WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: REUMATOLOGIA
Liczba odnalezionych rekordów: 131Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/131
Autorzy: Wanda Barańska, Jan Gietka.
Tytuł: Badania nad wpływem butazolidyny na obraz morfologiczny tarczycy szczurów.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 1964 : 2, 1, 55-67
Uwagi: *
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

2/131
Autorzy: Jan Gietka, Zenon Krzakowski.
Tytuł: Zmiany w stawach biodrowych u chorych z przewlekłym postępującym gośćcem stawowym w następstwie leczenia hormonami kory nadnerczy.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 1964 : 2, 3, 243-249, 2 il., tab., bibliogr. 10 poz., res., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

3/131
Autorzy: J[an] Gietka, A[leksander] Michajlik, J. Kochalska.
Tytuł: Aktywność dehydrogenazy mleczanowej w płynie stawowym w zapalnych i zwyrodnieniowych postaciach gościa.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 1968 : 6, 2, 129-134, 4 tab., 2 il., bibliogr. 7 poz., res., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

4/131
Autorzy: Jarosław Tubielewicz, Jan Gietka.
Tytuł: Znaczenie artrografii w wykrywaniu nieurazowych uszkodzeń łąkotki stawu kolanowego w gonartrozie.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 1969 : 7, 1, 39-43, 2 tab., bibliogr. 5 poz., res., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

5/131
Autorzy: Zenon Krzakowski, Jan Gietka.
Tytuł: Przypadek zespołu kanału nadgarstka w przebiegu nawracającego zapalenia ścięgien z licznymi zwapnieniami.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 1970 : 8, 1, 63-66, 2 il., bibliogr. 9 poz., res., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

6/131
Autorzy: Jan Gietka, Aleksander Michajlik, Maria Jung.
Tytuł: Ciśnienie parcjalne tlenu i dwutlenku węgla w płynie stawowym w gośćcu przewlekłym postępującym i chorobie zwyrodnieniowej stawów.
Tytuł równoległy: Partial pressure of oxygen and carbon dioxide in the synovial fluid in rheumatoid arthritis and degenerative joint disease.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 1972 : 10, 2, 151-157, 3 il., 4 tab., bibliogr. 6 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

7/131
Autorzy: Jan Gietka, Małgorzata Rezmer, Norbert Symonowicz, Zachariasz Józefczyk, Alicja Pliszczyńska.
Tytuł: Poziom immunoglobulin i komplementu płynu stawowego u chorych na gościec przewlekły postępujący i chorobę zwyrodnieniową stawów.
Tytuł równoległy: Levels of immunoglobulins and complement in articular fluid in patients with rheumatoid arthritis and degenerative joint disease.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 1972 : 10, 1, 67-73, 3 tab., bibliogr. 25 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

8/131
Autorzy: Andrzej Gietka.
Tytuł: Miastenia rzekomoporaźna w następstwie leczenia penicylaminą reumatoidalnego zapalenia stawów.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 1982 : 20, 1/2, 65-68, bibliogr., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

9/131
Autorzy: Andrzej Gietka, Witold Tłustochowicz.
Tytuł: Przypadek tocznia rumieniowatego układowego u chorej po usunięciu grasicy z powodu miastenii rzekomoporaźnej.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 1982 : 20, 1/2, 61-63, bibliogr. 15 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

10/131
Autorzy: Maria Mikołajew, Eugeniusz Małdyk, Mirosław Kałczak, Maria Kossowska, Iwona Pilichowska.
Tytuł: Choroba adiuwantowa szczurów. Obraz kliniczny, zmiany morfologiczne i biochemiczne we krwi oraz histopatologiczne w narządach wewnętrznych.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 1983 : 21, 3/4, 231-245, il., tab., bibliogr., rez., sum.
Typ publikacji: PA

11/131
Autorzy: Mirosław Kałczak, Eugeniusz Małdyk.
Tytuł: Obraz elektronowo-mikroskopowy reumattoidalnej błony maziowej.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 1983 : 21, 1, 39-45, il., bibliogr., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

12/131
Autorzy: Jan Gietka, Ryszard Roszczyk, Witold Tłustochowicz, Andrzej Gietka.
Tytuł: Znaczenie badań scyntygraficznych w wykrywaniu wczesnych (przedradiologicznych) postaci choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego.
Tytuł równoległy: The importance of scintigraphic investigations in the detection of early forms of gonarthrosis.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 1985 : 23, 3, 213-217, il., tab., bibliogr. 14 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

13/131
Autorzy: Witold Tłustochowicz, Andrzej Bielewicz.
Tytuł: Poprokainamidowy zespół toczniopodobny - opis przypadku.
Tytuł równoległy: Post-procainamide lupus-like syndrome.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 1987 : 25, 2, 123-126, tab., bibliogr. 9 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

14/131
Autorzy: Andrzej Gietka, Jerzy Adamus.
Tytuł: Echokardiograficzna ocena pierścienia aortalnego i średnicy aorty w zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 1988 : 26, 3, 242-243
Uwagi: Streszczenia referatów. 15 Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Białystok, 7-9 września 1988 r.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

15/131
Autorzy: Jan Gietka, Witold Tłustochowicz, Andrzej Gietka, Ryszard Zoń.
Tytuł: Skojarzone leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów chlorochiną i pyritinolem.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 1988 : 26, 3, 204-205
Uwagi: [Piętnasty] XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Białystok, 7-9 września 1988 r: Streszczenia referatów. - Białystok, 1988
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

16/131
Autorzy: Witold Tłustochowicz, Henryk Kaszyński, Ryszard Zoń.
Tytuł: Torbiel podkolanowa Bakera w reumatoidalnym zapaleniu stawów
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 1988 : 26, 3, 226-227
Uwagi: [Piętnasty] XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Białystok, 7-9 września 1988 r: Streszczenia referatów. - Białystok, 1988
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

17/131
Autorzy: Witold Tłustochowicz, Andrzej Chciałowski, Jan Musiał.
Tytuł: Zespół antyfosfolipidowy w przebiegu tocznia rumieniowatego układowego - opis przypadku.
Tytuł równoległy: Antiphospholipid syndrome during systemic lupus erythematosus. Case report.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 1992 : T. 30, nr 3-4, s. 245-248, bibliogr. 17 poz., sum.
ISSN: 0034-6233
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

18/131
Autorzy: Witold Tłustochowicz.
Tytuł: Ocena odległej skuteczności i powikłań leczenia cytostatykami w reumatoidalnym zapaleniu stawów.
Tytuł równoległy: Remore efficacy and complications of rheumatoid arthritis therapy with cytostatic agents.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 1993 : T. 31, nr 4, s. 381-385, tab., bibliogr. 23 poz., sum.
ISSN: 0034-6233
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

19/131
Autorzy: Witold Tłustochowicz.
Tytuł: Rheumatoid nodulosis. Opis przypadku.
Tytuł równoległy: Rheumatoid nodules. A case report.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 1993 : T. 31, nr 4, s. 447-450, bibliogr. 11 poz., sum.
ISSN: 0034-6233
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

20/131
Autorzy: Witold Tłustochowicz, Marian Cholewa.
Tytuł: Diagnostyka osteoporozy.
Tytuł równoległy: Diagnosis of osteoporosis.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 1994 : T. 32, nr 2, s. 133-140, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
ISSN: 0034-6233
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

21/131
Autorzy: Robert Wierzbowski.
Tytuł: Displasia fibromuscularis arterialis. Przypadek imitujący zapalenie tętnic.
Tytuł równoległy: Arterial fibromuscular dysplasia. A case simulating arteritis.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 1994 : T. 32, nr 1, s. 76-81, il., bibliogr. 10 poz., sum.
ISSN: 0034-6233
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

22/131
Autorzy: Włodzisław Kuliński.
Tytuł: Leczenie fizykalne w reumatologii.
Tytuł równoległy: Physiotherapy in reumatology.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 1994 : T. 32, nr 2, s. 141-146, bibliogr. 18 poz., sum.
ISSN: 0034-6233
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

23/131
Autorzy: Witold Tłustochowicz.
Tytuł: Leczenie osteoporozy.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 1994 : T. 32, nr 3 supl., s. 53
Uwagi: Sympozjum nt. "Postępy w leczeniu chorób reumatycznych". Ciechocinek, 8-10 IX 1994. Abstrakty.
ISSN: 0034-6233
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

24/131
Autorzy: Witold Tłustochowicz, Marian Cholewa.
Tytuł: Leczenie osteoporozy pierwotnej.
Tytuł równoległy: Treatment of the primary osteoporosis.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 1994 : T. 32, nr 3, s. 249-258, bibliogr. 32 poz., sum.
ISSN: 0034-6233
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

25/131
Autorzy: Witold Tłustochowicz.
Tytuł: Leczenie osteoporozy pierwotnej.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 1994 : T. 32, nr 3 supl., s. 53
Uwagi: Sympozjum nt. "Postępy w leczeniu chorób reumatycznych". Ciechocinek, 8-10 IX 1994. Abstrakty.
ISSN: 0034-6233
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

26/131
Autorzy: Witold Tłustochowicz.
Tytuł: Ocena skuteczności cyklosporyny w leczeniu reumaitoidalnego zapalenia stawów. Doniesienie wstępne.
Tytuł równoległy: Efficiency of cyclosporine in the treatment of rheumatoid arthritis. Preliminary report.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 1994 : T. 32, nr 1, s. 27-30, tab., bibliogr. 7 poz., sum.
ISSN: 0034-6233
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

27/131
Autorzy: Witold Tłustochowicz, Marian Cholewa.
Tytuł: Patogeneza osteoporozy.
Tytuł równoległy: Pathogenesis of osteoporosis.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 1994 : T. 32, nr 1, s. 49-54, bibliogr. 28 poz., sum.
ISSN: 0034-6233
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

28/131
Autorzy: Jan Musiał, Witold Tłustochowicz, Marian Cholewa.
Tytuł: Czynniki ryzyka osteoporozy u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 1996 : 34, 2-3, 677
Uwagi: 17 Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Lublin 12-15 VI 1996. - Toż w jęz. ang.: Osteoporosis risk factors in patients with rheumatoid arthritis. Tamże s. 678.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

29/131
Autorzy: Witold Tłustochowicz, Marian Cholewa.
Tytuł: Kortykosteroidy pazajelitowe w indukcji remisji w reumatoidalnym zapaleniu stawów.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 1996 : 34, 2-3, 422
Uwagi: 17 Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Lublin 12-15 VI 1996. - Toż w jęz. ang. Parenteral corticosteroids in inducing remission of rheumatoid arthritis. Tamże s. 422-423.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

30/131
Autorzy: Witold Tłustochowicz.
Tytuł: Leczenie skojarzone dwoma lekami podstawowymi reumatoidalnego zapalenia stawów w doświadczeniach własnych.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 1996 : 34, 2-3, 409, tab.
Uwagi: 17 Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Lublin 12-15 VI 1996. - Toż w jęz. ang. Combined treatment of rheumatoid arthritis with two second-line drugs in the own experience. Tamże s. 410.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

31/131
Autorzy: Witold Tłustochowicz, Jerzy Przedlacki, Michał Szklarski.
Tytuł: Ocena przydatności absorpcjometrii dwufotonowej (DEXA) w diagnostyce zaawansowanej osteoporozy kręgosłupa.
Tytuł równoległy: The evaluation of dual energy X-Ray absorptiometry in the diagnosis of advanced spine osteoporosis.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 1997 : 35, 3, 311-317, 2 tab., bibliogr. 14 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

32/131
Autorzy: E. Więsik.
Tytuł: Znaczenie hormonów płciowych w patogenezie tocznia rumieniowatego układowego i reumatoidalnego zapalenia stawów.
Tytuł równoległy: Sex hormones and pathogenesis of systemic lupus erythematosus and rheumatoid arthritis.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 1998 : T. 36, nr 4, s. 381-393, bibliogr. 60 poz., streszcz., sum.
ISSN: 0034-6233
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

33/131
Autorzy: E. Więsik, M. Olesińska, H. Chwalińska-Sadowska.
Tytuł: Miastenia z obecnością przeciwciał Jo-1.
Tytuł równoległy: Myasthenia gravis with Jo-1 antibody.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 1999 : T. 37, nr 4, s. 411-416, bibliogr. 13 poz., streszcz., sum.
ISSN: 0034-6233
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

34/131
Autorzy: Witold Tłustochowicz, Michał Szklarski, Jerzy Przedlacki, Małgorzata Konfederat-Kaczmarek.
Tytuł: Ocena czułości densytometrycznej dwufotonowej (DEXA) w diagnostyce zaawansowanej osteoporozy kręgosłupa.
Tytuł równoległy: The evaluation of the dual-energy-X-ray absorptiometry (DEXA) sensitivity in diagnosing advanced spine osteoporosis.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 1999 : T. 37, nr 1, s. 8-14, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
ISSN: 0034-6233
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

35/131
Autorzy: Witold Tłustochowicz, Anna Lewandowska.
Tytuł: Osteoporoza u chorych leczonych przewlekle tyroksyną.
Tytuł równoległy: Osteoporosis in patients chronicly treated with thyroxine.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 1999 : T. 37, nr 3, s. 223-232, tab., bibliogr. 14 poz., streszcz., sum.
ISSN: 0034-6233
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

36/131
Autorzy: W[itold] Tłustochowicz, M[ichał] Szklarski.
Tytuł: Densytometria dwufotonowa (DEXA) w diagnostyce zaawansowanej osteoporozy pierwotnej.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 2000 : 38, 2, 246
Uwagi: XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Wrocław, 15-18 czerwca 2000.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

37/131
Autorzy: Witold Tłustochowicz, Małgorzata Konfederat-Kaczmarek, Renata Urbanek, Mateusz Tłustochowicz, Piotr Cieślik.
Tytuł: Gęstość mineralna kości w różnych miejscach pomiaru densytometrycznego u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów - wpływ procesu chorobowego.
Tytuł równoległy: Bone mineral density in different points of densitometric measurement in rheumatoid arthretis patients - influence of disease.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 2000 : T. 38, nr 3, s. 340-348, bibliogr. 18 poz., sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

38/131
Autorzy: W[itold] Tłustochowicz, R[enata] Urbanek, M[ałgorzata] Konfederat-Kaczmarek.
Tytuł: Wpływ procesu chorobowego na BMD w różnych miejscach pomiaru u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 2000 : 38, 2, 245
Uwagi: XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Wrocław, 15-18 czerwca 2000.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

39/131
Autorzy: Witold Tłustochowicz, Małgorzata Tłustochowicz.
Tytuł: Dostawowe iniekcje glikokortykosteroidów - obawy i fakty.
Tytuł równoległy: Intraarrticular glucocorticosteroids - misgivings and facts.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 2001 : 39, 3, 290-295, tab., bibliogr. 27 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Polskie hasła przedmiotowe:

40/131
Autorzy: Dariusz Niedziałek, Anna Dudek, Witold Tłustochowicz.
Tytuł: Długotrwała remisja guzkowego zapalenia tętnic - opis przypadku.
Tytuł równoległy: The case long term remission of periarteritis nodosa.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 2003 : T. 41, nr 1, s. 69-73, bibliogr. 8 poz., sum.
ISSN: 0034-6233
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Polskie hasła przedmiotowe:

41/131
Autorzy: E. Więsik-Szewczyk, M. Olesińska, H. Chwalińska-Sadowska.
Tytuł: Martwicze zapalenie tkanki tłuszczowej - postać uogólniona; opis przypadku i strategii leczenia.
Tytuł równoległy: Disseminated necrotic panniculitis - case report; strategy of treatment.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 2003 : T. 41, nr 1, s. 74-79, il., tab., bibliogr. 10 poz., streszcz., sum.
ISSN: 0034-6233
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Polskie hasła przedmiotowe:

42/131
Autorzy: Anna Dudek, Małgorzata Tłustochowicz, Marek Dudziak, Marian Sułek.
Tytuł: Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby a choroby reumatyczne.
Tytuł równoległy: Chronic viral hepatitis and rheumatic diseases.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 2003 : T. 41, nr 2, s. 177-183, tab., bibliogr. 30 poz., streszcz., sum.
ISSN: 0034-6233
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Polskie hasła przedmiotowe:

43/131
Autorzy: E. Więsik-Szewczyk, M. Olesińska, H. Chwalińska-Sadowska.
Tytuł: Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania cyklosporyny A (preparat Sandimmun neoral) w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów - doświadczenia własne.
Tytuł równoległy: Long-term efficacy and toxicity of low dose cyclosporine A in rheumatoid arthritis.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 2003 : T. 41, nr 3, s. 269-275, tab., bibliogr. 17 poz., streszcz., sum.
ISSN: 0034-6233
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Polskie hasła przedmiotowe:

44/131
Autorzy: A[nna] Ciechomska, A[rtur] Bachta, M[arian] Sułek, A[nna] Dudek, J[acek] Jancelewicz, D[ariusz] Niedziałek, M[arta] Steinbrich.
Tytuł: Badanie ultrasonograficzne w ocenie aktywności reumatoidalnego zapalenia stawów - doniesienie wstępne.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 2004 : 42, 2 : Materiały XIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Poznań, 19-22 maja 2004 roku, 259
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

45/131
Autorzy: Marian Sułek, Artur Bachta, Witold Tłustochowicz.
Tytuł: Choroba Behceta.
Tytuł równoległy: The Behcet's disease.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 2004 : T. 42, nr 1, 77-85, tab., bibliogr. 49 poz., streszcz., sum.
ISSN: 0033-6233
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Polskie hasła przedmiotowe:

46/131
Autorzy: Marian Sułek, Artur Bachta, Małgorzata Tłustochowicz, Anna Dudek, Anna Ciechomska.
Tytuł: Choroba Behceta - opis przypadku.
Tytuł równoległy: Behcet's disease - case eport.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 2004 : T. 42, nr 1, s. 92-101, il., bibliogr. 35 poz., streszcz., sum.
ISSN: 0034-6233
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Polskie hasła przedmiotowe:

47/131
Autorzy: A[rtur] Bachta, A. Grzegorzewski, A[nna] Ciechomska, M[ałgorzata] Tłustochowicz, A. Papierska, M[arian] Sułek, A[nna] Dudek, D[ariusz] Niedziałek.
Tytuł: Internetowe forum dyskusyjne dla chorych na choroby reumatyczne - przydatność w edukacji i integracji pacjentów.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 2004 : 42, 2 : Materiały XIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Poznań, 19-22 maja 2004 roku, 326
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

48/131
Autorzy: Anna Dudek, Marek Dudziak, Małgorzata Tłustochowicz, Artur Bachta, Anna Ciechomska, Anna Raczkiewicz-Papierska, Marian Sułek.
Tytuł: Objawy reumatyczne u chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 2004 : 42, 2 : Materiały XIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Poznań, 19-22 maja 2004 roku, 316
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

49/131
Autorzy: Witold Tłustochowicz.
Tytuł: Patofizjologia osteoporozy.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 2004 : T. 42, nr 2, s. 198
Uwagi: Materiały XIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Poznań, 19-22 maja 2004 roku
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

50/131
Autorzy: P. Wiland, J. Szechiński, A. Filipowicz-Sosnowska, J. Lewandowicz, L. Ostanek, S. Sierakowski, Witold Tłustochowicz.
Tytuł: Rekomendacje stosowania blokerów TNF-alfa u chorych na łuszczycowe zapalenie stawów.
Tytuł równoległy: The consensus statement for the use of anti-TNF-alfa agents in patients with psoriatic arthritis.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 2004 : T. 42, nr 3, s. 403-411, bibliogr. 36 poz., streszcz., sum.
ISSN: 0034-6233
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Polskie hasła przedmiotowe:

51/131
Autorzy: E. Więsik-Szewczyk, P. Mielnik, H. Chwalińska-Sadowska.
Tytuł: Różnorodność obrazu klinicznego zespołu Churga i Strauss. Obserwacje własne.
Tytuł równoległy: Clinical features of Churg-Strauss syndrome.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 2004 : T. 42, nr 4, s. 536-544, tab., bibliogr. 15 poz., streszcz., sum.
ISSN: 0034-6233
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Polskie hasła przedmiotowe:

52/131
Autorzy: M[arian] Sułek, A[rtur] Bachta, A[nna] Ciechomska, D[ariusz] Niedziałek, A[nna] Dudek.
Tytuł: Spiralna tomografia komputerowa w obrazowaniu stawów krzyżowo-biodrowych.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 2004 : 42, 2 : Materiały XIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Poznań, 19-22 maja 2004 roku, 324
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

53/131
Autorzy: D. Janus, Małgorzata Tłustochowicz, Artur Bachta.
Tytuł: Wpływ wybranych parametrów meteorologicznych na dolegliwości chorych na reumatoidalne zapalenie stawów lub chorobę zwyrodnieniową.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 2004 : 42, 2 : Materiały XIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Poznań, 19-22 maja 2004 roku, 323
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

54/131
Autorzy: Małgorzata Tłustochowicz, Zofia Malec, Artur Bachta, Jacek Jancelewicz.
Tytuł: Doświadczenia własne w leczeniu antycytokinowym.
Tytuł równoległy: Own experience in antycitokine treatment.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 2005 : 43, 6, 323-326, 3 tab., bibliogr. 12 poz., streszcz., sum.
Uwagi: VII Lubelskie Dni Reumatologiczne, Lublin, 16-18 czerwiec 2005.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Polskie hasła przedmiotowe:

55/131
Autorzy: Małgorzata Tłustochowicz.
Tytuł: The evaluation of treatment efficacy with cyclosporine combined with another basic drug in patients with monotherapy-resistant rheumatoid arthritis.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 2005 : 43, 2, 70-74, 2 tab., bibliogr. 22 poz., streszcz., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Polskie hasła przedmiotowe:

56/131
Autorzy: Anna Raczkiewicz-Papierska, Artur Bachta, Magdalena Zagrodzka.
Tytuł: Patologia kręgosłupa szyjnego w reumatoidalnym zapaleniu stawów.
Tytuł równoległy: Pathology of the cervical spine in rheumatoid arthritis.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 2005 : 43, 5, 286-292, 2 il., bibliogr. 31 poz., streszcz., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Polskie hasła przedmiotowe:

57/131
Autorzy: Anna Ciechomska, Renata Andrysiak, M. Serafin-Król, Małgorzata Tłustochowicz, Magdalena Zagrodzka, L. Królicki, W. Jakubowski.
Tytuł: Ultrasonography, magnetic resonance imaging and conventional radiography of bone erosions in rheumatoid arthritis - a comparative study.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 2005 : 43, 6, 301-309, 7 il., 4 tab., bibliogr. 24 poz., streszcz., sum.
Uwagi: Tytuł w jęz. polskim: Ultrasonografia, rezonans magnetyczny i klasyczne zdjęcie rentgenowskie w ocenie nadżerek w reumatoidalnym zapaleniu stawów - badanie porównawcze.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Polskie hasła przedmiotowe:

58/131
Autorzy: D. Janus, Małgorzata Tłustochowicz, J. Śliwińska.
Tytuł: Wpływ pogody na dolegliwości stawowe chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.
Tytuł równoległy: The influence of weather on articular complaints of patients with rheumatoid arthritis.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 2005 : 43, 4, 196-200, 6 il., bibliogr. 21 poz., streszcz., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Polskie hasła przedmiotowe:

59/131
Autorzy: D. Janus, Małgorzata Tłustochowicz, A. Zakrzewska.
Tytuł: Wpływ pogody na dolegliwości stawowe chorych na chorobę zwyrodnieniową stawów.
Tytuł równoległy: The influence of weather on articular complaints of patients with osteoarthritis.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 2005 : 43, 4, 201-205, 6 il., bibliogr. 9 poz., streszcz., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Polskie hasła przedmiotowe:

60/131
Autorzy: Małgorzata Tłustochowicz, A. Zakrzewska, J. Śliwińska.
Tytuł: Bóle dolnego odcinka kręgosłupa u kobiet po 55. roku życia - analiza patogenetyczna.
Tytuł równoległy: Back pain in women over 55 years -patogenetic analysis.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 2006 : T. 44, nr 1, s.41-44, tab., bibliogr. 21 poz., streszcz., sum.
ISSN: 0034-6233
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Polskie hasła przedmiotowe:

61/131
Autorzy: Artur Bachta, Mateusz Tłustochowicz.
Tytuł: Czy idiopatyczne zapalenie tęczówki jest chorobą reumatyczną - obserwacje własne.
Tytuł równoległy: Idiopathic anterior uveitis - is it a rheumatic disease?
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 2006 : T. 44, nr 6, s. 304-308, il., tab., bibliogr. 12 poz.
ISSN: 0034-6233
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Polskie hasła przedmiotowe:

62/131
Autorzy: Anna Raczkiewicz-Papierska, Artur Bachta, E. Nagańska, Magdalena Zagrodzka, Ewa Skrobowska, Anna Dudek, Witold Tłustochowicz.
Tytuł: Czynniki predysponujące do wystąpienia zmian zapalnych i rozwoju niestabilnności kręgosłupa szyjnego u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.
Tytuł równoległy: Predictive factors of cervical spine inflammatory changes and development of instability in patients with rheumatoid arthritis.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 2006 : T. 44, nr 1, s. 34-40, il., tab., bibliogr. 21 poz., streszcz., sum.
ISSN: 0034-6233
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Polskie hasła przedmiotowe:

63/131
Autorzy: Anna Dudek, Małgorzata Tłustochowicz, Marek Dudziak, Anna Raczkiewicz-Papierska, Artur Bachta, Witold Tłustochowicz.
Tytuł: Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby jako przyczyna zapaleń stawów.
Tytuł równoległy: Chronic viral hepatitis as the cause of arthritis.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 2006 : T. 44, nr 1, s. 7-12, tab., bibliogr. 24 poz., streszcz., sum.
ISSN: 0034-6233
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Polskie hasła przedmiotowe:

64/131
Autorzy: J. Szechiński, P. Głuszko, E. J. Kucharz, W. Maśliński, W. Samoborski, Witold Tłustochowicz, P. Wiland.
Tytuł: Konsensus dotyczący stosowania rituksymabu w leczeniu chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.
Tytuł równoległy: The consensus on rituximab administration in the treatment of patients with rheumatoid arthritis.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 2007 : 45, 3, 115-119, bibliogr. 6 poz., streszcz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:

65/131
Autorzy: Justyna Swarowska-Knap, Witold Tłustochowicz.
Tytuł: Praktyczne aspekty leczenia układowych zapaleń naczyń.
Tytuł równoległy: Treatment of systemic vasculitis - clinical practice.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 2007 : 45, 5, 278-283, tab., bibliogr. 29 poz., streszcz., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:

66/131
Autorzy: Marian Sułek, Dariusz Niedziałek, Anna Raczkiewicz-Papierska.
Tytuł: Prospektywna ocena dożylnych infuzji cyklofosfamidu w postępującym włóknieniu płuc w przebiegu układowych chorób tkanki łącznej - 12 miesięczna faza obserwacji.
Tytuł równoległy: Prospective assessment of intravenous cyclophospamide pulses in the treatment of patients with lungs fibrosis in the course of connective tissue diseases - a 12 month follow-up.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 2007 : 45, 6, 350-354, tab., bibliogr. 13 poz., streszcz., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:

67/131
Autorzy: J.E. Badurski, E. Czerwiński, E. Marcinowska-Suchowierska, Witold Tłustochowicz.
Tytuł: Wskazania do leczenia osób z wysokim ryzykiem złamania kości - logika stanowiska Światowej Organizacji Zdrowia wobec osteoporozy Anno 2007.
Tytuł równoległy: Who to treat due to high risk of bone fracture - the logic of the World Health Organization 2007 standpoint.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 2007 : 45, 5 supl. 3, S169-S179, 4 il., 11 tab., bibliogr. 27 poz., streszcz., sum
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:

68/131
Autorzy: Witold Tłustochowicz, A. Filipowicz-Sosnowska, E. J. Kucharz, W. Maśliński, P. Wiland.
Tytuł: Postępowanie z chorym na reumatoidalne zapalenie stawów w codziennej praktyce specjalisty reumatologa - wyniki ogólnopolskiego badania ankietowego.
Tytuł równoległy: The management of patients with rheumatoid arthritis in everyday clinical practice of rheumatologists : the results of a Polish nation-wide questionnaire study.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 2008 : Vol. 46, nr 6, s. 330-339, il., tab., bibliogr., streszcz., sum.
ISSN: 0034-6233
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:

69/131
Autorzy: P. Wiland, A. Filipowicz-Sosnowska, P. Głuszko, E. J. Kucharz, W. Maśliński, W. Samoborski, J. Szechiński, Witold Tłustochowicz, M. Brzosko.
Tytuł: Rekomendacje w postępowaniu diagnostycznym i terapeutycznym u chorych na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa. Opracowane przez Zespół Konsultanta Krajowego z dziedziny Reumatologii.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 2008 : Vol. 46, nr 4, s. 191-197, bibliogr.
ISSN: 0034-6233
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:

70/131
Autorzy: Witold Tłustochowicz, M. Brzosko, A. Filipowicz-Sosnowska, P. Głuszko, E. J. Kucharz, W. Maśliński, W. Samoborski, J. Szechiński, P. Wiland.
Tytuł: Stanowisko Zespołu Ekspertów Konsultanta Krajowego ds. Reumatologii w sprawie diagnostyki i terapii reumatoidalnego zapalenia stawów.
Tytuł równoległy: Position of the Expert Panel of the National Consultant for Rheumatology concerning diagnosis and treatment of rheumatoid arthritis.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 2008 : Vol. 46, nr 3, s. 111-114, bibliogr., streszcz., sum.
ISSN: 0034-6233
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:

71/131
Autorzy: Maciej Kulig, Zofia Malec, Witold Tłustochowicz.
Tytuł: Analiza leczenia ambulatoryjnego metotreksatem chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.
Tytuł równoległy: Analysis of outpatient administration of methotrexate for rheumatoid arthritis treatment.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 2009 : Vol. 47, nr 4, s. 202-206, il., tab., bibliogr., streszcz., sum.
ISSN: 0034-6233
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

72/131
Autorzy: Witold Tłustochowicz, Robert Kruszewski, A. Śliwczyński, J. Paszkiewicz.
Tytuł: Finansowanie leczenia leflunomidem chorych na reumatoidalne zapalenie stawów i młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów w ramach programów zdrowotnych NFZ w latach 2004-2008.
Tytuł równoległy: Financing of patients treated with leflunomide.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 2009 : Vol. 47, nr 3, s. 123-130, il., tab., bibliogr., streszcz., sum.
ISSN: 0034-6233
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

73/131
Autorzy: L. Rutkowska, E. Tuszkiewicz-Misztal, H. Brózik, M. Niedziela, Zbigniew Żuber, Witold Tłustochowicz, P. Wiland.
Tytuł: Stanowisko Ekspertów ds. Reumatologii Dziecięcej przy Konsultancie Krajowym w Dziedzinie Reumatologii dotyczące terapii biologicznej w leczeniu młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów.
Tytuł równoległy: The Paediatric Rheumatology Expert Panel of the National Consultant for Rheumatology standpoint for the biologic therapy of juvenile idiopathic arthritis.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 2009 : Vol. 47, nr 3, s. 111-115, bibliogr., streszcz., sum.
ISSN: 0034-6233
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

74/131
Autorzy: Bartłomiej Kisiel, Rafał Kidziński, Emilia Frankowska, Marian Sułek, Małgorzata Tłustochowicz, Romana Bogusławska-Walecka, Witold Tłustochowicz.
Tytuł: Włóknienie zaotrzewnowe - przegląd literatury oraz doświadczenia własne.
Tytuł równoległy: Retroperitoneal fibrosis - a review of the literature and own experience.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 2009 : Vol. 47, nr 3, s. 158-163, il., bibliogr. 46 poz., sum.
ISSN: 0034-6233
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  Adres url:

  75/131
  Autorzy: A. Śliwczyński, Robert Kruszewski, J. Binkowski, J. Gryglewicz, Witold Tłustochowicz, J. Paszkiewicz.
  Tytuł: Finansowanie leczenia lekami biologicznymi chorych na reumatoidalne i młodzieńcze zapalenia stawów w ramach programów zdrowotnych NFZ w latach 2004-2008.
  Tytuł równoległy: Financial aspects of biological treatment of rheumatoid and juvenile idiopathic arthritis patients participating in therapeutic programmes of NFZ in years 2004-2008.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2010 : Vol. 48, nr 1, s. 14-24, ryc., tab., bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 0034-6233
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  76/131
  Autorzy: Olga Bujakowska, Agnieszka Giżewska-Krasowska, Artur Bachta, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Scyntygrafia kości w diagnostyce reumatoidalnego zapalenia stawów.
  Tytuł równoległy: Bone scintigraphy in the diagnosis of rheumatoid arthritis.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2010 : Vol. 48, nr 1, s. 94-97, il., tab., bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 0034-6233
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  77/131
  Autorzy: E. Więsik-Szewczyk, M. Olesińska.
  Tytuł: Tętnicze nadciśnienie płucne w praktyce reumatologa: podstępny początek - poważne konsekwencje. Znaczenie wczesnego rozpoznania.
  Tytuł równoległy: Pulmonary arterial hypertension in rheumatological practice: insidious beginning - severe consequences. The importance of early diagnosis.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2010 : Vol. 48, nr 5, s. 293-300, il., tab., bibliogr. 43 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0034-6233
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  78/131
  Autorzy: Anna Raczkiewicz, Marian Sułek.
  Tytuł: Zespół Felty'ego - opis trzech przypadków.
  Tytuł równoległy: Felty's syndrome - report of three cases.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2010 : Vol. 48, nr 1, s. 66-70, bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 0034-6233
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  79/131
  Autorzy: Anna Raczkiewicz, Artur Bachta, E. Nagańska, Marian Sułek, Aleksandra Juszkiewicz, Małgorzata Tłustochowicz.
  Tytuł: Zmiany w stawie szczytowo-obrotowym u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów - badanie obserwacyjne.
  Tytuł równoległy: Atlanto-axial lesions in patients with rheumatoid arthritis - observational study.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2010 : Vol. 48, nr 5, s. 320-329, il., tab., bibliogr. streszcz., sum.
  ISSN: 0034-6233
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  80/131
  Autorzy: D. Siedzieniewska-Falkiewicz, M. Sochocka- Bykowska, E. Konkol-Szymik, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Częstość występowania i związek poznanych mutacji w genach HFE z fenotypami wybranych chorób reumatycznych.
  Tytuł równoległy: Frequency of occurrence and relationship of known HFE gene mutations with phenotypes of selected rheumatic diseases.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2011 : T.49, nr 6, s. 432-438, tab., bibliogr. 58 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0034-6233
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM

  81/131
  Autorzy: Z. Żuber, L. Rutkowska-Sak, J. Postępski, Witold Tłustochowicz, P. Wiland, E. Tuszkiewicz-Misztal.
  Tytuł: Długoterminowa ocena bezpieczeństwa i skuteczności leczenia biologicznego młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów - prezentacja polskiego rejestru elektronicznego.
  Tytuł równoległy: Long-term assessment of safety and efficacy of biological treatment in juvenile idiopathic arthritis - the register of Polish patients.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2011 : Vol. 49, nr 1, s. 10-15, tab., bibliogr. 13 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0034-6233
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  82/131
  Autorzy: Olga Bujakowska, Joanna Kur-Zalewska, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Krwotoczne zapalenie jelita grubego jako powikłanie leczenia cyklofosfamidem.
  Tytuł równoległy: Hemorrhagic colitis as a complication of treatment with cyclophosphamide.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2011 : Vol. 49, nr 4, s. 275-278, bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 0034-6233
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  83/131
  Autorzy: J. Szaflik, Artur Bachta, Maciej Kulig, Mateusz Tłustochowicz, Andrzej Stankiewicz, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Leczenie farmakologiczne chorych na nawrotowe idiopatyczne zapalenie przedniego odcinka błony naczyniowej oka.
  Tytuł równoległy: Pharmacological treatment of recurrent idiopathic anterior uveitis.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2011 : Vol. 49, nr 6, s. 397-403, bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 0034-6233
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM

  84/131
  Autorzy: M. Swacha, E. Więsik-Szewczyk, M. Olesińska.
  Tytuł: Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego u chorych na toczeń rumieniowaty układowy - aspekty praktyczne.
  Tytuł równoległy: Cardiovascular risk assessment in patients with systemic lupus erythematosus: practical aspects.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2011 : Vol. 49, nr 6, s. 419-424, tab., bibliogr. 60 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0034-6233
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  85/131
  Autorzy: Justyna Swarowska-Knap, Anna Raczkiewicz, Jacek Staszewski, Renata Piusińska-Macoch, Anna Chmielik.
  Tytuł: Opryszczkowe zapalenie mózgu przebiegające w postaci szybko narastającego zespołu otępiennego u chorej na reumatoidalne zapalenie stawów, leczonej infliksymabem.
  Tytuł równoległy: Herpes simplex encephalitis in a patient with rapid progressive dementia, suffering from rheumatoid arthritis and treated with infliximab.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2011 : T.49, nr 3, s. 198-202, bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 0034-6233
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus


  86/131
  Autorzy: Małgorzata Tłustochowicz.
  Tytuł: Rytuksymab - miejsce w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów.
  Tytuł równoległy: Rituximab : the role in the treatment of rheumatoid arthritis.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2011 : Vol. 49, nr 1, s. 55-61, bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 0034-6233
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  87/131
  Autorzy: Artur Bachta, Anna Raczkiewicz, Małgorzata Tłustochowicz, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Wczesne efekty terapii lekami anty-TNF u chorych na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa - badanie obserwacyjne.
  Tytuł równoległy: Early effectiveness of anti-TNF treatment in patients with ankylosing spondylitis - observational study.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2011 : Vol. 49, nr 6, s. 404-410, il., bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 0034-6233
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  88/131
  Autorzy: Aleksandra Juszkiewicz, Anna Raczkiewicz, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Występowanie przeciwciał przeciwtarczycowych i zaburzeń funkcji tarczycy w wybranych chorobach reumatycznych.
  Tytuł równoległy: Prevalence of anti-thyroid antibodies and thyroid dysfunction in selected rheumatic diseases.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2011 : Vol. 49, nr 2, s. 132-137, bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 0034-6233
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  89/131
  Autorzy: Joanna Kur-Zalewska, D. Choroś, Olga Bujakowska, R. Dębski, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Zespół HELLP u chorej na toczeń rumieniowaty układowy i wtórny zespół antyfosfolipidowy.
  Tytuł równoległy: HELLP syndrome in a patient with systemic lupus erythematosus and secondary antiphospholipid syndrome.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2011 : Vol. 49, nr 6, s. 456-458, bibliogr., streszcz,., sum.
  ISSN: 0034-6233
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM

  90/131
  Autorzy: Joanna Kur-Zalewska, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Leczenie tocznia rumieniowatego układowego. : Część 1. Zalecenia leczenia tocznia rumieniowatego układowego.
  Tytuł równoległy: Treatment of systemic lupus erythematosus. : Part. 1. Guidelines for the treatment of systemic lupus erythematosus.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2012 : Vol. 50, nr 5, s. 383-389, tab., bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 0034-6233
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  91/131
  Autorzy: Joanna Kur-Zalewska, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Leczenie tocznia rumieniowatego układowego. : Część 2. Rola leków biologicznych.
  Tytuł równoległy: Treatment of systemic lupus erythematosus. : Part 2. The role of biologic agents.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2012 : Vol. 50, nr 6, s. 515-521, bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 0034-6233
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  92/131
  Autorzy: Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Międzynarodowe wytyczne stosowania metotreksatu w chorobach reumatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem reumatoidalnego zapalenia stawów.
  Tytuł równoległy: International guidelines for the use of methotrexate in rheumatic diseases, particularly in rheumatoid arthritis.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2012 : Vol. 50, nr 2, s. 91-92, bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 0034-6233
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  93/131
  Autorzy: P. Głuszko, A. Filipowicz-Sosnowska, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Reumatoidalne zapalenie stawów.
  Tytuł równoległy: Rheumatoid arthritis.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2012 : Vol. 50, nr 2, s. 83-90, il., tab., bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 0034-6233
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  94/131
  Autorzy: E. Stanisławska-Biernat, J. Świerkot, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Spondyloartropatie.
  Tytuł równoległy: Spondyloarthropathies.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2012 : Vol. 50, nr 2, s. 93-102, tab., bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 0034-6233
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  95/131
  Autorzy: Witold Tłustochowicz, Małgorzata Tłustochowicz.
  Tytuł: Układowe zapalenia naczyń.
  Tytuł równoległy: Systemic vasculitis.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2012 : Vol. 50, nr 2, s. 130-137, tab., bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 0034-6233
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  96/131
  Autorzy: Artur Bachta, Mateusz Tłustochowicz, Marek Rękas, J. Szaflik.
  Tytuł: Zapalenie tęczówki w przebiegu chorób reumatycznych.
  Tytuł równoległy: Anterior uveitis associated with rheumatic diseases.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2012 : Vol. 50, nr 2, s. 185-186, bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 0034-6233
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  97/131
  Autorzy: Anna Raczkiewicz, Maciej Kulig, Artur Bachta, Małgorzata Tłustochowicz, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Analysis of selected factors, including vitamin D3 deficiency, affecting the quality of life of patients with rheumatoid arthritis.Analiza wybranych czynników, w tym niedoborów witaminy D3, wpływających na jakość życia chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2013 : Vol. 51, nr 6, s. 415-421, il., tab., bibliogr. 28 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0034-6233
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  98/131
  Autorzy: P. Leszczyński, M. Majdan, E. J. Kucharz, S. Sierakowski, P. Wiland, Bartłomiej Kisiel, D. Dziurda, T. Giemza.
  Tytuł: Characteristics of Polish patients with systemic lupus erythematosus obtained from SESAME registry. Activity of the disease, degree of impairment, and availability of social care.Charakterystyka polskich pacjentów chorych na toczeń rumieniowaty układowy na podstawie danych z rejestru SESAME. Aktywność choroby, stopień niepełnosprawności i dostęp do pomocy społecznej.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2013 : Vol. 51, nr 5, s. 332-341, il., tab., bibliogr. 30 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0034-6233
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  99/131
  Autorzy: A. Rowińska-Osuch, E. Więsik-Szewczyk, M. Olesińska.
  Tytuł: Choroba Takayasu: jak oceniać aktywność zapalną?
  Tytuł równoległy: Takayasu arteritis: is disease activity assessment possible?
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2013 : Vol. 51, nr 2, s. 144-150, tab., bibliogr. 60 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0034-6233
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:
  Adres url:

  100/131
  Autorzy: Olga Bujakowska, Marek Saracyn, Joanna Kur-Zalewska, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Dramatyczny przypadek plamicy Schönleina-Henocha u osoby dorosłej.
  Tytuł równoległy: Henoch-Schönlein purpura in an adult patient: a clinical case with dramatic presentation.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2013 : Vol. 51, nr 3, s. 229-232, bibliogr. 23 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0034-6233
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  101/131
  Autorzy: Beata Niedźwiedź, Anna Raczkiewicz.
  Tytuł: Objawy reumatyczne w przebiegu chorób nowotworowych - opis trzech przypadków.
  Tytuł równoległy: Rheumatic manifestations of malignant neoplasm - presentation of three cases.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2013 : Vol. 51, nr 2, s. 161-164, bibliogr. 12 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0034-6233
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  102/131
  Autorzy: Małgorzata Tłustochowicz, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Patients' preferences regarding biological treatment in doctors' and patients' opinions - the results of the RAISE* questionnaire survey.Preferencje dotyczące stosowania leków biologicznych w opinii lekarzy i chorych - wyniki badania ankietowego RAISE*.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2013 : Vol. 51, nr 2, s. 113-118, il., tab., bibliogr. 12 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0034-6233
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  103/131
  Autorzy: L. Rutkowska-Sak, M. Majdan, Małgorzata Tłustochowicz, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Przewlekłe zapalenia stawów - przejście od reumatologa pediatry do reumatologa dorosłych. Zalecenia Zespołu Ekspertów przy Konsultancie Krajowym w dziedzinie reumatologii w (zalecenia w kontekście uwarunkowań związanych z przestrzeganiem zapisów programów terapeutycznych).
  Tytuł równoległy: Chronic inflammation of the joints - the transition from pediatric rheumatologist to adult rheumatologist. Recommendations of the Panel of Experts on National Consultant in the field of rheumatology (recommendations in the context of the conditions relating to compliance).
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2013 : Vol. 51, nr 4, s. 259-264, tab., bibliogr. 31 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0034-6233
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  104/131
  Autorzy: Sylwia Elert-Kopeć, Małgorzata Tłustochowicz, Laura Załucka, Grzegorz Kopeć, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Stężenie metotreksatu w erytrocycie a aktywność procesu chorobowego u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.
  Tytuł równoległy: Concentration of methotrexate in red blood cells and its relevance for disease activity in patients with rheumatoid arthritis.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2013 : Vol. 51, nr 5, s. 370-374, bibliogr. 26 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Sylwia Elert-Kopeć
  ISSN: 0034-6233
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  105/131
  Autorzy: Joanna Kur-Zalewska, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Sytuacje szczególne w leczeniu tocznia rumieniowatego układowego.
  Tytuł równoległy: Special aspects in the treatment of systemic lupus erythematosus.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2013 : Vol. 51, nr 3, s. 210-214, il., tab., bibliogr. 23 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0034-6233
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  106/131
  Autorzy: Z. Żuber, L. Rutkowska-Sak, E. Smolewska, A. Korobowiocz-Markiewicz, K. Kobusińska, B. Dobrzyniecka, I. Klimecka, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Zalecenia postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w młodzieńczym idiopatycznym zapaleniu stawów (MIZS) o początku uogólnionym. Stanowisko Zespołu Ekspertów przy Konsultancie Krajowym w dziedzinie reumatologii.
  Tytuł równoległy: Recommendations for diagnostic and therapeutic procedures in systemic onset juvenile idiopathic arthritis. The opinion of the Panel of Experts of the National Consultant in the field of rheumatology.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2013 : Vol. 51, nr 5, s. 328-331, bibliogr. 20 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0034-6233
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  107/131
  Autorzy: Anna Raczkiewicz, Zbigniew Nowak, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Renal involvement in rheumatoid arthritis.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2014 : T. 52, nr 5, s. 311-318, bibliogr. 60 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0034-6233
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  108/131
  Autorzy: A. Śliwczyński, M. Brzozowska, P. Iltchev, T. Czeleko, Z. Teter, Witold Tłustochowicz, M. Marczak, Małgorzata Tłustochowicz.
  Tytuł: Changes in the morbidity and costs of systemic lupus erythematosus in Poland in the years 2008-2012.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2015 : T. 53, nr 2, s. 79-86, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  ISSN: 0034-6233
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 14.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  109/131
  Autorzy: Małgorzata Tłustochowicz, G. Dębowska, J. Spytek, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Rheumatoid arthritis treatment with TNF inhibitors and alternative procedures in case of its failure - results of the Polish survey in the context of EULAR recommendations.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2015 : T. 53, nr 4, s. 200-206, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Uwagi: The authors thank Roche Polska Sp. z o.o., Warsaw, Poland, for sponsoring this project and Proper Medical Writing, Warsaw, Poland for their assistance in the preparation of this paper.
  ISSN: 0034-6233
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 14.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:
  Adres url:

  110/131
  Autorzy: Witold Tłustochowicz, Artur Bachta.
  Tytuł: Idiopatyczne zapalenie błony naczyniowej oka - przyczyny i postępowanie terapeutyczne.
  Tytuł równoległy: Idiopathic uveitis: etiology and management.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2016 : Vol. 54, nr 3 (supl. 2), s. s42
  Konferencja: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Dolnośląski Oddział Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Wrocław, 2016.09.22
  ISSN: 0034-6233
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  111/131
  Autorzy: Witold Tłustochowicz, J. Świerkot, E. Stanisławska-Biernat.
  Tytuł: Łuszczycowe zapalenie stawów.
  Tytuł równoległy: Psoriatic arthritis.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2016, supl. 1, s. 22-25, bibliogr. 5 poz
  Uwagi: Aktualizacja zaleceń postępowania diagnostyczno-tetarapeutycznego w chorobach reumatycznych na podstawie rekomendacji EULAR/ACR.
  ISSN: 0034-6233
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:
  Adres url:

  112/131
  Autorzy: Małgorzata Tłustochowicz, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Międzynarodowe wytyczne stosowania metotreksatu w chorobach reumatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem reumatoidalnego zapalenia stawów.
  Tytuł równoległy: International guidelines of methotrexate use in rheumatic diseases with a focus on rheumatoid arthritis.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2016, supl. 1, s. 12-14, bibliogr. 5 poz.
  Uwagi: Aktualizacja zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w chorobach reumatycznych na podstawie rekomendacji EULAR/ACR.
  ISSN: 0034-6233
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:
  Adres url:

  113/131
  Autorzy: Artur Bachta, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Polimialgia reumatyczna.
  Tytuł równoległy: Polymyalgia rheumatica.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2016, supl. 1, s. 87-90, il., tab., bibliogr. 2 poz.
  Uwagi: Aktualizacja zaleceń postępowania diagnostyczno-tetarapeutycznego w chorobach reumatycznych na podstawie rekomendacji EULAR/ACR.
  ISSN: 0034-6233
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:
  Adres url:

  114/131
  Autorzy: Aleksandra Juszkiewicz, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Postępowanie okołooperacyjne w aloplastyce stawu biodrowego i kolanowego u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów leczonych syntetycznymi i biologicznymi lekami modyfikującymi przebieg choroby.
  Tytuł równoległy: Perioperative procedures in hip and knee joint alloplasty of rheumatoid arthritis patients treated with synthetic and biologic disease modifying drugs.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2016, supl. 1, s. 134-135, bibliogr. 3 poz.
  Uwagi: Aktualizacja zaleceń postępowania diagnostyczno-tetarapeutycznego w chorobach reumatycznych na podstawie rekomendacji EULAR/ACR.
  ISSN: 0034-6233
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:
  Adres url:

  115/131
  Autorzy: F. Raciborski, A. Śliwczyński, A. Kłak, B. Kwiatkowska, M. Brzozowska, Małgorzata Tłustochowicz.
  Tytuł: Prevalence of psoriatic arthritis and costs generated by treatment of psoriatic arthritis patients in the public health system - the case of Poland.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2016 : T. 54, nr 6, s. 278-284, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2016 Dec 30.
  ISSN: 0034-6233
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 14.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  116/131
  Autorzy: P. Głuszko, A. Filipowicz-Sosnowska, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Reumatoidalne zapalenie stawów.
  Tytuł równoległy: Rheumatoid arthritis.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2016, supl. 1, s. 4-11, il., tab., bibliogr. 16 poz.
  Uwagi: Aktualizacja zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w chorobach reumatycznych na podstawie rekomendacji EULAR/ACR.
  ISSN: 0034-6233
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:
  Adres url:

  117/131
  Autorzy: Małgorzata Tłustochowicz, Joanna Kur-Zalewska, Anna Raczkiewicz, Bartłomiej Kisiel, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Skuteczność odstawienia leków biologicznych w spondyloartropatiach.
  Tytuł równoległy: Efficacy of termination of biological treatment in patients with spondyloarthropathies.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2016 : Vol. 54, nr 3 (supl. 2), s.s41
  Uwagi: Tekst równolegle w jęz. pol. i w jęz. ang.
  Konferencja: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Dolnośląski Oddział Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Wrocław, 2016.09.22
  ISSN: 0034-6233
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  118/131
  Autorzy: E. Stanisławska-Biernat, J. Świerkot, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Spondyloartropatia osiowa i zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa.
  Tytuł równoległy: Ankylosing spondylitis and axial spondyloarthropathy.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2016, supl. 1, s. 15-21, tab., bibliogr. 12 poz.
  Uwagi: Aktualizacja zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w chorobach reumatycznych na podstawie rekomendacji EULAR/ACR.
  ISSN: 0034-6233
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:
  Adres url:

  119/131
  Autorzy: Witold Tłustochowicz, Małgorzata Tłustochowicz.
  Tytuł: Układowe zapalenia naczyń.
  Tytuł równoległy: Vasculitis systematica.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2016, supl. 1, s. 56-64, tab., bibliogr. 14 poz.
  Uwagi: Aktualizacja zaleceń postępowania diagnostyczno-tetarapeutycznego w chorobach reumatycznych na podstawie rekomendacji EULAR/ACR.
  ISSN: 0034-6233
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:
  Adres url:

  120/131
  Autorzy: Joanna Kur-Zalewska.
  Tytuł: Zapalenie naczyń w przebiegu krioglobulinemii.
  Tytuł równoległy: Cryoglobulinaemic vasculitis.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2016, supl. 1, s. 65-67, il., bibliogr. 5 poz.
  Uwagi: Aktualizacja zaleceń postępowania diagnostyczno-tetarapeutycznego w chorobach reumatycznych na podstawie rekomendacji EULAR/ACR.
  ISSN: 0034-6233
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:
  Adres url:

  121/131
  Autorzy: Aleksandra Juszkiewicz.
  Tytuł: Algorytmy zastosowania ultrasonografii u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów - stanowisko grupy eksperckiej TUI.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2017 : T. 55, nr 4 (supl.), s. S60
  Konferencja: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Szczecin, 2017.09.21
  ISSN: 0034-6233
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  122/131
  Autorzy: Jerzy Koblowski, Aleksandra Juszkiewicz, Marta Kania-Pudło, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Analiza efektywności leczenia włóknienia zaotrzewnowego - seria przypadków.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2017 : T. 55, nr 4 (supl.), s. S57
  Konferencja: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Szczecin, 2017.09.21
  ISSN: 0034-6233
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  123/131
  Autorzy: Witold Tłustochowicz, Małgorzata Tłustochowicz.
  Tytuł: Artralgia i wczesne zapalenie stawów. Czy możemy zapobiec ich przejściu w zapalenie przewlekłe?
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2017 : T. 55, nr 4 (supl.), s. S71
  Konferencja: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Szczecin, 2017.09.21
  ISSN: 0034-6233
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  124/131
  Autorzy: Małgorzata Tłustochowicz, Marta Zabor, Joanna Kur-Zalewska, Anna Raczkiewicz, Bartłomiej Kisiel, Artur Bachta, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Czas trwania remisji u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów po zakończeniu leczenia biologicznego.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2017 : T. 55, nr 4 (supl.), s. S74
  Konferencja: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Szczecin, 2017.09.21
  ISSN: 0034-6233
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  125/131
  Autorzy: Anna Krefta, Joanna Kur-Zalewska, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Ryzyko nawrotu rumienia guzowatego - wpływ leczenia niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi i prednizonem na przebieg choroby.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2017 : T. 55, nr 4 (supl.), s. S95
  Konferencja: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Szczecin, 2017.09.21
  ISSN: 0034-6233
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  126/131
  Autorzy: Piotr Wiland, Bogdan Batko, Eugeniusz J. Kucharz, Włodzimierz Samborski, Jerzy Świerkot, Ewa Więsik-Szewczyk, Julia Feldman.
  Tytuł: Biosimilar switching - current state of knowledge.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2018 : T. 56, nr 4, s. 234-242, bibliogr. 30 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Piotr Wiland
  ISSN: 0034-6233
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 14.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:
  Adres url:

  127/131
  Autorzy: Anna Kotulska, Eugeniusz J. Kucharz, Piotr Wiland, Marzena Olesińska, Anna Felis-Giemza, Magdalena Kopeć-Mędrek, Aleksandra Zoń-Giebel, Wojciech Romanowski, Lucyna Szymczak-Bartz, Małgorzata Tłustochowicz, Jolanta Lewandowicz, Joanna Kowalska-Majka, Jolanta Bucka, Maria Majdan, Zofia Kiełbik, Mariusz Korkosz, Aneta Bielińska, Piotr Leszczyński, Katarzyna Pawlak-Buś, Mariusz J. Puszczewicz, Dominik Majewski, Katarzyna Smolik, Teresa Migas-Kukla, Małgorzata Sochocka- Bykowska, Maria Szarecka, Bernadeta Luberda, Małgorzata Falenta-Hitnarowicz, Jadwiga Świkszcz-Gniadek, Wanda Lepiarz-Rusek, Grzegorz Rozwadowski, Barbara Chara, Jerzy Zajdler, Zbigniew Zdrojewski, Maria Maciejowska-Roge, Irmina Rosmus-Kuczia.
  Tytuł: Satisfaction and discontent of Polish patients with biological therapy of rheumatic diseases: results of a multi-center questionnaire study.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2018 : T. 56, nr 3, s. 140-148, bibliogr. 21 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2018 Jun 30 ; Autor korespondencyjny: Eugeniusz J. Kucharz
  ISSN: 0034-6233
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 14.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  128/131
  Autorzy: Katarzyna Napiórkowska-Baran, Joanna Zalewska, Sławomir Jeka, Iwona Dankiewicz-Fares, Marcin Ziętkiewicz, Ewa Szynkiewicz, Sylwia Kołtan, Adam Wawrzeńczyk, Ewa Więsik-Szewczyk, Zbigniew Bartuzi.
  Tytuł: Determination of antibodies in everyday rheumatological practice.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2019 : T. 57, nr 2, s. 91-99, bibliogr. 99 poz., sum.
  Uwagi: Published online 2019 Apr 29 ; Autor korespondencyjny: Katarzyna Napiórkowska-Baran
  ISSN: 0034-6233
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 70.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  129/131
  Autorzy: Marcin Milchert, Joanna Makowska, Olga Brzezińska, Marek Brzosko, Ewa Więsik-Szewczyk.
  Tytuł: Monogenic autoinflammatory diseases in adults - a challenge to rheumatologic practice at the onset of the Polish national programme of interleukin 1 inhibitor treatment.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2019 : T. 57, nr 6, s. 326-335, bibliogr. 30 poz., sum.
  Uwagi: Online publish date: 2019.12.31 ; Autor korespondencyjny: Marcin Milchert
  ISSN: 0034-6233
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 70.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  130/131
  Autorzy: Ewa Więsik-Szewczyk, Beata Wolska-Kuśnierz, Karina Jahnz-Różyk.
  Tytuł: Periodic fever, aphthous stomatitis, pharyngitis and cervical adenitis syndrome persisting to adulthood - an example of a diagnostic and therapeutic challenge.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2019 : T. 57, nr 5, s. 292-296, bibliogr. 30 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2019.10.31 ; Autor korespondencyjny: Ewa Więsik-Szewczyk
  ISSN: 0034-6233
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 70.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  131/131
  Autorzy: Ewa Więsik-Szewczyk.
  Tytuł: Interleukin 1 inhibitors in monogenic autoinflammatory diseases - one size does not fit all.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 2021 : Vol. 59, nr 6, s. 353-355, bibliogr. 12 poz.
  Uwagi: Editorial paper ; Epub 2021.12.30 ; Autor korespondencyjny: Ewa Więsik-Szewczyk
  ISSN: 0034-6233
  Typ publikacji: PEM
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 70.000
  Praca afiliowana przez WIM
  DOI:
  Adres url:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM