WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: NEUROLOGIA I NEUROCHIRURGIA POLSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 111Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/111
Autorzy: Piotr Kozłowski, Jerzy Walecki, Ryszard Gołąbek, Danuta Ryglewicz, Elżbieta Dobrowolska, Maria Barańska-Gieruszczak, Maria Binkiewicz, Jacek Trzebicki.
Tytuł: Znaczenie tomografii komputerowej w rozpoznawaniu mózgowych ognisk rozmiękania.
Tytuł równoległy: The importance of computer tomography in the diagnosis of encephalomalacic foci.
Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
Szczegóły: 1982 : T. 16, nr 4, s. 231-236, bibliogr. 9 poz., rez., sum.
ISSN: 0028-3843
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  2/111
  Autorzy: Piotr Kozłowski, Jerzy Walecki, Ryszard Gołąbek, Danuta Ryglewicz, Elżbieta Dobrowolska, Maria Barańska-Gieruszczak, Maria Binkiewicz, Jacek Trzebicki.
  Tytuł: Znaczenie tomografii komputerowej w rozpoznawaniu mózgowych ognisk rozmiękania.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1982 : T. 16, nr 4, s. 231-235, bibliogr., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  3/111
  Autorzy: Teofan Domżał, Barbara Radzikowska.
  Tytuł: Ceruloplazmina i miedź w surowicy chorych na stwardnienie zanikowe boczne(SZB).
  Tytuł równoległy: Serum ceruloplasmin and copper in patients with amyotrophic lateral sclerosis.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1983 : T. 17, nr 3, s. 343-346, bibliogr. 12 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  4/111
  Autorzy: Andrzej Szczudlik, Andrzej Łypka.
  Tytuł: Stężenie immunoreaktywnej beta-endorfiny w osoczu osób zdrowych poddanych punktowemu drażnieniu receptorowemu (akupunkturze).
  Tytuł równoległy: Plasma concentration of immunoreactive beta-endorphin in healthy subjects during pinpoint receptor stimulation (acupuncture).
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1983 : T. 17, nr 5, s. 535-540, bibliogr. 19 poz., rez., sum.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science


  5/111
  Autorzy: Kazimierz Gajkowski, Barbara Ligęzińska, Henryk Szymański, Eugeniusz Jaszczuk.
  Tytuł: Zespół Fishera.
  Tytuł równoległy: Fisher's syndrome.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1984 : T. 18, nr 1, s. 57-59, bibliogr. 10 poz., rez., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Kazimierz Gajkowski
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  6/111
  Autorzy: Elżbieta Dąbrowska, Jerzy Waleszkowski, Halina Zbłowska.
  Tytuł: Przypadek choroby Recklinghausena z obustronnym guzem kąta.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1986 : T. 20, nr 6, s. 592-594, bibliogr., 10 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  7/111
  Autorzy: Maria Barańska-Gieruszczak, Danuta Ryglewicz, Teresa Kryst, Piotr Kozłowski.
  Tytuł: Zależność obrazu EEG od lokalizacji ogniska niedokrwienia w tomografii komputerowej.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1989 : T. 23, nr 2, s. 105-110, bibliogr. 14 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  8/111
  Autorzy: Janusz Bolewski.
  Tytuł: Objawy kliniczne a obraz w CT przerzutów nowotworowych do mózgu.
  Tytuł równoległy: Clinical manifestation and CT findings in tumour metastases to the brain.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1992 : T. 26, nr 3, s. 359-366, bibliogr. 8 poz., sum.
  ISSN: 0028-3819
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  9/111
  Autorzy: Jacek Ziąber, Bogdan Zientarski, Romana Bogusławska-Staniaszczyk.
  Tytuł: Zwapnienia jąder podstawy i móżdżku.
  Tytuł równoległy: Calcifications of basal ganglia and cerebellum.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1993 : T. 27, nr 5, s. 721-728, bibliogr. 20 poz., sum.
  ISSN: 0028-3819
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  10/111
  Autorzy: Janusz Bolewski, Stanisław Z. Rudnicki.
  Tytuł: Chemonukleoliza w leczeniu dyskopatii lędźwiowej.
  Tytuł równoległy: Chemonucleolysis in the treatment of lumbar discopathy.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1994 : T. 28, nr 5, s. 681-692, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  ISSN: 0028-3819
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  11/111
  Autorzy: Andrzej Tutaj, Halina Wasilewska, Kazimierz Tomczykiewicz.
  Tytuł: Dwa przypadki zespołu Fishera w badaniu histopatologicznym.
  Tytuł równoległy: Two cases of Fisher syndrome with histopathological examination.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1994 : T. 28, nr 6, s. 927-932, bibliogr. 10 poz.
  ISSN: 0028-3819
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  12/111
  Autorzy: Andrzej Koziarski, Marek Gołębiowski, Paweł Twarkowski.
  Tytuł: Dynamika wzrostu guzów wewnątrzczaszkowych w nerwiakowłókniakowatości typu 2 (NF 2).
  Tytuł równoległy: Evolution of the growth of multiple intracranial tumours in a case of neurofibromatosis type 2.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1994 : T. 28, nr 4, s. 595-604, bibliogr. 10 poz., sum.
  ISSN: 0028-3819
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  13/111
  Autorzy: Teofan Domżał, Maria Małowidzka-Serwińska, Krystyna Mróz.
  Tytuł: Elektrofizjologia snu po udarach mózgowych.
  Tytuł równoległy: Electrophysiological pattern of sleep after stroke.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1994 : T. 28, nr 1, s. 27-34, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Konferencja: , Międzyzdroje, 1993.06.03
  ISSN: 0028-3819
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  14/111
  Autorzy: Andrzej Tutaj, Jan K. Podgórski.
  Tytuł: Nerwiak zwoju nerwu trójdzielnego.
  Tytuł równoległy: Neurinoma of trigeminal ganglion.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1994 : T. 28, nr 5, s. 763-766, bibliogr. 7 poz., sum.
  ISSN: 0028-3819
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  15/111
  Autorzy: J. Kulczycki, R. Bogusławska-Staniaszczyk, P. Kozłowski.
  Tytuł: Obraz zwapnień wewnątrzmózgowych w badaniu CT i MR; opis przypadku zespołu Fahra.
  Tytuł równoległy: Intracerebral calcifications image in CT and MR studies. A case report of Fahr syndrome.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1994 : T. 28, nr 6, s. 915-920, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  ISSN: 0028-3819
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  16/111
  Autorzy: Bożena Zaleska, Teofan Domżał, Jolanta Korsak.
  Tytuł: Plazmafereza w neurologii - doświadczenia własne.
  Tytuł równoległy: Plasmapheresis in neurology - own experiences.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1994 : T. 28, nr 2, s. 167-174, bibliogr. 14 poz., sum.
  Konferencja: , Kraków, 1993.09.24
  ISSN: 0028-3819
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  17/111
  Autorzy: Halina Wasilewska, Jerzy Kotowicz, Teofan Domżał.
  Tytuł: Zawroty głowy - badania kliniczne i elektrofizjologiczne.
  Tytuł równoległy: Vertigo - its clinical and electrophysiological correlations.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1994 : T. 28, nr 4, s. 465-470, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  ISSN: 0028-3819
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  18/111
  Autorzy: Teofan Domżał, Bożena Zaleska.
  Tytuł: Cerebrolizyna w leczeniu niedokrwiennych udarów mózgowych.
  Tytuł równoległy: Cerebrolysin in treatment of acute ischaemic stroke.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1995 : T. 29, nr 3, s. 325-331, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  ISSN: 0028-3819
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  19/111
  Autorzy: Andrzej Tutaj, Jolanta Gierczak-Walichnowska, Jerzy Kotowicz.
  Tytuł: Dwa przypadki boreliozy z zajęciem układu nerwowego. Choroba Lyme.
  Tytuł równoległy: Two cases of neuroboreliosis. Lyme disease.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1995 : T. 29, nr 4, s. 605-612, bibliogr. 8 poz., sum.
  ISSN: 0028-3819
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  20/111
  Autorzy: A. Prusiński, Teofan Domżał, C. Fryze, A. Szczudlik, J. Barliński.
  Tytuł: Ocena skuteczności i tolerancji sumatryptanu w doraźnym leczeniu napadów migrenowych (otwarte badania wieloośrodkowe).
  Tytuł równoległy: Evaluation of the effectiveness and tolerance of sumatriptan in abortive treatment of migraine attacks (open multicentre trial).
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1995 : T. 29, nr 6, s. 835-844, tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  ISSN: 0028-3819
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  21/111
  Autorzy: Andrzej Tutaj, Teofan Domżał, Jan K. Podgórski.
  Tytuł: Ropniak podtwardówkowy jako powikłanie przewlekłego zapalenia zatoki klinowej.
  Tytuł równoległy: Subdural empyema in the setting of sphenoid sinusitis.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1995 : T. 29, nr 1, s. 103-109, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  ISSN: 0028-3819
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  22/111
  Autorzy: M. Babiuch, A. Leszczyńska, R. Bogusławska-Staniaszczyk, K. Jarek.
  Tytuł: Skąpoobjawowe klinicznie i niepewne diagnostycznie guzy mózgu w materiale własnym Oddziału Neurologii CSK MSW.
  Tytuł równoległy: Clinically oligosymptomatic and diagnostically doubtful brain tumours in the patients of the Neurology Department CSK MSW.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1995 : T. 29, nr 2, s. 183-193, il., bibliogr. 8 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0028-3819
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  23/111
  Autorzy: J[an] K. Podgórski, B[olesław] Kalicki, S[abina] Długoborska, J[ózefa] Rafińska, A[ndrzej] Kadłubowski, A[nna] Jung, Andrzej Koziarski.
  Tytuł: Trudności w rozpoznaniu ropnia mózgu u 15 letniego chłopca z chorobą Recklinghausena leczonego operacyjnie z powodzeniem. Opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Difficulties in the diagnosis of cerebral abscess in a 15-years old boy with von Reccklinghausen disease treated surgically. Recovery case report.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1995 : T. 29, nr 4, s. 623-629, bibliogr. 10 poz., sum.
  Uwagi: Erratum in: Neurol. Neurochir. Pol. 1995 : T. 29, nr 5, s. 805.
  ISSN: 0028-3819
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  24/111
  Autorzy: Teofan Domżał.
  Tytuł: Własne doświadczenia w leczeniu dystonii botuliną.
  Tytuł równoległy: Own experiences with botulinum treatment of dystonia.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1995 : T. 29, nr 4, s. 481-488, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  ISSN: 0028-3819
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  25/111
  Autorzy: Jan Furtak, Karol Chmielowski, Jan K. Podgórski, Sławomir Skrzyński, Andrzej Kadłubowski, Maria Małowidzka-Serwińska.
  Tytuł: Zmiany w mózgowym przepływie krwi w lekkich urazach głowy obrazowane techniką SPECT z użyciem 99MTC-HM-PAO - doniesienie wstępne.
  Tytuł równoległy: Cerebral blood flow changes after mild head trauma (MHT0 imaging with SPECT HM-PAO. Preliminary report.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1995 : T. 29, nr 3, s. 401-407, il., bibliogr. 5 poz., sum.
  ISSN: 0028-3819
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  26/111
  Autorzy: Jan Furtak, Karol Chmielowski, Jan K. Podgórski.
  Tytuł: Epidemiologia, diagnostyka i rokowanie w klinicznym zespole wstrząśnienia mózgu.
  Tytuł równoległy: Epidemiology, diagnosis and prognosis in the clinical syndrome of brain concussion.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1996 : T. 30, nr 4, s. 625-630, bibliogr. 11 poz., sum.
  ISSN: 0028-3819
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  27/111
  Autorzy: Maria Małowidzka-Serwińska.
  Tytuł: How long should egg be monitored in order to diagnose epilepsy: 24 or 48 hours?
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1996 : Vol. 30, supl. 3, s. 37-48, bibliogr. 19 poz.
  Konferencja: , Warsaw, 1996.05.15
  ISSN: 0028-3819
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  28/111
  Autorzy: Bożena Zaleska.
  Tytuł: Leki przeciwdepresyjne w zespołach bólowych.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1996 : T. 30, supl. 3, s. 330
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Neurologiczne, Katowice, 1996.09.26
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  29/111
  Autorzy: R. Poniatowska, A[ndrzej] Koziarski, D. Sieklicka, A[ndrzej] Pytlewski, P[iotr] Kozłowski.
  Tytuł: Nerwiakowłókniakowatość w obrazie MR.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1996 : T. 30, supl. 3, s. 233
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Neurologiczne, Katowice, 1996.09.26
  ISSN: 0028-3819
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  30/111
  Autorzy: Maria Małowidzka-Serwińska.
  Tytuł: Ocena skuteczności Lamictalu u pacjentów z padaczką lekooporną.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1996 : T. 30, supl. 3, s. 179
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Neurologiczne, Katowice, 1996.09.26
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  31/111
  Autorzy: Teofan Domżał.
  Tytuł: Pojęcie encefalopatii - artykuł dyskusyjny.
  Tytuł równoległy: The concept of encephalopathies - paper for discussion.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1996 : T. 30, nr 2, s. 301-305, sum.
  ISSN: 0028-3819
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  32/111
  Autorzy: Kazimierz Tomczykiewicz, Andrzej Tutaj, Eugeniusz Jaszczuk, Joanna Balcewicz.
  Tytuł: Porażenie okresowe rodzinne czy paramiotonia wrodzona - próba leczenia fenytoiną.
  Tytuł równoległy: Hyperkalemic periodic paralysis or paramyotonia congenital - attempt of the treatment with phenytoin.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1996 : T. 30, nr 6, s. 1043-1048, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  ISSN: 0028-3819
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  33/111
  Autorzy: Jan K. Podgórski.
  Tytuł: Profesor Stanisław Zygmunt Rudnicki - wspomnienie pośmiertne.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1996 : T. 30, nr 4, s. 705-709, zdj.
  ISSN: 0028-3819
  Typ publikacji: PB
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  34/111
  Autorzy: Jerzy Kotowicz, Halina Wasilewska.
  Tytuł: Somatosensoryczne potencjały wywołane (SSPW) w chorobach naczyniowych mózgu.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1996 : T. 30, supl. 3, s. 123
  Konferencja: , Katowice, 1996.09.26
  ISSN: 0028-3819
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  35/111
  Autorzy: A[ndrzej] Tutaj, K[azimierz] Tomczykiewicz, T[eofan] Domżał, H[enryk] Płachta, M[aciej] Kott, P[aweł] Twarkowski.
  Tytuł: Wczesne wyniki tymektomii w miastenii.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1996 : T. 30, supl. 3, s. 309
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Neurologiczne, Katowice, 1996.09.26
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  36/111
  Autorzy: Andrzej Tutaj, Andrzej Kadłubowski.
  Tytuł: Zakrzep zatoki strzałkowej górnej (opis przypadku).
  Tytuł równoległy: Superior sagittal sinus thrombosis (a case report).
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1996 : T. 30, nr 6, s. 1049-1055, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  ISSN: 0028-3819
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  37/111
  Autorzy: G. Maksymiuk, Adam Stępień, W. Jernajczyk, Jan Podgórski, Jan Furtak.
  Tytuł: Badania dodatkowe w ocenie wstrząśnienia mózgu.
  Tytuł równoległy: Auxilary investigations in the assessment of brain concussion.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1997 : T. 31, nr 3, s. 579-585, bibliogr. 19 poz., sum.
  ISSN: 0028-3819
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  38/111
  Autorzy: Kazimierz Tomczykiewicz, Teofan Domżał.
  Tytuł: Leczenie piracetamem niedokrwiennego udaru mózgowego.
  Tytuł równoległy: Piracetam treatment in ischaemic stroke.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1997 : T. 31, nr 6, s. 1101-1109, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  ISSN: 0028-3819
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  39/111
  Autorzy: Andrzej Tutaj, Kazimierz Tomczykiewicz, Bożena Zaleska, Ryszard Janda.
  Tytuł: Objawy neurologiczne w chorobie Addisona-Biermera, (opis 3 przypadków).
  Tytuł równoległy: Neurological sign in Addison-Biermer disease (report of tree cases).
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1997 : T. 31, nr 1, s. 35-41, bibliogr. 9 poz., sum.
  ISSN: 0028-3819
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  40/111
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Leczenie dystonii ogniskowych toksyną botulinową A.
  Tytuł równoległy: Botulinum toxin A in the treatment of focal dystonias.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1998 : T. 32, Supl. 1, s. 35-44, bibliogr. 15 poz., sum.
  Uwagi: Materiały z kursu szkoleniowego na temat: Toksyna botulinowa A w leczeniu neurologicznym..
  Konferencja: Sekcja Terapii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego i Firma Beaufour Ipsen Int. Speywood, Gösling, 1997.02.17
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  41/111
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Toksyna botulinowa w leczeniu bólu.
  Tytuł równoległy: Botulinum toxin in pain treatment.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1998 : T. 32, Supl. 1, s. 57-60, bibliogr. 9 poz., sum.
  Uwagi: Materiały z kursu szkoleniowego na temat: Toksyna botulinowa A w leczeniu neurologicznym.
  Konferencja: Sekcja Terapii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego i Firma Beaufour Ipsen Int. Speywood, Gösling, 1997.02.17
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  42/111
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Toksyna botulinowa w leczeniu drżenia.
  Tytuł równoległy: Botulin toxin in tremor treatment.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1998 : T. 32, Supl. 1, s. 51-54, bibliogr. 7 poz., sum.
  Uwagi: Materiały z kursu szkoleniowego na temat: Toksyna botulinowa A w leczeniu neurologicznym.
  Konferencja: Sekcja Terapii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego i Firma Beaufour Ipsen Int. Speywood, Gösling, 1997.02.17
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  43/111
  Autorzy: Kazimierz Tomczykiewicz, Andrzej Tutaj, Ryszard Janda.
  Tytuł: Zaburzenia neurologiczne w niedoborze witaminy B12.
  Tytuł równoległy: Neurological disorders of vitamin B12 deficiency.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1998 : T. 32, nr 6, s. 1473-1484, bibliogr. 20 poz., sum.
  ISSN: 0028-3819
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  44/111
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Ból - fizjologia czy objaw medyczny.
  Tytuł równoległy: Pain - physiological or medical phenomenon.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1999 : T. 33, supl. 6, s. 15-18, bibliogr. 10 poz., sum.
  Konferencja: , Łódź, 1998.09.10
  ISSN: 0028-3819
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  45/111
  Autorzy: Adam Stępień, Grzegorz Maksymiuk, Sławomir Skrzyński, Karol Chmielowski, Jan K. Podgórski, Janusz Kwasucki, Jacek Pietrzykowski.
  Tytuł: Ocena przepływu krwi u chorych po przebytym lekkim urazie głowy.
  Tytuł równoległy: Assessment of regional blood flow in patients after mild head trauma.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1999 : T. 33(49), nr 1, s. 119-129, bibliogr. 14 poz., sum.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science


  46/111
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Osiągnięcia, rozczarowania i nadzieje w leczeniu neurologicznym XX wieku.
  Tytuł równoległy: Achievements, disappointments and hopes in neurological therapy at the end of the 20th century.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1999 : T. 33, supl. 6, s. 9-13, bibliogr. 10 poz., sum.
  Konferencja: , Łódź, 1998.09.10
  ISSN: 0028-3819
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PH
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  47/111
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Stwardnienie rozsiane - niektóre problemy kliniczne i diagnostyczne.
  Tytuł równoległy: Multiple sclerosis - certain clinical and diagnostic problems from the section of therapy.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1999 : T. 33, supl. 6, nr 61-64, bibliogr. 10 poz., sum.
  Konferencja: , Łódź, 1998.09.10
  ISSN: 0028-3819
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  48/111
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Myelitis transversa acuta.
  Tytuł równoległy: Acute transverse myelitis.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2001 : T. 35, Supl. 4, s. 67-78, bibliogr. 20 poz., sum.
  Uwagi: Zbiór referatów wygłoszonych podczas III Konferencji naukowo-szkoleniowej nt: Postępy neuroimmunologii klinicznej
  Konferencja: Zakład Neuroimmunologii Klinicznej Katedry Neurologii AM, Komisja Neurologii Dziecięej oraz Neurochemii Komitetu Nauk Neurologicznych PAN, Poznań, 2001.11.08
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  Adres url:

  49/111
  Autorzy: Grzegorz Zieliński, Jan K. Podgórski, Andrzej Koziarski, Jan Siwik, Wojciech Zgliczyński, Wiesława Wieliczko.
  Tytuł: Przedoperacyjne zastosowanie analogu somatostatyny o przedłużonym działaniu (SR-Lanreotide, BIM 23014) u pacjentów z akromegalią w przebiegu makrogruczolaka przysadki.
  Tytuł równoległy: Slow relasing somatostatin analoque (SR-Lanreotide, MIB 23014) in pretreatment for GH-releasing adenomas.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2001 : T. 35, nr 3, s. 423-437, bibliogr. 16 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Grzegorz Zieliński
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  50/111
  Autorzy: Teofan M. Domżał, Kazimierz Tomczykiewicz.
  Tytuł: Dystonia krtaniowa - własne doświadczenia w leczeniu toksyną botuliową.
  Tytuł równoległy: Laryngeal dystonia - own experience with botulin toxin treatment.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2002 : T. 36, nr 1, s. 173-179, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  ISSN: 0028-3819
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  51/111
  Autorzy: Agnieszka Warczyńska, Grzegorz Zieliński, Andrzej Koziarski, Jan K. Podgórski.
  Tytuł: Ektopowy gruczolak przysadki. Opis przypadku i przegląd piśmiennictwa.
  Tytuł równoległy: Ectopic pituitary adenoma. Case report and review of the literature.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2002 : T. 36, nr 6, s. 1185-1196, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  ISSN: 0028-3819
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  52/111
  Autorzy: Andrzej Koziarski, T. Mandat, Agnieszka Warczyńska, Jan K. Podgórski, Grzegorz Zieliński, Jan Siwik.
  Tytuł: Leczenie operacyjne nerwiaków nerwu trójdzielnego.
  Tytuł równoległy: Surgical treatment of trigeminal neurinoma.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2002 : T. 36, nr 3, s. 587-596, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  ISSN: 0028-3819
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  53/111
  Autorzy: Tomasz Mandat, Marcin Roszkowski, Sławomir Barszcz, Jan K. Podgórski, Elżbieta Jurkiewicz.
  Tytuł: Neuroendoskopia w leczeniu wodogłowia trójkomorowego w przebiegu guzów tylnej części komory trzeciej mózgu u dzieci.
  Tytuł równoległy: Neuroendoscopy in the treatment of triventricular hydrocephalus accompanying tumours of the posterior part of the third ventricle in children.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2002 : T. 36, nr 4, s. 711-722, bibliogr. 30 poz., sum.
  ISSN: 0028-3819
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  54/111
  Autorzy: Grzegorz Zieliński, Jan K. Podgórski.
  Tytuł: Wartość prognostyczna skali Knosp'a w operacjach przezklinowych gruczolaków przysadki mózgowej.
  Tytuł równoległy: Prognostic value of Knosp scale in transsphenoidal surgery of pituitary adenomas.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2002 : T. 36, nr 1, s. 69-82, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  ISSN: 0028-3819
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  55/111
  Autorzy: Grzegorz Zieliński, Jan K. Podgórski, Jan Siwik, Agnieszka Warczyńska, Wojciech Zgliczyński.
  Tytuł: Występowanie torbieli koloidowych przysadki mózgowej.
  Tytuł równoległy: Colloid cysts of the pituitary gland.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2002 : T. 36, nr 2, s. 293-306, bibliogr. 12 poz., sum.
  ISSN: 0028-3819
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  56/111
  Autorzy: Adam Stępień, Piotr Jagustyn, Elżbieta A. Trafny, Krzysztof Widerkiewicz.
  Tytuł: Hamujący wpływ agonisty receptora serotoninowego 5HT 1B/D rizatriptanu na stężenie peptydu zależnego of genu kalcytoniny w napadzie migreny.
  Tytuł równoległy: Inhibitory effect of the serotonin 5Ht 1B/D receptor agonist rizatriptan on calcitonin gene-related peptide (CGRP) concentration in migraine attacks.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2003 : T. 37, nr 5, s. 1013-1023, bibliogr. 20 poz., sum.
  ISSN: 0028-3819
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  57/111
  Autorzy: Grzegorz Zieliński, Jan K. Podgórski, Andrzej Koziarski, Agnieszka Warczyńska, W. Zgliczyński, A. Makowska.
  Tytuł: Leczenie operacyjne czynnych hormonalnie (wydzielających GH lub ACTH) inwazyjnych gruczolaków przysadki mózgowej.
  Tytuł równoległy: Surgical treatment of invasive pituitary adenomas (somatotropinoma or corticotropinoma) - Aim of the study.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2003 : T. 37, nr 6, s. 1239-1255, il., bibliogr. 21 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  Adres url:

  58/111
  Autorzy: Jan K. Podgórski, Grzegorz Zieliński, Ziemowit Potakiewicz, Andrzej Koziarski.
  Tytuł: Leczenie operacyjne guzów okolicy skrzyżowania wzrokowego z dostępu przez zatokę klinową - doświadczenia własne po trzydziestu latach stosowania dostępu w Polsce.
  Tytuł równoległy: Transspenoidal surgery for intrasellar and perichiasmatic tumors - personal experience.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2003 : T. 37, nr 6, s. 1277-1290, il., bibliogr. 36 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0028-3819
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  Adres url:

  59/111
  Autorzy: Adam Stępień, Maciej Rzeski.
  Tytuł: Trójdzielno-autonomiczne bóle głowy. Opis dwóch przypadków.
  Tytuł równoległy: Trigemino-autonomic cephalalgias. Report of two cases.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2003 : T. 37, nr 5, s. 1103-1111, bibliogr. 15 poz., sum.
  ISSN: 0028-3819
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  60/111
  Autorzy: Andrzej Koziarski, Ewa Skrobowska, Grzegorz Zieliński, Agnieszka Warczyńska, Jan K. Podgórski.
  Tytuł: Własne doświadczenia w leczeniu chirurgicznym guzów okolicy szyszynki i śródmózgowia z zastosowaniem dostępu podnamiotowego.
  Tytuł równoległy: Own experience in surgical treatment of the pineal region and midbrain tumours via the infratentorial approach.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2003 : T. 37, nr 2, s. 473-484, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  Adres url:

  61/111
  Autorzy: Tomasz Mandat, Arkadiusz Wilk, Radosław Manowiec, Andrzej Koziarski, Grzegorz Zieliński, Jan K. Podgórski.
  Tytuł: Wstępna ocena ryzyka oraz skuteczności wczesnego włączenia alfosceranu choliny w leczeniu urazów czaszkowo-mózgowych.
  Tytuł równoległy: A preliminary evaluation of risks and efficacy of early choline alphoscerate treatment in craniocewrebral injury.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2003 : T. 37, nr 6, s. 1231-1238, il., tab., bibliogr. 10 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  Adres url:

  62/111
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Polszczyzna w neurologii.
  Tytuł równoległy: Use of the Polish lannguage in neurology.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2004 : T. 38, nr 1, s. 65-67
  ISSN: 0028-3819
  Typ publikacji: PLT
  Typ publikacji: PT
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  63/111
  Autorzy: Grzegorz Zieliński, Piotr Hendzel, Przemysław Szałański, Jarosław Gołowicz, Leszek Gryszko, Jan K. Podgórski.
  Tytuł: Ciężkie powikłania sercowo-naczyniowe w przebiegu guza przysadki powodującego akromegalię. Propozycja równoczesnego wielospecjalistycznego leczenia. Opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Severe cardiovascular complications due to the pituitary adenoma with acromegaly. An interdisciplinary approach to the treatment. A case report.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2006 : T. 40, nr 4, s. 354-360, il., bibliogr. 18 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science


  64/111
  Autorzy: K[azimierz] Tomczykiewicz, M[arta] Durka-Kęsy, R. Wilk, A[dam] Stępień, J[an] K. Podgórski.
  Tytuł: Elektrofizjologiczna ocena uszkodzenia korzeni nerwowych u chorych z dyskopatią szyjną.
  Tytuł równoległy: Electrophysiological evaluation of the level of root lesion among patients with cervical radiculopathy.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2006 : T. 40, 3, nr 3 (supl. 2), S 198
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej, Kielce, 2006.06.22
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  65/111
  Autorzy: A. Prusiński, Adam Stępień, J. Rożniecki.
  Tytuł: Międzynarodowa klasyfikacja bólów głowy. Wyd. drugie.
  Tytuł równoległy: The international classification of headache disorders. 2nd Edition.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2006 : T. 40, nr 2 (supl.) 1, S1-S153, bibliogr. [przy artyk.]
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  66/111
  Autorzy: Jacek Staszewski, Katarzyna Macek, Adam Stępień.
  Tytuł: Odwracalna demielinizacja ciała modzelowatego w przebiegu choroby Marchiafavy-Bignamiego.
  Tytuł równoległy: Reversible demyelinisation of corpus callosum in the course of Marchiafava-Bignami disease.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2006 : T. 40, nr 2, s. 156-161, bibliogr. 18 poz., sum.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science


  67/111
  Autorzy: J[erzy] Kotowicz.
  Tytuł: Przydatność kliniczna metody potencjałów wywołanych.
  Tytuł równoległy: Clinical utility of evoked potentials.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2006 : T. 40, nr 3 (supl. 2), S 171
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej, Kielce, 2006.06.22
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  68/111
  Autorzy: Grzegorz Zieliński, Jan K. Podgórski, Andrzej Koziarski, Ziemowit Potakiewicz.
  Tytuł: Rekonstrukcja dna siodła tureckiego po przezklinowej operacji guzów przysadki doświadczenia na podstawie 818 przeprowadzonych operacjach.
  Tytuł równoległy: Reconstruction of the sellar floor in transsphenoidal surgery our experience of 818 patients.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2006 : T. 40, nr 4, s. 302-311, il., tab., bibliogr. 20 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science


  69/111
  Autorzy: K[azimierz] Tomczykiewicz, L[ubomir] Bodnar, G[abriel] B. Wcisło, A[dam] Stępień, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Rola magnezu w zapobieganiu neuropatii u chorych z rakiem jajnika leczonych paklitakselem i cisplatyną.
  Tytuł równoległy: The role of magnesium in prevention of neuropathy in patients with ovarian carcinoma treated with paclitaksel and cis-platinum.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2006 : T. 40, nr 3 (supl. 2), S 225-S 226
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej, Kielce, 2006.06.22
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  70/111
  Autorzy: Grzegorz Zieliński, Jan K. Podgórski, Andrzej Koziarski, Ziemowit Potakiewicz.
  Tytuł: Śródsiodłowa torbiel pajęczynówki. Opis przypadku i przegląd piśmiennictwa.
  Tytuł równoległy: Intrasellar arachnoid cyst. A case report and review of the literature.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2006 : T. 40, nr 4, s. 347-352, il., bibliogr. 14 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science


  71/111
  Autorzy: K[azimierz] Tomczykiewicz, B[ogdan] Brodacki, J[acek] Staszewski, K[atarzyna] Macek.
  Tytuł: Wartość EMG w diagnostyce choroby Parkinsona i MSA.
  Tytuł równoległy: Significance of electromyography in diagnostic workup of Parkinson's disease and multisystem atrophy.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2006 : T. 40, nr 3 (supl. 2), S 200-201
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej, Kielce, 2006.06.22
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  72/111
  Autorzy: K[azimierz] Tomczykiewicz, A. Dobrowolski, P. Komur, A[dam] Stępień.
  Tytuł: Zastosowanie oceny Fouriera w analizie badania EMG - doniesienie wstępne.
  Tytuł równoległy: Application of Fourier assessment in analysis of electromyography an initial report.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2006 : T. 40, nr 3 (supl. 2), S 214-S 215
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej, Kielce, 2006.06.22
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  73/111
  Autorzy: Adam Stępień, Jacek Staszewski, Teofan M. Domżał, M. Rzeski, Ewa Skrobowska, Agnieszka Warczyńska.
  Tytuł: Familial narcolepsy.
  Tytuł równoległy: Narkolepsja rodzinna.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 2, s. 134-140, bibliogr. 51 poz., sum.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  74/111
  Autorzy: A. Kobayashi, A. Członkowska, K. Grabska, Jacek Staszewski, Jerzy Kotowicz, L. J. Gray, P. M. W. Bath.
  Tytuł: Efficacy of Nitric Oxide in Stroke - a randomized trial. Characteristics of patients recruited in Poland.
  Tytuł równoległy: Skuteczność tlenku azotu w udarze - badanie kliniczne z randomizacją. Charakterystyka pacjentów włączonych do badania w Polsce.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2008 : T. 42, nr 2, s. 99-104, bibliogr. 21 poz., sum.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science


  75/111
  Autorzy: Maciej Rzeski, Adam Stępień, Zbigniew Kaczorowski.
  Tytuł: Evaluation of the function of the vestibular system in patients with migraine.
  Tytuł równoległy: Ocena funkcji narządu przedsionkowego u chorych na migrenę.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2008 : T. 42, nr 6, s. 518-524, bibliogr. 35 poz., streszcz.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Maciej Rzeski
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  76/111
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Profesor Edward Flatau (1868-1932).
  Tytuł równoległy: Professor Edward Flatau (1868-1932).
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2008 : T. 42, nr 4, s. 366-371, bibliogr. 8 poz. - Tekst również w jęz. ang.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PB
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  77/111
  Autorzy: A. Członkowska, A. Kobayashi, S. Lewis, P. Sandercock, R. Lindley, M. Barańska-Gieruszczak, J[erzy] Kotowicz, B[ogdan] Brodacki, J[acek] Staszewski, J[arosław] Świstak.
  Tytuł: The Third International Stroke Trial: Thrombolysis (IST-3) in Poland: are we recruiting the right patients?
  Tytuł równoległy: Badanie kliniczne IST-3 (Third International Stroke Trial: Thrombolysis) : czy włączamy odpowiednich pacjentów?
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2009 : T. 43, nr 3, s. 228-234, tab., bibliogr. 39 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PPW
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  78/111
  Autorzy: Adam Stępień, Jacek Staszewski, Teofan M. Domżał, Kazimierz Tomczykiewicz, Ewa Skrobowska, Marta Durka-Kęsy.
  Tytuł: Degenerative pontine lesions in patients with familial nacrolepsy.
  Tytuł równoległy: Zmiany zwyrodnieniowe w moście u chorych na narkolepsje rodzinną.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2010 : Vol. 44, nr 1, s. 21-27, bibliogr. 30 poz., sum.
  Uwagi: This work was supported by MSHE, Scientific Network no. 22/E-32/SN-0053/2007.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.451
  Punktacja Min. Nauki: 13.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science
 • Scopus


  79/111
  Autorzy: Adam Stępień, Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Nowe wytyczne dotyczące leczenia bólu neuropatycznego.
  Tytuł równoległy: New guidelines for the treatment of neuropathic pain.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2010 : Vol. 44, nr 5, 437-442, bibliogr. 36 poz.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.451
  Punktacja Min. Nauki: 13.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  80/111
  Autorzy: Adam Stępień, Bogdan Brodacki, Jacek Staszewski.
  Tytuł: Zespół czerwonego ucha - opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Red ear syndrome - a case report.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2010 : Vol. 44, nr 4, s. 412-414, bibliogr. 11 poz, sum.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.451
  Punktacja Min. Nauki: 13.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science


  81/111
  Autorzy: M. Stelmachowska-Banaś, Grzegorz Zieliński, P. Zdunowski, Jan Podgórski, W. Zgliczyński.
  Tytuł: The impact of transsphenoidal surgery on glucose homeostasis and insulin resistance in acromegaly.
  Tytuł równoległy: Wpływ przezklinowej resekcji gruczolaka przysadki na gospodarkę węglowodanową i insulinooporność w akromegalii.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2011 : Vol. 45, nr 4, s. 328-334, il., bibliogr. 31 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.433
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science


  82/111
  Autorzy: Adam Stępień, Jolanta Korsak, Wojciech Kozubski, Danuta Ryglewicz, Jacek Losy, Wiesław Drozdowski, Jerzy Kotowicz, Walenty Nyka, Hubert Kwieciński.
  Tytuł: Stanowisko grupy ekspertów dotyczące stosowania dożylnych immunoglobulin w leczeniu chorób układu nerwowego.
  Tytuł równoległy: Expert opinion on use of intravenous immunoglobulins in the management of neurological disorders.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2011 : Vol. 45, nr 6, s. 525-535, bibliogr. 79 poz.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Adam Stępień
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PEM
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.433
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:

  83/111
  Autorzy: Marta Durka-Kęsy, Adam Stępień, Kazimierz Tomczykiewicz, A. Fidziańska, I. Niebrój-Dobosz, Żanna Pastuszak.
  Tytuł: Miopatia w przebiegu niedoboru palmitylotransferazy karnityny II.
  Tytuł równoległy: Myopathy in the course of carnitine palmitoyltransferase II deficiency.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2012 : Vol. 46, nr 6, s. 600-602, il., bibliogr. 11 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.486
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  84/111
  Autorzy: B. Błażejewska-Hyżorek, A. Czernuszenko, A. Członkowska, W. Drozdowski, D. Gąsecki, R. Kaźmierski, A. Kobayashi, G. Kozera, W. Kozubski, M. Krawczyk, A. Kuczyńska-Zardzewiały, A. Kwolek, M. Niewada, P. Nowacki, W. Nyka, G. Opala, J. Opara, W. Pierzchała, J. Rożniecki, D. Ryglewicz, I. Sarzyńska-Długosz, J. Seniów, M. Skowrońska, M. Słowik, P. Sobolewski, Jacek Staszewski, A. Szczepańska-Szerej, A. Szczudlik, M. Wiszniewska.
  Rekomendacje opracowane przez zespół.; współpr. Jacek Staszewski.
  Tytuł: Postępowanie w udarze mózgu. Wytyczne Grupy Ekspertów Sekcji Chorób Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2012 : T. 46, nr 1 (supl. 1), s. 1-114
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  85/111
  Autorzy: Przemysław Witek, Grzegorz Zieliński, M. Maksymowicz, W. Zgliczyński.
  Tytuł: The relationship between efficacy of surgical treatment of Cushing's disease and pathological - immunohistochemical and ultrastructural - confirmation of corticotroph tumour presence.Związek skuteczności operacyjnego leczenia choroby Cushinga z patomorfologicznym - immunohistochemicznym i ultrastrukturalnym - potwierdzeniem obecności gruczolaka kortykotropowego przysadki.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2012 : Vol. 46, nr 1, s. 37-46, il., tab., bibliogr.18 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: This study was supported by 501-2-1-07-12/07CMKP grant.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.486
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  86/111
  Autorzy: Kazimierz Tomczykiewicz, Adam Stępień, Jacek Staszewski, Marta Sadowska, Romana Bogusławska-Walecka.
  Tytuł: Zlepne zapalenie pajęczynówki o piorunującym przebiegu.
  Tytuł równoległy: Fulminant adhesive arachnoiditis.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2012 : T. 46, nr 4, s. 407-410, bibliogr.17 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.486
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  87/111
  Autorzy: Stanisław Ilnicki.
  Tytuł: Generał brygady dr med. Stefan Mozołowski - współorganizator i prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego w latach 1937-1939.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2013 : Vol. 47, nr 3, s. 296-298, il., bibliogr. 12 poz.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PH
  Język publikacji: PL
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.537
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  88/111
  Autorzy: A. Członkowska, A. Kobayashi, B. Błażejewska-Hyżorek, Jacek Staszewski.
  Opracowanie edytorskie: Członkowska Anna (koment.), Kobayashi Adam (koment.).Grupa Ekspertów Sekcji Chorób Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego (26)
  Tytuł: Postępowanie w udarze mózgu - wytyczne Grupy Ekspertów Sekcji Chorób Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Aktualizacja 2013: leczenie trombolityczne.
  Tytuł równoległy: Management of acute stroke - guidelines from the Expert Group of the Section of Cerebrovascular Diseases of the Polish Neurological Society. Update 2013: thrombolysis.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2013 : T 47, nr 4, s. 303-306, tab., bibliogr. 14 poz. + bibliogr. 17 poz.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PPW
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  89/111
  Autorzy: Emilia Frankowska, Krzysztof Brzozowski, Jacek Staszewski, Norbert Kolmaga, Adam Stępień, Romana Bogusławska-Walecka.
  Tytuł: Combined thrombolysis in posterior circulation stroke caused by bilateral vertebral artery dissection in squash player.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2014 : T. 48, nr 4, s. 299-304, bibliogr. 10 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2014 Jul 31 ; Autor korespondencyjny: Emilia Frankowska
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.641
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  90/111
  Autorzy: Andrzej Szczudlik, Jan Dobrogowski, Jerzy Wordliczek, Adam Stępień, Małgorzata Krajnik, Wojciech Leppert, Jarosław Woroń, Anna Przeklasa-Muszyńska, Magdalena Kocot-Kępska, Renata Zajączkowska, Marcin Janecki, Anna Adamczyk, Małgorzata Malec-Milewska.
  Tytuł: Diagnosis and management of neuropathic pain: review of literature and recommendations of the Polish Association for the Study of Pain and the Polish Neurological Society - part one.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2014 : Vol. 48, nr 4, s. 262-271, bibliogr. 41 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2014 Aug 7 ; Autor korespondencyjny: Małgorzata Malec-Milewska
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.641
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  91/111
  Autorzy: Andrzej Szczudlik, Jan Dobrogowski, Jerzy Wordliczek, Adam Stępień, Małgorzata Krajnik, Wojciech Leppert, Jarosław Woroń, Anna Przeklasa-Muszyńska, Magdalena Kocot-Kępska, Renata Zajączkowska, Marcin Janecki, Anna Adamczyk, Małgorzata Malec-Milewska.
  Tytuł: Diagnosis and management of neuropathic pain: Review of literature and recommendations of the Polish Association for the Study of Pain and the Polish Neurological Society - part two.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2014 : Vol. 48, nr 6, s. 423-435, bibliogr. 116 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2014 Nov 16
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.641
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  92/111
  Autorzy: Andrzej Koziarski, Bartłomiej Grala, Ewa Skrobowska.
  Tytuł: Papillary tumor of the pineal region. Report of two cases and literature review.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2014 : Vol. 48, nr 5, s. 356-362, il., bibliogr. 41 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2014 Oct 8
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.641
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  93/111
  Autorzy: Ł. Janeczko, M. Janeczko, R. Chrzanowski, Grzegorz Zieliński.
  Tytuł: The role of polymorphisms of genes encoding collagen IX and XI in lumbar disc disease.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2014 : Vol. 48, nr 1, s. 60-62, bibliogr. 15 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2014 Jan 23
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.641
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  94/111
  Autorzy: M. Małowidzka-Serwińska, Magdalena Żabicka, A. Witkowski, Z. Chmielak, T. Deptuch.
  Tytuł: Brain perfusion evaluated by perfusion-weighted magnetic resonance imaging before and after stenting internal carotid artery stenosis in asymptomatic and symptomatic patients.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2015 : T. 49, nr 6, s. 412-420, il., tab., bibliogr. 36 poz., sum.
  Uwagi: 2015 Available online October 24
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.747
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  95/111
  Autorzy: M. Niemczyk, Stanisław Niemczyk, M. Bujko, L. Pączek.
  Tytuł: Headache as a manifestation of intracranial aneurysm in autosomal dominant polycystic kidney disease.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2015 : Vol. 49, nr 2, s. 126-128, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.747
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  96/111
  Autorzy: Ł. Hawryluk, M. Sterliński, M. Marczak, J. Miśko, Jan K. Podgórski, H. Szwed.
  Tytuł: The use of 1.5 T magnetic resonance imaging for therapeutic decisions in patients with cardiac implantable electronic devices and significant neurological, neurosurgical and neuro-oncology diagnostic indications.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2015 : T. 49, nr 1, s.16-23, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.747
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  97/111
  Autorzy: Agnieszka Słowik, Marcin Wnuk, Paweł Brzegowy, Joanna Chrzanowska-Waśko, Aleksandra Golenia, Bartłomiej Łasocha, Dorota Włoch-Kopeć, Antoni Ferens, Wojciech Serednicki, Piotr Jarocki, Halina Bartosik-Psujek, Rafał Kaczorowski, Edward Filip, Monika Grzegorzak, Jarosław Homa, Janusz Darocha, Daniel Dudek, Wiesław Guz, Konrad Rejdak, Piotr Luchowski, Joanna Wojczal, Michał Sojka, Michał Górnik, Sylwia Stachowicz, Jacek Jaworski, Kinga Buraczyńska, Remigiusz Ficek, Anna Szczepańska-Szerej, Tomasz Jargiełło, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska, Anetta Lasek-Bal, Przemysław Puz, Aldona Warsz-Wianecka, Arkadiusz Stęposz, Krzysztof Ziaja, Wacław Kuczmik, Tomasz Urbanek, Damian Ziaja, Witold Tomalski, Adam Kobayashi, Przemysław Richter, Andrzej Płoński, Marcin Kotkowski, Wojciech Czepiel, Iwona Kurkowska-Jastrzębska, Halina Sienkiewicz-Jarosz, Anna Członkowska, Beata Błażejewska-Hyżorek, Danuta Ryglewicz, Magdalena Konopko, Edyta Brelak, Jacek Antecki, Igor Szydłowski, Maciej Włosek, Adam Stępień, Krzysztof Brzozowski, Jacek Staszewski, Piotr Piasecki, Piotr Zięcina, Izabela Wołoszyńska, Norbert Kolmaga, Jerzy Narloch, Tomasz Hasiec, Jacek Gawłowicz, Monika Pędracka, Jacek Porębiak, Bogumił Grzechnik, Vadym Matsibora, Michał Frąszczak, Marcin Leus, Maciej Mazgaj, Violetta Palacz-Duda, Grzegorz Meder, Wojciech Skura, Piotr Płeszka, Milena Świtoriska, Krzysztof Słomiński, Józef Kościelniak, Paulina Sobieszak-Skura, Magdalena Konieczna-Brazis, Olgierd Rowiński, Andrzej Opuchlik, Anatol Mickielewicz, Beata Szyluk, Piotr Szczudlik, Anna Kostera-Pruszczyk, Maciej Jaworski, Rafał Maciąg, Jarosław Żyłkowski, Bożena Adamkiewicz, Wojciech Szubert, Jarosław Chrząstek, Marek Raźniewski, Agnieszka Pawelec, Paweł Wilimborek, Ryszard Wagner, Paweł Pilarska, Paweł Gierach, Jan Baron, Wojciech Gruszka, Stanisław Ochudło, Agnieszka Krzak-Kubica, Monika Rudzińska-Bar, Miłosz Zbroszczyk, Kamila Smulska, Michał Arkuszewski, Dorota Różański, Dariusz Koziorowski, Izabela Meisner-Kramarz, Stanisłąw Szlufik, Artur Zaczyński, Krzysztof Kądziołka, Kazimierz Kordecki, Michał Zawadzki, Mirosław Ząbek, Bartosz Kraszewski, Dariusz Gąsecki, Paweł Łowiec, Waldemar Dorniak, Tomasz Gorycki, Edyta Szurowska, Ewa Wierzchowska-Cioch, Tomasz Smyk, Beata Szajnoga, Marcin Bachta, Kajetan Mazurek, Magdalena Piwowarska, Wojciech Kociemba, Artur Drużdż, Adrian Dąbrowski, Michał Glonek, Małgorzata Wawrzyniak, Radosław Kaźmierski, Robert Juszkat, Witold Tomalski, Adam Heliosz, Adam Ryszczyk, Jacek Zwiernik, Grzegorz Wasilewski, Andrzej Tutaj, Grzegorz Dałek, Krzysztof Nosek, Sławomir Bereza, Katarzyna Lubkowska, Jerzy Kamienowski, Piotr Sobolewski, Adam Bielecki, Maciej Miś, Marcin Miś, Maria Krużewska-Orłowska, Jan Kochanowicz, Zenon Mariak, Marta Jakoniuk, Grzegorz Turek, Urszula Łebkowska, Andrzej Lewszuk, Kazimierz Kordecki, Tomasz Dziedzic, Tadeusz Popiela.
  Polish Thrombectomy Initiative
  Tytuł: Mechanical thrombectomy in acute stroke - Five years of experience in Poland.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2017 : T. 51, nr 5, s. 339-346, bibliogr. 34 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2017 Jul 5 ; Autor korespondencyjny: Agnieszka Słowik
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PPW
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  98/111
  Autorzy: Żanna Pastuszak, Adam Stępień, Kazimierz Tomczykiewicz, Renata Piusińska-Macoch, Dariusz Galbarczyk, Agnieszka Rolewska.
  Tytuł: Post-polio syndrome. Cases report and review of literature.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2017 : T. 51, nr 2, s. 140-145, bibliogr. 32 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2017 Feb 3 ; Autor korespondencyjny: Adam Stępień
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.817
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  99/111
  Autorzy: Jacek Staszewski, Renata Piusińska-Macoch, Bogdan Brodacki, Ewa Skrobowska, Adam Stępień.
  Tytuł: Association between hemostatic markers, serum lipid fractions and progression of cerebral small vessel disease: A 2-year follow-up study.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2018 : T. 52, nr 1, s. 54-63, bibliogr. 40 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2017 Nov 14 ; Autor korespondencyjny: Jacek Staszewski
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.006
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  100/111
  Autorzy: Żanna Pastuszak, Ewa Koźniewska, Adam Stępień, Anna Piusińska-Macoch, Zbigniew Czernicki, Waldemar Koszewski.
  Tytuł: Importance rating of risk factors of ischemic stroke in patients over 85 years old in the polish population.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2018 : T. 52, nr 1, s. 88-93, bibliogr. 36 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2017 Nov 16 ; Autor korespondencyjny: Żanna Pastuszak
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.006
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  101/111
  Autorzy: Żanna Pastuszak, Zbigniew Czernicki, Waldemar Koszewski, Adam Stępień, Anna Piusińska-Macoch.
  Tytuł: Malignant middle cerebral artery (MCA) infarction in people over 85 years old - Diagnosis, management and risk factors.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2018 : T. 52, nr 3, s. 311-317, bibliogr. 39 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2017 Dec 16 ; Autor korespondencyjny: Żanna Pastuszak
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.006
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  102/111
  Autorzy: Żanna Pastuszak, Renata Piusińska-Macoch, Adam Stępień, Zbigniew Czernicki.
  Tytuł: Repetitive transcranial magnetic stimulation in treatment of post polio syndrome.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2018 : T. 52, nr 2, s. 281-284, bibliogr. 22 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2017 Nov 5 ; Autor korespondencyjny: Żanna Pastuszak
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.006
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  103/111
  Autorzy: Katarzyna Gniadek-Olejniczak, Karol Makowski, Adam Olszewski, Kazimierz Tomczykiewicz, Andrzej Krawczyk, Józef Mróz.
  Tytuł: State-of-the-art approach towards magnetic resonance imaging of the nervous system structures in patients with cardiac implantable electronic devices.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2018 : T. 52, nr 6, s. 652-656, bibliogr. 17 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2018 Jul 20 ; Autor korespondencyjny: Katarzyna Gniadek-Olejniczak
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.006
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  104/111
  Autorzy: Jacek Staszewski, Kazimierz Tomczykiewicz, Anna Piusińska-Macoch, Adam Stępień.
  Tytuł: Prevalence and extent of right-to-left shunt on contrast-enhanced transcranial Doppler in patients with chronic hyperventilation syndrome: results of a case-control study.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2019 : Vol. 53, nr 1, s. 90-94, bibliogr. 25 poz., sum
  Uwagi: Epub 2019 Jan 7 ; Autor korespondencyjny: Jacek Staszewski
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.025
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  105/111
  Autorzy: Marek Sąsiadek, Marcin Hartel, Małgorzata Siger, Katarzyna Katulska, Agata Majos, Ewa Kluczewska, Halina Bartosik-Psujek, Alina Kułakowska, Agnieszka Słowik, Barbara Steinborn, Monika Adamczyk-Sowa, Alicja Kalinowska, Ewa Krzystanek, Robert Bonek, Zbigniew Serafin, Jarosław Sławek, Przemysław Nowacki, Adam Stępień, Sergiusz Jóźwiak, Konrad Rejdak, Krzysztof Selmaj, Jerzy Walecki.
  Tytuł: Recommendations of the Polish Medical Society of Radiology and the Polish Society of Neurology for a protocol concerning routinely used magnetic resonance imaging in patients with multiple sclerosis.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2020 : Vol. 54, nr 5, s. 410-425, bibliogr. 13 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2020 Oct 21 ; Autor korespondencyjny: Marcin Hartel
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.621
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  106/111
  Autorzy: Izabela Domitrz, Aurelia Lipa, Jacek Rożniecki, Adam Stępień, Wojciech Kozubski.
  Tytuł: Treatment and management of migraine in neurological ambulatory practice in Poland by indicating therapy with monoclonal anti-CGRP antibodies.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2020 : Vol. 54, nr 4, s. 337-343, bibliogr. 39 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2020 Jul 20 ; Autor korespondencyjny: Izabela Domitrz
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.621
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  107/111
  Autorzy: Agata Czarnowska, Waldemar Brola, Olga Zajkowska, Stanisław Rusek, Monika Adamczyk-Sowa, Katarzyna Kubicka-Bączyk, Alicja Kalinowska--Łyszczarz, Karolina Kania, Agnieszka Słowik, Marcin Wnuk, Monika Marona, Aleksandra Podlecka-Piętowska, Monika Nojszewska, Beata Zakrzewska-Pniewska, Elżbieta Jasińska, Katarzyna Gołuch, Beata Lech, Magdalena Nogal, Adam Perenc, Małgorzata Popiel, Anetta Lasek-Bal, Przemysław Puz, Katarzyna Maciejowska, Marta Kucharska-Lipowska, Michał Lipowski, Katarzyna Kapica-Topczewska, Monika Chorąży, Joanna Tarasiuk, Jan Kochanowicz, Joanna Kulikowska, Sławomir Wawrzyniak, Anna Niezgodzińska-Maciejek, Anna Pokryszko-Dragan, Ewa Gruszka, Sławomir Budrewicz, Marta Białek, Iwona Kurkowska-Jastrzębska, Katarzyna Kurowska, Adam Stępień, Agata Włodek, Violetta Ptasznik, Małgorzata Pawełczyk, Piotr Sobolewski, Henryka Lejmel, Katarzyna Strzalińska, Maciej Maciejowski, Andrzej Tutaj, Jacek Zwiernik, Anna Litwin, Bożena Lewańczyk, Izabela Paprocka, Beata Zwiernik, Aleksandra Pawlos, Andrzej Borysowicz, Anna Narożnik, Anna Michałowska, Krzysztof Nosek, Małgorzata Fudala, Marta Milewska-Jędrzejczak, Alina Kułakowska, Halina Bartosik-Psujek.
  Tytuł: Clinical course and outcome of SARS-CoV-2 infection in multiple sclerosis patients treated with disease-modifying therapies - the Polish experience.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2021 : Vol. 55, nr 2, s. 212-222, bibliogr. 45 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2021 Apr 15 ; Autor korespondencyjny: Agata Czarnowska
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.621
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  108/111
  Autorzy: Aleksander Dębiec, Marta Bilik, Piotr Piasecki, Adam Stępień, Jacek Staszewski.
  Tytuł: Effect of COVID-19 pandemic on stroke admissions and quality of stroke interventional treatment in Masovian Voivodeship.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2021 : Vol. 55, nr 2, s. 223-226, bibliogr. 7 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2021 Mar 30 ; Autor korespondencyjny: Aleksander Dębiec
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.621
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  109/111
  Autorzy: Izabela Domitrz, Aurelia Lipa, Jacek Rożniecki, Adam Stępień, Wojciech Kozubski.
  Tytuł: Migraine diagnosis and treatment in Poland: survey of primary care practitioners.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2021 : Vol. 55, nr 4, s. 380-386, bibliogr. 31 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2021 Jun 16 ; Autor korespondencyjny: Izabela Domitrz
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.621
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science
 • Science Citation Index

  DOI:
  Adres url:

  110/111
  Autorzy: Adam Stępień, Wojciech Kozubski, Jacek J. Rożniecki, Izabela Domitrz.
  Tytuł: Migraine treatment recommendations developed by an Expert Group of the Polish Headache Society, the Headache Section of the Polish Neurological Society, and the Polish Pain Society.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2021 : Vol. 55, nr 1, s. 33-51, bibliogr. 147 poz.
  Uwagi: Epub 2021 Jan 29 ; Autor korespondencyjny: Jacek J. Rożniecki
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.621
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  111/111
  Autorzy: Izabela Domitrz, Jarosław Sławek, Agnieszka Słowik, Magdalena Boczarska-Jedynak, Adam Stępień, Konrad Rejdak, Jakub Gierczyński, Jacek Rożniecki.
  Tytuł: Onabotulinumtoxin A (ONA-BoNT/A) in the treatment of chronic migraine.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2021 Sep 3 [Online ahead of print], s. 1-9, bibliogr. 65 poz.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Izabela Domitrz
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.621
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  DOI:
  Adres url:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM