WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: REP PRACT ONCOL RADIOTHER
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/7
Autorzy: G[abriel] Wcisło, J[an] Korniluk, K[atarzyna] Szarlej-Wcisło, P[aweł] Nurzyński, P[iotr] Zaborowski, Z. Pojda, C[ezary] Szczylik.
Tytuł: Bezpośrednie wstrzykiwanie rTNFalfa do guzów nowotworowych wątroby.
Czasopismo: Rep. Pract. Oncol. Radiother.
Szczegóły: 1998 : 3, 1, 36
Uwagi: Konferencja pt. "Postępy w onkologii", Poznań 08-10.10.1998.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

2/7
Autorzy: A[ndrzej] Pawełczak, J[an] Korniluk, G[abriel] Wcisło, P[aweł] Twarkowski, J[an] Podgórski, C[ezary] Szczylik.
Tytuł: Dotętnicze leczenie chemiczne chorych z pierwotnymi, nieoperacyjnymi nowotworami złośliwymi ośrodkowego układu nerwowego.
Czasopismo: Rep. Pract. Oncol. Radiother.
Szczegóły: 1998 : 3, 1, 75
Uwagi: Konferencja pt. "Postępy w onkologii", Poznań 08-10.10.1998
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

3/7
Autorzy: K[atarzyna] Szarlej-Wcisło, J[an] Korniluk, A[ndrzej] Pawełczak, G[abriel] Wcisło, P[aweł] Nurzyński, P[aweł] Twarkowski, M[irosław] Osiecki, C[ezary] Szczylik.
Tytuł: Lekoregionalna przeztętnicza chemioterapia przerzutów do wątroby w przebiegu raka jelita grubego.
Czasopismo: Rep. Pract. Oncol. Radiother.
Szczegóły: 1998 : 3, 1, 36
Uwagi: Konferencja pt. "Postępy w onkologii", Poznań 08-10.10.1998.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

4/7
Autorzy: P[aweł] Nurzyński, G[abriel] Wcisło, P[iotr] Kowalski, P[rzemysław] Langiewicz, A[ndrzej] Dzipanow, A[ndrzej] Staszewski, J[oanna] Sielużycka, C[ezary] Szczylik.
Tytuł: Rola chemioterapii systemowej złożonej z cyklofosfamidu, epirubicyny, carboplatyny w połączeniu z chemioterapią dootrzewnową z carboplatyną w terapii raka jajnika. Wczesne wyniki efektywności chemioterapii systemowej i dootrzewnowej złożonej z taxoidów i carboplatyny w przypadku wznowy.
Czasopismo: Rep. Pract. Oncol. Radiother.
Szczegóły: 1998 : 3, 1, 76
Uwagi: Konferencja pt. "Postępy w onkologii", Poznań 08-10.10.1998
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

5/7
Autorzy: J[an] Korniluk, G[abriel] Wcisło, K[rzysztof] Brzozowski, P[aweł] Nurzyński, M[irosław] Osiecki, J[ustyna] Barzał, P[aweł] Twarkowski, C[ezary] Szczylik.
Tytuł: Chemioterapia dotętnicza metodą bolus z zastosowaniem 5-FU przerzutów raka jelita grubego do wątroby. Badanie fazy II.
Czasopismo: Rep. Pract. Oncol. Radiother.
Szczegóły: 2003 : 8, S2, S263
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

6/7
Autorzy: A. Markowska, K. Drews, K. Malendowicz, Jolanta Szenajch.
Tytuł: The role of leptin in the development of tumours of female genital organs.
Czasopismo: Rep. Pract. Oncol. Radiother.
Szczegóły: 2003 : 8, 3, 111-
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 0.500
Polskie hasła przedmiotowe:

7/7
Autorzy: P[aweł] Nurzyński, K[rzysztof] Leśniewski-Kmak, J[an] Korniluk.
Tytuł: Terapia adjuwantowa zaawansowanego raka nerki.
Czasopismo: Rep. Pract. Oncol. Radiother.
Szczegóły: 2003 : 8, S2, S231
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM