WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: WSPÓŁCZ ONKOL
Liczba odnalezionych rekordów: 65Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/65
Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
Tytuł: Komórki macierzyste nowotworów a normalne komórki macierzyste.
Czasopismo: Współcz. Onkol.
Szczegóły: 1997 : 1, 1, 22-23, ryc., bibliogr. 3 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

2/65
Autorzy: Cezary Szczylik.
Tytuł: Rola megachemioterapii w leczeniu raka sutka.
Czasopismo: Współcz. Onkol.
Szczegóły: 1997 : 1, 1, 25-27, bibliogr. 13 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

3/65
Autorzy: Joanna Sielużycka, Paweł Twarkowski.
Tytuł: Badanie ultrasonograficzne w rozpoznawaniu raka piersi.
Czasopismo: Współcz. Onkol.
Szczegóły: 1998 : 2, 3, 109-110, bibliogr. 10 poz.
Uwagi: Artykuł prezentowany na Międzynarodowym Sympozjum nt. współczesnych metod rozpoznawania raka piersi, Warszawa, 16-17.01.1998.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

4/65
Autorzy: Ewa Szacikowska.
Tytuł: Charakterystyka raka piersi z amplifikacją i/lub nadekspresją genu HER-2/neu. Perspektywy leczenia.
Tytuł równoległy: Features of breast cancer with amplification and/or overexpression of HER-2/neu gene. Treatment perspectives.
Czasopismo: Współcz. Onkol.
Szczegóły: 1998 : 5, 201-203, bibliogr. 26 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

5/65
Autorzy: Katarzyna Ząbkowska.
Tytuł: Diagnostyka mammograficzna i jej rola w rozpoznawaniu raka piersi.
Czasopismo: Współcz. Onkol.
Szczegóły: 1998 : 2, 3, 120-122, bibliogr. 13 poz.
Uwagi: Artykuł prezentowany na Międzynarodowym Sympozjum nt. współczesnych metod rozpoznawania raka piersi, Warszawa, 16-17.01.1998.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

6/65
Autorzy: Ewa Szacikowska.
Tytuł: Poziom białka p 185 kodowanego przez gen HER-2/neu jako kryterium do kwalifikowania chorych na raka piersi do leczenia tamoksifenem/antyestrogenami.
Czasopismo: Współcz. Onkol.
Szczegóły: 1998 : 2, 85, 87, bibliogr. 19 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

7/65
Autorzy: J. Kocik, Cezary Szczylik.
Tytuł: Regulatory cyklu komórkowego i ich udział w onkogenezie.
Czasopismo: Współcz. Onkol.
Szczegóły: 1998 : 2, 1, 7-13, 15, 3 ryc., tab., bibliogr. 30 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

8/65
Autorzy: Wojciech Kozłowski, Ewa Szacikowska.
Tytuł: Heterodimer receptorów HER-2/HER-3 reguluje ekspresję cyklooksygenazy-2 w raku jelita grubego.
Tytuł równoległy: Heterodimer of the HER-2/HER-3 receptors is the regulator o the cyclooxygenase-2 expression in colorectal cancer.
Czasopismo: Współcz. Onkol.
Szczegóły: 1999 : 3, 6, 230-238, 4 il., bibliogr. 19 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

9/65
Autorzy: Ewa Szacikowska, Wojciech Kozłowski.
Tytuł: Podłoże chemooporności raka piersi z amplifikacją i/lub nadekspresją genu HER-2.
Tytuł równoległy: Background of chemoresistance of breast cancer with HER-2/gene amplification and/or overexpression.
Czasopismo: Współcz. Onkol.
Szczegóły: 1999 : 3, 4, 145, 148, 150-151, sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

10/65
Autorzy: Wojciech Pawlak, Cezary Szczylik.
Tytuł: Rodzina protoonkogenów myb.
Tytuł równoległy: The myb proto-oncogenes family.
Czasopismo: Współcz. Onkol.
Szczegóły: 1999 : 3, 6, 239-240, bibliogr. 23 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

11/65
Autorzy: Ewa Szacikowska, Wojciech Kozłowski.
Tytuł: Heterodimer receptorów HER2/HER3, autokrynne hereguliny i cyklooksygenaza 2 a działanie Herceptyny.
Tytuł równoległy: Heterodimer of HER2/HER3 receptors, autocrine heregulins and cyclo-oxygenase 2, and Herceptin effects.
Czasopismo: Współcz. Onkol.
Szczegóły: 2000 : 4, 3, 93-99, bibliogr. 73 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

12/65
Autorzy: Wojciech Kozłowski, Ewa Szacikowska.
Tytuł: Receptory HER/ErbBw prawidłowym nabłonku i kancerogenezie.
Tytuł równoległy: HER/ErbB receptors in normal epithelium and in malignant transformation.
Czasopismo: Współcz. Onkol.
Szczegóły: 2000 : 4, 1, 7-12, 5 ryc., bibliogr. 18 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

13/65
Autorzy: Robert Włodarczyk, Karina Jahnz-Różyk.
Tytuł: Ocena skuteczności transtorakalnej biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej pod kontrolą rentgenoskopii przy użyciu aparatu z ramieniem C w diagnostyce raka płuca.
Tytuł równoległy: Evaluation of transthoracic fine-needle aspiration biopsy effectiveness under control of fluoroscopy with a use of X-ray unit with C-arm in diagnostics of lung cancer.
Czasopismo: Współcz. Onkol.
Szczegóły: 2001 : 5, 1, 24-28, tab., bibliogr. 25 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

14/65
Autorzy: T[adeusz] Przystasz, M[irosław] Osiecki, A[rkadiusz] Chmieliński.
Tytuł: Porównanie wyników tomografii komputerowej z obrazem śródoperacyjnym u operowanych z powodu raka płuca.
Czasopismo: Współcz. Onkol.
Szczegóły: 2001, dod. spec. 5, 62
Uwagi: International Conference on Non Small Cell Lung Cancer: Standards and New Trends in Diagnosis and Therapy, October 5 - October 7, 2001, Medical Academy of Bialystok, Poland. Program and Abstracts
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

15/65
Autorzy: W[ojciech] Pawlak, G[abriel] Wcisło, W[ojciech] Kozłowski, P[iotr] Wiśniewski, K[atarzyna] Szarlej-Wcisło, C[ezary] Szczylik.
Tytuł: Przerzuty do kości jako źródło pierwszych objawów klinicznych w przebiegu niedrobnokomórkowego raka płuca - opis przypadku.
Czasopismo: Współcz. Onkol.
Szczegóły: 2001, dod. spec. 5, 57 [abstr. 61]
Uwagi: International Conference on Non Small Cell Lung Cancer: Standards and New Trends in Diagnosis and Therapy, October 5 - October 7, 2001, Medical Academy of Bialystok, Poland. Program and Abstracts
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

16/65
Autorzy: W[ojciech] Pawlak, G[abriel] Wcisło, M. Lisik, G. Pardej, W. Leja, K[atarzyna] Szarlej-Wcisło, C[ezary] Szczylik.
Tytuł: Przypadek całkowitej remisji niedrobnokomórkowego raka płuca w stopniu zaawansowania klinicznego IIIB leczonego chemioterapią wg schematu gemcytabina+vinorelbina+cisplatyna.
Czasopismo: Współcz. Onkol.
Szczegóły: 2001, dod. spec. 5, 58
Uwagi: International Conference on Non Small Cell Lung Cancer: Standards and New Trends in Diagnosis and Therapy, October 5 - October 7, 2001, Medical Academy of Bialystok, Poland. Program and Abstracts
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

17/65
Autorzy: Wojciech Kozłowski, Ewa Szacikowska.
Tytuł: Współczesna interpretacja niepowodzeń hormonoterapii raka piersi.
Tytuł równoległy: Current interpretation of hormonal therapy failure in breast cancer.
Czasopismo: Współcz. Onkol.
Szczegóły: 2001 : 5, 3, 99-104, bibliogr. 71 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

18/65
Autorzy: Beata Obrocka, Gabriel Wcisło, Paweł Nurzyński, Jan Korniluk, Wojciech Z. Pawlak, Renata Duchnowska, Katarzyna Szarlej-Wcisło.
Tytuł: Celowana terapia antyangiogenna raka nerki.
Tytuł równoległy: Targeted terapy against angiogenesis in renal cell carcinoma.
Czasopismo: Współcz. Onkol.
Szczegóły: 2002 : T. 6, nr 4, s. 242-248, tab., bibliogr. 49 poz., streszcz., sum.
ISSN: 1428-2526
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

19/65
Autorzy: Jan Korniluk, Gabriel Wcisło, Paweł Nurzyński, Justyna Barzał, Krzysztof Brzozowski, Paweł Twarkowski, Wojciech Z. Pawlak.
Tytuł: Chemioterapia lokoregionalna pierwotnych i wtórnych nowotworów złośliwych wątroby - przegląd literatury.
Tytuł równoległy: Locoregional chemotherapy in primary and secondary neoplasms of the liver - review of the literature.
Czasopismo: Współcz. Onkol.
Szczegóły: 2002 : 6, 4, 234-241, 3 tab., bibliogr. 44 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 1.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

20/65
Autorzy: Tomasz Sarosiek, Jakub Żołnierek, Przemysław Langiewicz, Krzysztof Leśniewski-Kmak, Wojciech Z. Pawlak, Cezary Szczylik.
Tytuł: Chemioterapia wysokodawkowa guzów zarodkowych - koniec czy początek drogi?
Tytuł równoległy: High-dose chemotherapy of germ-cell tumors - is it the end of the road?
Czasopismo: Współcz. Onkol.
Szczegóły: 2002 : 6, 7, 434-450, il., 3 tab., bibliogr. 71 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 1.000
Polskie hasła przedmiotowe:

21/65
Autorzy: Wojciech Z. Pawlak.
Tytuł: Geny myb jako cel terapii przeciwnowotworowej.
Tytuł równoległy: The myb genes as a target for anticancer therapy.
Czasopismo: Współcz. Onkol.
Szczegóły: 2002 : 6, 4, 216-221, 2 tab., bibliogr. 55 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 1.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

22/65
Autorzy: Gabriel Wcisło, Jan Korniluk, Katarzyna Szarlej-Wcisło, Wojciech Z. Pawlak, Paweł Nurzyński, Renata Duchnowska.
Tytuł: Leczenie chorób nowotworowych czynnikiem martwicy nowotworów - alfa (TNF-alfa).
Tytuł równoległy: The role of tumor necrosis factor (TNF-alpha) in therapy of malignant diseases.
Czasopismo: Współcz. Onkol.
Szczegóły: 2002 : T. 6, nr 4, s. 222-227, tab., bibliogr. 36 poz., streszcz., sum.
ISSN: 1428-2526
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

23/65
Autorzy: Wojciech Z. Pawlak, Gabriel Wcisło, Krzysztof Leśniewski-Kmak, Jan Korniluk.
Tytuł: Przerzut do kości jako źródło pierwszych objawów klinicznych.
Tytuł równoległy: The metastasic bone disease as a first clinical symptom in cancer.
Czasopismo: Współcz. Onkol.
Szczegóły: 2002 : 6, 4, 206-215, 5 tab., bibliogr. 22 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 1.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

24/65
Autorzy: Ewa Szacikowska, Wojciech Kozłowski.
Tytuł: Rola receptorów HER i heregulin w powstawaniu przerzutów raka piersi.
Czasopismo: Współcz. Onkol.
Szczegóły: 2002 : 6, 5, 312-321
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 1.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

25/65
Autorzy: Agnieszka Kozak, Wojciech Z. Pawlak, Katarzyna Ząbkowska, Justyna Pronobis, Joanna Sielużycka, Maria Górnasiowa.
Tytuł: Testy genetyczne w ocenie ryzyka zachorowania na dziedzicznego raka piersi i jajnika.
Tytuł równoległy: Genetic testing for hereditary breast and ovarian cancer susceptibility.
Czasopismo: Współcz. Onkol.
Szczegóły: 2002 : 6, 4, 201-204, bibliogr. 13 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 1.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

26/65
Autorzy: Krzysztof Leśniewski-Kmak, J. Wojtacki, Wojciech Z. Pawlak.
Tytuł: Wpływ leczenia cytotoksycznego na tkankę kostną.
Tytuł równoległy: The effect of cytotoxic treatment on bone tissue.
Czasopismo: Współcz. Onkol.
Szczegóły: 2002 : 6, 8, 490-496, bibliogr. 57 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 1.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

27/65
Autorzy: Jakub Włodarski, S[tanisław] Wojtuń, D[ariusz] Żak, W[iesław] Franas, T[omasz] Zwierowicz, A[ndrzej] Dąbek, M[arek] Maruszyński.
Tytuł: Zabiegi chirurgiczne i endoskopowe w paliatywnym leczeniu zaawansowanego raka przełyku.
Czasopismo: Współcz. Onkol.
Szczegóły: 2002, Supl., s. 30
Konferencja: , Ustka, 2002.05.23
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

28/65
Autorzy: T[adeusz] Przystasz, Z[bigniew] Zaręba.
Tytuł: Przerzuty raka nerki do płuc - leczenie chirurgiczne.
Czasopismo: Współcz. Onkol.
Szczegóły: 2003, Supl. 2 : IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej "Nowotwory układu moczowego - postępy w chirurgii onkologicznej", XX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Kielce, 22 - 24 maja 2003 : Materiały konferencyjne. - [Kielce, 2003], s. 73
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

29/65
Autorzy: H[enryk] Zieliński.
Tytuł: Embolizacja tętnicy nerkowej u chorych na raka nerki.
Tytuł równoległy: Renal artery Embolization in renal cell carcinoma patients.
Czasopismo: Współcz. Onkol.
Szczegóły: 2004 : 8, 4, 203
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:

30/65
Autorzy: Renata Duchnowska.
Tytuł: Główne zagadnienia z zakresu nowotworów płuca i klatki piersiowej. 40. Kongres Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej 5-8.06.2004 r., Nowy Orlean, USA. Sprawozdanie.
Tytuł równoległy: Major issues in the area of lung and chest cancer. 40th ASCO Annual Meeting, 5-8 June 2004, New Orleans, USA. A report.
Czasopismo: Współcz. Onkol.
Szczegóły: 2004 : T. 8, nr 8, s. 407-410
ISSN: 1428-2526
Typ publikacji: SPR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

31/65
Autorzy: Lubomir Bodnar.
Tytuł: Nowe odkrycia w biologii, diagnostyce oraz leczeniu raka jajnika. 40. Kongres Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej 5-8.06.2004 r., Nowy Orlean, USA. Sesja Ginekologii Onkologicznej - sprawozdanie.
Tytuł równoległy: The 2004 achievements in the biology, diagnosis and therapy of ovarian cancer. 40th ASCO Annual Meeting, 5-8 June 2004, New Orleans, USA. Gynecologic cancer session - a report.
Czasopismo: Współcz. Onkol.
Szczegóły: 2004 : 8, 8, 403-406, bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: SPR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

32/65
Autorzy: Maria Górnaś.
Tytuł: Rak piersi - współczesna diagnostyka i leczenie. 40. Kongres Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej 5-8.06.2004 r., Nowy Orlean, USA. Sprawozdanie.
Tytuł równoległy: Breast cancer : modern diagnostics and therapeutic management. 40th ASCO Annual Meeting, 5-8 June 2004, New Orleans, USA. A report.
Czasopismo: Współcz. Onkol.
Szczegóły: 2004 : 8, 8, 398-402, bibliogr. 26 poz.
Typ publikacji: SPR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

33/65
Autorzy: J[arosław] Kosek, M[aciej] Hermanowski, A[ndrzej] Wojdas.
Tytuł: Rzadki przypadek glejaka nosa.
Czasopismo: Współcz. Onkol.
Szczegóły: 2004 : 8, 3, supl.1 : X Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, XXI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa," Nowotwory złośliwe regionu głowy i szyi" : Materiały Konferencyjne, Zakopane, 13-15 maja 2004, 31-32
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

34/65
Autorzy: Cezary Szczylik.
Tytuł: Zmierzch starej onkologii? Nowa era badań molekularnych w praktyce klinicznej onkologa. 40. Kongres Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej 5-8.06.2004 r., Nowy Orlean, USA. Sprawozdanie.
Tytuł równoległy: Twilight of the old oncology? A new era of molecular research in the clinical practice of oncology. 40th ASCO Annual Meeting, 5-8 June 2004, New Orleans, USA. A report.
Czasopismo: Współcz. Onkol.
Szczegóły: 2004 : 8, 8, 395-397
Typ publikacji: SPR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

35/65
Autorzy: Gabriel Wcisło.
Tytuł: Advanced renal cell carcinoma pathology and systemic therapy with a new role of zoledronic acid in management of skeletal metastases.
Czasopismo: Współcz. Onkol.
Szczegóły: 2005 : 9, 3, 143-151, 2 tab., bibliogr. 54 poz., streszcz., sum.
Uwagi: Konferencja naukowo-szkoleniowa "Rak nerki", Wierzba, 21-23 kwietnia 2005 r.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:

36/65
Autorzy: Gabriel Wcisło.
Tytuł: Chemioterapia wysokodawkowa raka jajnika z następowyn przeszczepieniem szpiku lub wlewem komórek macierzystych krwiotworzenia pozyskanych z krwi obwodowej.
Tytuł równoległy: High-dose chemotherapy of ovarian cancer followed by bone marrow transplantation or peripheral blood stem cell support.
Czasopismo: Współcz. Onkol.
Szczegóły: 2005 : 9, 1, 14-22, 2 tab., bibliogr. 55 poz., streszcz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:

37/65
Autorzy: Jerzy Smoszna, Bożena Pietrzak.
Tytuł: Dializoterapia w raku nerki.
Tytuł równoległy: Dialysis in the renal cancer.
Czasopismo: Współcz. Onkol.
Szczegóły: 2005 : 9, 3, 101-105, 2 tab., bibliogr. 27 poz., streszcz., sum.
Uwagi: Konferencja naukowo-szkoleniowa "Rak nerki", Wierzba, 21-23 kwietnia 2005 r.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:

38/65
Autorzy: Krzysztof Brzozowski, Paweł Żukowski, Bernard Jaroń, Paweł Twarkowski.
Tytuł: Embolizacja naczyń nerkowych jako część strategii kompleksowego leczenia chorych z rakiem nerki.
Tytuł równoległy: The embolisation of renals vessels like a part of treatment in patients with renal carcinoma.
Czasopismo: Współcz. Onkol.
Szczegóły: 2005 : 9, 3, 89-91, bibliogr. 5 poz., streszcz., sum.
Uwagi: Konferencja naukowo-szkoleniowa "Rak nerki", Wierzba, 21-23 kwietnia 2005 r.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:

39/65
Autorzy: Monika Sieńkowska-Magoń, Joanna Grzesiak, Jarosław Leś, Paweł Żukowski, Krzysztof Brzozowski.
Tytuł: Leczenie bólu u chorych z zaawansowaną postacią raka nerki. Farmakoterapia i techniki inwazyjne.
Tytuł równoległy: Pain therapy in patients with advance renal cancer. Pharmacology and invasive techniques.
Czasopismo: Współcz. Onkol.
Szczegóły: 2005 : 9, 3, 110-115, 2 tab., bibliogr. 7 poz., streszcz., sum.
Uwagi: Konferencja naukowo-szkoleniowa "Rak nerki", Wierzba, 21-23 kwietnia 2005 r.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:

40/65
Autorzy: G[rzegorz] Kamiński, A[ndrzej] Kowalczyk, M[arek] Jurczyk, A[ndrzej] Jaroszuk, J[acek] Pietrzykowski, Z[ofia] Stembrowicz-Nowakowska, N[orbert] Szaluś.
Tytuł: Leczenie jodem promieniotwórczym zróżnicowanych raków tarczycy - ocena realizacji zaleceń Komitetu Naukowego II Konferencji Naukowej "Rak Tarczycy 2000".
Czasopismo: Współcz. Onkol.
Szczegóły: 2005 : T. 9, nr 4 supl.1, s. 21, Abst. [37]
Uwagi: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Diagnostyka i terapia izotopowa w onkologii", Szklarska Poręba, 2-4 czerwcza 2005 r.
ISSN: 1428-2526
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

41/65
Autorzy: Jolanta Szenajch, Agata Cieślak.
Tytuł: Molekularne mechanizmy chemooporności w raku nerki.
Tytuł równoległy: Molecular mechanisms of drug resistance in renal cancer.
Czasopismo: Współcz. Onkol.
Szczegóły: 2005 : 9, 3, 123-122, bibliogr. 26 poz., streszcz.
Uwagi: Konferencja naukowo-szkoleniowa "Rak nerki", Wierzba, 21-23 kwietnia 2005 r.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:

42/65
Autorzy: Paweł Nurzyński, Jakub Żołnierek, Jan Korniluk, Sylwia Oborska, Cezary Szczylik.
Tytuł: Preparaty chrząstki w terapii raka nerki.
Tytuł równoległy: Cartilage in therapy of renal cell cancer.
Czasopismo: Współcz. Onkol.
Szczegóły: 2005 : 9, 3, 136-139, il., 2 tab., bibliogr. 5 poz., streszcz., sum.
Uwagi: Konferencja naukowo-szkoleniowa "Rak nerki", Wierzba, 21-23 kwietnia 2005 r.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:

43/65
Autorzy: M[aria] Konieczna, Z[ofia] Stembrowicz, A. Giżewska, G[rzegorz] Kamiński, E[ugeniusz] Dziuk.
Tytuł: Próba oceny znaczenia klinicznego oznaczeń tyreoglobuliny i autoprzeciwciał przeciwko tyreoglobulinie w leczeniu zróżnicowanego raka tarczycy.
Czasopismo: Współcz. Onkol.
Szczegóły: 2005 : T. 9, nr 4 supl.1, s. S13, Abst. [24]
Uwagi: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Diagnostyka i terapia izotopowa w onkologii", Szklarska Poręba, 2-4 czerwcza 2005 r.
ISSN: 1428-2526
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

44/65
Autorzy: Gabriel Wcisło, Cezary Szczylik, Katarzyna Szarlej-Wcisło, Jan Korniluk.
Tytuł: Rak jelita grubego - chemioterapia adjuwantowa i zaawansowanych postaci z zastosowaniem cetuximabu samego i w skojarzeniu z cytostatykami.
Tytuł równoległy: Colorectal cancer - adjuvant chemotherapy, and immunotherapy for advanced disease with cetuximab monotherapy, and cancer chemotherapeutic combination.
Czasopismo: Współcz. Onkol.
Szczegóły: 2005 : 9, 7, 5, 300-307, 3 tab., bibliogr. 46 poz., streszcz., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:

45/65
Autorzy: Jakub Żołnierek, Paweł Nurzyński, Beata Obrocka, Krzysztof Leśniewski-Kmak, Jan Korniluk, Cezary Szczylik.
Tytuł: Retrospektywna ocena schematu chemioimmunoterapii opartej na interferonie-alfa, interleukinie-2 i 5-Fluorouracylu w leczeniu chorych z przerzutowym rakiem nerki.
Tytuł równoległy: Retrospective analysis of interferon-alfa, interleukin-2 and 5-fluorouracyl based chemioimmunotherapy in treatment of patients with metastatic renac cell carcinoma.
Czasopismo: Współcz. Onkol.
Szczegóły: 2005 : 9, 3, 92-94, tab., streszcz., sum.
Uwagi: Konferencja naukowo-szkoleniowa "Rak nerki", Wierzba, 21-23 kwietnia 2005 r.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:

46/65
Autorzy: Maria Górnaś.
Tytuł: Rola hormonoterapii w leczeniu uzupełniającym w przebiegu raka piersi u kobiet przed menopauzą.
Tytuł równoległy: The role of endocrine therapy in adjuvant management for premenopausal breast cancer patients.
Czasopismo: Współcz. Onkol.
Szczegóły: 2005 : 9, 8, 355-358, , bibliogr. 15 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:

47/65
Autorzy: N[orbert] Szaluś, J[acek] Pietrzykowski, M[agda] Zagrodzka, A[ndrzej] Chciałowski, G[rzegorz] Kamiński, E[ugeniusz] Dziuk.
Tytuł: Scyntygrafia płuc z depreotydem-Tc99m i nakładanie obrazów tomografii komputerowej w rozpoznawaniu pojedyńczych guzów pluc i ich przerzutów do węzłów chłonnych.
Czasopismo: Współcz. Onkol.
Szczegóły: 2005 : T. 9, nr 4 supl.1, s. S15, Abst. [27]
Uwagi: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Diagnostyka i terapia izotopowa w onkologii", Szklarska Poręba, 2-4 czerwcza 2005 r.
ISSN: 1428-2526
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

48/65
Autorzy: Jakub Żołnierek.
Tytuł: SU 11248 jako nowy lek stosowany w onkologii.
Tytuł równoległy: SU 11248 as a novel agent for cancer treatment.
Czasopismo: Współcz. Onkol.
Szczegóły: 2005 : 9, 3, 140-142, bibliogr. 18 poz., streszcz., sum.
Uwagi: Konferencja naukowo-szkoleniowa "Rak nerki", Wierzba, 21-23 kwietnia 2005 r.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:

49/65
Autorzy: Henryk Zieliński.
Tytuł: Wczesne wykrywanie raka nerki.
Tytuł równoległy: Early detection of renal cancer.
Czasopismo: Współcz. Onkol.
Szczegóły: 2005 : 9, 3, 98-100, bibliogr. 23 poz., streszcz., sum.
Uwagi: Konferencja naukowo-szkoleniowa "Rak nerki", Wierzba, 21-23 kwietnia 2005 r.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:

50/65
Autorzy: Rafał Stec.
Tytuł: 7th World Congress on Gastrointestinal Cancer, Barcelona, 15-18 czerwca 2005 r. pod patronatem ESMO. Sprawozdanie.
Tytuł równoległy: "7th World Congress on Gastrointestinal Cancer" organised under the patronage of ESMO. Barcelona, 15-18 June 2005. A report.
Czasopismo: Współcz. Onkol.
Szczegóły: 2005 : 9, 5, 229-230
Typ publikacji: SPR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

51/65
Autorzy: J[acek] Pietrzykowski, J[olanta] Krakowiak.
Tytuł: Wprowadzenie PN EN ISO 9001 : 2001 w Zakładzie Medycyny Nuklearnej.
Czasopismo: Współcz. Onkol.
Szczegóły: 2005 : 9, 4 supl.1 : Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Diagnostyka i terapia izotopowa w onkologii", Szklarska Poręba, 2-4 czerwcza 2005 r. : Materiały konferencyjne, S 22 [39]
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

52/65
Autorzy: Norbert Szaluś, G[rzegorz] Kamiński, J[acek] Pietrzykowski, M[agda] Zagrodzka, W. Zgliczyński.
Tytuł: Zastosowanie preparatu 90Y-DOTA-TATE w leczeniu rozsianego i nieoperacyjnego nowotworu z ekspresją receptorów dla somatostatyny.
Czasopismo: Współcz. Onkol.
Szczegóły: 2005 : T. 9, nr 4 supl.1, s. S20, Abst. [36]
Uwagi: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Diagnostyka i terapia izotopowa w onkologii", Szklarska Poręba, 2-4 czerwcza 2005 r.
ISSN: 1428-2526
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

53/65
Autorzy: P. J. Wysocki, Jakub Żołnierek.
Tytuł: Immunoterapia raka nerki - nowe cele i strategie terapeutyczne.
Tytuł równoległy: Immunotherapy of renal cell cancer - new trends and new strategies.
Czasopismo: Współcz. Onkol.
Szczegóły: 2008 : 12, 7, 295-300, bibliogr. 66 poz., streszcz., sum.
Uwagi: Konferencja "Najnowsze osiągnięcia w sposobie postępowania u chorych na raka nerki i raka gruczołu krokowego", Wierzba, 13-15 listopada 2008 r.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:

54/65
Autorzy: Jakub Żołnierek, Paweł Nurzyński, Przemysław Langiewicz, Sylwia Oborska, Anna Waśko-Grabowska, E. Kusztal, Beata Obrocka, Cezary Szczylik.
Tytuł: Leki nowej generacji w leczeniu chorych z przerzutami raka nerki do kości.
Tytuł równoległy: Efficacy of targeted therapy in patients with renal cell carcinoma with pre-existing or new bone metastases.
Czasopismo: Współcz. Onkol.
Szczegóły: 2008 : 12, 7, 308-311, 2 il., 3 tab., bibliogr. 14 poz., streszcz., sum.
Uwagi: Konferencja "Najnowsze osiągnięcia w sposobie postępowania u chorych na raka nerki i raka gruczołu krokowego", Wierzba, 13-15 listopada 2008 r.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:

55/65
Autorzy: Gabriel Wcisło.
Tytuł: Pathophysiological basis for utility of zoledronic acid in patients with prostate cancer / Podstawy patofizjologiczne stosowania kwasu zoledronowego u chorych na raka gruczołu krokowego.
Czasopismo: Współcz. Onkol.
Szczegóły: 2008 : 12, 7, 324-332, tab., bibliogr. 97 poz., streszcz., sum.
Uwagi: Konferencja "Najnowsze osiągnięcia w sposobie postępowania u chorych na raka nerki i raka gruczołu krokowego", Wierzba, 13-15 listopada 2008 r.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:

56/65
Autorzy: Rafał Stec, Gabriel Wcisło, Cezary Szczylik.
Tytuł: Rola leczenia uzupełniającego w przebiegu raka nerki.
Tytuł równoległy: Adjuvant treatment in renal cancer.
Czasopismo: Współcz. Onkol.
Szczegóły: 2008 : 12, 7, 301-307, 4 tab., bibliogr. 27 poz., streszcz., sum.
Uwagi: Konferencja "Najnowsze osiągnięcia w sposobie postępowania u chorych na raka nerki i raka gruczołu krokowego", Wierzba, 13-15 listopada 2008 r.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:

57/65
Autorzy: Jakub Żołnierek.
Tytuł: Sorafenib w leczeniu zaawansowanego raka nerki.
Tytuł równoległy: Sorafenib in the treatment of metastatic renal cell cancer.
Czasopismo: Współcz. Onkol.
Szczegóły: 2008 : 12, 7, 314-317, bibliogr. 20 poz., streszcz., sum.
Uwagi: Konferencja "Najnowsze osiągnięcia w sposobie postępowania u chorych na raka nerki i raka gruczołu krokowego", Wierzba, 13-15 listopada 2008 r.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:

58/65
Autorzy: Gabriel Wcisło.
Tytuł: Strona internetowa poświęcona rakowi nerki www.rak-nerki.pl jako realizacja idei postępu.
Tytuł równoległy: Kidney cancer website www.rak-nerki.pl (in Polish) as an accomplishment of the idea of progress.
Czasopismo: Współcz. Onkol.
Szczegóły: 2008 : 12, 7, 338-342, bibliogr. 22 poz., streszcz., sum.
Uwagi: Konferencja "Najnowsze osiągnięcia w sposobie postępowania u chorych na raka nerki i raka gruczołu krokowego", Wierzba, 13-15 listopada 2008 r.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:

59/65
Autorzy: Sebastian Szmit.
Tytuł: Powikłania sercowo-naczyniowe po terapii celowanej w onkologii.
Tytuł równoległy: Cardiovascular complications induced by targeted therapy in oncology.
Czasopismo: Współcz. Onkol.
Szczegóły: 2010 : T. 14, nr 2, s. 136, [Abst] 60.
Uwagi: II Kongres Współczesnej Onkologii - Nowotwory wyzwaniem XXI wieku. Onkologia spersonalizowana, Poznań, 22-24 kwietnia 2010 r.
ISSN: 1428-2526
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

60/65
Autorzy: Tomasz Syryło, Jakub Żołnierek, Cezary Szczylik, Henryk Zieliński, Leszek Bortnowski, Andrzej Bogdanowicz.
Tytuł: Skuteczność i bezpieczeństwo leczenia skojarzonego - operacyjnego i chemioimmunoterapii u chorych z przerzutami raka nerki do płuc.
Tytuł równoległy: Efficacy and safety of surgical and chemioimmunotherapy combination treatment in patients with renal carcinoma and pulmonary metastases.
Czasopismo: Współcz. Onkol.
Szczegóły: 2010 : Vol. 14, nr 1, s. 39-43, il., tab., bibliogr., streszcz., sum.
ISSN: 1428-2526
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.104
Punktacja Min. Nauki: 13.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

61/65
Autorzy: Beata Młot, Piotr Rzepecki.
Tytuł: Zaburzenia rytmu serca po wysokodawkowej chemioterapii z następczym autologicznym przeszczepieniem krwiotwórczych komórek macierzystych u chorego z guzem zarodkowym jądra.
Tytuł równoległy: Heart rhythm disturbances after high-dose chemotherapy followed by haematopoietic stem cell transplantation in a patient with refractory germ cell cancer.
Czasopismo: Współcz. Onkol.
Szczegóły: 2010 : Vol. 14, nr 6, s. 389-392, il., bibliogr., streszcz., sum.
ISSN: 1428-2526
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL, EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.104
Punktacja Min. Nauki: 13.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

62/65
Autorzy: Anna M. Czarnecka, Aleksandra Klemba.
Tytuł: Mitochondrial failure in cell transformation / Zaburzenia mitochondrialne w procesie nowotworzenia.
Czasopismo: Współcz. Onkol.
Szczegóły: 2011 : Vol. 15, Suppl. 1, s. 63
Uwagi: 3rd Congress of Contemporary Oncology, Poznań, April 14-16, 2011 r.
ISSN: 1428-2526
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN, PL
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

63/65
Autorzy: Cezary Szczylik.
Tytuł: New treatment algorithms of biologic treatment in metastatic renal cancer / Nowe algorytmy terapii biologicznej w przypadku raka nerki z przerzutami.
Czasopismo: Współcz. Onkol.
Szczegóły: 2011 : Vol. 15, Suppl. 1, s. 57
Uwagi: 3rd Congress of Contemporary Oncology, Poznań, April 14-16, 2011 r.
ISSN: 1428-2526
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN, PL
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

64/65
Autorzy: Sebastian Szmit.
Tytuł: Tyrosine kinaze inhibitors and cardiovascular system / Inhibitory kinaz tyrozynowych a układ sercowo-naczyniowy.
Czasopismo: Współcz. Onkol.
Szczegóły: 2011 : Vol. 15, Suppl. 1, s. 24-25
Uwagi: 3rd Congress of Contemporary Oncology, Poznań, April 14-16, 2011 r.
ISSN: 1428-2526
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN, PL
Praca afiliowana przez WIM

65/65
Autorzy: Grzegorz Krzymański, Jarosław Dąbrowski, Jan Przybysz, Wojciech Domański, Barbara Biernacka, Tomasz Piętka.
Tytuł: Temporal muscle flap in reconstruction of maxillo-facial tissues.
Czasopismo: Współcz. Onkol.
Szczegóły: 2012 : Vol. 16, nr 3, s. 244-249, il., tab., bibliogr., sum.
Uwagi: [Epub 2012 Jul 6]
ISSN: 1428-2526
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.211
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:
DOI:

  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM