WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: PRZEGL LEK
Liczba odnalezionych rekordów: 53Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/53
Autorzy: D[ymitr] Aleksandrow.
Tytuł: Ze spostrzeżen klinicznych działania etiopiryny.
Czasopismo: Przegl. Lek.
Szczegóły: 1946 : Seria II, 1-3, 2-4
Typ publikacji: PA

2/53
Autorzy: W. Surewicz, Franciszek Smolarek.
Tytuł: Przypadek przedziurawienia wrzodu żołądka w przebiegu ciężkiej włośnicy.
Czasopismo: Przegl. Lek.
Szczegóły: 1954 : 10, 3, 89-90
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

3/53
Autorzy: B. Skrobiszewska-Biernacka, Sylwester Czaplicki.
Tytuł: Leczenie cukrzycy pochodnymi sulfanylomocznika.
Czasopismo: Przegl. Lek.
Szczegóły: 1959 : 15, 3, 79-84, 8 il., tab., bibliogr. 20 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

4/53
Autorzy: J. Hołyst, W. Dolata, Tadeusz Orłowski.
Tytuł: Zaburzenia i zmiany mózgowe po zatrzymaniu czynności serca.
Czasopismo: Przegl. Lek.
Szczegóły: 1962 : 18, 11, 428-430, bibliogr. 17 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

5/53
Autorzy: T[adeusz] Orłowski, J. Tomza.
Tytuł: Przyczynek do leczenia choroby Leśniewskiego-Crohna.
Czasopismo: Przegl. Lek.
Szczegóły: 1966 : 22, 3, 313-315
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  6/53
  Autorzy: Zenobiusz Bożyk.
  Tytuł: Postacie kliniczne zawałów serca u chorych z dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.
  Czasopismo: Przegl. Lek.
  Szczegóły: 1969 : 25, 3, 302-305, tab., bibliogr. 10 poz., res., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  7/53
  Autorzy: Zenobiusz Bożyk.
  Tytuł: Rokowanie co do długości życia chorych, którzy przeżyli rok po zawale serca.
  Czasopismo: Przegl. Lek.
  Szczegóły: 1969 : 25, 4, 369-371, 2 tab., bibliogr. 2 poz., res., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  8/53
  Autorzy: Zenobiusz Bożyk.
  Tytuł: Zawały serca w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w latach 1955-1964. Analiza śmiertelności.
  Czasopismo: Przegl. Lek.
  Szczegóły: 1969 : 25, 2, 247-251, 3 tab., bibliogr. 16 poz., res., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  9/53
  Autorzy: Dymitr Aleksandrow.
  Tytuł: Mechaniczna wentylacja w klinice chorób wewnętrznych.
  Tytuł równoległy: Mechanical ventilation in the clinic of internal diseases.
  Czasopismo: Przegl. Lek.
  Szczegóły: 1972 : 29, 10, 853-855
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  10/53
  Autorzy: K. Bojanowicz, J. Tarłowska, A. Kulig, W. Kozłowski, R. Markert.
  Tytuł: Powikłania trzustkowe w chorobach pęcherzyka i dróg żółciowych i ich patomechanizm.
  Tytuł równoległy: Appearence and pathomechanism of pancreatic complications in gall bladder and biliary tract disease.
  Czasopismo: Przegl. Lek.
  Szczegóły: 1973 : 30, 2, 238-242, bibliogr. 7 poz.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  11/53
  Autorzy: Andrzej Krawczyk, Ludwik Grzeniewski.
  Tytuł: Próba zastosowania pneumocystorektografii w diagnostyce radiologicznej nieprawidłowości rozwojowych narządu rodnego u kobiet.
  Tytuł równoległy: Application of pneumocystorectography in radiological diagnosis of developmental malformations of female genital organ.
  Czasopismo: Przegl. Lek.
  Szczegóły: 1973 : 30, 8, 648-652, 5 il., bibliogr. 8 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  12/53
  Autorzy: Wiesław Jędrzejczak.
  Tytuł: Rozważania nad możliwą rolą układu cyklazy adenylowej i cyklicznego adenozynomonofosforanu w procesie karcynogenezy.
  Tytuł równoległy: Statement of the possible role of adenyl cyclase system and cyclic adenosine monophosphate in the carcinogenesis process.
  Czasopismo: Przegl. Lek.
  Szczegóły: 1973 : 30, 3, 316-320, 2 il., bibliogr. 30 poz.
  Typ publikacji: PA

  13/53
  Autorzy: Władysław Zagórski, Jerzy Bokwa, Aleksander Badowski.
  Tytuł: Wyniki chirurgicznego leczenia choroby wrzodowej u chorych po 60 roku życia.
  Tytuł równoległy: Results of surgical treatment of peptic ulcer in patients over 60 years of age.
  Czasopismo: Przegl. Lek.
  Szczegóły: 1975 : 32, 10 : XLII Posiedzenie Naukowe Sekcji Gastroenterologii i Przemiany Materii TIP w Poznaniu, 755-757, bibliogr. 12 poz., res., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  14/53
  Autorzy: Czesław Głowacki.
  Tytuł: Z dokumentacji zbrodniczych doświadczeń Carla Clauberga.
  Czasopismo: Przegl. Lek.
  Szczegóły: 1976 : 33, 1, 85-90, 8 il.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PH
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  15/53
  Autorzy: Kazimierz Sułek, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Ocena wartości wskaźników retykulocytów w diagnostyce i leczeniu niedokrwistości.
  Czasopismo: Przegl. Lek.
  Szczegóły: 1978, 6, 597-600, tab., bibliogr. 8 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  16/53
  Autorzy: J. Martinek, Mirosław Kałczak.
  Tytuł: Wyniki doświadczalnego śródmózgowego zastosowania kleju chirurgicznego Chirurcoll - Polfa.
  Tytuł równoległy: The results of intrabrain experimental use of surgical glue Chirurcoll - Polfa.
  Czasopismo: Przegl. Lek.
  Szczegóły: 1982 : 39, 10, 679-681, ryc. 4, bibliogr. 25 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  17/53
  Autorzy: J. Martinek, Mirosław Kałczak.
  Tytuł: Wyniki nad - i podoponowego zastosowania kleju chirurgicznego Chirurcoll - Polfa w doświadczeniu na królikach i psach.
  Tytuł równoległy: The results of supradural and subdural use of surgiacal glue chirurcoll - Polfa in experiments with rabbits and dogs.
  Czasopismo: Przegl. Lek.
  Szczegóły: 1982 : 39, 8, 567-571, ryc. 4, bibliogr. 25 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  18/53
  Autorzy: J. Martinek, Mirosław Kałczak, Alicja Kaliszan.
  Tytuł: Odczyny morfologiczne po nad- i podoponowym wszczepieniu błony kolagenowej.
  Czasopismo: Przegl. Lek.
  Szczegóły: 1983 : 40, 5, 461-463, il., bibliogr., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  19/53
  Autorzy: J. Martinek, Mirosław Kałczak, Alicja Kaliszan.
  Tytuł: Wyniki doświadczalnego śródmózgowego wszczepienia błony kolagenowej.
  Tytuł równoległy: Experimental results of intracerebral transplantation of collagen membrane.
  Czasopismo: Przegl. Lek.
  Szczegóły: 1984 : 41, 5, 397-399, ryc. 4, bibliogr., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  20/53
  Autorzy: Zofia Wańkowicz, E. Panasiuk, Bożena Pietrzak, Alicja Rączka, Cezary Szczylik, Anna Fuksiewicz.
  Tytuł: Powikłania infekcyjne dializy otrzewnowej.
  Czasopismo: Przegl. Lek.
  Szczegóły: 1987 : 44, 4, 386-389, tab.
  Uwagi: (Referaty Sympozjum o dializie otrzewnowej, Warszawa, 12 grudnia 1985 r.).
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  21/53
  Autorzy: J[an] K. Podgórski, M[arek] Marciniak, S[tanisław] Z. Rudnicki, S[ławomir] Skrzyński, J[anusz] Bolewski, L[eszek] Delimat, A[dam] Wejroch.
  Tytuł: Analiza miejscowej wznowy glejaków nadnamiotowych.
  Tytuł równoległy: Analysis of local recurrences of supratentorial gliomas.
  Czasopismo: Przegl. Lek.
  Szczegóły: 1996 : 53, supl. 1: 50 lat Kliniki Neurochirurgii - 25 lat Kliniki Neurotraumatologii. Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgii, Kraków, 20-23 czerwca 1996 roku, 230
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  22/53
  Autorzy: M[aria] Różańska, J[an] Peterek, J[olanta] Bejm, Z[ofia] Wańkowicz.
  Tytuł: Digoxin like immunoreactive substances (DLIS) as a marker of EPH gestosis (EPH-G).
  Czasopismo: Przegl. Lek.
  Szczegóły: 1996 : 53, Supl. 2, 55
  Uwagi: - 13th Danube Symposium on Nephrology. 18 - 22 September, Cracow.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  23/53
  Autorzy: S. Antosiewicz, D[aniel] Baczyński, B[ożena] Pietrzak, Z[ofia] Wańkowicz.
  Tytuł: How are cardiovascular risk factors (CVRF) related to the CAPD adequacy in long term diabetics (D)?
  Czasopismo: Przegl. Lek.
  Szczegóły: 1996 : 53, supl. 2, 71
  Uwagi: 13th Danube Symposium on Nephrology. Cracow, 18-22.09.1996.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  24/53
  Autorzy: Z[ofia] Wańkowicz, B[ożena] Pietrzak.
  Tytuł: How to achieve successful CAPD programme.
  Czasopismo: Przegl. Lek.
  Szczegóły: 1996 : 53, supl. 2, 41
  Uwagi: 13th Danube Symposium on Nephrology. 18 - 22 September, Cracow.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  25/53
  Autorzy: P[aweł] Syzdół, A[licja] Rączka, S. Antosiewicz, D[aniel] Baczyński, Z[ofia] Wańkowicz.
  Tytuł: Influence of causal treatment of renal involvement in plasmatic cells dyscrasia (PCD).
  Czasopismo: Przegl. Lek.
  Szczegóły: 1996 : 53, supl. 2, 135
  Uwagi: 13th Danube Symposium on Nephrology. 18 - 22 September, Cracow.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  26/53
  Autorzy: A[dam] Wejroch, J[an] K. Podgórski, S[tanisław] Z. Rudnicki, J[anusz] Bolewski, A[ndrzej] Koziarski.
  Tytuł: Krwiaki wewnątrzmózgowe z mechanizmu contr-coup.
  Tytuł równoległy: Intracerebral hematoma in contr-coup mechanism.
  Czasopismo: Przegl. Lek.
  Szczegóły: 1996 : 53, supl. 1: 50 lat Kliniki Neurochirurgii - 25 lat Kliniki Neurotraumatologii. Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgii, Kraków, 20-23 czerwca 1996 roku, 152
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  27/53
  Autorzy: Leszek Delimat, Jan K. Podgórski.
  Tytuł: MedicALL 3 - komputerowy program do archiwizacji danych klinicznych.
  Tytuł równoległy: MedicALL 3 - Computerized system for storage of clinical data.
  Czasopismo: Przegl. Lek.
  Szczegóły: 1996 : 53, supl. 1: 50 lat Kliniki Neurochirurgii - 25 lat Kliniki Neurotraumatologii. Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgii, Kraków, 20-23 czerwca 1996, 368-371, il.
  Uwagi: - Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgii, Kraków (PL), 20-23.06.1996.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  28/53
  Autorzy: A[nna] Piusińska, B[ożena] Pietrzak, Z[ofia] Wańkowicz.
  Tytuł: Patients club (PC) as a supporting group (SG) in CAPD Programme.
  Czasopismo: Przegl. Lek.
  Szczegóły: 1996 : 53, supl. 2, 70
  Uwagi: 13th Danube Symposium on Nephrology. 18 - 22 September, Cracow.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  29/53
  Autorzy: A[dam] Wejroch, S[tanisław] Z. Rudnicki, J[an] K. Podgórski, Z[iemowit] Potakiewicz, S[ławomir] Skrzyński.
  Tytuł: Patomechanizm, klinika i leczenie pourazowych pierwotnych i tzw. odwleczonych krwiaków wewnątrzmózgowych.
  Tytuł równoległy: Pathomechanism, clinical course and treatment primary and delayed intracerebral hematomas.
  Czasopismo: Przegl. Lek.
  Szczegóły: 1996 : 53, supl. 1: 50 lat Kliniki Neurochirurgii - 25 lat Kliniki Neurotraumatologii. Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgii, Kraków, 20-23 czerwca 1996 roku, 172
  Uwagi: - Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgii, Kraków, 20-23.06.1996.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  30/53
  Autorzy: P[aweł] Syzdół, A[licja] Rączka, S. Antosiewicz, D[aniel] Baczyński, Z[ofia] Wańkowicz.
  Tytuł: Renal involement in plasmatic cells dyscrasia (PCD) in own material.
  Czasopismo: Przegl. Lek.
  Szczegóły: 1996 : . 53, supl. 2, 136
  Uwagi: 13th Danube Symposium on Nephrology. 18 - 22 September, Cracow.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  31/53
  Autorzy: M. Dziekiewicz.
  Tytuł: Rola naturalnych stymulatorów wzrostu w regulacji procesów odnowy nabłonka jelita cienkiego po napromienieniu
  Tytuł równoległy: The role of natural growth factors in the control of the regeneration of small intestine epithelium after irradiation.
  Czasopismo: Przegl. Lek.
  Szczegóły: 1996 : T. 53, nr 8, s. 610-613, il., tab., bibliogr. 21 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0033-2240
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  32/53
  Autorzy: Z. Kula, Wojciech Kozłowski, Janusz Rudziński, Lech Walasek, A. Kulig, Michał Ruchalski.
  Tytuł: Przewlekłe zapalenie błony śluzowej żołądka, a choroba wrzodowa u młodych mężczyzn.
  Tytuł równoległy: Chronic gastritis and ulcer disease in young men.
  Czasopismo: Przegl. Lek.
  Szczegóły: 1996 : 53, 10, 722-725, 3 tab., bibliogr. 14 poz.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  33/53
  Autorzy: J[acek] Rutka, A[nna] Jung.
  Tytuł: Zaburzenia przepływu miąższowego po leczeniu ESWL u dzieci w obrazowaniu Power Doppler.
  Tytuł równoległy: The effect of ESWL on kidney parenchymal flow in children on Power Doppler imaging.
  Czasopismo: Przegl. Lek.
  Szczegóły: 1997 : 54, supl. 1, 104
  Uwagi: - 10 Konferencja Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Toż w jęz. ang. Tamże s. j.w.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  34/53
  Autorzy: B[ożena] Samol, A[nna] Kamińska, A[nna] Jung.
  Tytuł: Epidemiologia zagrożenia kamicą układu moczowego populacji dzieci z województwa leszczyńskiego.
  Czasopismo: Przegl. Lek.
  Szczegóły: 1998 : 55, supl. 1, 127
  Uwagi: 6 Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Poznań, 24-26.09.1998. Toż w jęz. ang.: Epidemiology of preurolithiasis state in children of Leszno province. Tamże s. jw.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  35/53
  Autorzy: Grzegorz Żelichowski, Marek Kowański, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Przypadek zwłóknienia zaotrzewnowego z pozanerkową niewydolnością jednej nerki i zespołu antyfosfolipidowego - koincydencja czy wspólne podłoże immunologiczne?
  Czasopismo: Przegl. Lek.
  Szczegóły: 1998 : 55, supl. 1, 144
  Uwagi: 6 Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Poznań, 24-26.09.1998. Toż w jęz. ang.: A case of retroperitoneal fibrosis with single kidney failure and antiphospholipid syndrome - coincidence or common autoimmunological ethiology. Tamże s. jw.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  36/53
  Autorzy: Jerzy Sulik, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Zastosowanie pośredniej renocystografii mikcyjnej (PRCM) w monitorowaniu leczenia przyczynowego odpływów pęcherzowo-moczowodowo-nerkowych (OPMN) u dorosłych.
  Czasopismo: Przegl. Lek.
  Szczegóły: 1998 : 55, supl. 1, 128
  Uwagi: 6 Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Poznań, 24-26.09.1998. Toż w jęz. ang.: Applying indirect micturition renocystography (IMRC) in monitoring the causal treatment of vesicoureteral reflux (VUR) in adults. Tamże s. jw.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  37/53
  Autorzy: Renata Urbanek, Witold Tłustochowicz, Jacek Patoła, Józef Głodzik.
  Tytuł: Częstość występowania osteoporozy u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów (RZS).
  Tytuł równoległy: Osteoporosis incidence in rheumatoid arthritis patients (RA].
  Czasopismo: Przegl. Lek.
  Szczegóły: 2000 : 57, 2, 103-107, 6 tab., bibliogr. 26 poz.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  Adres url:

  38/53
  Autorzy: Daria Jóźwiak-Grabysa, R. Grabysa, Marian Cholewa.
  Tytuł: Czynniki zagrożenia chorobami układu krążenia wśród noworodków z zespołem dystrofii wewnątrzmacicznej.
  Tytuł równoległy: Risk factors of cardiovascular diseases among newborns with intrauterine growth retardation.
  Czasopismo: Przegl. Lek.
  Szczegóły: 2002 : 59, supl.1, 134-136, 2 il., 2 tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Uwagi: Międzynarodowa Konferencja "Postępy w neonatologii", Kraków 18-20 kwietnia 2002 roku.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  Adres url:

  39/53
  Autorzy: M. Modrzyński, Edward Zawisza, Piotr Rapiejko, G. Przybylski.
  Tytuł: Immunoterapia swoista w leczeniu zespołu alergii jamy ustnej u chorych uczulonych na pyłki drzew.
  Tytuł równoległy: Specific-pollen immunotherapy in the treatment of oral allergy syndrome in patients with tree pollen hypersensitivity.
  Czasopismo: Przegl. Lek.
  Szczegóły: 2002 : 59, 12, 1007-1010, bibliogr. 55 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  40/53
  Autorzy: Magdalena Miedzińska-Maciejewska, Gabriel Wcisło.
  Tytuł: Mechanizmy oporności wielolekowej w raku jajnika.
  Tytuł równoległy: Mechanism of multidrug resistance of ovarian cancer.
  Czasopismo: Przegl. Lek.
  Szczegóły: 2002 : 59, 10, 854-858, 3 tab., bibliogr. 35 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  41/53
  Autorzy: Anna Frank-Piskorska.
  Tytuł: Zaburzenia oddychania podczas snu w praktyce alergologicznej.
  Tytuł równoległy: Sleep related breathing disorders in allergology practice.
  Czasopismo: Przegl. Lek.
  Szczegóły: 2002 : 59, 6, 457-461, tabl., 20 poz., bibliogr.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  42/53
  Autorzy: M. Modrzyński, Edward Zawisza, Piotr Rapiejko, G. Przybylski, A. Lipiec, J. Królikiewicz.
  Tytuł: Ocena skuteczności zachowawczego leczenia przerostów trzeciego migdałka u dzieci uczulonych na roztocze kurzu domowego.
  Tytuł równoległy: Efficacy of the medical treatment of adenoid hypertrophy in choldren with house dust mite allergy.
  Czasopismo: Przegl. Lek.
  Szczegóły: 2003 : 60, 10, 633-636, 2 tab., bibliogr. 47 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  43/53
  Autorzy: M. Modrzyński, Edward Zawisza, Piotr Rapiejko.
  Tytuł: Ocena wpływu zabiegów w obrębie pierścienia Waldeyera na poziomy Ige w surowicy krwi.
  Tytuł równoległy: Serum immunoglobulin E levels in relation to Waldeyer's ring surgery.
  Czasopismo: Przegl. Lek.
  Szczegóły: 2003 : 60, 5, 325-328, il., tab., bibliogr. 41 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  44/53
  Autorzy: E. Płońska, A. Szyszka, A. Gackowski, R[obert] Olszewski, Z. Gąsior, J. Kasprzak, M. Maciejewski, A. Wojtarowicz, P. Gościniak.
  Tytuł: Value of dobutamine stress echocardiography in the diagnosis of coronary artery disease in women with aortic stenosis.
  Czasopismo: Przegl. Lek.
  Szczegóły: 2003 : 60, supl. 4 : International Congress on Valvular Disease, 8-10 May 2003, Kraków, Poland, Programme & Abstracts)., 47
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  45/53
  Autorzy: Jerzy Kruszewski.
  Tytuł: Perspektywy leczenia chorób alergicznych przy użyciu przeciwciał anty-IgE.
  Czasopismo: Przegl. Lek.
  Szczegóły: 2004 : 61, spec. : XI Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe, "Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych", Kraków 2004, 30-31, tab., bibliogr. 9 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  46/53
  Autorzy: W. Gliński, Jerzy Kruszewski, W. Silny, R. Kurzawa, M. Czarnecka-Operacz, J. Szepietowski.
  Tytuł: Postępowanie diagnostyczno-profilaktyczno-lecznicze w atopowym zapaleniu skóry (AZS) (projekt).
  Czasopismo: Przegl. Lek.
  Szczegóły: 2004 : 61, spec. : XI Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe, "Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych", Kraków 2004, 50-53, il., 5 tab.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  47/53
  Autorzy: M. Kura, Paweł Krzesiński.
  Tytuł: Wpływ antocyjanin na wybrane parametry biochemiczne u pacjentów z hipercholesterolemią.
  Czasopismo: Przegl. Lek.
  Szczegóły: 2004 : 61, supl. 1 : Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych, Kraków, 1-3 kwietnia 2004, 20, [78].
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  48/53
  Autorzy: Paweł Krzesiński, M. Kura.
  Tytuł: Wpływ antocyjanin z aronii czarnoowocowej (aronia melanocarpa elliot) na wybrane czynniki proangiogenne.
  Czasopismo: Przegl. Lek.
  Szczegóły: 2004 : 61, supl. 1 : Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych, Kraków, 1-3 kwietnia 2004)., 56, [222].
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  49/53
  Autorzy: Grzegorz Zieliński, Jan K. Podgórski, Andrzej Koziarski, Ziemowit Potakiewicz, Agnieszka Warczyńska, W. Zgliczyński, A. Makowska.
  Tytuł: Zastosowanie dostępu przezklinowego w leczeniu operacyjnym czynnych hormonalnie (wydzielających GH lub ACTH) inwazyjnych guzków przysadki mózgowej - doświadczenia własne.
  Tytuł równoległy: Surgical transsphenoidal treatment of the invasive pituitary adenomas (somatotropinoma or corticotropinoma) - own experiences.
  Czasopismo: Przegl. Lek.
  Szczegóły: 2004 : 61, 9, 928-934, 4 il., tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  50/53
  Autorzy: Patrycja Grabowska, Tomasz Targowski, Renata Rożyńska, Justyna Mierzejewska, Sławomir From.
  Tytuł: Aleksytymia i depresja : związek z paleniem papierosów, uzależnieniem od nikotyny i motywacją do rzucenia palenia.
  Tytuł równoległy: Alexithymia and depression : relationship to cigarette smoking, nicotine dependence and motivation to quit smoking.
  Czasopismo: Przegl. Lek.
  Szczegóły: 2005 : 62, 10, 1004-1009, 2 il., bibliogr. 16 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Tytoń a Zdrowie. Odwieczny Problem - Nowe Wyzwania, 17-18.11.2005 roku, Poznań
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  51/53
  Autorzy: Tomasz Targowski, Karina Jahnz-Różyk, T. Szkoda, Sławomir From, Renata Rożyńska, Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Wpływ nikotynizmu na aktywności telomerazy w niedrobnokomórkowych guzach złośliwych płuc.
  Tytuł równoległy: Influence of nicotine addiction on telomerase activity in malignat non-small cell tumors.
  Czasopismo: Przegl. Lek.
  Szczegóły: 2005 : 62, 10, 1043-1046, il., 2 tab., streszcz., sum.
  Uwagi: VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Tytoń a Zdrowie. Odwieczny Problem - Nowe Wyzwania, 17-18.11.2005 roku, Poznań
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  52/53
  Autorzy: Renata Rożyńska, Karina Jahnz-Różyk, Tomasz Targowski, Patrycja Grabowska, Sławomir From.
  Tytuł: Wpływ palenia tytoniu na stężenie metaloproteinazy 1 (MMP-1) w surowicy u osób chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc.
  Tytuł równoległy: The influence of smoking on the metalloproteinase 1 (MMP-1) concentration in serum in the group of patients with chronic obstructive pulmonary disease.
  Czasopismo: Przegl. Lek.
  Szczegóły: 2005 : 62, 10, 1047-1050, il., 2 tab., bibliogr. 33 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Tytoń a Zdrowie. Odwieczny Problem - Nowe Wyzwania, 17-18.11.2005 roku, Poznań
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  53/53
  Autorzy: P. J. Kwasiborski, P. Kowalczyk, P. Mrówka, M. Kwasiborski, Andrzej Cwetsch, J. Przybylski.
  Tytuł: Wybrane, biochemiczne markery hipoksji.
  Tytuł równoległy: Selected, biochemical markers of hypoxia.
  Czasopismo: Przegl. Lek.
  Szczegóły: 2012 : T. 69, nr 3, s. 115-119, bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 0033-2240
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM