WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: PROBLEMY MEDYCYNY NUKLEARNEJ
Liczba odnalezionych rekordów: 57Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/57
Autorzy: Bolesław Kalicki.
Tytuł: Scyntygraficzne rozpoznawanie refluksu żołądkowo-przełykowego u dzieci.
Tytuł równoległy: Scintigraphic diagnosis of gastro-oesophageal reflux in children.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 1989 : T. 3, nr 2(6), s. 162-167, bibliogr. 21 poz., sum.
ISSN: 0860-3406
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

2/57
Autorzy: Eugeniusz Dziuk.
Tytuł: Aktualny stan medycyny nuklearnej w Polsce.
Tytuł równoległy: State of nuclear medicine in Poland.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 1990 : T. 4, nr 2, s. 106-112, bibliogr. 1 poz.
Konferencja: , Poznań-Konin, 1990.09.23
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

3/57
Autorzy: J[anusz] Przedlacki, K[arol] Chmielowski, Z. Bałtrukiewicz, A. Teresińska.
Tytuł: Encyklopedia medycyny nuklearnej (autorskie opracowanie hasłowe pojęć i problemów).
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 1990 : T. 4, nr 1, s. 94-103
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: OPR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

4/57
Autorzy: Bolesław Kalicki, Wiesław Konieczny, Zofia Stembrowicz.
Tytuł: Scyntygrafia refluksu żołądkowo-przełykowego.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 1990 : T. 4, nr 1(7), s. 34
Konferencja: , Poznań-Konin, 1990.09.23
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

5/57
Autorzy: Janusz Przedlacki.
Tytuł: Absorpcjometryczne badania mineralizacji kości.
Tytuł równoległy: Absorptiometric bone mineral measurements.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 1991 : T. 5, nr 2, s. 139-145, bibliogr. 28 poz., sum.
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

6/57
Autorzy: Eugeniusz Dziuk.
Tytuł: Stan medycyny nuklearnej w Polsce - 1992 rok.
Tytuł równoległy: State of nuclear medicine in Poland - 1992.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 1993 : T. 7, nr [2], s. 117-123, bibliogr. 7 poz.
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

7/57
Autorzy: Maksymilian Siekierzyński.
Tytuł: Komentarz lekarza klinicysty [do artykułu: D. Palijczuka, Ocena zagrożenia radiacyjnego w Klinice Terapii Izotopowej Ośrodka Medycyny Nuklearnej Centralnego Szpitala Klinicznego WAM. Probl. Med. Nukl. 1996, 10, 19, 175-183, bibliogr. 8 poz., sum].
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 1996 : T. 10, nr 19, s. 183-184
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

8/57
Autorzy: Maria Marciniak, Daniel Baczyński, Zofia Wańkowicz.
Tytuł: Ocena stabilności kompleksu 99mTc-HSA in vivo w warunkach klinicznej dializy otrzewnowej (krótkie doniesienie).
Tytuł równoległy: Evaluation of stability of 99mTc-HSA complex during clinical peritoneal dialysis in vivo (short communication).
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 1997 : T. 11, nr 22, s. 187-191, bibliogr. 6 poz., sum.
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

9/57
Autorzy: Karol Chmielowski.
Tytuł: Radioizotopy w uśmierzaniu bólów powodowanych przerzutami do kośćca.
Tytuł równoległy: Radioisotopes in palliation of paints due to metastases to skeleton.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 1997 : T. 11, nr 22, s. 173-180, bibliogr. 17 poz., sum.
Konferencja: , Warszawa, 1997.11.14
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

10/57
Autorzy: A[ndrzej] Kowalczyk, K[arol] Chmielowski, C[zesław] Czarnecki, I[reneusz] Drabek, R[yszard] Issakiewicz, M[arek] Jurczyk, M[aria] Konieczna, A[nna] Lewandowska, W[aldemar] Mielcarek, M[arek] Ostrowski, J[acek] Pietrzykowski, M[aksymilian] Siekierzyński, Z[ofia] Stembrowicz, J[acek] Wnuk.
Tytuł: 25 lat leczniczego stosowania radiojodu w Ośrodku Medycyny Nuklearnej CSK WAM.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 1998 : T. 12, nr 23, s. 25
Konferencja: , Łódź, 1998.09.23
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

11/57
Autorzy: M[irosław] Dziuk, D[ariusz] Borkowski, W[ojciech] Kwiatkowski, A[ndrzej] Cwetsch.
Tytuł: Ocena żywotności mięśnia sercowego za pomocą scyntygrafii perfuzyjnej z Talem-201 oraz bramkowanej scyntygrafii perfuzyjnej z Tc-99m MIBI (GSPET) w kwalifikowaniu chorych do rewaskularyzacji.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 1998 : T. 12, nr 23, s. 40
Konferencja: , Łódź, 1998.09.23
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

12/57
Autorzy: Maria Marciniak, Karol Chmielowski.
Tytuł: Porównanie czystości radiochemicznej i stabilności kompleksów 99mTc-ECD i 99mTc/Sn/Hm PAO in vitro.
Tytuł równoległy: Comparison of radiochemical purity and stability of 99mTc-ECS and 99mTc/Sn/Hm PAO complexes in vitro.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 1998 : T. 12, nr 23, s. 153-160, bibliogr. 22 poz., sum.
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

13/57
Autorzy: Maria Marciniak, Zofia Wańkowicz, Daniel Baczyński.
Tytuł: Wpływ stosunku objętościowego kompleksu 99mTcHSA i płynu do dializy otrzewnowej na stabilność kompleksu podczas inkubacji in vitro (krótkie doniesienie).
Tytuł równoległy: Influence of the volume ratio of the 99mTc-HSA complex to dialysis fluid on the stability of the complex during in vitro incubation (short communication).
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 1998 : T. 12, nr 24, s. 201-207, bibliogr. 15 poz., sum.
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

14/57
Autorzy: Mirosław Dziuk, Marian Cholewa, Eugeniusz Dziuk.
Tytuł: Zastosowanie bramkowej emisyjnej tomografii komputerowej pojedynczego fotonu (GSPECT) z 99mTc-MIBI w równoczesnej ocenie zaburzeń perfuzji i czynności lewej komory serca.
Tytuł równoległy: The use of gated single photon emission computed tomography (GSPECT) with 9mTc-MIBI in simultaneous assessment of perfusion and function impairment of the left ventricle.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 1999 : T. 13, nr 25, s. 1-10, bibliogr. 24 poz., sum.
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

15/57
Autorzy: Karol Chmielowski, Sławomir Skrzyński, Paweł Twarkowski, Wojciech Kozłowski, Jacek Pietrzykowski, Jan K. Podgórski, Eugeniusz Dziuk.
Tytuł: Stosunek wychwytu 99mTc-DTPA guz/mózg mierzony półilościowym indeksem i korelowany z histopatologią.
Tytuł równoległy: Tumour/brain ratio of 99mTc-DPTA uptake measured by means of semiquantitative index and its cerrelation with histopathology.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 2000 : T. 14, nr 28, s. 159-165, bibliogr. 10 poz., sum.
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

16/57
Autorzy: Karol Chmielowski.
Tytuł: Blokować czy nie blokować?
Tytuł równoległy: To block or not to block?
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 2001 : T. 15, nr 29, s. 93-94, bibliogr. 4 poz., sum.
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000
Polskie hasła przedmiotowe:

17/57
Autorzy: Mirosław Dziuk, Ana Canizales, K.eith E. Britton.
Tytuł: Bramkowana tomografia emisyjna pojedynczego fotonu (GSPET) w badaniu chorych z przebytym zawałem dolnej ściany mięśnia sercowego - ocena ruchomych przekrojów oraz map biegunowych lewej komory.
Tytuł równoległy: Gated single photon emission tomography (GSPET) in patients with non-recent inferior myocardial infarction - assessment of left ventricular beating slices and polar maps.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 2001 : T. 15, nr 30, s. 133-140, bibliogr. 11 poz., sum.
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000
Polskie hasła przedmiotowe:

18/57
Autorzy: Mirosław Dziuk, Ana Canizales, Keith E. Britton.
Tytuł: Bramkowana tomografia emisyjna pojedynczego fotonu (GSPET) mięśnia sercowego u kobiet i mężczyzn z niskim prawdopodobieństwem choroby wieńcowej - jakoścowa ocena ruchomych przekrojów oraz map biegunowych lewej komory.
Tytuł równoległy: Myocardial gated single photon emission tomography (GSPET) in men and women with low probability of coronary artery disease - qualitative assessment of beating slices and polar plots.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 2001 : T. 15, nr 30, s. 119-131, bibliogr. 19 poz., sum.
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000
Polskie hasła przedmiotowe:

19/57
Autorzy: Anna Teresińska, Marian Śliwiński, Bożenna Szumilak, Stefania Konieczna, Elżbieta Gosiewska-Marcinkowska, Zbigniew Juraszyński, Piotr Hendzel, Maria Szymańska.
Tytuł: Przedoperacyjna wysiłkowa scyntygrafia perfuzyjna (Tc-99m-MIBI SPECT) w przewidywaniu poprawy ukrwienia mięśnia lewej komory wcześnie po chirurgicznej rewaskularyzacji serca.
Tytuł równoległy: Preoperative stress myocardial perfusion scintigraphy (Tc-99m-MIBI SPECT) in predicting the myocardial perfusion improvement early after coronary artery bypass surgery.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 2001 : T. 15, nr 29, s. 49-61, bibliogr. 16 poz., sum.
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000
Polskie hasła przedmiotowe:

20/57
Autorzy: Ireneusz Drabek, Andrzej Chciałowski, Eugeniusz Dziuk.
Tytuł: Diagnostyka guzów płuc z zastosowaniem nakładania obrazów scyntygraficznych i tomografii komputerowej, opis przypadku.
Tytuł równoległy: Lung tumors diagnostics: scintigraphic and computed tomography fusion imaging, case presentation.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 2002 : T. 16, nr 32, s. 233-239, il., bibliogr. 5 poz., sum.
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:

21/57
Autorzy: Andrzej Kowalczyk, Marek Jurczyk, Marek Ostrowski, Ryszard Issakiewicz, Anna Lewandowska, Zofia Stembrowicz, Waldemar Mielcarek, Jacek Pietrzykowski, Joanna Wierzbowska, Aldona Mater, Grzegorz Kamiński, Halina Czarnowska, Ireneusz Drabek, Maria Konieczna, Regina Kaczmarczyk, Eugeniusz Dziuk, Maksymilian Siekierzyński.
Tytuł: Zasady leczenia łagodnych chorób tarczycy jodem promieniotwórczym w Centralnym Szpitalu Klinicznym Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie.
Tytuł równoległy: The principles of radioiodine therapy for bening thyroid diseases in central Clinical Hospital of the Military University Medical School in Warsaw.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 2002 : T. 16, nr 32, s. 241-247, bibliogr. 14 poz., sum.
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:

22/57
Autorzy: Karol Chmielowski, Waldemar Pakszys, Norbert Szaluś, Włodzisław Kuliński, Ewa Skrobowska.
Tytuł: [123I]DaTSCAN i obrazowanie SPET nośnika dopaminy w chorobie Parkinsona (doniesienie wstępne).
Tytuł równoległy: [123I]DaTSCAN and SPET imaging of dopamine carrier in Parkinson's disease (preliminary report).
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 2003 : T. 17, nr 33, s. 25-32, il., bibliogr. 11 poz., sum.
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:

23/57
Autorzy: Karol Chmielowski, Bogdan Brodacki, Norbert Szaluś, Ewa Skrobowska, Jacek Pietrzykowski, Jerzy Kotowicz.
Tytuł: [123I]FP-CIT (DaTSCAN) i SPET w diagnostyce choroby Parkinsona i zespołów Parkinsonowskich.
Tytuł równoległy: [123I]FP-CIT (DaTSCAN) and SPET in the diagnostics of Parkinson's disease and parkinsonian syndromes.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 2003 : T. 17, nr 34, s. 101-109, il., tab., bibliogr. 15 poz., streszcz., sum.
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:

24/57
Autorzy: Norbert Szaluś.
Tytuł: Nakładanie obrazów w medycynie nuklearnej.
Tytuł równoległy: Fusion imaging in nuclear medicine.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 2003 : T. 17, nr 33, s. 41-51, il., bibliogr. 29 poz., sum.
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:

25/57
Autorzy: Mirosław Zachorski, Mirosław Dziuk, J. Jezierski, H. Rdzanek, Leszek Kubik, Marian Cholewa.
Tytuł: Ocena czynności lewej komory serca za pomocą bramkowanej tomografii emisyjnej pojedynczego fotonu (GSPET) u chorych z ostrym zawałem serca leczonych pierwotną przezskórną angioplastyką naczyń wieńcowych (pPTCA).
Tytuł równoległy: Left ventricular function assessed with gated single photon emission tomography (GSPET) in patients with acute myocardial infarction subjected to primary PTCA.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 2003 : T. 17, nr 34, s. 93-100, bibliogr. 8 poz., sum.
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:

26/57
Autorzy: Z. Bałtrukiewicz.
Oprac. Zenon Bałturkiewicz
Tytuł: Prof. dr hab. n. med. Juliusz Derecki, płk w st. sp. [1922-2004].
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 2003 : T. 17, nr 43, s.81-82, zdj.
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PB
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

27/57
Autorzy: K. Tatsch, S. Asenbaum, P. Bartenstein, A. Catafau, C. Halldin, L.S. Pilowski, A. Pupi, Karol Chmielowski.
Tłum.: Karol Chmielowski
Tytuł: Wytyczne EANM. Badanie neurotransmisji mózgu techniką SPET przy użyciu receptorowych ligandów dopaminy D2, znakowanych 123I.
Tytuł równoległy: European Association of nuclear Medicine Procedure Guidelines for brain neurotransmission SPET using 123I-labelled dopamine d2 receptors ligands. Eur. J. Nucl. Med. 2002 : Vol. 29, No. 10, BP29: BP23-29.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 2003 : T. 17, nr 34, s. 135-142
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji:
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

28/57
Autorzy: Jolanta Miśko, Mirosław Dziuk, Norbert Szaluś, Ewa Skrobowska, Jacek Pietrzykowski, Agnieszka Warczyńska.
Tytuł: Ocena zależności między perfuzją, funkcją i żywotnością mięśnia serca przy zastosowaniu nakładania obrazów GSPECT i MR serca u pacjentów z chorobą wieńcową.
Tytuł równoległy: Evaluation of the relationship between myocardial perfusion, function and viability using fused images of GSPECT and cardiac MRI in patients with coronary artery disease.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 2004 : T. 18, nr 36, s. 121-134, bibliogr 23 poz., sum.
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:

29/57
Autorzy: M. Bilski, J[acek] Pietrzykowski, J[arosław] Świstak, A[dam] Stępień, E[ugeniusz] Dziuk.
Tytuł: Badanie perfuzji mózgowej z zastosowaniem SPECT 99mTC-ECD u chorych ze stenozą szyjną leczonych endowaskularnie.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 2006 : T. 20, nr 39, s. 23-24, il.
Konferencja: Polskie Towarzystwo Medycyny Nuklearnej, Białystok, 2006.06.22
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

30/57
Autorzy: J. Miśko, E[ugeniusz] Dziuk, E[wa] Skrobowska, N[orbert] Szaluś, J[acek] Pietrzykowski, A[gnieszka] Warczyńska.
Tytuł: Komplementarność wyników badań SPECT i MR serca.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 2006 : T. 20, nr 39, s. 29-30
Konferencja: Polskie Towarzystwo Medycyny Nuklearnej, Białystok, 2006.06.22
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

31/57
Autorzy: N[orbert] Szaluś, G[rzegorz] Kamiński, M[agda] Zagrodzka, J[acek] Pietrzykowski, Z. Podgajny, E[ugeniusz] Dziuk.
Tytuł: Nakładanie obrazów scyntygraficznych 99MTC-HYNIC-TATE oraz TK w przewidywaniu odpowiedzi na leczenie 90Y-DOTA-TATE lub 177LU-DOTA-TATE zmian pierwotnych i/lub przerzutowych w przebiegu guzów neuroendokrynnych przewodu pokarmowego - doniesienie wstępne.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 2006 : T. 20, nr 39, s. 74-75
Konferencja: Polskie Towarzystwo Medycyny Nuklearnej, Białystok, 2006.06.22
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

32/57
Autorzy: J[acek] Pietrzykowski, M[irosław] Dziuk, M[irosław] Zachorski, N[orbert] Szaluś.
Tytuł: Ocena znaczenia zaburzeń rytmu serca i wielkości serca na wartość frakcji wyrzutowej u pacjentów z różnym stopniem upośledzenia perfuzji w bramkowanych badaniach SPET.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 2006 : T. 20, nr 39, s. 68
Konferencja: Polskie Towarzystwo Medycyny Nuklearnej, Białystok, 2006.06.22
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

33/57
Autorzy: M[aria] Konieczna, A. Kołodziejczyk, J. Żebrowski, E[ugeniusz] Dziuk.
Tytuł: Próba zastosowania CA 15-3,PSA i CEA w ocenie skuteczności leczenia radioizotopowego u chorych z rozpoznanym rakiem piersi oraz stercza z przerzutami do kości.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 2006 : T. 20, nr 39, s. 114-115
Konferencja: Polskie Towarzystwo Medycyny Nuklearnej, Białystok, 2006.06.22
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

34/57
Autorzy: Z. Podgajny, N[orbert] Szaluś, G[rzegorz] Kamiński, J[acek] Pietrzykowski, A[ndrzej] Kowalczyk, A[ndrzej] Jaroszuk, E[ugeniusz] Dziuk.
Tytuł: Scyntygrafia receptorowa z użyciem 99M TC-HYNIC-TATE w obrazowaniu niejodochwytnych zróżnicowanych raków tarczycy (ZRT) i raka rdzeniastego tarczycy (RRT) - doniesienie wstępne.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 2006 : T. 20, nr 39, s. 47-48
Konferencja: Polskie Towarzystwo Medycyny Nuklearnej, Białystok, 2006.06.22
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

35/57
Autorzy: M. Bilski, G. Mazur, N[orbert] Szaluś, Z. Podgajny, G[rzegorz] Kamiński, E[ugeniusz] Dziuk, M. K. Janiak.
Tytuł: Terapia receptorowa a ochrona radiologiczna pacjentów i personelu.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 2006 : T. 20, nr 39, s. 112-113
Konferencja: Polskie Towarzystwo Medycyny Nuklearnej, Białystok, 2006.06.22
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

36/57
Autorzy: M[irosław] Dziuk, A[nna] Kaźmierczak, E[lżbieta] Kot, J[acek] Pietrzykowski, M[arian] Cholewa.
Tytuł: Wartość rokownicza wysiłkowej scyntygrafii perfuzyjnej serca u chorych z klinicznym podejrzeniem choroby wieńcowej.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 2006 : T. 20, nr 39, s. 69
Konferencja: Polskie Towarzystwo Medycyny Nuklearnej, Białystok, 2006.06.22
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

37/57
Autorzy: M[irosław] Dziuk, A[nna] Kaźmierczak, E[lżbieta] Kot, J[acek] Pietrzykowski, M[arian] Cholewa.
Tytuł: Wartość scyntygrafii perfuzujnej serca przy podejmowaniu decyzji klinicznych u chorych z potwierdzoną chorobą wieńcową - wyniki obserwacji długoterminowych.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 2006 : T. 20, nr 39, s. 69-70
Konferencja: Polskie Towarzystwo Medycyny Nuklearnej, Białystok, 2006.06.22
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

38/57
Autorzy: N[orbert] Szaluś, G[rzegorz] Kamiński, G[rzegorz] Zieliński, A[gnieszka] Warczyńska, Z. Podgajny, J[acek] Pietrzykowski, E[ugeniusz] Dziuk.
Tytuł: Zastosowanie preparatu 90Y-DOTA-TATE w terapii nieoperacyjnych gruczołów przysadki mózgowej z nadekspresją receptorów dla somatostatyny - doniesienie wstępne.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 2006 : T. 20, nr 39, s. 65
Konferencja: Polskie Towarzystwo Medycyny Nuklearnej, Białystok, 2006.06.22
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

39/57
Autorzy: Krzysztof Obuchowski, Norbert Szaluś, Andrzej Kołodziejczyk, Jacek Żebrowski, Piotr Piwkowski.
Tytuł: Ocena przydatności obrazowania hybrydowego SPECT-CT z wykorzystaniem 99mTc-HYNIC-TATE jako kwalifikacji do receptorowej terapii izotopowej - opis przypadku
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 2007 : T. 21, nr 41-42, s. 73-74
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:

40/57
Autorzy: Jolanta Kunikowska, Norbert Szaluś, Leszek Królicki, Grzegorz Kamiński.
Tytuł: Procedura podania dawek terapeutycznych znakowanymi izotopowo pochodnych somatostatyny.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 2007 : T. 21, nr 41-42, s. 69-71
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:

41/57
Autorzy: N[orbert] Szaluś, G[rzegorz] Kamiński, G[rzegorz] Zieliński, A[gnieszka] Warczyńska, Z[bigniew] Podgajny, J[acek] Pietrzykowski.
Tytuł: Dwuletnia obserwacja chorych leczonych 90Y-DOTATATE lub 177Lu-DOTATATE z powodu nieoperacyjnych gruczolaków przysadki.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 2008 : T 22, nr 43, s. 64-65
Konferencja: , Gliwice, 2008.09.04
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

42/57
Autorzy: A[gnieszka] Giżewska, Z[ofia] Stembrowicz, Z[bigniew] Zaręba, A[ndrzej] Dąbek, E[ugeniusz] Dziuk.
Tytuł: Limfoscyntygrafia przedoperacyjna u chorych na raka piersi - korzyści diagnostyczne z fuzji obrazów SPECT-CT. Doniesienie wstępne.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 2008 : T. 22, nr 43, s. 72
Konferencja: , Gliwice, 2008.09.04
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

43/57
Autorzy: Z[ofia] Stembrowicz-Nowakowska, A[gnieszka] Giżewska, E[ugeniusz] Dziuk.
Tytuł: Nowe metody scyntygraficznego obrazowania układu kostnego - bone evolution i SPECT guided CT.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 2008 : T. 22, nr 43, s. 65
Konferencja: , Gliwice, 2008.09.04
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

44/57
Autorzy: N[orbert] Szaluś, Z[bigniew] Podgajny, G[rzegorz] Kamiński, J[acek] Pietrzykowski, E[ugeniusz] Dziuk.
Tytuł: Obrazowanie 90Y za pomocą kamery gamma Infinia HawkeyeVC z systemem koincydencji CoDe - wstępne wyniki.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 2008 : T. 22, nr 43, s. 64
Konferencja: , Gliwice, 2008.09.04
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

45/57
Autorzy: A[gnieszka] Giżewska, Z[ofia] Stembrowicz-Nowakowska, E[ugeniusz] Dziuk.
Tytuł: Odróżnicowany rak tarczycy - opis przypadku.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 2008 : T. 22, nr 43, s. 87
Konferencja: , Gliwice, 2008.09.04
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

46/57
Autorzy: A[gnieszka] Giżewska, Z[ofia] Stembrowicz, Z[bigniew] Podgajny, E[ugeniusz] Dziuk.
Tytuł: Prezentacja przypadku raka tarczycy - wykorzystanie aparatu hybrydowego SPECT-CT.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 2008 : T. 22, nr 43, s. 86-87
Konferencja: , Gliwice, 2008.09.04
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

47/57
Autorzy: M[arek] Bilski, A[gnieszka] Giżewska, E[dward] Stanowski, M[irosław] Dziuk.
Tytuł: Wpływ badania PET-CT z 18F-FDG na ocenę stopnia zaawansowania raka piersi.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 2008 : T. 22, nr 43, s. 87
Konferencja: , Gliwice, 2008.09.04
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

48/57
Autorzy: M[arek] Bilski, I[reneusz] P. Grudziński, U[rszula] Karczmarczyk, P[iotr] Garnuszek, R[obert] Zdanowski, J[acek] Pietrzykowski, R[enata] Mikołajczak, E[ugeniusz] Dziuk, M. P. Dąbrowski, M[arek] K. Janiak.
Tytuł: Wpływ Su5416, L-NAME i hipoksji na wiązanie radiokoniugatu przeciwciała monoklonalnego skierowanego przeciwko podjednostce beta3 integryny alfavbeta3 z receptorami alfavbeta3 na mysich komórkach endotelialnych.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 2008 : T. 22, nr 43, s. 89-90
Konferencja: , Gliwice, 2008.09.04
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

49/57
Autorzy: M[arek] Bilski, Jacek Pietrzykowski, M[irosław] Dziuk.
Tytuł: Zastosowanie fuzji badań PET z 18F-FDG i MRI w ocenie aktywności metabolicznej guza podstawy mózgu - opis porzypadku.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 2008 : T. 22, nr 43, s. 88-89
Konferencja: , Gliwice, 2008.09.04
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

50/57
Autorzy: Z[bigniew] Podgajny, G[rzegorz] Kamiński, N[orbert] Szaluś, J[acek] Pietrzykowski, J[anina] Dziuk.
Tytuł: Zastosowanie somatostatynowej scyntygrafii receptowej z użyciem 99mTc-HYNIC-TATE (SRS) oraz pozytonowej tomografii emisyjnej (PET-CT) z użyciem fluorodeoksyglukozy znakowanej 18F (18F-FDG) w obrazowaniu niejodochwytnego raka brodawkowatego tarczycy (RBT) - opis przypadku.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 2008 : T. 22, nr 43, s. 86
Konferencja: , Gliwice, 2008.09.04
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

51/57
Autorzy: M[aria] Konieczna, Z[ofia] Stembrowicz, A[gnieszka] Giżewska, G[rzegorz] Kamiński, E[ugeniusz] Dziuk.
Tytuł: Zmiany stężenia tyreoglobuliny i autoprzeciwciał przeciwko tyreoglobulinie towarzyszące ablacji 131I resztkowej tarczycy w leczeniu raka zróżnicowanego tarczycy.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 2008 : T. 22, nr 43, s. 85-86
Konferencja: , Gliwice, 2008.09.04
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

52/57
Autorzy: R[enata] Gołębiewska, A. Żółtowska, A[nna] Budzyńska.
Tytuł: Automatyczne rozdozowywanie radiofarmaceutyków znakowanych technetem.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 2010 : T. 24, nr 47, s. 75-76
Konferencja: , Wrocław, 2010.09.08
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

53/57
Autorzy: Z[ofia] Stembrowicz-Nowakowska, A[ndrzej] Mazurek, A[gnieszka] Giżewska-Krasowska, P[rzemysław] Pawlak.
Tytuł: Metoda SPECT-CT w weryfikacji niejasnych ognisk w scyntygrafii planarnej układu kostnego - opisy przypadków.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 2010 : T. 24, nr 47, s. 64
Konferencja: , Wrocław, 2010.09.08
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

54/57
Autorzy: Anna Budzyńska, Eugeniusz Dziuk.
Tytuł: Praca skanera PET-CT w warunkach wyłączenia jednego układu blokowego detektorów.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 2010 : T. 24, nr 47, s. 66-67
Konferencja: , Wrocław, 2010.09.08
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

55/57
Autorzy: A[ngelika] Pucułek, M[arianna] Wiśniewska.
Tytuł: Scyntygrafia wentylacyjna płuc technegazem.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 2010 : T. 24, nr 47, s. 75
Konferencja: , Wrocław, 2010.09.08
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

56/57
Autorzy: A[ndrzej] Mazurek, K. Bilska, A. Raciborska, J. Godziński, J. Węcławek-Tompol, E. Rogowska, W. Woźniak, M[irosław] Dziuk.
Tytuł: Wartość badań PET-CT w ocenie mięsaków u dzieci.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 2010 : T. 24, nr 47, s. 25
Konferencja: , Wrocław, 2010.09.08
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

57/57
Autorzy: A[gnieszka] Giżewska-Krasowska, A[ndrzej] Mazurek, Z[ofia] Stembrowicz-Nowakowska, N[orbert] Szaluś.
Tytuł: Wykorzystanie aparatu hybrydowego SPECT-CT u pacjentki z rakiem tarczycy, z zaburzeniami gromadzenia radiojodu w przebiegu achalazji przełyku - prezentacja przypadku.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 2010 : T. 24, nr 47, s. 64
Konferencja: , Wrocław, 2010.09.08
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM