WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: ORTOP TRAUMATOL REHAB
Liczba odnalezionych rekordów: 57Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/57
Autorzy: Wiesław Siwek, Krzysztof Kwiatkowski.
Tytuł: Rehabilitacja po protezoplastyce rewizyjnej stawu biodrowego z wykorzystaniem rozdrobnionych przeszczepów kości.
Tytuł równoległy: Rehabilitation following revision hip arthroplasty using morselized bone grafts.
Czasopismo: Ortop. Traumatol. Rehab.
Szczegóły: 2001 : 3, 1, 71-74, 7 il., bibliogr.13 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

2/57
Autorzy: Krzysztof Kwiatkowski, Grzegorz Ratyński, Wojciech Cejmer.
Tytuł: Wyniki leczenia aseptycznych obluzowań protez stawu biodrowego z zastosowaniem przeszczepów zamrożonych kości gąbczastej allogenicznej.
Tytuł równoległy: Results of treatment of aseptic loosening of hip protheses using frozen spongy bone allografts.
Czasopismo: Ortop. Traumatol. Rehab.
Szczegóły: 2001 : 3, 1, 30-33, 4 il., bibliogr. 22 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

3/57
Autorzy: Wojciech Marczyński.
Tytuł: Kliniczne podstawy podejmowania decyzji leczniczych u dzieci z mózgowym porażeniem.
Tytuł równoległy: The clinical basic for making treatment decisions in children with cerebral palsy.
Czasopismo: Ortop. Traumatol. Rehab.
Szczegóły: 2001 : 3, 4, 476-477, bibliogr. 5 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

4/57
Autorzy: R. Andrysiak, A[nna] Ciechomska, L. Królicki, J. Mianowicz, W[itold] Tłustochowicz.
Tytuł: MRI evaluation of changes in the hands of patients with rheumatoid arthritis.
Czasopismo: Ortop. Traumatol. Rehab.
Szczegóły: 2002 : 4, supl. 1 : IX Instructional Course Lectures of Efort, 24-26th October, 2002, Kraków, Poland, 110-115, 3 il., bibliogr. 12 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

5/57
Autorzy: Wojciech Cejmer, Krzysztof Kwiatkowski, Grzegorz Nowak, Paweł Żukowski, Mirosław Osiecki, Krzysztof Brzozowski.
Tytuł: Ocena wyników leczenia operacyjnego chorych z przerzutami nowotworowymi do kręgosłupa w latach 1993-2002.
Tytuł równoległy: Surgical outcome in patients with spinal metastases in the period 1993-2002.
Czasopismo: Ortop. Traumatol. Rehab.
Szczegóły: 2003 : 5, 2, 197-201, 3 il., bibliogr. 16 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Polskie hasła przedmiotowe:

6/57
Autorzy: Krystyna Stępień, Krzysztof Krauze, Wojciech Marczyński.
Tytuł: Wczesne wyniki operacyjnego leczenia skolioz przy użyciu pierwotnie założonych dwóch rozwórek PRC-2.
Czasopismo: Ortop. Traumatol. Rehab.
Szczegóły: 2004 : 6, Supl. 1 : XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego - Streszczenia, 22
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

7/57
Autorzy: Wojciech Marczyński, Grzegorz Ratyński, Piotr Piekarczyk, Sławomir Kroczak.
Tytuł: Analiza złamań kości długich w materiale Kliniki.
Czasopismo: Ortop. Traumatol. Rehab.
Szczegóły: 2004 : 6, Supl. 1 : XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego - Streszczenia, 54
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

8/57
Autorzy: J[anusz] Płomiński, Z. Watral, K[rzysztof] Kwiatkowski.
Tytuł: Badania wytrzymałościowe ubitych przeszczepów zamrożonych w zabiegach rewizyjnych protezoplastyki panewki stawu biodrowego. Doniesienie wstępne.
Czasopismo: Ortop. Traumatol. Rehab.
Szczegóły: 2004 : 6, Supl. 1 : XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego - Streszczenia, 164
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

9/57
Autorzy: J. Drajczyk, M. Chaberski, Piotr Wiśniewski, W. Wolach.
Tytuł: Częstość występowania zespołu zatorowości tłuszczowej w złamaniach kości długich kończyny dolnej w zależności od metody zespolenia śródszpikowego określana testem kriostatowym.
Czasopismo: Ortop. Traumatol. Rehab.
Szczegóły: 2004 : 6, Supl. 1 : XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego - Streszczenia, 72
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

10/57
Autorzy: Janusz Płomiński, Magdalena Żabicka, Krzysztof Kwiatkowski.
Tytuł: Czynnościowa ocena niezborności stawu rzepkowo-udowego w badaniu tomografii komputerowej.
Tytuł równoległy: Functional evaluation of patello-femoral incongruence by computer tomography.
Czasopismo: Ortop. Traumatol. Rehab.
Szczegóły: 2004 : T. 6, nr 3, s. 323-330, il., tab., bibliogr. 25 poz., streszcz., sum.
ISSN: 1509-3492
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

11/57
Autorzy: Wojciech Cejmer, Krzysztof Kwiatkowski, P[aweł] Żukowski, M[irosław] Osiecki.
Tytuł: Jakości życia u chorych ze zmianami patologicznymi trzonów kręgowych leczonych metodą vertebroplastyki przezskórnej.
Czasopismo: Ortop. Traumatol. Rehab.
Szczegóły: 2004 : 6, Supl. 1 : XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego - Streszczenia, 125
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

12/57
Autorzy: Jacek Stachowiak, Krzysztof Kwiatkowski, Wojciech Cejmer, Janusz Słomiński, Tomasz Sowiński.
Tytuł: Jakość życia chorych z chorobą zwyrodnieniową stawu biodrowego.
Czasopismo: Ortop. Traumatol. Rehab.
Szczegóły: 2004 : 6, Supl. 1 : XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego - Streszczenia, 155
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

13/57
Autorzy: Krzysztof Krauze, Krystyna Stępień, Artur Pepłoński.
Tytuł: Leczenie śródstawowej wyrośli chrzęstno-kostnej stawu kolanowego u dziecka.
Czasopismo: Ortop. Traumatol. Rehab.
Szczegóły: 2004 : 6, Supl. 1 : XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego - Streszczenia, 120
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

14/57
Autorzy: Sławomir Kroczak, Marcin Wojtkowski, Andrzej Kolbuszewski, Piotr Melon, Wojciech Marczyński, J. Sadowski.
Tytuł: Leczenie złamań kości przedramienia w materiale Kliniki.
Czasopismo: Ortop. Traumatol. Rehab.
Szczegóły: 2004 : 6, Supl. 1 : XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego - Streszczenia, 59
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

15/57
Autorzy: Andrzej Kolbuszewski, Sławomir Kroczak, Artur Pepłoński, Dariusz Bojanowski.
Tytuł: Leczenie złamań nasady bliższej kości piszczelowej.
Czasopismo: Ortop. Traumatol. Rehab.
Szczegóły: 2004 : 6, Supl. 1 : XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego - Streszczenia, 80
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

16/57
Autorzy: Wojciech Cejmer, Krzysztof Kwiatkowski, P[aweł] Żukowski, M[irosław] Osiecki, J. Skoworodko, K. Skalski.
Tytuł: Metodyka oceny skuteczności zabiegu vertebroplastyki przezskórnej u chorych ze zmianami patologicznymi trzonów kręgowych.
Czasopismo: Ortop. Traumatol. Rehab.
Szczegóły: 2004 : 6, Supl. 1 : XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego - Streszczenia, 126
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

17/57
Autorzy: Grzegorz Ratyński, Wojciech Marczyński, Piotr Piekarczyk, Sławomir Kroczak, Andrzej Kalewski.
Tytuł: Obrażenia wielomiejscowe narządu ruchu w materiale kliniki.
Czasopismo: Ortop. Traumatol. Rehab.
Szczegóły: 2004 : 6, Supl. 1 : XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego - Streszczenia, 175-176
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

18/57
Autorzy: Janusz Płomiński, Krzysztof Kwiatkowski, Magdalena Żabicka.
Tytuł: Ocena przebudowy allogenicznych przeszczepów kostnych zamrożonych i radiacyjnie wyjałowionych po protezoplastyce rewizyjnej panewki.
Czasopismo: Ortop. Traumatol. Rehab.
Szczegóły: 2004 : 6, Supl. 1 : XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego - Streszczenia, 164
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

19/57
Autorzy: Tomasz Sowiński, Janusz Płomiński, Krzysztof Kwiatkowski.
Tytuł: Ocena przydatności artroskopii w artrofibrozie stawu kolanowego.
Czasopismo: Ortop. Traumatol. Rehab.
Szczegóły: 2004 : 6, Supl. 1 : XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego - Streszczenia, 151
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

20/57
Autorzy: Wojciech Cejmer, Krzysztof Kwiatkowski, Jacek Stachowiak.
Tytuł: Ocena wyników leczenia operacyjnego chorych z przerzutami nowotworowymi do kręgosłupa w latach 1993-2003.
Czasopismo: Ortop. Traumatol. Rehab.
Szczegóły: 2004 : 6, Supl. 1 : XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego - Streszczenia, 126
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

21/57
Autorzy: Grzegorz Ratyński, Sławomir Kroczak, Wojciech Marczyński, Dariusz Bojanowski.
Tytuł: Postępowanie operacyjne w leczeniu złamań kręgosłupa.
Czasopismo: Ortop. Traumatol. Rehab.
Szczegóły: 2004 : 6, Supl. 1 : XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego - Streszczenia, 127
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

22/57
Autorzy: Sławomir Kroczak, Andrzej Kolbuszewski, Artur Pepłoński, Wojciech Marczyński, Piotr Cieślik.
Tytuł: Postępowanie w złamaniach trzonu kości piszczelowej - sposoby leczenia.
Czasopismo: Ortop. Traumatol. Rehab.
Szczegóły: 2004 : 6, Supl. 1 : XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego - Streszczenia, 58
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

23/57
Autorzy: Wojciech Marczyński, Sławomir Kroczak, Andrzej Kalewski, Piotr Melon.
Tytuł: Protezoplastyka połowicza stawu biodrowego typu ellitica w materiale kliniki.
Czasopismo: Ortop. Traumatol. Rehab.
Szczegóły: 2004 : 6, Supl. 1 : XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego - Streszczenia, 157
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

24/57
Autorzy: K[rzysztof] Kwiatkowski, J[anusz] Płomiński, M[agdalena] Żabicka, G[rzegorz] Nowak.
Tytuł: Rozbieżności pomiędzy rozpoznaniami radiologicznymi a klinicznymi - prezentacja przypadków.
Czasopismo: Ortop. Traumatol. Rehab.
Szczegóły: 2004 : 6, Supl. 1 : XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego - Streszczenia, 177
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

25/57
Autorzy: Piotr Piekarczyk, Piotr Cieślik, M. Brzeziński, Wojciech Marczyński, Piotr Melon.
Tytuł: Stabilizacja śródszpikowa złamań dalszej nasady kości udowej.
Czasopismo: Ortop. Traumatol. Rehab.
Szczegóły: 2004 : 6, Supl. 1 : XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego - Streszczenia, 88-89
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

26/57
Autorzy: Krzysztof Krauze, Krystyna Stępień, Artur Pepłoński.
Tytuł: Taktyka postępowania w nowotworach złosliwych łopatki u dzieci w materiale własnym.
Czasopismo: Ortop. Traumatol. Rehab.
Szczegóły: 2004 : 6, Supl. 1 : XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego - Streszczenia, 122
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

27/57
Autorzy: Wojciech Cejmer, Krzysztof Kwiatkowski, P[aweł] Żukowski, M[irosław] Osiecki.
Tytuł: Wyniki leczenia naczyniaków trzonów kręgowych metodą vertebroplastyki przezskórnej.
Czasopismo: Ortop. Traumatol. Rehab.
Szczegóły: 2004 : 6, Supl. 1 : XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego - Streszczenia, 125
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

28/57
Autorzy: Piotr Piekarczyk, Wojciech Marczyński, Piotr Cieślik, Marcin Wojtkowski, Andrzej Kalewski.
Tytuł: Wyniki leczenia złamań trzonu kości udowej.
Czasopismo: Ortop. Traumatol. Rehab.
Szczegóły: 2004 : 6, Supl. 1 : XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego - Streszczenia, 53
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

29/57
Autorzy: Krzysztof Krauze, S. Żarek, Wojciech Marczyński, Krystyna Stępień.
Tytuł: Zastosowanie aparatu Ilizarowa w leczeniu zastarzałego, pozapalnego zwichnięcia stawu biodrowego.
Czasopismo: Ortop. Traumatol. Rehab.
Szczegóły: 2004 : 6, Supl. 1 : XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego - Streszczenia, 154
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

30/57
Autorzy: Grzegorz Ratyński, Sławomir Kroczak, Wojciech Marczyński.
Tytuł: Zastosowanie prezskórnej biopsji przeznasadowej w diagnostyce patologii kręgosłupa.
Czasopismo: Ortop. Traumatol. Rehab.
Szczegóły: 2004 : 6, Supl. 1 : XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego - Streszczenia, 124
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

31/57
Autorzy: Grzegorz Ratyński, Piotr Piekarczyk, Wojciech Marczyński, Dariusz Bojanowski.
Tytuł: Złamania panewkowe stawu biodrowego - sposoby postępowania.
Czasopismo: Ortop. Traumatol. Rehab.
Szczegóły: 2004 : 6, Supl. 1 : XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego - Streszczenia, 91
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

32/57
Autorzy: Tomasz Sowiński, Janusz Płomiński, Grzegorz Nowak.
Tytuł: Złamania śródstawowe kolana towarzyszące ostrym zwichnięciom rzepki.
Czasopismo: Ortop. Traumatol. Rehab.
Szczegóły: 2004 : 6, Supl. 1 : XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego - Streszczenia, 95
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

33/57
Autorzy: Tomasz Sowiński, Krzysztof Kwiatkowski, Wojciech Cejmer.
Tytuł: Złamania trzonu kości udowej poniżej trzpienia protezy w materiale własnym.
Czasopismo: Ortop. Traumatol. Rehab.
Szczegóły: 2004 : 6, Supl. 1 : XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego - Streszczenia, 95
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

34/57
Autorzy: Janusz Płomiński, Z. Watral, Krzysztof Kwiatkowski.
Tytuł: Badania właściwości mechanicznych ubitych, rozdrobnionych przeszczepów kostnych.
Tytuł równoległy: Examination of the mechanical properties of impacted morsellised bone grafts.
Czasopismo: Ortop. Traumatol. Rehab.
Szczegóły: 2005 : 7, 5 : Temat wiodący: Rekonstrukcje rozległych ubytków kości - część I, 533-542, 11 il., bibliogr. 24 poz., streszcz., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Polskie hasła przedmiotowe:

35/57
Autorzy: Wojciech Marczyński, Krystyna Stępień.
Tytuł: Myśl ortopedyczna profesora Donata Tylmana w rozwoju badań nad patomechaniką, diagnostyką i leczeniem skolioz.
Tytuł równoległy: The orthopedic philosophy of Professor Donat Tylman in the development of research on the pathomechanics, diagnostics, and treatment of scoliosis.
Czasopismo: Ortop. Traumatol. Rehab.
Szczegóły: 2005 : 7, 3 : Temat wiodący: Skoliozy - część III, 331-335, 6 il., bibliogr. 2 poz., streszcz., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Polskie hasła przedmiotowe:

36/57
Autorzy: Z[bigniew] Nowak, Z[ofia] Wańkowicz.
Tytuł: Postępy w leczeniu zaburzeń gospodarki kostnej u chorych z nieodwracalną niewydolnością nerek.
Tytuł równoległy: Advances in management of bone disorders in patients with irreversible renal failure.
Czasopismo: Ortop. Traumatol. Rehab.
Szczegóły: 2005 : 7, Suppl. 1 : 1st Central European Congress of Osteoporosis and Osteoarthritis, XIII Congress of the Polish Osteoarthrology Society and Polish Foundation of Osteoporosis, Kraków, 6-8 October 2005, 52
Uwagi: Tekst równolegle w jęz. ang. Tamże s. 52-53
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN
Polskie hasła przedmiotowe:

37/57
Autorzy: R. Fidrych, Elżbieta Sokół-Kobielska, A. Pisowłocki.
Tytuł: Zalety znieczulenia podpajęczynówkowego w operacjach wszczepienia całkowitej endoprotezy stawu biodrowego.
Tytuł równoległy: The advantages of spinal anesthesia in total hip replacement.
Czasopismo: Ortop. Traumatol. Rehab.
Szczegóły: 2005 : 7, 6 : Temat wiodący: Rekonstrukcje rozleglych ubytków kości - część II, 680-694, bibliogr. 24 poz., streszcz., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Polskie hasła przedmiotowe:

38/57
Autorzy: Włodzisław Kuliński, Paweł Leśniewski, Józef Mróz, Wojciech Haładyna.
Tytuł: Medycyna fizykalna w profilaktyce osteoporozy i urazów u osób starszych.
Czasopismo: Ortop. Traumatol. Rehab.
Szczegóły: 2007 : 9, Suppl. 4, 14-15
Uwagi: VII Interdyscyplinarny Kongres Naukowy nt. "Upadki u osób po 65 roku życia jako istotny problem medyczny i społeczny" , Warszawa, 14-15 grudnia 2007 r.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

39/57
Autorzy: Wojciech Haładyna, Arkadiusz Wilk, Włodzisław Kuliński, Jan Podgórski, Marzenna Bazan, Paweł Leśniewski.
Tytuł: Ocena postępowania fizjoterapeutycznego u chorych z wielopoziomową dyskopatią szyjną po leczeniu operacyjnym z zastosowaniem implantów międzytrzonowych.
Czasopismo: Ortop. Traumatol. Rehab.
Szczegóły: 2007 : 9, Suppl. 1, 10
Uwagi: VI Interdyscyplinarny Kongres Naukowy nt. "Współczesne zasady diagnostyki i leczenia zespołów bólowych szyjnego odcinka kręgosłupa" , Warszawa, 29-30 czerwca 2007 r.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

40/57
Autorzy: Piotr Cieślik, Piotr Piekarczyk, Wojciech Marczyński.
Tytuł: Wyniki leczenia złożonych złamań dalszego końca kości udowej gwoździem śródszpikowym udowym wstecznym w materiale wlasnym.
Tytuł równoległy: Results of retrograde intramedullary nailing for distal femoral fractures - own experience.
Czasopismo: Ortop. Traumatol. Rehab.
Szczegóły: 2007 : 9, 6, 612-617. 2, il., bibliogr. 15 poz., streszcz., sum.
Uwagi: Tekst równolegle w jęz. angielskim.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Polskie hasła przedmiotowe:

41/57
Autorzy: J. Czubak, Z. Dutkiewicz, A. Górecki, J. E. Kiwerski, M. Krasuski, Wojciech Marczyński, M. Mazurkiewicz, T. Mazurkiewicz, Kazimierz Rąpała, E. Warda, W. Woźniak.
Tytuł: Zapis dyskusji Okrągłego Stołu nt. zastosowania zabiegów fizykoterapeutycznych u pacjentów z chorobami nowotworowymi, która odbyła się 9 grudnia 2006 r. podczas V Interdyscyplinarnego Kongresu Naukowego poświęconego leczeniu rekonstrukcyjnemu i rehabilitacji w onkologii narządu ruchu.
Czasopismo: Ortop. Traumatol. Rehab.
Szczegóły: 2007 : 9, 2, 215-219
Typ publikacji: VAR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

42/57
Autorzy: Krystyna Stępień, A. Bogucki.
Tytuł: Analiza sił korygujących skoliozę piersiową w gorsecie Boston.
Tytuł równoległy: The analysis of Boston brace's corrective forces in thoracic spine.
Czasopismo: Ortop. Traumatol. Rehab.
Szczegóły: 2008 : 10, Suppl. 2 : XXXVII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, 123
Uwagi: Tekst równolegle w jęz. ang. Tamże s. 122.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN
Polskie hasła przedmiotowe:

43/57
Autorzy: Tomasz Sowiński, Krzysztof Kwiatkowski, Janusz Płomiński.
Tytuł: Artroskopowe uwolnienie boczne rzepki.
Tytuł równoległy: Arthroscopic lateral release of the patella.
Czasopismo: Ortop. Traumatol. Rehab.
Szczegóły: 2008 : 10, Suppl. 2, 121
Uwagi: XXXVII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. - Tekst równolegle w jęz. ang. Tamże s. 122.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN
Polskie hasła przedmiotowe:

44/57
Autorzy: Janusz Słomiński, Z. Watral, Krzysztof Kwiatkowski.
Tytuł: Badania doświadczalne nad stabilnością panewki w operacjach rewizyjnych stawu biodrowego.
Tytuł równoległy: The initial stability of cemented acetabular cups in revision of total hip arthroplasty. Experimental study.
Czasopismo: Ortop. Traumatol. Rehab.
Szczegóły: 2008 : 10, Suppl. 2, 104
Uwagi: XXXVII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. - Tekst równolegle w jęz. ang. Tamże s. 104-105.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN
Polskie hasła przedmiotowe:

45/57
Autorzy: Włodzisław Kuliński, Wojciech Haładyna, Józef Mróz, Paweł Leśniewski.
Tytuł: Choroba zwyrodnieniowa stawów - problem interdyscyplinarny.
Tytuł równoległy: The joints degeneration disease - interdisciplinary problem.
Czasopismo: Ortop. Traumatol. Rehab.
Szczegóły: 2008 : 10, Suppl. 2, 63
Uwagi: XXXVII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. - Tekst równolegle w jęz. ang. Tamże s. 64.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN
Polskie hasła przedmiotowe:

46/57
Autorzy: Z. Kozłowski, Robert Anielski, Tomasz Sowiński, Grzegorz Nowak.
Tytuł: Ocena przydatności rehabilitacji przedoperacyjnej w protezoplastyce stawu biodrowego.
Tytuł równoległy: Preoperative rehabilitation in patients qualified for total hip replacement - usefulness evaluation.
Czasopismo: Ortop. Traumatol. Rehab.
Szczegóły: 2008 : 10, Suppl. 2, 62
Uwagi: XXXVII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. - Tekst równolegle w jęz. ang. Tamże s. 62-63.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN
Polskie hasła przedmiotowe:

47/57
Autorzy: Piotr Piekarczyk, Krzysztof Kwiatkowski, Piotr Melon, Konrad Borcz.
Tytuł: Ocena zmian zwyrodnieniowych po złamaniu kostek goleni z uszkodzeniem więzozrostu piszczelowo-strzałkowego - leczone operacyjnie w materiale Kliniki.
Czasopismo: Ortop. Traumatol. Rehab.
Szczegóły: 2008 : 10, Suppl. 2, 99
Uwagi: XXXVII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN
Polskie hasła przedmiotowe:

48/57
Autorzy: Krystyna Stępień, Krzysztof Krauze, J. Rubik, Grzegorz Ratyński, Artur Pepłoński.
Tytuł: Osteotomia - osteoklazja sp. Moore'a w leczeniu operacyjnym zniekształceń kosi kończyn dolnych u dzieci w przebiegu osteodystrofii nerkowej - 10 lat doświadczeń.
Tytuł równoległy: Moore's metod of osteotomy-osteoclasis in operational treatment of lower limb axial deformity in children in the course of renal osteodystrophy.
Czasopismo: Ortop. Traumatol. Rehab.
Szczegóły: 2008 : 10, Suppl. 2, 123
Uwagi: XXXVII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. - Tekst równolegle w jęz. ang. Tamże s. 124.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN
Polskie hasła przedmiotowe:

49/57
Autorzy: Janusz Płomiński, Krzysztof Kwiatkowski.
Tytuł: Pierwotna protezoplastyka cementowa stawów biodrowych u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów z protruzją panewki.
Tytuł równoległy: Cemented primary total arthroplasty for acetabular protrusion in patients with rheumatoid arthritis.
Czasopismo: Ortop. Traumatol. Rehab.
Szczegóły: 2008 : 10, 1, 26-34, 3 il., 6 tab., bibliogr. 24 poz., streszcz., sum.
Uwagi: Tekst równolegle w jęz. angielskim.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Polskie hasła przedmiotowe:

50/57
Autorzy: Janusz Płomiński, Konrad Borcz, Krzysztof Kwiatkowski, Magdalena Żabicka.
Tytuł: Stabilizacja przeszczepu więzadła rzepki w zabiegach rekonstrukcyjnych więzadeł stawu kolanowego. Śruby biowchłanialne czy metalowe - wyniki leczenia.
Tytuł równoległy: Fixation of patellar tendon bone graft in recontruction of patellar ligaments. Comparison of bioabsorbable and metal interference serews - results of treatment.
Czasopismo: Ortop. Traumatol. Rehab.
Szczegóły: 2008 : 10, 1, 44-53, 3 il., 5 tab., bibliogr. 28 poz., streszcz., sum.
Uwagi: Tekst równolegle w jęz. angielskim.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Polskie hasła przedmiotowe:

51/57
Autorzy: Tomasz Sowiński, K. Kietliński.
Tytuł: Wykorzystanie modelowania komputerowego w planowaniu przedoperacyjnym w zaburzeniach zborności stawu rzepkowo-udowego.
Tytuł równoległy: Use of computer modelling in planning of surgery for patellofemoral malalignment.
Czasopismo: Ortop. Traumatol. Rehab.
Szczegóły: 2008 : 10, Suppl. 2, 121
Uwagi: XXXVII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. - Tekst równolegle w jęz. ang.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN
Polskie hasła przedmiotowe:

52/57
Autorzy: Piotr Piekarczyk, Dariusz Bojanowski, J. Sadowski, Bernard Rabaniuk.
Tytuł: Zastosowanie płyt kątowo stabilnych w leczeniu wieloodłamowych złamań bliższego końca kości ramiennej.
Czasopismo: Ortop. Traumatol. Rehab.
Szczegóły: 2008 : 10, Suppl. 2, 98-99
Uwagi: XXXVII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN
Polskie hasła przedmiotowe:

53/57
Autorzy: Tomasz Sowiński, Janusz Słomiński, J. Pawlik, Grzegorz Nowak.
Tytuł: Złamania awulsyjne przyczepu piszczelowego więzadła krzyżowego przedniego.
Tytuł równoległy: Avulsion fractures of the tibial attachment of the anterior cruciate ligament.
Czasopismo: Ortop. Traumatol. Rehab.
Szczegóły: 2008 : 10, Suppl. 2, 122
Uwagi: XXXVII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. - Tekst równolegle w jęz. ang. Tamże s. 122.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN
Polskie hasła przedmiotowe:

54/57
Autorzy: Z[bigniew] Nowak, M[aria] Konieczna, D[aniel] Baczyński, P[iotr] Wesołowski, M[arek] Saracyn, Z[ofia] Wańkowicz.
Tytuł: Doświadczenia własne w stosowaniu cynakalcetu u chorych z wtórną nadczynnością przytarczyc.
Tytuł równoległy: Cinacalcet in the therapy of secondary hyperparathyroidism - own experiences.
Czasopismo: Ortop. Traumatol. Rehab.
Szczegóły: 2009 : Vol. 11, Suppl. 2, s. 187
Uwagi: IIIrd Central European Congress on Osteoporosis and Osteoarthritis; XVth Congress of the Polish Osteoarthology Society and Polish Foundation of Osteoporosis, Krakow, 24-26.09.2009.
ISSN: 1509-3492
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez WIM

55/57
Autorzy: Joanna Stodolna-Tukendorf, J. Stodolny, W. Marczyński.
Tytuł: Hipermobilność konstytucjonalna a zespoły bólowe kręgosłupa u dorastających.
Czasopismo: Ortop. Traumatol. Rehab.
Szczegóły: 2010 : Vol. 12, Suppl. 1, s. 20
Uwagi: X Jubileuszowy Interdyscyplinarny Kongres Naukowy: Przewlekłe zespoły bólowe narządu ruchu u młodzieży i młodych dorosłych, 19-20.11.2010 r., Warszawa.
ISSN: 1509-3492
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

56/57
Autorzy: Włodzisław Kuliński, Agnieszka Iwaniszczuk.
Tytuł: Zespoły przeciążeniowe narządu ruchu - analiza postępowania fizykalnego.
Czasopismo: Ortop. Traumatol. Rehab.
Szczegóły: 2010 : Vol. 12, Suppl. 1, s. 25-26
Uwagi: X Jubileuszowy Interdyscyplinarny Kongres Naukowy: Przewlekłe zespoły bólowe narządu ruchu u młodzieży i młodych dorosłych, 19-20.11.2010 r., Warszawa.
ISSN: 1509-3492
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

57/57
Autorzy: Włodzisław Kuliński, Paweł Leśniewski, Agnieszka Iwaniszczuk.
Tytuł: Ocena postępowania fizykalno-usprawniającego u chorych z chorobą zwyrodnieniową stawów.
Czasopismo: Ortop. Traumatol. Rehab.
Szczegóły: 2011 : Vol. 13, Suppl. 2, s. 36-37
Uwagi: I Interdyscyplinarny Kongres Naukowy czasopisma "Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja" nt. Narząd ruchu - badania podstawowe, profilaktyka, diagnostyka i leczenie chorób i obrażeń. Postępy 2011, 21-22.10.2011 r, Warszawa.
ISSN: 1509-3492
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez WIM

  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM