WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: ULTRASONOGRAFIA
Liczba odnalezionych rekordów: 46Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/46
Autorzy: W[ojciech] Skawina, W[ojciech] Marczyński, J[oanna] Sielużycka.
Tytuł: Ocena stawów biodrowych u noworodków i niemowląt według metody Graf'a oraz w modyfikacji własnej.
Tytuł równoległy: Evaluation of hip joints in newborns and infants by Graf and our modification.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 1998, supl. 2, 172
Uwagi: IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, Lublin, 22-24 października 1998.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

2/46
Autorzy: M[arek] Klewar, W[ojciech] Skawina, J[oanna] Skrzeczkowska, J[oanna] Wierzbowska.
Tytuł: Ocena ultrasonograficzna mięśni prostych oka w chorobie Gravesa-Basedowa - doniesienie wstępne.
Tytuł równoległy: Ultrasonographic evaluation of straight muscles of eyeball in Graves-Basedow disease - preliminary communication.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 1998 : 2, supl., 199
Uwagi: IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, Lublin, 22-24 października 1998.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

3/46
Autorzy: J[oanna] Sielużycka, P[aweł] Twarkowski, W[ojciech] Skawina, M[arek] Klewar, M[aria] Górnasiowa, K[atarzyna] Ząbkowska.
Tytuł: Ocena ultrasonograficzna niepalpacyjnych guzów litych sutków.
Tytuł równoległy: Ultrasonographic assessment of non-palpable breast tumors.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 1998 : 2, supl., 75
Uwagi: IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, Lublin, 22-24 października 1998.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

4/46
Autorzy: R[obert] Olszewski, A[ndrzej] Nowicki, J. Etienne, P. Karłowicz, W[ojciech] Marciniak, J[erzy] Adamus.
Tytuł: Optymalizacja obrazu dystalnego odcinka gałęzi przedniej zstępującej w przezklatkowym badaniu echokardiograficznym. Badanie in vitro i in vivo.
Tytuł równoległy: Image optimalization of the distal part of the anterior descending branch in transchest echocardiography. In vitro and in vivi examination.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 1998, supl. 2, 48
Uwagi: IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, Lublin, 22-24.10.1998.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

5/46
Autorzy: R[obert] Olszewski, W[ojciech] Marciniak, A[ndrzej] Nowicki, J. Etienne, P. Karłowicz, M[aciej] Gil, J[erzy] Adamus.
Tytuł: Poprawa echokardiograficznego obrazowania lewej komory przy zastosowaniu kontrastu Echogen i nowej techniki obrazowania harmonicznego - wyniki wstępne.
Tytuł równoległy: Improvement of echocardiography left ventricle imaging with the use of ultrasound contrast agent Echogen and new harmonic imaging technique - preliminary results.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 1998, supl. 2, 35
Uwagi: IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, Lublin, 22-24.10.1998.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

6/46
Autorzy: M[arek] Klewar, W[ojciech] Skawina, M[irosław] Osiecki, J[oanna] Sielużycka.
Tytuł: Zespół podkradania tętnicy podobojczykowej - prezentacja przypadków.
Tytuł równoległy: Subclavian steal syndrome - case presentation.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 1998 : 2, supl., 43
Uwagi: IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, Lublin, 22-24 października 1998.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

7/46
Autorzy: M. Serafin-Król, A[nna] Ciechomska, W. Jakubowski, M[arian] Cholewa, W[itold] Tłustochowicz.
Tytuł: Color Doppler ultrasonography with contrast enhancement in diagnostics of synovial pathology, assassement of differential diagnosis.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2002, nr 8 supl., s. 125
Uwagi: Abstract Book of 14th Congress of European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology and VI Scientific Congress of Polish Ultrasound Society (EUROSON 2002). Warsaw-Poland, 3rd-7th July 2002.
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

8/46
Autorzy: M. Serafin-Król, A[nna] Ciechomska, W. Jakubowski, M[arian] Cholewa, W[itold] Tłustochowicz.
Tytuł: Color Doppler ultrasonography with contrast in evaluation of inflammation activity in patients with rheumatoid artritis - low activity vs remmission of disease.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2002, nr 8 supl., s. 204
Uwagi: Abstract Book of 14th Congress of European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology and VI Scientific Congress of Polish Ultrasound Society (EUROSON 2002). Warsaw-Poland, 3rd-7th July 2002.
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

9/46
Autorzy: Leszek Markuszewski, Grzegorz Kamiński, Robert Olszewski, Wojciech Marciniak, Mirosław Pieróg, Jacek Legutko, Anna Kośmider, Jerzy Adamus.
Tytuł: Echokardiografia jako podstawowe badanie w diagnostyce choroby wieńcowej.
Tytuł równoległy: Echocardiography as a fundamental method in diagnsotics of coronary disease diagnosis.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2002, nr 9, 35-40, bibliogr. 21 poz., sum.
ISSN: 1429-7930
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

10/46
Autorzy: A[nna] Ciechomska, M. Serafin-Król, W. Jakubowski, M[arian] Cholewa, W[itold] Tłustochowicz.
Tytuł: Evaluation of ultrasonography with color and power Doppler in assassement of inflammatory process activity in patients with rheumathoid arthritis.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2002, nr 8 supl., s. 124
Uwagi: Abstract Book of 14th Congress of European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology and VI Scientific Congress of Polish Ultrasound Society (EUROSON 2002). Warsaw-Poland, 3rd-7th July 2002.
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

11/46
Autorzy: L. Markuszewski, Grzegorz Kamiński, Wojciech Marciniak, Robert Olszewski, M. Pieróg, J. Legutko, A. Kośmider, Jerzy Adamus.
Tytuł: Postępy w echokardiografii, nowe możliwości obrazowania i oceny czynności mięśnia sercowego.
Tytuł równoległy: Progress in echocardiography, the new imaging possibilities and myocardial function evaluation.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2002, nr 9, s. 41-43, bibliogr. 15 poz., sum.
ISSN: 1429-7930
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

12/46
Autorzy: Andrzej Nowicki, Robert Olszewski, Jerzy Adamus.
Tytuł: Środki kontrastujące w echokardiografii.
Tytuł równoległy: Contrast agents in echocardiography.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2002, nr 9, s. 55-59, bibliogr. 40 poz., sum.
ISSN: 1429-7930
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:

13/46
Autorzy: J[oanna] Sielużycka.
Tytuł: 5-years observation of non-palpable breast tumors.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2002, nr 8 supl., s. 105
Uwagi: Abstract Book of 14th Congress of European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology and VI Scientific Congress of Polish Ultrasound Society (EUROSON 2002). Warsaw - Poland, 3rd-7th July 2002.
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

14/46
Autorzy: J[oanna] Sielużycka, P[aweł] Twarkowski, A. Zygadło, M. Klewar.
Tytuł: Badanie ultrasonograficzne z zastosowaniem opcji Power Doppler w diagnostyce obwodowej węzłów chłonnych u pacjentów z czerniakiem złośliwym.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2004, 17 : Streszczenia referatów naukowych VII Naukowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, 3-6 czerwca 2004 roku, Kielce, 108
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

15/46
Autorzy: J[acek] Rutka, A[nna] Jung.
Tytuł: Diagnostyka ultrasonograficzna następstw zabiegów litotrypsji w leczeniu kamicy moczowej u dzieci.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2004, nr 17, s. 91
Konferencja: , Kielce, 2004.06.03
ISSN: 1429-7930
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

16/46
Autorzy: Jerzy Adamus.
Tytuł: Echokardiografia roku 2004.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2004, 15, 21-22
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:

17/46
Autorzy: M. Serafin-Król, Anna Ciechomska, Z. Czyrny, R. Szymanek, W. Jakubowski, W[itold] Tłustochowicz.
Tytuł: Ocena przydatności badania ultrasonograficznego z opcją kolorowego Dopplera i Dopplera mocy z zastosowaniem środka kontrastowego w diagnostyce chorób błony maziowej.
Tytuł równoległy: Evaluation of the contrast enhanced color and power Doppler ultrasonography in assessment of synovial pathology.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2004, 18, 44-56, 6 il., 8 wykr., 4 tab., bibliogr. 36 poz., streszcz., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:

18/46
Autorzy: M. Serafin-Król, Anna Ciechomska, W. Jakubowski, Witold Tłustochowicz.
Tytuł: Ocena przydatności ultrasonografii z kolorowym Dopplerem z zastosowaniem kontrastu do różnicowania małej aktywności zapalenia z remisją u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.
Tytuł równoległy: Evaluation of the contrast enahanced color Doppler ultrasonography in differentiation of low activity and remission of disease in patients with rheumatoid arthritis.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2004, 18, 57-66, 5 il., 4 wykr., 2 tab., bibliogr. 31 poz., streszcz., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:

19/46
Autorzy: M. Serafin-Król, Anna Ciechomska, W. Jakubowski, Witold Tłustochowicz.
Tytuł: Ocena unaczynienia błony maziowej w badaniu ultrasonograficznym z opcją kolorowego Dopplera i Dopplera mocy w przypadku występowania jej przerostu o różnej etiologii.
Tytuł równoległy: Assessment of synovial vascularization by color and power Doppler ultrasonography in patients with various type of synovial proliferation.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2004, nr 16, s. 81-87, il., tab., bibliogr. 14 poz., streszcz., sum.
ISSN: 1429-7930
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:

20/46
Autorzy: Anna Ciechomska, Kazimierz Tomczykiewicz, Artur Bachta, Witold Tłustochowicz.
Tytuł: Ultrasonograficzna ocena nerwu pośrodkowego w zespole cieśni nadgarstka.
Tytuł równoległy: Ultrasound evaluation of the median nerve in carpal tunnel syndrome.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2004, nr 19, s. 36-41, il., tab., bibliogr. 14 poz., streszcz., sum.
Konferencja: , Kielce, 2004.06.03
ISSN: 1429-7930
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:

21/46
Autorzy: A[nna] Ciechomska, A[rtur] Bachta, K[azimierz] Tomczykiewicz, W[itold] Tłustochowicz, J[oanna] Sielużycka.
Tytuł: Ultrasonograficzna ocena nerwu pośrodkowego w zespole cieśni nadgarstka.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2004, 17 : Streszczenia referatów naukowych VII Naukowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, 3-6 czerwca 2004 roku, Kielce, 129
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

22/46
Autorzy: W. Jakubowski, M. Postolski, Joanna Sielużycka.
Tytuł: Diagnostyka ultrasonograficzna przerzutów nowotworowych do sutka.
Tytuł równoległy: Ultrasound diagnosis of the breast metastases.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2005, 24, 56-59, 5 il., 3 tab., bibliogr. 8 poz.,, streszcz., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:

23/46
Autorzy: L. Markuszewski, Robert Olszewski, R. Pietruszyński, R. Drobiński.
Tytuł: Echokardiograficzna ocena rozkurczowej niewydolności lewej komory serca.
Tytuł równoległy: Echocardiographic assessment of diastolic heart failure.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2005, 20, 71-75, tab., 7 il., bibliogr. 15 poz., streszcz., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:

24/46
Autorzy: Piotr Koziński, I. Sudół-Szopińska, W. Jakubowski.
Tytuł: Metody obrazowe w diagnostyce chorób układu żylnego kończyn dolnych. : Część pierwsza : flebografia i ultrasonografia doplerowska.
Tytuł równoległy: Imaging diagnostics of the venous system. : P. 1 : Flebography and doppler sonography.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2005, nr 23, s. 69-75, il., bibliogr. 30 poz., streszcz., sum.
ISSN: 1429-7930
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:

25/46
Autorzy: Piotr Koziński, I. Sudół-Szopińska, W. Jakubowski.
Tytuł: Metody obrazowe w diagnostyce chorób układu żylnego kończyn dolnych. : Część druga : flebografia tomokomputerowa, rezonans magnetyczny i scyntygrafia.
Tytuł równoległy: Imaging diagnostics of the venous system. : P. 2 : Computer flebotomography, magnetic resonance and scintigraphy.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2005, nr 23, s. 76-81, il., bibliogr. 17 poz., streszcz., sum.
ISSN: 1429-7930
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

26/46
Autorzy: I. Sudół-Szopińska, Piotr Koziński, M. Kołodziejczak, R. Słapa, W. Jakubowski.
Tytuł: Pomyłki w badaniu endosonograficznym odbytu i odbytnicy.
Tytuł równoległy: Pitfalls of anal and rectal endosonography.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2005, nr 21, s. 32-37, il., bibliografia 58 poz., streszcz., sum.
ISSN: 1429-7930
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:

27/46
Autorzy: L. Markuszewski, T. Grycewicz, R. Pietruszyński, Wojciech Marciniak, Jerzy Adamus.
Tytuł: Prędkość propagacji napływu mitralnego w ocenie zaburzeń funkcji rozkurczowej lewej komory u pacjentów z cukrzycą typu 2 bez istotnych zmian w nasierdziowych tętnicach wieńcowych.
Tytuł równoległy: Mitral flow propagation velocity in left ventricular diastolic function assessment in diabetic patients without significant changes in coronary vessels.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2005, 23, 44-48, il., 2 tab., bibliogr. 17 poz., streszcz., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:

28/46
Autorzy: Joanna Sielużycka, M. Postolski, W. Jakubowski, E[wa] S. Pieńkowska.
Tytuł: Rak piersi wewnątrz torbieli. Opis przypadku.
Tytuł równoległy: Intracystic breast carcinoma. A case report.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2005, 24, 106-108, 3 il., bibliogr. 5 poz., streszcz., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:

29/46
Autorzy: L. Markuszewski, W. Grabowicz, Wojciech Marciniak, A. Kośmider.
Tytuł: Rola badania echokardiograficznego w rozpoznawaniu zatorowości płucnej.
Tytuł równoległy: The role of echocardiography in pulmonary embolism diagnostics.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2005, 20, 89-91, 3 il., bibliogr. 12 poz., streszcz., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:

30/46
Autorzy: L. Markuszewski, T. Grycewicz, Wojciech Marciniak, Jerzy Adamus, N. Roszczyk.
Tytuł: Wpływ hemoglobiny glikowanej na funkcję rozkurczową serca u pacjentów z chorobą wieńcową i cukrzycową typu 2.
Tytuł równoległy: Influence of glycosylated hemoglobin levels ventricular diastolic function in patients with coronary artery disease and type 2 diabetes mellitus.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2005, 23, 49-54, 3 il., 2 tab., bibliogr. 20 poz., streszcz., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:

31/46
Autorzy: L. Markuszewski, P. Miczek, Wojciech Marciniak, A. Kośmider, R. Pietruszyński.
Tytuł: Wyrównywanie glikemii a przerost lewej komory serca.
Tytuł równoległy: Compensation of glycaemia in association with left ventricular hypertrophy.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2005, 23, 39-43, 2 tab., bibliogr. 19 poz., streszcz., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:

32/46
Autorzy: L. Markuszewski, W. Grabowicz, M. Rosiak, Dariusz Michałkiewicz, E. Koźluk, T. Grycewicz.
Tytuł: Zastosowanie echokardiografii wewnątrzsercowej w monitorowaniu ablacjii żył ołucnych. Opis przypadku.
Tytuł równoległy: Intracardiac echocardiography monitoring during pulmonary vein ablation. Case report.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2005, 23, 97-99, 6 il., bibliogr. 5 poz., streszcz., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:

33/46
Autorzy: L. Markuszewski, W. Grabowicz, Wojciech Marciniak, Robert Olszewski, T. Grycewicz.
Tytuł: Zastosowanie echokardiografii wewnątrzsercowej w monitorowaniu nakłucia transseptalnego. Opis przypadku.
Tytuł równoległy: Intracardiac echocardiography monitoring during transseptal puncture. Case report.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2005, 23, 100-103, 5 il., bibliogr. 5 poz., streszcz., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:

34/46
Autorzy: Robert Olszewski, Andrzej Nowicki, J. Etienne, P. Karłowicz, Jerzy Adamus.
Tytuł: Zastosowanie nowej metody echokardiograficznej - doplerowskiego obrazowania ruchu tkanek do diagnostyki skrzeplin wewnątrzsercowych. Badania in vitro.
Tytuł równoległy: Application of the new echocardiographic method - doppler tissue velocity imaging (DT) - for the diagnosis of left ventricular thrombi. In vitro results.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2005, 20, 53-56, 4 il., bibliogr. 11 poz., streszcz., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:

35/46
Autorzy: Robert Olszewski, Jerzy Adamus, Wojciech Marciniak, J. Etienne, P. Karłowicz, Andrzej Nowicki.
Tytuł: Zastosowanie nowej metody echokardiograficznej - doplerowskiego obrazowania ruchu tkanek do diagnostyki skrzeplin u chorych po przebytym zawale mięśnia sercowego. Badania in vivo.
Tytuł równoległy: Application of the new echocardiographic method - doppler tissue imaging (DT) - for the diagnosis of left ventricular thrombi in patient after myocardial infarction. In vivo results.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2005, 20, 57-62, 4 il., bibliogr. 32 poz., streszcz., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:

36/46
Autorzy: L. Markuszewski, R. Pietruszyński, Wojciech Marciniak, Andrzej Cwetsch, T. Grycewicz.
Tytuł: Znaczenie wskaźnika TEI w ocenie funkcji serca u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym.
Tytuł równoległy: Index tei in left ventricular function assessment in patients with acute coronary syndromes.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2005, 23, 35-38, il., 2 tab., bibliogr. 10 poz., streszcz., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:

37/46
Autorzy: M. Postolski, J[oanna] Sielużycka, K. Mlosek.
Tytuł: Mammograficzne mikrozwapnienia w ultrasonografii w korelacji z wyborem techniki weryfikującej oraz zastosowaniem ultrasonograficznego środka kontrastującego 2. generacji (SP-3).
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2006, Suppl.1 :, s. 24
Uwagi: Praca zrealizowana z grantu KBN nr Pb 05 24675/04.
Konferencja: Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne, Zamość, 2006.05.25
ISSN: 1429-7930
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

38/46
Autorzy: K. Szopiński, R. K. Mlosek, J[oanna] Sielużycka, C. Mróz, E[wa] S. Pieńkowska, A. Przelaskowski.
Tytuł: Możliwości rejestracji całości tkanek sutka i dołu pachowego w ultrasonografii trójwymiarowej (SP-1).
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2006, Suppl.1, s. 22
Konferencja: Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne, Zamość, 2006.05.25
ISSN: 1429-7930
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

39/46
Autorzy: W. Jędrzejczak, W. Jakubowski, E. Białek, K. Szopiński, M. Serafin-Król, K. Mlosek, J[oanna] Sielużycka, M. Postolski.
Tytuł: Polish Experience with 2nd generation of ultrasound contrast agent (SK-12).
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2006, Suppl.1, s. 125
Konferencja: Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne, Zamość, 2006.05.25
ISSN: 1429-7930
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

40/46
Autorzy: I. Sudół-Szopińska, Piotr Koziński, D. Młożniak, M. Szczepkowski, K. Błachowiak.
Tytuł: Wartość ultrasonografii duplex Doppler w diagnostyce przewlekłej niewydolności żylnej u osób wykonujących pracę w pozycji siedzącej i statycznej stojącej lub zmiennej.
Tytuł równoległy: Value of duplex Doppler sonography in the diagnosis of chronic venous insufficiency in people working in sedentarny or standing position.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2006, nr 27, s. 26-35, il., tab., bibliogr. 23 poz., streszcz., sum.
ISSN: 1429-7930
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:

41/46
Autorzy: M. Serafin-Król, A[nna] Dudek, M. Jędrzejczyk, A[nna] Ciechomska, T. Kozieł, R. Król, W. Jakubowski, W[itold] Tłustochowicz.
Tytuł: Wstępna ocena przydatności zastosowania kontrastu do badań ultrasonograficznych w diagnostyce zmian zapalnych stawów (SP-40).
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2006, Supl. 1, s. 67
Konferencja: Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne, Zamość, 2006.05.25
ISSN: 2084-8404
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

42/46
Autorzy: M. Postolski, K. Mlosek, J[oanna] Sielużycka, W. Jędrzejczak, W. Jakubowski.
Tytuł: Zastosowanie ultrasonograficznego środka kontrastującego 2. generacji w diagnostyce zmian ogniskowych sutka (SP-2).
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2006, Suppl.1, s. 23
Uwagi: Praca zrealizowana w ramach grantu KBN nr 2 PB05075 28.
Konferencja: Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne, Zamość, 2006.05.25
ISSN: 1429-7930
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

43/46
Autorzy: K. Błachowiak, Piotr Koziński.
Tytuł: Znaczenie ultrasonografii duplex doppler w diagnostyce przewlekłej niewydolności żylnej.
Tytuł równoległy: Importance of duplex doppler sonography in the diagnosis of chronic venous insufficiency.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2006, nr 25, s. 69-78, bibliogr. 34 poz., sum.
ISSN: 1429-7930
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:

44/46
Autorzy: K. Szopiński, K. R. Mlosek, C. Mróz, A. Przelaskowski, Joanna Sielużycka.
Tytuł: Możliwości rejestracji całości tkanek sutka i dołu pachowego w ultrasonografii trójwymiarowej.
Tytuł równoległy: Whole-breast ultrasound documenting the total volume of the breast and axillary region - a feasibility study.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2007, 31, 47-52, 5 il., bibliogr. 13 poz., streszcz., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:

45/46
Autorzy: Robert Olszewski, H. Becher.
Tytuł: Echokardiografia w 2009 roku.
Tytuł równoległy: Echocardiography in 2009.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2010 : Vol. 10, nr 40, s. 9-15, il., bibliogr.
ISSN: 1429-7930
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

46/46
Autorzy: R[obert] Olszewski.
Tytuł: Technika śledzenia markera akustycznego - nowa metoda do oceny odkształcenia mięśnia sercowego.
Tytuł równoległy: Speckle-tracking echocardiography : a new technique for assessing myocardial function.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2012, Supl. 1, s.18
Uwagi: XI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, Olsztyn, 31 maja - 02 czerwca 2012.
ISSN: 1429-7930
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM