WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: PNEUMONOL ALERGOL POL
Liczba odnalezionych rekordów: 104Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/104
Autorzy: Tadeusz Płusa.
Tytuł: Sprawozdanie z Konferencji Międzynarodowej nt. roli płukania oskrzelowo-pęcherzykowego w rozpoznawaniu i leczeniu chorób układu oddechowego. Veruno-Włochy, 1990.
Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
Szczegóły: 1990 : 58, 7-8, 410-414
Typ publikacji: SPR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

2/104
Autorzy: Tadeusz Płusa, M. Pirożyński, Wiesław Piechota.
Tytuł: Aktywność enzymu konwertującego angiotensynę I w surowicy i materiale z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego chorych na sarkoidozę i raka płuca.
Tytuł równoległy: Activity of angiotensin I converting enzyme in serum and bal fluid in sarcoidosis and lung cancer.
Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
Szczegóły: 1991 : 59, 7-8, 8-12, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

3/104
Autorzy: Jerzy Kruszewski, M. Janiak, Ewa Romanowska, Paweł Maleszka.
Tytuł: Aktywność komórek NK u chorych z chorobami atopowymi układu oddechowego.
Tytuł równoległy: Activity of natural killer cells (NK) in patients with atopic diseases of the respiratory system.
Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
Szczegóły: 1991 : 59, 1-2, 38-42, il., bibliogr. 33 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

4/104
Autorzy: Tadeusz Płusa.
Tytuł: Asthma as an inflammatory disease / ed. Paul M. O. Byrne. - New York, 1990. - Rec. Tadeusz Płusa.
Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
Szczegóły: 1991 : 59, 1-2, 77
Typ publikacji: REC
Polskie hasła przedmiotowe:

5/104
Autorzy: Jerzy Kruszewski, Alicja Rączka.
Tytuł: Częstość występowania zwiększonych surowiczych stężeń alergenowo swoistych IgG-4 u chorych z chorobami atopowymi układu oddechowego.
Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
Szczegóły: 1991 : 59, Supl. 1-2, 16-22, tab., bibliogr. 24 poz.
Uwagi: - Sympozjum firmy 3M Diagnostic Systems, Rydzyna, 11-13.05.1990.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

6/104
Autorzy: Paweł Maleszka, Grzegorz Kamiński.
Tytuł: Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny w 1990 r.
Tytuł równoległy: Noble in physiology and medicine in 1990.
Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
Szczegóły: 1991 : 59, 1-2, 68-70, bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

7/104
Autorzy: Anna Frank-Piskorska, Jacek Wnuk, Elżbieta Kozak.
Tytuł: Ocena wpływu doustnej jednorazowej dawki nifedypiny na wielkość frakcji wyrzutowej prawej komory u chorych z przewlekłą chorobą płuc.
Tytuł równoległy: The effect of a single oral dose of nifedipine (NF) on the right ventricular ejectiom fraction (RVEF) in patients with chronic obstructive lung disease.
Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
Szczegóły: 1991 : 59, 5-6, 197-203, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

8/104
Autorzy: Elżbieta Kozak, Barbara Maniecka-Aleksandrowicz, Anna Frank-Piskorska, Dorota Witman.
Tytuł: Ocena wpływu przewlekłej steroidoterapii wziewnej na stan górnych dróg oddechowych u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc.
Tytuł równoległy: Effect of chronic steroid inhalatory therapy on the state of the upper airway in patients with chronic obstructive pulmonary disease.
Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
Szczegóły: 1991 : 59, 9-10, 33-37, il., bibliogr. 21 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

9/104
Autorzy: Jerzy Kruszewski, Tadeusz Płusa, Paweł Maleszka.
Tytuł: Parametry cytologiczne, biochemiczne i immunologiczne płynów opłucnowych. 2 : Występowanie różnic w zależności od rodzaju wysięku.
Tytuł równoległy: Cytological, biochemical and immunological parameters of pleural effusion. 2 : The differences in relation to the nature of the effusion.
Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
Szczegóły: 1991 : 59, 7-8, 47-50, tab., bibliogr. 33 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

10/104
Autorzy: Jerzy Kruszewski, Paweł Maleszka, Tadeusz Płusa.
Tytuł: Parametry cytologiczne, biochemiczne i immunologiczne płynów opłucnowych. I : Kryteria różnicujące przesięki i wysięki opłucnowe.
Tytuł równoległy: Cytological, biochemical and immunological parameters of pleural effusions. 1 : Differential criteria for transudaets and exudaets.
Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
Szczegóły: 1991 : 59, 7-8, 39-46, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

11/104
Autorzy: Tadeusz Płusa.
Tytuł: Płukanie oskrzelowo-pęcherzykowe u chorych na astmę oskrzelową.
Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
Szczegóły: 1991 : 59, 1-2, 7-15, il., tab., bibliogr. 30 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

12/104
Autorzy: Tadeusz Przystasz, Zdzisław Daciewicz.
Tytuł: Rzadkie umiejscowienie i powikłanie przerzutu raka płuca.
Tytuł równoległy: Rare localization of metastases and complications of lung cancer.
Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
Szczegóły: 1991 : 59, 3-4, 143-145, bibliogr. 9 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

13/104
Autorzy: Jerzy Kruszewski.
Tytuł: Sezonowe zmiany niektórych parametrów immunologicznych u chorych z pyłkowicą.
Tytuł równoległy: Seazonal variations of selected immunological parameters in pollinosis.
Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
Szczegóły: 1991 : T. 59, nr 3-4, s. 102-106, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
ISSN: 0867-7077
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Polskie hasła przedmiotowe:

14/104
Autorzy: Tadeusz Płusa, Jerzy Kruszewski.
Tytuł: Sprawozdanie z Kongresu Europejskiej Akademii Allergologii i Immunologii Klinicznej w Zurichu 25-29 maja 1991 r.
Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
Szczegóły: 1991 : 59, 9-10, 77-80
Uwagi: - Kongres Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej, Zurich (CH), 25-29.05.1991.
Typ publikacji: SPR
Polskie hasła przedmiotowe:

15/104
Autorzy: Anna Frank-Piskorska, Andrzej Łypka, Maria Konieczna.
Tytuł: Surowicza aktywność enzymu konwerującego angiotensynę (SACE) u chorych z atopową astmą oskrzelową.
Tytuł równoległy: Serum ACE activity in atopic bronchial asthma.
Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
Szczegóły: 1991 : 59, 7-8, 13-16, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

16/104
Autorzy: J. Knap, Alicja Rączka, Zbigniew Anusz, M. Bartoszcze, J. Mierzejewski, Z. Dąbrowski.
Tytuł: Test 3M Fast-Lyme w diagnostyce boreliozy z Lyme w Polsce.
Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
Szczegóły: 1991 : 59, Supl. 1-2, 69-74, tab., bibliogr. 12 poz.
Uwagi: - Sympozjum firmy 3M Diagnostic Systems, Rydzyna, 11-13.05.1990.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

17/104
Autorzy: Jerzy Kruszewski, Paweł Maleszka, Alicja Rączka.
Tytuł: Występowanie alergenowo swoistych IgG-4 u chorych z podejrzeniem alergii na pokarmy.
Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
Szczegóły: 1991 : 59, Supl. 1-2, 53-57, tab., bibliogr. 25 poz.
Uwagi: - Sympozjum firmy 3M Diagnostic Systems, Rydzyna, 11-13.05 1990
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

18/104
Autorzy: Tomasz [Ryszard] Malinowski, Jerzy Kruszewski.
Tytuł: Wziewny test z histaminą u chorych ze swoistą nadreaktywnością oskrzeli.
Tytuł równoległy: Inhalatory histamine test in patients with specific bronchial hyperreactivity.
Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
Szczegóły: 1991 : 59, 11-12, 12-15, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

19/104
Autorzy: Tadeusz Płusa.
Tytuł: Atlas rzadkich przypadków chorób klatki piersiowej u dzieci / red. Jan Rudnik, Ryszard Kurzawa. - Warszawa, 1991. - Rec. : Tadeusz Płusa.
Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
Szczegóły: 1992 : 60, 3-4, 4
Typ publikacji: REC
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

20/104
Autorzy: Tadeusz Płusa, Elżbieta Zaraś, Elżbieta Kozak, Karina Jahnz-Różyk.
Tytuł: Ciała obce w drogach oddechowych.
Tytuł równoległy: Foreign bodies in bronchial tree.
Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
Szczegóły: 1992 : T. 60, nr 3-4, s. 51-58, il., bibliogr. 11 poz., sum.
ISSN: 0867-7077
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

21/104
Autorzy: Jerzy Kruszewski, Elżbieta Zaraś, Gerard Chojnacki.
Tytuł: Czy moment urodzenia ma znaczenie dla ujawnienia się chorób atopowych układu oddechowego. 1 : Zależności statystyczne.
Tytuł równoległy: Does the time of brith influence future atopic respiratory diseases? P. 1 : Statistical analysis.
Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
Szczegóły: 1992 : 60, 3-4, 29-33, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

22/104
Autorzy: Jerzy Kruszewski.
Tytuł: Dożylne wlewy preparatów immunoglobulin - nowy sposób zmniejszania steroidozależności astmy.
Tytuł równoległy: Intravenous immunoglobulins - new way of corticosteroid - dependency diminshing in asthma patients.
Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
Szczegóły: 1992 : 60, 11-12, 88-91, bibliogr. 25 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

23/104
Autorzy: Tadeusz Płusa, Barbara Ligęzińska, Stanisław Zabielski, Alicja Rączka.
Tytuł: Lyme disease in clinical practice.
Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
Szczegóły: 1992 : 60, supl. 1, 71-75, tab., bibliogr. 16 poz.
Uwagi: - 2 Sympozjum pt. Metody Systemów Diagnostycznych 3M/Whittaker Bioproducts, Rydzyna (PL). 11-13.05.1991.
Typ publikacji: ZPZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

24/104
Autorzy: Jerzy Kruszewski, Grzegorz Kamiński, Alicja Rączka, Wacław Górnicki.
Tytuł: Occurence of high serum levels of allergen - specific IgG4 to antigens from common food allergens in blood donors.
Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
Szczegóły: 1992 : 60, supl. 1, 5-7, tab., bibliogr. 16 poz.
Uwagi: 2 Symposium on the Diagnostic Metods of 3M Diagnostic System/Whittaker Bioproducts, Rydzyna, 11-13.05.1991.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

25/104
Autorzy: Jerzy Kruszewski.
Tytuł: Perspektywy immunomodulacji za pomocą peptydów w leczeniu chorób atopowych.
Tytuł równoległy: Perspectives immunomodulation with peptides in treatment of atopic diseases.
Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
Szczegóły: 1992 : 60, 7-8, 72-74, bibliogr. 20 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

26/104
Autorzy: Paweł Maleszka, Jerzy Kruszewski.
Tytuł: Porównawcza ocena wpływu inhalacji furosemidu i spironolaktunu na nieswoistą nadreaktywność oskrzeli.
Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
Szczegóły: 1992 : 60, supl. 3, 86
Uwagi: Sympozjum Naukowe na temat: Postępy w Diagnostyce i Leczeniu Astmy Oskrzelowej, Jachranka 1992.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

27/104
Autorzy: Elżbieta Zaraś, Tadeusz Płusa.
Tytuł: Postępowanie w zadławieniu i dłużej zalegających ciałach obcych.
Tytuł równoległy: Treatment of strangulatio and prolonged foreign body.
Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
Szczegóły: 1992 : 60, 7-8, 75-78, il., bibliogr. 11 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

28/104
Autorzy: Ryszard Malinowski, Jerzy Kruszewski, Paweł Maleszka.
Tytuł: Specific bronchial hyperreactivity in patiens with asthma in anamnesis and elevated serum levels of total IgE and/or of allergen - specific IgE.
Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
Szczegóły: 1992 : 60, supl. 1, 37-40
Uwagi: - 2 Symposium on the Diagnostic Metods of 3M Diagnostic Systems/Whittaker Bioproducts, Rydzyna, 11-13, 05,1991.
Typ publikacji: ZPZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

29/104
Autorzy: Jerzy Kruszewski, J. Malewicz.
Tytuł: Sprawozdanie z III Światowego Kongresu nt. AIDS. Amsterdam, 19-24 lipca 1992.
Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
Szczegóły: 1992 : 60, 11-12, 93-95
Uwagi: - 3 Światowy Kongres nt. AIDS, Amsterdam, 19-24.07.1992.
Typ publikacji: SPR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

30/104
Autorzy: Anna Frank-Piskorska.
Tytuł: Sprawozdanie z Kongresu "Intersma '90".
Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
Szczegóły: 1992 : 60, 1-2, 71-73
Uwagi: - 13 Światowy Kongres Międzynarodowego Towarzystwa Astmologów INTERSMA '90, Maebashi (JP), 22-24.10.1990
Typ publikacji: SPR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

31/104
Autorzy: Jerzy Kruszewski.
Tytuł: Sprawozdanie z XV Kongresu Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej w Paryżu, 10-15 maj 1992.
Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
Szczegóły: 1992 : 60, 7-8, 83-88
Uwagi: - 15 Kongres Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej, Paryż (FR), 10-15.05.1992.
Typ publikacji: SPR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

32/104
Autorzy: Tadeusz Płusa, Jolanta Bejm, Elżbieta Józefczak, Wiesław Piechota, Beata Mamełka.
Tytuł: Stężenie alfa-fetoproteiny w surowicy i materiale z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego chorych na raka płuca i inne choroby układu oddechowego.
Tytuł równoległy: Concentration on alpha-fetoprotein in serum and broncho-alveolar lavage fluid in patients with lung cancer and other diseases of the respiratory tract.
Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
Szczegóły: 1992 : 60, 1-2, 15-19, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

33/104
Autorzy: E. Rudzki, Zbigniew Samochocki, P. Rebandel, E. Saciuk.
Tytuł: Współistnienie astmy i niektórych obkjawów atopii skórnej.
Tytuł równoległy: Coincidence of bronchial asthma and symptoms of atopic dermatitis.
Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
Szczegóły: 1992 : 60, 3-4, 38-41, tab., bibliogr. 4 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

34/104
Autorzy: Paweł Maleszka, Jerzy Kruszewski.
Tytuł: Wziewne stosowanie leków moczopędnych u chorych na astmę.
Tytuł równoległy: Diuretic applied in inhaled way in bronchial asthma patients.
Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
Szczegóły: 1992 : 60, 11-12, 82-87, bibliogr. 42 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

35/104
Autorzy: Tadeusz Płusa, Z. Pojda, Andrzej Chciałowski.
Tytuł: Aktywność IL-6 i GM-CSF w materiale z BAL w chorobach zapalnych układu oddechowego (badania wstępne).
Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
Szczegóły: 1993 : 61, supl.3, 28
Uwagi: Konferencja "Miejsce Płukania Oskrzelowo-Pęcherzykowego we Współczesnej Pneumonologii", Zakopane, 14-15 listopada 1993.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

36/104
Autorzy: Jerzy Kruszewski, Elżbieta Zaraś, Gerard Chojnacki.
Tytuł: Czy moment urodzenia ma znaczenie dla ujawnienia się chorób atopowych układu oddechowego? 2 : Częstość występowania chorób atopowych oraz zależność od momentu urodzenia wśród dzieci w rodzinach obciążonych skazą atopową.
Tytuł równoległy: Does the moment of birth have any effect on disclosure of first signs of atopic diseases of the respiratory system? 2 : Incidence of atopic diseases in relation to the birth date of children from families with increased atopic diathesis.
Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
Szczegóły: 1993 : 61, 7-8, 331-335, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

37/104
Autorzy: Aleksander Ligęziński, Dariusz Jurkiewicz, Maciej Hermanowski, W. Stankiewicz-Szymczak.
Tytuł: Krioterapia N2O w leczeniu alergicznych zapaleń błony śluzowej nosa.
Tytuł równoległy: Cryosurgery N2O in treatment of allergic rhinitis.
Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
Szczegóły: 1993 : 61, 7-8, 405-408, tab., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

38/104
Autorzy: Jerzy Kruszewski.
Tytuł: Leki otwierające kanały potasowe i możliwości ich zastosowania w leczeniu astmy oskrzelowej.
Tytuł równoległy: Drugs opening potassium cannals - possible role in treatment of bronchial asthma.
Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
Szczegóły: 1993 : 61, 7-8, 414-418, il., bibliogr. 20 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

39/104
Autorzy: Beata Mamełka, Tadeusz Płusa, Andrzej Chciałowski, Karina Jahnz-Różyk, Jolanta Bejm, Alicja Rączka.
Tytuł: Markery nowotworowe w materiale z BAL u chorych na raka płuca i choroby zapalne układu oddechowego.
Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
Szczegóły: 1993 : 61, supl.3, 38
Uwagi: Miejsce Płukania Oskrzelowo-Pęcherzykowego we Współczesnej Pneumonologii. Zakopane, 14-15 listopada 1993.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

40/104
Autorzy: Anna Frank-Piskorska, Tadeusz Płusa, Elżbieta Józefczak, Mirosław Kałczak.
Tytuł: Ocena kliniczna ofloksacyny w leczeniu pozakaźnych zaostrzeń endogennej astmy oskrzelowej.
Tytuł równoległy: Clinical analysis of ofloxacine in treatment of postinfectious exarcebations of endogenous bronchial asthma.
Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
Szczegóły: 1993 : 61, 7-8, 394-399, tab., bibliogr. 30 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

41/104
Autorzy: Andrzej Chciałowski, Karina Jahnz-Różyk, Tadeusz Płusa.
Tytuł: Ocena stanu zapalnego dolnych dróg oddechowych przy wykorzystaniu techniki bronchofibroskopowej.
Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
Szczegóły: 1993 : 61, supl.3, 20
Uwagi: Miejsce Płukania Oskrzelowo-Pęcherzykowego we Współczesnej Pneumonologii. Zakopane, 14-15 listopada 1993
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

42/104
Autorzy: Jerzy Kruszewski.
Tytuł: Sprawozdanie z IV Światowego Kongresu i IX Międzynarodowej Konferencji nt. AIDS. Berlin, 7-11 czerwiec 1993r.
Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
Szczegóły: 1993 : 61, 9-10, 550-555
Uwagi: - 4 Światowy Kongres nt. AIDS, Berlin (DE), 7-11.06.1993, 9 Międzynarodowa Konferencja nt. AIDS.
Typ publikacji: SPR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

43/104
Autorzy: Jerzy Kruszewski, Tadeusz Płusa.
Tytuł: Sprawozdanie z Kongresu Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej w Rotterdamie, 12-15.09.1993 r.
Tytuł równoległy: Annual Meeting of European Academy of Allergology and Clinical Immunology, Rotterdam, 12-15 September 1993.
Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
Szczegóły: 1993 : 61, 11-12, 686-689
Uwagi: - Kongres Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej EAACI, Rotterdam (NL), 12-15.09.1993.
Typ publikacji: SPR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

44/104
Autorzy: Jerzy Kruszewski, Tadeusz Płusa.
Tytuł: Sprawozdanie z Sympozjum : "The World of Allergies" Bruksela, 1 maja 1993.
Tytuł równoległy: Symposium "The World of Allergies" - Brussel, 1st May 1993.
Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
Szczegóły: 1993 : 61, 7-8, 432-434
Uwagi: Sympozjum nt. mechanizmów i leczenia alergicznego zapalenia, Bruksela (BE), 1.05.1993.
Typ publikacji: SPR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

45/104
Autorzy: Aleksander Ligęziński, Dariusz Jurkiewicz.
Tytuł: Drożność nosa i jej obiektywna ocena.
Tytuł równoległy: Nasal airflow and its objective evaluation.
Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
Szczegóły: 1994 : 62, 11-12, 640-646, il., bibliogr. 34 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

46/104
Autorzy: Tadeusz Płusa, Alicja Rączka, Barbara Ligęzińska, Stanisław Zabielski, Aleksander Ligęziński.
Tytuł: Ocena przydatności testów firmy 3M Diagnostic Systems i BioWhittaker w wykrywaniu boreliozy z Lyme.
Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
Szczegóły: 1994 : 62, supl. 2 : 3 Sympozjum nt. metod diagnostycznych w alergologii, Solina (PL), 05.1992, 72-76, tab., bibliogr. 20 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

47/104
Autorzy: Elżbieta Bartnikowska.
Tytuł: Powstawanie wolnych rodników tlenowych w środowisku otaczającym i wewnątrzkomórkowym.
Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
Szczegóły: 1994 : 62, supl. 1, 35-40, bibliogr. 18 poz.
Uwagi: Sympozjum nt. Rola wolnych rodników tlenowych w patogenezie i klinice chorób układu oddechowego Katowice 20.11. 1991
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

48/104
Autorzy: Małgorzata Faber, Karina Jahnz-Różyk, Tadeusz Płusa, Mirosław Kałczak, Andrzej Kadłubowski.
Tytuł: Przydatność biopsji cienkoigłowej w diagnostyce obwodowych guzów płuca.
Tytuł równoległy: Role of transthoracic fine needle aspiration biopsy in diagnosis of peripheral lung tumors.
Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
Szczegóły: 1994 : T. 62, nr 1-2, s. 51-55, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
ISSN: 0867-7077
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

49/104
Autorzy: Tadeusz Przystasz, Jan Majkowski.
Tytuł: Przypadek raka zarodkowego typu dziecięcego w śródpiersiu.
Tytuł równoległy: A case of juvenile embryonal germ cell tumor of the mediastinum.
Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
Szczegóły: 1994 : 62, 9-10, 504-508, ryc., bibliogr. 10 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

50/104
Autorzy: Jerzy Kruszewski, Paweł Maleszka, Tadeusz Płusa.
Tytuł: Przypadek wstrząsu anafilaktycznego w czasie punktowych testów skórnych.
Tytuł równoległy: Anaphylactic shock in the course of skin prick tests.
Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
Szczegóły: 1994 : 62, 7-8, 405-409, tab., bibliogr. 16 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

51/104
Autorzy: Anna Frank-Piskorska.
Tytuł: Rola reaktywnych pochodnych tlenowych (RPT) w patogenezie chorób układu oddechowego. I. Dane ogólne.
Tytuł równoległy: Role of free oxygen radicals in pathogenesis of respiratory system diseases. I. General data.
Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
Szczegóły: 1994 : 62, supl. 1, 3-12, il., bibliogr. 36 poz.
Uwagi: Sympozjum nt. Rola wolnych rodników tlenowych w patogenezie i klinice chorób układu oddechowego, Katowice (PL), 20.11.1991
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

52/104
Autorzy: Anna Frank-Piskorska.
Tytuł: Rola reaktywnych pochodnych tlenowych (RPT) w patogenezie chorób układu oddechowego. II. Część kliniczna.
Tytuł równoległy: Role of reactive free oxygen radicals (RPT) in pathogenesis of respiratory tract diseases. II. Clinical part.
Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
Szczegóły: 1994 : 62, supl. 1, 12-19, il., bibliogr. 66 poz.
Uwagi: Sympozjum nt. Rola wolnych rodników tlenowych w patogenezie i klinice chorób układu oddechowego Katowice 20.11. 1991
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

53/104
Autorzy: Tadeusz Płusa.
Tytuł: Spotkanie w Zakrzewie.
Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
Szczegóły: 1994 : 62, 1-2, 120-121
Uwagi: - Spotkanie w Zakrzewie koło Poznania [29.06.1003].
Typ publikacji: SPR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

54/104
Autorzy: Jerzy Kruszewski.
Tytuł: Sprawozdanie z IV Sympozjum Immunologicznego poświęconego chorobom alergicznym. Heildelberg, 25-26.03.1994.
Tytuł równoległy: Report on the IV Immunological Symposium on allergology .
Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
Szczegóły: 1994 : 62, 7-8, 429-434
Uwagi: - 4 Sympozjum Immunologiczne nt. chorób alergicznych, Heidelberg (DE), 25-26.03.1994.
Typ publikacji: SPR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

55/104
Autorzy: Jerzy Kruszewski.
Tytuł: Sprawozdanie z IV Sympozjum Immunologicznego poświęconego chorobom alergicznym, Heidelberg, 25-26.03.1994 r.
Tytuł równoległy: Report of the IV Immunological Symposium on Allergology.
Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
Szczegóły: 1994 : 62, 7-8, 429-434
Uwagi: - 4 Sympozjum Immunologiczne nt. chorób alergicznych, Heidelber (DE), 25-26.03.1994.
Typ publikacji: SPR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

56/104
Autorzy: Jerzy Kruszewski.
Tytuł: Sprawozdanie z Międzynarodowego Kongresu "Interasma 93", Jerozolima 24-29.10.1993 r.
Tytuł równoległy: International Meeting "Interasma 93" - Jerusalem - 24-29 October 1993.
Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
Szczegóły: 1994 : 62, 1-2, 117-119
Uwagi: 14 Międzynarodowy Kongres "Interasma 93", Jerozolima 24-29.10.1993.
Typ publikacji: SPR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

57/104
Autorzy: Aleksander Ligęziński, Piotr Rapiejko.
Tytuł: Stężenia pyłku roślin w atmosferze Polski.
Tytuł równoległy: Concentration of pollen dust in the atmosphere of Poland.
Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
Szczegóły: 1994 : 62, 7-8, 347-351, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

58/104
Autorzy: Jerzy Kruszewski, Janusz Żuber, Alicja Rączka, Paweł Maleszka.
Tytuł: Wpływ diet ubogo- i bogatoalergenowych na surowicze stężenia przeciwciał klasy IgG4 przeciwko alergenom mleka i jaja kurzego.
Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
Szczegóły: 1994 : 62, supl. 2, 11-15, il., tab., bibliogr. 14 poz.
Uwagi: 3 Sympozjum nt. metod diagnostycznych w alergologii, Solina, 05.1992.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

59/104
Autorzy: Dariusz Jurkiewicz, Aleksander Ligęziński.
Tytuł: Wpływ histaminy na zachowanie się testu rozetkowego u chorych na pyłkowicę.
Tytuł równoległy: Effect of histamine on behavior of the rosette test in patients with pollinosis.
Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
Szczegóły: 1994 : 62, 7-8, 344-346, tab., bibliogr. 8 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

60/104
Autorzy: E. Rudzki, D. Dynowska, Zbigniew Samochocki, Zdzisława Grzywa.
Tytuł: Współistnienie atopowego zapalenia skóry i innych chorób alergicznych.
Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
Szczegóły: 1994 : 62, supl. 3 : 5 Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Warszawa, 13-16.10.1994, 139
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

61/104
Autorzy: Aleksander Ligęziński, Maciej Hermanowski, Dariusz Jurkiewicz.
Tytuł: Zachowanie się wybranych wskaźników immunologicznych w przebiegu przewlekłego zapalenia migdałków podniebnych z uwzględnieniem leczenia chirurgicznego.
Tytuł równoległy: Behavior of selected immunologic factors during the course of surgical treatment for palatine tonsillitis.
Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
Szczegóły: 1994 : 62, supl. 2 : 3 Sympozjum nt. metod diagnostycznych w alergologii, Solina (PL), 05.1992, 80-82
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

62/104
Autorzy: Zbigniew Rybicki.
Tytuł: Zespół ARDS jako problem kliniczny.
Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
Szczegóły: 1994 : 62, supl. 1, 41-46, bibliogr. 14 poz.
Uwagi: - Sympozjum nt. Rola wolnych rodników tlenowych w patogenezie i klinice chorób układu oddechowego, Katowice (PL), 20.11.1991.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

63/104
Autorzy: Karina Jahnz-Różyk, P. Kuna, Tadeusz Płusa, Ewa Pirożyńska.
Tytuł: Czynnik chemotaktyczny i aktywujący monocyty (MCAF/MCP1) w materiale z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego (BAL) u chorych na astmę oskrzelową i przewlekle zapalenie oskrzeli.
Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
Szczegóły: 1995 : 63, supl. 1, 120
Uwagi: - Streszczenie prac wygłaszanych na XXV Jubileuszowym Zjeździe Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego. Zakopane 5-8.11.1995.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

64/104
Autorzy: Karina Jahnz-Różyk, Tadeusz Płusa, Z. Pojda, Andrzej Chciałowski, Małgorzata Faber.
Tytuł: Czynnik stymulujący wzrost kolonii granulocytów i makrofagów (GMCSF) w materiale z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego (BAL) i surowicy u chorych na atopową astmę oskrzelową.
Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
Szczegóły: 1995 : 63, supl. 1, 56
Uwagi: - Streszczenia prac wygłaszanych na XXV Jubileuszowym Zjeździe Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego. Zakopane 5-8.11.1995
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

65/104
Autorzy: Małgorzata Faber, Karina Jahnz-Różyk, Tadeusz Płusa, Anna Cieślica, Mirosław Kałczak.
Tytuł: Makroskopowy obraz błony śluzowej oskrzeli oraz rozpoznanie histopatologiczne w zależności od umiejscowienia zmian nowotworowych w drogach oddechowych.
Tytuł równoległy: Macroscopic evaluation of bronchial mucosa and histological diagnosis in relation to localization in the bronchial tree.
Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
Szczegóły: 1995 : 63, 7-8, 410-414, ryc., tabl., bibliogr. 17 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  66/104
  Autorzy: Jerzy Kruszewski, Anna Muszyńska.
  Tytuł: Nie zweryfikowane i kontrowersyjne metody diagnostyczne w alergologii.
  Tytuł równoległy: Unverified and controversial diagnostic methods in allergology.
  Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
  Szczegóły: 1995 : 63, 3-4, 129-134, il., bibliogr. 19 poz.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  67/104
  Autorzy: E[lżbieta] Łuczak, A[nna] Frank-Piskorska, W[itold] Tłustochowicz, W[ojciech] Lubiński.
  Tytuł: Ocena mineralizacji kości u mężczyzn z przewlekłą nieswoistą chorobą oskrzelowo-płucną, wymagającą długotrwałej steroidoterapii.
  Tytuł równoległy: Bone mineralization in men with chronic obstructive pulmonary disease requiring long-term steroids administration.
  Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
  Szczegóły: 1995 : 63, supl. 1, 255
  Uwagi: Streszczenia prac wygłaszanych na XXV Jubileuszowym Zjeździe Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego. Zakopane 5-8.11.1995.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  68/104
  Autorzy: E[lżbieta] Łuczak, A[nna] Frank-Piskorska, W[itold] Tłustochowicz, W[ojciech] Lubiński.
  Tytuł: Ocena mineralizacji kości u mężczyzn z przewlekłą nieswoistą chorobą oskrzelowo-płucną wymagającą przewlekłej steroidoterapii.
  Tytuł równoległy: Evaluation of bone mineralisation in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) after long-term corticosteroid therapy.
  Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
  Szczegóły: 1995 : 63, supl. 1, 236
  Uwagi: Streszczenia prac wygłaszanych na XXV Jubileuszowym Zjeździe Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego. Zakopane 5-8.11.1995.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  69/104
  Autorzy: Ewa Pirożyńska, Andrzej Chciałowski, Karina Jahnz-Różyk, Mirosław Kałczak, Tadeusz Płusa, Antoni Błachnio, Zbigniew Solarski, M. Pirożyński.
  Tytuł: Ocena zmian zapalnych dróg oddechowych przy pomocy płukania oskrzelowo-pęcherzykowego.
  Tytuł równoległy: Evaluation of airway inflammatory changes with BAL.
  Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
  Szczegóły: 1995 : 63, supl. 1, 153, tab,
  Uwagi: 25 Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego. Zakopane 5-8.11.1995.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  70/104
  Autorzy: Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Piąty Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Warszawa, 13-16.10.1994 r. [Streszczenia referatów] / red. Tadeusz Płusa.
  Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
  Szczegóły: 1994 : 62, supl. 3, 261-264
  Uwagi: - V Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Warszawa 13-16.10.1994.
  Typ publikacji: RED
  Typ publikacji: PE
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  71/104
  Autorzy: J[oanna] Tomaszewicz-Fryca.
  Tytuł: Rola Interleukiny IL-4 w reakcji alergicznej.
  Tytuł równoległy: Role of IL-4 in allergical reactions.
  Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
  Szczegóły: 1995 : 63, 3-4, 222-227, il., bibliogr. 30 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  72/104
  Autorzy: M. Pirożyński, M. Polubiec-Kownacka, E[wa] Pirożyńska, L. Pawlicka, S. Mlekodaj, D. Szymańska, J. Skłodowska.
  Tytuł: Rola płukania oskrzelowo-pęcherzykowego w diagnostyce zmian nowotworowych układu oddechowego.
  Tytuł równoległy: The role of BAL in the diagnosis of respiratory malignancy.
  Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
  Szczegóły: 1995 : 63, supl. 1, 152
  Uwagi: - 25 Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego, Zakopane, 5-8.11.1995.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  73/104
  Autorzy: Jerzy Kruszewski, Janusz Żuber, J. Żmija, S. Kłosowicz, Piotr Sacha, Jerzy Łukasiewicz.
  Tytuł: Zastosowanie metod termograficznych do oceny wyników punktowych testów skórnych. [Cz.] 1 : Tło temperaturowe obszarów wykonywania punktowych testów skórnych, optymalne zakresy temperaturowej odpowiedzi barwnej mieszanin ciekłokrystalicznych i warunki ich stosowania.
  Tytuł równoległy: Use of thermography in skin prick test allergy diagnosis. [P.] 1 : Bacground temperature of area where skin prock tests are performed, optimal color scale of temperature differences registered by liquid crystals, conditions of their use.
  Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
  Szczegóły: 1995 : 63, 9-10, 507-515, 4 tabl., bibliogr. 40 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  74/104
  Autorzy: Jerzy Kruszewski.
  Tytuł: Problemy badań genetycznych uwarunkowań atopii.
  Tytuł równoległy: Problems with studies on genetic background of atopy.
  Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
  Szczegóły: 1995 : 63, 9-10, 560-565, bibliogr. 18 poz.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  75/104
  Autorzy: Anna Frank-Piskorska.
  Tytuł: Ocena jakości życia i jej udział w rehabilitacji chorych z przewlekłymi chorobami układu oddechowego.
  Tytuł równoległy: Assesment of quality of life (QOL) and its role in rehabilitation in patients with chronic respiratory diseases.
  Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
  Szczegóły: 1997 : 65, 7-8, 563-566, ryc., bibliogr. 9 poz.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  76/104
  Autorzy: T[adeusz] Płusa.
  Tytuł: Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.
  Tytuł równoległy: Resolution of the main board of the Polish Society of Allergology.
  Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
  Szczegóły: 1997 : 65, 1-2, 129-133
  Typ publikacji: VAR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  77/104
  Autorzy: M[ałgorzata] Faber, K[arina] Jahnz-Różyk, E[wa] Borensztejn, T[adeusz] Płusa.
  Tytuł: Cyfra 21-1 w surowicy i materiale z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego (BAL) u chorych na raka płuca, POCHP i zapalenie płuc.
  Tytuł równoległy: Cyfra 21-1 in serum and BALF of lung cancer, COPD and pneumonia patients.
  Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
  Szczegóły: 1998 : 66, supl. 2, 45
  Uwagi: Streszczenia prac przedstawionych na XXVI Zjeździe Polskiego Towarzystwa Ftizjopneumonologicznego, Poznań, 4-10.10.98.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  78/104
  Autorzy: A[ndrzej] Chciałowski, T[adeusz] Płusa, E[wa] Pirożyńska, W[ojciech] Lubiński, S[ławomir] Dudko.
  Tytuł: Cząsteczki adhezyjne CD11A (LFA-1), CD11B (MAC-1) i CD54 (ICAM-1) w materiale z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego (BAL) u chorych na przewlekłe choroby płuc.
  Tytuł równoległy: Adhesive molecules CD11A (LFA-1), CD11B (MAC-1) and CD54 (ICAM-1) with BAL fluid in patients with chronic lung diseases,
  Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
  Szczegóły: 1998 : 66, supl. 2, 47
  Uwagi: Streszczenia prac przedstawionych na XXVI Zjeździe Polskiego Towarzystwa Ftizjopneumonologicznego, Poznań, 4-10.10.98.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  79/104
  Autorzy: A[nna] Sosnowska, A[nna] Frank-Piskorska, Z[ofia] Wańkowicz.
  Tytuł: Wstępna ocena występowania bezdechu sennego u chorych z niewydolnością nerek leczonych powtarzanymi hemodializami w Stacji Dializ CSK WAM.
  Tytuł równoległy: Preliminary evaluation of sleep-apea patients with renal insufficiency on repated haemodialysis.
  Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
  Szczegóły: 1998 : 66, supl. 2, 204
  Uwagi: Streszczenia prac przedstawionych na XXVI Zjeździe Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego, Poznań, 4-10.10.98.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  80/104
  Autorzy: Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Monitorowanie procesu zapalnego w drogach oddechowych w materiale z BAL i biopsji u chorych na astmę oskrzelową.
  Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
  Szczegóły: 1999 : 67, supl. 1: Streszczenia wykładów i prac oryginalnych przedstawione na VI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Postępy w patogenezie i leczeniu astmy", 100-104, bibliogr. 26 poz.
  Uwagi: VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Postępy w patogenezie i leczeniu astmy, Jachranka (PL), 26-29.08.1999.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  81/104
  Autorzy: Jerzy Kruszewski.
  Tytuł: Niekonwencjonalne metody leczenia astmy oskrzelowej.
  Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
  Szczegóły: 1999 : supl. 1 : Streszczenia wykładów i prac oryginalnych przedstawiane na VI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Postępy w patogenezie i leczeniu astmy", 79-88
  Uwagi: 6 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Postępy w patogenezie i leczeniu astmy, Jachranka (PL), 26-29.08.1999.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  82/104
  Autorzy: A[nna] Frank-Piskorska.
  Tytuł: Analiza składu ciała - metody rozpoznawania, znaczenie kliniczne i możliwości korekty u chorych na astmę oskrzelową.
  Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
  Szczegóły: 2001 : 59, 7-8, 337
  Uwagi: XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Ftizjopneumonologicznego, Zabrze, 5 - 8 września 2001
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  83/104
  Autorzy: A[ndrzej] Chciałowski, T[adeusz] Płusa, W[ojciech] Lubiński, E[wa] Pirożyńska, W. Stankiewicz, R[omuald] Carewicz.
  Tytuł: Cząsteczki adhezyjne LFA-1(CD11 A), Mac-1(CD11 B), L-sel(CD 62L) limfocytów T oraz IL-8 w procesie zapalnym dolnych dróg oddechowych.
  Tytuł równoległy: Adhesion molecules LFA-1 (CD11A) Mac-1 (CD11 B), L-sel (CD62L) of T-Lymphocytes and IL-8 in inflammatory processes of the lower respiratory tract.
  Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
  Szczegóły: 2001 : 59, 7-8, 398
  Uwagi: XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Ftizjopneumonologicznego, Zabrze, 5 - 8 września 2001
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  84/104
  Autorzy: A[nna] Frank-Piskorska, R. Malinowski, T. Hofman.
  Tytuł: Ocena jakości życia (QOL) chorych na przewlekłą umiarkowaną, steroido-zależną astmę oskrzelową - po 6 miesiącach wziewnego leczenia Formoterolem.
  Tytuł równoległy: Quality of life of patients with chronic, moderate steroid-dependent asthma after 6 months - therapy with inhaled Formoterol.
  Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
  Szczegóły: 2001 : 59, 7-8, 338
  Uwagi: XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Ftizjopneumonologicznego, Zabrze, 5 - 8 września 2001
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  85/104
  Autorzy: A[nna] Frank-Piskorska, A. Andrysiak, H[anna] Konop.
  Tytuł: Rola tomografii rezonansu magnetycznego w diagnostyce przyczynowej zespołu obturacyjnych bezdechów podczas snu u chorych na cukrzycę typu 2.
  Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
  Szczegóły: 2001 : 59, 7-8, 428
  Uwagi: XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Ftizjopneumonologicznego, Zabrze, 5 - 8 września 2001
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  86/104
  Autorzy: A[nna] Frank-Piskorska, A[ndrzej] Skrobowski.
  Tytuł: Rytm dobowy systemowego ciśnienia krwi u chorych na zespół obturacyjnych bezdechów podczas snu (ZOBS).
  Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
  Szczegóły: 2001 : 59, 7-8, 434
  Uwagi: XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Ftizjopneumonologicznego, Zabrze, 5 - 8 września 2001
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  87/104
  Autorzy: Jerzy Kruszewski.
  Tytuł: Leki mediatorowe.
  Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
  Szczegóły: 2002 : 70, supl. : VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Alergia, Astma, PPChP, Jachranka 2002, 66-72, bibliogr. 26 poz.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  88/104
  Autorzy: Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Możliwości kontrolowania zapalenia alergicznego u chorych na astmę oskrzelową.
  Tytuł równoległy: Possibilities of allergic inflammation control in patients with bronchial asthma.
  Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
  Szczegóły: 2002 : T. 70, supl.1, s. 81-87, tab., bibliogr. 34 poz.
  Konferencja: , Jachranka, 2002.08.29
  ISSN: 0867-7077
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  89/104
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk, Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Zalecenia Polskiego Towarzystwa Ftizjopneumonologicznego rozpoznawania i leczenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) / [opr. zespół] Jerzy Kozielski, Ryszard Chazan, Dorota Górecka, Karina Jahnz-Różyk, Wiesław Jędrychowski, Piotr Kuna, Józef Małolepszy, Władysław Pierzchała, Michał Piróżyński, Tadeusz Płusa, Jan Marek Słomiński, Paweł Śliwiński, Jan Zieliński.
  Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
  Szczegóły: 2002 : 70, supl. 2, 3-44, 2 il., bibliogr. 86 poz.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  90/104
  Autorzy: Andrzej Chciałowski.
  Tytuł: Wartość płukania oskrzelowo-pęcherzykowego (BAL) w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc.
  Tytuł równoległy: The value of bronachoalveolar lavage (BAL) in chronic obstructive pulmonary disease.
  Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
  Szczegóły: 2003 : 71, 9-10, 464-470, bibliogr. 38 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  91/104
  Autorzy: Izabela Toczyska, Wojciech Lubiński, Andrzej Chciałowski.
  Tytuł: Analiza sposobów interpretacji próby rozkurczowej.
  Tytuł równoległy: The assessment of reversibility in airway obstruction.
  Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
  Szczegóły: 2004 : 72, 11-12, 499-504, 3 il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  92/104
  Autorzy: C. Jochymski, K. Rzeszutek, W[ojciech] Kozłowski, M. Górnicka-Wilczyńska, J. Kozak, M. Pietrzkowicz, M. Zięba.
  Tytuł: Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa guzów płuca monitorowana skopią rentgenowską.
  Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
  Szczegóły: 2004 : T. 72, nt 7-8:, s. 313-314
  Uwagi: XXVIII Zjazd PTF, Łódź 22-25 września 2004
  ISSN: 0867-7077
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  93/104
  Autorzy: Andrzej Chciałowski, Izabela Toczyska, Wojciech Lubiński, Magdalena Żabicka, N. Qandil, W. Saramak, W. Leja.
  Tytuł: Nabłonkowatokomórkowy śródbłoniak z naczyń krwionośnych płuc.
  Tytuł równoległy: Epithelioid haemangioendothelioma of the lungs.
  Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
  Szczegóły: 2004 : 72, 11-12, 516-518, 4 il., bibliogr. 20 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  94/104
  Autorzy: A[ndrzej] Chciałowski, W[ojciech] Lubiński, B[olesław] Kalicki, A[nna] Jung, W. Stankiewicz.
  Tytuł: Porównanie stężeń NO i cytokin w płynie z BAL oraz w kondensacie powietrza wydechowego u chorych na POChP.
  Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
  Szczegóły: 2004 : T. 72, nr 7-8, s. 276-277, tab.
  Uwagi: XXVIII Zjazd PTF, Łódź 22-25 września 2004
  ISSN: 0867-7077
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  95/104
  Autorzy: C. J. Jochymski, M. Pietrzkowicz, W[ojciech] Kozłowski, M. Fijałkowski, M. Górnicka-Wilczyńska, P. Mackiewicz.
  Tytuł: Skuteczność diagnostyczna biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej w rozpoznawaniu przerzutów raka płuca.
  Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
  Szczegóły: 2004 : T. 72, nr 7-8, s. 313
  Uwagi: XXVIII Zjazd PTF, Łódź 22-25 września 2004
  ISSN: 0867-7077
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  96/104
  Autorzy: Tomasz Targowski, Sławomir From, Renata Rożyńska, Justyna Mierzejewska.
  Tytuł: Wpływ niektórych czynników demograficznych i socjalnych na stopień uzależnienia od nikotyny oraz motywację do rzucenia palenia tytoniu u zdrowych.
  Tytuł równoległy: Influence of sone demographical and social factors on degree of nicotine addiction and motivation to quit smoking in healthy people.
  Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
  Szczegóły: 2004 : 72, 5-6, 198-200, 2 tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  97/104
  Autorzy: J. Kozielski, R. Chazan, D. Górecka, Karina Jahnz-Różyk, P. Kuna, J. Małolepszy, W. Pierzchała, M. Pirożyński, Tadeusz Płusa, J. M. Słomiński, P. Śliwiński, J. Zieliński.
  Tytuł: Zalecenia Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego rozpoznawania i leczenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP).
  Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
  Szczegóły: 2004 : 72, supl.1, 3-28, 2 il., 6 tab., 3 aneksy, bibliogr. 106 poz.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  98/104
  Autorzy: Tomasz Targowski, Karina Jahnz-Różyk, Sławomir From, Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Zależność pomiędzy stopniem ciężkości choroby, wskaźnikiem palenia tytoniu i wiekiem chorych a bezpośrednimi kosztami leczenia zaostrzeń przewlekłej obturacyjnej choroby płuc w szpitalu.
  Tytuł równoległy: Relationship beteen disease severity, smoking index age and direct costs of hospital treatment of COPD exacerbation.
  Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
  Szczegóły: 2005 : 73, 1, 32-35, 3 tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  99/104
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk.
  Tytuł: Farmakoekonomika przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Zmniejszamy ciężar przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (cz.3).
  Tytuł równoległy: Pharmacoeconomics of chronic obstructive pulmonary disease.
  Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
  Szczegóły: 2009 : T. 77, nr 3, s. 302-304, bibliogr. 15 poz.
  ISSN: 0867-7077
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  100/104
  Autorzy: A. Stokłosa, A. Skoczylas, A. Rudnicka, M. Bednarek, K. Krzyżanowski, D. Górecka.
  Tytuł: Ocena motywacji do rzucenia palenia u pacjentów poradni antynikotynowej.
  Tytuł równoległy: Evaluation of motivation to quit smoking in outpatientss attending smoking cessation clinic.
  Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
  Szczegóły: 2010 : T. 78, nr 3, s. 211-215, il., tab., bibliogr. 14 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0867-7077
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  101/104
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk, Tomasz Targowski, Sławomir From, Tomasz Faluta, Łukasz Borowiec.
  Tytuł: Koszty przewlekłej obturacyjnej choroby płuc u pacjentów leczonych w ramach specjalistycznej opieki ambulatoryjnej w Polsce.
  Tytuł równoległy: Costs of chronic obstructive pulmonary disease in patients treated in ambulatory care in Poland.
  Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
  Szczegóły: 2011 : T. 79, nr 5, s. 337-342, tab., bibliogr. 30 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0867-7077
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  102/104
  Autorzy: Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Zespół "nakładania" astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.
  Tytuł równoległy: Overlap syndrome - asthma and chronic obstructive pulmonary disease.
  Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
  Szczegóły: 2011 : T. 79, nr 5, s. 351-356, il., tab., bibliogr. 41 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0867-7077
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  103/104
  Autorzy: A. Fal, E. Niżankowska-Mogilnicka, P. Śliwiński, A. Emeryk, A. Antczak, Jerzy Kruszewski.
  Tytuł: Drobne drogi oddechowe w chorobach obturacyjnych płuc.
  Tytuł równoległy: Small airways in obstructive lung diseases.
  Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
  Szczegóły: 2012 : T. 80, nr 2, s. 146-151, bibliuogr., streszcz., sum.
  ISSN: 0867-7077
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  104/104
  Autorzy: K. Radziwiłł, Jerzy Kruszewski.
  Tytuł: Ocena wielkości efektu placebo w leczeniu astmy na podstawie metaanalizy badań skuteczności wybranych leków przeciwastmatycznych.
  Tytuł równoległy: Assessment of the size of the placebo effect in treating asthma based on meta-analysis of efficacy trials of selected antiasthmatic drugs.
  Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
  Szczegóły: 2012 : T. 80, nr 2, s. 301-307, il., tab., bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 0867-7077
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM