WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: NUCLEAR MEDICINE REVIEW
Liczba odnalezionych rekordów: 50Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/50
Autorzy: W[aldemar] Mielcarek, K[arol] Chmielowski, I[reneusz] Drabek, E[ugeniusz] Dziuk, A[ndrzej] Kowalczyk, M[aksymilian] Siekierzyński.
Tytuł: Scintigraphic evaluation after ablation with high, fixed dose of 131-I in patients with thyroid cancer after surgical treatment.
Czasopismo: Nuclear Medicine Review
Szczegóły: 2000 : Vol. 3, nr 1, s. 98
Uwagi: VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, Gdańsk, 24-26 maja 2000 r.
ISSN: 1506-9680
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

2/50
Autorzy: A. Teresińska, M. Śliwiński, B. Szumilak, S. Konieczna, E. Gosiewska-Marcinkowska, Zbigniew Juraszyński, Piotr Hendzel, Maria Szymańska.
Tytuł: Assesment of myocardial perfusion and vialiby with stress Tc-99m-MIBI SPECT before surgical revascularisation. Correlation with postoperative perfusion improvment.
Czasopismo: Nuclear Medicine Review
Szczegóły: 2001 : Vol. 4, nr 1, s. 19-26, il., tab., bibliogr. 16 poz.
ISSN: 1506-9680
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:

3/50
Autorzy: J[acek] Pietrzykowski, M[irosław] Dziuk, M[irosław] Zachorski.
Tytuł: The comparison of TC-99M-MIBI SPECT and gated SPECT (GSPECT) in diagnosis of coronary arthery disease.
Czasopismo: Nuclear Medicine Review
Szczegóły: 2002 : Vol. 5, nr 1, s. 77
Uwagi: Chosen abstracts of VIIIth Polish SNM Congress
ISSN: 1506-9680
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

4/50
Autorzy: W[aldemar] Mielcarek, Z[ofia] Stembrowicz-Nowakowska, E[ugeniusz] Dziuk, A[ndrzej] Kowalczyk, M[aksymilian] Siekierzyński.
Tytuł: Influence of the acquisition time on the results of diagnostic studies with 131-I in patients with differentiated thyroid cancer.
Czasopismo: Nuclear Medicine Review
Szczegóły: 2002 : Vol. 5, nr 1, s. 83
Uwagi: Chosen abstracts of VIIIth Polish SNM Congress
ISSN: 1506-9680
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

5/50
Autorzy: M[aria] Konieczna, J[acek] Pietrzykowski, K[arol] Chmielowski, E[ugeniusz] Dziuk.
Tytuł: The posibility of qualification patients sespected of bone metastases for skeletal scintigraphy according to concentration of collagen turnover markers.
Czasopismo: Nuclear Medicine Review
Szczegóły: 2002 : Vol. 5, nr 1, s. 73
Uwagi: Chosen abstracts of VIIIth Polish SNM Congress
ISSN: 1506-9680
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

6/50
Autorzy: M[irosław] A. Dziuk, Jacek Pietrzykowski, Ana L. Canizales, Keith E. Britton, Marian Cholewa.
Tytuł: The comparison of two gated SPET protocols: adenosine Tc-99m tetrofosmin and treadmill exercise Tc-99m MIBI.
Czasopismo: Nuclear Medicine Review
Szczegóły: 2003 : Vol. 6, nr 1, s. 11-15, bibliogr. 16 poz., sum.
Uwagi: Autor korespondencyjny: Mirosław Dziuk
ISSN: 1506-9680
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  Adres url:

  7/50
  Autorzy: K[arol] Chmielowski, B[ogdan] Brodacki, N[orbert] Szaluś, E[wa] Skrobowska, J[acek] Pietrzykowski, J[erzy] Kotowicz.
  Tytuł: DaTSCAN and SPET in the diagnostics Parkinson's disease and Parkinsonian syndromes.
  Czasopismo: Nuclear Medicine Review
  Szczegóły: 2004 : T. 7, nr 1, s. 95
  Uwagi: Chosen abstracts of Polish Society of Nuclear Medicine Congress, Bydgoszcz 2004 [26-28.05.2004]
  ISSN: 1506-9680
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  8/50
  Autorzy: U. Kaczmarczyk, A. Markiewicz, R. Mikołajczak, E. Lisiak, M. Bilski, Jacek Pietrzykowski, J. Michalik.
  Tytuł: 99mTc human IgG radiolabelled by HYNIC. Biodistribution and scintigraphy of experimentally induced inflammatory lesions in animal model.
  Czasopismo: Nuclear Medicine Review
  Szczegóły: 2004 : T. 7, nr 2, s. 107-111, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  ISSN: 1506-9680
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  9/50
  Autorzy: M. Bilski, E. Lisiak, R. Mikołajczak, U. Kaczmarczyk, J[acek] Pietrzykowski, A. Nowosielska, M. K. Janiak.
  Tytuł: Use of the 131-I-labeled monoclonal anti-beta3 antibody for visualization of tumor neoangiogenesis.
  Czasopismo: Nuclear Medicine Review
  Szczegóły: 2004 : T. 7, nr 1, s. 98
  Uwagi: Chosen abstracts of Polish Society of Nuclear Medicine Congress, Bydgoszcz 2004 [26-28.05.2004]
  ISSN: 1506-9680
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  10/50
  Autorzy: J. Miśko, M[irosław] Dziuk, E[wa] Skrobowska, N[orbert] Szaluś, J[acek] Pietrzykowski, A[gnieszka] Warczyńska.
  Tytuł: Complementary role of cardiac SPECT and MRI.
  Czasopismo: Nuclear Medicine Review
  Szczegóły: 2006 : T. 9, nr 1, s. 94
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Medycyny Nuklearnej, [Białystok], [2006.06.22]
  ISSN: 1506-9680
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  11/50
  Autorzy: M[aria] Konieczna, A. Kołodziejczyk, J. Żebrowski, E[ugeniusz] Dziuk.
  Tytuł: Initial study for application CA 15-3, PSA and CEA to assess efficacy of radionuclide therapy in breast and prostate cancer patients with painful bone metastases.
  Czasopismo: Nuclear Medicine Review
  Szczegóły: 2006 : T. 9, nr 1, s. 94
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Medycyny Nuklearnej, [Białystok], [2006.06.22]
  ISSN: 1506-9680
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  12/50
  Autorzy: Andrzej Mazurek, Norbert Szaluś, Zofia Stembrowicz-Nowakowska, Janusz Hałka, Arkadiusz Chmieliński.
  Tytuł: Detection of splenic tissue by 99mTc-labelled SN-colloid SPECT/CT scintigraphy.
  Czasopismo: Nuclear Medicine Review
  Szczegóły: 2011 : T. 14, nr 2, s. 116-117, il., bibliogr. 3 poz., sum.
  ISSN: 1506-9680
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 7.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  13/50
  Autorzy: Z[bigniew] Podgajny, M[irosław] Dziuk, M[arek] Bilski, M. Koza, G[rzegorz] Kamiński.
  Tytuł: 18F-FDG PET-CT w różnicowaniu zmian ogniskowych nadnerczy u chorych z niedrobnokomórkowym rakiem płuca.
  Czasopismo: Nuclear Medicine Review
  Szczegóły: 2012 : Vol. 15, Supl. B, s. B9-B10
  Uwagi: XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej "Obrazowanie molekularne i celowana terapia izotopowa - nowe oblicze medycyny nuklearnej", 19-22 września 2012, Kielce
  ISSN: 1506-9680
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  14/50
  Autorzy: S[tanisław] Piszczek, M[irosław] Dziuk, A[ndrzej] Mazurek, A[nna] Budzyńska.
  Tytuł: Korekcja atenuacji przeponowej przez nakładanie obrazów perfuzji mięśnia sercowego ze skanera CZT na skany CT wykonane aparatem SPECT/CT.
  Czasopismo: Nuclear Medicine Review
  Szczegóły: 2012 : Vol. 15, Supl. B, s. B22
  Uwagi: XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej "Obrazowanie molekularne i celowana terapia izotopowa - nowe oblicze medycyny nuklearnej", 19-22 września 2012, Kielce.
  ISSN: 1506-9680
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  15/50
  Autorzy: Marek Bilski, Grzegorz Kamiński, Mirosław Dziuk.
  Tytuł: Metabolic activity assessment of cardiac angiosarcoma by 18FDG PET-CT.
  Czasopismo: Nuclear Medicine Review
  Szczegóły: 2012 : Vol. 15, nr 1, s. 83-84, bibliogr. 8 poz.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Marek Bilski
  ISSN: 1506-9680
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 7.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  DOI:
  Adres url:

  16/50
  Autorzy: A[nna] Budzyńska, M[irosław] Dziuk, S[tanisław] Piszczek.
  Tytuł: Ocena jakości badań serca wykonanych na skanerze półprzewodnikowym w porównaniu do badań z gamma kamery SPECT-CT.
  Czasopismo: Nuclear Medicine Review
  Szczegóły: 2012 : Vol. 15, Supl. B, s. B21
  Uwagi: XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej "Obrazowanie molekularne i celowana terapia izotopowa - nowe oblicze medycyny nuklearnej", 19-22 września 2012, Kielce.
  ISSN: 1506-9680
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  17/50
  Autorzy: M. Koza, M[irosław] Dziuk.
  Tytuł: Ocena wartości badania statycznego i dynamicznego PET-CT z 18F-choliną w obrazowaniu pacjentów z rakiem gruczołu krokowego.
  Czasopismo: Nuclear Medicine Review
  Szczegóły: 2012 : Vol. 15, Supl. B, s. B37
  Uwagi: XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej "Obrazowanie molekularne i celowana terapia izotopowa - nowe oblicze medycyny nuklearnej", 19-22 września 2012, Kielce
  ISSN: 1506-9680
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  18/50
  Autorzy: M[irosław] Dziuk.
  Tytuł: Postępy badań PET-CT w torakochirurgii i pulmonologii.
  Czasopismo: Nuclear Medicine Review
  Szczegóły: 2012 : Vol. 15, Supl. B, s. B9
  Uwagi: XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej "Obrazowanie molekularne i celowana terapia izotopowa - nowe oblicze medycyny nuklearnej", 19-22 września 2012, Kielce
  ISSN: 1506-9680
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  19/50
  Autorzy: R[adosław] Chrzanowski.
  Tytuł: Praca personelu z dedykowanym skanerem kardiologicznym, opartym na technologii detektorów półprzewodnikowych z kolimatorami typu PINHOLE.
  Czasopismo: Nuclear Medicine Review
  Szczegóły: 2012 : Vol. 15, Supl. B, B67-B68
  Uwagi: XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej "Obrazowanie molekularne i celowana terapia izotopowa - nowe oblicze medycyny nuklearnej", 19-22 września 2012, Kielce
  ISSN: 1506-9680
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  20/50
  Autorzy: Sylwia Miernik, Anna Kaźmierczak-Dziuk, Grzegorz Kamiński, Mirosław Dziuk.
  Tytuł: The prognostic value of myocardial perfusion scintigraphy compared to coronary angiography in women with positive stress test results.
  Czasopismo: Nuclear Medicine Review
  Szczegóły: 2012 : Vol. 15, nr 1, s. 31-38, bibliogr. 20 poz.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Anna Kaźmierczak-Dziuk
  ISSN: 1506-9680
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 7.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  DOI:
  Adres url:

  21/50
  Autorzy: A. Sowa-Staszczak, D. Pach, M. Tomaszuk, A. Stefańska, A. Jabrocka, R. Mikołajczak, B. Janota, G[rzegorz] Kamiński, A. Kowalska, A. Hubalewska-Dydejczyk.
  Tytuł: Scyntygrafia analogiem GLP-1 znakowanym 99mTc szansą dla pacjentów z trudno wykrywalnym insulinoma i rakiem rdzeniastym tarczycy.
  Czasopismo: Nuclear Medicine Review
  Szczegóły: 2012 : Vol. 15, Supl. B, s. B28-B29
  Uwagi: XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej "Obrazowanie molekularne i celowana terapia izotopowa - nowe oblicze medycyny nuklearnej", 19-22 września 2012, Kielce
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  Pełny tekst  22/50
  Autorzy: Stanisław Piszczek, Mirosław Dziuk, Andrzej Mazurek, Paweł Krzesiński, Agnieszka Jaguś-Jamioła, Robert Ryczek, Konrad Tkaczewski, Andrzej Skrobowski, Andrzej Cwetsch.
  Tytuł: ST-segment elevation in the recovery phase of nuclear exercise stress test with 99mTc-sestamibi in a patient with critical RCA stenosis and subtle systolic dysfunction in speckle tracking imaging.
  Czasopismo: Nuclear Medicine Review
  Szczegóły: 2012 : Vol. 15, nr 1, s. 75-79, bibliogr. 10 poz.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Stanisław Piszczek
  ISSN: 1506-9680
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 7.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  23/50
  Autorzy: M[arianna] Wiśniewska, A[gnieszka] Kopińska, A[ngela] Pucułek, A[gnieszka] Żółtowska.
  Tytuł: Technika obrazowania somatostatynowej scyntygrafii receptorowej z użyciem 99m Tc SPECT-CT.
  Czasopismo: Nuclear Medicine Review
  Szczegóły: 2012 : Vol. 15, Supl. B, s. B34
  Uwagi: XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej "Obrazowanie molekularne i celowana terapia izotopowa - nowe oblicze medycyny nuklearnej", 19-22 września 2012, Kielce.
  ISSN: 1506-9680
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  24/50
  Autorzy: J. Kunikowska, L. Królicki, A. Sowa-Staszczak, A. Hubalewska-Dydejczyk, D. Pawlak, R. Mikołajczak, D. Handkiewicz-Junak, N[orbert] Szaluś, G[rzegorz] Kamiński, J. B. Ćwikła.
  Tytuł: Terapia znakowanymi izotopowo analogami somatostatyny w Polsce (PRRT).
  Czasopismo: Nuclear Medicine Review
  Szczegóły: 2012 : Vol. 15, Supl. B, s. B27-B28
  Uwagi: XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej "Obrazowanie molekularne i celowana terapia izotopowa - nowe oblicze medycyny nuklearnej", 19-22 września 2012, Kielce
  ISSN: 1506-9680
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  25/50
  Autorzy: A[ndrzej] Mazurek, E[ugeniusz] Dziuk, Z[ofia] Stembrowicz-Nowakowska, S[tanisław] Piszczek, A[gnieszka] Giżewska, M[irosław] Dziuk.
  Tytuł: Algorytmy diagnostyczne z zastosowaniem hybrydowych gammakamer SPECT/CT w rozpoznawaniu zatorowości płucnej.
  Czasopismo: Nuclear Medicine Review
  Szczegóły: 2014 : T. 17, Suppl. A, s. A6
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Medycyny Nuklearnej, Lublin, 2014.05.28
  ISSN: 1506-9680
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  26/50
  Autorzy: S[tanisław] Piszczek, M[irosław] Osiecki, A[ndrzej] Mazurek, A[nna] Budzyńska, M[irosław] Dziuk.
  Tytuł: Czy dodatkowe akwizycje w położeniu na brzuchu w ocenie zaburzeń perfuzji ściany dolnej mięśnia sercowego za pomocą skanera CZT zmieniają postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne?
  Czasopismo: Nuclear Medicine Review
  Szczegóły: 2014 : T. 17, Suppl. A, s. A25
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Medycyny Nuklearnej, Lublin, 2014.05.28
  ISSN: 1506-9680
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  27/50
  Autorzy: A[nna] Budzyńska, S[tanisław] Piszczek, M[irosław] Dziuk.
  Tytuł: Obrazowanie perfuzji mięśnia sercowego u pacjentów otyłych na skanerze kardiologicznym z detektorami półprzewodnikowymi CZT.
  Czasopismo: Nuclear Medicine Review
  Szczegóły: 2014 : T. 17, Suppl. A, s. A24
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Medycyny Nuklearnej, Lublin, 2014.05.28
  ISSN: 1506-9680
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  28/50
  Autorzy: K[rzysztof] Giejda, G[rzegorz] Kamiński.
  Tytuł: Ocena charakteru przypadkowo rozpoznanych ogniskowych zaburzeń wychwytu 99M Tc-MIBI w tarczycy w trakcie scyntygrafii perfuzyjnej mięśnia sercowego.
  Czasopismo: Nuclear Medicine Review
  Szczegóły: 2014 : T. 17, Suppl. A, s. A40
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Medycyny Nuklearnej, Lublin, 2014.05.28
  ISSN: 1506-9680
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  29/50
  Autorzy: A[nna] Budzyńska, J. Braziewicz, M[irosław] Dziuk.
  Tytuł: Ocena skuteczności zastosowania osłony przed promieniowaniem jonizującym (0,5 mm Pb) w pracy z pacjentami poddawanymi wybranym procedurom z zakresu diagnostyki i terapii izotopowej.
  Czasopismo: Nuclear Medicine Review
  Szczegóły: 2014 : T. 17, Suppl. A, s. A18-A19
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Medycyny Nuklearnej, Lublin, 2014.05.28
  ISSN: 1506-9680
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  30/50
  Autorzy: A. Hubalewska-Dydejczyk, A. Sowa-Staszczak, M. Tomaszuk, A. Stefańska, M. Buziak-Bereza, A. Jabrocka-Hybel, A. Gilis-Januszewska, M. Małecki, T. Bednarczuk, G[rzegorz] Kamiński, A. Kowalska, M. Trofiniuk-Muldner, R. Mikołajczak, B. Janota.
  Tytuł: Scyntygrafia analogiem GLP-1 znakowanym 99MTC oraz 111IN - 3 lata doświadczeń.
  Czasopismo: Nuclear Medicine Review
  Szczegóły: 2014 : T. 17, Suppl. A, s. A29-A30
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Medycyny Nuklearnej, Lublin, 2014.05.28
  ISSN: 1506-9680
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  31/50
  Autorzy: A[ndrzej] Mazurek, E[ugeniusz] Dziuk, Z[ofia] Stembrowicz-Nowakowska, S[tanisław] Piszczek, A[gnieszka] Giżewska, M[irosław] Dziuk.
  Tytuł: Scyntygrafia płuc skojarzona z tomografią komputerową wykonywana za pomocą hybrydowych gammakamer SPECT/CT w rozpoznawaniu zatorowości płucnej.
  Czasopismo: Nuclear Medicine Review
  Szczegóły: 2014 : T. 17, Suppl. A, s. A6-A7
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Medycyny Nuklearnej, Lublin, 2014.05.28
  ISSN: 1506-9680
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  32/50
  Autorzy: Ł[ukasz] Kowalski, M[irosław] Dziuk, A[gnieszka] Giżewska-Krasowska, Z[ofia] Stembrowicz-Nowakowska.
  Tytuł: Scyntygraficzna progresja zmian przerzutowych w rozsianym raku nerki a nasilenie bólu - obserwacja wieloletnia.
  Czasopismo: Nuclear Medicine Review
  Szczegóły: 2014 : T. 17, Suppl. A, s. A51
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Medycyny Nuklearnej, Lublin, 2014.05.28
  ISSN: 1506-9680
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  33/50
  Autorzy: R[adosław] Chrzanowski, M[irosław] Dziuk.
  Tytuł: Zastosowanie dedykowanej gamma kamery kardiologicznej w badaniach scyntygrafii mięśnia sercowego.
  Czasopismo: Nuclear Medicine Review
  Szczegóły: 2014 : T. 17, Suppl. A, s. A49
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Medycyny Nuklearnej, Lublin, 2014.05.28
  ISSN: 1506-9680
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  34/50
  Autorzy: Agnieszka Giżewska, Ewa Witkowska-Patena, Zofia Stembrowicz-Nowakowska, Agnieszka Buraczewska, Mirosław Dziuk.
  Tytuł: Brain metastases in patient with prostate cancer found in 18F-choline PET/CT.
  Czasopismo: Nuclear Medicine Review
  Szczegóły: 2015 : T. 18, nr 1, s. 39-41, bibliogr. 17 poz.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Ewa Witkowska-Patena
  ISSN: 1506-9680
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 12.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  35/50
  Autorzy: Agnieszka Giżewska, Ewa Witkowska-Patena, Zofia Stembrowicz-Nowakowska, Andrzej Mazurek, Mirosław Osiecki, Łukasz Kowalski, Mirosław Dziuk, Marta Słomka.
  Tytuł: Long bone metastases as predictors of survival in patients with metastatic renal cancer.
  Czasopismo: Nuclear Medicine Review
  Szczegóły: 2015 : T. 18, nr 2, s. 89-91, bibliogr. 10 poz.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Agnieszka Giżewska
  ISSN: 1506-9680
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 12.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  36/50
  Autorzy: Piotr Piasecki, Krzysztof Brzozowski, Piotr Zięcina, Zbigniew Podgajny, Anna Budzyńska, Jan Korniluk, Grzegorz Kamiński, Mirosław Dziuk.
  Tytuł: The use of 90Y-PET imaging in evaluation of 90Y-microspheres distribution in the liver-initial results.
  Czasopismo: Nuclear Medicine Review
  Szczegóły: 2015 : T. 18, nr 2, s. 92-96, bibliogr. 22 poz., streszcz.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Piotr Piasecki
  ISSN: 1506-9680
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 12.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  37/50
  Autorzy: Andrzej Mazurek, Mirosław Dziuk, M. Koza, Stanisław Piszczek.
  Tytuł: Badanie PET-CT u chorego z podejrzeniem infekcji grzybiczej kardiostymulatora, ze wstrząsem septycznym, wentylowanego mechanicznie.
  Czasopismo: Nuclear Medicine Review
  Szczegóły: 2016 : T. 19, Suppl. A, s. A46-A47
  Konferencja: Zakład Medycyny Nuklearnej Centrum Onkologii. im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy; Interservis Sp. z o.o., Bydgoszcz, 2016.06.01
  ISSN: 1506-9680
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  38/50
  Autorzy: Andrzej Mazurek, Mirosław Dziuk, Stanisław Piszczek, Agnieszka Giżewska, Zofia Stembrowicz-Nowakowska.
  Tytuł: Badanie PET/CT u pacjentki z rakiem jelita grubego i wysokim poziomie bHCG.
  Czasopismo: Nuclear Medicine Review
  Szczegóły: 2016 : T. 19, Suppl. A, s. A42
  Konferencja: Zakład Medycyny Nuklearnej Centrum Onkologii. im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy; Interservis Sp. z o.o., Bydgoszcz, 2016.06.01
  ISSN: 1506-9680
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  39/50
  Autorzy: Stanisław Piszczek, Konrad Tkaczewski, Andrzej Mazurek, Sebastian Osiecki, Mirosław Dziuk.
  Tytuł: Czy scyntygrafia perfuzyjna mięśnia sercowego przy użyciu gamma kamery z detektorami CZT uwidoczniła istotne zaburzenia perfuzji u pacjentów z granicznymi zwężeniami tętnic wieńcowych w wskaźnikiem FFR poniżej 0.8 - wstępne wyniki.
  Czasopismo: Nuclear Medicine Review
  Szczegóły: 2016 : T. 19, Suppl. A, s. A26-A27
  Konferencja: Zakład Medycyny Nuklearnej Centrum Onkologii. im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy; Interservis Sp. z o.o., Bydgoszcz, 2016.06.01
  ISSN: 1506-9680
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  40/50
  Autorzy: Dorota Mądrzak, Renata Mikołajczak, Grzegorz Kamiński.
  Tytuł: Influence of PET/CT 68Ga somatostatin receptor imaging on proceeding with patients, who were previously diagnosed with 99mTc-EDDA/HYNIC-TOC SPECT.
  Czasopismo: Nuclear Medicine Review
  Szczegóły: 2016 : T. 19, nr 2, s. 88-92, bibliogr. 19 poz., sum.
  ISSN: 1506-9680
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 12.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  41/50
  Autorzy: Katarzyna Buraczewska, M. Koza, Anna Budzyńska, Mirosław Dziuk.
  Tytuł: Ocena wpływu wydłużonia czasu akwizycji na jakość badania 18F-FDG PET-CT u osób otyłych.
  Czasopismo: Nuclear Medicine Review
  Szczegóły: 2016 : T. 19, Suppl. A, s. A7
  Konferencja: Zakład Medycyny Nuklearnej Centrum Onkologii. im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy; Interservis Sp. z o.o., Bydgoszcz, 2016.06.01
  ISSN: 1506-9680
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  42/50
  Autorzy: Bartosz Szymanowski, Renata Duchnowska, Marek Bilski, G. Łapińska, Beata Hryciuk, Grzegorz Kamiński, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Problems of diagnostic assessment in advanced pancreatic neuroendocrine neoplasm and treatment implications: a case report and literature review.
  Czasopismo: Nuclear Medicine Review
  Szczegóły: 2016 : T. 19, nr 1, s. 54-57, il., bibliogr. 24 poz., sum.
  ISSN: 1506-9680
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 12.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  43/50
  Autorzy: Ewa Witkowska-Patena, Andrzej Mazurek, Mirosław Dziuk.
  Tytuł: Veteran player tips the scale - V/Q SPECT-CT proves decisive in blunt chest trauma. Case report and brief literature review.
  Czasopismo: Nuclear Medicine Review
  Szczegóły: 2016 : T. 19, nr 1, s. 51-53, bibliogr. 15 poz., sum.
  ISSN: 1506-9680
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 12.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  44/50
  Autorzy: Sebastian Osiecki, Stanisław Piszczek, P. Kwasiborski, Mirosław Dziuk.
  Tytuł: Wartość jednoetapowej scyntygrafii obciążeniowej serca (bez badania spoczynkowego) z dodatkowymi akwizycjami w położeniu na brzuchu za pomocą gamma kamery z detektorami półprzewodnikowymi CZT.
  Czasopismo: Nuclear Medicine Review
  Szczegóły: 2016 : T. 19, Suppl. A, s. A27
  Konferencja: Zakład Medycyny Nuklearnej Centrum Onkologii. im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy; Interservis Sp. z o.o., Bydgoszcz, 2016.06.01
  ISSN: 1506-9680
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  45/50
  Autorzy: Wiesław Tryniszewski, Grzegorz Kamiński, Zbigniew Maziarz, Michał Nowak, Mariusz Gadzicki, Maciej Radek.
  Tytuł: The assessment of testosterone and radioisotopic index of bone metabolism and bone mineral density in men with testosterone deficiency after one year of testosterone therapy.
  Czasopismo: Nuclear Medicine Review
  Szczegóły: 2018 : Vol. 21, nr 1, s. 14-19, bibliogr. 19 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Wiesław Tryniszewski
  ISSN: 1506-9680
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 12.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  46/50
  Autorzy: Stanisław Piszczek, Sebastian Osiecki, Ewa Witkowska-Patena, Andrzej Mazurek, Przemysław Kwasiborski, Mirosław Dziuk.
  Tytuł: The diagnostic efficacy and safety of stress-only supine and prone myocardial perfusion imaging with a dedicated cardiac gamma camera in patients with suspected or known coronary artery disease.
  Czasopismo: Nuclear Medicine Review
  Szczegóły: 2018 : Vol. 21, nr 2, s. 104-108, bibliogr. 7 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Stanisław Piszczek
  ISSN: 1506-9680
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 12.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  47/50
  Autorzy: Anna Budzyńska, Sebastian Osiecki, Andrzej Mazurek, Stanisław Piszczek, Mirosław Dziuk.
  Tytuł: Feasibility of myocardial perfusion imaging studies in morbidly obese patients with a cadmium-zinc-telluride cardiac camera.
  Czasopismo: Nuclear Medicine Review
  Szczegóły: 2019 : T. 22, nr 1, s. 18-22, bibliogr. 8 poz., sum.
  Uwagi: Published online: 2019-01-31 ; Autor korespondencyjny: Anna Budzyńska
  ISSN: 1506-9680
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 40.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  48/50
  Autorzy: Maciej Kołodziej, Marek Saracyn, Arkadiusz Lubas, Dorota Brodowska-Kania, Andrzej Mazurek, Mirosław Dziuk, Jolanta Dymus, Grzegorz Kamiński.
  Tytuł: Evaluation of the usefulness of positron emission tomography with [18F]fluorodeoxylglucose performed to detect non-radioiodine avid recurrence and/or metastasis of differentiated thyroid cancer - a preliminary study.
  Czasopismo: Nuclear Medicine Review
  Szczegóły: 2021 : Vol. 24, nr 2, s. 63-69, bibliogr. 28 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2021.07.31 ; Autor korespondencyjny: Maciej Kołodziej
  ISSN: 1506-9680
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.190
  Punktacja Min. Nauki: 40.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  49/50
  Autorzy: Barbara Bober, Marek Saracyn, Arkadiusz Lubas, Maciej Kołodziej, Dorota Brodowska-Kania, Waldemar Kapusta, Grzegorz Kamiński.
  Tytuł: Hepatic complications of peptide receptor radionuclide therapy with Lutetium-177 and Yttrium-90 in patients with neuroendocrine neoplasm.
  Czasopismo: Nuclear Medicine Review
  Szczegóły: 2022 : Vol. 25, nr 1, s. 54-61, bibliogr. 33 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2022.01.31 ; Autor korespondencyjny: Barbara Bober
  ISSN: 1506-9680
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 40.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  DOI:
  Adres url:

  50/50
  Autorzy: Mirosław Dziuk, Ewa Witkowska-Patena, Agnieszka Giżewska, Andrzej Mazurek, Anna Pieczonka, Magdalena Koza, Marina Gerszewska, Zbigniew Podgajny, Marta Chojnowska.
  Tytuł: Optimal activity of [18F]FDG for Hodgkin lymphoma imaging performed on PET/CT camera with BGO crystals.
  Czasopismo: Nuclear Medicine Review
  Szczegóły: 2022 : Vol. 25, nr 1, s. 47-53, bibliogr. 29 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2022.01.20 ; Autor korespondencyjny: Ewa Witkowska-Patena
  ISSN: 1506-9680
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 40.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  DOI:
  Adres url:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM