WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: POLSKI MERKURIUSZ LEKARSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 739Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/739
Autorzy: Karina Jahnz-Różyk, Ewa Borensztejn, Małgorzata Faber, Ludwik Stępnowski.
Tytuł: Analiza pomiarów : ciśnienia tętniczego, częstości tętna i wysycenia krwi tętniczej tlenem podczas badania bronchofiberoskopowego i płukania oskrzelowo-pęcherzykowego u chorych na astmę oskrzelową i przewlekłe zapalenie oskrzeli.
Tytuł równoległy: An analysis of arterial blood pressure, pulse rate, and oxygen saturation in the arterial blood during bronchofiberoscopy and bronchoalveolar lavage in patients with bronchial asthma and chronic bronchitis.
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Szczegóły: 1996 : T. 1, nr 1, s. 18-21, tab., bibliogr., sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  2/739
  Autorzy: Elwira Paluchowska, Karina Jahnz-Różyk, Małgorzata Faber, Zbigniew Samochocki.
  Tytuł: Badania czynnościowe oddychania i reaktywność oskrzeli na histaminę u chorych na atopowe zapalenie skóry i astmę oskrzelową.
  Tytuł równoległy: Pulmonary functional tests and bronchial reactiveness with histamine in atopic dermatitis and bronchial asthma patients.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1996 : T. 1, nr 5, s. 313-315, il., tab., bibliogr., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  3/739
  Autorzy: Jerzy Świerż, Henryk Zieliński, Andrzej Dąbek.
  Tytuł: Chłoniak złośliwy gruczołu krokowego.
  Tytuł równoległy: Primary non-Hodgkin's lymphoma of the prostate.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1996 : T. 1, nr 4, s. 278-279, ryc., bibliogr., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  4/739
  Autorzy: Magdalena Martusewicz, Piotr Boros, Dorota Brzostek, Anna Doboszyńska, Tadeusz Płusa, Janusz Kowalski, W. Droszcz.
  Tytuł: Czynność układu oddechowego u pracowników Zakładu Mechanicznego Petrochemii Płockiej - próba oceny wpływu środowiska miejsca pracy.
  Tytuł równoległy: Respiratory system function in the group of workers from Mechanical Plant of Płock Refinery - influence of work place environment.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1996 : T. 1, nr 1, s. 25-27, il., tab., bibliogr., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  5/739
  Autorzy: K[arina] Jahnz-Różyk, T[adeusz] Płusa, M[ałgorzata] Faber, L[udwik] Stępnowski, E[wa] Pirożyńska, Z. Pojda.
  Tytuł: Interleukina-6 i interleukina-8 w materiale z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego u chorych na przewlekłe zapalenie oskrzeli.
  Tytuł równoległy: Interleukin-6 and interleukin-8 in bronchoalveolar lavage fluid material from patients with chronic bronchitis.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1996 : T. 1, nr 6, s. 383-385
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  6/739
  Autorzy: P[aweł] Syzdół, J[erzy] Smoszna, A[nna] Olszowska, Z[ofia] Wańkowicz.
  Tytuł: Ostra niewydolność nerek w przebiegu rabdomiolizy wikłającej stan padaczkowy.
  Tytuł równoległy: Acute renal failure in the course of rhabdomyolysis after status epilepticus.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1996 : T. 1, nr 6, s. 412-413
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  7/739
  Autorzy: Bożena K. Budziszewska, Ewa Wąsak-Szulkowska.
  Tytuł: Potencjalna rola śródbłonka naczyniowego w patogenezie miażdżycy.
  Tytuł równoległy: An unique role of the endothelium in the pathogenesis of artherosclerosis.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1996 : T. 1, nr 6, s. 421-422, bibliogr., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  8/739
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk, Małgorzata Faber.
  Tytuł: Sprawozdanie z XIX Kongresu Alergologicznego Krajów Nadbałtyckich, Helsinki, Finlandia, 9-13.08.1996 r.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1996 : T. 1, nr 4, s. 275, 290
  Uwagi: 19 Kongres Alergologiczny Krajów Nadbałtyckich, Helsinki (FI), 10-13.08.1996
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: SPR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  9/739
  Autorzy: Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego w sprawie niekonwencjonalnych metod diagnostycznych i leczniczych. Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1996 : T. 1, nr 4, s. 291-293
  Uwagi: 5 Zjazd Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Jachranka (PL), 29.08.1996.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  10/739
  Autorzy: Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.
  Tytuł równoległy: Decision by the Principle Board of the Polish Allergy Society.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1996 : T. 1, nr 4, s. 292-293
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: VAR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  11/739
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk, P. Kuna, Z. Pojda, Ewa Pirożyńska.
  Tytuł: Wpływ immunoterapii swoistej na stężenia niektórych chemokin w materiale z BAL u chorych na atopową astmę oskrzelową.
  Tytuł równoległy: Influence of specific immunotherapy on concentration of some chemokines in bronchalveolar lavage fluid of patients with atopic bronchial asthma.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1996 : T. 1, nr 4, s. 223-226, tab., bibliogr., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  12/739
  Autorzy: Iwona Bajera, Paweł Maleszka, Sławomir From.
  Tytuł: Analiza wskaźników wentylacyjnych przed i po badaniu bronchofibroskopowym u chorych na astmę oskrzelową i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc.
  Tytuł równoległy: Analysis of ventilation parameters before and after bronchofiberoscopy in patients with atopic bronchial asthma and COPD.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1997 : T. 3, nr 16, s. 171-173, ryc., bibliogr., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  13/739
  Autorzy: Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Antybiotyki w leczeniu zakażeń układu oddechowego.
  Tytuł równoległy: Antibiotics in treatment of respiratory tract infection.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1997 : T. 2, nr 9, s. 161-164, tab., bibliogr., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  14/739
  Autorzy: Jerzy Świerż, Henryk Zieliński, Andrzej Dąbek.
  Tytuł: Chłoniak złośliwy obu jąder.
  Tytuł równoległy: Primary malignant lymphoma of the testis.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1997 : T. 2, nr 10, s. 281-282, bibliogr., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  15/739
  Autorzy: Dariusz Michałkiewicz, Marian Cholewa, Leszek Kubik, Andrzej Cwetsch.
  Tytuł: Częstość napadów migotania przedsionków a parametry uśrednionego sygnału przedsionkowego.
  Tytuł równoległy: Influence of differential ferquency of paroxysmal atrial fibrillation on atrial averaged ECG.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1997 : T. 3, nr 14, s. 57-60, bibliogr., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  16/739
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk, Ewa Borensztejn, Małgorzata Faber, Tadeusz Płusa, Ewa Pirożyńska, Z. Pojda.
  Tytuł: Czynnik chemotaktyczny i aktywujący monocyty (MCAF/MCP1) w materiale z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego u chorych na przewlekłe zapalenie oskrzeli.
  Tytuł równoległy: Chemotactic monocyte and activition factor (MCAF/MCP1) in bronchoalveolar lavage fluid from patients with chronic bronchitis.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1997 : T. 2, nr 12, s. 363-365, tab., bibliogr., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  17/739
  Autorzy: Andrzej Chciałowski, Tomasz Targowski, Iwona Bajera, Karina Jahnz-Różyk.
  Tytuł: Czynnik martwicy nowotworów-alfa - badania kliniczne I i II fazy.
  Tytuł równoległy: Tumor necrosis factor-alpha - phase I and II clinical trials.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1997 : T. 2, nr 12, s. 396-399, tab., bibliogr., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  18/739
  Autorzy: Andrzej Chciałowski, Tomasz Targowski, Iwona Bajera, Karina Jahnz-Różyk.
  Tytuł: Czynnik martwicy nowotworów-alfa - właściwości biologiczne i immunologiczne.
  Tytuł równoległy: Tumor necrosis factor-alpha - biological and immunological properties.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1997 : T. 2, nr 12, s. 392-395, tab., bibliogr.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Science Citation Index


  19/739
  Autorzy: Andrzej Chciałowski, Tadeusz Płusa, Cezary Szczylik, Beata Mamełka, Iwona Bajera, Tomasz Targowski, Sławomir Dudko, Gabriel Wcisło.
  Tytuł: Miejscowe leczenie czynnikiem martwicy nowotworów-alfa u chorej z guzem płuca.
  Tytuł równoległy: Local administration of tumor necrosis factor alpha in a case of lung tumor.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1997 : T. 2, nr 12, s. 382-384, bibliogr., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  20/739
  Autorzy: Anna Frank-Piskorska, Tadeusz Płusa, Wojciech Lubiński, Zenobia Lityńska, Bogumił Koiss, Jerzy Bruszewski, Krzysztof Piskorski.
  Tytuł: Ocena mechaniki oddychania w populacji młodych mężczyzn z różnych rejonów Polski.
  Tytuł równoległy: Evaluation of pulmonary function test in young men population living in different regions of Poland.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1997 : T. 3, nr 16, s. 174-176, ryc., tab., bibliogr., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  21/739
  Autorzy: Marian Cholewa, Andrzej Cwetsch, Leszek Kubik, Grzegorz Kamiński, Andrzej Skrobowski.
  Tytuł: Peryndopryl w monoterapii nadciśnienia tętniczego samoistnego - obserwacja 6-miesięczna.
  Tytuł równoległy: Perindopril in the treatment of primary hypertension - 6 months observation.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1997 : T. 3, nr 14, s. 65-67, bibliogr., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  22/739
  Autorzy: Joanna Tomaszewicz-Fryca, Grzegorz Aderek, Romuald Carewicz.
  Tytuł: Wartość kliniczna oznaczania "markerów" komórek zapalenia w monitorowaniu astmy oskrzelowej.
  Tytuł równoległy: Clinical usefulness of evaluation of inflammatory "markers" in bronchial asthma monitoring.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1997 : T. 3, nr 16, s. 202-205, ryc., bibliogr., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  23/739
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk, Ewa Pirożyńska, Z. Pojda.
  Tytuł: Wpływ wziewnych prób prowokacji oskrzeli na stężenie interleukiny-8 w materiale z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego u chorych na atopową astmę oskrzelową.
  Tytuł równoległy: Inhaled challenge bronchial test and interleukin-8 in BAL fluid of patients with atopic bronchial asthma.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1997 : T. 2, nr 7, s. 32-35, tab., bibliogr., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  24/739
  Autorzy: Dariusz Jurkiewicz, Aleksander Ligęziński, Piotr Rapiejko.
  Tytuł: Zastosowanie długotrwałego drenażu (sino-ject) w leczeniu przewlekłych zapaleń zatok szczękowych.
  Tytuł równoległy: Application of permanent drainage (sino ject) in the treatment of chronic maxillary sinusitis.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1997 : T. 3, nr 18, s. 274-278, ryc., tab., bibliogr., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  25/739
  Autorzy: Dariusz Jurkiewicz, Aleksander Ligęziński, Grzegorz Adamiak.
  Tytuł: Zastosowanie inhalatora "rinoflow" w leczeniu przewlekłych zapaleń zatok przynosowych.
  Tytuł równoległy: Application of "rinoflow" inhalation in the treatment of paranasal sinusitis.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1997 : T. 2, nr 8, s. 99-101, ryc., tab., bibliogr., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  26/739
  Autorzy: Maciej Gralec, Anna Piusińska-Macoch, Marian Cholewa, Kazimierz Sułek.
  Tytuł: Zmiany jakości życia pod wpływem leczenia pierwotnego nadciśnienia tętniczego.
  Tytuł równoległy: Quality of life changes during therapy of essential arterial hypertension.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1997 : T. 2, nr 7, s. 28-31, ryc., tab., bibliogr.,sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  27/739
  Autorzy: Anna Olszowska, Daniel Baczyński.
  Tytuł: Alternatywne płyny dializacyjne w ciągłej ambulatoryjnej dializie otrzewnowej.
  Tytuł równoległy: Alternative dialysis solutions in Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1998 : T. 5, nr 29, s. 307-309, bibliogr., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  28/739
  Autorzy: Stanisław Paweł Lewek, J. Kowalski, Marian Cholewa.
  Tytuł: Analiza wybranych parametrów testu wysiłkowego u chorych w 12 miesięcy po zawale serca.
  Tytuł równoległy: Analysis of some exercise test parameters in patients 12 month after myocardial infarction.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1998 : T. 5, nr 27, s. 124-127, ryc., tab., bibliogr., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  29/739
  Autorzy: Zofia Wańkowicz, Jerzy Smoszna, Janusz Przedlacki, Zofia Stembrowicz.
  Tytuł: Badania przesiewowe nadciśnienia tętniczego naczyniowo-nerkowego w materiale własnym (1986-1998).
  Tytuł równoległy: Screening for renovascular hypertension in own material (1986-1998).
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1998 : T. 5, nr 29, s. 261-265, tab., bibliogr., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  30/739
  Autorzy: Bożena Pietrzak, Anna Olszowska, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Ciągła ambulatoryjna dializa otrzewnowa jako metoda leczenia nerkozastępczego u ociemniałych chorych na cukrzycę typu 1.
  Tytuł równoległy: Continous ambulatory peritoneal dialysis as renal replacement therapy in blind diabetics with type 1 diabetes.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1998 : T. 5, nr 29, s. 271-273, ryc., tab., bibliogr., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  31/739
  Autorzy: Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Edukacja medyczna jako klucz do sukcesu ciągłej ambulatoryjnej dializoterapii otrzewnowej.
  Tytuł równoległy: Education as a key to successful continous ambulatory peritoneal dialysis programme.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1998 : T. 5, nr 29, s. 257-260, bibliogr.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  32/739
  Autorzy: D. Marciniak, Joanna Tomaszewicz-Fryca, Tadeusz Płusa, Andrzej Chciałowski.
  Tytuł: Eozynofilowe białko kationowe u dzieci chorych na alergiczne choroby układu oddechowego w okresie zaostrzenia i remisji objawów.
  Tytuł równoległy: Eosinophil cationic protein in children with allergic diseases of the respiratory tract in exacerbation and remissionof symptoms.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1998 : T. 4, nr 20, s. 75-77, ryc., tab., bibliogr.14 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  33/739
  Autorzy: Małgorzata Faber, Karina Jahnz-Różyk, Tadeusz Płusa, Andrzej Chciałowski, Maria Konieczna, Wojciech Kozłowski.
  Tytuł: Markery nowotworowe w surowicy i materiale z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego u chorych na raka płuca.
  Tytuł równoległy: Tumor markers in serum and bronchoalveolar lavage fluid in lung cancer patients.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1998 : T. 4, nr 20, s. 82-85, tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  34/739
  Autorzy: Stefan Janusz Gruszka, Tomasz Targowski.
  Tytuł: Nawracające zakażenia górnych dróg oddechowych w przebiegu śluzaka lewego przedsionka.
  Tytuł równoległy: Reccurent respiratory infections in left atrial myxoma.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1998 : T. 4, nr 20, s. 96-97, bibliogr. 10 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Stefan J. Gruszka
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  35/739
  Autorzy: Daniel Baczyński, M. Marciniak, Anna Olszowska, J. Waniewski, A. Weryński, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Ocena przezotrzewnowego transportu dyfuzyjnego u chorych na cukrzycę leczonych dializą otrzewnową.
  Tytuł równoległy: Evaluation of pesitoneal solute transport parameters in diabetics treated with continous ambulatory peritoneal dialysis.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1998 : T. 5, s. 29, s. 274-276, tab., bibliogr., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  36/739
  Autorzy: Edward Zawisza, A. Lipiec, Piotr Rapiejko.
  Tytuł: Ocena skuteczności i bezpieczeństwa preparatu złożonego loratadyny z pseudoefedryną w leczeniu sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.
  Tytuł równoległy: Efficacy and safety of loratadine-pseudoephedrine combination drug in patients with seasonal allergic rhinitis.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1998 : T. 4, nr 20, s. 66-68, ryc., bibliogr.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  37/739
  Autorzy: Tadeusz Płusa, Dorota Nawacka.
  Tytuł: Ocena skuteczności i tolerancji fenspirydu u dorosłych chorych na ostre zapalenie dróg oddechowych.
  Tytuł równoległy: Efficacy and tolerance of fenspiride in adult patients with acute respiratory tract infections.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1998 : T. 5, nr 30, s. 368-371, ryc., tab., bibliogr., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  38/739
  Autorzy: Grzegorz Żelichowski, Anna Sosnowska, Joanna Tymowicz, Andrzej Tutaj, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Ostra porfiria przerywana : problem diagnostyki klinicznej i laboratoryjnej.
  Tytuł równoległy: Acute intermittent porphyria : actual problems of clinical and laboratory diagnosis.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1998 : T. 5, nr 29, s. 295-297, tab., bibliogr., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  39/739
  Autorzy: Jerzy Smoszna, Maria Konieczna, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Oznaczanie aktywnej reniny w miejsce aktywności reninowej osocza w reninowym teście kaptoprylowym.
  Tytuł równoległy: Assessment of active renin instead of plasma renin activity in the renin captopril test.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1998 : T. 5, nr 29, s. 269-270, tab., bibliogr.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  40/739
  Autorzy: Robert Olszewski, Wojciech Marciniak, Andrzej Nowicki, Maciej Gil, J. Etienne, P. Karłowicz, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Poprawa echokardiograficznej oceny lewej komory przy zastosowaniu perflenapentu i obrazowania harmonicznego.
  Tytuł równoległy: Perflenapent and harmonic imaging improve left ventricle echocardiographic function assessment.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1998 : T. 5, nr 27, s. 132-134, ryc., bibliogr., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  41/739
  Autorzy: Tadeusz Płusa, Joanna Tomaszewicz-Fryca.
  Tytuł: Porównanie zgodności wybranych testów alergologicznych in vitro.
  Tytuł równoległy: Comparison of allergological tests in vitro examinations.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1998 : T. 4, nr 20, s. 94-95, ryc., tab., bibliogr., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  42/739
  Autorzy: Zbigniew Nowak.
  Tytuł: Postępy diagnostyki klinicznej osteodystrofii wikłającej przewlekłą niewydolność nerek.
  Tytuł równoległy: Advances of clinical diagnosis of osteodystrophy complicated chronic renal failure.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1998 : T. 5, nr 29, s. 313-316, bibliogr., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  43/739
  Autorzy: Andrzej Dzik.
  Tytuł: Postępy w leczeniu algodystrofii.
  Tytuł równoległy: Advance in treatment of algodystrophy.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1998 : T. 5, nr 27, s. 183-184, ryc., bibliogr., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  44/739
  Autorzy: Przemysław Wierzbicki.
  Tytuł: Późne potencjały komorowe jako ryzyko nagłego zgonu sercowego u przewlekle dializowanych.
  Tytuł równoległy: Late ventricular potential as a risk factor for sudden cardiac death in chronically hermodialysed patients.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1998 : T. 5, nr 29, s. 310-312, ryc., bibliogr., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  45/739
  Autorzy: Tadeusz Płusa, Andrzej Chciałowski.
  Tytuł: Przydatność miejscowego podawania N-acetylocysteiny w leczeniu zakażeń układu oddechowego.
  Tytuł równoległy: Usefulness of local instillation of N-acetylcysteine in treatment of respiratory tract infections.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1998 : T. 4, nr 20, s. 86-88, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  46/739
  Autorzy: Jerzy Smoszna, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Rola wywiadu klinicznego we wstępnej diagnostyce nadciśnienia naczyniowo-nerkowego.
  Tytuł równoległy: Significance of clinical anamnesis in the preliminary diagnosis of renovascular hypertension.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1998 : T. 5, nr 29, s. 266-268, ryc., tab., bibliogr., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  47/739
  Autorzy: Zofia Wańkowicz, Joanna Tymowicz, Jolanta Korsak.
  Tytuł: Skojarzenie leczniczej wymiany osocza z cyklofosfamidem w leczeniu gwałtownie postępującego kłębuszkowego zapalenia nerek.
  Tytuł równoległy: Therapeutic plasma erchanges with cyclophosphamide in treatment of repidly progessive glomerulonephritis.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1998 : T. 5, nr 29, s. 304-306, tab., bibliogr., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  48/739
  Autorzy: Zofia Wańkowicz, Przemysław Wierzbicki, Dariusz Borkowski, M. Zarębiński.
  Tytuł: Skuteczne pomostowanie aortalno-wieńcowe u chorego na niestabilną chorobę niedokrwienną serca w przebiegu nieodwracalnej niewydolności nerek leczonej powtarzanymi hemodializami.
  Tytuł równoległy: Succesful aorto-coronary bypass in the care of unstable coronary artery disease in hemodialyzed patient with irreversible renal failure.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1998 : T. 5, nr 29, s. 292-294, ryc., tab., bibliogr., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  49/739
  Autorzy: Anna Olszowska, Bożena Pietrzak, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Sulodeksyd w leczeniu martwicy niedokrwiennej palców prawej dłoni u chorego na cukrzycę wykonującego samodzielnie wymiany dializ otrzewnowych techniką CADO.
  Tytuł równoległy: Sulodexide in the treatment of right hand necrosis in diabetic patient performing by himself exchanges of Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD).
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1998 : T. 5, nr 29, s. 301-303, ryc., bibliogr., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  50/739
  Autorzy: Grzegorz Adamiak, Dariusz Jurkiewicz, Aleksander Ligęziński, Maciej Hermanowski, Maria Konieczna.
  Tytuł: Wartość antygenu żołądkowo-jelitowego w monitorowaniu chorych na złośliwe nowotwory głowy.
  Tytuł równoległy: Value of the tumor marker Ca 19-9 in head and neck neoplasms.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1998 : T. 5, nr 26, s. 69-71, tab., bibliogr., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  51/739
  Autorzy: Iwona Obroniecka, Jadwiga Rojewska, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Wartość badania cytomorfologicznego osadu moczu w ambulatoryjnej diagnostyce różnicowej krwiomoczu.
  Tytuł równoległy: Value of urine cytomorphology an ambulatory differential diagnosis of hematuria.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1998 : T. 5, nr 29, s. 285-287, ryc., tab., bibliogr., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  52/739
  Autorzy: Iwona Obroniecka.
  Tytuł: Wartość mikroskopii fazowo-kontrastowej w diagnostyce przyczynowej krwiomoczu u dorosłych. : Cz. 1. Ustalenie własnych norm dla krwiomoczu kłębuszkowego.
  Tytuł równoległy: Value of phase-contrast microscopy in the causal diagnosis of hematuria in adult. : Part 1. Own norms for glomerular hematuria.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1998 : T. 5, nr 29, s. 277-279, tab., bibliogr., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  53/739
  Autorzy: Iwona Obroniecka.
  Tytuł: Wartość mikroskopii fazowo-kontrastowej w diagnostyce przyczynowej krwiomoczu u dorosłych. : Cz. 2. Analiza czynników modyfikujących obraz morfologiczny krwinek czerwonych osadu moczu.
  Tytuł równoległy: Value of phase-contrast microscopy in the causal diagnosis of hematuria in adult. : Part 2. Analysis of factors modyfying morphology of erythrocytes in urine sediment.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1998 : T. 5, nr 29, s. 280-284, tab., bibliogr., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  54/739
  Autorzy: Zbigniew Nowak, Przemysław Wierzbicki, Maria Konieczna, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Wpływ alfakalcydolu na wybrane wskaźniki obrotu kostnego u chorych z wtórną nadczynnością przytarczyc leczonych powtarzanymi hemodializami.
  Tytuł równoległy: Influence of alphakalcidol on selected markers of bone turnover markers in hemodialysed patients with secondary hyperparathyroidism.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1998 : T. 5, nr 29, s. 288-291, ryc., tab., bibliogr., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  55/739
  Autorzy: Jacek Ogrodnik.
  Tytuł: Zależność przepływu cewkowego od wielkości gruczołu krokowego.
  Tytuł równoległy: Dependence of prostate size on uroflowmetry.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1998 : T. 5, nr 27, s. 135-137, ryc., tab., bibliogr.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  56/739
  Autorzy: Grzegorz Gielerak, Przemysław Wierzbicki.
  Tytuł: Zespół Marfana - diagnostyka i leczenie.
  Tytuł równoległy: Marfan's syndrom - diagnosis and therapeutics.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1998 : T. 5, nr 26, s. 98-100, tab., bibliogr., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  57/739
  Autorzy: Grzegorz Żelichowski, Marek Kowański, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Zwłóknienie zaotrzewnowe z zespołem antysosfolipidowym - koincydencja czy wspólne podłoże autoimmunologiczne?
  Tytuł równoległy: Retroperitoneal fibrosis with antiphospholipid syndrome - a coincidence or common autoimmunological etiology?
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1998 : T. 5, nr 29, s. 298-300, ryc., bibliogr., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  58/739
  Autorzy: Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Agoniści receptorów beta2-adrenergicznego o przedłużonym działaniu w leczeniu stanów bronchospastycznych.
  Tytuł równoległy: Long-acting beta2-adrenergic agonists in bronchispasm therapy.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1999 : T. 6, nr 35, s. 227-231, ryc., tab., bibliogr., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  59/739
  Autorzy: Grzegorz Adamiak, Aleksander Ligęziński, Dariusz Jurkiewicz, Maciej Hermanowski, Maria Konieczna.
  Tytuł: Antygen raka płaskonabłonkowego w monitorowaniu chorych na raka głowy.
  Tytuł równoległy: Squamous cell carcinoma antigen in the monitoring patients with head cancer.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1999 : T. 7, nr 41, s. 221-223, tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  60/739
  Autorzy: Marek Sobolewski, Robert Włodarczyk, Grzegorz Wojtas, Karina Jahnz-Różyk, N. Hussein, Paweł Twarkowski.
  Tytuł: Biopsja cienkoigłowa w diagnostyce guzów płuc.
  Tytuł równoległy: Fine-needle biopsy in diagnosis of lung tumors.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1999 : T. 7, nr 39, s. 105-106, tab., bibliogr., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  61/739
  Autorzy: Andrzej Skrobowski, Marian Cholewa, S. Doroszewicz, K[atarzyna] Ulrich, Leszek Kubik, Andrzej Cwetsch, Grzegorz Kamiński.
  Tytuł: Normy ciśnienia tętniczego krwi dla 24 ABPM oparte na podstawowej aktywności biologicznej.
  Tytuł równoległy: Norms of arterial blood pressure for 24-hours.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1999 : T. 6, nr 34, s. 192-193, bibliogr.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  62/739
  Autorzy: Henryk Zieliński.
  Tytuł: Onkologiczne ryzyko wykonywania radykalnej prostatektomii z oszczędzaniem pęczków naczyniowo-nerwowych u chorych na raka gruczołu krokowego.
  Tytuł równoległy: Oncologic risk of nerve sparing radical prostatectomy in patients with cancer of the prostate.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1999 : T. 6, nr 34, s. 182-184, tab., bibliogr., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  63/739
  Autorzy: Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w zakażeniach układu oddechowego / oprac. zespół pod red. Ryszardy Chazan, oprac. Danuta Chmielewska-Szewczyk, Mieczysław Chmielik, Danuta Dzierżanowska, Tadeusz Płusa [et al.]
  Tytuł równoległy: Diagnostic and therapeutical recommendations for infections of the respiratory tract.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1998 : 5, 25, 7-48, tab.
  Typ publikacji: OPR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  64/739
  Autorzy: Grzegorz Gielerak, Karol Makowski, Marian Cholewa, Przemysław Wierzbicki.
  Tytuł: Przedłużona asystolia podczas testu pochyleniowego - znaczenie prognostyczne i leczenie. Opis trzech przypadków.
  Tytuł równoległy: The prolonget asystole during head up tilt test - prognostic significance and therapy. Description of three cases.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1999 : T. 7, nr 42, s. 267-268, 270, bibliogr., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  65/739
  Autorzy: Andrzej Chciałowski, Tomasz Targowski.
  Tytuł: Rola niektórych mediatorów reakcji zapalnej w astmie oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc.
  Tytuł równoległy: The role of some inflammation mediators in bronchial asthma and chronic obstructive pulmonary disease.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1999 : T. 6, nr 31, s. 1-4, tab., bibliogr., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  66/739
  Autorzy: Andrzej Nowicki, Robert Olszewski.
  Tytuł: Środki cieniujące w echokardiografii.
  Tytuł równoległy: Contrast agents in echocardiography.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1999 : T. 7, nr 38, s. 78-81, bibliogr. 40 poz., sum
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science


  67/739
  Autorzy: Anna Chmurzyńska, Dariusz Jurkiewicz, Aleksander Ligęziński, Karol Chmielowski.
  Tytuł: Wartość badań scyntygraficznych znacznikiem osteotropowym w diagnostyce chorób zatok przynosowych.
  Tytuł równoległy: Diagnostic value of osteotropic bone scintigraphy in maxillary sinus diseases.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1999 : T. 6, nr 31, s. 5-8, bibliogr. 18 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  68/739
  Autorzy: Krzysztof Żygocki, Andrzej Skrobowski, Ewa Wąsak-Szulkowska, Andrzej Cwetsch, Leszek Kubik, Marian Cholewa, Kazimierz Sułek.
  Tytuł: Wykorzystanie włośniczkowej przepływometrii laserowej do oceny stanu mikrokrążenia skórnego u chorych na nadciśnienie tętnicze samoistne.
  Tytuł równoległy: Examination of skin microcirculation with Laser-Doppler flowmetry in patients with essential hypertension.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1999 : T. 6, nr 32, s. 73-75, il., tab., bibliogr., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  69/739
  Autorzy: Henryk Zieliński, Andrzej Łęcki, Bronisław Stawarz.
  Tytuł: Wyniki chirurgicznego leczenia guzów nadnerczy - własne 15-letnie doświadczenie.
  Tytuł równoległy: Results of surgical treatment of adrenal gland tumours - own 15-year experience.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1999 : T. 6, nr 36, s. 311-316, tab., bibliogr., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  70/739
  Autorzy: Gabriel Wcisło, Magdalena Miedzińska.
  Tytuł: Wysięk w jamie opłucej w przebiegu nowotworów: patofizjologia, rozpoznawanie i leczenie.
  Tytuł równoległy: Pieural effusion in cancer patients: pathophysiology, diagnosis and treatment.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1999 : T. 6, nr 31, s. 33-36, bibliogr., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  71/739
  Autorzy: Dariusz Jurkiewicz, Piotr Rapiejko, Aleksander Ligęziński.
  Tytuł: Alergologia w internecie.
  Tytuł równoległy: Allergology in internet.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 8, nr 47, s. 362-363, bibliogr. 5 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Dariusz Jurkiewicz
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  72/739
  Autorzy: Violetta Bochniewska, Alina Goszczyk, Anna Jung, Jolanta Muszyńska, Ewa Straż-Żebrowska.
  Tytuł: Analiza przyczyn krwinkomoczu u dzieci.
  Tytuł równoległy: Analysis of causes of erythrocyturia in children.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 9, supl.1, s. 29-30, biblogr. 10 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Violetta Bochniewska
  Konferencja: Klinika Pediatrii i Nefrologii Dziecięcej CSK WAM, Djerba, 2000.09.14
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  73/739
  Autorzy: Joanna Sielużycka, Paweł Twarkowski, Jerzy Trawiński, Wojciech Skawina, Katarzyna Ząbkowska, Maria Górnasiowa, Grzegorz Nowicki.
  Tytuł: Badania ultrasonograficzne w diagnostyce różnicowej niepalpacyjnych litych guzów sutka.
  Tytuł równoległy: Ultrasonographic assessment in differential diagnosis of non-palpable breast tumors.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 8, nr 45, s. 133-135, bibliogr. 18 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Joanna Sielużycka
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science


  74/739
  Autorzy: Anna Kamińska, Anna Jung, S[ławomir] Olszewski, J[olanta] Muszyńska, E[wa] Dadas.
  Tytuł: Beta2-mikrobulinuria u dzieci z odpływami pęcherzowo-moczowodowymi i nawracającymi zakażeniami układu moczowego.
  Tytuł równoległy: Beta2-microglobulinuria in children with vesico-ureteral reflux and recurrent urinary tract infections.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 8, nr 46, s. 240-241, bibliogr. 14 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Anna Kamińska
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  75/739
  Autorzy: J[an] Korniluk, G[abriel] Wcisło, K[atarzyna] Szarlej-Wcisło, P[aweł] Nurzyński, J[ustyna] Barzał, P[iotr] Kowalski, K[rzysztof] Brzozowski, M[irosław] Osiecki, P[aweł] Twarkowski, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Chemioterapia dotętnicza metodą Bolus z zastosowaniem 5-FU przerzutów raka jelita grubego do wątroby.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 8, supl. 1, s. 25
  Konferencja: BYK Roland Polska, Rynia, 2000.04.13
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  76/739
  Autorzy: Jan Korniluk, Katarzyna Szarlej-Wcisło, Gabriel Wcisło, Paweł Nurzyński, Justyna Barzał, Beata Obrocka, Krzysztof Brzozowski, Paweł Twarkowski, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Chemioterapia zaawansowanego raka trzustki. Doświadczenia własne.
  Tytuł równoległy: Chemotherapy of advanced pancreatic cancer. Own experience.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 8, Supl. 1, s. 41
  Konferencja: BYK Roland Polska, Rynia, 2000.04.13
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  77/739
  Autorzy: Tomasz Zwierowicz, Marek Maruszyński, Dariusz Żak, Paweł Szymański.
  Tytuł: Chirurgiczne leczenie przewlekłego zapalenia trzustki.
  Tytuł równoległy: Surgical treatment of chronic pancreatitis.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 8, Supl. 1, s. 21
  Konferencja: BYK Roland Polska, Rynia, 2000.04.13
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  78/739
  Autorzy: Antoni Błaszak, Marek Wojtkowiak, Stanisław Wojtuń, Edward Stanowski.
  Tytuł: Choroba refluksowa przełyku - nowe możliwości rozpoznawania i leczenia. Rola pielęgniarki w procesie diagnostycznym i terapeutycznym.
  Tytuł równoległy: Reflux oesophageal disease - new possibilities of diagnosis and treatment. The role of nurse in diagnostic and therapeutic process.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 8, Supl. 1, s. 47
  Konferencja: BYK Roland Polska, Rynia, 2000.04.13
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  79/739
  Autorzy: Anna Olszowska, Stefan Antosiewicz, Bożena Pietrzak.
  Tytuł: Ciągła ambulatoryjna dializa otrzewnowa: czy możliwa jest długotrwała terapia?
  Tytuł równoległy: Continuous ambulatory peritoneal dialysis: is it long-term therapy possible?
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 9, nr 54, s. 845-848, bibliogr. 28 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Anna Olszowska
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  80/739
  Autorzy: Andrzej Chciałowski, Wojciech Lubiński, Tadeusz Płusa, Ewa Pirożyńska, Sławomir Dudko.
  Tytuł: Cząsteczki adhezyjne LFA-1(CD11a), Mac-1(CD11b), ICAM-1(CD54)limfocytów T pochodzących z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego i krwi u chorych na przewlekłe choroby układu oddechowego.
  Tytuł równoległy: Adhesion molecules LFA-1(CD 11a), Mac(CD 11b), ICA-1(CD54) of T-lymphocytes in bronchoalveolar lavage fluid and blood in patients with chronic of the respiratory tract diseses.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 8, nr 43, s. 13-17, bibliogr. 28 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  81/739
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk, Andrzej Chciałowski, Ewa Pirożyńska, A. Rogalewska.
  Tytuł: Ekspresja cząsteczek adhezyjnych LFA-1 (CD11a) i ICAM-1 (CD54) na limfocytach oraz stężenia chemokin OL-8 i MCP-1 w materiale z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego u chorych na astmę oskrzelową i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc.
  Tytuł równoległy: Expression of adhesion molecules LFA-1 (CD11a) and ICAM-1 (CD54) on lymphocytes and chemokines IL-8 and MCP-1 concentrations in bronchoalveolar lavage of patients with asthma or chronic obstructive pulmonary disease.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 9, nr 52, s. 649-652, bibliogr. 30 poz., sum
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Karina Jahnz-Różyk
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  82/739
  Autorzy: Teofan M. Domżał, Andrzej Tutaj.
  Tytuł: Elektromiografia w monitorowaniu leczenia kręczu karku toksyną botulinową.
  Tytuł równoległy: Electromyography monitoring in the treatment of torticollis with botulinum toxin.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 8, nr 49, s. 474-475, bibliogr.14 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Teofan M. Domżał
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  83/739
  Autorzy: Anna Jung, Anna Kamińska, Sławomir Olszewski.
  Tytuł: Etiologia kamicy układu moczowego u dzieci - obserwacje własne.
  Tytuł równoległy: Etiology of nephrolithiasis in children: own observation.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 8, nr 46, s. 172-173, bibliogr. 12 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Anna Jung
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science


  84/739
  Autorzy: Zbigniew Nowak, Witold Tłustochowicz, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Gęstość mineralna kości u chorych dializowanych: wybór optymalnego miejsca pomiaru w zależności od poziomu parathormonu.
  Tytuł równoległy: Bone mineral density in patients treated with dialysis: the optimal region of interest depending of parathormone level.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 9, nr 54, s. 822-825, bibliogr. 21 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Zbigniew Nowak
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  85/739
  Autorzy: Anna Olszowska.
  Tytuł: Glikozaminoglikany a nefropatia cukrzycowa.
  Tytuł równoległy: Glycosaminoglycans in diabetic nephropathy.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 9, nr 54, s. 873-875, bibliogr. 30 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Anna Olszowska
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  86/739
  Autorzy: Marian Sułek, Marek Dudziak, Stefan Batowski.
  Tytuł: Guzy trzustki hormonalnie czynne. Diagnostyka i leczenie wyspiaka.
  Tytuł równoległy: Hormone-secreting pancreatic tumours. Problems of diagnosis and treatment insulinoma.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 8, Supl. 1, s. 23
  Konferencja: BYK Roland Polska, Rynia, 2000.04.13
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  87/739
  Autorzy: Anna Kamińska, Anna Jung, Wiesław Piechota, D[anuta] Kałuza.
  Tytuł: Hipocytraturia u dzieci z kamicą nerkową.
  Tytuł równoległy: Hypocitraturia in children with urolithiasis.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 8, nr 46, s. 181-182, bibliogr. 15 poz, sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Anna Kamińska
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  88/739
  Autorzy: Magdalena Żabicka, Ewa Skrobowska, Paweł Twarkowski, Grzegorz Wojtas, Andrzej Dąbek, Stefan Gruszka.
  Tytuł: Izolowana postać płucna ziarniniaka kwasochłonnego.
  Tytuł równoległy: Isolated pulmonary eosinophilic granuloma.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 8, nr 45, s. 146-148, bibliogr. 11 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Magdalena Żabicka
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  89/739
  Autorzy: Anna Jung.
  Tytuł: Kamica układu moczowego - stara choroba, nowe poglądy.
  Tytuł równoległy: Nephrolithiasis: a new approach to the old disease.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 8, nr 46, s. 167-169, bibliogr. 34 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Anna Jung
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PEM
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science


  90/739
  Autorzy: Tomasz Zwierowicz, Paweł Szymański, Andrzej Obara, Sławomir Kowalski.
  Tytuł: Leczenie przetok trzustkowych.
  Tytuł równoległy: Treatment of pancreatitic fistulae.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 8, Supl. 1, s. 36
  Konferencja: BYK Roland Polska, Rynia, 2000.04.13
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  91/739
  Autorzy: Tomasz Zwierowicz, Maciej Koselak, Marek Stańczyk.
  Tytuł: Leczenie zakażeń bakteryjnych w ostrym martwiczym zapaleniu trzustki.
  Tytuł równoległy: Treatment of bacterial infectionin acute necrotic pancreatitis.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 8, Supl. 1, s. 34
  Konferencja: BYK Roland Polska, Rynia, 2000.04.13
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  92/739
  Autorzy: Teofan M. Domżał, Małgorzata Kaca-Odyńska, P. Zaleski.
  Tytuł: Melatonina w zaburzeniach rytmu snu i czuwania po udarze mózgu.
  Tytuł równoległy: Melatonine in sleep, and sleep rhythm disorders after cerebral stroke.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 8, nr 48, s. 411-412, bibliogr. 11 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Teofan M. Domżał
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  93/739
  Autorzy: J[erzy] Gil.
  Tytuł: Metody endoskopowe w rozpoznawaniu i leczeniu chorób przewodu pokarmowego.
  Tytuł równoległy: Endoscopic methods in diagnosis and treatment of gastrointestinal tract diseases.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 9, supl.1, s. 67
  Konferencja: Klinika Pediatrii i Nefrologii Dziecięcej CSK WAM, Djerba, 2000.09.14
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  94/739
  Autorzy: Krzysztof Kosik, Bogusław Zyśko, Jerzy Gil, Stanisław Wojtuń.
  Tytuł: Metody obrazowe - możliwości i ograniczenia ultrasonografii klasycznej i endosonografii w rozpoznawaniu schorzeń trzustki.
  Tytuł równoległy: Imaging methods - possibilities and limitations of classical ultrasonography and endosonography in the diagnosis of pancreatic diseases.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 8, Supl. 1, s. 11
  Konferencja: BYK Roland Polska, Rynia, 2000.04.13
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  95/739
  Autorzy: Bożena Pietrzak.
  Tytuł: Miejsce dializy otrzewnowej w intensywnej terapii medycznej: korzyści i ograniczenia.
  Tytuł równoległy: Peritoneal dialysis in intensive care benefits and limitations.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 9, nr 54, s. 866-868, bibliogr. 17 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Bożena Pietrzak
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  96/739
  Autorzy: Stefan Batowski.
  Tytuł: Monitorowanie chorych z ciężkimi postaciami chorób przewodu pokarmowego.
  Tytuł równoległy: Monitoring of patients with serious forms of gastrointestinal diseases.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 8, Supl. 1, s. 46
  Konferencja: BYK Roland Polska, Rynia, 2000.04.13
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  97/739
  Autorzy: Wojciech Kozłowski, Janusz Patera, Agata Stanek-Widera.
  Tytuł: Morfologiczne wykładniki wybranych chorób części zewnątrzwydzielniczej trzustki.
  Tytuł równoległy: Morphological indices of diseases of the exocrine part of the pancreas.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 8, Supl. 1, s. 13
  Konferencja: BYK Roland Polska, Rynia, 2000.04.13
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  98/739
  Autorzy: Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Nadzieja dla płuc.
  Tytuł równoległy: Hope of the lungs.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 9, supl. 1, s. 4
  Konferencja: , Djerba, 2000.09.14
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: VAR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  99/739
  Autorzy: Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Nefrologia geriatryczna nowa gałąź nauki o chorobach wewnętrznych?
  Tytuł równoległy: Geriatric nephrology: new branch of internal diseases?
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 9, nr 54, s. 817-821, bibliogr. 29 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Zofia Wańkowicz
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PEM
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  100/739
  Autorzy: A[lina] Goszczyk, Violetta Bochniewska, Anna Jung.
  Tytuł: Ocena kliniczna przydatności preparatu Uro-Vaxom w leczeniu i profilaktyce nawracających zakażeń układu moczowego u dzieci - doniesienie wstępne.
  Tytuł równoległy: Assessment of Uro-Vaxom efficiency in the treatment and prophylaxis of recurrent urinary tract infection in children.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 8, nr 46, s. 242-243, bibliogr. 10 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Alina Goszczyk
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  101/739
  Autorzy: Grzegorz Żelichowski, Alicja Rączka, Kazimierz Sułek, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Ocena "ryzyka" nerkowego w świeżo wykrytych przypadkach dyskrazji komórek plazmatycznych w materiale własnym (lata 1994-2000).
  Tytuł równoległy: Evaluation of nephrological "risk" factors in recently recognized plasma cell dyscrasias in own material (1994-2000).
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 9, nr 54, s. 830-833, bibliogr. 11 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  102/739
  Autorzy: J[acek] Rutka, Anna Jung, Jerzy [Janusz] Żuber, Bolesław Kalicki.
  Tytuł: Ocena zmian miąższu nerek u dzieci z kamicą nerkową leczonych metodą ESWL w badaniach usg, power Doppler i termowizyjnych.
  Tytuł równoległy: Changes of kidney parenchyma in children with nephrolithiasis after ESWL treatment in ultrasonography, power Doppler and thermovision monitoring.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 8, nr 46, s. 206-208, bibliogr. 9 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Jacek Rutka
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  103/739
  Autorzy: Stanisław Wojtuń, Wojciech Gietka, Piotr Warczyński, Bogusław Zyśko, Jerzy Gil.
  Tytuł: Odczyn trzustkowy po endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej z endoskopową sfinkterotomią.
  Tytuł równoległy: Pancreatic reaction after endoscopic retrograde cholangiopancreatography with endoscopic sphincterotomy.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 8, Supl. 1, s. 31
  Konferencja: BYK Roland Polska, Rynia, 2000.04.13
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  104/739
  Autorzy: Dariusz Żak, Tomasz Zwierowicz, Marek Stańczyk, Marek Maruszyński.
  Tytuł: Operacje paliatywne w raku trzustki.
  Tytuł równoległy: Palliative operations in pancreatic cancer.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 8, Supl. 1, s. 20
  Konferencja: BYK Roland Polska, Rynia, 2000.04.13
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  105/739
  Autorzy: Edward Stanowski, Janusz Łapiński, Krzysztof Paśnik, Marek Najdecki, Jarosław Krupa, Jerzy Kuśnierz, Piotr Trojanowski.
  Tytuł: Operacje radykalne w raku trzustki.
  Tytuł równoległy: Radical operations in pancreatic cancer.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 8, Supl. 1, s. 25
  Konferencja: BYK Roland Polska, Rynia, 2000.04.13
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  106/739
  Autorzy: Zbigniew Nowak.
  Tytuł: Osteodystrofia nerkowa przebiegająca z niskim obrotem kostnym - stan aktualny i perspektywy.
  Tytuł równoległy: Low turnover osteodystrophy - current state and perspectives.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 9, nr 54, s. 869-872, bibliogr. 24 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Zbigniew Nowak
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  107/739
  Autorzy: Jerzy Smoszna, Bożena Pietrzak, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Ostra niewydolność nerek w przebiegu rabdomiolizy wymagająca leczenia dializacyjnego w materiale własnym w latach 1995-1999.
  Tytuł równoległy: Acute renal failure in the course of rhabdomyolysis treated with hemodialysis in own material (1995-1999).
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 9, nr 54, s. 826-829, bibliogr. 10 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Jerzy Smoszna
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  108/739
  Autorzy: Sławomir Tarka, Piotr Pawluczuk, Wojciech Kowalczyk.
  Tytuł: Ostra niewydolność wątroby prawdopodobnie po zażyciu terapeutycznej dawki paracetamolu.
  Tytuł równoległy: Acute hepatic failure probably after therapeutic paracetamol dose.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 8, Supl. 1, s. 42
  Konferencja: BYK Roland Polska, Rynia, 2000.04.13
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  109/739
  Autorzy: Stanisław Wojtuń, Wojciech Gietka, Piotr Warczyński, Bogusław Zyśko, Tadeusz Szwed, Jerzy Gil.
  Tytuł: Ostre żółciopochodne zapalenie trzustki - ocena skuteczności diagnostycznej i leczniczej endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej z endoskopową sfinkterotomią.
  Tytuł równoległy: Acute biliary pancreatitis - evaluation if diagnostic and therapeutic ERCP/ES.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 8, Supl. 1, s. 30
  Konferencja: BYK Roland Polska, Rynia, 2000.04.13
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  110/739
  Autorzy: Wojciech Kozłowski, Jerzy Trawiński, Janusz Patera, Agata Stanek-Widera.
  Tytuł: Patoklinika stanów rozrostowych części zewnątrzwydzielniczej trzustki.
  Tytuł równoległy: Clinical pathology of proliferative conditions of the exocrine part of the pancreas.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 8, Supl. 1, s. 22
  Konferencja: BYK Roland Polska, Rynia, 2000.04.13
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  111/739
  Autorzy: Stanisław Wojtuń, Dariusz Jaklewicz, Jerzy Gil.
  Tytuł: Podstawowe wykładniki etiopatogenetyczne i kliniczne schorzeń trzustki.
  Tytuł równoległy: Basic pathogenetic and clinical indices of pancreatic diseases.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 8, Supl. 1, s. 9
  Konferencja: BYK Roland Polska, Rynia, 2000.04.13
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  112/739
  Autorzy: Tadeusz Płusa, Karina Jahnz-Różyk.
  Tytuł: Porównawcza ocena skuteczności i kosztów leczenia chorych na astmę oskrzelową.
  Tytuł równoległy: Comparison evaluation of cost-effectiveness in bronchial asthma patients.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 8, nr 43, s. 1, 3, 5, bibliogr. 15 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PEM
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  113/739
  Autorzy: R. Z. Słapa, W. Jakubowski, B. Tymińska, Grzegorz Aderek, K. Szopiński.
  Tytuł: Postęp w diagnostyce obrazowej guzów nadnerczy.
  Tytuł równoległy: Progress in imaging diagnostics of adrenal masses.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 8, nr 48, s. 430-435, bibliogr. 30 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Rafał Z. Słapa
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  114/739
  Autorzy: Witold Witczak, Edward Stanowski, Piotr Trojanowski, Andrzej Paczyński, Jarosław Bednarczyk.
  Tytuł: Postępowanie chirurgiczne w ostrym zapaleniu trzustki.
  Tytuł równoległy: Surgical management in acute pancreatitis.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 8, Supl. 1, s. 20
  Konferencja: BYK Roland Polska, Rynia, 2000.04.13
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  115/739
  Autorzy: Tomasz Zwierowicz, Krzysztof Staroń, Paweł Szymański, Maciej Koselak.
  Tytuł: Postępowanie diagnostyczne i lecznicze w torbielach rzekomych trzustki.
  Tytuł równoległy: Diagnostic and therapeutic management in pancreatic pseudocysts.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 8, Supl. 1, s. 35
  Konferencja: BYK Roland Polska, Rynia, 2000.04.13
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  116/739
  Autorzy: Katarzyna Walkiewicz-Pielaszek.
  Tytuł: Problemy diagnostyczne u chorych z rakiem trzustki. Opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Diagnostic problems in patients with pancreatic cancer. Case report.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 8, Supl. 1, s. 38
  Uwagi: .
  Konferencja: BYK Roland Polska, Rynia, 2000.04.13
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  117/739
  Autorzy: Grzegorz Żelichowski, Jerzy Smoszna, Mirosław Osiecki, Marek Maruszyński, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Problemy terapii nadciśnienia tętniczego naczyniowo-nerkowego w przebiegu choroby Takayasu - na kanwie dwóch przypadków.
  Tytuł równoległy: Problems of renovascular hypertension therapy in Takayasu's arteries - on the basic of two cases.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 9, nr 54, s. 849-854, bibliogr. 17 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Grzegorz Żelichowski
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  118/739
  Autorzy: Anna Jung.
  Tytuł: Profilaktyka grypy - aktualne zalecenia.
  Tytuł równoległy: Prevention of influenza - actual recommendation.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 9, supl.1, s. 55-56, bibliogr. 17 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Anna Jung
  Konferencja: Klinika Pediatrii i Nefrologii Dziecięcej CSK WAM, Djerba, 2000.09.14
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  119/739
  Autorzy: Witold Witczak, Jolanta Korsak, Edward Stanowski, Mirosław Kłos.
  Tytuł: Próba oceny leczenia wymianami osocza ciężkich postaci ostrego zapalenia trzustki.
  Tytuł równoległy: Attempt at evaluation of treatment with plasmapheresis of severe form of acute pancreatitis.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 8, Supl. 1, s. 19
  Konferencja: BYK Roland Polska, Rynia, 2000.04.13
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  120/739
  Autorzy: A[lina] Goszczyk, Violetta Bochniewska, Anna Jung.
  Tytuł: Przydatność oceny przepływu cewkowego jako badania przesiewowego u dzieci.
  Tytuł równoległy: Speciffity of uroflowmetry as a screening test in the urinary disease in children.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 8, nr 46, s. 244-245, bibliogr. 9 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Alina Goszczyk
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  121/739
  Autorzy: Wojciech Lubiński, Tomasz Targowski, Anna Frank-Piskorska.
  Tytuł: Przydatność przyrządu Flutter VRP1 w rehabilitacji chorych na przewlekłe choroby układu oddechowego.
  Tytuł równoległy: Efficacy of the flutter VRP1 device for physiotherapy in patients with chronic pulmonary diseases.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 8, nr 43, s. 37, 39-40, ryc., tab., bibliogr.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Wojciech Lubiński
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  122/739
  Autorzy: Janusz Łapiński, Zbigniew Zaręba, Tadeusz Przystasz, Wojciech Jasek.
  Tytuł: Rak trzustki w materiale własnym.
  Tytuł równoległy: Pancreatic cancer in own material.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 8, Supl. 1, s. 38
  Konferencja: BYK Roland Polska, Rynia, 2000.04.13
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  123/739
  Autorzy: Anna Jung, Anna Kamińska, Sławomir Olszewski, Jacek Rutka.
  Tytuł: Rodzaj stanu zagrożenia kamicą a skład chemiczny złogu u dzieci z kamicą układu moczowego.
  Tytuł równoległy: Kind of preurolithiasis state and urinary stone composition in children with urolithiasis.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 8, nr 46, s. 188-190, bibliogr. 14 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  124/739
  Autorzy: Anna Jung, Anna Kamińska, B[ożena] Samol, Jerzy [Janusz] Żuber.
  Tytuł: Rola czynników środowiskowych w rozwoju kamicy układu moczowego.
  Tytuł równoległy: The role of environmental factors in urolithiasis formation.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 8, nr 46, s. 170-171, bibliogr. 11 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Anna Jung
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science


  125/739
  Autorzy: Jerzy Gil, Waldemar Różański, Adam Grabowski.
  Tytuł: Rola endoskopii w rozpoznawaniu schorzeń trzustki.
  Tytuł równoległy: Role of endoscopy in the diagnosis of pancreatic diseases.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 8, Supl. 1, s. 10
  Konferencja: BYK Roland Polska, Rynia, 2000.04.13
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  126/739
  Autorzy: A. Wojtak.
  Tytuł: Rola pielęgniarki w promocji zdrowia.
  Tytuł równoległy: The role of nurse in health promotion.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 8, Supl. 1, s. 43
  Konferencja: BYK Roland Polska, Rynia, 2000.04.13
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  127/739
  Autorzy: Krzysztof Paśnik, Marek Najdecki, Jacek Trepto, Tomasz Koziarski, Leszek Chmieliński.
  Tytuł: Rzadkie guzy trzustki.
  Tytuł równoległy: Rare pancreatic tumours.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 8, Supl. 1, s. 40
  Konferencja: BYK Roland Polska, Rynia, 2000.04.13
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  128/739
  Autorzy: Sławomir Dudko, Tadeusz Płusa, Andrzej Chciałowski, Jolanta Bejm, Romuald Carewicz.
  Tytuł: Serologiczne badanie przesiewowe atypowych czynników (Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae) w zakażeniach układu oddechowego.
  Tytuł równoległy: Serological screening examinations of atopical pathogens (Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae) in respiratory tract infection.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 8, nr 43, s. 23-26, il., tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Sławomir Dudko
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  129/739
  Autorzy: Stanisław Wojtuń, Wojciech Gietka, Krzysztof Kosik, Antoni Błaszak, Jerzy Gil.
  Tytuł: Skuteczność diagnostyczna ultrasonografii endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej w rozpoznawaniu przewlekłych schorzeń trzustki.
  Tytuł równoległy: Diagnostic effectiveness of USG and ERCP in diagnosis of chronic pancreatic diseases.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 8, Supl. 1, s. 39
  Konferencja: BYK Roland Polska, Rynia, 2000.04.13
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  130/739
  Autorzy: Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Sprawozdanie z I Koreańsko-Polskiego Seminarium: "Theoretical, technical and clinical aspects of renal replacement therapy (18-21.05.2000)".
  Tytuł równoległy: Report on the 1st Korean-Polish Seminar Theoretical, technical and clinical aspects of renal replacement therapy" (18-21.05.2000).
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 9, nr 54, s. 881-883, bibliogr. 1 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Zofia Wańkowicz
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: SPR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  131/739
  Autorzy: Przemysław Wierzbicki.
  Tytuł: Sprawozdanie z Siódmego Międzynarodowego Kursu Dializy Otrzewnowej, Vicenza, Włochy, 23-26 maja 2000 r.
  Tytuł równoległy: Report on Seventh International Course of Peritoneal Dialysis, Vincenza, Italy, May 23-26, 2000.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 9, nr 54, s. 884-886, bibliogr. 9 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: SPR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  132/739
  Autorzy: Zbigniew Nowak.
  Tytuł: Sprawozdanie z XXVIII European Symposium on Calcified Tissues, Tampere, Finlandia, 6-10 maja 2000 r.
  Tytuł równoległy: Report on XXVIII European Symposium on Calcified Tissues, Tampere, Finland, 6-10 May 2000.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 9, nr 54, s. 887-888, bibliogr. 19 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: SPR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  133/739
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk, Tadeusz Płusa, Justyna Mierzejewska.
  Tytuł: Stężenie eotaksyny i eozynofilowego białka kationowego w surowicy chorych na astmę oskrzelową.
  Tytuł równoległy: Blood serum eotaxin and eosinophil cationic protein in astmatic patients.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 8, nr 47, s. 319-321, bibliogr. 17 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Karina Jahnz-Różyk
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  134/739
  Autorzy: Maciej Gil, Maciej Zarębiński, Robert Olszewski, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Stężenie fibrynogenu w surowicy chorych ze stabilną chorobą wieńcową i ostrym zespołem wieńcowym.
  Tytuł równoległy: Plasma fibrinogen in patients with acute coronary syndrome and stable coronary artery disease.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 9, nr 50, s. 531-532, bibliogr. 18 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  135/739
  Autorzy: Grzegorz Kade, Przemysław Wierzbicki, Ewa Kade.
  Tytuł: Stres jako czynnik ryzyka uszkodzenia układu sercowo-naczyniowego.
  Tytuł równoległy: Stress as a cardiovascular risk factor.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 9, nr 54, s. 864-865, bibliogr. 29 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Grzegorz Kade
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  136/739
  Autorzy: Wojciech Perdzyński, Marek Klewar, Jacek Rutka, Zofia Stembrowicz, B. Sakson.
  Tytuł: Torbiele pojedyncze nerek u dzieci - leczenie alkoholem podawanym do światła torbieli.
  Tytuł równoległy: Simple renal cysts for children: treatment with aethyl alcohol injection into their lumen.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 8, nr 46, s. 246-248, bibliogr. 11 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Wojciech Perdzyński
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  137/739
  Autorzy: Wojciech Kozłowski, Jerzy Trawiński, Janusz Patera, Agata Stanek-Widera.
  Tytuł: Udział badań patomorfologicznych w diagnostyce chorób trzustki: możliwości i stan faktyczny.
  Tytuł równoległy: Role of pathomorphological examinations in the diagnosis of pancreatic diseases possibilities and actual status.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 8, Supl. 1, s. 29
  Konferencja: BYK Roland Polska, Rynia, 2000.04.13
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  138/739
  Autorzy: Andrzej Kadłubowski, Agnieszka Warczyńska, Leszek Waśniewski.
  Tytuł: Wartość tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego w rozpoznawaniu schorzeń trzustki.
  Tytuł równoległy: Value of computed tomography and magnetic resonance in the diagnosis of pancreatic diseases.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 8, Supl. 1, s. 12
  Konferencja: BYK Roland Polska, Rynia, 2000.04.13
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  139/739
  Autorzy: Sławomir Kowalski, Andrzej Obara, Tomasz Zwierowicz, Maciej Kott.
  Tytuł: Własne wyniki leczenia ostrego zapalenia trzustki.
  Tytuł równoległy: Own results of treatment of acute pancreatitis.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 8, Supl. 1, s. 33
  Konferencja: BYK Roland Polska, Rynia, 2000.04.13
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  140/739
  Autorzy: Alina Goszczyk, Anna Jung, Violetta Bochniewska, Ewa Straż-Żebrowska.
  Tytuł: Wpływ metody leczenia na częstość nawrotów zespołu nerczycowego u dzieci.
  Tytuł równoległy: Influence of the treatment method on frequency of relapse in nephrotic syndrome in children.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 9, supl.1, s. 25-26, bibliogr. 14 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Alina Goszczyk
  Konferencja: Klinika Pediatrii i Nefrologii Dziecięcej CSK WAM, Djerba, 2000.09.14
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  141/739
  Autorzy: Tomasz Zwierowicz, Andrzej Obara, Sławomir Kowalski, Leszek Gryszko.
  Tytuł: Wskazania do laparotomii w ostrym zapaleniu trzustki.
  Tytuł równoległy: Indications of laparotomy in acute pancreatitis.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 8, Supl. 1, s. 34
  Konferencja: BYK Roland Polska, Rynia, 2000.04.13
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  142/739
  Autorzy: Katarzyna Jobs, Ryszard Grenda, Bogdan Materna.
  Tytuł: Wtórna nadczynność przytarczyc jako przyczyna opóźnionego podjęcia czynności przez przeszczepioną nerkę.
  Tytuł równoległy: Secondary hyperparathyroidism as a cause of delayed functioning of renal graft. Report of two cases.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 8, nr 46, s. 299-300, bibliogr. 17 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Katarzyna Jobs
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  143/739
  Autorzy: Sławomir Olszewski, Anna Jung, Anna Kamińska.
  Tytuł: Wyniki leczenia kamicy układu moczowego u dzieci metodą ESWL - doświadczenia własne.
  Tytuł równoległy: Results of ESWL treatment in children with urolithiasis: Own experience.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 8, nr 46, s. 194-196, bibliogr. 28 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Sławomir Olszewski
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  144/739
  Autorzy: Anna Kamińska, Anna Jung.
  Tytuł: Wyniki leczenia stanu zagrożenia kamicą nerkową u dzieci z nawracającymi zakażeniami układu moczowego.
  Tytuł równoległy: Results of the treatment of preurolithiasis state in children with recurrent urinary tract infections.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 8, nr 46, s. 209-210, bibliogr. 16 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Anna Kamińska
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  145/739
  Autorzy: Stefan Antosiewicz, Daniel Baczyński, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Wyniki odległej oceny adekwatności ciągłej ambulatoryjnej dializy otrzewnowej u chorych na cukrzycę.
  Tytuł równoległy: Results of long term assessment of continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD) adequacy in diabetics.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 9, nr 54, s. 840-843, bibliogr. 30 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Stefan Antosiewicz
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  146/739
  Autorzy: Grzegorz Kade, Przemysław Wierzbicki, Ewa Kade, Gościmierz Geras, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Wzmożona neurotyczność a czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych u mężczyzn.
  Tytuł równoległy: Enhanced neuroticisim in relation to cardiovascular risk factors in men.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 9, nr 54, s. 835-839, bibliogr. 28 poz. sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Grzegorz Kade
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  147/739
  Autorzy: Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Zakażenia układu moczowego w wieku podeszłym.
  Tytuł równoległy: Urinary tract infections in the elderly.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 9, nr 54, s. 859-863, bibliogr. 21 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Zofia Wańkowicz
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  148/739
  Autorzy: P. Siermontowski, C. Ostrowski.
  Tytuł: Zakażenie grypopodobne maską choroby cisnieniowej i choroba ciśnieniowa rozpoznana jako zakażenie grypopodobne.
  Tytuł równoległy: Viral infection, the mask of decompression sickness and decompression sickness diagnosed as viral infection.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 8, nr 47, s. 339-340, bibliogr. 20 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Piotr Siermontowski
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  149/739
  Autorzy: Marek Dudziak, Piotr Pawluczuk.
  Tytuł: Zastosowanie 5-fluorouracylu w chorobach trzustki. Doświadczenia własne.
  Tytuł równoległy: Application of 5-fluorouracil in pancreatic diseases. Own experience.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 8, Supl. 1, s. 39
  Uwagi: , 13-14.04.2000 r.
  Konferencja: BYK Roland Polska, Rynia, 2000.04.13
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  150/739
  Autorzy: Piotr Warczyński, Wojciech Gietka, Stanisław Wojtuń, Jerzy Gil.
  Tytuł: Zastosowanie endoskopii w leczeniu ostrego i przewlekłego zapalenia trzustki.
  Tytuł równoległy: Application of endoscopy in the treatment of acute and chronic pancreatitis.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 8, Supl. 1, s. 18
  Konferencja: BYK Roland Polska, Rynia, 2000.04.13
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  151/739
  Autorzy: Bogusław Zyśko, Wojciech Gietka, Stanisław Wojtuń, Jerzy Gil.
  Tytuł: Zastosowanie endoskopii w leczeniu schorzeń nowotworowych trzustki.
  Tytuł równoległy: Applications of endoscopy in the treatment of neoplasmatic diseases of the pancreas.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 8, Supl. 1, s. 24
  Uwagi: ,
  Konferencja: BYK Roland Polska, Rynia, 2000.04.13
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  152/739
  Autorzy: Przemysław Wierzbicki, Jerzy Smoszna, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Zespół Goodpasture'a - stale aktualny problem kliniczny.
  Tytuł równoległy: Goodpasture's syndrome - still actual clinical problem.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 9, nr 54, s. 855-857, bibliogr. 13 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Przemysław Wierzbicki
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  153/739
  Autorzy: Stefan Antosiewicz.
  Tytuł: Znaczenie adekwatności dla powodzenia programu automatycznej dializy otrzewnowej.
  Tytuł równoległy: Significance of adequacy for the success of Automated Peritoneal Dialysis Program.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 9, nr 54, s. 877-880, bibliogr. 30 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Stefan Antosiewicz
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  154/739
  Autorzy: Tadeusz Płusa, Karina Jahnz-Różyk.
  Tytuł: Aktualne kierunki leczenia astmy oskrzelowej.
  Tytuł równoległy: Actual directions in bronchial asthma therapy.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2001 : T. 10, nr 59, s. 307-312, bibliogr. 50 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  155/739
  Autorzy: Grzegorz Adamiak, Aleksander Ligęziński, Dariusz Jurkiewicz, Maciej Hermanowski, Maria Konieczna.
  Tytuł: Alfa-fetoproteina - diagnostyczna użyteczność w nowotworach złośliwych głowy i szyi.
  Tytuł równoległy: Alfa-fetoprotein - diagnostic utility in squamous cell carcinoma.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2001 : 11, 64, 320-322, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  156/739
  Autorzy: Grzegorz Wojtas, Karina Jahnz-Różyk, Tadeusz Płusa, N. Hussein.
  Tytuł: Analiza częstości powikłań transtorakalnej biopsji cienkoigłowej guzów płuc.
  Tytuł równoległy: Frequency of complications after transthoracic fine-needle biopsy.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2001 : 11, 64, 314-319, ryc., tab., bibliogr. 31 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  157/739
  Autorzy: Jacek Rutka, Anna Jung.
  Tytuł: Badania ultrasonograficzne w zakażeniach układu moczowego.
  Tytuł równoległy: Ultrasonography in urinary tract infections.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2001 : 10, 58, 279-280, tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  158/739
  Autorzy: M. Modrzyński, E. Zawisza, Piotr Rapiejko.
  Tytuł: Efektywność kliniczna donosowej postaci pirośluzanu mometazonu w leczeniu polipów nosa.
  Tytuł równoległy: Clinical results and effects of intranasal mometasone fuorate in the treatment of nasal polyps.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2001 : T.10, nr 59, s. 357-360, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  159/739
  Autorzy: Jacek Juszczyk, Beata Bolewska, Jan Flieger, Katarzyna Świętek, Brygida Adamek, Maria Biskupska-Karasińska, Andrzej P. Dziambor, Anna Boroń-Kaczmarska, Maria Wawrzynowicz-Syczewska, J. Cianciara, Joanna Kozłowska, Jadwiga Danluk, Maria Słomka, Marek Dudziak, Piotr Zaborowski, A. Gładysz, Paweł Piszko, Zbigniew Gonciarz, Włodzimierz Mazur, Marek Machniak, Wiesław Kryczka, Dorota Zarębska-Michaluk, Hanna Trocha, Dorota Witczak-Malinowska, Elżbieta Lakomy, Jan Kuydowicz, Anna Niwicka-Michałowska.
  Tytuł: Efektywność leczenia przeciwwirusowego przewlekłego zapalenia wątroby typu C (wieloośrodkowe badania polskie).
  Tytuł równoległy: Efficacy of antiviral treatment patients with chronic hepatitis C (a multicentre polish study).
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2001 : 11, 64, 340-343, ryc., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  160/739
  Autorzy: Danuta Zwolińska, Małgorzata Inglot, Irena Makulska, Andrzej Gładysz, Krystyna Szprynger, Maria Szczepańska, Jacek Pietrzyk, Katarzyna Zachwieja, Aleksandra Żurowska, Jacek Zachwieja, Tomasz Rajkowski, Katarzyna Jobs, Joanna Latoszyńska, Anna Jander.
  Tytuł: Epidemiologia zakażeń HBV i możliwości działań terapeutycznych u dzieci i młodzieży ze schyłkową niewydolnością nerek leczonych nerkozastępczo.
  Tytuł równoległy: Epidemiology and therapeutic possibilities of HBV infections in children and adolescents with end-stage renal failure treated with dialysis.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2001 : T. 10, nr 58, s. 267-270, bibliogr. 16 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  161/739
  Autorzy: Teofan M. Domżał, Bożena Zaleska.
  Tytuł: Kurcz powiek i zespół Meige'a - przyczynek do patogenezy.
  Tytuł równoległy: Blepharospasm and Meige syndrome - remarks to pathogenesis.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2001 : 10, 56, 98-100, ryc., bibliogr. 11 poz., sum..
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  162/739
  Autorzy: M. Modrzyński, E. Zawisza, B. Tarchalska-Kryńska, P. Rapiejko.
  Tytuł: Nowe metody immunoterapii w leczeniu chorób alergicznych.
  Tytuł równoległy: New methods of immunotherapy in treatment of allergic diseases.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2001 : T. 10, nr 59, s. 384-387, bibliogr. 51 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  163/739
  Autorzy: Jarosław Wajs, Stanisław Zabielski, Jerzy Trawiński.
  Tytuł: Nowotworowe nacieki skórne w przewlekłej białaczce mielomonocytowej.
  Tytuł równoległy: Neoplasmatic skin infiltrations in chronic myelomonocytic leucaemia.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2001 : 11, 65, 427-429, 4 il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  164/739
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk, Elwira Głodzińska-Wyszogrodzka, Tadeusz Płusa, Renata Rożyńska-Polańska.
  Tytuł: Objawy kliniczne a wyniki punktowych testów skórnych alergologicznych u chorych na pyłkowicę.
  Tytuł równoległy: Clinical symptoms and skin prick tests in patients with pollinosis.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2001 : T. 10, nr 59, s. 319-322, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  165/739
  Autorzy: Anna Ciechomska, R. Andrysiak, M. Serafin-Król, Witold Tłustochowicz, Marian Cholewa.
  Tytuł: Ocena przydatności ultrasonografii i rezonansu magnetycznego w diagnostyce zapalenia stawów rąk.
  Tytuł równoległy: Assessment of the value of ultrasound and magnetic resonance imaging in diagnosing hand joints arthritis.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2001 : 11, 62, 144-147, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  166/739
  Autorzy: Krzysztof Kwiatkowski, A. Kozłowski.
  Tytuł: Przeszczepy allogenne w rekonstrukcji więzadeł krzyżowych stawu kolanowego.
  Tytuł równoległy: Allogenic grafts in cruciate ligaments reconstruction of the knee.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2001 : 10, 55, 46-51, ryc., bibliogr. 35 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  167/739
  Autorzy: Violetta Bochniewska, Alina Goszczyk, Anna Jung, Jolanta Muszyńska.
  Tytuł: Przyczyny zakażeń układu moczowego u dzieci w obserwacjach własnych.
  Tytuł równoległy: The reasons of urinary tract infections in children - own experience.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2001 : 10, 58, 281-283, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  168/739
  Autorzy: M. Grotowski, Marek Maruszyński, Wiesław Piechota.
  Tytuł: Przydatność przedoperacyjnego oznaczania antygenów CEA i CA19-9 u chorych na raka jelita grubego.
  Tytuł równoległy: Usefulness of preoperative assay CEA and CA19-9 in colorectal cancer patients.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2001 : 11, 66, 476-479, 3 tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  169/739
  Autorzy: M. Grotowski, Wiesław Piechota.
  Tytuł: Receptory wybranych cytokin i podstawowy czynnik wzrostu fibroblasta (bFGF) u chorych na gruczolakoraka jelita grubego (doniesienie wstępne).
  Tytuł równoległy: Receptors of selected cytokines abd angiokine bFGF in patients with colorectal cancer (a preliminary study).
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2001 : 11, 65, 398-401, 4 il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  170/739
  Autorzy: M. Grotowski, Wiesław Piechota.
  Tytuł: Stężenia wybranych cytokin u chorych na gruczolakoraka jelita grubego - doniesienie wstępne.
  Tytuł równoległy: The levels of selected cytokines in patients with colorectal cancer - a preliminary report.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2001 : 11, 64, 327-329, ryc., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  171/739
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk, Aleksandra Kucharczyk, Andrzej Chciałowski, Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Wpływ leczenia wziewną postacią ambroksolu na objawy kliniczne i wybrane parametry wentylacji u chorych hospitalizowanych z powodu zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.
  Tytuł równoległy: The effect of inhaled ambroxol treatment of clinical symptoms and closen parameters of ventilation in patients with exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease patients.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2001 : 11, 63, 239-243, tab., bibliogr. 18 poz. sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  172/739
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk, Elwira Głodzińska-Wyszogrodzka, Renata Rożyńska-Polańska, Elwira Paluchowska, Leopold S. Zabielski.
  Tytuł: Wpływ swoistej immunoterapii na zachowanie się stężeń eotaksyny w surowicy u chorych na pyłkowicę - doniesienie wstępne.
  Tytuł równoległy: The effect of specific immunotherapy on serum eotaxin level in patients with pollinosis - preliminary study.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2001 : 11, 63, 244-246, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  173/739
  Autorzy: Krzysztof Kłos, Jerzy Kruszewski.
  Tytuł: Wstępna ocena wyników leczenia ciężkich postaci steroidozależnej astmy oskrzelowej dużymi dawkami immunoglobulin ludzkich.
  Tytuł równoległy: Preliminary estimation of results of high-dose intravenous immunoglobulin in severe steroid-dependent adult asthma.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2001 : 11, 65, 379-383, 2 il., 2 tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  174/739
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk, Justyna Mierzejewska-Zawisza, Tadeusz Płusa, Renata Rożyńska-Polańska, Magdalena Żabicka, Andrzej Gomuła, Andrzej Małczyński, Marek Kowański.
  Tytuł: Zwłóknienie zaotrzewnowe współistniejące ze zwłóknieniem w śródpiersiu.
  Tytuł równoległy: Retroperitoneal fibrosis in mediastinum.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2001 : 11, 62, 169-172, ryc., bbliogr. 10 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  175/739
  Autorzy: Magdalena Zagrodzka, Paweł Twarkowski, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Angiografia metodą spiralnej tomografii komputerowej - zalety i ograniczenia w nefrologii i dializoterapii.
  Tytuł równoległy: Spiral computed tomography angiography - advantages and limitations in nephrology and dialysotherapy.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2002 : 13, 77, 437-440, bibliogr. 20 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  176/739
  Autorzy: Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Badania moczu w chorobach nerek : strategia niedoceniana w praktyce klinicznej.
  Tytuł równoległy: Urinalysis in renal diseases : strategy not appreciated enough in clinical practice.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2002 : 13, 77, 361-367, tab., bibliogr. 38 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  177/739
  Autorzy: Robert Olszewski, R. Grabysa, Janusz Warmiński, Tomasz Makowski, Robert Szczechowicz, Wiktor Piechota, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Białko C-reaktywne jako nowy czynnik zagrożenia chorobą niedokrwienną serca w populacji młodych zdrowych Polaków.
  Tytuł równoległy: C-reactive protein as a new risk factor of the coronary heart disease in the population of young Polish males.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2002 : 13, 73, 14-17, 3 il., 3 tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  178/739
  Autorzy: Sławomir From, Tomasz Targowski.
  Tytuł: Czynniki zagrożenia zgonem w przebiegu pozaszpitalnego zapalenia płuc.
  Tytuł równoległy: The risk factors of death in case of community-acquired pneumonia.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2002 : 12, 72, 455-457, il., 2 tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  179/739
  Autorzy: Monika Prokopiuk, Przemysław Wierzbicki.
  Tytuł: Diagnostyka krwiomoczu w mikroskopie kontrastowo-fazowym - współczesny stan wiedzy.
  Tytuł równoległy: Diagnosis of haematuria in phase-contrast microscopy - current state of art.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2002 : 13, 77, 428-432, 3 il., 2 tab., bibliogr. 58 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  180/739
  Autorzy: Daniel Baczyński, Stefan Antosiewicz, Bożena Pietrzak, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Empiryczne leczenie dializacyjnego leczenia zapalenia otrzewnej - czy uzasadnione jest stosowanie nowego schematu terapeutycznego?
  Tytuł równoległy: Empirical therapy of peritonitis in peritoneal dialysis - is it reasonable to use a new therapeutic schedule?
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2002 : 13, 77, 396-398, 2 il., tab. , bibliogr. 16 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  181/739
  Autorzy: Anna Olszowska, Grzegorz Żelichowski.
  Tytuł: Enoksaparyna w hemodializie.
  Tytuł równoległy: Enoxaparin in haemodialysis.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2002 : 13, 77, 433, 434, 436, bibliogr. 19 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  182/739
  Autorzy: Zofia Wańkowicz, Włodzimierz Januszewicz.
  Aut. Włodzimierz Januszewicz [et al.] ; pod redakcją Zofii Wańkowicz
  Tytuł: Forum nefrologiczne.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2002 : T. 13, supl. 1, s. 7-54, Prace przedstawione i dyskutowane na posiedzeniach Komisji PAN w 2001 r. w Warszawie.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: OPR
  Typ publikacji: PE
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  183/739
  Autorzy: Mirosław Kłos, Jolanta Korsak.
  Tytuł: Immunomodulacyjny wpływ przetoczeń preparatów krwiopochodnych.
  Tytuł równoległy: Immunomodulatory effect of blood components transfusion.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2002 : T. 13, nr 77, s. 413-416, tab., bibliogr. 32 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  184/739
  Autorzy: K. Laudański, Zbigniew Nowak.
  Tytuł: Jakość życia chorych dializowanych i metody jej badania.
  Tytuł równoległy: Quality of life in dialysed patients - methodological issues.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2002 : 13, 77, 421-423, il., bibliogr. 17 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  185/739
  Autorzy: Anna Olszowska, Grzegorz Żelichowski, Bożena Pietrzak.
  Tytuł: Jałowe zapalenie otrzewnej podczas tosowania wymian dializacyjnych płynem zawierającym ikodekstrynę. Opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Sterile peritonitis associated with icodextrin solution. Case report.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2002 : 13, 77, 407-409, bibiogr. 15 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  186/739
  Autorzy: Zbigniew Nowak, K. Laudański.
  Tytuł: Kalcymimetyki jako nowa szansa na skuteczne leczenie zaburzeń gospodarki wapniowej.
  Tytuł równoległy: Calcimimetics as a new chance for effective treatment of calcium metabolism disturbances.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2002 : 13, 77, 424-427, il., 2 tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  187/739
  Autorzy: Daniel Baczyński, Stefan Antosiewicz, J. Waniewski, M. Marciniak, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Matematyczna analiza możliwości optymalizacji automatycznej dializy otrzwnowej.
  Tytuł równoległy: The mathematical analysis of possibilities of automated peritoneal dialysis optimization.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2002 : 13, 77, 384-388, 3 il., 3 tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  188/739
  Autorzy: Bożena Pietrzak.
  Tytuł: Medycyna uniwersalistyczna wobec cukrzycy jako choroby przewlekłej na przełomie XX i XXI wieku.
  Tytuł równoległy: Universalistic medicine in relation to diabetes as a chronic disease at the turn of the 20th and 21st centuries.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2002 : 13, 77, 410-412, bibliogr. 26 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  189/739
  Autorzy: K. Laudański, Zbigniew Nowak, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Nastrój i stres chorobowy u chorych dializowanych.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2002 : 13, 77, 376-379, 2 il., 2 tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  190/739
  Autorzy: Bożena Pietrzak.
  Tytuł: Nowe spojrzenie na metodę scyntygraficznego obrazowania jamy otrzewnej w dializoterapii otrzewnowej.
  Tytuł równoległy: New look at the scintigraphic visualization of peritoneal cavity in the course of the peritoneal dialysis.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2002 : 13, 77, 393-395, 4 il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  191/739
  Autorzy: Violetta Bochniewska, Alina Goszczyk, Anna Jung, Jolanta Muszyńska.
  Tytuł: Obustronne odpływy pęcherzowo-moczowodowe IV stopnia leczone metodą endoskopowego ostrzykiwania teflonem - opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Vesico-ureteric reflux IV degree treated by endoscopic teflon infection - case report.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2002 : 12, 71, 431-433, biblogr. 6 poz.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  192/739
  Autorzy: Aleksander Ligęziński.
  Tytuł: Ototoksyczne powikłania chemioterapii.
  Tytuł równoległy: Ototoxic complications of chemotherapy.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2002 : T. 12, nr 68, s. 147-151, bibliogr. 24 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  193/739
  Autorzy: Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Pierwszy Światowy Kongres Nefrologiczny, San Francisco, 13-17 października 2001 r.
  Tytuł równoległy: First World Congress of Nephrology, San Francisco, October 13-17, 2001.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2002 : 13, 77, 441-442
  Typ publikacji: SPR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  194/739
  Autorzy: Anna Olszowska, J. Waniewski, A. Weryński, M. Marciniak, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Porównanie transportu przezotrzewnego cząsteczek i wody ciągłej ambulatoryjnej dializy otrzewnowej prowadzonej z zastosowaniem płynu glukozowego lub aminokwasowego. Doniesienie wstępne.
  Tytuł równoległy: Comparison of transperitoneal transport of solutes an water during continous ambulatory peritoneal dialysis with glucose or amino acids solutions. Preliminary report.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2002 : 13, 77, 389-392, il., 2 tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  195/739
  Autorzy: Monika Prokopiuk, Przemysław Wierzbicki, Grzegorz Kade, Sławomir Dudko, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Przeciwciała przeciwko Chlamydia pneumoniae a inne czynniki ryzyka miażdżycy u chorych przewlekle hemodializowanych. Doniesienie wstępne.
  Tytuł równoległy: Antibodies against Chlamydia pneumoniae and other artherosclerosis risk factors in haemodialysed patients. Preliminary report.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2002 : T. 13, nr 77, s. 380-383, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  196/739
  Autorzy: Wiktor Piechota, Mirosław Dziuk.
  Tytuł: Przezsercowa rewaskularyzacja laserowa.
  Tytuł równoległy: Transmyocardial laser revascularization.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2002 : T. 13, nr 73, s. 5-9, bibliogr. 40 poz., sum.
  Uwagi: Editorial
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PEM
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  197/739
  Autorzy: Grzegorz Adamiak, Aleksander Ligęziński, Dariusz Jurkiewicz, Maciej Hermanowski, Maria Konieczna.
  Tytuł: Przydatność oznaczeń neuronowej swoistej enolazy u chorych na nowotwory złośliwe głowy i szyi.
  Tytuł równoległy: Usefulness of neuron specific enolase in patients with head and neck malignant tumours.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2002 : 12, 69, 204-207, 4 il., 3 tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  198/739
  Autorzy: Anna Jung, Bolesław Kalicki, Janusz Żuber, Ewa Dadas, Ewa Straż-Żebrowska.
  Tytuł: Spirometryczna ocena wyników leczenia montelukastem u dzieci chorych na astmę oskrzelową.
  Tytuł równoległy: Spirometry evaluation of montelukast treatment results in children with bronchial asthma.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2002 : T. 12, nr 68, s. 92-94, bibliogr. 30 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  199/739
  Autorzy: Grzegorz Kade.
  Tytuł: Sprawozdanie z II Międzynarodowego Kursu Intensywnej Terapii Nefrologicznej, Vicenza, Włochy, 22-25 maja 2001 r.
  Tytuł równoległy: Report on the Second International Course of Critical Care Nephrology, Vicenza, Italy, May 22-25, 2001.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2002 : 13, 77, 446-447, bibliogr. 20 poz., sum.
  Typ publikacji: SPR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  200/739
  Autorzy: Grzegorz Żelichowski, Przemysław Wierzbicki.
  Tytuł: Sprawozdanie z XXXVIII Kongresu ERA-EDTA, Wiedeń, czerwiec 2001 r.
  Tytuł równoległy: Report on the XXXVIIII Congress of ERA-EDTA, Vienna, June, 2001.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2002 : 13, 77, 443-445, tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Typ publikacji: SPR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  201/739
  Autorzy: Grzegorz Kade, Magda Zagrodzka, Monika Prokopiuk, Przemysław Wierzbicki, Mirosław Dziekiewicz, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Tętniak rzekomy przetoki tętniczo-żylnej do hemodializy - opis dwóch przypadków.
  Tytuł równoległy: Pseudoaneurysm of arteriovenous fistula for haemodialysis - case report.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2002 : T. 13, nr 77, s. 399-402, bibliogr. 4 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  202/739
  Autorzy: Bożena Pietrzak, Anna Olszowska, Monika Prokopiuk, Grzegorz Żelichowski.
  Tytuł: Uchyłkowatość jelita grubego jako tło "katastrofy brzusznej" w przebiegu dializoterapii otrzewnowej.
  Tytuł równoległy: Diverticulosis as a background of "abdominal catastrophe" in the course of peritoneal dialysis. Case report.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2002 : 13, 77, 408-409, 2 il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  203/739
  Autorzy: Wojciech Kozłowski, Jerzy Trawiński, Piotr Wiśniewski.
  Tytuł: Udział diagnostyki patomorfologicznej w rozpoznawaniu stanów zapalnych jelit.
  Tytuł równoległy: The participation of pathomorphological diagnostic in diagnosis of intestinal inflammatory disease.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2002 : T. 12, nr 68, s. 160-163, bibliogr. 28 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Wojciech Kołzowski
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  204/739
  Autorzy: Jacek Rutka, Anna Jung.
  Tytuł: Ultrasonograficzna ocena następstw leczenia kamicy układu moczowego u dzieci metodą litotrypsji.
  Tytuł równoległy: Ultrasonography in monitoring results after lithotripsy treatment in children with urolithiasis.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2002 : 12, 71, 408-409, biblogr. 13 poz.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  205/739
  Autorzy: Arkadiusz Lubas, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Ultrasonograficzny nerkowy wskaźnik oporu jako marker skuteczności leczenia hipotensyjnego u chorych hemodializowanych - opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Usefulness of ultrasonographic renal resistive index in monitoring efficacy of hypotensive therapy in haemodialysed patients - case report.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2002 : 13, 77, 403-405, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  206/739
  Autorzy: Grzegorz Żelichowski, Anna Olszowska, Arkadiusz Lubas, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Wpływ stężenia parathormonu na dawkę ludzkiej rekombinowanej erytropoetyny u chorych przewlekle hemodializowanych.
  Tytuł równoległy: Influence of parathormone level on the dosis of human recombinant erythropoietin in haemodialysed patients.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2002 : Vol. 13, nr 77, s. 373-375, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  207/739
  Autorzy: Tadeusz Płusa, Karina Jahnz-Różyk.
  Tytuł: Współczesne zagrożenie bronią biologiczną.
  Tytuł równoległy: Contemporary impendence of biological warfare.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2002 : 12, 69, 173-177, 6 tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  208/739
  Autorzy: Leszek Kubik, M. Gajewski, W. Stankiewicz, A. Płocharski, B. Skolimowska, M. Karpiński, M. Dąbrowski, S. Szmigielski, J. Kosior, R. Pęcak.
  Tytuł: Wybrane wskaźniki zapalenia u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi.
  Tytuł równoległy: Selected inflammatory markers in patients with acute coronary syndromes.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2002 : 13, 73, 32-35, 6 tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  209/739
  Autorzy: M. Modrzyński, Edward Zawisza, Piotr Rapiejko.
  Tytuł: Zafirlukast w leczeniu polipów nosa u chorych ze współistniejącą aspirynową astmą oskrzelową - doniesienie wstępne.
  Tytuł równoległy: Zafirlukast in the treatment of nasal polyps in aspirin intolerant asthmatics - preliminary report.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2002 : 12, 69, 224-227, il., tab., bibliogr. 53 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  210/739
  Autorzy: Przemysław Wierzbicki, Magdalena Zagrodzka, Monika Prokopiuk, Grzegorz Kade, Marek Maruszyński, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Zastosowanie spiralnej tomografii komputerowej do oceny przetok tętniczo-żylnych w hemodializach. Doniesienie wstępne
  Tytuł równoległy: Spiral computed tomography in evaluation of arteriovenous fistula for hemodialysis. Preliminary report.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2002 : 13, 77, 368-372, 7 il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  211/739
  Autorzy: Marek Saracyn.
  Tytuł: Zespół wątrobowo-nerkowy w świetle badań eksperymentalnych.
  Tytuł równoległy: Hepatorenal syndrome in view of experimental studies.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2002 : 13, 77, 417-420, bibliogr. 24 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  212/739
  Autorzy: Beata Mamełka, Małgorzata Faber, Andrzej Chciałowski, Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Zjawiska immunologiczne związane z etiologią i patogenezą sarkoidozy.
  Tytuł równoległy: Immunological phenomenons connected with ethiology and pathogenesis of sarcoidosis.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2002 : T. 12, nr 72, s. 522-525, il., bibliogr. 32 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  213/739
  Autorzy: Robert Olszewski, Agnieszka Nowak, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Znajomość czynników ryzyka choroby wieńcowej wśród studentów wyższych uczelni warszawskich.
  Tytuł równoległy: Knowledge of coronary heart disease risk factors among students of Warsaw universities.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2002 : 13, 78, 487-489, 2 tab., bibliogr. 126 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  214/739
  Autorzy: E. Bogacka, Karina Jahnz-Różyk.
  Tytuł: Alergia na antygeny grzybów.
  Tytuł równoległy: Allergy to fungal antigens.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2003 : T. 14, nr 83, s. 381-384, bibliogr. 30 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PEM
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  215/739
  Autorzy: Jerzy Kruszewski.
  Tytuł: Alergologom pod rozwagę - czy faraon Menes zginął od ukąszenia osy?
  Tytuł równoległy: For allergologists' coonsideration - did pharaoh Menes die of a wasp sting?
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2003 : 14, 84, 708-710, 2 il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PH
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  Adres url:

  216/739
  Autorzy: Małgorzata Faber, Karina Jahnz-Różyk, Tomasz Targowski, Beata Mamełka.
  Tytuł: Analiza porównawcza skuteczności i kosztów leczenia azytromycyną i cefoperazonem w okresie zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.
  Tytuł równoległy: Comparative analysis of the effectiveness and costs of azithromycin and cefoperazone treatment of patients during COPD exacerbation.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2003 : T. 14, nr 79, s. 36-38, il., tab., bibliogr. 14 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  217/739
  Autorzy: Wojciech Lubiński, Izabela Toczyska, Renata Rożyńska, Andrzej Chciałowski.
  Tytuł: Analiza sposobu leczenia chorych na POChP.
  Tytuł równoległy: Analysis of the treatment method in patients with COPD.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2003 : T. 15, nr 90, s. 547-550, il., bibliogr. 12 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  218/739
  Autorzy: M. Grotowski, Stanisław Wojtuń.
  Tytuł: Antygeny CEA, CA19-9 oraz IL-8, sTNFRII i sIL-2R w przypadku zwiększonego ryzyka rozwoju raka jelita grubego.
  Tytuł równoległy: CEA, CA19-9 and IL-8, sTNFRII and sIL-2R in persons at high risk of colorectal cancer.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2003 : 14, 82, 327-330, il., tab., bibliogr. 32 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  219/739
  Autorzy: Maciej Hermanowski, Dariusz Jurkiewicz, Grzegorz Adamiak, Ewa Grochulska.
  Tytuł: Barotrauma zatok a czynnościowa endoskopowa chirurgia zatok.
  Tytuł równoległy: Sinus barotrauma and the functional endoscopic sinus surgery.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2003 : 15, 90, 551-553, bibliogr. 17 poz.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  220/739
  Autorzy: Jerzy Kruszewski.
  Tytuł: Bezpieczeństwo stosowania nowych leków przeciwhistaminowych.
  Tytuł równoległy: Safety of new antihistamines.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2003 : 14, 84, 647-650, bibliogr. 52 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  221/739
  Autorzy: Grzegorz Kamiński, Marian Cholewa, Witold Tłustochowicz, Andrzej Cwetsch, Andrzej Skrobowski, Mirosław Dziuk.
  Tytuł: Czynność lewej komory serca u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.
  Tytuł równoległy: Left ventricular function in rheumatoid arthritis patients.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2003 : T. 14, nr 82, s. 331-335, bibliogr. 28 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Mirosław Dziuk
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  222/739
  Autorzy: Daniel Baczyński, Stefan Antosiewicz, J. Waniewski, M. Marciniak, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Efficacy of automated peritoneal dialysis : from minimum to optimum.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2003 : 15, 88, 319-321, 2 il., 2 tab., bibliogr. 11 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Forum Nefrologiczne. Dokonania Polskich Nefrologów w roku 2002 prezentowane na posiedzeniach Komisji Nefrologicznej Komitetu Patofizjologii Klinicznej Polskiej Akademii Nauk.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  223/739
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk, Tomasz Targowski, Sławomir From, T. Dębowski.
  Tytuł: Farmakoekonomika astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.
  Tytuł równoległy: Pharmacoeconomics of asthma and chronic obstructive lung disease.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2003 : T. 14, nr 84, s. 676-678, il., tab., bibliogr. 16 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  224/739
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk.
  Tytuł: Farmakoekonomika szczepień przeciwgrypowych.
  Tytuł równoległy: Pharmacoeconomics of anti-influenza vaccinations.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2003 : T. 14, nr 84, s. 679-681, bibliogr. 13 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  225/739
  Autorzy: Andrzej Chciałowski, Tadeusz Płusa, Wojciech Lubiński, Ewa Pirożyńska, W. Stankiewicz, Romuald Carewicz.
  Tytuł: IL-8 i limfocyty T wykazujące ekspresję cząsteczek adhezyjnych LFA-1 (CD11a/CD18), Mac-1 (CD11b/CD18), Lsel w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych.
  Tytuł równoległy: IL-8 and T-lymphocytes expressing adhesion molecules LFA-1 (CD11a/CD18), Mac-1 (CD11b/CD18), Lsel in lower respiratory tract obstructive diseases.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2003 : T. 14, nr 79, s. 9-12, tab., bibliogr. 26 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  226/739
  Autorzy: J. Rubik, R. Grenda, S. Prokurat, K. Jobs, E. Śmirska, J. Latoszyńska, M. Litwin, B. Materna, G. Rychlik.
  Tytuł: Kiniczne aspekty leczenia dzieci plazmaferezą - doświadczenie jednego ośrodka.
  Tytuł równoległy: Clinical aspects of plasmapharesis therapy in children - single-centre experience.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2003 : T. 14, nr 82, s. 304-310, il., tab., bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  227/739
  Autorzy: Mirosław Dziuk, Hany El-Deeb, Keith Britton, Stephen J. Edmondson, Wiktor Piechota, Marian Cholewa.
  Tytuł: Kliniczna ocena efektu przezsercowej rewaskularyzacji laserowej połączonej lub niepołączonej z pomostowaniem aortalno-wieńcowym.
  Tytuł równoległy: Clinical outcome of patinets after transmyocardial laser revascularization alone and combined with coronary artery bypass grafting.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2003 : T. 15, nr 90, s. 534-536, bibliogr. 16 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  228/739
  Autorzy: Gabriel Wcisło, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Leczenie adiuwantowe interferonem chorych na czerniaka złośliwego skóry.
  Tytuł równoległy: Interferon - therapy in patients with cutaneous malignant melanoma in adjuvant setting.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2003 : 15, 85, 5-8, 2 tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  229/739
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk, E. Bogacka.
  Tytuł: Leczenie uczuleń na zarodniki grzybów pleśniowych.
  Tytuł równoległy: Treatment of allergy to mould spores.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2003 : T. 14, nr 83, s. 385-387, bibliogr. 8 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  230/739
  Autorzy: Anna Jung.
  Tytuł: Leki przeciwleukotrienowe w chorobach alergicznych u dzieci.
  Tytuł równoległy: Antileukotrienes in allergic diseases in children.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2003 : T. 14, nr 84, s. 631-633, il., bibliogr. 24 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  231/739
  Autorzy: K. Jobs, A. Boguszewska-Bączkowska, J. Rubik, S. Prokurat.
  Tytuł: Nietypowy przebieg zapalenia kości zmienionych wskutek niekontrolowanej nadczynności przytarczyc u dziecka hemodializowanego - opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Atypical ostitis in haemodialysed child with uncontrolled secondary hyperparathyroidism - case report.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2003 : T. 14, nr 83, s. 450-452, il., bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  232/739
  Autorzy: Andrzej Stankiewicz, Marek Rękas.
  Tytuł: Oko efektorem reakcji alergicznej.
  Tytuł równoległy: The eye as effector of allergic reaction.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2003 : T. 14, nr 84, s. 711-713, bibliogr. 22 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  233/739
  Autorzy: Leszek Kubik, A. Płocharski, Grzegorz Gielerak, B. Skolimowska, M. Gajewski, M. Karpiński, J. Kosior, R. Pęcak.
  Tytuł: Powtarzalność odległa testu pionizacyjnego.
  Tytuł równoległy: Remote repeatability of tilt test.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2003 : T. 15, nr 85, s. 14-19, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  234/739
  Autorzy: Zbigniew Samochocki.
  Tytuł: Problem diagnostyczny zwykłej pokrzywki przewlekłej.
  Tytuł równoległy: Diagnostic problem of ordinary chronic urticaria.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2003 : 14, 84, 557-558, bibliogr. 32 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  235/739
  Autorzy: Dariusz Jurkiewicz, A. Ochwat.
  Tytuł: Program oceny skuteczności i bezpieczeństwa fusafunginy w leczeniu ostrych zapaleń błony śluzowej górnych dróg oddechowych u dorosłych (PROFIL) - wieloośrodkowe, ogólnopolskie badanie otwarte.
  Tytuł równoległy: Efficacy and safety evaluation program of Fusafungine in the traetment of acute upper respiratory tract infectionss in adults (PROFIL) - multicenter study in Poland.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2003 : 14, 81, 189-193, 5 il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  236/739
  Autorzy: Andrzej Chciałowski, Ireneusz Drabek, Sławomir From, Tadeusz Płusa, Eugeniusz Dziuk, N. Hussein.
  Tytuł: Przydatność depreotydu w diagnostyce obwodowych zmian płucnych - badanie wstępne.
  Tytuł równoległy: The advantages of depreotide in diagnosis of spherical solitary pulmonary nodules (SPN) - preliminary study.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2003 : 14, 81, 185-188, 2 il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  237/739
  Autorzy: Andrzej Chciałowski, Ewa Pirożyńska.
  Tytuł: Przydatność diagnostyczna i lecznicza bronchoskopii fluorescencyjnej.
  Tytuł równoległy: Diagnostic and therapeutic usefulness of fluorescence bronchoscopy.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2003 : T. 14, nr 81, s. 181-184, bibliogr. 32 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PEM
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  238/739
  Autorzy: Grzegorz Gielerak, Karol Makowski, Ewa Dłużniewska, Anna Roszczyk, Marian Cholewa.
  Tytuł: Przydatność testu pochyleniowego po podaniu nitrogliceryny w diagnozowaniu chorych z utratami przytomności niewyjaśnionego pochodzenia - nowe spojrzenie na znany problem.
  Tytuł równoległy: Usefulness of the tilt test with nitroglycerine application in diagnosing patients with unexplained syncope - new aspect of the well-known problem.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2003 : T. 15, nr 85, s. 9-13, il., bibliogr. 17 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  239/739
  Autorzy: Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Reakcje krzyżowe w immunoterapii.
  Tytuł równoległy: Cross-reactivity in immunotherapy.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2003 : 14, 84, 689-691, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  240/739
  Autorzy: M. P. Dąbrowski, W. Stankiewicz, Andrzej Chciałowski.
  Tytuł: Rola zaburzeń immunoregulacyjnych w patogenezie astmy oskrzelowej.
  Tytuł równoległy: The role of immunoregulatory disorders in pathogenesis of bronchial asthma.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2003 : T. 14, nr 84, s. 522-523, bibliogr. 15 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  241/739
  Autorzy: Jerzy Kruszewski.
  Tytuł: Rozpoznawanie chorób alergicznych.
  Tytuł równoległy: Diagnosis of allergic diseases.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2003 : 14, 84, 541-544, bibliogr. 20 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  242/739
  Autorzy: M. Serafin-Król, Anna Ciechomska, Witold Tłustochowicz, W. Jakubowski, Marian Cholewa.
  Tytuł: Ultrasonografia ręki u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.
  Tytuł równoległy: Ultrasonography of the hand in rheumatoid arthritis.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2003 : 15, 89, 491-494, 12 il., bibliogr. 19 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  243/739
  Autorzy: Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Wpływ zakażeń wirusem grypy na astmę i POChP.
  Tytuł równoległy: Influence of influenza virus infection on asthma and COPD.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2003 : 14, 84, 569-571, 2 il., bibliogr. 23 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  244/739
  Autorzy: Marzena J. Mierzejewska-Zawisza, Karina Jahnz-Różyk, Jan Rabczuk.
  Tytuł: Zastosowanie preparatu Broncho-Vaxom w praktyce klinicznej.
  Tytuł równoległy: The use of Broncho-Vaxom preparation in clinical practice.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2003 : T. 14, nr 83, s. 457-459, bibliogr. 17 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  245/739
  Autorzy: Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Zmiany dogmatu leczenia w chorobach obturacyjnych.
  Tytuł równoległy: Changes in therapeutic dogma in obstructive lung diseases.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2003 : 14, 84, 672-673, bibliogr. 6 poz.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  246/739
  Autorzy: Andrzej Chciałowski.
  Tytuł: Znaczenie hamowania cząsteczek adhezyjnych w zapaleniu alergicznym.
  Tytuł równoległy: The importance of inhibition of adhesion molecules in allergic inflammation.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2003 : T. 14, nr 84, s. 500-504, il., tab., bibliogr. 53 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  247/739
  Autorzy: Tomasz Targowski, Sławomir From.
  Tytuł: Znaczenie przeciwciał monoklonalnych anty-IgE w leczeniu alergicznej astmy oskrzelowej.
  Tytuł równoległy: The role of monoclonal anti-IgE antibodies (rhu-MAb) in treatment of allergic bronchial asthma.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2003 : 14, 79, 65-68, 2 il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  248/739
  Autorzy: Leszek Kubik, M. Karpiński, J. Kosior, Zbigniew Orski, G. Parol, Ewa Kiryłów, R. Pęcak.
  Tytuł: Znaczenie rozpoznawczo-prognostyczne homocysteiny oznaczanej w ostrej fazie zawału.
  Tytuł równoległy: Diagnostic and prognostic significance of homocysteine determined in acute phase of myoacardial infarction.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2003 : 15, 89, 406-411, 6 il., bibliogr. 31 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  249/739
  Autorzy: Romuald Carewicz, Andrzej Chciałowski.
  Tytuł: Znaczenie zakażenia atypowego w astmie.
  Tytuł równoległy: Importance of atypical infection in asthma.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2003 : T. 14, nr 84, s. 514-517, il., bibliogr. 24 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  250/739
  Autorzy: Tomasz Ząbkowski, Henryk Zieliński, Karina Jahnz-Różyk, Manfred Menniger, Georg Gusbeth.
  Tytuł: Zwłóknienie pozaotrzewnowe - doświadczenia własne w leczeniu skojarzonym glikokortykosteroidami i tamoksyfenem.
  Tytuł równoległy: Retroperitoneal fibrosis - own experience in combined treatment with corticosteroids and tamoxifen.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2003 : T. 14, nr 79, s. 47-49, bibliogr. 27 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  251/739
  Autorzy: M. Jabłkowski, J. Białkowska, Robert Koktysz, J. Bartkowiak, W. Stankiewicz, D. Dworniak.
  Tytuł: Antygen rakowy CA-125 markerem wodobrzusza w marskości wątroby.
  Tytuł równoległy: Cancer antigen 125 as a marker of ascites in patients with liver cirrhosis.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2004 : T. 17, Supl. 1, s. 149-152, bibliogr. 31 poz., sum.
  Konferencja: Pełnomocnik MON ds. Resortowej Służby Zdrowia; Wojskowy Instytut Medyczny; Konsultant Krajowy w dziedzinie Gastroenterologii, Rynia, 2004.09.09
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  252/739
  Autorzy: Anna Jung.
  Tytuł: Astma oskrzelowa u dzieci - występowanie i zapobieganie.
  Tytuł równoległy: Asthma in children - epidemiology and management.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2004 : T. 16, supl. 1, s. 37-39, bibliogr. 19 poz., sum.
  Konferencja: , Warszawa, 2004.05.07
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  253/739
  Autorzy: Zbigniew Samochocki, Stanisław Zabielski, Iwona Czarnecka, Elwira Paluchowska.
  Tytuł: Całkowite i swoiste IgE oraz natychmiastowe testy skórne w rokowaniu atopowego zapalenia skóry.
  Tytuł równoległy: Total and specific IgE and immediate skin tests in the prognosis of atopic dermatitis.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2004 : T. 16, nr 92, s. 144-147, bibliogr. 21 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  254/739
  Autorzy: Edward Stanowski, Tomasz Koziarski, Jerzy Kuśnierz, Krzysztof Paśnik.
  Tytuł: Chirurgiczne leczenie choroby refluksowej przełyku.
  Tytuł równoległy: Surgical tratment of gastroesophageal reflux disease.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2004 : T. 17, Supl. 1, s. 85-86, bibliogr. 20 poz., sum.
  Konferencja: Pełnomocnik MON ds. Resortowej Służby Zdrowia; Wojskowy Instytut Medyczny; Konsultant Krajowy w dziedzinie Gastroenterologii, Rynia, 2004.09.09
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  255/739
  Autorzy: Robert Koktysz, Stanisław Wojtuń, Jerzy Gil, Wojciech Kozłowski.
  Tytuł: Choroba niedokrwienna jelita grubego - wciąż otwarty problem diagnostyczny dla klinicysty i patomorfologa.
  Tytuł równoległy: Ischaemic intestinal disease - still opened diagnostic clinical and pathomorphological problem.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2004 : T. 17, Supl. 1, s. 67-71, bibliogr. 20 poz., sum.
  Konferencja: Pełnomicnik MON ds. Resortowej Służby Zdrowia; Wojskowy Instytut Medyczny; Konsultant Krajowy w dziedzinie Gastroenterologii, Rynia, 2004.09.09
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  256/739
  Autorzy: L. Bąk-Romaniszyn, Stanisław Wojtuń, Jerzy Gil, I. Płaneta-Małecka.
  Tytuł: Choroba wrzodowa - etiopatogeneza, rozpoznawanie i leczenie.
  Tytuł równoległy: Peptic ulcer disease etiology, diagnosis and treatment.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2004 : T. 17, Supl. 1, s. 128-132, bibliogr. 20 poz., sum.
  Konferencja: Pełnomicnik MON ds. Resortowej Służby Zdrowia; Wojskowy Instytut Medyczny; Konsultant Krajowy w dziedzinie Gastroenterologii, Rynia, 2004.09.09
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  257/739
  Autorzy: Krzysztof Kwiatkowski.
  Tytuł: Choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego - epidemiologia i czynniki ryzyka.
  Tytuł równoległy: Gonarthrosis - epidemiology and risk factors.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2004 : T. 17, nr 100, s. 410-414, bibliogr. 47 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  258/739
  Autorzy: Krzysztof Kwiatkowski, Janusz Płomiński.
  Tytuł: Choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego - patomechanizm i rozpoznawanie.
  Tytuł równoległy: Gonarthrosis - pathomechanism and diagnosis.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2004 : T. 17, nr 100, s. 415-419, bibliogr. 43 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  259/739
  Autorzy: Karol Chmielowski, Jan K. Podgórski, Paweł Twarkowski, Jacek Pietrzykowski, Norbert Szaluś.
  Tytuł: Cysternografia radioizotopowa w rozpoznawaniu wodogłowia z prawidłowym ciśnieniem płynu mózgowo-rdzeniowego.
  Tytuł równoległy: Radionuclide cisternography in the diagnosis of normal pressure hydrocephalus.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2004 : 16, 96, 576-580, 4 il., tab., bibliogr. 43 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  260/739
  Autorzy: Daniel Baczyński, Stefan Antosiewicz, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: "Encapsulating peritoneal sclerosis" jako poważne powikłanie dializoterapii otrzewnowej - współczesne poglądy na leczenie i zapobieganie.
  Tytuł równoległy: Encapsulating peritoneal sclerosis as a serious complication of peritoneal dialysotherapy - current opinions on treatment and prevention.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2004 : T. 17, nr 98, s. 168-170, bibliogr. 29 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Daniel Baczyński
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  261/739
  Autorzy: Antoni Błaszak, Stanisław Wojtuń, Marek Wojtkowiak, Jerzy Gil.
  Tytuł: Endoskopowe zabiegi antyrefluksowe.
  Tytuł równoległy: Antireflux endoscopic procedures.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2004 : T. 17, Supl. 1, s. 80-81, bibliogr. 7 poz., sum.
  Konferencja: Pełnomocnik MON ds. Resortowej Służby Zdrowia; Wojskowy Instytut Medyczny; Konsultant Krajowy w dziedzinie Gastroenterologii, Rynia, 2004.09.09
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  262/739
  Autorzy: Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Epidemiologia astmy oskrzelowej.
  Tytuł równoległy: Epidemiology of bronchial asthma.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2004 : T. 16, supl. 1, s. 9-12, bibliogr. 33 poz., sum.
  Konferencja: , Warszawa, 2004.05.07
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  263/739
  Autorzy: Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Epidemiologia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.
  Tytuł równoległy: Epidemiology of chronic obstructive pulmonary disease.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2004 : T. 16, supl. 1, s. 13-15, bibliogr. 32 poz., sum.
  Konferencja: , Warszawa, 2004.05.07
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  264/739
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk, Tomasz Targowski.
  Tytuł: Farmakoekonomika astmy oskrzelowej.
  Tytuł równoległy: Pharmacoeconomics of astma.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2004 : T. 16, supl. 1, s. 48-49, bibliogr. 12 poz., sum.
  Konferencja: , Warszawa, 2004.05.07
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  265/739
  Autorzy: Jakub Kwiecień, Andrzej Skrobowski, Marian Cholewa.
  Tytuł: Geny a choroby układu krążenia.
  Tytuł równoległy: Genes and cardiovascular system diseases.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2004 : 16, 96, 507-512, 2 tab., bibliogr. 48 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  266/739
  Autorzy: Wojciech Kozłowski, Robert Koktysz, Stanisław Wojtuń, Jerzy Gil, Cezary Jochymski.
  Tytuł: Histoklinika nieswoistych stanów zapalnych jelita grubego.
  Tytuł równoległy: Histoclinic of nonspecific inflammatory bowel diseases.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2004 : T. 17, Supl. 1, s. 32-34, bibliogr. 21 poz., sum.
  Konferencja: Pełnomocnik MON ds. Resortowej Służby Zdrowia; Wojskowy Instytut Medyczny; Konsultant Krajowy w dziedzinie Gastroenterologii, Rynia, 2004.09.09
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  267/739
  Autorzy: Tomasz Targowski.
  Tytuł: Immunomodulacyjne właściwości antybiotyków.
  Tytuł równoległy: Immunomodulating properties of antibiotics.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2004 : 16, supl. 1 : XIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Pneumonologów i Alergologów Wojskowej Służby Zdrowia "Skuteczność i koszty leczenia astmy i POChP", Warszawa, 7-9 maja 2004 r., 88-90, il., tab., bibliogr. 23 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  268/739
  Autorzy: P. Wichan, J. Chojnacki, Stanisław Wojtuń.
  Tytuł: Immunoterapia przewlekłych nieswoistych zapaleń jelit.
  Tytuł równoległy: Immunotherapy of inflammatory bowel diseases.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2004 : T. 17, Supl. 1, s. 40-43, bibliogr. 33 poz., sum.
  Konferencja: Pełnomocnik MON ds. Resortowej Służby Zdrowia; Wojskowy Instytut Medyczny; Konsultant Krajowy w dziedzinie Gastroenterologii, Rynia, 2004.09.09
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  269/739
  Autorzy: Anna Olszowska, Mirosław Dziekiewicz, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: "Katastrofa brzuszna" w dializie otrzewnowej.
  Tytuł równoległy: "Abdominal catastrophe" in peritoneal dialysis.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2004 : T. 17, nr 98, s. 183-186, bibliogr. 26 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  270/739
  Autorzy: A. Szadowski, J. Chojnacki, G. Klupińska, Stanisław Wojtuń.
  Tytuł: Kliniczna analiza niepowodzeń eradykacji Helicobacter pylori.
  Tytuł równoległy: Clinical analysis of unsuccessful Helicobacter pylori eradication.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2004 : T. 17, Supl. 1, s. 139-141, bibliogr. 16 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  271/739
  Autorzy: Tomasz Targowski, Karina Jahnz-Różyk.
  Tytuł: Koszty leczenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.
  Tytuł równoległy: Costs of chronic obstructive pulmonary disease treatment.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2004 : 16, supl. 1 : XIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Pneumonologów i Alergologów Wojskowej Służby Zdrowia "Skuteczność i koszty leczenia astmy i POChP", Warszawa, 7-9 maja 2004 r., 86-87, il., 3 tab., bibliogr. 21 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  272/739
  Autorzy: Edward Stanowski, Krzysztof Paśnik, Jarosław Krupa, Jarosław Bednarczyk, Jerzy Kuśnierz, Tomasz Koziarski.
  Tytuł: Laparoskopowe leczenie chorób jelita grubego - doświadczenia własne.
  Tytuł równoległy: Laparoscopic colorectal surgery - own experience.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2004 : T. 17, Supl. 1, s. 90-92, bibliogr. 14 poz., sum.
  Konferencja: Pełnomocnik MON ds. Resortowej Służby Zdrowia; Wojskowy Instytut Medyczny; Konsultant Krajowy w dziedzinie Gastroenterologii, Rynia, 2004.09.09
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  273/739
  Autorzy: Stanisław Wojtuń, Jerzy Gil, J. Chojnacki, Paweł Wichan.
  Tytuł: Leczenie zachowawcze nieswoistych chorób zapalnych jelit.
  Tytuł równoległy: The conservative treatment of nonspecific inflammatory bowel diseases.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2004 : T. 17, Supl. 1, s. 35-39, bibliogr. 18 poz., sum.
  Konferencja: Pełnomocnik MON ds. Resortowej Służby Zdrowia; Wojskowy Instytut Medyczny; Konsultant Krajowy w dziedzinie Gastroenterologii, Rynia, 2004.09.09
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  274/739
  Autorzy: Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Leczenie zaostrzeń astmy oskrzelowej.
  Tytuł równoległy: Treatment of bronchial asthma exacerbation.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2004 : T. 16, supl. 1, s. 30-32, bibliogr. 20 poz., sum.
  Konferencja: Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii CSK MON Wojskowego Instytutu Medycznego; Polskie Towarzystwo Farmakoekonomiczne, Warszawa, 2004.05.07
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  275/739
  Autorzy: Marek Saracyn, Jolanta Korsak, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Lecznicze wymiany osocza w przypadku konieczności odstawienia cyklofosfamidu w toczniowym kłębuszkowym zapaleniu nerek o ciężkim przebiegu.
  Tytuł równoległy: Plasmapheresis in the case of necessity of discontinuation of cyclophosphamide in the treatment of severe lupus nephritis.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2004 : T. 17, nr 98, s. 162-164, bibliogr. 13 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  Adres url:

  276/739
  Autorzy: Grzegorz Kade, Przemysław Wierzbicki, Monika Prokopiuk-Wierzbicka, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Mikroalbuminuria u potencjalnie zdrowych mężczyzn a obecność czynników ryzyka miażdżycy - doniesienie wstępne.
  Tytuł równoległy: Microalbuminuria and atherosclerosis risk factors in potentially healthy men - preliminary data.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2004 : T. 17, nr 98, s. 114-118, bibliogr. 21 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  Adres url:

  277/739
  Autorzy: Robert Koktysz, Wojciech Kozłowski, Jerzy Gil, Stanisław Wojtuń.
  Tytuł: Możliwości i ograniczenia diagnostyki patomorfologicznej we wczesnych fazach zmian zapalnych w jelicie grubym.
  Tytuł równoległy: Possibilities and limitations of morphological diagnosis in early stages of colitis.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2004 : T. 17, Supl. 1, s. 55-58, bibliogr. 22 poz., sum.
  Konferencja: Pełnomocnik MON ds. Resortowej Służby Zdrowia; Wojskowy Instytut Medyczny; Konsultant Krajowy w dziedzinie Gastroenterologii, Rynia, 2004.09.092004.09.10
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  278/739
  Autorzy: Arkadiusz Lubas, A. Perkowska-Ptasińska, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Nefropatia miażdżycowa czy nadciśnieniowa - opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Atherosclerotic or hypertension nephropathy - case report.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2004 : T. 17, nr 98, s. 155-157, bibliogr. 19 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  Adres url:

  279/739
  Autorzy: Arkadiusz Lubas, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Nerkowy współczynnik oporowy - czy poszerza możliwości diagnostyczne w nefrologii?
  Tytuł równoległy: Renal resistive index - does it extend diagnostic possibilities in nephrology?
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2004 : T. 17, nr 98, s. 173-175, bibliogr. 27 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  280/739
  Autorzy: Jerzy Gil, Stanisław Wojtuń, K. Stec-Michalska, C. Chojnacki.
  Tytuł: Nieswoiste choroby zapalne jelit - diagnostyka obrazowa.
  Tytuł równoległy: Inflammatory bowel diseases - imaging diagnostics.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2004 : T. 17, Supl. 1, s. 27-31, bibliogr. 23 poz., sum.
  Konferencja: Pełnomocnik MON ds. Resortowej Służby Zdrowia; Wojskowy Instytut Medyczny; Konsultant Krajowy w dziedzinie Gastroenterologii, Rynia, 2004.09.09
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  281/739
  Autorzy: Stanisław Wojtuń, Jerzy Gil, Paweł Wichan, J. Chojnacki.
  Tytuł: Nieswoiste choroby zapalne jelit - podstawowe wykładniki etiopatogenetyczne i kliniczne.
  Tytuł równoległy: Inflammatory bowel diseases - pathogenesis and clinical symptoms.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2004 : T. 17, Supl. 1, s. 9-13, bibliogr. 21 poz., sum.
  Konferencja: Pełnomocnik MON ds. Resortowej Służby Zdrowia; Wojskowy Instytut Medyczny; Konsultant Krajowy w dziedzinie Gastroenterologii, Rynia, 2004.09.09
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  282/739
  Autorzy: Grzegorz Kade, Przemysław Wierzbicki, Monika Prokopiuk-Wierzbicka, Bernard Jaroń, Magdalena Zagrodzka, Jakub Włodarski.
  Tytuł: Nowe możliwości diagnostyczno-terapeutyczne tętniaka rzekomego przetoki tętniczo-żylnej do hemodializ - opis przypadku.
  Tytuł równoległy: New diagnostic and therapeutic methods in pseudoaneurysm of arterio-venous fistula for hemodialysis - case report.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2004 : T. 17, nr 98, s. 148-150, bibliogr. 7 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  Adres url:

  283/739
  Autorzy: Małgorzata Faber, Karina Jahnz-Różyk, Aleksandra Kucharczyk, Tomasz Targowski, Sławomir From, Beata Mamełka.
  Tytuł: Ocena klinicznej skuteczności oraz porównanie bezpośrednich kosztów leczenia azytromycyną chorych z zaostrzeniem przewlekłej obturacyjnej choroby płuc leczonych ambulatoryjnie lub w warunkach szpitalnych.
  Tytuł równoległy: Evaluation of clinical and direct costs of azithromycin treatment for exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease in hospitalized and outpatients.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2004 : 16, supl. 1 : XIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Pneumonologów i Alergologów Wojskowej Służby Zdrowia "Skuteczność i koszty leczenia astmy i POChP", Warszawa, 7-9 maja 2004 r., 96-99, 4 tab., bibluiogr. 22 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  284/739
  Autorzy: Grzegorz Gielerak, Karol Makowski, Ewa Dłużniewska, Anna Roszczyk, Marian Cholewa.
  Tytuł: Ocena napięcia układu autonomicznego u chorych z omdleniami niewyjaśnionego pochodzenia - pułapki klinicznej interpretacji wyników analizy zmienności rytmu serca.
  Tytuł równoległy: Estimation of autonomic nervous system tension in patients with syncope of unknown origin - traps in clinical interpretation results of heart rate variability.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2004 : T. 16, nr 95, s. 425-429, il., tab., bibliogr. 12 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  285/739
  Autorzy: Adam Stępień, W. Kozubski.
  Tytuł: Ocena skuteczności leczenia napadu migreny acetylosalicylanem lizyny w połączeniu z chlorowodorkiem metoklopramidu.
  Tytuł równoległy: Assessment of efficacy of migraine attack treatment with lysine acetylsalicylate and metoclopramide.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2004 : T. 17, nr 102, s. 615-619, tab., bibliogr. 15 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  286/739
  Autorzy: Grzegorz Żelichowski, Arkadiusz Lubas, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Ocena skuteczności podskórnego i dożylnego podawania erytropoetyny alfa u chorych hemodializowanych.
  Tytuł równoległy: Evaluation of efficacy of subcutaneous and intravenous epoetin alfa administration in haemodialysed patients.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2004 : T. 17, nr 98, s. 143-147, bibliogr. 23 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  Adres url:

  287/739
  Autorzy: G. Klupińska, C. Chojnacki, A. Knopik-Dąbrowicz, Stanisław Wojtuń, K.