WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: NEFROL DIALIZ POL
Liczba odnalezionych rekordów: 35Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/35
Autorzy: Daniel Baczyński, M. Marciniak, A. Weryński, J. Waniewski, B. Lindholm, Zofia Wańkowicz.
Tytuł: Albumina ludzka znakowana technetem (99mTc-HSA) jako nowy marker objętości płynu wewnątrzotrzewnowego u pacjentów leczonych dializą otrzewnową.
Tytuł równoległy: Human serum albumin radioisotopicaly labelled with technetium (99mTc-HSA) as a new volume marker of intraperitoneal fluid in patients on peritoneal dialysis.
Czasopismo: Nefrol. Dializ. Pol.
Szczegóły: 1997 : 1, 4, 213-216, ryc., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

2/35
Autorzy: Zofia Wańkowicz.
Tytuł: Kinetyka transportu przezotrzewnowego substancji małocząsteczkowych i wody w toku ciągłej ambulatoryjnej dializy otrzewnowej u chorych z nefropatią cukrzycową. Założenia programu badań własnych.
Tytuł równoległy: Kinetics of peritoneal transport of small solutes and water in diabetic patients treated with continuous ambulatory peritoneal dialysis. Background of own programme.
Czasopismo: Nefrol. Dializ. Pol.
Szczegóły: 1997 : 1, 4, 201-203, bibliogr. 18 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

3/35
Autorzy: M. Marciniak, Janusz Przedlacki, Daniel Baczyński, Zofia Wańkowicz.
Tytuł: Ocena stabilności kompleksu 99mTc-HSA w płynie do dializy otrzewnowej in vitro oraz w warunkach klinicznej dializy otrzewnowej.
Tytuł równoległy: Evaluation of stability of 99mTc-HSA complex in fluid for peritoneal dialysis in vitro and during clinical peritoneal dialysis.
Czasopismo: Nefrol. Dializ. Pol.
Szczegóły: 1997 : 1, 4, 208-212, 3 ryc., 4 tab., bibliogr. 12 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

4/35
Autorzy: Zofia Wańkowicz.
Tytuł: Adhezja limfocytów T chorych hemodializowanych do białek tkanki łącznej (ECM / [Aut.] Maria Nowaczyk, Leszek Pączek, Joanna Klepacka, Liliana Gradowska, Mieczysław Lao, Grażyna Korczak-Kowalska, Andrzej Górski.
Tytuł równoległy: Abnormal adhesion of T cells to extracellular matrix proteins in hemodialysis patients; Zofia Wańkowicz (oprac. dysk.)
Czasopismo: Nefrol. Dializ. Pol.
Szczegóły: 1999 : 3, 4, 326-327
Uwagi: Praca przedstawiona i dyskutowana na posiedzeniu naukowym Komisji Nefrologicznej przy Komitecie Patofizjologii Klinicznej PAN w dniu 29.10.1998 roku.
Typ publikacji: OPR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

5/35
Autorzy: Zofia Wańkowicz.
Tytuł: Grubość błony wewnętrznej tętnicy szyjnej u chorych po przeszczepieniu nerki podczas leczenia inhibitora enzymu konwerującego angiotensynę.
Tytuł równoległy: Thickness of carotid intima in patients after kidney transplantation during angiotensin-converting enzyme inhibitors treatment / [Aut.] Krzysztof Rell, Teresa Bączkowska, Tomasz Cieciura, Grzegorz Senatorski, Leszek Pączek, Liliana Gradowska, Bartosz Foroncewicz, Krzysztof Mucha, Zbigniew Gaciong; dyskusję oprac. Zofia Wańkowicz.
Czasopismo: Nefrol. Dializ. Pol.
Szczegóły: 1999 : 3, 4, 1-5, bibliogr. 20 poz.
Uwagi: Praca przedstawiona i dyskutowana na posiedzeniu naukowym Komisji Nefrologicznej przy Komitecie Patofizjologii Klinicznej PAN w dniu 29.10.1998 roku.
Typ publikacji: OPR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

6/35
Autorzy: Zofia Wańkowicz.
Tytuł: Wykorzystanie oznaczania poziomu cytokin oraz białek macierzy w moczu do nieinwazyjnej diagnostyki chorób nerek.
Tytuł równoległy: Usefulness of measuring cytokines lvel and matrix proteins in urine in non-invasive diagnostics of kidney diseases / [Aut.] Grzegorz Senatorski, Leszek Pączek, Liliana Gradowska, Krzysztof Rell, Bartosz Foroncewicz, Krzysztof Mucha, Irena Bartłomiejczyk; Zofia Wańkowicz (dysk. oprac.).
Czasopismo: Nefrol. Dializ. Pol.
Szczegóły: 1999 : 3, 4, 1-9, bibliogr. 75 poz.
Uwagi: Praca przedstawiona i dyskutowana na posiedzeniu naukowym Komisji Nefrologicznej przy Komitecie Patofizjologii Klinicznej PAN, 29.10.1998 roku.
Typ publikacji: OPR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

7/35
Autorzy: K. Jobs, R. Grenda, H. Gregorek.
Tytuł: Zapobieganie bólowi przy podskórnym podawaniu erytropoetyny za pomocą kremu EMLA (Lignocaine-Prilocaine) u dzieci dializowanych, bez wpływu na farmakokinetykę leku.
Tytuł równoległy: Pain relief and correct erythropoietin kinetics after Eprex sc. injection with EMLA (Lignocaine-Prilocaine cream) premedication in dialized children.
Czasopismo: Nefrol. Dializ. Pol.
Szczegóły: 1999 : 3, supl. 1, 90
Uwagi: Tekst równolegle w jęz. ang.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

8/35
Autorzy: Grzegorz Żelichowski, Alicja Rączka, Zofia Wańkowicz.
Tytuł: Filtracja kłębuszkowa (GFR) w dyskrazjach komórek plazmatycznych (DKPL) przebiegających z zajęciem nerek - jaki test w praktyce ambulatoryjnej?
Czasopismo: Nefrol. Dializ. Pol.
Szczegóły: 2001 : 5, supl. 1 : VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Kraków, 109, tab.
Uwagi: Toż w jęz. ang. Glomerular filtration rate (GFR) in plasma cell dyscrasias (PCD's) with renal involvement (RI) - which test for ambulatory practice?
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

9/35
Autorzy: Zofia Wańkowicz.
Tytuł: Forum nefrologiczne / [Aut.] Kornelia Kędziora-Kornatowska, Jan Błaszczyk, Wojciech Pawlak, Józef Kędziora, Marek Luciak, Dorota Rutkowska, Zbigniew Hruby, Wacław Weyde, Wojciech Czyż, Maciej Rosiński, Bronisław Tyran, Wacław Kopeć, Krzysztof Kościelniak, Henryk Filipowski; Zofia Wańkowicz (dysk. oprac.).
Czasopismo: Nefrol. Dializ. Pol.
Szczegóły: 2000 : 4, 3, 177-191
Uwagi: Prace przestawione i dyskutowane na posiedzeniach Komisji Nefrologicznej Komitetu Patofizjologii Klinicznej PAN w dniach 10.12.1998 r., 15.04.1999 r.
Typ publikacji: OPR
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

10/35
Autorzy: Zofia Wańkowicz.
Tytuł: Forum nefrologiczne / [Aut.] Beata Mrozikiewicz-Rakowska, Magdalena Kujawska-Łuczak, Danuta Pupek-Musialik, Hanna Kara-Perz; Zofia Wańkowicz (dysk. oprac.).
Czasopismo: Nefrol. Dializ. Pol.
Szczegóły: 2000 : 4, 4, 252-258
Uwagi: Prace przestawione i dyskutowane na posiedzeniach Komisji Nefrologicznej Komitetu Patofizjologii Klinicznej PAN w dniach 16.12.1999 r.
Typ publikacji: OPR
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

11/35
Autorzy: Zofia Wańkowicz.
Tytuł: Forum nefrologiczne / [Aut.] Zbigniew Zdrojewski, Sławomir Lizakowski, Anna Raszeja-Specht, Anna Skibowska, Jerzy Nowak, Bolesław Rutkowski, M. Szołkiewicz, Z. Kochan, W. Bogusławski, J. Świerczyński, E. Łososowska, M. Wróblewska ; Zofia Wańkowicz (dysk. oprac.).
Czasopismo: Nefrol. Dializ. Pol.
Szczegóły: 2000 : 4, 2, 109-116, Prace przestawione i dyskutowane na posiedzeniach Komisji Nefrologicznej Komitetu Patofizjologii Klinicznej PAN w dniu 25.02.1999
Typ publikacji: OPR
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

12/35
Autorzy: Alicja Korzeniowska, Anna Berezowska.
Tytuł: Miejsce pielęgniarki w edukacji chorego leczonego ciągłą ambulatoryjną dializą otrzewnową (CADO) - 10 lat doświadczeń ośrodka.
Tytuł równoległy: Role of a nurse in education of patients treated with continous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD). Ten years of one-centre experiences.
Czasopismo: Nefrol. Dializ. Pol.
Szczegóły: 2001 : 5, 2, 99-101, 2 il., bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

13/35
Autorzy: Zofia Wańkowicz.
Tytuł: Niewydolność nerek w podeszłym wieku - nowe wyzwanie dla współczesnej nefrologii.
Tytuł równoległy: Renal failure in the elderly - new challenge for modern nephrology.
Czasopismo: Nefrol. Dializ. Pol.
Szczegóły: 2001 : 5, supl. 1 : VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Kraków, 17-20, bibliogr. 17 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

14/35
Autorzy: B[ożena] Pietrzak.
Tytuł: Optymalizacja obrazowania jamy otrzewnej w programie CADO/ADO.
Czasopismo: Nefrol. Dializ. Pol.
Szczegóły: 2001 : 5, supl. 1 : VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Kraków, 71
Uwagi: Toż w jęz. ang. Optimalization of the peritoneal cavity visualization in CAPD/APD programme. Tamże s. j.w.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

15/35
Autorzy: Zbigniew Nowak, Zofia Wańkowicz.
Tytuł: Osteodystrofia nerkowa u chorych leczonych ciągłą ambulatoryjną dializą otrzewnową (CADO) - odrębności diagnostyki i leczenia.
Tytuł równoległy: Renal osteodystrophy in patients treated with continous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD) - diagnostic and therapeutic differences.
Czasopismo: Nefrol. Dializ. Pol.
Szczegóły: 2001 : 5, 2, 87-90, 3 tab., bibliogr. 29 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

16/35
Autorzy: Bożena Pietrzak, Anna Olszowska, Zofia Wańkowicz.
Tytuł: Powikłania infekcyjne dializy otrzewnowej.
Tytuł równoległy: Infectious complications of peritoneal dialysis.
Czasopismo: Nefrol. Dializ. Pol.
Szczegóły: 2001 : 5, 2, 77-81, il., 3 tab., bibliogr. 47 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

17/35
Autorzy: Zofia Wańkowicz.
Tytuł: Problemy dializoterapii otrzewnowej w świetle doświadczeń Krakowskich Dni Dializoterapii (1993-2000).
Tytuł równoległy: Problems of peritoneal dialysis with respect to the experiences of the Conference : "Krakower Days of Dialysotherapy" (1993-2000).
Czasopismo: Nefrol. Dializ. Pol.
Szczegóły: 2001 : 5, 2, 74-76, 2 il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

18/35
Autorzy: P[rzemysław] Wierzbicki, M[onika] Prokopiuk, G[rzegorz] Kade, Z[ofia] Wańkowicz, M[irosław] Dziekiewicz.
Tytuł: Przepływ krwi w dostępie naczyniowym do hemodializ (HD) a częstość powikłań zapalnych i zakrzepowych przetok tętniczo-żylnych (PTŻ).
Czasopismo: Nefrol. Dializ. Pol.
Szczegóły: 2001 : 5, supl. 1 : VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Kraków, 62
Uwagi: Toż w jęz. ang. Blood flow through vascular access for hemodialysis against infectious and thrombotic complications of arteriovenous fistulas. Tamże s. j.w.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

19/35
Autorzy: Anna Olszowska, Bożena Pietrzak, Zofia Wańkowicz.
Tytuł: Przeżywalność chorych z nefropatią cukrzycową leczonych za pomocą ciągłej ambulatoryjnej dializy otrzewnowej. Doświadczenia własne.
Czasopismo: Nefrol. Dializ. Pol.
Szczegóły: 2001 : 5, supl. 1 : VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Kraków, 72
Uwagi: Toż w jęz. ang. Long-term survival of diabetics (D) on CAPD programme. One centre experience.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

20/35
Autorzy: Daniel Baczyński, Stefan Antosiewicz, Jerzy Smoszna, Zofia Wańkowicz.
Tytuł: Specyfika powikłań sercowo-naczyniowych dializy otrzewnowej.
Tytuł równoległy: Specificity of cardiovascular complications in peritoneal dialysis.
Czasopismo: Nefrol. Dializ. Pol.
Szczegóły: 2001 : 5, 2, 82-86, il., bibliogr. 42 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

21/35
Autorzy: D[aniel] Baczyński, S. Antosiewicz, J. Waniewski, A. Weryński, M. Marciniak, Z[ofia] Wańkowicz.
Tytuł: Własna metoda oceny optymalnego schematu ADO.
Czasopismo: Nefrol. Dializ. Pol.
Szczegóły: 2001 : 5, supl. 1 : VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Kraków, 54
Uwagi: Toż w jęz. ang. Own method of assessment of optimal session schedule for APD. Tamże s. j.w.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

22/35
Autorzy: M. Majdan, Zofia Wańkowicz.
Tytuł: Jatrogenne zapalenia otrzewnej.
Tytuł równoległy: Jatrogenic peritonitis.
Czasopismo: Nefrol. Dializ. Pol.
Szczegóły: 2002 : 6, 2, 84-87, tab., bibliogr. 40 poz.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

23/35
Autorzy: E. Panasiuk-Jarzyło, S. Niemczyk, J. Matuszkiewicz-Rowińska, M. Gomółka, P. Kulicki, Z. Sitkowska-Kurzec, A. Zalewska-Waśniewska, A. Skorupińska, L. Niemczyk, M. Pyrża, M. Niemczyk.
Tytuł: Hemodiafiltracja (HDF) w terapii hiperfosfatemii (HF) u chorych leczonych hemodializami (HD).
Tytuł równoległy: Hemodiafiltration (HDF) in the treatment of hyperphosphataemia (HF) in patients treated with haemodialysis (HD).
Czasopismo: Nefrol. Dializ. Pol.
Szczegóły: 2005 : T. 9, nr 2, s. 71-73, bibliogr. 24 poz., streszcz., sum.
ISSN: 1429-1029
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:

24/35
Autorzy: S. Niemczyk, K. Romejko-Ciepielewska, G. Ostrowski, P. Kulicki, M. Gomółka, A. Zalewska, Z. Sitkowska-Kurzec, M. Pyrża, M. Mieczkowski, J. Matuszkiewicz-Rowińska.
Tytuł: Hiperkalcemia - analiza przypadków klinicznych i postępowania terapeutycznego.
Tytuł równoległy: Hypercalcaemia - clinical case presentation and therapeutical approach
Czasopismo: Nefrol. Dializ. Pol.
Szczegóły: 2005 : T. 9, nr 2, s. 81-84, bibliogr. 19 poz., streszcz., sum.
ISSN: 1429-1029
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:

25/35
Autorzy: A. Więcek, B. Rutkowski, W. Bentkowski, S. Czekalski, M. Durlik, R. Gelert, M. Klinger, J. Małyszko, J. Manitius, M. Myśliwiec, Zbigniew Nowak, M. Nowicki, W. Sułowicz.
Tytuł: Stanowisko Zespołu Ekspertów dotyczące aktualnych problemów leczenia niedokrwistości nerkopochodnej.
Tytuł równoległy: Expert group statement concerning present aspects of renal anemia therapy.
Czasopismo: Nefrol. Dializ. Pol.
Szczegóły: 2007 : T. 11, nr 3, s. 87-88, bibliogr. 27 poz.
ISSN: 1429-1029
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:

26/35
Autorzy: M. Durlik, J. Cianciara, B. Rutkowski, A. Horban, K. Simon, K. Bidas, G. Bogdanowicz, K. Ciechanowski, S. Czekalski, A. Dębska-Ślizień, J. Forfa, R. Grenda, M. Klinger, A. Książek, J. Manitius, M. Myśliwiec, M. Nowicki, A. Oko, A. Rydzewski, W. Sułowicz, Zofia Wańkowicz, A. Więcek, D. Zwolińska.
Tytuł: Zalecenia dotyczące postępowania profilaktycznego i leczniczego w zakażeniach wirusami zapalenia wątroby typu B i C u pacjentów z przewlekłymi chorobami nerek.
Tytuł równoległy: Recommendations concerning prophylactics and treatment of viral hepatitis B and C in patients with chronic kidney diseases.
Czasopismo: Nefrol. Dializ. Pol.
Szczegóły: 2007 : T. 11, nr 4, 141-145, il., tab., bibliogr. 27 poz.
ISSN: 1429-1029
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:

27/35
Autorzy: Z[bigniew] Nowak, M[aria] Konieczna, D[aniel] Baczyński, Z[ofia] Wańkowicz.
Tytuł: Winianooporna kwaśna fosfataza (TRAP5B) w nieinwazyjnej ocenie leczenia cynakalcetem wtórnej nadczynności przytarczyc u chorych dializowanych.
Czasopismo: Nefrol. Dializ. Pol.
Szczegóły: 2008 : T. 12, nr 2, s. 140, tab., [pl. nr 27]
Uwagi: XVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, 5-7 czerwca 2008, Poznań : Streszczenia
ISSN: 1429-1029
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

28/35
Autorzy: S. Niemczyk, Ł. Woźniacki.
Tytuł: Zespół Goodpasture'a.
Tytuł równoległy: Goodpasture's syndrome.
Czasopismo: Nefrol. Dializ. Pol.
Szczegóły: 2008 : T. 12, nr 3, s. 206-209, tab., bibliogr. 50 poz., streszcz., sum.
ISSN: 1429-1029
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • EMBASE/Excerpta Medica


  29/35
  Autorzy: Bolesław Rutkowski, Krzysztof Bidas, Grażyna Bogdanowicz, Kazimierz Ciechanowski, Stanisław Czekalski, Alicja Dębska-Ślizień, Magdalena Durlik, Jan Forfa, Ryszard Grenda, Marian Klinger, Jacek Manitius, Michał Myśliwiec, Michał Nowicki, Andrzej Oko, Andrzej Rydzewski, Władysław Sułowicz, Zofia Wańkowicz, Andrzej Więcek, Wojciech Załuska, Danuta Zwolińska.
  Tytuł: Stanowisko Zespołu Konsultanta Krajowego w dziedzinie nefrologii w sprawie edukacji pacjentów nefrologicznych.
  Tytuł równoległy: Statement of the National Consultant in Nephrology Board concerning education of nephrological patients.
  Czasopismo: Nefrol. Dializ. Pol.
  Szczegóły: 2009 : T. 13, nr 3, s. 116-118, bibliogr. 30 poz.
  ISSN: 1429-1029
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  30/35
  Autorzy: Anna Olszowska, Agnieszka Próchnicka, Grzegorz Żelichowski, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Ultrafiltracja jako alternatywna metoda leczenia zastoinowej niewydolności serca opornej na diuretyki.
  Tytuł równoległy: Ultrafiltration as an alternative treatment of congestive heart failure resistance to diuretics.
  Czasopismo: Nefrol. Dializ. Pol.
  Szczegóły: 2010 : T. 14, nr 2, s. 77-80, bibliogr. 43 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1429-1029
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  31/35
  Autorzy: E. Paklerska, S. Niemczyk.
  Tytuł: Związek leptyny, hormonów anabolicznych, płciowych i kortyzolu w przewlekłej niewydolności nerek (PNN).
  Tytuł równoległy: Interrelationship of leptin, anabolic hormones, gender hormones and cortisol in chronic renal failure (CRF).
  Czasopismo: Nefrol. Dializ. Pol.
  Szczegóły: 2010 : T. 14, nr 1, s. 66-70, bibliogr. 50 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1429-1029
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  32/35
  Autorzy: Zbigniew Nowak, Daniel Baczyński, Grzegorz Kade, Marek Saracyn, Zofia Wańkowicz, Stanisław Niemczyk.
  Tytuł: Doświadczenia własne w zastosowaniu węglanu lantanu u chorych dializowanych.
  Czasopismo: Nefrol. Dializ. Pol.
  Szczegóły: 2011 : T. 15, nr 2, s. 145, [Abst.] P-12.
  Uwagi: XIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, 2-4.06.2011, Rzeszów.
  ISSN: 1429-1029
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  33/35
  Autorzy: P. Wesołowski, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Insulinooporność - metody rozpoznawania i następstwa kliniczne.
  Tytuł równoległy: Insulin resistance - diagnostic methods and clinical outcomes.
  Czasopismo: Nefrol. Dializ. Pol.
  Szczegóły: 2011 : T. 15, nr 4, s. 243-246, bibliogr. 42 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1429-1029
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM

  34/35
  Autorzy: Grzegorz Kade, Jarosław Leś, Zbigniew Nowak, Stanisław Niemczyk, Zbigniew Rybicki, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Ocena skuteczności tkankowego aktywatora plazminogenu (tPA) w leczeniu zakrzepicy cewników permanentnych, w materiale własnym.
  Czasopismo: Nefrol. Dializ. Pol.
  Szczegóły: 2011 : T. 15, nr 2, s. 145, [Abst.] P-11.
  Uwagi: XIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, 2-4.06.2011, Rzeszów.
  ISSN: 1429-1029
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  35/35
  Autorzy: M. Mieczkowski, K. Leśniak, M. Dębowska, P. Żebrowski, Stanisław Niemczyk, Kinga Giers, J. Matuszkiewicz-Rowińska.
  Tytuł: Modelowanie stężenia potasu w czasie hemodializy u chorych ze schyłkową niewydolnością nerek - badanie pilotażowe.
  Tytuł równoległy: Potassium modeling during hemodialysis in patients with end-stage renal disease - a pilot study.
  Czasopismo: Nefrol. Dializ. Pol.
  Szczegóły: 2012 : T. 16, nr 2, s. 80-84, tab., bibliogr, streszcz., sum.
  ISSN: 1429-1029
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM