WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: POLISH HYPERBARIC RESEARCH
Liczba odnalezionych rekordów: 98Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/98
Autorzy: A. Buczyński, J. Buczyński, J. Kocur, J. Rostowski, R[oman] Olszański.
Tytuł: Analiza zmiennych psychologicznych weryfikujących kandydatów do zawodu nurka.
Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
Szczegóły: 2004 : 9, 1, 5-12, il., tab.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Polskie hasła przedmiotowe:

2/98
Autorzy: Z. Baj, R[omuald] Olszański.
Tytuł: Flow cytometric testing of blood platelets activation in air diving.
Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
Szczegóły: 2004 : 9, 1, 19-22, il., bibliogr. 11 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Polskie hasła przedmiotowe:

3/98
Autorzy: P[iotr] Siermontowski, Z. Gidzgier.
Tytuł: Prawidłowe postępowanie ze zwłokami po wypadkach na wodzie, a szczególnie wypadkach nurkowych.
Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
Szczegóły: 2004 : 9, 1, 23-26
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Polskie hasła przedmiotowe:

4/98
Autorzy: R. Kłos, M. Konarski.
Tytuł: Statystyczna ocena bezpieczeństwa dekompresji.
Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
Szczegóły: 2004 : 9, 1, 27-39, 5 ryc., bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Polskie hasła przedmiotowe:

5/98
Autorzy: P[iotr] Siermontowski, W[ojciech] Kozłowski, R[obert] Koktysz, R[omuald] Olszański.
Tytuł: Morfologiczna półilościowa ocena dynamiki zmian w płucach po doświadczalnym urazie ciśnieniowym płuc.
Tytuł równoległy: Morphological semiquantitative assessment of the changes in the lungs after experimental pulmonary barotrauma.
Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
Szczegóły: 2005 : 6, 3, 19-26, 5 il., bibliogr. 18 poz., streszcz., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Polskie hasła przedmiotowe:

6/98
Autorzy: J. Sapieżko, Piotr Siermontowski, Robert Koktysz, Romuald Olszański.
Tytuł: Oddziaływanie podwodnej fali uderzeniowej na organizm płetwonurka i załogi okrętu podwodnego.
Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
Szczegóły: 2005 : 6, 4, 7-15, 4 il., bibliogr. 25 poz.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Polskie hasła przedmiotowe:

7/98
Autorzy: P[iotr] Siermontowski.
Tytuł: Rola nurka w dochodzeniu medycznym.
Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
Szczegóły: 2005 : 6, 2, 49-56, il., streszcz., sum., bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Polskie hasła przedmiotowe:

8/98
Autorzy: P[iotr] Siermontowski, E. Spałek.
Tytuł: Uraz ciśnieniowy zatok obocznych nosa u nurków.
Tytuł równoległy: Pressure injuary of nasal sinuses in divers.
Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
Szczegóły: 2005 : 6, 1, 31-35, streszcz., sum., bibliogr. 18 poz.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Polskie hasła przedmiotowe:

9/98
Autorzy: R. Tomaszewski, P. Radziwon, Piotr Siermontowski.
Tytuł: Wpływ hiperbarii na wybrane parametry hemostazy.
Tytuł równoległy: Effect of hyperbaric exposure on selected parametrs of haemostasis.
Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
Szczegóły: 2005 : 6, 1, 21-29, 2 il., streszcz., sum., bibliogr. 36 poz.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Polskie hasła przedmiotowe:

10/98
Autorzy: M. Kozakiewicz, J. Kędziora, K. Kędziora-Kornatowska, H. Pawluk, Romuald Olszański, Zbigniew Dąbrowiecki, T. Kornatowski.
Tytuł: Wpływ hiperbarii na wybrane parametry stresu oksydacyjnego we krwi nurków.
Tytuł równoległy: Effect of hyperbary on chosen prameters of oxidative stress in divers blood.
Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
Szczegóły: 2005 : 6, 3, 7-12, tab., bibliogr., streszcz., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Polskie hasła przedmiotowe:

11/98
Autorzy: J. Sapieżko, Piotr Siermontowski, Wojciech Kozłowski, Robert Koktysz, S. Sapieżko, Romuald Olszański.
Tytuł: Morfologiczna ilościowa ocena dynamiki zmian w błonie śluzowej jelita cienkiego po doświadczalnym urazie z podmuchu.
Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
Szczegóły: 2006 : T. 6, nr 1, s. 49-58, il., bibliogr. 16 poz.,
ISSN: 1734-7009
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Polskie hasła przedmiotowe:

12/98
Autorzy: Z. Kobos, Piotr Siermontowski.
Tytuł: Psychologia zdrowia i jej wymiary.
Tytuł równoległy: Psychology and dimensions of health.
Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
Szczegóły: 2006, nr 44, s. 25-29, bibliogr. 7 poz., streszcz., sum.
ISSN: 1734-7009
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Polskie hasła przedmiotowe:

13/98
Autorzy: A. Olejnik, P[iotr] Siermontowski.
Tytuł: Analiza publikacji czasopisma "Polish Hyperbaric research" w latach 2006-2007.
Tytuł równoległy: The analysis of the publication of the periodical "Polish Hyperbaric Research" in years 2006-2007.
Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
Szczegóły: 2007 : 21, 4, 7-15, 10 il., streszcz., bibliogr.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:

14/98
Autorzy: A. Buczyński, M. Dziedziczak-Buczyńska, W. Jankowski, R[omuald] Olszański, J. Buczyński, K. Pacholski, G. Henrykowska.
Tytuł: Metabolizm tlenowy krwinek płytkowych eksponowanych na promieniowanie elektromagnetyczne generowane przez telefonię komórkową - badania in vitro.
Tytuł równoległy: An oxygen metabolism of human blood plateletes displied on electromagnetic field generating by mobile phones - in vitro researches.
Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
Szczegóły: 2007 : 21, 4, 31-27, 2 il., bibliogr. 15 poz., streszcz., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:

15/98
Autorzy: P. Radziwon, R[omuald] Olszański, R. Tomaszewski, A. Lipska, Z[bigniew] Dąbrowiecki, K[rzysztof] Korzeniewski, P[iotr] Siermontowski, B. Boczkowska-Radziwon.
Tytuł: Wpływ nurkowania na PAI-1 i alfa2-antyplazminy oraz aktywność fibrynolityczną.
Tytuł równoległy: Decreased levels of PAI-1 and alpha-2-antiplasmin contribute to enhanced fibrynolitic activity in divers.
Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
Szczegóły: 2007 : 20, 3, 33-42, 4 il., tab., bibliogr. 35 poz., streszcz., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:

16/98
Autorzy: M[aciej] Konarski.
Tytuł: Zagrożenia zdrowia i życia charakterystyczne dla nurkowań z wykorzystaniem aparatów nurkowych z recyrkulacją czynnika oddechowego.
Tytuł równoległy: Health and life hazards characteristics for dives with use of dive equipment with recirculation of breath factor.
Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
Szczegóły: 2007 : 19, 2, 7-15, bibliogr. 15 poz., streszcz., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:

17/98
Autorzy: Piotr Siermontowski, Robert Koktysz.
Tytuł: Badania powietrzności płuc po doświadczalnym urazie ciśnieniowym.
Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
Szczegóły: 2008 : 23, 2, 25-34, 9 il., bibliogr. 18 poz., streszcz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:

18/98
Autorzy: Krzysztof Korzeniewski, K. Damme-Ostapowicz, S. Gulyar.
Tytuł: Dangerous land & sea - borne creatures posing hazard to recreational divers in the tropical climate / Niebezpieczne zwierzęta lądowe i morskie będące zagrożeniem dla nurków rekreacyjnych w klimacie tropikalnym.
Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
Szczegóły: 2008 : 23, 2, 7-14, bibliogr. 34 poz., streszcz., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:

19/98
Autorzy: K. Studziński, Piotr Siermontowski.
Tytuł: Jałowa martwica kości.
Tytuł równoległy: Aseptic osteonecrosis.
Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
Szczegóły: 2008 : 22, 1, 41-50, bibliogr. 24 poz., streszcz., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:

20/98
Autorzy: Maciej Konarski.
Tytuł: Kodeks etyczny prowadzenia badań z udziałem ludzi dla potrzeb Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej.
Tytuł równoległy: The ethical code of the research with use of human subjects for Polish Medical & Technical Hyperbaric Society.
Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
Szczegóły: 2008 : 23, 2, 49-57
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:

21/98
Autorzy: K. Zabiegliński, Tomasz Targowski.
Tytuł: Epidemiologia schorzeń układu krążenia występujących wśród kandydatów do czynnej służby na okrętach Marynarki Wojennej RP.
Tytuł równoległy: Epidemiology of circulatory system disesases occurring among candidates for active duty on warships of Polish Navy.
Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
Szczegóły: 2009 : Vol. 26, nr 1, s. 39-45, il., tab., bibliogr. 12 poz., streszcz., sum.
ISSN: 1734-7009
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

22/98
Autorzy: S. Gulyar, Romuald Olszański, S. Skrzyński.
Tytuł: General characteristics of concept of "zero horizon" (saturation plateau) in saturation diving and its experimental test.
Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
Szczegóły: 2009 : Vol. 29, nr 4, s. 37-48, il., bibliogr. 15 poz., sum., rez.
ISSN: 1734-7009
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

23/98
Autorzy: S. Gulyar, Romuald Olszański, Z. Kobos.
Tytuł: Psihologičeskie osobennosti goličnoj zimoki v Antarktide : ocenka otvora i vnutrigruppvaâ strukturizacia ekipaža.
Tytuł równoległy: Psychological peculiarities of year stay in an Antarctic : selection rules valutation and inner team structure.
Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
Szczegóły: 2009 : Vol. 29, nr 4, s. 49-61, il., tab., bibliogr. 17 poz., rez., sum.
ISSN: 1734-7009
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: RU
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

24/98
Autorzy: K. Zabiegliński, Tomasz Targowski.
Tytuł: Schorzenia przewodu pokarmowego będące przyczyną niezdolności do czynnej służby na okrętach Marynarki Wojennej RP.
Tytuł równoległy: Diseases of the digestive system being the cause of inability for active duty on warships of Polish Navy.
Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
Szczegóły: 2009 : Vol. 26, nr 1, s. 47-54, il., bibliogr. 17 poz., streszcz., sum.
ISSN: 1734-7009
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

25/98
Autorzy: Tomasz Targowski, Krzysztof Zabiegliński, Witold Owczarek.
Tytuł: Schorzenia układu oddechowego wśród kandydatów do czynnej służby na okrętach Marynarki Wojennej RP.
Tytuł równoległy: Respiratory system diseases among the candidates for active duty on the ships of Polish Navy.
Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
Szczegóły: 2009 : Vol. 29, nr 4, s. 19-25, bibliogr. 16 poz., sum.
ISSN: 1734-7009
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

26/98
Autorzy: K. Zabiegliński, Tomasz Targowski, L. Mazurkiewicz.
Tytuł: Zaburzenia psychiczne będące przyczyną niezdolności do czynnej służby na okrętach Marynarki Wojennej WP.
Tytuł równoległy: Mental disorders as the cause of inability for active duty on the ships of Polish Navy.
Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
Szczegóły: 2009 : Vol. 29, nr 4, s. 27-36, il., tab., bibliogr. 21 poz., streszcz., sum.
ISSN: 1734-7009
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

27/98
Autorzy: Romuald Olszański, Piotr Siermontowski, Zbigniew Dąbrowiecki.
Tytuł: Bezpieczeństwo helioksowych nurkowań saturowanych.
Tytuł równoległy: Safety in heliox saturation diving.
Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
Szczegóły: 2010 : Vol. 30, nr 1, s. 7-11, tab., bibliogr., streszcz.,sum.
ISSN: 1734-7009
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: EN, PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

28/98
Autorzy: Romuald Olszański, Maciej Konarski.
Tytuł: Choroba dekompresyjna u nurka po długotrwałym nurkowaniu powietrznym na małej głębokości.
Tytuł równoległy: Decompression sickness at the diver after the prolonged air diving on shallow depth - description of the case.
Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
Szczegóły: 2010 : Vol. 30, nr 4, s. 89-96, tab., bibliogr., streszcz., sum.
ISSN: 1734-7009
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:

29/98
Autorzy: J. Jędrzejczyk, Piotr Siermontowski, S. Bernas, Wojciech Kozłowski, Romuald Olszański, Robert Koktysz.
Tytuł: Dalsze badania morfometryczne serca w leczonym i nieleczonym doświadczalnym urazie ciśnieniowym płuc.
Tytuł równoległy: Further morfometric study of treated and non - treated experimental pulmonary barotrauma.
Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
Szczegóły: 2010 : Vol. 30, nr 3, s. 57-66, bibliogr., streszcz., sum.
ISSN: 1734-7009
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

30/98
Autorzy: Romuald Olszański, A. Olejnik.
Tytuł: Niebezpieczny czynnik oddechowy - opis przypadku.
Tytuł równoległy: The dangerous breathing atmosphere - the description case.
Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
Szczegóły: 2010 : Vol. 30, nr 3, s. 31-34, il., bibliogr., streszcz., sum.
ISSN: 1734-7009
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

31/98
Autorzy: R. Tomaszewski, P. Radziwon, Romuald Olszański.
Tytuł: Ocena wpływu hiperbarii na wybrane parametry fibrynolizy u nurków.
Tytuł równoległy: Evaluation of hyperbaric effects on some parameters of fibrynolysis in divers.
Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
Szczegóły: 2010 : Vol. 30, nr 4, s. 63-70, il., bibliogr., streszcz., sum.
ISSN: 1734-7009
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

32/98
Autorzy: Romuald Olszański, Piotr Siermontowski, Zbigniew Dąbrowiecki.
Tytuł: Uraz ciśnieniowy płuc w przebiegu hipoksji u płetworunka pod wodą.
Tytuł równoległy: Pulmonary barotrauma in the course of a diver's underwater hypoxia.
Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
Szczegóły: 2010 : Vol. 30, nr 3, s. 67-70, bibliogr.
ISSN: 1734-7009
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

33/98
Autorzy: Maciej Konarski.
Tytuł: Wpływ podwodnej fali akustycznej na bezpieczeństwo i zdrowie nurka - uwagi ogólne.
Tytuł równoległy: The influence of the underwater sound-wave on the safety and the health of the diver - general remarks.
Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
Szczegóły: 2010 : Vol. 30, nr 2, s. 7-13, bibliogr.
ISSN: 1734-7009
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

34/98
Autorzy: Piotr Siermontowski, S. Bernas, Romuald Olszański, Robert Koktysz, D. Kaczerska.
Tytuł: Wstępne badania morfometryczne serca w leczonym i nieleczonym doświadczalnym urazie ciśnieniowyn płuc.
Tytuł równoległy: Initial morphometric hearts tests in treated and non - treated experimental lung pressure injury.
Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
Szczegóły: 2010 : Vol. 30, nr 2, s. 45-53, il., bibliogr., streszcz., sum.
ISSN: 1734-7009
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

35/98
Autorzy: Piotr Siermontowski, A. Olejnik.
Tytuł: Zalety wykorzystania metod technicznych w poszukiwaniu podwodnych obiektów humanoidalnych realizowanych w celach procesowych.
Tytuł równoległy: The advantages of the utilization technical methods in search of humanoid underwater objects carried out for trail purposes in the court of law.
Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
Szczegóły: 2010 : Vol. 30, nr 3, s. 35-55, il., tab., zdj., bibliogr., streszcz., sum.
ISSN: 1734-7009
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

36/98
Autorzy: B. Wiśniewska, Romuald Olszański.
Tytuł: Badania okulistyczne nurków.
Tytuł równoległy: Opthalmological examinations of divers.
Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
Szczegóły: 2011 : Vol. 34, nr 1, s. 13-19, fot., il.,, bibliogr., streszcz., sum.
ISSN: 1734-7009
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

37/98
Autorzy: Romuald Olszański, Piotr Siermontowski, A. Grabowski.
Tytuł: Dwa przypadki niedosłuchu i zawrotów głowy związane z nurkowaniem.
Tytuł równoległy: Two cases of hearing impairment and vertigo connected with diving.
Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
Szczegóły: 2011 : Vol. 34, nr 1, s. 7-12, bibliogr., streszcz., sum.
ISSN: 1734-7009
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

38/98
Autorzy: Romuald Olszański, P. Radziwon, M. Kozakiewicz, Piotr Siermontowski, Małgorzata Dąbrowiecka.
Tytuł: Fizjologiczne i biochemiczne parametry oceny bezpieczeństwa dekompresji.
Tytuł równoległy: Physiological and biochemical parameters for evaluating decompression safety.
Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
Szczegóły: 2011 : Vol. 36, nr 3, s. 45-58, bibliogr., streszcz., sum.
Uwagi: Tekst równolegle w jęz. ang.
ISSN: 1734-7009
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez WIM

39/98
Autorzy: Piotr Siermontowski, J. Jędrzejczyk, A. Pedrycz-Wieczorska, Robert Koktysz, A. Ciechan.
Tytuł: Morfometryczne badania zwłóknienia mięśnia sercowego po leczonym i nieleczonym doświadczalnym urazie ciśnieniowym płuc.
Tytuł równoległy: Morphometrical examination of myocardial fibrosis treated and non treated experimental barotrauma of lungs.
Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
Szczegóły: 2011 : Vol. 34, nr 1, s. 45-53, il., bibliogr., streszcz., sum.
ISSN: 1734-7009
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

40/98
Autorzy: M. Kozakiewicz, Romuald Olszański, Piotr Siermontowski, Zbigniew Dąbrowiecki, J. Kędziora.
Tytuł: Procesy pro - i antyoksydacyjne w warunkach hiperbarii.
Tytuł równoległy: Pro- and antioxidant processes under hyperbaric conditions.
Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
Szczegóły: 2011 : Vol. 34, nr 1, s. 21-26, bibliogr., streszcz., sum.
ISSN: 1734-7009
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

41/98
Autorzy: P. Radziwon, Romuald Olszański, A. Lipska, J. Piszcz, B. Boczkowska-Radziwon, A. Uchymiak-Owieczko, M. Kozakiewicz, Małgorzata Dąbrowiecka, Piotr Siermontowski.
Tytuł: Wpływ nurkowania na spadek ekspresji genów BCL2 i BCL2A1 oraz ICAM-1 i PECAM-1.
Tytuł równoległy: The influence of diving on the decrease in the expression of genes BCL2, BCL2A1, ICAM-1, and PECAM-1.
Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
Szczegóły: 2011 : Vol. 36, nr 3, s. 67-75, tab., bibliogr., streszcz., sum.
Uwagi: Tekst równolegle w jęz. ang.
ISSN: 1734-7009
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez WIM

42/98
Autorzy: R. Kłos, Maciej Konarski.
Tytuł: Wydolność fizyczna nurków eksperymentalnych.
Tytuł równoległy: Physical work capacity of experimental divers.
Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
Szczegóły: 2011 : Vol. 35, nr 2, s. 95-118, tab., bibliogr., streszcz., sum.
Uwagi: Tekst równolegle w jęz. ang.
ISSN: 1734-7009
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

43/98
Autorzy: D. Kaczerska, Piotr Siermontowski, M. Kozakiewicz, K. Kaczerska, M. Orłowski.
Tytuł: Zasady racjonalnego żywienia nurków.
Tytuł równoległy: Rules of diver's rational diet.
Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
Szczegóły: 2011 : Vol. 34, nr 1, s. 27-36, tab., bibliogr., streszcz., sum.
ISSN: 1734-7009
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

44/98
Autorzy: Małgorzata Dąbrowiecka, Bartosz Morawiec, Zbigniew Dąbrowiecki, Romuald Olszański.
Tytuł: Analiza zagrożenia epidemiologicznego oraz kontrola punktów krytycznych na okrętach marynarki wojennej RP.
Tytuł równoległy: Epidemiological surveillance and hazard analysis and critical control points on the ships' of Poland'sish Naval Forces.
Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
Szczegóły: 2012 : Vol. 38, nr 4, s. 101-146, il., tab., bibliogr. 11 poz., streszcz., sum., rez.
Uwagi: Tekst równolegle w jęz. ang.
ISSN: 1734-7009
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

45/98
Autorzy: A. Pedrycz, Piotr Siermontowski, M. Dudzińska, M. Tomasik.
Tytuł: Białka szoku cieplnego - wrażliwe biomarkery zagrożenia komórek stresem.
Tytuł równoległy: Heat shock proteins - sensitive biomarkers of cells endangered by stress.
Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
Szczegóły: 2012 : Vol. 38, nr 2, s. 69-79, bibliogr., streszcz., sum., rez.
Uwagi: Tekst równolegle w jęz. ang.
ISSN: 1734-7009
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

46/98
Autorzy: A. Pedrycz, Piotr Siermontowski, D. Kaczerska.
Tytuł: Histologiczna ocena wpływu tlenku azotu na nerki szczura.
Tytuł równoległy: Histological evaluation of influence of nitric oxide on rat's kidneys.
Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
Szczegóły: 2012 : Vol. 38, nr 1, s. 211-223, il., tab., bibliogr., streszcz., sum., rez.
Uwagi: Tekst równolegle w jęz. ang.
ISSN: 1734-7009
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

47/98
Autorzy: Piotr Siermontowski, Wojciech Kozłowski, A. Pedrycz, K. Kreft.
Tytuł: Miejscowy uraz ciśnieniowy płuc - wstępne wnioski z badań doświadczalnych.
Tytuł równoległy: Local pulmonary barotrauma - initial conclusions from an experimental research.
Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
Szczegóły: 2012 : Vol. 38, nr 4, s. 21- 42, il., tab., bibliogr. 37 poz., streszcz., sum., rez.
Uwagi: Tekst równolegle w jęz. ang.
ISSN: 1734-7009
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

48/98
Autorzy: Maciej Konarski.
Tytuł: Narkoza azotowa.
Tytuł równoległy: Nitrogen narcosis.
Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
Szczegóły: 2012 : Vol. 38, nr 4, s. 7-19, tab., bibliogr., streszcz. 24 poz., sum., rez.
Uwagi: Tekst równolegle w jęz. ang.
ISSN: 1734-7009
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

49/98
Autorzy: A. Pedrycz, Piotr Siermontowski, G. Lonc, M. Tomasiak.
Tytuł: Zewnętrzna droga indukcji sygnału do apoptozy - receptory śmierci.
Tytuł równoległy: Death receptors - extrinsic pathway of apoptosis.
Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
Szczegóły: 2012 : Vol. 38, nr 4, s. 147-157, bibliogr. 16 poz., streszcz., sum., rez.
Uwagi: Tekst równolegle w jęz. ang.
ISSN: 1734-7009
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

50/98
Autorzy: Piotr Siermontowski, Wojciech Kozłowski, Romuald Olszański, A. Pedrycz.
Tytuł: Znaczenie modelu doświadczalnego urazu ciśnieniowego płuc w badaniu wypadków nurkowych.
Tytuł równoległy: The significance of an experimental model of pulmonary barotrauma in examining diving accidents.
Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
Szczegóły: 2012 : Vol. 38, nr 1, s. 7-27, il., tab., bibliogr., streszcz., sum., rez.
Uwagi: Tekst równolegle w jęz. ang.
ISSN: 1734-7009
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

51/98
Autorzy: W. Bolek, Piotr Siermontowski, K. Dziewiatowski, C. D. Horia.
Tytuł: An accident in Izbucul de la Tauz.
Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
Szczegóły: 2013 : Vol. 45, nr 4, s. 53-68, il., bibliogr. 10 poz., streszcz., sum. rez.
ISSN: 1734-7009
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • BazTech

  DOI:
  Adres url:

  52/98
  Autorzy: M. Kowalczyk, W. Pesta, K. Zinkiewicz, A. Pedrycz, Krzysztof Paśnik, Piotr Siermontowski, M. Orłowski, W. Kurpiewski, W. Juśkiewicz, I. Kowalczyk.
  Tytuł: Endoscopic, histological and molecular markers of aberrant crypt foci (ACF).
  Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
  Szczegóły: 2013 : Vol. 44, nr 3, s. 97-109, il., bibliogr. 28 poz., streszcz., sum., rez.
  Uwagi: Tekst równolegle w jęz. ang.
  ISSN: 1734-7009
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN, PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • BazTech

  DOI:
  Adres url:

  53/98
  Autorzy: Piotr Siermontowski, Maciej Konarski, A. Pedrycz, Tomasz Wojtowicz, K. Ostapowicz van Damme, Maciej Kulig.
  Tytuł: Morphometric study on the lesions in the trachea wall in rats in hyperbaric oxygen therapy.
  Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
  Szczegóły: 2013 : Vol. 43, nr 2, s. 7-22, il., bibliogr. 22 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Tekst równolegle w jęz. ang.
  ISSN: 1734-7009
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN, PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • BazTech

  DOI:
  Adres url:

  54/98
  Autorzy: A. Pedrycz, Piotr Siermontowski, A. Ciechan, M. Orłowski, G. Zając.
  Tytuł: Nitric oxide (NO) - a universal regulator of an organism's vital processes at the cellular level.
  Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
  Szczegóły: 2013 : Vol. 43, nr 2, s. 93-103, bibliogr. 28 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Tekst równolegle w jęz. ang.
  ISSN: 1734-7009
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN, PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • BazTech

  DOI:
  Adres url:

  55/98
  Autorzy: Piotr Siermontowski, Wojciech Kozłowski, A. Pedrycz.
  Tytuł: Quantitative examination correlation of microscopic exponents of experimental animals lung distension with weight after hyperbaric exposure single sign.
  Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
  Szczegóły: 2013 : Vol. 44, nr 3, s. 7-22, il., tab., bibliogr. 18 poz., streszcz., sum., rez.
  Uwagi: Tekst równolegle w jęz. ang.
  ISSN: 1734-7009
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN, PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • BazTech

  DOI:
  Adres url:

  56/98
  Autorzy: Tomasz Wojtowicz.
  Tytuł: Zabezpieczenie medyczne nurkowań głębokich realizowanych przez oor 281, 282 w latach 1993-1996.
  Tytuł równoległy: Medical security of deep dives realized by oor 281 and 282 in the years 1993-1996.
  Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
  Szczegóły: 2013 : Vol. 42, nr 1, s. 27-56, il., tab., bibliogr. 30 poz., streszcz., sum., rez.
  Uwagi: Tekst równolegle w jęz. ang.
  ISSN: 1734-7009
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • BazTech

  DOI:
  Adres url:

  57/98
  Autorzy: Piotr Siermontowski, Katarzyna Pleskacz, A. Pedrycz, Romuald Olszański, Maciej Kulig.
  Tytuł: Zmiany morfologiczne w miąższu płucnym po wentylacji Helioksem 20% przy nadciśnieniu 0,5 MPa.
  Tytuł równoległy: Morphological changes in pulmonary parenchyma following ventilation with 20% Heliox at an overpressure of 0.5 MPa.
  Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
  Szczegóły: 2013 : T. 45, nr 4, s. 37-52, il., bibliogr. streszcz., sum., rez.
  Uwagi: Badania finansowane z grantu KBN/NCN no. NN 404 109 739.
  ISSN: 1734-7009
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • BazTech

  DOI:
  Adres url:

  58/98
  Autorzy: P. Dyba, Piotr Siermontowski.
  Tytuł: Zmiany w przepisach w zakresie ratownictwa wodnego w Państwowej Straży Pożarnej.
  Tytuł równoległy: Changes in the regulations concerned with water rescue in the National Fire Service.
  Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
  Szczegóły: 2013 : Vol. 45, nr 4, s. 95-108, bibliogr. 10 poz., streszcz., sum., rez.
  ISSN: 1734-7009
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • BazTech

  DOI:
  Adres url:

  59/98
  Autorzy: A. Pedrycz, M. Frąckiewicz, B. Cichacz, Piotr Siermontowski.
  Tytuł: Ankle injuries. Diagnosis, prevention and surgical treatment.
  Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
  Szczegóły: 2014 : T. 46, nr 4, s. 51-58, bibliogr. 16 poz., streszcz., sum., rez.
  Uwagi: Tekst równolegle w jęz. ang.
  ISSN: 1734-7009
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN, PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • BazTech

  DOI:
  Adres url:

  60/98
  Autorzy: A. Pedrycz, A. Zając, A. Ciechan, G. Lonc, G. Zając, Piotr Siermontowski, M. Orłowski.
  Tytuł: Changes in the liver during pregnancy.
  Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
  Szczegóły: 2014 : T. 46, nr 3, s. 81-92, bibliogr. 28 poz., streszcz., rez., sum.
  Uwagi: Tekst równolegle w jęz. ang.
  ISSN: 1734-7009
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN, PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • BazTech

  DOI:
  Adres url:

  61/98
  Autorzy: Bogumił Filipek, Romuald Olszański, W. Harmata, Piotr Siermontowski.
  Tytuł: Chemical warfare agents in the Baltic Sea.
  Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
  Szczegóły: 2014 : T. 46, nr 1, s. 83-92, tab., bibliogr. 7 poz., streszcz., sum., rez.
  Uwagi: Tekst równolegle w jęz. ang.
  ISSN: 1734-7009
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN, PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • BazTech

  DOI:
  Adres url:

  62/98
  Autorzy: Małgorzata Dąbrowiecka, I. Piątek, M. Obuchowski, Zbigniew Dąbrowiecki, Romuald Olszański.
  Tytuł: The detection of Acinetobacter Baumannii bacteria in medical and environmental Samples.
  Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
  Szczegóły: 2014 : T. 46, nr 3, s. 19-32, il., bibliogr. 26 poz., streszcz., rez., sum.
  Uwagi: Tekst równolegle w jęz. ang.
  ISSN: 1734-7009
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN, PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • BazTech

  DOI:
  Adres url:

  63/98
  Autorzy: Romuald Olszański, P. Radziwon, Jolanta Korsak, Piotr Siermontowski, M. Kozakiewicz.
  Tytuł: The evaluation of the risk of decompression sickness in divers.
  Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
  Szczegóły: 2014 : T. 46, nr 2, s. 45-52, bibliogr. 37 poz., streszcz., sum., rez.
  Uwagi: Tekst równoległe w jęz. ang.
  ISSN: 1734-7009
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN, PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • BazTech

  DOI:
  Adres url:

  64/98
  Autorzy: Romuald Olszański, Małgorzata Dąbrowiecka, A. Kowalska, Ł. Piwowarski, Zbigniew Dąbrowiecki, Piotr Siermontowski.
  Tytuł: A line of SUBMARIMEN and FERULASHI dermacosmetics - an effective response to dermatological conditions in people who are extensively exposed to water, particularly intended for divers and surfers.
  Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
  Szczegóły: 2014 : T. 46, nr 1, s. 23-34, il., tab., bibliogr. 12 poz., streszcz., sum., rez.
  Uwagi: Tekst równolegle w jęz. ang.
  ISSN: 1734-7009
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN, PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • BazTech

  DOI:
  Adres url:

  65/98
  Autorzy: D. Kaczerska, Katarzyna Pleskacz, Piotr Siermontowski.
  Tytuł: Prognostication of the risk of an occurrence of decompression stress following air dives.
  Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
  Szczegóły: 2014 : T. 46, nr 2, s. 7-14, bibliogr. 24 poz., streszcz., sum., rez.
  Uwagi: Tekst równolegle w jęz. ang.
  ISSN: 1734-7009
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN, PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • BazTech

  DOI:
  Adres url:

  66/98
  Autorzy: Romuald Olszański, K. Dęga.
  Tytuł: Twórca medycyny podwodnej i hiperbarycznej w Polsce [wspomnienie] kmdr prof. dr hab. med. Tadeusz Doboszyński.
  Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
  Szczegóły: 2014 : T. 46, nr 2, s. 69-72, zdj.
  ISSN: 1734-7009
  Typ publikacji: PB
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  67/98
  Autorzy: Dariusz Jóźwiak, Piotr Siermontowski, Zbigniew Dąbrowiecki, Romuald Olszański.
  Tytuł: Analiza ryzyka wystąpienia wypadku nurkowego w nurkowaniach wojskowych i rekreacyjnych.
  Tytuł równoległy: Analysis of the risk of diving accidents in military and recreational diving.
  Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
  Szczegóły: 2015 : T. 53, nr 4, s. 39-51, il., tab., bibliogr. 17 poz., streszcz., sum., rez.
  Uwagi: Tekst równolegle w jęz. pol. i ang.
  ISSN: 1734-7009
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 8.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  68/98
  Autorzy: Małgorzata Remlein, Jacek Buczyński, Romuald Olszański, Andrzej Buczyński, Zdzisław Kobos, Dariusz Juszczak.
  Tytuł: The analysis of psychophysiological conditions of stress dynamics in candidates to the position of a professional diver with consideration of the psychological aspects of diving.
  Tytuł równoległy: Analiza psychofizjologicznych uwarunkowań dynamiki stresu u kandydatów do zawodu nurka i płetwonurka, z uwzględnieniem psychologicznych aspektów nurkowania.
  Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
  Szczegóły: 2015 : T. 50, nr 1, s. 7-24, bibliogr. 9 poz., rez. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Uwagi: Published Online: 20 Oct 2015 ; Autor korespondencyjny: Małgorzata Remlein
  ISSN: 1734-7009
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 8.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • BazTech
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  69/98
  Autorzy: P. Radziwon, Romuald Olszański, Jolanta Korsak, Piotr Siermontowski, Zbigniew Dąbrowiecki.
  Tytuł: Czynnik XII - ograniczenie nurków?
  Tytuł równoległy: Factor XII - a limitation for divers?
  Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
  Szczegóły: 2015 : T.52, nr 3, s. 7-16, bibliogr. 37 poz., sum. res.
  Uwagi: Tekst równolegle w jęz. pol. i ang.
  ISSN: 1734-7009
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 8.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:
  Adres url:

  70/98
  Autorzy: Ewa Zieliński, Anna Lipińska, Kinga Grobelska, Piotr Siermontowski.
  Tytuł: Opis przypadku pacjentki leczonej w Centrum Hiperbarii Tlenowej i Leczenia Ran w Bydgoszczy.
  Tytuł równoległy: Patient treatment case description in the Centre for Hyperbaric Oxygen and Wound Treatment in Bydgoszcz.
  Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
  Szczegóły: 2015 : T.50, nr 1, s. 25-30, bibliogr. 7 poz., rez. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Uwagi: Published Online: 20 Oct 2015 ; Autor korespondencyjny: Ewa Zieliński
  ISSN: 1734-7009
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 8.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • BazTech
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  71/98
  Autorzy: K. Ulewicz, J. Masłowski, P. Michniewski, B. Kierznikowicz, Romuald Olszański.
  Tytuł: Preliminary clinical study on MS treatment with hyperbaric oxygenation / Wstępne badania kliniczne nad leczeniem hiperbarią tlenową stwardnienia rozsianego.
  Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
  Szczegóły: 2015 : T.51, nr 2, s. 47-53, tab., bibliogr. 26 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Tekst równolegle w jęz. pol. i ang.; Praca pochodzi z materiałów Konferencji "Leczenie Hiperbarią tlenową" 1988.
  ISSN: 1734-7009
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 8.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • BazTech

  Adres url:

  72/98
  Autorzy: Małgorzata Remlein, Romuald Olszański, Piotr Siermontowski, Z. Kobos, J. Buczyński, A. Buczyński.
  Tytuł: Stres - niedoceniane zagrożenie w sportach wodnych.
  Tytuł równoległy: Stress - an underestimated hazard in water sports.
  Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
  Szczegóły: 2015 : T. 53, nr 4, s. 7-17, il., bibliogr. 9 poz., streszcz., sum., rez.
  Uwagi: Tekst równolegle w jęz. pol. i ang.
  ISSN: 1734-7009
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 8.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  73/98
  Autorzy: Zbigniew Dąbrowiecki, Małgorzata Dąbrowiecka, Romuald Olszański, Piotr Siermontowski, Dariusz Jóźwiak.
  Tytuł: Syndrom chorego statku.
  Tytuł równoległy: Sick boat syndrome.
  Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
  Szczegóły: 2015 : T. 53, nr 4, s. 43-54, il., tab., bibliogr. 18 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Tekst równolegle w jęz. pol. i ang.
  ISSN: 1734-7009
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 8.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  74/98
  Autorzy: S. Kujawski, A. Kujawska, M. Kozakiewicz, Romuald Olszański, Piotr Siermontowski, P. Zalewski.
  Tytuł: Wpływ hiperbarycznej terapii tlenowej na układ nerwowy. Przegląd badań.
  Tytuł równoległy: The effect of hyperbaric oxygen therapy on the nervous system. Systematic review.
  Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
  Szczegóły: 2015 : T. 53, nr 4, s. 19-27, bibliogr. 59 poz., streszcz., sum., rez.
  Uwagi: Tekst równolegle w jęz. pol. i ang.
  ISSN: 1734-7009
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 8.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  75/98
  Autorzy: M. Żychlińska, Michał Żychliński, Piotr Siermontowski.
  Tytuł: Aspekt kliniczny stresu bojowego załóg Marynarki Wojennej.
  Tytuł równoległy: Clinical aspects of Naval Crews combat stress.
  Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
  Szczegóły: 2016 : T. 55, nr 2, s. 29-37, bibliogr. 19 poz., streszcz., sum., res.
  Uwagi: Tekst równolegle w jęz. pol. i ang.
  ISSN: 1734-7009
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 8.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:
  Adres url:

  76/98
  Autorzy: Romuald Olszański, Piotr Siermontowski, D. Juszczak, Zbigniew Dąbrowiecki, A. Pedrycz.
  Tytuł: A case of cutaneous leishmaniasis treated with hyperbaric oxygen therapy.Przypadek leiszmaniozy skórnej leczony hiperbarią tlenową.
  Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
  Szczegóły: 2016 : T. 57, nr 4, s. 39-44, il., bibliogr. 14 poz., streszcz., res., Zfsg., rez., sum.
  Uwagi: Tekst równolegle w jęz. pol. i ang.
  ISSN: 1734-7009
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 8.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:
  Adres url:

  77/98
  Autorzy: J. Słomko, M. Kozakiewicz, J. J. Klawe, M. Tafil-Klawe, Piotr Siermontowski, P. Zalewski.
  Tytuł: Circadian rhythm of core body temperature (part 2) hyperbaric environment influence on circadian rhythm of core body temperature. : Rytmika dobowych zmian temperatury głębokiej ciała (część II): wpływ środowiska hiperbarycznego na okołodobową zmienność temperatury głębokiej ciała.
  Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
  Szczegóły: 2016 : T. 57, nr 4, s. 19-28, il., tab., bibliogr. 9 poz., streszcz., res., Zfsg., rez., sum.
  Uwagi: Tekst równolegle w jęz. pol. i ang.
  ISSN: 1734-7009
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 8.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:
  Adres url:

  78/98
  Autorzy: Romuald Olszański, Piotr Siermontowski, Zbigniew Dąbrowiecki.
  Tytuł: Cutaneous larva migrans - a threat to divers in the tropics.Larwa skórna wędrująca - zagrożenie dla nurków w tropiku.
  Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
  Szczegóły: 2016 : T. 56, nr 3, s. 33-36, il., bibliogr. 9 poz., streszcz., res., Zfsg., rez., sum.
  Uwagi: Tekst równolegle w jęz. pol. i ang.
  ISSN: 1734-7009
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 8.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:
  Adres url:

  79/98
  Autorzy: A. Olejnik, Piotr Siermontowski.
  Tytuł: Czy nurka zastąpi robot podwodny? Mizerny postęp czy wielki sukces?
  Tytuł równoległy: Will an underwater robot ever replace the diver? A rather poor progress or a great success?
  Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
  Szczegóły: 2016 : T. 54, nr 1, s. 7-17, il., bibliogr. 24 poz., streszcz., sum., rez.
  Uwagi: Tekst równolegle w jęz. pol. i ang.
  ISSN: 1734-7009
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 8.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:
  Adres url:

  80/98
  Autorzy: Zbigniew Dąbrowiecki, Małgorzata Dąbrowiecka, Romuald Olszański, Piotr Siermontowski.
  Tytuł: Decontamination of a diving suit.Dekontaminacja kombinezonu nurkowego.
  Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
  Szczegóły: 2016 : T. 57, nr 4, s. 45-54, il., tab., bibliogr. 11 poz., streszcz., res., Zfsg., rez., sum.
  Uwagi: Tekst równolegle w jęz. pol. i ang.
  ISSN: 1734-7009
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 8.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:
  Adres url:

  81/98
  Autorzy: K. Walczyńska-Dragon, J. Walczyńska, Piotr Siermontowski.
  Tytuł: Ustnik nurkowy a dolegliwości stawów skroniowo-żuchwowych. Badania wstępne
  Tytuł równoległy: The diving mouthpiece and the conditions of the temporomandibular joints. Preliminary study.
  Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
  Szczegóły: 2016 : T. 55, nr 2, s. 39-46, il., tab., bibliogr. 7 poz., streszcz., sum. res.
  Uwagi: Tekst równolegle w jęz. pol. i ang.
  ISSN: 1734-7009
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 8.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:
  Adres url:

  82/98
  Autorzy: Dariusz Jóźwiak, Romuald Olszański, Zbigniew Dąbrowiecki, Małgorzata Remlain [Remlein].
  Tytuł: Znaczenie selekcji zdrowotnej nurków i jej wpływ na bezpieczeństwo nurkowania.
  Tytuł równoległy: The significance of health selection among divers and its effect on diving safety.
  Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
  Szczegóły: 2016 : T. 55, nr 2, s. 47-60, il., bibliogr. 16 poz., streszcz., sum., res.
  Uwagi: Tekst równolegle w jęz. pol. i ang.
  ISSN: 1734-7009
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 8.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:
  Adres url:

  83/98
  Autorzy: Piotr Siermontowski, Beata Janas, Romuald Olszański.
  Tytuł: Formal and professional requirements for the staff of hyperbaric centres. Part 1.
  Tytuł równoległy: Wymogi formalne i fachowe stawiane personelowi ośrodków hiperbarycznych. Część 1.
  Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
  Szczegóły: 2017 : T. 61, nr 4, s. 7-14, bibliogr. 11 poz., streszcz., res., Zfsg., rez. - Tekst równolegle w jęz. pol. i ang.
  Uwagi: Published online: 28 Apr 2018 ; Autor korespondencyjny: Piotr Siermontowski
  ISSN: 1734-7009
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN, PL
  Punktacja Min. Nauki: 8.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  84/98
  Autorzy: Romuald Olszański, Maciej Konarski, Piotr Siermontowski.
  Tytuł: Leczenie tlenoterapią hiperbaryczną (HBOT) jako opcja terapeutyczna dla chorych na atopowe zapalenie skóry (AZS) - doświadczenia własne i przegląd piśmiennictwa
  Tytuł równoległy: Hyperbaric oxygen therapy (HBOT)as a therapeutic option for patients with atopic dermatitis (AD)-own experiences and literature review.
  Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
  Szczegóły: 2017, nr 3(60), s. 27-36, bibliogr. 66 poz., rez., Zsfg, res. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Uwagi: Published: Oct 2017 ; Autor korespondencyjny: Romuald Olszański
  ISSN: 1734-7009
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 8.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • BazTech
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  85/98
  Autorzy: Michał Żychliński, Piotr Siermontowski, Romuald Olszański.
  Tytuł: Ocena warunków sanitarno-epidemiologicznych służby na okręcie podwodnym.
  Tytuł równoległy: The evaluation of sanitary-epidemiological service conditions on a submarine.
  Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
  Szczegóły: 2017 : T. 58, nr 1, s. 51-62, bibliogr. 14 poz., rez., Zsfg, res. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Uwagi: Epub: 14 Jul 2017 ; Autor korespondencyjny: Michał Żychliński
  ISSN: 1734-7009
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN, PL
  Punktacja Min. Nauki: 8.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  86/98
  Autorzy: Krzysztof Gadomski, Piotr Siermontowski, Zbigniew Dąbrowiecki, Romuald Olszański.
  Tytuł: The risk of developing a contact allergy to materials present in diving suits and diving equipment.
  Tytuł równoległy: Narażenie na alergię kontaktową na materiały skafandra i wyposażenie nurka.
  Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
  Szczegóły: 2017, nr 2(59), s. 57-60, bibliogr. 7 poz., rez., Zsfg, res. - Tekst równol. w jęz. pol. i ang.
  Uwagi: Epub: 25 Oct 2017 ; Autor korespondencyjny: Krzysztof Gadomski
  ISSN: 1734-7009
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN, PL
  Punktacja Min. Nauki: 8.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  DOI:
  Adres url:

  87/98
  Autorzy: Maciej Jerzemowski, Zbigniew Dąbrowiecki, Romuald Olszański, Piotr Siermontowski, Janusz Jerzemowski.
  Tytuł: Selected gastroenterologic problems in the tropics (peacekeeping missions, work).
  Tytuł równoległy: Wybrane problemy gastroenterologiczne (misje pokojowe, praca) w tropiku.
  Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
  Szczegóły: 2017 : T. 61, nr 4, s. 55-66, bibliogr. 28 poz., rez., Zfsg., res. - Tekst równolegle w jęz. ang.
  Uwagi: Published: Dec 2017 ; Autor korespondencyjny: Romuald Olszański
  ISSN: 1734-7009
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN, PL
  Punktacja Min. Nauki: 8.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  88/98
  Autorzy: Jakub Szyller, Mariusz Kozakiewicz, Piotr Siermontowski.
  Tytuł: Wpływ hiperoksji i hiperbarii na ekspresję białek szoku cieplnego i aktywność syntazy tlenku azotu - przegląd badań.
  Tytuł równoległy: The influence of hyperoxia on heat shock proteins expression and nitric oxide synthase activity - the review.
  Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
  Szczegóły: 2017 : T. 58, nr 1, s. 41-50, bibliogr. 48 poz., res., Zfsg., rez. - Tekst równolegle w jęz. ang.
  Uwagi: Published Online: 14 Jul 2017 ; Autor korespondencyjny: Jakub Szyller
  ISSN: 1734-7009
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN, PL
  Punktacja Min. Nauki: 8.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  89/98
  Autorzy: Tadeusz Doboszyński, Bogdan Łokucijewski, Piotr Siermontowski, Marek Rejman, Romuald Olszański.
  Tytuł: Wpływ mieszanin oddechowych na wydolność wysiłkową szczurów w warunkach hiperbarii.
  Tytuł równoległy: The effect of breathing mixtures on physical capacity of rats in hyperbaric conditions.
  Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
  Szczegóły: 2017 : T. 58, nr 3, s. 49-58, bibliogr. 28 poz., rez., Zsfg, res. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Uwagi: Published Online: 30 Nov 2017 ; Autor korespondencyjny: Piotr Siermontowski
  ISSN: 1734-7009
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN, PL
  Punktacja Min. Nauki: 8.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  90/98
  Autorzy: Zbigniew Dąbrowiecki, Małgorzata Dąbrowiecka, Romuald Olszański, Piotr Siermontowski.
  Tytuł: Microbial contamination of a diving suit.
  Tytuł równoległy: Skażenie mikrobiologiczne kombinezonu nurkowego.
  Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
  Szczegóły: 2018 : T. 62, nr 1, s. 61-74, bibliogr. 9 poz., res., Zfsg., rez.
  Uwagi: Epub 2018 Jul 07 ; Autor korespondencyjny: Zbigniew Dąbrowiecki
  ISSN: 1734-7009
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 8.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  91/98
  Autorzy: Dorota Niewiedział, Magdalena Kolańska, Zbigniew Dąbrowiecki, Mateusz Jerzemowski, Piotr Siermontowski, Zdzisław Kobos, Romuald Olszański.
  Tytuł: Psychological aspects of diving in selected theoretical and research perspectives.
  Tytuł równoległy: Psychologiczne aspekty nurkowania w wybranych perspektywach teoretyczno-badawczych.
  Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
  Szczegóły: 2018 : T. 62, nr 1, s. 43-54, bibliogr. 55 poz., res., Zfsg., rez., sum.
  Uwagi: Epub 2018 Jul 07 ; Autor korespondencyjny: Dorota Niewiedział
  ISSN: 1734-7009
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 8.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  DOI:
  Adres url:

  92/98
  Autorzy: Ewa Zieliński, Kinga Grobelska, Piotr Dzięgielewski, Romuald Olszański.
  Tytuł: Treatment of a chronic wound - a case report of a patient treated at the centre for hyperbaric oxygen and treatment of wounds in Bydgoszcz.
  Tytuł równoległy: Leczenie rany przewlekłej - opis przypadku pacjenta leczonego w centrum hiperbarii tlenowej i leczenia ran w Bydgoszczy.
  Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
  Szczegóły: 2018 : T. 63, nr 2, s. 39-43, bibliogr. 7 poz., res., Zfsg., rez.
  Uwagi: Epub 2018 Oct 17 ; Autor korespondencyjny: Ewa Zieliński
  ISSN: 1734-7009
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 8.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  93/98
  Autorzy: Romuald Olszański, Zbigniew Dąbrowiecki, Dorota Niewiedział, Krzysztof Gadomski, Ewa Zieliński.
  Tytuł: Utilising a skin prick test for the determination of the presence of allergic rhinitis in divers.
  Tytuł równoległy: Ocena alergicznego nieżytu nosa u nurków za pomocą testu Skin Prick.
  Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
  Szczegóły: 2018 : T. 63, nr 4, s. 49-53, bibliogr. 8 poz., res., Zfsg., rez.
  Uwagi: Epub 2029 Mar 29 ; Autor korespondencyjny: Romuald Olszański
  ISSN: 1734-7009
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 8.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  94/98
  Autorzy: Romuald Olszański, Zbigniew Dąbrowiecki, Wojciech Marusza, Irina Netsvyetayeva, Dorota Niewiedział, Piotr Siermontowski, Ewa Zieliński.
  Tytuł: Vascular complication in aesthetic medicine treated with hyperbaric oxygenation.
  Tytuł równoległy: Powikłanie naczyniowe w medycynie estetycznej leczone hiperbarią tlenową.
  Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
  Szczegóły: 2018 : T. 63, nr 2, s. 33-38, bibliogr. 7 poz., res., Zfsg., rez.
  Uwagi: Epub 2018 Oct 17 ; Autor korespondencyjny: Romuald Olszański
  ISSN: 1734-7009
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 8.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  95/98
  Autorzy: Zbigniew Dąbrowiecki, Małgorzata Dąbrowiecka, Romuald Olszański, Piotr Siermontowski.
  Tytuł: Badanie jakości mikrobiologicznej powietrza w obiektach Marynarki Wojennej.
  Tytuł równoległy: Research on the microbiological quality of air in Naval Facilities.
  Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
  Szczegóły: 2019 : T. 69, nr 4, s. 81-89, bibliogr. 13 poz., sum., rez., Zsfg., res. - Tekst równolegle w jęz. pol. i ang.
  Uwagi: Published Online: 03 Apr 2020 ; Autor korespondencyjny: Zbigniew Dąbrowiecki
  ISSN: 1734-7009
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  DOI:
  Adres url:

  96/98
  Autorzy: Krzysztof Dziewiatowski, Piotr Siermontowski.
  Tytuł: Detection of patent foramen ovale with contrast enhanced transcranial doppler at divers.
  Tytuł równoległy: Wykorzystanie przezczaszkowej sonografii dopplerowskiej z kontrastem do diagnostyki przetrwałego otworu owalnego u nurków.
  Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
  Szczegóły: 2019 : Vol. 67, nr 2, s. 93-102, bibliogr. 27 poz., sum., rez.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Krzysztof Dziewiatowski ; Tekst równolegle w jęz. pol. i ang.
  ISSN: 1734-7009
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  DOI:
  Adres url:

  97/98
  Autorzy: Zbigniew Dąbrowiecki, Małgorzata Dąbrowiecka, Romuald Olszański, Piotr Siermontowski.
  Tytuł: Developing a methodology for testing and preliminary determination of the presence of Legionella spp. and Legionella pneumophila in environmental water samples by immunomagnetic separation combined with flow cytometry.
  Tytuł równoległy: Opracowanie metodologii badań oraz wykonanie wstępnych oznaczeń obecności bakterii Legionella SPP i Legionenella Pneumophila w próbkach środowiskowych wody metodą immunomagnetoseparacji połączonej z cytometrią przepływową.
  Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
  Szczegóły: 2019 : Vol. 68, nr 3, s. 71-92, bibliogr. 7 poz., sum., rez., zfsg., res.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Zbigniew Dąbrowiecki ; Tekst równolegle w jęz. pol. i ang.
  ISSN: 1734-7009
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  98/98
  Autorzy: Dorota Niewiedział, Maria Miłkowska, Piotr Siermontowski, Zbigniew Dąbrowiecki, Dorota Kaczerska, Dariusz Juszczak, Romuald Olszański.
  Tytuł: The problem of experiencing anxiety among divers. Experiment in hyperbaric exposure conditions.
  Tytuł równoległy: Problem doświadczenia lęku u nurków. Eksperyment w warunkach ekspozycji hiperbarycznej.
  Czasopismo: Polish Hyperbaric Research
  Szczegóły: 2019 : Vol. 66, nr 1, s. 47-55, bibliogr. 27 poz., sum., rez.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Maria Miłkowska ; Tekst równolegle w jęz. pol. i ang.
  ISSN: 1734-7009
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM