WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: NEUROL NEUROCHIR POL
Liczba odnalezionych rekordów: 216Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/216
Autorzy: Teofan Domżał.
Tytuł: Niektóre biochemiczne i kliniczne aspekty zwyrodnienia krążka międzykręgowego.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1969 : 5, 553
Typ publikacji: PA

2/216
Autorzy: Teofan Domżał, Barbara Ligęzińska.
Tytuł: Doświadczalne badania nad zmianą bioelektrycznej reaktywności mózgu królików na barbiturany pod wpływem urazu głowy.
Tytuł równoległy: Experimental studies on the changes of bioelectrical reactivity of the brain of rabbits to barbiturates upon the influence of head injury.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1970 : 4, 6, 661-665, 2 il., tab., bibliogr. 8 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

3/216
Autorzy: Teofan Domżał, Marian Merz, Barbara Domżał.
Tytuł: Znaczenie biomikroskopowego badania naczyń spojówkowych dla oceny przebytego urazu głowy i wstrząśnienia mózgu.
Tytuł równoległy: The role of biomicroscopic examination of the conjuctiva vessels for the evaluation of the head injury and cerebral concussion.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1970 : 4, 2, 185-189, 2 il., tab., bibliogr. 19 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

4/216
Autorzy: Teofan Domżał, Kazimierz Gajkowski.
Tytuł: Badania nad wpływem 5,5 - dwufenylohydantoiny na czynność bioelektrycznaą mózgu w padaczce.
Tytuł równoległy: Investigations on the effects of 5,5 - diphenylhydantoin on the bioelectric activity of the brain in epilepsy.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1971 : 5, 3, 301-306, 3 il., tab., bibliogr. 13 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

5/216
Autorzy: Waldemar Pakszys.
Tytuł: Sposób wykorzystania kimografu do badania niektórych zaburzeń ruchowych.
Tytuł równoległy: The use of kymograph for investigations of certain motor disorders.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1971 : 5, 6, 837-841, 7 il., bibliogr. 4 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

6/216
Autorzy: Jerzy Mastalerski, Stanisław Rudnicki, Piotr Kozłowski.
Tytuł: Wewnątrzczaszkowe przetoki tętniczo - żylne z unaczynienia tętnicy szyjnej zewnętrznej.
Tytuł równoległy: Intracranial arteriovenous fistulae communicating with the external carotid artery.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1971 : 5, 6, 871-876, 4 il., bibliogr. 6 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

7/216
Autorzy: Waldemar Pakszys.
Tytuł: Wpływ 5,5 - dwufenylohydantoiny i odmy czaszkowej na wydalanie z moczem metabolitu serotoniny kwasu 5 - hydroksyindolooctowego i aktywność ceruloplazminy w surowicy krwi u chorych na padaczkę.
Tytuł równoległy: The effect of 5,5 - diphenylhydantoin and pneumoencephalography on urinary excretion of 5 - hydroxyindoloacetic acid, a serotonin metabolite, and serum coeruloplasmin activity in epileptics.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1971 : 5, 3, 311-316, 3 tab., bibliogr. 16 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

8/216
Autorzy: Jerzy Kotowicz, Mirosława Hołyst.
Tytuł: Przypadek ciężkiego zapalenia mózgu z objawami psychosensorycznymi po wirusowym zapaleniu wątroby.
Tytuł równoległy: A case of severe psychosensory encephalitis following virus hepatitis.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1972 : 6, 2, 285-288, bibliogr. 14 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

9/216
Autorzy: Halina Milczarek, Eugeniusz Jaszczuk, Witold Sieiński.
Tytuł: Przypadek mutyzmu akinetycznego w przebiegu zakrzepu tętnicy podstawy mózgu.
Tytuł równoległy: A case of akinetic mutism during basilar artery thrombosis.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1972 : 6, 1, 115-118, 3 il., bibliogr. 5 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

10/216
Autorzy: Apolinary Kępski, Stanisław Rudnicki, Tadeusz Mika, Janusz Orłowski.
Tytuł: Spostrzeżenia własne dotyczące skojarzonego leczenia wypukliny jądra miażdżystego metodą operacyjną i wczesnym postępowaniem fizykalno-usprawniającym.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1972 : 6, 2, 249-254
Typ publikacji: PA

11/216
Autorzy: Teofan Domżał.
Tytuł: Wpływ dwufenylohydantoiny na obraz kliniczny i wydalanie kwasu 5 - hydroksyindolooctowego w chorobie Parkinsona (doniesienie wstępne).
Tytuł równoległy: The effect of diphenylhydantoin on the clinical manifestations and excretion of 5 - hydroxyindoloacetic acid in Parkinson's disease.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1972 : 6, 3, 357-360, 3 il., bibliogr. 14 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

12/216
Autorzy: Waldemar Pakszys.
Tytuł: 5,5 - dwufenylohydantoina (Hydantoinal - Polfa).
Tytuł równoległy: 5,5 - diphenylhydantoin (Hydantoinalum - Polfa).
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1973 : 7, 1, 79-84, il., bibliogr. 28 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

13/216
Autorzy: Teofan Domżał, Małgorzata Rezmer.
Tytuł: Badania immunoglobulin w surowicy krwi w stwardnieniu rozsianym.
Tytuł równoległy: Investigations of immunoglobulins of blood serum in multiple sclerosis.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1973 : 7, 5, 625-628, 3 tab., bibliogr. 10 poz., rez., sum
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

14/216
Autorzy: Waldemar Pakszys, Teofan Domżał.
Tytuł: Test stymulacji ceruloplazminy (TSC) w leczeniu padaczki i w rozpoznawaniu choroby Wilsona.
Tytuł równoległy: Coeruloplasmin stimulation test (CST).
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1973 : 7, 4, 461-466, 6 tab., bibliogr. 10 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

15/216
Autorzy: Waldemar Pakszys.
Tytuł: Wykrywanie bezobjawowych i przedklinicznych postaci choroby Wilsona za pomocą próby z użyciem 5,5' - dwufenylohydantoiny (Hydantoinal Polfa).
Tytuł równoległy: Detection of asymptomatic and preclinical forms of Wilson's disease by a test with 5,5' - diphenylhydantoin (Hydantoinal Polfa).
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1973 : 7, 2, 237-241, 2 il., tab., bibliogr. 9 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

16/216
Autorzy: Kazimierz Gajkowski, Barbara Domżałowa, Jerzy Mastalerski.
Tytuł: Zespół Hippel Lindaua z glejakiem stożka rdzeniowego.
Tytuł równoległy: Hippel - Lindau syndrome with conus medullaris glioma.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1973 : 7, 3, 443-447, 3 il., bibliogr. 13 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

17/216
Autorzy: Teofan Domżał, Barbara Ligęzińska.
Tytuł: Zmiany elektroencefalograficzne w odprowadzeniach skroniowych i korelacje kliniczne.
Tytuł równoległy: Electroencephalographic changes in temporal leads and clinical correlations.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1973 : 7, 1, 5-9, 4 il., tab., bibliogr. 9 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

18/216
Autorzy: Teofan Domżał, Kazimierz Gajkowski, Barbara Ligęzińska.
Tytuł: Badania wpływu kortykoidów na doświadczalne ognisko padaczkowe.
Tytuł równoległy: Investigations on the effects of corticosteroids on experimental epileptogenic foci.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1974 : 8, 3, 397-401, 3 il., tab., bibliogr. 13 poz., rez., sum.
Uwagi: VIII Narada Naukowa nt. I. Padaczka pourazowa II. Wpływ leków przeciwpadaczkowych na uczenie się, Warszawa, 22 - 23.05.1973 .
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

19/216
Autorzy: Kazimierz Gajkowski.
Tytuł: Lupus erythematodes z zajęciem mięśni i zespołem Raynauda.
Tytuł równoległy: Lupus erythematosus with involvement of muscles and Raynauds's syndrome.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1974 : 8, 1, 109-112, 2 il., bibliogr. 10 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

20/216
Autorzy: Teofan Domżał, Barbara Ligęzińska, D. Zajkowska-Jurasek.
Tytuł: Adynamia napadowa dziedziczna - choroba Gamstorp.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1975 : 9, 5, 667-670, 2 il., bibliogr. 13 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

21/216
Autorzy: Teofan Domżał, Henryk Chmielewski.
Tytuł: Badania elektromiograficzne odruchu podeszwowo-bródkowego.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1975 : 9, 1, 37-39, ryc., tab., bibliogr. 4 poz., rez., sum.
Uwagi: IX Krajowy Zjazd PTN, Lublin
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

22/216
Autorzy: Teofan Domżał.
Tytuł: Badanie elektroencefalograficzne w migrenie.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1975 : 9, 3, 337-341, ryc., tab., bibliogr. 18 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

23/216
Autorzy: Maria Żebrowska-Szymusik.
Tytuł: Przypadek choroby Behceta.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1975 : 9, 6, 767-770, bibliogr. 10 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

24/216
Autorzy: J. Kwasucki.
Tytuł: Ból głowy po nakłuciu lędźwiowym.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1976 : 10, 3, 315-320, 4 tab., bibliogr. 21 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

25/216
Autorzy: Waldemar Pakszys, Teofan Domżał.
Tytuł: L-dopa z inhibitorem pozamózgowej dopadekarboksylazy (MK - 486) w leczeniu choroby Parkinsona - ocena wyników wstępnych.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1976 : 10, 3, 345-352, 2 il., 3 tab., bibliogr. 15 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

26/216
Autorzy: Maria Żebrowska-Szymusik, Danuta Jurasek-Zajkowska.
Tytuł: Leczenie operacyjne dyskopatii lędźwiowej w ocenie neurologa.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1976 : 10, 3, 353-358, 6 tab., bibliogr. 13 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

27/216
Autorzy: Teofan Domżał.
Tytuł: Próba nowego sposobu leczenia pląsawicy Huntingtona.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1976 : 10, 1, 45-48, ryc., tab., bibliogr. 8 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

28/216
Autorzy: Teofan Domżał, Waldemar Pakszys, Barbara Domżał, Barbara Ligęzińska.
Tytuł: Wyniki krótko- i długotrwałego leczenia choroby Parkinsona przy użyciu L- dopa.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1976 : 10, 5, 637-643, 2 il., 5 tab., bibliogr. 9 poz., rez., sum.
Uwagi: Zjazd Neurologów Polskich, Lublin, czerwiec 1974.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

29/216
Autorzy: Jerzy Mastalerski, Piotr Kozłowski, Apolinary Kępski, Stanisław Rudnicki.
Tytuł: Diagnostyka angiograficzna nieprawidłowości naczyniowych rdzenia kręgowego.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1977 : 11, 3, 347-355, 6 il., bibliogr. 15 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

30/216
Autorzy: Teofan Domżał, Henryk Szymański.
Tytuł: Dyskinezy twarzowo-językowe.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1977 : 11, 6, 673-675, bibliogr. 9 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

31/216
Autorzy: Barbara Radzikowska, Ewa Zadrożyńska, Waldemar Pakszys.
Tytuł: Oznaczenie poziomu dwufenylohydantoiny (DPH) w surowicy krwi u chorych na padaczkę.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1977 : 11, 5, 551-554, ryc., bibliogr. 7 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

32/216
Autorzy: Karol Chmielowski, Waldemar Świątkowski.
Tytuł: Scyntygrafia radioizotopowa w rozpoznawaniu ropni mózgu.
Tytuł równoległy: Radoisotope scintigraphy in diagnosis of brain abcesses.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1977 : 11, 3, 341-345, ryc., bibliogr. 4 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

33/216
Autorzy: Elżbieta Orłowska, K. Walczyna.
Tytuł: Zakrzep tętnicy podstawnej mózgu o nietypowym przebiegu.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1977 : 11, 5, 599-601, bibliogr. 6 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

34/216
Autorzy: Teofan Domżał.
Tytuł: Ból w neurologii i jego leczenie (wybrane zagadnienia).
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1978 : 12, 5, 621-626, bibliogr. 30 poz.
Uwagi: X Zjazd PTN, Białystok, 1977.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

35/216
Autorzy: Teofan Domżał.
Tytuł: Cholinergizujące leczenie w hiperkinezach.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1978 : 12, 3, 257-261, 2 ryc., tab., bibliogr. 11 poz., rez., sum.
Uwagi: X Zjazd Neurologów Polskich, Białystok, 1977.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

36/216
Autorzy: Teofan Domżał, Bożena Zaleska, J. Kwasucki.
Tytuł: Dyskopatia szyjna, migrena szyjna i niewydolność podstawo-kręgowa - korelacje kliniczne.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1978 : 12, 4, 403-407, 4 ryc., bibliogr. 11 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

37/216
Autorzy: J. Kwasucki, Bożena Zaleska, Jolanta Gierczak.
Tytuł: Igłoterapia w zwalczaniu bólu.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1978 : 12, 3, 229-234, 2 ryc., 2 tab., bibliogr. 26 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

38/216
Autorzy: Jerzy Łazowski, Andrzej Łypka, Ewa Zadrożyńska, Waldemar Pakszys.
Tytuł: Ocena dostępności biologicznej tabletek Phenytoin "Polfa"
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1978 : 12, 3, 251-255, ryc., 2 tab., bibliogr.13 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

39/216
Autorzy: Elżbieta Orłowska, Waldemar Pakszys, Jerzy Kotowicz, Tadeusz Mika, Kazimierz Kućma.
Tytuł: Próba leczenia stwardnienia rozsianego przy pomocy stymulacji ultradźwiękami układu limfatycznego.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1978 : 12, 5, 587-593, 2 ryc., 2 tab., bibliogr. 9 poz., rez., sum.
Uwagi: X Jubileuszowy Zjazd PTN, Białystok, 1977.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

40/216
Autorzy: Teofan Domżał, Maria Żebrowska-Szymusik, Maria Strugalska.
Tytuł: Przypadek porażenia mięśni zewnętrznych oczu ze zmianami typu "regged - red" fibers w mięśniach.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1978 : 12, 5, 649-653, 3 ryc., bibliogr. 13 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

41/216
Autorzy: Bożena Zaleska.
Tytuł: Przypadek przewlekłego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych z odczynem limfocytarno-monocytarnym.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1978 : 12, 1, 89-92, bibliogr. 9 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

42/216
Autorzy: Teofan Domżał, Bożena Zaleska, J. Kwasucki, Agnieszka Foss, Jolanta Gierczak.
Tytuł: Rodzaj bólu, cechy osobowości a efektywność igłoterapii.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1978 : 12, 3, 235-242, 3 ryc., 3 tab., bibliogr. 22 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

43/216
Autorzy: Apolinary Kępski, Stanisław Rudnicki.
Tytuł: Torbiel pajęczynówkowa ogona końskiego - przyczynek do etiologii coccygodynii.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1978 : 12, 1, 109-112, 2 ryc., bibliogr. 15 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

44/216
Autorzy: Maria Żebrowska-Szymusik.
Tytuł: Wpływ fenytoiny na obwodowy neuron ruchowy.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1978 : 12, 4, 427-434, ryc., 6 tab., bibliogr. 21 poz., rez., sum.
Uwagi: X Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Białystok, 1977.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

45/216
Autorzy: Teofan Domżał, Eugeniusz Marks, Jan Miszczak.
Tytuł: Wywołany korowy potencjał somatosensoryczny w bólach korzeniowych w zespołach szyjno-barkowych.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1978 : 12, 3, 243-249, 4 ryc., 3 tab., bibliogr. 4 poz., rez., sum.
Uwagi: Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Neurologów Wojskowych, Kraków, 1976.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

46/216
Autorzy: Kazimierz Kućma.
Tytuł: Elektrostymulacja w przypadkach porażeń wiotkich.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1979 : 13, 6, 639-645, 3 tab., bibliogr. 9 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

47/216
Autorzy: Iwona Sienicka-Turska, Mieczysław Lachowski, Jerzy Mastalerski, Stanisław Rudnicki.
Tytuł: Przypadek naczyniaka rdzenia kręgowego naśladujący przebiegiem stwardnienie rozsiane.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1979 : 13, 1, 103-105, 2 ryc., bibliogr. 7 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

48/216
Autorzy: Teofan Domżał, J. Kwasucki, Bożena Zaleska.
Tytuł: Akupunktura w bólach głowy i zespołach korzeniowych.
Tytuł równoległy: Acupuncture in headaches and radicular syndromes.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1980 : 14, 3, 259-262, tab., bibliogr. 17 poz., rez., sum.
Uwagi: VIII Zjazd Towarzystwa Anestezjologów Polskich, III Międzynarodowy Kongres Anestezjologów Krajów Socjalistycznych, Wrocław, 18.06.1979 r.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

49/216
Autorzy: Piotr Kozłowski.
Tytuł: Craniocerebral computer tomography. Confrontations with neuropathology / Auguste Wackenheim, L. Jeanmart, A. L. Gaert with collaboration of D. Baleriaux [et al.]. - Berlin : 1980.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1983 : 17, 4, 518
Typ publikacji: REC
Polskie hasła przedmiotowe:

50/216
Autorzy: Teofan Domżał, Bożena Zaleska, J. Kwasucki, Jolanta Gierczak-Walichnowska.
Tytuł: Dobowy rytm bólu w rwie kulszowej - doniesienie wstępne.
Tytuł równoległy: Circadian rhythm of pain in ischalgia.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1980 : 14, 3, 253-258, ryc. 4, bibliogr. 10 poz., rez., sum.
Uwagi: Konferencja Neurologów Wojskowych, Wrocław 1978 r.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

51/216
Autorzy: Teofan Domżał, Danuta Jurasek-Zajkowska.
Tytuł: Elektromiograficzne badanie reakcji na ból w mięśniach bródkowych.
Tytuł równoległy: Electromyographic investigations of mentalis muscle reaction.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1980 : 14, 3, 263-267, ryc., tab., bibliogr. 8 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

52/216
Autorzy: J. Kwasucki, Andrzej Szczudlik.
Tytuł: Ocena bezpośredniego efektu przeciwbólowego ministymulatorów.
Tytuł równoległy: Evaluation of the direct analgesic effect of ministimulators.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1980 : 14, 3, 269-273, ryc., tab., bibliogr. 24 poz. rez., sum.
Uwagi: VIII Zjazd Towarzystwa Anestezjologów Polskich, III Międzynarodowy Kongres Anestezjologów Krajów Socjalistycznych, Wrocław, 18.06.1979 r.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

53/216
Autorzy: Bożena Zaleska.
Tytuł: Postępy w leczeniu chorób zwyrodnieniowych układu nerwowego.
Tytuł równoległy: Advances in treatment of degenerative diseaeses of the nervous system.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1980 : 14, 2, 209-212, bibliogr. 25 poz.
Uwagi: 5 Spotkanie Informacyjne Sekcji Terapii PTN pt. "Nowe leki w neurologii", 2.04.1979 r.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

54/216
Autorzy: Piotr Kozłowski, Jan Pacewicz.
Tytuł: Technika tomografii komputerowej w neurologii.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1980 : 14, 1, 91-99, il., bibliogr., rez., sum.,
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

55/216
Autorzy: Stanisław Zalejski, Waldemar Pakszys.
Tytuł: Wpływ dwufenylhydantoiny (DPH) na zapis EEG u chorych na padaczkę.
Tytuł równoległy: Diphenylhydantoin effect on EEG curves in epileptics.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1980 : 14, 6, 617-620, ryc. 2, bibliogr. 17 poz., rez., sum.
Uwagi: Posiedzenie Towarzystwa Elektroencefalografii i Neurofizjologii Klinicznej.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

56/216
Autorzy: Elżbieta Orłowska, Paweł Górnaś.
Tytuł: Wpływ stymulacji ultradźwiękowej układu limfatycznego na zachowanie się subpopulacji limfocytów krwi obwodowej chorych na stwardnienie rozsiane.
Tytuł równoległy: Effect of ultrasonic stimulation of the lymphatic system on changes in the subpopulations of peripheral blood lymphocytes in multiple sclerosis patients.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1980 : 14, 3, 283-288, ryc. 3, bibliogr. 9 poz., rez., sum.
Uwagi: Sympozjum nt. "Aspekty kliniczne, biochemiczne i immunologiczne stwardnienia rozsianego", Łódź, 22 - 23.06.1979 r.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

57/216
Autorzy: Elżbieta Orłowska.
Tytuł: Wybrane metody współczesnego leczenia stwardnienia rozsianego.
Tytuł równoległy: Selected methods of modern treatment of multiple sclerosis.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1980 : 14, 3, 321-325, bibliogr. 21 poz.
Uwagi: 5 Spotkanie Informacyjne pt. "Nowe Leki w Neurologii", Warszawa, 2.04.1979 r.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

58/216
Autorzy: Andrzej Szczudlik, Andrzej Łypka, J. Kwasucki, Agnieszka Foss.
Tytuł: Zachowanie się osoczowej beta - endorfiny u ludzi pod wpływem bodźca bólowego.
Tytuł równoległy: Plasma beta - endorphin response to painful stimuli in humans.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1980 : 14, 4, 359-364, ryc., tab. 2, bibliogr. 14 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

59/216
Autorzy: Teofan M. Domżał.
Tytuł: Dwustronny postępujący niedowład połowiczy : zespół czy choroba - rozważania kliniczne.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1981 : 15, 2, 238-240
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

60/216
Autorzy: Teofan Domżał.
Tytuł: Sprawozdanie z XI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1981 : 15, 31, 116-117
Uwagi: XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Bydgoszcz, 19-20.06.1980 r.
Typ publikacji: SPR
Polskie hasła przedmiotowe:

61/216
Autorzy: Waldemar Pakszys.
Tytuł: Sprawozdanie z XII Międzynarodowego Sympozjum Padaczkowego.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1981 : 15, 31, Neurol. Neurochir. Pol.
Uwagi: XII Międzynarodowe Sympozjum Padaczkowe 6-10 września 1980 r., Kopenhaga, Dania.
Typ publikacji: SPR
Polskie hasła przedmiotowe:

62/216
Autorzy: Karol Chmielowski, Mieczysław Lachowski, Stanisław Rudnicki, Eugeniusz Jaszczuk.
Tytuł: Wartość mieloscyntygrafii w ocenie drożności kanału kręgowego.
Tytuł równoległy: Value of myeloscintigraphy in the diagnosis of spinal canal patency.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1981 : 15, 2, 173-180, ryc. 6, tab. 3, bibliogr. 20 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

63/216
Autorzy: D. Ryglewicz, R. Gołąbek, B. Karwowski, Piotr Kozłowski.
Tytuł: Angiograficzna ocena dróg krążenia obocznego w zwężeniu i niedrożności mózgowych tętnic pozaczaszkowych.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1982 : 16, 4, 175-181, il., bibliogr., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

64/216
Autorzy: Teofan M. Domżał, Stanisław Horski-Horończyk.
Tytuł: Korowa ślepota po zamknięciu tętnicy kręgowej.
Tytuł równoległy: Cortical blindness following vertebral artery occlusion.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1982 : 16, 5-6, 351-356, 5 ryc., 3 tab., bibliogr. 8 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

65/216
Autorzy: Teofan Domżał, Bożena Zaleska, Waldemar Pakszys.
Tytuł: Migrena skojarzona z porażeniem nerwu podjęzykowego?.
Tytuł równoległy: Migraine associated with hypoglossal nerve paralysis?
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1982 : 16, 1-3, 105-106, bibliogr. 2 poz. rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

66/216
Autorzy: Teofan Domżał, Bożena Zaleska, Maciej Gontarewicz.
Tytuł: Plazmafereza w leczeniu zespołu Guillaina - Barre'go.
Tytuł równoległy: Plasmapheresis in the treatment of Guillain - Barre' syndrome.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1982 : 16, 5-6, 404-407, bibliogr. 11 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

67/216
Autorzy: Piotr Kozłowski.
Tytuł: Computerized tomography INSERM - Sympozium Bordeaux, September 20-22, 1979 / Eds. J.. M. Caille, G. Salamon. - Berlin : 1980.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1983 : 17, 3, 401-402
Typ publikacji: REC
Polskie hasła przedmiotowe:

68/216
Autorzy: J. Kwasucki, Andrzej Szczudlik.
Tytuł: Dwa przypadki wrodzonej obojętności na ból.
Tytuł równoległy: Two cases of congenital indifference to pain.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1983 : 17, 5, 579-581, bibliogr. 5 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

69/216
Autorzy: Stanisław Z. Rudnicki.
Tytuł: Jerzy Choróbski - 80 lecie urodzin (1902-).
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1983 : 17, 2, 163-166
Typ publikacji: PB
Polskie hasła przedmiotowe:

70/216
Autorzy: J. Kwasucki, Andrzej Szczudlik.
Tytuł: Kaszlowy ból głowy.
Tytuł równoległy: Cough - induced headaches.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1983 : 17, 5, 589-592, bibliogr. 10 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

71/216
Autorzy: Maciej Krzakowski, Kazimierz Roszkowski.
Tytuł: Metronidazol jako środek promieniujący w leczeniu glejaków mózgu.
Tytuł równoległy: Metronidazole as an agent sensitizing to radiation in the treatment of brain gliomas.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1983 : 17, 5, 575-577, bibliogr. 18 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

72/216
Autorzy: Teofan Domżał.
Tytuł: O możliwościach mierzenia bólu.
Tytuł równoległy: On the possibilities of pain measurement.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1983 : 17, 5, 529-533, bibliogr. 13 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

73/216
Autorzy: Andrzej Szczudlik.
Tytuł: Das peptiderge neuron. Ed. M. Gersch, K. Richter. - Jena : 1981. - Rec. : Szczudlik Andrzej.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1983 : 17, 6, 671
Typ publikacji: REC
Polskie hasła przedmiotowe:

74/216
Autorzy: Andrzej Szczudlik.
Tytuł: Propozycja konstrukcji polskiego "języka bólu".
Tytuł równoległy: A proposal for a polish "pain glossary".
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1983 : 17, 5, 547-552, tab., bibliogr. 7 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

75/216
Autorzy: Teofan Domżał.
Tytuł: Sprawozdanie z I Konferencji Założycielskiej Sekcji Badania i Zwalczania Bólu PTN.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1983 : 17, 3, 403-404
Uwagi: I Konferencja Założycielska Sekcji Badania i Zwalczania Bólu PTN, Baranów Sandomierski, 9 - 10.10.1981 r.
Typ publikacji: SPR
Polskie hasła przedmiotowe:

76/216
Autorzy: Teofan Domżał.
Tytuł: Sprawozdanie z II Konferencji Naukowo- Szkoleniowej Sekcji Badania i Zwalczania Bólu PTN.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1983 : 17, 4, 522
Uwagi: II Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Sekcji Badania i Zwalczania Bólu PTN, Radziejowice, 8 - 9.10.1982 r.
Typ publikacji: SPR
Polskie hasła przedmiotowe:

77/216
Autorzy: Bożena Zaleska.
Tytuł: Tolerancja bólu a efekt leczenia bólów głowy punktowym drażnieniem receptorowym.
Tytuł równoległy: Pain tolerance and the effect of headache treatment with pinpoint receptor stimulation (acupuncture).
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1983 : T. 17, nr 5, s. 541-545, tab., bibliogr. 10 poz., rez., sum.
ISSN: 0028-3843
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

78/216
Autorzy: Andrzej Szczudlik, J. Kwasucki.
Tytuł: Kwestionariuszowa metoda oceny skuteczności postępowania przeciwbólowego.
Tytuł równoległy: Questionnaire method for evaluating the effectiveness of analgesic management.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1984 : 18, 5, 421-428, tab., bibliogr. 8 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

79/216
Autorzy: Z. Czernicki, Jerzy Walecki.
Tytuł: Obraz naczyniaka mózgu w tomografii komputerowej.
Tytuł równoległy: The pattern of cerebral angioma in computer tomography.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1984 : 18, 1, 69-73, ryc. 6, bibliogr. 8 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

80/216
Autorzy: J. Kwasucki, Andrzej Szczudlik.
Tytuł: Ocena przeciwbólowego działania prądów interferencyjnych w bólach korzeniowych.
Tytuł równoległy: The analgesic effect of interference currents in radicular pains.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1984 : 18, 3, 235-239, ryc., tab., bibliogr. 20 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

81/216
Autorzy: Bożena Zaleska.
Tytuł: Plazmafereza w leczeniu chorób układu nerwowego.
Tytuł równoległy: Plasmapheresis in the treatment of nervous system diseases.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1984 : 18, 5, 409-413, bibliogr. 20 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

82/216
Autorzy: Piotr Kozłowski.
Tytuł: Roentgendiagnostik des Zentralnervensystems Teil 1 B / red. L. Diethelm, S. Wenda. Berlin [West] 1981.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1984 : 18, 6, 610
Typ publikacji: REC
Polskie hasła przedmiotowe:

83/216
Autorzy: Teofan Domżał.
Tytuł: Sprawozdanie z I Roboczej Konferencji Komisji Patofizjologii Bólu Komitetu Nauk Neurologicznych Polskiej Akademii Nauk odbytej w dniach 19-20 października 1984 r w Radziejowicach.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1985 : 19, 2, 181-182
Uwagi: I Robocza Konferencja Komisji Patofizjologii Bólu Komiteteu Nauk Neurologicznych Polskiej Akademii Nauk, Radziejowice, 19 - 20 października 1984 r.
Typ publikacji: SPR
Polskie hasła przedmiotowe:

84/216
Autorzy: J. Kwasucki, Andrzej Szczudlik.
Tytuł: Wrodzona niewrażliwość i obojętność na ból.
Tytuł równoległy: Congenital pain insensitivity and indifference to pain.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1984 : 18, 4, 351-358, tab., bibliogr. 30 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

85/216
Autorzy: Andrzej Szczudlik, J. Kwasucki.
Tytuł: Zachowanie się immunoreaktywności beta-endorfinopodobnej we krwi chorych z przewlekłym bólem leczonym punktowym drażnieniem receptorowym (akupunkturą).
Tytuł równoległy: Beta-endorphin-like immunoreactivity in the blood of patients with long - standing pain treated with pinpoint receptor stimulation (acupuncture).
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1984 : 18, 5, 415-420, tab., bibliogr. 14 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

86/216
Autorzy: Kazimierz Kućma.
Tytuł: Zasady elektrostymulacji w porażeniach wiotkich.
Tytuł równoległy: Principles of electrostimulation in flaccid paralysis.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1984 : 18, 4, 319-325, ryc., tab. 2, bibliogr. 14 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

87/216
Autorzy: Teofan Domżał.
Tytuł: XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1984 : 18, 5, 414, 440.
Uwagi: XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Szczecin, 13 -15 września 1984.
Typ publikacji: SPR
Polskie hasła przedmiotowe:

88/216
Autorzy: Lech Polis, J. Brzeziński, Elżbieta Dąbrowska, Jerzy Waleszkowski, Wielisław Papież.
Tytuł: Z kazuistyki nowotworów złośliwych tkanek miękkich owłosionej części głowy.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1984 : 18, 6, 599-603, li., bibliogr., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

89/216
Autorzy: Elżbieta Orłowska, Eugenia Tarnowska-Dziduszko, Kazimierz Gajkowski.
Tytuł: Przypadek ostrego nekrotyzyjącego zapalenia mózgu wywołanego wirusem opryszczki - analiza kliniczno-morfologiczna.
Tytuł równoległy: A case of acute necrotizing encephalitis caused by herpes virus - a clinico - morphological analysis.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1985 : 19, 4, 349-353, ryc. 6, bibliogr. 10 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

90/216
Autorzy: Teofan Domżał.
Tytuł: X Spotkanie Informacyjne Sekcji Terapii Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego i Komitetu Nauk Neurologicznych Polskiej Akademii Nauk.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1985 : 19, 4, 363
Uwagi: X Spotkanie Informacyjne Sekcji Terapii Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego i Komitetu Nauk Neurologicznych Polskiej Akademii Nauk pt. Nowe leki w neurologii, Warszawa, 30 listopada 1984 r.
Typ publikacji: SPR
Polskie hasła przedmiotowe:

91/216
Autorzy: Teofan Domżał.
Tytuł: Sprawozdanie z polsko-włoskiego spotkania neurologów.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1985 : 19, 6, 529
Uwagi: Polsko-włoskie spotkanie neurologów, Rzym, 21.04.1985 r.
Typ publikacji: SPR
Polskie hasła przedmiotowe:

92/216
Autorzy: Teofan Domżał.
Tytuł: Sprawozdanie z XIII Światowego Kongresu Neurologów.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1985 : 19, 6, 531
Uwagi: XIII Światowy Kongres Neurologów, Hamburg, 1-6 września 1985 r.
Typ publikacji: SPR
Polskie hasła przedmiotowe:

93/216
Autorzy: Barbara Radzikowska, Andrzej Szczudlik, Andrzej Łypka.
Tytuł: Stężenie beta-endorfiny w krwi i w płynie mózgowo-rdzeniowym u ludzi.
Tytuł równoległy: Concentration of beta-endorphin in blood and cerebrospinalfluid in man.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1985 : 19, 4, 281-285, tab., bibliogr. 20 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

94/216
Autorzy: R. Gołąbek, Piotr Kozłowski, J. Dymecki.
Tytuł: Układ tętnicy czołowej wstępującej - analiza morfologicznno-radiologiczna.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1985 : 19, 5, 386-394, il., bibliogr., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

95/216
Autorzy: T. Kryst, Henryk Kaszyński, Piotr Kozłowski, M. Barańska, Tomasz Jędrzejczak.
Tytuł: Zastosowanie głowicy typu UST-554-5 w zestawieniu z aparatem USG model SS-D Aloka do oceny tętnicy szyjnej wspólnej i jej rozwidlenia.
Tytuł równoległy: The use of a UST-554-5 head connected to a SS-D Aloka ultrasonograph for evaluation of the common carotid artery and its bifurcation.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1985 : 19, 4, 333-337, 6 ryc., bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

96/216
Autorzy: Teofan Domżał, Piotr Kozłowski, Bożena Zaleska.
Tytuł: Cavinton w leczeniu niedokrwiennych udarów mózgu. Ocena kliniczna i komputerowo-tomograficzna (CT).
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1986 : 20, 3, 234-240, il., tab., bibliogr. 10 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

97/216
Autorzy: Andrzej Tutaj, Elżbieta Dobrowolska.
Tytuł: Dwa przypadki choroby Fahra.
Tytuł równoległy: Two cases of Fahr's disease.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1986 : 20, 6, 582-584, bibliogr. 10 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

98/216
Autorzy: Teofan Domżał, Henryk Szymański, Bożena Zaleska.
Tytuł: Morfinowe blokady nadtwardówkowe w bólu lędźwiowo-krzyżowym.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1986 : 20, 3, 214-217, tab., bibliogr. 10 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

99/216
Autorzy: A. Radek, W. Piwowarski, E. Sordyl, M. Harat, P. Błoch, W. Kozłowski.
Tytuł: Klepsydrowata torbiel jelitowa (cystis enterica) pogranicza szyjno-piersiowego o zewnątrz- i wewnątrzrdzeniowym umiejscowieniu / Hourglass enteric cyst at the cervicothoracic region with extramedullary and intramedullary location.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1987 : 21, 4-5, 429-433, 3 il., bibliogr. 10 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

100/216
Autorzy: Kazimierz Gajkowski, Danuta Werkowicz-Pelczyk, Ignacy Masiak, A. Rysz.
Tytuł: Objawy neurologiczne w przebiegu zatrucia litem.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1987 : 21, 4-5, 412-414, bibliogr. 10 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

101/216
Autorzy: Teofan Domżał.
Tytuł: Sprawozdanie z XIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego Gdańsk, 28-30 maja 1987 r.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1987 : 21, 6, 560-561
Typ publikacji: SPR
Polskie hasła przedmiotowe:

102/216
Autorzy: A. Radek, R. Staniaszczyk, Andrzej Judycki, W. Piwowarski, Józef Karbownik.
Tytuł: Użyteczność komputerowej tomografii w rozpoznawaniu guzów nerwów obwodowych / Usefulness of computerized tomography in the diagnosis of peripheral nerve tumours.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1987 : 21, 4-5, 362-365, 3 il., bibliogr. 6 poz., streszcz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

103/216
Autorzy: Elżbieta Orłowska, Eugeniusz Jaszczuk, Marek Marciniak, Zbyszko Scholtz.
Tytuł: Porażenie nerwu okoruchowego w tętniakach wewnątrzczaszkowych.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1988 : 22, 6, 513-517, il., tab., bibliogr. 5 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

104/216
Autorzy: Teofan Domżał, Maria Małowidzka-Serwińska, Krystyna Mróz.
Tytuł: Przydatność 24-godzinnego zapisu EEG w rozpoznawaniu padaczki.
Tytuł równoległy: Usefulness of 24-hour EEG recording in epilepsy diagnosis.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1988 : 22, 4, 293-298, tab., bibliogr. 7 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

105/216
Autorzy: Stefania Steckiewicz, Zdzisław Dziubek, Kazimierz Gajkowski, K. Jarek.
Tytuł: Przypadek wągrzycy mózgu leczony operacyjnie praziquantelem.
Tytuł równoległy: A case of cerebral cysticercosis treated surgically with praziquantel.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1988 : 22, 5, 454-458, ryc., bibliogr. 10 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

106/216
Autorzy: Kazimierz Gajkowski, A. Rysz, Jerzy Walecki, Jacek Bojakowski.
Tytuł: Rodzina z bezładem móżdżkowym. Ocena kliniczna i elektrofizjologiczna.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1988 : 22, 1, 22-27, il., tab., bibliogr. 18 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

107/216
Autorzy: A. Rysz, Kazimierz Gajkowski, Anna Empel.
Tytuł: Rodzinne występowanie zwapnień jąder podstawy mózgu.
Tytuł równoległy: Familial occurrence of basal ganglia calcifications.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1988 : 22, 5, 459-462, ryc., tab., bibliogr. 10 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

108/216
Autorzy: J. Bidziński, Andrzej Koziarski, E. Frankiewicz.
Tytuł: Leczenie zachowawcze krwiaków śródmózgowych i dynamika ich wchłaniania.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1989 : 23, 1, 27-34, il., tab., bibliogr. 10 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  109/216
  Autorzy: Teofan Domżał, Jerzy Walecki, Bożena Zaleska.
  Tytuł: Niedokrwienie kręgowo-podstawne - korelacja kliniczno-radiologiczna.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1989 : 23, 3, 177-181, ryc., tab., bibliogr. 7 poz., sum., rez.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  110/216
  Autorzy: J. Bidziński, Andrzej Koziarski.
  Tytuł: Uwagi o leczeniu operacyjnym wewnątrzczaszkowych torbieli pajęczynówkowych.
  Tytuł równoległy: Remarks on surgical treatment of intracranial arachnoid cysts.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1989 : 23, 4-6, 322-331, 3 tab., bibliogr. 12 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  111/216
  Autorzy: M. Rakowicz, E. Szkiłądź, W. Maksymowicz, Andrzej Koziarski, J. Bidziński, T. Bacia.
  Tytuł: Wpływ stymulacji rdzenia kręgowego na odruchy fazowe i toniczne u pacjentów z uszkodzeniem centralnego neuronu ruchowego.
  Tytuł równoległy: The effect of spinal cord stimulation on phasic and tonic reflexes in patients with central motor neuron damage.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1989 : 23, 4-6, 343-354, 3 il., 3 tab., bibliogr. 20 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  112/216
  Autorzy: Teofan Domżał, Elżbieta Orłowska.
  Tytuł: Stwardnienie rozsiane z objawami guza mózgu.
  Tytuł równoległy: Multiple sclerosis with manifestations of brain tumour.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1990 : 24, 1-2, 98-103, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  113/216
  Autorzy: Teofan Domżał.
  Tytuł: Zaburzenia snu w otępieniu wielozawałowym i próba leczenia kofeiną.
  Tytuł równoległy: Sleep disturbances in multi-infarction dementia and trials od treatment with caffeine.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1990 : 24, 3-4, 133-138, il., tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  114/216
  Autorzy: Leszek Delimat, Marek Marciniak, Jan K. Podgórski.
  Tytuł: Krwiaki śródczaszkowe jako powikłanie po operacjach oponiaków.
  Tytuł równoległy: Intracranial haematomas as complications after operations for meningioma.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1991 : 25, 5, 592-596, tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  115/216
  Autorzy: Andrzej Koziarski.
  Tytuł: Leczenie zachowawcze pourazowych krwiaków śródmózgowych.
  Tytuł równoległy: Conservative treatment of posttraumatic intracerebral haematomas.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1991 : 25, 2, 230-237, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  116/216
  Autorzy: Teofan Domżał.
  Tytuł: Mózg a jego jaźń / aut. Jan Trąbka. - Kraków, 1991. rec. Teofan Domżał.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1991 : 25, 4, 531
  Typ publikacji: REC
  Polskie hasła przedmiotowe:

  117/216
  Autorzy: Andrzej Łypka, Karol Chmielowski, Jan K. Podgórski, Janusz Bolewski, Leszek Delimat.
  Tytuł: Ocena przydatności oznaczania aktywności kinazy tymidynowej w różnicowaniu guzów OUN.
  Tytuł równoległy: Usefulness of thymidine kinase activity evaluation in the differential diagnosis of CNS tumours.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1991 : 25, 5, 604-608, tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  118/216
  Autorzy: Stanisław Z. Rudnicki, Leszek Delimat, Jan K. Podgórski.
  Tytuł: Ocena własna przydatności CUSA w operacjach trudno dostępnych guzów mózgu i guzów śródrdzeniowych.
  Tytuł równoległy: Own assessment of CUSA usefulness in operations for poorly accwssible brain tumours and intramedullary tumours.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1991 : 25, 5, 587-591, il., tab., bibliogr. 2 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  119/216
  Autorzy: Teofan Domżał.
  Tytuł: Parlodel w napadowym bólu głowy - przypadek czy nowe możliwości lecznicze?
  Tytuł równoległy: Parlodel in paroxysmall headache - accidental effect or a new therapeutic possibility?
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1991 : 25, 4, 523-524
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  120/216
  Autorzy: Janusz Bolewski, Ziemowit Potakiewicz, Marek Marciniak, Tomasz Rybak, Jan K. Podgórski.
  Tytuł: Przemieszczenie przednie nerwu łokciowego w okolicy dołu łokciowego - przyczynek do leczenia odruchowej dystrofii współczulnej.
  Tytuł równoległy: Anterior ulnar nerve displacement in the cubital fossa. A contribution to the treatment of sympathetic reflex dystrophy.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1991 : 25, 5, 609-612, bibliogr. 5 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  121/216
  Autorzy: Jan K. Podgórski, Stanisław Z. Rudnicki, Ziemowit Potakiewicz, Leszek Delimat, Janusz Bolewski.
  Tytuł: Przypadek pierwotnego ropnia przysadki mózgowej.
  Tytuł równoległy: Primary pituitary abscess - case report.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1991 : 25, 5, 683-688, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  122/216
  Autorzy: Jan K. Podgórski, Stanisław Z. Rudnicki, Ziemowit Potakiewicz, Leszek Delimat, Jan Siwik.
  Tytuł: Przypadek śródsiodłowego czaszkogardlaka, przebiegającego z objawami udaru przysadkowego.
  Tytuł równoległy: Intraseller craniopharyngioma with pituitary apoplexy symptoms. A case report.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1991 : 25, 5, 689-693, il., bibliogr. 4 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  123/216
  Autorzy: Stanisław Z. Rudnicki, K. Jarek, Jan K. Podgórski, Leszek Delimat.
  Tytuł: Samoistny, nawrotowy krwiak mostu leczony operacyjnie z pomyślnym wynikiem.
  Tytuł równoległy: Spontaneous recurrent pontine haematoma treated surgically with good results.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1991 : 25, 6, 824-831, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  124/216
  Autorzy: Leszek Delimat, Adam Wejroch, Jan K. Podgórski, Janusz Bolewski, Jan Siwik.
  Tytuł: Tzw. uszkodzenia lustrzane w ciężkich urazach głowy.
  Tytuł równoległy: So called mirrow injuries in severe head trauma.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1991 : 25, 5, 613-617, il., tab., bibliogr. 4 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  125/216
  Autorzy: Jan K. Podgórski, Stanisław Z. Rudnicki, Paweł Twarkowski, Jerzy Walecki, Leszek Delimat.
  Tytuł: Wartość tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego w trudnych diagnostycznie przypadkach gruczolaków przysadki mózgowej.
  Tytuł równoległy: Usefulness od computer tomography and magnetic resonance imaging in diagnostically difficult cases of pituitary adenomas.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1991 : 25, 5, 597-603, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  126/216
  Autorzy: W. Fryze, R. Obiedziński, Mirosław Kłos.
  Tytuł: Współistnienie stwardnienia rozsianego i miastenii.
  Tytuł równoległy: Coexistence of multiple sclerosis and myasthenia gravis.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1991 : 25, 2, 259-262, bibliogr. 9 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  127/216
  Autorzy: Teofan Domżał.
  Tytuł: Botulina w leczeniu miejscowych dystonii.
  Tytuł równoległy: Botulin in the treatment of local dystonia.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1992 : 26, 6, 783-789, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  128/216
  Autorzy: Mieczysław Lachowski, Jan K. Podgórski, Paweł Twarkowski, Leszek Delimat.
  Tytuł: Diagnostyka radiologiczna jatrogennych zwężeń lędźwiowego odcinka kanału kręgowego u chorych po przebytych operacjach przepuklin jądra miażdżystego.
  Tytuł równoległy: Radiological diagnosis of iatrogenic lumbar vertebral canal stenosis in patients after herniated disc operations.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1992 : 26, 1, 66-72, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  129/216
  Autorzy: Teofan Domżał, Bożena Zaleska.
  Tytuł: Długotrwała "pulsacyjna" terapia steroidowa w stwardnieniu rozsianym.
  Tytuł równoległy: Long-term steroid therapy in multiple sclerosis.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1992 : 26, 5, 621-625, tab., bibliogr. 8 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  130/216
  Autorzy: Janusz Bolewski.
  Tytuł: Leczenie operacyjne i zachowawcze przerzutów mózgowych.
  Tytuł równoległy: Surgical and conservative treatment of malignant metastases to the brain.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1992 : 26, 1, 73-81, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  131/216
  Autorzy: Teofan Domżał.
  Tytuł: Migrena - rozważania na temat osiągnięć medycyny.
  Tytuł równoległy: Migraine - considerations on the achievements in medicine.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1992 : 26, supl. 2, 5-13, bibliogr. 22 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  132/216
  Autorzy: Janusz Bolewski, Paweł Twarkowski.
  Tytuł: Przerzuty nowotworowe do mózgu - różnice w przebiegu klinicznym.
  Tytuł równoległy: Tumor metastases to brain. Differences of clinical course.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1992 : 26, 5, 663-669, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  133/216
  Autorzy: Andrzej Koziarski, H. Kroh, E. Olszewski.
  Tytuł: Przypadek wągrzycy IV komory mózgu.
  Tytuł równoległy: A case of IV ventricle cysticercosis.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1992 : 26, 1, 115-120, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  134/216
  Autorzy: Teofan Domżał.
  Tytuł: Sprawozdanie z posiedzenia delegatów do Europejskiej Federacji Towarzystw Neurologicznych. Wiedeń 7-12 XII 1991.
  Tytuł równoległy: Report on the meetings of the Delegates of the European Federation of Neurological Societies in Vienna.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1992 : 26, 2, 273-274
  Uwagi: - Kongres Europejskiej Federacji Towarzystw Neurologicznych, Wiedeń (AT), 7-12.12.1991
  Typ publikacji: SPR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  135/216
  Autorzy: Paweł Twarkowski, Mieczysław Lachowski, Jan K. Podgórski, Leszek Delimat.
  Tytuł: Wartość tomografii komputerowej w rozpoznawaniu dyskopatii w odcinku L4-L5-S1.
  Tytuł równoległy: The value of computerized tomography in the diagnosis of discopathy at the L4-L5-S1 levels.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1992 : 26, 1, 47-56, il., bibliogr. 5 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  136/216
  Autorzy: Teofan Domżał.
  Tytuł: Wspomnienia z XIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Gdańsk 27-29 maja 1987 r.
  Tytuł równoległy: Some reminiscences connected with the XIII-th Congress of Polish Neurological Society in Gdańsk, May 1987.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1992 : 26, 4, 573-574
  Uwagi: - 13 Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Gdańsk, 27-29.05.1987.
  Typ publikacji: SPR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  137/216
  Autorzy: Romana Bogusławska-Staniaszczyk, T. Kryst-Widźgowska, R. Poniatowska.
  Tytuł: Intradural extramedullary tumors in cervical spine.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1993, supl. 2, 274-278, 4 il., 2 tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Uwagi: Congress of the Polish Society of Neurosurgeons, Cracow, June 20-23 1993 : Proceedings.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  138/216
  Autorzy: Teofan Domżał, W. Kozubski, A. Prusiński, Andrzej Szczudlik, Bożena Zaleska.
  Tytuł: Klasyfikacja i kryteria diagnostyczne bólów głowy, nerwobólów czaszkowych i bólu twarzy.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1993 : 27, supl. 1, 127 s., bibliogr. s. 97-123
  Typ publikacji:
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  139/216
  Autorzy: Romana Bogusławska-Staniaszczyk, T. Kryst-Widźgowska.
  Tytuł: MR imaging of postsurgical changes in the spine.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1993, supl. 2, 279-282, 3 il., 2 tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Uwagi: Congress of the Polish Society of Neurosurgeons, Cracow, June 20-23 1993 : Proceedings.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  140/216
  Autorzy: Romana Bogusławska-Staniaszczyk, J. Ziąber.
  Tytuł: Odległe następstwa urazów czaszkowo-mózgowych - badanie CT z zastosowaniem cyfrowej analizy obrazu.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1993 : 27, 2, 181-186, tab., bibliogr. 12 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  141/216
  Autorzy: J. Ziąber, Romana Bogusławska-Staniaszczyk.
  Tytuł: Porównywalność wyników badań klinicznych CT i EEG w ocenie późnych następstw pourazowych.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1993 : 27, 2, 175-180, tab., bibliogr. 9 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  142/216
  Autorzy: Jan Furtak.
  Tytuł: Zaburzenia mózgowego przepływu krwi w przebiegu klinicznego zespołu wstrząśnienia mózgu.
  Tytuł równoległy: Disturbances of cerebral blood flow in commotio cerebri.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1996 : 30, supl, 4 cz. 1, 163-188, 4 tabl., bibliogr. 9 poz.
  Uwagi: Pamiętnik Zjazdu Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów w XXX-lecie Kliniki Neurochirurgii Akademii Medycznej. Wrocław, 21-23.09.1995.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  143/216
  Autorzy: W. Fryze, A. Członkowska, Katarzyna Bieganowska, Mirosław Kłos, Jacek Nowak, R. Obiedziński, Walentyna Szirkowiec.
  Tytuł: Antygeny HLA II klasy u chorych na stwardnienie rozsiane z regionu Warszawy i Gdańska.
  Tytuł równoległy: Class II HLA antigens in patients with multiple sclerosis from Warsaw and Gdańsk regions.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1997 : 31, 2, 229-236, 2 tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  144/216
  Autorzy: Andrzej Koziarski, Jan K. Podgórski, R. Poniatowska, Halina Wasilewska, Andrzej Kadłubowski, Adam Wejroch.
  Tytuł: Postępowanie w nerwiakowłókniakowatości typu II (NF2).
  Tytuł równoległy: Management in neurofibromatosis type 2 (NF2).
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1996 : 30, supl. 4 cz. 2, 541-545, 3 ryc., bibliogr. 10 poz. sum.
  Uwagi: Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów w XXX-lecie Kliniki Neurochirurgii Akademii Medycznej. Wrocław, 21-23.09.1995.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  145/216
  Autorzy: Jan Furtak, Jan K. Podgórski.
  Tytuł: Współczesne poglądy na wstrząśnienie mózgu.
  Tytuł równoległy: Modern views on brain concussion.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1997 : 31, 2, 327-334, bibliogr. 15 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  146/216
  Autorzy: Włodzisław Kuliński, Marian Cholewa, Tomasz Rybak, Jacek Wołoszczak, Irena Szulecka.
  Tytuł: Zespół Guillain-Barre o szczególnie ciężkim przebiegu.
  Tytuł równoległy: Giullain-Barre syndrome of especially severe course.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1997 : 31, 1, 155-160, ryc., bibliogr. 10 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  147/216
  Autorzy: Jacek Pietrzykowski, Karol Chmielowski, Sławomir Skrzyński, Jan K. Podgórski.
  Tytuł: Fenomen diaschizy. Skrzyżowana diaschiza móżdżkowo-mózgowa.
  Tytuł równoległy: Diaschisis penomenon. Crossed cerebellar diaschisis.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1997 : 31, 6, 1207-1215, 2 ryc., bibliogr. 20 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  148/216
  Autorzy: Ryszard Janda, Janusz Bolewski, Andrzej Dąbek, Andrzej Tutaj.
  Tytuł: Krwotok podpajęczynówkowy spowodowany wyściółkiem stożka rdzeniowego.
  Tytuł równoległy: Subarachnoid haemorrhage due to conus medullaris ependymoma.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1998 : 32, 2, 409-415, 4 ryc., bibliogr. 9 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  149/216
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Ocena książki pt. "Neuropatologia kliniczna" wydanej pod redakcją Jerzego Dymeckiego i Jerzego Kulczyckiego.
  Tytuł równoległy: "Clinical Neuropathology" edited by Jerzy Dymecki and Jerzy Kulczycki.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1998 : 32, 4, 1007-1009
  Typ publikacji: REC
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  150/216
  Autorzy: Maria Małowidzka-Serwińska.
  Tytuł: Ocena skuteczności lamotryginy u pacjentów z lekooporną padaczką.
  Tytuł równoległy: Assessment of lamotrigin effectiveness in patients with drug-resistant epilepsy.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1998 : 32, 2, 285-293, 32 ryc., 3 tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Uwagi: Praca przedstawiona na XVI Zjeździe Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Katowice, 26-29 wrzesień 1996.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  151/216
  Autorzy: J. Krzyżowski, Andrzej Koziarski, Adam Wejroch, Leszek Delimat, Jan K. Podgórski.
  Tytuł: Przypadek psychozy schizofrenopodobnej u pacjenta z torbielą pajęczynówkową.
  Tytuł równoległy: A case of schizophrenia-like psychosis in a patient with arachnoid cyst.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1998 : 32, 2, 433-440, 4 ryc., bibliogr. 9 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  152/216
  Autorzy: Hanna Konop, Anna Frank-Piskorska, Jan K. Podgórski, Leszek Delimat.
  Tytuł: Zespół bezdechu podczas snu u chorych z akromegalią.
  Tytuł równoległy: The sleep apnea syndrome in acromegalic patients.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1998 : 32, 2, 351-358, 5 tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  153/216
  Autorzy: Bożena Zaleska, Teofan Domżał.
  Tytuł: Apomorfina w leczeniu choroby Parkinsona z fluktacjami. Doniesienie wstępne.
  Tytuł równoległy: Apomorphine in treatment of Parkinson's disease with fluctuations.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1999 : T. 33(49), nr 6, s. 1297-1303, tab., bibliogr. 16 poz., sum., streszcz.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  154/216
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Dobre i złe obyczaje wygłaszania referatów. Uwagi i rady przewodniczącego.
  Tytuł równoległy: Good and bad habits of presentations of papers. Advice and comments of the chairman.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1999 : T. 33(49), nr 3, s. 703-706
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PLT
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  155/216
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Dystonie - klinika i leczenie.
  Tytuł równoległy: Dystonias - clinical features and treatment.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1999 : T. 33(49), supl. 3 T.1, s. 299-289
  Uwagi: Streszczenia wykładów, referatów i doniesień XVII-go Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Lublin 1-4 września 1999. Tekst równolegle w jęz. ang.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  156/216
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Kręcz karku. 5 lat doświadczenia w leczeniu toksyną botulinową A1.
  Tytuł równoległy: Spasmodic torticollis: experience of 5 years with botulinum toxin treatment.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1999 : T. 33(49), nr 2, s. 351-357, bibliogr. 14 poz., sum., streszcz.
  Uwagi: [Pracę wykonano w latach 1991-1997].
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  157/216
  Autorzy: E[lżbieta] Orłowska, J[erzy] Kotowicz.
  Tytuł: Leczenie immunoglobulinami chorych na stwardnienie rozsiane.
  Tytuł równoległy: Immunoglobulin treatment of MS patients.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1999 : T. 33(49), supl. 3 T.1, s. 181
  Uwagi: Streszczenia wykładów, referatów i doniesień XVII-go Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Lublin 1-4 września 1999.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  158/216
  Autorzy: Ryszard Janda.
  Tytuł: Prędkość przepływu krwi w przedniej części koła tętniczego w niedokrwiennym udarze mózgu - korelacja z ultrasonografią dopplerowską tętnic szyjnych wewnętrznych.
  Tytuł równoległy: Blood flow velocity in the anterior part of the circulus arteriosus in ischemic stroke - correlation with Doppler ultrasonography of the internal carotid arteries.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1999 : T. 33(49), nr 2, s. 291-299, il., bibliogr. 18 poz., sum., streszcz.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  159/216
  Autorzy: Z[bigniew] Rybicki.
  Tytuł: Resuscytacja krążeniowo-oddechowo-mózgowa.
  Tytuł równoległy: Circulatory-respiratory-cerebral resuscitation.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1999 : T. 33(49), supl. 3 T.1, s. 56-57
  Uwagi: Streszczenia wykładów, referatów i doniesień XVII-go Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Lublin 1-4 września 1999. Tekst równolegle w jęz. ang.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  160/216
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Wspomnienie o płk dr n. med. Stanisławie Ryszardzie Zalejskim 1922-1998.
  Tytuł równoległy: Col. Stanisław Ryszard Zalejski, M.D.Ph.D. (1922-1998).
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1999 : T. 33(49), nr 1, s. 243-244, il.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PB
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  161/216
  Autorzy: Halina Wasilewska, Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Zawroty głowy - leczenie betahistyną z oceną kliniczną i elektrofizjologiczną (słuchowe potencjały wywołane pnia mózgu).
  Tytuł równoległy: Treatment of vertigo with betahistine with clinical and electrophysiological evaluation (BAEP).
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1999 : T. 33(49), nr 1, s. 63-69, tab., bibliogr. 13 poz., sum., streszcz.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  162/216
  Autorzy: Paweł Twarkowski, Mirosław Osiecki, Andrzej Koziarski, Krzysztof Brzozowski, Norbert Madrak.
  Tytuł: Embolizacja wewnątrznaczyniowa naczyniaków tętniczo-żylnych wewnątrzczaszkowych.
  Tytuł równoległy: Intravascular embolisation of intracranial arteriovenous haemangiomas.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 2000 : T. 34(50), nr 4, s. 661-671, il., tab., bibliogr. 4 poz., sum., streszcz.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  Adres url:

  163/216
  Autorzy: Jan K. Podgórski.
  Tytuł: Recenzja książki "Zarys neurochirurgii" pod redakcją dr hab. n.med. Mirosława Ząbka.
  Tytuł równoległy: An outline of neurosurgery" M. Ząbek ed.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 2000 : T. 34(50), nr 5, s. 1043-1044
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: REC
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  164/216
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Wymuszona normalizacja.
  Tytuł równoległy: Forced normalization.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 2000 : T. 34(50), nr 4, s. 719-724, bibliogr. 12 poz., sum., streszcz.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  Adres url:

  165/216
  Autorzy: Paweł Twarkowski, Mirosław Osiecki, Andrzej Koziarski, Sławomir Spyra, Jan Siwik.
  Tytuł: Embolizacja wewnątrznaczyniowa tętniaków wewnątrzczaszkowych.
  Tytuł równoległy: Intravascular embolisation of intracranial aneurysms.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 2001 : T. 35(51), nr 2, 233-243, il., tab., bibliogr. 5 poz., sum., streszcz.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  Adres url:

  166/216
  Autorzy: Andrzej Koziarski, Grzegorz Zieliński.
  Tytuł: Jamistość rdzenia w przebiegu guzów wewnątrzczaszkowych. Opis przypadku i przegląd piśmiennictwa.
  Tytuł równoległy: Syringomyelia associated with intracranial tumours. Case report and review of literature.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 2001 : 35, 1, 139-152, il., tab., bibliogr. 34 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  Adres url:

  167/216
  Autorzy: J[erzy] Kotowicz.
  Tytuł: Somatosensory evoked potentials - clinical applications; how far we are and where we go?
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 2001, supl. 2 : Abstracts of lectures and poster presentations on the 33rd International Danube Symposium, Lublin, August 29 - September 1, 2001, TC 17
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  168/216
  Autorzy: J[acek] Staszewski, J[erzy] Kotowicz.
  Tytuł: Thunderclap headache - a possible association with infection?
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 2001, supl. 2 : Abstracts of lectures and poster presentations on the 33rd International Danube Symposium, Lublin, August 29 - September 1, 2001, 57
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  169/216
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Wspomnienie o MacDonaldzie Critchley'u (1900-1997).
  Tytuł równoległy: MacDonald Critchley (1900-1997).
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 2001 : T. 35, nr 3, s. 519-520
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PB
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  170/216
  Autorzy: Jerzy Kotowicz, Jacek Staszewski, A. Dmoch, G. Stypuła, J. Kamieniowski, P. Grieb.
  Tytuł: Glikozylowana hemoglobina HbA1c u pacjentów z udarem mózgu : doniesienie wstępne.
  Tytuł równoległy: Glucosylated hemoglobin (HbA1c) in patients with cerebral stroke : preliminary communication.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 2002 : 36, supl. 2, cz. 1 : XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Poznań, 4-7 września 2002 : Streszczenia-Abstracts, 263-264, sum.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  171/216
  Autorzy: Kazimierz Tomczykiewicz, Jerzy Kotowicz, Katarzyna Macek.
  Tytuł: Ilościowa metoda badania czucia wibracji w diagnostyce polineuropatii cukrzycowej.
  Tytuł równoległy: Quantitative testing of vibration perception in diagnostic work-up of diabetes polyneuropathy.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 2002 : 36, supl. 2, cz. 1 : XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Poznań, 4-7 września 2002 : Streszczenia-Abstracts, 465, sum.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  172/216
  Autorzy: Jerzy Kotowicz, Elżbieta Orłowska, Bożena Zaleska, Jolanta Korsak.
  Tytuł: Leczenie immunoglobulinami wybranych schorzeń neurologicznych - doświadczenia własne.
  Tytuł równoległy: Immunoglobulins in the treatment of neurological diseases.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 2002 : T. 36, supl. 2,, s. 266
  Uwagi: XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Poznań, 4-7 września 2002 : streszczenia = abstracts. Cz. 1.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  173/216
  Autorzy: Jerzy Kotowicz, Waldemar Pakszys, Bogdan Brodacki, T. Zieliński, W. Kornacki.
  Tytuł: Monitorowanie klinimetryczne choroby Parkinsona.
  Tytuł równoległy: Clinimetric monitoring of the Parkinson's disease.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 2002 : 36, supl. 2, cz. 1 : XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Poznań, 4-7 września 2002 : Streszczenia-Abstracts, 265, sum.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  174/216
  Autorzy: Jacek Staszewski, Jerzy Kotowicz.
  Tytuł: Ostry, udarowy czy piorunujący ból głowy. Analiza materiału Kliniki Neurologicznej w latach 1990-2002.
  Tytuł równoległy: Acute, stroke headache or thunderclap headache - analysis of material of Neurological Dept between 1990-2002.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 2002 : 36, supl. 2, cz. 1 : XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Poznań, 4-7 września 2002 : Streszczenia-Abstracts, 428
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  175/216
  Autorzy: Tomasz Mandat, Ziemowit Potakiewicz, Janusz Bolewski, Anna Matuszewska, Jan K. Podgórski.
  Tytuł: Pourazowa agnozja wzrokowa i padaczka jako powikłanie rany postrzałowej głowy. Opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Posttraumatic visual agnosia and epilepsy as a consequence of gunshot injury to the head. Case report.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 2002 : T. 36, nr 2, s. 403-411, il., bibliogr. 20 poz., sum.
  ISSN: 0028-3819
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  176/216
  Autorzy: Anna Piusińska-Macoch, Jerzy Kotowicz, Alicja Grządka, Agnieszka Foss.
  Tytuł: Zaburzenia językowe w udarach prawej półkuli mózgu.
  Tytuł równoległy: Language disorders in right-hemisphere stroke.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 2002 : 36, supl. 2, cz. 1 : XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Poznań, 4-7 września 2002 : Streszczenia-Abstracts, 379, sum.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  177/216
  Autorzy: Andrzej Koziarski, Arkadiusz Wilk, Paweł Twarkowski, Norbert Madrak.
  Tytuł: Operacja mnogich oponiaków wewnątrzczaszkowych u świadka Jehowy wspomagana przedoperacyjną embolizacją wewątrznaczyniową. Opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Removal of multiple intracranial meningiomas preceded by preoperative intravascular embolization in a Jehovah's Witness. case report.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 2003 : 37, 4, 927-933, 2 il., bibliogr. 11 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  Adres url:

  178/216
  Autorzy: Adam Stępień.
  Tytuł: Nowa klasyfikacja bólów głowy Międzynarodowego Towarzystwa Bólów Głowy (IHS).
  Tytuł równoległy: New international classification of headache disorders by the International Headache Society.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 2004 : 38, 4, 255-256, bibliogr. 3 poz.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  179/216
  Autorzy: A[ndrzej] Koziarski, G[rzegorz] Zieliński, A[gnieszka] Warczyńska, W[ojciech] Kozłowski, J[an] K. Podgórski.
  Tytuł: Przypadek wągrzycy ośrodkowego układu nerwowego. Trudności diagnostyczne i lecznicze.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 2004 : 38, 5, supl. 2 : Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów ; Zjazd Sekcji Pielęgniarskiej Polskiego Towarzystwa Neurochirurgii, 21-23 października 2004 r., Kraków, S107
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  180/216
  Autorzy: M. Kopka, J[erzy] Kotowicz.
  Tytuł: Czynnik zapalny w TGA?
  Tytuł równoległy: Is transient global amnesia triggered by an inflammatory factor?
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 2005 : 39, 4, supl. 2, S 185-S 186, streszcz., sum.
  Uwagi: XIX Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, 31 sierpnia - 3 września 2005 r., Łódź: Streszczenia.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  181/216
  Autorzy: A[dam] Stępień.
  Tytuł: Jak i kiedy podejmować leczenie profilaktyczne migreny.
  Tytuł równoległy: How and when shall the prophylactic treatment be administered?
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 2005 : 39, 4, supl. 2, S 109, streszcz., sum.
  Uwagi: XIX Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, 31 sierpnia - 3 września 2005 r., Łódź: Streszczenia.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  182/216
  Autorzy: K[azimierz] Tomczykiewicz, B[ogdan] Brodacki, A[dam] Stępień, L[eszek] Waśniewski, A. Nadaj.
  Tytuł: Kamptokormia - niezwykla jednostka chorobowa - opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Camptocormia - a rare disorder - case report.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 2005 : 39, 4, supl. 2, S 311-S 312, streszcz., sum.
  Uwagi: XIX Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, 31 sierpnia - 3 września 2005 r., Łódź: Streszczenia.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  183/216
  Autorzy: Adam Stępień.
  Tytuł: Leczenie bólu neuropatycznego.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 2005 : T. 39, nr 4 supl. 3, S517-S519, tab.
  Uwagi: XIX Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego - Kursy dydaktyczne, Łódź 31.08-03.09.2005 r.
  ISSN: 0028-3819
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  184/216
  Autorzy: T[eofan] M. Domżał.
  Tytuł: Neurologia w anegdocie. Anegdota w neurologii.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 2005 : 39, 4, supl. 2, S 123-124, streszcz., sum.
  Uwagi: XIX Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, 31 sierpnia - 3 września 2005 r., Łódź: Streszczenia.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  185/216
  Autorzy: Romana Bogusławska, J. Kulczycki.
  Tytuł: Neuroobrazowanie a obraz kliniczny w stwardnieniu rozsianym.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 2005 : T. 39, nr 4 supl. 3, S541- S543
  Uwagi: XIX Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego - Kursy dydaktyczne, Łódź. 31.08-03. 09.2005 r.
  ISSN: 0028-3819
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  186/216
  Autorzy: M. Rzeski, Z. Kaczorowski, A[dam] Stępień.
  Tytuł: Ocena funkcji narządu przedsionkowego u chorych na migrenę.
  Tytuł równoległy: Evaluation of function of vestibular system in patients with migraine.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 2005 : 39, 4, supl. 2, S 205-S 206, streszcz., sum.
  Uwagi: XIX Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, 31 sierpnia - 3 września 2005 r., Łódź: Streszczenia.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  187/216
  Autorzy: K. Macek, J[acek] Staszewski, A[dam] Stępień.
  Tytuł: Odwracalna demielinizacja ciała modzelowatego w przebiegu choroby Marchiafavy-Bignamiego.
  Tytuł równoległy: Reversible demyelinisation of corpus callosum in Marchiafava-Bignami disease.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 2005 : 39, 4, supl. 2, S 277-S 278, streszcz., sum.
  Uwagi: XIX Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, 31 sierpnia - 3 września 2005 r., Łódź: Streszczenia.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  188/216
  Autorzy: J[acek] Staszewski, M. Rzeski, T[eofan] M. Domżał, A[dam] Stępień.
  Tytuł: Rodzinna narkolepsja - objawy kliniczne i związek z chorobami autoimmunologicznymi.
  Tytuł równoległy: Familial narcolepsy - clinical manifestation and association with autoimmunological disorders.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 2005 : 39, 4, supl. 2, S 305, streszcz., sum.
  Uwagi: XIX Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, 31 sierpnia - 3 września 2005 r., Łódź: Streszczenia.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  189/216
  Autorzy: J[acek] Staszewski, A[nna] Piusińska-Macoch, J[erzy] Kotowicz, A[dam] Stępień.
  Tytuł: Skuteczność riwastygminy w leczeniu afazji u pacjentów z ostrym udarem mózgu.
  Tytuł równoległy: Efficacy of rivastigmine in the treatment of aphasia in acute phase of stroke.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 2005 : 39, 4, supl. 2, S 387-S 388, streszcz., sum.
  Uwagi: XIX Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, 31 sierpnia - 3 września 2005 r., Łódź: Streszczenia.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  190/216
  Autorzy: K[azimierz] Tomczykiewicz, B[ogdan] Brodacki, J[acek] Staszewski, G. Szpak.
  Tytuł: Sporadyczna choroba Creutzfeldta-Jakoba w materiale Kliniki Neurologii WIM.
  Tytuł równoległy: Sporadic form of Creutzfeldt-Jakob disease in the material of Clinic of Neurology, Military Medical University.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 2005 : 39, 4, supl. 2, S 407-408, streszcz., sum.
  Uwagi: XIX Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, 31 sierpnia - 3 września 2005 r., Łódź: Streszczenia.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  191/216
  Autorzy: J[acek] Staszewski, J[erzy] Kotowicz, J[arosław] Świstak, K[azimierz] Tomczykiewicz, A[dam] Stępień.
  Tytuł: Stosowanie dożylnej insuliny w celu utrzymania euglikemii u pacjentów z ostrym udarem mózgu nieobciążonych cukrzycą.
  Tytuł równoległy: Intravenous insulin therapy in maintenance of euglycemia in nondiabetic acute stroke patients.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 2005 : 39, 4, supl. 2, S 386-S 387, streszcz., sum.
  Uwagi: XIX Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, 31 sierpnia - 3 września 2005 r., Łódź: Streszczenia.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  192/216
  Autorzy: K[azimierz] Tomczykiewicz, A[rtur] Bachta, M[arta] Durka-Kęsy.
  Tytuł: Uszkodzenia nerwu łokciowego w ocenie EMG i USG.
  Tytuł równoległy: Damage of the ulnar nerve in ultrasound and electroneurography.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 2005 : 39, 4, supl. 2, S 362, streszcz., sum.
  Uwagi: XIX Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, 31 sierpnia - 3 września 2005 r., Łódź: Streszczenia.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  193/216
  Autorzy: J[acek] Staszewski, J[erzy] Kotowicz, B[ogdan] Brodacki, A[dam] Stępień.
  Tytuł: Wpływ przewlekłego leczenia acenokumarolem na przebieg udaru w migotaniu przedsionków.
  Tytuł równoległy: Effects of chronic anticoagulation therapy on stroke outcome in atrial fibrillation patients.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 2005 : 39, 4, supl. 2, S 180-S 181, streszcz., sum.
  Uwagi: XIX Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, 31 sierpnia - 3 września 2005 r., Łódź: Streszczenia.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  194/216
  Autorzy: M. Kopka, J[erzy] Kotowicz.
  Tytuł: Zespół opsklonia-mioklonia prawdopodobnie w związku z neuroinfekcją.
  Tytuł równoległy: Opsclonus-myoclonus syndrome probably due to neuroinfection.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 2005 : 39, 4, supl. 2, S 412, streszcz., sum.
  Uwagi: XIX Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, 31 sierpnia - 3 września 2005 r., Łódź: Streszczenia.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  195/216
  Autorzy: J[acek] Staszewski, J[arosław] Świstak, B[ogdan] Brodacki, R[afał] Koczorowski, A[licja] Rączka, J[erzy] Kotowicz, A[dam] Stępień.
  Tytuł: Związek między poziomem leptyny a ryzykiem wystąpienia udaru nawrotowego.
  Tytuł równoległy: Relationship between leptin levels and recurrent ischemic strokes.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 2005 : 39, 4, supl. 2, S 224-S 225, streszcz., sum.
  Uwagi: XIX Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, 31 sierpnia - 3 września 2005 r., Łódź: Streszczenia.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  196/216
  Autorzy: Adam Stępień, Marta Durka-Kęsy, Agnieszka Warczyńska.
  Tytuł: Neuropatia z ucisku nerwów czaszkowych w przebiegu choroby Takayasu.
  Tytuł równoległy: Compression neuropathy of cranial nerves in the course of Takayasu arteritis.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 2007 : 41, 6, 557-561, 2 il., bibliogr. 37 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  197/216
  Autorzy: Kazimierz Tomczykiewicz, A. Dobrowolski, P. Komur, Jacek Staszewski.
  Tytuł: Analiza Fourierowska w ocenie badania EMG.
  Tytuł równoległy: Fourier assessment in analysis of electromyography.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 2008 : Vol. 42, nr 4 (supl. 4), S 370-371
  Uwagi: XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, 3-6.09.2008 r. - Tekst równolegle w jęz. ang. Tamże s. S 371.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  198/216
  Autorzy: A. Błażucka, G. Maksymiuk, Adam Stępień.
  Tytuł: Charakter polineuropatii cukrzycowej u chorych z prawidłowym stężeniem hemoglobiny glikolowanej oraz u chorych z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej bez rozpoznanej cukrzycy.
  Tytuł równoległy: Character of diabetic polyneuropathy in patients with correct glycosylated haemoglobin level, and in patients with carbohydrate metabolism disorders without diagnosed diabetes.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 2008 : Vol. 42, nr 4 (supl. 4), S 536
  Uwagi: XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, 3-6.09.2008 r. - Tekst równolegle w jęz. ang.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  199/216
  Autorzy: Jacek Staszewski, Jerzy Kotowicz, Adam Stępień.
  Tytuł: Charakterystyka migotania przedsionków u chorych z niedokrwiennym udarem mózgu.
  Tytuł równoległy: Atrial fibrillation characteristics in patients with cerebral ischemic stroke.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 2008 : Vol. 42, nr 4 (supl. 4), S 410
  Uwagi: XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, 3-6.09.2008 r. - Tekst równolegle w jęz. ang.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  200/216
  Autorzy: Maria Małowidzka-Serwińska, Katarzyna Kajdana, Marta Sadowska.
  Tytuł: Czynniki ryzyka w rozległym zawale w rejonie unaczynienia tętnicy środkowej mózgu.
  Tytuł równoległy: Risk factors for large infarct in the middle cerebral artery territory.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 2008 : Vol. 42, nr 4 (supl. 4), S 463
  Uwagi: XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, 3-6.09.2008 r. - Tekst równolegle w jęz. ang.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  201/216
  Autorzy: T. Mandat, Bogdan Brodacki, P. Nauman, H. Koziara, A. Bogucki, W. Bonicki.
  Tytuł: Głęboka stymulacja gałki bladej w leczeniu wtórnej dystonii uogólnionej.
  Tytuł równoległy: Pallidal stimulation for secondary generalized dystonia.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 2008 : Vol. 42, nr 4 (supl. 4), S 509
  Uwagi: XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, 3-6.09.2008 r. - Tekst równolegle w jęz. ang.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  202/216
  Autorzy: Maria Małowidzka-Serwińska, Piotr Szymański, Ryszard Janda.
  Tytuł: Jednostronna polimikrogyria z tożstronnym jednostronnym zanikiem mózgu - opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Unilateral polymicrogyria with ipsilateral hemiatrophy - case report.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 2008 : Vol. 42, nr 4 (supl. 4), S 570
  Uwagi: XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, 3-6.09.2008 r. - Tekst równolegle w jęz. ang.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  203/216
  Autorzy: T. Mandat, Bogdan Brodacki, P. Nauman, H. Koziara, W. Bonicki, S. Polfi.
  Tytuł: Leczenie choroby Parkinsona metodą głębokiej stymulacji jądra niskowzgórzowego.
  Tytuł równoległy: Treatment of Parkinson disease with deep brain stimulation of subthalamic nucleus.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 2008 : Vol. 42, nr 4 (supl. 4), S 350
  Uwagi: XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, 3-6.09.2008 r. - Tekst równolegle w jęz. ang.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  204/216
  Autorzy: Jacek Staszewski, Jarosław Świstak, Bogdan Brodacki, Jerzy Kotowicz, Adam Stępień.
  Tytuł: Leczenie trombolityczne ciężkich udarów mózgu.
  Tytuł równoległy: Thrombolysis in major ischemic stroke.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 2008 : Vol. 42, nr 4 (supl. 4), S 426-S 427
  Uwagi: XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, 3-6.09.2008 r. - Tekst równolegle w jęz. ang. Tamże s. S 427.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  205/216
  Autorzy: Bogdan Brodacki, Jacek Staszewski, Leszek Waśniewski, Jan Ratajczak, Adam Stępień.
  Tytuł: Napadowa dysfonia w przebiegu nasilonych zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa szyjnego - opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Paroxysmal dysphonia in the course of chronic cervical degeneration - case report.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 2008 : Vol. 42, nr 4 (supl. 4), S 503
  Uwagi: XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, 3-6 września 2008 r. - Tekst równolegle w jęz. ang. Tamże s. S 504.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  206/216
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Neurologia - zawód czy sztuka?
  Tytuł równoległy: Neurology - profession or art?
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 2008 : Vol. 42, nr 4 (supl. 4), S 387
  Uwagi: XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, 3-6.09.2008 r. - Tekst równolegle w jęz. ang. Tamże s. 388
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  207/216
  Autorzy: A. Błażucka, G. Maksymiuk, Adam Stępień.
  Tytuł: Neurologiczne powikłania cukrzycy w korelacji ze stężeniem hemoglobiny glikowanej jako wskaźnikiem wyrównania metabolicznego.
  Tytuł równoległy: Neurological complications in diabetes mellitus in correlation with glycosylated haemoglobin levels as metabolic compensation index.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 2008 : Vol. 42, nr 4 (supl. 4), S 536
  Uwagi: XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, 3-6.09.2008 r. - Tekst równolegle w jęz. ang. Tamże s. 537
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  208/216
  Autorzy: Marta Durka-Kęsy, Kazimierz Tomczykiewicz.
  Tytuł: Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna u chorych na cukrzycę typu 2.
  Tytuł równoległy: Transcranial magnetic stimulation in patients with type 2 diabetes mellitus.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 2008 : Vol. 42, nr 4 (supl. 4), S 546
  Uwagi: XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, 3-6.09.2008 r. - Tekst równolegle w jęz. ang.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  209/216
  Autorzy: Jacek Staszewski, Bogdan Brodacki, Jerzy Kotowicz, Adam Stępień.
  Tytuł: Skuteczność leczenia udaru niedokrwiennego mózgu tkankowym aktywatorem plazminogenu w porównaniu z kwasem acetylosalicylowym w obserwacji krótkoterminowej i 6-miesięcznej.
  Tytuł równoległy: Comparison of rtPA vs aspirin treatment in acute ischemic stroke in short- and long-term observation.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 2008 : Vol. 42, nr 4 (supl. 4), S 426
  Uwagi: XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, 3-6.09.2008 r. - Tekst równolegle w jęz. ang.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  210/216
  Autorzy: Bogdan Brodacki, T. Mandat, Radosław Manowiec, Jacek Staszewski, Jan Podgórski.
  Tytuł: Terapia wtórnej dystonii uogólnionej metodą obustronnej stymulacji gałek bladych. Opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Secondary generalized dystonia treated with bilateral Pallidal stimulation. Case report.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 2008 : Vol. 42, nr 4 (supl. 4), S 508
  Uwagi: XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, 3-6.09.2008 r. - Tekst równolegle w jęz. ang.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  211/216
  Autorzy: Jacek Staszewski, Adam Stępień.
  Tytuł: Zastosowanie rywastygminy w leczeniu narkolepsji - opis dwóch przypadków.
  Tytuł równoległy: Efficacy of rivastigmine treatment in narcolepsy - report of two cases.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 2008 : Vol. 42, nr 4 (supl. 4), S 468
  Uwagi: XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, 3-6.09.2008 r. - Tekst równolegle w jęz. ang. Tamże s. S 468-S 469.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  212/216
  Autorzy: Adam Stępień.
  Tytuł: Zastosowanie steroidów w leczeniu bólów głowy.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 2008 : Vol. 42, nr 4 (supl. 4), S 312
  Uwagi: XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, 3-6.09.2008 r. - Tekst równolegle w jęz. ang.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  213/216
  Autorzy: Jacek Staszewski, Bogdan Brodacki, Jerzy Kotowicz, Adam Stępień, Kazimierz Tomczykiewicz.
  Tytuł: Zróżnicowana etiologia udarów niedokrwiennych mózgu u chorych z migotaniem przedsionków.
  Tytuł równoległy: Coexisting causes of ischemic strokes in patients with atrial fibrillation.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 2008 : Vol. 42, nr 4 (supl. 4), S 409
  Uwagi: XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, 3-6.09.2008 r. - Tekst równolegle w jęz. ang. Tamże s. S 409 - S 410.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  214/216
  Autorzy: H. Sienkiewicz-Jarosz, P. Zatorski, G. Witkowski, Artur Rogowski, A. Ścińska, D. Ryglewicz.
  Tytuł: Predyktory rzucania palenia po udarze mózgu.
  Tytuł równoległy: Predictors of smoking cessation after stroke.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 2010 : Vol. 44, nr 2, s. 181-187, tab., bibliogr. 63 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.451
  Punktacja Min. Nauki: 13.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  215/216
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Samuel Goldflam.
  Tytuł równoległy: Samuel Goldflam.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 2010 : Vol. 44, nr 1, s. 96-98, il., bibliogr. 6 poz.
  Uwagi: Tekst równolegle w jęz. ang. Tamże s. 99-101
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PB
  Język publikacji: PL, EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  216/216
  Autorzy: T. Mandat, T. Tykocki, H. Koziara, D. Koziorowski, Bogdan Brodacki, W. Bonicki, P. Nauman.
  Tytuł: Subthalamic deep brain stimulation for the treatment of Parkinson disease / Głęboka stymulacja jądra niskowzgórzowego w leczeniu choroby Parkinsona.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 2011 : Vol. 45, nr 1, s. 32-36, bibliogr. 34 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.433
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM