Katalog czasopism Biblioteki Naukowej WIM w Warszawie
Baza tworzona w systemie CDS/ISIS przez Bibliotekę Naukową WIM w Warszawie
© WIM
Korespondencja dotycząca bazy: Biblioteka Naukowa WIM, Warszawa
Oprogramowanie Expertus dla baz CDS/ISIS © SPLENDOR, Poznań   Instrukcja
Uwaga: Można wybrać termin z indeksu: przykład
Łączenie warunków:
Kilka lat: lewy przycisk myszy i Ctrl


Format:

Szeregowanie
Sposób wyszukiwania
patrz - instrukcja


Wojskowy Instytut Medyczny