. - Med. Dypl., 2011, 20, 1, 91-97].
Tytuł równoległy: Comment on : B. B. Berman et. al : Acupuncture for chronic low back pain. - N. Engl. J. Med., 2010, 363, 454-461.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2011 : Vol. 20, nr 1, s. 97-98
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

107/141
Autorzy: Witold Tłustochowicz, Justyna Swarowska-Knap.
Tytuł: Komentarz [do pracy : B. Dasgupta et al. : Rozpoznawanie olbrzymiokomórkowego zapalenia tętnic i postępowanie w tej chorobie - podręczny przewodnik. - Med. Dypl., 2011, 20, 12, 96-102].
Tytuł równoległy: Comment on : B. Dasgupta et al. : Concise guidance: diagnosis and management of giant cell arteritis. - Clin. Med., 2010, 10, 4, 381-386.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2011 : Vol. 20, nr 12, s. 103-104, bibliogr. 10 poz.
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: KOM
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

108/141
Autorzy: Witold Tłustochowicz.
Tytuł: Komentarz [do pracy : J. M. Scheiman et al., Jaki niesteroidowy lek przeciwzapalny wybrać dla pacjenta z chorobą zwyrodnieniową stawów? Optymalizacja terapii z uwzględnieniem ryzyka sercowo-naczyniowego i ryzyka powikłań ze strony przewodu pokarmowego. - Med. Dypl., 2011, 20, 2, 85-91].
Tytuł równoległy: Comment on : J. M. Scheiman, D. Sidote : Which NSAID for your patient with osteoarthritis?. - J. Familly Practice, 2010; 59(10): E1-E8.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2011 : Vol. 20, nr 2, s. 92
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

109/141
Autorzy: Marek Maruszyński.
Tytuł: Komentarz [do pracy : J. W. Olin et al., Choroba tętnic obwodowych - poglądy na temat rozpoznawania i leczenia (cz. 2). - Med. Dypl., 2011, 20, 1, 54-62].
Tytuł równoległy: Comment on : J. W. Olin, B. A.Sealove : Peripheral artery disease: current insight into the disease and its diagnosis and management. - Mayo Clin. Proc., 2010; 85(7): 678-692.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2011 : Vol. 20, nr 1, s. 62-64, bibliogr. 5 poz.
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

110/141
Autorzy: Adam Stępień.
Tytuł: Komentarz [do pracy : L. Edgerton et. al. : Działania niepożądane związane z długotrwałym stosowaniem leków opioidowych w leczeniu przewlekłego bólu. - Med. Dypl., 2011, Vol.20, nr 12, s. 25-26, bibliogr. 9 poz.].
Tytuł równoległy: Comment on : L. Edgerton et. al. : What are the adverse effects of prolonged opioid use in patients with chronic pain? - J. Family Practice, 2011, Vol.60, nr 5, s. 288-289.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2011 : Vol. 20, nr 12, s. 27
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: KOM
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

111/141
Autorzy: Adam Stępień.
Tytuł: Komentarz [do pracy : M. Johnson et. al. : Jaka jest skuteczność i bezpieczeństwo stosowania glikokortykosteroidów systemowo w ostrym bólu krzyża? - Med. Dypl., 2011, Vol.20, nr 12, s. 28-29, bibliogr. 5 poz.].
Tytuł równoległy: Comment on : M. Johnson et. al. : How effective - and safe - are systemic steroids for acute low back pain? - J. Family Practice, 2011, Vol. 60, nr 5, s. 297-298.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2011 : Vol. 20, nr 12, s. 29-30
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

112/141
Autorzy: Henryk Zieliński.
Tytuł: Komentarz [do pracy : M. Kohli, D. J. Tindall : Postępy w diagnostyce i leczeniu raka gruczołu krokowego. - Med. Dypl., 2011, Vol. 20, nr 2, s. 54-63, bibliogr. 83 poz.].
Tytuł równoległy: Comment on : M. Kohli, D. J. Tindall : New developments in the medical management of prostate cancer. - Mayo Clin. Proc., 2010; 85(1): 77-86.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2011 : Vol. 20, nr 2, s. 64-65
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

113/141
Autorzy: Dariusz Jurkiewicz.
Tytuł: Najczęstsze problemy otolaryngologiczne u pacjentów w wieku podeszłym.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2011 : Vol. 20, nr 11, s. 92-96, tab., bibliogr. 10 poz.
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez WIM

114/141
Autorzy: Adam Stańczyk, Grzegorz Gielerak.
Tytuł: Omdlenia u pacjentów w wieku podeszłym.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2011 : Vol. 20, nr 9, s. 109-115, il., tab., bibliogr. 33 poz.
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

115/141
Autorzy: Krzysztof Korzeniewski.
Tytuł: Medycyna podróży.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2012 : Vol. 4, z. eduk., s. 1-103, tab.
Uwagi: [Medycyna podróży / prof. dr hab. med. Krzysztof Korzeniewski]
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

116/141
Autorzy: Zbigniew Podgajny.
Tytuł: Skojarzone leczenie radiojodem i kwasem retinowym raka brodawkowatego tarczycy opornego na leczenie radiojodem.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2012 : Vol. 21, nr 5, s. 17-19
Uwagi: Opracowano na podstawie: Oh SW, Moon SH, Park DJ, Cho BY, Jung KC, Lee DS, Chung JK. Combined therapy with 131-I and retinoic acid in Korean patients with radioiodine-refractory papillary thyroid cancer. Nuclear Medicine and Molecular Imaging 2011;38(10):1798-1805. Przedruk z "Nowości w medycynie - Endokrynologia", 12.01.2012 (17/306).
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: VAR
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez WIM

117/141
Autorzy: Anna Adamska-Wełnicka, A. Mamcarz.
Tytuł: Zalecenia American Heart Association dotyczące aktywności seksualnej pacjentów z chorobami układy krążenia.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2012 : Vol. 21, nr 7-8, s. 19-20
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

118/141
Autorzy: Anna Raczkiewicz, Witold Tłustochowicz.
Tytuł: Borelioza (choroba z Lyme).
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2013 : Vol. 22, nr 11, s. 16-22, tab., bibliogr. 18 poz.
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

119/141
Autorzy: Bartłomiej Kisiel, Witold Tłustochowicz.
Tytuł: Metotreksat jako lek immunomodulujący.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2013, nr 01 (9), s. 26-28, bibliogr. 17 poz.
Uwagi: Postępy w reumatologii / pod red. Witolda Tłustochowicza
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

120/141
Autorzy: Anna Adamska-Wełnicka, W. Braksator, A. Mamcarz.
Tytuł: Omdlenia u sportowców.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2013 : Vol. 22, nr 9, s. 74-77, il., tab.
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

121/141
Autorzy: Artur Bachta, Witold Tłustochowicz.
Tytuł: Polimialgia reumatyczna - kryteria rozpoznania i leczenie.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2013, nr 01 (9), s. 12-16, tab., bibliogr. 23 poz.
Uwagi: Postępy w reumatologii / pod red. Witolda Tłustochowicza
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

122/141
Autorzy: Joanna Kur-Zalewska, Witold Tłustochowicz.
Tytuł: Postępowanie w hiperurykemii. Zalecenia ACR 2012.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2013 : Vol. 22, nr 10, s. 13-18, bibliogr. 7 poz.
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

123/141
Autorzy: Artur Bachta, Aleksandra Juszkiewicz, Witold Tłustochowicz.
Tytuł: Przydatność ultrasonografii w diagnostyce zapaleń stawów
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2013, nr 01 (9), s. 35-40, il., tab., bibliogr. 19 poz.
Uwagi: Postępy w reumatologii / pod red. Witolda Tłustochowicza
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

124/141
Autorzy: Joanna Kur-Zalewska, Witold Tłustochowicz.
Tytuł: Przygotowanie chorej na toczeń rumieniowaty układowy do ciąży.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2013 : Vol. 22, nr 4, s. 90-98, tab., bibliogr. 20 poz.
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

125/141
Autorzy: Adam Stępień.
Tytuł: Pytania internisty do neurologa - część 1.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2013 : Vol. 22, nr 5, s. 66-68, bibliogr. 1 poz.
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: VAR
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

126/141
Autorzy: Adam Stępień.
Tytuł: Pytania internisty do neurologa - część 2.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2013 : Vol. 22, nr 6, s. 12-14, tab.
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: VAR
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

127/141
Autorzy: Joanna Kur-Zalewska.
Tytuł: Toczeń rumieniowaty układowy - nowe kryteria rozpoznania, aktualne zalecenia terapeutyczne.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2013, nr 01 (9), s. 4-11, bibliogr. 20 poz.
Uwagi: Postępy w reumatologii / pod red. Witolda Tłustochowicza
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

128/141
Autorzy: Małgorzata Tłustochowicz, Witold Tłustochowicz.
Tytuł: Wczesne zapalenie stawów - diagnostyka różnicowa.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2013, nr 01 (9), s. 20-25, tab., bibliogr. 13 poz.
Uwagi: Postępy w reumatologii / pod red. Witolda Tłustochowicza
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

129/141
Autorzy: Adam Stępień.
Tytuł: Zalecenia British Association for the Study of Headache.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2013 : Vol. 22, nr 12, s. 14-15
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: OPR
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

130/141
Autorzy: Justyna Swarowska-Knap, Witold Tłustochowicz.
Tytuł: Ziarniniakowatość z zapaleniem wielu naczyń.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2013 : Vol. 22, nr 7-8, s. 49-54, tab., bibliogr. 14 poz.
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

131/141
Autorzy: Anna Adamska-Wełnicka, M. Wełnicki, A. Mamcarz.
Tytuł: Codziennie zdajesz egzamin z medycyny.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2015, nr 6 z. eduk., s. 45-48
Uwagi: Codziennie zdajesz egzaminy z medycyny / pod red. prof. dr hab. n. med. Dariusza Moczulskiego
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: VAR
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

132/141
Autorzy: Aleksandra Kucharczyk, Karina Jahnz-Różyk.
Z. eduk.: Leki biologiczne w chorobach przewlekłych / pod redakcja naukową Adama Stępnia
Tytuł: Leki biologiczne w leczeniu astmy.
Tytuł równoległy: Biopharmaceuticals in asthma treatment.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2018, nr 3 z. eduk., s. 43-60, bibliogr. 29 poz., sum.
Uwagi: Autor korespondencyjny: Aleksandra Kucharczyk
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

133/141
Autorzy: Dominika Wasewicz, Witold Tłustochowicz.
Z. eduk.: Leki biologiczne w chorobach przewlekłych / pod redakcją naukową Adama Stępnia
Tytuł: Przeciwciała monoklonalne w leczeniu chorób reumatycznych.
Tytuł równoległy: Monoclonal antibodies in the treatment of rheumatic diseases.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2018, nr 3 z. eduk., s. 19-34, bibliogr. 20 poz., sum.
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

134/141
Autorzy: Justyna Stochmal, Adam Stępień.
Z. eduk.: Leki biologiczne w chorobach przewlekłych / pod redakcja naukową Adama Stępnia
Tytuł: Przeciwciała monoklonalne w terapii chorób neurologicznych.
Tytuł równoległy: Monoclonal antibodies in the treatment of neurological diseases.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2018, nr 3 z. eduk., s. 10-18, bibliogr. 36 poz., sum.
Uwagi: Autor korespondencyjny: Adam Stępień
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

135/141
Autorzy: Adam Stępień.
Z. eduk.: Leki biologiczne w chorobach przewlekłych / pod redakcją naukową Adama Stępnia
Tytuł: Terapia rekonstrukcyjna z zastosowaniem alemtuzumabu w leczeniu stwardnienia rozsianego.
Tytuł równoległy: Alemtuzumab-based reconstruction therapy in the treatment of multiple sclerosis.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2018, nr 3 z. eduk., s. 3,4,7-9, bibliogr. 28 poz., sum.
Uwagi: Autor korespondencyjny: Adam Stępień
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

136/141
Autorzy: Adam Stępień.
Z. eduk.: Leki biologiczne w chorobach przewlekłych / pod redakcją naukową Adama Stępnia
Tytuł: Związki oddziałujące na peptyd i receptor CGRP w leczeniu migreny.
Tytuł równoległy: Compounds acting on the CGRP peptide and receptor in the treatment of migraine.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2018, nr 3 z. eduk., s. 36-42, bibliogr. 42 poz., sum.
Uwagi: Autor korespondencyjny: Adam Stępień
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

137/141
Autorzy: Tomasz Syryło.
Tytuł: Objawy i badania diagnostyczne w kamicy moczowej.
Tytuł równoległy: Symptoms and diagnostic tests in kidney stone disease.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2020, nr 12, s. 102-104, bibliogr. 5 poz., sum.
Uwagi: Autor korespondencyjny: Tomasz Syryło
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:
Adres url:

138/141
Autorzy: Ewa Malczuk, Witold Tłustochowicz.
Tytuł: Odbudowa i hamowanie degradacji chrząstki stawowej w ChZS
Tytuł równoległy: Regeneration of articular cartilage and prevention of its degradation in osteoarthritis.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2020, nr 7-8, s. 79-84, bibliogr. 25 poz., sum.
Uwagi: Autor korespondencyjny: Witold Tłustochowicz
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:
Adres url:

139/141
Autorzy: Anna Krefta, Witold Tłustochowicz.
Tytuł: Stwardnienie powłok skórnych - od objawu do rozpoznania.
Tytuł równoległy: Skin hardening: from onset symptoms to diagnosis.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2020, nr 10, s. 72-79, bibliogr. 3 poz., sum.
Uwagi: Autor korespondencyjny: Anna Krefta
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:
Adres url:

140/141
Autorzy: Justyna Swarowska-Knap.
Tytuł: Zasady diety w dnie moczanowej i hiperurykemii.
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2020, nr 6, bibliogr. 11 poz., sum.
Uwagi: Autor korespondencyjny: Justyna Swarowska-Knap
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:
Adres url:

141/141
Autorzy: Tomasz Syryło.
Tytuł: Zapobieganie nawracającym zakażeniom dolnego odcinka układu moczowego
Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
Szczegóły: 2021, nr 9
Uwagi: Autor korespondencyjny: Tomasz Syryło
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez WIM
Adres url:

  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM