WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: POST DERMATOL ALERGOL
Liczba odnalezionych rekordów: 21Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/21
Autorzy: Jerzy Kruszewski.
Tytuł: Genetyczne uwarunkowania atopii.
Tytuł równoległy: Genetic basis of atopy.
Czasopismo: Post. Dermatol. Alergol.
Szczegóły: 2003 : T. 20, nr 2, s. 58, 60, 62-64, bibliogr. 21 poz., streszcz., sum.
ISSN: 1642-395X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

2/21
Autorzy: Jerzy Kruszewski.
Tytuł: Monografia: Alergeny. Medycyna Praktyczna, 3/2003. Autor : Edward Rudzki / rec. Jerzy Kruszewski.
Czasopismo: Post. Dermatol. Alergol.
Szczegóły: 2003 : 20, 5, 327
Typ publikacji: REC
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

3/21
Autorzy: B. Samoliński, Piotr Rapiejko.
Tytuł: Profilaktyka alergicznego nieżytu nosa.
Tytuł równoległy: Prophylaxis of allergic rhinitis.
Czasopismo: Post. Dermatol. Alergol.
Szczegóły: 2003 : T. 20, nr 1, s. 10, 12-14, bibliogr. 20 poz., sum.
ISSN: 1642-395X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

4/21
Autorzy: Jerzy Kruszewski.
Tytuł: Spotkanie Krajowego Nadzoru w Dziedzinie Alergologii.
Czasopismo: Post. Dermatol. Alergol.
Szczegóły: 2003 : T. 20, nr 5, s. 325-326, il.
ISSN: 1642-395X
Typ publikacji: SPR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

5/21
Autorzy: Tadeusz Płusa.
Tytuł: Strategia leczenia chorób alergicznych.
Tytuł równoległy: Strategy of allergic disease treatment.
Czasopismo: Post. Dermatol. Alergol.
Szczegóły: 2003 : T. 20, nr 2, s. 66, 68-72, bibliogr. 34 poz., streszcz., sum.
ISSN: 1642-395X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

6/21
Autorzy: A[leksander] Zakrzewski, K[rzysztof] Kłos, J[erzy] Kruszewski, K[rzysztof] Żegocki.
Tytuł: Strategia włośniczkowej przepływometrii laserowej (WPL) do oceny punktowych testów skórnych (PTS) z różnymi stężeniami histaminy i wybranymi alergenami.
Czasopismo: Post. Dermatol. Alergol.
Szczegóły: 2003 : 20, supl.1 : Sympozjum Sekcji Alergologicznej PTD "Choroby alergiczne skóry od diagnostyki do immunoterapii", Pułtusk, 3-6 kwietnia 2003 r. : Materiały Konferencyjne. - Poznań : terMedia, Wydaw. Med., 2003, 25
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

7/21
Autorzy: A[leksander] Zakrzewski, K[rzysztof] Kłos, J[erzy] Kruszewski, K[rzysztof] Żegocki.
Tytuł: Zastosowanie włośniczkowej przepływometrii laserowej (WPL) do oceny punktorych testów skórnych (PTS) z różnymi stężeniami histaminy i wybranymi alergenami.
Czasopismo: Post. Dermatol. Alergol.
Szczegóły: 2003 : T. 20, supl. 1, s. 25
Uwagi: Sympozjum Sekcji Alergologicznej PTD "Choroby alergiczne skóry od diagnostyki do immunoterapii", Pułtusk, 3-6 kwietnia 2003 r. : Materiały Konferencyjne.
ISSN: 1642-395X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

8/21
Autorzy: B. Samoliński.
Tytuł: Jubileusz 30-lecia pracy prof.dr. hab.med. Jerzego Kruszewskiego.
Czasopismo: Post. Dermatol. Alergol.
Szczegóły: 2005 : 22, 2, 59-60, 2 il., streszcz.
Typ publikacji: PB
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

9/21
Autorzy: Tadeusz Płusa.
Tytuł: Teoria higieniczna chorób alergicznych.
Czasopismo: Post. Dermatol. Alergol.
Szczegóły: 2007 : T. 24, nr 5 (supl. 1), s. 16
Uwagi: XXI Sympozjum "Choroby alergiczne skóry", Piła, 25-27 października 2007.
ISSN: 1642-395X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

10/21
Autorzy: A. Lesiak, M. Słowik-Rylska, Cezary Jochymski, Wojciech Kozłowski, A. Sysa-Jędrzejowska, J. Narbutt.
Tytuł: Ekspresja wybranych białek cyklu komórkowego w powierzchownej odmianie raka podstawnokomórkowego.
Tytuł równoległy: Expression of selected cell-cycle proteins in superficial basel cell carcinoma.
Czasopismo: Post. Dermatol. Alergol.
Szczegóły: 2008, Supl. 1, [b.s.]
Uwagi: XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, 3-6 września 2008 r. Poznań. - Tekst równolegle w jęz. ang. Tamże s. [b.s.]
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

11/21
Autorzy: A. Lesiak, M. Słowik-Rylska, Cezary Jochymski, Wojciech Kozłowski, A. Sysa-Jędrzejowska, M. Rogowski-Tylman, J. Bogaczewicz, J. Narbutt.
Tytuł: Udział ekspresji cyklin w patogenezie odmiany powierzchownej i guzkowej raka podstawnokomórkowego.
Tytuł równoległy: The role of cyclin expression in superficial and nodular type of basal cell carcinoma.
Czasopismo: Post. Dermatol. Alergol.
Szczegóły: 2008 : 25, 2, 157-163, 4 il., 3 tab., bibliogr. 34 poz., streszcz., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Polskie hasła przedmiotowe:

12/21
Autorzy: Zbigniew Samochocki, Jowita Dejewska, Romana Bogusławska-Walecka, Stanisław Wojtuń, Robert Koktysz.
Tytuł: Zespół naczyniaków gumiastych - opis przypadku.
Tytuł równoległy: Blue rubber bleb naevus syndrome - case report.
Czasopismo: Post. Dermatol. Alergol.
Szczegóły: 2008 : 25, 2, 83-86, 6 il., bibliogr. 22 poz., streszcz., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Polskie hasła przedmiotowe:

13/21
Autorzy: Romuald Olszański.
Tytuł: Dermatozy alergiczne w tropiku.
Czasopismo: Post. Dermatol. Alergol.
Szczegóły: 2009 : T. 26, Supl., S31-S32
Uwagi: XXII Sympozjum Sekcji Alergologicznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego "Choroby alergiczne skóry - problem XXI wieku, 3-5 grudnia 2009.
ISSN: 1642-395X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

14/21
Autorzy: A[nna] Grad, A[nna] Jung, W. Stankiewicz, M. P. Dąbrowski, B[olesław] Kalicki, L[udmiła] Bartoszewicz, A[ndrzej] M. Fal.
Tytuł: Ocena wybranych parametrów immunologicznych u dzieci odczulanych metodą immunoterapii podjęzykowej (SLIT) i podskórnej (SCIT).
Tytuł równoległy: Evaluation of selected immunological parameters in children desensitized with sublingual immunotherapy (SLIT) and subcutaneous immunotherapy (SCIT).
Czasopismo: Post. Dermatol. Alergol.
Szczegóły: 2009 : T. 26, z. 5, s. 446
Uwagi: X Międzynarodowy Kongres Towarzystwa Alergologicznego "Diagnostyka i leczenie chorób alergicznych - nowe trendy", 7-10 października 2009 r. Bydgoszcz. - Tekst równolegle w jęz. ang. Tamże s. 446-447.
ISSN: 1642-395X
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

15/21
Autorzy: B[olesław] Kalicki, A[nna] Grad, L[udmiła] Bartoszewicz, A[nna] Jung, J[anusz] Żuber.
Tytuł: Porównanie stężeń tlenku azotu i pH kondensatu powietrza wydychanego u dzieci chorych na astmę i zdrowych.
Tytuł równoległy: Comparison of nitric oxide concentration and pH of exhaled breath condensate in children with diagnosed asthma and a health control group.
Czasopismo: Post. Dermatol. Alergol.
Szczegóły: 2009 : T. 26, z. 5, s. S392
Uwagi: X Międzynarodowy Kongres Towarzystwa Alergologicznego "Diagnostyka i leczenie chorób alergicznych - nowe trendy", 7-10 października 2009 r. Bydgoszcz. - Tekst równolegle w jęz. ang. Tamże s. 393.
ISSN: 1642-395X
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

16/21
Autorzy: R[omuald] Olszański, Krzysztof Korzeniewski.
Tytuł: Problemy zdrowotne w tropiku - dermatozy alergiczne.
Tytuł równoległy: Health problems in tropics - allergic dermatoses.
Czasopismo: Post. Dermatol. Alergol.
Szczegóły: 2009 : T. 26, z. 5, s. 460
Uwagi: X Międzynarodowy Kongres Towarzystwa Alergologicznego "Diagnostyka i leczenie chorób alergicznych - nowe trendy" 7-10 października 2009 r., Bydgoszcz. - Tekst równolegle w jęz. ang. Tamże s.460.
ISSN: 1642-395X
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

17/21
Autorzy: K[rzysztof] Kłos, Andrzej Bant, J[erzy] Kruszewski, G. Sławeta.
Tytuł: Rumień trwały jako rzadkie działanie niepożądane cetyryzyny - opis przypadku.
Tytuł równoległy: Fixed drug eruption as a rate side effect of cetirizine - case report.
Czasopismo: Post. Dermatol. Alergol.
Szczegóły: 2009 : T. 26, z. 5, s. 461-462, Tekst równolegle w jęz. ang.
Konferencja: , Bydgoszcz, 2009.10.07
ISSN: 1642-395X
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

18/21
Autorzy: G. Sławeta, K[rzysztof] Kłos, J[erzy] Kruszewski.
Tytuł: Współistnienie pokrzywki barwnikowej i ciężkiej reakcji anafilaktycznej na jad osy - opis przypadku.
Tytuł równoległy: The coexistence of urticaria pigmentosa and serious anaphylactic reaction to wasp venom - case report.
Czasopismo: Post. Dermatol. Alergol.
Szczegóły: 2009 : T. 26, z. 5, s. 491-492, Tekst równolegle w jęz. ang.
Konferencja: , Bydgoszcz, 2009.10.07
ISSN: 1642-395X
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

19/21
Autorzy: A. Bodzenta-Łukaszyk, R. Chazan, A. Fal, Jerzy Kruszewski, P. Kuna, I. Kupryś-Lipińska, E. Niżankowska-Mogilnicka, B. Rogala.
Tytuł: Stanowisko Grupy Ekspertów Polskiego Towarzystwa Alergologicznego w sprawie programu terapeutycznego leczenia omalizumabem ciężkiej astmy alergicznej.
Tytuł równoległy: Statement of the Expert Group of Polish Society of Allergology on a therapeutic program of severe allergic astma treatment with omalizumab.
Czasopismo: Post. Dermatol. Alergol.
Szczegóły: 2010 : T. 27, z. 5, s. 449
ISSN: 1642-395X
Typ publikacji: PLT
Język publikacji: PL
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.022
Punktacja Min. Nauki: 13.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

20/21
Autorzy: Konstanty Radziwiłł, Jerzy Kruszewski.
Tytuł: Evaluation of the size of the placebo effect in treatments of allergic diseases and asthma based on a meta-analysis of efficacy trials of drugs.
Czasopismo: Post. Dermatol. Alergol.
Szczegóły: 2011 : T. 28, z. 5, s. 372-377, il., tab., bibliogr., sum.
ISSN: 1642-395X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.357
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

21/21
Autorzy: Jerzy Kruszewski.
Tytuł: Perspektywy leczenia lekami przeciwhistaminowymi.
Czasopismo: Post. Dermatol. Alergol.
Szczegóły: 2011 : T. 28, supl. 1, s. 49
Uwagi: XXIV Sympozjum Sekcji Alergologicznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego "Alergiczne choroby skóry - nowe możliwości", Sopot, 6-8 października 2011.
ISSN: 1642-395X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM